Únor 2012

Únorové vydání měsíčníku Ostravská radnice

                                                                                   

 titulka

 

 

 

 

 

 

 

Ostravskou radnici si můžete stáhnout také ve formátu pdf


Uvnitř listu

            3          Rozsah zdravotní péče zachováme

            5          Zóna Hrušov má perspektivu

            7          Program sociální inkluze

            8          Magistrát umí znakovou řeč

            9          Na Karolinu už koncem března

            10        Janáčkův máj také v plynojemu

            12        Hospic sv. Lukáše pro všechny

            15         V Davisově poháru proti Itálii

 

 Strana 1

 

Na Landek po cyklostezce

Nová cyklostezka propojí Landek park s centrem Ostravy. Město na její výstavbu získá evropskou dotaci 11,4 milionu korun z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko. Z vlastního rozpočtu přidá Ostrava přes 2 miliony. Cyklostezka bude součástí nadnárodní sítě Greenways Odra–Morava–Dunaj.

Nejdelší část nové cyklostezky povede národní přírodní památkou Landek. Bude mít téměř dva kilometry a spojí hornické muzeum s koblovským mostem. Tam dojde také k úpravě předmostí – vznikne zastávka, chodník a přechod. S výstavbou se čeká na jaro, hotovo by pak mělo být do dvou měsíců. Vyznavači ekologické a bezpečné dopravy si letos přijdou na své. Otevírat se má cyklostezka z Krnova přes Opavu do Velkých Hoštic, koncem roku také úsek cyklostezky Ostrava – Beskydy mezi Vratimovem a Sviadnovem, to jsou nové úseky financované evropskými penězi.     (ms) 

 

Fórum k Rámci konkurenceschopnosti Ostravy naznačilo potenciál do roku 2020

Známe směr budoucího rozvoje

V hotelu Park Inn se 25. ledna konalo fórum k Rámci konkurenceschopnosti města Ostravy. Diskusního setkání se zúčastnili zástupci vedení města i kraje, významných společností a školství z regionu. Jedním z hlavních cílů bylo představit projekt Rámec konkurenceschopnosti Ostravy 2012–2020, který si nechal magi­strát zpracovat společností EEIP s garancí ekonoma Michala Mejstříka.

Dokument má ukázat, jakým směrem by se město mělo ubírat, určit klíčové oblasti pro jeho rozvoj a zvýšit jeho konkurenceschopnost. Ostrava má slibný potenciál stát se centrem nejrychleji rostoucího regionu ČR a dobrý základ v podobě celé řady kvalitních dokončených či rozpracovaných rozvojových projektů, takové je hlavní zjištění studie. K dosažení úspěchu je ale nutné projekty lépe propojit a využít je v synergii. Studie identifikovala šest základních pilířů konkurenceschopnosti Ostravy, na něž je třeba se zaměřit: životní prostředí a kvalitu života, vzdělanost, dopravu a infrastrukturu, zaměstnatelnost, sociální inkluzi a inovace. Na základě všech šesti pilířů byly definovány tři směry pro rozvoj konkurenceschopnosti Ostravy: inovace pro zdravou a čistou Ostravu, IT4Innovations Ostrava a Ostrava mezinárodní. „V předchozích dvaceti letech se Ostrava v mnohém změnila. Dokázala překlenout nelehké období hospodářské restrukturalizace. Ostrava se dokázala s touto proměnou vypořádat na výbornou. Nyní nás čeká úkol neméně složitý. Najít svou budoucnost. Strategie, která je prezentována, má sloužit k diskusi. Jsem proto rád, že pozvání na diskusní fórum přijali nejvýznamnější podnikatelé, ekonomové, univerzitní rektoři a politici. Jejich účast svědčí o tom, že jsou si tohoto úkolu vědomi,“ uvedl primátor Petr Kajnar, který fórum zahajoval. Garant projektu Michal Mejstřík připomněl, že již nyní probíhá v Ostravě několik slibných projektů podporujících její konkurenceschopnost. Na Ostravsku působí řada silných, exportně orientovaných podniků, což je dobrý základ pro globální konkurenceschopnost.

Ke studii Rámec konkurenceschopnosti města bude na stránkách www.ostrava.cz v sekci Město a občan brzy otevřena elektronická diskuse, do které bude moci veřejnost přispět svými náměty a připomínkami.       (ph)

K foto: Garant projektu ekonom Michal Mejstřík (vlevo) s primátorem Petrem Kajnarem a jeho náměstkem Daliborem Madejem. 

              Na konferenci o konkurenceschopnosti Ostravy nechyběli rektor VŠB-TU Ivo Vondrák (vlevo) a generální ředitel Vítkovic Jan Světlík. 

 

Ministr Pavel Dobeš si posvítil na dálnici 

Ministr dopravy Pavel Dobeš na­vštívil 14. ledna Ostravu, aby si prohlédl vady na dálnici D1 a jednal se zástupci dodavatele stavby Eurovia CZ. Ministr se setkal také s primátorem Ostravy Petrem Kajnarem a náměstkem primátora pro dopravu Alešem Boháčem.

