Září 2008

Zářijové vydání měsíčníku Ostravská radnice, ročník 2008

c-documents-and-settings-krzyzankovavl-plocha-plone-foto-ostravska-radnice-or_predni_strana_web.jpg

 

 

 

 

 

 

Ostravskou radnici si můžete stáhnout také ve formátu PDF (2,18 MB).

Strana 1


Do lavic zasedly tři tisíce prvňáčků

Pondělí prvního září byl krásný slunečný den. A tak jenom pohled do kalendáře školákům a studentům s neomylnou jistotou připomněl – sladký čas prázdnin skončil. Jak už to bývá, na první zvonění se nejvíce těšili prvňáčci. Do lavic sedmdesáti tří ostravských základních škol jich nastoupilo 3022, což je přibližně stejně tolik, jako vloni. Rodiče si z nabídky škol mohli vybrat i z tzv. školního vzdělávacího programu. Jeho základem jsou specializace a různorodá zaměření, např. rozšířená výuka cizích jazyků, výpočetní technika, sport nebo zaměření na hudební, výtvarnou či dramatickou výchovu. Kromě klasických základních škol mají rodiče na výběr také školu bilingvní. Ostrava se může pochlubit mezinárodní školou, která se specializuje zejména na výuku dětí zahraničních investorů.

Slavnostně přivítali školní rok 2008-2009 studenti a pedagogové ostravských středních škol a odborných učilišť. Ve zcela zaplněném sále Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia Ostrava na Českobratrské ulici zazněl bouřlivý potlesk už během příchodu náměstka primátora Ostravy Lubomíra Pospíšila a zástupců vedení školy. Její ředitelka Soňa Javůrková popřála všem studentům, s důrazem na první a poslední ročníky, i pedagogům hodně pracovních a tvůrčích úspěchů. V roce 55. výročí založení konzervatoře ji bude navštěvovat bezmála pět set studentů ve čtyřech uměleckých oborech hudba, tanec, zpěv a v hudebně-dramatickém oddělení. „Těším se na výuku i nové spolužáky,“ prozradil student prvního ročníku a nadějný violoncellista Michal Zedníček ze Slezské Ostravy. Předpoklady pro studium na konzervatoři získal hrou na svůj nástroj v Základní umělecké školy Eduarda Marhuly v Mariánských Horách. Také on se zájmem shlédl premiéru hudebního dokumentu Jana Mudry Ostrava, město mladých talentů, jehož vznik podpořilo statutární město Ostrava. Na Janáčkově konzervatoři si krásné jubileum připomenou i dalšími akcemi. Slavnostními koncerty 8. a 9. října a dnem otevřených dveří 15. října.

Střední umělecká škola Ostrava zahájila školní rok v nových prostorách a s novou galerií. Za osmnáct let existence se několikrát stěhovala, proto bylo rozhodnutí upravit pro školu konečné a dostatečné prostory v bývalé Waldorfské základní škole na Matiční ulici 18 více než vysvobozením. V objektu například v suterénu vznikly klimatizované grafické dílny, nově byly vybaveny učebny teorií i ateliéry jednotlivých oborů ve dvou podlažích. Provoz zahájila rovněž vlastní galerie, kde se budou prezentovat studenti. Příležitost tu dostanou také práce studentů partnerských škol z jiných států. Příští rok je plánovaná druhá etapa rekonstrukce, která mimo jiné představuje adaptaci dalších dvou podlaží a vybudování bezbariérových přístupů. Ještě stále totiž část školy sídlí v budově na Poděbradově ulici.

Škola tvoří významnou část v nabídce středoškolského vzdělávání na Ostravsku. Talentovaným mladým lidem nabízí šest oborů – užitá fotografie a média, užitá malba, propagační grafika, propagační výtvarnictví včetně vědecké kresby a ilustrace, výtvarné zpracování keramiky a porcelánu a tvarování průmyslových výrobků. (vi, o)

Foto: Tisíce prvňáčků si první školní den opravdu vychutnaly.

 

» na stránkách najdete:


U příležitosti Dne české státnosti zveme na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Radnice města Ostravy s tradičními prohlídkami reprezentačních místností s průvodcem v sobotu 27. září od 10 do 12 a od 13 do 17 hodin.
Na Prokešově náměstí v programu ukázka techniky bezpečnostních složek, vyhlídka z věže radnice zdarma.

 zpět na začátek stránkyStrana 2


Lokální partnerství pomůže Romům na Slezské

Slavnostním zasedáním v obřadní síni slezskoostravské radnice zahájil v pondělí 25. srpna činnost projekt Lokálního partnerství. Jeho vznik iniciovala vládní Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách. V obvodu Slezská Ostrava, stejně jako v dalších jedenácti místech České republiky, si klade za cíl pomáhat při řešení ¬situace Romů žijících v sociálně vyloučených čtvrtích.

Mezi jedenácti místními subjekty, které se do pilotní fáze projektu zapojily, figurují Magistrát města Ostravy, Úřad městského obvodu Slezská Ostrava, základní školy, městské ředitelství Policie ČR, Diecézní charita ostravsko-opavská, občanská sdružení Vzájemné soužití, Společně-Jekhetane a další organizace. Jejich úkolem bude navrhovat řešení a realizovat konkrétní projekty pro jednotlivé problémové oblasti na území Slezské Ostravy. Přednostně se zaměří na vzdělávání, zaměstnanost, bydlení, so¬ciální služby a zdravotní péči. Jak zdůraznil ředitel Agentury pro sociální začleňování Marek Podlaha, cílem není dávat Romům něco zadarmo, ale pomáhat jim lépe se reali¬zovat ve většinové společnosti. Agentura v pilotním období projektu (do konce roku 2009) rozdělí mezi všech dvanáct lokalit na území České republiky 100 milionů korun převážně z evropských fondů.

Zahájení činnosti Lokálního partnerství se zúčastnila ministryně pro lidská práva a národnostní menšiny Džamila Stehlíková, náměstek primátora Ostravy Lubomír Pospíšil, starosta obvodu Slezská Ostrava Antonín Maštalíř a další osobnosti. Ministryně Stehlíková navštívila v průběhu dne slezskoostravskou čtvrť Kunčičky. Podívala se do základní školy na Škrobálkově ulici, do které chodí převážně romské děti. Zastavila se i mezi obyvateli Jubilejní kolonie v Kunčičkách, v níž z 540 bytů jsou plné čtyři stovky obydleny Romy. (vi)

Foto: Ministryně Džamila Stehlíková přijela do Ostravy zahájit projekt Lokálního partnerství Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách.


Delegace ve Volgogradu

Delegace města Ostravy v čele s náměstkem primátora Vojtěchem Mynářem se ve dnech 4. až 7. září zúčastnila Dnů města Volgogradu. Město-hrdina se stalo dějištěm řady společenských a kulturních akcí. Naši kulturu reprezentovala hudební skupina Rock and Roll Band Marcela Woodmana. Hosté z Ostravy během svého pobytu navštívili muzeum a další místa spojená s památnou Stalingradskou bitvou. Spolu s představiteli ruských a světových měst byli přijati starostou Volgogradu Romanem Grebennikovem. Ostravu a Volgograd spojují dlouholeté a bohaté partnerské vztahy již od roku 1949. (vi)

 


Policie seniorům

Koordinační centrum organizací seniorů a zdravotně postižených pozvalo na besedu nového ředitele Městské policie v Ostravě Jiřího Veselého. V rámci tématu „Žije se seniorům v Ostravě bezpečně?“ se bude hovořit o záměrech zkvalitnění práce strážníků, formách bezprostřední pomoci seniorům a zdravotně postiženým osobám. Pořadatelé očekávají, že dříve narození občané Ostravy využijí této příležitosti k předání svých zkušeností a návrhů na zlepšení bezpečnosti ve městě. Setkání se uskuteční v úterý 16. září od 15 hodin v klubu Atlantik na ulici Čs. legií. (lp)

 

Opět k občankám

Máte občanský průkaz bez strojově čitelných údajů vydaný do 31. 12. 2003? Pak zpozorněte, protože jejich platnost skončí dnem 31. prosince 2008. O nový občanský průkaz musíte požádat nejpozději do 30. listopadu 2008 v oddělení evidence obyvatel a občanských průkazů odboru vnitřních věcí Magistrátu města Ostravy v Moravské Ostravě na ul. Gorkého 2 nebo na úřadech městských obvodů pověřených vedením matrik. Při nedodržení termínu hrozí až desetitisícová pokuta. Výměna se netýká občanů narozených před 1. 1. 1936, kteří nemají dobu platnosti občanského průkazu vyznačenou konkrétním datem. (v)

 
Tobruk: válečné drama na náměstí


Budete-li mít ve čtvrtek 18. září cestu do centra města, anebo zajímáte-li se o zbraně a období druhé světové války, určitě si nenechte ujít akci, která se v tento den bude konat na Masarykově náměstí. Při příležitosti premiéry nového českého válečného filmu Tobruk zde budou k vidění dokumentární filmy věnované druhé světové válce, ukázka kolové techniky, zbraní a uniforem. Chybět nebude swingová hudba. Akce se zúčastní i tvůrci nového českého filmu Tobruk. Ten je věnován všem, kteří se zapojili do boje proti nacismu, ale zejména příslušníkům 11. čs. východního pěšího praporu, kteří po boku Britů, Australanů, Poláků a Jihoafričanů na podzim roku 1941 bránili před německými a italskými jednotkami poslední Spojenci ovládaný strategický přístav na severu Libye – TOBRUK. Akce pak pokračuje od 19 hod v kině CineStar autogramiádou tvůrců filmu.

 

» vy se ptáte, my odpovídáme

Čtenář našeho měsíčníku Ivan Borek reagoval písemně na srpnový článek Stavět či nestavět o připravovaném projektu objektu na Benešově náměstí v centru Ostravy. Podobně jako jiným se mu nelíbí, že zmizí další příjemná zelená plocha, kterou by představitelé města měli spíše chránit než likvidovat. O odpověď jsme požádali náměstka primátora Lukáše Ženatého:
„Vždy, když se v souvislosti s novou výstavbou kácí vzrostlá zeleň, je příslušnými úřady investorovi předepisována náhradní výsadba podle zákona o ochraně přírody a krajiny. Ne jinak to bude také na nám. Dr. E. Beneše. I při výstavbě objektu je zakládána nová zeleň v dané lokalitě, další náhradní zelené plochy pak mohou vzniknout i v jiných městských obvodech. Město tak udržuje poměr zeleně a zástavby v přibližně stejném stavu.“ (č)

 

Znovu do Mnichova

Mezinárodní veletrh nemovitostí a investičních příležitostí EXPO REAL 2008 se od 6. do 8. října opět koná, už po jedenácté, v německém Mnichově. O rostoucím mezinárodním zájmu o tento veletrh svědčí loňská účast více než 23 000 odborných návštěvníků a 1823 vystavovatelů ze 43 zemí. Prezentovat se už tradičně bude Ostrava nabízející zahraničním investorům zajímavé příležitosti. (d)


Evropské dny handicapu

Šestnáctý ročník Evropských dnů handicapu bude Ostrava hostit ve dnech 6. až 10. října. Po slavnostním pondělním zahájení (17 hod.) ve foyer Nové radnice se rozběhne seriál akcí, mezi nimiž nebudou chybět workshopy, diskuze, divadelní představení, koncerty a sportovní turnaje pro handicapovanou mládež i dospělé.

Pozvánka

Český svaz bojovníků za svobodu a Česká obec legionářská v Ostravě zvou na přednášky k 70. výročí historických událostí v roce 1938 v Československu. Dvě přednášky s besedou na téma mnichovská zrada se uskuteční v antikvariátu Fiducia na Mlýnské ulici v Ostravě 23. a 30. září v 16 hodin. (d)

 

 zpět na začátek stránky


strana 3

 S primátorem Petrem Kajnarem o nových příležitostech pro město i jeho obyvatele

Budoucnost Ostravy je ve strojírenství a informatice


Na přelomu září a října se v Ostravě uskuteční další ročník konference Investment & Business Forum, která se bude věnovat potenciálu rozvoje Moravskoslezského kraje, např. pokud jde o investice nebo využití brownfields, tedy témata, která se bezprostředně týkají i města Ostravy. O významu akce svědčí i přehled pozvaných účastníků, vedle primátora města Ostravy Petra Kajnara se jí zúčastní hejtman Moravskoslezského kraje Evžen Tošenovský, premiér ČR Mirek Topolánek, ministr pro místní rozvoj Jiří Čunek nebo ministr průmyslu Martin Říman.

V této souvislosti jsme se zeptali primátora města Petra Kajnara, jak je na tom vlastně v současnosti Ostrava a jak on sám vidí možnosti rozvoje města i kraje.

