Národní superpočítačové centrum IT4 Innovations

IT4Innovations národní superpočítačové centrum je součástí Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava (VŠB-TU Ostrava). Vedle provozování superpočítačů je nositelem excelentního výzkumu v oblasti IT, konkrétně v oblasti superpočítání (tzv. High Performance Computing).

 

IT4 Innovations provozuje čtyři superpočítače – Anselm, Salomon, NVIDIA DGX-2 a Barbora. 

Nyní se Centrum připravuje na převzetí nového superpočítače. Jde o jeden z nejvýkonnějších strojů v Evropě. Superpočítač EURO_IT4I má výrazně posunout ostravské technologické centrum, Českou republiku, ale i celou Evropu. Aktuálně by zaujal 21. místo na světě a 6. místo v Evropě. V době jeho instalace v roce 2021 se očekává, že bude náležet mezi 50 nejvýkonnějších superpočítačů na světě a v Evropě bude zaujímat místo v první desítce. Systém je navržený tak, aby uceleně pokryl uživatelské požadavky při řešení komplexních vědeckých i průmyslových problémů zahrnujících klasické numerické simulace i rozsáhlé datové analýzy nebo využití umělé inteligence.

Výpočetní kapacity systémů, které provozuje IT4Innovations, jsou v rámci grantových soutěží k dispozici celé vědecké komunitě České republiky. V Ostravě počítají vědci z českých univerzit i prestižních vědeckých center. IT4Innovations rovněž spolupracuje s průmyslovými podniky, díky čemuž získalo IT4Innovations statut Digitálního inovačního hubu registrovaného na úrovni Evropské komise, a je členem evropské sítě digitálních inovačních hubů DIHnet EU

IT4Innovations je také výzkumným centrem se silnými mezinárodními vazbami. Stěžejními tématy výzkumu IT4Innovations jsou zpracování a analýza rozsáhlých dat, strojové učení, vývoj paralelních škálovatelných algoritmů, řešení náročných inženýrských úloh a modelování pro nanotechnologie.