Představitelé vedení radnice informovali Pavla Dobeše o zahájené rekonstrukci Svinovských mostů, která déle než na rok ztíží dopravu mezi centrem města, Porubou a dalšími obvody. V této souvislosti zdůraznili, že ostravský úsek dálnice bude během rekonstrukce mostů tvořit hlavní objízdnou trasu. Situaci komplikuje technický stav D1, bobtnající podloží a údajné vady na mostních konstrukcích, o které vede spor ministerstvo financí a Ředitelství silnic a dálnic s firmou Eurovia. Pokud by stát musel začít s opravami už letos, znamenalo by to další problém pro dopravu v Ostravě.

„Ministr Dobeš nás ujistil, že situaci s uzávěrou Svinovských mostů budou brát v úvahu při rozhodování o zahájení oprav na dálnici,“ řekl primátor Kajnar. „Závazný slib nám ovšem dát nemohl. Vše bude záležet na technickém stavu komunikace. Odpovědnost leží na ŘSD. Věřím, že dálnice zůstane patnáct měsíců, kterou potrvají práce ve Svinově, hlavní objízdnou trasou.“

Během setkání Petra Kajnara a Aleše Boháče s Pavlem Dobešem se hovořilo také o nutnosti zpracovat postup pro případ mimořádných situací na ostravském úseku dálnice a možnostech odklonu tranzitní dopravy např. ve směru na Příbor. „Panu ministrovi jsem poděkoval za jeho vstřícnost při zrušení povinnosti poplatku na D1 v Ostravě i posunutí zpoplatnění Místecké za průmyslovou zónu Hrabová,“ konstatoval náměstek primátora Aleš Boháč. „Shodli jsme se na nutnosti dokončit II. etapu Prodloužené Místecké, včetně sjezdů z Českobratrské a Hornopolní, pokračování výstavby silnice I/11 z Opavy do Ostravy. Můj návrh na přesun peněz ušetřených za zimní údržbu na opravu výtluků na státních silnicích a na čištění cest ve městě ministr Dobeš posoudí.“           (vi) 

K foto: Ministr dopravy Pavel Dobeš (vpravo) a náměstek primátora Aleš Boháč při prohlídce ostravského úseku dálnice.


 

Strana 2

 

Začala první etapa rekonstrukce Svinovských mostů, která skončí v srpnu

Řidiči si už našli nejrychlejší trasy 

Dopravní situace ve městě související s rekonstrukcí Svinovských mostů se stabilizovala. Po hektickém počátku uzavírky a objízdných tras ve směru od Poruby do Ostravy v pondělí 16. ledna si řidiči začali postupně ověřovat, která objízdná trasa je pro ně nejvýhodnější. Mnozí reagovali na výzvu vedení města Ostravy i dopravců a využívají více městskou hromadnou dopravu.

Pochopení řidičů přispělo k tomu, že se přestaly tvořit kolony pomalu jedoucích vozidel v ranní špičce v nejvíce vytížených úsecích, například na vjezdu od Opavy nebo v ulici Hlučínské. „Děkujeme všem, kteří přispívají k plynulému provozu na ostravských silnicích v době uzávěry,“ řekl náměstek primátora pro dopravu Aleš Boháč.

Město Ostrava spolu s dopravci, policií a dalšími institucemi situaci průběžně vyhodnocuje. Na základě poznatků byly provedeny některé změny, například strážníci usměrňují pohyb chodců pod Svinovskými mosty, změněno bylo dopravní značení na Rudné a podobně. Městská hromadná doprava funguje bez komplikací, nárůst cestujících v MHD v Porubě je odhadován kolem 15 procent. (vk) 

K foto: Městská hromadná doprava plní během uzávěry jižního Svinovského mostu nezastupitelnou roli. Cestovat tramvají z Poruby do centra města se teď rozhodně vyplatí. 

 

Debata o ovzduší v klubu Fiducia

Veřejnou debatu o ovzduší v Ostravě pořádají v pondělí 13. února v 18 hodin v klubu Fiducia v Nádražní 30. Mezi pozvanými hosty jsou náměstek primátora Dalibor Madej, vedoucí týmu pro Akční plán ministerstva životního prostředí pro Moravskoslezský kraj Lukáš Ženatý, zástupci kraje, inspekce životního prostředí a občanských sdružení Arnika a Čisté nebe.   (r)

  

Solidarita nevymizela

Více než tisíc koledníků se zapojilo do letošní Tříkrálové sbírky na Ostravsku a Novojičínsku. Jen na Ostravsku solidární lidé přispěli do sbírky dokonce více než v loňském roce. Celkem se v této oblasti vybralo 1 306 343 korun, za což všem patří upřímné poděkování. „Nejen jim, ale také koledníkům, úřadům, médiím a všem dalším, kteří se na sbírce každoročně podílejí,“ hodnotí ředitel Charity Ostrava Martin Pražák.

Z vybrané částky na Ostravsku půjde 65 % na financování projektů charity, zbytek se rozdělí do humanitární pomoci zahraničí, na projekty Diecézní charity ostravsko-opavské a další projekty Charity ČR. Konkrétním cílem vybraných peněz jsou projekty Charity Ostrava jako například azylový dům sv. Zdislavy pro matky s dětmi, mobilní hospic, poradna charity, rekonstrukce nízkoprahového centra pro lidi bez přístřeší, rozvoj chráněných dílen aj.              (o)

 

E-aukce šetří městu peníze

Město Ostrava ušetřilo díky využívání Systému sdružených nákupů v loňském roce přes 67 milionů korun. Městské organizace nakupovaly prostřednictvím e-aukcí výhodně elektřinu, potraviny nebo třeba úklidové služby. Na úsporách vydělá město i organizace, které se do systému zapojují. Přes tento poměrně dobrý rozjezd je vedení města Ostravy přesvědčeno, že využívání elektronických aukcí není zatím dostatečné a proto jsou vyhledávány další komodity, které by tímto způsobem mohly městské organizace soutěžit. „Městské organizace musejí šetřit. Nejsou peníze, proto je potřeba, aby postupovaly v souladu s nastaveným projektem a ten následně přinášel potřebné úspory,“ říká primátor Ostravy Petr Kajnar.

