Únor 2013

Únorové vydání měsíčníku Ostravská radnice

titulka

 

 

 

 

 

 

Ostravskou radnici si můžete stáhnout také ve formátu pdf.


 

Strana 1

Uvnitř listu

Ostravští hasiči s novou technikou
Naděje pro městská jatka?
Počet mrtvých na silnicích stoupl
Další část Vítkovic opravena
Staví se nová Porážková ulice
10 Oslavy výročí Richarda Wagnera
13 Pergameny z trezoru archivu města

 

Ve Lhotce mají sportovní halu

Novou víceúčelovou sportovní halou se mohou pochlubit v ostravském městském obvodu Lhotka. Podle projektu architekta Petra Lichnovského ji za šest měsíců postavilo sdružení firem Omlux a Femont, náklady přes 26,2 mil. korun bez DPH financovalo z rozpočtu město Ostrava. Lhotka přispěla 1,2 mil. korun na projekt.
Slavnostního otevření se 12. ledna zúčastnili mezi řadou hostů také náměstci primátora pro investice a majetek Jiří Hrabina a pro finance a rozpočet Tomáš Petřík, sportovci, občané. Mohli si poprvé prohlédnout interiér s hrací plochou o rozměrech 18 krát 30 metrů, na které je položena odpružená palubovka Junkers.
Vybavení haly umožňuje provozování prakticky všech sálových sportů, čtyři šatny s komfortním sociálním zařízením mají kapacitu 50 míst. V patře je k dispozici klubovna sloužící zároveň jako galerie pro diváky. Technické zázemí tvoří plynová kotelna, vzduchotechnika, energetickou úspornost zajišťují sluneční kolektory, zachycená dešťová voda poslouží k zavlažování fotbalového hřiště. U haly jsou parkovací místa pro 35 aut.
„Původně jsme uvažovali o nových kabinách u hřiště. Díky investici města jsme ale mohli postavit halu, která posunula náš sportovní areál na vyšší úroveň,“ konstatoval starosta Lhotky Josef Šrámek. Moderní sportoviště začal využívat místní SK s oddíly fotbalu a badmintonu i základní škola k výuce tělesné výchovy. O kvalitě haly svědčí zájem basketbalistů Nové huti, kteří už nyní ve Lhotce trénují. Provozovatelé objektu nepochybují, že zájem o pronájem (450 Kč za hod.) dále poroste.
Halu lze využít také pro pořádání společenských akcí. Tou nejbližší je 2. února papučový bál. „Ve Lhotce nebyl přes třicet let žádný ples. S ohledem na palubovku volíme právě papučový. Vyzkoušíme a uvidíme,“ dodal starosta Šrámek. (vi)

 

Foto: Klukům a děvčatům z první třídy základní školy ve Lhotce se v nové sportovní hale líbí. Foto: Libor Vidlička

Základy pro superpočítač

Materiálové a konstrukční výpočty, tvarové optimalizace, aplikace nanotechnologií, medicínský výzkum, řešení mimořádných situací jako jsou povodně, požáry, havárie, prevence dopravních kolapsů a další zadání pro potřeby akademických vědeckých pracovišť, průmyslu, veřejné správy aj. bude řešit superpočítač, jehož budova se začala stavět v areálu VŠB-TU na hranici obvodů Poruba a Pustkovec. O slavnostní poklepání základního kamene národního superpočítačového centra IT4Innovations (IT4I) se 14. ledna postarali ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petr Fiala, ministr dopravy Zbyněk Stanjura, krajský hejtman Miroslav Novák, primátor Ostravy Petr Kajnar, rektor VŠB-TU Ivo Vondrák aj. Čtyřpatrovou budovu za 193 mil. Kč postaví do jara 2014 firma IMOS Brno. Do roku 2015 zde nainstalují superpočítač, který zabere 500 m2, celková plocha zaplněná IT systémy dosáhne 6 500 m2.
Půjde o výkonnou technologii nahrazující výkon tisíců klasických počítačů s úložištěm dat odpovídajícímu kapacitě milionu DVD nosičů. Centrum pro vědu a výzkum se zařadí mezi stovku největších superpočítačů na světě. Na projektu s VŠB-TU spolupracují Ostravská univerzita, Slezská univerzita Opava, VUT Brno a Ústav geoniky Akademie věd ČR.
Podle primátora Petra Kajnara bude superpočítač významným impulsem pro rozvoj vysokého školství. Nabídne nová pracovní místa, otevře zajímavé možnosti pro město, region, průmyslový a podnikatelský sektor. Město Ostrava přispělo na výdaje spojené s přípravou projektů ke spolufinancování v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace už více než 6,3 mil. korun.
Projekt IT4Innovations je zařazen mezi česká Centra excelence, patří do mezinárodní sítě expertních pracovišť PRACE. Nejbližší podobně výkonné IT zařízení mají v Mnichově. Členové týmu jsou mezinárodně uznávanými odborníky. Ředitel IT4I Martin Palkovič působil před příchodem do Ostravy dvanáct let ve špičkovém výzkumném institutu IMEC v belgickém Leuvenu.
Rozjezd superpočítače je naplánován do dvou etap. Malý klastr bude k dispozici letos na jaře. Později vznikne tzv. velký klastr. Instalace zařízení za 1,8 mld. korun získaných především díky fondům EU bude ukončena do roku 2015. (vi)

 

Dotace z rozpočtu města

jednání zastupitelstva

Zastupitelé města Ostravy byli na svém prvním letošním a celkově 22. zasedání ve středu 30. ledna informováni o stavu přípravy a realizace průmyslových zón v Hrabové a Mošnově, rozvojové zóny v Hrušově a Vědecko¬technologického parku Ostrava v Pustkovci.
Rozhodovali o programu podpory malých a středních podniků prostřednictvím mikropůjček na financování jejich inovativních projektů. Projednali materiál k možnosti vstupu strategického partnera do společnosti EKOVA ELECTRIC (čtěte v článku na straně 5).
Koncepce bytové politiky byla po obšírné diskuzi z jednání zastupitelstva stažena k dalšímu dopracování (více se dočtete v článku na str. 2). Zastupitelé byli informováni o změnách v městské hromadné dopravě (podrobnosti na str. 3) týkající se zejména optimalizace tramvajové a autobusové dopravy.
Na programu bylo rovněž projednávání poskytnutí dotací pro organizace působící v oblastech zdravotnictví, sociální péče, školství, volnočasových aktivit, sportu, prevence kriminality aj. Jedním z bodů byl i návrh na odkup pozemků v Zábřehu v rámci investičního záměru k projektu „Veřejné hřiště u cementárny“.
Zastupitelé hlasovali pro pojmenování nově vzniklých ulic ve Slezské Ostravě, Koblově, jedna z nich má nést neobvyklé jméno – Lucinková. (ph)

 

Sociální inkluze Ostrava má první klienty

Po roce ostrý start

Před rokem, přesně 1. února 2012, byl veřejnosti představen dlouhodobý program Sociální inkluze Ostrava, jehož cílem je zkvalitnění vzájemného soužití obyvatel města. V podmínkách Ostravy se jedná o práci s převážně romskými obyvateli takzvaných vyloučených lokalit. Projekt je postaven na třech základních pilířích, jimiž jsou zaměstnanost, vzdělání a bydlení.
„Je to zatím jediný projekt v České republice, který tuto problematiku pojednává komplexně, protože současně řeší vzdělání dětí, práci pro dospělé, volný čas i bydlení. Kromě komplexnosti práce s celou rodinou spočívá úspěšnost projektu především v jeho dlouhodobosti, jen tak může mít trvalý efekt,“ řekl primátor Ostravy Petr Kajnar.
V současné době jsou již vybrány první čtyři rodiny, jimž budou na počátku února v rámci projektu na doporučení „patronů“ z řad neziskových organizací a městských obvodů předány slavnostně klíče od bytů. Tyto rodiny se díky zapojení do programu pokusí aktivně zkvalitnit svůj vlastní život i soužití s většinovou populací. K tomu, aby byt získaly a udržely si jej, musí splňovat řadu požadavků týkajících se například aktivního hledání práce nebo zajištění docházky svých dětí do školy.
„Program by měl být v budoucnu nejen významným přínosem pro Ostravu, ale také platformou pro širší mezinárodní spolupráci při řešení romské problematiky,” řekl náměstek primátora pro sociální oblast Martin Štěpánek. (vk)

 

 


 

Strana 2

Ostravští hasiči s novou technikou

město podporuje

Nové vozy Mercedes Econic a Tatra T815 za prostředky města a kraje převzali 16. ledna na Prokešově náměstí zástupci Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje a Sboru dobrovolných hasičů z Ostravy-Michálkovic. Předání vozidel byli přítomni primátor Petr Kajnar, starosta městského obvodu Michálkovice Martin Juroška a představitelé hasičů.
Profesionálním hasičům HZS ze Slezské Ostravy a Přívozu nahradily Mercedesy (CAS 20 MB Econic 4x2) již dosluhující automobily CAS 27 Dennis Rapier. Cisternové automo¬bilové stříkačky ve speciálním provedení jsou určeny pro přepravu požárního družstva a zařízení pro hašení vodou nebo pěnou. Vezou také prostředky pro technické zásahy a další vybavení. Vozidla byla financována z prostředků města Ostravy, pořizovací náklady za oba vozy byly 23 088 tis. korun.
Dobrovolní hasiči z Michálkovic vyměnili téměř třicet let starý Liaz za Tatru 815 (CAS 30 T 815-7 4x4.1). Auto za 6,1 mil. korun bylo většinově financováno z prostředků města a také z dotací Ministerstva vnitra ČR a kraje (obě za 1 mil. Kč). Od roku 2006 poskytlo město Ostrava z rozpočtu na požární ochranu přes 506 milionů korun. (ph)

Foto: Primátor Petr Kajnar a zástupci hasičů si prohlíží cisternu Mercedes Econic, která obohatila výbavu profesionální jednotky HZS ze Slezské Ostravy.

Ostrava a Gaziantep

V závěru loňského roku schválili městští zastupitelé spolupráci s městem Gaziantep. Při návštěvě Turecka smlouvu o partnerství podepsali náměstek primátora Dalibor Madej a primátor města Gaziantep Asim Güzelbey. Gaziantep ležící v jižním Turecku je s 1,5 milionem obyvatel šestým největším městem země. Vyznačuje se rychle rostoucí ekonomikou, sází na rozvinutý potravinářský průmysl a turistický ruch. Podle vedoucího oddělení vnějších a zahraničních vztahů magistrátu Zdeňka Sladovníka se spolupráce obou měst zaměří na hospodářské kontakty a kulturní výměnu. (vi)

Na téma koncepce bytové politiky

Kvůli privatizacím bytového fondu svěřeného do správy městských obvodů je nutné pomocí koncepce bydlení a bytové politiky města Ostravy nastavit dlouhodobou strategii v této oblasti.
Rada města v dubnu 2012 rozhodla zadat zpracování dokumentu „Bytová politika statutárního města Ostravy na úrovni magistrátu a jednotlivých obvodů včetně rozboru financování“. Doplnil první část materiálu „Analýza, strategické cíle a opatření pro rozvoj bydlení SMO“ z června 2011.
„Radou města schválený dokument projednali a odsouhlasili starostové nebo místostarostové městských obvodů, které mají ve správě větší počet bytů obecního bytového fondu,“ konstatoval náměstek primátora Jiří Hrabina. Materiál navrhuje zachování minimálního strategického bytového fondu v majetku města ve výši 11 388 bytů s rozdělením podle správy obvodů. Dále navrhuje vytvoření nízkonákladového bydlení v počtu 4 400 bytů a bydlení 2. stupně v počtu 850 bytů s rovnoměrným rozdělením podle počtu bytů ve správě všech obvodů (s výší nájmu cca 45 Kč/m2).
Dokument doporučuje využít program Sociální inkluze pro řešení bytové problematiky ve vyloučených lokalitách města. Místo finančního kompenzačního fondu bydlení by u všech obvodů, kde dochází k prodejům bytů, měl být vytvořen „Podpůrný finanční fond pro bydlení“. Naplnit by ho měly finance z prodeje bytů v obvodech ve výši min. 5 % z výnosu prodeje za rok. (ph)

