Aktuálně

Ostrava opět podpoří cizojazyčnou výuku
1 3 2023

Ostrava opět podpoří cizojazyčnou výuku

Město každoročně podporuje cizojazyčnou výuku, nejinak tomu bude i v novém školním roce 2023/2024, kdy tato oblast vzdělávání zůstává i nadále prioritní. Zastupitelé na únorovém zasedání rozhodli o dotaci ve výši 10 milionů korun, stejnou částkou byly zmíněné aktivity podpořeny i v aktuálním školním roce. 

Rekonstrukce parkoviště P+R na Hranečníku je u konce
1 3 2023

Rekonstrukce parkoviště P+R na Hranečníku je u konce

Úpravou a rozšířením prošlo P+R parkoviště v rámci terminálu Hranečník. Základem bylo navýšení parkovací kapacity, tedy možnosti odstavení vozidla mimo centrální části města, což ve svém důsledku znamená také snížení emisí a zlepšení životního prostředí v centru města. Nabízí nově 174 parkovacích míst.

 Ostrava zajistí ošetření stovek stromů napadených jmelím bílým
24 2 2023

Ostrava zajistí ošetření stovek stromů napadených jmelím bílým

Město uskutečňuje opatření k omezení nadměrného šíření jmelí bílého. V průběhu první etapy, která byla započata v říjnu loňského roku, dojde ke komplexnímu ošetření téměř 350 stromů v městských obvodech Hrabová a Ostrava-Jih, přičemž aktuálně zbývá ošetřit zhruba 80 stromů. 

Ostrava významně financuje aktivity rozvíjející školství
24 2 2023

Ostrava významně financuje aktivity rozvíjející školství

Podpora vzdělávání je pro Ostravu dlouhodobě prioritní, financuje celou řadu různých aktivit, směřujících k rozvoji výuky a školství ve městě. Jedním z dotačních titulů ke zefektivnění vzdělávání je také program v oblasti rozvoje kvality školství. 

Nový dotační program města podpoří oživení prázdných budov i vznik dalších bytů
24 2 2023

Nový dotační program města podpoří oživení prázdných budov i vznik dalších bytů

Město Ostrava přináší nový podpůrný program pro soukromé vlastníky nemovitostí, jehož smyslem je vracet do života dlouhodobě nevyžívané budovy a současně rozšiřovat nabídku nájemního bydlení ve městě. Cílem dotace je obnova a rekonstrukce bytů i vznik bytů nových. Zájemci mohou získat až 350 tisíc korun na jednu bytovou jednotku. 

 

Připomínáme si rok od zahájení invaze na Ukrajinu
23 2 2023

Připomínáme si rok od zahájení invaze na Ukrajinu

V těchto dnech si připomínáme rok od invaze Ruska na území Ukrajiny. Konflikt zvedl velkou vlnu lidí, zejména matek s dětmi, které hledaly útočiště v okolních zemích, mezi nimi také v České republice. Jednou ze vstupních bran byla tedy i Ostrava. Město od samotných začátků solidárně pomáhalo jak uprchlíkům, tak na Ukrajině.

Město dlouhodobě pomáhá zmírňovat dopady růstu cen energií
23 2 2023

Město dlouhodobě pomáhá zmírňovat dopady růstu cen energií

Pomoc s vysokými cenami energií zajišťuje statutární město Ostrava prostřednictvím mimořádného dotačního programu již od loňského roku. Dotační program ke zmírnění ekonomických dopadů rostoucích cen energií, které je nutno uhradit v souvislosti s realizací sportovních, tělovýchovných, kulturních, volnočasových a prorodinných aktivit, byl v loňském roce uskutečněn ve dvou kolech.

Finální podoba ostravské dominanty Ostrava Tower vzejde z architektonické soutěže
22 2 2023

Finální podoba ostravské dominanty Ostrava Tower vzejde z architektonické soutěže

Po řadě měsíců intenzivních jednání zástupců města a investora rozhodli ostravští zastupitelé na únorovém zasedání o uzavření dodatku číslo čtyři ke Kupní smlouvě s předkupním právem a zákazem zcizení uzavřené se společností RT TORAX. 

Ostrava daruje partnerskému Gaziantepu tři miliony korun
22 2 2023

Ostrava daruje partnerskému Gaziantepu tři miliony korun

Ostrava daruje tři miliony korun z rozpočtové rezervy svému partnerskému městu Gaziantep, které zasáhlo 6. února ničivé zemětřesení. Rozhodli o tom zastupitelé na svém únorovém zasedání. Dar pomůže k úhradě nákladů spojených s řešením přírodní katastrofy. 

Městské zastupitelstvo zasedá právě dnes
22 2 2023

Městské zastupitelstvo zasedá právě dnes

Dnešního dne,  tedy ve středu 22. 2. od 9 hodin, se koná zasedání Zastupitelstva města Ostravy. Schůze zastupitelstva proběhne v budově Nové radnice, v sále č. 306.

