Září 2015

Zářijové vydání měsíčníku Ostravská radnice

titulka

 

 

 

Ostravskou radnici si můžete stáhnout také ve formátu pdf.


Strana 1

Uvnitř listu

  2 Nový vzhled pro pěší zónu

  3 Ze setkání jízdních policií

  4 Levnější parkování pod střechou

  5 V podhradí konečně hotovo

  6 Hledáme nové strážníky

  8 Jak to vidí zastupitelé

14 Čtečky v MHD ještě letos

16 Nová éra DK Akord v Zábřehu

Otevřená radnice

Občané Ostravy mohou on-line sledovat aktuální stav v čerpání veřejných prostředků

Klikací rozpočet na stránkách města


Statutární město Ostrava učinilo další krok ke zvýšení transparentnosti svého hospodaření. Od 11. srpna zveřejňuje na webových stránkách www.ostrava.cz v sekci Úřad takzvaný klikací rozpočet. Občané mají nově k dispozici on-line informace nejen o schváleném rozpočtu, ale hlavně o aktuálním stavu čerpání veřejných prostředků, tedy příjmech a výdajích v jednotlivých segmentech činností města.

Pro větší přehlednost jsou příjmy a výdaje rozděleny do jednotlivých oblastí, jako je například bezpečnost, sociální služby, veřejná správa, školství, zdravotnictví… Zde se pak dále člení až na úroveň jednotlivých účetních položek.  „Návštěvníci webu mají k dispozici i podrobnější informace, než jen sumární finanční částky,“ upřesňuje náměstkyně primátora Kateřina Šebestová, do jejíž kompetence spadá oblast informačních technologií. „Detailní zobrazení umožňuje sledovat výdaje města až po konkrétní uhrazené faktury.“ 

Samostatně je pak zveřejňováno financování významných investičních akcí realizovaných magistrátem. Městské obvody hospodaří s vlastními prostředky, v detailním pohledu městského rozpočtu lze rozkliknout rovněž finanční transfery jednotlivým obvodům. Vytvoření nové webové aplikace schválila rada města v dubnu letošního roku. „Cílem projektu je vyjít vstříc občanům a zpřístupnit informace o hospodaření města co nejjednodušším způsobem. Jednalo se o další krok poté, co město přistoupilo ke zveřejnění všech uzavíraných smluv,“ dodává náměstkyně primátora.

V první etapě k projektu klikacího rozpočtu přistoupily také městské obvody Mariánské Hory a Hulváky, Moravská Ostrava a Přívoz, Ostrava-Jih, Poruba a Třebovice. (pd)

Vavříny brali ostravští strážníci a jejich koně


Hezké počasí, krásná podívaná a herec Václav Vydra se svými koňmi Démonem a Gustavem jako třešnička na dortu. XVIII. mezinárodní setkání jízdních policií, uspořádané 29. srpna v Komenského sadech Městskou policií Ostrava (MPO) pod záštitou primátora Tomáše Macury, se vydařilo.

Akce se zúčastnilo 19 jezdců a 21 koní. Vedle strážníků MPO přijely ekipy Městské policie hlavního města Prahy, Policie ČR Zlín a Policie ČR Brno, ze zahraničí dorazili jízdní policisté z maďarské Budapešti, německých Drážďan a polské Częstochové.

Na pět tisíc diváků mohlo obdivovat dovednosti a sehranost jezdců a koní a dozvědět se něco o práci strážníků a policistů na koních.

V přistaveném kamerovém voze a ve stánku ostravské městské policie si mohli prohlédnout techniku a vybavení používané strážníky a „zastřílet“ si z laserové pistole.

Na parkurové dráze se pořád něco dělo. Při slavnostním nástupu závody zahájili primátor Tomáš Macura a ředitel Městské policie Ostrava Zdeněk Harazim. Moravskoslezský kraj zastupoval náměstek hejtmana Josef Babka. Soutěžilo se ve třech disciplínách – cross parkuru, zrcadlovém skákání dvojic a speciálním policejním parkuru.

O přestávkách se divákům předvedlo čtyřspřeží kladrubských koní z Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem a herec Václav Vydra (minirozhovor přinášíme na str. 9), který předvedl se svými zvířaty úžasnou show. Nadšené reakce publika vyvolal mezinárodní zápas v pushballu – koňském fotbale, v němž se proti sobě postavily kombinovaná dvojice jezdců a koní Ostrava-Praha a německý tandem z Drážďan. Po litém boji zvítězili Němci v poměru 4:3.

Vyhlášení výsledků bylo poklonou pro umění a cvičitelské schopnosti ostravských strážníků, kteří vybojovali dvě první, tři druhá a dvě třetí místa. Z devíti možných medailových ocenění skončilo v jejich rukou sedm. Přeborníkem městských policií pro rok 2015 se stal ostravský strážník Daniel Orság, jemuž se podařil husarský kousek: na koni Solo Romy získal první a s koněm Solo Faga i druhou cenu ve speciálním policejním parkuru. (bk)

Svátek pro 3 tisíce prvňáčků


Po prázdninách se otevřely brány škol. Zvlášť slavnostní bylo první zářijové úterý pro kluky a děvčata, kteří za přítomnosti rodičů a prarodičů, usedli do lavic poprvé. Do prvních tříd letos v Ostravě nastoupilo 3260 žáčků, což je o 325 méně než vloni.

„Přeji všem školákům mnoho štěstí a úspěchů při plnění školních povinností,“ vzkázal náměstek primátora pro sociální věci, zdravotnictví a vzdělanost Zbyněk Pražák s tím, že město pracuje na tom, aby zajistilo co nejlepší podmínky v 57 ostravských základních školách, ve kterých se učí přes dvacet tisíc dětí.

Školám se za pomoci města a zřizovatelů – městských obvodů daří realizovat projekty spolufinancované Evropskou unií. Budovy jsou postupně zateplovány a rekonstruovány, nezapomíná se na moderní vybavení interaktivními pomůckami, zřizování odborných učeben, rekonstrukce hřišť, vzdělávání pedagogů a pracovníků škol. (bk)


Strana 2

Ulice 28. října v historickém centru Ostravy prochází rekonstrukcí

Nová dlažba a mobiliář pro pěší zónu


Asi všichni bychom chtěli, aby centrum Ostravy bylo co nejkrásnější. Nezbývá proto, než se obrnit trpělivostí i v případě rekonstrukce ulice 28. října od Masarykova po Smetanovo náměstí.

Do konce letošního roku se opomíjený a občany kritizovaný úsek promění v elegantní ulici dlážděnou štípanou žulovou kostkou s chodníky z řezané žuly. Přibude nový mobiliář, konkrétně 20 laviček z tryskané žuly s dřevěnými sedáky, tři stojany na kola, regulační sloupky se znakem města, které vizuálně oddělí chodníky od vozovky, vysazeno bude 24 javorů, které přinesou stín a vítanou zeleň. Nákladné, ale nezbytné jsou přeložky vysokého napětí, vodovodu, rekonstrukce kanalizace a další práce. Náklady na stavbu se mají blížit 28 milionům korun a měly by být z velké části uhrazeny z prostředků EU. Obvod Moravská Ostrava a Přívoz, který je iniciátorem projektu, přispěje 2 miliony korun, město Ostrava jej v rámci svého programu na oživení centra podpoří významnou  částkou 7,2 milionu korun. (bk)

Budky brzy raritou?


Tradiční součást ulic měst a obcí – telefonní budka – se s roz­machem mobilního telefonování stává ohro­ženým druhem. Během září bude provozovatel společnost O2 rušit tyto veřejné telefonní automaty: Radvanice, Vrchlického 5; Heřmanice, Fišerova 1528; Mariánské Hory, 28. října 2020; Bělský les, Bedřicha Václavka 21; Výškovice, Výškovická 151 a Výškovická 178; Zábřeh, Abramovova 8; Hrabůvka, U haldy 56 a Hrabová, V. Huga 12. (ph)

O čem se mluví

Dostaví se skelet do dvou let?


Rada města odsouhlasila a předložila zářijovému zastupitelstvu k projednání žádost společnosti Red House Development o úpravu podmínek kupní smlouvy tzv. skeletu v ul. 28. října, který v roce 2008 získala od města za cca 53 milionu korun.

Firma se zavázala, že rozestavěný objekt dokončí, což se jí přes dvojí prodloužení lhůty na dostavbu dosud nepodařilo. Nyní došlo mezi městem a Red House Development k dohodě, která obsahuje termíny 31. března 2016 (zahájení stavby), 31. prosince 2016 (střecha, fasády) a 31. prosince 2017 dokončení stavby. Pokud by společnost milníky nedodržela, má město možnost odstoupit od smlouvy a stalo by se opět vlastníkem objektu i pozemků. Na místě skeletu má společnost Red House Development postavit polyfunkční dům pro administrativu, bydlení a služby v odhadu za 200 milonu korun. (bk)

Poprvé se v Mošnově představí letka speciálních sil Jordánského království

Dny NATO lákají na leteckou show


Město Ostrava, společnosti SAAB a Škoda Auto zvou na největší bezpečnostní akci v Evropě, XV. Dny NATO v Ostravě a VI. Dny Vzdušných sil Armády ČR. Při víkendové letecké show se 19. a 20. září na Letišti Leoše Janáčka Ostrava mohou návštěvníci těšit na strategický dopravní letoun C-17 Globemaster III, tanker KC-135, protiponorkový P-3 Orion, dopravní Herculesy C-130, C-27 Spartan nebo C-160 Transall.

V době naší uzávěrky ještě nebyly uvolněny všechny informace, nicméně jako překvapení je připraveno několik dalších velkých letounů. Americké Velitelství speciálních operací do Mošnova opět vysílá svůj konvertoplán Bell Boeing CV-22B Osprey. Atraktivní a v Ostravě premiérová bude účast Jordánského království, klíčového blízkovýchodního partnera v boji proti terorismu. Spolu s prostějovským 102. průzkumným praporem se v dynamické ukázce předvedou elitní příslušnice jordánských speciálních sil. Ukázku osobně uvede zakladatelka jednotky generálmajorka Aiša bin al-Husejn, sestra jordánského krále Abdulláha II.

Hlavní partner akce, společnost Aero Vodochody Aerospace, předvede poprvé na světě demonstrátor nadějného letounu L-39NG. „Návštěvníkům se nabízí první příležitost seznámit se s novým letounem, který má celosvětově výborný potenciál, aby navázal na úspěchy L-29 a L-39,“ říká Zbyněk Pavlačík z pořádající společnosti Jagello 2000.

V rekordním počtu se budou letos prezentovat také letouny Švédské historické letky. Vidět na jedné akci J29 Tun­nan, SAAB 35 Draken a AJS 37 Vig­gen je mimo Švédsko výjimečné.

Vstup na jednu z největších vícedenních návštěvnických akcí v České republice je zdarma, areál se otevírá v sobotu i neděli už v 8.30 hod. Více na www.natodays.cz. (jk)

Aktuálně

Návrat tramvají na Nádražní ulici


Nádražní ulicí jezdí po srpnové výluce znovu tramvaje v obousměrném provozu mezi zastávkami Důl Jindřich a Elektra. Pro automobilovou dopravu je rekonstruovaný úsek od křížení s ulicí 30. dubna až po ulici Stodolní nadále neprůjezdný. Objízdné trasy jsou vedeny ve směru od Přívozu ulicemi 30. dubna, Poděbradovou a Hollarovou, ve směru od Elektry ulicemi Čs. legií, Přívozskou a 30. dubna. Čtvrtá fáze rekonstrukce Nádražní ulice mezi ulicemi 30. dubna a Stodolní potrvá do 30. října 2015. Stavbaři se nyní věnují především vozovce, chodníkům a zastávkám MHD. První etapa projektu má být hotova do konce letošního roku, druhá, v úseku po křižovatku s ul. 28. října u bývalých hotelu Palace a OD Ostravica, je naplánována na první polovinu roku 2016. Město počítá s celkovými náklady na obě etapy ve výši 165 mil. Kč bez DPH. (vi)

Starostou Jiří Kusýn


Zastupitelé ostravského městského obvodu Svinov odvolali na svém zasedání 13. srpna starostku Helenu Wieluchovou z hnutí STAN a za nového starostu zvolili Jiřího Kusýna z KSČM. Odvolaná starostka, dříve místostarostka obvodu, usedla do křesla 23. července, když v čele Svinova nahradila Lenku Hruškovou z ČSSD. Novou koalici nyní tvoří ČSSD, KDU-ČSL, KSČM a hnutí Fair­play HNPD. (r)

Most o dva týdny dříve


Utržené kotvení dilatace mostu v Halasově ulici ve Vítkovicích opravovaly od konce června Ostravské komunikace. Práce měly trvat do začátku září. Kompletní bourání, ukotvení a zabetonování poškozené dilatace se podařilo dokončit s dvoutýdenním předstihem. Most, po němž řidiči přejíždějí z Vítkovic na Místeckou ulici, je znovu průjezdný od 17. srpna. Náklady na rekonstrukci dosáhly více než 600 tisíc korun. (jm)

Zastupitelstvo 9. září


Ve volebním období 2014-2018 v pořadí osmé zasedání Zastupitelstva města Ostravy se uskuteční ve středu 9. září od 9 hodin ve velkém sále Nové radnice. Jednání je veřejné, občané jej mohou sledovat z galerie pro veřejnost. (r)


Strana 3

Patnáct milionů korun z rozpočtu města Ostravy do fondu pro děti

Školáci vyjedou do přírody


Radou města prošel do zářijového zastupitelstva návrh na úpravy ve Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší (FDOZO), který spravuje město Ostrava.  V případě zůstatku finančních prostředků po 25. 5. město vždy vyhlásí dodatečný termín pro podání žádostí o poskytnutí finanční podpory.

Minimální výše dotace je u mateřských škol 45 tisíc korun a základních 90 tisíc korun. Maximální výše dotace je omezena počtem žáků školy. Okruh příjemců se rozšiřuje o městské obvody, které budou moci použít prostředky městského fondu k dofinancování dotace kraje pro ozdravné pobyty dětí předškolního věku.