Aukce už městu ušetřily 170 milionů

e-centre

Více než 600 úspěšných elektronických aukcí, 156 aktivně zapojených městských organizací nakupujících přes jednotný nákupní systém a především úspora přesahující 170 milionů korun. Takový je výsledek Systému sdružených nákupů (SSN) v městě Ostravě za tři roky, po které tento systém využívá.
Každý měsíc vedení města v rámci SSN sleduje nejen průběžně dosahované úspory, ale také evidenci nákupů jednotlivých organizací a dodržování nákupů za ceny vysoutěžené v elektronických aukcích. Město Ostrava také jako jediné v České republice každý měsíc zveřejňuje přehled hospodaření svých organizací formou tzv. Žebříčků organizací. Pro jednodušší přehled o tom, které organizace systém plnohodnotně využívají a do jaké míry pracují na zlepšení svého hospodaření, město nyní vytvořilo nové vyhodnocování systému, tzv. Rating transparentnosti nákupů. V lednu se s ním seznámili také ostravští radní a zastupitelé. Hospodaření všech organizací město Ostrava pravidelně zveřejňuje na svých webových stránkách www.ostrava.cz. (am)

aktuálně

Miloš Zeman prezidentem

Ve druhém kole voleb prezidenta České republiky uspěl u voličů Miloš Zeman (54,8 %), Karel Schwarzenberg získal 45,2 % hlasů. V obvodu Ostrava-město přišlo k volebním urnám 143 578 voličů (53,1 %). Zeman dostal 64,8 % hlasů, jeho konkurent 35,2 %. (r)

Prvňáčci u zápisu

K lednovému zápisu dětí do prvních tříd ostravských základních škol přišlo se svými rodiči na 3 300 dětí. Největší zájem byl tradičně o školy s rozšířenou výukou cizích jazyků na ulicích Matiční, Ostrčilově, Hrdličky a Porubské 831, ale také sportovní školy na ulicích Dvorského a Porubská 832. Školám se za významné pomoci města a zřizovatelů daří úspěšně realizovat projekty spolufinancované Evropskou unií. Postupně jsou zateplovány a rekonstruovány, vybaveny moderními interaktivními učebními pomůckami a odbornými učebnami. (av)

Energie pro zóny

Transformovna 110/22 kV za téměř 500 milionů korun byla nedávno dokončena na ulici 17. listopadu poblíž výpadovky na Klimkovice u porubského průmyslového parku. Nové zařízení společnosti ČEZ zvýšilo spolehlivost a kvalitu dodávek pro stávající zákazníky. V příštích letech umožní v široké lokalitě Poruby a okolních obvodů zásobovat elektrickou energií super počítač v areálu VŠB-TU, rozšiřující se Vědecko-technologický park v Pustkovci nebo další obchodní a průmyslové zóny. (er)

Stavební veletrh

Každoroční veletrh Střechy, pláště, izolace, stavba se na výstavišti Černá louka uskuteční od čtvrtku 28. února do soboty 2. března. Mimo jiné nabídne téma Nízkoenergetické bydlení a nejnovější trendy pro architekturu zahrad. Pořadatelé rovněž vyhodnotí soutěže Dřevěná stavba roku a Zlatý triangl. (d)


 

Strana 3

Změny v ostravské městské hromadné dopravě se od 3. března budou týkat autobusů a tramvají

Některé linky pojedou jinak, další skončí

doprava ve městě

Od 3. března 2012 dojde po projednání v radě a zastupitelstvu města ke změnám v ostravské hromadné dopravě. Úsporná opatření čekají trakce tramvají a autobusů, a to formou omezování stávajících linek a změnami linkového vedení.
Dopad škrtů na rozpočet
Návrh změn v MHD zpracovaný Dopravním podnikem Ostrava (DPO), Koordinátorem ODIS a odborem dopravy MMO reaguje na zhoršené možnosti financování DPO z rozpočtu města, které jako objednatel dopravy přispívá na provoz MHD formou kompenzace za poskytované služby. Novela rozpočtového určení daní letos rozpočet Ostravy připraví o cca 160 mil. korun.
„K úpravám městské hromadné dopravy také kvůli změnám daně z přidané hodnoty a pro zhoršené podmínky při vymáhání pohledávek. Dopravní podnik dostal za úkol hospodařit s předpokládaným výpadkem příjmů cca 73 mil korun. Díky úsporám ve firmě a lednového navýšení cen jízdného dochází od března ke 4procentní namísto zvažované 6procentní optimalizaci přepravních výkonů linek,“ konstatuje náměstek primátora Tomáš Sucharda. „Naším cílem nebylo plošné rušení linek. Hledali jsme co nejlepší sladění poptávky s nabídkou. Vím, že podobné změny bývají vnímány s obavami. Věřím, že je ale lidé pochopí a přijmou.“
Tramvajová doprava
Od 3. března bude linka číslo 4 vedena na Hranečník a ArcelorMittal (NH). Linka číslo 9 na zastávku Plynárny a provozována pouze ve špičku pracovního dne. Linka číslo 11 pojede na zastávku Hlučínská. Linka číslo 12 bude vedena na Výstaviště, ve špičku pracovního dne na Hranečník. Linka číslo 13 se od 3. 3. ruší. Nahradí se kapacitním posílením linky číslo 6.
Autobusové doprava
Změny tras se dotknou linek číslo 22, 24, 29, 30, 38, 45, 47, 48, 50 a 57. Linky číslo 20, 25, 36, 60, 73 a 99 budou zrušeny, jimi zajišťované relace budou nahrazeny jinými linkami (zrušení linky 20 bude provedeno k 29. 6. 2013). Nově bude zřízena linka číslo 35 a linka číslo 82 se přečísluje na 92. Podrobnosti o změnách v MHD k 3. 3. 2013 budou součástí nového jízdního řádu, který spolu s novou mapou linek vydá DPO v knižní podobě v polovině února. Cestující na ně upozorní také hlášení ve vozech a informační kampaň na webech www.dpo.cz a www.kodis.cz. (vi)

Beseda primátora s veřejností

V úterý 19. února od 17 hodin se v Divadle loutek Ostrava uskuteční beseda vedení města s občany. Hlavním tématem večera bude projekt městské galerie. O její výstavbě i dalších aktuálních tématech bude s občany připraven diskutovat primátor Petr Kajnar, náměstkyně primátora Simona Piperková a další hosté. Jde o druhou besedu s vedením radnice v těchto prostorách. První, na téma Ovzduší, se v divadle loutek konala vloni v prosinci. (ph)

Naděje pro městská jatka?

Vedení města se podařilo zahájit jednání se společností Bauhaus o odkoupení historického objektu městských jatek (na archivním snímku). Bauhaus objekt získal spolu s pozemky pro obchodní dům v 90. letech. Podle nepříliš jasné dohody měla firma budovu jatek opravit, což se nestalo. A památka chátrá…
Bauhaus nyní chystá uzavření prodejny a prodej pozemků i s jatkami. Jeho český zástupce nevyloučil, že by firma mohla objekty prodat samostatně. Jatka jsou podle primátora Petra Kajnara pro Ostravu významná historicky i pro oživení centra. Náměstek primátora Jiří Hrabina sdělil, že město bude zvažovat možnosti a způsoby financování. Ve hře je částka 100 milionů korun a výše. Architektonicky cenný komplex městských jatek byl postaven v roce 1881, provoz v něm fungoval do 70. let 20. století. (vk)

Imisní vůz zastaví u Galerie

Měřicí imisní vůz města Ostravy provozovaný ve spolupráci se Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě se po zastávce u Avion Shopping parku v Zábřehu (2. 2.) představí zájemcům v sobotu 2. března od 14 do 17 hodin před obchodním centrem Galerie (Tesco) v Třebovicích. Přístroje v automobilu poskytují on-line výstup na internet – také na www.dychamproostravu.cz. Vůz dokáže měřit obsah prachu ve vzduchu o velikosti částic 10, 2.5 a 1 mikrometr (PM10, PM2.5 a PM1), koncentrace oxidu dusíku, oxidů uhelnatého a siřičitého, sirovodíku, stanovit hodnoty přízemního ozónu a prokázat přítomnost dalších znečišťujících látek v ovzduší. (ph)

Foto: Stavbu budovy pro superpočítač zahájili (zprava): primátor P. Kajnar, O. Štercl z IMOS, ministři P. Fiala a Z. Stanjura, hejtman M. Novák, ředitel IT4I M. Palkovič a europoslanec E. Tošenovský skrytý za rektorem VŠB-TU I. Vondrákem.


 

Strana 4

střípky

STOLETÁ.

Sté narozeniny oslavila paní Anna Kočí z Ostravy-Poruby. K životnímu jubileu jí 14. ledna pogratuloval také starosta obvodu Poruba Lumír Palyza (foto ÚMOb Poruba). Za dlouhověkost prý jubilantka vděčí pracovitosti a „tradiční medicíně“, kterou je pro ni štamprlička domácí slivovice. Rodačka z Čavisova se do Poruby provdala před válkou. Během okupace přišla o dvouletého syna, poté ztratila při bojích na jaře 1945 střechu nad hlavou. Na osud ale nezanevřela, pracovala jako pomocnice v domácnosti, na poště, starala se o polnosti a hospodářská zvířata, vychovala dalšího syna. Dnes žije spokojeně uprostřed svých nejbližších, kteří o ní příkladně pečují, v domku v Porubě-vsi. (jk)


OSTRAVA VE VÍDNI.

Po letech se město Ostrava zúčastnilo veletrhu cestovního ruchu Ferien Messe 2013, který se konal od 10. do 13. ledna v rakouské metropoli. Opět se potvrdilo, že i turisté, kteří zprvu příliš nedůvěřují informaci o jedinečných technických památkách Ostravska, jsou jimi po bližším seznámení nadšeni. V kombinaci s blízkostí hor a množstvím hradů a zámků v kraji tak vyšlo Ostravsko jako jedna z ideálních destinací pro aktivní poznávací turistiku. Navázána byla spolupráce s vídeňskou pobočkou Čedoku, která se do Ostravy chystá začátkem léta vypravit desítky turistů. Stánek Moravskoslezského kraje a Ostravy (foto MMO) navštívila i řada průvodců, kteří o destinaci projevili zájem. (vk)


Město ve filmu.

Ministryně kultury ČR Alena Hanáková zavítala 16. ledna do Ostravy, kde se zajímala o aktivity města, které pod značkou FILM OSTRAVA!!!, prezentuje filmařské obci místní atraktivní lokace a nabízí pomoc příchozím produkčním společnostem. V radnici ministryni kultury přijal primátor Petr Kajnar (na snímku). „Ostrava dělá věci, které se jinde nedělají. Vaše aktivity na podporu filmu mají moji pochvalu a úctu,“ řekla A. Hanáková, která si během dne prohlédla Národní kulturní památku Důl Michal jako jednu z filmových lokací. (vk)

 

Pohotovost už jen na Varenské

nepřehlédněte

Od 1. 3. 2013 dojde ke změně v systému poskytování Lékařské pohotovostní služby (LPS) v Městské nemocnice Ostrava. Ambulance na ul. Dr. Martínka v Hrabůvce a B. Martinů v Porubě budou uzavřeny a jejich kapacity se soustředí na pracoviště do všeobecné LPS s nepřetržitým 24hodinovým provozem na Varenské 5 v Moravské Ostravě.
Ve stejném objektu je už delší dobu k dispozici zubní pohotovost. Pohotovost pro děti a dorost zůstává v budově Dětského lékařství MNO, Janovského 6, Mor. Ostrava (prac. dny 15.30–6.30 hod., víkendy a svátky nepřetržitě).
Ke změně došlo na základě nízké vytíženosti ambulancí v obvodech. Nový systém umožní navýšení počtu výjezdových pohotovostních lékařů. Výhodou je možnost dalšího vyšetření na odborných pracovištích MNO. Pacienti nebudou muset řešit přesuny, často mezi několika městskými obvody. Vyhnou se také placení dvojího regulačního poplatku. (dm)

