Zimní program města Ostravy

23. 1. 2019. Město Ostrava spustilo tzv. Zimní program ve čtvrtek 29. listopadu 2018. Zahájen byl ve chvíli, kdy noční teploty klesly pod 0°C. Z ostravského rozpočtu město vynaložilo v roce 2017 na Zimní program 250 tisíc korun, na rok 2018 byla částka navýšena na 300 tisíc korun. Počet lidí bez domova, kterým je program určen, je v Ostravě odhadován na zhruba 900. Polovina se zdržuje v zařízeních, která poskytují sociální služby, a druhá polovina pobývá na ulici. V zimním období se jejich zájem o nabízené sociální služby zvyšuje.

Společně s organizacemi, které poskytují sociální služby lidem bez domova, navyšujeme ubytovací kapacity, aby pokryly aktuální potřeby klientů. Zvyšuje se také počet sociálních pracovníků, kteří lidi bez domova navštěvují v místech, kde přežívají i mrazivé období. Přímo na místě jim poskytují poradenství a odkazují je na organizace, kde mohou získat teplé jídlo, nápoje, deky nebo kde jsou volné kapacity k přenocování,“ řekl náměstek primátora pro sociální oblast Zbyněk Pražák.

V Ostravě je v současné době k dispozici 413 míst v azylových domech (164 pro muže a 249 pro ženy, resp. ženy s dětmi) a jejich kapacita je převážně naplněna. Bezdomovci mohou dále využívat noclehárny s kapacitou 120 míst, nízkoprahová denní centra s kapacitou 125 míst a domov se zvláštním režimem Domov Přístav s kapacitou 85 míst. Dalším zařízením zajišťujícím pomoc bezdomovcům se specifickými potřebami je domov se zvláštním režimem Domov Přístav II, který má kapacitu 29 míst.

V rámci zimního programu jsme uvedenou kapacitu s počtem 772 míst rozšířili o 54 lůžek a 120 takzvaných volných židlí,“ dodal náměstek primátora Zbyněk Pražák.

Město Ostrava v souvislosti s problematikou bezdomovectví dlouhodobě podporuje nestátní neziskové organizace a má vytvořenou komplexní síť sociálních služeb. V roce 2018 byly uvedené sociální služby (azylové domy, noclehárny, domovy se zvláštním režimem a nízkoprahová denní centra) podpořeny z rozpočtu města v celkové výši 17,7 milionu korun. Pro rok 2019 se znovu počítá s obdobnou částkou.

Mezi poskytovatele sociálních služeb, kteří se v Ostravě věnují problematice bezdomovectví, patří Armáda spásy v ČR, Charita Ostrava, Diakonie ČCE, Centrum sociálních služeb Ostrava, Centrum sociálních služeb Poruba, Nová Šance, nebo Služby Dobrého Pastýře. Zimnímu programu se věnují první dva uvedení poskytovatelé.