Informace pro žadatele o dotaci, příspěvek a transfer pro období 2021–2024 mimo vyhlášená výběrová řízení

Podmínky a formuláře pro žadatele o dotaci pro období 2021–2024 v oblasti kultury mimo vyhlášená výběrová řízení

Informace pro žadatele

Důležité upozornění

POZOR!  Následující podklady slouží POUZE pro žádosti mimo výběrové řízení. 

S účinností od 01.06.2021 vstoupil v platnost nový zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, který má vazbu na stávající zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů na základě, kterého poskytují obce, města, kraje atd. peněžní prostředky v rámci Výzev a dotačních Programů.

Nově je zde stanovena povinnost pro žadatele o dotaci či návratnou finanční pomoc přiložit k žádosti údaje o skutečném majiteli právnické osoby ve formě „Úplného výpisu z evidence skutečných majitelů“.

Z důvodu této novely byla dne 28.08.2021 zveřejněna aktualizovaná žádost. V případě, že jste si žádost stáhli před tímto datem, je třeba si nyní žádost opětovně stáhnout (původní žádost již nebude možné odeslat).


Lhůty pro podání žádosti - Od

Pátek 29.09.2023 13:01

Lhůty pro podání žádosti - Do

Úterý 31.12.2024 23:59

Postup podání žádosti

Manuál pro podání žádosti o finanční podporu
Videozáznam ze semináře pro žadatele 2023 (heslo: Dotace2023)

Manuály k programu 602XML Filler –⁠ dokumentace

Návod pro instalaci:  https://www.602.cz/downloads/software602-filler-4-instalace.pdf 
Návod pro aplikaci:  https://www.602.cz/downloads/software602-form-filler-2022-05.pdf 


Odkaz ke stažení a nainstalování programu 602XML Filler

602XML Filler (jen pro Windows):
https://www.602.cz/download/602xml/WIN/software602_form_filler.exe

 

Kontaktní informace

Kontaktní osoba: 

Ing. Hana Adamusová T: 599 443 064 E: 


Technická podpora

Servicedesk T: 599 445 555
Call centrum T: 844 121 314 – kontakt pouze pro nahlášení problému, bez okamžitého řešení
E:   helpdesk.dotace@ostrava.cz