Organizace zřizované městem se začlení do metropolitní sítě

Více než 80 organizací zřizovaných městem Ostrava bude připojeno k ostravské metropolitní síti díky projektu „Rozvoj metropolitní komunikační infrastruktury SMO“. Projekt je jedním ze šesti patřících do oblasti rozvoje informačních technologií, u kterých se město úspěšně ucházelo o dotaci z prostředků Evropské unie v rámci Integrovaného operačního programu, výzvy 09.
Realizační fáze projektu začala v prosinci 2012, dílo jako celek bude předáno v říjnu 2014. „Primárním cílem projektu je rozšíření metropolitní sítě města a připojení městských organizací na komunikační infrastrukturu veřejné správy. Zároveň dojde v organizacích k výraznému zlepšení dostupnosti informačních technologií. Díky připojení k vysokorychlostní optické metropolitní síti budou moci organizace mj. využívat městem centrálně provozované informační systémy umístěné v nově zřizovaném Centru ICT služeb,“ říká náměstek primátora Dalibor Madej.
Projekt umožní realizovat dlouhodobou strategii města, kterou je postupná centralizace provozu informačních technologií. Ke stávající optické síti, kterou dnes využívají úřady města Ostravy a jeho bezpečnostní složky, budou připojeny např. základní školy nebo příspěvkové organizace z oblasti kultury a zdravotnictví. Jde o 83 subjektů připojených pomocí 20 nových distribučních bodů na území města.
Předpokládané náklady projektu „Rozvoj metropolitní komunikační infrastruktury“ činí 82 352 941 Kč vč. DPH, z toho 85 %, tedy 70 000 tis. Kč bude pokryto dotací z prostředků EU. Vítězem veřejné zakázky na realizační část se stala v otevřeném výběrovém řízení společnost PERFECTED s. r. o. Projekt „Rozvoj metropolitní komunikační infrastruktury SMO“ CZ.1.06/2.1.00/09.07332 je spolufinancován z prostředků EU, Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Systém sjednotí informace

Transparentnost, zjednodušení rozhodovacích a plánovacích procesů, zvýšení produktivity a omezení oběhu dokumentů – to jsou očekávané přínosy projektu „Manažerský informační systém a datový sklad statutárního města Ostravy“.
„Systém poslouží vedení města a vedoucím zaměstnancům na různých stupních řízení organizací města, obvodů a magistrátu. Bude sledovat ekonomické ukazatele, informace o vývoji příjmů a výdajů městského rozpočtu, vybrané úřední a personální agendy. Umožní sběr dat a statistické zhodnocení, ale rovněž jejich analýzu a interpretaci, i v minulosti,“ přibližuje základní vize projektu náměstek primátora Dalibor Madej.
Cílem projektu, který byl zahájen v prosinci 2012 a skončí letos v září, je zpracovávat údaje a informace z městských databází a informačních systémů pro zpřehlednění plánování, rozhodování a kontroly. Kromě zpracování výstupů z centrálních systémů provozovaných městem je jedním ze záměrů projektu standardizovat i údaje poskytované zřizovanými organizacemi, potřebné při plánování rozpočtu, rozhodování o dotacích apod. „Údaje budou díky systému k dispozici na jednom místě, v aktuální a jednotné podobě,“ dodává Dalibor Madej. Součástí projektu je vybudování datového skladu, tedy centrálního úložiště dat, kde budou všechny informace z databází sdíleny a využívány.
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Integrovaného operačního programu, výzvy 09. Předpokládané celkové náklady projektu 51 240 tis. Kč vč. DPH, z toho 85 %, tedy 43 554 tis. Kč, bude pokryto dotací z prostředků EU. Vítězem veřejné zakázky na realizační část se stala v otevřeném výběrovém řízení společnost Algotech BSC, s. r. o. Projekt Manažerský informační systém a datový sklad CZ1.06/2.1.00/09.07365 je spolufinancován z prostředků EU, Evropského fondu pro regionální rozvoj. (IT)


 

Strana 5

Cílem je zajištění rozvoje a zaměstnanosti ve společnosti EKOVA ELECTRIC

Hledání strategického partnera

o čem se mluví

Vyjednávání o vstupu strategického partnera do společnosti EKOVA ELECTRIC a. s. (dále Ekova), dceřiné společnosti Dopravního podniku Ostrava, se blíží ke konci. Poradenské firmy splnily zadání a zpracovaly posudky, které mají pomoci v rozhodnutí, zda 66 procent akcií výrobní a opravárenské firmy prodat zájemcům. O výhodách a nevýhodách obchodního případu aktuálně jednají orgány DPO a města Ostravy. Poslední slovo budou mít městští zastupitelé.
Společnost Ekova vznikla vyčleněním martinovských dílen DPO do dceřiné společnosti. Zabývá se výrobou, opravami a modernizacemi drážních vozidel pro DPO, tuzemské i zahraniční zákazníky. Hledání partnera pro Ekovu bylo vedeno snahou zajistit rozvoj firmy, udržet, případně zvýšit zaměstnanost. Zaměřilo se na úspěšné firmy, které se touto či obdobnou činností zabývají.
Organizací prodejního procesu byla pověřena právní kancelář Havel, Holásek & Partners. Dnes jsou známy závěry z vyjednávání s jediným zájemcem, kterým je konsorcium společností ŠKODA TRANSPORTATION a. s. a Krnovské opravny a strojírny s. r. o. Z analýzy nabídky vyplynula řada výhod, ale i nevýhod pro uskutečnění strategického obchodního rozhodnutí.
Po pečlivém zvážení nabídky dospělo představenstvo DPO, dozorčí rada i Rada města Ostravy k závěru nedoporučit Zastupitelstvu města Ostravy převod 66 % majetkové účasti ve společnosti EKOVA ELECTRIC jedinému zájemci.
(ma, av)

Kalendárium 2012

Ostravské kalendárium 2012 vydal knižně Archiv města Ostravy. V chronologickém přehledu sestaveném kronikářem města Ostravy Martinem Juřicou, doplněném řadou fotografií Karly Bláhové a dalších autorů, informuje na 111 stránkách o všem podstatném, co se vloni v moravskoslezské metropoli událo. Publikace v nákladu 500 kusů je zdarma. V omezeném množství je k mání v Archivu města Ostravy ve Špálově ul. v Přívoze, pobočkách OIS, Knihovně města Ostravy a v Moravskoslezské vědecké knihovně. Obsah je přístupný v elektronické podobě na adrese: http://amo.ostrava.cz v oddílu publikace. (vk)

Tisíce bruslařů na náměstí

Vánoční kluziště, provozované městskou společností SAREZA, oživilo program Vánočních trhů na Masarykově náměstí. Už potřetí si mohli návštěvníci z Ostravy a okolí zabruslit na ledové ploše nebo sledovat sportovní a zábavné akce.
Kluziště bylo od prvního adventního víkendu až do Nového roku otevřeno, včetně sobot a nedělí, celkem 32 dnů. Za celé období si přišlo zdarma zabruslit na 14 500 lidí. A co těší nejvíce, ve velké míře dětí a mládeže. Provoz byl financován městem, centrálním obvodem a sponzory. „Věříme, že SAREZA přispěla k vytvoření příjemného svátečního prostředí v centru Ostravy a že se v závěru letošního roku sejdeme na 4. ročníku této atraktivní akce,“ dodala mluvčí společnosti Petra Gavendová. (liv)

Město podporuje výuku cizích jazyků

školství

Jedenáct mateřských, základních a středních škol se sídlem na území města Ostravy získá z městského rozpočtu účelovou dotaci na podporu rozvoje bi¬lingvní a cizojazyčné výuky pro rok 2013 v celkové výši 6,65 milionu korun. Jednomu žadateli dotace poskytnuta nebude, protože nesplnil kritéria pro vyhlášený dotační titul. Toto rozhodnutí schválila 22. ledna rada města s tím, že dva další subjekty budou řešeny dodatečně v pozdějším termínu.
O výši dotace pro jednotlivé školy rozhoduje počet dětí, žáků a studentů, kteří se účastnili bilingvní a cizojazyčné výuky k 30. 9. 2012, a počet studentů, kteří vykonali ve školním roce 2011/2012 mezinárodní zkoušku na základě rozhodnutí MŠMT a mezinárodní maturitní zkoušku International Baccalaureate Diploma Programme (IB). Dotace na žáka nebo studenta se pohybuje v částce od 5 do 10 tisíc korun. Dotační program podporuje rozvoj komunikativních dovedností v cizím jazyce a vychází ze Strategického plánu rozvoje statutárního města Ostravy na léta 2009-2015. (av)

Když hodiny na věži nesvítí

Hodiny na Nové radnici ukazují přesný čas na všechny čtyři světové strany už více než osm desítek let. Neony na ručičkách, tak důležité hlavně v zimě, ze strany od Slezské Ostravy nedávno dosloužily. Mnozí občané, kteří jsou na radniční přesný čas zvyklí, přišli o důležitého pomocníka. Hospodářská správa Magistrátu města Ostravy, která má provoz hodin na starosti, zadala opravu specializované firmě. Její pracovník vadné trubice vyměnil a hodiny od druhého lednového víkendu znovu září do zimního šera a tmy. Jen pro zajímavost: každý ze čtyř ciferníků věžních hodin na Nové radnici má průměr 3,5 metru, délka minutové ručičky je 175 cm. (vi)

Foto: Stavitelé Nové radnice kdysi mysleli i na údržbu věžních hodin. Výměna osvětlení ručiček patří přesto k tak trochu kaskadérským výkonům.

Statutární město Ostrava vyhlašuje 19. ročník soutěže o titul Dům roku 2012

Soutěž je vyhlášena pro investory novostaveb nebo rekonstrukcí budov nacházejících se na správním území města Ostravy a dokončených v letech 2011 a 2012. Titul Dům roku obdrží nejvýše hodnocené dílo. S udělením titulu je spojeno finanční ohodnocení ve výši 300 000 Kč a udělení bronzové plakety. V pořadí druhé vyhodnocené dílo obdrží odměnu ve výši
150 000 Kč. Kromě titulu Dům roku a odměny za umístění na druhém místě má Rada města Ostravy právo na doporučení odborné komise udělit dalším budovám čestná uznání bez určení pořadí. Čestná uznání nejsou spojena s finančním ohodnocením.

Budovy zkolaudované v období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2012 může přihlásit do soutěže pouze jejich investor. Přihlášky musí převzít podatelna magistrátu, Prokešovo náměstí 8, Moravská Ostrava,
do čtvrtku 28. února 2013 do 14 hod.

Přihlášku do soutěže lze stáhnout z oficiálních webových stránek města www.ostrava.cz. Bližší informace u sekretáře soutěže M. Ládrové, e-mail: mladrova@ostrava.cz, tel. 599 443 180.


 

Strana 6

Nehodovost za rok 2012 se na území města Ostravy zvýšila

Varující nárůst mrtvých na silnicích

co je dobré vědět

V roce 2012 Policie ČR řešila na celém území republiky 81 404 dopravních nehod (DN), z toho 2 652 se jich stalo na území okresu Ostrava-město (navíc města Klimkovice, Šenov, Vratimov a devět obcí). V našem městě to znamená nárůst o 38 nehod proti roku 2011. Při 2 652 nehodách bylo usmrceno 18 osob (+2 proti roku 2011), těžce zraněno 48 (-1), lehce zraněno 597 (-41) a došlo při nich k hmotným škodám ve výši 135,75 mil. Kč. Nehod pod vlivem alkoholu bylo zjištěno 145 (+3). Z 2 652 nehod bylo 42 (+10) na dálnici, nikdo při nich nepřišel o život.
Na území města Ostravy bylo vloni Policií ČR evidováno 2 484 DN (+47), při kterých 17 osob (+4) zemřelo, 47 (+4) bylo zraněno těžce, 556 (-27) lehce, výše hmotných škod dosáhla 125 mil. korun. Počet nehod pod vlivem alkoholu stoupl na 139 (+11). Mezi usmrcenými bylo 8 chodců a 3 cyklisté. Čtyři chodci byli označeni za viníky, když dva nedali přednost jedoucí tramvaji, jeden přecházel mimo přechod pro chodce a jeden vyběhl na vozovku za autobusem v zastávce. U viníků cyklistů šlo o noční jízdu v protisměru na ul. Mariánskohorské, odbočení vlevo bez ukázání změny směru jízdy a nezvládnutí řízení kola.
Stejně jako v předchozích letech výskyt nehod odpovídá intenzitám dopravy. V denním rozložení policie vyšetřovala nehody nejčastěji v době od 14. do 15. hodiny. V rámci týdne byl nejvíce nehodovým dnem pátek s 444 DN, naopak nejméně 233 bylo šetřeno v neděli. Během roku nejvíce evidovaných dopravních nehod připadá na říjen (252), nejméně (157) jich bylo v červenci.
Největší meziroční nárůst zavinění DN byl za rok 2012 v kategorii chodců vč. dětí. Nárůst činil 16 % při zavinění 74 DN, přičemž nárůst viníků v podkategorii „chodci‚ děti do 15 let“ tvořil 35 % při 27 nehodách. Největšími viníky nehod zůstali řidiči motorových vozidel. Podíleli se na zavinění 1 882 nehod (76 % všech DN).
Nejčastější příčinou DN bylo nezvládnutí řízení vozidla (381, meziroční nárůst o 89 %). Druhou nejčastěji uvedenou příčinou bylo nedání přednosti v jízdě (343, 9 %). Nejvíce dopravních nehod (9) se znovu stalo na křižovatce Výškovická x Čujkovova (11 v roce 2011) a také na křižovatce Rudná x Závodní (5 v roce 2011).
Josef Laža, BESIP

Foto: Počet nehod narůstá i v zimě, kdy řidiči nepřizpůsobí jízdu klimatickým podmínkám. Foto: archiv HZS MS kraje

stalo se

VYHROŽOVAL SEBEVRAŽDOU.

