Živnostenské podnikání v Ostravě

Podpora podnikatelské činnosti v Ostravě je jedním ze strategických cílů obsažených ve Strategickém plánu rozvoje města na období 2017 - 2023.

 

Ostrava si vytyčila v rámci Strategického plánu zlepšit prostředí pro rozvoj podnikání. Historie průmyslové výroby a velkých podniků se v Ostravě projevuje v nižší ochotě podnikat a vytvářet tak nová pracovní místa nad zvykem být v zaměstnaneckém poměru. Aby se to změnilo, je potřeba vytvořit systém rozvoje malého a středního podnikání, který propojí podporu začínajících podnikatelů, úspěšných místních firem i firem s ambicí a předpoklady pro růst a expanzi do zahraničí.

 

Město Ostrava podporuje podnikání prostřednictvím těchto subjektů:

Moravskoslezské inovační centrum

MSIC společně s partnery vytváří a realizuje služby, projekty, sítě spolupráce a další aktivity vedoucí ke zlepšování prostředí pro podnikání a inovace v Moravskoslezském kraji. Cílem MSIC je poskytnout začínajícím podnikatelům i fungujícím firmám v regionu účinnou podporu a přivést do regionu více rostoucích a exportujících firem, investic do inovací, průmyslového výzkumu a vývoje i zajistit intenzivnější propojení podnikatelského prostředí s akademickou sférou.

Řemeslný inkubátor - FAJNA DÍLNA

První otevřená dílna pro veřejnost v Ostravě nabízející svým členům prostor a technické zázemí k realizaci řemeslných nápadů a větších projektů. FAJNA DÍLNA vychází z konceptu tzv. DIY dílen (Do It Yourself) - udělej si sám. Hlavním cílem projektu FAJNA DÍLNA je nabídnout široké veřejnosti možnost přijít si řemeslo nejenom vyzkoušet, ale také se pod odborným vedením mistrů  dílen a lektorů naučit novým řemeslným dovednostem. Realizovat své projekty zde s využitím odborného poradenství mohou také zruční řemeslníci.

Refill - místo pro nové začátky

Město Ostrava se jako jediné město v České Republice rozhodlo iniciovat vznik kanceláře zajišťující zprostředkování dočasného užívání opuštěných prostor ve městě. Úkolem kanceláře je propojit vlastníky opuštěných prostor a lidi s nápady na jejich využití. Zároveň vytváří databázi volných prostor, které mohou kreativním lidem nabídnout a naopak také seznam projektů připravených k realizaci, které na vhodné prostory teprve čekají. Služba je poskytována zdarma.

Nová průmyslová zóna Ostrava - Hrušov

Zatím rozvojové území, které bude v následujících letech sloužit i pro umístění malých a středních podniků lokálního charakteru.


 


Pro zahájení živnostenské činnosti nebo k provedení změn v registraci kontaktujte Živnostenský úřad.