Průmyslová zóna Ostrava - Mošnov

Rozvojová lokalita Mošnov je jedinečnou investiční příležitostí pro investory, kteří mají zájem těžit především z její strategické polohy v blízkosti mezinárodního letiště s možností napojení na rychlostní komunikace a železniční síť.

Rozvojová lokalita je plně otevřena nejrůznějším obchodním aktivitám, jejichž atributem je modernost, orientace na export a technický pokrok. Zvláště vítána je spolupráce s místními výrobci a dodavateli.

Součástí Rozvojové lokality Mošnov je Strategická průmyslová zóna Ostrava-Mosnov (SPZ) o rozloze 200 ha, jejíž pozemky vlastní Statutární město Ostrava. Zóna je akreditována agenturou pro zahraniční investice CzechInvest a je podporována státem.  

Umístění rozvojové lokality:

Lokalita je situována 25 km jižně od centra města s velmi dobrou dopravní dostupností s možností využití silniční, železniční a letecké dopravy. Zóna bezprostředně navazuje na mezinárodní letiště Leoše Janáčka Ostrava.

Rozloha:

200 ha Strategická průmyslové zóna Ostrava-Mošnov (z toho 80 ha určených pro Multimodální logistické centrum)

32 ha Malá rozvojová zóna

20 ha administrativní centrum

10 ha průmyslový areál pro malé a střední podniky 

V rámci rozvojové zóny Mošnov je přibližně 59 ha pozemků ve vlastnictví Statutárního města Ostrava volných pro prodej investorům.

Technická infrastruktura:

Infrastruktura SPZ Ostrava-Mošnov je již zrealizována. Mimo infrastrukturu SPZ byl Moravskoslezským krajem realizován projekt kolejového napojení Letiště Leoše Janáčka Ostrava. Nová trať spojuje letiště s obcí Sedlnice a dále se ve Studénce napojuje na hlavní železniční koridor mezi Ostravou a Prahou nebo Brnem. Součástí stavby je zastřešený terminál, který s letištní odbavovací halou spojuje krytá chodba. Cestující se tak z vlaku na letiště dostanou suchou nohou. Kolejového napojení mohou využívat rovněž investoři v rozvojové lokalitě.

V rámci II.etapy výstavby SPZ Ostrava-Mošnov, která je řešena samostatným projektem, byla pro nově příchozí investory vybudována v jihovýchodní části lokality retenční nádrž na ploše 2 860 m2. Součástí navazujícího projektu bylo rovněž vybudování autobusových zastávek u závodů společností Mahle Behr a Hyundai Mobis.

Celkem již společnosti v SPZ Ostrava-Mošnov proinvestovaly 13,77 mld. Kč. a vytvořily téměř 4 200 pracovních míst (k 31. 12. 2018).

Strategická průmyslová zóna Ostrava-Mošnov má všechny předpoklady k bezproblémovému umístění zahraničních i domácích investic:

  • Pozemky vlastní statutární město Ostrava
  • Zóna se nachází v sousedství mezinárodního letiště s přístupem k pojezdové dráze  se špičkovými parametry (délka 3,5 km, nosnost PCN 50/RAXT) (www.airport-ostrava.cz)
  • Infrastruktura je připravena
  • Celní služby a Free zone přímo v místě
  • Přímé napojení na síť Českých drah, rychlostní komunikaci R48 a dálnici D1
  • Napojení na ostravskou a regionální hromadnou dopravu
  • Zóna se nachází 25 km jižně od centra Ostravy, metropole regionu s více než 1,2 milionu obyvatel
  • Dostatek kvalifikované pracovní síly v blízkém okolí


Investoři v SPZ:
MAHLE Behr Ostrava, s.r.o.
(Německo, automobilový průmysl) - výroba klimatizací, chladičů
Tel.: 556 312 711
 
Plakor Czech s.r.o.
(J.Korea, automobilový průmysl) - výroba plastových dílů
Tel.: 552 303 805
 
Mobis Automotive System Czech s.r.o.
(J.Korea, automobilový průmysl) - výrobce modulů a autosoučástek a exkluzivní dodavatel automobilky Hyundai Motor Manufacturing Czech
Tel.: 558 488 442
http://www.mobis-auto.cz
 
Cromodora Wheels s.r.o.
(Itálie, automobilový průmysl) - výroba litých kol
Tel.: 556 414 811
 
ENES CARGO a.s.
(ČR, služby svobodného celního pásma)
Tel.: 608 358 008

 

OSTRAVA AIRPORT MULTIMODAL PARK s. r. o.  

www.multimodalpark.cz

CONCENS INVESTMENTS a.s. (drží 100% obchodní podíl spol. OSTRAVA AIRPORT MULTIMODAL PARK s.r.o.) , investments@concens.czwww.concens.cz                      

Konzultant nájmu: Martin Černý, Head of Business Development, martin.cerny@concens.cz

 
Vítkovice - výzkum a vývoj - technické aplikace a.s.
(ČR, vývoj speciálních slitin a materiálů nové generace)
http://www.vitkovice.net

 

Kontakty:

Majitel Průmyslové zóny Ostrava - Mošnov:

Statutární město Ostrava - Magistrát

Odbor strategického rozvoje
Prokešovo nám. 8
729 30 Ostrava
Tel.: +420 599 443 382
Fax: +420 599 442 040
E-mail: vpalicka@ostrava.cz

 

Pronájem budov v Administrativním a obchodním centru:

Společnost pro využití letiště
Ostrava-Mošnov, a.s.
742 51 Mošnov
Tel.: +420 597 471 300
Fax: +420 597 471 560
E-mail: som@som-mosnov.cz 
www.som-mosnov.cz