Strážníci městské policie zasahovali na úřadě, kde starší muž ohrožoval okolí s nožem v ruce. Po jejich příjezdu však měl muž nůž přiložený k hrudi a vyhrožoval sebevraždou, jako vyučený řezník údajně ví, kam bodnout. Jeden ze strážníků začal s rozrušeným mužem rozmlouvat a získal jeho důvěru, druhý přivolal sanitku, kdyby se muž přece jen zranil. Dotyčnému hrozilo odebrání sociální dávky, mohl skončit na ulici, a tak se rozhodl skoncovat se životem. Strážníci muže přesvědčili, aby nůž schoval do tašky, do péče ho převzali zdravotníci.


OPILÁ ZA VOLANTEM.

Opilou ženu za volantem škodovky pozoroval řidič z vedlejšího jízdního pruhu a zavolal strážníky. Žena údajně přejížděla od krajnice ke krajnici a ohrožovala ostatní účastníky silničního provozu, před strážníky začala ujíždět. Po chvíli zastavila, ale se opět rozjela, narazila do služebního vozidla a znovu začala rychle ujíždět. Při průjezdu nejbližší křižovatkou nerespektovala červenou, rychlost nezvládla a narazila do středového ostrůvku a do sloupu semaforu. Po nárazu vozidlo pokračovalo přes travnatou plochu a vrátilo se zpět na silnici. 34letá řidička neměla žádná viditelná zranění, byla v šoku a neschopná komunikace. Strážníci přivolali na místo sanitku.

Značky pro turisty a návštěvníky Ostravy

turistický ruch

V uplynulých týdnech přibyly v Ostravě a okolí téměř tři stovky orientačních hnědobílých naváděcích značek v rámci systému jednotného dopravního značení kulturních a turistických cílů. Jde o 244 značek pro motoristy a 48 značek pro pěší, které zlepší informovanost turistů a návštěvníků a navedou je ke kulturním a turistickým cílům.
Pro motoristy bylo na základě analýzy provedeno trasování a doplněno značení k zoo, Slezskoostravskému hradu, vyhlídkové věži Nové radnice, Ostravskému muzeu, Hvězdárně a planetáriu, Hasičskému muzeu, Geologickému pavilonu, Dolní oblasti Vítkovice, Zámku Vítkovice, Landek Parku a Pivovarskému muzeu. V rámci systému pro pěší byly osazeny značky městské památkové zóny (dále jen MPZ) Moravská Ostrava, MPZ Ostrava-Přívoz, MPZ Ostrava-Poruba, MPZ Vítkovice, značení navádějící chodce-návštěvníky k Slezskoostravskému hradu, vyhlídkové věži Nové radnice, Ostravskému muzeu, Hasičskému muzeu, Geologickému pavilonu, Dolní oblasti Vítkovice, Zámku Vítkovice, Muzeu citer, Pivovarskému muzeu a Památníku a mauzoleu Rudé armády.
Kulturní a turistické značení se uskutečnilo v rámci projektu Akční plán 2012 marketingové strategie rozvoje cestovního ruchu turistické oblasti Ostravsko, spolufinancovaného z Regionálního operačního programu, oblasti podpory 2.2 Rozvoj cestovního ruchu, dílčí oblast podpory 2.2.4 Organizace a kooperace v cestovním ruchu. (hav)

Kurz pro veřejnost

Městská policie Ostrava zve na další z řady bezplatných kurzů pro veřejnost, které pořádá v rámci projektu Bezpečnější Ostrava. Koná se ve středu 27. února od 16 hodin v ulici Hlubinské 6 v Moravské Ostravě.
Únorové téma setkání s občany nese název Krok za krokem při dopravní nehodě. Hovořit se bude o tom, jak se chovat a jak správně postupovat při dopravní nehodě, a to nejen z pozice přímého účastníka, ale i z pozice náhodného svědka, kolemjdoucího. Nebude chybět oblíbená sebeobrana ani dětský koutek pro děti účastníků. Je vhodné si přinést sportovní oblečení (pro výuku sebeobrany), popř. volnější obuv na přezutí a hygienické potřeby (možnost sprchy). Sportovní obuv není třeba, výuka základů sebeobrany probíhá v tělocvičně na žíněnkách. Bližší informace na tel. 599 414 165, 950 739 407 nebo prostřednictvím adresy info@mpostrava.cz. (mpo)


 

Strana 7

Regenerace problémových lokalit městského obvodu Vítkovice úspěšně pokračuje

Letos projde opravou náměstí Jiřího z Poděbrad

proměny města

Od poloviny roku 2009 realizuje město Ostrava ve spolupráci s městským obvodem Vítkovice Integrovaný plán rozvoje města (IPRM) pod názvem Budoucnost Vítkovic, spolufinancovaný z Integrovaného operačního programu. Jeho projekty jsou zaměřeny na zónu tzv. vyloučených lokalit tohoto obvodu. Pro IPRM Budoucnost Vítkovic získala Ostrava dotaci od ministra pro místní rozvoj ve výši 6 557 957 eur, k tomu dodá město cca 140 milionů korun a za zhruba 300 milionů opravuje zchátralé bytové domy, v nichž je regenerováno přibližně 90 bytů, a rovněž veřejná prostranství v lokalitě, která je obydlená především skupinou obyvatel ohrožených sociálním vyloučením, např. Romy.

Musejí o domy pečovat

Ze sedmi projektů revitalizace veřejných prostranství a pěti projektů regenerace bytových domů je v současné době již většina dokončena. Částečně již byly rekonstruovány komunikace a chodníky v Zengrově ulici nebo vytvořeny parkovací plochy v ulici Mírové. Kompletně opraveny byly bytové domy v ulicích Sirotčí, Štramberské a Zengrově. Byty získali především slušní původní nájemníci – platiči – z rekonstruovaných domů nebo z domů, které jsou neobyvatelné. Tomu by měly napomoci navazující tzv. měkké projekty neinvestičního charakteru, o které se starají občanská sdružení a nestátní neziskové organizace.

Projekty v přípravě

V roce 2013 proběhne stavební fáze největšího projektu IPRM „Rekonstrukce náměstí Jiřího z Poděbrad“, která bude dokončena v listopadu 2013. V jeho rámci bude vytvořeno náměstí mezi ulicemi Šalounovou a Halasovou, upraví se komunikace, vysází zeleň, doplní mobiliář (lavičky, odpadní koše), v horní části bude osázeno pítko na vodu. Celkové náklady stavby činní 50 379 tis. Kč. Dále bude v září 2013 dokončen projekt „Komunikace a chodníky v ul. Zengrova“ (započatý v roce 2012) s celkovými stavebními náklady 16 228 tis. Kč. V roce 2013 by měly realizačně proběhnout minimálně tři projekty: Úprava ploch kolem bytových domů Štramberská 2–18, Komunikace a chodníky v ul. Sirotčí, Regenerace bytových domů Štramberská 29, 29A. Upraví se chodníky, rekonstruovány budou stávající zpevněné plochy s přidáním nových parkovacích míst, přeložky stožárů veřejného osvětlení a odvodnění místních komunikací, chodníků a zpevněných ploch. Celkem bude vybudováno 68 parkovacích míst včetně vnější části ulice Štramberské. Území dostane novou zeleň a bude vybaveno novým mobiliářem. Stavba má být dokončena v září 2013.
Komunikace a chodníky v ulici Sirotčí budou dokončeny do listopadu 2013, dále projdou do prosince 2013 regenerací bytové domy Štramberská 29, 29A. V tomto roce bude rovněž dokončena přípravná fáze projektu „Sportovní areál U Cementárny.“ V něm je navrhováno veřejně přístupné sportovně rekreační zařízení s vlastní správou, určené pro laický sport i širokou sportovní veřejnost, v areálu a okolí pak víceúčelové hřiště, cyklistické komunikace, in-line okruhy 200 a 400 m, objekt zázemí, parkoviště atd. Stavba by měla být dokončena v září 2014. (vk)

Foto: Tento krásně opravený dům stojí v Štramberské ulici v Ostravě-Vítkovicích

 

Přístav II je dalším úspěchem sociálních služeb v Ostravě

sociální péče

V Ostravě bylo 23. ledna slavnostně otevřeno zařízení, které je unikátní v celé zemi. Je určeno handicapovaným lidem, kteří ztratili stálou střechu nad hlavou. Celkem může být v zařízení s názvem Domov Přístav II., jehož provozovatelem je Armáda spásy, ubytováno 29 lidí. První z nich se nastěhovali již před Vánocemi, další pak v průběhu ledna.
Slavnostního zahájení provozu se zúčastnili náměstkové primátora Ostravy Martin Štěpánek a Jiří Hrabina, národní velitel Armády spásy v ČR major Michael Stannett, představitelé městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, Moravskoslezského kraje a další hosté. „Poskytování sociálních služeb osobám bez přístřeší, které jsou nemocné nebo již dlouho žijí na ulici, a proto péče o ně vyžaduje vyšší míru podpory, nám doposud scházelo. Otevření domova se zvláštním režimem je řešením tohoto problému,“ řekl mimo jiné Martin Štěpánek. Michael Stannett ocenil spolupráci s městem Ostravou a jeho obvody a zdůraznil že ze všech devíti měst, v nichž Armáda spásy působí, je sociální práce v Ostravě na nejvyšší úrovni. Komunitní plánování sociálních služeb zde funguje nadstandardně. „Projekt za 15 686 tisíc korun byl z 85 procent hrazen z dotací operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007–2013, z rozpočtu regionální rady. Zbytek nákladů nese město Ostrava,“ doplnil náměstek primátora pro investice Jiří Hrabina.
Pro Domov Přístav II. byly rekonstruovány dva objekty v Zukalově ulici. Tento domov se zvláštním režimem je zařízením pobytových služeb pro starší a nemocné lidi bez domova se sníženou soběstačností, kteří vyžadují pravidelnou pomoc jiné osoby. „Starat se o ně bude 17 zaměstnanců, z nichž 13 pracuje v přímé péči. Provoz zařízení bude nepřetržitý, na směny. Klienti do něj budou umísťováni z LDN nebo jiných zařízení na základě sociálního šetření,“ sdělil ředitel Domova se zvláštním režimem Jan Vincenc. Službu v domově zčásti hradí klienti, další finance plynou z dotace města, státu nebo dobrovolných dárců. Podle vedení Armády spásy město již dotaci schválilo, na ostatní se zatím čeká. Zařízení je výsledkem rozvojových opatření schváleného 3. komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit 2011–2014. (vk)

Foto: První klienti Domova Přístav II v Zukalově ulici na pomezí Moravské Ostravy a Vítkovic

  

Strana 8

Radnice koupila čističky vzduchu

Dětem v porubských mateřských školách se lépe dýchá. Radnice nakoupila do svých 19 předškolních zařízení čističky vzduchu. Za 73 přístrojů s vysokou výkonností, které jsou účinné i ve velkých místnostech, zaplatil obvod 724 tisíce korun. V 19 předškolních zařízeních Poruby je celkem 82 tříd. Devět z nich už čističku vzduchu mělo, do 73 přibyly nové, jedna čistička přišla na zhruba deset tisíc korun.
Běžná pořizovací cena přístrojů tohoto typu je přitom o 2 tisíce korun vyšší. Úspory dosáhl úřad v elektronické aukci. „Přemýšleli jsme, jak ulevit dětem, které trpí kvůli znečištěnému ovzduší civilizačními chorobami, jako je atopický ekzém, astma či alergie. Rozhodli jsme se pro jinou cestu, než je příspěvek na ozdravné pobyty. Nákup čističek přináší trvalý efekt, lze je používat prakticky celoročně,“ vysvětlil starosta Poruby Lumír Palyza.
Ve školkách, kde čističky pořízené za peníze rodičů používali už dříve, se snížila nemocnost dětí až o 15 procent. Do zlepšování životního prostředí pro nejmladší generaci investuje porubská radnice dlouhodobě. V minulosti například vybavila jednu ze svých školek infrasaunou, která přispívá k posílení imunity. Využívá ji až 250 dětí týdně. Městský obvod se také podílel na projektu Poruba nejen kácí, ale také sází – tentokrát za účasti nejmenších, díky němuž získaly areály některých mateřských škol novou výsadbu. (jk)

