Statutární město Ostrava - oficiální portál
 • Velikost písma:
 • A
 • A
 • A

Osobní nástroje

Průmyslové zóny

Poslední změna: Úterý 07.03.2017 12:57 - ${modifier}

 

Mošnov

Mosnov

Rozvojová lokalita Mošnov je jedinečnou investiční příležitosti pro investory, kteří mají zájem těžit především z její strategické polohy v blízkosti mezinárodního letiště s možností napojení na rychlostní komunikace a železniční síť. Rozvojová lokalita je plně otevřena nejrůznějším obchodním aktivitám, jejichž atributem je modernost, orientace na export a technický pokrok. Zvláště vítána je spolupráce s místními výrobci a dodavateli.

Součástí Rozvojové lokality Mošnov je Strategická průmyslová zóna Ostrava-Mosnov (SPZ) o rozloze 200 ha, jejíž pozemky vlastní Statutární město Ostrava. Zóna je akreditována agenturou pro zahraniční investice CzechInvest a je podporována státem.

Rozvojová lokalita Mošnov - informační leták

 

Umístění rozvojové lokality:

Lokalita je situována 25 km jižně od centra města s velmi dobrou dopravní dostupností s možností využití silniční, železniční a letecké dopravy. Nachází se zde 30ha obchodně-podnikatelský areál, v němž jsou umístěny malé a střední podniky, a také prostory vhodné k administrativním účelům, které si lze pronajmout.

Rozloha:

Rozloha Strategické průmyslové zóny Ostrava-Mošnov činí 200 ha
Plocha určená k prodeji investorům v celé rozvojové lokalitě činí až 150 ha

Technická infrastruktura:

Infrastruktura SPZ Ostrava-Mošnov je již zrealizována. Mimo infrastrukturu SPZ byl Moravskoslezským krajem realizován projekt kolejového napojení Letiště Leoše Janáčka Ostrava. Nová trať spojuje letiště s obcí Sedlnice a dále se ve Studénce napojuje na hlavní železniční koridor mezi Ostravou a Prahou nebo Brnem. Součástí stavby je zastřešený terminál, který s letištní odbavovací halou spojuje krytá chodba. Cestující se tak z vlaku na letiště dostanou suchou nohou. Kolejového napojení mohou využívat rovněž investoři v rozvojové lokalitě.

V rámci II.etapy výstavby SPZ Ostrava-Mošnov, která je řešena samostatným projektem, je pro nově příchozí investory budována v jihovýchodní části lokality retenční nádrž na ploše 2 860 m2. součástí navazujícího projektu je rovněž vybudování autobusových zastávek u závodů společností Behr a Hyundai Mobis.

Celkem již společnosti v SPZ Ostrava-Mošnov proinvestovaly 10,4 mld. Kč. a vytvořily 2 959 pracovních míst (k 31. 12. 2016).

Investoři v SPZ:
Behr
(Německo, automobilový průmysl) - výroba klimatizací, chladičů
Tel.: 556 312 711
 
Plakor
(J.Korea, automobilový průmysl) - výroba plastových dílů
Tel.: 552 303 805
 
Hyundai Mobis
(J.Korea, automobilový průmysl) - výrobce modulů a autosoučástek a exkluzivní dodavatel automobilky Hyundai Motor Manufacturing Czech
Tel.: 558 488 442
http://www.mobis-auto.cz
 
Cromodora Wheels
(Itálie, automobilový průmysl) - výroba litých kol
Tel.: 556 414 811
 
Free Zone Ostrava
(ČR, služby svobodného celního pásma)
Tel.: 597 471 536
 
HB Reavis Group
(SR, developerská společnost)
 
Vítkovice - výzkum a vývoj - technické aplikace a.s.
(ČR, vývoj speciálních slitin a materiálů nové generace)
http://www.vitkovice.net

 

 

Strategická průmyslová zóna Ostrava-Mošnov má všechny předpoklady k bezproblémovému umístění zahraničních i domácích investic:

