Průmyslová zóna Ostrava - Mošnov

Rozvojová lokalita Mošnov je jedinečnou investiční příležitostí pro investory, kteří mají zájem těžit především z její strategické polohy v blízkosti mezinárodního letiště s možností napojení na rychlostní komunikace a železniční síť.

Rozvojová lokalita je plně otevřena nejrůznějším obchodním aktivitám, jejichž atributem je modernost, orientace na export a technický pokrok. Zvláště vítána je spolupráce s místními výrobci a dodavateli.

Součástí Rozvojové lokality Mošnov je Strategická průmyslová zóna Ostrava-Mosnov (SPZ) o rozloze 200 ha, jejíž pozemky vlastní Statutární město Ostrava. Zóna je akreditována agenturou pro zahraniční investice CzechInvest a je podporována státem.  

Na konci roku 2020 rozhodlo Zastupitelstvo města Ostravy o prodeji další lukrativní oblasti, bývalé Malé rozvojové zóny - nyní Panattoni Park. Společnost Panattoni vzešla jako vítěz výběrového řízení, které město vyhlásilo v květnu téhož roku. Developer využije lokalitu o rozloze téměř 39 hektarů k výstavbě průmyslového parku určeného jak pro standardní provozy distribuce a lehké výroby, tak pro provozy IT, R&D, e-commerce, které splňují současný trend digitalizace a s ním související automatizaci výroby.

Umístění rozvojové lokality:

Lokalita je situována 25 km jižně od centra města s velmi dobrou dopravní dostupností s možností využití silniční, železniční a letecké dopravy. Zóna bezprostředně navazuje na mezinárodní letiště Leoše Janáčka Ostrava.

Rozloha:

200 ha Strategická průmyslové zóna Ostrava-Mošnov (z toho 80 ha určených pro Multimodální logistické centrum)

39 ha Panattoni Park

26 ha administrativní centrum

10 ha průmyslový areál pro malé a střední podniky 

V rámci Strategické průmyslové zóny Ostrava-Mošnov je 55,5 ha pozemků ve vlastnictví Statutárního města Ostrava volných pro prodej investorům. Více informací k prodeji na webových stránkách pozemky.ostrava.cz v sekci Průmyslové zóny.

Dopravní a technická infrastruktura:

Průmyslová zóna se nachází v blízkosti letiště Mezinárodního Letiště Leoše Janáčka, které je největším regionálním letištěm v České republice s pravidelným vnitrostátním i mezinárodním provozem. Letiště provozuje pravidelné a charterové linky včetně cargo přepravy. Letiště je vybaveno pro odbavování leteckého nákladu, včetně skladových zařízení. V roce 2020 přibyla pravidelná linka Ostrava – Varšava,  a dočasná linka Ostrava – Praha. Obě provozují polské aerolinky LOT Polish Airlines. Nově také propojila letecká nákladní linka Ostravu s německým Kolínem nad Rýnem. Společnosti Ostrava Airport se podařilo podepsat smlouvu s jednou z největších logistických společností na světě UPS. 

Území disponuje kolejovou tratí, která spojuje letiště s obcí Sedlnice a dále se ve Studénce napojuje na hlavní železniční koridor mezi Ostravou a Prahou nebo Brnem. Součástí stavby je zastřešený terminál, který s letištní odbavovací halou spojuje krytá chodba. Cestující se tak z vlaku na letiště dostanou suchou nohou. Kolejového napojení mohou využívat rovněž investoři v rozvojové lokalitě.

V ploše Ostrava Multimodial Airport Park vznikne v nejbližší době kolejový terminál s portálovými jeřáby (vydané stavební povolení), železniční vlečka pojme vlaky o délce až 700 m.

Lokalita je napřímo napojena na  rychlostní komunikaci I48 (450 m; silnice se však bude překládat blíže k průmyslové zóně, nová vzdálenost bude činit cca 100 m), D48 (2 km) a dálnici D1 (8,5 km).

