4Medical Innovations Ostrava

4Medical Innovations Ostrava je technologicky vyspělé biomedicínské centrum pro rozvoj regenerativní medicíny. Je zaměřené na co nejefektivnější využití výsledků základního výzkumu v klinické praxi. Specifickými obory jsou buněčná manipulace, biotechnologie, biofarmacie, a diagnostika pro lidské buňky a genetiku.

Centrum 4Medical Innovations disponuje komplexními vývojovými a výrobními laboratořemi pro výrobu produktů a léčivých přípravků na bázi lidských buněk.

Cílem týmů 4Medical Innovations je využít výsledků základního výzkumu a umožnit jejich transfer do klinické praxe, tedy k použití u pacientů.

Centrum je určené převážně pro výrobce a investory v oblasti lidských buněk a léčiv, vědeckovýzkumné instituce a univerzity, poskytovatelé zdravotní péče.

Výhodou centra je úzká spolupráce a propojení privátního sektoru s klinickými pracovišti nemocnic a akademickou půdou, což je pro rozvoj inovací a oboru regenerativní medicíny zcela klíčové.