Od listopadu t. r. do dubna 2016 vyjede díky více než 14 milionům korun z FDOZO do přírody, nejčastěji do Beskyd a Jeseníků, 3198 ostravských dětí ze tří MŠ, osmi spojených ZŠ a MŠ, sedmnácti ZŠ a jednoho diagnostického ústavu. Maximální výše podpory na žáka je 4500 Kč. Po rozdělení financí na tyto pobyty zůstane ve fondu přes 3,5 mil. korun.   

Město Ostrava Fond pro děti ohrožené znečištěním ovzduší založilo v roce 2010 a vložilo do něj 5 milionů korun. V letošním roce uvolnilo z rozpočtu 15 milionů korun. Z velkých průmyslových firem je pravidelným přispěvatelem ArcelorMittal (2 mil. Kč v letech 2011, 13, 14), nižší částky věnovali BorsodChem, Dalkia aj. (vi)

Nad plánem udržitelné mobility


Jak bude vypadat dopravní situace v Ostravě za pět, dvacet nebo třicet let? Právě o tom se hovořilo 27. srpna v sále zastupitelstva radnice při veřejném projednávání návrhové části dokumentu Integrovaný plán mobility Ostrava.

Vedle zpracovatelů ze společnosti AF-CityPlan se setkání zúčastnili zástupci dopravního podniku a zainteresovaných odborů magistrátu v čele s náměstkem primátora pro dopravu Ivo Hařovským. Integrovaný plán mobility či udržitelné mobility je strategický dokument, který analyzuje současný stav dopravních systémů ve městě a navrhuje cesty dalšího vývoje mobility s výhledem do roku 2045 tak, aby doprava byla co nejvíc ekologická, energeticky úsporná a zároveň dostupná. Cílem je uspokojit potřeby lidí i podniků a současně zajistit lepší kvalitu života. V rámci projektu už proběhly tři dotazníkové akce s účastí 3741 respondentů z řad obyvatel Ostravy.

Dokument bude projednávat městské zastupitelstvo a v případě schválení se stane závazným. Více o projektu se dozvíte na www.mobilita-ostrava.cz. (bk)

Blíží se Evropské dny hendikepu


Na občanskou solidaritu a lidskou důstojnost jsou zaměřeny XXIII. Evropské dny hendikepu, které v Ostravě pořádá od 5. do 8. října Asociace Trigon, s podporou města Ostravy. Záštitu nad akcí převzal primátor Tomáš Macura. Odborníci od nás i ze zahraničí si zde vymění zkušenosti v oblasti integrace osob s hendikepem do společnosti. Součástí programu budou besedy, workshopy, výstavy i fotbalový turnaj.

Pořadatelé udělí 7. října v DK města Ostravy podesáté ocenění Křišťálový kamínek pro osobnosti z oboru. Pokud znáte ze svého okolí někoho, kdo věnuje dětem i dospělým s postižením svůj čas a energii, pošlete jeho jméno se zdůvodněním nominace i kontaktem na předkladatele do 21. 9. 2015 na e-mailovou adresu egaldiova@asociacetrigon.eu nebo poštou na adresu Asociace Trigon, Skautská 1045, 708 00 Ostrava-Poruba.(d)

Placené parkování na Fifejdách II


Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz zřizuje v sídlišti Fifejdy II od 1. října 2015 placenou parkovací zónu. Rezidentní karta „R“ pro občany s trvalým pobytem v oblasti pro jedno vozidlo stojí 180 Kč/rok, pro druhé vozidlo 6000 Kč/rok. Šest tisíc/rok stojí karta „A“ (abonent) pro osoby v oblasti podnikající. 

Karty se vydávají od 1. 9., lidé si je mohou vyřídit i na rok 2016. Podle starostky obvodu Petry Bernfeldové je důvodem pro zavedení opatření nadměrné využívání bezplatných parkovacích míst v sídlišti zaměstnanci sousedního administrativního komplexu. Oblast „4“ bude mít omezena stání v pracovních dnech od 7 do 20 hod. Tvoří ji místní komunikace mezi ulicemi Hornopolní, Novinářskou, smyčkou Ahepjukova 3 napojenou na ulici Novinářskou, chodníkem s cyklostezkou F, severní hranicí pozemků za Pivovarem Ostravar, ul. Gen. Píky s návazností na Hornopolní. Karty jsou vydávány v přízemí ÚMOb Moravská Ostrava a Přívoz, nám. Dr. E. Beneše 6, v pondělí a ve středu od 8 do 17 hod., úterý a čtvrtek od 8 do 14 hod. (jp)


Strana 4

Střípky

MĚSTO PLNÉ FOLKLORU. Ostrava hostila ve dnech 17.-21. 8. poosmnácté mezinárodní festival Folklor bez hranic. Nabídl vystoupení třinácti souborů z Česka, Polska, Maďarska, Indonésie, Gruzie a Mexika. Předností jedné z nejvýznamnějších akcí ostravského kulturního léta je bezprostřední kontakt s lidmi v ulicích, na náměstích, v centru i obvodech Jih, Poruba, Slezská Ostrava, Mariánské Hory a Hulváky, se seniory v pečovatelských zařízeních, lázeňskými hosty v Klimkovicích aj. Úvodní den festivalu účastníky v radnici přijal náměstek primátora Radim Babinec. Na snímku se zdraví se členkou souboru Tradycja z polských Wilamowic. (vi)

VÝSTAVA O TISKAŘSTVÍ. Tvůrci tradiční zářijové výstavy Archivu města Ostravy se nechali inspirovat tiskařským řemeslem. Přehlídku nazvanou Černé umění za časů černé Ostravy aneb tiskařství v průmyslovém městě otevřeli 2. září vernisáží první náměstek primátora Lumír Palyza a ředitelka archivu Blažena Przybylová (na snímku B. Krzyžanka). Bohatý výběr fotografií a dokumentů připomene ostravské tiskárny, oživí zapomenutá jména jako Julius Kittl, Arnošt Hebling, Miloš Zapletal, Rudolf Vichnar a další. Výstava ve vestibulu Nové radnice je volně přístupná v pracovní dny od 8 do 19 hod., v soboty a neděle od 9 do 19 hod. až do pátku 30. září. (vi)

OSTRAVSKÉ DNY 2015. Festival Ostravské dny nabídl šestnáct pozoruhodných večerů s novou a experimentální hudbou. Zahajovací koncert patřil 23. 8. v Trojhalí Nová Karolina skladbě Gruppen skladatele Karlheinze Stockhausena napsané pro tři orchestry. Více než stovku hudebníků Janáčkovy filharmonie, souboru Ostravská banda a hornické dechovky ze Stonavy dirigovali Johannes Kalitzke (na snímku), Rolf Gupta a Petr Kotík. V Divadle Jiřího Myrona zazněla 28. 8. evropská premiéra afroamerické opery Afterworld, amerického skladatele a profesora Kolumbijské univerzity v New Yorku George Lewise. (vi)

Ostravské komunikace vyšly na Dubině vstříc řidičům

Levnější stání v parkovacím domě 


Krytá stání v garážovém domě nahradila obyvatelům Dubiny v obvodu Ostrava-Jih venkovní oplocené, hlídané parkoviště u Penny Marketu. Za větší komfort zájemci s motorovým vozidlem platí od 1. září pouze o desítky korun více.

Za nevyhrazené parkování 690 Kč na jeden měsíc a 990 Kč za měsíční vyhrazené parkování. Za stání na venkovním oploceném parkovišti platili řidiči 650 Kč za měsíc. Vedení obvodu Ostrava-Jih rozhodlo nadále nezveřejnit záměr na pronájem pozemku, který byl na základě současné smlouvy s platností do 31. 8. 2015 provozován jako oplocené parkoviště. „Nijak tím neomezujeme možnost obyvatel obvodu parkovat, naopak. Pozemek bude sloužit jako parkoviště pro všechny obyvatele. Zároveň nepřijdou zkrátka ani ti, kteří  chtějí využívat služeb hlídaného parkoviště. V těsné blízkosti se totiž nachází parkovací dům s dostatečnou kapacitou, kde jsme s provozovatelem, Ostravskými komunikacemi, vyjednali zvýhodněné podmínky pro nové i současné uživatele,“ řekl starosta obvodu Martin Bednář.

Garážový dům provozuje městská společnost Ostravské komunikace (OK). Dosud zde stálo nevyhrazené stání 860 Kč a vyhrazené 1160 Kč. „Stání jsou zastřešená, nechybí kamerový systém a nepřetržitá obsluha garáží, ruční myčka a toaleta. Rozhodli jsme se upravit ceny tak, aby lidé, kteří parkovali na venkovním oploceném parkovišti, mohli mít i v budoucnu jistotu parkování za přijatelných ekonomických podmínek,“ doplnil ředitel OK Daniel Lyčka. (jm)

Výluky na některých linkách kvůli stavbám na komunikacích pokračují

Hromadná doprava po prázdninách


S koncem prázdnin se jízdní řád hromadné dopravy v Ostravě vrátil ke své celoroční podobě. V tištěné podobě je za 20 Kč k dostání v prodejnách jízdních dokladů Dopravního podniku Ostrava.

Na některých linkách byly provedeny úpravy podle připomínek občanů, odboru dopravy magistrátu, městských obvodů, obcí a Koordinátora ODIS. Jedná se o posílení a prodloužení spojů, zkrácení intervalů, úpravy času odjezdů apod. u autobusů č. 29, 34, 39, 48, 50, 51. Trolejbusy č. 104 a 106 mají navýšen počet zaručených bezbariérových spojů. Novinkou, o které Ostravská radnice již informovala, je zavedení zastávek na znamení u některých stanic na autobusových linkách č. 46, 47 a 51.

Pokračuje několik dlouhodobých výluk kvůli stavbám na ostravských komunikacích. Zatímco na Nádražní ulici se s počátkem září vrátil obousměrný tramvajový provoz, odklon autobusů č. 35, 37, 39, 49 a 54 z důvodu rekonstrukce Mariánskohorské ulice má skončit 13. září. V souvislosti s výstavbou rondelu u bývalého dolu Bezruč ve Slezské Ostravě pokračuje náhradní autobusová doprava a další úpravy u linek č. 22, 108, 109 a 112. Termín ukončení první etapy prací je stanoven na 25. října.

Z dalších omezení: do 30. 11. bude vzhledem k opravě ul. Hrabovské v Mitrovicích odkloněna trasa linky č. 55, změny na linkách č. 28, 29, 30 a 71 kvůli rekonstrukci mostu na Frýdecké ul. v Šenově mají trvat do 28. září. Pokračuje rekonstrukce tramvajových zastávek Městský stadion a Sport Aréna, má skončit 5. října. Několik dalších měsíců budou tramvaje v úseku Důl Jeremenko a Kolonie Jeremenko pro opravu mostu přes tramvajovou trať jezdit po jednokolejce.

Podrobnosti najdete na www.dpo.cz, non stop je k dispozici telefon infocentra DPO 597 608 508. (liv)

K problémům celiakie


Ostrava se 3. října stane místem 1. Celostátního setkání celiaků ve Střední škole prof. Zdeňka Matějčka v Porubě. Vstup je zdarma, kromě odborníků se mohou zúčastnit také zájemci z řad veřejnosti. Celiak je člověk trpící alergií na lepek, setkání proto nabídne řadu námětů – od diagnostiky přes příčiny až k léčbě této poruchy. Program a podrobné info jsou na http://celiatik.webnode.cz.  Jedním z garantů akce je také Klub celiakie pro Ostravu a Moravskoslezský kraj, který o týden později 14. října v Městské nemocnici Ostrava pořádá konferenci na téma Život s celiakií. Konferenci podporuje finančně také město Ostrava.(o)


Strana 5

Práce u Slezskoostravského hradu skončily

V podhradí je zase uklizeno


V srpnu byla dokončena stavební část projektu Revitalizace (sanace) okolí Slezskoostravského hradu v souvislosti s odstraněním následků důlní činnosti z minulosti a příprava území pro volnočasové aktivity. Projekt řeší revitalizaci území nacházejícího se v blízkosti hradu mezi ulicemi Frýdeckou a Podzámčí.

V rámci již dokončené části byla provedena úprava a modelace v minulosti nevyhovujícího terénu, kterou došlo k rozšíření klidové, odpočinkové a volnočasové plochy. Dva valy o proměnné výšce 0-5 metrů ohraničující volnočasovou plochu navazují na nově navržené pěší komunikace. Shromažďovací plochy mezi valy jsou zatravněny a na valech byly vysazeny stromy a keře. Vyrostly nové pěší komunikace navazující na nově provedené terénní úpravy a nové parkovací plochy pro návštěvníky hradu. Stavbaři rekonstruovali inženýrské sítě a rozšířili veřejné osvětlení v okolí, které je v souladu s novými zpevněnými plochami.

Důležitou a nedílnou součástí projektu bylo provedení sanace podloží okolí Slezskoostravského hradu, kdy došlo k odtěžení části kontaminovaného podloží  a vytvoření ochranné podzemní bariéry, která znemožňuje migraci znečištěných látek směrem k toku řeky Lučiny.

V průběhu navazující části projektu dojde k  sanačnímu čerpání podzemních vod z vrtů, které již byly realizovány v rámci stavebních prací, a následnému post sanačnímu monitoringu podzemních vod po dobu tří let. Projekt je z velké části financován z Programu revitalizace Moravskoslezského kraje prostřednictvím Ministerstva financí, zbytek nákladů dofinancovává město Ostrava. (osr)

Hošťálkovice: kulturní dům zase slouží veřejnosti

Nejen plesy i sportovní vyžití


Po více než deseti letech znovu plnohodnotně funguje kulturní dům v ostravském městském obvodu Hošťálkovice. Náročná rekonstrukce objektu, rozdělená vzhledem k nedostatku financí do dvou etap, byla zdárně dokončena v říjnu 2014.

