Únor 2016

Únorové vydání měsíčníku Ostravská radnice

titulka

 

 

 

Ostravskou radnici si můžete stáhnout ve formátu pdf.


Strana 1

Novoroční koncert ve vídeňském stylu


Když bylo Patricii Janečkové dvanáct, okouzlila andělským hlasem miliony televizních diváků v soutěži Talentmania. Uplynulo několik let a už za pár měsíců plnoletá pěvkyně se stala hvězdou novoročního koncertu města Ostravy. Uskutečnil se 7. ledna pod záštitou primátora Tomáše Macury, který pronesl úvodní slovo. Mezi řadou čestných hostů si ho vyslechl také místopředseda vlády Pavel Bělobrádek.

Dramaturgie večera diváky ve vyprodaném sále Domu kultury města Ostravy symbolicky přenesla do sváteční Vídně, kde ve Zlatém sále Spolku přátel hudby na Nový rok koncertují Vídeňští filharmonici. Pro město na Dunaji charakteristická díla skladatelské dynastie Straussů, Johanna a jeho synů Johanna mladšího a Eduarda, mistrovsky zvládla Janáčkova filharmonie Ostrava pod taktovkou svého šéfdirigenta Heika Mathiase Förstera.

Patricia, studentka Janáčkovy konzervatoře Ostrava, žákyně Evy Dřízgové-Jirušové, brilantně zvládnutými operními party i v dalších skladbách naznačila, proč je považována za velký talent naší pěvecké scény. V árii Olympie z opery Hoffmannovy povídky Jacquese Offenbacha ztvárnila loutku, kterou zřízenec přinesl na jeviště. Do jednoho z vrcholů programu vložila kromě pěvecké jistoty také nesporný komický talent.

Ve vygradovaném finále se mezi přídavky dostalo nejen na Patricii Janečkovou a její árii Guiditty z operety ­Meine Lippen Franze Lehára, ale i tolik očekávaný Radeckého pochod Johanna Strausse staršího. Publikum, podobně jako v novoroční Vídni, využilo možnost vstupovat do skladby rytmickým potleskem. Dlouhotrvající ovace diváků ve stoje vydařený novoroční koncert zakončily. (vi)  

Ministr Richard Brabec ocenil přístup radnice ke kotlíkovým dotacím

Ostrava jde republice příkladem


Ostrava se pro mnohá města a obce u nás stává vzorem. V souvislosti s takzvanými kotlíkovými dotacemi to prohlásil ministr životního prostředí vlády České republiky Richard Brabec.

„Ostrava jde v kotlíkové revoluci v naší republice příkladem. Díky dotaci od města mohou občané Ostravy nakoupit nový zdroj vytápění zcela zdarma. A to se rozhodně vyplatí,“ zdůraznil ministr 12. ledna v Nové radnici při setkání s primátorem Tomášem Macurou a náměstkyní primátora pro životní prostředí Kateřinou Šebestovou. Jak dodal, v žádném jiném regionu mimo Moravskoslezský kraj se s podobným systémem pobídek dosud nesetkal.

Kotlíkové dotace představují pro všechny domácnosti, které provozují ještě staré kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním, mimořádnou příležitost. Pokud ji promarní, budou si muset po roce 2022, kdy vejde v platnost nový zákon o ochraně ovzduší zakazující používání topenišť této emisní třídy, zajistit prostředky na výměnu kotle na nový, ekologický sami.

„Velmi oceňuji snahu vedení města postarat se maximálně o své občany. V Ostravě jste nepromarnili ani minutu a svým občanům nabízíte jedinečnou možnost ušetřit nejenom na nákupu nového zdroje, ale také na provozu účinnějšího zařízení, a v neposlední řadě se přímo zapojit do zlepšení kvality ovzduší ve svém městě,“ uvedl v této souvislosti ministr Richard Brabec.

Podrobnosti ke kotlíkovým dotacím čtěte v dnešním vydání Ostravské radnice na stranách 8 a 9. (bk)

2015: hospodaření skončí přebytkem


Hospodaření města Ostravy za loňský rok skončí vysokým přebytkem. Napomohly tomu i solidní daňové příjmy, které byly o zhruba 150 milionů korun vyšší než očekávaných 5,5 miliardy korun. Překročení daňových příjmů město dosáhlo přesto, že v pololetí v této oblasti zaznamenalo výpadek kolem 300 mil. korun. I proto primátor Tomáš Macura předpokládá, že přebytek hospodaření za rok 2015 bude vyšší než půl miliardy korun. Konkrétní čísla budou známa teprve v polovině letošního roku.

O tom, jak se peníze z přebytku využijí, rozhodnou zastupitelé města Ostravy. Podle primátora Macury by mohly posloužit například pro vytvoření fondu na modernizaci městské nemocnice. Radnice chce v brzké době představit soubor strategických projektů na následující roky. „Budeme se v každém případě snažit, aby peníze podpořily rozvoj města v rámci připravených projektů, jejichž realizace by se mohla díky nim urychlit,“ dodal Tomáš Macura. (bk)


Strana 2

Obměna automobilů proběhne u všech ostravských SDH do roku 2018

Dobrovolní hasiči s novou technikou


Zástupci sedmnácti ostravských jednotek Sboru dobrovolných hasičů převzali 21. ledna v Trojhalí na Karolině nové hasičské dopravní automobily v hodnotě více než 65 milionů korun, které zakoupil v rámci projektu financovaného ze strukturálních fondů EU Moravskoslezský kraj. Předání techniky byl přítomen náměstek ostravského primátora Zbyněk Pražák.

Došlo tak k výraznému pokroku při naplňování jednoho z dlouhodobých koncepčních cílů města, který předpokládá obměnu dopravních automobilů u všech 22 ostravských jednotek SDH do roku 2018.

 „Jsme samozřejmě rádi, je to pro nás dlouho očekávané nové auto, které nahradí naši starou vysloužilou avii. Nový vůz má navíc vybavení, které jsme dosud neměli,“ pochvaloval si přírůstek do vozového parku velitel jednotky SDH ve Staré Bělé Petr Blahut. „Pro chlapy to bude další dobrý důvod, proč chodit do hasičárny, a velký magnet to bude i pro mladé hasiče,“ dodal s uspokojením.

Novou techniku obdržely i další jednotky SDH v kraji. Pro ty bylo určeno dalších 33 dopravních automobilů v hodnotě téměř 127 mil. korun. Profesionálové pak získali šest automobilových plošin za asi 100 mil. a unikátní 55metrový automobilový žebřík za 22,6 mil. korun, vše rovněž hrazeno z peněz EU. Zdravotní záchranáři budou využívat šest nových sanitních vozů za 15,5 mil. korun.(bk)

Marcela Mrózková Heříková zvolena do rady města


Marcela Mrózková Heříková,  členka zastupitelského klubu hnutí ANO 2011, byla 20. ledna na zasedání Zastupitelstva města Ostravy zvolena členkou Rady města Ostravy. Nahradila Davida Pflegra (hnutí ANO 2011), který na svou funkci rezignoval k 31. prosinci 2015.

Jedenáctičlenná rada má nyní složení: primátor Tomáš Macura (ANO 2011), náměstci primátora Michal Mariánek, Břetislav Riger, Iveta Vozňáková (všichni hnutí Ostravak), Radim Babinec, Kateřina Šebestová (oba ANO 2011), Zbyněk Pražák (KDU-ČSL), Martin Štěpánek (ODS) a neuvolnění radní Libor Folwarczny, Marcela Mrózková Heříková (ANO 2011) a Lukáš Semerák (Ostravak). (vi)

Peníze na rozvoj městské nemocnice


Ostrava chce investovat do rozvoje městské nemocnice. Podle odhadu primátora Tomáše Macury by zdravotnické zařízení potřebovalo finanční injekci ve výši asi 2 miliard korun. „Chceme proto až do konce volebního období investovat do jejího rozvoje 200 nebo i více milionů korun ročně,“ upřesnil rozsah záměru. V rozpočtu na tento rok je zatím pro tento účel okolo 80 milionů korun, další peníze by měly být k dispozici z přebytku z hospodaření za rok 2015. (bk)

Ze zasedání zastupitelstva města Ostravy

Rada města Ostravy je znovu kompletní. Na místo odstoupivšího Davida Pflegra (hnutí ANO 2011), který rezignoval k 31. prosinci loňského roku, zvolili zastupitelé 20. ledna na svém  třináctém zasedání ve volebním období 2014–2018 novou radní jeho stranickou kolegyni Marcelu Mrózkovou Heříkovou.

Celkem na své lednové schůzi zastupitelé projednali téměř čtyři desítky programových bodů.  Schválili například změny ve složení a počtu členů výborů zastupitelstva města, komisí rady města a orgánů obchodních společností s majetkovou účastí města či rozdělení zbylých 1,7 milionu korun z Fondu pro děti ohrožené znečištěným ovzduším mezi sedm vzdělávacích zařízení z městských obvodů Slezská Ostrava, Ostrava-Jih, Hrabová a Nová Bělá. Do 30. dubna tak vycestuje na minimálně čtrnáctidenní ozdravný pobyt do lokalit, které jsou charakteristické svým čistým vzduchem, celkem 387 předškoláků a žáků.

Zastupitelé přijali výzvu s názvem William Shakespeare – Ostrava 2016, v jejímž rámci město vyčlenilo 800 tisíc korun na podporu kulturních projektů spjatých či inspirovaných letošním 400. výročím úmrtí jednoho z největších dramatiků všech dob. Maximální výše podpory na jeden projekt činí 50 tisíc korun. Zastupitelstvo projednalo a schválilo návrhy na financování další výstavby cyklostezek, dodatečných prací na terminálu Hranečník, návrh na poskytnutí neinvestičních účelových dotací pro rok 2016 v oblasti sociální péče a protidrogové prevence a řadu dalších. (bk)

Aktuálně

Estakáda se opozdí


Už letos avizovaná rekonstrukce mimoúrovňové estakády v Českobratrské ulici od mostu Pionýrů po stadion Bazaly začne v roce 2017. První etapa prací se zaměří na opravu konstrukce mostu a pravé části vozovky od křižovatky Českobratrské ulice se Sokolskou třídou, po první sjezd na Bohumínskou ulici. Celkové náklady se dnes odhadují na 335 mil. korun. Na dopravní investici realizované krajem se bude podílet město Ostrava, které zajistí rekonstrukci chodníků a veřejného osvětlení. (bk)

Trolejbusem už také z Hranečníku


Jak nás informoval jednatel společnosti Koordinátor ODIS Jan Dvořák, v neděli 28. února bude zprovozněn přestupní terminál Hranečník, včetně trolejbusové trati do centra města. Podrobnější informace o změnách v dopravě přineseme v příští Ostravské radnici. (ič)

Papírové kupony v prodeji jen do 29. 2.


Dne 29. 2. 2016 skončí prodej dlouhodobých časových jízdenek – papírových kuponů k papírovým průkazům ODIS. Jde o 30 a 90denní jízdenky a 30denní přenosné papírové jízdenky. Do uvedeného data zakoupené jízdné mohou cestující používat do konce jeho platnosti. Od 1. 3. 2016 se budou dlouhodobé časové jízdenky prodávat už pouze majitelům čipové karty ODISka. Můžete ji za 130 Kč koupit přes e-shop nebo v prodejnách jízdních dokladů DPO. Lhůta pro vyřízení je až 21 dnů, expresně do tří dnů za 300 Kč.(r)   

ZMO: 17. února


Čtrnácté zasedání Zastupitelstva města Ostravy ve volebním období 2014 až 2018 proběhne ve středu 17. února. Jednání v Nové radnici začne v 9 hodin. Veřejnost může jeho průběh sledovat z galerie sálu zastupitelstva. Kompletní dokumenty ze 14. zasedání ZMO budou na webu www.ostrava.cz zveřejněny po 4. březnu 2016. (ič)  

Tisková oprava k LPS


V lednové Ostravské radnici jsme v článku „Pohotovost převzal od města kraj“ otiskli tuto nepřesnou informaci: „Ambulance i výjezdová služba lékařské pohotovosti pokrývá potřeby obyvatel…“ Ve skutečnosti od ledna 2016 výjezdová služba lékaře v rámci lékařské pohotovostní služby v Ostravě již zajišťována není. Za chybu a možné komplikace se občanům i zdravotníkům omlouváme. (r)


Strana 3

Přes deset let zůstává místní poplatek ve stejné výši. Uhraďte ho do 30. 6. 2016!

Za odpad nadále zaplatíme 498 Kč


Už od roku 2005 je výše místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, lidově poplatku „za odpad“, stanovena na 498 korun na osobu a kalendářní rok a nezvýší se ani pro rok 2016. Na svém posledním loňském zasedání o tom rozhodli ostravští zastupitelé.

Poplatek platí občané přihlášení ve městě k trvalému pobytu nebo k přechodnému pobytu na dobu delší než 90 dnů. Každoročně ho je třeba uhradit do 30. června, a to bez výzvy nebo vydání platebního výměru ze strany města. Podrobné informace lze najít na webu města www.ostrava.cz v sekci Platba za komunální odpad, na telefonním čísle 844 12 13 14 nebo na e-mailové adrese komunalniodpad@ostrava.cz.