 • Ještě než se zeptám na to, co čeká Ostravu v následujících letech, položím jinou otázku. Co má město za sebou? Co se podařilo a co nikoliv?

Některými věcmi se nedaří hnout z místa, například jsme se nedomluvili s firmou Bauhaus na dalším osudu jatek, které bychom chtěli využít jako kulturní centrum. Naopak našli jsme nového ředitele městské policie, jenž si vzal za svou vizi rady města, že prevence předchází represi. Řada dalších věcí, jako revitalizace Ostravice, cyklistické stezky, rozvoj technologického parku je ve fázi více méně pokročilých projektových příprav. Daří se budovat infrastrukturu v městských průmyslových zónách, pět tisíc zaměstnaných lidí v Hrabové a Mošnově je výrazně poznat nejen ve statistikách, ale i na měnící se tváři regionu.

 • Jakým směrem se bude ubírat případná podpora investic?

Většina investic v průmyslových zónách směřovala do montáží, je to nezbytný, ale z hlediska tvorby přidané hodnoty pouze základní stupeň investic, který ve městě potřebujeme. To, co nás v budoucnosti musí živit, je produkce s vysokou přidanou hodnotou, založená na vzdělaných lidech a vyspělé infrastruktuře výzkumu a vývoje. Tady mohou pomoci finanční prostředky z Evropské unie, především z programu Věda a výzkum pro inovace. Veřejné investice do školství, vědy a výzkumu jsou tou nejlepší pobídkou pro soukromé investice v oborech, které zajistí bohatství našeho města.

 • Myslíte třeba založení lékařské fakulty?

To také. Domluvili jsme se s rektorem Ostravské univerzity, že podpoříme tento projekt finančně. Jedná se o nelehký úkol, ale ukazuje se, že je reálný. Daří se získat pedagogy jak z České republiky tak ze zahraničí, Ostrava je pro ně atraktivní a to je dobrá zpráva. Nezbytnou podmínkou ovšem je, aby fakultní nemocnice zůstala ve veřejné správě. Dovedu si představit, že privatizace fakultní nemocnice založení medicíny znemožní.
 

 • Které další obory vidíte tedy jako perspektivní?

Strojírenství, které má tady - například ve Vítkovicích - tradici a jehož budoucnost je umocněna rozvojem automobilového průmyslu. A pak informatika, v našem městě prakticky nový perspektivní vysokoškolský a průmyslový obor, který má v zádech přední světové firmy ve vědeckotechnologickém parku v Porubě a v průmyslové zóně v Hrabové. Bohužel, fakulta elektrotechnická na Technické univerzitě dodnes nemá vlastní budovu, chybí učebny, laboratoře a prostory pro další rozvoj. Výstavba elektrofakulty a posílení vědeckovýzkumné základny strojírenství a informatiky je prvořadým tématem těchto dní a klíčem k budoucnosti města Ostravy a celého regionu.
 

 • Existují rizika, ohrožující rozvoj kraje?

Ano. V prvé řadě se jedná o nedostatek elektrické energie v našem kraji, jde o záležitost, která je řešitelná, nicméně již dnes nás v řadě případů omezuje.
Dalším limitujícím faktorem je znečištěné ovzduší, které patří k nejhorším u nás a v Evropě. Nemůžeme spoléhat na dobrou vůli znečišťovatelů, musíme najít způsob, jak znečištění podstatně omezit, jinak investice do pokročilých technologií tento region minou. Je třeba donutit ministerstvo životního prostředí, parlament a kraj, aby podnikli radikální opatření.
 

 • Věnujete se také běžným provozním záležitostem města, kvalitě služeb pro obyvatele?

Snažíme se snižovat provozní náklady, ale tak, aby se úspory neprojevily na kvalitě služeb. Podařilo se nám například zorganizovat nákup elektřiny pro všechny městské organizace, asi pět set odběrných míst, a na internetové aukci jsme ušetřili na padesáti milionech asi deset procent. V rozpočtu města to není bůhvíco, pracujeme však na dalších věcech, určitě se nám ještě něco podaří. (mb)

Foto 1: Průmyslová zóna Hrabová.

Foto 2: Letecký snímek průmyslové zóny Hrabová.

 zpět na začátek stránkyStrana 4


» Střípky

SPOLUPRÁCE S DONĚCKEM.

Ve dnech 28.-30. srpna navštívili představitelé vedení města společně s misí ostravských podnikatelů na pozvání ukrajinské strany město Doněck. Kromě podpisu memoranda o spolupráci obou měst se delegace zúčastnila zahájení provozu Českého domu, navštívila technickou univerzitu a komunální podniky. „Doněck je zaměřením historicky velmi podobný Ostravě. Jsem přesvědčen, že tak jako jsme my měli po revoluci možnost čerpat zkušenosti s transformací a restrukturalizací města a regionu u našich západních partnerských měst, je naší povinností předávat své zkušenosti kolegům z Doněcka,“ zdůraznil náměstek primátora Ostravy Lukáš Ženatý, který memorandum podepsal spolu s doněckým primátorem Oleksandrem Lukjančenkem. (lm)

FESTIVAL OHŇOSTROJŮ.

Na Slezskoostravském hradě se v sobotu 30. srpna konala originální světelná show, která přilákala Ostravany i návštěvníky ze širokého okolí. Druhý ročník mezinárodní přehlídky ohňostrojů lidé sledovali ze všech možných míst – z hradu, centra města, ale například i z mostu pro pěší nad stadionem Bazaly. Akce začala již v 19 hodin doprovodným programem, kterého se zúčastnila skupina Jumping Drums, travesti show Divoké kočky, Fany Band a další. Další festivalové ohňostroje ozářily během prvního zářijového víkendu večerní oblohu nad hlučínskou štěrkovnou. Festival se konal za finanční podpory statutárního města Ostravy. (hb)

HORNÍCI SLAVILI V KROJÍCH.

Poslední srpnovou sobotu začaly na petřkovickém náměstí Hornické slavnosti. Po projevu starosty městského obvodu Petřkovice Jiřího Dřevjaného se průvod mužů v havířských stejnokrojích a občanů pod prapory cechovních spolků vydal do Hornického muzea OKD pod Landekem. V programu nechyběla mše u kapličky, divadelní představení Ostravak Ostravski a další atrakce. Výtěžek soutěží podpořil aktivity Občan¬ského sdružení svatá Barbora, které pečuje o hornické sirotky. Ve stínu těžní věže Dolu Anselm zahrály britské rockové legendy The Sweet, kapely O5 & Radeček, The Backwards a Neřež. Podle pořadatelů na ně bylo zvědavo kolem pěti tisíc návštěvníků. (vi)

 

» z dopisů čtenářů

Čtenářka Ostravské radnice paní Jana Malinová z Hrabůvky se v dopise redakci pozastavuje nad přístupností plochy pro volné pobíhání psů v Hrabůvce. Seznam těchto lokalit jsme zveřejnili v minulém, srpnovém vydání, protože od 1. září podle nové vyhlášky mohou pejsci volně běhat jen na těchto vymezených místech, mimo ně musejí být na vodítku. Toto „psí hřiště“ v Ostravě-Hrabůvce je vymezeno ulicemi Aviatiků, Dr. Martínka a Místeckou. Podle čtenářky je špatně přístupné, hned vedle rušného silničního provozu.
Odpověď z městského obvodu Ostrava-Jih:
Přístup na plochu, která byla označená jako vhodná pro volný pohyb psů, je možný od ulice U Haldy po chodníku situovaném podél ulice Místecké. Přecházení vozovky (v tomto případě měla čtenářka patrně na mysli rampu - sjezd z ulice Dr. Martínka na ulici Místeckou) upravuje § 54 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích v platném znění, odst. 2, kde je mimo jiné uvedeno: „Před vstupem na vozovku se chodec musí přesvědčit, zdali může vozovku přejít, aniž by ohrozil sebe i ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích. Chodec smí přecházet vozovku, jen pokud s ohledem na vzdálenost a rychlost jízdy přijíždějících vozidel nedonutí řidiče k náhlé změně směru nebo rychlosti jízdy“. Četnost chodců v daném místě nedosahuje takové intenzity, aby to vyžadovalo zřízení chodeckého přechodu, chodci při přecházení vozovky musí dbát zvýšené opatrnosti, stejně jako je tomu i v dalších dopravních situacích na našich komunikacích.

Lenka Bojdová
odbor dopravy a komunálních služeb
ÚMOb Ostrava-Jih

 Aby se mladí nenudili

S novým školním rokem začala také příprava a organizace volnočasových aktivit ve Středisku volného času na Ostrčilově ulici v Ostravě. Už prázdninová činnost střediska byla letos obzvlášť bohatá. Děti si mohly vybrat z 5 turnusů pobytové rekreace v Klokočůvku a v Prostřední Bečvě (novinkou byl pobyt bez rodičů pro děti mladšího školního věku, které nejsou na táborový život ještě zvyklé) a 5 turnusů příměstských táborů (o dva více než loni a s rozmanitým programem). Stejně bohatá je nabídka kroužků pro letošní školní rok. Kromě tradičních výtvarných, dramatických, jazykových, hudebních, pohybových a sportovních zájmových skupin se děti mohou přihlásit nově také například do snowboardové školky, lidového tance, gymnastiky, sboru Zpívánek, zoo kroužku, turistického klubu „Raubířiny“ či břišního tance. Nabídku v písemné podobě získáte na stránce www.svcoo.cz. (eb)

 

Slezskoostravský hrad žije první pomocí

Pod tímto názvem se 5. října uskuteční na Slezkoostravském hradě akce, kterou pod záštitou náměstka primátora Lubomíra Pospíšila pořádá záchranný tým Českého červeného kříže Ostrava. Široká veřejnost má možnost nahlédnout do práce mnoha záchranných složek, měření tlaku a jiné služby nabídnou zdravotníci. Program trvá od 10 do 18 hodin.

 

» úřad práce

Zaměstnanost se meziročně zvýšila o téměř 4 %

Také v prvním pololetí letošního roku se zaměstnanost v okrese Ostrava zvyšovala. K 30. červnu dosáhla nejvyšších hodnot od roku 1999. Vyplývá to z pololetní analýzy Úřadu práce v Ostravě.

Zaměstnavatelé všech velikostních kategorií zaměstnávali k 30. červnu 2008 v okrese Ostrava celkem 141 710 osob, což je o 2665 (+1,9 %) více než v závěru roku 2007 a o 3,8 % více než před rokem. Nejvýznamněji vzrostl počet zaměstnanců ve větších firmách, zejména o velikosti od 250 do 499 zaměstnanců (+1756 zaměstnanců, +23,4 %).Také počet osob samostatně výdělečně činných se v prvním půlroce letošního roku zvýšil, a to o 235 (+0,9 %). Koncem června 2008 aktivně podnikalo celkem 25 005 občanů. Tento stav zahrnuje i zaměstnance firem, kteří kromě hlavního pracovního poměru zároveň vykonávají také samostatnou výdělečnou činnost a jsou podnikateli.

V průběhu prvního pololetí přibylo dalších 143 zaměstnavatelů (+1,7 %), takže koncem letošního června jich v okrese Ostrava působilo 8496. Na tomto zvýšení se nejvíce podílely malé firmy se stavem do 25 zaměstnanců, kterých pololetně přibylo 126. (SB)

 zpět na začátek stránkyStrana 5

 

Líbilo se jim u nás

Čtyři desítky dětí z různých koutů Ukrajiny, mimo jiné také z oblasti postižené černobylskou havárií, přijal ve středu 13. srpna náměstek primátora Ostravy Lubomír Pospíšil. Krajské město navštívily v rámci svého pobytu v Račím údolí u Javorníka. Kluci a holky na oplátku za milé přivítání a upomínkové dárky svým hostitelům zazpívali ukrajinskou lidovou píseň, ale s chutí zanotovaly také moravskou lidovou Okolo Frýdku. Není divu, vždyť řada z nich pochází z rodin našich krajanů žijících na Ukrajině již několik generací. Jako Ola Soroka ze vsi Bohemka v Nikolajevské oblasti. „Jsem u vás podruhé. Vloni se mi moc líbilo v Praze, ale také Ostrava je hezké město,“ svěřila se solidní češtinou 13letá dívenka. „Hezky se o nás starají. Nemáme vůbec čas se nudit. Těším se na další akce a výlety.“

Ukrajinští školáci se na Ostravu podívali také z ochozu radniční věže. Historii města jim přiblížila exkurze v Hornickém muzeu pod Landekem. Děti se svým doprovodem během tří týdnů u nás navštívily také lázně Jeseník, jeskyně Na Pomezí, prohlédly si další krásná místa Moravskoslezského kraje. Pobyt jim zpestřily návštěvy olomoucké výstavy Flora, propasti Macocha a jeskyní Moravského krasu.