Město Ostrava rovněž vyzývá další své organizace, aby se do Systému sdružených nákupů zapojily nebo jej využívaly častěji. Společnost eCENTRE, která Systém sdružených nákupů pro město Ostravu provozuje, sestavuje každý měsíc žebříček organizací, které tohoto způsobu nakupování nejčastěji využívají a nejvíce tedy šetří finanční prostředky. Na horních příčkách žebříčku největších ostravských společností, které loni díky e-aukcím dosáhly nejvýraznějších úspor, je například Divadlo loutek nebo Domov Magnolie. Výborně si vede Domov Slunečnice, Čtyřlístek, Domovy Čujkovova a Korýtko nebo Zoo Ostrava.

Kromě častějšího využití e-aukcí se chce Ostrava zaměřit na evidenci nákupů přes Nákupní portál městskými organizacemi. Služby spojené se systémem hradí magi­strát města. (vk) 

 

Pobyty dětí na čistém vzduchu

V městském Fondu pro děti ohrožené znečištěným ovzduším je kolem pěti milionů korun, loňská částka deseti milionů byla zcela vyčerpána, na všechny žádající školy se ani nedostalo. Základní školy a školky na území Ostravy tak letos znovu mohou žádat o příspěvky na ozdravné pobyty školáků. Žádosti o poskytnutí podpory z fondu na období od 1. listopadu do 30. dubna 2013 přijímá město do 15. června 2012.

Firmy, které nejvíce znečišťují ovzduší, už obdržely dopis náměstka primátora Dalibora Madeje s informacemi, jak mohou do fondu přispět. Největším příspěvkem pomohly loni fondu společnosti OKK Koksovny a ArcelorMittal. Žádosti škol o příspěvek na pobyty dětí v přírodě se podávají správci fondu – odboru životního prostředí Magistrátu města Ostravy, podrobnější informace na www.ostrava.cz nebo www.dychamproostravu.cz.      (o)

  

Pro lidi bez domova

Město Ostrava spolu s nestátními neziskovými organizacemi zajišťuje pro lidi bez přístřeší kromě celoročně poskytovaných služeb tzv. Zimní program, v jehož rámci jsou navýšeny kapacity sociálních zařízení. Pracovníci v mrazivých dnech vyjíždějí do lokalit s větší koncen­trací osob bez přístřeší a poskytují jim poradenství, rozvážejí teplé nápoje a přikrývky. Na území Ostravy se pohybuje odhadem 700 až 800 osob bez přístřeší, z toho asi 75 žen. K dispozici mají 352 míst v azylových domech, 134 míst v noclehárnách, další jsou připravena v nízkoprahových denních centrech. Pro osoby se specifickými potřebami (např. se zdravotním handicapem) zatím služby v Ostravě ještě nemáme, domov se zvláštním režimem v Zukalově ulici by měl však být vybudován za přispění dotace z evropských zdrojů ještě letos. Město Ostrava spolu s partnery lidem bez přístřeší pomáhá hledat východisko z jejich situace. Armáda spásy otevřela tzv. tréninkové bydlení pro 8 mužů, v němž se budou učit, jak se osamostatnit a jak předcházet dalším neúspěchům.        (vk) 


 

Strana 3 

 

rozhovor

S náměstkyní primátora Simonou Piperkovou o problematice zdravotnictví a kultury ve městě

Rozsah zdravotní péče zachováme

z Městská nemocnice Ostrava (MNO) vloni prošla mnoha změnami. Jak se s nimi vyrovnala?

Městská nemocnice obstála, samozřejmě to v první řadě musí posoudit sami pacienti, kterých je ročně více než 200 tisíc.  Akce lékařů Děkujeme, odcházíme, byla zvládnuta s přehledem. Následovalo sloučení městské nemocnice s městskou záchrannou službou. Velice si vážím práce všech, kteří se na tomto kroku podíleli, neboť pacienti průběh sloučení nezaznamenali, a pokud ano, pouze v dobrém. Zkrátily se čekací doby na sanitky, lidé nemusí na pohotovosti platit dvakrát regulační poplatek. Od července vede sloučenou MNO nový management. Těžký úkol dokončit sloučení po stránce právní, organizační a provozní zvládl. Fifejdy potvrdily svůj význam metropolitní nemocnice.

z Je tedy městská nemocnice v dobré kondici?

Ekonomicky je nemocnice stabilizována, na účtech má dostatek finančních prostředků, nedluží na mzdách ani dodavatelům. MNO je, stejně jako ostatní městské organizace, financovaná z rozpočtu města. Přes fakt, že soběstačnost nemocnice činí více než 95 %, přišlo její vedení s návrhy úsporných opatření. Již v rozpočtu pro r. 2012 ušetří více než 20 mil. Kč s předpokladem dalších úspor souvisejících se změnami koncepčního charakteru. V neposlední řadě jde rovněž o zavádění nových léčebných metod a postupů, které přivedou další spokojené pacienty.

z Projeví se celostátní velký tlak na snižování počtu lůžek?