Včas nezaplacený poplatek nebo jeho nezaplacenou část může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek. V případě změny místa trvalého pobytu se uhradí pouze poměrná část poplatku. Novinkou v nově schválené obecně závazné vyhlášce města je paragraf, který hovoří o tom, že vznikne-li nedoplatek osobě nezletilé nebo omezené ve svéprávnosti, přechází poplatková povinnost na jeho zákonného zástupce nebo opatrovníka. Znamená to, že dlužníkem nemůže být nikdy dítě, nýbrž pouze jeho rodič nebo zákonný zástupce. Osvobozeny od poplatku jsou děti z dětských domovů a zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, osoby umístěné v domovech pro zdravotně postižené, pro seniory, v domovech se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení, vězni, popřípadě pacienti psychiatrické léčebny. Podmínkou je, že důvody pro nárok na osvobození trvají nepřetržitě alespoň dvanáct po sobě jdoucích měsíců. (bk)

Doprava ve městě

Kamery v tramvajích vandalům nevoní


Městská hromadná doprava moderní, bezpečná a atraktivní pro všechny. Taková je jedna z priorit vedení radnice v oblasti městské mobility. Poslední lednový čtvrtek ji médiím prezentovali radní pro dopravu Lukáš Semerák a zástupci Dopravního podniku Ostrava a společnosti Koordinátor ODIS.

K dosažení cílů má pomoci realizace technických opatření i větší zapojení městské policie a PČR. Plynulost a komfort jízdy zajišťuje obměna vozového parku DPO. Nákup stovky autobusů s pohonem na CNG přispěl k zlepšení životního prostředí. Výstavba terminálů na Dubině a Hranečníku umožňuje přestup z automobilů na MHD.

Osvědčila se instalace kamerových systémů ve vozidlech DPO. V šesti tramvajích, které jezdí na nejfrekventovanějších páteřních linkách, výrazně poklesly projevy vandalismu a porušování zákona. Nákup kamer se chystá pro dalších 66 tramvají a 6 trolejbusů. V kombinaci s tzv. sos tlačítky, které by měly být instalovány také na zastávkách, umožní přivolat rychlou pomoc.

Podle Lukáše Semeráka se městská koalice dohodla na zastropování cen jízdného na současné úrovni. „Mým osobním přáním je snížit do tří let ceny jízdenek o 30 procent,“ uvedl s tím, že hromadnou dopravu ve městě nelze řídit pouze s ohledem na ekonomiku. „Obsahuje totiž řadu aspektů, které nelze vyjádřit penězi.“ (bk)

Sanace ropných lagun Ostramo se znovu rozběhne, předpokládaný termín dokončení je v roce 2019

Po kalech přijde na řadu kontaminovaná zemina


Plány na sanaci ropných lagun po bývalé Ostravské rafinerii minerálních olejů Ostramo zahrnují nejenom odtěžení kalů, ale také sanaci veškerých kontaminovaných zemin. Po návštěvě ministra životního prostředí Richarda Brabce v ostravské radnici to řekl primátor města Tomáš Macura.

„Neexistuje žádná varianta, že by kontaminované zeminy, kterých je v lagunách asi 400 tisíc tun, zůstaly po odtěžení kalů bez dalšího zapouzdřeny a ponechány vlastnímu osudu. Všechny zvažované varianty počítají s tím, že tato zemina bude v různém rozsahu a různým způsobem dekontaminována a sanována tak, aby nedošlo k  šíření kontaminace do okolního prostředí a aby nebyly ohroženy zdroje podzemní vody,“ upřesnil primátor.

Odtěžení tzv. nadbilančních kalů z areálu lagun provede pražská firma AVE CZ odpadové hospodářství, která vyhrála v soutěži se čtyřmi dalšími zájemci výběrové řízení na realizaci této zakázky a v prvních dnech letošního roku podepsala se státním podnikem Diamo, který sanaci lagun řídí, závaznou smlouvu. Podle ní v průběhu 36 měsíců odtěží a vymístí z areálu zbylých 91 562 tun kalů za cenu 429 milionů korun bez DPH. Do pěti let pak mají být tyto kaly energeticky využity a definitivně zlikvidovány.

Pravděpodobně ještě v průběhu těžby kalů začne i sanace kontaminovaných zemin. Podle zvažovaného scénáře by do poloviny tohoto roku měla být vypsána veřejná soutěž a ve druhé polovině roku 2017 by její vítěz mohl zahájit realizaci zakázky s předpokládaným termínem ukončení v roce 2019. Variant, jak sanaci technicky uskutečnit, bylo navrženo devatenáct. Z nich byly doporučeny čtyři, které nejlépe odpovídají místním podmínkám a potřebám. Náklady na jejich realizaci jsou odhadovány v rozmezí od 1,1 do 1,5 miliardy korun. O vydání stanoviska, kterou z nich považuje za nejoptimálnější, bylo požádáno také město.

„Naše hlavní priority jsou tři. Jde o hledisko ekologické, časové, ale také o budoucí využití areálu pro rozvoj města. Aktuální stav je takový, že v územním plánu je s tímto areálem počítáno pro rozvoj lehkého průmyslu. Já osobně bych dal přednost tomu, aby území bylo použito spíše jako lesopark, to znamená prostor, který by napomohl ozelenění a odprášení lokality,“ vyjádřil svůj názor Tomáš Macura. (bk)


Strana 4

Střípky

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA. Pošestnácté přinášeli na začátku roku Tři králové přání štěstí a zdraví do nového roku. Zastavili se 6. ledna také v Nové radnici a jako první zaklepali na dveře primátora Tomáše Macury (na snímku). Letošní sbírka v Ostravě a okolních obcích vynesla od dárců 1 673 867 korun, což je o 220 tisíc korun více než v roce předchozím. Prostředky z veřejné sbírky využijí Charita Ostrava a Charita sv. Alexandra na podporu služeb pro klienty mobilního hospice sv. Kryštofa, pečovatelské služby střediska Matky Terezy, rozvoj chráněných dílen zaměstnávajících osoby se zdravotním postižením nebo přímou hmotnou pomoc jedincům či rodinám v obtížné životní situaci. (vi)

TVÁŘÍ V TVÁŘ KLIMATU. Velvyslankyně Švédska Annika Jaganderová (na snímku) otevřela 19. ledna společně s primátorem Tomášem Macurou výstavu karikatur Facing the Climate: Tváří v tvář klimatu. Obrázky vtipně vystihují nebezpečí, jakým my lidé planetu Zemi vystavujeme. K vidění jsou kresby pěti švédských autorů Loveho Antella, Magnuse Barda, Ribera Hans­sona, Heleny Lindholmové, Karin Sunivssonové a jediného Čecha Jana Pomykače. Výstavu dosud ve 25 zemích světa vidělo na 300 tisíc návštěvníků. Z Ostravy zamíří do dalších českých měst, například Liberce nebo Kolína. Do centra Cooltour na Černou louku můžete zajít do 18. února. (vi)

OSTRAVSKÉ KALENDNÁRIUM. Přehled událostí za rok 2015 přináší dvacáté vydání Ostravského kalendária. Pod vedením kronikáře Martina Juřici (na snímku s ředitelkou AMO Blaženou Przybylovou) ji připravil Archiv města Ostravy ve spolupráci s komisí muzejní, letopiseckou, názvoslovnou a heraldickou rady města. V chronologickém sledu zaznamenává významné politické, společenské, kulturní a sportovní události. Publikaci pokřtili 27. ledna za účasti primátora Tomáše Macury a jeho náměstka Zbyňka Pražáka. Má 120 stran, náklad 500 kusů je zdarma k dostání v archivu města, pobočkách OIS, městské a vědecké knihovně. V elektronické podobě na http://amo.ostrava.cz. (bk)

Sociální péče

Dvě nové služby pro osoby se zdravotním postižením

Šestadvaceti klientům Čtyřlístku se splnil jejich velký sen


Mít pokojík sám pro sebe a scházet se s kamarády v útulném prostředí nového domova. To je splněný sen dvaceti šesti klientů ostravského Čtyřlístku – centra pro osoby se zdravotním postižením, kteří využívají od začátku roku nové služby: domov pro osoby se zdravotním postižením a nové chráněné bydlení v Třebovicích. Ty vznikly v objektu někdejšího Stacionáře Třebovice, který prošel loni rekonstrukcí za téměř 25 milionů korun. Adaptace byla financována z evropských fondů prostřednictvím Regionálního operačního programu Moravskoslezsko a zřizovatelem organizace, městem Ostrava. Obě služby byly slavnostně otevřeny 21. ledna za účasti náměstků primátora Michala Mariánka a Zbyňka Pražáka.

Služba Domov Třebovice poskytuje pobytovou sociální službu dvaceti dospělým lidem s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným a smyslovým, kteří potřebují vysokou míru podpory. V domově jsou pro ně vybudovány čtyři domácnosti pro čtyři až šest osob, tvořené společným obývacím pokojem a jednolůžkovými a dvojlůžkovými pokoji. Domov má vlastní stravovací provoz a zahradu v areálu Třebovického parku. Chráněné bydlení Třebovice je určeno pro šest osob s postižením obdobného typu, kteří ale vyžadují pouze malou nebo střední míru podpory. Klienti chráněného bydlení bydlí samostatně v jednolůžkových pokojích, k dispozici mají jednu společnou obývací místnost. Smyslem provedených úprav je podpora lidí se zdravotním postižením v samostatném způsobu života.

Díky finanční podpoře EU a města Ostravy vznikly během uplynulých dvou let v Čtyřlístku celkem čtyři nové služby: dva domovy pro osoby se zdravotním postižením a dvě chráněná bydlení. (bk)

Město podpoří rok Shakespeara


V čem je William Shakespeare tak zajímavý pro současného člověka? V tom, že k nám i dnes dokáže promlouvat, oslovit nás a až překvapivě výstižně komentovat naši současnost.

Na tiskové konferenci k zahájení celoročního kulturního projektu Shakespeare Ostrava 2016, věnovaného 400. výročí úmrtí slavného dramatika, to konstatoval přední překladatel jeho díla Martin Hilský. I proto byl Shakespeare přeložen do 77 jazyků a setkáváme se s ním na každém kousku naší planety. Datum jeho fyzické smrti se stalo počátkem zrodu legendy, která nás fascinuje už čtyři staletí.

Tiskové konference na půdě Národního divadla moravskoslezského se zúčastnili zástupci všech významných ostravských kulturních a vzdělávacích institucí. Město reprezentovali primátor Tomáš Macura a resortní náměstek Zbyněk Pražák. Primátor ocenil skutečnost, že projekt Shakespeare Ostrava 2016 dokázal propojit celou ostravskou kulturní scénu, a připomněl, že město schválilo dotaci na malé shakespearovské projekty ve výši 800 tisíc korun.  Rada města Ostravy schválila navíc dotaci 2 mil. korun pro NDM na řízení, koordinaci a propagaci celého projektu.

Ostravský shakespearovský rok byl slavnostně zahájen 25. ledna v Divadle A. Dvořáka přednáškou prof. Hilského Fenomén Shakespeare. (bk)

Fond města

Na vzduch pojede 3600 dětí


Nikdo nebyl krácen, nikdo nebyl odmítnut. Díky zdvojnásobení ročního příspěvku města do Fondu pro děti ohrožené znečištěným ovzduším z původních 7,5 na 15 milionů korun, vyjelo nebo teprve vyjede v průběhu této topné sezony na dotované ozdravné pobyty téměř 3600 ostravských předškoláků, školáků a žáků gymnázií ve věku do 15 let.

Uspěli všichni žadatelé, kteří se přizpůsobili požadavkům fondu. Ty jsou jednoduché. Pobyt musí být minimálně 14denní v lokalitě, která není zasažena smogovou situací, a příspěvek na jedno dítě, který lze použít nejenom na ubytování, stravu a dopravu, ale také na doprovodný program, nesmí překročit 4,5 tis. korun.

Jak informoval primátor Tomáš Macura, do budoucna se podmínky obsažené ve statutu fondu zpřísní. „Chceme se více zaměřit na kvalitativní stránku pobytu dětí, a to jak na úroveň ubytování, tak stravování. Chceme nastavit nějaké minimální kvalitativní parametry, respektive ty stávající trochu pozvednout,“ upřesnil Macura.  Také pro příští sezonu má město nachystáno v rozpočtu na ozdravné pobyty dětí stejnou částku 15 milionů korun. Přispět by měli i někteří ostravští průmysloví znečišťovatelé. (bk)

Rozvoj center sdílených služeb


V posledních letech můžeme v České republice sledovat rozvoj center sdílených služeb. Tyto podnikatelské subjekty jsou vyhledávány moderními a dynamickými společnostmi, které hledají cestu k úsporám a ke zvýšení efektivity jejich řízení.  Využívají především IT servis, ale také účetní, právní a personální služby.

