Tiskové zprávy

Soutěže na koncertní halu se zúčastní šestice špičkových architektonických studií

17. 10. 2018. Město Ostrava 22. srpna zahájila jednu z nejvýznamnějších architektonických soutěží v celé historii města. Mezinárodní architektonicko-urbanistická soutěž na koncertní halu, která je koncipována jako kombinovaná se dvěma koly, by měla být ukončena příští rok v červnu. Náklady na realizaci koncertní haly jsou odhadovány na 1,5 miliardy korun bez DPH.

Ostrava slaví 100 let od vzniku republiky

17. 10. 2018. Celoroční oslavy stoletého jubilea samostatného Československa vyvrcholí o víkendu 27. a 28. října, přičemž hlavním dnem oslav bude sobota 27. října. Vše zahájí historický průvod z Vítězné ulice na Masarykovo náměstí. Na něm a na Slezskoostravském hradě Ostravané zažijí atmosféru první republiky. Připravili jsme pro ně prvorepublikovou kavárnu, ukázku školní třídy a také prvorepublikové kulinářské speciality.

Rada města rozhodla o dodavateli druhé vlny nákupu a instalace detektorů a požárních hlásičů

17. 10. 2018. Město Ostrava vybavuje od začátku letošního roku obecní byty požárními hlásiči a detektory oxidu uhelnatého (CO). Byly nakoupeny z prostředků města a jejich instalace je zajišťována jednotlivými obvody. Je to akce, která svým rozsahem doposud nemá v České republice obdoby.

Letošní česká prezentace byla největší v historii veletrhu Expo Real, koordinovala ji Ostrava

12. 10. 2018. V Mnichově se od 8. do 10. října konal 21. ročník Expo Realu, prestižního evropského veletrhu komerčních nemovitostí a investičních příležitostí. Česká města a kraje se ve společné expozici vedle svých investičních vizí a projektů soustředila také na prezentaci svého inovačního potenciálu, který zvyšuje jejich konkurenceschopnost.

Ostrava připravuje výstavbu stovek nových parkovacích míst, lépe parkovat se bude rezidentům v centru města, startuje kampaň Párkování

11. 10. 2018. Centrum města čeká postupná úprava řady parkovacích lokalit. Zahájena byla letos v září zpoplatněním parkování pod mostem Českobratrská na ulici Porážková. Postupně budou zanikat parkoviště na plochách, která jsou dlouhodobě podle územního plánu města určena k zástavbě. Město navíc připravuje výstavbu parkovacích domů a Park and Ride parkovišť.

Ostrava je vítězem mezinárodní soutěže o nejlepší evropský projekt

11. 10. 2018. Ostravský projekt „Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava“ je vítězem mezinárodní soutěže o nejlepší evropský projekt podporovaný politikou soudržnosti EU RegioStars 2018. Ostrava byla nominována v kategorii Vytváření lepšího přístupu k veřejným službám. Odborná porota zhodnotila celkem 102 projektů z 25 zemí.

Další milion korun na estetizaci veřejného prostoru podle projektů z řad veřejnosti

2. 10. 2018. Dotační program s názvem „fajnOVY prostor“ cílí na proměnu ulic, náměstí, parků a dalších veřejných míst podle vlastních nápadů veřejnosti. Město jej vyhlásilo již dvakrát a loni i letos na něj vyčlenilo v rozpočtu vždy 5 milionů korun. Celkem bylo podpořeno již 23 projektových záměrů v celkové výši 7 milionů korun. Protože alokace druhého ročníku programu „fajnOVY prostor“ nebyla vyčerpána, bylo vyhlášeno jeho další kolo s částkou 1,889 milionu korun k rozdělení.

Na historii před sto lety zavzpomíná nejen Ostrava, ale také její partnerská města

2. 10. 2018. Město Ostrava pokračuje v oslavách sta let od vyhlášení samostatného československého státu a v připomínkách osmičkových výročí moderních dějin. Poté, co si připomněla srpnové události 1968 a Mnichovskou dohodu z roku 1938 vrací se v historii republiky ještě o dvacet let zpět.

