Nový příběh jatek začíná. Měsíc otevřených dveří představí zrekonstruovaná jatka veřejnosti

25/4 2022

Po dokončení prostor městské galerie současného umění PLATO, které vznikly přestavbou někdejších městských jatek, se celý objekt již v pondělí 16. 5. otevře všem zájemcům.

Nový příběh jatek začíná. Měsíc otevřených dveří představí zrekonstruovaná jatka veřejnosti

Stane se tak v rámci čtyřtýdenního „Měsíce otevřených dveří“, který nabídne pestrý program nejrůznějších tematických akcí.

Samotné Slavnostní předání stavby se koná 16. 5. od 17 hodin. Hned druhý den, ve stejný čas je veřejnost zvána na besedu s autorem podoby nových jatek Robertem Konieczným. Průkopník takzvané Moving Architecture bude hovořit na  téma galerie PLATO v kontextu dalších staveb KWK PROMES. Na 18. 5. - opět v 17 hodin - je připravena komentovaná prohlídka jatek s ředitelem PLATO Markem Pokorným.

Po celou dobu trvání „Měsíce otevřených dveří“, si návštěvníci mohou prohlédnout zrekonstruovaná jatka, kde se při této příležitosti budou konat dvě výstavy, pořádané statutárním městem Ostrava.

První, s názvem „Reaktivace: městská jatka a jejich okolí“ přiblíží kromě historie objektu i budoucí projekty, plánované městem v horizontu několika let. Prostřednictvím druhé výstavy „Moving Architecture“ se pak seznámíme s Robertem Konieczným a jeho ateliérem KWK PROMES, tedy autorem výsledné podoby celé stavby.

Až do 10. 6. bude pro návštěvníky připraveno mnoho zajímavého. Letmým přehledem můžeme zmínit ještě ranní kávu s primátorem Tomášem Macurou, cyklus rozmanitě pojatých komentovaných prohlídek, zvláštní víkendové dětské prohlídky nebo večer s Okrašlovacím spolkem Za krásnou Ostravu.

Vstupné na všechny akce je bezplatné. Z důvodu vytíženosti však bude nutná rezervace. Bližší informace o programu jsou dostupné na stránkách PLATO Ostrava, kde si lze také zarezervovat místo na konkrétní akci: https://plato-ostrava.cz/cs/Program/2022/05/Tyden-Otevrenych-Dveri-V-Jatkach

Připomínáme, že kromě slavnostního předání stavby a obou výše uvedených výstav je rezervace nutná u každé konané události.

Zajímají Vás bližší informace o stavbě samotné a její rekonstrukci? Najdete je na: https://fajnova.cz/projekt/revitalizace-historicke-budovy-jatek/.

Související dění můžete sledovat také na oficiálním facebookovém profilu Ostravy a to zde: Nový příběh jatek. Měsíc otevřených dveří. | Facebook


Rádi byste si připomenuli dění okolo městských jatek v toku času? Chcete se podívat, jak finišoval celý proces před dokončením rekonstrukce? Pak vám přinášíme několik odkazů na starší tematické články:

Rekonstruovaná městská jatka si již od poloviny května budete moci prohlédnout — Ostrava

Někdejší jatka se mění v galerii současného umění — Ostrava

Historickou perlu bývalých městských jatek obklopí zeleň — Ostrava

Městská jatka se promění v galerii moderního umění — Ostrava

Jatka dokončí polský architekt — Ostrava