Září 2016

Zářijové vydání měsíčníku Ostravská radnice

titulka

 

 

 

Ostravskou radnici si můžete stáhnout také ve formátu pdf.


Strana 1

Olympijský park zaslouží medaili


Olympijské „Citius, altius, fortius“, v překladu z latiny „Rychleji, výše, silněji“, spojovalo všechny, kteří od 5. do 21. srpna, v době ko­nání olympijských her v Riu de Janeiru, navštívili Olympijský park v Ostravě. Sportovišti na Masarykově náměstí, loděnicí na Ostravici i Černou loukou prošlo 150 tisíc lidí! Příležitost k aktivnímu pohybu využívaly nejvíce děti. A to byl jeden z cílů akce. K atrakcím pat­řila setkání s bývalými i současnými olympioniky. Po návratu z Brazílie se bronzovou medailí přišel fa­nouškům pochlubit skifař Ondřej Synek. Pořadatelé z ČOV, partneři kraj a město Ostrava, slíbili opako­vání. Tak za čtyři roky na viděnou! (vi)

V městské nemocnici přivítali letošní 999. miminko


V Městské nemocnici Ostrava (MNO) se každoročně narodí okolo 1600 dětí. Letošní jubilejní novorozenec s pořa­dovým číslem 999 tady přišel na svět v úterý 16. srpna, jen o pár dnů poz­ději než miminko se stejným číslem loni. Dostal jméno Ondřej a bezpro­středně po porodu vážil 3335 gramů a měřil 51 centimetrů.

Mamince Zuzaně a šťastnému tatínkovi přišli k této události a přes­nému načasování porodu poblahopřát náměstek primátora Michal Mariánek, ředitel nemocnice Petr Uhlig, primář oddělení Gynekologie a porodnic­tví MNO Marek Ožana a další hosté. „Věřím, že v případě vašeho dalšího těhotenství opět zvolíte ostravskou městskou nemocnici,“ uvedl jménem města, které je zřizovatelem MNO, Michal Mariánek. Malému Ondřejovi popřál pevné zdraví, šťastné dětství v kruhu nejbližších, úspěšný a spoko­jený život. (bk)

První zářijový den usedlo do lavic 3100 prvňáčků

Školákům už zazvonilo


Po prázdninách se otevřely brány škol. Zvlášť slavnostní byl první zářijový den pro kluky a děvčata, kteří usedli do lavic poprvé. Těch bylo letos zhruba 3100, asi o 160 méně než loni. S přáním úspěchů při plnění školních povinností za nimi přišli primátor Tomáš Macura a náměstek primátora pro sport, škol­ství a vzdělávání Martin Štěpánek.

Celkem bude do 57 ZŠ na území města docházet přes 22 tisíc dětí. Školy jsou připraveny dobře. Celé prázd­niny v nich probíhaly opravy, rekon­strukce, malovalo se, nakupovaly se nové interaktivní školní pomůcky, modernizovala se hřiště. Ve snaze za­jistit pro vzdělávání a rozvoj dětí co nejlepší podmínky pro ně město při­pravilo další benefity. V rámci po­vinného plavání jim zaplatí plavecké kurzy, umožní školám zapojit se do bi­lingvního vzdělávání, podpoří rozvoj popularizace vědy a techniky, zaplatí ozdravné pobyty dětí při podzimní a jarní inverzi.

Ve 29 školách byl odstartován vzdě­lávací projekt, cílený na pomoc dětem ohroženým školním neúspěchem. Ve všech těchto zařízeních se objeví školní, pedagogičtí a sociální asistenti, psychologové a koordinátoři, kteří bu­dou žákům pomáhat. Město nezapo­míná ani na nadané děti. V rámci pro­gramu Talentmanagement podpoří projekty škol zaměřené na rozvoj a péči o tyto žáky, zejména v přírodovědných a technických oborech.

Tvář škol se mění. Krok za krokem se z nich stávají moderní a přívětivá vzdě­lávací a volnočasová centra. Důraz je kladen nejen na kvalitní výuku, ale také na zdravý životní styl. Díky kampani Školní jídelny zdravě a chutně, která bude pokračovat i v tomto školním roce, se Ostrava stala republikovou jedničkou v péči o školní stravování. (oš)


Strana 2

Na Dny NATO se chystá devatenáct zemí, speciálním partnerem je Německo

Obloha jako jeviště pro letecká esa


Pošestnácté se ve dnech 17. a 18. září uskuteční Dny NATO v Ostravě, největší bez­pečnostní akce v Evropě. Zároveň na letišti v Mošnově proběhne 7. ročník Dnů Vzdušných sil Armády České repub­liky. Akci pořádá sdružení Jagello 2000, jedním z partnerů je město Ostrava.

Svou účast zatím potvrdilo de­vatenáct armád zemí NATO i spo­jenců Aliance. Letecké velmoci jako jsou Francie, Velká Británie, Itálie, Polsko, Švédsko, Španělsko, samo­zřejmě nebudou chybět stroje a piloti z Česka a Slovenska. Speciálním part­nerem bude letos Německo. Diváci se mohou těšit na historicky nejbohatší letový program, mnohá zajímavá le­tadla budou k vidění na statických ukázkách.

Premiérově se u nás představí ak­robatičtí stíhači Partouille Suisse ze Švýcarska, tým Rafale Solo Display francouzského letectva, který před­staví nejnovější bojový multifunkční letoun vyráběný firmou Dassault, nebo duo rakouských stíhaček Eurofighter Typhoon. Na loňský úspěch bude chtít navázat švédská historická letka Saab, vrací se také proslulá italská akrobatická skupina Frecce Tricolori. Téměř po čtvrt sto­letí dosedne na plochu mošnovského letiště znovu legendární sovětská stí­hačka MiG-21 LanceR z výzbroje ru­munského letectva. Předvede se v le­tové i statické ukázce.

Součástí programu budou ukázky armádní pozemní bojové techniky, připravenosti policie, včetně jízd­ního oddílu Městské policie Ostrava, a složek záchranného systému. Do Mošnova mohou diváci autem, ale také kyvadlovou autobusovou dopravou z Ostravy, vlakem, na kole i pěšky. Vstup je bezplatný.

Z řady doprovodných akcí mů­žeme upozornit na Akční odpoledne 14. září v Dolní oblasti Vítkovice (15– 18 h) s ukázkami vojenské, policejní a záchranářské techniky. (vi)

Máte nápad pro rozvoj Ostravy?


Máte projekt nebo nápad týkající se rozvoje Ostravy? Může se stát sou­částí nového strategického plánu na léta 2017–23. Stačí, když jej popí­šete ve formuláři na www.fajnova.cz. Obyvatelé města mohou poslat vlastní námět na strategický projekt. U kaž­dého ze záměrů posoudíme možnost a potřebnost jeho realizace a zařazení do vznikajícího strategického plánu. Projekty by měly naplňovat priority, nazvané Metropole regionu, Bohatství v lidech a Zdravé město. Podrobnosti o zaměření priorit najdete ve formuláři pro sběr projektů na www.fajnova.cz/chci-se-zapojit. (od)

K volbám do kraje a Senátu půjdeme 7. a 8. října


Ve volbách do zastupitelst va Moravskoslezského kraje bude v pá­tek a sobotu 7. a 8. října kandidovat 25 politických stran, hnutí a koalic. Je to o čtyři více než před čtyřmi lety. O přízeň moravskoslezských voličů se budou ucházet kandidáti v sou­časnosti v kraji vládnoucí koalice ČSSD a KSČM, opozičních stran ODS, KDU-ČSL, Nezávislých, poprvé hnutí ANO 2011 nebo Starostové a nezávislí (STAN) společně s hnutím Ostravak a další subjekty.

Ve stejných dnech proběhne první kolo voleb do třetiny Senátu Parlamentu ČR. V Ostravě to bude v obvodu číslo 70 Ostrava-město, který tvoří území městských obvodů Moravská Ostrava a Přívoz, Mariánské Hory a Hulváky, Lhotka, Hošťálkovice, Nová Ves, Petřkovice, Slezská Ostrava, Radvanice a Bartovice, Michálkovice, Vítkovice, Hrabová, Nová Bělá, Stará Bělá a obce Stará Ves n. O., Vratimov, Václavovice a Šenov. O senátorské křeslo po Antonínu Maštalířovi (ČSSD) bude usilovat deset kandidátů. Radim Babinec (ANO), Jan Becher (Česká pi­rátská strana), Petr Borna (Dělnická strana sociální spravedlnosti), Liana Janáčková (Nezávislí), Tomáš Málek (Ostravak), Zdeněk Nytra (Nezávislý kandidát s podporou ODS, TOP 09 a Strany soukromníků), Josef Pravda (ČSSD), Ilja Racek (KDU-ČSL), Ivan Strachoň (KSČM), Alena Vitásková (Úsvit – Národní koalice). Případné druhé kolo senátních voleb se usku­teční 14. a 15. října. (vi)

Aktuálně

Před Evropskými dny handicapu


Asociace Trigon uspořádá ve dnech 3. až 7. října XXIV. ročník Evropských dnů handicapu. V Ostravě si vymění zkuše­nosti pedagogové, psychiatři, psycholo­gové, sociální pracovníci a zástupci státní správy z České republiky i zahraničí. Prodejní výstava nevládních organizací proběhne 4. 10. (9–18) na Masarykově nám., 5. 10. v DK města Ostravy budou vyhlášeni laureáti cen Křišťálový kamí­nek za práci ve prospěch lidí s handica­pem a za mimořádný čin nebo aktivitu handicapovaného člověka. (liv)

Soustrast do Turecka


Sebevražedný bombový útok na svateb­čany hlavně kurdské národnosti si 20. srpna vyžádal v Gaziantepu v jižním Turecku, partnerském městě Ostravy, nejméně 51 lidských životů, na sedm desítek osob bylo zraněno. Teroristický čin odsoudil primátor Ostravy Tomáš Macura. V kondolenčním dopise primá­torce Gaziantepu Fatmě Sahinové vyjád­řil zármutek nad obětmi a hlubokou sou­strast pozůstalým. „Věřím, že nejen já, ale i občané Ostravy myslí v těchto těžkých chvílích na postižené rodiny a nesmírně s nimi soucítí,“ napsal Macura. (vi)

Zastupitelstvo v září


Devatenácté zasedání Zastupitelstva města Ostravy ve volebním období 2014–2018 proběhne ve středu 14. září. Jednání v Nové radnici začne v 9 hodin. Veřejnost může jeho průběh sledovat z galerie sálu zastupitelstva. Dokumenty z 19. zasedání ZMO budou zveřejněny na webu www.ostrava.cz. (r)

Práce na Hornopolní


Od poloviny srpna probíhá při částeč­ném omezení dopravy rekonstrukce čtyřproudé ulice Hornopolní. Firmy COLAS CZ a Ostravské komunikace (OK) frézují povrch, aby mohli stav­baři položit 10centimetrovou vrstvu asfaltobetonu, připravují osazení pev­ných středových ostrůvků, opravují osm zastávkových zálivů a provádějí další práce. Postupují od křižovatky s ulicí Novinářskou po ulici Sládkovu. Podél komunikace od už dříve použí­vaných parkovacích míst až po zastávku Pivovar, vznikne přes devadesát nových stání, celkem jich má být zhruba 130. Účelová oprava města za 16,2 mil. Kč bez DPH, kterou připravily OK a obvod Moravská Ostrava a Přívoz, má být kom­pletně hotova do 25. listopadu. Při po­kládce povrchu vozovky v závěru října se počítá s jedno až dvoudenní úplnou uzavírkou provozu. (vi)


Strana 3

‚Ostravu jinak‘ zažijeme v Malé Kodani v centru, v Porubě a Zábřehu

Přijďte si osladit sousedský život


Tip pro volný čas

V sobotu 17. září budeme znovu zažívat Ostravu jinak. Čtvrtý ročník sousedské slavnosti pořádané Kulturním centrem Cooltour a spřátelenými organizacemi proběhne s podporou radnic obvodů a města Ostravy ve třech lokalitách – v centru Moravské Ostravy, Porubě a Zábřehu.

Cílem akce „Zažít Ostravu jinak“ je zlepšování městského života za po­moci obyvatel. Vybrané čtvrti se na je­den den promění ve velký pouliční jar­mark. Organizace a občané budou v ne­přeberném množství stánků prodávat jídlo, pití, oblečení, učit různým řemes­lům, hrát divadlo, sportovat, ale hlavně se budou skvěle bavit.

V centru tradičně ožije Malá Kodaň, tedy okolí kostela sv. Václava a náplavky řeky Ostravice. Můžete se těšit na tan­čírnu, bleší trh, prodej domácích jí­del, rukodělné dílny pro děti i dospělé, hudbu, divadlo, dráhy pro kola a vše, co jezdí apod. Porubský program U Duhy bude plný her a workshopů. Chystá se bleší trh, koncerty, pěvecká sou­těž, děti potěší loutkové divadlo, pro­mítání filmů aj. Na Jihu se lidé sejdou v Zábřehu za kinem Luna. Program? Sportování, kadeřnický koutek, taneční workshopy, jóga, hudba, divadlo, jídlo připravené s láskou sousedy a mnoho jiného. Každá lokalita půjde vlastní ces­tou, pár věcí je ale společných. Třeba motto ročníku „Oslaďte si sousedský život“ se soutěží o nejlepší bábovku, buchtu či jinou domácí sladkost.

Prohledejte tedy skříně, spíže a šat­níky, přijďte se pobavit, pochlubit, prodat přebytečné věci a zasoutěžit si. Koloběžky, kola, brusle a jiná vozítka v rámci alternativní dopravy jsou ví­tána. Meze zábavy nejsou stanoveny, důležité je „zažít město jinak“. Poznejte sousedy, se kterými se normálně střet­nete maximálně u poštovní schránky.

V době redakční uzávěrky jsme ještě neznali časový harmonogram soused­ské slavnosti. Sledujte proto www.zazi­tostravujinak.cz nebo jiná média. (vi)

Čeští hasiči mistry světa


Ostrava hostila ve dnech 17.–20. srpna Mistrovství světa v požárním sportu mužů, žen a dorostu. Přijelo 400 závodníků ze šestnácti zemí, nejdelší cestu museli absolvovat hasiči z Korejské republiky. To, že Hasičský záchranný sbor ČR a os­travští pořadatelé zaskočili za tu­recký Izmír a vše zvládli během neuvěřitelných dvou a půl měsíce na jedničku, při slavnostním zahá­jení na Černé louce ocenil primátor Tomáš Macura. Z výstaviště, kde se závodilo ve výstupu do 4. pod­laží cvičné věže, se program šam­pionátu přesunul na Městský sta­dion ve Vítkovicích. Hasiči se zde utkali v běhu na 100 metrů s pře­kážkami, ve štafetě na 100 metrů s přek. a v požárním útoku.

