Tiskové zprávy

Rekonstrukce Domu kultury Poklad pokračuje

10. 4. 2019. Rada města Ostravy v úterý 9. dubna rozhodla o výběru dodavatele a uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad s účastníkem vystupujícím pod názvem „Společnost POKLAD Z+G+R“. Ten je tvořen těmito firmami: Zlínstav a.s., GEOSAN GROUP a.s. a Ridera Stavební, a.s.

Veřejnost bude mít opět možnost zkrášlit své okolí podle svých nápadů

10. 4. 2019. Zastupitelstvo města Ostravy na svém 5. zasedání schválilo dotační program na revitalizaci veřejného prostoru na území města. Dotační program s názvem „fajnOVY prostor“ cílí na proměnu ulic, náměstí, parků a dalších veřejných míst podle vlastních nápadů veřejnosti. Město jej vyhlásilo již třikrát a pokaždé na něj v rozpočtu vyčlenilo 5 milionů korun.

Ostravská stavba roku 2019 – Cena veřejnosti

3. 4. 2019. Také letos vybere odborná porota Ostravskou stavbu roku. Investoři do 25. ročníku soutěže poslali 15 přihlášek - 7 novostaveb, 3 rekonstruovaných staveb a 5 rekonstrukcí s novostavbou. Novinkou letošního ročníku soutěže pod dřívějším názvem Dům roku je rozšíření možných soutěžících o realizátory a investory staveb a úprav ve veřejném prostoru. Proto také došlo k změně názvu. Svého favorita bude znovu kromě poroty vybírat také veřejnost. Elektronická anketa na webu stavbaroku.ostrava.cz bude spuštěna ve čtvrtek 4. dubna a skončí v úterý 16. dubna v 9 hodin. Z jedné IP adresy je možné hlasovat pouze jednou. Vítězové, které schválí v květnu ostravští zastupitelé, budou slavnostně vyhlášeni ve čtvrtek 13. června.

Dotace z městského rozpočtu pomohou zachovat významné stavby a památky

3. 4. 2019. Město Ostrava ze svého rozpočtu přispěje na opravy památkově chráněných staveb, nacházejících se na jeho území. Letos, stejně jako v minulých letech, vyčlenilo ze svého rozpočtu na podporu jejich rekonstrukcí a na opravy 5 milionů korun. Minimální výše dotace na jeden projekt je stanovena na 50 tisíc, maximální až na jeden milion korun. O dotaci z programu nejen na opravu kulturních památek, ale také významných staveb si mohou požádat jejich vlastníci od 8. dubna do 10. června.

Ostrava rozšiřuje svůj vozový park na alternativní pohon

3. 4. 2019. Ekologická flotila města se ve druhé polovině letošního roku rozroste již na 65 vozidel. Město Ostrava vysoutěžilo dodavatele dalších 17 aut na alternativní pohon, tři na pohon CNG a čtrnáct elektromobilů.

Odpady v Ostravě třídí většina lidí, jejich využití stále roste

27. 3. 2019. Míra využití komunálního odpadu z ostravských domácností každoročně roste, vloni dosáhla téměř 48 %. Ostravané totiž výrazně lépe znají a využívají městský systém nakládání s odpady. Přes 90 % z nich má v dosahu svého bydliště separační kontejnery na plasty, sklo a papír, okolo 80 % z nich tyto komodity skutečně třídí. Mnohem intenzivněji také využívají sběrné dvory.

Ostrava hledá ředitele/ředitelku městského ateliéru MAPPA

27. 3. 2019. Město Ostrava vyhlašuje výběrové řízení na ředitele/ku Městského ateliéru prostorového plánování a architektury (MAPPA), který schválili v březnu ostravští zastupitelé. Termín pro podání přihlášek je do poloviny června.

Bikesharing v Ostravě s novým dodavatelem od poloviny dubna

27. 3. 2019. Oblíbený způsob dopravy po městě, systém sdílení jízdních kol, začne s novým dodavatelem v Ostravě fungovat od poloviny dubna. Slavnostní zahájení je naplánováno na pondělí 15. dubna od 13 hodin před budovou radnice města na Prokešově náměstí. K 14dennímu posunu oproti původnímu plánu dochází proto, aby mohlo být od prvního dne v provozu všech 600 kol. Sdílená kola městského typu s nízkým nástupem budou všechna nově vybavena 3 rychlostními převody a každé z nich bude mít v přední části praktický košík. Po městě bude rozmístěno přes 200 cyklostojanů, které budou sloužit nejen pro bikesharingová kola, ale můžou je využívat také majitelé vlastních kol. Provoz systému bude v Ostravě ukončen 15. prosince.

Park za biskupstvím (Farská zahrada)

27. 3. 2019. Zahrada, kterou v minulosti procházelo městské opevnění, a jeho zbytky jsou v ní dosud patrné, projde celkovou revitalizací. Rozdělena bude na dvě odlišné části, obklopovat ji bude oplocení s uzamykatelnými vstupními brankami. Doplněna bude mobiliářem – lavičkami, stojany na kola, odpadkovými koši a chytrým osvětlením. Její úpravy budou zahájeny ve druhé polovině letošního roku. Předpokládané celkové náklady akce včetně projektové a inženýrské přípravy jsou 9,4 milionu korun s DPH.

