Věda a výzkum

V Ostravě existuje kvalitní infrastruktura výzkumných, vývojových i vzdělávacích institucí, což představuje dostatečný potenciál pro rozvoj inovačního podnikání. Podle dat Technologického profilu České republiky v okrese Ostrava působí přibližně 166 subjektů pro spolupráci v inovačním podnikání.

Výzkum a inovace přispívají k tomu, aby byla Ostrava lepším místem pro život a práci. Zvyšují konkurenceschopnost, podporují růst a vytvářejí pracovní místa s vyšší přidanou hodnotou. Město podporuje inovace, vědu a výzkum v soukromé sféře, ale také na akademické půdě. S cílem propojit tyto dvě oblasti město založilo v roce 1997 v blízkosti Vysoké školy báňské - technické univerzity Vědecko-technologický park (VTPO). 

MSICV roce 2017 došlo k navázání bližší spolupráce s krajským úřadem Moravskoslezského kraje v oblasti podpory inovačního prostředí v regionu a bylo transformací a vstupem MSK do VTPO založeno Moravskoslezské inovační centrum (MSIC). Cílem MSIC je poskytnout začínajícím podnikatelům i fungujícím firmám v regionu účinnou podporu a přivést do regionu více rostoucích a exportujících firem, investic do inovací, průmyslového výzkumu a vývoje i zajistit intenzivnější propojení podnikatelského prostředí s akademickou sférou. Více o MSIC zde.

Výdaje VaV

Základními pilíři pro rozvoj vědy a výzkumu stále zůstávají soukromé společnosti a univerzity. Přehled inovačních firem v Moravskoslezském kraji naleznete ZDE. Soukromé společnosti našeho regionu v posledních letech zvyšují výdaje na vědu a výzkum, jak ukazuje graf.

Univerzity si jsou vědomy toho, že pouze kvalitní vědecko-výzkumná činnost zajistí, aby výuka byla vedena odborníky, kteří jsou schopni seznámit studenty s nejnovějšími poznatky a trendy ve svých oborech. Kvalifikovaní absolventi jsou však také žádanými a vyhledávanými zaměstnanci. Přehled informací o počtu studentů v Ostravě naleznete ZDE.

Kraj mimo to každoročně vyhlašuje: https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/dotacni-program-podpora-vedy-a-vyzkumu-v-moravskoslezskem-kraji-2017-92989/