Tábory pro děti ze zemí bývalého Sovětského svazu, především z Ukrajiny, organizuje Česko-ruská společnost už patnáctým rokem. Předseda městské rady tohoto občanského sdružení Karel Šesták k tomu poznamenal: „Ozdravné pobyty pro ukrajinské děti jsme kdysi rozjížděli v rámci akce Zvony Černobylu. Postupně jsme přibírali děti i z dalších oblastí. Jde o letos už druhý turnus. První proběhl ve středisku na Goduli v Beskydách. Záštitu nad nimi převzala ministerstva vnitra a zdravotnictví. Moc si vážíme i čtyřicetitisícového grantu, který nám poskytlo statutární město Ostrava.“ (vi)

Foto: Ukrajinské děti si na ostravské radnici s chutí zazpívaly.

 

Zvýšili si kvalifikaci

Střední odborná škola ochrany osob a majetku Ostrava v rámci projektu „E-learning pro civilně bezpečnostní služby“ naplňuje požadavky opatření Rozvoj dalšího profesního vzdělání a Rozvoj a zlepšení současné nabídky dalšího profesního vzdělávání včetně služeb s ním spojených.

Pro obor ochrany osob a majetku zahájila už loni kurzy pro 17 zaměstnanců z devíti civilně bezpečnostních služeb a agentur v Moravskoslezském kraji. Tito studenti se seznámili s materiály v předmětech základy práva, základy kriminalistiky pro CBS a bezpečnostní příprava. Partnerem projektu byla Střední odborná škola ochrany osob a majetku v Karviné.

V Domě kultury města Ostravy za účasti významných hostů z řad Policie ČR, Městské policie Ostrava a orgánů samosprávy převzali účastníci projektu osvědčení o absolvování kurzu a zvýšili si tak svou kvalifikaci. Tato nová forma vzdělávání by měla přispět k rozvoji a zlepšení současné nabídky dalšího profesního vzdělávání pro civilně bezpečnostní služby a agentury. Projekt vznikl za finanční podpory Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. (d)

 

Neučí jen v Ostravě

VŠB-Technická univerzita Ostrava se svými více než 22 tisíci studenty patří mezi největší vysoké školy v republice. Nepůsobí však jen v Ostravě, ale také v dalších 8 městech po celé republice. Důvodem pro vznik detašovaných a konzultačních středisek je především velký zájem ze strany potenciálních studentů, podpora kraje i města a dalších partnerů z řad podniků i vzdělávacích institucí v daném regionu.

Fakulta bezpečnostního inženýrství nabízí své unikátní studijní obory také v Praze a Mostě. Jde např. o obory havarijní plánování a krizové řízení nebo o techniku požární ochrany a bezpečnosti průmyslu. I ekonomická fakulta vyučuje mimo Ostravu a to díky velkému tlaku ze strany středních a vyšších odborných škol v Šumperku, Uherském Hradišti a Valašském Meziříčí.

Fakulta strojní působí již několik let v Šumperku, výuka této fakulty probíhá také v Třinci a v Uherském Brodě. Ve spolupráci s fakultou vojenských technologií Univerzity obrany Brno nabízí rovněž specializaci v oboru „Lovecké, sportovní, obranné zbraně a střelivo“.

Letos poprvé se otevřela fakulta elektrotechniky a informatiky v Šumperku a obor elektrotechnika v Rožnově pod Radhoštěm. (sv)

 

Skatepark slouží také sprejerům

V městské části Ostrava-Poruba vyšli vstříc sprejerům a nabídli jim volnou plochu, kde mohou popustit uzdu své fantazii a vytvářet grafity, aniž by se museli obávat postihu ze strany městských strážníků a policie. Radnice jim nabídla volné plochy v místním skateparku u bývalé základní školy na ulici K. Pokorného. Od tohoto kroku si vedení Ostravy-Poruby slibuje snížení škod, které sprejeři páchají jinde.

V uplynulém roce vynaložila místní radnice téměř sto tisíc korun na vymalování pětadvaceti pomalovaných zděných zastávek dopravy. Efekt byl minimální, do dvou týdnů byly zastávky pomalovány znovu. Radnice má jedinou podmínku, sprejeři nesmí vytvářet obrazy a nápisy s rasovým podtextem nebo vulgární obrazy. Porubský skatepark prošel v červnu opravou za zhruba 600 tisíc korun. Veřejnosti je přístupný od 15 do 19 hodin a o víkendu od 9 do 19 hodin. Na bezpečnost jeho návštěvníků dohlíží správce. (mb)

 

Škola (i veřejnost) má nové hřiště

Začátkem září se žáci vrátili do škol, mnohé z nich byly během prázdnin renovovány. Ještě těsně před prázdninami stihla Základní škola na Gebauerově ulici v Ostravě-Přívoze slavnostně otevřít víceúčelové hřiště. Přátelské utkání mezi zástupci školy a stavební firmy Hochtief, která tu odvedla kus dobré práce, bylo příhodným zahájením provozu nového hřiště. Bude sloužit pro školní i mimoškolní aktivity žáků, škola je však ochotná zapůjčit hřiště i dalším zájemcům, kteří o to požádají u ředitelky školy. (d)

 

Sportoviště za získané granty

Také městský obvod Poruba se stará o aktivní využití volného času dětí a mládeže. Radní se chopili možnosti získat peníze z norských fondů na projekty výstavby multifunkčních hřišť u základních škol Ukrajinská 1533 a Porubská 831 a 832. Téměř 23 miliónů korun tak poslouží výstavbě dvou sportovišť, areály by měly být hotové už v roce 2009. Úpravy se dočkají také chodníky, tribuny, schodiště a oplocení areálů. Poskytnutý grant představuje 85 procent nákladů, zbytek uhradí obvod z vlastních zdrojů. Letos se už rekonstruovala dvě sportoviště u škol K. Pokorného a A. Hrdličky. I na to se podařilo obvodu získat příspěvek ve výši jednoho miliónu korun, zbytek do celkových nákladů 9 miliónů poskytlo město Ostrava z investičních prostředků. (pš)

 

 zpět na začátek stránky


Strana 6

 

Na setkání jízdních policií přišly stovky diváků


Poslední srpnovou sobotu se v areálu Jezdeckého klubu Baník Ostrava ve Staré Bělé uskutečnil XI. ročník mezinárodního setkání jízdních policií. Muži zákona se do Staré Bělé sjeli z různých koutů České republiky – z Pardubic, Brna, Zlína, Prahy. Dorazily také ekipy z Říma, Bratislavy, polských měst Czestochowa a Chorzów. Samozřejmě nemohl chybět oddíl Městské policie Ostrava.

Strážníci a policisté se svými čtyřnohými svěřenci změřili síly hned ve třech disciplínách – parkurovém a zrcadlovém skákání a speciální disciplíně, tzv. policejním parkuru. Ostravští strážníci zcela ovládli zrcadlové skákání, kde obsadili první tři místa.

Mezi jednotlivými soutěžními disciplínami mohli diváci zhlédnout ukázky činnosti složek Městské policie Ostrava - sportovního Judo clubu, předvedené malými svěřenci trenérů, a strážníků kynologického oddílu. Pro dospělé a zvláště děti byly velmi atraktivní ukázky pushbalu – obdoby koňského fotbalu. Na jízdárně nechyběly programy pro děti, návštěvníci měli možnost vyzkoušet si laserovou střelnici, seznámit se s prací kynologů i s mobilním kamerovým systémem.

V rámci setkání jízdních policií byli vyhlášeni vítězové výtvarné soutěže s názvem „Kůň očima dětí“, kterou organizoval Magistrát města Ostravy. První cenu si odnesla pětiletá Lucie Zoubková, druhou cenu sedmiletá Karolína Ortelová a třetí cenu sedmiletá Veronika Kortová, všechny z Poruby. Letošní ročník se konal pod záštitou primátora statutárního města Ostravy Petra Kajnara. (hb)

Foto: Milovníci koní se na setkání jízdních policií mají na co dívat


 Lidé si už na zelenou linku zvykli

Už pět měsíců slouží občanům Ostravy bezplatná telefonní linka provozovaná Městskou policií Ostrava. Na čísle 800 199 922 přijímají operátoři oznámení o nejrůznějších závadách, jakými jsou poškozené dopravní značky, neposečená tráva, poruchy veřejného osvětlení, závady na světelné signalizaci na křižovatkách, chybějící poklopy kanalizace apod.

Od dubna se tak podařilo podstatně snížit počet neurgentních oznámení přijatých na tísňové lince. V průběhu dosavadního provozu operátoři přijali k 31. srpnu celkem 1738 oznámení. Občané operátory nejčastěji informovali o poškozených stromech a přerostlé trávě (234 oznámení), volně pobíhajících bezprizorních zvířatech (128 oznámení), závadách ve schůdnosti či sjízdnosti chodníků a silnic (121 oznámení), černých skládkách odpadu (93 oznámení), chybějících kanálových poklopech (88 oznámení) či nefunkčním veřejném osvětlení (77 oznámení). Ve 150 případech operátoři poskytovali volajícím občanům nejrůznější informace a kontakty na jiné instituce (např. dotazy na vyřízení dokladů, informace o poplatcích za zábor veřejného prostranství, podrobnosti k volnému pobíhání psů aj.). Dnem, kdy bylo přijato nejvíce oznámení na zelenou linku, byla neděle 22. června – 32 telefonátů.

Přestože zelená linka je v provozu nepřetržitě 24 hodin denně, nejvíce oznámení je přijímáno v době mezi 8. a 10. hodinou dopolední. Občané ji však využívají i v nočních hodinách, kdy převládají oznámení o poruchách na veřejném osvětlení, ale v této době jsou předávána i oznámení o špatném parkování.
Převážná většina přijatých informací je postoupena třetím stranám, tzn. institucím, které mají zjednání nápravy v kompetenci (úřady městských obvodů, technické služby, Ostravské komunikace apod.). Řešení některých oznámení zůstává v kompetenci městské policie, jako již zmíněné špatné parkování, popř. je předáno třetí straně až posléze. Nespornou výhodou zelené linky je zpětná vazba s možností ověřování konečných řešení jednotlivých oznámených závad.

Někdy operátoři zelené linky přijmou oznámení, které by mělo být směřováno spíše na tísňovou linku. V těchto případech je hovor neprodleně předán příslušnému operátorovi z centra tísňového volání. Za pozitivní zkušenost lze považovat skutečnost, že zelená linka není zneužívána. (mp)

 

Rádi zveřejňujeme

Pochvalné dopisy našich čtenářů na cokoli, co se týká života ve městě, nás vždy potěší a rádi se o dojem podělíme s dalšími čtenáři.

Už nejednou jsme psali, jak „pestrý“ je život záchranářů a hasičů. Jak nám napsala paní Eva Samselyová z Ostravy-Vítkovic, volala koncem srpna její sousedka hasiče kvůli kotěti, které uvízlo v potrubí kanalizace. „Záchranáři za soumraku a pak tmy s nezměrnou trpělivostí a obdivuhodnou vynalézavostí po čtyřech hodinách mnoha pokusů za pomocí speciální kamery nakonec kotě vysvobodili. Zveřejněte prosím, že profesionální, ale citlivé a skromné chování všech přivolaných záchranářů si zaslouží poděkování, zvláště pak, když odmítli (!) jakoukoli sebemenší odměnu…“

Stejnou radost a přibližně ve stejné době způsobila záchrana mladé srny ze čtyři metry hlubokého kanálu v Ostravě-Petřkovicích. (d)

 

Vandalismus není umění

» bezpečná Ostrava

O vandalismu v městských dopravních prostředcích se hovoří poměrně často. Nejčastějším druhem vandalismu je stále sprejerství, resp. činnost, která by se dala nazvat jako „fixerství“, které nelze z některých materiálů beze zbytku odstranit. Problematické jsou především čalouněné sedačky a lakované povrchy. Pokud poškozené místo nelze vyčistit speciálními čistícími prostředky, je nový nátěr poškozené části vozidla jediným řešením. Druhým nejčastějším přestupkem jsou poškrábaná okna, která nelze opravit a tak se musí vyměnit. V mnoha případech padne za oběť více oken v jednom voze, což představuje značné finanční prostředky, ničí se však i další zařízení – jízdenkové automaty, sloupy zastávek, zábradlí apod.

Dopravní podnik Ostrava stále vyzývá občany, aby podobné vandalství hlásili. Odměnou může být dlouhodobá jízdenka. Takových případů je však málo.

