Září 2009

Zářijové vydání měsíčníku Ostravská radnice, ročník 2009

c-documents-and-settings-krzyzankovavl-plocha-plone-foto-ostravska-radnice-or-titulka-web.jpg

 

 

 

 

 

Ostravskou radnici si můžete stáhnout také ve formátu PDF  (2,94 MB).

Strana 1


UVNITŘ ČÍSLA
2 Dny NATO opět v Mošnově
4 Zmizely tisíce pracovních míst
6 Strážníci pochybili
7 Filmový festival zmapuje Ostravu
11 Spectaculo Interesse opět koncem září
12 Profesor Vondrák o hi-tech
13 Jaká byla krize před sto lety?
14 Návštěvnost v zoo stále roste


Prvňáčci se těšili do školy

Je to každý rok prvního září stejné a přece pokaždé zvláštní a neopakovatelné. Do školních lavic usedají prvňáčci. S napjatým očekáváním, zvědavostí, obavami. Jaká bude paní učitelka, vedle koho mě posadí? Prožívali jsme to všichni. Něco se ale přece jen změnilo. Každá škola má dnes svůj vzdělávací program, jehož prostřednictvím dětem nabízí různá zaměření už od první třídy. Nejčastěji to jsou výuka angličtiny, práce s počítačem, výtvarná, hudební či dramatická výchova. Letos se žáky prvních tříd třiasedmdesáti základních škol na území města Ostravy stalo 3071 chlapců a dívek. Na snímku jsou prvňáčci ze ZŠ na Provaznické ulici v Hrabůvce, které první den přivítala jejich třídní učitelka Věra Beránková. (vi)


Přijde zásadní posun?

Tak by se dala nazvat situace, kterou řeší investor společnost Multi Development. V červnu loňského roku v Ostravě zahájila výstavbu moderního městského centra Nová Karolina, finanční krize však i tuto stavbu, významnou pro budoucnost města, na podzim minulého roku pozastavila. Jak sdělil náměstek primátora Lukáš Ženatý, společnost Multi Development v posledních týdnech oslovila tři banky, které projevily ochotu pokračovat ve financování stavby. Stane-li se tak, mohla by práce v lokalitě pokračovat ještě letos, což představuje zásadní posun v historii této tolik očekávané výstavby. „Hodnotil bych to jako mírný optimismus, pokračování stavby je jednou z významných otázek budoucnosti města,“ dodal náměstek.

Podle Jana Kočího, hlavního manažera projektu ze společnosti Multi Development, v době, kdy je stavba pozastavená, odborníci dořešili některé drobné technické problémy projektu, ale také vyzkoušeli, jak dlouho trvá odčerpání vody, která se na staveništi shromažďuje. Jak z toho vyplynulo, během dvou týdnů po odčerpání by mohla výstavba pokračovat. (k)


Šetřit se musí, krize trvá

Letošní očekávaný výpadek rozpočtovaných příjmů města Ostravy zhruba ve výši 1 miliardy korun, zejména v daňových a kapitálových příjmech, řeší vedení města v několika etapách. Sníženy již byly běžné výdaje magistrátu města o 3 procenta, což představuje úsporu přes 62 milionů korun, využít pro tento účel přebytek z hospodaření loňského roku ve výši téměř 320 milionů korun rozhodlo v červnu zastupitelstvo města.

To by na svém zasedání 23. září mělo schválit další opatření, o kterých už jednala rada města na svém mimořádném zasedání 4. srpna. Jedná se o snížení neúčelové dotace z rozpočtu města městským obvodům o 5 procent, čímž se uspoří 30 milionů korun. Také obchodní společnosti města dostanou o 62 milionů méně peněz na svůj provoz. Nejvíce to postihne Dopravní podnik Ostrava, kterému se krátí peníze o 50 milionů. To se však nepromítne do zvýšení ceny jízdného. Kapitálové výdaje se mají snížit o 260 milionů. Dalším opatřením je neposkytnutí prostředků pro příspěvkové organizace města na zákonný růst mezd – tyto organizace musí náklady na růst mezd řešit z prostředků, které již mají. Podruhé se také sníží běžné výdaje magi¬strátu, tentokrát o další 2 procenta.

Podle náměstka primátora Lukáše Ženatého budou škrty – „ …rovnoměrně rozložené na všechny subjekty města stejným podílem a vytvořená účelová rozpočtová rezerva ke krytí výpadku rozpočtovaných příjmů bude naplněna ve výši 813 milionů korun“, dodal náměstek. (k)


Ruina koupaliště má zmizet

Zastupitelé Ostravy rozhodli odstranit staré koupaliště v Hulvákách. V 50. a 60. letech bylo jedno z nejnavštěvovanějších a také jedno z mála v Ostravě. Po roce 1989 chátralo, i když bylo na několik let zprovozněno soukromým vlastníkem, společnost zkrachovala. Zejména vstupní objekt s šatnami je v současnosti v havarijním stavu a nebezpečný. Město získalo velkou část koupaliště zpět do vlastnictví. Podle územního plánu města je celá plocha určena ke sportu. Před demolicí je však nutné vyjmout pozemek z lesního fondu. (k)

 

JAK SE VÁM LÍBÍ?

Že má Ostrava nové logo, ví už každý. Novou grafiku podle jednotného stylu, kterou navrhlo Studio Najbrt, dostal také náš měsíčník. Čtenáři tedy mohou posoudit, jak je nová úprava přehlednější a výraznější podle záměru grafiků.


Strana 2


 Dny NATO očekávají příval diváků

Velký zájem o první Dny NATO v roce 2001 přivedl na Letiště Leoše Janáčka Ostrava deset tisíc diváků – nadšenců vojenského létání. Zájem se postupně vyšplhal až na 60 000 diváků, letos bude možná překonán. Ve dnech 18.–20. září se na letišti v Mošnově znovu sejdou nadšenci i odborníci. Tento mezinárodní letecký, nekomerční veletrh nabídne celodenní program, jehož součástí je prezentace těžké techniky – vojenské, policejní i záchranářské, ale také dynamické ukázky výcviku speciálních jednotek a další bonbonky. Diváci budou mít možnost prohlédnout si moderní kolový obrněný transportér Rosomak, legendární letoun AWACS, stratotanker a další techniku. Poprvé se představí také Horská služba ČR, mezi zahraničními účastníky pak rovněž poprvé rumunské letectvo s transportním letounem C-130 Hercules. (k)

Foto: Vojenská technika a především letadla přitahují každoročně tisíce diváků.

Konečně!!!

Kolem starého skeletu před dvaceti léty započaté stavby naproti Domu kultury města Ostravy konečně začal stavební ruch. Město před rokem objekt prodalo za 53 milionů korun společnosti Red House. Ta posuzovala, zda skelet zbourat nebo jej využít k další výstavbě. Zvítězila druhá varianta, protože objekt je v dobrém technickém stavu.
Vyrostou tu další kancelářské prostory v budově o devíti patrech, nebude chybět velká parkovací plocha. Administrativních ploch je v současné době v Ostravě více, než činí poptávka. Přesto investoři počítají s lepší vizí do budoucna, kdy skončí ekonomická recese a stagnace trhu a o kanceláře bude opět eminentní zájem. (dp)

 

Přibude muzeum?

Nabídka ostravských muzeí se možná rozšíří. S nápadem přišlo sdružení Jagello, které už tradičně pořádá na mošnovském letišti Dny NATO, a požádalo město o peníze na studii proveditelnosti pro zřízení tohoto muzea, nebo spíše infocentra NATO. Mohla by to být nová atrakce města, k jejíž náplni může přispět i výzbroj zapůjčená z vojenského muzea. Ostrava má řadu kvalitních muzeí, určitě by však rozšíření i této turisticky přitažlivé oblasti prospělo. (r)


Kde budou nové stromy?

Už minule jsme psali, že na základě návrhů občanů město vytipovalo lokality, kde budou vysázeny nové stromy. Konkrétně se jedná o zadní část zahrady MŠ Dvořákova 1073/4 a Sokolská 112 a 114 v Moravské Ostravě, v Porubě pak u ulice Opavské od domova seniorů, na ulici Dělnické 432/2 až 435/8 a v lokalitě VKP Pustkoveckého údolí. Ve Slezské Ostravě naproti vchodu na Bazaly, na začátku ulice Bukovanského.

V městské části Ostrava-Jih jsou to volná místa v řadách lip podél ulice Dr. Martínka, posílení pásu zeleně mezi ulicemi Horymírovou a Výškovickou, oblast mezi panelovými domy (ulice Horymírova a Písečná), plochy v okolí domu na ul. Břustkově 31, plocha za domem, ulice Aviatiků, lokalita Dubina Interspar, konečná tramvaje, doplnění volných míst mezi javory na ulici České a prostor okolo zastávky MHD Klášterského. „Lokality vybrali pracovníci odboru ochrany životního prostředí magi¬strátu společně s obvody, budou v nich vysazeny keře, listnaté i jehličnaté stromy, zeleně opět přibude,“ hodnotí výsledek ankety náměstek primátora Dalibor Madej. (k)
 

 

Pomáhají kolegům

Ve vstupní hale Vysoké školy Báňské-Technické univerzity Ostrava byla 18. srpna umístěna zapečetěná schránka, do které zaměstnanci, studenti, ale i občané mohou přispívat jakoukoli peněžitou částkou na pomoc pozůstalým hornické tragédie v Handlové na Slovensku. Univerzita za dobu své existence připravila tisíce absolventů – odborníků hornických profesí, naopak mnozí Slováci pracovali a pracují v dolech našeho regionu. Sbírka se koná až do 15. září, prostředky pak budou zaslány na konto Nadace na pomoc sirotám a vdovám. (tk)


Evropské dny handicapu

Už XVII. ročník Evropských dnů handicapu se uskuteční od 5. do 11. října v Ostravě. Jedná se o setkání pracovníků z různých zemí Evropské unie, kteří spolupracují v oblasti sociální, zdravotnictví a školství, podporují lidi s handicapem a jejich integraci do společnosti.

Letošního ročníku se zúčastní delegace z Francie, Itálie, Belgie, Portugalska, Německa, Maďarska, Polska a Slovenska. Vzájemně předané poznatky účastníků jsou obohacením pro odborníky z oblasti pro handicapované osoby i pro samotné tělesně postižené, jejich rodinné příslušníky a veřejnost. Spolupráce se zahraničními partnery probíhá celý rok prostřednictvím stáží odborných pracovníků, zaměstnanců chráněných dílen, studijních pobytů a výměnných pobytů dětí a mládeže se specifickými problémy.

V odborné části letošního programu je konference s workshopem věnována problematice vzdělávání dětí a mládeže s poruchou autistického spektra. Workshop s názvem Podívejte se, co umíme, se zaměřuje na předprofesní přípravu mládeže se specifickými problémy i pracovní začlenění dospělých s handicapem. Součástí tohoto ročníku je výstava kreseb autistických dětí a mládeže, vědomostní soutěž Co víš o Evropské unii, módní přehlídka a vystoupení skupiny TRIGON Band.

Vyvrcholením EDH 2009 je slavnostní večer, během kterého udělí Asociace TRIGON ocenění Křišťálový kamínek. Cílem vyhlášení jeho držitelů je vyzdvihnout mimořádné aktivity lidí s handicapem a poděkovat těm, kteří problematice lidí s potižením věnují svůj čas, energii i kus svého života. Program EDH 2009 ukončí třídenní prožitkový pobyt dětí se specifickými problémy a jejich vychovatelů z ČR a Itálie v Rajnochovicích. Součástí programu setkání budou i preventivní programy organizované ve spolupráci s Městskou policií Ostrava.