„Víceúčelový sál kulturního domu slouží od loňského listopadu občanům ke kulturním a sportovním aktivitám. V rámci společenské sezony byla od ledna obnovena tradice kdysi vyhlášených hošťálkovických plesů,“ říká starosta Hošťálkovic Jaroslav Klučka a dodává: „Druhou etapu prací zvládla ve velmi dobré kvalitě firma Intoza, dík za uvolnění finančních prostředků na dostavbu patří městu Ostrava.“   

Díky univerzální dřevěné podlaze slouží sál kulturáku sportovnímu vyžití obyvatel Hošťálkovic i širokého okolí. Mohou si zde zahrát badminton, volejbal a nohejbal, po určitých úpravách by se mohla nabídka rozšířit i na další sálové sporty. Elektronický objednávkový systém rezervace sálu na webové stránce obvodu www.hostalkovice.ostrava.cz zajišťuje pro zájemce jednoduchost a rychlost.

Kulturní dům po znovuotevření hostil výstavu kreseb dětí místní mateřské a základní školy, vystoupení profesionální taneční školy, slavnostní ukončení školního roku s oceněním nejlepších žáků a další akce. V polovině září zde proběhne bazárek dětského zboží, v říjnu setkání starosty s jubilanty, akce klubu seniorů, kulturní a společenské akce. Součástí objektu je moderně vybavená restaurace U Gorana se salonky. Hosté si zde pochutnávají na specialitách chorvatské a italské kuchyně, v letních vedrech jde na odbyt zmrzlina. (vi)

Pavilony a další objekty připraveny na příchod zimy

V zoo šetří energii i ovzduší


Snížení energetické náročnosti budov u šesti objektů ostravské zoologické zahrady, příspěvkové organizace města, bylo hlavním cílem v srpnu dokončené realizace projektu Snížení spotřeby energie v Zoo Ostrava. O spolufinancování se postaral Operační program Životní prostředí, prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie.

Stavební práce prováděné od dubna společností Bystroň Group vycházely z vypracovaných energetických auditů. Jednalo se zejména o zateplení obvodových konstrukcí, zateplení střech a výměnu výplní (oken, dveří) v pavilonu velkých šelem, pavilonu safari, objektu karantény, v dílnách, skladu a tzv. domečku.  Výsledný efekt přinese snížení emisí znečišťujících látek do ovzduší a úspory ve spotřebě energie na vytápění.

Z celkových nákladů na realizaci projektu ve výši 18,2 mil. Kč včetně DPH činí dotace z OP Životní prostředí 7,5 mil. Kč včetně DPH, zbytek je hrazen z rozpočtu města Ostravy. (osr)

Na internetu najdete informace o studiích

Přístup k územnímu plánu


Kuchařka o nakládání s územím. I tak by se dal velmi stručně a zjednodušeně popsat územní plán města. Je to dokument, který stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, plošného a prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury.

„Územní plán vydaný Zastupitelstvem města Ostravy 21. května 2014 je na internetu zveřejněn on-line mapovou službou na mapovém portálu města na adrese mapy.ostrava.cz v sekci Územní plán,“ informuje náměstkyně ostravského primátora Kateřina Šebestová. Zde pod odkazem ‚Spustit mapu‘ naleznou zájemci mapovou službu prezentující hlavní výkres – urbanistickou koncepci územního plánu Ostravy. Nově jsou do této mapové služby vloženy podrobné informace o zpracovaných územních studiích. Další výhodou on-line mapové služby je možnost interaktivního kliknutí do mapy a následné zobrazení podrobných informací o způsobu využití plochy včetně regulativu využití území. „V nejbližší době bude on-line zveřejněn další výkres územního plánu Ostravy, a to základní členění území,“ doplňuje Kateřina Šebestová.

Kompletní dokumentaci územního plánu v textovém i grafickém formátu ke stažení naleznete také na adrese uzemniplan.ostrava.cz. (pd)


Strana 6

Městská policie

Stát se strážníkem neznamená jen podat přihlášku, prověří vás náročné testy

Služba lidem a městu za každého počasí


Městská policie Ostrava rozšiřuje své řady a hledá nové strážníky. Město velikosti Ostravy s bohatým obchodním, sportovním i kulturním děním, ale i s poměrně vysokou nezaměstnaností a bezpečnostní problematikou jich potřebuje hodně. Jaké jsou nároky na uchazeče o profesi strážníka? Pro někoho snadné, pro jiné, bohužel většinu, těžké.

Strážníkem může být občan České republiky, který je bezúhonný, spolehlivý, starší 21 let, zdravotně způsobilý a dosáhnul středního vzdělání s maturitní zkouškou. Bezúhonnost a spolehlivost znamená čistý trestní rejstřík (i kvůli později vydávanému zbrojnímu průkazu) a také žádné přestupky v posledních třech letech. Adepti při výběrovém řízení musejí udělat fyzické testy, psychotest a pohovor. Teprve ti nejúspěšnější mohou být zařazeni do tříměsíčního náročného kurzu.

Kotoul? Problém

V jediném dni se vždy uskuteční test tělesné způsobilosti, ve kterém se hodnotí obratnost, rychlost, síla a vytrvalost. To představují tzv. člunkový běh (určité mety, co nejrychleji), kliky, cviky leh-sed, série cviků na pohybovou zátěž, při které se hodnotí i míra koordinace těla, ale také běh na 60 a 1500 metrů. Jsou takoví, kteří nezvládnou nic, ale nejvíce z nich doslova „prověří“ delší běh. Adepti mívají rychlý start a kdo neběhá či neudržuje si fyzičku, může i v polovině trati padnout. Rychlost se hodnotí, ale kdo si rozloží síly, trať zvládne. Časové a výkonnostní limity jsou různé podle kategorie věku. K městské policii se totiž hlásí i starší muži, kupodivu mívají občas lepší výsledky, než jejich o generaci mladší kolegové. Problém fyzické kondice mladých mužů se v ČR táhne už léta, kdysi při náboru do vojska či středních učilišť byli odborní lékaři v šoku, kolik mladých lidí nezvládne ani ten kotoul.

Psychotesty a pohovor

Charakter osobnosti, logiku a způsob reakce zkoumá psychotest pod dohledem odborného psychologa, uchazeč musí splnit určité limity, nesmí se jednat o člověka psychicky narušeného. Testy to poměrně přesně vyhodnotí. Negativní výsledky tohoto testu uchazeče vyloučí, i když pokusit se znovu může za dva roky.

V pohovoru se zástupci vedení městské policie, personalisty a psychologem se zkoumá, má-li uchazeč jasnou představu o své budoucí práci, zodpovědnosti a náročnosti, mnozí už tady vyjádří své přání – chtěl bych být v oddílu kynologie, hipologie apod.

Definitivně vybraní uchazeči pak nastupují do tříměsíčního vzdělávacího kurzu, který však také obsahuje fyzickou přípravu a tréninky. Výuka zahrnuje i dvě hodiny náročné fyzické přípravy a sebeobrany denně. Dlužno podotknout, že z každé přihlášené skupiny uchazečů se do kurzu dostane menšina a i během kurzu občas někdo ztratí zájem nebo odejde pro nemoc. Objem učiva je velký, zahrnuje dlouhou řadu zákonů, zejména zákon o obecní policii, ale také modelových řešení nejrůznějších situací aj., schopnost rozeznat a kvalifikovat přestupky, trestné činy atd.

Závěrečné zkoušky před komisí akreditovanou Ministerstvem vnitra mají písemnou i ústní část a podobají se maturitě, tahají se otázky, vybírají se varianty odpovědí. Hodnotí se procento dobře zodpovězených otázek.

Praxe někdy překvapí

Během absolvování kurzu se budoucí strážníci občas zapojí do služby se zkušenějšími kolegy, ale také po slavnostním slibu, kterým strážníka do řad městské policie přivítá primátor města a ředitel městské policie, se na první obchůzky, minimálně dva měsíce, vydávají se služebně starším strážníkem. Překvapením bývá služba při velkých zátěžových akcích města, kdy je státní a městská policie doslova na nohou. Bývají to velké městské akce, sportovní zápasy nebo v současnosti třeba očekávané zářijové Dny NATO, kdy je třeba uhlídat kolem čtvrt milionu lidí, tisíce aut a parkovišť nebo také chytit za límec kapsáře a jiné zloděje.

Občas někomu ,nedojde‘, že služba strážníka se koná za každého počasí; vedro, liják, mráz nesmí strážníka vyvést z míry. Někoho, zřejmě ty s beránčí povahou, zase šokuje agresivita a vulgarita opilců a živlů, na které strážník nemůže zareagovat jako civilista. Stává se, zcela výjimečně, že se nový strážník v této práci ,nenajde‘ a řady policie opustí.

Kurzem to nekončí

Vzdělávání strážníků i policistů však počátečním kurzem nekončí. Školení a výcviky provázejí strážníky každý měsíc, předávají se zkušenosti z jednotlivých případů, přicházejí někdy i technické novinky, pořád je dost toho, co je třeba se naučit.

Městská policie není jen viditelná služba v ulicích města, pracuje na celé řadě projektů, v rámci prevence školí a vzdělává občany, seniory i děti na školách, upozorňuje občany na mnohá nebezpečí a vždy bývá první na místě, kde se něco nekalého děje. Není to však práce snadná a pro každého, jak si mnozí představují, což je patrné už při počátečních výběrových testech. Do řad ostravských strážníků se hlásí uchazeči i z okolních měst, jsou ochotni dojíždět. Každopádně je však práce strážníka zajímavá a dělá-li se odpovědně, přináší jistotu. (g)

Staň se strážníkem!


Přihlásit se do řad zájemců o povolání městského strážníka lze na webových stránkách ostravské městské policie www.mpostrava.cz. Pro více informací se můžete obrátit také na tel. č. 599 414 426. Další rekvalifikační kurz se uskuteční k 1. prosinci 2015. S povoláním je svázán systém benefitů jako příspěvek na rekreaci, 5 týdnů dovolené nebo poukázky na stravování, sociální jistoty a možnost profesního růstu.

Stalo se

ŘÍDIL DOPRAVU? Klečel uprostřed silnice a v opilosti obtěžoval kolemjdoucí a ohrožoval silniční provoz. Na výzvu strážníků, aby z místa odešel, nereagoval a při nátlaku opustit místo se také bránil, a tak ho strážníci za pomoci donucovacích prostředků odvezli na protialkoholní stanici. Po vystřízlivění se zpovídal u správního orgánu.

A BYLO KRADENÉ... Majitel prodejny jízdních kol v Mariánských Horách oslovil strážníky, že mu jistý muž vnucoval, ať od něj odkoupí velmi kvalitní a drahé kolo. Obchodník odmítl a raději vše svěřil strážníkům na pochůzce, kteří prodejce i s drahým kolem podle popisu brzy v okolí objevili. Majitel kola tvrdil, že ho koupil v Pardubicích od známého, doklad o koupi žádný neměl. Přivolaní policisté zjistili, že kolo je skutečně ukradené a pachatele si převzali k dalšímu šetření.

NELEZTE DO KONTEJNERŮ! Strážníci byli přivolaní k textilnímu kontejneru, odkud trčela zaklíněná polovina těla muže, který si prý chtěl jen vytáhnout kusy oblečení, které prodává a přivydělává si tak. Přes veškerou snahu museli strážníci přivolat hasiče, ti pomocí hydraulických nůžek muže z kontejneru vyprostili a předali přivolanému lékaři, který nařídil převoz do nemocnice. Událost převzali přivolaní policisté.

NAPADL PŘÍBUZNOU. Strážníci městské policie byli přivolaní do Pustkovce, kde 90letou seniorku napadl 72letý příbuzný, tahal ji ze zahrady domů a udeřil ji, utekla k sousedům a měla strach jít domů. Napadení údajně nebylo první, ženu musela dokonce odvézt sanitka do nemocnice. Zadrženého pachatele předali strážníci policistům.

Umíte se bránit?

Městská policie Ostrava zve na další z řady bezplatných kurzů pro veřejnost, které pořádá v rámci projektu Bezpečnější Ostrava. Konat se bude v prostorách budovy městské policie v ul. Hlubinské 6 v Moravské Ostravě ve středu 30. září od 16 hodin. Tématem kurzu jsou obranné prvky v praktickém životě, což představuje využití předmětů osobní ochrany. Strážníci vysvětlí i techniky sebeobrany při napadení, lze je nacvičit při oblíbené praktické části v tělocvičně, i tentokrát bude připraven koutek pro děti účastníků. Vhodné je sportovní oblečení (pro výuku sebeobrany), možnost sprchy. Výuka sebeobrany probíhá v tělocvičně na žíněnkách. Bližší informace na tel. 599 414 151, 599 414 408 nebo prostřednictvím elektronické pošty na adrese info@mpostrava.cz. Není nutné se přihlašovat.(vz)

Nezapomínáme

Na ostravských chodnících se objevily další pamětní kostky stolpersteine

Oběti holocaustu měly jména


Stolpersteine je malá dlažební kostka o rozměrech 10 na 10 centimetrů s mosaznou destičkou, na níž je vyryt nápis upomínající na jednotlivé oběti holocaustu. Jejich autor, německý umělec Gunter Demnig, je vkládá do dlažby v chodnících před domy, kde tito lidé naposledy žili nebo pracovali. Od začátku 90. let minulého století, kdy s touto myšlenkou přišel, jich usadil okolo 54 tisíc.

V Ostravě se stolpersteiny objevily poprvé v roce 2010. Letos 5. srpna jich tu na žádost 12 pozůstalých židovských rodin položil Gunter Demnig dalších 26. Nová pietní místa vznikla na chodnících v ulicích Záluženského, Na Hradbách, Hornopolní, Poštovní, Nádražní třída, Musorgského, Chelčického, Tyršově, 28. října a Pobialově. Budou připomínat jména našich bývalých sousedů. Žen, mužů, ale i dětí. Před válkou žilo v Ostravě deset, možná dvanáct tisíc Židů, po válce se jich vrátilo pouhých 250. (bk)

Hrad ožije první pomocí


Osmý ročník akce Hrad žije první pomocí se uskuteční 13. září od 9 hodin na Slezskoostravském hradě. Hlavním programem bude soutěž nezdravotnických složek Integrovaného záchranného systému. Během soutěže je pro dospělé i nejmenší návštěvníky připraven bohatý doprovodný program.

Pro děti to bude tradiční Nemocnice pro medvídky, kde se děti seznámí formou hry s první pomocí, malování na obličej, maskování zranění, zábavná trasa plná překvapení, aktivity připravené Městskou policií Ostrava či Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje.