Ostrava koordinuje společnou účast českých měst a regionů na veletrhu EXPO REAL

1. 10. 2018. Jako jediné české město se Ostrava kontinuálně účastní prestižního veletrhu nemovitostí a investičních příležitostí v Mnichově, letos se na něm představí již poosmnácté. Prezentovat se bude ve společné expozici s názvem Czech Cities & Regions společně s Prahou, Brnem a Jihomoravským a Moravskoslezským krajem. Připočteme-li k tomu 15 spoluvystavujících partnerů, je letošní česká expozice historicky největší. Cílem společné prezentace je, stejně jako vloni, představit investiční a inovační potenciál všech tří měst i obou regionů. Koordinátorem prezentace je Ostrava. Zastupovat ji bude ostravský primátor Tomáš Macura a náměstek primátora Radim Babinec.

Navrhněte svého Seniora roku

21. 9. 2018. Statutární město Ostrava vyhlásilo XII. ročník ankety Senior roku 2018. Návrh na ocenění u příležitosti Mezinárodního dne seniorů může do 1. října 2018 zaslat každý, kdo zná ve svém okolí v určité oblasti mimořádně aktivního člověka staršího 65 let, s bydlištěm na území města Ostravy, který výrazně přispívá ke zlepšení života společnosti. V přihlášce je třeba uvést jméno, příjmení, věk, adresu bydliště, telefonický nebo e-mailový kontakt na kandidáta, zdůvodnění nominace, jméno a kontakt na předkladatele.

Pozemky v zóně Hrušov koupí Contera Management

20. 9. 2018. Ostravští zastupitelé ve středu 19. září rozhodli o prodeji pozemků v rozvojové zóně Hrušov společnosti Contera Management. Za území o rozloze 35,07 hektaru zaplatí 255 046 813 korun. Investor se zavázal, že v pěti etapách vybuduje v lokalitě průmyslovou zónu včetně nezbytné technické infrastruktury. O pozemky se původně ucházeli čtyři zájemci. Zastupitelstvo města v červnu schválilo pořadí, ve kterém se zájemci probíhala jednání.

První výsledky omezení hazardu v Ostravě

18. 9. 2018. Obecně závazná vyhláška o loteriích začala v Ostravě platit 1. ledna 2017. Za dvacet měsíců od jejího spuštění se podařilo snížit počet automatů a „výherních“ hracích přístrojů o dvě třetiny z celkového počtu. Rodiny jsou zrušením heren lépe chráněny před patologickými jevy a v letošním roce jim zůstane v domácích pokladnách o stovky milionů korun více. Hráči v Ostravě prohrají ročně v hazardních hrách více než miliardu korun, v celé České republice jde o 40 miliard.

OZO Ostrava motivuje k třídění a předcházení vzniku odpadu a zve na den otevřených dveří

17. 9. 2018. V sobotu 22. září se od 9 do 16 hodin uskuteční v areálu městské odpadové společnosti OZO Ostrava v Kunčicích den otevřených dveří. Návštěvníci, kteří přinesou vyplněný dotazník, jenž je součástí edukačních brožur distribuovaných ostravským domácnostem s týdenním předstihem, dostanou skládací nákupní tašku.

Evropský týden mobility v Ostravě aneb pojeďme do práce na kole

17. 9. 2018. Město Ostrava se znovu zapojí do Evropského týdne mobility (ETM), kampaně na podporu udržitelných forem dopravy. Rozhodla o tom rada města. Kampaň se koná vždy od 16. do 22. září již od roku 2002. Jejím vyvrcholením je Evropský den bez aut, který připadá na poslední den týdne mobility. Letošním tématem ETM je multimodalita, která vyzdvihuje využívání a kombinování různých druhů dopravy pro městské cesty, a to jak při přepravě cestujících, tak i zboží. V souladu s tímto tématem bylo přijato pro Evropský týden mobility motto „Kombinuj a jeď“.

