Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Zastupitelstvo města

Poslední změna: Čtvrtek 14.06.2018 13:14 - Korbelová Kateřina
Vše o zastupitelstvu města - složení, termíny zasedání, usnesení, jednací řád, tiskové zprávy ze zastupitelstva, výbory zastupitelstva, pozvánky a materiály pro zasedání.

Zastupitelstvo města má 55 členů. Je voleno občany města na čtyřleté funkční období. Do jeho působnosti patří zejména schvalování programu rozvoje města, hospodaření s majetkem města, schvalování rozhodujících majetkoprávních úkonů, schvalování rozpočtu a závěrečného účtu města, vydávání obecně závazných vyhlášek, volba, zřizování a ustanovení orgánů města, zřizování městské policie a udělování čestných občanství a cen města. Zastupitelstvo města zasedá podle schváleného jednacího řádu. Zasedání zastupitelstva města jsou veřejná.