Výběrové řízení na poskytnutí dotací v oblasti kultury pro rok 2023

Podmínky a formuláře pro žadatele o dotaci, příspěvek a transfer pro rok 2023 v oblasti kultury Termín podání žádostí od 12.9.2022 do 30.9.2022 do 13:00 hod.

Informace pro žadatele

výběrové řízení na poskytnutí peněžních prostředků v oblasti kultury na:

- jednoleté projekty realizované v roce 2023

Vyhlášeno na základě usnesení zastupitelstva města č. 2130/ZM1822/35 ze dne 22. 06. 2022.                

Důležité upozornění

S účinností od 01.06.2021 vstoupil v platnost nový zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, který má vazbu na stávající zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů na základě, kterého poskytují obce, města, kraje atd. peněžní prostředky v rámci Výzev a dotačních Programů.

Nově je zde stanovena povinnost pro žadatele o dotaci či návratnou finanční pomoc přiložit k žádosti údaje o skutečném majiteli právnické osoby ve formě „Úplného výpisu z evidence skutečných majitelů“.

Lhůty pro podání žádosti - Od

Pondělí 12.09.2022 00:01

Lhůty pro podání žádosti - Do

Pátek 30.09.2022 13:00

Postup podání žádosti

Manuál pro podání žádosti o finanční podporu


Manuály k programu 602XML Filler - dokumentace

Návod pro instalaci:  https://www.602.cz/files/jak-instalovat-a-spoustet-form-filler.pdf

Návod pro aplikaci:  https://www.602.cz/files/prirucka-uzivatele.pdf

 

Odkaz ke stažení a nainstalování programu 602XML Filler

602XML Filler - ke stažení

https://www.602.cz/download/602xml/WIN/software602_form_filler.exe

Kontaktní informace

 

Technická podpora

Roman Musialek T: 555 135 647
Servicedesk T: 599 445 555
Call centrum T: 844 121 314 - kontakt pouze pro nahlášení problému, bez okamžitého řešení
E:   helpdesk.dotace@ostrava.cz