Vedení MNO již vyjednávalo se zdravotními pojišťovnami požadovanou restrukturalizaci lůžkového fondu. Nejdůležitější je, že zůstává zachován rozsah poskytované péče, žádný zdravotnický obor nezanikne. Výsledky jednání potvrzují nezastupitelnou roli MNO pro Ostravu a celý region. V krajském měřítku se restrukturalizace lůžkového fondu „Fifejd“ dotýká nejméně.

z Jak rozvoj MNO podporuje město?

Městská nemocnice si nese handicap minulosti. Dlouho nikdo nevěděl, komu budou budovy a areál patřit, zda státu nebo městu, a proto zde nebylo možné realizovat nákladné investice. Teprve v r. 2009, kdy za významné iniciativy města došlo k vyřešení majetkoprávních vztahů, bylo možno zahájit pro další fungování MNO nezbytné investice. Vloni prošla rekonstrukcí za 50 mil. korun porodnice. Letos se budovy dočkají nových střech, zateplených fasád, nových oken, zbourána bude 20 let nevyužívaná budova kožního oddělení. Oddělení plicní a hemodialýza budou přestěhovány do zrekonstruovaných prostor. V plánu je vybudování ředírny cytostatik, která bude sloužit více než 2 tisícům onkologických pacientů.

z Má nemocnice dostatek lékařů?

Zájem lékařů o práci v MNO je rok od roku větší, a to jak ze strany mladých lékařů, tak ze strany doktorů s praxí. Město za svojí nemocnicí stojí a já věřím, že i v rámci omezených rozpočtových zdrojů budeme moci realizovat investice potřebné zejména pro zlepšení její konkurenceschopnosti a prosperity.

z Jak hodnotíte uplynulý rok na poli kultury?

Ostravská kultura je dlouhodobě vysoce uznávaná. Město podpořilo desítky kulturních akcí, festivalů a multižánrových projektů a stejně chceme pokračovat i do budoucna. V době, kdy nižší daňové příjmy dopadají na rozpočty měst, se nám podařilo zajistit financování kulturních zařízení a podporu akcí ve výši cca 10 % z celkových výdajů města tak, jak je tomu v jiných evropských městech. Kulturní příspěvkové organizace, na rozdíl od kulturních domů a společnosti Ostravské výstavy, mají letos k dispozici stejný objem financí jako v roce předchozím. Rovněž jsme se vypořádali se ztrátou v hospodaření Národního divadla moravskoslezského a našli úspory řádově ve výši 20 mil. Kč. Divadlo bude i nadále čtyřsouborové, snížení počtu premiér rozhodně nebude mít negativní dopad na kvalitu divadla.

z Co očekáváte od roku 2012?

Jsem ráda, že návštěvu kulturního zařízení či akce si vybere jako svůj způsob trávení volného času třetina obyvatel Ostravy. Jsem přesvědčena, že kultura výrazně pomáhá budovat dobré jméno města a je jedním z lákadel pro turisty. V roce 2012 opět podpoříme akce s vysokou ná­vštěvností, které jsou pro Ostravu specifické a jedinečné. Umělecky a divácky velmi zajímavé budou projekty realizované v Dolní oblasti Vítkovic, festival Colours, divadelní Dream faktory či filmová Kamera Oko. Podpoříme multižánrové projekty zaměřené na mladé diváky.

z Jak je to s investicemi do kulturních zařízení?

Vloni se nám za přispění evropských fondů podařilo za 70 mil. Kč zrealizovat alternativní přístavbu Divadla loutek a za 40 mil. Kč zrekonstruovat Divadlo Petra Bezruče. V letošním roce bude dokončena rekonstrukce další pobočky Knihovny města Ostravy v obvodě Ostrava-Jih.

z Co vám udělalo radost, co vás zklamalo, co považujete za svůj nejbližší cíl?

Radosti a starosti patří ke každé práci, ta moje není výjimkou. V letošním roce je zapotřebí najít naší Janáčkově filharmonii toho nejlepšího ředitele. Zaslouží si ho.     Připravila Vlasta Krzyžanková 


 

Strana 4 

 

střípky  

PŘIJETÍ VELVYSLANCE.

Velvyslance Indické republiky v ČR Venkatesana Ashoka přijal 18. ledna primátor Petr Kajnar. Hovořili spolu o navázání spolupráce v různých oblastech, zejména v průmyslu a obchodu, vědě, vysokém školství, kultuře. Venkatesan Ashok se zajímal například o možnosti kontaktů indických firem se strojírenskou skupinou Vítkovice v oblasti jaderné energetiky nebo o výměnu studentů a vědeckou spolupráci mezi technickými vysokými školami. Indický velvyslanec primátorovi města nabídl rovněž možnost představit ostravským divákům Indii, například prostřednictvím filmových projekcí, umění, indického tance apod.          (vk) 

ZÁJEM Z RAKOUSKA.