Vzhledem k rozmachu podnikatelských aktivit a přílivu investorů v našem regionu se Ostrava stala místem, které je třetím největším centrem poskytovatelů těchto služeb v ČR. Mezi nejvýznamnější z nich patří Okin BPS, Tieto Czech, CGI IT Czech Republic.

Úspěch Ostravy v podpoře tohoto podnikání, který přináší nejen atraktivitu pro potenciální investory, ale také nová pracovní místa, byl zaznamenán mediální skupinou BizPoland Media Group (www.biznespolska.pl). Ve 4. ročníku soutěže center sdílených služeb a outsourcingu ve střední a východní Evropě (CEE Shared Services & Outsourcing Award 2015) byla Ostrava nominováno v kategorii Emerging city of the Year-CEE. Porota v této kategorii vybere město s největšími úspěchy na poli rozvoje center sdílených služeb a s tím spojeným růstem zaměstnanosti a kvalitou nových investičních aktivit.(osr)


Strana 5

Zastupitelstvo rozhodlo o redukci míst v dozorčích radách, teď se zaměří na komise rady města

Radnice hledá další možnosti finančních úspor


Počet míst pro zástupce města v dozorčích radách obchodních společností s majetkovou účastí města se zmenší o deset, počet míst ve výborech zastupitelstva města o čtyři. Na svém lednovém zasedání o tom rozhodli ostravští zastupitelé.

„Jde o součást úsilí vedení města o optimalizaci a snížení nákladů v městských společnostech a orgánech města. Naším záměrem je v několika krocích dospět k poměrně radikálnímu snížení počtu pozic a dosažení hmatatelných úspor,“ uvedl k tomuto kroku primátor Tomáš Macura s tím, že úbytek postů v radách a výborech je rozdělen proporcionálně mezi koalici a opozici.

V současné době drží město v různých orgánech 336 míst, z toho 191 postů v komisích rady města, 46 míst ve výborech zastupitelstva, 94 v dozorčích radách a 5 v představenstvech společností s majetkovou účastí města. Po zavedení schválených změn poklesne jejich počet o čtrnáct, což přinese do konce roku úsporu okolo 1,7 mil. korun. Snížení nákladů města o dalších přibližně 300 tisíc korun přinese plánovaná redukce komisí rady města o 38 míst.

Při hledání zdrojů úspor město uvažuje do budoucna také o sloučení tří městských kulturních domů do jedné instituce a spojení firem OVA!!!CLOUD.net a Ovanet, což by přineslo zmenšení počtu dozorčích rad a tím i míst v dozorčích radách. Pokud se tyto změny uskuteční, celkový počet pozic v radách, výborech a komisích by měl poklesnout na 284. (bk)

Názory na rovinu a bez korektury

Jak to vidí zastupitelé


Místo pro reakce zastupitelů města Ostravy na aktuální události, jejich názory na témata, která se týkají občanů a života ve městě, včetně námětů a návrhů na jejich řešení. Do textů příspěvků nejsou redakcí Ostravské radnice prováděny žádné zásahy, kromě jazykové korektury.

Vše je o komunikaci, zbytek je technologie

JOSEF BABKA, předseda klubu zastupitelů Komunistické strany Čech a Moravy (KSČM).

„S novým rokem vstupujeme do druhého plnohodnotného roku volebního období 2014–2018. Vstupujeme do něho s obměněnou Radou města Ostravy i opozicí. Jestliže jsme ještě nestačili zhodnotit, čeho bylo dosaženo z Programového prohlášení rady města v bývalém složení, a nebylo toho mnoho, dnes neznáme priority nové  vládnoucí koalice na velké radnici zatím vůbec. Rozpočet na rok 2016 jsme nepodpořili a důvody jsme jasně a srozumitelně sdělili na prosincovém jednání zastupitelstva. Rozpočet v přijaté podobě není dogma a jeho úprava, zejména z důvodů vysokého přebytku z roku 2015, který jsme mimo jiné signalizovali již dříve, bude příležitostí ke zlepšení jeho struktury ve výdajové části. Podpoříme ty návrhy, kdy přebytek hospodaření bude využit k zlepšování finanční situace v oblastech, kterým věnuje pozornost náš volební program. Jde zejména o stabilizaci městské nemocnice a její další rozvoj, posílení finanční situace při zajišťování celého komplexu sociálních služeb, ale i potřebné součinnosti mezi městem a městskými obvody při financování služeb a činností, které jsou svěřeny městským obvodům. Považuji za nedobré, aby docházelo k výrazným rozporům mezi městskou reprezentací a jednotlivými městskými obvody jako v případě řešení slučování školských zařízení či řešení rozvoje VTP v Porubě. Vše je o komunikaci, zbytek je technologie, říká jedno reklamní sousloví. Chce se mi věřit, že komunikace mezi městem a městskými obvody a samozřejmě s nejširší občanskou veřejností se vylepší a zintenzivní. Zastupitelé za KSČM jsou k tomu připraveni.“(r)

Otevřená radnice

Vy se ptáte, radnice odpovídá


Odpovídáme na vaše dotazy k problémům, které se týkají města Ostravy a jeho obyvatel. Naše adresa je Ostravská radnice, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava nebo elektronicky redakce@ostrava.cz.

Témat je nepřeberně

Čtenář Rudolf Richter v reakci na článek v prosincové OR o knihkupci Buchsbaumovi z Přívozu mj. píše: „O Buchsbaumovi jste psali několikrát, ale chybí mi zmínky o českých knihkupcích  a nakladatelích jako byli např. A. Perout aj.“ Vzhledem k tomu, že historické texty otiskujeme ve spolupráci s Archivem města Ostravy (AMO), obrátili jsme se tam.

BLAŽENA PRZYBYLOVÁ, ředitelka Archivu města Ostravy: „Témat z oblasti historie města je nepřeberné množství. Vybrat do Ostravské radnice pouze 11 z nich pro každý ročník novin je komplikované. Články vycházejí z dokumentů uložených v Archivu města Ostravy a odrážejí jeho pestrou obsahovou skladbu. Výběrem témat se snažíme reflektovat významná výročí, zajímavosti z historie města, přiblížit každodenní život, připomínat zapomenuté osobnosti apod.

Vloni jsme se takto věnovali tiskárnám, mj. i českým tiskařům Prokopu Zapletalovi, Rudolfu Vichnarovi, v prosinci pak tiskaři a knihkupci Buchsbaumovi. O něm jsme se od roku 2000 v OR zmiňovali pouze v únoru 2012, a to v článku nazvaném Plesy, bály, taneční věnečky. Jméno A. Perouta je velmi často zmiňováno v souvislosti s jím vydanou mapou Moravské Ostravy na počátku 30. let 20. století. O ní jsme psali např. v květnovém čísle OR v roce 2013, a díky tomu je uváděno i v rámci exkurzí pro žáky základních a středních škol. Návrh námětu pana Richtra, vzhledem k již stanovenému obsahu článků pro rok 2016, jsme zařadili do roku 2017.“ (vi)


Strana 6

Statistika nehodovosti


V roce 2015 byla dopravní policie přivolána na území města Ostravy ke 2608 dopravním nehodám, což je o 64 více než v roce předchozím. Ihned nebo do 24 hodin po nehodě došlo k úmrtí 6 osob (o 3 méně proti roku 2014). Jde o nejmenší počet smrtelných zranění ve sledované historii dopravních nehod v Ostravě.

Těžce bylo zraněno 30 lidí (-9) a lehce 472 osob (+36). Výše hmotných škod u šetřených nehod meziročně vzrostla na 124,09 mil. Kč (+10,29 mil. Kč). Počet nehod pod vlivem alkoholu a návykových látek klesl na 96 (-21). Chodci zavinili 54 nehod (+14) a cyklisté včetně dětí 56 (-5). Z pohledu věku a pohlaví nejvíce nehod (509) ze zjištěných viníků způsobili muži ve věkové skupině 41–60 let. Mezi příčinami bylo nejčastěji nesprávné otáčení a couvání (20,3 %) a nedání přednosti v jízdě (12,5 %).

Nejvíce dopravních nehod policisté řešili na silnici I/11 v úseku Vratimovská–Šenovská (17) a na křižovatce Výškovická–Čujkovova (12). S přihlédnutím k počtu projíždějících vozidel byly nejrizikovější křižovatky Čs. legií–Přívozská, Pikartská–Trnkovecká, ul. Aleje v úseku Hlavní–hranice města a Závodní v úseku Rudná–Ruská. Nejvíce nehod v roce 2015 se stalo v pátek, obecně mezi 15. a 16. hodinou. Mezi měsíci byl nejhorší říjen (252), nejlepší červenec (196 nehod). 

Josef Laža, Aktiv BESIP při OD MMO

Bezpečnost ve městě

Policie ČR stále hledá nové kolegy. Nabízí náročnou, ale perspektivní službu

Policejní nováčci oblékli uniformy


Na začátku ledna přivítal krajský ředitel Policie ČR Tomáš Kužel slavnostně do služby osmadvacet nových policistů. Nejčetnějších posil se dočkala Ostrava, když na obvodní oddělení a městské oddělení hlídkové služby zamířilo třináct nováčků.

Věkové spektrum tentokrát pouze mužů se pohybuje od 20 let do 38 let, přičemž průměrný věk policistů našeho kraje je 39 roků. I přes posílení sboru Policie ČR stále hledá nové kolegy, kteří pomohou zajistit bezpečnost v Ostravě a Moravskoslezském kraji. Nabízí perspektivní, ale také velmi náročnou službu. V loňském roce byla nejčastějším důvodem nepřijetí k policii – až dvě stovky žadatelů – psychologická nezpůsobilost. Jaké jsou podmínky k přijetí do služebního poměru u PČR? Písemná žádost doručená na personální pracoviště, občanství ČR, věk nad 18 let, bezúhonnost, minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou, fyzická, zdravotní a osobnostní způsobilost k výkonu služby. Uchazeč nesmí být členem politické strany nebo politického hnutí.  Kontakt: Krajské ředitelství policie MS kraje, ul. 30. dubna 24, 728 99 Ostrava, tel. č. 974 722 409, e-mail: krpt.op.vyber@pcr.cz. (liv)

Linka pro oběti kriminality a násilí


Na bezplatnou telefonní linku Bílého kruhu bezpečí 116 006 se může obrátit každý, kdo se cítí být obětí trestného činu, stejně jako pozůstalí po obětech, traumatizovaní svědci, lidé cítící se v ohrožení. Vznik a provoz služby je realizován díky podpoře Nadace Open Society Fund Praha a programu Dejme (že)nám šanci, financovanému z Norských fondů. Více na www.linka-pomoci.cz.  (ič)

Životní prostředí

Informace o třídění odpadu najdete také na mapovém portálu města

Nově také místa s kontejnery na textil


Zajištění odvozu a bezpečné odstranění odpadů je zákonnou povinností každé obce. V Ostravě ročně vyprodukujeme více než 106 kilotun odpadů. Systém nakládání s komunálním odpadem na území města spolu se zájmem občanů o třídění odpadu vede k ubývání množství směsného komunálního odpadu ukládaného na skládku. Naopak roste podíl odpadu určeného k recyklaci a dalšímu využití.

Na území Ostravy je umístěno více než 1500 sběrných míst (tzv. sběrných hnízd), kde se nacházejí nádoby na sběr vytříděných složek odpadu – papír, plasty, sklo, příp. elektroodpad. Občané města také mohou zdarma využívat služeb dvanácti sběrných dvorů.

„Informace o rozmístění nádob na tříděný odpad jsou k dispozici na mapovém portálu města na adrese mapy.ostrava.cz v sekci Separovaný odpad,“ říká náměstkyně primátora Kateřina Šebestová. V mapě jsou také vyznačeny sběrné dvory s informací o tom, jaké typy odpadů v nich lze odevzdat. Nedávno byly do mapy zakresleny také kontejnery na textil, do kterých mohou občané odkládat použitelné šatstvo, přikrývky, ložní prádlo, obuv, tašky apod.

„Textil je dále poskytován sociálně potřebným. Mapová služba umožňuje vyhledat přesnou adresu, popřípadě průběh celé ulice. Zájemce tak jednoduše zjistí, kde se v jeho okolí nachází nejbližší stanoviště separovaného odpadu,“ dodává Kateřina Šebestová.

Josef Genserek, odd. GIS magistrátu

Strážníci dohlížejí na pořádek v prostředcích MHD

Chrání revizory i cestující


Až 60 událostí měsíčně řeší městská policie na základě žádostí pracovníků přepravní kontroly Dopravního podniku Ostrava, kdy ověřuje totožnost černých pasažérů, kteří se k revizorovi chovají agresivně. Jedna dvojice strážníků je přítomna přímo v prostředku městské hromadné dopravy, kde přispívá k ochraně a bezpečnosti revizorů i ostatních cestujících, a zároveň působí i preventivně, protože samotná přítomnost strážníků snižuje agresivitu cestujících, kteří jedou na černo. Druhá hlídka strážníků doprovází prostředek městské hromadné dopravy ve služebním vozidle a je připravena černého pasažéra, který odmítá, či nemůže svou totožnost prokázat, okamžitě předvést na služebnu Policie ČR. Zřídka se stává, že přítomnost strážníků ve vozidle městské hromadné dopravy není účinná a agresivita pasažérů bez platného jízdního dokladu stoupá. A tak někdy musí hlídka městské policie zasáhnout a pro ochranu revizorů i ostatních cestujících agresora zpacifikovat.