Pořadatelem EDH 2009 je Asociace TRIGON pod záštitou primátora Petra Kajnara a město Ostrava ji finančně podpořilo částkou 2 250 000 korun. (gb)


z dopisů čtenářů

Pozitivní ohlas zaznamenala výzva náměstka primátora Dalibora Madeje v srpnové Ostravské radnici. Pan Jaroslav Dobrovolný spolu s dalšími čtenáři vyjádřili souhlas s výzvou, která nabádá občany, aby sami snížili či zabránili hluku vznikajícímu při používání sekaček a dalšího hlučného nářadí, aby město nemuselo přijímat vyhlášku omezující tuto činnost. Přinesla by i možné pokuty. Pan Dobrovolný navíc upozorňuje na nezanedbatelný hluk z motorek, které, mimochodem i v centru Ostravy, obtěžují hlukem i o víkendech. Řešit to by však znamenalo přijmout nové normy či zákony celostátně. (r)


Strana 3


Konference zve k diskuzi

Třetí ročník konference Evropské příležitosti regionu se uskuteční ve čtvrtek 29. října v nové aule Vysoké školy báňské-Technické univerzity v Ostravě. Akce láká účastníky na otevřenou diskuzi o čerpání dotací z operačních programů v ČR a v Moravskoslezském kraji. Nabídka témat míří na žadatele o dotace i aktuální příjemce dotací z regionálního operačního programu Moravskoslezsko, ale i jiných programů, tedy zejména na zástupce veřejného sektoru, neziskové a podnikatelské subjekty. Pořadatelem největší letošní akce tohoto zaměření je Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko.

K hlavním tématu využití prostředků ze strukturálních fondů EU v kraji jsou připraveny přednášky a semináře i oblíbené pracovní workshopy. Letošní programovou novinkou jsou tři moderovaná diskusní fóra věnovaná přípravě a zpracování žádostí o dotaci, nástroji pro efektivní zhodnocení přínosů a nákladů projektů i dobré praxi a problémům při realizaci projektů. Souběžným tématem konference je evropská regionální politika, na kterou účastníky lákají zvučná jména odborníků a zástupců akademické sféry. Doprovodný program obstará výstava vybraných, úspěšně realizovaných projektů ve foyer hlavního přednáškového sálu, kde bude umístěn také infostánek s nabídkou dobrých rad i bezprostředních odpovědí. Podrobné informace o konferenci nabízejí stránky www.konference.dorarada.cz. Přihlašovat se lze už od 15. září. (dp)


Poradní sbor seniorů primátora města Ostravy
vyhlašuje III. ročník ankety Senior roku

Návrh na ocenění u příležitosti Mezinárodního dne seniorů může do 9. října 2009 zaslat každý, kdo zná ve svém okolí mimořádně aktivního (v konkrétní oblasti) člověka staršího 65 let, který dodnes výjimečným způsobem přispívá ke zlepšení života společnosti.

SENIOR ROKU 2009

V přihlášce je třeba uvést jméno, příjmení, věk a kontakt na kandidáta, zdůvodnění nominace, jméno a kontakt na předkladatele.

Tipy posílejte na adresu:
Redakce Ostravská radnice
Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava,
nebo e-mail: gbalcarikova@ostrava.cz.
Na obálku nebo do e-mailu připište heslo Senior roku 2009.


Veteránská Rallye Moravia 2009

Vedla Moravskoslezským a Olomouckým krajem, druhá etapa odstartovala z Prokešova náměstí. Závod odmávl primátor Petr Kajnar. Záštitu nad akcí převzal náměstek primátora Vojtěch Mynář. (vi)

 

Mezinárodní škola roste

The 1st International School of Ostrava na Ostrčilově ulici zahájila první zářijový pátek školní rok ve své větvi zahraniční základní školy. Noví žáci rozšířili řady více než osmi desítek dětí, které společně s vyučujícími tvoří nevšední mezinárodní komunitu složenou z mnoha národů světa. Namátkou z Velké Británie, USA, Kanady, Austrálie, Koreje, Indie, Španělska, Venezuely i Česka.

Škola bude více využívat výpočetní techniku, koupila dvě interaktivní tabule, které již pracují se softwarem podle britské metodiky. Zároveň byla vytvořena už druhá počítačová učebna. „V situaci, kdy celý svět čelí globální ekonomické krizi, mohu hrdě konstatovat, že zájem o školu nijak nepolevuje,“ uvedl ředitel školy Brett Gray. Žáci školy pocházejí většinou z rodin, které se v místě svého dočasného bydliště zdrží jen na dobu vymezenou kontraktem jejich rodičů. Mnoho rodin oceňuje skutečnost, že výuka v zahraniční větvi 1st International School of Ostrava probíhá na základě britských osnov, což usnadňuje žákům přestup v rámci škol stejného charakteru kdekoliv na světě. (dp)

 

krátce

BUDETE ŽÁDAT O GRANT?

Odbor školství, kultury, sportu a volnočasových aktivit Magistrátu města Ostravy pořádá semináře pro žadatele o účelové dotace z rozpočtu města pro rok 2010. Uskuteční se vždy ve 14.30 v zasedací místnosti č. 306 v budově Nové radnice, Prokešovo nám. č. 8. Představen bude i nový způsob podání přihlášek/žádostí do výběrových řízení podle oblastí: školství 8. října, kultura 12. října, handicapovaní včetně dětí a mládeže 13. října, prevence kriminality 13. října, protidrogová prevence 13. října, volný čas 13. října, tělovýchova a sport 14. října a vrcholový sport rovněž 14. října 2009.

NENECHTE MOZEK ZAHÁLET.

Pod heslem nesoutěžíme, nezkoušíme, bavíme se, bude další běh kurzu trénování paměti pro seniory zahájen 6. října v Domě s pečovatelskou službou na Gajdošově ulici 39 v Moravské Ostravě. Kurz se pořádá každé úterý od 9 do 10.30 hodin. Základní kurz v ceně 200 korun se skládá z 8 lekcí vždy hodinu a půl. Zájemci se mohou přihlásit na telefonním čísle 776 763 519. Akci podporuje městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz. (d)

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.

Tuto akci pořádá Charita sv. Alexandra na Holvekově ulici v Ostravě-Kunčičkách, kde skončila první etapa obnovy objektu technické kulturní památky Kočárovna v areálu bývalého Dolu Alexandr. Areál si mohou hosté prohlédnout od 14 hodin a nakoupit také výrobky klientů chráněných dílen – textilní, stolařské i keramické. Vystoupí cimbálový soubor Ondřejnica. (vm)

VÝSTAVA MORAVSKÝCH VÍN.

Uskuteční se na Slezskoostravském hradě od 2. do 4. října vždy od 11 do 21 hodin. Ochutnat, ale i koupit tu lze nejlepší vybraná vína z Moravy. Nebude chybět ani odborný výklad zkušených vinařů, folklorní skupiny, odborná literatura, opékání zvěřiny, ochutnávka burčáků. (d)

CHCETE BÝT ZDRAVĚJŠÍ?

Ministerstvo zdravotnictví prostřednictvím Státního zdravotního ústavu a jeho regionálních poboček vyhlašuje soutěž „Přijmi a vydej“ pro rodiny i jednotlivce. Může se zúčastnit každý, kdo je ochoten sledovat svůj energetický příjem potravy a výdej pohybem. Zapsaná data v přihlášce se elektronicky nebo poštou posílají do 15. listopadu. Vylosovaní účastníci mají možnost vyhrát horská kola, sportovní a turistické vybavení. Podrobné informace i přihlášky na www.szu.cz. (d)

VSTUPENKY DO DIVADLA.

Ostravské informační centrum nabízí širokou škálu služeb, mimo jiné i vstupenky do Národního divadla moravskoslezského, prodává však také eura. Centrum nabízí zajímavé akce. Pro velký zájem se 28. září koná od pobočky Elektra komentovaná procházka po zaniklých ostravských kavárnách s názvem Po stopách vůně kávy v 10, 11, 14 a 15 hodin. Pobočky změnily provozní dobu – Elektra v pracovní dny od 7.00 do 19.00, na hlavním vlakovém nádraží a na svinovském nádraží denně od 7.00 do 19.00 hodin. Více na www.ostravainfo.cz. (a)

MÁTE „BUCLATÉ“ DĚTI?

Fakultní nemocnice Ostrava zahajuje kurzy plavání pro děti s nadváhou. Jeden z nich je pro děti od 10 do 14 let, další pro dospívající od 15 do 18 let
věku. (d)


Strana 4


střípky

PRIMÁTOR S HUDEBNÍKY.

Primátor Petr Kajnar se 11. srpna v Radnici města Ostravy sešel s mladými hudebníky a organizátory, kteří vystoupili v rámci festivalu Ostravské dny. Ten se uskutečnil od 11. do 30. srpna za účasti třiatřiceti mladých hudebníků a skladatelů z Argentiny, Brazílie, Kanady, Japonska a dalších zemí. Slavnostní zahajovací koncert se pod záštitou primátora uskutečnil v neděli 23. srpna v Domě kultury města Ostravy. Svou délkou tří týdnů a zaměřením na práci s orchestrem jsou Ostravské dny jednou z největších akcí svého druhu na světě. Jsou organizovány každé dva roky a od doby svého vzniku v roce 2001 přispěly do značné míry k rozvoji současné hudby. (o)

INFO CENTRUM PRO ŠKOLU.

U příležitosti zahájení školního roku otevřeli v ZŠ Provaznická v Hrabůvce nové informační centrum, které nákladem 4,36 milionu korun vzniklo v rámci projektu Škola 21. století – škola informací. Do provozu jej slavnostně uvedl náměstek primátora Zdeněk Trejbal. Učebna, kterou budou využívat nejen školáci, ale také veřejnost, umožňuje uplatnění moderních metod výuky s pomocí interaktivní tabule, vizualizéru, internetu ap. Do nového se po čtyřměsíční rekonstrukci oděla i budova školy. Společnost Therm ji zateplila, opatřila novou fasádou, okny a dalšími prvky. Stavba za více než 12 milionů korun byla převážně financována Evropskou unií, přispělo na ni také město Ostrava. (vi)

TŘEBOVICKÝ KOLÁČ.

Podzimní slavnost Třebovický koláč se letos uskuteční od 18. do 20. září v třebovickém parku. K mání budou nejen dobroty, jak dokazuje náš snímek, ale také bohatý kulturní program. Vystoupí soubory Gaudeamus, Vsacan, Mladá Haná, Dunajec, Šmykňa a také dětské soubory Krasničanek, Dětský soubor Heleny Salichové a Dunaječek. Folk nabídne ostravské kapely BG Styl, Tempo di vlak, Tomáš Kočko & orchestr, ale též kapely Žalman, Nezmaři a Spirituál kvintet. Program začíná v pátek v 17.30 hodin, v sobotu a neděli se park návštěvníkům otevře vždy ve 14 hodin. Nebudou chybět divadlo a šerm, soutěže, malování pro děti, ekostánek hnutí Brontosaurs a samozřejmě – skvělé koláče. (sv)

KONZERVATOŘ – DEN PRVNÍ.

V pohodové atmosféře a tradičně bouřlivým potleskem přivítali studenti Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia v Ostravě prvního září nový školní rok. Letos jich obory hudební, pěvecký, hudebně-dramatický, taneční a gymnázium bude navštěvovat přes čtyři sta. Studenty a pedagogy přišel pozdravit náměstek primátora Lubomír Pospíšil. Popřál jim hodně tvůrčích úspěchů, umělecké invence a štěstí. Ředitelce konzervatoře a gymnázia Soni Javůrkové předal dřevěného koníka, symbol Ostravy. (vi)


Podnikatelé ušetřili miliony

Noví podnikatelé, zakládající živnost po 1. červenci 2008, nebo stávající podnikatelé, kteří po tomto datu na živnostenském úřadu Magistrátu města Ostravy ohlásili další živnost, požádali o koncesi nebo oznámili změnu údajů, ušetřili na správních poplatcích do dnešního dne více než 5 milionů korun.

Úspora byla možná díky novelizaci živnostenského zákona zjednodušujícího administrativní postupy při vstupu do podnikání a v průběhu podnikání a na ni navazující novely zákona o správních poplatcích.

