Rozvoj kvality školství

Informace pro žadatele

Statutární město Ostrava vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva města č. 2117/ZM1822/35 ze dne 22.6.2022 výběrové řízení "Programu na podporu rozvoje kvality školství z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2023".

Seminář pro žadatele

Dne 7.9..2022 proběhl v prostorách Magistrátu města Ostravy Seminář k vyhlášeným programům v oblasti rozvoje kvality školství a v oblasti vzdělávání a talentmanagement. Prezentaci ze semináře je možné stáhnout ZDE.

Podmínky

Program na podporu rozvoje kvality školství z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2023

(pro zobrazení programu klikněte zde)

Lhůty pro podání žádosti - Od

Pondělí 19.09.2022 00:01

Lhůty pro podání žádosti - Do

Pátek 30.09.2022 23:59

Postup podání žádosti

(pro zobrazení postupu klikněte zde)

Kontaktní informace

Ing. Martina Kuchyňková     599 444 264     mkuchynkova@ostrava.cz

Přílohy - formuláře ke stažení

Žádost o poskytnutí peněžních prostředků na podporu rozvoje kvality školství

Čestné prohlášení k podpoře de minimis (povinná příloha k žádosti)

Důležité

V žádosti o poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy žadatel potvrzuje pravdivost údajů uvedených v žádosti včetně údajů a informací uvedených v přílohách žádosti. Peněžní prostředky poskytnuté z rozpočtu územního samosprávního celku lze použít pouze na stanovený účel.

 V případě, že žadatel v žádosti o dotaci, příspěvek uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo podstatné údaje zamlčí, anebo někdo použije prostředky získané účelovou dotací, příspěvkem na jiný než určený účel, může se vystavit nebezpečí trestního stíhání pro podezření ze spáchání trestného činu dotačního podvodu podle ustanovení § 212 trestního zákoníku.

Informace pro příjemce

Finanční vypořádání poskytnuté dotace/příspěvku:


Program 602 XML_Filler - odkaz ke stažení a nainstalování programu

(klikněte zde)

Manuál k programu 602 XML_Filler

(klikněte zde)

 

Technická podpora

Email:     helpdesk.dotace@ostrava.cz

Telefon:   599 445 555

Call centrum:    844 121 314 (kontakt pouze pro nahlášení problému)