Hodnocení národů ovládlo Rusko s 36 medailemi před Běloruskem (26) a Českem s 16 cennými kovy. Dvakrát jsme vybo­jovali zlato, 7krát stříbro a stejný počet bronzových medailí. Padlo celkem sedm světových rekordů v požárním sportu. (vi)

V Drážďanech také o sociálních tématech


Druhý srpnový víkend strávila de­legace v čele s primátorem města Tomášem Macurou a jeho náměstkyní Kateřinou Šebestovou v partnerském městě Drážďany. Hosty z Ostravy při­jal náměstek primátora Peter Lames a další představitelé našeho partner­ského města.

Předmětem jednání byly připra­vované oslavy 20. výročí podepsání Česko-německé deklarace, realizace projektu bikesharingu či problematika sociálně vyloučených lokalit, s níž se v Německu pojí tzv. uprchlické krize. Počet muslimských imigrantů, pro něž má drážďanská radnice zajistit ubyto­vání, služby a integrovat je do společ­nosti, se odhaduje na 8 tisíc.

S bikesharingem, sdílením měst­ských kol, mají v metropoli Saska dvouleté zkušenosti. Systém zajiš­ťuje ve městě soukromá společnost s 500 městskými koly rozmístěnými na 140 stanovištích. Zajímavá je spo­lupráce provozovatele bikesharingu s dopravním podnikem, spočívající v poskytování slev pro cestující a za­jišťování dopravy kol.

Jednání mezi zástupci městských reprezentací Ostravy a Drážďan se tý­kala také spolupráce v oblasti sportu. Primátor Tomáš Macura a členové jeho doprovodu se společně s týmem Drážďan zúčastnili cyklistického zá­vodu Dresden Velorace, který každo­ročně absolvují tisíce amatérských cyklistů. Na oplátku se sportovci z Drážďan zúčastní 25. září běžeckých závodů v Ostravě. (av)

S náměstkem primátora města Ostravy Radimem Babincem o změnách v systému sdružených nákupů

Jen za loňský rok jsme ušetřili 119 milionů korun


Rozhovor

Pane náměstku primátora, jak důležitý je systém sdružených nákupů (SSN) pro hospodaření statutárního města Ostravy?

„ Patříme k průkopní­kům a pro­pagátorům systému sdružených nákupů v oblasti ve­řejné správy v rámci celé České repub­liky. Jeho prostřed­nictvím do­sahujeme hlavních cílů – maximál­ních úspor veřejných prostředků v ná­kupních procesech, ale i zjednodušení nákupních procesů, lepší evidence a v neposlední řadě i prevence proti pří­padné korupci.“

Můžete uvést konkrétní příklady?

„Město Ostrava systém aktivně využívá od roku 2010. Při implementaci původ­ního SSN byla jako cílový objem ročních nákupů města a jeho organizací reali­zovaných přes tento systém definována hodnota 1 miliardy korun, což odpovídá zhruba jedné čtvrtině celkových nein­vestičních výdajů, s předpokládanou roční úsporou proti výchozímu stavu ve výši alespoň 10 procent, t. j. 100 mili­onů K ročně. Za rok 2015 ve skutečnosti město a jeho organizace nakoupily přes SSN komodity za 555 milionů korun, při roční úspoře proti výchozím cenám 119 milionů korun. Daří se nám tedy dosahovat vyšších úspor i při menších objemech. Objemově nejvýznamněj­ších úspor město dosahuje především u nákupů komodit typu elektrické ener­gie či plynu, nebo také u telekomunikač­ních služeb. Náš systém sdružených ná­kupů je tedy jednoznačně funkční a ge­neruje nemalé úspory.“

Novým poskytovatelem systému sdružených nákupů pro město Ostrava má být Tender systems s. r. o., se sídlem v Praze. Co očekáváte od tohoto dodavatele?

„Vítěz veřejné zakázky uspěl v tendru, kterého se v poslední fázi účastnily tři společnosti a který se připravoval déle než rok. Ve své nabídce se dodavatel zavázal vytvořit nový systém sdruže­ných nákupů při dodržení požadova­ných podmínek. Formou veřejné za­kázky jsme našli společnost, která za­jistí další rozvoj systému, jeho širší využití a přitom markantně sníží ná­klady na jeho provoz. V tomto ohledu se nám podařilo proti současnému stavu dosáhnout zhruba 60procentní úspory, což za čtyři roky představuje cca 35 mi­lionů korun. Ušetříme tedy nejen pro­střednictvím sytému sdružených ná­kupů, ale i za jeho provoz.“

Změní se něco pro městské společnosti, které systém sdružených nákupů realizují?

„Město a jeho organizace mají v úmyslu dále zvyšovat objemy nákupů realizova­ných přes SSN. Budeme s novým doda­vatelem této služby vyvíjet maximální úsilí o aktivnější zapojení všech organi­zací a především o zvýšení objemu ná­kupů realizovaných prostřednictvím systému. V současné době se zvažuje rozšíření systému sdružených nákupů o opakované nákupy přístrojů, strojů a zařízení, u kterých je v případě pou­žití elektronické aukce potenciál znač­ných úspor například auta, zvedací plo­šiny, polohovací lůžka apod.“ (vi)


Strana 4

Práce na městské investici pokračují podle plánu

Provoz tramvají byl obnoven, motoristé musí ještě vyčkat


Nádražní ulice

Rekonstrukce ulice Nádražní v úseku mezi křížením s ulicemi Stodolní a 28. října má za sebou první významnou metu. Ve druhém prázdninovém mě­síci dělníci dokončili výstavbu nového moderního kolejiště a na ulici se vrátily tramvaje, jejichž provoz je teď méně hlučný a bezpečnější.

V další fázi se stavbaři soustředí na dokončení rekonstrukce vozo­vek a chodníků. Ta potrvá podle při­praveného harmonogramu do 20. listopadu. Po celou tuto dobu budou motoristé nadále využívat stanovené objízdné trasy. Ve směru od Přívozu ke Karolině je objížďka vedena uli­cemi Českobratrskou, Poděbradovou, Švabinského, Porážkovou a Těžařskou, v opačném směru, od Nové Karoliny na Přívoz, ulicemi Zámeckou, Tyršovou a Mlýnskou.

Kolaudační řízení na stavbě, jejíž předpokládané investiční náklady fi­nancované z rozpočtu města dosáh­nou 81,5 milionu korun, by mělo začít 30. listopadu tohoto roku. (bk)

Střípky

ČÍNA SE ZHLÉDLA V HOKEJI. V rámci své cesty po Evropě zavítala 29. července do Ostravy čínská de­legace v čele s prezidentkou Čínské obchodní komory Jia Jianping (na snímku B. Krzyžanka uprostřed), a náměstkyní primátora města Qiqihaer Qu Xiuli (vlevo). Na rad­nici hosty přivítal náměstek primá­tora Martin Štěpánek. Čínská dele­gace se zajímala především o oblast vzdělávání a sportu s tím, že vzhle­dem k úspěchům jejich ledního ho­keje na asijské scéně měla zájem zejména o toto sportovní odvětví. Ostrava jako úspěšný spolupořadatel Mistrovství světa v ledním hokeji 2015 a sídlo tradičního klubu HC Vítkovice se jeví pro Qiqihaer jako atraktivní partner.

ZÁJEM O ZKUŠENOSTI VŠB. Jednání se společností Vítkovice, která je tradičním a významným partnerem jeho země, bylo hlavním cílem návštěvy velvyslance Islámské republiky Pákistán v ČR Tajammula Altafa (na snímku B. Krzyžanka) v Ostravě. Dne 19. srpna Jeho Excelenci přijal primátor Tomáš Macura. Jednání se týkala otázek spolupráce, a to jak obchodní, tak univerzitní. Pákistán by totiž rád navázal kontakty s Vysokou ško­lou báňskou–Technickou univerzi­tou Ostrava, a to zejména v oblasti dobývání černého uhlí, jehož má tato země obrovské zásoby. Podle odhadů jde o více než 184 miliard tun. Vláda Pákistánu by ráda vy­užila toto bohatství k masivnější výrobě levnější elektrické energie v uhelných elektrárnách. (bk)

Nebojte se pečovat o své blízké


Komunitní plánování

Rozhodli jste se pečovat o svého blíz­kého příbuzného a potřebujete pora­dit? Organizace v rámci Komunitního plánování sociálních služeb v Ostravě vás zvou na bezplatné kurzy pro veřej­nost zaměřené zejména na péči o seniory a osoby se zdravotním postižením. Vedle praktických ukázek vám bude poskyt­nuto poradenství k pečování, podávání stravy a tekutin, pomoci při osobní hy­gieně, polohování a prevenci proleženin. Dozvíte se, kde a jak zažádat o příspěvek na péči, jak používat kompenzační po­můcky a kde si je půjčit. Kurzy budou probíhat od září a je nutné se na ně pře­dem přihlásit u pořádajících poskyto­vatelů sociálních služeb, kterými jsou Charita Ostrava, Centrum sociálních slu­žeb Poruba, Diakonie ČCE – středisko v Ostravě, Podané ruce – osobní asis­tence a Slezská diakonie – pečovatelská služba ELIM. Bližší informace k termí­nům a kontakty získáte na www.kpost­rava.cz a na propagačních letáčcích v so­ciálních službách nebo ordinacích lé­kařů. (mp)

Oprava mostu omezí dopravu


V první srpnové dekádě začala pláno­vaná kompletní rekonstrukce mostu na ulici Dr. Martínka nad frekven­tovanou ulicí Místeckou. Důvodem opravy je havarijní stav nosné kon­strukce mostu. Práce jsou rozvrženy do osmi etap a podle plánu potrvají do 28. října. Řidiči musí po tuto dobu respektovat nutná dopravní omezení. Provoz na Místecké pod opravovaným mostem je sváděn vždy do jednoho jízdního pásu, kde se zpravidla jezdí obousměrně ve třech jízdních pruzích. Na mostě na ulici Dr. Martínka jsou zřízeny přejezdy a jezdí se obousměrně po jedné mostní konstrukci. Vozidla nad 3,5 tuny jsou směrována na objízdnou trasu přes rampu u prodejny Makro.

V průběhu opravy bude stávající konstrukce mostu snesena, opěry a pi­líře budou zachovány, ale budou sano­vány. Nová nosná konstrukce je navr­žena jako spojitá předpjatá železobeto­nová deska. Na ní bude položena nová izolace, vrstvy vozovky, dilatace, římsy a nové zábradlí. Celkové náklady na re­konstrukci jsou odhadovány na 19,2 mil. korun. (jm)

Statutární město Ostrava vyhlašuje X. ročník ankety

Senior roku 2016


Návrhy na ocenění u příležitosti Mezinárodního dne seniorů může zaslat každý, kdo zná ve svém okolí mimořádně aktivního (v konkrétní oblasti) člověka ve věku 65 let a staršího, s bydlištěm na území města Ostravy, který výjimečným způsobem přispívá ke zlepšení života společnosti. V přihlášce je třeba uvést jméno, příjmení, věk, adresu bydliště, telefonický nebo e-mailový kontakt na kandidáta, zdůvodnění nominace, jméno a kontakt na předkladatele.

Současně vyhlašujeme kategorii Klub seniorů roku 2016, do které mohou občané nominovat klub (organizaci či sdružení) zaměřující se na aktivizaci seniorů a o němž se domnívají, že je svou činností zajímavý či výjimečný. Ve své nominaci uveďte název klubu seniorů, adresu jeho sídla, jméno a kontakt na zástupce klubu, zdůvodnění nominace a kontakt na předkladatele.

Tipy posílejte do 30. září 2016 na adresu Redakce Ostravská radnice, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava nebo na e-mail gbalcarikova@ostrava.cz. Na obálku nebo do e-mailu připište heslo Senior roku 2016 nebo Klub seniorů 2016.


Strana 5

K. Šebestová: Otevřená data jsou jedním z projektů na cestě k transparentnímu výkonu veřejné správy

Radnice rozjíždí další web pro veřejnost


Otevřená radnice

Open data se v České republice stá­vají jedním ze symbolů otevřenosti ve­řejné správy. Tzv. otevřená data jsou údaje z informačních systémů poskyto­vaná ve strojově čitelné podobě. Využít je tak mohou programátoři, studenti, odborníci ke zpracování studií, ana­lýz, naprogramování vlastních apli­kací třeba pro mobilní telefony. Nový pohled na data tak má následně přínos i pro širokou veřejnost.

„První krok k otevírání dat usku­tečnilo město Ostrava již v květnu le­tošního roku, kdy byla zveřejněna data geografického informačního systému,“ uvádí problematiku náměstkyně primátora Kateřina Šebestová. Právě geografická data se pro zveřejnění ve strojově čitelných formátech nabí­zejí, sady geografických údajů mohou zájemci využít při tvorbě vlastních ma­pových služeb. U geografického sys­tému však město nezůstává.

„V září chystáme spuštění nového webu, kde budou postupně zveřejňo­vány datové sady z nejrůznějších ob­lastí výkonu činností města. Ty jsou publikovány samozřejmě bez jakých­koli osobních údajů,“ představuje ná­městkyně nový webový portál Open data Ostrava. K připravovaným dato­vých sadám patří například seznam so­ciálních služeb na území města, údaje z evidence chovatelů psů či přehledy řízení v jednotlivých agendách. „K ak­tuálně nejobsáhlejším datovým sadám patří agenda přestupků městské poli­cie,“ doplňuje náměstkyně primátora. Soubor obsahuje údaje o spáchaných přestupcích a lokalitách, ale i napří­klad i o věku přestupce. „Publikace ote­vřených dat není jednostrannou zále­žitostí. Vychází i ze zájmu odborné ve­řejnosti. Právě Městská policie Ostrava již svá data historicky poskytla napří­klad pro účely zpracování studentských prací z oblasti bezpečnosti a krimina­lity.“ I proto je již v přípravě datová sada obsahující údaje o všech událos­tech řešených městskou policií. Ve spo­lupráci s dalšími úřady pak město chystá třeba zveřejnění databáze ztrát a nálezů ve strojově čitelné podobě, kterou budou moci využít provozova­telé webů s celostátním přesahem.

„Otevřená data jsou jen jedním z projektů na cestě k transparentnímu výkonu veřejné správy. V uplynulém období již město připravilo aplikaci kli­kacího rozpočtu, na webu jsou publi­kovány všechny uzavřené smlouvy. Ty město nově zveřejňuje také v celostát­ním Registru smluv. V letošním roce jsou také nově zveřejňovány jmenovité výsledky hlasování rady města,“ do­dává náměstkyně primátora Kateřina Šebestová.