Živnostenské úřady přestaly vydávat živnostenské listy a koncesní listiny, ty byly nahrazeny výpisy z živnostenského rejstříku, 125 živností ohlašovacích volných bylo nahrazeno jedinou živností volnou. Taktéž údaje zapsané do obchodního rejstříku nemusí podnikatelé živnostenskému úřadu oznamovat, a tím šetří nejen své peníze, ale i svůj čas. Dalším významným počinem se stalo zavedení tzv. elektronického podání, při kterém podnikatelé využívají možnosti elektronické komunikace s živnostenským úřadem prostřednictvím Jednotného registračního formuláře. I zde dochází k úspoře nákladů i času podnikatelů.
Ivo Korduliak, živnostenský úřad


Prohlédli si ostravský industriál

Účastníci XIV. kongresu TICCIH, který proběhl v německém Freibergu, navštívili ve dnech 8. a 9. září Ostravu. V rámci postkongresové exkurze si odborníci z Evropy, Asie i Ameriky prohlédli areály dolů Anselm, Michal, Hlubina, oblast Dolních Vítkovic aj. industriální památky. Organizace TICCIH se zabývá ochranou průmyslového dědictví ve světě. (vi)


úřad práce

 Za půl roku ‚zmizely‘ tisíce pracovních míst

V závěru prvního pololetí letošního roku bylo ve firmách se stavem 26 a více zaměstnanců v okrese Ostrava zaměstnáno celkem 101 780 osob. Meziročně jich bylo méně o 3941 (-3,7 procenta). K zásadnímu obratu došlo, jak ukazují analýzy Úřadu práce v Ostravě, až v letošním roce.

Zatímco loni v pololetí jsme se mohli radovat z meziročního růstu zaměstnanosti ve firmách s 26 a více zaměstnanci o 4,1 procenta, letos v průběhu pouhých šesti měsíců stavy zaměstnanců v nich klesly o 3,9 procenta, a to představuje ztrátu 4101 pracovního místa. Nejvýraznější úbytek byl přitom v průmyslu zpracovatelském (-3383 místa), přičemž zánik 2252 pracovních míst si na své konto připsala výroba a zpracování kovů. Významně ubylo pracovních příležitostí také v dopravě a skladování (-509), v oblasti administrativních a podpůrných činností (-372) a ve stavebnictví (-477 míst).

Zaměstnanost podle počtu zaměstnanců v organizacích – zaměstnanci u firem se stavem 26 a více osob

kategorie 6/2008 12/2008 6/2009 6/2008
až 6/2009
absol. % absol. % absol. % absol. %
1 až 49 11 859 11,2 11 468 10,8 12 095 11,9 +236 +2,0
50 až 249 35 242 33,3 34 813 32,9 33 453 32,9 -1 789 -5,1
250 a více 58 620 55,5 59 600 56,3 56 232 55,2 -2 388 -4,1
z toho 250–499 13 222 22,5 13 466 22,6 12 489 22,2 -733 -5,5
500–999 13 818 23,6 13 821 23,2 14 188 25,2 +370 +2,7
1 000 až 4 999 24 083 41,1 24 851 41,7 23 021 41,0 -1 062 -4,4
5 000 a více 7 497 12,8 7 462 12,5 6 534 11,6 -963 -12,8
celkem 105 721 100,0 105 881 100,0 101 780 100,0 -3 941 -3,7

Pro další pololetí signalizují zaměstnavatelé se stavem 26 a více zaměstnanců pokles o dalších 365 míst. Řada firem však uplatňuje tak zvanou částečnou nezaměstnanost. Je otázkou, jak dlouho bude pokračovat útlum poptávky po jejich výrobcích a službách, jak dlouho udrží stávající počty zaměstnanců. Pokud k oživení nedojde, může být úbytek pracovních míst ještě vyšší. (SB)


Strana 5

 

Městská hromadná doprava s novou autobusovou linkou i řadou změn

Po prázdninách v plném provozu

Od přelomu srpna a září platí, po prázdninové přestávce, celoroční jízdní řády. Dopravní podnik Ostrava (DPO) v nich přistoupil k některým změnám. Reagoval na skutečné potřeby cestujících, dopravní průzkumy a v neposlední řadě na ekonomiku a efektivitu provozu.

Novinkou je úprava intervalu z 10 na 12 minut na většině tramvajových, trolejbusových a řadě autobusových linek v pracovní dny od 5 do 7 hodin. „Důvodem je měnící se rozložení přepravní poptávky. Uspořené přepravní výkony se projeví u vybraných linek zavedením nových spojů po 8. a kolem 17. hodiny,“ uvedl ředitel DPO František Kořínek.

A další změny v jízdních řádech? Například občané obvodů Jih a Hrabová u autobusů č. 41 jistě přivítali celotýdenní zkrácení intervalu na 20 minut. Posílena byla v oblasti Poruby a Martinova hojně využívaná linka č. 58, kde se v odpolední špičce zkrátil interval na 10 minut, rozšířil provoz o víkendech. V reakci na otevření nového nákupního centra Globus v Plesné začala jezdit nová autobusová linka č. 47 z Plesné ke kolejím VŠB. Trasa autobusů č. 20 byla ukončena u mostu M. Sýkory, ve směru do Poruby je nástupní stanicí nyní most Pionýrů. Z provozních důvodů DPO zastavil linku č. 75. Provoz trolejbusů č. 108 byl v ranní špičce posílen třemi novými spoji, které na smyčce Sokola Tůmy navazují na spoje linky č. 48 od Zábřehu.

Už několik měsíců trvají omezení, změny a výluky provozu tramvají v souvislosti s rekonstrukcí Frýdlantských mostů. Závěrečná výluka proběhne od 14. do 20. října. O jejím dopadu na jízdní řády a organizaci dopravy v tomto místě budou občané včas informováni. „Jsem přesvědčen, že cestující přijmou s pochopením opatření nezbytná pro dokončení rozsáhlé stavby. Přijměte, prosím, mou omluvu za snížení kvality přepravy v této části města,“ vzkázal občanům ředitel DPO F. Kořínek. (vi)

Foto: Náměstek primátora V. Mynář a ředitel DPO F. Kořínek otevřeli provoz linky č. 47 z Plesné do Poruby, kterou ocení zákazníci nákupního centra v Plesné. Foto: DPO


Občané, je nejvyšší čas doplatit za odpad

Poplatek za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je stanoven obecně závaznou vyhláškou města Ostravy č. 14/2008 a činí na území města stejně jako v předcházejících letech 498 Kč na osobu a rok. Nejpozději do středy 30. září 2009 je třeba zaplatit druhou splátku, pokud někdo splácí poplatek ve dvou částkách, tedy po 249 korunách.

Domácnosti obdrží během září složenku k úhradě poplatku nebo jim bude poplatek naveden na složence SIPO za září. Platit nebudou jen ti, kteří tento poplatek uhradili jednorázově v dubnu 2009. Složenku k úhradě poplatku je možné zaplatit na kterékoliv poště, převodem z bankovního účtu nebo v pokladně magistrátu. Neobdrží-li občan složenku nejpozději do 15. září 2009, má možnost si o její opětovné zaslání požádat na telefonním čísle kontaktního centra 844 121 213 nebo na e-mailové adrese komunalniodpad@ostrava.cz.

Pokud občan nezaplatí ve lhůtě splatnosti nebo zaplatí nižší částku, stává se dlužníkem. Pokud nezaplatí ani na základě výzvy k úhradě v náhradní lhůtě či platebního výměru, bude s ním zahájeno vymáhací řízení. Dlužník se tak vystavuje nebezpečí, že náklady tohoto řízení mohou dosáhnout větší výše, než je dluh samotný.

K získání informací o svých případných závazcích mohou občané využít výše zmíněné možnosti či obrátit se přímo na zaměstnankyně oddělení daní a cen odboru financí a rozpočtu Magistrátu města Ostravy. (js)


Pro bezpečnost na silnicích

Město Ostrava, společnost Libor Václavík – LIBROS a další partneři připravili motoristickou a dopravní kampaň „Ostrava je tady !!! Město žije motorismem a bezpečnou dopravou“. Akce, jejímž cílem je zvýšení bezpečnosti provozu na ostravských silnicích, proběhne ve dnech 25.–27. září.

Pátek 25. 9.: Slavnostní zahájení akce – Výstava vozidel a další program na Prokešově náměstí (15–17).
Sobota 26. 9.: Program na Hlavní třídě v Porubě – Výstava vozidel a techniky (10–17).
Neděle 27. 9.: Program v areálu Vřesinské strže (10–17).
Dalimil Frič


Od října jízdenky pomocí sms zprávy

Díky službě „sms jízdenky“ budou cestující od 1. 10. 2009 moci zakoupit v Ostravě prostřednictvím mobilního telefonu 60minutovou jízdenku. U sms jízdenek se prodlužuje doba platnosti z 60 na 70 minut. Cena nezlevněné 70minutové sms jízdenky pro všechny zóny DPO je 25 Kč, resp. 15 Kč u jízdenky zlevněné. Tvar sms zprávy je DPO. Text musí cestující zaslat na telefonní číslo 9020625, přičemž poslední dvě čísla představují cenu jízdenky, tedy pro dospělé 25 Kč a pro děti od 6 let do 15 let 15 Kč. Pro dětskou sms jízdenku je potřeba zaslat text DPO na číslo 9020615. Do vozu nastoupí teprve, až na svůj telefon obdrží od operátora informaci o přijetí sms jízdenky. Proces trvá do dvou minut. Aktivaci služby Premium SMS vám provedou mobilní operátoři zdarma. Bližší informace k novince v ostravské MHD budou k dispozici na webových stránkách Dopravního podniku Ostrava www.dpo.cz. (d)

Ze zahrady do ostravských ulic

Trolejbusy Tatra T400 sloužily v ostravské městské hromadné dopravě od roku 1953 až do počátku sedmdesátých let. Nyní jeden takový typ ozdobil tradiční prázdninové jízdy historických vozidel Dopravního podniku Ostrava. V srpnu si jeho komfort mohli vychutnat cestující na trase Hlavní nádraží – zoo.
Trolejbus, který kdysi brázdil ulice Prahy, má zajímavou historii. Před časem se ho podařilo najít na periférii hlavního města, kde sloužil jako zahradní domek. Pracovníkům ostravského dopravního podniku zabrala kompletní renovace vozidla plné dva roky. Následovaly zkušební jízdy na ostravských linkách, po nichž drážní inspekce povolila zkušební provoz již s cestujícími. Třínápravový trolejbus tak doplnil historický vozový park Dopravního podniku Ostrava tvořený pěti vozidly zejména typu Škoda 8 a 9 Tr. První příležitost budou mít při Dnu Evropského dědictví 19. září, kdy staré trolejbusy vyjedou na trasu „Hlavní nádraží – Michálkovice, Důl Michal“. (vi)


Strana 6


 Strážníci pochybili

V rámci realizace koncepce rozvoje Městské policie Ostrava (MPO) na období let 2009-2013 prezentovalo vedení na tiskové konferenci 27. srpna naplňování jednotlivých cílů a úkolů.

Reforma započatá 1. ledna 2009 už přinesla navýšení počtu okrsků na stávajících 154 a počtu strážníků s územní odpovědností, tzv. okrskářů, na 261. Sjednotila se pracoviště v rámci budování integrovaných výjezdových center na území města. Otevřeně vedení informovalo také o některých nedostatcích, které se v rámci reformy projevily. Dvouměsíční testovací provoz systému automatické knihy provozu vozidla, které bylo nainstalováno v 6 vytipovaných služebních vozech, prokázalo nedostatky ve výkonu služby. Hodnocením dat vyšlo najevo, že 36 strážníků porušilo pracovní povinnosti, protože setrvávali ve vozidlech po dobu 1,5-8 hodin místo pochůzkové činnosti. Se dvěma zaměstnanci už byl rozvázán pracovní poměr. Ostatní řešil v personální a kázeňské pravomoci ředitel MPO Zdeněk Harazim. Testované zařízení by mělo být ještě letos instalováno do všech služebních vozidel strážníků. Zároveň budou všichni vybaveni tlačítkem v tísni, které má zvýšit jejich bezpečí a umožnit jejich lokalizaci. Důvodem je i navyšující se počet útoků na strážníky. (dp)


Bezpečně do školy i zpět

Na začátku školního roku si děti opět připomněly elementární zásady bezpečného chování při cestách do a ze školy. Už tradičně byl první školní týden v Ostravě ve znamení celorepublikového projektu s názvem „Zebra se za tebe nerozhlédne“. Policisté z dopravního inspektorátu a preventivně informační skupiny obsadili od 1. do 4. září devět vytipovaných rizikových míst. Vesměs se jednalo o přechody pro chodce umístěné v blízkosti základních škol.