Kontroly jízdenek se uskutečňují v náhodných časech.  Za rok 2015 byli strážníci přivoláni ke zhruba 750 takovýmto událostem, při kterých bylo odhaleno okolo 850 černých pasažérů. Denně potom řeší městská policie až 8 podobných událostí. (ur)

Za jak dlouho přijede sypač?


Ostravské komunikace udržují úseky silnic v celkové délce 385 kilometrů, k dispozici mají 22 vlastních sypačů a nasmlouvané posilové stroje. Rajonový způsob zimní údržby zahrnuje 17 úseků.

Doba od zjištění závady do výjezdu mechanismu na její zmírnění nebo odstranění v síti komunikací prvního pořadí důležitosti nesmí být delší než 30 minut. Přesto, začne-li sněžit, nelze zaručit, že všechny cesty budou ihned čisté a suché. Přinášíme přehlednou tabulku časů stanovených pro výkon zimní údržby.

Časy výkonů zimní údržby: I. pořadí důležitosti – do 3 hodin, u rychlostní silnice č. I/56 – do 2 hodin; II. pořadí důležitosti – do 6 hodin; III. pořadí důležitosti – do 12 hodin po zajištění sjízdnosti na vozovkách zařazených do I. a II. pořadí důležitosti.

Místní komunikace: I. pořadí důležitosti – do 4 hodin; II. pořadí důležitosti – do 12 hodin; III. pořadí důležitosti – do 24 hodin.

Informace o sněhovém zpravodajství a sjízdnosti silnic najdete na webových stránkách Ostravských komunikací www.okas.cz nebo na www.dopravniinfo.cz. (jm)


Strana 7

Ostrava tvoří nový strategický plán spolu s odborníky i občany

Rozhodněte o budoucí podobě města


Ostrava se pustila do tvorby nového strategického plánu města. Usiluje o to, aby se do přípravy zapojili odborníci i obyvatelé města. Město spustilo web fajnova.cz, kde najdete aktuální novinky o přípravách plánu a možnosti zapojení. 

„Tvoříme plán pro lidi. Obyvatelé města by proto přirozeně měli být součástí jeho tvorby. K zapojení budeme veřejnost během roku průběžně pobízet,“ uvedl primátor Ostravy Tomáš Macura. Plán má být hotový do konce roku 2016. Kromě magistrátu a veřejnosti budou vyzvány ke spolupráci všechny místní části, organizace města i odborníci, osobnosti a myšlenkoví lídři.

Vznik plánu bude provázet otevřená diskuse a výzva k zapojení partnerů a veřejnosti. První možností vyjádřit se, je vyplnit dotazník na www.fajnova.cz/dotaznik. Data získaná vyhodnocením dotazníků pomohou městu v analytické části přípravy plánu.

Strategický plán je důležitým dokumentem, který určuje rozvojové priority města s výhledem do roku 2023 a dále. Ostrava připravuje ambiciózní plán, který přinese prosperitu a vylepší vnímání města v očích jeho obyvatel, návštěvníků, sousedů i ve světě.(osr)    

Téma vědecko-technologický park

Na alternativním návrhu se pracuje


K diskusnímu stolu zasedli 14. ledna poprvé zástupci města Ostravy, porubského obvodu, univerzit, vědeckotechnologických parků a členové pracovní skupiny architektky Evy Špačkové. Přítomni byli také organizátoři občanské petice proti vybudování VTP na okraji lesoparku u porubské Myslivny.

Diskutovali o podobě a umístění VTP, na kterém skupina architektů nyní pracuje. Přítomní se shodli, že nový park potřebuje propracovanou koncepci a řízení už od fáze přípravy. Musí být zaměřený na úspěšné obory z nabídky obou ostravských univerzit. „Služba poskytnutí prostor ve VTP je málo,“ podtrhl rektor VŠB-TUO Ivo Vondrák. „Musíme jít cestou přidané hodnoty. Vytvářet infrastrukturu pro koexistenci. Není to jen o vědecké práci, o podnikatelských aktivitách a o přenosu vědy do praxe, ale především o tom, jak nový park umožní tyto oblasti spojit dohromady.“

Zástupci univerzit se shodli, že umístění parku v blízkosti VŠB-TU a Fakultní nemocnice, se kterou spolupracuje Lékařská fakulta Ostravské univerzity, je přínosné, a to i v době pokročilých komunikačních technologií.

Park je nedílnou součástí přechodu města od těžkého průmyslu k novým odvětvím založeným na vědě a výzkumu. „Investoři jako první věc zkoumají, najdou-li v místě dostatek šikovných lidí, poté velmi pečlivě ověřují umístění jejich investice, cenu pozemku, jeho připravenost a až nakonec posuzují tzv. měkké lokalizační faktory – možnosti cizojazyčné výuky pro své děti, trávení volného času, kulturu, sportovní vyžití. Město si musí ponechat kontrolu nad tím, co bude s areálem, a také jaký nájemce v něm bude,“ zdůraznil vedoucí odboru strategického rozvoje magistrátu Václav Palička.

O významu spojení parku a města hovořila architektka Eva Špačková: „Není možné popírat neatraktivní prostory ve městě a nabízet investorům krásné místo, kam budou lidé dojíždět do práce, ale v rámci města se prostředí nezlepší.“

Účastníci schůzky se dohodli na dalším setkání v únoru, na kterém pracovní skupina předloží k diskusi konkrétní lokality ve městě. (KJ)

Místní akční plán rozvoje vzdělávání do roku 2023


Město Ostrava zahajuje realizaci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP) ORP Ostrava. Projekt řeší společnou tvorbu Strategického plánu rozvoje vzdělávání do roku 2023 za účasti měst a obcí, dobrovolných svazků obcí, místních akčních skupin, zřizovatelů a samotných mateřských a základních škol.

Dalšími zapojenými subjekty jsou odborná a rodičovská veřejnost, neziskový sektor, školské rady, vzdělávací a kulturní centra, speciální pedagogická centra a pedagogicko-psychologické poradny, střediska volného času, základní umělecké školy a další subjekty z oblasti vzdělávání a školství na území města.

Existence zpracovaného MAP dle metodiky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) je nutnou podmínkou pro využití finančních prostředků v rámci Operačního programu Věda, výzkum, vzdělávání a Integrovaného regionálního operačního programu. MŠMT, řídící orgán OP výzkum, vývoj a vzdělávání vyhlásilo výzvu Místní akční plány rozvoje vzdělávání.

Cílem výzvy je podporovat společné plánování nebo sdílení aktivit v území, které přispějí k naplnění „Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR“, dlouhodobých záměrů vzdělávání a rozvoje vzdělávacích soustav jednotlivých krajů, zlepší kvalitu vzdělávání ve školách s důrazem na podporu škol se slabšími výsledky. Rovněž zlepší spolupráci formálního a neformálního vzdělávání a ostatních služeb v místě pro rozvoj potenciálu každého žáka.

Mezi hlavní opatření, které bude projekt v rámci tvorby MAP v podmínkách Ostravy strategicky řešit, patří otázka předškolního vzdělávání a péče, čtenářské a matematické gramotnosti v základním vzdělávání, inkluzivního vzdělávání a podpory dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem. Dále se bude mimo jiné zabývat rozvojem podnikavosti a iniciativy dětí a žáků, rozvojem jejich kompetencí v polytechnickém vzdělávání, otázkou kariérového poradenství v ZŠ, problematikou digitálních a jazykových kompetencí dětí a žáků. Projekt je připraven jako dvouletý, skončí do 31. 12. 2017. (osr)

Krátce

Dny NATO mezi elitou e­vrop­ských airshow


Nizozemský portál 4aviation.nl zařadil Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil Armády ČR mezi pětici nejlepších evropských leteckých show z hlediska fotografování letadel za rok 2015. Navázal tak na řadu dalších mezinárodních ocenění, které tato zářijová akce lákající každý rok na 200 tisíc diváků nasbírala. „O této ceně rozhodují návštěvníci především z řad fotografující veřejnosti. Věříme, že naše šance na kvalitní umístění jsou proto velmi dobré,“ uvedl Zbyněk Pavlačík, předseda Ja­gello 2000. Kromě Ostravy jsou ve výběru největší světová show Royal International Air Tattoo ve Fairfordu, další britská přehlídka historických letadel Duxford Flying Legends, airshow v polské Radomi a na Maltě. Vítěze poznáme v březnu. 

Stavební veletrh od 25. 2. 


Střechy, Stavba je název 25. ročníku stavebního veletrhu, který se koná 25. až 27. 2. na Černé louce. Prezentace novinek z oboru za účasti firem i koncových zákazníků obohatí doprovodný program s přednáškami pro odborníky i veřejnost. Nad konferencí Regenerace bytových domů – Dynamika proměn bydlení (25. 2.) převzal záštitu primátor Tomáš Macura. Výstaviště bude otevřeno od 10 do 18, v sobotu do 16 hodin. (vi)

Prohlídka firemní školky


Firemní školka města Ostravy se sídlem v budově Nové radnice na Prokešově náměstí 8 v Moravské Ostravě zve ve čtvrtek 11. února od 15.30 do 17.00 hod. zájemce k nahlédnutí do prostor tohoto předškolního zařízení. Více informací na tel. č. 599 442 080 nebo na webu  https://skolka.ostrava.cz. (jk)


Strany 8 a 9

Životní prostředí

Město Ostrava přispěje ze svého rozpočtu ke kotlíkovým dotacím, lidé výrazně ušetří

Vyměňte svůj starý kotel za nový


Město Ostrava neustále vyvíjí aktivity, které pomáhají zlepšovat životní prostředí, zejména ovzduší. Velmi významnou roli při vzniku podzimních a zimních smogových situací hrají lokální topeniště. Zejména ve „venkovských“ oblastech města jsou lokální topeniště stěžejním zdrojem emisí. Výměna jednoho kotle může podle odhadů expertů znamenat úsporu emisí prachu do ovzduší v objemu až 100 kilogramů ročně.

„Vlastníkům rodinných domů nacházejících se na území města se nabízí možnost vyměnit starý kotel na pevná paliva za ekologický prakticky s nulovými náklady,“ uvedla náměstkyně primátora Kateřina Šebestová.

Jak je to možné? Ministerstvo životního prostředí připravilo unikátní projekt tzv. kotlíkových dotací, o které občané žádají na krajských úřadech. Obyvatelé kraje mohou v roce 2016 na modernizaci domácího topeniště získat až 90 procent z celkových způsobilých výdajů, díky financím z evropských zdrojů a pětiprocentního příspěvku z rozpočtu kraje. Ostrava proto přijala opatření, které umožní lidem získat z rozpočtu města dalších 10 procent z celkových způsobilých výdajů; mohou si tak přijít až na částku 150 tisíc korun. Peníze jim v rámci 1. výzvy budou po realizaci výměny zpětně proplaceny. Výzev bude v následujících letech více.

Město má nyní v rozpočtu připravených 10 milionů korun ročně. V průběhu tří let chce postupně přispět vlastníkům rodinných domů nacházejících se na území města na výměnu starého kotle s ručním přikládáním za nový až 15 tisíc korun. Dohromady se tak může jednat až o 30 milionů, které přispějí ke zlepšení ovzduší v Ostravě.

Na co lze dotaci použít?

Předmětem podpory je výměna kotle na pevná paliva s ručním přikládáním, a to za následující zařízení:

 • Kotel na uhlí
 • Kombinovaný kotel (uhlí + biomasa)
 • Kotel na biomasu
 • Plynový kondenzační kotel
 • Tepelné čerpadlo

V případě kotlů s ručním přikládáním je vyžadováno současné užití akumulační nádoby o minimálním objemu 55 l/kW instalovaného výkonu kotle.

Seznam výrobků a technologií, které bude možné pořídit místo starého kotle na pevná paliva s ručním přikládáním, je k dispozici na internetových stránkách Státního fondu životního prostředí, viz www.sfzp.cz v sekci kotlíkové dotace. Seznam je pravidelně rozšiřován o další typy kotlů a zařízení.

Podporu je možné poskytnout i v případě, že je rodinný dům vytápěn dvěma zdroji, tj. kotlem na pevná paliva a dále např. kotlem na zemní plyn, elektrokotlem aj. Podmínkou ale je, aby novým, ekologickým zdrojem byl nahrazen kotel na pevná paliva. Ten musí být také zničen a k vyúčtování dotace musí být doloženo, jakým způsobem byl znehodnocen a následně zlikvidován (potvrzení ze sběrného dvora apod.).

