Průmyslové zóny

Oblasti určené především pro rozvoj lehkého průmyslu a logistiky

 Průmyslová zóna Ostrava - Mošnov

Průmyslová zóna Ostrava - Mošnov je jedinečnou investiční příležitostí pro investory, kteří mají zájem těžit především z její strategické polohy v blízkosti mezinárodního letiště s možností napojení na rychlostní komunikace a železniční síť.

V rámci Strategické průmyslové zóny je 59,7 ha pozemků ve vlastnictví Statutárního města Ostrava volných pro prodej investorům.

https://investinostrava.cz/cs/prumyslove-zony/  Průmyslová zóna Ostrava - Hrabová

Průmyslová zóna Ostrava-Hrabová je strategickou rozvojovou lokalitou, ve které působí více společností, hlavním vlastníkem pozemků je společnost CTP. Projekty situované v zóně mají podstatný význam pro zvýšení ekonomické atraktivity města a zaměstnanost v Ostravě. Celková rozloha infrastrukturou vybaveného území průmyslové zóny činí cca 115 ha.

 Rozvojová zóna Hrušov

Průmyslová zóna v přípravě.

Statutární město Ostrava prodalo pozemky společnosti Contera Management, která zde ve třech etapách vybuduje novou průmyslovou zónu. První haly k pronájmu budou hotovy do roku 2023. Celé území bude zastavěno do roku 2025. Předností hrušovské zóny je ideální dopravní napojení, bezprostřední blízkost dálnice D1 a železniční trati do vnitrozemí, ve směru na Polsko a Slovensko.

 


 

Další průmyslové/logistické parky: