Průmyslový park v mošnovské zóně přinese přes 1900 pracovních míst

11/12 2020

Město Ostrava prodá pozemky v průmyslové zóně v Mošnově mezinárodní developerské společnosti Panattoni.   

Průmyslový park v mošnovské zóně přinese přes 1900 pracovních míst

Vizualizace Panattoni Parku v mošnovské zóně.

Pozemky v Malé rozvojové zóně v Mošnově prodá město Ostrava společnosti Panattoni za 286 milionů korun bez DPH. Rozhodli o tom ostravští zastupitelé na prosincovém zasedání, když vybírali ze dvou předložených nabídek. Vítězný mezinárodní developer využije lokalitu o rozloze téměř 39 hektarů k výstavbě průmyslového parku určeného jak pro standardní provozy distribuce a lehké výroby, tak pro provozy IT, R&D, e-commerce, které splňují současný trend digitalizace a s ním související automatizaci výroby.

„V sousedství Strategické průmyslové zóny Mošnov a Letiště Leoše Janáčka Ostrava vznikne nová kvalitní infrastruktura, která je standardní součástí fungování velkých moderních měst. Výrobní provozy, které jsou významným zdrojem růstu, technologického pokroku a produktivity doplní kancelářské prostory a plochy pro skladování. Současná pandemická situace jen potvrzuje, jak důležitou roli hrají logistické toky v zásobování nás všech. Zásadní je pro nás rovněž závazek tvorby pracovních míst s vyšší přidanou hodnotou. Od více jak čtyřmiliardové investice developera očekáváme multiplikační dopad na dodavatelské firmy z Ostravy a okolí a tím i na ekonomický rozvoj města,“ uvedl primátor Tomáš Macura.  

Výhodou lokality ve vlastnictví města je krátká dojezdová vzdálenost cca 25 minut od Ostravy, přímé sousedství mezinárodního letiště, napojení na městskou i regionální hromadnou dopravu, kvalifikovaná pracovní síla v blízkém okolí i silné průmyslové a vědecko-technické zázemí Ostravska. Zpracována je studie napojení zóny na kolejové vedení. 

„Posuzovanými kritérii u jednotlivých nabídek byly vedle nabízené kupní ceny rovněž způsob a rozsah využití plochy, počet vytvořených pracovních míst a harmonogram výstavby. Nejlepší nabídku předložila společnost Panattoni, jejíž nový areál poskytne v horizontu šesti let práci téměř dvěma tisícům lidí. To, že pozemek kupuje za významně vyšší cenu, než jakou stanovil znalecký posudek, a to o 113,5 milionu korun, kdy i nabídka druhého zájemce byla obdobně vysoká, naznačuje, že si investoři uvědomují dlouhodobou lukrativnost této lokality,“ dodal náměstek primátora pro majetek Radim Babinec.

Společnost na pozemcích postaví novou halu s administrativním, sociálním a technickým zázemím. Hala o rozloze 115 510 metrů čtverečních bude rozdělena do tří částí. Po obvodu areálu bude vysázena izolační zeleň. V nových provozech najde zaměstnání kvalifikovaná pracovní síla z celého Ostravska, investor se zavázal vytvořit minimálně 207 pracovních míst s vyšší přidanou hodnotou, celkově pak 1932 pracovních pozic.

„Panattoni jako stavitel průmyslových zón se zaměřením na udržitelnou výstavbu naváže svým projektem na rozsáhlou stávající průmyslovou zónu s kvalitní dopravní infrastrukturou. Naše investice v této lokalitě budou ve výši téměř 2 miliardy korun. Další téměř 2 miliardy vloží do technologií v budovách nájemci z řad předních tuzemských i světových společností. Na výstavbě i vybavení budov bude moci spolupracovat celá řada společností z Ostravska, čímž dojde k dalšímu ekonomickému rozvoji celého regionu. Předpokládané zahájení výstavby, pokud povolovací proces půjde dle plánu, je na konci roku 2022 a dokončení všech fází projektu očekáváme do čtyř let od zahájení stavebních prací,“ popsal generální ředitel společnosti Panattoni Pavel Sovička.

Ve Strategické průmyslové zóně Mošnov investoři dosud vytvořili na čtyři tisíce přímých pracovních míst a proinvestovali 14,6 miliardy korun.