Otevřená data budou k dispozici na adrese http://opendata.ostrava.cz. (ht)

Zdravě po Ostravě


Jak se pohybovat Zdravě po Ostravě? Na tuto otázku odpovídá nový, stej­nojmenný projekt města. Bude infor­movat o alternativních formách do­pravy, které mohou přispět ke zlep­šení ovzduší a kvality života ve městě.

Veřejnosti budou představeny nové pojmy, jako například Park&Ride/ Bike&Ride ve vztahu k dopravním terminálům, car-/bike-sharing nebo dopravní telematika, které nově vstu­pují do dopravní terminologie a ži­vota občanů. Nejvyšším cílem a for­mou úspěchu dosaženého realizací projektu je změna chování a přístupu občana ve vnímání důležitosti kva­litního stavu životního prostředí a faktu, že i on sám svými činy může přispět k jeho zlepšení právě úpravou svých návyků. Nejbližším termínem, kdy bude projet prezentován veřej­nosti, je 17. září akce s názvem Zažij Ostravu jinak. Koná se v Ostravě- Zábřehu. Za areálem komplexu Luna bude umístěn stánek s informacemi o projektu. Stanoviště bude slou­žit také jako alternativní start čás­tečně organizované cyklojízdy na akci Dny NATO a Vzdušných sil Armády České republiky. Tento projekt je spolufinancován Státním fondem ži­votního prostředí České republiky a Ministerstvem životního prostředí. (ph)

Před konferencí o ovzduší a dopravě


Město Ostrava pořádá 6. října kaž­doroční konferenci o kvalitě ovzduší. Pracovní setkání odborníků, poli­tiků a zástupců občanských sdružení bude zaměřeno na dopravu, její vliv na kvalitu ovzduší v Ostravě a mož­nosti jeho zlepšení. Konference s ná­zvem Ostravské ovzduší a doprava bude pojata po roce opět netradičně a bude se konat na nevšedním místě – v areálu dílen dopravního podniku v Martinově. Město, jakožto pořa­datele, budou zastupovat primátor Tomáš Macura, resortní náměst­kyně primátora pro životní prostředí Kateřina Šebestová a radní pro do­pravu Lukáš Semerák. Program konference zahájí v 10 hodin projev primátora, závěr je plánován na 17. hodinu. (ph)

Obchodní centrum Odra vstane z popela


Proměny města

Nejpozději v roce 2018 se občané Výškovic dočkají nového obchodního centra, které nahradí loni zbourané a již nevyhovující Obchodní centrum Odra. Jeho investorem bude společ­nost 3E Projekt, která ale původní zá­měr na bezmála půlmiliardovou inves­tici přehodnotila a redukovala zhruba na polovinu. „Ekonomika v Ostravě se změnila, v současné době bychom nesehnali tolik zajímavých nájemců,“ vysvětlil ředitel správy majetku spo­lečnosti Martin Výtisk.

Vedení obvodu Ostrava-Jih přesto iniciativu firmy vítá a podporuje. „Těší mne, že tato lokalita opět plno­hodnotně ožije a zpřístupní občanům především služby a provozovny, které potřebují, například lékárnu, prodejnu potravin, kadeřnictví, květinářství i restauraci,“ uvedl starosta městského obvodu Ostrava-Jih Martin Bednář.

Stavba shopping centra nebude jed­noduchá. Bude se stavět na sídlišti, kde je mimo jiné trafostanice a předávací teplo­vodní stanice. Investora čekají složitá jed­nání, jak a kdy bude moci tyto distribuční kanály přeložit. (mg)

Informace pro občany

Podnikatelé pozor! Od 1. prosince 2016

Elektronická evidence tržeb


Generální finanční ředitelství, která je pověřeno realizací pro­jektu Elektronické evidence tržeb (e-tržeb), přináší základní infor­mace o EET.

Koho se evidence týká?

Podnikajících fyzických a právnic­kých osob, které přijímají platby v hotovosti.

Které tržby se budou evidovat?

Platby v hotovosti, platební kar­tou, šekem, směnkou, ale napří­klad i stravenkou, poukázkou nebo elektronickou peněženkou. Nebudou se evidovat platby ban­kovním převodem.

Kdy se začne evidovat?

1. prosince 2016 (1. fáze) – ubyto­vací a stravovací služby.

1. března 2017 (2. fáze) – maloob­chod a velkoobchod.

1. března 2018 (3. fáze) – ostatní činnosti vyjma těch ve 4. fázi (např. svobodná povolání, do­prava, zemědělství).

1. června 2018 (4. fáze) – vybraná řemesla a výrobní činnosti.

Kde zjistit více?

Přehledné a aktuální informace o evidenci tržeb včetně odpovědí na nejčastější dotazy naleznete na internetových stránkách www.etrzby.cz.


Strana 6

Několik rad, které pomůžou zvládnout začínající školní čas a mohou předejít nepříjemným situacím

Bezpečnost dětí na začátku školního roku


Bezpečnější Ostrava

Prázdniny skončily a pro školáky začal další školní rok. Spolu se staršími ka­marády nastoupili do škol i prvňáčci, pro které je toto období velmi významné a plné nových informací, se kterými se budou muset vyrovnat. Také rodiče se musí obrnit trpělivostí a hlavně po­zorností, být dětem oporou, zachovat klidnou hlavu a nastolit v rodinném kruhu přátelskou atmosféru bez hádek a stresů. To platí pro všechny rodiče či příbuzné školáků, protože děti jsou stále ještě du­chem v letních radovánkách a nedocházejí jim možná rizika nepozornosti. Buďte tedy obezřetní a řiďte se radami, které vám nadcházející školní čas pomůžou zvládnout a mohou předejít nepříjem­ným situacím.

• Doprovázejte děti před budovu školy. Pokud děti doprovázet nemůžete, po­proste o pomoc jejich starší sourozence nebo prarodiče.

• Poučte děti o bezpečném chování při cestě do školy i ze školy. Ukažte jim přímo na místě nejkratší a nejbezpeč­nější cestu do školy, školní družiny, zá­jmového kroužku.

• Oblečení dětí opatřete ochrannými reflexními prvky. Jejich viditelnost se při nepřízni počasí a za snížené vidi­telnosti zvýší až 200krát.

Jelikož Policii České republiky není bezpečí a zdraví dětí lhostejné, po­řádá každoročně v rámci preventiv­ních aktivit, a to nejen na začátku škol­ního roku, dopravně preventivní akci Zebra se za tebe nerozhlédne! Projekt je realizován Policejním prezidiem ČR od roku 2007 na území celé re­publiky. Cílem je zvyšovat povědomí správného chování chodců v silnič­ním provozu. V rámci projektu bude na začátku školního roku zvýšený po­čet policistů na přechodech pro chodce v blízkosti školních zařízení, kdy poli­cisté budou nejen dohlížet na bezpeč­nost a plynulost silničního provozu, ale hlavně na přechodech pro chodce pů­sobit preventivně.

Jelikož i chodec je účastník sil­ničního provozu, zopakujte dětem základní pravidla, kterými by se měly vždy řídit.

• Pokud musíte jít po cestě, kde se ne­nachází chodník, jděte vždy po levé straně, co nejblíže ke krajnici.

• Po chodníku se chodí vpravo.

• Než přejdete ulici, nejdříve se řádně rozhlédněte vlevo, vpravo a opět vlevo, poté co nejrychleji přejděte.

• Pokud je to možné, přecházejte sil­nici po přechodu pro chodce, nikdy ne­přecházejte silnici na zastávce před sto­jícím autobusem. Vyčkejte, až autobus opustí zastávku, a až poté s náležitým rozhledem můžete přejít komunikaci.

• Jestliže je přechod pro chodce vyba­ven semaforem, respektujte jeho svě­telné signály. Tak jako po chodníku se po přechodu pro chodce chodí vpravo.

• Do vozovky vstupujte, až když vo­zidla bezpečně zastaví a s řidiči před vkročením do vozovky navážete oční kontakt. Nemůžete si být nikdy jisti tím, že řidič právě neladí rádio, či se nevěnuje svému mobilnímu telefonu. Musíte chránit hlavně sami sebe.

• Vždy si počínejte tak, aby řidič měl šanci zastavit vozidlo před přechodem.

• Silnice a její blízké okolí není místo na hraní her.

nprap. Karolína Bělunková, vrchní inspektor

Boj s krutým jevem na školách podpořilo i město

Policie proti kyberšikaně


Nová doba s sebou nese nová rizika. Jedním z nich je kyberšikana, kterou lze charakterizovat jako dlouhodobé cí­lené urážení, zostuzování a ponižování oběti s využitím moderních komunikač­ních technologií, nejčastěji sociálních sítí. Šíří se mezi školní mládeží a byla zaznamenána už i na prvním stupni základních škol. Ostravští policisté ze skupiny tisku a prevence se zabývají touto problematikou řadu let. V roce 2010 vytvořili projekt Webová policie aneb Poldík Webík pomáhá a chrání, v jehož rámci vznikl pracovní sešit slou­žící spolu s prezentacemi, video spoty a záznamy skutečných případů k vy­světlení problematiky kyberšikany při preventivních přednáškách na školách. Přednášky jsou určeny pro žáky, ale také pro učitele nebo i rodiče. Snahou policistů není odvést mladé od moder­ních technologií, ale naučit je, jakým způsobem s nimi zacházet a jak se v pří­padě potřeby bránit.

Kyberšikana je jedním z té­mat, na které se zaměřil rovněž pro­jekt Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje Prevence pro všechny, který finančně podpo­řilo město Ostrava. V rámci projektu vznikly pracovní listy k preventivním přednáškám. Také zde byl vytvořen pra­covní list zaměřený na problematiku školní kyberšikany. (bk)

Řetízek bezpečí


Desítky občanů starších 60 let se cítí bezpečněji díky projektu měst­ské policie Řetízek bezpečí, v jehož rámci strážníci seniorům bezplatně montují na vstupní dveře bytu nebo rodinného domku bezpečnostní řetízek a panoramatické kukátko. Zažádat o ně lze pouze písemně prostřednictvím svého strážníka okrskáře nebo na sociálním od­boru obvodního úřadu v místě by­dliště. Při montáži strážníci probe­rou se seniory další možnosti za­bezpečení domácnosti. Podrobnější informace lze získat v pracovních dnech od 8 do 15 hodin na tel. čísle 720 735 125. (mpo)

Počet značek na přání už přesáhl půl tisíce


Od začátku letošního roku si mohou motoristé zakoupit registrační značku na přání (RZP), jejíž podobu si při re­spektování zákonných pravidel mohou určit sami. Odbor dopravně správních činností Magistrátu města Ostravy jich zatím v období od 4. ledna do konce července vydal 545; motoristé za ně za­platili téměř 1408 tisíc korun.

Za jednu značku na přání zaplatí zá­jemce 5000 korun. V případě osobního automobilu, na který je třeba umístit dvě značky, jde tedy o 10 tisíc korun. V případě motocyklu nebo přívěsného vozíku, který si vystačí pouze s jed­nou značkou, o 5 tisíc korun. Značku na přání lze umístit také na nosiče kol nebo lyží; taková značka má pak na místě, kde se obvykle vylepují známky STK, dvě hvězdičky. Její vý­roba a vydání přijde zájemce na 600 korun.

Náhradní značku za poškozenou lze vyrobit pouze v případě, že majitel starou značku vrátí. V případě ztráty nebo odcizení náhradní registrační značku vydat nelze. A kolik značek na přání bylo vydáno podle jednotli­vých kategorií?

Majitelé osobních vozidel si vyzvedli 105 párů značek na přání v hodnotě 1050 tisíc korun, majitelé motorek zís­kali 19 značek za 95 tis. korun, maji­telé přívěsů dvě značky za 10 tisíc ko­run. Na nosiče bylo požadováno 419 značek v celkové ceně 251 400 korun. Vyměněny byly dvě poškozené značky, jejich majitelé zaplatili za tuto službu 1200 korun. (bk)

Stalo se

VYBÍJEL SI ZLOST. Zlost si 23letý mladík vybíjel na zpětném zrcátku za­parkovaného vozu v Moravské Ostravě. Policistům se přiznal, že kopal do ci­zího automobilu. Jednáním způsobil vyhnutí a rozbití zrcátka. Strážníkům řekl: „A co má být? Vždyť se nic tak hrozného nestalo.“

POŠKOZENÁ ZASTÁVKA. Pod-napilý 39letý muž prokopl skleněnou tabuli na jedné z tramvajových zastá­vek v Ostravě-Porubě a způsobil si při tom řeznou ránu na nártu. V útěku mu zabránili strážníci, kteří mu po­raněnou nohu mu ošetřili a přivolali zdravotníky.

KRÁDEŽ NA HŘBITOVĚ. Strážnici přijali oznámení, že se hřbitovem ve Slezské Ostravě po zavírací době potuluje muž s nožem v ruce. Vyklubal se z něj zloděj náhrobních sošek. „Já jsem sošky nevzal, někdo mi je do ba­tohu musel schovat,“ řekl a hájil se tím, že šel navštívit hrob své bývalé družky.

ROZEBRANÝ ALTÁNEK. Strážnici byli přivoláni do Bělského lesa v ob­vodu Ostrava-Jih. Na místě objevili muže, který se snažil rozebrat nově postavený altánek sloužící k odpo­činku. Argumentoval tím, že altánek byl špatně postavený, a kdyby do něj uhodil blesk, mohl by někoho zabít. Uvedené případy řeší Policie ČR. (mm)


Strana 7

Festival přivedl do Ostravy soubory z Česka, Slovenska, Polska a Indonésie

Folklor bez hranic rozdával radost


Radost z olympijských úspěchů našich sportovců a krásný zážitek z vystou­pení našich i zahraničních folklorních souborů. Tak vypadal v Ostravě třetí srpnový týden, který propojil program Olympijského parku na Masarykově náměstí a Černé louce s festivalem městských folklorních souborů s mezi­národní účastí Folklor bez hranic. Jeho XIX. ročník uspořádal spolek Folklor bez hranic Ostrava spolu se Souborem lidových písní a tanců Hlubina ve spo­lupráci s dalšími spolupořadateli a pod záštitou primátora Ostravy Tomáše Macury.

Vedle ostravských dětských i „do­spělých“ souborů Fogáš, Hlubina, Hlubinka, Holúbek, Krasničanek a Ševčík se festivalu zúčastnily fol­klorní soubor Žerotín ze Strážnice a romská taneční skupina Cikne Čhave z Nového Jičína. Ze zahraničí přijely folklorní uskupení Legacy. Unity. Culture of Indonesia (L.U.C.I.) z in­donéské Jakarty, Triscele ze sicilské Aragony, bratislavský folklorní sou­bor Karpaty a Univerzitní soubor písní a tanců Kujon z polské Lodže.