Město má webový portál pro vyhledávání sociálních služeb pro potřebné

Hledáte pečovatele pro své blízké?

nepřehlédněte

Máte blízkého, o kterého se potřebujete postarat? Hledáte osobní asistenci pro dítě se zdravotním postižením? Potřebujete radu nebo pomoc při péči o domácnost? Na novém webovém portálu socialnisluzby.ostrava.cz naleznete od 1. února pravidelně aktualizovaný přehled sociálních služeb a souvisejících aktivit organizací, jejichž činnost je finančně podporována z rozpočtu města Ostrava.
Webový portál je dalším z výsledků dlouhodobé spolupráce zástupců města a organizací působících v sociální oblasti. Veškeré aktivity komunitního plánování jsou směrovány ke zvyšování dostupnosti a optimalizaci sítě sociálních služeb, a to s ohledem na potřeby občanů a finanční efektivnost. Proces komunitního plánování je v období od září 2012 do srpna 2014 financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu.
Další informace o poskytovatelích sociálních služeb a souvisejících aktivit a o procesu komunitního plánování v Ostravě naleznete na internetových stránkách www.kpostrava.cz a www.ostrava.cz. (kol)

,Smíšek‘ baví děti i dospělé

Mateřské centrum Smíšek provozuje v hernách v kulturním středisku v Paskovské ul. 31 v Hrabové a v mateřské škole v ul. J. Matušky na Dubině cvičení rodičů s dětmi od 2 měsíců do 4 let. Pořádají také hodiny cvičení a tance pro maminky a babičky i řadu dalších společenských akcí. Do kurzů přijímají nové zájemce po celý rok. Akce se konají s finanční podporou města Ostravy, obvodů Hrabová a Jih. Podrobné informace o aktivitách mateřského centra naleznete na www.mcsmisek.cz případně na adrese Mjr. Nováka 1267/27, 700 30 Ostrava-Hrabůvka. (er)

Foto: Z výletu MC Smíšek do hornického muzea v Landek Parku. Foto: archiv

 

Na území města máme dvacet poradenských míst pro oběti trestných činů

Pomoc obětem pokračuje

právní poradna

Projekt „Restorativní justice – podpora a poradenství obětem trestných činů“, který byl zahájen v lednu 2011, byl k 31. prosinci 2012 ukončen. Pomoc obětem trestných činů však pokračuje. Restorativní justice se zaměřuje spíše na obnovení poměrů než na represi. V tomto konceptu ustupuje zájem na potrestání do pozadí, naopak je upřednostňováno aktivní zapojení obětí trestných činů do řízení, jsou zdůrazňována jejich práva a pachatelům se usnadňuje rozhodnutí převzít odpovědnost za své činy.
V deseti lokalitách včetně Ostravy bylo vytvořeno celkem dvacet poradenských míst zajišťovaných vyškolenými poradci z řad zaměstnanců Probační a mediační služby ČR a občanských poraden zastřešených partnerem v projektu Asociací občanských poraden. Během trvání projektu kontaktovalo centra ve městech 3 112 klientů. V Ostravě za uvedené období v obou poradnách proběhlo celkem 138 konzultací se 106 klienty. Klienti v poradně nejčastěji řešili náhradu škody v trestním i občanském soudním řízení a stalking (nebezpečné pronásledování a domácí násilí). Poradny pro lokalitu Ostravy a blízkého okolí: Probační a mediační služba, středisko Ostrava, 30. dubna 635/35, 702 00 Ostrava, tel: 731 697 906, nebo také Občanská poradna SPOLEČNĚ – JEKHETANE, Palackého 49/13, 702 00 Ostrava, tel: 602 248 693.
Model poradenství založený na spolupráci veřejné a nevládní organizace, společné vytváření podpůrné sítě navazujících služeb v projektových lokalitách, uplatňování principů restorativní justice v poradenství a k celkovému přístupu k obětem trestné činnosti pro oběti, včetně zapojení orgánů činných v trestním řízení do režimu spolupráce, se po ověření v praxi ukazuje jako dobře funkční, dostupný a ekonomicky výhodný. Pomoc obětem trestných činů bude pokračovat a nadále se rozvíjet pod hlavičkou nového projektu v programu ESF „Proč zrovna já“, který bude zajišťovat tolik potřebnou kontinuitu zavedených služeb v dalších letech.
Informace o projektu a kontaktní údaje na poradce jsou na www.restorativnijustice.cz nebo na právních kontaktech mjelinek@pms.justice.cz a mpestakova@pms.justice.cz. (d)

 

I školy se učí

Centrum dalšího vzdělávání Ostravské univerzity od loňského února realizuje nelehký granto¬vý projekt s názvem Učící se škola. „Naším cílem je vytvořit ve školách podnětné prostředí s prostorem pro hledání vlastní jedinečnosti, možností rozvoje kreativity i zodpovědnosti vůči sobě i společnosti,“ uvádí vedoucí projektu Tomáš Bouda. Někteří autoři projektu srovnávají práci učitele s posláním proroka, který připravuje děti pro svět.
Tento evropský projekt z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost se zaměřuje na vedoucí pracovníky základních a středních škol kraje a snaží se aplikovat koncept učící se organizace na školy. Podporuje jejich manažerské kompetence se záměrem zlepšit jejich schopnosti vést a inspirovat při řízení. (hj)


 

Strana 9

Dokončení Porážkové ulice ulehčí dopravě

město investuje

Mezi významné investiční stavby města patří „Nová Porážková ulice“, která už za několik měsíců spojí Novou Karolinu s ulicemi Českobratrskou a Žerotínovou v Moravské Ostravě.
Stavbaři firmy Strabag od června 2012 navazují na již dokončený úsek Porážkové ulice, který odvádí dopravu z Karoliny pod Frýdlantskými mosty do centra. Od ulice Švabinského po most na Českobratrské už provedli demolice starého kolejiště tramvajové tratě, pracují na přeložkách sítí jako jsou kanalizace, plynovod, vodovod aj. Ze Stodolní postaví podchod pro pěší navazující na stávající podchod k vlakové zastávce. Po dokončení Porážkové ulice, které je plánováno na duben 2013, bude komunikace sloužit obousměrné automobilové dopravě s důležitým napojením rampou z jižního mostu na Českobratrské do ulice Janáčkovy. V další etapě bude novým úsekem jezdit také trolejbusová linka.
„Dokončení této komunikace se stavebními náklady ve výši téměř 135 milionů korun ulehčí dopravní zátěži ulic Nádražní a Poděbradovy. Provoz na Porážkové ulici vytváří podmínky pro plánované stavební úpravy či dopravní omezení v centru města,“ konstatoval náměstek primátora pro investice Jiří Hrabina. (vi)

Foto: Staveniště nové Porážkové ulice mezi železniční tratí, Bauhausem, jatkami a Stodolní ulicí

Povinná výměna řidičáků

Odbor dopravně správních činností Magistrátu města Ostravy upozorňuje řidiče bydlící ve správním obvodu města Ostravy, ke kterému přináleží obce Čavisov, Dolní Lhota, Horní Lhota, Klimkovice, Olbramice, Stará Ves nad Ondřejnicí, Šenov, Václavovice, Velká Polom, Vratimov, Vřesina a Zbyslavice, že podle zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, jsou držitelé řidičských průkazů vydaných v době od 1. ledna 2001 do 30.dubna 2004, povinni tyto průkazy vyměnit do 31. prosince 2013.
Do uvedené doby zbývá vyměnit celkem 21 000 řidičských průkazů. Proto doporučujeme řidičům, kterých se povinná výměna týká, aby nenechávali výměnu na poslední chvíli. Rovněž upozorňujeme řidiče, kteří jsou držiteli skupin C, C+E, D a D+E a nejsou držiteli průkazu profesní způsobilosti řidiče, že s účinnosti od 19. 1. 2013 se budou všem řidičům uvedených skupin řidičských oprávnění vydávat řidičské průkazy s omezenou platností na pět let.
Žádost o výměnu řidičského průkazu je možné podat v oddělení provozu autoškol a evidence řidičů, Magistrát města Ostravy, ul. 30. dubna 35/635, Moravská Ostrava. Úřední doba: pondělí, středa 8–17, úterý čtvrtek 7.30–15.30, pátek 8–11 hod. Na všechny činnosti zabezpečované odborem dopravně správních činností se lze objednat na konkrétní den i hodinu. (mmo)

Máme nejlepší fakulty

školství

Ostravská univerzita dosáhla významného úspěchu ve studentské soutěži s názvem Fakulta roku. V celorepublikovém hodnocení se OU umístila ve všech svých oborových kategoriích. Všechny fakulty univerzity skončily na prvních třech pozicích (přírodovědecká, umění a sociálních studií), tři fakulty v oblíbenosti mezi studenty obsadily první místo. Třetího místa pak v průzkumu dosáhly tři zbývající fakulty. Průzkumu se zúčastnilo přes 13 tisíc hlasujících, studenti v něm hodnotili přípravu do pracovního procesu, nabídku zajímavých vyučovaných předmětů, možnosti zapojení studentů do školních projektů, ale i vztahy se spolužáky. Ostravská univerzita založená v roce 1991 je jednou z nejmladších veřejných univerzit v České republice, ačkoli navázala na mnohaletou historii Pedagogické fakulty v Ostravě. Dnes univerzitu tvoří šest fakult a dva vědecké ústavy. Univerzita se podílí na mnoha projektech nadregionálního významu, mimo jiné například na rozběhu nového superpočítače, který buduje v Ostravě společně s VŠB-TU, opavskou Slezskou univerzitou, VUT Brno a Ústavem geoniky AV ČR. Ostravská univerzita také zahájila výstavbu nového centra multidisciplinárního výzkumu a výuky za více než 350 milionů korun. Do roku 2014 tak získá nové laboratoře, datová centra, seminární místnosti, posluchárny a technologické zázemí pro rozvoj lékařských a souvisejících sociálních i přírodovědných oborů a výzkum. (d)

Úspěšná sbírka

V tradiční Tříkrálové sbírce na podporu lidí v nouzi věnovali dárci na Ostravsku letos částku 1 342 794 Kč. Místní sbírku organizovala Charita Ostrava společně s Charitou sv. Alexandra. Charita sv. Alexandra získané finanční prostředky použije na rozvoj chráněných dílen, ve kterých zaměstnává okolo padesáti lidí s různými druhy postižení – sluchu, zraku, řeči atd. Druhá část výtěžku půjde na Chráněné bydlení pro lidi s duševním onemocněním.
Z vybrané částky je 65 % určeno na financování projektů pro lidi v nouzi v Ostravě. Zbývajících 35 % částky bude použito na humanitární pomoc v zahraničí, charitativní projekty a organizační náklady. (r)

Primátorův návrh na zlepšení ovzduší

životní prostředí

Primátor Petr Kajnar představil po pravidelném zasedání pracovní skupiny pro řešení kvality ovzduší v Moravskoslezském kraji, která se konala 24. ledna v Ostravě, námět na jeden ze způsobů řešení kvality ovzduší ve městě a regionu.
Na základě podrobného sledování inverzních stavů v Ostravě, daty získanými Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě a Českým hydrometeorologickým ústavem se ukázalo, že v nejhorších smogových situacích je dominantní příděl škodlivin z Polska. Nicméně, může dojít k inverzním stavům i bez polských příspěvků. Dominantním problémem jsou v těchto situacích, podle jednoduchých výpočtů, které si chce primátor Kajnar nechat potvrdit vědeckými kapacitami, lokální topeniště.
Nejúčinnějším ekonomicko-ekologickým řešením v návaznosti na investovanou korunu je podle něj úplná výměna kotlů a otopných zařízení v Moravskoslezském kraji, což by představovalo jednorázovou investici ve výši přibližně 5 miliard korun. V ideální případě to přinese snížení vypouštěných škodlivin do ovzduší v inverzních dnech o 30 % (přibližně o 20 tun prachu).
V případě investice těchto prostředků do modernizace průmyslu by se v ideálním případě snížila prašnost pouze o 5 tun prachu. Myšlenka by se podle Petra Kajnara mohla stát základem nového akčního plánu pro zlepšení stavu ovzduší. (ph)

www.dychamproostravu.cz
Webové stránky Magistrátu města Ostravy k životnímu prostředí
Aktuální stav ovzduší z pevných stanic a měřicího vozu, informace o aktivitách města, historická srovnání, staré ekologické zátěže a interaktivní mapy.


