Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Zastupitelstvo města

Poslední změna: Pátek 26.05.2017 12:45 - Čapčová Lenka
Vše o zastupitelstvu města - složení, termíny zasedání, usnesení, jednací řád, tiskové zprávy ze zastupitelstva, výbory zastupitelstva, pozvánky a materiály pro zasedání.

Zastupitelstvo města má 55 členů. Je voleno občany města na čtyřleté funkční období. Do jeho působnosti patří zejména schvalování programu rozvoje města, hospodaření s majetkem města, schvalování rozhodujících majetkoprávních úkonů, schvalování rozpočtu a závěrečného účtu města, vydávání obecně závazných vyhlášek, volba, zřizování a ustanovení orgánů města, zřizování městské policie a udělování čestných občanství a cen města. Zastupitelstvo města zasedá podle schváleného jednacího řádu. Zasedání zastupitelstva města jsou veřejná.

 

Složení zastupitelstva 

Termíny zasedání

Usnesení, výsledky hlasování, zápisy

Jednací řád

Výbory zastupitelstva

Pozvání na zasedání

Materiály na zasedání

Pokyny pro občany, jak správně vystupovat na zasedání

Přihláška do diskuze na zasedání