Primátor Petr Kajnar přivítal 19. ledna v reprezentačních prostorách radnice obchodního radu velvyslanectví Rakouské republiky Nikolause Seiwalda. Přijetí zahraničního diplomata se zúčastnil vedoucí odboru ekonomického rozvoje magistrátu Václav Palička. Po představení města Ostravy se debata stočila na možnosti zvýšení zájmu rakouských investorů o podnikání v moravskoslezské metropoli a na spolupráci při řešení ekologických otázek, například v odpadovém hospodářství. Obě strany se shodly, že mohou mnoho nabídnout v oblasti techniky. Nikolaus Seiwald na závěr primátora Kajnara ujistil, že na atraktivní možnosti podnikání na území Ostravy a v okolí rakouské firmy upozorní. (ph)

ROK AKTIVNÍHO STÁRNUTÍ.

Besedu se seniory k „Evropskému roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity“ absolvoval 12. ledna v klubu Atlantik náměstek primátora Martin Štěpánek. Na akci pořádané Koordinačním centrem organizací seniorů a zdravotně postižených hovořila také vedoucí oddělení sociálních věcí, školství a volnočasových aktivit magistrátu Jaroslava Rovňáková (foto L. Vidlička) o aktuálních formách podpory města seniorským organizacím aj. Martin Štěpánek odpověděl řadu dotazů a vyslechl náměty, jak zlepšit život seniorů ve městě. Více o besedě v rubrice „Aktivní senioři“ na straně 14. (vi)

KŘEST KALENDÁRIA.

V budově Archivu města Ostravy proběhl v pondělí 30. ledna křest Ostravského kalendária 2011, bilancujícího významné městské události roku. Publikaci, vydanou statutárním městem Ostrava v nakladatelství Tilia, představili její autor městský kronikář Martin Juřica (na snímku L. Vidličky) a ředitelka Archivu Blažena Przybylová za asistence ředitele ZOO Petra Čolase. Na 120 stranách nechybí snad žádná důležitá akce, mnohé z nich jsou doplněny fotografiemi. Kalendárium vycházející v omezeném nákladu 500 výtisků je zdarma k mání v pobočkách OIS, v elektronické podobě do něj můžete nahlédnout na stránkách http://amo.ostrava.cz (vi) 

 

Změna ohlašování odpadů

Původce odpadů (přesáhne-li v produkci či nakládání s odpady zákonem stanovený limit 100 kg nebezpečného nebo 100 t ostatního odpadu za rok 2011), oprávněná osoba, provozovatelé zařízení, skládek, sběrných dvorů a dopravci odpadů plní ohlašovací nebo oznamovací povinnost vůči orgánům veřejné správy v odpadovém hospodářství podle ust. § 82 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím integrovaného sy­stému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP, www.ispop.cz) nebo datové schránky ministerstva životního prostředí určené k plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí podle zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů.

V této oblasti dochází ke změně. Hlášení již není možné podávat v tištěné/listinné podobě, ani nelze zasílat hlášení v elektronické podobě přímo na obecní úřad obce s rozšířenou působností. Pro přenos hlášení musí být dodržen Datový standard MZP_ODPADY_2011_A_S vydaný ministerstvem životního prostředí (viz www.mzp.cz).

Pro splnění ohlašovací povinnosti prostřednictvím ISPOP musí být ohlašovatel v tomto systému zaregistrován. Bez registrace není možné hlášení podat. Registrace subjektu umožňuje ohlašovateli odeslat hlášení přímo do systému a dále přístup k uživatelskému účtu v ISPOP, ve kterém jsou zobrazena všechna zaslaná hlášení a stav jejich zpracování. Pro ohlašování v oblasti odpadového hospodářství není nutné registrovat jednotlivé provozovny, ale pouze sídlo subjektu (IČO).   (mk)

  

Pro občanské průkazy a pasy od ledna každý den

Oddělení evidence obyvatel a občanských průkazů a oddělení cestovních dokladů odboru vnitřních věcí Magistrátu města Ostravy připomíná občanům, že nově je v tomto oddělení v Gorkého ul. 2 v Moravské Ostravě úředním dnem každý pracovní den. Pro doklady je možno tedy chodit denně a vyhnout se tak velkému množství žadatelů v tradiční pondělí a středy. Úřední hodiny na těchto odděleních jsou: pondělí a středa od 8.00 do 17.00 hod., úterý od 8.00 hod. do 15.30 hod., čtvrtek od 8.00 hod. do 16.00 hod. a v pátek od 8.00 hod do 11.00 hod.  Občané se mohou telefonicky objednávat  přes kontaktní centrum Magistrátu města Ostravy, a to každý pracovní den od 7.00 hod. do 17.00 hod., tel. číslo 844 121 314.           (r) 

 

Nezaměstnanost – mírný nárůst 

úřad práce 

K 31. prosinci 2011 evidovalo kontaktní pracoviště Ostrava (dále jen KoP Ostrava) celkem 20 445 uchazečů o zaměstnání. Oproti předchozímu měsíci se jejich počet zvýšil o 561. Za uplynulý rok požádalo o zprostředkování zaměstnání v našem okrese celkem 22 781 osob, přičemž vyřazeno jich bylo 24 068. Celkově během tohoto období došlo k poklesu počtu evidovaných uchazečů o 1 287 (-5,9 %). Nejvyšší nezaměstnanost byla v lednu 2011, kdy překročila hranici 22 tisíc osob. V následujících měsících kromě července postupně klesala, ale v listopadu nastal obrat a počet nezaměstnaných osob začal stoupat.

