INFORMACE PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACÍ V OBLASTI RODINNÉ POLITIKY PRO ROK 2024

Podmínky a formuláře pro žadatele o dotaci pro rok 2024 v oblasti Rodinná politika. Termín podání žádostí od 23.10.2023 do 03.11.2023.

Informace pro žadatele

Statutární město Ostrava vyhlašuje svým usnesením č. 0433/ZM2226/10 ze dne 20.09.2023 výběrové řízení na poskytnutí dotací z rozpočtu SMO v oblasti Rodinná politika na rok 2024.

Důležité upozornění pro žadatele o dotaci

Od 01.06.2021 je v platnosti zákon č. 37/2021 Sb. o evidenci skutečných majitelů.

Žadatelé o dotaci  - právnické osoby mají povinnost dokládat k žádosti o dotaci ÚPLNÝ výpis z evidence skutečných majitelů (dále jen „úplný výpis“).

POZOR! Nezaměňovat s ČÁSTEČNÝM výpisem z evidence skutečných majitelů.

Právnické osoby se mohou přihlásit pomocí ISDS (datové schránky) a vyžádat si úplný výpis tímto způsobem - viz Videonávod.


Dne 10. 10. 2023 od 14 hod. se uskuteční informační seminář k dotačnímu řízení. Seminář se bude konat v budově Magistrátu města Ostravy (Prokešovo nám. 8, Ostrava) v místnosti č. 504 (přístavba - pravé křídlo radnice).

Lhůty pro podání žádosti - Od

Pondělí 23.10.2023 00:00

Lhůty pro podání žádosti - Do

Pátek 03.11.2023 23:59

Postup podání žádosti

Jak si podat přihlášku

Kontaktní informace

Kontaktní osoba 

Bc. Nikola Gelová, MSc. T: 599 443 084

nikola.gelova@ostrava.cz

Technická podpora

Servicedesk T: 599 445 555
Call centrum T: 844 121 314 - kontakt pouze pro nahlášení problému, bez okamžitého řešení
E:   helpdesk.dotace@ostrava.cz

Výsledky

Informace pro příjemce

Pokyny příjemcům účelové dotace poskytnuté z rozpočtu statutárního města Ostravy ke změnám v průběhu realizace projektu a podání závěrečného vyúčtování dotací v oblasti rodinná politika.

Pro účely propagace rodinné politiky vyplývající ze smlouvy o poskytnutí dotace slouží logo FAJNA RODINA!!! Ke stažení zde:


Pokyny k vyúčtování účelové dotace 

Obálku značte textem "NEOTVÍRAT - FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ DOTACE"