Rekonstrukce křižovatky Českobratrská x Sokolská třída

21. 3. 2019. Křižovatku ulic Českobratrská a Sokolská třída v centru Ostravy čeká rekonstrukce komunikací. Realizace stavby je naplánována na období od června do září letošního roku. Zhotovitelem bude vítěz veřejné zakázky, kterým je společnost STRABAG a. s. Cena za objednané práce činí 21,4 milionu korun s DPH. Doba výluk trolejbusové dopravy nepřekročí v prázdninových měsících dobu 61 dnů. Objízdné trasy budou rozděleny do několika samostatných etap s úpravami dopravního značení, vyznačením objížděk a úpravou režimu svícení semaforů.

Ostrava podporuje kvalitní architekturu také prostřednictvím soutěže Stavba roku

19. 3. 2019. Soutěž Stavba roku má v Ostravě dlouholetou tradici. Letos byl vyhlášen její 25. ročník. Město Ostrava již od roku 1994 vybírá a oceňuje stavby, které byly v hodnoceném období dokončeny nebo rekonstruovány na území města. Soutěží v ní investoři novostaveb nebo rekonstrukcí budov. Město tím podporuje a zviditelňuje investory i architekty, kteří se na nových stavbách nebo rekonstrukcích podílejí. Letos přišlo s podstatnou novinkou.

Ostrava letos podpoří sociální a zdravotnickou oblast téměř 1,3 miliardami korun

Pro rok 2019 je v rozpočtu města vyčleněna pro sociální oblast a zdravotnictví částka ve výši 1,264 miliardy korun. Tvoří ji náklady na provoz příspěvkových organizací města: domovů pro seniory, domovů se zvláštním režimem, pobytových, ambulantních a terénních služeb pro lidi s postižením v sociální oblasti. Ve zdravotnictví na provoz Městské nemocnice Ostrava a Dětského centra Domeček.

Více než 900 milionů na kulturu v Ostravě

14. 3. 2019. V rozpočtu města je pro rok 2019 na podporu kultury rezervována částka ve výši 900,814 milionu korun. Tvoří ji náklady na provoz příspěvkových organizací a obchodních společností města v oblasti kultury, částka na investice a finanční podpory města (dotace, neinvestiční příspěvky a transfery). Na konkrétní investice je určeno více než 248 milionů, na dotace téměř 71 milionů korun.

Padesát pět milionů na vzdělávání

14. 3. 2019. Město Ostrava vyhlašuje celkem tři dotační tituly z oblasti vzdělávání. Ten první podporuje výukové, mezinárodní a zájmové aktivity všech vzdělávacích stupňů škol a také akce v oblasti školství.

Přes půl miliardy do ostravského sportu – téměř o 100 milionů více než vloni!

14. 3. 2019. Na podporu sportu je pro rok 2019 v ostravském rozpočtu alokováno téměř 570 milionů korun. Tato částka zahrnuje investiční a neinvestiční dotace obchodním společnostem města, finanční prostředky určené na dotační programy a individuální dotace na konání významných sportovních akcí, podporu profesionálních klubů, výchovu talentů i podporu menších sportovních odvětví a rekreačních sportovců. V porovnání s rokem 2018 je to o 96 milionů korun více.

Městský portál se všemi informacemi o dotacích, i zpětně

14. 3. 2018. Grantový a dotační portál, který spustilo město Ostrava, obsahuje přehled všech přidělených i nepřidělených dotací a grantů včetně transferů městským obvodům poskytovaným od roku 2010 z rozpočtu města Ostravy.

Výstava ukazuje, jak zdravě cestovat v Ostravě

12. 3. 2019. Proč upřednostnit veřejnou dopravu nebo využít pohyb a sportovní aktivity pro cestování po Ostravě před jízdou osobním automobilem? Odpovědi najdou během března návštěvníci ve foyer Nové radnice na Prokešově náměstí.

Ostrava spolupořádá květnovou soutěž Do práce na kole

11. 3. 2019. Ostrava se letos podruhé v historii stane městským organizátorem soutěže Do práce na kole. Ostravští radní rozhodli o spolupráci se spolkem Auto*Mat, který soutěž pořádá. V roce 2018 se do ní jen v Ostravě zapojilo 667 cyklistů, běžců a chodců, kteří společnými silami zdolali 194 013 km.

Ostrava vyráží na další ročník veletrhu MIPIM

8. 3. 2019. Ostrava se představí na prestižním mezinárodním veletrhu MIPIM ve francouzském Cannes již po 22. v řadě. Na jubilejním 30. ročníku, který se koná od 12. do 15. března, se bude prezentovat ve společné expozici s Moravskoslezským krajem, Prahou a Brnem. Stánek Czech Cities&Regions v jednotném designu má výstavní plochu 250 m3.

Století objektivem Ostravanů knižně

6. 3. 2019. Publikace s názvem Století objektivem Ostravanů navazuje na stejnojmenný loňský projekt města. Jeho cílem bylo získat staré fotografie z let 1918 až 1989 od obyvatel města jako součást oslav stého výročí vzniku samostatného Československa. Na 163 stranách jsou zveřejněny snímky z rodinného a společenského života, z doby okupace, vzniku republiky nebo událostí osmičkových roků. Publikace bude slavnostně pokřtěna v Archivu města Ostravy ve čtvrtek 7. března ve 14 hodin.