U míry nezaměstnanosti došlo v porovnání s předchozím měsícem k navýšení o 0,4 procentního bodu a na konci roku tak dosáhla 11,4 %. V meziročním srovnání je tento stav o 0,6 procentního bodu nižší. Nově se během prosince ucházelo o zaměstnání 1 973 osob, což je meziměsíčně o 41 více a o 450 méně než před rokem. Důvodem byl zvýšený zájem o zaevidování v prosinci 2010 vlivem legislativních změn. O zprostředkování zaměstnání v průběhu měsíce rovněž požádalo 35 osob po výkonu trestu odnětí svobody.

Na poptávkové straně trhu práce klesá počet pracovních příležitostí již třetí měsíc, celkem za toto období jich ubylo 464. V závěru prosince 2011 měli tedy uchazeči a zájemci o zaměstnání k dispozici jen 1 715 volných pracovních míst. O jedno volné pracovní místo se mohlo koncem prosince v okrese Ostrava teoreticky ucházet 11,9 osob, což je o 0,9 více než v předchozím měsíci. (ju) 


 

Strana 5 

 

Území ve Slezské Ostravě o rozloze 40 hektarů bude atraktivní pro návaznost na dálnici a železnici

Rozvojová zóna Hrušov – perspektiva pro lehký průmysl 

město investuje 

Rovněž v roce 2011 pokračovala příprava průmyslové zóny v Hrušově. Podařilo se vykoupit dalších asi 10 hektarů pozemků a získat stanovisko EIA. V současné době finišují práce na projednání dokumentace pro územní řízení a v nejbližších týdnech by měla být podána žádost o vydání územního rozhodnutí.

Stěžejní částí přípravy hrušovské zóny je projekt „Gravitační odvodnění Hrušova“, jehož realizací dojde k navýšení terénu o cca 3-3,5 metru, tedy provedení tzv. asanace. K poklesu terénu došlo v minulosti vlivem důlní činnosti. Dojde rovněž k náhradě stávajících komunikací a inženýrských sítí v území. Celkové náklady přípravy území činí v současné době 2,3 mld. Kč. Město již dříve získalo příslib dotace ve výši 1,547 mld. Kč z ministerstva financí právě na odstranění následků důlní činnosti. Náklady města na přípravu území nepřevýší 200 milionů korun, zbytek hradí ostatní partneři projektu, především správci inženýrských sítí.

Jinde už je plno

Záměrem města je připravit plochu pro lehký průmysl, především pak malé a střední firmy. Najít práci by zde mohly až 2 tisícovky osob. Hlavním cílem přípravy zóny je vyřešit nedostatek vhodných ploch k podnikání na území města, např. průmyslové zóna Hrabová je prakticky zcela zaplněna. Obrovskou výhodou rozvojové plochy v Hrušově je skutečnost, že se nachází v bezprostřední blízkosti dálnice D1, železnice a dojezdové vzdálenosti centra města.

Statutární město Ostrava v zóně již vlastní cca 82 procent pozemků. Pomohl k tomu i výkup pozemků od společnosti RPG Real Estate, který se uskutečnil na konci loňského roku. Zbývajících 15 procent pozemků vlastní dílem fyzické a právnické osoby, menší část vlastní stát. Se všemi subjekty jednáme, v případě že nedojde k dohodě, je možné v rámci vyvlastňovacího řízení za účelem provedení asanace pozemky odejmout. Je to však krajní možnost a tu město Ostrava dosud nikdy v minulosti nevyužilo. Vždy se podařilo s vlastníky najít kompromis a uzavřít dohodu.

Vrátíme sem život

Území o rozloze asi 35 hektarů bylo kdysi jednou z výstavních čtvrtí Ostravy, po listopadu 1989 však začalo postupně upadat. Jeho zkázu dokonaly povodně v roce 1997. Právě možnost vzniku pracovních míst by měla do tohoto místa opět vrátit život a pomoci přispět k ekonomickému růstu města.                  Daniel Adamčík, odbor ekonomického rozvoje 

K foto: Hrušov, dnes součást Slezské Ostravy, založený už ve 13. století, býval významným průmyslovým centrem. Jeho zašlou slávu připomíná kostel sv. Františka a Viktora z roku 1893. 

              Díky dálnici D1 a železničnímu koridoru se budoucí nájemci průmyslové zóny Ostrava-Hrušov rychle spojí s okolním světem. 

 

Bezruči se vracejí do svého divadla

Po půl roce trvající rekonstrukci budovy v ulici 28. října v Moravské Ostravě se znovu otevírají prostory diváky oblíbeného Divadla Petra Bezruče. Divadelníci se vracejí z přechodného azylu v divadle loutek a Domě kultury města Ostravy do svých původních prostor.

Hrají od roku 1945

V současné době působí na tradiční ostravské scéně Divadelní společnost Petra Bezruče s. r. o. na základě svého úspěchu ve výběrovém řízení na poskytnutí víceletého grantu města Ostravy. Ve své umělecké činnosti a tvorbě navazuje na tradice zajímavých inscenačních výsledků bývalého DPB, jehož historie sahá až do roku 1945.

O nutných opravách a modernizaci divadelní budovy rozhodla Rada města Ostravy v květnu 2011. V souvislosti s tím byla uzavřena smlouva o dílo se společnostmi Morys a Stavos Stavba. Práce v rámci této investiční akce začaly v červnu a byly ukončeny 16. 12. 2011.