Dětem připomněli, jak se správně přechází vozovka, jak je to s absolutní předností chodců na přechodech, také je varovali před záludnostmi jízdy na kole a kolečkových bruslích a sdělili jim mnoho užitečných, důležitých informací týkajících se mnohdy nebezpečného silničního provozu. Je pozoruhodné, že naprostá většina oslovených školáků uměla na otázky policistů pohotově odpovědět, i přesto však všechny děti obdržely řadu preventivních materiálů. Děti s nejlepšími znalostmi dostaly dárky.

Pro děti i dospělé platí desatero základních povinností, které je nutné dodržovat:
– Po chodníku se chodí vždy po pravé straně.
– Jsme-li nuceni jít po silnici, tak vždy po její levé straně a co nejblíže u kraje.
– Chodci jsou součástí silničního provozu stejně jako řidiči aut. I pro ně tady platí pravidla silničního provozu.
– Chodci jsou i děti a dospělí na kolečkových bruslích.
– Silnice se přechází jen na místech k tomu určených.
– Pokud musíme silnici přecházet mimo tato vymezená místa, tak vždy kolmo, co nejrychleji a za dobrého rozhledu.
– Před přecházením se nezapomeňte rozhlédnout.
– Řidiči chodce lépe vidí, když má pestré a dobře viditelné oblečení.
– I chodci musejí být ohleduplní k ostatním účastníkům silničního provozu.
– Vždy mějme na paměti, že silnice je pro chodce značně nebezpečné místo.

Viditelnost v dopravním provozu lze zvýšit vhodnou barvou oblečení a doplňky z fluorescenčních materiálů. Přibližná vzdálenost, na jakou řidič chodce spatří za tmy a při snížené viditelnosti, se mění podle barev: modré oblečení – 18 m, červené – 24 m, žluté – 37 m, bílé – 55 m, reflexní materiály – 200 m. Fluorescenční materiály zvyšují viditelnost za denního světla a za soumraku, ve tmě však svou funkci ztrácejí. Nejčastěji používanými barvami jsou jasně žlutá, zelená a oranžová. Reflexní materiály odrážejí světlo v úzkém kuželu zpět ke zdroji, a to až na vzdálenost kolem 200 metrů. Reflexní materiál je v noci vidět na 10x větší vzdálenost než modré oblečení. Při rychlosti 75 km/h potřebuje řidič nejméně 1,5 sekundy (31 metrů) na to, aby odpovídajícím způsobem zareagoval. Nejrůznější reflexní přívěsky, nášivky, nažehlovačky, samolepky, pásky na ruku apod. lze pořídit v galanteriích nebo v obchodech s jízdními koly.
Petr Svoboda

Foto: Přechody pro chodce hlídají na začátku školního roku policisté i strážníci.


Příhody z nekonečného toku drobné městské kriminality

NAPADAL ZDRAVOTNÍKY.

Hlídka městské policie našla v Porubě ležícího opilého muže. Měl zranění na hlavě. To mu však nebránilo vulgárně nadávat všem přítomným, včetně přivolané lékařky. Když chtěli opilce dostat do sanitky, kopl jednoho z ošetřujících do hlavy. Strážníci muže zpacifikovali a protože dále útočil a vyhrožoval, nasadili mu pouta. Strážníci pak museli asistovat i při převozu výtržníka do nemocnice. O události byla informována Policie ČR.

AŽ ROK ZA „KRESBU“.

Strážníci zadrželi 17letého mladíka, který fixem popsal skleněnou výplň vchodových dveří v Ostravě-Dubině. „Výtvarníka“ si převzali přivolaní policisté. Za trestný čin poškozování cizí věci mu hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok nebo peněžitá pokuta.

UKRADL MOBIL.

Strážníci dopadli mladíka, který ukradl mobilní telefon a pokusil se jej prodat. Poškozeným byl 14letý chlapec na hřišti v Ostravě-Hrabůvce, kde si k němu přisedla skupinka osob. Adolescenti – dvě dívky a dva chlapci – mu vzali mobil. Okradený mladík vše oznámil na linku 156, hlídka na místo záhy dorazila. Jeden z chlapců se pokusil mobil odhodit do křoví, kde byl také nalezen. Policie věc šetří pro podezření ze spáchání trestného činu krádeže s možným odnětím svobody až na tři roky nebo peněžitým trestem.

„MY NEKRADEME, JEN STOJÍME.“

Pozornost strážníků městské policie v noci upoutalo osobní auto Ford na parkovišti v Ostravě-Hrabůvce, které mělo demontováno dvě kola, stálo na zvedáku a na předních dveřích na straně řidiče byl viditelně poškozený zámek. Vše vypadalo na nedokončenou krádež. V blízkosti vozidla opodál stálo auto se zapnutými světly, ve kterém seděli dva muži. Strážníkům jeden z nich tvrdil, že pouze přivezl domů kamaráda a že přijeli malou chvíli před strážníky. Zda mluvili pravdu, dále šetřila přivolaná Policie ČR.

ZBRAŇ: PLYNOVÁ PISTOLE.

Strážníci při noční pochůzce spa¬třili v Moravské Ostravě muže, který držel v ruce střelnou zbraň, mířil s ní na jiné muže, pohybující se opodál, a vystřelil. Muž dokonce mířil i na strážníky, kteří byli nuceni krýt se za stromy. Pachatel se dal na útěk. K pronásledování se přidali i policisté. Na výzvy k zastavení muž nereagoval, přesto se strážníkům podařilo po chvíli muže dopadnout. Zajistili plynovou pistoli, náhradní náboje a také teleskopický obušek. Zadrženého muže i zbraň převzali přivolaní policisté. Bez zranění či škodě na majetku je jednání kvalifikováno jako přestupek.

KOPÁNÍ DO DVEŘÍ: ZA PĚT TISÍC.

Na lince 156 přijaté oznámení přivolalo hlídku strážníků do domu v Ostravě-Výškovicích. V domě našli muže, který kopal do dveří jednoho z bytů a hlasitě se domáhal otevření. Byl zjevně opilý a tak jej netrápilo, že je noc a že ruší křikem další nájemníky. Z bytu vyšla žena, která se představila jako jeho matka a uvedla, že syn u ní nebydlí a opilého jej odmítla vpustit. Muž odmítal dům opustit a dokonce napadl jednoho ze strážníků. Uklidnil se až po nasazení pout a rozhodl se dům opustit, až mu pouta sundali. Jednání bylo kvalifikováno jako přestupek, muži hrozí pokuta až 5000 korun. (mp)


Strana 7


 Ostrava Kamera Oko

První ročník mezinárodního filmového festivalu Ostrava Kamera Oko se uskuteční od pátku 25. září do neděle 4. října. Festival je připravován jako každoroční mezinárodní festival se specializací na kameramanskou tvorbu a na propagaci české kameramanské tvorby v ČR i ve světě a reflektující filmovou tvorbu spojenou s městem Ostrava.

Festival Ostrava Kamera Oko je součástí kandidatury Ostravy na titul Evropské hlavní město kultury 2015. Tým pověřený přípravou projektu vede známý televizní a filmový producent Čestmír Kopecký. „Ostrava splňuje všechny podmínky pro pořádání filmového festivalu a přitom žádnou svou vlastní filmovou přehlídku nemá. Jsou zde jen “ozvěny” jiných festivalů, které zdaleka nenabízejí to, na co je Ostrava připravena. Je zde televizní studio, které je již tradičním koproducentem českých filmů,“ říká Kopecký.


Tři otázky pro ředitele festivalu Jakuba Felcmana

Co festival Ostrava Kamera Oko divákům nabídne?

Festival je filmovým svátkem: deset dní se bude ve všech ostravských kinech (s výjimkou multikina) hrát pouze za 50 korun vstupného. Víkendový program bude posílen, promítat se bude již od dopoledne. Celou dobu se bude promítat také v sále klubu Atlantik a ve „staré Aréně“ – původním prostoru Divadla hudby na Masarykově náměstí. Ve staré Aréně se bude promítat zcela zdarma. Projekcí zdarma bude více, a program připravujeme i na dalších místech: v dole Michal, v oblasti Dolních Vítkovic a v Porubě na Hlavní třídě. Stačí jen sledovat novinky na internetových stránkách: www.filmfestivalostrava.com, články v novinách a oficiální festivalové tiskoviny, které budou k dispozici v informačních centrech.“

Čím se bude Ostrava Kamera Oko lišit od jiných festivalů?

 „Bude to městský festival jako odměna pro ostravské filmové diváky. Nebude snobskou přehlídkou s drahými večírky a diváky rozkastovanými podle důležitosti ani dezorganizovanou nadšeneckou akcí bez záruky. Představí úplné a dlouho očekávané novinky i klasická díla. Rekapitulačně představí i mnoho filmů, které vznikly v Ostravě – ukáže se konkrétně, jak dlouhou a bohatou filmovou historii Ostrava má. Ale uvítá také mnoho čestných hostů z filmového prostředí, třeba reži¬sérku Věru Chytilovou nebo kameramana Františka Uldricha, nebo členy Divadla Sklep, se kterými se diváci budou moci setkat na projekcích v sekci Televizního studia Ostrava.“

Na co vy osobně se na festivalu nejvíc těšíte?

„Těším se, že veškerá ostravská kina budou po oněch deset dní v souhře, se společným programem a jednotnou cenou, že budou moci přijít lidé, kteří si obvykle lístky nemohou dovolit. A diváci, kteří chodí do kina celý rok a sledují novinky, budou mít šanci vidět některé filmy dříve než kdekoliv jinde v republice, a setkat se s jejich autory. Těším se také, že přijedou lidé z jiných měst i ze zahraničí a tuto filmovou Ostravu poznají.“

Foto: Arnaud Desplechin / Vánoční příběh


Filmový program festivalu

Festival je zaměřený na kameramanskou tvorbu a tomu je podřízen i jeho filmový program, který v několika sekcích představí jak tvorbu klasiků české kamery či vizuálně zajímavé nové zahraniční filmy tak i studentské snímky mladých začínajících kameramanů. Samostatná část je věnována i Ostravě jako filmově podnětnému prostředí a vlastní sekci sestavili dramaturgové Televizního studia Ostrava České televize.

Mezinárodní sekce

Divácky atraktivní mezinárodní sekce festivalu představí filmy, které budou většinou uvedeny v české premiéře či jako předpremiéry distribučních titulů. Festival Ostrava Kamera Oko je koncipován jako festival se zaměřením na kameramanskou tvorbu a tomu je podřízen i výběr filmů v této sekci.

V mezinárodní sekci bude v předpremiéře uveden britsko-irský film Hlad o posledních šesti tý¬dnech života irského rebela Bobba Sandse, jenž v roce 1981 zemřel ve věznici Mane na následky dlouhé hladovky. Režisér Steve McQueen, jeden z nejuznávanějších současných vizuálních umělců, za něj loni získal Zlatou kameru pro nejlepší debut na festivalu v Cannes. Pro jeho dílo je typický smysl pro detail a výtvarnou kompozici.
Další filmovou lahůdkou¬ mezinárodní sekce bude také soutěžní snímek z Cannes z roku 2008 režiséra Arnauda Desplechina Vánoční příběh. „Vánoční příběh je film neuvěřitelně hutný, plný, po všech stránkách štědrý.“ (Serge Kaganski, Les Inrockuptibles)

Foto: Steve McQueen / Hlad


Strana 8


Česká kameramanská škola

Průřezová přehlídka, která je koncipována jako každoroční, představí umělecky hodnotná i divácky oceňovaná díla významných českých kameramanů. Tradice české kameramanské školy byla založena již před více než sto lety a řada českých kameramanů dosáhla světového věhlasu, díky svým schopnostem natáčela významné snímky nejen české, ale i světové filmové historie. Tato sekce si klade za cíl postupně představovat práci všech významných českých kameramanů všech generací a upozorňovat tak na význam české kameramanské školy a význam práce kameramana pro filmové umění vůbec.