Zóna je také dostupná skrz ostravskou a regionální hromadnou dopravu.  Několik desítek spojů zajišťuje obsluhu zóny na denní bázi. Autobusové zástavky byly vybudovány i u závodů společností Mahle Behr a Hyundai Mobis.

Všechny sítě připraveny na hranicích pozemků.

Volné kapacity sítí:

 • Elektřina: správce ČEZ distribuce
 • Plyn: správce GridServices ve spolupráci s Innogy
 • Plyn: správce GasNet
 • Voda: správce SMVaK a.s.
 • Kanalizace/splašková voda: správce SMVaK a.s.

Zastavitelnost území:

Platí pravidlo 80:20, tedy 80 % plochy může být zastavěna, minimálně 20 % musí zůstat pro zeleň.

Výškové limity:

Výška staveb nesmí překročit limit 291 m n.m. (tzv. vodorovná úroveň letiště, kdy rostlý terén se pohybuje cca 245 -260 m n.m.), a to dle limitní studie řešené prostřednictví Řízení Letového provozu a schválené Úřadem pro civilní letectví. Limitní studie také stanovuje další výšky, od kterých je zapotřebí posuzovat individuálně vliv objektů na zaměřovací a komunikační zařízení letiště. V případě Strategické průmyslové zóny Ostrava Mošnov jde o 273 m n.m.

Strategická průmyslová zóna Ostrava-Mošnov má všechny předpoklady k bezproblémovému umístění zahraničních i domácích investic:

 • Pozemky vlastní statutární město Ostrava
 • Zóna se nachází v sousedství mezinárodního letiště s přístupem k pojezdové dráze  se špičkovými parametry (délka 3,5 km, nosnost PCN 50/RAXT) (www.airport-ostrava.cz)
 • Infrastruktura je připravena
 • Celní služby a Free zone přímo v místě
 • Přímé napojení na síť Českých drah, rychlostní komunikaci R48, dálnice D48 a D1
 • Napojení na ostravskou a regionální hromadnou dopravu
 • Zóna se nachází 25 km jižně od centra Ostravy, metropole regionu s více než 1,2 milionu obyvatel
 • Dostatek kvalifikované pracovní síly v blízkém okolí


Investoři v SPZ:
MAHLE Behr Ostrava, s.r.o.
(Německo, automobilový průmysl) - výroba klimatizací, chladičů
Tel.: 556 312 711
 
Plakor Czech s.r.o.
(J.Korea, automobilový průmysl) - výroba plastových dílů
Tel.: 552 303 805
 
Mobis Automotive System Czech s.r.o.
(J.Korea, automobilový průmysl) - výrobce modulů a autosoučástek a exkluzivní dodavatel automobilky Hyundai Motor Manufacturing Czech
Tel.: 558 488 442
http://www.mobis-auto.cz
 
Cromodora Wheels s.r.o.
(Itálie, automobilový průmysl) - výroba litých kol
Tel.: 556 414 811
 
XZB (Europe) s.r.o.
(Čína, výzkum, výroba a prodej automobilových součástek)
Email: europe@xzbco.com
 
OSTRAVA AIRPORT MULTIMODAL PARK s. r. o.  
CONCENS INVESTMENTS a.s. (drží 100% obchodní podíl spol. OSTRAVA AIRPORT MULTIMODAL PARK s.r.o.) investments@concens.czwww.concens.cz                      
Konzultant nájmu: Martin Černý, Head of Business Development, martin.cerny@concens.cz
 

Kontakty:

Majitel Strategické průmyslové zóny Mošnov 

Statutární město Ostrava - Magistrát

Odbor strategického rozvoje
Prokešovo nám. 8
729 30 Ostrava
Tel.: +420 599 443 382
E-mail: vpalicka@ostrava.cz

 

Pronájem budov v Administrativním a obchodním centru:

Statutární město Ostrava - Magistrát

Odbor majetku
Prokešovo nám. 8
729 30 Ostrava
Tel.: +420 599 442 076
E-mail: kplunder@ostrava.cz