 

Strany 10-11

co, kdy, kde ve městě

Dvě opery končí

Klenot italského operního verismu, operu Umberta Giordana Fedora, mohou ostravští diváci zhlédnout letos už jen podruhé – 10. února v 15 hodin v Divadle A. Dvořáka. V rolích ústřední dvojice se opět představí vynikající gruzínská sopranistka Nanà Miriani a italský tenorista Gianluca Zampieri. Také opera Charlese Gounoda Romeo a Julie se 19. dubna v 18.30 hodin ve stejném divadle představí naposled, v hlavních rolích s vynikajícími pěvci Janou Šrejmou Kačírkovou a Lucianem Mastrem.

O amatérských divadlech

V rámci cyklu besed pod názvem Ostravský strakáč pořádá Knihovna města Ostravy 5. února v 17 hodin v hudebním oddělení besedu s režisérem a hercem amatérského divadla Milanem Šťastným o historii, současnosti a plánech Dodivadla (Dobrovolný Divadelní spolek) a o amatérských divadlech obecně.

Tři výstavy najednou

Výstava Dovolená a region, lázeňství na výstavišti Černá louka v Ostravě zve na široký výběr dovolených, informací ale také ochutnávky specialit ve dnech 8.–10. března. Současně v daném termínu proběhnou na výstavišti také prodejní výstavy Svatba a 3. Ostravský knižní veletrh.

Vystavují mladí

Výstavu prací studentů oboru fotograf nazvanou Malováno světlem hostí Galerie na schodech porubské radnice až do 15. února. Mladí autoři z porubské Střední školy služeb a podnikání tu představují snímky architektury, krajiny i portrétů. Mnozí studenti už jsou nosi¬teli různých ocenění z mnoha fotografických soutěží. Expozici vystřídá ve druhé polovině února výstava nazvaná Poruba.

Na co do kulturního domu?

Z bohaté únorové nabídky Domu kultury města Ostravy uveďme například představení divadla Ungelt Největší démant světa 8. února, přenos baletu Don Quijote z Moskvy 10. února, další přenos z Metropolitní ope¬ry, tentokrát Verdiho Rigoletta 16. února. Hostující ansámbly však zastoupí i pražské Švandovo divadlo 15. února s hrou Kdo je tady ředitel?, Divadlo Kalich Praha s komedií Moje hra 21. února či muzikál divadla Broadway Andílci za školou 27. února. Nechybí však výstavy a skvělé filmy kina Art, podrobně na www.dkmoas.cz.

Umíte zpívat?

Příležitost dětem a mladým nabízí už 23. ročník soutěže ve zpěvu lidových písní, kterou každoročně pořádá Kulturní centrum Poruba. Soutěž se uskuteční 18.–20. února, ocenění interpreti pak vystoupí na Koncertě vítězů 21. února v 17 hodin. Přihlášky prostřednictvím škol lze zasílat do 13. února.

Vyberte si z programu

Únor v Kulturním centru Poruba nabízí hry, tvůrčí dílny, divadelní představení pohádek, odpoledne evergreenů, pohádkový karneval, ale také zajímavé přednášky. Podrobný program na www.kcporuba.cz.

Masopust je tady!

Ostravské muzeum srdečně zve na 5. Masopust Ostrava, který se uskuteční v úterý 12. února v ulicích centra Ostravy. Slavnostně začne ve 14 hodin na Masarykově náměstí. Průvod maškar projde ulicemi města v době od 14.30 do 16 hodin a zakončení průvodu, zabíjení kozla a pochovávání basy bude následovat na Masarykově náměstí od 16 do 17 hodin. Také Slezskoostravský hrad ožije 16. února lidovými obyčeji, masopustním rejem, písničkami a zavoní zabijačkovými lahůdkami. Každý, kdo přijde v masce, má vstup zdarma.

Odešla osobnost

Ve věku 82 let zemřel 11. ledna jeden z nejoriginálnějších režisérů Josef Janík, rodák z Karvinska, který svou pracovní kariéru spojil s působením v ostravských divadlech, zejména Divadle Petra Bezruče. Pracovně hostoval také v divadlech Českého Těšína, Opavy a Šumperku.

Vstupenky jsou už v prodeji

I když do léta je daleko, vstupenky na vystoupení legendární americké nu-metalové formace Korn 17. června v ostravské ČEZ Aréně jsou už v prodeji v síti Ticketpro. Do Ostravy se skupina vrací po pěti letech.

Fiducia: Wojaczek osobně

Polský, tzv. prokletý básník Rafal Wojaczek, uvede v klubu Fiducia 22. února v 18 hodin knihu Který nebyl. Hosty večera budou básník, překladatel Norbert Holub, dále Jan Antonín Pitínský, Jan Faber a Soňa Filipová. O tvorbě R. Wojaczka řekne víc Maciej Melecki, znalec autorova díla, básník a ředitel Institutu im. R. Wojaczka v Mikołowě v Polsku, tvůrce scénáře k filmu Wojaczek (1999), jehož projekce bude součástí večera.

Přijedou hvězdy

Houslisté Ivan Ženatý a Augustin Dumay, ale také mladá japonská houslistka Sayaka Shoji jsou dalšími hvězdami, které letos obohatí program Janáčkova máje. Japonka se stala vítězkou v Paganiniho soutěži v roce 1999, od té doby koncertuje po celém světě. Do Ostravy zavítá poprvé.

Operetní klasika

Slavná opereta Emmericha Kálmána Čardášová princezna se vrátila do Ostravy premiérou 17. ledna. V Divadla J. Myrona ji nastudoval režisér a herec Lumír Olšovský, který tu pracoval už na muzikálu Divotvorný hrnec. Pro milovníky klasické operety je ,Čardáška‘ přitažlivá, působivá je také přítomnost cimbálové muziky Tolar v představení.

Svět si připomíná výročí slavného skladatele, také Ostrava slaví

Richard Wagner v unikátním projektu

Kulturní a hudební svět slaví letos 200 let od narození skladatele Richarda Wagnera, ale také 130. výročí jeho úmrtí. Národní divadlo moravskoslezské spolu s Janáčkovým májem, Janáčkovou filharmonií Ostrava a klubem Fiducia připravilo unikátní projekt s celou řadou akcí. Premiéra Wagnerovy opery Lohengrin zazní 7. a 9. března v Divadle A. Dvořáka, na ostravskou scénu se vrací po třiceti letech. Nastudování nabízí hvězdné obsazení – v titulní roli se budou střídat čeští pěvci Tomáš Černý a Aleš Briscein, poprvé se v této roli v ČR představí anglický operní pěvec Peter Wedd. Německá sopranistka Maida Hundeling ztvární roli Elsy v alternaci s ostravskou sopranistkou Evou Dřízgovou-Jirušovou, Ortrudu zazpívá Eva Urbanová.
Wagnerovská výročí se však promítají do dalších pozoruhodných akcí. Hudebně-dramatická sonda do opery Lohengrin se jako beseda uskuteční 25. února v divadelním klubu DJM, o den později se v klubu Fiducia představí dokument Richard Wagner a ženy v 17 hodin, o hodinu později tamtéž se koná další akce na téma Kdy jede další labuť, prosím? Dům kultury města Ostravy nabízí 2. března přímý přenos Wagnerova Parsifala z Metropolitní opery v New Yorku. Fenomén Bayreuth je název dalšího pořadu k výročí, v divadelním klubu DJM 25. března provedou historií tohoto festivalového města dramaturg opery NDM Daniel Jäger a operní ředitel Robert Jindra. Představení s názvem Lohengrin gala se uskuteční 22. května s exkluzivním zahraničním obsazením této opery, je to den narození skladatele.
Wagnera však připomene i závěrečný koncert Janáčkova máje, na podzim uvede Janáčkova filharmonie Ostrava scény z Wagnerovy opery Prsten Nibelungův, v listopadu se hala Gong rozezní výběrem nejslavnějších scén z wagnerovských oper. K programu se ještě vrátíme. (ola)

 

Dům kultury Poklad omládne

Po slavnostním křtu publikace o padesátileté historii Domu kultury Poklad v Ostravě-Porubě, který se uskutečnil 5. prosince, se nadlouho oblíbený kulturní dům uzavírá.
Objekt je součástí památkově chráněného architektonického souboru Sorela, v následujících měsících projde kompletní rekonstrukcí, prozatím mimo amfiteátr. Náklady na rekonstrukci Pokladu se mají pohybovat okolo 240 milionů korun. Z velké části bude rekonstrukce hrazena z úvěru, který město čerpá od Evropské investiční banky, v letošním roce se pro Poklad počítá s uvolněním sto padesáti milionů korun. Jednatelka městské společnosti DK Poklad Radana Zapletalová, která má rekonstrukci na starosti, uvedla, že společnost vyhlásí veřejnou soutěž na jejího zhotovitele. „Předpokládám, že nejpozději v květnu předáme objekt stavební firmě. Modernizace by měla skončit koncem roku 2014,“ řekla Zapletalová.
Změní se fasáda, vymění se zdravotechnika, elektroinstalace, vzduchotechnika, rozvody vody a okna, budova se zateplí. Rekonstrukce se dočkají také divadelní, taneční a přednáškový sál, vznikne společenský sál a sál pro takzvanou malou kulturu. Poklad bude mít novou divadelní a jevištní techniku, úniková schodiště a také více toalet. Upraveno bude i prostranství před budovou.
Podrobnou historií uplynulého půlstoletí se zabývá právě vydaná kniha „Ze života porubského kulturáku“ zmíněná na začátku. Své příběhy v ní vyprávějí majitelé i ředitelé, ale také umělci, herci a zaměstnanci. Autory jsou Věra Šmajstrlová a Jiří Lexa, o kterém jsme psali v lednové Ostravské radnici, náklad publikace představuje sto kusů. Pokud by veřejnost projevila větší zájem, zvažuje vedení DK Poklad její dotisk. Zájemci si mohou publikaci pročíst prostřednictvím webu www.dkpoklad.cz, kde v sekci „aktuality“ naleznou knihu uloženou po jednotlivých stránkách. (g)

Foto: Knihu o kulturním domě Poklad křtila náměstkyně primátora Simona Piperková (vlevo) a jednatelka společnosti DK Poklad Radana Zapletalová (uprostřed).

Sedm nominací na Ceny Thálie!

Takový je úspěch ostravských divadelníků, sedm z nich získalo nominace, je tedy jisté, že některé z Thálií připadnou ostravským umělcům. Podle ředitele divadla Jiřího Nekvasila jde o historický úspěch NDM. V kategorii opera – muži byli nominováni tři tenoři: Tomáš Černý za roli Rinalda v Armidě, Luciano Mastro za roli Váni Kudrjáše v Kátě Kabanové a Aleš Briscein za roli Romea v inscenaci Romeo a Julie. Tatáž inscenace má na kontě ještě ženskou nominaci, a to pro Janu Šrejmu Kačírkovou za Julii.
V kategorii opereta/muzikál – muži za roli Faraona v muzikálu Josef a jeho úžasný pestrobarevný plášť získal nominaci člen ostravské činohry Igor Orozovič, v ženské kategorii byla nominována Martina Šnytová za roli Heleny v operetě Polská krev. Sedmá užší nominace z letošního vyhlášení patří Lucii Skálové, a to v kategorii balet – ženy za roli Sakury v inscenaci Poslední samuraj.
V širších nominacích se objevili: mezzosopranistka Jana Sýkorová za roli Varvary v Janáčkově Kátě Kabanové, Tomáš Novotný za roli Josefa v muzikálu Josef a jeho úžasný pestrobarevný plášť, Filip Staněk za roli Adama v baletu Poslední samuraj a členka ostravské činohry Renáta Klemensová za roli Olgy v Kuřačkách. O Cenách Thálie se rozhodne koncem března. (g)

Ring volný?