Výše škod na majetku a zařízení DPO se ročně pohybuje okolo deseti milionů korun. Například nové tramvajové okno stojí okolo 3500 Kč, sedadlo 4000 Kč, označovač jízdenek 12 500 Kč. Tyto prostředky by bylo možné využít jinak. (ma)

Foto: Co dodat... Snad jen: Kdo to zaplatí?

zpět na začátek stránky 


Strana 7

Skupina RPG své byty prodávat nebude

Bydlíte v hornických bytech, které dříve patřily OKD, a máte zájem o jejich koupi? Pak uložte své plány hezky k ledu. Současný vlastník RPG Real Estate je prodávat nebude. „Bylo by to nemožné a od nás i nezodpovědné,“ zdůraznil na tiskové konferenci v Ostravě čelný představitel realitní skupiny Zdeněk Bakala. „Banky nám potvrdily, že finanční transakci takového rozsahu nelze za současné situace na hypotečním trhu ufinancovat.“

V praxi to znamená, že by si většina lidí na koupi a opravy bytů a domů nemohla půjčit. Prodej solventním jednotlivcům a roztříštění majetkového portfolia majitelé RPG nechtějí připustit. Bakala informoval, že společnost v dalších letech uvolní na opravy svého bytového fondu 700 milionů euro. Už vloni proinvestovala 632 milionů Kč, letos to má být přes 700 milionů korun. Chystaný pilotní projekt na regeneraci sedmi stovek bytů v různých lokalitách, s rozdílnou kvalitou, vedení společnosti napoví, zda bude použitelný pro celé majetkové portfolio. Půjde hlavně o kvalitnější a modernější bydlení, ale také o zvelebení okolí domů. Do programu chtějí ve větší míře zapojit obce a nájemníky.

RPG vlastní 44 tisíc bytů, jen v Ostravě jich je přes 15 tisíc. Nejvíce šest a půl tisíc v Porubě. Další jsou hlavně v Karviné, Havířově a Orlové. Celkem v nich žije na sto tisíc obyvatel. Na nájmech se ročně vybere 750 milionů korun. Tři čtvrtiny nájemníků až dosud hradí regulované nájemné. Podle Zdeňka Bakaly skupina využije maximálně možnou míru deregulace. Představitelé vedení společnosti se zmínili také o plánované výstavbě objektu Jindřich Plaza na Nádražní ulici. V současné době se čeká na expertízu obvodního báňského úřadu ke stavu zasypaného důlního díla. Teprve po jeho důkladném zabezpečení podle současných norem bude možné začít s demolicí hotelového domu Jindřich. (vi)

Foto: V městském obvodu Ostrava-Poruba vlastní RPG šest a půl tisíce bytů.

 

Hotel Park Inn Ostrava: první v Česku.

V půli srpna otevřel v Ostravě mezinárodní řetězec The Rezidor Hotel Group první hotel značky Park Inn v České republice. Stojí na Hornopolní ulici jako součást budovaného Orchard Bussines Parku. Hotel nabízí kromě ubytování ve 185 pokojích posezení v restauraci a také konferenční prostory s kapacitou až 250 míst. Hotel svým hostům poskytuje komfortní zázemí a široké možnosti relaxace ve wellness a fitness centru.

 

Důstojné bydlení pro všechny

U příležitosti Mezinárodního dne bydlení pořádá krajská organizace Sdružení na ochranu nájemníků České republiky (SON) Ostrava ve čtvrtek 2. října od 16 hodin ve Společenském domě v Ostravě-Bartovicích besedu s občany zaměřenou na stav a výhled bydlení v ČR. Akce se mj. zúčastní S. Křeček, předseda SON, M. Taraba, statutární místopředseda SON, J. Císař, předseda České společnosti pro rozvoj bydlení, představitelé Ostravy a Havířova a zástupci největšího vlastníka bytů v regionu RPG.

V rámci doprovodného programu, budou moci občané od 15 hodin navštívit bezplatnou poradnu Sdružení nájemníků ČR a Sdružení ochrany spotřebitelů, prezentaci firem zabývajících se opravami domů a bytů a shlédnout kulturní program. (dp)

 

» novinky ve zdravotnictví

DALI PENÍZE NEMOCNICI.

Přednosta onkologické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava David Feltl převzal sponzorský dar v podobě 9 tisíc korun. Jde o výtěžek muzikálového představení Žabákova dobrodružství na motiv díla slavného anglického spisovatele Kennetha Grahama, které nastudovali žáci 5. A třídní učitelky Soni Jarošové ze Základní školy a Mateřské školy T. G. Masaryka v Bílovci. V nemocnici ocenili skutečnost, že škola vede žáky k pomáhání druhým.

RODÍ SE O STO ŠEST.

V porodnici Vítkovické nemocnice se 6. srpna narodila malá Sára Kittnerová, která vážila 3300 gramů a měřila 49 centimetrů. Je to letos už tisící novorozenec, celkový počet narozených miminek tak bude asi o hodně vyšší než loni, kdy tu na svět přivedli 1521 dětí i přes dočasné uzavření, kdy oddělení prošlo rozsáhlou modernizací. Vítkovická nemocnice už v roce 2003 obdržela titul Baby Friendly Hospital – ocenění za podporu zdravého vývoje novorozenců a propagaci kojení.

NABÍZEJÍ AKUPUNKTURU.

O léčbu akupunkturou rozšířilo své služby Rehabilitační oddělení Hornické polikliniky v Ostravě. Akupunkturu lze aplikovat jako základní či doplňkovou léčbu téměř všech onemocnění, avšak v rámci rehabilitačního oddělení se lékaři zaměří především na stavy spojené s onemocněním pohybového aparátu, poúrazové a degenerativní bolestivé stavy.

POHLÍDAJI VÁM DĚTI.

Objednaní pacienti nebo ti, kteří potřebují ošetřit akutně a nemají kam dát své dítě, mohou od 1. září ve Vítkovické nemocnici svěřit dítě od věku tří let do školky dětského oddělení nemocnice. Po dobu vyšetření pacientů se o něj v této školce dobře postarají pod dohledem kvalifikovaného pedagoga. Služba je zdarma.

UNIKÁTNÍ MIKROSKOP.

V rámci grantu na projekt Kombinace exstirpace maligních mozkových nádorů bude patnáct pacientů Fakultní nemocnice Ostrava operováno pomocí unikátní technologie ve špičkovém mikroskopu Leica M525OH4. Technologie dokáže přesně označit a ohraničit zhoubné buňky a výrazně tak pomáhá operatérovi při zákroku.

KOMUNIKUJÍ MOBILEM.

Společnost Moje ambulance spustila naplno projekt komunikace praktických lékařů s pacienty prostřednictvím textových zpráv. V rámci počítačového programu PC Doktor postupně instaluje ve svých pobočkách speciální ambulantní software pro kontakt mezi počítačem s mobilním telefonem. Zatím jej používají úspěšně v Ostravě, Olomouci a v Brně. Místo složitého obvolávání nebo zasílání poštovních obsílek využívají lékaři i sestry mnohem rychlejší způsob komunikace prostřednictví SMS zpráv. Systém je operativnější a šetří čas. Lze tak i upozornit pacienta, že mu například vypršela účinnost očkování proti tetanu.

 

 zpět na začátek stránky


Strana 8

 

Foto: Takto vypadá staveniště Nové Karoliny na začátku září.

 Práce na Nové Karolině postupují v rychlém tempu

Ani den bez práce – tak by se dal nazvat ruch na staveništi 30hektarové plochy Karoliny, kde vyrůstá nové městské centrum. Od 7. června, kdy práce započaly, bylo ke konci srpna vytěženo přes 90 tisíc m3 zeminy. Všechna půda a vody z daného areálu jsou kontrolovány samostatným manuálem – separované vzorky neustále procházejí testy na zbytkovou kontaminaci. Postup zemních prací částečně komplikuje velké množství podzemních základů bývalých průmyslových objektů. I s tím si však stavbaři poradí – veškerý materiál vybouraný ze země se drtí na recyklát, který se dá na stavbě znovu využít.

Vyhloubená byla obrovská jáma pro budoucí obchodní a zábavní centrum, pokračují práce na infrastruktuře. Životně důležité je dobudování komunikací a dešťové kanalizace ještě před podzimem a zimou. Důsledně se kontroluje čistota vody vypouštěné z areálu stavby. Už vybudovaný systém čerpání, sedimentace a filtrace této vody zaručuje, že do řeky Ostravice je vypouštěna zcela čistá voda. Její kvalitu neustále kontroluje společnost G-consult. Celý průběh stavby monitorují dvě kamery, s obrázky se může kdokoli seznámit na internetové adrese www.ostrava.videocam.cz

Podílejí se stovky tvůrců

Dodavatelů stavby i projektantů je celá řada. Součástí I. etapy výstavby, která má být ukončena v květnu 2010, jak jsme již psali, je například i výstavba obytných domů s 210 byty. Projekt je z autorské dílny architektonické kanceláře Helika. Ta také projektuje revitalizaci původních průmyslových objektů Elektrocentrály a Ústředny a zajišťuje, ve spolupráci s dalšími projektanty, komplexní koordinaci veškerých projekčních a inženýrských prací v území. Obchodně zábavní centrum jako další součást staveb I. etapy je zase dílem nizozemské architektonické kanceláře OMA. Křehký, vzdušný projekt přemostění železniční tratě a ulice Místecké na autobusové nádraží připravila architektka Eva Jiřičná.

Nebude to konkurence

Tak se vyjádřil architekt Vladimír Kružík z kanceláře Helika o novém náměstí uprostřed Nové Karoliny. Nemělo by konkurovat současnému Masarykovu náměstí ve starém městském centru. Nové náměstí má organicky dotvořit celé městské centrum, bude jen o málo větší, přibližně 100x80 metrů, a jeho koncepce ho předurčuje jako živou, pulsující lokalitu. Samotná plocha náměstí má mít charakter čtyř ročních období, nejen použitou vegetací a materiály, ale také rozčleněním do čtverců 8x8 metrů, které mohou, v různých úrovních, sloužit například k odpočinku, zeleni, umístění infocentra, menších atrakcí a podobně.

Které prvky zpříjemní strohou architekturu?

Jižní stranu centrálního náměstí zakončí renovované, památkově chráněné objekty Elektrocentrály a Ústředny, na severní straně pak velká plastika, o její podobě a ztvárnění se bude teprve rozhodovat. Odtud pak povede dále směrem k stávající ulici 28. října hlavní třída, která by se v budoucnu měla stát i přehlídkou uměleckých děl a navázat tak až ke Galerii výtvarného umění na Jurečkově ulici. Materiály použité ke stavbě náměstí a architektonických prvků budou kámen, dřevo, sklo a v malém, dekorativním množství tzv. corten, surový plech připomínající průmyslovou historii lokality. Pozornost a zájem architektů budí industriální památka Dvojhalí. Pod dohledem památkářů musí být do detailů zachován ráz a vzhled objektu, nové technické prvky, které by z těchto budov měly učinit příjemné prostředí pro kulturní události, musejí být ukryty pod nebo mimo budovu.

Pulsující život nového centra a náměstí zajistí obchody, atrakce, kulturní centra pro výstavy, ale i kaple, kostel, zahradní restaurace atd., tedy vše, co přitahuje lidi. Obchodní a zábavní centrum o ploše 55 000 m2 má mimo jiné zahrnovat 200 obchodů, relaxační a fitness centrum apod.

Dopravní řešení

Téměř pod všemi objekty budou podzemní parkoviště přístupná z nové okrajové cesty, která prakticky obkrouží celé území. S napojením na současné městské dopravní tepny se počítá u vyústění okružní komunikace do třídy 28. října, do prodloužené Porážkové ulice, v jižní části pak přes řeku Ostravici do Slezské Ostravy a komunikaci směr Vratimov. Střed území Nové Karoliny bude tvořit pěší zóna, ale městskou dopravou bude pravděpodobně trolejbus.

Projektanty a architekty spojuje odvážný názor – Nová Karolina by se v budoucnu měla stát architektonickou vizitkou pro zbytek světa. (ok)

 

Už známe vítěze dopravní soutěže

Během letních prázdnin uspořádal odbor dopravy Magistrátu města Ostravy pro občany dopravně-bezpečnostní soutěž, kde měli možnost prověřit své znalosti předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zásad bezpečné jízdy.

Soutěžní otázky byly v termínu 20. června až 20. července přístupné na webových stránkách města Ostravy. Na zájemce čekalo pět otázek z oblasti nehodovosti v Ostravě v roce 2007, pět otázek z bezpečnosti silničního provozu a pět otázek z obecných znalostí o dopravě. Celkem se zúčastnilo 140 soutěžících, z toho 65 zodpovědělo správně na všech patnáct otázek a postoupilo do slosování o věcné ceny.

