4Medical Innovations Ostrava

4Medical Innovations Ostrava představuje technologicky vyspělé biomedicínské centrum. Je zaměřené na co nejefektivnější využití výsledků základního výzkumu v klinické praxi. Specifickými obory jsou buněčná manipulace, biotechnologie, biofarmacie, a diagnostika pro lidské buňky a genetiku.

Centrum nabízí široké portfolio flexibilních ready-to-use laboratorních vývojových a výrobních prostor dle GMP standardů; přímý přístup k mezinárodní spolupráci s inovativními komerčními subjekty a investory; úzké propojení a spolupráce s klinickými pracovišti univerzitní nemocnice při klinických hodnocení atd..