Věda, výzkum, inovace

V Ostravě existuje kvalitní infrastruktura výzkumných, vývojových i vzdělávacích institucí, což představuje dostatečný potenciál pro rozvoj inovačního podnikání. Podle dat Technologického profilu České republiky v okrese Ostrava působí přibližně 151 subjektů pro spolupráci v inovačním podnikání.

 

Významnou roli ve vnímání města a v jeho pozitivním vývoji hrají inovační procesy, které jsou motorem růstu konkurenceschopnosti. Ostrava ve spolupráci s Moravskoslezským krajem intenzivně pracují na rozvoji zázemí pro nové technologie a na růstu moderních technologických postupů, podporovaných výzkumem a vývojem.

Projekty, jakými jsou například IT4Innovations nebo 4Medical Innovations Ostrava, dávají jasný signál, že se region výrazně rozvíjí i v oblasti nejvyspělejších technologií a center vzdělání, výzkumu a vývoje. Tvorba a posilování inovačního ekosystému a podpora podnikání především nově vznikajících, ale také již fungujících inovativních společností je úkolem Moravskoslezského inovačního centra Ostrava.

Základními pilíři pro rozvoj vědy a výzkumu stále zůstávají soukromé společnosti a univerzity. Soukromé společnosti tohoto regionu v posledních letech zvyšují výdaje na vědu a výzkum, jak ukazuje graf níže. Přehled inovačních firem v Ostravě a v Moravskoslezském kraji naleznete ZDE.

 

 

 Univerzity

Díky 5 velkým tradičním univerzitám s 27 000 studenty region nabízí vzdělanou pracovní sílu a kvalitní zázemí pro vědu a výzkum. Tři z těchto univerzit s více než 21 tisíci studenty sídlí přímo ve městě Ostrava. Univerzity si jsou vědomy toho, že pouze kvalitní vědecko-výzkumná činnost zajistí, aby výuka byla vedena odborníky, kteří jsou schopni seznámit studenty s nejnovějšími poznatky a trendy ve svých oborech. Kvalifikovaní absolventi jsou rovněž žádanými a vyhledávanými zaměstnanci.

 

Bližší informace uvádí Faktografické listy města, kapitola č. 11 Výzkum, vývoj, inovace - ZDE.