Pět výherců vylosoval v úterý 26. srpna náměstek primátora pro dopravu Vojtěch Mynář. „Je to jedna z forem, jak zvyšovat bezpečnost na našich silnicích. Chtěli jsme působit jak na děti tak i širší motoristickou veřejnost,“ připomenul cíle soutěže Vojtěch Mynář.

V těchto dnech budou předány ceny těmto výhercům: notebook – Josef Laža; satelitní navigace – Anna Macečková; digitální fotoaparát – Adam Výtisk; programový balíček statutárního města Ostravy – Škola smyku – Zuzana Oravcová; programový balíček statutárního města Ostravy – Rychlá kola – Tomáš Maceček. (mb)

Foto: Výherce ze všech správných odpovědí vylosoval náměstek primátora Vojtěch Mynář.
 

 zpět na začátek stránkyStrana 9

 

 S tajemníkem ostravského magistrátu ing. Břetislavem Gibasem o potřebách a cílech úřadu

Služby pro občana musejí být co nejkvalitnější

 • Jste stavař a ekonom, v minulých letech jste dokonce byl vedoucím investičního odboru Magistrátu města Ostravy. Od 1. dubna řídíte instituci s více než osmi stovkami lidí. S jakými záměry jste do funkce vstupoval?

Uvědomuji si, že dobře řídit tým více než 800 zaměstnanců, z nichž každý je odborníkem v určité správní činnosti, udržet a dále zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb občanům, je zodpovědné a velmi náročné na řídící a rozhodovací schopnosti. S tímto pocitem jsem funkci přijal. Mým základním záměrem je zajistit co nejlepší servis občanům při dodržení platné legislativy.

Nicméně fungování magistrátu je bezesporu týmová práce, jejíž podpora při řízení magistrátu patří k mým prioritám. Jsem si samozřejmě vědom toho, že v mnohém očekávají úředníci vstřícnost k diskusi, ale také má konečná rozhodnutí.

 • Přejít do takové funkce a dost změnit náplň práce vyžaduje naučit se mnoha novým věcem. Nebojíte se toho?

Ale člověk se musí učit a získávat nové dovednosti téměř pořád a tady to není výjimka, jsem na to připraven. Navíc magistrát disponuje profesně velmi zdatným týmem právníků, na jejichž odbornost a pečlivost se mohu spolehnout.

 • Na co se chcete zaměřit v nejbližším období?

Aby magistrát poskytoval občanům při vyřizování všech agend služby na vysoké odborné úrovni, aby úředníci vyřizovali záležitosti z pohledu občana co nejefektivněji, aby občan co nejméně obíhal úřad s papírem v ruce. Samozřejmě, pokud to příslušný zákon dovolí. Běžnou záležitostí se musí stát poradenská služba zejména těm občanům, kteří nemají s jednáním na úřadě žádné zkušenosti. Chci, aby si občan vyřizoval potřebné úřední věci co nejpohodlněji, proto jsme už například nyní na živnostenském úřadu rozšířili úřední hodiny na pět dní v týdnu, na odboru dopravně správních činností uvažujeme o rozšíření úředních hodin i během některé soboty v měsíci. V tom nehraje roli jen dobrá vůle úředníků, ale i závislost na finančních prostředcích města.

 • Magistrát už v nedávném období zkvalitnil služby pro neslyšící občany a nechal řadu úředníků vyškolit ve znakové řeči. Jaký postoj zaujmete ke službám ve vztahu k handicapovaným?

Kromě dnes už samozřejmých bezbariérových přístupů zajistíme i nadále provoz on-line centra znakového překladu jako službu pro naše spoluobčany s poruchou sluchu. Další úředníci se s novým školním rokem zapojují do výuky znakové řeči, aby mohla být komunikace ve znakové řeči s neslyšícími rozšířena i na vyřizování dalších záležitostí. Neslyšící si pochvalují vstřícnost a snahu úředníků magistrátu hovořit znakovou řečí. Také při vstupu do magistrátu ve středisku informačních služeb poskytujeme informace ve znakové řeči. Řešíme také přístupnost webových stránek pro nevidomé.

 • Čím je vám Ostrava jako město, kde žijete a pracujete, blízká?

Jako rodák mám rád její průmyslovou historii, ale zároveň obdivuji její současnou zeleň. Těší mne též pozornost, jaká je v poslední době věnována technickým památkám, rozvoji vědy a vzdělání reprezentované historickou Vysokou školou báňskou, mojí alma mater. Mám rád toto město a lidi v něm. Myslím, že i tento vztah je pozitivním základem pro snahu, aby magistrát občanům vycházel co nejvíce vstříc. (h, k)

Foto: Tajemník Magistrátu města Ostravy ing. Břetislav Gibas.

 

Poradní sbor seniorů primátora města Ostravy vyhlašuje II. ročník ankety Senior roku 2008. Návrh na ocenění u příležitosti Mezinárodního dne seniorů může do 15. října 2008 zaslat každý, kdo zná ze svého okolí aktivního nebo něčím jiným výjimečného Ostravana staršího 60 let.

V přihlášce je třeba uvést jméno, příjmení, věk a kontakt na kandidáta, zdůvodnění nominace, jméno a kontakt na předkladatele.

Tipy posílejte na adresu:
redakce Ostravská radnice
Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, nebo e-mail: gbalcarikova@ostrava.cz.
Na obálku nebo do e-mailu připište heslo Senior roku 2008.

 

Novela živnostenského zákona

Novela živnostenského zákona účinná k 1. 7. 2008 přinesla řadu změn. Jedna z nich podnikatelům umožňuje vyřídit si své záležitosti na libovolném obecním živnostenském úřadu v České republice. Z dalších novinek, na které se podnikatelé často ptají, je zavedení jedné živnosti volné. K 1. červenci 2008 všechny živnosti volné, na které byl podnikatel oprávněn podnikat, zanikly, místo nich vznikla jedna živnost volná. Ta se nazývá „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ a obsahuje k tomuto datu zaniklé živnosti volné, a to jako obory činnosti. V Ostravě se tato změna dotkla více než 50 tisíc podnikatelů. Těm, ale i jejich obchodním partnerům, kteří mohou mít pochybnost o rozsahu živnostenského oprávnění, doporučujeme nahlédnout do živnostenského rejstříku na www. rzp.cz.

Podnikatelé s volnou živností tedy mohou podnikat dále v původních oborech, jejich živnostenské listy zůstávají v platnosti. Pokud ale podnikatel oznámí živnostenskému úřadu změnu, ohlásí novou živnost nebo požádá o koncesi, živnostenský úřad již nevydá živnostenský list, ale nahradí jej výpisem z živnostenského rejstříku. Zde může být uvedena i případná nová živnost ohlašovací volná.

Zákon je i přísnější. Pokud živnostenský úřad zjistí nesplnění povinnosti podnikatele ohlásit jakékoli změny, musí podnikateli uložit pokutu ve výši až 50 000 korun.

Na základě požadavků ostravských podnikatelů rozšířil odbor živnostenský úřad Magistrátu města Ostravy počet úředních dnů. Kromě dosavadních pondělí a středy (od 8.00 do 17.00 hod.) a čtvrtku (od 8.00 do 16.00 hod.) lze od 1. srpna 2008 služeb úřadu využívat také v úterý (od 8.00 do 15.30 hod.) a v pátek (od 8.00 do 11.00 hod.). Každý den je polední přestávka od 11.30 do 12.30 hod.

Ivo Korduliak, vedoucí živnostenského úřadu

 zpět na začátek stránky


Strana 10


» co, kdy, kde ve městě

Leoš Janáček: 80 let od úmrtí

V kostele sv.Václava v Ostravě se ve čtvrtek 18. září v 19 hod. uskuteční koncert věnovaný výročí 80 let od úmrtí L. Janáčka. Jeho „Zápisník zmizelého“ je originální a jedinečný písňový útvar pro tenor, alt, tři ženské hlasy a klavír reprezentující Janáčkovu vrcholnou hudebně-dramatickou tvorbu. Sólové party přednesou přední členové souboru Národního divadla moravskoslezského Erika Šporerová (vystoupí jako sólistka ve výběru písní Ukvalské lidové poesie) a hostující italský pěvec Luciano Mastro. Mezi účinkujícími je rovněž klavírista Tomáš Gaál a členové Dětského operního studia NDM pod vedením Lenky Źivocké. (d)

Tři básně pro galerii Mlejn

Tak se jmenuje první oddíl nové básnické sbírky nazvané Svlékání z růže od Lydie Romanské. Sbírku vydává k půlkulatému jubileu básnířky, která loni zaujala soutěžně oceněnou prózou Ticho pro klarinet s ostravskou tematikou, vydavatelství Montanex Ostrava. Knížku dnes pokřtí v ostravské galerii Mlejn básník T. Halama a moderátorka Čs. televize a rozhlasu K. Huberová. (b)

Slavné vily Moravskoslezského kraje

Výstava mapující pozoruhodné soukromé stavby v kraji začne v Galerii výtvarného umění v Ostravě 29. září a potrvá až do 8. listopadu. Individuální bydlení není jen otázkou minulosti, přibývají další pozoruhodné stavby, které časem mohou být architektonickými skvosty. Zcela nedávno byla mezi tyto chráněné stavby a památky zařazena tzv. Liskova vila vedle stadionu Bazaly v Ostravě. Autory výstavy jsou J. Vybíral, V. Šlapeta, N. Goryczková a M. Strakoš. (č)

Třebovický koláč po páté

Už pátý ročník podzimní slavnosti Třebovický koláč se uskuteční ve dnech 19.–21. září v areálu Třebovického parku v městské části Ostrava-Třebovice. Pořadatelem je Slezský soubor Heleny Salichové, který je občanským sdružením a působí při Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava. Návštěvníci se mohou v pátek těšit na vystoupení mnoha skupin a kapel od 17.30 hod. Na druhé scéně v Třebovickém mlýně začínají ve 21 hod. cimbálovky. V sobotním a nedělním programu od 14 hod. vystoupí dětské soubory, slavnost v neděli zakončí známá skupina Javory s Hanou a Petrem Ulrychovými. (šv)

Festival uměleckých škol

V říjnu a listopadu se v Ostravě uskuteční již VII. ročník Festivalu základních uměleckých škol, jehož úkolem je představit veřejnosti kvalitní umělecké výkony talentované mládeže v širokém záběru oboru hudebního, výtvarného, literárně-dramatického a tanečního. Festival pořádá sdružení ředitelů ZUŠ v Ostravě za podpory statutárního města Ostravy a nabízí sedm koncertů v ostravských sálech (Janáčkova konzervatoř a Gymnázium Ostrava 10. 10., 6. 11. a 27. 11., Altán v Třebovickém parku 29. 11., radnice ve Slezské Ostravě 23. 10., klub Parník 13. 11., Kulturní dům Akord 5. 11.) Začátek koncertů je vždy v 18 hodin. Během října je možné si také prohlédnout výtvarné práce žáků ve foyer Domu kultury města Ostravy, vernisáž je 10. října v 16.30 hodin. Na koncerty je zvána široká veřejnost. (d)

Město netradičním pohledem

V galerii na Slezskoostravském hradě je až do 21. září otevřena výstava krásných panoramatických fotografií mnoha míst v Ostravě. Mezi tématy jsou mimo jiné náměstí, církevní stavby, hornické a hasičské muzeum, prostory ostravské Nové radnice apod. (č)

Přijedou Elán i ,božský Kája‘

Legendární slovenská skupina Elán potěší ostravské příznivce na koncertu 11. října v 19 hod. v ČEZ Aréně. O měsíc později 10. listopadu opět v 19 hod. a ve stejné hale se fanynky všech věkových kategorií mohou nechat unést koncertem věčného Slavíka a nestárnoucího Karla Gotta. (č)

Zaniklý svět

Zajímavá fotovýstava po názvem z titulku se uskuteční ve dnech 6. až 20. října ve foyeru Radnice města Ostravy. Ojedinělá přehlídka znázorňuje staleté dějiny původních Romů a Sintů v českých zemích. Významnou součást tvoří unikátní předválečné fotografie z rodinných archivů, které poprvé představují skutečný život za nacismu téměř vyhubeného etnika. Snímky dokumentující pestrost života dnes představují hodnotný etnologický materiál. Vernisáž výstavy, nad kterou převzal záštitu primátor Petr Kajnar, se bude konat 6. října v 16 hodin. (hb)

Víno na hradě

Nádvoří Slezskoostravského hradu 26. -28. září ožije vůní opékaného masa a pikantních koření a galerií se ponese cinkání naleštěných sklenic. Po tři dny bude žít hrad výstavou moravských vín. Prezentovat se bude 25 vinařství z Moravy, k ochutnání organizátoři slibují 350 vzorků a k prodeji bude nabízeno několik tisíc lahví od jakostních vín po vína ledová a samozřejmě také burčák. Nebude chybět doprovodný program. Akci připravil Vinný sklep U Sládků pod záštitou primátora města Ostravy.

