Investiční pobídky

Možnost čerpání investičních pobídek

Investoři, kteří investují své finanční prostředky na území České republiky, mohou získat podporu v podobě investičních pobídek. Příjemcem může být jen právnická osoba, ať už česká, nebo zahraniční, se sídlem na území České republiky. Investiční pobídky se řídí zákonem č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách.

Podporované oblasti:

  • zpracovatelský průmysl
  • technologická centra
  • centra strategických služeb (Centra pro vývoj software, Datová centra, High-tech opravárenská centra, Centra sdílených služeb).
  • výroba speciálních zdravotních potřeb

Výhradní organizací v České republice pro podání žádosti o investiční pobídky je Agentura CzechInvest. Více informací o formách investičních pobídek naleznete ZDE.