Pro dospělé jsou připraveny preventivní stánky, kde si budou moci změřit krevní tlak, hladinu cukru v krvi, vyzkoušet si první pomoc na figurínách a mnoho dalšího. Svou techniku a dynamické ukázky představí např. Speciální pořádková jednotka Policie ČR, Vodní záchranná služba, Celní úřad, Hlavní báňská záchranná stanice nebo Hasičský záchranný sbor. Návštěvníci se mohou těšit také na zásah složek Integrovaného záchranného systému při simulaci dopravní nehody. (la)

Pomáhají doučovat


Vzdělávání bez rozdílů je projekt zaměřený na rozšíření sítě vzdělávacích zařízení pro sociálně znevýhodněné děti předškolního věku, které nenavštěvují mateřskou školku a při nástupu do základní školy tak čelí řadě potíží. Projekt zahrnuje také službu mimoškolního vzdělávání pro děti na 1. stupni ZŠ. Doučování přímo doma nebo v prostorách střediska nabízí předškolní klub Kuřátko, který má v programu také další aktivity pro děti i rodiče, vše zdarma. Sídlí v Přívoze na nám. Sv. Čecha 732/1, tel. kontakt je 776 558 982, informace na www.socialniasistence.cz.  (as)

Zahrady v nás i kolem nás


Žít ‚na dobré adrese‘ si přeje asi každý. Ale co vlastně je ta ‚dobrá adresa‘? Chápeme tento pojem stejně jako Němci, Dánové či Angličané? A umíme ji v českých podmínkách vytvářet?

Návod nám může dát putovní výstava Města s dobrou adresou, kterou přivezlo Velvyslanectví Dánska a v ČR ji představuje ve spolupráci s Asociací měst pro cyklisty. Po Olomouci, Přerově, Moravské Třebové, Brně a dalších místech si ji od 12. do 23. října budou moci prohlédnout i Ostravané a to v Kabinetu architektury v Tyršově ulici 36. 

Nejde jen o klasickou výstavu. Projekt má nastartovat diskusi o kvalitě života ve městech, o novém pohledu na městskou mobilitu, na veřejný prostor a dopravu. Všude na světě lidé uvažují o tom, jak nacházet to dobré uvnitř svých sídel, jak pěstovat zahrady v nás i kolem nás. Pokud dáme životu šanci, může městská komunita spontánně vzniknout kdekoli – při venčení psů, hraní šachů v parku nebo během nakupování.  Je to zpráva o tom, že ve městech lze dobře žít, najít tu domov a být tu rád. (JV)

Nová školka pro Svinov


Nová mateřská škola vyroste díky městu v obvodu Svinov. Dosavadní objekt z roku 1912 v Bílovecké ulici pro 26 dětí z hygienických ani kapacitních důvodů nevyhovuje současným potřebám. „Rekonstrukce staré budovy není ekonomicky možná ani smysluplná,“ konstatoval primátor Tomáš Macura. Nová školka se dvěma třídami pro 48 dětí bude postavena jako přízemní dřevostavba. Náklady ve výši 12,9 milionu korun uhradí z převážné části město. Stavba má začít letos, s dokončením se počítá v srpnu 2016. (bh)

Se srdcem na dlani

K charitním akcím se můžete přidat i vy


Tradiční benefiční koncert  Charity Ostrava s názvem „Sešli se, aby pomohli...“ na podporu Charitního střediska sv. Lucie, startovací byty, se uskuteční 17. září od 19 h v kostele Sv. Ducha v Ostravě-Zábřehu. Vystoupí kapela BlueEffect, klarinetista Karel Dohnal & Smyčcové trio Janáčkovy filharmonie Ostrava a písničkář Pavel Helan.

Celý výtěžek vstupného půjde na podporu dofinancování vybudování tréninkových prostor Charitního střediska sv. Lucie, které již od března 2015 slouží ženám a mužům z azylových domů, a startovacích bytů k získání dovedností a schopností potřebných pro zvládnutí samostatného bydlení a vlastních potřeb v běžném životě.

Charita Ostrava v rámci aktivit nabízí také možnost zdarma se účastnit semináře Jak pečovat o nemocného člověka v domácím prostředí. Zkušenosti předají profesionální zdravotní sestry, připraveny jsou také informace o možnostech získávání příspěvku na péči nebo využívání kompenzačních pomůcek. Kurz probíhá vždy jednou měsíčně, nejbližší termín je od 21. září v Hospici sv. Lukáše. Přihlásit se lze u M. Štěpánové, tel. 599 508 533 nebo 731 534 002, e-mail: cho.hospicova.poradna@charita.cz.

Charita Ostrava hledá rovněž dobrovolníky do Hospice sv. Lukáše a Fakultní nemocnice Ostrava. Dobrovolníci pomáhají při poskytování kvalifikované pomoci lidem v závěru života, doprovázejí nemocného a umírajícího člověka. Kurz pro dobrovolníky začíná 25. září, kontaktní osobou je J. Camfrlová, tel. 599 508 505 nebo 731 625 768, e-mail: cho.hospicove.centrum@charita.cz. Vše podrobněji na www.ostrava.charita.cz. (k)


Strana 8

Názory na rovinu a bez korektury

Jak to vidí zastupitelé


V naší nové rubrice, jejíž zavedení je dalším krokem vedení města ke zvýšení otevřenosti a transparentnosti samosprávy, najdete reakce zastupitelů města Ostravy na aktuální události, jejich názory na témata, která se týkají občanů a života ve městě, včetně námětů a návrhů na jejich řešení. Do textů příspěvků nejsou redakcí Ostravské radnice prováděny žádné zásahy, kromě jazykových.

Bezplatná doprava i regulace hazardu

JOSEF BABKA, předseda klubu zastupitelů KSČM.

„První zářijové dny patří našim školákům. Proto bych jim chtěl, zejména prvňáčkům a jejich rodičům, popřát úspěšný start do školního života. Také zastupitelé po velmi teplých letních měsících budou opětovně projednávat řadu různých materiálů a opatření, které ovlivní život v našem městě a tato rubrika umožní sdělovat široké veřejnosti stanoviska a názory i našeho klubu zastupitelů za KSČM.

Dnešního prvního čísla této rubriky chci využít ke sdělení stanoviska z pohledu našeho volebního programu k některým otázkám, které jsou či budou v nejbližší době projednávány. První je otázka zvyšování koeficientu, který stanoví město Ostrava u daně z nemovitostí pro jejich majitele. Podporu zvýšení daně z nemovitostí podmiňujeme zrušením poplatku za likvidaci komunálního odpadu, který se dotýká všech našich spoluobčanů, novorozenci počínaje a seniory konče.

Druhou otázkou je řešení dopravy a dopravní obslužnosti ve městě. I nadále prosazujeme zavedení bezplatné městské hromadné dopravy pro všechny, když v prvním kroku navrhujeme bezplatné jízdné pro děti do 15 let a pro seniory starší 65 let. Toto opatření má bezesporu vliv na snížení znečištění, zejména ovzduší, vyšší mobilitu pracovní síly a nemalý ekonomický přínos zejména pro rodiny s dětmi.

Stanovisko k třetí otázce – regulaci hazardu na území města – jsme vyslovili již několikrát. Protože se blíží projednávání nové vyhlášky o této regulaci, chci jednoznačně deklarovat, že klub KSČM bude podporovat celoplošný zákaz provozování hazardních her, videoterminálů a hracích automatů na celém území města a tím omezení všech negativních dopadů do života rodin a jednotlivců v našem městě.

Poslední věcí, ke které se chci dnes vyjádřit, je dosavadní ‚správa věcí veřejných‘ stávající koalicí, která město spravuje. Programová nesourodost, nedostatek zkušeností a znalostí s řízením města a jeho hospodářství, ale i personální stav, není zatím dobrou zprávou pro občany tohoto města. Blíží se první výročí, kdy byla tato koalice ustavena, a stále nejsou překonány rozpory, na jejichž základě vznikla. Projevilo se to při řešení problémů v městské nemocnici, řešení systému prvků inteligentní dopravy, řešení či spíše neřešení vztahů mezi městskými obvody a velkou radnicí v oblasti dělby finančních prostředků pro další rozvoj města a řady dalších jednotlivých kroků.  Značnou pochybnost ve mně vyvolává i řešení a zajištění dalšího rozvoje sportu a kultury v tomto městě.

Laciná kritika však není metodou naší práce v zastupitelstvu města i městských obvodů. Aktivně se zapojíme do přípravy rozpočtu na rok 2016, který ukáže, zda se dokážeme shodnout na prioritách tohoto města a přístupu k řešení zejména potřeb občanů. My jsme k tomu připraveni a občané to od nás mohou očekávat.“

Transparentnosti je kolem nás stále málo

TOMÁŠ MÁLEK, zastupitel za Hnutí Ostravak.

„Ačkoli možnost prezentovat názory zastupitelů zde v tomto médiu je velmi vítaná, je to jen malý, ale správný příspěvek ke zvyšování informovanosti občana a voliče o dění a názorech zastupitelů a vedení města. Jednou z nejdůležitějších forem prezentace každého zvoleného zastupitele je to, jak hlasuje. Bohužel jsou v našem městě obvodní zastupitelstva, která stále nezveřejňují, který zastupitel a jak v příslušných bodech hlasoval. Bohužel takto nečiní ani mnohé obvodní rady a dokonce ani rada města. Občan volič tak neví, jak hlasuje jeho strana, jeho zastupitel, brání mu to ve vytvoření si jeho vlastního názoru na správnost jeho volby a mimo jiné tato ‚anonymita radních‘ umožňuje schovávat své třeba i kontroverzní rozhodnutí za ‚rozhodnutí rady‘. Vědět, kdo jak hlasoval, znamená vědět, kdo co podporuje, komu straní a třeba i co protěžuje. Znamenalo by to například vědět, jak kdo podporuje veřejné zakázky, ve kterých se utrácí veřejné, tedy naše peníze. Občané mají ale na tyto informace právo.  Zveřejňování těchto informací je legální a mnoho městských rad napříč Českou republikou tak činí. Naše městská rada, nikoliv ačkoli k tomu byla vyzvána usnesením Komise pro otevřenou radnici a rozvoj samosprávy, kterou sama nově zřídila. Je to škoda, z těchto informací by si totiž mohl každý občan vytvořit svůj názor sám, aniž by musel pátrat (marně) v našem krásném ostravském radničním měsíčníku.

Jako mnoho občanů Ostravy i já jsem strávil mnoho krásných letních hodin, uvězněn ve svém automobilu cestou do práce či zpět poté, co byla překvapivě uzavřena pro rekonstrukci také objížďka objížďky mnoha již uzavřených důležitých ostravských komunikací, takže těch průjezdných zůstalo docela málo. Chápu, že opravit se to prostě někdy musí a jistě budeme všichni rádi, až to opraveno bude. Mám ale pocit, že koordinace mezi státem, krajem a městem jako různými správci a objednateli oprav komunikací tu přeci jen poněkud vázla. Zdá se mi, že těch uzavírek bylo přeci jen trochu příliš. Jako zastupitel, i když opoziční, bych se rád za toto dočasné nepohodlí občanům omluvil. Věřím, že výsledkem bude Ostrava zase o něco více krásná a funkční.

Jako všichni zastupitelé za naše hnutí i já jsem se zdviženým obočím sledoval situaci v městské nemocnici. Není přeci jen příliš obvyklé, aby několik měsíců po jmenování nového ředitele vedením tohoto města zněla největší nefakultní nemocnicí v České republice tak masová nespokojenost se způsobem vedení této instituce. A to napříč všemi zaměstnaneckými úrovněmi. Hrozba stávkou proti řediteli? Petice? To opravdu nepamatuji. Zdá se však, že vedení města na situaci, i když s určitým zpožděním, zareagovalo správně. V tuto chvíli je ustanoven nový, doufejme dostatečně kompetentní manažer pověřený vedením nemocnice. Situaci budeme dále jako opoziční zastupitelé bedlivě sledovat. Vždyť jde o důležitý pilíř poskytování léčebné péče v našem městě!“

Otevřená radnice

Vy se ptáte, radnice odpovídá


Odpovídáme na vaše dotazy k problémům, které se týkají města Ostravy. Omlouváme se tazatelům, na které se v tomto vydání nedostalo. Jejich podněty zodpovíme v příštích vydáních novin, zareagujeme na ně e-maily či písemně. V otázkách vás žádáme o věcnost a stručnost. Naše adresa je Ostravská radnice, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, nebo elektronicky: redakce@ostrava.cz.

Ročně 70 tisíc dokladů

● Čtenář Josef Oborný nám napsal obšírný e-mail o vyřizování svých dokladů na pracovišti magistrátu v Gorkého ulici 2 v Moravské Ostravě. Vybrali jsme jeho zkušenost s vyzvednutím hotového občanského průkazu. „Na tabuli u dveří č. 3 svítil nápis E 18 Error. V praxi to znamenalo, že z pátých dveří v dlouhém intervalu vyšla úřednice a vyvolala např. číslo 1065 do dveří číslo 3,“ popisuje občan z Ostravy-Jihu. „Když do ostatních dveří zvali čísla 3160 a výše a já tam seděl s 3140, došlo mi, že těch 60 lidí v čekárně půjde taky do kanceláře číslo 3. Odešel jsem domů s tím, že tu občanku zas tak nepotřebuji. Nechal jsem si poradit a příští návštěva trvala pět minut od vstupu do opuštění budovy s vyzvednutým OP.“

MARCELA TROJÁKOVÁ, vedoucí odboru vnitřních věcí MMO: „Od března do června 2015 došlo opravdu k několika náhodným výpadkům vyvolávacího systému na pracovišti občanských průkazů a cestovních dokladů. Situaci jsme řešili jak s dodavatelem vyvolávacího systému, tak společností, která zajišťuje správu IT technologií. Byla přijata technická opatření, aby k výpadkům dále nedocházelo, a to od úpravy softwaru vyvolávacího systému po rekonfiguraci počítačové sítě. Situaci pozorně sledujeme, v současné době k výpadkům systému již nedochází. V době poruchy vyvolávacího systému vycházely naše pracovnice z kabin vyvolávat občany na chodbu s cílem výdej dokladů urychlit, neboť po dobu poruchy se výdej z přepážky č. 3 přiřadí k přepážce č. 4. Magistrát na svém pracovišti v ulici Gorkého 2 zajišťuje agendu spojenou s podáním žádosti o občanský průkaz nebo cestovní pas, převzetí těchto dokladů, nahlášení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení osobního dokladu.  Pro každou činnost je vždy vyhrazena jedna číselná řada na vyvolávacím systému (1xxx, 2xxx, 3xxx atd.). Občané jsou vyvoláni a obslouženi dle pořadí, ve kterém se na úřad dostaví. Číselná řada od 2xxx je vyhrazena pro klienty, kteří přišli na základě předchozího telefonického nebo internetového objednání. Tito jsou vyvoláni přednostně.