Nadšencům zahrádek i bytů

Těm prvním je určen už 6. ročník podzimní výstavy Život na zahradě na ostravském výstavišti Černá louka. Víkend 19.-21. září tu nabídne vše, co zahrádkáři letos vypěstovali. Od 16. do 19. října pak bude výstaviště patřit expozicím 6. ročníku výstavy Dům a byt. (č)

Pro milovníky secese

Národní památkový ústav v Ostravě ve spolupráci s Frágnerovou galerií v Praze připravili v prostorách národní kulturní památky Důl Michal v Ostravě-Michálkovicích pozoruhodnou výstavu. V řetízkových šatnách jsou vystavena díla Emila Králíčka, mistra secese a kubismu. Výstava potrvá až do 31. října. (č)

Festival outdoorových filmů

Ostrava se v říjnu stane jedním ze 24 měst České republiky, které budou hostit šestý ročník mezinárodního festivalu outdoorových filmů. Dějištěm slavnostního zahájení se v pátek 10. října stane kino Vesmír. Ve stejný den proběhne na Jiráskově náměstí adrenalinová akce Outdoor Park. Soutěžní filmy plné dobrodružství, extrémů, adrenalinu i cestopisy se v rámci ostravské části festivalu budou do 21. 10. promítat také v klubu Atlantik a v Hvězdárně a planetáriu J. Palisy. (lv)

 

 Divadelní pouť bez bariér


Takový je název už pátého ročníku festivalu v Divadle loutek Ostrava. Každý sudý rok na podzim (liché roky se pořádá mezinárodní loutkový festival Spectaculo Interese) se tu setkávají handicapované děti a mládež s divadlem. Festival je svátkem pro ty, kdo se snaží překonávat bariéry, které někdy společnost staví handicapovanýcm lidem. Od pondělí 22. září do čtvrtka 25. září, od rána do pozdních odpoledních hodin, v sále divadla, ale i v prostorách kolem divadla a v dětských odděleních ostravských nemocnic, ve Speciální škole Kpt. Vajdy a v Ústavu sociální péče v Ostravě-Muglinově, bude probíhat pestrý program. Kromě divadelních představení zahrnuje festival i kreace pouličních divadel v prostoru před divadlem, dílny připravené pro handicapované děti a také atrakce s pravou pouťovou atmosférou. Děti i dospělí jsou zváni na všechna pozoruhodná představení. K hostům festivalu patří už neodmyslitelně Divadlo Drak z Hradce Králové, Naivní divadlo Liberec, brněnské Divadlo Polárka a studenti výchovné dramatiky pro neslyšící brněnské DIFA JAMU pod vedením Zoji Mikotové, pouliční Divadlo Minotaurus z Prahy, Cirkus LeGrando z Brna a Studio Dell´Arte z Českých Budějovic.

V rámci festivalu se uskuteční i dva galaprogramy (ve dnech 23. 9. a 24. 9. vždy v 16 hodin), na nichž se na scéně divadla představí žáci a klienti ze speciálních škol a ústavů, Taneční skupina Setkání pod vedením Terezy Vejsadové a studenti Janáčkovy konzervatoře Ostrava se scénickou symfonickou pohádkou S. Prokofjeva Péťa a vlk.

Divadlo loutek uvede na festivalu premiéru pohádky Princezna Majolenka. (k)

Foto: Taneční vystoupení handicapovaných bývají plná nadšení.

To musíte určitě vidět


Za mimořádnou událost lze považovat připravovanou výstavu v prostorách Slezskoostravského hradu. Od 26. září až do konce listopadu tu návštěvníky osloví poutavé fotografie dokumentující život, flóru a faunu na africkém kontinentě. Renomovaná společnost National Geographic vydávající stejnojmenný časopis populární po celém světě připravila Ostravě krásný podzimní zážitek – výstavu „Afrika – divočina v srdci“. Hlavní část výstavy zaujímá projekt současného šéfredaktora Chrise Johnse, ve kterém zachycuje Afriku krásnou, divokou i dramatickou a ohroženou. Velkoformátové snímky nabízejí také obrazy ze života pozoruhodných kmenů. Dvorní fotograf předešlého papeže Gianni Giansanti představuje fascinující portrét této mizející tváře Afriky.
Výstavu doplňují trojrozměrné exponáty zapůjčené Národním muzeem, stálé projekce filmů, autentická africká hudba i řada přednášek a besed. (č)

 

Navštivte ,společné čtení‘

Svaz knihovníků a informačních pracovníků vyhlásil už 12. ročník celostátní akce Týden knihoven. Jen loni se do ní zapojilo 354 knihoven z celé ČR. Letos má motto Knihovny – rodinné stříbro a má připomenout, že ani v digitálním věku se bez knihoven neobejdeme. Týden začne 6. října celostátní akcí „Velké říjnové společné čtení aneb pocta Karlu Čapkovi“.

Knihovna města Ostravy se opět připojí. Ústřední knihovna (u Sýkorova mostu) připravuje v galerii Pasáž poutavou výstavu fotografií z historie i současnosti knihovny.

Všechna oddělení připraví na tento týden překvapení v podobě soutěží a kvízů. Další beseda z cyklu Ostravský strakáč, tentokrát s Víťou Dostálem, se uskuteční 7. října od 17 hodin. Pobočky knihovny připravily další akce – např. v pobočce Fifejdy se uskuteční 6. října společné čtení z děl bratří Čapků, pomáhat budou i mladí herci Divadla P. Bezruče. Střídavě budou číst pozvaní hosté a děti. Vítkovická pobočka na 8.října připravuje velký knihovnický jarmark doplněný vystoupením kapely a módní přehlídkou.

V Radvanicích se mohou návštěvníci těšit na besedu s Janou Schlossarkovou, v Porubě na Podroužkově ulici 7. října na besedu s mořeplavkyní Karin Pavloskovou, další den 8. října na ul. Vietnamská s Jiřím Sedláčkem na téma „Kolem Islandu za osm dnů“. (mm)


 Chrámy propůjčují koncertům slavnostní atmosféru

Ze Svatováclavského hudebního festivalu se už stala tradice. Pátý ročník začíná 28. září zahajovacím koncertem v 17 hodin v Katedrále božského spasitele v centru Ostravy, Janáčkova filharmonie Ostrava tu předvede Beethovenovu skladbu Missa solmenis D dur, opus 123. Celý festival potrvá až do 28. října, kdy ve stejné katedrále na závěrečném koncertu stejného hudebního tělesa spolu s Českým filharmonickým sborem Brno zazní Brahmsovo Německé requiem, opus 45. Zazpívají Eva Dřízgová-Jirušová a Václav Sibera.

Další koncerty v rámci tohoto pozoruhodného hudebního svátku se konají na mnoha místech. Například v havířovském kostele sv. Anny, v kostelech ve Staré Bělé, Třinci, Kozlovicích, Štramberku, evangelickém kostele v Ostravě, v Karviné, Hlučíně, Bruntále, Opavě, Krnově a dalších moravskoslezských městech. Měsíční program představuje dohromady 33 kvalitních koncertů, některé se zahraničními sólisty. Koncerty podporují města i obce i mnohé podnikatelské subjekty. Podrobný program a informace o vstupenkách nabízí adresa www.shf.cz. (č)

Foto: Koncerty v kostelích bývají vždy vyprodané.

 

Začala divadelní sezóna

Scény Národního divadla moravskoslezského po prázdninách opět ožily. Široké veřejnosti nabízejí nejen zajímavý repertoár, ale také předplatné pro neuvěřitelných 47 skupin různých zájemců. Klasikou jsou abonentní řady označené písmeny, jejichž návštěvníci mají v programu vždy představení všech žánrů. Vybrat si lze i z dalších nabídek – například jen opery, nebo opery a činohry, jak kdo má rád. Kdokoli má tak možnost vybrat si podle svého chuti. Počet předplatitelů divadla se rok od roku zvyšuje. Navíc lze kdykoli koupit vstupenky předem i na jakékoli představení třeba i v zimě nebo na jaře. Informace, celoroční program i repertoár lze najít na stránkách www.ndm.cz.

Opera pod uměleckým šéfem Olivera Dohnányiho připravuje v nové sezóně premiéry čtyř oper. Gounodova Fausta, Pucinniho Vlaštovku (La Rondine), Mozartovy Figarovy svatby a Ziganteho (současný italský skladatel) Dech dobrých víl (Il soffio delle fate). I nadále budou opery v cizím jazyce doprovázet české texty na titulkovacím zařízení. Ostravská opera dává příležitost stále většímu počtu hostujících zahraničních sólistů, ve Faustovi se ostravským divákům opět představí například skvělý Valentin Prolat. Figarovu svatbu očekává s napětím celá ostravská, a nejen ta, kulturní veřejnost. Na ostravské scéně už třetí Mozartovo dílo s libretem přebásněným Jaromírem Nohavicou v tandemu s režisérem Michaelem Tarantem po předchozích úspěších oper Cosí fan tutte a Giovanniho by mělo zase přinést operní „pecku“, o které se mluví po celé republice.

Balet letos nabídne Čajkovského Spící krasavici a zajímavý balet Spor na motivy francouzského dramatika P. Marivaux.

Činohra přinese Levinova Osidla smrti, českou premiéru inscenace Ostatní světy britské autorky K. Atkinsonové, Dahlovy Čarodějnice, Ahlforsovu Divadelní komedii, Čapkovu Válku s mloky a Oidipa nastudovaného ze Sofoklových textů.

Opereta sáhne po osvědčených titulech – objeví se Podskalák K. Hašlera, Tři mušketýři R. Frimla, Fialka z Montmartru E. Kálmána a slavná Hello, Dolly J. Hermana a M. Stewarta. Mohou-li si milovníci divadla v Ostravě vybrat opravdu jakoukoli programovou náplň v rámci předplatného, nabídka, spolu se starším repertoárem, je více než pestrá. (ok)

 

Dnes v Bonver Aréně: Ostrava se baví

V Bonver Aréně (bývalé ČAS Aréně, předtím hala Tatran) se 12. září od 17 hodin uskuteční kulturně-charitativní akce, která je určena především pro děti z dětských domovů a stacionářů z Moravskoslezského kraje. Je připraven zajímavý program. Provázet pořadem bude moderátor rádia Orion Jiří Jekl. Zvána je i veřejnost, část výtěžku ze vstupného bude věnována vybranému stacionáři. Akci pořádá oddíl stolního tenisu KLUBsten Karviná. V rámci této charitativní akce je v Ostravě připravena exhibice ve stolním tenise, které se účastní Petr Korbel, pětinásobný účastník olympijských her a náš nejlepší stolní tenista. Nejmenší diváky potěší vystoupení Dády Patrasové, těm větším zazpívá Michal David a nakonec Elán revival. (č)

 zpět na začátek stránkyStrana 12

 

Ředitelka Komorní scény Aréna Renáta Huserová vidí ve své práci dávno předurčené poslání

„Už dědeček mi jasně naznačil, kde budu pracovat…“

» o lidech s lidmi

Kolik znáte lidí, kterým povolání splývá s koníčkem a činí je tak šťastnějšími, než jsou ti ostatní? Je v podstatě jedno, co je tak baví, každopádně se těmto „vyvoleným“ jeví život mnohem častěji příjemným, práce jako koníček je jim balzámem na jiné problémy. Narozena pro divadlo, kulturu, hudbu, lidi s talentem, tomu se říká osud. U Renáty Huserové, ředitelky Komorní scéna Aréna v Ostravě, se k tomuto daru pojí ještě pracovitost a jakési shůry dané nadšení, které přesvědčí každého, že svou prací doslova žije.

Velká šíře, ale stále jeden obor

Kulturologie, výchova uměním, teorie a organizace kulturní práce, odborná čeština, produkce, pedagogická výchova a vzdělávání dospělých… Tak se v sedmdesátých letech nazývaly studijní obory se specializací na literaturu, divadlo a film, kdy Renáta Huserová začala nabírat vědomosti a později zkušenosti o práci v kultuře, zejména divadle, kterému se upsala. Řadu let pracovala v tehdejším Domě kultury Vítkovic (dnes Dům kultury města Ostravy), jako hudební produkční se podílela na přípravě mnoha kulturních událostí. Později už zasahovala do programu někdejšího Divadla hudby, kde se hudební produkcí divadelní kusy prolínaly už dávno. Jako výzvu proto přijala vznik Komorní scény Aréna v roce 1994 z dramatické části divadla, které se stala ředitelkou. Tato příspěvková organizace města začínala se čtyřmi herci, soubor se budoval postupně. Často nazýváni „divadlem malých forem“, nejen pro malý soubor, ale i omezené prostory hlediště, přesto do povědomí kulturní veřejnosti Ostravy pronikali stále výrazněji.