Boxerské tréninky mají za sebou herci Petr Houska, František Večeřa, Vladimír Čapka a David Viktora z Národního divadla moravskoslezského. Pro hru Slož mě něžně, která měla premiéru 30. ledna a mimo jiné pojednává o boxerech, bylo nutné půl roku boxovat pod dohledem zkušeného trenéra, aby scény působily opravdu autenticky. Herci museli projít základní boxerskou abecedu a individuálními tréninky. Líbí se jim to, protože box je údajně také trochu divadlo, v tomto sofistikovaném sportu jde o koncentraci a psychiku.
Černá komedie irského dramatika Billyho Rochea zavádí diváky do prostředí potulných boxerů, kteří si vydělávají fingovanými zápasy. Hra nabízí napětí, humor i lásku. (g)

Nová hudba i v rádiu

Festival Ostravské dny 2013, který pořádá Ostravské centrum nové hudby, byl Ministerstvem kultury ČR vyhodnocen na 2. místě (17,89 bodů), s pouze nepatrným rozdílem 0,55 bodů v poměru k vítězi (Hudební fórum Hradec Králové 18,44 bodů), festival proto dostal kýženou dotaci. Více informací o Ostravských dnech na www.newmusicostrava.cz. Za zmínku stojí rovněž vystoupení mezinárodního komorního orchestru Ostravská banda v německém Kolíně nad Rýnem 19. ledna 2013, představoval světovou premiéru skladeb autorů, jakými jsou Maria de Alvear, Petr Cígler, Alex Mincek, Petr Kotík a Christian Wolff. Všech pět nových skladeb bylo dopsáno během posledních několika týdnů. V rámci cyklu „Ensemble Europa“ vysílal koncert 24. ledna také rozhlas. (d)

Kouzelný kufřík pro malé čtenáře

Především děti má nalákat tzv. kouzelný kufřík, který Knihovna města Ostravy půjčuje. Každý kufřík je na speciální téma, které nějak souvisí s látkou probíranou ve škole. „K dispozici jsou, kromě kufříků s tématy Učíme se číst a psát, Učíme se počítat, Logopedie, Dinosauři, Angličtina, Dopravní výchova a Světem zvířat, také nové kufříky s tématy Čas kolem nás, Podmořský svět, České pohádky,“ upozorňuje Veronika Rychtová z městské knihovny. Díky finanční podpoře města Ostravy bylo pořízeno přes sto nových kufříků. O službu je velký zájem, už samotný název Kouzelný kufřík děti i rodiče přitahuje. Zvláštní je kufřík s názvem První čtenářská gramotnost pro nejmenší. Službu nabízí ústřední knihovna u Sýkorova mostu, ale také pobočky knihovny v Mariánských Horách, Vítkovicích, Michálkovicích, Radvanicích, na Hladnově, v Kunčičkách, Ostravě-¬Jihu (Dr. Martínka, Závodní, Výškovice), Porubě (Opavská, Podroužkova, Vietnamská) a ve Svinově. (g)

Hlubina se změní

Důl Hlubina, ve kterém se těžilo uhlí v letech 1852-1992, se má do dvou let proměnit v místo pro neziskové výchovně-vzdělávací, kulturní a společenské aktivity. Sdružení Dolní oblast Vítkovice a Hlásím se k továrně získala 192 milionů korun z integrovaného operačního programu. Projekt „Zpřístupnění a nové využití NKP Hlubina“ propojí industriální památku s dolnovítkovickým areálem, promění bývalé provozní budovy v ateliéry, klubovny, zkušebny nebo sály. Organizátoři zde plánují pořádání kurzů, workshopů a soutěží pro školy, dětské domovy, seniory, zdravotně postižené, nezaměstnané ap. Hlubina bude také místem konání festivalů, koncertů, výstav a jiných kulturních akcí. (kij)

Hrají jen studenti

Studenti ostravských středních, vyšších odborných a vysokých škol se rozhodli hrát divadlo, a tak založili divadlo P.A.S.T. (Profesionálně Amatérský Studentský Teátr) v rámci projektu Divadlo mladou hlavou. Menší zkušenost z divadel mají, teď společně startují pravidelná představení ve Staré Aréně na Masarykově náměstí v Ostravě. Slavnostní zahájení se uskuteční 7. března v 18 hodin hodin premiérou hry „Ironie osudu“ na motivy povídek A. P. Čechova. Mladí chtějí dokázat, že v Ostravě je ještě prostor pro další divadelní instituci, jejich repertoár postupně nabídne další inscenace. Režisér a herec společnosti David Hruboš poděkoval starostce Mariánských Hor a Hulvák Lianě Janáčkové, která přijala záštitu nad projektem. (d)


 

Strana 12

Domov pro seniory Kamenec dosáhl dalšího ocenění, tentokrát nejlepší pečovatelky za rok 2012

V péči o staré lidi je stále co zlepšovat

o lidech s lidmi

V Domově pro seniory na Kamenci je pořád živo. V útulné hale si povídá starší paní s pánem u kafe, z klece je pozorují domácí mazlíčci – dvě činčily, na chodbě cvrlikají z další velké klece kanáři a zebřičky. Uživatelé domova si prý tu chodí s nimi popovídat. Ve velkém ateliéru další starší paní umně z hlíny modeluje velkou hlavu, místnost je přeplněná nejrůznějšími výtvarnými pracemi, z nichž některé vypadají vskutku profesionálně.
Jdu si popovídat s nejlepší Pečovatelkou roku 2012, která tento titul obdržela v listopadu v Novoměstské radnici v Praze. Pečovatelka o seniory musí podle mne být žena s fortelem, v duchu ji vidím, jak zručně přehazuje staříka z postele na postel. A pak mi ji představují – tohle je Michaela Parwová, naše oceněná pracovnice. Neovládnu se –„Tohle dítě?!?“ Drobná dívčina podle mě zrovna ukončila devátou třídu základní školy, nebo možná maturantka… Představy o fortelu pečovatelek rychle mizí. Ale dovídám se, že paní Michaela je koordinátorkou celého patra, má tak na starosti řídit celodenní program a všechny potřebné služby pro více než padesátku důchodců a to nic snadného není. Služby domovů pro seniory běží pochopitelně 24 hodin denně. V tom na Kamenci pro více než dvě stovky lidí celkem.

Co se oceňuje?

Diakonie československé církve evangelické vybírá ty nejlepší pečovatelky každý rok. Návrhy na nominace podávají příslušné sociální instituce, uchazečka sama musí reagovat na deset doplňujících otázek z praxe, např. jak zaučovat nové pečovatelky, co všechno se dá zlepšovat v daném zařízení, uvádět příklady z domova a jejich řešení apod. Jaká je práce pečovatelky? „Dnes už existuje mnoho zdravotnických pomůcek a dost techniky, které nám práci usnadňují, je to lepší a lepší. Ale generace stárne, posunují se hranice odchodu do důchodu, lidé se dožívají vyššího věku, ale přibývá také nechodících seniorů, kteří se o sebe sami postarat nemohou, příbuzní o ně nemají zájem nebo vůbec příbuzné nemají,“ hodnotí paní Parwová. „V tom technické novinky nepomohou, všechno je v lidech. Vidím, a nejsem v tom názoru sama, že se ve společnosti vytváří jakási umělá bariéra mezi mladými lidmi a seniory. Podle mne je nutné už od dětství v lidech pěstovat vztah k seniorům, jen bláhový člověk si neuvědomuje, že jednou také zestárne. Vztahy v mnoha rodinách nejsou ideální. Senioři z dobře fungujících rodin mají i u nás časté návštěvy, za některými nepřijde nikdy nikdo, i když příbuzní existují. Denně nás zahlcují reklamy, ale jen pro mladé. Nechápu také, proč třeba velké supermarkety nepořádají akce pro seniory například v nabídce zdravotních pomůcek. Pro starší lidi je velmi stresující inkontinence, stydí se za ni. Ale plenkové kalhoty a další podobné pomůcky dostanete jen ve specializovaných prodejnách a ty nejsou všude. Ještě pořád se pro seniory dá hodně zlepšovat.“

Doma je doma

Začínala studovat stavební průmyslovku a po třech letech si přiznala, že ji to nebaví. Možná i proto, že maminka Míši Parwové je zdravotní sestra, přešla na střední odbornou školu se zaměřením na sociální služby. Začínala u pečovatelské služby diakonie a dnes rozhodně patří mezi ty, které tato práce baví a umí o ní přemýšlet. „Pořád je co zlepšovat, senioři by se v domovech měli cítit jako doma, i když doma je přece jenom doma, a tak pokud senior může zůstat i přes problémy ve svém domácím prostředí a je o něj postaráno, nenahradí to žádný domov důchodců. Naopak senior, o nějž se doma nikdo nestará, je velkým nebezpečím pro své okolí, sousedy, přece víme, co všechno se může stát u starých lidí, kterým slábne paměť, jsou pomalí atd.,“ pokračuje.

Práce má těšit, naplňovat

Sama je vdaná, má devítileté a jedenáctileté dítě. „Moje práce mě naplňuje, ale snažím se nepřenášet ji domů. Občas to nejde, k některým seniorům se vytvoří tak silný vztah, že to po jejich skonu i obrečím… Každý z našich uživatelů je osobnost s jinými životními zkušenostmi, ke každému je proto nutné najít individuální přístup. Ale jde to, i když stáří má své vrtochy a občas je těžké jim vyhovět. Připravujeme pro seniory celou řadu aktivit, některé z nich však nepřesvědčíme, prostě o to nestojí.“

Patří k nejlepším

Domov pro seniory Kamenec ve Slezské Ostravě získal na podzim 5 hvězdiček, nejvyšší hodnocení kvality udělované Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR a může se tak pochlubit nejvyšším bodovým ziskem ze všech asociací certifikovaných domovů pro seniory v ČR. Je prvním zařízením v Moravskoslezském kraji, kterému se podařilo tak vysoké hodnocení kvality obdržet. Má-li však tak schopné a přemýšlivé pracovníky, jakým je bezesporu Michaela Parwová, není se co divit. Je neuvěřitelné, jak tato mladá žena přemýšlí o potřebách seniorů a dokáže své nápady realizovat. A to si veřejnost často o pečovatelkách myslí – to je ta holka ,od plínek‘. Starat se o staré lidi je však jedna z nejnáročnějších a nejtěžších prací – a nemusí na to být ani ta ,ženská s fortelem‘.
Olga Kubačáková

Foto:Péče o seniory je čtyřiadvacetihodinová služba a na to musí mít člověk talent i vztah k této práci Foto: Petr Havránek


 

Strana 13

Pergameny z trezoru jako nejstarší středověké dokumenty

z archivu města

Archiv představuje nesmírně bohatý zdroj informací o historii našeho města. Z pohledu jeho příležitostných návštěvníků největší zájem vzbuzují dokumenty psané na pergamenu. Tyto pergamenové listiny reprezentují jednak kategorii nejstarších středověkých dokumentů, stejně tak ale i kategorii novověkých listin, kdy vyhotovení na pergamenu podtrhovalo jejich právní význam, postavení vydavatele nebo zdůrazňovalo jejich slavnostní charakter.
Množství dochovaných listin psaných na pergamenu uložených v archivním trezoru – 67 – se odvíjí od významu a postavení jednotlivých lokalit, které dnes tvoří město Ostravu. Až do roku 1900 měla totiž z původně 34 samostatných obcí statut města pouze Moravská Ostrava.

Pergamen krále Karla IV.

Dne 17. května 1362 udělil v Opavě „z vrozené dobrotivosti“ panovník Karel IV. městu Ostrava nesmírně významné privilegium – právo konat 15denní výroční trh. Tato latinská pergamenová listina psaná gotickou diplomatickou polokurzívou patřila od středověku ke strategickým městským dokumentům, o čemž svědčí její opakované potvrzování králi i císaři v pozdější době. Dnes představuje vůbec nejstarší archiválii uloženou v Archivu města Ostravy.

S nejstarší městskou pečetí

Nejstarší městská pečeť je pro „větší jistotu“ přivěšena na německy psané listině vydané v Ostravě dne 11. listopadu 1426. Na ní se poprvé setkáváme se znakem města v podobě gotického štítu, v němž je ztvárněný doleva kráčející kůň se sedlem. Vlastní dispoziční část listiny se týká zástavní držby vsi Čertova Lhota (dnes Mariánské Hory) a není bez zajímavosti, že jsou v ní poprvé mezi svědky jmenovitě uvedeni představitelé městské správy jako Cleynhensil, „toho času purkmistr“, Michel Melczir, fojt, radní Matis Melczer.