Naše oddělení v Gorkého ulici vyřídí ročně kolem 70 tisíc dokladů, přičemž jeho zaměstnanci realizují více než 170 tisíc klientských operací.“ (vi)


Strana 9

Rozhovor

Hvězda mezinárodního setkání jízdních policií, herec Václav Vydra:

Koně jsou pro mne hobby i poslání


Bavil návštěvníky, fotil se s lidmi a během druhé přestávky předvedl nádhernou show, při níž se svými dvěma koňmi Démonem a Gustavem – bez sedla, bez uzdy či třeba jen ohlávky – letmo zdolával překážky, které se později ukázaly pro řadu cvičených policejních koní v sedle s profesionály nepřekonatelné. Herec a bavič Václav Vydra se stal nepřehlédnutelnou postavou XVIII. mezinárodního setkání jízdních policií. Rád odpověděl i na otázky Ostravské radnice.

● Jak se vám líbí dnešní akce?

Mně se akce líbí moc. Je to takové ježdění v terénu, které se snažím praktikovat i já, i když samozřejmě ne na soutěžní úrovni. Jsem opravdu rád, že jsem byl pozvaný a že jsem mohl přijet. A nadchlo mne, že se přišlo podívat i hodně lidí. V současné době, když se lidé přijdou podívat na nějaké koňské závody, je to strašně dobře. Protože s koňmi je to složité, oni potřebují podporu. Těžko si na sebe vydělají, a abychom se o ně starali tak, aby byli zdraví a šťastní, tak to je ještě složitější.

● Můžete to rozvést?

Koně jsou moje hobby už strašně dlouho a poslední dobou je to už i nějaké takové poslání. Začal jsem se totiž snažit o osvětu, co se týče držení koní a péče o ně. Protože lidé se dlouhá staletí starali o koně v tom smyslu, aby jim mohli sloužit a aby to bylo pro ně co nejpohodlnější. Ale dneska už je taková doba, že bychom se mohli snažit o to, aby koně byly spokojenější, aby žily v prostředí, které jim vyhovuje. To znamená, aby nebyly zavřené na samotkách, ale aby mohly být venku a chodit s ostatními koňmi. Aby prostě žily svůj normální koňský život. (bk)

Skupina Marod brala medaile za velkou louží


S velkou slávou se vrátila z Mistrovství světa v interpretačním umění v Hollywoodu v USA ostravská folková kapela Marod (o přípravách na cestu jsme psali v únorovém čísle OR). Hudební skupina, jejíž název je zkratkou od slov MAtláškovic RODina a kterou tvoří manželé René a Andrea Matláškovi, jejich děti René a Alena a kontrabasista Luboš Vejmola, soutěžila v pěti kategoriích a v každé z nich získala medaili. Celkem vybojovala čtyři bronzy a jedno stříbro – a navíc i přímou nominaci na jubilejní 20. ročník tohoto prestižního uměleckého klání v roce 2016.

„Děkujeme všem za podporu a těšíme se na setkání na některém z našich domácích vystoupení, kde budeme nejen hrát a zpívat, ale také povídat o našem tažení za velkou louží,“ nechal se slyšet spokojený kapelník René Matlášek. Na světovou olympiádu talentů, jak bývá hollywoodský šampionát označován, se ostravská rodinná kapela dostala jako historicky první a dosud jediná hudební skupina z Čech. (bk)

Roste rondel na Hladnově


Úlevu pro řidiče i chodce přinese nový kruhový objezd, který vzniká od července v křižovatce ulic Michálkovické, Hladnovské a Keltičkovy ve Slezské Ostravě. Kromě samotné okružní křižovatky stavba zahrnuje vybudování nových komunikací pro pěší, nového veřejného osvětlení, trolejového vedení a přeložky podzemních inženýrských sítí. Po skončení stavebních prací budou provedeny vegetační úpravy. Stavbu provádí Moravskoslezský kraj ve spolupráci s Ostravou, zadavatelem veřejné zakázky a supervizorem je město Ostrava. (ph)

Přibydou cyklostezky


Regionální rada Moravskoslezsko schválila další část dotací z Evropské unie pro menší projekty. Ostrava za ně nechá postavit téměř kilometr dlouhý úsek stezky v Ostravě-Radvanicích. Povede od křižovatky ulic Hranečník, U Garáží a Chodounského ke křížení Těšínské a Vrchlického ulice. Bezmála 500 metrů bude mít nový úsek trasy C od Grmelovy podél Chemické ulice v obvodu Mariánské Hory a Hulváky, s napojením na stávající trasu S. Rozpočet výstavby dvou cyklostezek je 14,8 milionu, město na ně dostane do­taci 11,8 milionu korun. (ph)

Z dopisů čtenářů

Psi za znečišťování města nemohou. Všechno je v lidech


Už několikrát informovala Ostravská radnice o problémech města nebo spíše jeho občanů s velkým počtem psů chovaných a řádně registrovaných (26 000), další stovky pejsků chovají lidé ,na černo‘ a zůstávají také odloženi nebo zatoulaní psi, většinou ti neregistrovaní. Psí útulek, který spravuje město, je stále plný. Píší nám čtenáři, kteří jsou proti čipování psů, jiní jsou pro. Nejvíce občanů se zlobí na majitele psů, kteří po pejscích neuklízejí, mnoho zelených ploch města je zaneřáděno psími výkaly.

Znovu opakujeme – poplatky za psy jdou do kasy městských obvodů a ty samy rozhodují o jejich využití. Většinou je to na úklid a údržbu veřejné zeleně. Také při znečišťování veřejného prostranství (přestupek) a nedostatku sáčků na výkaly na prostranstvích vytipovaných pro volný pohyb psů je řešení na straně městských obvodů, nikoli města a magistrátu. Výtky vůči strážníkům, že dostatečně nehlídají venčící psy a jejich majitele, jsou spíše úsměvné – nelze zajistit dohlížejícího strážníka na každého venčícího psa (a jeho páníčka), službu na všech zelených prostranstvích, kam psi chodí, by museli vykonávat po celých 24 hodin. To by byl opravdu mimořádný luxus.

Jako reakci na tuto problematiku napsal redakci ostravský publicista, dlouhodobý ochránce přírody a nimrod Štěpán Neuwirth, z jehož rozsáhlého textu vybíráme: „Nejen Ostrava trpí přemírou psů. Pravidelné znečišťování města ohromným množstvím exkrementů a močí psů (musí toho být dohromady tuny) může způsobit přenos mnoha chorob na člověka. Po svých psech uklízí jen minimum občanů. Člověk je za močení na veřejném prostranství sankcionován, psi ne. Jako myslivec se setkávám s velkou bezohledností ke zvířatům, patří k tomu i ,odložení‘ psa, ať se s ním děje cokoli… Lidé musejí dodržovat noční klid, psi ne, někteří štěkají a vyjí celé noci a také ve dne, kdy jsou jejich majitelé v práci… Za svého jedenáctiletého působení ve funkci tiskového mluvčího v ostravské fakultní nemocnici jsem se setkal s mnoha drastickými zraněními dětí, kterým psi znetvořili část těla, což představuje estetické a duševní trauma na celý život… Jako řešení vidím citelné zvýšení poplatků za chov a držení psa a uplatnění sankcí v takové míře, aby lidé brali na vědomí platnost zákona…“

Mnohem tvrdší sankce za znečišťování veřejného prostranství a předpisy pro chov psa jsou v zahraničí a podle toho tam města vypadají. Český člověk je neukázněný a většinou neochotný dodržovat i jiná pravidla a předpisy. Vůle respektovat vyhlášky a zákony je převážně opravdu v lidech a jejich přístupu ke svému okolí. Psi za nic nemohou. (o)


Stránky 10 a 11

Co, kdy, kde ve městě

FESTIVAL DŘEVA. Uskuteční se 12. září na Slezskoostravském hradě od 11.30 h. Je to také jediný kvalifikační závod sportovních dřevorubců světoznámé série STIHL®TIMBERSPORTS® CZECH SERIES. Návštěvníky festivalu čekají zvěřinové hody, vystoupení skupiny Katapult, cimbálové muziky a další program. Vše doprovodí ukázka řetězových pil, jarmark řemesel, Valašské muzeum v přírodě nabídne dovednosti řemeslníků, kteří se dřevem pracují. Nejen pro děti bude připravena naučná expozice Lesů ČR „Lesní pedagogika“.

DIVADLA A KONCERTY. Smrští divadelních představení, koncertů i výstav začíná další sezona Domu kultury města Ostravy. Americký kytarista a zpěvák Tim Mitchell vystoupí 11. září, Milan Lasica, Magda Vašáryová a další slovenští herci nabídnou hru Život na trikrát 14. září. Královská shakespearovská společnost přiveze do Ostravy pro fajšmekry hru Marná lásky snaha s herečkou Národního divadla v Londýně Michelle Terryovou 18. září. Prvním živým přenosem opery z newyorské MET bude 3. října Verdiho Trubadúr na zahájení už 9. ostravské sezony těchto přenosů. Více na www.dkmoas.cz.

FASCINACE BARVOU. Malířský pohyb do obrazu metodou intuitivního vrstvení a fascinaci malířskými formálními prostředky nabízí výstava děl Hany Mikulenkové (1985) v Industrial Gallery v Zahradní ulici v Ostravě. Potrvá až do 2. října.

NA VĚŽ PO SCHODECH. V Den evropského dědictví 12. září se na vyhlídkovou věž ostravské Nové radnice můžete vydat i pěšky po 292 schodech zajímavou vnitřní konstrukcí věže. Prohlídky s průvodcem jsou od 9 do 17 hodin v půlhodinových intervalech.

NA HRADY I SOCHY. Komentovanou prohlídku pořádá Ostravský informační servis 27. září, ze Slezskoostravského hradu v 10 nebo 14 hodin lze tak absolvovat procházku až na Landek, kde stával další z ostravských hradů. Z Prokešova náměstí povede další komentovaná procházka (10 a 14 h), tentokrát za tajemstvím ostravských soch, a to 10. října.

BLAHOPŘEJEME! Smíšený pěvecký sbor Chorus Ostrava při ekonomické fakultě VŠB-TUO se začátkem srpna zúčastnil 13. ročníku prestižního mezinárodního festivalu Singing World v Petrohradu. V silné konkurenci téměř padesáti zemí světa byl oceněn zlatým pásmem v kategorii sborové interpretace úprav lidových písní, v kategorii velkých smíšených sborů získal stříbro. Sbor sklízel ovace na několika festivalových koncertech. Účast na festivalu podpořilo finančně i město Ostrava.

NEJENOM VĚDA. Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě zve na zářijovou výstavu na téma Meteorologie, klimatologie, počasí, v říjnu pak na výstavu Jan Werich, kterou doprovodí i soutěžní kvíz o ceny. Knihovna nabízí až 1 150 000 titulů vč. beletrie, ale také časopisy, audioknihy, e-čtečky, speciální fond pro nevidomé i přístup do našich i zahraničních databází.

DO ARÉNY NA VÝSTAVU. Komorní scéna Aréna zahajuje novou sezonu také jednou z pravidelných výstav. Pod názvem Life in Blue neboli Modrý život je název snímků brněnského fotografa Evžena Sobka. Námětem jsou lidé fascinovaní pobytem u přehradní nádrže Nové mlýny na jižní Moravě.

ROZLOUČENÍ S LÉTEM. Uskuteční se 19. září na fotbalovém hřišti v Ostravě-Krásném Poli. Od 11 hodin budou na programu soutěže pro děti, šermíři, dog dancing, lukostřelba, horolezecká stěna, jízda na koni i hlavolamy a country kapela.

NOVOBĚLSKÁ POUŤ.  V areálu autodopravy Kokeš se pouť bude konat 12. – 13. září, vždy od 14 hodin.  Nabídne zábavu pro celou rodinu, stánky, soutěže i nefalšovaný pouťový karneval. V neděli se v 11 h uskuteční mše svatá v Domě s pečovatelskou službou Bělásek.

ZVEME NA VÝSTAVIŠTĚ. Ostravská Černá louka hostí 13. září bazar (vše pro děti), 15. září výprodej second handu, 19. září bleší trh (sběratelé), 20. září Fauna trhy, třídenní výstavu Život na zahradě od 25. září a výstavu Zdraví a duše ve stejném termínu.

CZECH DANCE OPEN. Šestnáctý ročník Czech Dance Open pořádají ve dnech 3. a 4. října v Ostrava Aréně. Nejlepší světoví profesionálové v latinskoamerických tancích se utkají ve finále Super Grand Prix v rámci pořadu Galashow s latinou v sobotu od 20 h. Součástí programu jsou závody dětí, juniorů a dospělých ve standardních a latino tancích.

OSTRAVA KAMERA OKO. V sobotu 25. září bude ve Velkém světě techniky v Dolní oblasti Vítkovic slavnostně zahájen už 7. ročník festivalu Ostrava Kamera Oko zaměřeného na kameramanskou tvorbu. Promítat se bude i v kinech Luna, Minikině a Art a letos nově v Cineportu v areálu bývalého dolu Hlubina. Info na www.filmfestivalostrava.com. 

ČTYŘI PREMIÉRY. Až pět druhů předplatného na novou sezonu s názvem Rok něčím tragikomický nabízí divadlo Komorní scéna Aréna. Cena se pohybuje už od 400 korun. Sezona nabídne čtyři premiéry. Informace a přihlášky získáte na www.divadloarena.cz a v pokladně KSA, tel. 595 155 595, e-mail: rezervace@divadloarena.cz. Předplatné lze rovněž zakoupit v Ostravském informačním servisu (OIS).