„Průlomovou inscenací se v roce 1994 stalo představení „Průběžná O(s)trava krve“ režírované Radovanem Lipusem, a v roce 1996 „Višňový sad“ v režii Oxany Meleškiny-Smilkové původem z Ukrajiny, další výrazné režijní osobnosti. Uskutečnil se nultý ročník divadelního festivalu činoherních souborů OST-RA-VAR. Soubor se pomalu rozrůstal a u ostravských diváků Aréna stále více a více přitahovala pozornost. Byť omezeni počtem aktérů i prostorem, na repertoáru byla nejrůznější představení – od Shakespeara přes Čechova, ale také dramatizace poezie a prózy,“ vzpomíná Renáta Huserová. „Za další průlom lze považovat Klimszovo nastudování inscenace „Prorok Ilja“ v roce 2000, to už natáčela i Česká televize. Divadelní svět objevil ostravskou Arénu, od roku 1997 začaly nominace do celostátních divadelních soutěží,“ pokračuje R. Huserová. Soubor se rozšířil na třináct herců, hostovali tu a hostují však i herci z jiných ostravských scén.

Co dělá ředitel divadla?

Nevděčnou práci. Stará se o všechno, co s provozem divadla souvisí. Vyvrcholilo to stěhováním z nevyhovujících a starých prostor Divadla hudby do renovované budovy městské knihovny u Sýkorova mostu na podzim 2005. „Nádhera. Kvalitní, estetické prostředí, svažující se hlediště pro 100 diváků, moderní technika… To lidi jakoby znovu nastartuje. Město se k nám zachovalo královsky, když umožnilo naše působení v této budově,“ pokračuje ředitelka. „Dobrá spolupráce s uměleckým šéfem souboru Ivanem Krejčím přinesla motivaci sezón podle hlavních událostí a inscenací – například Rok změny (při stěhování), Rok racka, Rok pestrých variací, letos máme Rok trpkých višní - po 12 letech se vracíme k Višňovému sadu. Ivan Krejčí má svou vizi našeho divadla, představu obdoby pražského Činoherního klubu. Ostatně, je to vidět i na mnohých oceněních. Za rok 2007 byly naše hry i jednotlivci nominováni na pět cen, i v minulých letech jich bylo hodně. Herec Michal Čapka tak například získal Cenu prezidia herecké asociace pro mladé umělce do 33 let. Také Tereza Bebarová a Radka Coufalová, herečky, které v našem divadle začínaly, patří mezi nositele divadelních cen. Naše divadlo má prostě v kulturním světě zvuk,“ dodává.

Úspěchy souboru bere jako satisfakci

Renáta Huserová je fandou „svého“ divadla. „Když herec odchází někam výše, do většího divadla, na přední scénu, není mi to líto. Naopak, jsem na to hrdá, že malá ostravská scéna vychovává tak kvalitní umělce. Už příprava mnohých z nich na ostravské konzervatoři je dobrý základ, někteří u nás získávají ty nejcennější zkušenosti a pro mě je to obrovská satisfakce, když to jinde ocení. Nedávno jsem našla starou fotografii, kde je můj dědeček vyfocený před budovou dnešní knihovny a před sídlem našeho divadla. To bylo určitě řízení osudu, že tady pracuji.

A ostatní ostravská divadla? Ne, žádnou rivalitu necítím. Naopak, ostravský divadelní svět je plný vstřícnosti, velká divadla nás berou tak trochu jako dítě, kterému pomáhají, vládnou mezi námi přátelské a profesionální vztahy. Dokonce je mi velmi příjemné, když o nás píší, když se o nás mluví…“ Tak tomu se říká profesionální hrdost. A aby Renáta Huserová necítila příliš ,prázdné ruce´ během divadelních prázdnin, už po jedenácté letos spolu s dalšími ostravskými nadšenci kultury připravila srpnový mezinárodní festival Folklor bez hranic. „Je to hodně organizační práce, ale pro město je to vždy velká událost, lidé jsou vystoupeními souborů v sálech i v ulicích nadšeni,“ uzavírá ředitelka. Jaksi na okraj - že má ještě ráda svá tři vnoučata, výtvarné výstavy, pobyt v tiché přírodě a že vydatně relaxuje u vaření, to bere jako samozřejmost. Šťastní lidé, tihle pracovití nadšenci. Málokdo si však uvědomuje, kolik hodnot tím přinášejí ostatním. (ok)

Foto: Komorní scéna Aréna sídlí už tři roky v renovované budově Knihovny města Ostravy u Sýkorova mostu.

 zpět na začátek stránkyStrana 13

 

 Podpora válečného úsilí Rakouska-Uherska

» Archiv města Ostravy

Civilní obyvatelstvo mohlo svůj kladný postoj k válčící monarchii vyjádřit a realizovat různými způsoby, např. účastí na velkých slavnostech a manifestačních shromážděních na podporu panovnického domu a rakousko-uherské armády. Na tzv. císařských slavnostech, pravidelných oslavách panovnických výročí císaře Františka Josefa I. a posléze i jeho nástupce Karla I., se ostravští občané české i německé národnosti vždy účastnili v hojném počtu, což dokládá, že osoba panovníka byla velmi důležitým pojítkem mnohonárodnostní říše. Důvodem k manifestačním oslavám byla samozřejmě i vítězství rakouských zbraní; na jejich počest loajální měšťané zdobili své domy prapory, večer bývaly pořádány pochodňové průvody a shromáždění na ostravských náměstích s hudbou. Velký význam pro podporu válečného hospodářství mělo upisování válečných půjček, což byl v podstatě nákup státem vydávaných a velmi výhodně úročených cenných papírů - dluhopisů. Řada akcí probíhala formou „vlasteneckých sbírek“ - dobrovolného odevzdání drahých nebo barevných kovů, zlata, stříbra, mědi atp. Seznamy občanů, kteří takto nezištně přispěli, byly pak zveřejňovány v denním tisku. Obdobně byly organizovány i sbírky pro vojsko, kdy dárci přispívali např. cigaretami, čokoládou, teplými oděvy atp. Nabízela se též koupě nesčetných upomínkových předmětů (od levně produkovaných pamětních mincí, kokard, medailí, odznaků až po mapy a poměrně luxusní modely vojenské techniky, císařovy busty atp.). Výtěžek z prodeje se odváděl buďto obci na podporu místních občanů v nouzi, nebo Červenému kříži či jiným podpůrným organizacím válečné péče. Za stejným účelem vznikaly po vzoru hlavního města Vídně, většinou z podnětu obecních zastupitelstev, ale též spolků, tzv. válečné památníky, provedené zpravidla ze dřeva a v různých podobách, někdy i jako přenosné; to byl případ Moravské Ostravy, která neměla svůj stálý válečný památník, nýbrž válečný „branný štít“. Monument odhalený na náměstí v Přívoze měl podobu pylonu s říšským orlem, památník, který zřídilo město Vítkovice, příznačně podobu dělostřeleckého granátu. Princip využití byl pokaždé stejný; občané měli možnost zakoupit si hřeby (pozlacené, postříbřené nebo obyčejné železné), které pak do těla památníku zatloukali. Každá část památníku byla předurčena pro jiný typ hřebíků tak, aby konečný dojem působil esteticky. Výtěžek z prodeje hřebíků směřoval do různých podpůrných fondů, na dobročinné účely, podporu vdov a sirotků po padlých vojácích. Odhalení a slavnostní zatloukání prvních hřebů mělo vždy podobu vlasteneckého slavnostního aktu, jehož se účastnili představitelé místní veřejné správy, zástupci armády, spolků a měšťanské honorace.

Dřevěné válečné památníky zřizovala nejen německá zastupitelstva Moravské Ostravy, Přívozu a Vítkovic; např. v Přívoze měly české spolky svou vlastní dřevěnou pamětní desku s rakouským dvojhlavým orlem, jejíž odhalení v přívozské sokolovně „na slavnostním místě, vkusně dekorovaném v barvách černožlutých a bílo-červených, ...stalo se skvělou patriotickou manifestací českou“. Vše bylo daleko překonáno pomníkem, slavnostně odhaleným v roce 1916 z iniciativy českého vedení obce Mariánských Hor. Na dnešním Mariánském náměstí vyrostl památník podle návrhu pražského akademického sochaře Karla Nováka v podobě 13 metrů vysokého sloupu, na jehož vrcholu trůnil orel s císařskou korunou, na stupních pomníku stála socha rytíře, který drtil pod nohama nepřítele, symbolizovaného drakem, na podstavci samozřejmě nechyběl portrétní reliéf rakouského císaře. Pomník neměl charakter provizoria, byl železobetonový, takže obvyklé zatloukání hřebíků bylo nahrazeno písemným upisováním peněžitých darů, přičemž jména větších dárců byla vyryta na kovové desce rytířova štítu, zatímco jména drobnějších přispěvatelů měla být uložena ve zvláštní knize ve schráně kamenného soklu. Své místo měl vyhrazen i soupis padlých občanů.

Tyto památníky, ať už dřevěné nebo kamenné, byly samozřejmě po roce 1918 z našich veřejných prostranství odstraněny. Jejich rakouský pravzor, „železného rytíře“, dřevěnou sochu pobitou tisíci hřeby, kterou v roce 1914 zhotovil sochař Josef Müllner, lze však ve Vídni stále shlédnout.
Jozef Šerka

Foto 1: Válečný památník vztyčený na náměstí v Přívoze.

Foto 2: Dobová pozvánka na císařskou slavnost dýchá starými časy.

 zpět na začátek stránkyStrana 14

 

Tygři jsou také „kočičky“

Dvě tygří mláďata, narozená v ostravské zoo začátkem června, se mají čile k světu. Roztomilá hravá „koťátka“ přitahují pozornost návštěvníků snad ze všech nových mláďat nejvíce. Tygr ussurijský je největší kočkovitou šelmou světa (dospělí samci váží až 300 kg), dnes bohužel díky pytlákům na pokraji vyhubení. Obývá už jen zlomek svého původního území na Dálném východě, stav v přírodě je odhadován na 350 kusů. Ostravská zoo už odchovala 4 mláďata, která se narodila samici Mají a samci Xeronovi.

Letos o prázdninách se Zoo Ostrava stala místem konání už 9. ročníku Letní univerzity juniorů. V průběhu týdne se seznámili s chodem zahrady, nahlédli do zázemí a vyzkoušeli si práci ošetřovatelů. Připravena byla pro ně i večerní prohlídka zoo. Od srpna mohou návštěvníci zoo obdivovat dvě menší expozice se speciálně upraveným světelným režimem, který umožňuje pozorovat zvířata s noční aktivitou. Během noci se zvířatům svítí a „předstírá“, že je den, naopak ve dne jsou v potemnělém prostředí jako v noci a tak je návštěvníci mohou pozorovat přes speciálně upravené průhledy v přítmí modrého světla. Lze tak sledovat život komby Garnettovy (poloopice) a kaloně plavého (příbuzní netopýrů). Expozice nočních zvířat jsou v zoologických zahradách velmi oblíbené, ostravská zoo se k nim přidala.

Poslední prázdninový den byl v zoo mimořádně veselý. V amfiteátru vystoupila řada kapel a souborů, vítězové soutěže o nejlepší foto příběh ze života zvířat v ostravské zoo převzali své ceny. Už tradičně se 5. září uskutečnila netopýří noc pod záštitou České společnosti pro ochranu netopýrů s povídáním o životě a možnostech ochrany těchto živočichů. (d, k)

Foto: V dospělosti už to „kotě“nebude.

 

Mladí kováři poměřili své síly


Mladí umělečtí kováři se setkali na již druhém ročníku Sympozia prostorových forem, aby poměřili svůj um a síly. Organizátorem akce, která se konala ve staré vítkovické kovárně, byla opět Soukromá střední umělecká škola AVE ART. Zatímco loni bylo námětem prací motto Andělé jsou mezi námi, letošní téma znělo Mříž jako socha.

