Někdejší jatka se mění v galerii současného umění

25/4 2022

Památkově chráněný objekt městských jatek, jehož stavební počátky sahají až do 19. století, se od dubna 2020 začal přetvářet v architektonicky jedinečnou budovu a důstojné prostory uměleckého stánku městské galerie současného umění PLATO.

Někdejší jatka se mění v galerii současného umění

Městská jatka po rekonstrukci. Foto: Vladimír Pryček

Architektonickou soutěž město vypsalo v roce 2017. Přihlásilo se do ní 9 českých i zahraničních uchazečů, včetně renomovaných ateliérů. Přestavby jatek se nakonec ujalo studio KWK Promes polského architekta Roberta Konieczného, průkopníka takzvané moving architecture. Jedná se o styl, který podle Konieczného slov „…nabídne neuvěřitelné možnosti ukázat uměleckou tvorbu a vyjít s ní do venkovního prostoru. Díky tomuto řešení budou umělci moci prezentovat svoji tvorbu atypickým způsobem.“

Rekonstrukce představovala velmi složitý projekt, a to pro všechny, kteří se na něm podíleli. Nutností bylo zachování historického charakteru budovy a zároveň jeho organické skloubení s moderním a funkčním řešením.

V galerii současného umění se tak proměnilo dohromady 5 vzájemně navazujících částí z různých dějinných období. Konkrétně chladírny z konce 19. a začátku 20. století, prostor vepřových porážek přibližně stejné datace, prvorepubliková provozní budova z roku 1926 a nakonec zastřešené atrium, postavené v roce 1954.

Stav po rekonstrukci zahrnuje pět výstavních sálů, které mohou fungovat jak samostatně, tak při vzájemném propojení. Jedinečnou novinkou jsou pak otočné stěny. Tento netypický prvek umožňuje začlenit do výstavních prostor taktéž venkovní prostranství. Vzhled budovy určují klasické „oranžové“ venkovní cihly a vnitřní bíle omítnuté stěny.

Součástí nových jatek jsou rovněž administrativní prostory, kavárna a zázemí pro vzdělávací programy pro školy a přednášky.

Na revitalizaci jatek naváže úprava prostranství před samotnou galerií. Historické prvky budou i zde ponechány, a navíc doplněny o prvky současné. Zachován zůstane „přirozeně chaotický“ ráz prostranství, který zkultivuje a zklidní vysazená zeleň. Jednotlivé plochy chodníků i zeleně na sebe vytvoří plynulou návaznost. Tím vznikne dojem, že mezi sebou prorůstají.