Jatka dokončí polský architekt

12/12 2017

Rada města schválila veřejnou zakázku na architektonickou studii a projektovou dokumentaci pro rekonstrukci budovy městských jatek. Vybraným projektantem je polské architektonické studio KWK Promes architekta Roberta Konieczného, jehož návrh se v architektonické soutěži umístil na třetím místě. Smlouva mezi městem a KWK Promes může být podepsána až po uplynutí 15denní lhůty pro podání námitek.

Jatka dokončí polský architekt

Vizualizace městských jatek polského studia s KWK Promes architekt Robert Konieczny.

Zakázku schválila městská rada na svém zasedání 12. prosince.  „Architekt Robert Konieczny splnil všechny formální podmínky a vyjádřil připravenost smlouvu uzavřít. Proto dnes rada města rozhodla o výběru projektanta a o uzavření smlouvy s KWK Promes architekt Robert Konieczny. Podle zákona o veřejných zakázkách dnešních dnem začala běžet patnáctidenní lhůta pro podání námitek. Až po jejím uplynutí je možné formálně smlouvu uzavřít,“ informoval primátor Tomáš Macura.

Obsahem veřejné zakázky je zpracování architektonické studie, jednotlivých stupňů projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon činnosti koordinátora BOZP a výkon autorského dozoru po dobu realizace rekonstrukce objektu bývalých městských jatek pro účely galerie Plato Ostrava. Nejvýše přípustná cena je stanovena na 14 milionů korun bez DPH. Realizační cena rekonstrukce nesmí přesáhnout 150 milionů korun.

Nabídku do zadávacího řízení na projektovou dokumentaci vyhlášeného v červnu letošního roku podala společnost Petr Hájek Architekti, která byla autorem vítězného návrhu z architektonické soutěže, a výše jmenované polské studio, jejíž návrh byl oceněn jako třetí. Slovenská společnost Zerozero z Prešova, jejíž návrh se umístil na druhém místě, se omluvila a nabídku nepředložila. Komise vybrala společnost architekta Petra Hájka, která předložila ekonomicky nejvýhodnější nabídku. Jenže tato společnost odmítla s městem podepsat smlouvu. Proto město vyzvalo v pořadí druhého účastníka – polské studio k uzavření smlouvy.