Nesplňuje-li dům požadavky na energetickou třídu „C“ (případně lepší), je nutné spolu s výměnou kotle udělat rovněž alespoň jedno z těchto devíti tzv. „mikro-energetických opatření“ (nemusí ale dojít ke snížení energetické náročnosti budovy na úroveň „C“):

 • zateplení střechy nebo půdních prostor
 • zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy
 • dílčí zateplení dalších konstrukcí (např. severní fasáda apod.)
 • oprava fasády, např. prasklin a dalších poruch fasády – eliminace tepelných mostů
 • oddělení vytápěného prostoru rodinného domu od venkovního (např. zádveří)
 • dílčí výměna oken
 • výměna vstupních a balkonových dveří
 • instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž prahů vstupních dveří
 • výměna zasklení starších oken za izolační dvojskla

Na adrese Ministerstva průmyslu a obchodu (www.mpo-enex.cz) je dostupný seznam energetických specialistů, kteří posoudí vhodnost „mikro-energetického opatření“. Dříve, než žadatel vypíše žádost o dotaci, se doporučuje oslovit energetického specialistu, který poradí, jaká jsou nutná energetická opatření pro získání dotace nebo vyhotoví průkaz energetické náročnosti budovy.

Výdaje na „mikro-energetická opatření“ mohou dosáhnout (ale nemusí) maximálně 20 tisíc korun a jsou způsobilými výdaji dotace. Maximální výše způsobilých výdajů činí 150 tisíc korun. Částky přesahující tyto hranice budou hrazeny ze zdrojů žadatele.

Kdo může žádat o kotlíkovou dotaci?

Příjemci podpory jsou fyzické osoby a výměny kotlů mohou být realizovány pouze v rodinných domech, které jsou vytápěny převážně kotlem na pevná paliva.

Kde a kdy lze žádat o kotlíkovou dotaci?

Žádost o dotaci včetně příloh lze podat v papírové podobě poštou nebo osobně na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Žádosti se podávají od 1. února do 29. dubna 2016. Dotaci lze uplatnit i na kotle vyměněné po 15. červenci 2015. Nejzazší termín realizace je 15. září 2016, což je i datum, do kdy je nutno předložit závěrečné vyúčtování.

Co není předmětem finanční podpory?

 • Výměna stávajícího starého plynového kotle (musí dojít k výměně starého kotle na pevná paliva s ručním přikládáním)
 • Výměna stávajících kamen (krbu)
 • Výměna stávajícího kotle s automatickým přikládáním paliva
 • Výměna stávajícího kotle, který byl podpořen z programu Zelená úsporám, Nová zelená úsporám a společných programů na výměnu kotlů realizovaných MŽP a kraji.

Bližší informace o poskytování kotlíkových dotací jsou k dispozici na www.lokalni-topeniste.cz, případně na speciální telefonní lince 595 622 355 a e-mailové adrese kotliky@msk.cz.

Dvoustranu připravil: Petr Havránek

Ovzduší ve městě opět hlídá imisní měřicí vůz


Také v letošním roce bude pomáhat se sledováním stavu ovzduší v ulicích města speciální imisní měřicí vůz. Rok 2016 přináší několik novinek – roční měření bude nyní probíhat vždy 80 kalendářních dní. Třicet dní bude pevně určeno, zbývajících padesát bude vybráno dle aktuální potřeby města.

Měřicí vůz bude v rámci zmíněných třiceti pevně stanovených míst letos opět měřit kvalitu ovzduší na šesti místech v Přívoze. Jedná se o měření, která probíhají v této odborníky vytipované oblasti každoročně. Vůz zahájil sérii měření v polovině ledna, kdy byl umístěn v areálu firmy RITMEX. Dalších 40 měřicích dní mobilní měřicí zařízení bude trávit v různých lokalitách a obvodech města Ostravy, zpravidla tak, aby se nacházel u některé vybrané základní školy. Přítomnost měřicího vozu bude totiž využita mimo jiné i ke vzdělávání žáků.

„V loňském roce se nám tento postup velmi osvědčil a zájem žáků základní školy v Hrabové v ulici Paskovské o problematiku ovzduší i špičkovou techniku byl velký,“ komentovala nový trend využití měřicího vozu náměstkyně primátora Kateřina Šebestová.

Pro rok 2016 byly zvoleny následující obvody: Heřmanice, Svinov, Hrabůvka a Přívoz. Konkrétní školy jsou momentálně vybírány.

Posledních 10 měřicích dní je prozatím ponecháno pro případné havárie či jiné potřeby. Kromě měření základních škodlivin – prachu, CO, O3, NO/NO2/NOx a SO2, jejichž naměřené hodnoty můžete opět sledovat na stránkách města Ostravy on-line po kliknutí na ikonu měřicího vozu, budou odebírány vzorky ovzduší pro následnou analýzu benzo(a)pyrenu a benzenu v ovzduší. Naměřené hodnoty můžete sledovat on-line na webu www.dychamproostravu.cz.


Strany 10 a 11

Co, kdy, kde ve městě

SEVERSKÁ FILMOVÁ ZIMA. Drsný severský humor, syrová dramata a mrazivé detektivní příběhy v pozadí s krásnou skandinávskou přírodou. Tradiční přehlídka kinematografie skandinávských zemí s příznačným názvem Severská filmová zima zavítá do českých kin již pošesté. V Ostravě se festivalu můžete zúčastnit nadvakrát; ve dnech 15. až 19. února v  Minikinu kavárna, od 1. do 15. března ve Staré aréně. Více na www.sfklub.cz.

TALK SHOW JANA KRAUSE. Populární bavič Jan Kraus přijede 25. února (19) se svým programem Hvězdy, jak je neznáte, do DK Akord. Jeho partnerem na jevišti bude zpěvák Matěj Ruppert, moderuje Václav D. Kosík. Více na www.dk-akord.cz.

DIVADLO NA CESTÁCH. V Domě kultury města Ostravy se v tomto měsíci představí pražské scény – Divadlo V Řeznické s dramatem Johna Logana Červená, v němž vystoupí M. Etzler a M. Kraus (17. 2., 19), Divadlo Verze s inscenací hry Jméno s R. Zachem, J. Dolanským, J. Janěkovou ml. (26. 2., 19).

Z KONCERTNÍCH PÓDIÍ. K svátku zamilovaných sv. Valentýnu 14. února (19) Martin Chodúr zazpívá v Domě kultury města Ostravy. Výtěžek koncertu podpoří Múzickou školu Ostrava, kterou zpěvák navštěvoval. Ondřej Ruml vystoupí 24. února (19) s písněmi Ježka, Voskovce a Wericha. Koncert Báry Basikové a slovenské cikánské kapely Romano Stilo má termín 10. 3. (19), zpěvačka a multiinstrumentalistka Radúza pozve na svůj recitál 11. 3. (19). Kapela Mandrage se v rámci turné Všechny kočky tour 2016 v DKMO představí 18. 3. od 20.30 h.

DIVADLU PETRA BEZRUČE JE 70. Poslední lednový pátek proběhl slavnostní galavečer k 70. výročí založení Divadla Petra Bezruče. Za dobu existence scény, která vznikla pod názvem Kytice a později Divadlo mladých, se v ní vystřídaly osobnosti jako Oldřich Daněk, Saša Lichý, Jan Kačer, Petr Čepek, Jiří Wimmer, Ladislav Mrkvička a další. V současné době patří k nejvýraznějším hereckým osobnostem u Bezručů Norbert Lichý. Podrobněji se k jubileu DPB vrátíme příště.     

ČESKO-FRANCOUZSKÉ TRIO. Agentura a vydavatelství FMG Artists uvádí 24. února (19) Francouze Philippa Portejoie (saxofon) a Frédériqua Lagarda (klavír) s ostravským klarinetistou Igorem Františákem na koncertu ve Studiu 1 Českého rozhlasu ve Šmeralově ulici. Zazní díla S. Prokofjeva, P. Sancana, F. Poulence, T. Madsena, P. Itur­raldeho aj.

HAMLET JAKO HAPRDÁNS. Stará Aréna v ulici 28. října, nadohled Masarykova náměstí, připravila na 22. února (19.30) v koprodukci s Národním divadlem moravskoslezským premiéru hry Ivana Vyskočila HAPRDÁNS (HAmlet, PRinc DÁNSký), uvedenou poprvé v roce 1980. Komedie je originální v tom, že se hraje především o všem, co v Hamletovi není, ale co by tam být mohlo a někdy i mělo. Děj s mnoha postavami odehrají tři aktéři, dva z činohry NDM Tomáš Jirman, Anna Cónová a Zuzana Kantorová ze Staré Arény. Také o režii si „podělili“ Tomáš Jirman a domácí Pavel Gejguš. Repríza se koná 24. února.

VÁCLAV KLAUS V DOMĚ KNIHY. Knihcentrum na Smetanově náměstí připravilo na 10. února (16.30) besedu s exprezidentem Václavem Klausem, který spolu s Jiřím Weiglem vydal knihu Stěhování národů s. r. o. aneb Stručný manuál k pochopení současné migrační krize. O den později 11. 2. (16) představí Vladimír Ševela knihu Český krtek v CIA, která vznikla na základě rozhovorů s Karlem Köchrem, nejznámějším československým špionem.

MALÁ MÍNA ZMLSANÁ. Divadlo loutek připravilo na 19. února (17) premiéru hry Janky Ryšánek Schmiedtové Malá Mína zmlsaná. Hlavní hrdinka vyvádí, když má sníst něco, co jí nechutná. Třeba čočku s párkem, koprovou omáčku s vajíčkem nebo špenát. A ten byl zrovna dnes k večeři. Mína si chtěla vydupat místo zelené slizké kaše hamburger s hranolky, ale rodiče řekli ne! Rockové divadlo nejen pro děti od 5 do 10 let můžete vidět na alternativní scéně. Hrají J. Zajacová, E. Bandyová, I. Křehlíková, J. Krupica, T. Rossi, K. Růžička.

MANÉŽ BOLKA POLÍVKY. S oblíbeným televizním pořadem přijede 23. února (19) do Bonver Arény (hala Tatran) herec a mim Boleslav Polívka. V pořadu vystoupí jeho dcera Anna, Milan Lasica, Pavel Liška a kapela Horkýže Slíže. Předprodej v pobočkách OIS.

PLES OBVODU OSTRAVA-JIH. V Domě kultury Akord v Zábřehu proběhne 12. února 24. reprezentační ples městského obvodu Ostrava-Jih. Hlavní hvězdou večera od 19.30 h bude zpěvák Martin Chodúr, k tanci a poslechu zahraje skupina Jupiter. Diskotéku v Klubu Akord okoření Michal David revival band. Vstupné: velký sál 500 Kč, salonek 400 Kč, klub 350 Kč.

VĚDECKÉ KNIHOVNĚ JE 65. Moravskoslezská vědecká knihovna (MSVK) v Ostravě byla v únoru 1951 založena jako Státní studijní knihovna se zaměřením na hornictví a hutnictví. Postupem času se otevřela veřejnosti. Historické dokumenty, fotografie i knihovnické artefakty si mohou návštěvníci prohlédnout na výstavě k 65. výročí založení MSVK až do 6. března ve vstupních prostorách knihovny a ve studovně. Akci Deskohraní aneb kdo si hraje, nezlobí pořádá knihovna 24. 2. (16–20) v oddělení speciálních fondů v levém křídle radnice na Prokešově náměstí. Od 1. března si návštěvníci budou moci deskové hry běžně zapůjčit domů.

ČETNICTVO A VÍTKOVICE. V Domě U Šraněk v Jeremenkově ul. 13 ve Vítkovicích bude 9. února (18) přednášet Martin Lokaj z Ostravské univerzity o práci četnictva ve Vítkovicích v letech 1918–1938. Na komentovanou vycházku Zákon a pořádek, po bývalých i současných policejních stanicích, se s ním můžete vydat 19. února. Sraz je v 16 hodin u vítkovického kostela sv. Pavla.

FOTILI ŽIVOT V OSTRAVĚ. Vodou z řeky Ostravice pokřtili 21. ledna v Nové radnici knihu Život v Ostravě aneb Fotografická kniha o současnosti města Ostravy. Jejími autory jsou fotografové Martin Straka, Jiří Kudělka a Radovan Šťastný. Čtenáři v ní naleznou portréty herců, fotografie z Dolní oblasti Vítkovice, Nové Karoliny, Stodolní ulice, katedrály Božského Spasitele apod. Najdete zde také kresby Václava Šípoše spolu s texty Břetislava Uhláře. Kniha vyšla v nákladu tisíc kusů, stojí 250 korun a je k dostání v pobočkách OIS.

V programu Kněžíková, Pecková, Braunstein i Drážďanská filharmonie

Janáčkův máj láká na hvězdy


Od 20. května do 9. června bude Ostrava spolu s okolními městy a obcemi hostit 41. mezinárodní hudební festival Janáčkův máj. Diváci už dnes mohou vybírat z devatenácti koncertů i pestrého doprovodného programu.