Ostrava podporuje aktivity cílené obětem trestných činů
21 2 2023

Ostrava podporuje aktivity cílené obětem trestných činů

Trestný čin může změnit zcela zásadně život každého člověka. Oběť zasáhne různými způsoby, od následků na zdraví až po dopad na psychiku. Současně je oběť vystavena novým situacím, které přináší prověřování trestního jednání, případně další řízení před soudem. Pomoci obětem, které čelí dopadům trestního jednání, se snaží celá řada institucí, mezi něž náleží i Ostrava.

Pro vysoký zájem o služby živnostenského úřadu doporučujeme telefonické objednání termínu
20 2 2023

Pro vysoký zájem o služby živnostenského úřadu doporučujeme telefonické objednání termínu

Až trojnásobné navýšení klientů, vyřizujících své žádosti, eviduje od počátku roku Živnostenský úřad Magistrátu města Ostravy. Dnes musel být pro vysoký zájem zastaven rezervační systém. 

Ostrava rozdělila finance pro služby podporující občany v tíživých sociálních situacích
20 2 2023

Ostrava rozdělila finance pro služby podporující občany v tíživých sociálních situacích

Město dlouhodobě podporuje sociální služby, aktivity pro obyvatele v nejrůznějších obtížných životních situacích i programy v oblastech sociální péče a protidrogové prevence. V letošním roce rozdělí více než 129 miliónů korun mezi 174 pečlivě vybraných projektů. 

Zástupci ostravského parlamentu dětí a mládeže diskutovali s vedením města
17 2 2023

Zástupci ostravského parlamentu dětí a mládeže diskutovali s vedením města

Hned dvakrát měli představitelé Parlamentu dětí a mládeže města Ostravy příležitost poznat zblízka práci těch, kdo se pohybují v nejvyšších patrech komunální politiky. V úterý 14. 2. besedovali v hotelu Maria s náměstkem primátora Janem Dohnalem. Dnes je pak na radnici přivítal náměstek Zbyněk Pražák.

Ostrava má akční plán rodinné politiky pro letošní rok
16 2 2023

Ostrava má akční plán rodinné politiky pro letošní rok

Rada města schválila Akční plán rodinné politiky na rok 2023. Poděkování patří všem, kteří se svými podněty podíleli na jeho tvorbě – zástupcům obvodů, organizací a spolků, členům strategické pracovní skupiny i komise pro rodinnou politiku. Dokument uzavírá proces naplňování priorit a opatření aktuálně platné koncepce rodinné politiky.

Restaurátoři s památkáři navrací zpět krásu interiéru Grossmannovy vily
15 2 2023

Restaurátoři s památkáři navrací zpět krásu interiéru Grossmannovy vily

Zatímco společnost MORYS pokračuje v záchraně architektonické perly města Grossmannovy vily, restaurátoři spolu s památkáři intenzivně pracují na obnově desítek dochovaných prvků interiéru.  Vitráže, další skleněné a dřevěné prvky byly odvezeny do brněnských restaurátorských dílen. 

Zájemci mohou žádat o finance k obnově památek i sakrálních staveb do 20. února
15 2 2023

Zájemci mohou žádat o finance k obnově památek i sakrálních staveb do 20. února

Až 1,5 milionu korun mohou získat k obnově významných ostravských městských staveb jejich vlastníci a až 500 tisíc k obnově sakrálních památek ve městě. Ostrava podpoří rekonstrukce a mnohdy i záchranu významných staveb též v roce 2023. 

Připomínáme si 78 let od bombardování Drážďan, partnerského města Ostravy
15 2 2023

Připomínáme si 78 let od bombardování Drážďan, partnerského města Ostravy

Ve dnech 13 – 15. 2. 1945, v jednom z posledních měsíců druhé světové války, se německé Drážďany staly cílem náletu téměř 1300 britských a amerických těžkých bombardérů. Záměr útoku spočíval ve zničení infrastruktury, poškození průmyslové základny a urychlení postupu Rudé armády z východního směru. Nálet se však do historie zapsal coby symbol utrpení civilistů a jeho vlastní vojenský přínos je přinejmenším krajně sporný.

Ostravské kalendárium 2022 pokřtěno
14 2 2023

Ostravské kalendárium 2022 pokřtěno

Ve čtvrtek 16. února 2023 ve 14.00 hodin se v budově Archivu města Ostravy konal křest publikace Ostravské kalendárium. Autorem 27. svazku publikace Ostravské kalendárium je kronikář města Martin Juřica a spolupracovali na ní členové komise muzejní, letopisecké, názvoslovné a heraldické Rady města Ostravy.

City Campus Ostrava byl slavnostně otevřen
13 2 2023

City Campus Ostrava byl slavnostně otevřen

Projekt, který byl ještě v roce 2017 považován za utopii, je nyní realitou. Dvě nové univerzitní budovy Ostravské univerzity na Černé louce, jejichž stavba začala v roce 2020, se v únoru 2023 otevírají studentům.