Samotné sympozium sice skončilo 12. září, nicméně hotové práce si budou mít občané možnost prohlédnout před Domem kultury města Ostravy. Stejně jako v loňském roce i letos může veřejnost pomocí hlasovacích lístků vybrat nejlepší dílo. Kromě návštěvníků Domu kultury bude hotové práce hodnotit pochopitelně i odborná porota. Mezi členy poroty bude např. vnučka proslulého psychoanalytika Sigmunda Freuda. Jane McAdam Freud, sochařka a medailistka, žije a tvoří v Londýně. Nehodnotila jen samotné výsledky sympozia, ale v jeho druhé polovině sledovala práci mladých umělců přímo v kovárně.

Sympozium se v loňském roce vrátilo do Ostravy po zhruba čtyřiceti letech. Navazovalo na tradici z let 1967 a 1969. Tehdejší díla byla vystavována v Komenského sadech, v období normalizace však byla z těchto míst odstraněna. Cílem celé akce je motivovat studenty, aby rozvíjeli svůj talent, a také pomáhat objevovat nové Karly Nepraše a Aleše Veselé.

Nejpovedenější díla by měla v budoucnosti zdobit Ostravu. Jedním z míst, kde se předběžně počítá s jejich umístěním, je zamýšlená tzv. farská zahrada v centru Ostravy na Černé louce. (mb)

 
Chcete být zdravější?

Ministerstvo zdravotnictví prostřednictvím Státního zdravotního ústavu a jeho regionálních pracovišť vyhlašuje celostátní soutěžní kampaně, jednu na téma „Přijmi a vydej“ pro rodiny a jednotlivce o větší radost ze života a zdraví. Účastníkem se stane každý, kdo po dobu několika dnů sleduje vlastní energetický příjem potravou a energetický výdej pohybem. Podle návodu si pak vypočte přijatou a vydanou energii a zapíše vše do přihlášky, kterou nejpozději do 7. listopadu odešle poštou nebo elektronicky. Další soutěž se jmenuje „Přestaň a vyhraj“ a je určena kuřákům starším 18 let. Podmínky, průběh a konečné výsledky obou soutěží lze najít v informacích na www.szu.cz, pro kuřáky též na lince 267 082 328. Vylosovaní výherci obdrží horská kola, sportovní a turistické vybavení. (dp)

 

Poradí dlužníkům

Dostali jste se jako fyzická osoba, nikoliv podnikatel, do finančních potíží a nevíte jak dál? Nejste schopni splácet své půjčky, úvěry, leasingy apod.? Pak právě vám jsou určeny služby obecně prospěšné společnosti Poradna při finanční tísni. Poskytne vám rady, jak postupovat v případě hrozící nebo již existující platební neschopnosti, pomůže s vyplňováním a podáváním návrhu na tzv. osobní bankrot, nabídne konzultace o možnosti oddlužení podle insolventního zákona, k průběhu případného soudního a exekučního řízení. Služby jsou diskrétní, nestranné, nezávislé a zdarma. Informace o nich získáte na bezplatné zelené telefonní lince 800 722 722 (každé pracovní pondělí od 8.30 do 11.30 a od 13.30 do 17.30 hod.) nebo na www.financnitisen.cz.

 

Útulek v Ostravě-Třebovicích nabízí do dobrých rukou

Adresa: Provozní 4, 722 00 Ostrava-Třebovice 596 967 288, www.mpostrava.cz

1. PERRY

Kříženec irského setra starý 2 roky, hnědé barvy, dlouhostrstý. Nalezen v únoru v Ostravě-Vítkovicích, kde zmateně pobíhal na velice rušné silnici Rudné. Jedná se o psa většího vzrůstu, má rád lidi a aktivní pohyb. Vhodný do bytu i na zahrádku, ale opravdu potřebuje zaměstnat. Hodí se někomu tento sportovní pejsek?

2. LENA

Kříženec cane-corso, fena žíhaná, stará 2 roky,většího vzrůstu. V útulku je od poloviny července. Nalezena v Mor. Ostravě, kde vběhla do restaurace a svým vzhledem děsila návštěvníky. Je to klidná kamarádská fenka, hodí se do bytu i na zahrádku. Není vhodná k malým dětem a nemá ráda jiné psy.

3. LORD

Kříženec většího vzrůstu, vlkošedé barvy, starý 3,5 roku. Jeho pobyt v útulku se datuje od července letošního roku. Byl nalezen v Ostravě-Přívozu. Klidný a společenský pes, který bude vděčný za každé pohlazení. Hodí se do bytu i na zahradu, ke starším lidem, nebo rodině se staršími dětmi.

4. ARINKA

3 roky stará fenka, francouzský buldoček, černo šedě žíhaná. V červenci byla přivezena z Ostravy-Poruby z Hlavní třídy, kde bezradně pobíhala a hledala asi pána. Měla postroj a vodítko. Veselý, mazlivý a kamarádský pejsek, který miluje každou činnost. Bohužel má problém - nevidí na pravé oko. Vhodný do bytu i na zahrádku.

 zpět na začátek stránky


Strana 15

 

Senioři se umějí bavit

Seniorská taneční skupina Beseda z Centra sociálních služeb Poruba působí při domě s pečovatelskou službou Astra od roku 2005. Původně si čtyři taneční páry seniorů pod vedením paní Garzinové připravily známý historický tanec Českou besedu. Postupně se soubor rozšířil na osm párů a dnes předtančují také slavnostní polonézu, waltz, mazurku a country polku.

Od prvního účinkování v domě Astra má soubor na kontě více než třicet vystoupení. Největší přípravu věnovali nedávné akci uskutečněné 27. června. Na slavnostním večeru účastníků mezinárodní seniorské olympiády v Ostravě-Porubě členové souboru Beseda ukázali své taneční umění, premiéru mělo i jejich elegantní oblečení pořízené z prostředků účelové dotace – grantu města Ostravy.

Třebaže je nejstaršímu členu souboru třiaosmdesát a nejmladší má šedesát, i takováto zdařilá akce a aktivní podpora města dokázaly seniorům nalít novou sílu do žil. Chtějí připravit mnohá další vystoupení. Asi je jim vlastní myšlenka francouzského básníka, spisovatele a filozofa Voltaira: „Nebýt ničím zaměstnán a neexistovat je pro člověka totéž“. (vš)


» krátce ze sportu

OSTRAVSKÝ PŮLMARATON.

Pohár starosty městského obvodu Hrabová je hlavní cenou Ostravského půlmaratonu v sobotu 27. 9. Závodníci v kategoriích mužů a žen bez věkového omezení poběží trasu téměř 21,1 km po cyklostezce s minimálním převýšením, bez silničního provozu. Součástí závodu bude minimaraton dětí a mládeže. Prezentace účastníků půlmaratonu skončí v 10 hodin u základní školy na Paskovské 46 v Ostravě-Hrabové. Pořadatelé z Maraton Klubu Seitl (www.mkseitl.blogspot.com) závody odstartují v 10.30 hodin.

JEDNOU VĚTOU.

Závěr měsíc září (27.-30. 9.) bude ve znamení 37. ročníku Velké ceny Ostravy v boxu. Boje v ringu hostí zimní stadion v Porubě. Příznivci motorismu si v sobotu 11. 10. jistě nenechají ujít Setkání mistrů 2008. Trať mezinárodních automobilových závodů povede po Místecké ulici. Ve stejný den se na Masarykově náměstí běžci postaví na start 47. Ostravského maratonu.

CZECH SKATE 2008.

Ve dnech 17. – 20. září se pod patronací statutárního města Ostravy uskuteční Czech Skate 2008 v krasobruslení juniorů. V ČEZ Aréně budou v rámci seriálu ISU Junior Grand Prix závodit muži, ženy, taneční páry a sportovní dvojice. Českou brusli zahájí ve čtvrtek 18. 9. v 9.30 hod. povinné jízdy tanečních párů. Další program: Krátké programy mužů (12.15), krátké programy žen (17.15). Pátek 19. 9.: Krátké programy sportovních dvojic (10.15), originální tance tanečních párů (13.45), volné jízdy žen (16.50). Sobota 20. 9.: Volné tance tanečních párů (9.15), volné jízdy sportovních dvojic (12.45), volné jízdy mužů (16.30). Vstup na všechny soutěže je zdarma. (sž)

PŘIJEDE SPARTAK MOSKVA!

Ne zrovna příznivou tvář ukázal los prvního kola Poháru UEFA fotbalistům Baníku Ostrava. Na cestě do základní skupiny soutěže jim postavil do cesty ruského vicemistra Spartak Moskva. První utkání se hraje 18. září v Ostravě. Vzhledem k očekávanému příjezdu fanoušků z Ruska i Polska přijala ostravská radnice spolu s bezpečnostními složkami a dalšími institucemi řadu opatření k udržení klidu a pořádku ve městě. (vi)

CÍLEM JE PLAY-OFF.

Po dvou neúspěšných sezónách stojí před hokejisty HC Vítkovice Steel v extralize jasný cíl: postup do play-off! Klub, partneři, mezi hlavní patří statutární město Ostrava, a samozřejmě hlavně fanoušci vkládají naděje do příchodu trenéra Aloise Hadamczika, který ukončil angažmá u reprezentace. Do kádru se vrátil golman Pinc, posílili jej obránci Krstev, Stehlík, útočníci Petrovický, Štefanka, Korhoň nebo Varaďa. (vi)

 


Call centrum Magistrátu města Ostravy tel. číslo 844 12 13 14

•• informace o vyřizování úředních věcí a dokladů
•• objednání termínu návštěvy na vybraná pracoviště

 Foto: Ve standardu i latině se v ČEZ Aréně představí špičkové taneční páry

Taneční elita na Czech Dance Open

Světová taneční elita zavítá do Ostravy na tradiční Czech Dance Open 2008, mezinárodní soutěž ve standardních a latinskoamerických tancích. Hostit ji bude ostravská ČEZ Aréna ve dnech 4. a 5. října. Na parketu předvedou své mistrovství špičkové taneční páry v kategoriích juniorů, mládeže a dospělých. Pořadatelé počítají s účastí šesti stovek dvojic z asi pětadvaceti států světa.

Program začne v sobotu od 9 hodin standardním tancem juniorů, od 11 hodin nastoupí ke své soutěži Grand Slam latin dospělí. Nedělní dopoledne bude patřit mládeži a juniorům (10 a 11 hod.). Od 15 hodin se rozběhne závěrečná soutěž IDSF International Open ve standardu dospělých. V sázce budou medaile mistrovství Evropské unie celkem v deseti tancích. Předprodej vstupenek zajišťuje Ostravské informační centrum na Nádražní ulici a jeho pobočky. Záštitu nad konáním Czech Dance Open převzalo statutární město Ostrava. (vi)

 

Olympionička Horáčková je z Ostravy

V prázdninovém vydání Ostravské radnice jsme reprezentantům sportovních klubů města a ostravským rodákům přáli úspěšný start na olympiádě v Pekingu. Čtenářka Dana Masárová nás upozornila, že jsme ve výčtu neuvedli jedinou lukostřelkyni ve výpravě Barboru Horáčkovou. „Barbora, za svobodna Borovcová, žila až do ukončení VŠ studií na sídlišti Fifejdy v Mariánských Horách. Mimochodem rodiče jsou známí ostravští herci. Dobře si pamatuji, když s lukem začínala jako malá, copatá holka. Vybrala si nepreferovaný sport, ale dotáhla to až na olympiádu,“ píše paní Mazurová. „Barbora dnes závodí za Plzeň, ale k Ostravě se hrdě hlásí. Sama pořád střílím za Mariánské Hory a s Bárou se potkáváme při soutěžích několikrát do roka.“

 zpět na začátek stránkyStrana 16

 

» fototéma


Folklor bez hranic

K ostravskému létu patří už neodmyslitelně tanec, lidová píseň a také exotická vystoupení folklorních souborů z celého světa. Letos již po jedenácté hostila moravskoslezská metropole ve dnech 11. až 15. srpna účastníky mezinárodního festivalu Folklor bez hranic.

Vedle našich souborů a muzik z Ostravy jako jsou Hlubina, Hlubinka, Slezský soubor písní a tanců Heleny Salichové, dále Ševčík, Holúbek, Cvrčci, Šlahorek a Vrobelci se festivalu zúčastnil dětský folklorní soubor Červánek z Hradce Králové. Program zpestřila vystoupení folklorního sdružení z Tchaj-wanu, Nového Zélandu, Ruska, Slovenska a Maďarska.

Jeden z večerů byl věnován letošním jubilantům – Leoši Janáčkovi, Zdeně Kyselé, Ivu Stolaříkovi a Janu Rokytovi. Hostem setkání byla mimo jiné zpěvačka Jarmila Šuláková a muzika Soláň. Závěrečný pátý festivalový den vyvrcholil na Slezskoostravském hradě, kde vystoupily dětské folklórní soubory. (hb)