Zahajovací koncert 20. května v Domě kultury města Ostravy tradičně otevře Janáčkova Sinfonietta, s drážďanskými filharmoniky řízenými Michaelem Sanderlingem zahraje houslista a prezident festivalu Ivan Ženatý. Pořadatelé odtajnili hvězdy letošního ročníku, mezi které budou patřit vynikající  české pěvkyně Kateřina Kněžíková a Dagmar Pecková, Rakušanka Ildikó Raimondiová, Němka Sabine Lutzenbergerová, světoznámý izraelský houslový virtuoz Guy Braunstein, klavíristé Llyr Williams z Walesu, Lukáš Vondráček a další. Kromě domácí Janáčkovy a Drážďanské filharmonie se představí také Moravská filharmonie Olomouc, Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK a další tělesa.

Pořadatelé chystají mimo jiné koncert věnovaný obětem terorismu, na kterém v opavském kostele sv. Václava zazní Mše c moll Wolfganga Amadea Mozarta. Vstupenky na Janáčkův máj 2016 jsou od začátku února k dostání v pokladně DK města Ostravy, v pobočkách Ostravského informačního servisu, lze je objednávat také na www.janackuvmaj.cz. (vi)

JFO zve na koncert

Sólo pro Friedrichovu trubku


Janáčkova filharmonie Ostrava nabídne v měsíci únoru v sále Domu kultury města Ostravy pět atraktivních koncertů. Ve dvou se představí hlavní host sezony, vynikající trumpetista Reinhold Friedrich.

Německý virtuoz přednese 11. února (19 h) díla E. Blocha Proklamace pro trubku a orchestr, H. Frédiena Tomasiho Koncert pro trubku a orchestr, zazní také suita A. Sullivana Bouře a Symfonie číslo 1 E dur J. Suka. Janáčkovu filharmonii diriguje Heiko Mathias Förster. Podruhé vystoupí Reinhold Friedrich spolu s českou cembalistkou rakouského původu Barbarou M. Williovou 15. února (19) v cyklu Barokní perly. Na programu jsou díla von Bibera, Schmelzera, Händela a Telemanna. Aerea Ensemble řídí Vojtěch Zajíc.

Koncert Virtuozita romantiků (18. února, 19) publiku nabídne Rheinbergerův koncert pro varhany a orchestr číslo 2 g moll, Schumannův koncert pro klavír a moll, Brahmsovu symfonii D dur. Účinkují Vojtěch Trubač (varhany), Johanna Haniková (klavír), JFO s dirigentem Markem Šedivým.

Dva večery (25. a 26. února, 19) budou v Domě kultury města Ostravy patřit Wolfgangu Amadeu Mozartovi. Jeho koncert pro klavír a orchestr číslo 18 B dur přednese vynikající francouzský pianista Jean-Efflam Bavouzet. Během večera dále zazní díla Paula Dukase Čarodějův učeň a symfonie číslo 4 e moll Johannese Brahmse. Janáčkovu filharmonii Ostrava bude dirigovat moskevský rodák Michail Jurowski. (vi)

Galerie města Ostravy Plato

Ochranné zbarvení Alice a Žanny


Obrazy české malířky Alice Nikitinové (*1979) a objekty ukrajinské sochařky Žanny Kadyrové (*1981) budou od 10. února do 1. května k vidění v Galerii města Ostravy/PLATO ve vítkovické aule Gong. Výstava Ochranné zbarvení osciluje mezi věcností a apstrakcí. Jako by sociální aspekty předmětů, které zobrazují, autorky vkládaly do závorek a soustředily se na formu, barvu a kompozici.

V případě Kadyrové přinejmenším materiál (většinou keramické obkladačky) vrací do hry zdánlivě zamlčený svět funkcí a sociálního prostoru. U Nikitinové diskrétní odkazy k vizuálnímu jazyku avantgardy znemožňují poddat se ryzímu potěšení z estetického vjemu. Dvojvýstava, jejíž vernisáž můžete navštívit 9. února (18), sleduje analogie i různými směry se rozbíhající tvorbu autorek, které jsou spojeny se současnou uměleckou scénou na Ukrajině a které známe i z výstav u nás. Potrvá do 1. května.

Diskusní večer z cyklu Hlava umělce s Kyjevankou Žannou Kadyrovou můžete navštívit 10. února (18). Absolventka oboru sochařství na umělecké škola Tarase Ševčenka je členkou skupin R.E.P. a Penoplast, které se věnují performancím. Její díla vystavovali na bienále v Moskvě, Benátkách, v centru Palais de Tokyo v Paříži.

V Galerii města Ostravy/PLATO, v dvoraně Gongu, probíhá také výstava Vladimíra Skrepla Broučci (do 3. 4.), v Trojhalí Karolina se můžete v rámci stálé expozice zaposlouchat do zvukového projektu Tomáše Vaňka Particip č. 178. Podrobnosti na http://plato-ostrava.cz. (JN)

Premiéry v NDM: Lazebník má 200. narozeniny


Mimořádný koncert Lazebník má narozeniny!!! uvedou v Divadle Antonína Dvořáka 20. února. Na oslavu 200. narozenin Rossiniho Lazebníka sevillského přijde jako gratulant Jaromír Nohavica, autor nového českého překladu libreta oblíbené komické opery.

V dialogu na jevišti s dirigentem Markem Ivanovičem vystoupí pěvci Jana Hrochová, Aleš Voráček, Miloš Horák a Jakub Tolaš. První stejně jako druhá premiéra jsou vyprodány.

Mezinárodní gala za účasti sólistů baletu Národního divadla moravskoslezského, Národního divadla Praha, české nezávislé scény Dekkadancers, Polského národního baletu Varšava a Aalto Ballett Theatre z Essenu se v Dvořákově divadle uskuteční 27. února (18.30). Účinkují Olga Borisová-Pračíková, Rei Masatomi, Maksim Woitiul, Oleksandra Liashenková, Davit Jeyranyana, Nikola Márová, Michal Štípa aj.

Na 3. března v NDM připravují premiéru lyrické opery Ambroise Thomase Hamlet v hudebním nastudování Tomáše Braunera a režii Radovana Lipuse. Ostravskou premiéru rockové opery Jesus Christ Superstar (17. března) předcházel konkurz. Mezi 150 uchazeči uspěl mj. slovenský Zlatý slavík Peter Cmorik (postava Ježíše). V roli Máří Magdalény se můžeme těšit na Hanu Fialovou, Martinu Šnytovou nebo Vendulu Příhodovou. (vi)

Tame Impala míří na Colours


Do programu festivalu Colours of Ostrava 2016 přibyla další zvučná jména současné světové hudby – australští psychedelici Tame Impala a britský rockový objev roku Nothing But Thieves. Těšit se můžeme také na přední africké kapely a hudebníky. Přijedou Rocky Dawuni (Ghana), Songhoy Blues (Mali), Joel Sebunjo & Sundiata (Uganda) a Mbongwana Star (DR Kongo). Patnáctý ročník Colours proběhne od 14. do 17. července v areálu Dolní Vítkovice. Už dříve oznámenými jmény jsou např. Of Monsters and Men, Passenger, Slowdive, Caro Emerald, Mariachi El Bronx, CC Smugglers nebo My Baby. V prodeji jsou v tuto chvíli čtyřdenní vstupenky za 1990 Kč, k dispozici za tuto cenu je limitovaná edice 5 tisíc kusů. K dostání jsou na eshopu Colours of Ostrava http://eshop.colours.cz nebo v síti Eventim. (js)

Slyšení z Komorní scény Aréna je inscenací roku


Titul Inscenace roku 2015 získala v anketě Divadelních novin Komorní scéna Aréna za hru Slyšení Tomáše Vůjtka v režii Ivana Krejčího. Rozhodlo o tom hlasování více než stovky divadelních kritiků, publicistů a teoretiků, kteří vybírali z 55 inscenací z celé republiky.

Slyšení je třetí částí volné trilogie her Tomáše Vůjtka věnované traumatizujícím historickým zkušenostem, s excelentním hereckým výkonem Marka Cisovského v roli nacistického válečného zločince „architekta“ holocaustu Adolfa Eichmanna. Prvním dílem triptychu je v KSA stále uváděná hra S nadějí, i bez ní o životních osudech Josefy, manželky bývalého generálního tajemníka ÚV KSČ Rudolfa Slánského s Alenou Sasínovou-Polarczyk v titulní úloze. Triumf Arény podtrhlo čtvrté místo její další hry, Shakespearova Něco za něco v režii Ivana Krejčího.

Poprvé se „U Sýkorova mostu“ radovali z prestižní ceny Divadelních novin v roce 2014, kdy vyhrála Ruská zavařenina Ludmily Ulické v režii Ivana Rajmonta. (vi)˝


Strana 12

Proměny města

Do Kampusu Palace se nastěhují studenti


Obchodní dům Textilia-Ostravica, navazující obchodní a živnostenská banka a hotel Palace tvoří už roky bermudský trojúhelník chátrajících historických staveb v centru Ostravy. Konečně se i zde lámou ledy. Společnost Sedm stromů a. s. tady buduje za 100 milionů korun studentskou rezidenci Kampus Palace.

Dva historicky významné objekty, z celkem pěti, prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Původní hotel National, později Palace, byl otevřen v roce 1913. Stejně jako obytný dům s kavárnou Europe, k hotelu připojený později. A právě komplex na rohu ulic 28. října a Žofinské na Smetanově náměstí, s kdysi oblíbenou vinárnou Zimní zahrada, cukrárnou Monika, lidovou jídelnou Opera a pivnicí Staročech, tvoří základ budovaného kampusu. Už v příštím akademickém roce 2016–17 tady má bydlet přes dvě stě vysokoškoláků z VŠB-Technické univerzity a Ostravské univerzity.

„Vítám, že realizace projektu zvýší kapacitu kvalitního studentského ubytování ve městě. Aktuálně studuje na ostravských univerzitách 40 tisíc studentů, 12 tisíc z nich dochází na fakulty ve středu města. Kampus tak může přispět k městem podporovanému oživení centra,“ říká primátor Tomáš Macura.

Stavební práce mezitím pokračují. Zvenku jsou dobře vidět řady nových oken s trojskly. Některá mají historický, klenutý tvar odpovídající dobovému rukopisu architekta Wunibalda Deiningera. Uvnitř se činí zedníci, sádrokartonáři, tesaři a specialisté na technické instalace, kteří provádějí veškeré ležaté a svislé rozvody a to vše pod vedením realizačního týmu investora a generálního zhotovitele stavby firmy S-O-D Holding s. r. o. Montuje se také již první ze dvou výtahů. Projekt dbá na ochranu původních prvků, například točitého mramorového schodiště.

Kampus Palace nabídne 208 lůžek, 112 pokojů jedno- až třílůžkových, 74 buněk s kuchyňským koutem a koupelnou. V přízemí vyroste komerční prostor s restaurací, kavárnou, odpočinkovou zónou, posilovnou, vnitřním dvorem pro volnočasové aktivity. K dispozici bude samoobslužná prádelna, úschovna kol, pronájem míst na přilehlých parkovištích. V celém objektu vysokorychlostní bezdrátové připojení k internetu.

Atraktivitu místa pro mladé lidi zvyšuje blízkost nákupních a zábavních center, snadné dopravní spojení a další výhody. Již nyní byla na webu www.kampuspalace.cz spuštěna nezávazná registrace zájemců o ubytování. Ti rychlejší si budou moci přednostně vybrat pokoje či vybavení, mají šanci získat slevu na nájmu nebo se zapojit do finalizace projektu. „Věříme, že komfort, moderní design a funkčnost bydlení budou pro studenty lákadlem,“ dodává spolumajitel Kampusu Palace Petr Skrla.Libor Vidlička


Strana 13

Z archivu města

Továrna na čokoládu a cukrovinky ZETT


Jak se říká, „nomen omen“ (latinské rčení „jméno znamení“). V této souvislosti nepřekvapí, že zakladatel a majitel jedné z největších ostravských továren na výrobu bonbonů, čokolád a cukrovinek se jmenoval Isidor Zuckermann. Na počátku roku 1900 se tento vyučený cukrář z Krakova usadil v Moravské Ostravě.

Začátek s deseti dělníky

Již v květnu získal oprávnění k výrobě orientálních cukrovinek a kanditů – tvrdých bonbonů ze sacharózy a sirupu, které prodával především na místních trzích. O šest let později rozšířil produkci také o pečené cukrářské výrobky a začal obchodovat rovněž s čokoládou. Zaměstnával tehdy deset dělníků a dílny ve dvoře domu č. p. 548 v Mostní ulici (dnešní ulice 28. října) neustále modernizoval – v roce 1911 zavedl elektrická zařízení, v roce 1913 patřila k vybavení dílen pekařská pec s šesti troubami, míchačka, mlýnek, balicí stroj, šlehač, sušárna a sporák k přípravě sirupů. Firmě se dařilo a stísněné dvorní prostory přestávaly stačit.

Bonbony, fouré, dragé...

Nejpozději v roce 1917 začal Isidor Zuckermann své podnikání stěhovat do prvního patra rozsáhlého objektu na nároží Kostelní ulice a dnešního Havlíčkova nábřeží. Na konci roku 1925 provoz rozšířil i do přízemí domu, kde dosud sídlila tiskárna Adolfa Lusera a již o dva roky později, tedy v době hospodářské krize, nechal k továrně přistavět další dvě patra.

