Moravskoslezské inovační centrum

Hlavním posláním MSIC je poskytování služeb podporujících růst a inovace ve firmách.

  

MSIC je pověřeno řízením regionální inovační strategie. Vedle řízení realizace strategických projektů, směřujících k podpoře podnikavosti, k zavádění nových technologií, lákání talentů do regionu, vytváření zajímavých pracovních příležitostí a aktivit souvisejících s celkovou změnou image regionu, patří k hlavním činnostem MSIC individualizované služby pro majitele malých a středních firem (včetně start-upů) a spolupráce v oblasti transferu technologií a rozvoje služeb sdílených experimentálních laboratoří.

MSIC se stal skutečným centrem inovačního ekosystému. Buduje a posiluje vazby mezi komerční, akademickou, vědeckou i veřejnou sférou a iniciuje strategické projekty zaměřené na zlepšení prostředí pro podnikání a inovace v regionu.

MSIC sídlí v areálu vědecko-technologického parku, který je situován na západním okraji města v blízkosti areálu Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Komunikačně je napojen na silnici I/11 Ostrava – Opava. 

Pro podporu podnikatelů má ve svém areálu k dispozici čtyři moderní multifunkční budovy. Strategická poloha umožňuje propojení obchodních aktivit s prostředím vědeckého výzkumu a následný přenos jeho výsledků do praxe. 

V areálu je umístěno 61 subjektů - od začínajících podnikatelů s potenciálem rychlého růstu až po zastoupení vývojových center globálních značek (např. Porsche Engineering, HELLA Autotechnik, Invent Medical Group, CGI IT Czech Republic s.r.o., Tesla Medical atd.).

V roce 2018 v areálu vznikly sdílené laboratoře pro experimentální vývoj a aplikace nových technologií. Dále v areálu sídlí 3 soukromí investoři (Elcom, a.s., Ingeteam, a.s., VAE Prosys, s.r.o.).

 

Kontakt

MSICMoravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s. 
Technologická 372/2 
708 00 Ostrava-Pustkovec 
T: +420 597 307 000 
E: 
http://www.ms-ic.cz/