DŮM UMĚNÍ. Až do 22. září je ostravská Galerie výtvarného umění uzavřená, od 29. září pak nabídne výstavu soch a kreseb Stanislava Kolíbala, od 2. října pak výběr z grafického díla Eduarda Ovčáčka.

HUDEBNÍ KLUB PARNÍK. Na měsíc září připravila dramaturgie klubu Parník v Sokolské třídě v centru Ostravy řadu hudebních lahůdek. Mimo jiné se představí Moribundus (11. 9.), Štěpán Markovič a Gipsy Groove (15. 9.), Mirek Imrich a Tango (17. 9.), Glayzy (19. 9.), ostravské jazzové kapely Ostrich Quartet (23. 9.) a Boris Band Combination. Začátky vesměs ve 20 hodin.

Janáčkova filharmonie Ostrava zahajuje 62. koncertní sezonu

Hrajeme (opět) pro Ostravu


Janáčkova filharmonie Ostrava vstoupí 10. a 11. září zahajovacím koncertem (Janáček, Dvořák) do své 62. koncertní sezony. Staronovým sloganem s malou změnou „Hrajeme pro Ostravu“ se těleso hrdě hlásí k moravskoslezské metropoli. „Mám-li 62. sezonu srovnat s tou předchozí, tak mohu říci, že je kvalitativně na ještě vyšší úrovni díky tomu, že jsme našli uměleckého šéfa a šéfdirigenta v jedné osobě, kterým je Heiko Mathias Förster, a mohli se tak více soustředit na výběr sólistů a hostujících dirigentů. V této sezoně navíc zavádíme pozici hlavního hostující dirigenta, do které je jmenován Michail Jurowski. To je velmi zásadní změna,“ hodnotí ředitel filharmonie Jan Žemla.

Sezona nabídne hvězdy hudebního nebe, které přijaly pozvání k vystoupení v Ostravě. Mezi dirigenty je to již zmíněný Michail Jurowski či Jakub Hrůša, mezi sólisty pak trumpetista Reinhold Friedrich, pianisté Alexander Ghindin, Jean-Efflam Bavouzet, violoncellista Johannes Moser, violista Felix Schwartz či operní pěvci Sonya Yoncheva a Piotr Beczała, kteří vystoupí na jaře v Gongu. Páteří koncertní činnosti Janáčkovy filharmonie jsou dvě symfonické řady A a B, dále klasický cyklus C, série koncertů Jeunesses musicales E, oblíbené crossovery v rámci cyklu G v Gongu v Dolní oblasti Vítkovice, cyklus komorních koncertů K a hudebně-dramatická představení pro rodiče s dětmi s označením D. Velice lákavé je také menu mimořádných koncertů s naprostými novinkami – Smartphonií, která nabízí možnost ovlivnit průběh koncertu prostřednictvím hlasování na mobilu, nebo Koncertem na přání.

Školní mládeži jsou určeny atraktivní koncerty, novinkou jsou workshopy pro učitele hudební výchovy. Hudební dílny jsou připraveny i pro maminky s batolaty a také celodenní a prázdninové workshopy pro školáky. Filharmonie se představí na mnoha festivalech, mj. také ve Vídni, Varšavě a dalších polských a slovenských městech, čeká ji též německo-švýcarské turné a cesta do Asie. (k)

Den architektury: co bude za 5 let?


Existuje a jak vypadá veřejný prostor v metropoli a mimo metropoli? Letošní ročník celorepublikového festivalu Den architektury (v rámci celosvětového Dne architektury), který pořádá občanské sdružení Kruh, oslaví o prvním říjnovém víkendu pětileté výroční. Vzhlíží však k budoucnosti a ptá se – co bude za 5 let?

Festival probíhá formou procházek s architekty, kteří zasvěcují veřejnost do dědictví architektury z minulosti i jejím výhledu pro dané město. Program procházek se dotýká řady akutních témat, jakými jsou například bourání staveb  bruselského stylu a 70. let, revitalizace českých sídlišť, krajinářské architektury, vztah vodních toků a města či modro-zelených řešení, která mají šanci zpříjemnit městské klima. Festival se uskuteční 3. a 4. října v téměř padesáti českých městech.

Ostrava se přidá zasvěceným výkladem a prohlídkou Dolní oblasti Vítkovic. Sraz je v neděli 4. října ve 13 hodin v novém návštěvnickém centru hned za vstupem do areálu. Prohlídka Dolních Vítkovic s architektonickým studiem se uskuteční mimo klasické návštěvnické trasy, rezervace je proto nutná přes rezervační systém Dolních Vítkovic. Informace na www.denarchitektury.cz. (k)

Tip na víkend

Na podzimní slavnosti hudby a dobrého jídla do Ostravy-Třebovic

Když koláče, tak s muzikou!


Máte rádi koláče a bohaté občerstvení ve stylu lidového jarmarku? Pak si od pátku do neděle 18. – 20. září nenechte ujít 12. ročník podzimní slavnosti Třebovický koláč. A pokud jste navíc fanoušky folkloru, folku, trampské písničky, country, bluegrass nebo duchovní hudby, pak budete v parku v Ostravě-Třebovicích jako doma.

Pořadatelé slavnosti ze Slezského souboru Heleny Salichové, který působí při Vysoké škole báňské-Technické univerzitě, sestavili, s podporou města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Třebovice a dalších sponzorů, pestrý hudební a taneční program. V pátek v bloku od 17 hodin vystoupí mimo jiné skupiny Marod a 4TET Jiřího Korna, v sobotu Pavlína Jíšová (15.30), Poutníci (18.30), v neděli zazpívají Martin Chodúr (14.30) nebo Naďa Urbánková (17.30).

V třídenním programu se dále představí skupiny a soubory BG Styl, Bokomara, Astra, Kobeřanka, děti z Krasničanku a Vysočánku, Slezský soubor Heleny Salichové, Vysočan, Fogáš, Rosénka, Kotár, Skřipci, Harafica aj. Součástí oslav bude v neděli 20. září od 10 hodin mše svatá v třebovickém parku, kterou doprovodí pěvecký sbor studentů Schola Biskupského gymnázia v Ostravě-Porubě v příštím roce slavícího čtvrtstoletí své existence. (vi)

Pozvánka do divadla

Festival Spectaculo Interesse zavítá i do ulic města

Loutky z celého světa už pojedenácté


Už od roku 1995 pořádá Divadlo loutek Ostrava v každém lichém roce mezinárodní loutkářský festival Spectaculo Interesse, který patří v oblasti loutkového divadla k nejvýznamnějším akcím ve střední Evropě, je výběrovou soutěžní přehlídkou nejvýraznějších loutkářských inscenací z celého světa. Od 4. do 9. října 2015 se uskuteční jedenácté bienále.

Z přibližně 150 zhlédnutých představení vybrala dramaturgická rada 21 soutěžních titulů, které se odehrají na hlavní a alternativní scéně DLO či v sousedním multižánrovém centru Cooltour. Představí se umělci z Kanady, Izraele, Francie, Španělska, Finska, Slovinska, Maďarska, Německa, Polska, Slovenska a Česka. Ostravští loutkáři nabídnou představení Marvin a Vlku, dobré chutnání! mimo soutěž. Soutěžní představení bude hodnotit tříčlenná odborná porota, udělí hlavní cenu za nejlepší inscenaci a dvě ceny za specifické výkony a kvality.

Novinkou letošního ročníku je Miniscéna v centru města na Jiráskově náměstí. Bude fungovat jako permanentní infostánek, ale především jako místo zábavy a pobavení pro kolemjdoucí. Dvakrát denně se uskuteční menší loutkářská vystoupení.

Spectaculo Interesse vypukne v neděli 4. října odpoledne nesoutěžním představením na Slezskoostravském hradě a průvodem k budově divadla v centru města. Oficiální slavnostní zahájení bude v 17 hodin na hlavní scéně a naváže na ně první soutěžní představení – Kouzelná flétna z Vratislavi. Podrobnější informace jsou na www.dlo-ostrava.cz. (k)

Ostravané, zažijte město jinak!


Sousedská slavnost Zažít Ostravu jinak, která časově a tematicky navazuje na dvě mezinárodní osvětové aktivity Evropský týden mobility a Den bez aut, se pořádá už potřetí a také ve třech lokalitách – v centru Ostravy, Porubě a v Hrabůvce. Ulice se na jeden den uzavřou dopravě a občané si mohou město prohlédnout z jiné perspektivy a užít si hudbu, jídlo, sousedské soutěže, pouliční tanec a jiné radosti. Zažít Ostravu jinak můžete 19. září.

Hlavním organizátorem akce je Kulturní centrum Cooltour, do samotné přípravy se však zapojují desítky dalších místních organizací a podniků jako např. Klub Atlantik, nový klub Dock, charitativní second hand Moment, Knihovna města Ostravy, Ostravská univerzita, coworkingové centrum Viva a Dům kultury Akord a Porubští obchodníci, Waldorfská škola a VŠB. V okolí kostela Sv. Václava a náplavky bude tzv. Malá Kodaň s pouliční tančírnou, bleším trhem, hudbou, dílnami pro děti i dospělé aj. Letos poprvé se bude slavnost konat také v Hrabůvce na „Železňáku“, připravena bude např. pouliční masérna a kadeřnictví, orientační běh a Kukyho klub pro děti a ekologické tvůrčí dílny. Porubské Alšovo náměstí a Hlavní třída budou hostit kadeřníky, koncerty, workshopy pro malé i velké, blešák, loutky a tance. Akce mají být spontánní, lidé se mohou zapojit třeba i do soutěží o nejlepší sousedskou buchtu, kterou na neformální ,párty‘ přinesou pro své sousedy. V centru se budou vyrábět lavičky, v Porubě malovat stolní hry na chodník a v Hrabůvce se má vytvářet knižní budka pro směňování přečtených knih. Akce má sblížit sousedy a sloužit zábavě, v mnoha jiných zemích jsou podobné tradice dlouholeté. Podrobnosti na www.zazitostravujinak.cz. (g)

Nenechte si ujít duchovní hudbu


Velkolepým koncertem Haydnova oratoria Roční doby začal v mariánskohorském kostele 1. září letošní ročník Svatováclavského hudebního festivalu. Až do závěrečného koncertu 28. září ve stejném kostele nabízí festival 32 koncertů v Ostravě i okolí. Už 12 ročníků této mezinárodní hudební události dokazuje, že festival se stal neodmyslitelnou součástí ostravské kultury a má už své vybrané diváky a obdivovatele.

Mezi zahraničními hosty vystoupí například francouzský kontratenorista Damien Guillon či mladá houslistka Esther Yoo, španělská mezzosopranistka Marta Infante a její kolega Manuel Vilas. Poprvé se na festivalu představí někdejší sólista České filharmonie a Berlínské filharmonie Radek Baborák. Bohatý program, ceny vstupenek a další informace o festivalu jsou na www.shf.cz. (g)


Strana 12

O lidech s lidmi

Manželé Irena a Pavel přijali do pěstounské péče dvě děti. Jaké jsou jejich zkušenosti ze života s nimi?

Starosti, ale také radost, zážitky a vztahy, které bychom jinak nebyli schopni prožít


Pěstounská péče má v Moravskoslezském kraji a jeho metropoli dlouholetou tradici. Do této formy péče jsou svěřovány děti, jejichž rodiče jsou nemocní, nejsou schopni zajistit péči o své dítě, ocitli se v tíživé životní situaci, jsou pro dítě nebezpeční nebo si delší dobu nevytvářejí vhodné podmínky k převzetí dítěte do své péče. V pěstounské péči děti zpravidla setrvají do zletilosti, resp. sociálního osamostatnění. Pro děti, které nemohou vyrůstat ve své rodině, je náhradní rodina vhodným řešením a východiskem pro jejich budoucnost a nasměrování pro partnerský a rodinný život. Ale jak prožívají příchod nového dítěte do rodiny pěstouni? I o tom jsme hovořili s Irenou a Pavlem, manžely, kteří se rozhodli přijmout do pěstounské péče dvě děti.

● Co vás vůbec vedlo k tomu stát se pěstounem?

Nejsem ráda u rozhovorů, v nichž jsme předmětem chvály: „Vy jste dobří, když to pěstounství zvládáte!“ Ale zároveň nejsem ráda u těch, v nichž jsme předmětem kritiky: „Co vás to jen napadlo? Takhle si přidělávat problémy!“ anebo ještě hůř: „Pěstouni to dělají jen pro peníze!“ Proto jsme se pěstouny rozhodně nestali. Když se podívám 15 let zpátky, pak hlavním motivem stát se pěstouny byla touha rozšířit vlastní rodinu. Byli jsme mladí, měli jsme spoustu elánu, dobrou práci, jedno vlastní dítě, byt a potřebné zázemí. Další vlastní děti, s kterými bychom se rádi  o to dělili, nepřicházely. A protože jsme byli přesvědčeni, že jsme i dostatečně schopni mít rádi dítě přijaté, stali jsme se pěstouny.

● Co bylo pro vás v době podání žádosti nejtěžší?

U první žádosti bylo trochu těžší najít ty „správné“ dveře. Kam vlastně zajít, když pocítíte touhu být náhradním rodičem? Měli jsme v té době jedno vlastní dítě, a tak pro nás byla prý vhodnější podoba pěstounské péče. Neměli jsme proti tomu námitek. Pak jsme měli odpovědět na otázky: jak má dítě vypadat, kolik má mít roků, zda může mít jiné etnikum, zda může být tělesně postižené. V té době nám připadalo, že vybírat si je jako něco, co narušuje přijetí dětí. Až mnohem později jsme se naučili, že je nezbytné vědět, co chceme a proč. Poprvé jsme byli indiferentní k etniku a vychováváme romské dítě, podruhé jsme příliš neřešili zdravotní stav. A tak máme dítě s tělesným postižením. Ani v jednom případě nešlo o miminko, ale o 2 a 4leté dítě. Nelitujeme, tyto děti nám přinesly mnoho starostí, ale i radost a zážitky a vztahy, které bychom v jiném případě nemohli prožít.