Festival zahájil primátor Tomáš Macura 15. srpna přijetím zástupců zúčastněných souborů v Nové radnici. Týž den potěšila Ostravany pře­hlídka zahraničních folklorních sou­borů a souboru Žerotín v prostorách Fora Nová Karolina a poté v rámci Olympijského parku na Masarykově náměstí. Dvouhodinový zahajovací koncert se uskutečnil na velkém pódiu Olympijského parku na Černé louce.

V následujících dnech se program festivalu přesunul do městských částí Jih, Mariánské Hory a Hulváky a Poruba. Jednotlivé soubory vystou­pily nejenom na odpoledních koncer­tech, ale potěšily svým uměním i kli­enty centra pro osoby se zdravotním postižením Čtyřlístek a domovů pro seniory Korýtko, Sluníčko, Slunečnice a Kamenec. Soubory z Lodže a ze Strážnice zatančily na lázeňské ko­lonádě v Klimkovicích. Závěrečný koncert se konal 19. srpna tradičně na Slezskoostravském hradě. (bk)

Značení kol DNA


Městská policie bude provádět bez­platné značení jízdních kol a kompen­začních pomůcek syntetickou DNA ve státní svátek 28. září od 9 do 11.30 a od 14 do 16 hod. ve Slezské Ostravě u Loděnice u Hradní lávky. Moderní metoda spočívá v nanesení netoxické látky s jedinečným DNA kódem, což v případě krádeže kola usnadňuje jeho identifikaci a vrácení majiteli. K evi­denci předkládá občan starší 15 let do­klad totožnosti a doklad o nabytí jízd­ního kola (např. doklad o koupi, fakturu, stvrzenku o zaplacení, kupní smlouvu apod.) Pokud ji postrádá, může vypl­nit na místě čestné prohlášení o způ­sobu nabytí kola. Úkon nelze prová­dět za deštivého počasí. Podrobnosti na www.mpostrava.cz. (mm)

Po schodech na radnici


V rámci Dnů evropského dědictví se v sobotu 10. září otevřou dveře k vý­stupu po běžně nepřístupném schodi­šti na vyhlídkovou věž Nové radnice. Průvodce představí historii stavby a plány, jak měla původně radnice vy­padat, výklad doplní archivními fo­tografiemi. Prohlídky budou probí­hat v půlhodinových intervalech od 9 do 17 hodin. Vstupné 50 Kč dospělí, 40 Kč děti, studenti a senioři. (jk)

Unikátní ‚galerie na plotě‘ potěší kolemjdoucí


Ostravský Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením, má novou „galerii“ pod širým nebem. Ta vzniká od roku 2013 na 160 metrů dlou­hém plotu o ploše 480 metrů čtvereč­ních, který obklopuje hrušovský Domov na Liščině, a dělá radost nejenom jeho klientům, ale také kolemjdoucím.

Jejím autorem je street artový umě­lec Nikola Vavrous, který začal na ob­řím graffiti pracovat s kamarády, pak ale u něj zůstal sám. Nežehrá. Těší ho to, že po celou dobu nemá na svoji práci ne­gativní odezvy. „Lidé se tady zastavují, vyptávají se a vesměs jsou nadšení tím, že mají ve své blízkosti něco pěkného. Je to zatím můj nejrozsáhlejší projekt, a to nejen v rámci Ostravy,“ svěřil se Vavrous. Spokojený je i Čtyřlístek, který umělce oslovil. „Jsme bohatší o pocit, že zdánlivě obyčejný plot může plnit i jinou než užitkovou funkci,“ uvedla mluvčí or­ganizace Bohdana Rywiková. „Přijďte se podívat!“ (bk)

Nové webové stránky k sociálnímu začleňování


Sociální práce

Je to již rok, kdy začal být naplňován Strategický plán sociálního začleňo­vání Ostrava. Tento plán slouží jako základ pro čerpání finančních pro­středků na aktivity v oblasti sociál­ního začleňování. V rámci něj jsou realizovány čtyři klíčové projekty města. Projekt Rozvoj rovných pří­ležitostí ke vzdělání ve městě Ostrava byl zahájen v srpnu 2016. Projekty Koncepce bydlení a její pilotní ově­ření ve městě Ostrava, Posílení prevence kriminality v Ostravě prostřednictvím asistentů prevence kriminality a multidisciplinárního přístupu a Prevence ohrožení rodiny ve městě Ostrava budou realizovány od října letošního roku. Cílem pro­jektů je např. vytvoření koncepce so­ciálního bydlení či vytvoření kon­cepce rodinné politiky města Ostravy. Zaměří se také na zvýšení úspěšnosti dětí ohrožených školním neúspěchem nebo vytvoření pracovních míst asi­stentů prevence kriminality. Dalších zhruba 32 projektů z Operačního pro­gramu Zaměstnanost budou realizo­vat nestátní neziskové organizace.
Hlavním nositelem strategického plánu je město Ostrava, které úzce spo­lupracuje s vládní Agenturou pro so­ciální začleňování. Z důvodu potřeby informování veřejnosti a její parti­cipace vznikly nové webové stránky Sociálního začleňování ve městě Ostrava, a to http://socialnizacleno­vani.ostrava.cz. Zde již nyní naleznete podrobnější informace o projektech města, dokumenty a související kon­takty. Také zde bude možné získat pře­hled o aktualitách v oblastech podpory, o pracovních skupinách i kulatých sto­lech či projektech partnerů. (kw)

Pozvánky

XII. Festival dřeva

Na Slezskoostravském hradě proběhne 10. září od 11.30 do 18 h velká dřevo­rubecká show – XII. ročník Festivalu dřeva. Hlavní atrakcí bude závod Stihl Timbersports Czech Series, jediný kva­lifikační závod sportovních dřevorubců této série v MS kraji. Program doplní Peter Nagy se skupinou Indigo a staro­dávný jarmark.

Sdílko otevřelo brány

Do 21. září můžete na Hlavní třídě v Porubě navštívit Sdílko tvořené šesti designovými kontejnery, ve kterých se představují porubští a regionální ob­chodníci. Ke zhlédnutí je stálá výstava věnující se porubskému veřejnému pro­storu a další zajímavosti. Organizátory jsou obvod Poruba ve spolupráci s Centrem podpory inovací VŠB-TUO a partneři. (ks)

Pečujeme o nemocného


Bezplatný seminář Charity Ostrava Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí se uskuteční 15. září od 14 h v budově Hospice sv. Lukáše v ul. Charvátské 785/8 ve Výškovicích. Na akci se je třeba přihlásit předem u Markéty Štěpánové, tel. 599 508 533, mo­bil 731 534 002, e-mail cho.hospi­cova.poradna@charita.cz. (dk)


Strana 8

Na setkání jízdních policií v Komenského sadech přišly tři tisíce diváků

Vítězné koně sedlali pouze domácí


Devatenácté Mezinárodní setkání jízdních policií proběhlo poslední srpnovou sobotu v Komenského sa­dech. Pod záštitou primátora Tomáše Macury závodily ekipy městských policií Ostravy a Prahy, Policie ČR z Brna a Zlína, ze zahraničí z Polska a Slovenska. Ve všech disciplínách domino­vali ostravští strážníci. Tomáš Novák na koni Solo Pandora zvítězil v cross country o pohár ředitele Městské poli­cie Ostrava a zrcadlovém skákání dvo­jic o pohár primátora. Triumf doko­nal prvenstvím v přeboru městských policií ČR 2016. Ve speciálním poli­cejním parkuru o pohár krajského hejtmana dosáhl nejlepšího výkonu Novákův kolega Daniel Orsag na koni Solo Romy. Stejný jezdec a kůň brali pomyslný bronz v zrcadlovém ská­kání. Za zmínku stojí vynikající výkon ostravské strážnice Ivany Vitáskové na koni Favory Baronela, která v os­tré mužské konkurenci vybojovala druhé a třetí místo, stejně jako nej­lepší z hostů Martin Horník na koni Generalissimus Estetica z Prahy.

Umění a dovednostem policistů na koních aplaudovaly tři tisícovky diváků. Viděli také ukázku ovlá­dání čtyřspřeží z Národního hřeb­čína Kladruby nebo voltižní exhibici. Nechyběl tradiční koňský fotbal – pushball. (vi)

(Ne)bezpečně chytrá akce!


Kdybyste se mohli stát hrdinou, kým byste chtěli být? Tím, kdo bojuje proti rakovině, globálnímu oteplování, chu­době, nebo byste vynalézali přístroje, které usnadní život handicapovaným?

Hrdinové dnešní doby jsou scho­vaní v laboratořích a svým přispěním léčí nemoci, chrání přírodu, posou­vají společnost, přináší pokrok… Řeč je o vědcích. Přijďte se s nimi sezná­mit v pátek 30. září od 17 do 22 hodin, kdy se pro vás otevřou budovy obou ostravských univerzit. Ostravskou Noc vědců, pořádanou s podporou města, letos pojí téma bezpečnost. Odkryje neotřelé úhly pohledu na (ne)bez­pečí v různých jeho formách, ať už se jedná o ohrožení mateřského jazyka, budoucnost Evropy, nebezpečnou faunu a flóru, přehmat při poskyto­vání první pomoci, pohybu v kyber­prostoru, či zdraví a prevenci závaž­ných onemocnění.

Ostravská Noc vědců proběhne v centru, v Porubě, Vítkovicích, Výškovicích, Zábřehu, Slezské Ostravě. Ostravská univerzita poprvé spojila síly nejen s VŠB – Technickou univer­zitou Ostrava, ale také s městskou po­licií a Hasičským záchranným sborem MSK. Kromě vědeckých zážitků bu­dou k vidění dynamické ukázky jezdců a koní, psovodů se psy či záchranné techniky. Můžete si osvojit také základy sebeobrany. Více o programu na www.ostravskanocvedcu.cz. (as)

Uzavírka v ul. 28. října


Do 10. října bude pro motoristy uza­vřena ulice 28. října v Mariánských Horách v úseku mezi křižovatkami s ulicemi Železárenskou a Oblou. Najet na ni není možné ani z při­lehlých ulic Jahnovy a V Zátiší. Důvodem uzavírky je rekonstrukce zastávky MHD Prostorná a opravy chodníků.

Objízdná trasa ve směru z Poruby do Vítkovic vede ulicí Železárenskou, ve směru z Poruby do centra po ulici Sokola Tůmy, popřípadě ulicemi Železárenskou a 1. máje. Z centra do Poruby lze uzavírku objet po ulici Přemyslovců nebo ulicemi 1. máje a Železárenskou. (bk)

Zprávy z obvodů

Zájem o Senior express

MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ. Senior express má rostoucí počty kli­entů. Slouží 70letým a starším oso­bám, držitelům průkazů ZTP a ZTP/P a doprovodu. Cena při cestě tam i zpět na území obvodu, včetně max. 15mi­nutové čekací doby, činí 20, mimo ob­vod 40 Kč. Při čekání delším než 15 mi­nut se zdvojnásobuje. Vůz rozváží kli­enty k lékaři, do domovů pro seniory, na úřady aj. Vedení obvodu schválilo od 1. 7. nový provozní řád. V pondělí a ve středu bude Senior express klien­tům k dispozici od 6.30 do 16 h, v úterý a čtvrtek od 6.30 do 12 h, s výjimkou svátků. Minimální doba, ve které si kli­ent může jízdu objednat, se zkrátila ze dvou na jeden den. Objednávky se přijí­mají na telefonu 720 735 361, v pracov­ních dnech od 8 do 11.30 h, maximálně na tři dny v měsíci. (jp)

Web s byty a nemovitostmi

JIH. Městský obvod Ostrava-Jih star­tuje novinku pro zájemce o obecní byt či další nemovitosti. Lidé si je mo­hou prohlédnout na webu http://ne­movitosti.ovajih.cz. K dispozici je ak­tuální nabídka bytů, garáží a garážo­vých stání v parkovacích domech v lo­kalitách Hrabůvka, Zábřeh, Výškovice, Dubina a Bělský les. Aplikace umožňuje u vybraných objektů získat parametry a prohlédnout si je ve fotogalerii či stáh­nout potřebné formuláře. (mg)

Rozloučení s létem

KRÁSNÉ POLE. Třetí ročník oblí­bené akce pořádané týmem Léta a TOM Paprsek s podporu městského obvodu proběhne 24. září od 14 h na fotbalo­vém hřišti v Krásném Poli (bus 46, za­stávka Hájkovická). Vystoupí Agility klub Naura Ostrava, žongléř Jurraj a Klaun Family. Můžete si zastřílet z luku a vzduchovky, vylézt na horo­lezeckou stěnu, zahrát cornhole, vy­zkoušet slackline, jízdu na koni ap. Občerstvení včetně domácích buchet a koláčků krásnopolských maminek a babiček je zajištěno. K večerní pohodě zahraje kapela Sovaband. (zv)

Legiovlakem za dějinami československých legií v Rusku


Pozvánka

Legiovlak je projekt Československé obce legionářské, která si předsevzala vytvořit věrnou repliku legionářského vlaku z období let 1918–1920, kdy na Transsibiřské magistrále v Rusku probíhaly válečné operace českoslo­venských legií. Vlak křižuje od května 2015 celou Českou republiku a jeho cesta skončí až v roce 2020. V Ostravě bude k vidění ve dnech 2. až 15. září na vlakovém nádraží ve Svinově. Pro veřejnost bude přístupný ve všední dny od 8 do 18 h, o víkendech od 9 do 19 h. Komentované prohlídky s průvod­cem začínají vždy v 13 h a opakují se v pravidelných hodinových interva­lech. Návštěva vlaku je zdarma.

Legiovlak – legionářské muzeum na kolejích sestává z dvanácti věrně zrekonstruovaných dobových vagónů, jakými se legionáři přepravovali napříč Ruskem. V Ostravě bude k soupravě připojen poslední, třináctý vagon, který bude upraven jako vůz pro uby­tování velitele. Návštěvníci tak budou moci porovnat, jak na tom byli řadoví vojáci v tzv. těpluškách určených až pro 16 mužů oproti důstojníkům, kteří ces­tovali v téměř salonních vozech.

„Kromě zmíněného důstojnického vozu jsme letos rozšířili soupravu o ki­nosál Osvětového odboru odbočky Československé národní rady na Rusi, ve kterém budeme promítat dobové dokumenty a filmy,“ informoval Jiří Charfreitag, tajemník projektu Legie 100. Dále si návštěvníci budou moci prohlédnout ambulanci polní pošty, zdravotní vůz, kovářský vagon s ob­ráběcí dílnou, krejčovský a štábní vůz či plošinové vozy s materiálem včetně obrněného automobilu Austin. Způsob boje legionářů přiblíží improvizo­vaný obrněný vůz vyzbrojený dělem a kulomety.