V přízemí se pak vyráběla čokoláda a mlel cukr, v prvním patře se čokoláda dělila, zahřívala se kakaová hmota, vyráběly obaly a následně balily hotové výrobky. Ve druhém patře se skladovalo, pražilo a osívalo kakao a konečně ve třetím patře se skladoval cukr, ve firemní „laboratoři“ se vyráběly fondantové a další cukrovinky, bonbony, fouré, vařila se cukrová hmota, ve zvláštním oddělení se vyráběly dragé-bonbony a v dalším zase vafle. Téměř šedesát procent produkce tvořily vánoční kolekce a čokoládové figurky, přičemž nejvíce výrobků našlo odběratele na Slovensku. Známý název ZETT si firma nechala u Krajského soudu v Moravské Ostravě zapsat v roce 1922. Druhá polovina 20. a 30. let znamenala pro firmu největší rozkvět. Zaměstnávala více než 300 dělníků a v roce 1935 činil její celkový roční obrat téměř 5 milionů korun. Představu o objemu výroby si lze učinit z toho, že přes ostravský celní úřad procházelo téměř co dva měsíce více než 15 tisíc kg kakaových bobů, které firma dovážela z Německa, Anglie, Afriky a Indie.

Spor s domácím Šnapkou

Ani zvětšená provozovna pro stále rostoucí produkci cukrovinek nestačila. Zuckermann proto zakoupil již v roce 1928 objekt bývalé likérky v Sokolské třídě, kam chtěl celou výrobu přesunout. Kromě větších prostor by takto definitivně vyřešil již rok se táhnoucí stížnosti Teofila Šnapky a dalších nájemníků bezprostředně s továrnou sousedícího domu. Vadil jim především neustálý hluk dieselového motoru, který otřásal domem tak, „že není možno to déle vydržeti,… třese se všechen nábytek a strop… je v nebezpečí opadnutí“. V bytech se prý nedalo psát, klidně pracovat ani odpočívat. Z dílny naproti oknům do dvora vycházely „nesnesitelné výpary a smrad následkem vaření a výroby čokolády“, takže se místnosti nedaly vůbec větrat.

Během jednoho roku poslal Šnapka více než dvacet stížností Okresnímu úřadu v Moravské Ostravě a Zemskému úřadu v Brně, obrátil se dokonce na ministerstvo vnitra. Celá kauza se řešila rovněž v místním tisku. Několikeré neohlášené kontroly v bytech i továrně však nadměrné otřesy domu ani zápach nezjistily. Úředníci nakonec doporučili Zuckermannovi, aby motor podložil plstěnými a korkovými deskami. Ten jej raději zcela odstranil a zavedl elektrický pohon připojením na rozvodnou síť. Dieselův motor a další těžké stroje začal postupně stěhovat do dílen v Sokolské třídě situovaných mimo obytnou zástavbu. Kvůli nedostatku financí tam však nakonec přesunul pouze část výroby.

Nucená správa a zánik

Po smrti Isidora Zuckermanna v dubnu 1939 vytvořili dědicové, dcery Pavla, Hermína a syn Josef, veřejnou obchodní společnost. Vzhledem k židovskému původu rodiny uvalili Němci na konci roku 1939 na firmu nucenou správu. Nuceným správcem, tzv. treuhänderem, se stal Ludwig Lorenz, bývalý zaměstnanec firmy a člen NSDAP. V roce 1943 jej vystřídal Walter Pindur, který v říjnu 1944 továrnu odkoupil. Po válce firmu zkonfiskoval jako německý majetek československý stát a podnik přešel pod národní správu. Z celé rodiny Zuckermannových přežil rasovou perzekuci pouze nejstarší syn Julius, který před rokem 1939 provozoval továrnu na cukrovinky a čokoládu v Praze a manžel Pavly Zuckermannové, lékař Erich Steiner. V roce 1947 se pokusili získat firmu zpět, ale majetek jim vrácen nebyl. V březnu 1949 se stroje v továrně zastavily a téměř padesátiletá historie původně malé rodinné firmy skončila.      Šárka Glombíčková


Strana 14

Aktivní senioři

Na ples do Akordu


Do Domu kultury Akord v Ostravě-Zábřehu se na 1. společenský ples seniorů mohou dříve narození vydat v sobotu 27. února v čase od 15 do 21 hodin. Ve velkém sále bude k tanci a poslechu hrát skupina Klasik, o zábavné vstupy se postará soubor Nahodile. Vstupenky za 120 Kč koupíte v pokladně DK nebo v pobočkách OIS. (ič)

Daruj hodinu týdně


Osamění a nedostatek kontaktů s jinými lidmi tíží mnohé nemocné, postižené nebo seniory více než jejich hendikep či věk. I proto hledá Dobrovolnické centrum ADRA další dobrovolníky, kteří by byli ochotni věnovat svůj čas pacientům na oddělení následné péče ve Vítkovické nemocnici nebo starým lidem v sociálních zařízeních či domácnostech. Pohovory se zájemci se konají vždy každou první středu v měsíci v sídle DC ADRA na Jiráskově náměstí 4 (Kuří rynek) od 13 do 17 hodin. Více informací získáte na tel. čísle 605 784 584. (zk)

Městský útulek v Třebovicích se stabilizoval a zažívá dobré období

Také díky čipování se psi vracejí


Městskému útulku pro psy v Ostravě-Třebovicích se v poslední době daří a těší se rostoucí přízni občanů. Svědčí o tom i značný počet zájemců o venčení psů či jejich osvojení. Zejména o sobotách si lidé vyzvedávají na zdravotní procházku až tři desítky „nejlepších přátel člověka“. Jeden pejsek při venčení našel svou novou rodinu. A nejedná se o pouhou „bílou vránu“.

„Po převzetí útulku od městské policie, ke kterému došlo na jaře minulého roku, se nám podařilo stabilizovat jeho provoz. Ze soutěže vzešel nový veterinář MVDr. Roman Zedek a také jsme dosáhli historicky nejúspěšnějších čísel, která se týkají počtu osvojených psů. Zatímco v letech 2013 a 2014 byla úspěšnost odchodu psů z útulku do domácností okolo 47 procent, v roce 2015 to bylo téměř 70 procent. A to je situace, která mě skutečně těší,“ informovala náměstkyně primátora Kateřina Šebestová.

„Snížil se nám také celkový počet psů, kteří v útulku čekají na nového majitele. Důvody vidím nejen v tom, že více psů odchází do rodin, ale majitelé jsou navíc zodpovědnější. Také díky čipování se psi ani nedostanou do útulku a vracejí se zpátky ke svým pánům. Vloni nasmlouvané kapacity v útulcích mimo město, pro případ potřeby, jsme tak zatím nemuseli využít. Navíc v porovnání se stejným obdobím loňského roku je kapacita útulku naplněna ze 45 procent,“ dodala Šebestová s tím, že zatímco k 31. prosinci 2014 bylo v útulku 164 psů, k 31. prosinci loňského roku to bylo pouze 71 zvířat.

Na číslech lze doložit i větší odpovědnost majitelů psů. V roce 2013 bylo do útulku přijato 933 psů, v roce 2014 dokonce 1038 zvířat. Za rok 2015 pokleslo toto číslo na 481 psů. (bk)

Pořádají Valentýnský večer pro manželské páry


Národní týden manželství (8. – 14. února) vznikl v roce 1996 ve Velké Británii a v roce 2007 se poprvé konal v Česku. Cílem iniciativy, která se hlásí k valentýnské tradici, je posílit vztahy v manželství a zvýraznit potřebu zabývat se otázkou vztahových dovedností jako předpokladu dobrého soužití. Jednou z akcí, jež na tuto kampaň navazuje, je Valentýnský večer pro manželské páry, který pořádá 13. února od 18 hodin v Pastoračním centru Jana Pavla II v Zábřehu spolek Centrum pro rodinu a sociální péči. Motto večeře při svíčkách, jež má být určitou „ochutnávkou“ kurzu Manželských večerů, zní Manželství je víc než kus papíru. (bk)

Zaměřeno na hospicovou službu


Proškolení více než 300 zdravotníků, lékařů a studentů středních zdravotnických škol, nákup vybavení pro lůžkový Hospic sv. Lukáše ve Výškovicích a půjčovnu kompenzačních pomůcek umožnil dvouletý projekt Charity Ostrava, podpořený grantem z Programu švýcarsko-české spolupráce ve výši více než 2 milionů korun.

Ve výčtu aktivit realizovaných v rámci projektu zaměřeného na zvyšování kvality a stability hospicových služeb v Ostravě nechybí mezinárodní konference na téma paliativní a hospicové péče, zvýšení kvalifikací zdravotníků pečujících o lidi v závěru života či odborná stáž ve švýcarských zdravotnických zařízeních zaměřených na paliativní péči. Důraz byl kladen i na propagaci hospicových služeb mezi zdravotnickým personálem a veřejností. Charita Ostrava se na celkových nákladech projektu vyčíslených na téměř 2,3 mil. korun podílela deseti procenty. (dk)

Za šedesát let ve studiu vzniklo na 145 tisíc pořadů od zpravodajství, přes publicistiku, až po hranou tvorbu

Ostravská televize je jako rodinné stříbro


Na Silvestra 2015 to bylo šedesát let, co se ostravská televize, nejstarší regionální studio v Československu, poprvé ohlásila divákům. Z hlasatelny na hošťálkovickém vysílači se naživo vysílaly první zprávy a další pořady.

„Dobrý večer, milí přátelé. Vítám vás k prvnímu zkušebnímu vysílání televisní stanice Ostrava,“ oslovila diváky hlasatelka Eva Kunertová-Mudrová. „Ano, je to pravda, už i Ostrava má svou televisní stanici. A vy, milí přátelé, jste opravdovými diváky.“

V roce 1956 a dalších letech bylo v Ostravě jen pár majitelů televizních přijímačů, ke kterým se scházeli sousedé na zprávy, sportovní přenosy nebo estrády, nebo jen pro to, aby tu vymoženost viděli. Od té doby Ostrava nabídla divákům ČST a ČT přes 145 tisíc pořadů. 

„Ostravské studio je v rámci kulturního a společenského života severní Moravy a Slezska vnímáno jako ´rodinné stříbro´. Dnešním podílem na celostátním vysílání svůj rozměr výrazně přesahuje,“ říká současný ředitel studia České televize Tomáš Šiřina. „Podíl pořadů z Ostravy na všech čtyřech programech ČT je nepřehlédnutelný, ať už jde o zpravodajství, dokument a publicistiku, hranou tvorbu či tvorbu pro děti a mládež.“

Šedesáté výročí vzniku oslaví ČT Ostrava 16. února (16.30 a 20 h) Galakoncertem hvězd ve vítkovickém Gongu. Vystoupí zpěváci a skupiny, jejichž kariéry byly nebo jsou spojeny s ostravskou televizí a rozhlasem. Představí se Marie Rottrová, Hana Zagorová, Věra Špinarová. Chybět nebudou Heidi Janků, Tanja, Petr Němec, Láďa Křížek, Jaroslav Wykrent, Pavel Dobeš. Z mladší generace Ewa Farna, Markéta Konvičková, Elis, Martin Chodúr. Zahrají skupiny Citron, Buty a další. O hudební doprovod se postarají Janáčkův komorní orchestr a orchestr Borise Urbánka. Koncert moderují Magdalena Dietlová a Richard Krajčo. Vstupenky jsou k dostání v pobočkách OIS a v síti Ticketportal.

V sále Oskara Federera ve Světě techniky v Dolní oblasti Vítkovice je k 60. jubileu otevřena výstava Od televise k televizi. Vidět ji můžete denně od 10 do 18 h (pátky a soboty do 20), vstupné je 50 Kč, studenti a senioři 30, rodinné (2+2) 100 korun. Expozice bude přístupná do konce července. (vi, jp)


Strana 15

Město sportu

Pořadatelé mistrovství Evropy v krasobruslení 2017 se představili v Bratislavě

Za rok na viděnou v Ostravě!


Na závěr evropského šampionátu v krasobruslení, který ve dnech 28.–31. ledna hostila metropole Slovenska Bratislava, převzala pomyslnou pořadatelskou štafetu mistrovství Evropy v roce 2017 delegace města Ostravy vedená primátorem Tomášem Macurou.

Už ve čtvrtek proběhla v hotelu Hilton oficiální prezentace Ostravy. Do města zasvěceného sportu přítomné pozval náměstek primátora pro sport, školství a vzdělanost Martin Štěpánek. Zdůraznil, že Ostrava není pro krasobruslaře neznámou. Téměř stoletá tradice, jména mistra světa Reného Novotného nebo sourozenců Šrámkových mají ve světě stále svůj zvuk. Navíc tváří ostravského šampionátu bude mistr Evropy 2008 Tomáš Verner.

„Přítomní představitelé mezinárodní krasobruslařské unie ISU, zástupci národních federací a médií město i naši multifukční sportovní halu dobře znají. Nejen z řady úspěšně pořádaných juniorských Grand Prix, ale také dalších sportovních událostí,“ poznamenal Martin Štěpánek.