Letos budou na festivalu uvedeny filmy kameramanů Václava Vícha, Otty Hellera, Jana Čuříka, Jaroslava Kučery, Miroslava Ondříčka, Ivana Šlapety, Jaromíra Šofra či Stanislava Miloty. V rámci sekce Česká kameramanská škola budou představeny i filmy nejmladší kameramanské generace ve dvou průřezových programových blocích. První z nich „To nejlepší z FAMU“ obsahuje vizuálně zajímavé a inovativní školní práce mladých českých kameramanů, které na FAMU vznikly v posledních deseti letech. Druhý blok „Klausury FAMU 2009“ by měl představit nejnovější, zcela čerstvé filmy současných studentů Katedry kamery pražské FAMU.

Výběr z programu:

Erotikon
(režie: Gustav Machatý, 1930)
Svět patří nám
(režie: Martin Frič, 1937)
Spalovač mrtvol
(režie: Juraj Herz, 1968)
Mučedníci lásky
(režie: Jan Němec, 1969)

Foto: Kameraman Stanislav Milota s režisérem Jurajem Herzem při práci na filmu Spalovač mrtvol (1968).


Pocta František Uldrich

V rámci sekce Česká kameramanská škola proběhne pocta kameramanovi Františku Uldrichovi u příležitosti jeho letošního ocenění Cenou Asociace českých kameramanů (AČK) za celoživotní dílo. Výběr z jeho bohaté tvorby představí jak Uldrichovu asi nejvýznamnější spolupráci s režisérem Františkem Vláčilem, tak i jeho práci na odlehčenějších filmových žánrech.

Výběr z programu:

Adelheid
(režie: František Vláčil, 1970)
Konec agenta W4C
prostřednictvím psa pana Foustky
(režie: Václav Vorlíček, 1967)

Režisér František Vláčil o filmu Adelheid:

„V roce 1969 jsem natočil Adelheid. Původní Körnerovu synopsi v polovině 60. let sice schválili, ale nedoporučili k realizaci. Soudilo se, že doba není zralá pro přehodnocování odsunu Němců. Körner pak látku vydal jako román, který později znovu přepsal do scénáře. A ten mi nabídl.

V nové verzi jsme zúžili osud lidí v pohraničí na vztah Viktora a Adelheid. Oba dělí mnoho přehrad, které nejsou jen v nich, především je to diametrální různost výchovy.


Foto: Věra Chytilová s kameramanem Jaroslavem Kučerou při práci na filmu Ovoce stromů rajských jíme (1969).

Chytilová - Kučera - Kučera

Ostravská rodačka a významná česká režisérka Věra Chytilová oslaví v tomto roce kulaté životní jubileum. Ostrava Kamera Oko u této příležitosti představí retrospektivu její autorské „rodinné“ spolupráce s kameramany (manželem) Jaroslavem Kučerou a (synem) Štěpánem Kučerou. V sekci Věra Chytilová – Jaroslav Kučera – Štěpán Kučera budou promítnuty jak slavné filmy Perličky na dně či Sedmikrásky, tak i dokument Vzlety a pády či portrét Věry Chytilové Cesta, který Štěpán Kučera natočil s režisérkou Jasminou Blaževič.

Režisérka Věra Chytilová o kameramanovi Jaroslavu Kučerovi:

„Můj muž Jaroslav Kučera se původně chtěl věnovat výtvarnému umění, maloval i sochal. Byl dřív výtvarníkem než kameramanem a pro výtvarnou stránku filmového obrazu měl mimořádný smysl. Nakonec v hrané tvorbě dělá vlastně kameraman dokument o té hře. Po Automatu svět z Perliček na dně jsme si uvědomili, že filmem by se mělo vyjadřovat to, co je jiným způsobem, jiným tvůrčím jazykem nesdělitelné, že to se opomíjí, že se pořád dělá cosi jako filmové, fotografované divadlo, zatímco realita by se měla uchopit globálně. Nelíbilo se nám, že film se nesnaží působit na diváka, na jeho vývoj a rozvoj výtvarně, aby rozšiřoval jeho schopnosti vnímání. Byli jsme zvědaví, jak dalece to bude sdělné, sami jsme to nevěděli. Nevěděli jsme, co si můžeme dovolit, až kam můžeme jít, ať už v Sedmikráskách nebo ve filmu Ovoce stromů rajských jíme.“ (Z rozhovoru Martina Jirouška pro Mf Dnes)


Karel Reisz – ostravský rodák

Jako zvláštní součást mezinárodní sekce proběhne na 1. ročníku festivalu pocta ostravskému rodákovi a světově proslulému režisérovi a producentovi Karlu Reiszovi. Reisz, který prožil dětství v Ostravě-Vítkovicích, se do Velké Británie dostal jako jedno z dětí, které před holocaustem zachránil Nicholas Winton. (Příběhu Nicholase Wintona je věnován dokument Matěje Mináče: Síla lidskosti – Nicholas Winton). Karel Reisz je představitelem významného filmového hnutí tzv. anglické nové vlny Free Cinema. Je autorem filmů V sobotu večer, v neděli ráno, Psí vojáci či Francouzova milenka. Produkoval snímek Ten sportovní život, který bude v Ostravě uveden.


Národní kameramanská studentská soutěž

V rámci programu věnovaného kameramanské tvorbě proběhne na festivalu národní soutěž krátkých studentských filmů o nejlepší kameru (podporovaná firmou Kodak). Z přihlášených snímků studentů českých škol bude vybráno 8 snímků, které následně ohodnotí odborná porota. Filmy budou uvedeny jak společně v jednom programovém bloku, tak i jako předfilmy snímků z mezinárodní sekce.


Strana 9


Ostrava ve filmu

V rozsáhlé festivalové sekci Ostrava ve filmu se mohou diváci seznámit se slavnými i pozapomenutými filmy, které se v tomto nejen vizuálně přitažlivém městě natáčely, ať už se jedná o němou Šachtu pohřbených idejí s mezititulky Petra Bezruče, budovatelské drama z 50. let Nad námi svítá či novější Sluneční stát Martina Šulíka a díla příslušníka nejmladší “ostravské filmařské generace” režiséra Radima Filipce Fajně. Program nabídne i dokumentární a amatérské snímky s ostravskou tematikou nebo speciální venkovní projekci kultovního filmu Tomáše Vorla Kouř v Ostravě-Vítkovicích.

Rozsáhlá sekce představí Ostravu jako město, které svojí vizuální přitažlivostí a osobitou historií přitahovalo filmaře již od počátku 20. století. Filmová Ostrava se představí nejen ve známých dílech z české filmové historie jako Poslední výstřel či Nad námi svítá, ale také například v němém filmu z roku 1921 Šachta pohřebných idejí, který byl léta považován za ztracený a až v 90. letech se Národnímu filmovému archivu podařilo získat jeho kopii ze soukromé sbírky. Ostrava se ale neobjevuje jen v dramatech a komediích ze života horníků, dělníků a „budovatelů socialismu“, ale také ve filmech dokumentárních, amatérských či ve videoartu.

Výběr z programu:

Šachta pohřbených idejí
(režie: Rudolf Myzet,
Antonín Ludvík Havel, 1921)
Nad námi svítá
(režie: Jiří Krejčík, 1953)
Poslední výstřel
(režie: Jiří Weiss, 1950)
Sluneční stát
(režie: Martin Šulík, 2005)
Fajně (režie: Radim Filipec, 2003)
Kouř (režie: Tomáš Vorel, 1989)

Foto: Igor Bareš, Ivan Martinka, Luboš Kostelný a Oldřich Navrátil v česko-slovenském filmu Martina Šulíka Sluneční stát (2005).


Profil Jana Kačera

Profil herce a režiséra Jana Kačera, který dlouhá léta působil v Ostravě, představí Kačerovu hereckou i režijní práci v jeho různých polohách a významných filmových rolích. Kačerovu tvorbu režijní zastupuje jeho film, věnovaný osudové Ostravě, Město mé naděje.
Filmy Jana Kačera jsou zastoupeny i ve zvláštním programu Pocta Františku Uldrichovi.

Výběr z programu:

Flirt se slečnou Stříbrnou
(režie: Václav Gajer, 1969)
Město mé naděje
(režie: Jan Kačer, 1978)


Televizní studio Ostrava

Televizní studio Ostrava oslavilo v roce 2005 už 50 let své existence. Jeho tvorba bude prezentována v samostatné sekci, která vzniká ve spolupráci s TS Ostrava a představí zajímavé a unikátní projekty, které zde v posledních letech vznikly. Málokdo ví, že to bylo právě v Ostravě, kde vznikly televizní pořady známého pražského Divadla Sklep. Televizní tvorba tohoto oblíbeného divadelního souboru bude představena ve dvou programových blocích a v rámci festivalu také proběhne vystoupení Divadla Sklep v divadle Domu kultury města Ostravy. Dalším zajímavým a velmi úspěšným počinem TS Ostrava je dokumentární seriál režiséra Radovana Lipuse a architekta Davida Vávry Šumná města. V neposlední řadě je třeba zmínit i výjimečný dokumentární snímek Petr Bezruč (bez záruky).

Výběr z programu:

– Divadlo Sklep (Mlýny, režie: Ondřej Trojan, Tak dělejte něco!, režie: Tomáš Vorel, Postup, režie: Ondřej Trojan, Časem vrah, vrahem čas, režie: Ondřej Trojan)
– Šumná města (režie: Radovan Lipus, díly: Ostrava, Karvinsko, Frýdek-Místek, Český Těšín)
– Petr Bezruč (bez záruky)
(režie: Ivo Macharáček, 2002)
– Program videoklipů z TS Ostrava

Foto: Petr Bezruč


Program pro děti

Festival je otevřen všem věkovým kategoriím, proto se v jeho programu najdou i pořady a filmy pro nejmenší diváky. Právě jim jsou určeny dopolední víkendové projekce v Minikině. Z bohaté tvorby ostravského animačního studia Prométheus vybrali dramaturgové festivalu sedmidílný animovaný večerníček režiséra Ivana Renče z roku 1979 Pohádkový dědeček, který se bude promítat v neděli 27. 9. a sobotu 3. 10. od 10.00.

V sobotu 26. 9. od 10.00 je připraven celovečerní film ze stejného ostravského studia z roku 1989 Jak ševci zvedli vojnu pro červenou sukni, která vznikla jako celovečerní verze večerníčku O Kubovi a Stázině. Na motivy knihy Václava Čtvrtka pohádku natočil režisér Karel Trlica s hlasy Václava Postráneckého, Michala Pavlaty, Veroniky Žilkové, Františka Filipovského a dalších.

Poslední film určený především starším dětem je pro změnu zcela nový nizozemský hraný film Hrdinové z Daranu. Snímek režiséra Lourense Bloka, těžící z krás divoké africké přírody, vypráví o dobrodružné výpravě evropského chlapce Jimmyho, africké dívky Charity a kouzelné mluvící žirafy jménem Seraf. Film je na festivalu uváděn v předpremiéře díky distribuční společnosti Cinemart. Hrdinové z Daranu se budou promítat v pondělí 28. 9. od 10.00.

Dobrodružný snímek Tajemství ocelového města bude uveden v sobotu 26. 9. od 14.00 v Minikině, repríza pak v úterý 2. 10. od 17.00 v kině Art.


Strana 10


Foto: Fotografie Viktora Koláře představované v rámci „Ostravy poetické“ na www.ostrava2015.cz

Zeptali jsme se K. Ondřejkové z týmu Ostrava 2015

Kateřino, co je to vlastně projekt Evropské hlavní město kultury?

Jednoduše řečeno se jedná o „kulturní olympiádu“, která trvá jeden rok ve dvou vybraných městech Evropy. V roce 2015 se bude konat v Belgii a v České republice. O vítězných městech rozhodne koncem roku 2010 třináctičlenná odborná komise složená ze sedmi zástupců evropských institucí a šesti českých, jmenovaných ministerstvem kultury. V České republice se kromě Ostravy o titul uchází i Plzeň.

Proč právě Ostrava?