Legiovlak je určen pro veřejnost, hlavně ale cílí na školní mládež. Pro ni jsou připraveny skupinové prohlídky, na které se lze objednat na emai­lové adrese skoly@legiovlak.cz nebo na tel. čísle 734 315 642. Podrobnosti na www.legiovlak.cz. (ti)


Strana 9

Multifunkční zařízení pro sport, kulturu, volný čas a vzdělávání úspěšně plní předpokládanou roli

Loděnice bude mít za sebou první rok činnosti


Blíž k centru, blíž k řece, blíž k ak­tivnímu odpočinku. Už rok láká Ostravany k výletu na vodu, projíž­ďku na kole nebo kolečkových brus­lích či prostě jen na malou procházku podél řeky Loděnice pod hradem. Její výstavbu poblíž Hradní lávky u sou­toku řek Ostravice a Lučiny dokon­čilo město nákladem bezmála 28 mi­lionů korun. Představena byla loni za­čátkem září a první rok jejího provozu prokázal oprávněnost této investice.

„Díky loděnici se především poda­řilo vytvořit trvalé zázemí pro vodácké sportovní a turistické kluby, zejména pro dětské a mládežnické oddíly. Jejich členové se už nemusejí převlékat v zimě v létě na břehu nebo v plechových bou­dách, ale mohou využívat dobrodiní teplé šatny, teplé vody ve sprchách, hygienických zařízení či útulné klu­bovny. V loděnici mají také své sklady, byť ty mohly být větší; lodě a ostatní vodácké vybavení představují opravdu velké objemy,“ informoval správce ob­jektu Josef Mlynář.

Výstavba loděnice umožnila pořá­dat sotva pár kroků od městského cen­tra nejrůznější vodácké kurzy a pobyty pro školy, domy dětí a mládeže a další zájemce. Současně vytvořila možnost přípravy velkých sportovních akcí a ve­řejných slavností, které přesahují svým významem hranice města i moravsko­slezského regionu.

„Na konci května jsme napří­klad pořádali Český pohár žactva ve vodním slalomu, jehož se zúčast­nily na dvě stovky dětí z celé repub­liky a další stovka trenérů a členů do­provodu. Naštěstí v předvečer poháru v Beskydech zapršelo a tak to byly nád­herné závody s asi 350 starty,“ uvedl Mlynář. Úspěch sklidily také další podniky pořádané vodáky, a nejen jimi. „Třeba při Májové puse organi­zované rádiem Čas se u nás pod roz­kvetlou třešní registrovalo a políbilo 394 párů – a bezpočet trojic a párů neregistrovaných,“ usmívá se správce objektu.

Místo schůzek, porad i přátelských posezení

Vznik Loděnice pod hradem zapadá do dlouhodobého záměru města re­vitalizovat břehy řeky Ostravice v ob­lasti centra. Právě proto tu už dříve vznikly slunící plochy, nástupní a vý­stupní místa pro vodáky nebo hrana pod Sýkorovým mostem, díky které lze na řece postavit kajakářskou sla­lomovou trať. Podle koncepce města by ale role loděnice neměla spočívat pouze v provozování vodáckých čin­ností. Tím, že leží na křižovatce ne­jenom vodácké, ale také cyklo, in­line a pěších stezek, má sloužit pro širokou škálu sportovních, kultur­ních, a také vzdělávacích činností. Jak tvrdí Josef Mlynář, také tento úkol se daří plnit, a to dokonce nad očekávání.

„Prakticky pořád tady máme akce typu školení, beseda, vyhodnocení, firemní či klubová porada, posezení u kytary; jednou za čtvrt roku u nás tančí i milovníci argentinského tanga nebo zpívá pěvecký sbor,“ vyjmenovává správce s tím, že kvóty, o nichž se ho­vořilo při zahájení provozu loděnice, se daří překračovat.

Zvláštní kategorií aktivit jsou pak velké celoměstské akce jako Festival v ulicích, Rozmarné slav­nosti Ostravice, Colours of Ostrava, Shakespearovské slav nosti či Olympijský park, které využívají pro­story u řeky pro aktivní nebo odpočin­kové zóny. Pro ty představuje loděnice důležité zázemí.

„A právě toto zázemí chceme po­skytovat veřejnosti – a vlastně už po­skytujeme – průběžně. Už dnes je tady každodenně včetně víkendů v provozu recepce s info stánkem, díky níž je ob­jekt veřejně přístupný. Pravidelné gas­tronomické a restaurační služby jsou nám zapovězeny, lze ale použít toaletu, umyvadlo anebo získat základní rychlé občerstvení a informace nejen o naší činnosti. I tuto nabídku ale chceme pro veřejnost dále rozšiřovat,“ vysvět­luje Josef Mlynář.

Ještě úschovna kol a lezecký klub

Pokud jde o nejbližší budoucnost, má dva velké sny. „Vedle rozšíření půj­čovny lodí bychom chtěli tady vybu­dovat úschovnu kol, která v Ostravě chybí, a pak získat lezecký klub, který by využíval lezeckou stěnu na zadním traktu objektu,“ svěřuje se. Právě v širokém a všestranném zázemí sportovních a odpočinkových aktivit totiž vidí největší přínos nové loděnice.

„Když chtějí lidé na vodu, na kolo, kolečkové brusle, na lezecký trénink či posedět u krbu s vyhlídkou na řeku nemusejí nikam vyjíždět, vše najdou tady. I se zázemím komfortního ob­jektu, který jim poskytne pohodlné útočiště. Ideální místo například pro příměstské prázdninové tábory,“ zdů­raznil správce Loděnice pod hradem Josef Mlynář.  Bohuslav Krzyžanek

Vy se ptáte, radnice odpovídá


Otevřená radnice

Odpovídáme na vaše dotazy, připomínky a náměty, které se týkají města Ostravy a jeho obyvatel. V otázkách vás prosíme o maximální stručnost a věcnost. Omlouváme se tazatelům, na které se tentokrát nedostalo. Jejich podněty zodpoví zástupci odborných útvarů Magistrátu města Ostravy (MMO) v příštích vydáních, zareagujeme na ně e-maily či písemně. Naše adresa je Ostravská radnice, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava nebo elektronicky redakce@ostrava.cz.

Kdy se otevírá koupaliště?

Jiřímu Juchelkovi z Michálkovic se ne­líbí, že v některých, podle jeho názoru, horkých dnech, bývá letní koupaliště Sareza v Porubě uzavřeno. Poukazuje např. na letošní 28. červen. Čtenář soudí, že při jistě vysokých nákladech na provoz by mělo být koupaliště vyu­žito maximálně.

JAROSLAV KOVÁŘ, jednatel SAREZA, s. r. o.:

„Letní koupaliště v Ostravě-Porubě společnost SAREZA provozuje od roku 1997, máme proto značné zkušenosti s jeho návštěvností. Vedoucí areálu sle­duje vývoj počasí na několika webových portálech, satelitech vč. předpovědi z le­tiště v Mošnově. O otevření areálu se rozhoduje každý den cca v 7.00 ráno. Následně zajišťujeme personální obsa­zení – pokladní, plavčíky, zdravotníky, obsluhu apod. Abychom uspokojili ná­vštěvníky i ve dnech, kdy je počasí prů­měrné, dochází k tzv. omezenému pro­vozu koupaliště. Vstup je návštěvníkům umožněn hlavní pokladnou a vchodem u trati (od tramvajové zastávky), zadní pokladna vč. parkoviště je uzavřena, ne­jsou v provozu atrakce (skluzavky a to­bogán). Díky tomu je na koupališti také omezený počet zaměstnanců.

O omezeném provozu nebo uzavření koupaliště jsou návštěvníci informováni prostřednictvím webových stránek nebo na Infocentru SAREZA (736 755 999, 596 977 555), které je k dispozici 24 ho­din/ 7 dní v týdnu. Podmínky otevření areálu koupaliště v Porubě jsou vyme­zeny také v návštěvním řádu, v článku 1, bod 2, který je zveřejněn na webu www.sareza.cz. (Podmínkou pro koupání a otevření areálu v provozních dnech jsou příznivé klimatické podmínky, tzn. počasí, které zaručuje bezpečný a smy­sluplný pobyt návštěvníků na straně jedné a ekonomický provoz provozova­tele na straně druhé...).

Ke konkrétnímu dni 28. 6., který uvádí pan Juchelka, jsem od vedoucího areálu pana Dobeše, obdržel vyjádření, že počasí bylo od rána velmi proměn­livé s dešťovými přeháňkami a teplo­tami max. 25 °C. Také vývoj počasí na portálech a satelitech nenasvědčo­val tomu, že by koupaliště mohlo být otevřeno. Jak sám čtenář připouští, na­pouštění koupaliště a ostatní provozní náklady jsou velmi vysoké a proto se snažíme areál provozovat ekonomicky co nejefektivněji.“ (liv)


Strana 10

Stále oblíbenější festival zahájí íránský snímek Radio Dreams

Menu pro filmové fajnšmekry


Ostrava kamera oko

Od 23. do 29. září se v Ostravě uskuteční osmý ročník mezinárodního filmového festivalu Ostrava Kamera Oko. Slavnostní zahájení proběhne v 19 hodin v kině světa techniky v Dolní oblasti Vítkovice. Festival odstartuje česká premiéra íránského snímku Radio Dreams.

Film režiséra Babaka Jalaliho a izraelského ka­meramana Noaze Deshe letos vyhrál na festivalu v Rotterdamu cenu Zlatý tygr. V Ostravě se před­staví v hlavní soutěži Oficiální výběr. Poetická ko­medie vypráví o složité cestě první rockové skupiny z Afghánistánu Kábul Dreams za slávou.

V krátkometrážní soutěži si dramaturgové kladou za cíl upozorňovat na talenty české filmové scény. V rámci Encore se diváci mohou těšit na výběr filmo­vých novinek roku 2016, letos se silným zastoupením domácích tvůrců. Miroslav Janek například v rámci komponovaného večera představí svou tvorbu, včetně ukázek snímku Normální autistický film. Diváci se mohou těšit na poslední film nedávno zesnulého re­žiséra Jana Němce Vlk z Královských Vinohrad, který na MFF Karlovy Vary získal zvláštní uznání.

Projekce budou probíhat v Minikině, kinech Art, Luna, Cineport a na Hlubině. Program obohatí im­provizační show divadla Stará aréna a v klubu Dock se uskuteční hudební projekce dokumentu o berlín­ské hudební scéně. V profilové sekci Zaostřeno na ta­nec diváky 3D hraný film Pina, pocta německé cho­reografce Pině Bauschové, nebo dokument Let’s get the rhythm, film o fenoménu tzv. „tleskacích her“, které hrají děti napříč světadíly.

Akreditace na celý festival za 400 Kč jsou k do­stání na www.filmfestivalostrava.com, v Minikině, Artu, Luně, Cineportu, v pobočkách OIS Elektra, Svinov a Přívoz. Vstupenky se budou prodávat také v pokladnách festivalových kin. (kš)

První operní premiérou bude Mozartova La clemenza di Tito


Národní divadlo moravskoslezské (NDM) zahajuje svou 98. sezónu slavnostními galavečery 3. a 4. září v Divadle Antonína Dvořáka. Prvním ze čtyř desítek zářijových představení bude úspěšný muzikál Edith a Marlene 6. září na scéně Jiřího Myrona. Na stej­ných prknech se 18. září odehraje obnovená premi­éra muzikálu Josef a jeho pestrobarevný plášť z dílny Tima Rice a Andrewa Lloyda Webbera.

Na první „ostrou“ premiéru sezóny půjdou di­váci 6. a 8. října. Slavnostní operu La clemenza di Tito napsal W. A. Mozart u příležitosti korunovace Leopolda II. českým králem. Poprvé ji uvedl v roce 1791 v pražském Nosticově divadle. Ústřední posta­vou příběhu z antického Říma je císař Titus, jehož se snaží zavraždit dcera bývalého císaře Vitellia, kte­rou Titus odmítl. V hudebním nastudování Jakuba Kleckera a režii SKUTR (Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský) se představí pěvci Mikolaj Adamczak, Jorge Garza, Jana Šrejma Kačírková, Kateřina Kněžíková a další.

Informace o kompletním programu najdete na www.ndm.cz, kde si on-line můžete rezervovat vstupenky, stejně jako v síti TicketPortal. Osobně také v předprodeji NDM v ulici Čs. legií 14, v poklad­nách obou scén před začátkem představení (pokud není vyprodáno) nebo v pobočkách Ostravského in­formačního servisu. Předplatné na sezonu si lze sjed­nat osobně, telefonicky, e-mailem nebo poštou. (vi)

Divadelníci zvou na louku i do sadů


Shakespeare Ostrava 2016

Krev, násilí, erotika a utr­hané ruce. Shakespearova první tragédie a nejkrvavější hra má pre­miéru 2. září na Černé louce. Inscenace Titus 2: Pomsta padlých začíná v 19.30 h v Kulturním centru Cooltour a pak se přesune do ex­teriéru tržnice. Děj je zasazen do doby před pádem Říma, kdy se císař Titus vrací domů po bojích s barbary.

V režii Pavla Gejguše hrají T. Jirman, O. Malý, J. Krupica, V. Georgiev, D. Hruboš, J. Lefner, J. Chromčák, M. Viteker, A. Polcrová, M. Georgievová, J. Georgiev, P. Sedláček aj. Představení v produkci centra Cooltour a NDM bude reprízováno 3., 4. a 12. září. Vstupné 120, studenti a senioři 80 Kč.

Shakespeare v parku aneb Sen noci ostravské se jme­nuje společná akce Ateliéru pro děti a mládež NDM, centra Cooltour a dalších organizací 23. září od 16 do 22 hodin v lipové aleji v Komenského sadech. Pořadatelé zvou na workshopy pro děti i dospělé, videomapping, hrané scénky, soutěže. Občerstvení zajištěno, vstup je volný. (liv)

Sejdou se, aby pomohli


Ondřej Havelka a swingové smrště jeho Melody Makers, houslista Josef Špaček a talent české operní scény Patricia Janečková, oba v doprovodu orchestru Camerata Janáček. To jsou účinkující koncertu pro dobrou věc. Benefiční koncert Charity Ostrava Sešli se, aby pomohli… na podporu Mobilního hospice sv. Kryštofa proběhne ve středu 21. září od 19 hodin v aule Gong ve Vítkovicích. Program bude uvádět moderátor Aleš Juchelka. Kromě benefičního účelu koncer t připo­mene, že Charita Ostrava posky­tuje služby pro lidi v nouzi přede­vším na Ostravsku od roku 1991, tedy rovné čtvrtstoletí. Pořadatelé upo­zorňují, že před­prodej vstupe­nek probíhá v síti Ticketpro a také v pobočkách Ostravského in­formačního ser­visu. (dk)

Co, kdy, kde ve městě

VĚDECKÁ KNIHOVNA. Ze zářijového pro­gramu Moravskoslezské vědecké knihovny na Prokešově náměstí upozorňujeme na před­nášku Evy Učňové Island – život s nádechem ledu 21. září (16). Cestovatelka představí stejnojmen­nou knihu. Během září mohou návštěvníci obdi­vovat výstavu sádrových reliéfů autorů se zrako­vým hendikepem Svět viděný hmatem a výstavu fotografií Vidím – nevidím přibližující vidění s va­dami zraku. Oblíbené Deskohraní se koná 27. září (16–20) v oddělení speciálních fondů. Vstup na akce je zdarma.