Sál v novém šatu

V rámci rekonstrukce byla provedena úprava vstupních prostor a foyer, modernizace velkého sálu, jehož hlediště má nyní kapacitu 150 míst s možností úpravy podle konkrétní inscenace. Okenní výplně na fasádě byly z akustických důvodů zazděny, tři původní okna jsou vybavena protihlukovou výplní. Nové jsou šatny pro diváky a bufet s barem. Staré schodiště nahradila rampa pro imobilní osoby, které mají v divadle nyní k dispozici sociální zázemí. Ve velkém sále jsou nově instalovány technologické prvky, včetně pochozí lávky pro zvukovou a světelnou režii.

V rámci stavebních úprav byla v suterénu divadla vybudována požární úniková cesta od malé scény. Díky rekonstrukci podkrovních prostor došlo k rozšíření pobytových místností, instalaci klimatizace, nového topení a zřízení sociálního zázemí. Nová je krytina střechy se střešními okny. Náklady na realizaci stavby dosáhly 32 513 tis. Kč bez DPH.

Slavnostní premiéra

Divadelní společnost Petra Bezruče zahájila provoz v rekonstruované budově 3. února. Slavnostní otevření se uskuteční v pátek 24. února uvedením premiéry dramatu Henrika Ibsena Divoká kachna.            (vi) 

 

Ostrava pro chatu na Lysé

Zastupitelé města Ostravy už vloni odhlasovali příspěvek ve výši 300 tisíc korun pro výstavbu repliky Bezručovy chaty na Lysé hoře v Beskydech, nicméně loňský ani letošní rozpočet s tím nepočítal. Ostravští radní nyní situaci vyřešili rozpočtovým opatřením, kterým o 300 tisíc korun zvýšili částku určenou pro občanská sdružení. Prostředky získá Klub českých turistů oblast Moravskoslezská Ostrava. Peníze na stavbu chaty na nejvyšším vrcholu Beskyd uvolní také kraj, Frýdek-Místek, sponzoři, přispívají jednotlivci. Celkově turisté potřebují dát dohromady 30 milionů korun, což není v době ekonomické krize snadný úkol. Bezručova chata postavená na Lysé v roce 1934 vyhořela v roce 1978. Více o projektu na www.bezrucovachata.cz.   (liv) 


 

Strana 6

 

Dobrovolní hasiči dostali nové vozidlo 

Speciální hasičský vůz Tatra CAS 30 T815 4x4.1 si 11. ledna na Prokešově náměstí v Ostravě převzali dobrovolní hasiči z Ostravy-Zábřehu. Vůz v hodnotě více než 6,7 milionu korun jim předal primátor města Ostravy Petr Kajnar společně s náměstkem pro dopravu Alešem Boháčem. Slavnostnímu aktu byl přítomen i ředitel moravskoslezských hasičů Zdeněk Nytra a starosta městského obvodu Jih Karel Sibinský.

Sbor dobrovolných hasičů z Ostravy-Zábřehu nyní má k dispozici automobil pro hašení požárů s cisternou o objemu 4 300 litrů vody a 300 litrů pěnidla. Je vybaven také dalšími technickými prostředky – motorovou pilou, plovoucím a kalovým čerpadlem, přetlakovým ventilátorem na odvětrávání zakouřených prostor, elektro­centrálou, lanovým navijákem a mnoha dalšími nepostradatelnými pomůckami hasičů. Vozidlo bylo financováno hlavně z prostředků města a také z dotace Ministerstva vnitra ČR – GŘ Hasičského záchranného sboru ČR z programu Reprodukce požární techniky pro jednotky požární ochrany částkou ve výši 1 milionu korun. Nová tatrovka nahradí téměř třicetiletý vůz Liaz, který však bude hasičům sloužit i nadále. Primátor Kajnar vyjádřil přesvědčení, že nový vůz bude pomáhat v plnění nelehkých úkolů hasičského sboru a že nebude posledním vozem financovaným z prostředků města. Připomněl chystanou novelu zákona o rozpočtovém určení daní, kvůli které by Ostrava mohla přijít až o miliardu z rozpočtu. Dodal, že moravskoslezští hasiči patří k nejlepším v republice.       (ph)

K foto: Tatra pro hasiče z Ostravy-Zábřehu.  Foto: Petr Havránek 

 

Povinná výměna řidičských průkazů

Odbor dopravně správních činností Magistrátu města Ostravy se sídlem v ul. 30. dubna v Ostravě informuje držitele řidičských průkazů vydaných od 1. ledna 2001 do 31. prosince 2002 o povinnosti zajistit si jejich výměnu do 31. prosince 2012. Průkazy vydané od 1. ledna 2003 do 30. dubna 2004 mají platnost do 31. prosince 2013. Uplynutím stanovené doby pro jejich výměnu řidičské průkazy pozbývají platnosti. Datum vydání ŘP najdete na dokladu pod č. 4a. K výměně ŘP je nutné mít s sebou platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo pas), průkazovou fotografii (rozměry 3,5 x 4,5 cm) a samozřejmě řidičský průkaz. Žádost o vydání ŘP dostanete na místě. Povinná výměna ŘP je osvobozena od správního poplatku, pokud je žádost podána v době trvání platnosti dokladu.     (d)

  

Z války do civilu

Sdružení válečných veteránů ČR, organizace spojující na 1 600 vojáků, kteří se po roce 1990 zúčastnili zahraničních misí, odstartovalo projekt „Z války/armády do civilního zaměstnání“. Jeho cílem je pomoci veteránům při hledání odpovídajícího zaměstnání. Nezaměstnaným, ale také těm, kteří jsou nespokojeni se svým zařazením a chtějí se rekvalifikovat, lze v rámci projektu účinně pomoci. S dotací na část mzdy (4 000 Kč) mohou počítat zaměstnavatelé. Podrobnosti na www.legionar.org.    (vi)   

 

stalo se 

ALKOHOL, ALKOHOL...