Ostrava vždy byla místem práce. Lidé zde za ní přicházeli a když nebyla, tak odešli. Nic je k tomuto místu nepoutalo, to chceme změnit. Zisk titulu je pro Ostravu velkou šancí a také nadějí. Je to šance změnit vnímání města zevnitř i zvenčí. Šance realizovat plány, které má a doposud se pro ně nepodařilo získat peníze, podporu a tým lidí, kteří je dotáhnou do konce. Šance konfrontovat to, co se v oblasti kultury odehrává v Ostravě s tím, jak podobné věci dělají jinde v Evropě. Šance doplnit kulturní infrastrukturu města tak, aby byla úplná. Šance využít stávající městskou zeleň, aby vznikla relaxační místa, kde budou moci trávit Ostravané svůj volný čas. Šance vrátit Ostravě to, čím už jednou v historii byla – kulturním centrem Evropy.

Co titul přinese obyvatelům Ostravy?

Již v rámci své kandidatury využije Ostrava příležitost oznámit Evropě, čím obohatila její kulturu v minulosti a čím ji chce oslovit dnes. Podzim letošního roku bude ve znamení tří výjimečných akcí. Vyjde Bílá kniha ostravské kultury, která se stane základem vznikající internetové encyklopedie podrobně mapující kulturní historii a současnost města.

Výstava výmluvně nazvaná OSTRAVA?, která se bude konat od 17. září do 25. října na výstavišti Černá louka, představí v jedinečné kolekci všechny významné obrazy, fotografie a další artefakty autorů, kteří v Ostravě nebo o Ostravě tvořili. A samozřejmě filmový festival Ostrava Kamera Oko, který již není třeba více přibližovat.

Foto: Na výstavě Ostrava? bude také obraz F. Kupky Pískaři na Seině ze sbírky Vítkovic.


Zajímavosti z dalšího filmového a doprovodného programu

Kromě klasického promítání v kinech se na festivalu Ostrava Kamera Oko připravuje i několik speciálních, nejen filmových, akcí.

Neděle 27. září – důl Michal: promítání videoklipů z archivu televizního studia Ostrava
O výběr videoklipů se postaral hudební publicista Pavel Klusák. Žánrově pestrý výběr sahá od lidových písní a Marie Rottrové až po kapely Buty, Priessnitz nebo Psí vojáci. Po projekci následuje koncert mladých ostravských kapel.

Čtvrtek 1. října – divadlo Domu kultury města Ostravy: Besídka Divadla Sklep
Představení Divadla Sklep - jedna z jeho legendárních Besídek.

Pátek 2. října – Ostrava¬ Poruba: Filmová procházka
Po setmění proběhne na Hlavní třídě v Ostravě-Porubě Filmová procházka, při které se na několika místech budou promítat na zdi a fasády domů krátké filmy. Dramaturgicky se na výběru promítaných filmů podílí Jiří Hruška z Mezinárodního studentského festivalu Ostrava-Picture.

Sál Staré Arény

V sále Staré Arény (bývalé Divadlo hudby na Masarykově náměstí) se kromě projekcí sekce Televizní studio Ostrava budou konat i poslechy rozhlasových her a pořadů vyrobených v Českém rozhlase Ostrava. Kromě nových a festivalově úspěšných dokumentárních pořadů se nejen milovníci divadla mohou těšit na rozhlasová zpracování her Evžen Oněgin (stále na repertoáru Divadla Petra Bezruče) a Průběžná o(s)trava krve. Právě velmi úspěšná inscenace režiséra Radovana Lipuse Průběžná o(s)trava krve bude ve své rozhlasové podobě z roku 2000 uváděna ve stejném prostoru, kde se hrála v době, kdy na Masarykově náměstí sídlila Komorní scéna Aréna.

Aktuální časy a místa všech projekcí, další novinky a informace o programu se budou postupně objevovat na internetových stránkách: www.filmfestivalostrava.com


Foto: Připravované Filmové procházky navazují na úspěšné Fresh Film Walks konané v Praze a dalších městech¬ v rámci festivalu Fresh Film Fest.

 

Praktické informace k festivalu

Kdy:

Pátek 25. 9.–neděle 4. 10. 2009
10 dní, 6 sálů, 100 filmů,
vstup 50 korun

Kde:

Festival probíhá v šesti nezávislých sálech města Ostravy: v Minikině, v kinech Vesmír, Art a Luna a v sálech klubu Atlantik a bývalého divadla Aréna. Foyer bývalého divadla Aréna slouží také jako festivalové centrum.

Vstup na oficiální program:

Vstupenka na všechna festivalová představení je jednotná a činí 50 Kč.

Festivalové centrum

Po dobu konání festivalu je v sále festivalového centra k dispozici kavárna, wi-fi přístup zdarma a informační přepážka.

www.filmfestivalostrava.com


Strana 11


Svatováclavský festival za dveřmi

Foto: Z loňského festivalového koncertu v katedrále Božského Spasitele v Ostravě

nenechte si ujít

Vznikl před šesti léty z nadšení ostravských umělců. Ostravané hýčkáni dlouhodobě skvělou úrovní divadel, koncertů a festivalů, jej přijali s nadšením. Svatováclavský hudební festival trvá vždy od svátku sv. Václava 28. září, který je zároveň svátkem Dne české státnosti, až do 28. října, který je svátečním Dnem vzniku samostatného českého státu.

Festival je rok od roku bohatší a stal se nejen městskou, ale i krajskou kulturní událostí. Nabízí koncerty v kostelích v Ostravě i blízkých obcích. Chrámy propůjčují hudbě důstojné a emotivní prostředí a tak není divu, že bývají koncerty vyprodány. Skvělou Janáčkovu filharmonii Ostrava, která zahraje na úvodním koncertu v ostravské katedrále Božského Spasitele, doplňují i další tělesa, mnozí instrumentální sólisté a pěvci přijíždějí ze zahraničí. Program obsahuje díla Dvořáka, Beethovena, Suka, Kleinknechta, Zelenky, Martinů, Haydna, Händla, Bacha, Mozarta, Ebena a mnoha dalších. Tato mimořádná kulturní událost je nejrozsáhlejším festivalem prezentujícím duchovní artificiální umění v celé republice.

Letos se koncerty uskuteční v ostravské kate¬drále Božského Spasitele, přívozském kostele Neposkvrněného početí Panny Marie, ostravském evangelickém kostele, polanském kostele svaté Anny, pustkoveckém kostele sv. Cyrila a Metoděje, mariánskohorském kostele Panny Marie Královny, zábřežském kostele Svatého Ducha, kostele svatého Jakuba v Plesné, v kostele sv. Bartoloměje v Nové Vsi, ostravském kostele sv. Václava, vítkovickém kostele sv. apoštola Pavla, starobělském kostele sv. Jana Nepomuckého, svinovském kostele Krista Krále a slezskoostravském husitském kostele. Podrobnější informace na www.shf.cz. (ok)


Divadla i ulice města znovu navštíví loutky i herci třinácti souborů

 Všichni se těší na osmé ‚Spectaculo‘

Mezinárodní festival loutkových divadel Spectaculo Interesse už opravdu poosmé oživí Ostravu. Koná se co dva roky a vždy se nesmazatelně vryje do paměti diváků i účastníků. Od 28. září do 2. října se divákům i odborné porotě představí loutkové soubory a představení z Polska, Slovenska, Německa, Nizozemí, Portugalska, Velké Británie, Ruska, Španělska, Kanady a také samozřejmě čtyři česká divadla – z Ostravy, Hradce Králové, Prahy a Jaroměře. Podobně jako jiné ostravské festivaly se i ten loutkový koná na mnoha místech, kromě divadla loutek například také v Hornickém muzeu, na konzervatoři, v Divadle P. Bezruče apod.

Podle dramaturgyně divadla Jany Pithartové je repertoár festivalu pestrý, vybrat si může každý. Světovou premiéru La Fontainových bajek uvede v Ostravě renomovaný španělský soubor Tabola Rassa, ruský soubor Dzampamo přijíždí s inscenací hry Stařec a moře, tradičně dobrý polský Teatr Lalka z Varšavy nabídne inscenace Kino Palace a také představení Nicota aneb Becketovo ticho. Festivalu se zúčastní rovněž studenti uměleckých škol oboru loutkoherectví. Jejich tvůrčí dílnu povede světoznámý loutkář z Brazílie Duda Paiva. Doprovodný program nabídne film Poslední maringotka, pro účastníky festivalu pak konferenci.

Divadlo loutek Ostrava je významně podporováno městem, jako jedno z mála v Evropě má od roku 1999 novou budovu. Městu vrací investice v podobě kvalitního repertoáru i účastí na mnoha zahraničních festivalech, kde výrazně posiluje image města. Kromě jiných aktivit se stalo také členem a účastníkem europrojektu „Létající festival – děti a rodina v současné Evropě“, který se zaměřuje na prezentaci problémů dětí a rodin v současném světě. Rozšíří rovněž kulturní vliv divadel v různých evropských zemích.

Město rozhodlo o moderní přístavbě divadla. S pozoruhodným projektem seznámíme čtenáře v příštím vydání Ostravské radnice. (o)


co, kdy, kde ve městě

Pocta českým světcům

Janáčkova konzervatoř a gymnázium v Ostravě pořádá varhanní koncert Marka Kozáka s názvem Pocta českým světcům 17. září na konzervatoři, pod stejným titulem pak 22. září koncert Komorního orchestru JKO se sólisty v kostele sv. Václava.

Stojí za návštěvu

Až do 4. října nabízí galerie výtvarného umění v Ostravě výstavu Petra Lysáčka pod názvem „lysacek@post.cz“. Představuje největší soubor prací umělce tvořícího v Praze a Ostravě z žánrů instalace, objektu, video artu, fotografie, materiálových obrazů a také klasické malby.

Koncertní lahůdka už 2. října

V Domě kultury města Ostravy se 2. října uskuteční mimořádný koncert. Ve spolupráci s Janáčkovou filharmonií Ostrava vystoupí gruzínský basista Paata Burchuladze. Zazní árie především z Verdiho oper, ale také díla Prokofjeva, Čajkovského a Gershwina. Po loňském úspěchu galakoncertu se sólisty Tatjanou Lisnic a Josephem Callejou chce ostravská filharmonie nabízet podobnou mimořádnou koncertní událost každý rok.

Sezonu zahájí Tosca

Už druhou sezonu živých přenosů představení z newyorské Metropolitní opery zahájí 10. října Pucciniho Tosca s Karitou Matilla v hlavní roli, která v loňské sezoně zářila v náročné titulní roli Salome. Celkem devět oper nabídne až do května divadelní sál Kulturního domu města Ostravy, o vstupenky je mimořádný zájem.

Stopy ohně

Oheň se stal motivem uměleckého ztvárnění mnoha tvůrců. Výstavu na toto téma otevřela Galerie výtvarného umění v Ostravě už v srpnu, trvá do 27. září. Přibližuje díla předních osobností českého umění, jakými jsou A. Veselý, J. G. Dokoupil, V. Janoušková, J. Kolbasa, D. Chatrný, E. Ovčáček, J. Steklík, Z. Ságlová a další.

Kdy do planetária?

Září bývá velmi vhodné k pozorování noční oblohy. Hvězdárna a planetárium J. Palisy v Porubě zve k návštěvám. Tady také přesně evidují roční období – podzimní rovnodennost nastane 22. září ve 23 hodin 18 minut SELČ. Víkend 19.–20. září pořádá planetárium Ostravský astronomický víkend, 25. září pak Evropskou noc vědců s bohatým programem. Astronomický kurz začíná úvodní schůzkou 7. října, v sobotu 10. října je Den otevřených oken do vesmíru. Více na http://planetarium.vsb.cz.

Den pro seniory

V rámci Mezinárodního dne seniorů se v sobotu 26. září v Ostravském muzeu na Masarykově náměstí uskuteční Den otevřených dveří pro všechny seniory. Uvítá je ředitelka muzea paní Jiřina Kábrtová, která dá návštěvníkům nahlédnout do pozoruhodných expozic muzea a seznámí je s historií Ostravy.