‚KOKÁČI‘ ZPÍVAJÍ 10 LET. Koncertem v DK Akord oslavil 10. výročí založení dětský sbor Ko-Ko při Dětském sborovém studiu Ostrava- Jih. „Kokáče“ tvoří děti a mládež od 11 do 18 let. Při sborovém studiu dále působí sbory Mrňousci, Jižánek a Čemu-ni (ostravsky „Proč ne?“) složený z rodičů dětí a dospělých nadšenců. Sbormistři Zdeněk Ševčík a Lenka Velikovská mohou být hrdi na 10 let, během nichž se jim podařilo vycho­vat kvalitní zpěváky a vybudovat komunitu, kde se všichni vzájemně podporují. Většina sborů se na jevišti DK Akord setká 6. prosince, při vánoč­ním koncertu s Bárou Basikovou.

BALETNÍ MISTŘI BUBENÍČKOVÉ. Dvojčata Jiří a Otto Bubeníčkové (na archivním snímku) patří k nejlepším baletním tanečníkům na světě. Umělci, kterým tleskali diváci na scénách Pařížské opery, Covent Garden v Londýně, Velkého di­vadla v Moskvě aj. přijíždějí v rámci česko-slovenského turné do Ostravy. S představe­ním Orfeus – Les Ballets Bubeníček Tour se představí 10. září (19) v aule Gong v Dolní ob­lasti Vítkov ice. Dále účinkují he­rec Csongor Kassai, německá tanečnice Anna Hermanová, francouzská hou­slistka Annabelle Dugastová a vio­loncellistka Terezie Kovalová v režii SKUTR – Martina Kukučky a Lukáše Trpišovského. Předprodej vstupenek v OIS.

VŠECHNY BARVY DUHY. Divadlo Antonína Dvořáka bude 10. října od 18 hodin dějištěm 10. ročníku koncertu Všechny barvy duhy, pořáda­ného Čtyřlístkem – centrem pro osoby se zdra­votním postižením Ostrava a věnovaného umě­lecky nadaným dětem a dospělým se zdravotním postižením. Hostem koncertu, konaného s pod­porou města, kraje a centrálního obvodu, bude zpěvačka Monika Absolonová. Přijďte podpořit hendikepované účinkující!

PŘIJĎTE NA HRAD ZA DOBRÝM VÍNEM. Na Slezskoostravském hradě se 7. a 8. října koná Festival a výstava vín. Ve stylovém prostředí bude možno ochutnat i zakoupit všechny vystavené značky převážně ročníku 2015 a vyzkoušet také kvalitní burčák. Odborný výklad o víně včetně kulturního programu bude po oba dny probíhat od 11 do 21 hod. Nad akcí převzal záštitu primá­tor Ostravy Tomáš Macura.


Strana 11

V divadle loutek vsadili na osvědčené tvůrce, hry pro děti i dospělé

Dášeňka i festival bořící bariéry


Divadlo loutek Ostrava nabídne v sezoně 2016–2017 divákům premiéry, festival Divadlo bez bariér a další akce. Dramaturgie vsadila na osvědčené tvůrce, kteří mají na kontě oblíbené inscenace nejen pro děti.

První premiéru obstará 25. listopadu hra Nastupovat! Děják z rychlíku, která má zábav­nou formou představit dějiny 20. století. Inscenaci připravuje tým ve složení Radovan Lipus, Marek Pivovar, Marek Pražák a Eva Kotková, na scénáři se podílí herec Karel Růžička. Děti, jejich rodiče i pra­rodiče potěší divadelní adaptace knihy Karla Čapka Dášenka čili Život štěněte (premiéra 27. ledna). Příběh roztomilé foxteriérky bude režírovat Marek Zákostelecký. Premiéra hry Středa nám chutná autora Víta Peřiny a režiséra Martina Tichého bude mít premiéru na jaře 2017.

Divadlo loutek připravuje 9. bienále festivalu Divadlo bez bariér, který proběhne 3.–6. října. Letos mají přijet např. Stanislav Zindulka a Divadlo v Řeznické, režisérské duo SKUTR, Jaroslav Dušek a další. Festival nabídne dopolední představení pro školy, odpolední a večerní představení pro dospělé, představení ve školách, v nemocnicích a speciálních zařízeních, besedy a v neposlední řadě již od vzniku festivalu přetrvává linie spolupráce s hendikepova­nými. Oblíbená Noc divadel letos vychází na 19. listo­pad, připravují se Jarní putování divadlem, den dětí, cyklus tvořivých dílen i Léto s pimprlaty. (lm)

KS Aréna: Jsme zpět!


Komorní scéna Aréna otevírá 6. září sezonu happenin­gem Jsme zpět! Rok divokých smíření začíná! Program začne v 15 hodin, kdy zavoní občerstvení z divadelní ka­várničky, zájemci budou mít možnost vyfotit se s herci ve skutečných kostýmech. Komentované prohlídky dají nahlédnout do zákulisí (od 15.30). V 17 h zahájí novou sezónu ředitelka KSA Renáta Huserová, k vidění bude dokument o rekonstrukci divadla, následuje koncert kapely Mamalör. Pouze v tento den nastane výjimečná příležitost zakoupit vstupenky na představení hraná do 14. října s výraznou slevou (z 200 na 140 Kč, ze 140 na 100 Kč) a předplatné 2016/17 s překvapením. (at)

Nakopni to s Bezručema!


V sezoně 2016/17 s mottem Nakopni to s Bezručema uvede letos sedmdesátileté Divadlo Petra Bezruče premiéry her Spalovač mrtvol, Richard III., P. S.: ...odepiš!, Kráska z Leenane, Mládí v hajzlu. Program na září a říjen DPB zveřejnilo po naší uzávěrce, více se o něm dozvíte na www.bezruci.cz. (liv)

Čas pro městské zásahy


Projekt Kulturního centra Cooltour s názvem Městské zásahy Ostrava 2016 umožní každému představit pomocí grafického návrhu svůj vlastní názor na to, jak by Ostrava mohla vypadat. Lidé mohou navrhnout řešení městských prostor roz­dělených do třech územních kategorií: 1. Náměstí je všech (Masarykovo náměstí), 2. Centrum žije (Moravská Ostrava), 3. Ostrava je naše město (ostatní oblasti) a třech časových kategorií: 1. tr­valé – plány na trvalou změnu místa (např. stavba obřího mrakodrapu na náměstí apod.), 2. dočasné – návrhy na využití míst v horizontu hodin až let (např. lavičky na posezení apod.). Záleží na fanta­zii. Může jít o stavební i nestavební úpravy, návrhy na akce, vtip, nadsázku, stejně jako seriózní návrhy řešení palčivých témat.

Návrhy v pdf s popisem můžete architektovi a koor­dinátorovi akce Jirkovi Stejskalíkovi posílat na info@mestskezasahyostrava.cz do 7. září. Práce budou vy­staveny při sousedské slavnosti Zažít Ostravu jinak 17. září na Masarykově náměstí. (kal)

Roztančená Textilia ve filmu


Tanečníci z Move Dance Company spolu se studenty Janáčkovy konzervatoře (na snímku Petra Kišky) natáčeli v koprodukci s KC Cooltour film Ostravica Textilia: Luxury Memories vzpomínající na slávu bý­valého módního domu. Původní záměr vytvořit tzv. site-specific, představení pro veřejnost šité na míru netradičnímu prostoru, se z technických důvodů nepodařilo realizovat. Tanečníci se příležitosti vyu­žít unikátního interiéru přesto nevzdali. Iniciátorkou projektu a choreografkou snímku byla Jana Ryšlavá, za kamerou stál Radim Vaňous. Filmový materiál nyní čeká na zpracování. Na nákladnou postpro­dukční částí umělcům přispěla veřejnost prostřed­nictvím portálu Hit Hit na podporu projektů. (kal)

Co, kdy, kde ve městě

SVATOVÁCLAVSKÝ FESTIVAL. Z ostrav­ské části programu 13. svatováclavského hudeb­ního festivalu. Kostel sv. Pavla Vítkovice, kon­cert z děl Capricornuse, Schiedta, Uccelliniho aj. v podání Solamente naturali a sólistů (7. 9. 18), kostel s. Václava, Gavriel Lipkind a Bible of the Cello (11. 9., 16), Evangelický kostel, sopranistka Martina Janková, klavírista Ivo Kahánek, díla Janáčka, Martinů a Dvořáka (19. 9., 18), Husův sbor Michálkovice, díla Debussyho, Ravela, Tourniera a Schumanna hrají harfenistka Jana Boušková, flétnista Jan Ostrý, klarinetista Igor Františák, Bennewitzovo kvarteto (21. 9., 18), katedrála Božského Spasitele a závěrečný kon­cert, Antonín Dvořák, Svatá Ludmila, soprani­stka Kateřina Kněžíková a sólisté, Filharmonie Brno a Pražský filharmonický sbor (28. 9., 17).

DŮM KULTURY AKORD. Ze zářijového pro­gramu: Jakub Kohák a David Kraus aneb Hvězdy, jak je neznáte (14. 9., 15), A. R. Fourton – Rukojmí bez rizika (ag. Harlekýn), hrají V. Vydra, J. Šťastný/S. Skopal, J. Boušková/J. Malá aj. (16. 9., 19), Pivařky.cz aneb Muži, pivo, zpěv, piv­ně-erotický muzikál Martina Juroška v podání souboru Zběsilá pípa (20. 9., 19), Eva a Vašek, re­citál s písničkami a povídáním oblíbené dvojice (21. 9., 18).

SVATOVÁCLAVSKÝ JARMARK. Obvod Moravská Ostrava a Přívoz, jeho Centrum kul­tury a vzdělávání, pořádá v den státního svátku 28. září od 10 do 18 hodin tradiční Svatováclavský jarmark. Na náměstí Svatopluka Čecha v Přívoze přijede ve 14 hodin samotný kníže Václav a jeho družina. K vidění budou dobové hry, mučírna, houpák, provazochodci, řemeslníci s dílnami pro děti, turecká střelnice a další atrakce, to vše s bo­hatým občerstvením s dobovými specialitami.

FESTIVAL OUTDOOROVÝCH FILMŮ. Na čtyři desítky měst Česka, Slovenska a Ruska navštíví 14. mezinárodní festival outdoorových filmů. Slavnostní zahájení uvidíme už tradičně v Ostravě 7. října. V moravskoslezské metropoli program poběží s přestávkami do 5. listopadu. Podrobnější informace přineseme v říjnové OR, najdete je také na www.outdoorfilms.cz.

DŮM KULTURY MĚSTA OSTRAVY. Z diva­delního programu: E. Ensler – Monology va­gíny (Intim. Divadlo Bláhové Dáši), hrají D. Bláhová, M. Sajlerová, J. Asterová (22. 9.), W. D. Home – Rybárik královský (Studio L+S), hrají E. Vášáryová, M. Lasica, M. Kňažko (25. 9.), Vladimír Hron – Narozeninová Tour oblíbeného baviče (27. 9.), A. Procházka – S tvojí dcerou ne (Ag. Harlekýn), hrají P. Nárožný, N. Kovalinková aj. (28. 9.). Vždy v 19 h. V říjnu koncerty Jiřího Stivína (1. 10.), Lenky Dusilové (9. 10.) nebo Richarda Müllera (14. 10.)

BESEDY V KNIHCENTRU. Výběr besed a akcí v Knihcentru na Smetanově náměstí: Setkání s pi­loty účastníky Dnů NATO v Ostravě (16. 9., 14), Nela Rywiková – Děti hněvu. Beseda a autogra­miáda ostravské spisovatelky (21. 9.), Shakespeare v parku aneb Sen noci ostravské v Komenského sadech (23. 9.), Radim Uzel – Sexuální životy slav­ných. Beseda nad knihou lékaře a ostravského ro­dáka (27. 9.), Klára Samková – Proč islám nesmí do Česka. Beseda nad knihou a autogramiáda s advokátkou, ostrou kritičkou islámského nábo­ženství (29. 9.). Začátky v 16 hodin. (vi)


Strana 12

O napojování nových nemovitostí na kanalizaci a dalších otázkách hovoříme s Davidem Kutým z OVAK

Vodu řešte s odborníky. Vyplatí se to


Rozhovor

Konec léta a podzim je v oblasti sta­vebnictví živým obdobím. Do zimy je třeba zvládnout důležité rekonstrukce či hrubé stavby nových domů. V obou případech je třeba věnovat velkou po­zornost vodovodní přípojce i kanali­zaci. Podle výrobního ředitele spo­lečnosti Ostravské vodárny a kanali­zace a. s., Davida Kutého, je důležité, aby práci na vodovodních a kanali­začních rozvodech lidé svěřili odbor­níkům. V opačném případě je mohou čekat velké nepříjemnosti i nemalé výdaje navíc.

Věnujme se nejdříve novým domům. Na co musím jako stavebník myslet?

„Už při pořizování parcely je třeba uvažovat, jak se bude realizovat pří­vod vody a odkanalizování objektu. Ideální je, když nám majitel ukáže parcelu a my mu poradíme, jak situaci nejlépe řešit. Jsme připraveni pomoci s projektem, realizací přípojek i po­třebnou další dokumentací. Je třeba si uvědomit, že přípojky by měly slou­žit desítky let, a proto je rozumné se s požadavkem obrátit na skutečné od­borníky. Asi nikdo by nechtěl v no­vém domě po pár letech řešit ucpanou kanalizaci nebo havárii na vodovodní přípojce. Našim klientům dáváme i praktické rady. Například někteří vlastníci žump stále nevědí, jaké mají ve vztahu na provoz uvedeného zaří­zení povinnosti, a že likvidace odpad­ních vod jejich odvedením do kanali­zace je výrazně levnější.“

Proč je to dražší? Při napojení na kanalizaci přece musím platit stočné?