 • Pozemky vlastní statutární město Ostrava
 • Zóna se nachází v sousedství mezinárodního letiště s přístupem k pojezdové dráze  se špičkovými parametry (délka 3,5 km, nosnost PCN 50/RAXT) (www.airport-ostrava.cz)
 • Infrastruktura je připravena
 • Celní služby a Free zone přímo v místě
 • Přímé napojení na síť Českých drah, rychlostní komunikaci R48 a dálnici D1
 • Napojení na ostravskou a regionální hromadnou dopravu
 • Zóna se nachází 25 km jižně od centra Ostravy, metropole regionu s více než 1,2 milionu obyvatel
 • Dostatek kvalifikované pracovní síly v blízkém okolí

 

Kontakty:

Statutární město Ostrava - Magistrát
Odbor strategického rozvoje
Prokešovo nám. 8
729 30 Ostrava
Tel.: +420 599 443 382
Fax: +420 599 442 040
E-mail: vpalicka@ostrava.cz


Společnost pro využití letiště
Ostrava-Mošnov, a.s.
742 51 Mošnov
Tel.: +420 597 471 300
Fax: +420 597 471 560
E-mail: som@som-mosnov.cz
http://www.som-mosnov.cz

 

 

Hrabová

Hrabova

Průmyslová zóna Ostrava-Hrabová je strategickou rozvojovou lokalitou společnosti CTP. Projekty situované v zóně mají podstatný význam pro zvýšení ekonomické atraktivity města a zaměstnanost v Ostravě. Celková rozloha infrastrukturou vybaveného území průmyslové zóny činí cca 115 ha.

Investoři v zóně dohromady proinvestovali k 31. 12. 2016 celkem 16,697 mld. Kč a vytvořili 7 788 nových pracovních míst. Průmyslová zóna Ostrava-Hrabová se tak stala jednou z nejúspěšnějších průmyslových zón v rámci celé České republiky, za což získala celou řadu ocenění.

Umístění zóny:

Zóna je situována na jižním okraji města v blízkosti rychlostní komunikace I. třídy Ostrava – Frýdek-Místek se spojením na Prahu a Brno, Polsko, Slovensko a Rakousko. Spolu se zázemím regionální metropole s rozvinutou infrastrukturou a vyspělou školskou základnou poskytuje investorům nutnou jistotu pro zajištění pracovních sil a budoucí rozvoj.

Rozloha:

Současná rozloha průmyslové zóny: cca 115 ha
Obchodní zóna: 15 ha

Technická infrastruktura:

Výstavba technické infrastruktury byla spolufinancována ze státních prostředků formou dotace a dokončena v roce 2007. Zajišťuje kapacity vody, plynu, tepla a elektrické energie pro současné investory i nově příchozí společnosti. Aktuálně je ze strany města zvažováno posílení dodávek vybraných médií do průmyslové zóny.

Dopravní infrastruktura zajišťuje kapacitní napojení na rychlostní komunikaci I/56 ve směru na centrum Ostravy a na Frýdek-Místek a na Příbor. Průmyslová zóna je obsluhována pravidelnými linkami autobusů MHD a regionální dopravy.

Investoři v zóně:

CTP Invest, s.r.o.
(Nizozemsko, developerská společnost)
(Continental, GE Money Bank, CTS, Brembo, Grupo Antolin, Czech Print Center, ABB, Rossignol, Dachser,  ITT, UPS a další)
http://www.ctp.eu
Tel
.: +420 596 711 627

 
PEGATRON Czech, s.r.o.
Nástupnická organizace ASUS Czech s.r.o.
(Tchaj-wan, výpočetní technika) - výroba a montáž PC
Tel.: 596 766 111
 
SungWoo Hitech, s.r.o.
(J. Korea, automobilový průmysl) – výroba částí automobilových karosérií
Tel.: 552 306 411

 

Kontakt:

Statutární město Ostrava - Magistrát
Odbor strategického rozvoje
Prokešovo nám. 8
729 30 Ostrava
Tel.: +420 599 443 382
E-mail: vpalicka@ostrava.cz