Strana 12

Profesor Ivo Vondrák vidí budoucnost nových technologií v unikátním centru výzkumu přesně:

 Vzdělání a výzkum jsou rub a líc jedné mince

o lidech s lidmi

Ostrava dnes stojí na rozcestí. Stejně jako již mnohokrát ve své minulosti. Skončila éra těžkého průmyslu a černouhelného hornictví. Také dnes se vedou diskuse o tom, kam by mělo město směřovat, na čem by měla být založena jeho prosperita a budoucnost. I když dosavadní tradice průmyslu stále zůstává a po řadu desetiletí bude viditelná, vypadá to, že budoucnost se v této chvíli kloní ke kombinaci tradičního strojírenství a informačních technologií. Rozvoj tohoto odvětví je dnes, více než kdykoliv předtím, závislý i na schopnosti zavádět nové poznatky a technologie do výroby. To na sebe samozřejmě klade různé nároky, od schopnosti obyvatel města a zaměstnanců firem zvyšovat svou odbornou a jazykovou kvalifikaci, po spolupráci vysokých škol, soukromého sektoru a veřejné správy. Jedním z reprezentantů tohoto směru je padesátiletý děkan fakulty elektrotechniky a informatiky Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava, profesor Ivo Vondrák.

Profesorem před čtyřicítkou

Ivo Vondrák se narodil v Ostravě v roce 1959. Souběžně vystudoval fakultu strojní a elektrotechnickou na Vysoké škole báňské a matematicko-fyzikální fakultu na Univerzitě Karlově v Praze. První pracovní angažmá získal v bývalém OKR, kde měl na starost využití matematických a počítačových metod v projektování a výzkumu. Od konce osmdesátých let působí na Vysoké škole báňské. Tady v roce 1989 spoluzakládal a vedl katedru informatiky. Má za sebou také desetileté působení v zahraničí. Jako hostující profesor vyučoval na katedře aplikované matematiky na Montanuniversitat Leoben v Rakousku, rok pracoval v Software Research Labs v americkém Dallasu. V devětatřiceti letech byl prezidentem republiky jmenován profesorem. O pět let později, v roce 2003, se stal děkanem fakulty elektrotechniky a informatiky. Je ženatý, s manželkou Marcelou žije od roku 1985.

Superpočítač znamená šanci

Stál u zrodu projektu známého pod označením IT4Innovations, který je jedním z devíti, jenž společně připravily regionální vysoké školy a Akademie věd České republiky za finanční podpory města Ostravy a Moravskoslezského kraje. Předkládají je s žádostí o podporu z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Označení IT4Innovations skrývá záměr vybudovat v Ostravě speciální centrum excelentního výzkumu v oblasti informačních technologií. „Pokusili jsme se navázat na průmyslový historický kontext našeho regionu a nově vzniklou a rychle se rozvíjející IT oblast se zázemím celé řady špičkovým firem,“ říká Vondrák. Pokud by se projekt zdárně realizoval, získala by Ostrava superpočítač, který nemá v České republice obdoby. „Projekt je v mnohém přínosný. Získáme nejenom finance na vybudování celého centra v objemu přes dvě miliardy korun, ale vybudujeme unikátní centrum podpory výzkumu a moderních technologií,“ dodává k projektu profesor Vondrák. Instituce tohoto typu přispěje ke zlepšení obrazu České republiky, potažmo Moravskoslezského kraje, který by se tím měl šanci stát přirozenou cílovou destinací pro mladé tvůrčí lidi z domova i zahraničí. „Je to také mimořádná šance pro naše univerzity,“ dodává profesor Vondrák.

Úspěch regionu souvisí s rozvojem univerzit

Projekt předpokládá rozsáhlou spolupráci vysokých škol, komerční a státní sféry. „Financování škol musí být vícezdrojové. Podíl financování výzkumu z peněz komerční sféry stále narůstá. A roste také důvěra průmyslu v tuto spolupráci. Bohužel, převládající myšlení, že univerzita je pouze vzdělávací instituce, se mění jen velmi pomalu.“ Podle Iva Vondráka získaly nejúspěšnější univerzity své výsadní postavení díky výzkumné činnosti. „Nechci tím říct, že vzdělávání není důležité, důležité je si uvědomit, že univerzitní vzdělání a výzkum jsou rub a líc jedné mince. Bez výzkumu neroste kvalita univerzit, nelákají špičky v oboru.“ Občas sice zaznívají hlasy, že se tak vysoké školy stávají jenom laciným dodavatelem technologií pro průmysl. Toto Vondrák odmítá. „Je to hlavně šance zúročit unikátní tvůrčí potenciál univerzity. Transfer technologií zatím nesehrává klíčovou roli. Máme vybudovaný Vědecko-technologický park a Centrum pokročilých informačních technologií, ale role inkubátoru nových technologických firem, vznikajících jako spin-off výzkumné činnosti, je zatím v plenkách. Hledáme cestu, jak takové firmy podpořit, ale současně musíme najít cesty, jak tyto firmy přinesou finanční prostředky zpátky na univerzitu. Naštěstí se podařilo vybudovat silné vazby na kraj a město Ostravu. „Troufám si říci, že si naši politici uvědomují, že kvalita života a ekonomický úspěch regionu přímo souvisí s rozvojem univerzit a jejich vzdělávací a výzkumnou činností. Díky finanční pomoci z města a kraje mohly být projekty v rámci Operačního programu připraveny.“

Orientace na nové obory neznamená seškrtání těch klasických. Profesor Vondrák to vyjádřil přesně: „Budoucnost spočívá v interdisciplinaritě a propojování tradičních oborů s těmi moderními. Nedávno jsme slavili čtyřicet let přistání prvního člověka na Měsíci. To byl úžasný projekt, který dal dohromady snad všechny vědní obory. Dosažený výsledek si zasluhuje obdiv dodnes. My v menších podmínkách musíme uvažovat úplně stejně. Nerozdělovat obory, tradiční od moderních, humanitní od technických, musíme hledat cesty, jak je spojovat.“ Michal Bayer

Foto: Profesor Ivo Vondrák s primátorem města Petrem Kajnarem na tiskové konferenci k novým technologiím.


Strana 13


 Hospodářská krize na Ostravsku

z archivu města

„33letá služebná bez zaměstnání... vypila... větší dávku lysolu... Příčina sebevraždy je bída a hlad.“ „...62letá... stařena spáchala sebevraždu požitím lysolu pro bídu a strach z budoucnosti,“ „Vyhlídky... možno označiti za velmi nepříznivé.“

Jak hovoří tituly a výňatky z dobového tisku, i takové byly důsledky hospodářské krize, která postihla Československo v plné intenzitě ve 30. letech minulého století. Ještě v roce 1929 přitom byla většina evropských zemí a Spojené státy americké na vrcholu konjunktury. Sny o věčném míru, plány na odzbrojení a vytvoření evropské federace však překazil pro většinu současníků nečekaný pokles akcií a zhroucení newyorské burzy 24. října 1929 (Černý čtvrtek). Jak katastrofální budou důsledky pro celý svět, zatím nikdo nebyl schopen dohlédnout. V meziválečném Československu krach zpočátku nevzbudil příliš velkou pozornost. Hlavním tématem denního tisku byly v posledních říjnových dnech blížící se volby do Národního shromáždění a následné sestavování nové vlády. Moravskoslezský deník si všímal situace na druhé straně Atlantiku pouze v rámci burzovních zpráv. Ještě 3. listopadu zakončil autor svůj komentář velmi optimisticky: „...všechny obavy, vyslovované ve veřejnosti, jsou zbytečné a neodůvodněné. Nás události odehravší se v poslední době na bursách amerických i akce z nich vyplývající se přímo nedotknou. Jdeme, opakujeme, svou cestou a půjdeme jí i v budoucnu.“

Do Československa pronikala krize sice pomaleji, oproti západním zemím kulminovala o rok později, ale bohužel nenásledoval pomyslný odraz ode dna a situace byla velmi špatná ještě v roce 1934. Výraznější oživení nastalo až o rok později a na svůj předkrizový stav se výroba dostala teprve v roce 1937. Jako první bylo krizí zasaženo zemědělství. Na přelomu roku 1929 a 1930 se pak ohlásily potíže v odbytu zboží, na němž bylo Československo závislé, a to především textilu a skla. O něco později postihla krize těžký průmysl, na němž bylo existenčně závislé právě Ostravsko. Těžba uhlí poklesla v roce 1934 oproti předválečnému stavu téměř o polovinu, stejně tak výroba koksu, výroba surové oceli ve Vítkovických železárnách dosahovala pouze 34 procent výroby z roku 1913. Ruku v ruce s obrovským snížením výroby šlo samozřejmě propouštění dělníků a zkracování pracovní doby. Snižování kupní síly postihlo těžce také drobné živnostenské podniky, z nichž mnohé úplně zanikly nebo fungovaly pod hranicí existenčního minima. Propouštění a snižování mezd se nevyhnulo ani státním zaměstnancům. Napjatá situace se vyostřila na počátku roku 1932, když důlní podnikatelé oznámili svůj záměr propustit dalších 12 tisíc horníků. V březnu pronikly i na Ostravsko zprávy o zahájení stávky horníků na Mostecku. Na znamení solidarity a jako protest proti úmyslům těžařů vypukla 29. března stávka i na mnoha šachtách revíru. Uspíšila již téměř měsíc trvající jednání hornických odborů s těžaři, která skončila uzavřením dohody o zavedení neplacených střídavých dovolených, což mělo alespoň částečně zmírnit rozsah propouštění. Přesto na konci roku 1932 evidoval ostravský pracovní úřad téměř 12 tisíc nezaměstnaných (v roce 1930 jen 1850) a propouštění pokračovalo. Novinové titulky v prvních měsících roku 1933 hlásaly: „Katastrofa hladu na celém Ostravsku.“ „Armáda hladu na Ostravsku roste.“ „...zahajují masové propouštění havířů.“ „Situace vynucuje si propuštění 7000 dělníků z Vítkovic.“ „Za zavřenými dveřmi jednali o kůži dílenských zaměstnanců.“ Vrcholu dosáhla nezaměstnanost v dubnu 1933, kdy bylo na pracovním úřadu hlášeno téměř 13 tisíc osob.
Aby alespoň částečně zmírnilo dopady krize na nejchudší obyvatele, pořádalo město nejrůznější stravovací akce pro rodiny nebo mléčné akce ve školách. V únoru 1933 byly otevřeny dva útulky pro nezaměstnanou mládež ve věku od 14 do 20 let, kde měli zajištěnu celodenní stravu. V roce 1930 stát sice provedl rozsáhlou reformu podpor v nezaměstnanosti, ale jejím nedostatkem bylo to, že z ní byly zcela vyloučeny osoby samostatně výdělečně činné. Ani vydávání poukázek na potraviny, tzv. žebračenek, na účet státní pokladny nebo organizování nouzových prací nepomohlo zmírnit špatnou situaci nejchudších obyvatel. Rostly dluhy rodin, na pořadu dne byly exekuce a úřední vystěhovávání. Jako východisko ze špatné situace volili někteří dokonce sebevraždu. Několik desítek hornických rodin z Ostravska, sympatizujících se Sovětským svazem, se za vidinou lepších životních podmínek vystěhovalo na podzim 1932 na Ural. Šárka Glombíčková


Foto: Hladové děti ve frontě na polévku

Foto: I děti pomáhaly, jak mohly – například sběrem a odevzdáváním odpadu.

Foto: Soudobé titulky denního tisku

Foto: Typický snímek ze začátku minulého století – v haldách důlní hlušiny se dalo nasbírat i dost uhlí do domácností.


Strana 14


Město poskytlo druhou nejvyšší investici na výstavbu pavilonu nové expozice pro medvědy a hulmany

 Zoo Ostrava přivítala v letošním roce už čtvrt milionu návštěvníků

Tím čtvrtmiliontým se stal tříletý Dominik Dvorský z Ludgeřovic, který přišel v srpnu na návštěvu zoo s rodinou. Obdržel pamětní list a drobné dárky. Děti se v rámci letní školy v zoo zúčastnily různých aktivit – seznámily se s evropskými druhy šelem a dravců, pomocí her se vžívaly do způsobu života těchto zvířat a zkoušely si práci ošetřovatelů.