Listina z ‚Ostravy Německej‘

Prvním hmatatelným doložením existence městské kanceláře je dne 11. listopadu 1496 v této kanceláři vyhotovená pergamenová listina, v níž se potvrzuje dar 50 zlatých uherských Petra Ossinského z Žitné a na Heřmanicích pro chudé v ostravském městském špitále. V této česky psané listině je jako místo vydání uvedeno označení „v Ostravě Německej“. Tento termín se příliš nevžil, protože název města je většinou i nadále uváděn bez jakéhokoliv přídomku. Bližší určení Moravská se začíná používat od roku 1650.
Nejstarší znaková Listina římského a českého krále Ferdinanda I. vydaná dne 7. června 1532 pro Třebovice při jejich povýšení na městys je nejstarším tzv. znakovým privilegiem v našem archivu. Jím král městysu povoloval užívání znaku ve stejné podobě, jak ho pro Třebovice známe dnes. Jeho popis v česky psané listině z roku 1532 zní: „štít červený, v němžto jest puol kapru přirozeného, hubú vzhuoru, a nad ním jest křídlo bílé, co vobloukem téhož puol kapra obkličující.“ Je zcela jistě mnohem poetičtější než současný strohý heraldický popis: v červeném štítě pod stříbrným křídlem kosmo položená polovina stříbrného kapra. Blažena Przybylová

Foto: Archivní trezor ukrývá nejcennější dokumenty

Foto: Povýšení Třebovic na městys Ferdinandem I. s vyobrazením znaku.

Foto: Odlitek pečeti Karla IV., která podle formulace v listině byla původně přivěšena na privilegium.

Foto: Detail znaku Třebovic z roku 1532

Foto: Nejstarší vyobrazení znaku města na pečeti z roku 1426


 

Strana 14

aktivní senior

TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI.

V letošním roce oslaví Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging 15. výročí své existence. Od roku 2005 jsou každoročně pořádány touto společností bezplatné přednášky s informacemi, jak je možné paměť trénovat. A v rámci Národního týdne trénování paměti se k této akci připojí i občanské sdružení Senior servis, které uskuteční přednášku dne 12. března v 10 hodin v sále Biskupství ostravsko-opavského na Kostelním náměstí č. 1 v Moravské Ostravě. Nový kurz Trénování paměti bude zahájen 19. března, zájemci se mohou hlásit na tel. 776 763 519.


NABÍDKA STRAVOVÁNÍ.

Armáda spásy, domov Přístav v Holvekově ulici v Ostravě-Kunčičkách, nabízí stravování osamělým seniorům, kteří mohou denně docházet na teplý oběd. Každé pondělí je pro strávníky od 13 hodin připraven program. Obědové menu pro seniory stojí 52 korun, pro ostatní 61 korun. Menu obsahuje polévku, hlavní chod a nápoj. Obědy lze odnášet domů v jídlonosičích nebo konzumovat přímo v jídelně. Dojezd autobusem č. 21, 82, informace na tel. 773 770 122.

Infocentrum se stěhuje

Porubské informační centrum se na jaře přesune do nových prostor. V současné době se pro něj upravují prostory v horní části Hlavní třídy, kde se budou moci rozšířit aktivity centra, v budoucnu snad k němu přibude i malá kavárna. (k)

V zoo roste Pavilon evoluce

Přestože ostravská zoologická zahrada za několik posledních let změnila výrazně svou tvář, stavební ruch neutichá. Na konci léta byla zahájena největší a nejnákladnější stavba v historii zoo – Pavilon evoluce.
Vznikne komplexní přestavbou původního pavilonu pro vodní ptáky. Nový pavilon nabídne prostředí simulující přirozené prostředí zvířat. Tak jako u ostatních nově postavených chovatelských zařízení i tady je kladen důraz na fyziologické, ekologické a etologické podmínky chovu zvířat. Do moderní a prostorné expozice se přestěhuje skupina šimpanzů. Součástí projektu je i vybudování přírodního výběhu pro chovanou světově unikátní skupinu vzácných kočkodanů Dianiných či výběhu pro pestrá africká prasata štětkouny kamerunské. Dále se návštěvníci mohou těšit i na zcela nové druhy zvířat jako jsou guerézy pláštíkové, v doplňkových expozicích pak na řadu druhů plazů a ryb. V blízkosti pavilonu vznikne i nové občer¬stvení. Prostory pavilonu budou vybaveny interaktivními prvky a edukativními panely tematicky zaměřenými na evoluci primátů včetně evoluce člověka.
Projekt je zařazen do integrovaného plánu rozvoje města Ostravy, zřizovatele zoo. Náklady na jeho realizaci činí 122 milionů korun a z 92,5 procent jsou hrazeny z ROP Moravskoslezsko. Stavba by měla být dokončena ve druhé polovině roku 2013, návštěvníkům se pak otevře na jaře roku následujícího.
„Každá stavba se nějakým způsobem dotýká našich návštěvníků, byť se snažíme, aby to bylo co nejméně. Věřím však, že lidé chápou nezbytnost změn, které zkrátka nelze zvládnout mimo otvírací dobu zoo, tak prosíme veřejnost o shovívavost. Věřím také, že následně všichni ocení, že se jejich zoo stále mění k lepšímu,“ hodnotí Petr Čolas, ředitel zoo. (k)

Foto: V zimě je výstavba pavilonu dočasně přerušena

 

Útulek v Ostravě-Třebovicích nabízí do dobrých rukou

AMIGO

6letý pes, černý kříženec středního vzrůstu. V útulku je už 3 roky. Je to temperamentní, přítulný pejsek, který rád aportuje. Vhodný na zahrádku i do bytu, ale spíše k odrostlejším dětem. Snese se i s jiným pejskem.

GRISBY

6letý pes, kříženec knírače pepř a sůl. Byl dlouhodobě uvázán před obchodem v Ostravě-Zábřehu před dvěma lety. Není vhodný do bytu, dobře mu bude na zahradě v rodině s většími dětmi. Grisby je dobrý hlídač.

ANETA

7,5letá fenka křížence hnědočerné barvy a menšího vzrůstu. Do útulku se dostala před půl rokem a hledá hodného páníčka, kterému bude stále nablízku a bude se jí věnovat. Rozumí si i s ostatními psími kamarády.

KLOTYLDA

4,5letá fena malého vzrůstu, barvy černé s pálením. V útulku od srpna loňského roku. Je to nenáročná, přítulná fenka, doživotně však musí užívat léky proti epilepsii. Patří tomu, kdo se nebojí zodpovědnosti a dopřeje ji krásný život.


 

Strana 15

Ve Lhotce mají sportovní halu

Novou víceúčelovou sportovní halou se mohou pochlubit v ostravském městském obvodu Lhotka. Podle projektu architekta Petra Lichnovského ji za šest měsíců postavilo sdružení firem Omlux a Femont, náklady přes 26,2 mil. korun bez DPH financovalo z rozpočtu město Ostrava. Lhotka přispěla 1,2 mil. korun na projekt.
Slavnostního otevření se 12. ledna zúčastnili mezi řadou hostů také náměstci primátora pro investice a majetek Jiří Hrabina a pro finance a rozpočet Tomáš Petřík, sportovci, občané. Mohli si poprvé prohlédnout interiér s hrací plochou o rozměrech 18 krát 30 metrů, na které je položena odpružená palubovka Junkers.
Vybavení haly umožňuje provozování prakticky všech sálových sportů, čtyři šatny s komfortním sociálním zařízením mají kapacitu 50 míst. V patře je k dispozici klubovna sloužící zároveň jako galerie pro diváky. Technické zázemí tvoří plynová kotelna, vzduchotechnika, energetickou úspornost zajišťují sluneční kolektory, zachycená dešťová voda poslouží k zavlažování fotbalového hřiště. U haly jsou parkovací místa pro 35 aut.
„Původně jsme uvažovali o nových kabinách u hřiště. Díky investici města jsme ale mohli postavit halu, která posunula náš sportovní areál na vyšší úroveň,“ konstatoval starosta Lhotky Josef Šrámek. Moderní sportoviště začal využívat místní SK s oddíly fotbalu a badmintonu i základní škola k výuce tělesné výchovy. O kvalitě haly svědčí zájem basketbalistů Nové huti, kteří už nyní ve Lhotce trénují. Provozovatelé objektu nepochybují, že zájem o pronájem (450 Kč za hod.) dále poroste.
Halu lze využít také pro pořádání společenských akcí. Tou nejbližší je 2. února papučový bál. „Ve Lhotce nebyl přes třicet let žádný ples. S ohledem na palubovku volíme právě papučový. Vyzkoušíme a uvidíme,“ dodal starosta Šrámek. (vi)

Foto: Nová víceúčelová sportovní hala v Ostravě-Lhotce Foto: Libor Vidlička

město podporuje

PŘED PLAY-OFF.

Hokejisté HC Vítkovice mají před sebou zápasy, ve kterých rozhodnou o své pozici v závěrečné vyřazovací části play-off extraligy. V ČEZ Aréně přivítají: po 11. 2. (18) Slavii, ne 17. 2. (17) Brno, ne 24. 2. (18.10) Chomutov.

FOTBALOVÉ JARO.

Poslední únorová sobota bude ve znamení startu fotbalového jara. Baník Ostrava zahájí svou cestu za záchranou v Gambrinus lize 23. 2. (16) proti Českým Budějovicím.

TEST VÝKONNOSTI.

Basketbalisté NH Ostrava zakončí základní část Mattoni NBL v domácí Bonver Aréně v sobotu 9. 2. (17.30). Soupeřem, který otestuje formu „enháčka“ před nadstavbovou fází soutěže bude jeden z nejlepších českých týmů Pardubice.

MISTRYNĚ V ÚTOKU.

Obhájkyně českého ligového titulu házenkářky DHC Sokol Poruba mají před sebou sérii zápasů v česko-slovenské interlize: so 9. 2. DHC-Nitra, so 23. 2. DHC-Písek, so 2. 3. DHC-Olomouc (hala SAREZA Hrušovská vždy v 18).


POD VYSOKOU SÍTÍ.

Uniqa extraliga mužů svede v dalších kolech základní části v hale SAREZA na Hrušovské proti sobě VK Ostrava-Odolena Voda (so 16. 2.) a VK Ostrava-ČZU Praha (so 2. 3.). Začátky v 17 h.


FLORBALOVÉ MENU.

V extralize mužů mají ostravské celky FBC Remedicum a WOOW Vítkovice doma tento program: čt 7. 2. (20) FBC-Havířov, ne 10. 2. (18) Vítkovice-Sparta, ne 17. 2. (20) FBC-Brno, so 23. 2. Vítkovice-Mladá Boleslav. Extraliga žen: ne 10. 2. (15) Vítkovice-Šumperk, so 23. 2. Vítkovice-České Budějovice. Vítkovice hrají své zápasy ve SC Dubina, FBC v hale SAREZA na Hrušovské ulici. (liv)

City Cross Sprint pod vysokou pecí

Poslední lednovou sobotu přilákala lyžařská exhibice RWE City Cross Sprint do Dolní oblasti Vítkovic domácí běžeckou špičku a zajímavé sportovní osobnosti.
Hlavní závod ve sprintu na 850 metrů vyhrál Dušan Kožíšek, před mistrem světa na 50 km Martinem Koukalem. Mezi ženami dominovala Klára Moravcová, závod osobností, v němž startovali hlavně vodáci, ovládl kanoista Jan Mašek.
Lyžařský svátek pod vysokými pecemi finančně podpořilo také město Ostrava. „Jsme rádi, když kromě tradičních značek jako jsou Zlatá tretra, Fed Cup či Davis Cup k nám našel cestu ryze zimní sport,“ řekl náměstek primátora Martin Štěpánek, který si vítkovickou „industriální“ běžeckou stopu v rámci exhibice osobně vyzkoušel. (vi)

Foto: Dušan Kožíšek, medailista z mistrovství světa, se stal premiérovým vítězem sprintu v Dolních Vítkovicích

Bábovi to doma skáče

ostravská laťka

Devátý ročník Ostravské laťky ve skoku do výšky hostila 22. ledna malá hala ČEZ Arény. Akci, pořádnou oddílem atletiky SSK Vítkovice, podpořilo město Ostrava. Slavnostně ji zahájil náměstek primátora Martin Štěpánek.
V závodě mužů potřetí za sebou, a počtvrté celkově, dominoval Jaroslav Bába (na snímku) z Dukly Praha výkonem 226 cm. Kromě vítězství odchovance vítkovické atletiky potěšil splněný limit na březnové halové ME v Göteborgu. Jen lehce shazoval 230 cm. Do Švédska se podívá také v Ostravě druhý Slovák Matúš Bubeník. Stejně jako Bába skočil 226 cm.
Soutěž žen vyhrála Magdaléna Nová z Vítkovic výkonem 176 cm, juniorů Adam Blažek (200 cm), žáků Christian Stankuš (184 cm) všichni z SSK Vítkovice. Nejlepší žákyní se stala Aneta Župníková z Orlové (147 cm). (liv)