Po dobu trvání bratislavského mistrovství mohli jeho návštěvníci získat informace o dějišti příštího ME také ve stánku v hale Ondreje Nepely. „Dotazů fanoušků z celé Evropy na město a jeho infrastrukturu bylo nespočet. Včetně prodeje vstupenek a možností ubytování. Rok před akcí projevily stovky lidí zájem do Ostravy přijet,“ doplnil náměstek Štěpánek, který si v programu našel čas také na pracovní setkání s náměstky primátora Bratislavy Milanem Černým a Ivetou Plšekovou. (vi)

Běžce mráz neodradil


Komenského sady patří k oblíbeným běžeckým areálům. Přesvědčili se o tom pořadatelé ostravského závodu ze seriálu Winter Run 2016. I v citelném mrazu si přišlo 23. ledna zaběhat na 500 mužů a žen. Záštitu nad akcí převzal náměstek primátora Martin Štěpánek, jeho kolegyně náměstkyně primátora Kateřina Šebestová 8kilometrovou trať absolvovala. Nejlepším mezi muži byl Adam Gaura z Třince, mezi ženami Kateřina Ryšávková (Majkyho sudičky). Méně zdatní běželi jeden okruh v délce 4 km. Nejrychleji ho zvládli Jiří Křeček z Kolína a Markéta Rygelová z Ostravy. (vb)

Mítink a šampionát v atletické hale


Mezinárodní atletický mítink, jehož součástí bude 12. ročník Ostravské laťky ve skoku do výšky, se uskuteční v úterý 16. února od 16 h v atletické hale ve Vítkovicích. Prodej vstupenek na Ostravskou laťku v ceně 100 korun bude probíhat v pokladnách Ostrava Arény v den mítinku. Mnozí závodníci si nové sportoviště přijedou otestovat před vrcholem domácí halové sezony mistrovstvím České republiky mužů a žen, které bude Ostrava hostit 27. a 28. února.  (vi)

Kam za sportem

FOTBAL. Po úvodu jara v Mladé Boleslavi se v domácí jarní ligové premiéře Baník Ostrava utká s FC Zlín (so 20. 2., 14). Na vítkovickém stadionu pak přivítá Duklu Praha (so 5. 3., 17).

HOKEJ. Ve finiši základní části Tipsport extraligy budou HC Vítkovice Steel v Ostrava Aréně hostit: Třinec (ne 7. 2., 18.20), Pardubice (pá 19. 2., 17), Zlín (út 23. 2., 17), Olomouc (ne 28. 2,, 15.30), Liberec (út 1. 3., 17).

BASKETBAL. Zápasy mužů NH Ostrava v Kooperativa NBL: Děčín (po 8. 2., 20.10), Opava (so 20. 2.), Pardubice (so 5. 3, oba 17.30). Ženy SBŠ Ostrava v Bonver ŽBL: VŠ Praha (ne 14. 2.), Nymburk (ne 6. 3., oba 15). NH i SBŠ hrají v Bonver Aréně (hale Tatran).

VOLEJBAL. Zápasy VK Ostrava v Uniqa extralize mužů: Benátky n. J. (so 6. 2.), ČZU Praha (so 13. 2.), Odolena Voda (so 5. 3., vždy 17) v hale Sareza v Hrušovské ulici. TJ Ostrava v extralize žen: Prostějov (so 20. 2.), Olomouc (so 5. 3., vždy 17) na Varenské.

HÁZENÁ. Házenkářky DHC Sokol Poruba ve WHIL česko-slovenské interlize: Partizánske (so 13. 2.), Michalovce (so 27. 2. oba 18) v hale Sareza v Hrušovské ulici.

FLORBAL. Program ostravských týmů v Tipsport superlize mužů: Vítkovice-Střešovice (so 13. 2., 19.15), FBC–Bohemians (ne 21. 2.), Vítkovice–Sparta (ne 28. 2., oba 17). Zápasy v extralize žen: FBC–Herbadent (pá 12. 2, 18), Vítkovice–Liberec (ne 14. 2., 15), FBC–Kr. Vinohrady (ne 21. 2., 14), Vítkovice–Střešovice (so 27. 2, 18.15). FBC Ostrava hraje své zápasy v ČPP Aréně v Muglinově, Vítkovice v SC Dubina.

ČESKO–RUSKO. Mezistátní utkání Česká republika–Rusko v ledním hokeji v rámci Euro Hockey Tour se hraje v Ostrava Aréně 13. února (13.30). Vstupenky na zápas jsou vyprodány. (liv)

V centru přes 20 tisíc bruslařů


Každý rok roste návštěvnost oblíbené atrakce, kterou je Vánoční kluziště!!! městské společnosti SAREZA na Masarykově náměstí. Po 37 dnech provozu ledové plochy se závěrečný den 3. ledna počet zdarma bruslících přehoupl přes rekordních 20 tisíc! Také ve zpoplatněné půjčovně vydali úctyhodných 3351 párů bruslí a 610 tučňáků – pomůcek pro výuku bruslení. Je zřejmé, že obliba vánočního bruslení v centru Ostravy stále roste. Mimořádný byl letos zájem školní mládeže, divákům se líbily exhibice hokejistů a krasobruslařů i tradiční soutěže o ceny. Šestý ročník je za námi, můžeme se těšit na sedmý! (hr)  

Olympijský park


Český olympijský výbor ve spolupráci s krajem a podporou města vybuduje v Ostravě olympijský park. Otevřen bude od 5. do 21. srpna, v době konání letních OH v brazilském Riu do Janieru, na Masarykově náměstí, v Dolních Vítkovicích a na dalších místech. Návštěvníkům nabídne sportoviště, kemp i fanzonu s televizní megaobrazovkou, soutěže, autogramiády, hudební produkce aj. (liv)

Lyžujte mezi pecemi


V sobotu 6. února, krátce po vydání únorové Ostravské radnice, proběhne čtvrtý ročník závodu ČEZ City Cross Sprint v běhu na lyžích v Dolní oblasti Vítkovice. Závodů se zúčastní řada předních lyžařů. O výsledcích vás budeme informovat v příštím čísle našich novin. Připomínáme, že od 7. do 14. února (7.30-21 h) si na závodní trati mezi vysokými pecemi mohou zdarma zalyžovat nadšenci z řad veřejnosti. Školy mají přednostní právo na rezervaci v dopoledních hodinách. Více informací najdete na www.citysprint.cz. (md)


Strana 16

ZOO Ostrava

Nejdůležitější události a ohlédnutí za úspěšným rokem 2015 v zoologické zahradě

I pouhou korunou ze vstupného pomáháme ohroženým zvířatům


V roce 2015 zavítalo do ostravské zoologické zahrady 490 145 návštěvníků. Půlmiliontá hranice překročena nebyla, ale i tak se jednalo o historicky třetí nejvyšší návštěvnost. Jeden rekord přece padl – na Štědrý den přišlo do zoo neuvěřitelných 4843 lidí!

Nové stavby a expozice

Podle tiskové mluvčí Zoo Ostrava Šárky Novákové na jaře zprovozněný nový vstup výrazně zlepšil odbavování návštěvníků. Po rekonstrukci hlavního parkoviště vzrostl také počet stání pro auta. „V dubnu otevřený Pavilon evoluce se stal největší stavbou, která byla ve více než 60leté historii v zoo vybudována. Moderní chovatelský komplex odpovídající standardům současného chovu zvířat v moderních zoologických zahradách poskytuje nový domov skupině šimpanzů a vzácným kočkodanům Dianiným. Spolu s nimi jej obývají zástupci ptáků, plazů, ryb i bezobratlých živočichů z deštných lesů západní Afriky. V říjnu otevřená expozice Mokřady vznikla za účelem vytvořit prostředí pro ochranu ohrožených druhů naší přírody, je naučnou stezkou přinášející náměty, jak se lidé mohou sami zapojit do ochrany obojživelníků, plazů a dalších mizejících druhů naší fauny a flóry. Součástí jsou modely vybraných zvířat v nadživotní velikosti,“ uvedla mluvčí zoo.

V areálu zahrady se podařilo komplexně zateplit několik velkých objektů, čímž došlo k výrazným energetickým úsporám. V návštěvnické části pavilon afrických zvířat a pavilon indických zvířat, v hospodářském zázemí pak další čtyři budovy. Začala výstavba expozice pro želvy ostruhaté, která bude zprovozněna letos na jaře. 

Chovatelské úspěchy

V roce 2015 se v zoo podařilo odchovat 846 mláďat u 117 druhů, což je výrazně více než v roce předchozím. Byli mezi nimi tradičně odchovávané druhy, jako jsou plameňáci kubánští nebo žralůčci okatí, vzácní pardáli obláčkoví nebo kočky cejlonské, žirafa Rothschildova nebo amazonek bělobřichý, kriticky ohrožený štikovec sakaramský, gibbon bělolící nebo sup kapucín či v přírodě již vyhubené druhy například hrdlička sokoránská, sika vietnamský a jelen milu.

Výjimečné byly odchovy a prvoodchovy v rámci Zoo Ostrava případně Unie českých a slovenských zoologických zahrad. Ve výběhu Persie komplexu Safari se narodila první dvě mláďata onagerů, poddruhu divokého osla, ve výběhu Indie mláďata raritního jelena barasingy. Vytouženým bylo v Ostravě narození prvního mláděte pandy červené. Dříve se páru mláďata rodila, ale matka je nedokázala úspěšně odchovat. Poprvé se podařilo odchovat mládě puštíka vousatého laponského, druhý a třetí v pořadí husí potomek bernešek rudokrkých.

Mezi vzácné odchovy patří mláďata želv hvězdnatých, parmovců skvělých, veleštírů císařských. Významný zejména pro repatriační projekty je odchov mláďat supa hnědého a orlosupa bradatého. Mimo zraky návštěvníků se vloni podařily dva raritní odchovy. Dvou mláďat timálií černošedých, prvoodchov ceněný s ohledem na to, že tento druh pěvce ze světových chovů rychle mizí. Druhým je daman stromový, jehož odchov se v Evropě podařil jen v Zoo Ostrava.

Koruna ze vstupu

V říjnu 2015 zastupitelstvo města schválilo návrh Zoo Ostrava na zapojení do mezinárodního systému podpory záchrany ohrožených zvířat a rostlin prostřednictvím projektu Koruna ze vstupu. „Od 1. ledna 2016 putuje 1 Kč z každého vstupu na speciální účet, který bude čerpán výhradně na podporu projektů věnujících se záchraně ohrožených druhů zvířat ve volné přírodě,“ zdůraznila Nováková. „S ohledem na průměrnou návštěvnost očekáváme, že výše finanční podpory se bude pohybovat okolo půl milionu korun ročně.“

Pro výzkum sloních nemocí

Na podzim museli v zoo eutanázovat nevyléčitelně nemocného sloního samce Calvina. Další smutná zpráva přišla před několika dny. Slůně Sumitra, prospívající navzdory všem známým a nepříliš nadějným prognózám, 23. ledna náhle uhynula. Smutné úmrtí sloní samičky je jen dalším impulsem pro pokračování sbírky vyhlášené ostravskou zoologickou zahradou v dubnu 2014 za účelem podpory renomovaného berlínského Leibnizova výzkumného institutu pro výzkum zvířat, který se zaměřuje na výzkum sloních nemocí, zejména pak na herpes virus.

Na nemoc mající na svědomí životy desítek slůňat v zoologických zahradách doposud neexistuje účinná vakcína ani lék. Od vyhlášení sbírky se podařilo shromáždit už přes půl milionu Kč, přičemž po schválení v Zastupitelstvu města Ostravy putoval vloni na podzim do Berlína první čtvrtmilion. Do konce loňského roku přibylo na speciálním účtu dalších 250 tisíc korun. Získané finance podpoří výzkum tak, aby se do budoucna zvýšila šance na přežití sloních mláďat nejen v záchranných chovech v zoologických zahradách, ale i ve volné přírodě.

Těšíme se na vás!

„Loňský rok byl pro naši zoologickou zahradu velmi úspěšný. Velkou měrou k tomu přispěli naši návštěvníci. Děkujeme všem za přízeň, podporu a v novém roce se s vámi těšíme v zoo na viděnou!“ vzkázala mluvčí ostravské zoo Šárka Nováková. (vi)

SUMITRA SVŮJ BOJ PROHRÁLA. Jako blesk z čistého nebe přišla z ostravské zoo zpráva o smrti sloní samičky Sumitry. Potomek Calvina a Vishesh náhle uhynul v sobotu 23. ledna, jen několik dnů před druhými narozeninami (4. 2.). Už sedm set kilogramů vážící Sumitra, která neměla vyvinutý sací reflex, musela být od narození vyživována uměle. Ve světě není znám případ slona, který nepil mateřské mléko a dožil by se dospělosti. V loňském roce uhynula na herpes virus v jiné evropské zoo dokonce sedmiletá samice. Pracovníci ostravské zoo upozorňovali, že dosud nadějný vývoj slůněte se může kdykoliv zkomplikovat. Příčinu úmrtí určí až pitva.