● Dokážete popsat první den, kdy k vám přišly děti?

Už v samotné otázce, že pěstounské děti přicházejí, nikoliv se rodí, cítím výzvu pro odpověď. První den bych popsala:

– Jako den (a dni následující), kdy poznáte, jak málo jste připraveni. Jsem přesvědčena, že každá přijímající rodina prožívá první dny jinak, ale já je vždycky obrečela. Manžel je ustál rozhodně lépe. Když se vám dítě narodí, jeho potřeby a požadavky na vás „rostou“ postupně a jaksi přirozeně. Vůbec vše je přitom přirozené. Když se potkáte se svým budoucím manželem, manželkou, vaše sžívání probíhá delší dobu, poznáváte se postupně a je to přirozené. Ale v případě přijetí pěstounského dítěte ho najedou máte doma a ono samo se najednou ocitá v neznámých vodách. I když máte všechny přípravy za sebou, odborníci jsou vám k dispozici, musíte si vy a vaše nové dítě vytvořit vlastní záznam v těle a vytvořit novou zkušenost. V tomto okamžiku jste oba velmi zranitelní a jste to vy, kdo to musí za každou cenu ustát.

– Jako den, kdy se učíte mít rád „cizí“ dítě jako dítě vlastní. „Pěstované“ děti jsou jiné. Nesou v sobě zkušenost nechtěného a strádajícího člověka, návyky získané v biologickém nebo dětském domově a v neposlední řadě geny svých biologických rodičů. S biologickými rodiči se neznáte, nic o nich nevíte nebo jen málo, předchozí návyky přijatých dětí jsou vám cizí nebo dokonce nepříjemné a nepřijatelné, a jejich zkušenost být nechtěným vám chybí zcela. Tato jinakost se najednou potká s vašimi představami a touhami, schopností pochopit a přijmout a tím, jak jste byli vychování vy.

Abych to trochu odlehčila, s „pěstovanými“ dětmi je i legrace a potěšení. Jen to není zadarmo, ale na druhou stranu co je, že?

● Jak váš biologický syn přijal nové sourozence, které jste převzali do své péče?

Syn se těšil na příchod obou dětí. Přijetí pro něj bylo, myslím, jako u dítěte přirozenější. Na rozdíl od nás dospěláků neřešil otázky existenční, odpovědnostní, ale především vztahové a ty mu nedělaly žádné větší problémy. Dnes je syn již dospělý a myslím si, že pro obě naše přijaté děti je stále v mnoha ohledech vzorem a hlavně dobrým bráchou.

● Mají vaše děti kontakt s biologickou rodinou?

Jedno ano, druhé ne.

● Jak tyto kontakty vnímáte z pohledu dětí, z pohledu vás pěstounů?

Člověk má strach z neznámého. Jako pěstouni jsme měli obavu, že setkání s biologickou rodinou dětem a nám ublíží. Samotné setkání problém nebyl, jsou u něho přítomni odborníci, něco jako moderátoři. Po prvním setkání následovaly další s tím rozdílem, že tu první inicializovala biologická rodina, ty další již my. Z krátkodobého hlediska se může zdát, že návštěvy ubližují. Našemu dítěti vyvstaly další otázky, které bylo třeba zodpovědět. Vznikaly i zmatky, protože naše odpovědi na některé otázky byly jiné než odpovědi biologických rodičů. Z jejich pohledu jsme nebyli vždycky ti, kdo dítěti pomáhají a kdo to s ním myslí dobře. Z dlouhodobého hlediska však kontakty s biologickou rodinou vnímám pozitivně. Dítě postupně pozná své kořeny a samo si odpoví na otázku, kam patří. Vyplatilo se nám být trpěliví a nemluvit o biologických rodičích v žádném případě špatně, a to ani tajně. Sporné otázky vysvětlovat a vysvětlovat.

● Jste pěstouny delší dobu, můžete srovnat podporu a služby dříve a nyní?

Rozdíl v podpoře a službách dnes vnímám jako velký pokrok, ale zároveň jako velký nárůst papírování. Pro pěstouny je dnešní doba mnohem náročnější, ale zároveň se nabízí nové možnosti vzdělávání, služeb odborníků a pomoci.

● S jakými reakcemi se setkáváte ve vašem širším sociálním okolí?

Nezaznamenali jsme vlastně, když tak přemýšlím, snad žádnou negativní zkušenost. Setkáváme se s řadou dalších rodin, ať již pěstounských nebo biologických, s více dětmi i menším počtem dětí, se kterými sdílíme naše radosti i starosti. Neměli jsme problém ani s přijetím našeho rozhodnutí, ani následně dětí v širší rodině. Rovněž v práci, ať již u manželky nebo v mém zaměstnání, snad jediné, na co jsme narazili, byla vstřícnost. Zní to skoro jako pohádka, ale v tomto ohledu jsme si nikdy prozatím nemohli stěžovat. Z pěstounských setkání však víme, že takové štěstí neměli zdaleka všichni.

Kamila Návratová, Jiřina Slívová, odbor sociálních věcí magistrátu

Vybrané ukazatele náhradní rodinné péče v Ostravě k 31. 12. 2014

Žadatelé o NRP – podaných žádostí

81

Dětí vyrůstajících v pěstounské nebo poručenské péči

564

Pěstounských a poručenských rodin

451

Osvojených dětí v průběhu roku 2014

14


Strana 13

Z archivu města

Amende & Holaň – první vítkovická tiskárna


Ještě předtím než Jan Amende, rodák z Mauthausenu v Horním Rakousku a společník firmy Amende & Holaň, získal v roce 1900 oprávnění ke zřízení první tiskárny ve Vítkovicích, otevřel v obci na základě povolení Ministerstva vnitra Rakousko-Uherska ze 30. července 1897 knihkupectví, obchod uměleckými předměty a hudebninami. Stalo se tak na úkor Julia Kittla, majitele Prokischova knihkupectví v Moravské Ostravě, který od roku 1888 provozoval v domě č. p. 165 v dnešní Mírové ulici prodej školních a psacích potřeb a zároveň usiloval o povolení založit zde filiálku svého hlavního podniku.

Knihkupectví Amende & Holaň, spojené s papírnictvím, se zprvu nacházelo v domě Rudolfa Rašky č. p. 336 v nynější Jeremenkově ulici. Tiskárna v téže ulici v domě č. p. 48 (dnes již neexistuje) a její zřízení podle vyjádření starosty Vítkovic Alexandra Krömera prospělo zejména „lépe situovaným dělníkům, pak velkému počtu živnostníků, obchodníků a majitelů domů,
stejně jako úředníkům zdejších železáren“.  V tiskárně stál zpočátku jen jeden příklopový knihtiskařský lis (tyglovka) se šlapacím pohonem, využívaný hlavně k výrobě vizitek, zásnubních a svatebních oznámení, faktur, firemních obálek, pozvánek, úmrtních oznámení a dalších menších tiskovin k obchodním a společenským účelům.

V roce 1902 se Janu Amendemu podařilo získat od ministerstva vnitra povolení k rozšíření dosavadní akcidenční tiskárny (tiskárna na výrobu příležitostných tiskovin) na knihtiskárnu. O rok později došlo k jejímu přeložení do zvláštní dvorní budovy za domem č. p. 48. Nacházel se v ní rychlolis a tyglovka, poháněné již plynovým motorem. Až do konce dvacátých let 20. století vyráběla knihtiskárna Amende & Holaň tiskoviny také pro Vítkovické železárny. Na výše uvedeném místě setrvala až do roku 1930, kdy se přestěhovala do novostavby ve dvoře reprezentativního sídla firmy Amende & Holaň, vzniklého náročnou přestavbou staršího domu č. p. 161 na rohu dnešních ulic Jeremenkovy a Mírové (v současnosti sídlo České průmyslové zdravotní pojišťovny). Společníci sem přemístili rovněž obchodní místnosti svého knihkupectví a papírnictví. Z ulice Jeremenkovy vedl vchod do kavárny Industrial, která zaujímala střední rohovou část prvního patra. Kavárna, vyhledávaná především zámožnějšími vrstvami vítkovického obyvatelstva, setrvávala na stejném místě od roku 1912, kdy Josef Holaň obdržel koncesi k jejímu provozování.

Samotná tiskárna se nyní nacházela ve velké místnosti v přízemí jednopatrové průmyslové budovy o délce 22,5 m a šířce 13,6 m, vystavěné moravskoostravským stavitelem Františkem Smolkou v těsné blízkosti vlečné dráhy Vítkovických železáren. Nad ní v prvním patře byla knihvázárna. Závod zaměstnával kolem třiceti dělníků. Na počátku druhé světové války došlo k přestavbě prvního patra na kanceláře ústřední správy skladiště Vítkovického horního a hutního těžířstva. Po osvobození se tiskárna dostala pod národní správu zaměstnanců firmy Amende & Holaň. Od 2. srpna 1945 vykonávala národní správu Československá strana lidová. Obchodní místnosti bývalé firmy Amende & Holaň byly pronajaty tiskařským, nakladatelským a knihkupeckým podnikům Svoboda se sídlem v Praze. V roce 1947 byla tiskárna zrušena, její budova však stojí dodnes.

Antonín Barcuch


Strana 14

Aktivní senior   

Počítačový kurz


Senioři objevují taje počítačů, takový je název kurzu, který za finanční podpory města Ostravy připravuje spolek zaměřený mj. na rozvoj počítačové a komunikační gramotnosti seniorů zvaný Druhé svítání. V rámci osmi lekcí po dvou vyučovacích hodinách se senioři seznámí se základní obsluhou počítače, naučí se komunikovat se svými blízkými pomocí elektronické pošty, vyhledávat na internetu a dalším dovednostem. Obsah kurzu bude přizpůsobován schopnostem, přáním a potřebám skupiny. Více informací na www.druhesvitani.cz nebo na tel. č. 608 680 276. Spolek Druhé svítání sídlí ve Štramberské ulici v Hulvákách.(bk)

Z městských obvodů

PORUBA MÁ KLIKACÍ ROZPOČET. Na svém webu Poruba umožňuje nahlédnout do hospodaření obvodu. Lidé tak mají kompletní přehled o příjmech a výdajích maximálně s měsíčním zpožděním, což je dáno termíny účetních závěrek. Rozpočet lze nalézt na stránkách poruba.ostrava.cz v sekci Nejčastěji hledáte. (ph)

HRABOVÁ MINUS 200 TISÍC KČ. Zhruba o tuto sumu přijde Ostrava-Hrabová, protože nedostatečně odstranila nedostatky z minulosti. Jednalo se zejména o účetnictví, inventarizaci, vymáhání pohledávek a správy domovního a bytového fondu. Obvodu byl proto snížen účelový transfer z výtěžku z loterií a her na jednu třetinu původní výše. Bez postihu ze stejné kontroly vyvázl městský obvod Ostrava-Jih. (av)

Dopravní podnik Ostrava modernizuje odbavovací systém ve vozidlech

Vše pro spokojenost cestujících


Nechce se vám postávat u stánků a šustit penězi nebo kupovat jízdenku s přirážkou u řidiče? Dalším vašim trumfem budou nové žluto-oranžové čtečky karet umisťované v dopravních prostředcích ostravské MHD.

Umožní používat už zavedené čipové karty ODISka nejenom jako nosiče dlouhodobé jízdenky, ale také pro úhradu krátkodobých jízdenek odečtením příslušné částky z kreditu. Karty tak budou sloužit jako tzv. elektronická peněženka, která umožní zaplatit za jízdné snadno a rychle bez použití hotovosti. Předpokládaný termín oživení čteček je poslední čtvrtletí letošního roku.

Rozmisťování čteček karet, které budou provozovány souběžně se stávajícími červenými označovači papírových jízdenek a dalšími způsoby úhrady jízdného, je součástí projektu Dopravního podniku Ostrava s názvem Zavedení a modernizace odbavovacích a palubních systémů MHD v Ostravě. Projekt je spolufinancován z unijních prostředků prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko. Chytrá řešení, která se v rámci jeho realizace objevují v prostředcích MHD, napomůžou k usnadnění orientace při cestování městskou hromadnou dopravou a zlepšení informovanosti o dopravní situaci, příjezdech spojů a dalších záležitostech.

Pokud jde o modernizace palubních systémů, ta spočívá především v instalaci nových palubních počítačů a terminálů ve vozidlech MHD, ty umožní provoz nejnovějších technologií pro informační, řídicí, komunikační a odbavovací systém vozidla. Výraznou změnou je instalace GPS modulů pro sledování přesné polohy vozidel, které umožňují např. automatické vyhlašování názvů zastávek. Cílem monitorování a zpracování všech dostupných provozních charakteristik je zlepšení kvality práce řidičů a tím i spokojenosti cestujících. (bk)

Modernější trolejbusy


Cestování Ostravou zpříjemní 12 moderních, nízkopodlažních trolejbusů se širší uličkou mezi sedadly. K pohodě pasažérů přispěje výkonné vytápění, audiovizuální systém a vyklápěcí plošina pro vozíčkáře. Všechny jsou vybaveny superkapacitory ke krátkodobému ukládání elektřiny. Pořízení nových vozidel je spolufinancováno z evropského operačního programu ROP. (ph)

Chcete psa z městského z útulku?