„Podle zákona je majitel povinen ur­čeným způsobem likvidovat odpadní vody. Žumpa na pozemku se musí pravidelně vyvážet, obvykle je to jed­nou za dva měsíce, záleží na její ve­likosti a produkci odpadních vod. A to stojí vždy více než platba stoč­ného. Majitel nemovitosti musí navíc uchovávat doklady o legitimním vý­vozu a likvidaci odpadních vod. Když vyveze žumpu naše firma, má od nás zákazník doklad, že se o odpadní vodu správně postaral. To ale není případ všech firem, které odvoz vod ze žump a jímek nabízejí. Pokud dotyčný při úřední kontrole příslušný doklad ne­předloží, dopouští se správního pře­stupku a může dostat nemalou po­kutu. A o to víc to platí i v případě, kdy žumpu nevyváží vůbec a má ne­zákonně řešený odtok třeba do deš­ťové kanalizace.“

Co dělat v případě, pokud mám podezření, že se mi ucpává kanalizace? Dá se to řešit i jinak, než rozkopat celý dům a zahradu?

„Naštěstí dá. Provádíme tlakové čiš­tění kanalizace. Používáme k tomu tu nejmodernější techniku. Můžeme se dokonce podívat i přímo do potrubí prostřednictvím kanalizační kamery. Ta dokáže zajistit inspekci potrubí až do vzdálenosti 250 metrů. Zkušený pracovník pak přesně odhalí, kde je potrubí poškozeno nebo ucpáno. Uvedená sofistikovaná technologie je čím dál víc žádanější, protože do­káže identifikovat přesné místo pro­blému a jeho následné odstranění je pak o dost snazší a levnější.“

V posledních letech je hodně diskutovaná kvalita vody ve studních a také její dostatečné zásoby. Jak by se měli majitelé o své studny starat?

„Technickým stavem své studny a kva­litou vody v ní by se měl dobrovolně a pravidelně zabývat každý majitel, zvlášť pokud vodu využívá pro pitné účely. Nezbytné minimum je kont­rola kvality vody jednou ročně ide­álně po jarní oblevě. Kvalitu vody ve studních mohou ovlivnit vydatné srážky, ale naopak i velké sucho, při kterém klesá hladina spodní vody. Určitě doporučuji si pravidelně ne­chat kontrolovat kvalitu vody. Opět platí, že je lepší se obrátit na odbor­níky, to znamená certifikovanou kva­litně vybavenou laboratoř. V té naší trvá základní analýza jednoho vzorku vody pro majitele studny maximálně 3 až 4 dny. S dokladem, že voda je v jeho studni nezávadná, se mu bude určitě klidněji spát.“

Vypadá to, že těch povinností s vodou a kanalizací má majitel domu celkem dost…

„Pravidelná péče o vodovodní a kana­lizační rozvody u nás není zákonem upravena, jako je tomu v případě ko­mínů nebo kotlů. Více než prevence se pak řeší následky nedostatečné údržby. Určitě se vyplatí si udělat čas a vodovodní i kanalizační rozvody pravidelně kontrolovat.“  Připravila Radka Vanková

Ostravské vodárny a kanalizace a. s. (OVAK)

Akciová společnost Ostravské vodárny a kanalizace zajišťuje plynulou do­dávku kvalitní pitné vody, zabezpečuje odkanalizování a následné čištění odpadních vod. OVAK jsou společností provozní. Majitelem vodovodní a ka­nalizační sítě je statutární město Ostrava. Majoritním akcionářem je nad­národní společnost SUEZ GROUPE (50,13 %), statutárnímu městu Ostrava patří 28,55 %, zbylé akcie jsou v držení dalších subjektů.

Velkou ostravskou vodní hru ovládli žáci z Hrabůvky


Hledali „kešky“, točili videa, skládali básničky, malovali obrázky. Přes tři měsíce se 900 ostravských dětí díky projektu Hledej pramen vody, který uspořádala společnost Ostravské vodárny a kanalizace (OVAK), ba­vilo vodou. V červnovém finále se na Slezskoostravském hradě utkalo 38 týmů čtvrťáků a páťáků. Největší radost zavládla na ZŠ Provaznická v Hrabůvce, která zvítězila a jejíž žáci se tak mohli těšit na výlet za krásami Moravskoslezského kraje. Stejnou cenu získaly i třídy ze ZŠ ve Staré Bělé a z vítkovické Primaškoly, které skon­čily na druhém a třetím místě. Asi ne­překvapí, že každý z výletů zahrnoval prohlídku některého z velkých vodních děl v regionu.

„Těší mě, že jsme vyhráli, ale ještě větší radost mám z toho, že jsme zažili tři měsíce skvělé zábavy, při které jsme dětem mohli předat informace velmi důležité pro jejich život,“ zhodnotila soutěž třídní učitelka vítězné třídy Drahomíra Svobodová.

Soutěž Hledej pramen vody pořá­dají Ostravské vodárny a kanalizace u příležitosti Světového dne vody. Zájem ostravských škol je obrov­ský. Podle tiskové mluvčí společnosti OVAK Radky Vankové hrají v projektu důležitou roli moderní technologie.

„Každé dítě ve čtvrté či páté třídě zvládá prací s počítačem, tabletem nebo mobilem. Proto děti v rámci pro­jektu hodně fotily, točily videa nebo hledaly podle GPS souřadnic ‚kešky‘. Každý úkol je vedl k poznání, že voda je to nejcennější, co na Zemi máme, a je třeba se k ní podle toho chovat,“ uvedla Vanková. (bk)


Strana 13

Kupelwieser – manažer, který předběhl svou dobu


Z Archivu města Ostravy

Před 140 lety, dne 4. července 1876, se ujal funkce generálního ředitele Vítkovických železáren Paul Kupelwieser. Na nejvyšší pozici byl jmenován 33letý absolvent báňské akademie v Leobenu, kterého bez ohledu na věk předcházela pověst kvalifikovaného hutníka, zdatného manažera a úspěšného ředitele válcovny v Teplicích v Čechách. Narodil se v roce 1843 ve Vídni v rodině malíře a profesora vídeňské akademie výtvarných umění Leopolda Kupelwiesera, z jehož osmi dětí hned čtyři synové spojili svou (nutno podotknout úspěšnou) profesní dráhu s hut­nictvím železa.

Velká Gutmannova výzva

Paul Kupelwieser přijal lákavou nabídku, ale možná spíše výzvu Wilhelma Gutmanna, jednoho z maji­telů Vítkovického horního a hutního těžířstva, ří­dit Vítkovické železárny, neboť v té době podnik za­ostával za konkurencí a nevykazoval požadované ekonomické výsledky. O jeho chodu sice měl určité povědomí, i díky svému bratru Maxovi, úředníku železáren, ale i tak podrobnější prvotní analýza si­tuace byla pro něho značným zklamáním: „Velikost Vítkovic je jen vnějším zdáním. Ve skutečnosti nejsou v Rakousku jiné železárny, které by svými výrobky a nespolehlivostí dodávek byly tak diskreditovány…“

Systémové výrobní změny

Při vedení jednoho z největších hutních podniků mo­narchie dokázal Kupelwieser v průběhu šestnácti let dokonale zúročit jak své teoretické znalosti, tak prak­tické zkušenosti z předchozího řízení několika hut­ních provozů, stejně jako inspirativní poznatky ze zahraničních cest a především pak nebývale uplat­nit své manažerské schopnosti. Navrácení dobrého jména upadajícím železárnám i opětovné získání do­minantního postavení na domácím i zahraničním trhu bylo podmíněno provedením řady systémových změn a opatření. Ty se týkaly oblastí výroby suro­vého železa, oceli, koksu stejně jako nového zdroje rudné základny. Jejich realizace byla provázena za­váděním moderních, progresivnějších technologií a s tím spojenou výstavbou provozů, odpovídajících novým požadavkům; např. v roce 1878 byla uvedena do chodu první martinská pec, o rok později byl zave­den tzv. Thomasův pochod, na tyto ocelářské procesy navazovala přestavba a výstavba válcoven, kováren, slévárny, mostárny.

Výroba byla samozřejmě alfou a omegou pro špič­kového manažera. Ale neméně důležitá byla pro Paula Kupelwiesera rovina sociální a zdravotní. Prováděné reformy a především pak výstavba Nových Vítkovic výrazně posilovaly vazbu všech zaměstnanců na pod­nik. Jedním z jeho prvních kroků byla reorganizace bratrské pokladny a následná změna systému pojiš­tění. Zvýšená pozornost byla Kupelwieserem věno­vána otázce zajištění bydlení pro dynamicky rostoucí počet zaměstnanců železáren a tím i obyvatel Vítkovic (z 1677 v roce 1869 na 10 294 v roce 1890), která byla zhmotněna v podobě tzv. Nových Vítkovic – obytného komplexu s odpovídající občanskou vybaveností pro dělníky i úředníky. Realizací první fáze ideového zá­měru pověřil mj. i jednoho ze zaměstnanců železáren, jehož později ohodnotil slovy: „Heindl je vynikající kreslič… Vyšel vstříc mému úsilí, aby kolonie a jejich okolí (a vše, co k nim náleží) byly krásné a harmo­nické, aniž by se zvýšily náklady.“

Nemocnice, hotel, sirotčinec

V první etapě, zahájené v roce 1877, vyrostly např. čtyři dělnické domy nazvané Westend, úředníkům byla zase určena Anglická kolonie. Nové Vítkovice, to nebyly jen kolonie, ale i budování zázemí pro každodenní život – závodní tržnice, školní budovy, závodní nemocnice, závodní hotel, ale také sirotčinec. Pro naplnění duchovního života v obci byl na náměstí vybudován kostel se samostatně stojící zvonicí, je­jímž základem však byla vodárenská věž. Zasvěcení kostela sv. Pavlovi v říjnu 1886 bylo okázalým oce­něním Kupelwieserových zásluh i o blaho obce. Ten při slavnostním přípitku ocenil především své za­městnance jako „pilné a schopné úředníky a obdi­vuhodné dělníky“, za což sklidil ohromný aplaus asi šesti tisíců přítomných.

Koncem osmdesátých let 19. století byly značné finanční investice vloženy na vybudování základů pro výrobu pancéřových desek. S tímto rozhodnu­tím nesouzněli ale majitelé železáren, a proto se Paul Kupelwieser rozhodl na jaře 1893 definitivně ukon­čit profesní kariéru a svou aktivitu soustředil na os­trov Brioni v Jaderském moři.  Blažena Przybylová

Výstava a pamětní deska Paulu Kupelwieserovi


Město probuzené ze spánku aneb Ostrava v 19. století. Tak se jmenuje výstava v přízemí Nové radnice, kterou Archiv města Ostravy pokračuje v tradici zářijových přehlídek. Expozice nava­zuje na 140. výročí příchodu Paula Kupelwiesera do funkce ředitele Vítkovických železáren s úko­lem podnítit jejich další rozvoj a prosperitu.

Expozice, která bude k vidění od 5. září (verni­sáž v 15 h) do 30. září v pracovní dny od 8 do 19 h, v soboty a neděle od 9 do 19 h, seznamuje návštěv­níky s proměnami, jimiž Ostravsko prošlo v přelo­movém období nazývaném průmyslovou revolucí, a nabízí zpětný pohled do doby, kdy uhlí, železo a železnice učinily z malého městečka a okolních vesnic významné evropské průmyslové centrum.

Na budově úřadu městského obvodu Ostrava- Vítkovice na Mírovém náměstí bude 12. září ve 13 h slavnostně odhalena pamětní deska Paulu Kupelwieserovi a erb obvodu Vítkovice. (r)


Strana 14

Zahrada rozšiřuje počet chovaných zvířat a zkvalitňuje jim podmínky

Želvy ostruhaté jsou již ve svém


Dalším druhem živočichů, které mají v ostravské zoo svoji samostatnou ex­pozici, jsou želvy ostruhaté, třetí nej­větší suchozemské želvy na světě. Slavnostního otevření jejich nového příbytku u vstupu do pavilonu žiraf a dalších afrických zvířat se 29. čer­vence zúčastnila náměstkyně primá­tora Kateřina Šebestová. Zřízení ex­pozice, která sestává z venkovního vý­běhu a vnitřní zateplené ubikace, pod­pořilo město i finančně. Celkem činily náklady na její výstavbu bezmála mi­lion korun. Původní domovinou želvy ostruhaté (Centrochelys sulcata) jsou suché savany a polopouště na již­ním okraji Sahary. Na každé straně u ocasu má dva až tři silné výrůstky – jakési ostruhy, odtud její český ná­zev. Hmotnost želv ostruhatých může dosahovat až 100 kg, délka krunýře až 80 cm. Dnes je tento druh vzácný a ohrožený vyhubením.

V zoo nový ptačí druh

Voliéra ptáků v Pavilonu evoluce v os­travské zoo přivítala nový ptačí druh. Banánovec fialový (Musophaga viola­cea) je prvním zástupcem turaků a stal se již 126. ptačím druhem, jimiž se zoo může pyšnit. Zatím jde o šestiletou sa­mičku, kterou zahrada získala ze Zoo Wroclaw, ale na podzim by k ní měl přibýt i sameček, aby vznikl chovný pár. Banánovci fialoví jsou speci­fičtí svým pestře zbarveným peřím. Vyskytují se v západní Africe a obý­vají tropické deštné lesy, vlhké savany a mokřady. Jsou typickými obyvateli korun stromů, kde si staví svá hnízda. Jejich zobáky mají zvláštní tvar – ro­hovina horní části je prodloužená a po­krývá téměř celé čelo. Zajímavostí je, že jejich peří obsahuje ve vodě rozpustná barviva na bázi mědi, která se u jiných ptáků nevyskytují. (bk, šn)

Hrad žije první pomocí


Naučně zábavná akce Hrad žije první pomocí proběhne 11. září od 10 do 17 hodin na Slezsko-ostravském hradě. Pořadatelé z Českého červeného kříže po­zvali zástupce složek integrova­ného záchranného systému, zdra­votníky, ale také hasiče, republi­kové a městské policisty. Diváci uvidí ukázky zásahů při nehodách, požárech nebo zadržení pachatele, výcviku psů a koní. Návštěvníci si mohou vyzkoušet čtyři zážit­kové trasy s nácvikem poskyto­vání první pomoci. Vstupné je dob­rovolné. (vi)

Menu Třebovického koláče


Podzimní slavnost Třebovický koláč se po třinácté uskuteční od 16. do 18. září v příjemném prostředí parku v Ostravě-Třebovicích s podporou Ministerstva kultury, města Ostravy, městského obvodu a dalších.

„Náplň“ tvoří všehochuť žánrů od folku, country, bluegrass, tram­pské písničky přes folklor až po du­chovní hudbu. Na hlavní scéně se vy­střídají známé kapely a interpreti Věra Martinová, Sima Martausová, Jaroslav Uhlíř, Buty, Nezmaři, BG Styl, folklorní soubory Kohoutek, Olšina, Ševčík, Tolar, Lipka, Vojenský umělecký sou­bor Ondráš, pořadatelský Slezský sou­bor Heleny Salichové, který působí při Vysoké škole báňské-Technické univer­zitě Ostrava aj.

