Výzva v oblasti kultury „FAJRONT!!!“ na podporu projektů reflektující téma hornické minulosti Ostravy.

Podmínky a formuláře pro žadatele o dotaci, příspěvek a transfer pro výzvu "FAJRONT". Termín podání žádostí od 27.02.2023 do 10.03.2023 do 13.00 hodin.

Informace pro žadatele

Jedná se o přímou podporu projektů a akcí. V rámci výzvy budou moci subjekty žádat o účelovou dotaci, příspěvkové organizace města a městských obvodů o příspěvek a městské obvody o transfer,   a to na přípravu, realizaci akcí a projektů na základě níže uvedeného tematického vymezení.

Průběžné aktivity připomínající ostravské hornictví (termín konání akcí pro veřejnost od 01.07.2023, ukončení realizace projektu nejpozději 31.12.2023)

-          např. besedy, happeningy, příprava a realizace představení, koncerty, autorská čtení, výstavy, publikace, přednášky, workshopy, komentované prohlídky a další aktivity.

Aktivity doprovázející slavnostní setkání hornických měst a obcí tematicky zaměřené na hornictví (termín konání akcí pro veřejnost 08.09.2023-10.09.2023)

-         např. besedy, happeningy, představení, koncerty, autorská čtení, výstavy, přednášky, workshopy a další aktivity realizované v rámci víkendového programu pro veřejnost na Masarykově náměstí.

Vyhlášeno na základě usnesení zastupitelstva města č. 0128/ZM2226/4 ze dne 25.01.2023.                

Důležité upozornění

S účinností od 01.06.2021 vstoupil v platnost nový zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, který má vazbu na stávající zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů na základě, kterého poskytují obce, města, kraje atd. peněžní prostředky v rámci Výzev a dotačních Programů.

Nově je zde stanovena povinnost pro žadatele o dotaci či návratnou finanční pomoc přiložit k žádosti údaje o skutečném majiteli právnické osoby ve formě „Úplného výpisu z evidence skutečných majitelů“.

Lhůty pro podání žádosti - Od

Pondělí 27.02.2023 00:00

Lhůty pro podání žádosti - Do

Pátek 10.03.2023 13:00

Postup podání žádosti

Manuál pro podání žádosti o finanční podporu


Manuály k programu 602XML Filler - dokumentace

Návod pro instalaci:  https://www.602.cz/files/jak-instalovat-a-spoustet-form-filler.pdf

Návod pro aplikaci:  https://www.602.cz/files/prirucka-uzivatele.pdf

 

Odkaz ke stažení a nainstalování programu 602XML Filler

602XML Filler - ke stažení

https://www.602.cz/download/602xml/WIN/software602_form_filler.exe

Kontaktní informace

Technická podpora

Roman Musialek T: 555 135 647
Servicedesk T: 599 445 555
Call centrum T: 844 121 314 - kontakt pouze pro nahlášení problému, bez okamžitého řešení
E:   helpdesk.dotace@ostrava.cz

Přílohy - formuláře ke stažení