Dny NATO znovu podpořené z rozpočtu města

12. 9. 2018. O víkendu od 15. do 16. září se na Letišti Leoše Janáčka uskuteční již 18. ročník Dnů NATO v Ostravě a 9. ročník Dnů Vzdušných sil Armády České republiky. Diváky čeká atraktivní program. Město Ostrava letos podpořilo největší bezpečnostní akci svého druhu v Evropě částkou 2,5 milionu korun, akci podporuje finančně od roku 2008. Nejlepší ukázku, o které rozhodnou na ostravském facebookovém profilu jeho návštěvníci, ocení primátor Tomáš Macura pohárem a pamětním listem.

Rekonstrukce Domu kultury Poklad

5. 9. 2018. Rada města Ostravy rozhodla v úterý 4. září o vyhlášení veřejné zakázky na „Rekonstrukci a modernizaci Domu kultury Poklad“. Lhůta pro podání nabídek byla stanovena na 18. října. Předpokládané finanční náklady na realizaci jsou 300 milionů korun bez DPH, přičemž rada města doporučila dofinancování realizace projektu ostravským zastupitelům. O vybraném zhotoviteli, vítězi veřejné zakázky, by měli ostravští radní rozhodovat na přelomu letošního a příštího roku. Práce by měly být dokončeny nejpozději v listopadu roku 2020.

Druhá vlna nákupu a instalace detektorů a požárních hlásičů

5. 9. 2018. Město Ostrava pokračuje v ojedinělém projektu v rámci České republiky, kdy vybaví téměř všechny obecní byty hlásiči požárů a detektorů oxidu uhelnatého. V první vlně, která skončila minulý měsíc, byly hlásiče požáru nainstalovány do 2800 bytů a detektory CO do 1700 bytů. V připravované druhé vlně bude namontováno dalších 7930 hlásičů požáru a 330 detektorů CO. Stejně jako v první vlně město uhradí nákup zařízení, montáž budou platit jednotlivé obvody. Instalace proběhne v závěru letošního roku. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky, kterou radní města schválili v úterý 4. září, se pohybuje kolem 6 milionů korun bez DPH.

V Ostravě odstartuje pilotní projekt, v jednom městském obvodu budou přistaveny speciální kontejnery na tříděný odpad

29. 8. 2018. V městském obvodu Radvanice a Bartovice bude 1. října zahájen pilotní projekt zaměřený na zvýšení míry separace komunálního odpadu. Obyvatelé Bartovic a zčásti Radvanic budou jako první v Ostravě třídit plast, papír, nápojové kartony a kovové obaly do jedné nádoby (tzv. single-stream), přistavené přímo k jejich rodinnému domu. Na konci září bude v obvodu rozmístěno 650 unikátních nádob na tříděný odpad, každá o objemu 240 litrů. Nádoby budou mít netradiční modro-žluté provedení, které napovídá, že do nich patří stejné druhy odpadu jako do současných modrých a žlutých popelnic. Víko je označeno nápovědou, co do nich patří.

Za peníze z fondu vyrazí do hor o stovky dětí více než vloni

29. 8. 2018. Před osmi lety zřídilo město Ostrava Fond pro děti ohrožené znečištěním ovzduší. Za tu dobu příspěvek z rozpočtu zvýšilo z pěti na letošních dvacet dva milionů korun. Účelem fondu je poskytovat finanční prostředky dětem na pobyty v horských oblastech. Na ozdravné pobyty, které budou realizovány od začátku listopadu 2018 do konce dubna 2019, vyrazí až 3600 dětí z 36 ostravských mateřských a základních škol.

Klienti Čtyřlístku se přestěhují do nových domů přesně za rok

24. 8. 2018. První etapa projektu, která zahrnuje výstavbu pěti nových domů pro 60 klientů, kteří se přestěhují z domovů Barevný svět Na Liščině, se začne stavět v první polovině září. Každá stavba bude tvořena 2 domácnostmi pro celkem 12 klientů, v každé domácnosti jich bude žít šest. Nové domy budou postaveny v městských obvodech Nová Bělá, v Ostrava – Jih, Petřkovice a dvě ve Slezské Ostravě.