Živnostenské podnikání v Ostravě

Podpora podnikatelské činnosti v Ostravě je jedním ze strategických cílů obsažených ve Strategickém plánu rozvoje města na období 2017 - 2023.

 

 

Ostrava si vytyčila v rámci Strategického plánu zlepšit prostředí pro rozvoj podnikání. Historie průmyslové výroby a velkých podniků se v Ostravě projevuje v nižší ochotě podnikat a vytvářet tak nová pracovní místa nad zvykem být v zaměstnaneckém poměru. Aby se to změnilo, je potřeba vytvořit systém rozvoje malého a středního podnikání, který propojí podporu začínajících podnikatelů, úspěšných místních firem i firem s ambicí a předpoklady pro růst a expanzi do zahraničí.

Město Ostrava podporuje podnikání prostřednictvím těchto subjektů:

 

Moravskoslezské inovační centrum

MSIC společně s partnery vytváří a realizuje služby, projekty, sítě spolupráce a další aktivity vedoucí ke zlepšování prostředí pro podnikání a inovace v Moravskoslezském kraji. 

Cílem MSIC je poskytnout začínajícím podnikatelům i fungujícím firmám v regionu účinnou podporu a přivést do regionu více rostoucích a exportujících firem, investic do inovací, průmyslového výzkumu a vývoje i zajistit intenzivnější propojení podnikatelského prostředí s akademickou sférou.


 

Řemeslný inkubátor - FAJNA DÍLNA

První otevřená dílna pro veřejnost v Ostravě nabízející svým členům prostor a technické zázemí k realizaci řemeslných nápadů a větších projektů. FAJNA DÍLNA vychází z konceptu tzv. DIY dílen (Do It Yourself) - udělej si sám. 

Hlavním cílem projektu FAJNA DÍLNA je nabídnout široké veřejnosti možnost přijít si řemeslo nejenom osahat a vyzkoušet, ale také se pod odborným vedením mistrů dílen a lektorů naučit novým řemeslným dovednostem. 

Těm, co mají s řemeslem více zkušeností nebo je pro ně řemeslo obživou, nabízí i rovnou možnost realizace vlastních projektů společně s odborným poradenstvím a to např. i v oblasti business a výrobních plánů nebo marketingu.

Do budoucna však jejich snahy sahají ještě dál. Chtějí být aktivními hráči na poli řemeslných projektů a stejně tak i v oblasti navazujícího vzdělávání, které i v oblasti řemeslné výroby sehrává stále zásadnější roli. 


 

Refill - místo pro nové začátky

Město Ostrava se jako jediné město v České republice rozhodlo iniciovat vznik kanceláře zajišťující zprostředkování dočasného užívání opuštěných prostor ve městě.

Úkolem kanceláře je propojit vlastníky opuštěných prostor a lidi s nápady na jejich využití. Zároveň vytváří databázi volných prostor, které mohou kreativním lidem nabídnout, a naopak také seznam projektů připravených k realizaci, které na vhodné prostory teprve čekají.

Služba je poskytována zdarma, aktuálně je součástí agendy Městského ateliéru prostorového plánování a architektury (MAPPA). 


Pro zahájení živnostenské činnosti nebo k provedení změn v registraci kontaktujte Živnostenský úřad.