Městský útulek pro psy v Třebovicích nabízí bohatý výběr pejsků do dobrých rukou, má 149 kotců. Má otevřeno od úterý do neděle vždy od 10 do 17 hodin, kdy si zájemci o psa mohou útulek i prohlédnout nebo svěřencům něco přinést. Po přijetí poskytuje útulek psům veterinární vyšetření, jsou odčerveni a vakcinováni. Po uplynutí karanténní lhůty přejdou do kotce, kde si je může vybrat nový majitel. Potřebné informace jsou na tel. 599 455 191 nebo adrese útulek@ostrava.cz. Nahlédnout do útulku lze i na internetové adrese http://utulekostrava.cz a také na https://www.facebook.com/utulekostrava.  (r)

Nová auta pro sociální služby


Život sociálně a zdravotně postižených lidí a seniorů v Moravskoslezském kraji usnadní evropská dotace 32,8 milionu korun na pořízení 42 nových vozidel pro zařízení sociálních služeb. Většina z nich bude speciálně upravena pro převoz lidí s hendikepem. Dvě vozidla pro své příspěvkové organizace nakoupí za evropskou dotaci také město Ostrava, dva nové vozy získá příspěvková organizace města Ostravy Centrum pro osoby se zdravotním postižením Čtyřlístek, pět městská obecně prospěšná společnost Renarkon. Deset automobilů dostane Diecézní charita ostravsko-opavská. Dotaci schválila Regionální rada Moravskoslezsko, která je zodpovědná za uplatnění evropských prostředků určených na rozvoj kraje. Od roku 2007 rada proplatila přes 15 miliard korun za projekty dopravní infrastruktury a dostupnosti, rozvoje měst a venkova, veřejných služeb a cestovního ruchu. (bk)

Ostravané zaslouží pochvalu


Aktuální čísla ukazují, že Ostravané díky třídění elektroodpadu životnímu prostředí opravdu výrazně ulevili. V loňském roce odevzdali 10 860 televizí, 2932 monitorů a 75 770 kilogramů drobného elektra. Celkem se loni v Ostravě recyklovalo 371 142,88 kg elektrozařízení. Občané tím z hlediska životního prostředí uspořili 3966,27 MWh elektřiny, 170 828 litrů ropy (stačilo by to k ujetí 2 512 184 kilometrů v běžném autě), 17 850 m3 vody (stačilo by to na 239 606 sprchování!) a 170,61 tun primárních surovin. Pomohli tím snížit emise skleníkových plynů o 909 tun CO2 (ekvivalentě) a produkci nebezpečných odpadů o 3474 tun.

Třídění elektroodpadu má smysl a význam. Například recyklace stovky televizních přijímačů uspoří spotřebu energie pro domácnost až na čtyři roky nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy.  (ph)


Strana 15

Nejlepší sportovkyně Ostravy už myslí na olympiádu 2016 v Riu de Janeiru

Skvělá Závadová. Pátá na světě!


Nejlepší sportovkyně Ostravy v letech 2012 a 2014 Barbora Závadová dosáhla na nedávném mistrovství světa v plavání v padesátimetrovém bazénu v ruské Kazani životního úspěchu. Na své oblíbené trati 400 metrů polohový závod doplavala na pátém místě, jen 4,21 vteřiny za bronzovou medailí.

Závodnice Klubu plaveckých sportů Ostrava, kterou trénuje Jaroslav Strnad, se tak na letošní nejvýznamnější světové plavecké akci stala nejúspěšnější členkou celé české výpravy. Už v semifinále zaplavala český rekord 4:35,60 min., čímž si vybojovala pozici mezi osmi nejlepšími polohovkářkami světa. Na poloviční trati sice neuspěla, ale i tady vylepšila časem 2:11,97 min. národní rekord.

Připočteme-li k tomu stříbrnou medaili a titul akademické vicemistryně světa na 400 m pol. záv. z letošní univerziády v korejském Kwangdžu, sedm titulů z republikového šampionátu, pak nelze než hovořit o vynikající Bářině sezoně. Dlouholetá členka Centra individuálních sportů Ostrava už začíná pomalu myslet na letní olympiádu v brazilském Riu de Janeiru 2016, kde by chtěla zaplavat lépe než na minulých hrách v Londýně. (vi)

Tretra v pátek a s Boltem


Trojnásobný mistr světa z MS v Pekingu Usain Bolt během srpnového šampionátu přislíbil manažerovi Alfonzu Juckovi účast na 55. Zlaté tretře Ostrava v příštím roce. Pořadatelé z České sportovní přizpůsobili nejlepšímu atletovi světa i netradiční termín mítinku – pátek 20. května 2016. Vzhledem k zamýšlenému konci kariéry to může být jeden z posledních startů fenomenálního jamajského sprintera na vítkovickém stadionu. V Ostravě Bolt běžel sedmkrát a napřesrok zvažuje, že by s sebou vzal i své rodiče. (ič)

Baník se krčí na dně tabulky


Fotbalisté FC Baník Ostrava uzavírají po pěti odehraných kolech tabulku Synot ligy s jediným bodem. Mužstvo, které po uzavření Bazalů hraje své zápasy na městském stadionu ve Vítkovicích, prochází hlubokou výkonnostní krizí. Cesta vzhůru nebude snadná, do konce soutěže ale pořád zbývá 25 kol… Baník sestoupil z nejvyšší soutěže naposledy v roce 1966. Rychle se ale vrátil a od roku 1967 je nepřetržitě prvoligový. Svěřenci trenéra Radomíra Korytáře nastoupí po reprezentační přestávce 14. září v Praze proti Dukle. V Ostravě je uvidíme znovu v sobotu 19. září (17 h), kdy je čeká FK Jablonec. V sobotu 3. 10. (17 h) se můžeme těšit na moravskoslezské derby Baník-Sigma Olomouc. (liv) 

Přispěli na cyklovýbavu pro hendikepované

Ostravané ‚najeli‘ 25 tisíc Kč


V prvním srpnovém týdnu měli sportumilovní Ostravané na kolech možnost dva dny přispívat na dobrou věc. Ti, kteří během charitativní akce Birell jízda projeli bránou na cyklostezce u mostu přes Ostravici v Ostravě-Hrabové, přičetli na displeji pětikorunu na fond, z něhož budou zakoupena kola pro hendikepované lidi. 

„Je hezké vidět, kolik cyklistů myslí na ty méně šťastné kolegy, kteří jízdu na kole milují, ale bohužel se jí kvůli zákeřné nemoci či těžkému úrazu nemohou věnovat,“ řekl mnohonásobný cyklistický paralympijský medailista Jiří Ježek. „Speciální kola a handbiky jsou nákladnou záležitostí. Stojí několik desítek tisíc korun a ne všichni si je mohou dovolit.“

Vloni pomohla Birell jízda díky cyklistům z celé ČR zakoupit kola za 500 tisíc korun pro osm hendikepovaných. V Ostravě a okolí pro ně letos více než 5 tisíc účastníků vyjelo částku 25 225 Kč. Mezi známými osobnostmi nechyběli primátor Ostrava Tomáš Macura, paralympionik Radim Běleš a další osobnosti. Celostátní konto Birell jízdy se letos zastavilo na 501 815 Kč. Děkujeme!(vi)

Kam za sportem

CYKLOMARATON OSTRAVA. Závod v cyklomaratonu pro cyklistické amatéry se jede 12. 9.  Záštitu převzal první náměstek primátora Lumír Palyza. Start a cíl závodů na 30 a 60 km je ve Ski Areálu Skalka v Porubě. Delší trať s převýšením 1200 m závodníky zavede na Budišovice, Nové Sedlice, Raduň, Hlubočec, Zbyslavice a zpět. Vede v terénu, po polních a lesních cestách. Dětské závody v areálu Skalky startují v 10.30 h, oba hlavní závody ve 12 a 12.10 h. Registrace přes internet nebo na místě (8-10.30 h). 

RUN TOUR. Šestý z osmi dílů běžeckého seriálu RunTour se 12. 9. poběží s podporou města Ostravy. Start a cíl závodů je v Dolní oblasti Vítkovice. Pro děti jsou připraveny běhy na 500 a 1000 metrů (start v 10.30 a 11 hod). Účastníci z řad aktivních atletů i rekreačních běžců absolvují tratě 5 a 10 km (start ve 12 a 13 hod). Další informace získáte na www.run-tour.cz, kde také 11. 9. (12.00 h) končí registrace. V případě nenaplněné startovní listiny se bude možné přihlásit i v den startu (8.30-11). Běžci do 15 let mohou přijít jen v doprovodu dospělých.

NA ÚVOD KOMETA! Začíná nový ročník extraligy hokeje. HC VÍTKOVICE STEEL se v Ostrava Aréně utkají s: Kometou Brno (ne 13. 9., 15.20 h), Chomutovem (ne 20. 9.), Plzní (út 29. 9.), Mladou Boleslaví (ne 4. 10.) vždy v 17 hod.

PRO STOLNÍ TENISTY. Velkou cenu Ostravy ve stolním tenisu pro amatéry a neregistrované pořádá 19. září Městský svaz stolního tenisu v Ostravě. Zahrát si můžete zdarma a třeba vyhrajete hezkou cenu. Prezentace v hale ve Varenské ulici v areálu TJ Ostrava do 8.30 hod. Více informací na www.ostravskypinec.cz.  (liv)

Před outdoorovým svátkem


Třináctý ročník Mezinárodního festivalu outdoorových filmů začne v pátek 9. října v 18 hodin v Kině Art Domu kultury města Ostravy. Do 12. prosince pak zavítá do dalších měst ČR a SR. Jako předkrm můžete už nyní vidět výstavu horských a horolezeckých fotografií Mezi nebem a zemí. Od 4. září do 25. října se v Ostravském muzeu představují snímky Karola Plicky, Viléma Heckela, Ladislava Sitenského, Františka Krasla, Leopolda Sulovského, Radka Jaroše, Libora Uhra a dalších velikánů fotografie a horolezeckého sportu. Součástí doprovodného programu festivalu bude 26. září ve Foru Nová Karolina akce pro celou rodinu Outdoorová Ostrava. Více na www.outdoorfilms.cz. (vi)


Strana 16

Rozhovor

Stavební práce v budově domu kultury v Ostravě-Zábřehu se protáhly, výsledek ale stojí za to!

Rekonstrukce nastartovala novou éru Akordu


Dům kultury v Zábřehu byl otevřen v roce 1959. Během pěti desítek let měl různé provozovatele i názvy. Původně se jmenoval Dům kultury Nové huti Klementa Gottwalda, pak DK Nové huti Ostrava-Jih a nyní nese název Dům kultury Akord Ostrava-Zábřeh, s. r. o. Od roku 2005 je ve stoprocentním vlastnictví statutárního města Ostravy.

● Na začátku letošního léta byla dokončena rekonstrukce DK Akord, nejstaršího kulturního domu v Ostravě. Jednatelky společnosti Dariny Daňkové jsme se zeptali, co všechno se změnilo?

„Akord získal nejen nový kabát v podobě opravené fasády, ale výrazných změn doznaly především vnitřní prostory. Rozšířil se foyer, přemístila a zvětšila se recepce, k restauraci přibyla venkovní terasa, a co je velmi podstatné – konečně byla vybudována prostorná šatna. Její nové umístění v suterénu budovy si vyžádalo asi největší stavební zásahy – měnila se statika, překládalo se potrubí a technické zázemí.  Přibyly také nové technologie, byl vybudován tzv. inteligentní  systém elektroinstalace s napojením na scénické ozvučení a osvětlení atd.“

● Proměna je vidět také v interiérech. Jak jste spokojeni?“

„Díky krásným interiérům byl Akord povýšen na moderní společenský prostor, kde se návštěvníci skutečně cítí pohodlně a komfortně zároveň. Nejvíce oceňují proměnu již zmíněné šatny, restaurace či některých salonků. Kdo měl už štěstí a viděl klubový prostor, byl uchvácen. Jsem ráda, že architekti navíc použili i některé prvky původní stavby vybudované ve stylu sorela, které se opakují i uvnitř salonků a sálů.“

● Které prvky to jsou?

„To vám teď neprozradím – ale pozvu vás i občany města na den otevřených dveří, který připravujeme na čtvrtek 17. září. Dozvíte se mnoho zajímavých informací o budově, historii, projdete si skoro všechny prostory a především se dostanete i tam, kam běžný divák přístup nemá. Navíc vás pobaví doprovodný program, kterým chceme prezentovat umělce svázané s Akordem – mj. i z řad našich zaměstnanců.“

● Rekonstrukci provázely potíže. Proč se tak protáhla?

„Venkovní práce započaly již v roce 2012. V roce 2013 jsme původně na půl roku uzavřeli provoz a v této době měly být provedeny práce uvnitř budovy. Bohužel, když se blížil termín dokončení, zhotovitel stavby se dostal do potíží a přestal platit subdodavatelům, kteří postupně z rozpracované stavby odešli. Následovala řada vyjednávání, chvíli se v pracích pokračovalo, takže se podařilo dokončit a uvést do provozu 1.–5. poschodí a restauraci. Stále však část budovy byla jen staveništěm. Nakonec jsme v dubnu 2014 od smlouvy o dílo odstoupili z důvodu prodlení s dokončením o skoro pět měsíců. Čekalo nás kolečko znaleckých posudků, nové projektové dokumentace, nového výběrového řízení… Hotel a šatnu se podařilo zprovoznit do konce roku 2014, ale klub a klubový salonek až nedávno.  Takže, ačkoliv po rekonstrukci fungujeme již dva roky, práce byly dokončeny až nyní.“

● Jak je vidět, změny se nedotkly jen budovy, ale také fungování Akordu.

„Máte pravdu. Po rekonstrukci jsme doslova nastartovali novou éru. Chceme, aby byl Akord vnímán jako moderní kulturní instituce 21. století. Výrazně jsme změnili marketing, budujeme značku AKORD!!!, rozjeli jsme velmi úspěšné divadelní předplatné, chystáme řadu nových pořadů v klubu. Po rekonstrukci nám za první pololetí letošního roku narostla návštěvnost divadelních představení o neuvěřitelných 230 procent proti srovnatelnému období před rekonstrukcí. Pyšní jsme také na náš hotel, který je na webových portálech hodnocen velmi vysokými známkami. Stojíme si za naším novým sloganem: Akord – teď zní ještě lépe.“

● Připravujete nějaké aktivity k oslavě zakončení rekonstrukce?

„Samozřejmě tuto mimořádnou událost musíme nějak připomenout. Kromě již uvedeného dne otevřených dveří je připraveno slavnostní divadelní představení pražského Divadla Palace, které u nás uvede ostravskou premiéru úspěšné hry Rodina je základ státu. A v klubu se poprvé rozezní nový pořad Hudební pohoda – tentokrát s melodiemi jazzu a swingu.“

● Nezbytná otázka na závěr: Kolik vše stálo?

„Rekonstrukce stála 128 milionů korun a financovalo ji statutární město Ostrava. Za to mu patří velký dík.“

Připravil Libor Vidlička