V zoo se stále rodí. Novým přírůstkem je mládě osla domácího. Sameček se narodil 25. srpna a má se čile k světu. Návštěvníci jej mají možnost již nyní pozorovat ve výběhu nedaleko amfiteátru zoo. Osly chová Zoo Ostrava již od roku 1959 a za tuto dobu se zde podařilo odchovat 20 mláďat. V průběhu několika měsíců se mají narodit ještě další mláďata.

Zhruba před čtyřmi měsíci se narodilo jedno z nejvzácnějších mláďat – sameček lemura Sclaterova. Modrooké lemuří miminko dostalo jméno Ravu, což malgašsky znamená „šťastný“. Jde o historicky první odchov tohoto nesmírně vzácného druhu nejen v České republice, ale i v rámci celosvětové populace mimo Madagaskar, USA a západní Evropu. O tom, jak mimořádná je to událost, svědčí fakt, že v celé Evropě se za poslední tři roky podařilo odchovat jen jedno jediné mládě v Zoo Mulhouse ve Francii.

Úspěšně pokračuje výstavba nové expozice pro medvědy a hulmany. Byla zahájena v listopadu 2008. Oba chované druhy žijí v ostravské zoo v nevyhovujících podmínkách starých výběhů, medvědinec pochází z roku 1961, expozice primátů, v níž žijí hulmani posvátní, pak z roku 1966. Cílem moderních zoo je vytváření expozic tak, aby umožnily zvířatům přirozené projevy chování a dobrou životní pohodu. Je to úsilí finančně velmi nákladné, proto se v Ostravě museli rozhodnout věnovat se pouze jednomu druhu medvědů. Zoo chová relativně mladý, zhruba dvacetiletý pár medvědů ušatých – samici Olinu a samce Maxe. Součástí komplexu budou také doplňkové expozice – 2 akvária a výběh pro vydry malé, dále dětské hřiště, vyhlídky pro návštěvníky, sociální zařízení pro návštěvníky, včetně toalet pro handicapované.

Na výstavbu celého náročného komplexu poskytlo město Ostrava investiční dotaci 71 milionů korun a po moderním pavilonu slonů, otevřeném v roce 2004, jde o historicky druhou nejvyšší investici za téměř 60letou historii Zoo Ostrava.

Připomeňme ještě, že 19. září pořádá zoo Den pro seniory, kteří mají vstup zdarma, v 10 a 14 hodin také komentovanou prohlídku s průvodcem. (sd)

Foto: Usilovně se pracuje na výstavbě expozice pro medvědy a hulmany

Foto: Mládě oslíka

Foto: Ravu – mládě lemura Sclaterova

 

Útulek v Ostravě-Třebovicích nabízí do dobrých rukou

Provozní 4, 722 00 Ostrava-Třebovice, 596 967 288, www.mpostrava.cz, od úterý do neděle 10–17 hodin


BART

- devítiletý jezevčík dlouhosrstý, černohnědé barvy. Nalezen v březnu v Ostravě-Heřmanicích. Je pohodový, na svůj věk nevypadá, vitální, vhodný ke starším lidem, ne k malým dětem, do bytu i na zahradu. Nejlépe k takovým lidem, kteří už mají s jezevčíky zkušenost.

LEXÍK

- malý 5,5letý pejsek, kříženeček černé barvy. Nalezen koncem března v Ostravě-Porubě na ulici Klimkovické, kde obtěžoval občany a rušil provoz. Na sobě měl kovový obojek. Pejsek je vhodný na zahrádku i do bytu, ale také do rodiny s většími dětmi.

COLOMBO

– 4letý pejsek, kříženec malého vzrůstu, černé barvy se světlými znaky. V útulku od poloviny dubna, přivezen z Ostravy-Mariánských Hor, kde byl odchycen u benzinové pumpy. Je to klidný, pohodový pes, nekonfliktní, snese se i s dalšími pejsky, vhodný do bytu i na zahrádku.

DAKINA

– jednoroční fenečka, kříženec smetanové barvy, malého vzrůstu. Byla nalezena v Antošovicích, kde se údajně několik dnů pohybovala a bloudila, hrozila jí nehoda na silnici. Je milá, hravá a veselá psí dorostenka, vhodná k dětem či druhému pejskovi, do bytu i na zahrádku.


Strana 15


Koníčci netradičně v Komenského sadech

Dvanáctého mezinárodního setkání jízdních policií, které uspořádala Městská policie Ostrava pod záštitou primátora Petra Kajnara, se zúčastnily ekipy z Česka, Polska a Maďarska. Organizátoři umístili kolbiště namísto jízdárny Baníku ve Staré Bělé poprvé do Komenského sadů.

V cross parkuru O pohár ředitele Městské policie Ostrava zvítězil Grzegorz Wypchlak na koni Don Camilo z Policie Čenstochová (Polsko), před Radkem Šejstalem (Listr) z MP Brno a Lucií Duškovou (Ota) z MP Pardubice. V zrcadlovém skákání dvojic O pohár primátora města Ostravy dominovali domácí strážníci: 1. Tomáš Novák (Pandor), 2. Daniel Ševčík (Adon), 3. Libor Zedníček (Gerel). Závěrečný policejní parkur O pohár hejtmana Moravskoslezského kraje pro sebe získal Karol Moleda na koni Jahranek z Policie v Chorzowě (Polsko) před Liborem Zedníčkem (Gerel) a Miroslavem Holým (Giset) oba MP Ostrava. V soutěži o přeborníka jízdních policí ČR, ve které rozhodoval součet výkonů ze všech kol, byl nejlepší Tomáš Novák na koni Pandor z MP Ostrava. Ceny vítězům předali primátor Petr Kajnar, náměstek hejtmana MS kraje Miroslav Novák a ředitel MP Ostrava Zdeněk Harazim. Navzdory deštivému počasí přišlo na 700 diváků spokojených s výkony jezdců, koní, ale také s premiérou nového závodiště. O program v přestávkách závodů se postarali herci Národního divadla moravskoslezského.

Mezi letošními hosty setkání byla i hraběnka Julianne Weinberg-Lessing, která loni darovala ostravské jízdní policii tři kladrubské vraníky. Jako odbornice spolu s dalšími opakovaně tvrdí, že ostravská jízdní policie je nejlepší v Evropě, údajně nemá srovnání. Pod záštitou primátora města přiveze paní Lessing v prosinci do ostravské ČEZ Arény jedinečné a exkluzivní představení pod názvem Vánoční španělská škola s vysokým jezdeckým uměním a špičkovými jezdci. Poprvé bude představení doprovázeno živou hudbou, autorka této jedinečné umělecké podívané, hraběnka Weinberg-Lessing, přizvala jako doprovod Janáčkovu filharmonii Ostrava. Stoosmdesátiminutové vystoupení nabídne 42 koní se špičkovými jezdci světového formátu. V programu představení, na jehož přípravě se podílejí téměř tři stovky lidí, vystoupí také právě jízdní oddíl Městské policie Ostrava. Podrobné informace na stránce www.ostrava.cz. (vi, k)

Foto: Přeborníkem ČR se stal nejlepší v bilanci disciplín mezinárodního setkání jízdních policií Tomáš Novák s koněm Pandor z Městské policie Ostrava. Cenu mu předává primátor Petr Kajnar.


Ve víru brazilské samby

Na čtyři sta párů ze tří desítek zemí se představí ve dnech 3. a 4. října během velkolepé taneční show Czech Dance Open Ostrava 2009 ve vítkovické ČEZ Aréně. Diváci se mohou těšit na špičkové taneční dvojice, účastníky finále světového šampionátu, kteří svedou souboje ve standardních a latinskoamerických tancích v rámci soutěže IDSF International Open.
Letošnímu ročníku dali pořadatelé podtitul „V rytmu brazilské samby“. Ve startovním poli se představí nejen světová elita, ale také dravé mládí zastoupené dvanácti- až patnáctiletými tanečníky. Publikum čekají dva dny plné šarmu a elegance. Vrcholem programu bude nesporně sobotní galavečer s finále v latinských tancích. Přímým přenosem jej bude přenášet ČT na svém prvním programu. Kromě moderátorů Jolany Voldánové a Romana Vojtka se můžeme těšit na Ewu Farnou, Janu Kirschner, Terezu Kerndlovou aj. Hlavními partnery Czech Dance Open Ostrava 2009 jsou město Ostrava a firma T.T. Trade Vítkovice. (vi)


krátce ze sportu

NOVÉ ŠKOLNÍ HŘIŠTĚ.

Současně se začátkem školního roku otevřeli u ZŠ na Ukrajinské ulici v Porubě víceúčelový sportovní areál. Vyrostl na místě starého hřiště, bude sloužit školákům i veřejnosti. Hrát se na něm dá malá kopaná, basketbal, volejbal, házená, tenis, k dispozici je atletická dráha. Jak zdůraznil starosta Poruby Lumír Palyza, obvod stavbu za 13,5 mil. korun realizoval hlavně díky Norským fondům, část dofinancovalo město Ostrava.

GENERÁLKA VOLEJBALISTŮ.

Sedmý ročník mezinárodního turnaje Ostrava Cup 2009, pod patronací města Ostravy, bude ve dnech 18.–19. září tou nejlepší generálkou na extraligovou soutěž. V hale Sareza na Hrušovské ulici se střetnou pořádající VK DHL Ostrava, Fatra Zlín a slovenské týmy VKP Bratislava a Slávia Svidník. V pátek se začíná hrát v 15 hod., v sobotu od 9 hod.

KLEPCŮV MEMORIÁL.

Oddíl zápasu TJ Sokol Vítkovice, jehož družstvo mužů získalo titul Sportovní kolektiv Ostravy 2008, organizuje v sobotu 26. září s podporou města Ostravy 8. ročník Memoriálu Jiřího Klepce v zápase ve volném stylu. Klání v kategoriích žáků, kadetů a seniorů začínají v telocvičně Sportovního centra Dubina na Horní ulici v Ostravě-Jihu od 10 hodin.

TALENTY S LUKEM A ŠÍPY.

Závody talentované mládeže zemí visegrádské čtyřky o Zlatý kylof Ostrava 2009 pořádá ve dnech 26.–27. září na své střelnici lukostřelecký oddíl TJ Mariánské Hory. Soutěžit budou lukostřelci v kategoriích kadetů, juniorů i dospělých do 27 let.

NÁBOR do JUDA BANÍKU.

Téměř tři stovky registrovaných judistů, nejvíce v ČR, to je 1. Judo Club Baník Ostrava, jehož tradice sahá do roku 1951. Ve třech střediscích, při ZŠ Porubská 831 v Porubě, v tělocvičně na ulici Mjr. Nováka v Hrabůvce a sportovní hale Sareza na Hrušovské ulici v Přívoze, se připravuje na 250 mladých judistů a judistek. Dvě desítky trenérů s licencí svazu juda a jejich asistenti z řad rodičů zvou další děti již od 5 let, aby si vyzkoušely předpoklady pro tento sport. Informace na www.1jcbo.cz. (vi)


Call centrum
Magistrátu města Ostravy
tel. číslo 844 12 13 14
•• informace o vyřizování úředních věcí a dokladů
•• objednání termínu návštěvy na vybraná pracoviště


Strana 16

 

Proč bychom se netěšili…

fototéma

…když z nebe padají galony vody. Páteční jarmak na Masarykově náměstí v Ostravě se ještě vydařil, v sobotu 29. srpna už lilo jako z konve. Divadelníky, kteří se měsíce připravovali, to neodradilo. Opera Prodaná nevěsta se za velkého zájmu diváků na náměstí konala, i když na chvíli musel orchestr před deštěm uniknout pod přístřešek. O to bouřlivější byl závěrečný potlesk, diváci tuto mimořádnou událost ocenili. Poděkoval i přítomný primátor města Petr Kajnar, písemné poděkování divadelníkům poslal starosta městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Miroslav Svozil. Oba potvrdili, že poslední srpnový víkend s programem na náměstí jako otvírání nové divadelní sezony vítají jako dobrý nápad a věří, že se z toho stane dlouhodobá tradice. (o)
Foto: Antonín Kubačák