Při lidovém jarmarku nebude chy­bět bohaté občerstvení včetně výteč­ných koláčů. Pro děti jsou připraveny atrakce, soutěže i hrané pohádky. V koutku galerie Chagall bude k vidění výstava děl malířky Heleny Salichové. Program v parku bude i letos obohacen o zvířecí farmu, workshopy zaměřené na životní prostředí.

Třídenní vstupenka stojí 200 Kč, pro seniory nad 60 let zlevněná 150 Kč, jed­nodenní 90 a 70 Kč. Děti v doprovodu rodičů do 12 let mají vstup zdarma. Více na www.trebovickykolac.com. (vi)

I chvilka může udělat člověka šťastným


Dobrovolnictví

Jak se člověk vlastně stane dobrovol­níkem? Svůj příběh nám povyprávěla mladá dobrovolnice Hana Štefková.

„Poprvé jsem se s touto problema­tikou setkala jednoho říjnového od­poledne. Paní učitelka nám vyprávěla o dobrovolnictví v organizaci ADRA a položila nám otázku, zda by to ně­kdo nechtěl zkusit. Ta myšlenka mě zaujala, ale strach byl silnější. Pár dnů na to jsme měli na škole o dobrovolnic­tví přednášku a to už jsem se rozhodla. V „adře“ jsem musela nejdřív absol­vovat osobní pohovor. Trochu jsem se toho bála, ale vše proběhlo v pohodě. Uvítala mne milá paní, se kterou jsem si popovídala a zodpověděla několik otázek. Po následném proškolení se ze mě stal oficiální dobrovolník. Jako náplň své činnosti jsem si vybrala ná­vštěvy v domově seniorů. Před setká­ním s první klientkou jsem byla hodně nervózní a moc jsem nevěděla, co budu říkat. Vše bylo ale nakonec fajn. S kli­entkou jsme si padly do oka a rychle jsme se spřátelily. Teď za ní chodím každý pátek a vždy se těším, jak si zase budeme vyprávět různé historky a zážitky.“

Dobrovolnické centrum ADRA stále hledá dobrovolníky, kteří by se rádi věnovali opuštěným a nemocným se­niorům v Ostravě. Místo a čas si ka­ždý dobrovolník zvolí sám dle svých možností.

Zájemci se mohou hlásit na telefon­ním čísle 605 784 584 nebo v sídle orga­nizace ADRA, Jiráskovo náměstí 4, ka­ždou první středu v měsíci od 13 do 17 hod. Nebojte se pomáhat! (zk) 

Městská doprava

V září už podle běžných jízdních řádů


Od 28. srpna jezdí po prázdnino­vých omezeních městská hromadná doprava podle běžných celoročních jízdních řádů. Na základě připomí­nek cestujících, podnětů z odboru dopravy magistrátu, obvodů, obcí a Koordinátora ODIS došlo k úpra­vám na několika linkách.

Z významnějších změn: tramva­jová linka č. 10 je vybranými spoji pro­dloužena z Výstaviště na Hranečník. Autobusy č. 38 jezdí po 20. hodině pouze v úseku Hranečník – Bartovice Pod Tratí / Nová huť Zářičí a zpět, ne­obsluhují úsek Náměstí Republiky – Hranečník. Spoje odjíždějí ze za­stávky Hranečník v pracovní dny po 20.00, o víkendech a státních svát­cích po celý den ze stanoviště č. 3. Mimo tuto dobu odjíždějí z č. 6. Školní spoj linky č. 52 s odjezdem v 7.33 h z Koblova staví na zastávce Motel Taxi ve směru do centra Ostravy.

Do 1. října bude probíhat vý­luka tramvajových linek č. 4 a 19 v Martinovské ulici. Ve směru do Martinova jsou odkloněny ze za­stávky Třebovická na konečnou Poruba vozovna. Opačně na Novou huť/Dubinu je nástupní zastávkou Telekomunikační škola. V úseku Telekomunikační škola – Martinov a zpět je zavedena ná­hradní autobusová doprava.

Došlo také k rozšíření počtu au­tobusových a trolejbusových „za­stávek na znamení“ v tarifní oblasti Ostrava XXL, tedy na území Ostravy a přilehlých obcí. (vi)

Zastávek „na znamení“ je už více než stovka


S poprázdninovou změnou jízdních řádů souvisí i změny v režimu zastavo­vání vozidel integrovaného dopravního systému ODIS v Ostravě a okolí. S ohle­dem na snahu o zvyšování komfortu cestujících, snižování provozních ná­kladů a zvyšování plynulosti dopravy je rozšířen počet zastávek „na znamení“.

Po roční zkušenosti se zavedením této novinky na 15 zastávkách přibylo v oblasti Ostrava XXL dalších 109 za­stávek. Princip fungování zastávek „na znamení“ se nemění, tedy vozi­dlo zastaví na zastávce, pokud se v je­jím prostoru viditelně nachází alespoň jedna osoba nebo na zastávce stojí jiné vozidlo. V případě vystupování z vo­zidla musí cestující včas před zastáv­kou „na znamení“ signalizovat řidiči vozidla přání zastavit stisknutím tla­čítka Znamení k řidiči, jedním dlou­hým stisknutím tlačítka Stop nebo stisknutím Předvolby otevírání dveří. Seznam zastávek „na znamení“ lze na­jít na www.dpo.cz. (kodis)


Strana 15

Ostravský maraton se poběží po 55. Běžecký festival Craft Run Fest poprvé

V září v Ostravě hned dvojice maratonů


Sport pro všechny

Rekreační i závodní běžci budou mít v září v Ostravě napilno. Mají mož­nost si vybrat ze dvou vytrvaleckých akcí nebo se případně zúčastnit obou: 55. Ostravského maratonu a premiéro­vého ročníku Craft Run Festu.

Maraton slaví jubileum

Maraton budovatelů Ostravska se poprvé běžel v roce 1954, vyhrál ho Jaroslav Šourek. Vytrvalce povzbu­zovaly desetitisíce diváků. Dodnes platí rekord Pavla Kantorka z roku 1959 2:19:06 hod. Jubilejní 55. roč­ník Ostravského maratonu se poběží 11. září, start bude v pravé poledne u Trojhalí, cíl tamtéž. Běžce čekají dva 21kilometrové okruhy centrem, Slezskou Ostravou a Vítkovicemi.

Kromě hlavního závodu na 42 195 metrů se lze přihlásit na tratě 5 a 10 km, půlmaraton, k závodu kolo­běžek, osmičlenná družstva absol­vují štafetu na 40 km. Zasportovat si mohou už v sobotu od 10 h přijít také rodiny s dětmi, pořadatelé ze zájmo­vého sdružení Ostravský Maraton pro ně na Karolině připravili rámcové zá­vody a bohatý program. Podrobnosti na www.ostravskymaraton.eu.

Z Ostravy do New Yorku

Premiérový ročník běžeckého festi­valu, který se koná 25. září, má podti­tul z Ostravy až do New Yorku. Prvními dvěma cenami z tomboly totiž budou starty na slavném městském mara­tonu v roce 2017! Maraton, hlavní zá­vod Craft Run Festu, startuje spolu s půlmaratonem z Masarykova náměstí ve 12 hodin.

Čtyři okruhy povedou Komenského sady, centrem a Vítkovicemi. Už v 9.30 h vyjedou na trať koloběžkáři, od 11.05 h začnou závody dětí od těch nejmen­ších až po dorostence, po nich odstar­tují vozíčkáři, rodiče s kočárky, štafety na 6 krát 6 km, milovníci severské chůze s hůlkami Nordic Walking apod. Pořadatelé z Maraton klubu Seitl a SSK Vítkovice zvou veřejnost také na bo­hatý kulturní program na Masarykově náměstí. Závěrečný ceremoniál je na­plánován na 17.30 h. Více na www.run­fest.cz (liv)

Pljuščenko a Kings on Ice


Rus Jevgenij Pljuščenko, dvojná­sobný olympijský vítěz ze ZOH 2006 v Turíně a 2014 v Soči, trojnásobný mistr světa a sedminásobný mistr Evropy, vystoupí ve středu 30. lis­topadu v Ostravě v rámci světové krasobruslařské show Kings on Ice.

V Ostravar Aréně se před­staví také jeho krajané olympijská vítězka ze Soči Adelina Sotnikovová, mistři Evropy Tatiana Volosožarová a Maxim Trankov, mistr světa a Evropy Brian Joubert z Francie, evropský šampion a ambasador ME v krasobruslení 2017 v Ostravě Tomáš Verner a řada dalších hvězd. Vstupenky v ceně od 690 Kč jsou v prodeji v síti TicketPortal. (mb)

Hrát jako to dovedou Číňané


Stačí se podívat na výsledky turnaje ve stolním tenisu na olympiádě a vi­díme, kdo kraluje nad nízkou síťkou. Hráči a hráčky Čínské lidové republiky nechali v Riu konkurenci jen medai­lové drobečky. A právě reprezentanti této sportovní velmoci z partnerského města Su-čou k nám přijeli na měsíční tréninkový kemp.

Mistry provincie Ťiang-su 19le­tého Zhu Ziqinga a o dva roky mlad­šího Tao Maiga s trenérem Yu Qim při­jal 10. srpna v radnici primátor Tomáš Macura, na jehož pozvání se pobyt uskutečnil. Čínští mladíci u nás tréno­vali s talentovanými žáky a dorostenci v Akademii stolního tenisu organizo­vané Centrem individuálních sportů, absolvovali veřejné tréninky v hale na Varenské ulici, turnaj v Havířově a další akce. Rovněž si prohlédli atrakce a pamětihodností Ostravy a regionu.

„Pro naše hráče, jejich rodiče i di­váky bylo setkání s čínskými stolními tenisty nezapomenutelným zážitkem,“ hodnotil průběh tréninkového kempu sportovní manažer TJ Ostrava Miloš Matula. (vi, ts)

Program ME a ceny lístků známe


Mistrovství Evropy v krasobruslení 2017 (25.–29. ledna) v Ostravě zná svůj program. Úvodní den šampionátu středa nabídne v Ostravar Aréně krátké programy žen a sportovních dvojic, kde budou mj. startovat juniorští mistři světa Anna Dušková a Martin Bidař.

Ve čtvrtek se představí taneční páry a večer se po volných jízdách dvojic bu­dou udělovat první medaile. Pátek za­sáhnou do programu muži, které čeká krátký program, ženy pojedou volné jízdy. V sobotu se uskuteční dvě finále: po poledni tanečních párů, podvečer mužů. Diváci se mohou těšit na mistra světa a Evropy Javiera Fernandéze ze Španělska i na české „želízko v ohni“ Michala Březinu. Vyvrcholením šam­pionátu bude v neděli exhibice.

V síti TicketPortal i na webu www. ostrava2017.eu jsou již v prodeji vstu­penky. Kompletní program tzv. All- Event stojí 2490 Kč. Nejlevnější jed­nodenní vstupenky na evropský šam­pionát jsou za 200 Kč, další kategorie od 290 do 490 Kč a od 390 do 590 Kč. Lístky na exhibici se pohybují mezi 300 do 900 korunami (vi)

Na Varenské mají nové šatny


Sportoviště v areálu TJ Ostrava ve Varenské ulici se před letní sezo­nou rozrostly o nové šatny se sociálním zázemím v hodnotě 1,8 mil. Kč. Město Ostrava poskytlo milionovou dotaci z loterií a jiných hazardních her, zby­tek klub pokryl díky sponzorovi HSF System a z vlastních zdrojů.

Komfortnějšího prostředí šaten pro čtyřicet osob si užívají zejména rekre­ační tenisté, po prázdninách je ocení také školní mládež. Podle výkonného ředitele TJ Tomáše Staníčka stávající prostory už nevyhovovaly. Na sporto­vištích Tělovýchovné jednoty Ostrava je možné si vyzkoušet dvacítku sportů. Z devíti oddílů je letos nejúspěšnější volejbalový tým žen, který skončil druhý v Českém poháru a třetí v ex­tralize. Na podzim si zahraje evropský pohár. Úspěchy sklízejí mladí stolní te­nisté a golfisté, kteří šíří dobré jméno Ostravy i na mezinárodním sportov­ním poli. (liv)

Potřetí na trase Cyklo Handy Maratonu


Mezi 2. a 6. srpnem se jel čtvrtý roč­ník Metrostav Handy Cyklo Maratonu, kterého se zúčastnily tři stovky cyk­listů ve smíšených týmech zdra­vých i hendikepovaných sportovců. Třiatřicet povinných průjezdních bodů museli na 2222 km dlouhé trase zdolat v limitu 111 hodin.

Potřetí se na start postavil tým Ostrava!!!, poprvé ale nedojel do praž­ského cíle. Po nehodě v ulicích Bratislavy, při které utrpěl zranění na tandemu jedoucí hendikepovaný člen družstva Tomáš Kráčalík, ostra­vští cyklisté ze závodu po zralé úvaze odstoupili. Smyslem akce je totiž pro­pojení zdravých a tělesně postižených, takže další účast pro ně bez hendike­povaného člena družstva postrádala smysl.

Přejeme Tomáši Kráčalíkovi, který je stále v péči Fakultní nemocnice Ostrava, brzké uzdravení a návrat do sedla bicyklu. (vi)

Kam za sportem

FOTBAL. Národní liga na městském stadionu: Vítkovice–Varnsdorf (9. 9., 18), Baník–Opava (14. 9., 19), Baník– Prostějov (17. 9., 17), Vítkovice– Sokolov (25. 9., 16.30), Baník–Č. Budějovice (1. 10., 17), Vítkovice – Olomouc (8. 10., 16).

BASKETBAL. NBL muži: NH Ostrava–Opava (28. 9.), NH–Prostějov (5. 10.) v 17.30 h v hale „Tatran“.

HÁZENÁ. Ženy Sokol Poruba v hale v Hrušovské ulici: Slavia (14. 9.), Bratislava (28. 9.) v 18 h.

FLORBAL. Extraliga mužů: Vítkovice–Otrokovice (17. 9., 19), FBC Ostrava–Otrokovice (24. 9., 17), Vítkovice–FBC (28. 9., 18), FBC– Střešovice (1. 10., 17). Extraliga žen: Vítkovice–Elite (17. 9., 16), FBC–Jičín (24. 9., 20), Vítkovice–Herbadent (28. 9.), FBC–Bohemians (1. 10., 20). Vítkovice hrají na Dubině, FBC v Muglinově.

HOKEJ. HC Vítkovice v Ostravar Aréně: Krefeld, Liga mistrů (7. 9., 17.30). Extraliga: Sparta (9. 9.), Chomutov (11. 9.), Hr. Králové (16. 9.), Ml. Boleslav (23. 9.), Karlovy Vary (27. 9.) v 17 h. (vi)