6. konference o kvalitě ovzduší v Ostravě 2012

V Ostravě se 2. dubna 2012 konala již 6. konference o kvalitě ovzduší v Ostravě za účasti odborníků, politiků, zástupců občanských sdružení a průmyslových podniků, kteří hovořili k otázkám a možnostem zlepšení kvality ovzduší ve městě. Letošní novinkou bylo spolupořadatelství města Ostravy s ministerstvem životního prostředí, za účasti ministra životního prostředí.

Přinášíme příspěvky přednesené na konferenci:

 

1. Mgr. Libor Černikovský, RNDr. Roman Volný, ČHMÚ: Znečištění ovzduší a jeho zdroje v Ostravě

2. Dalibor Madej, náměstek primátora města Ostravy: Krátkodobý program ke zlepšení kvality ovzduší

3. MUDr. Helena Šebáková, ředitelka KHS Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě: Expozice PAU -zdravotní rizika

4. Ivo Hlaváč, Ministerstvo životního prostředí: Nový zákon o ochraně ovzduší

5. Mgr. Jiří Bílek, ved. odd. ovzduší Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě: Hodnocení smogové situace listopad 2011

6. Miroslav Novák, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje: Aktivní přístup kraje z hlediska ochrany ovzduší

7. Ing. Petr Baranek, ředitel pro živ. prostředí ArcelorMittal Ostrava a.s.: V souladu s nejpřísnějšími normami EU - a co dál?

8. Radim J. Šrám, Ústav experimentální medicíny AV ČR Praha: Vliv znečištění ovzduší na zdravotní stav dětí

9. Ing. Radomír Štěrba, ČIŽP, ved. odd. ochrany ovzduší Obl. inspektorátu Ostrava: Integrovaná povolení vybraných zařízení ve Slezsku a jejich porovnání

10. Tomáš Chalupa, ministr životního prostředí: Kvalita ovzduší v Moravskoslezském kraji