Opilého 48letého cyklistu, který upoutal pozornost hlídky nekoordinovanou jízdou, zadrželi strážníci. Odmítl však dechovou zkoušku i prokázat totožnost, proto ho předvedli na policejní oddělení, přestupek projedná správní orgán.

Dalšímu opilému výtečníkovi naměřili 5 promile alkoholu, ležel na zemi v Ostravě-Zábřehu a nebyl schopen komunikovat. Vzhledem k opilosti blížící se otravě na záchytné stanici rozhodli o jeho převozu do nemocnice.

Tři opilí mladíci byli zadrženi ochrankou v podniku v Ostravě-Vítkovicích, hrozil jim střet s vlakem. Dvěma z nich bylo jen 16 let. Orientační dechová zkouška prokázala u chlapců hodnoty alkoholu v rozmezí 1,30 až 1,32 promile. Strážníci kontaktovali rodiče mladistvých chlapců a ti si je vyzvedli. Jejich devatenáctiletý kamarád odmítal spolupracovat, kladl odpor, proto byl odvezen s pouty na rukou. Celá věc šla k projednání správnímu orgánu, informován je rovněž orgán sociální péče.

Do zákazu vjezdu vjel 60letý řidič, po zastavení strážníci zjistili, že je opilý. Dechová zkouška ukázala hodnotu 1,23 promile. Jeho spolujezdec tvrdil, že řidiče prosil o odvoz, protože je sám opilý. Je patrné, že opilost mimo jiné přináší i ztrátu soudnosti. 

 

Kurz pro veřejnost

V rámci projektu Bezpečnější Ostrava pořádá Městská policie Ostrava i letos bezplatné kurzy pro veřejnost. Již druhý letošní se uskuteční dne 29. února od 16 hodin již tradičně v budově bývalého ředitelství Městské policie Ostrava v ul. Hlubinské 6 v Moravské Ostravě.  Tématem setkání bude prevence viktimizace, tedy jak se nestat obětí trestného činu, zájemci se také seznámí s činností poradny pro oběti trestných činů probační a mediační služby. Nebude chybět oblíbená sebeobrana a samozřejmě ani závěrečná diskuse občanů se strážníky. I tentokrát bude připraven dětský koutek.  Není třeba se předem přihlašovat. Vhodné je sportovní oblečení (pro výuku sebeobrany). Bližší informace na tel. 599 414 165, 950 739 407 - 408 nebo prostřednictvím elektronické pošty na adrese info@mpostrava.cz.   (mp)


 

Strana 7 

 

Město se připojuje k evropské platformě řešení problémů sociálně vyloučených občanů

Program Sociální inkluze Ostrava startuje 

sociální péče 

Město Ostrava představuje veřejnosti integrovaný program nazvaný Sociální inkluze Ostrava. Je koncipován do roku 2020 a jeho hlavním cílem je přispět k lepšímu vzájemnému soužití všech občanů města. „Lepší život s rodinou – lepší soužití s většinou“ je heslem rozsáhlého programu, jehož hlavním smyslem a obsahem je začleňování osob sociálně vyloučených (nebo sociálním vyloučením ohrožených) do většinové společnosti.

Sjednocení aktivit

Inkluze obecně znamená nejen formální zahrnutí do společnosti nebo organizace, nýbrž také přijetí ze strany ostatních členů skupiny. Vyžaduje změnu postoje od rezignovaného „musíme je vzít mezi sebe“ k uvědomění, že každý člověk je nějak odlišný. Může se jednat o lidi se zdravotními handicapy, příslušníky etnických a kulturních menšin, uprchlíky a přistěhovalce, popřípadě osoby, které byly ze společnosti vyloučeny dočasně – tedy o propuštěné vězně, mladistvé delikventy a podobně. Ve specifických podmínkách města Ostravy bude prioritou práce s obyvateli vyloučených lokalit, především s Romy.

Posláním programu sociální inkluze je hledat všechny možné způsoby řešení problematiky spojené se sociálním začleňováním sociálně vyloučených Romů na všech úrovních od politik samospráv přes legislativní úpravy a vládní koncepční materiály až k celoevropským strategiím. Cílem je spoluvytvářet politiku, která bude pracovat se všemi aktéry sociálního vyloučení, ať už to je veřejnost, média, veřejná správa, neziskové organizace, politické strany či samotní sociálně vyloučení.

Zadání vyšlo z jednání představitelů Magistrátu města Ostravy se zástupci Evropské komise a OSN. „Program by se měl stát v budoucnu významným přínosem nejen pro Ostravu, ale měl by být také součástí platformy pro širší mezinárodní spolupráci při řešení romské problematiky,” říká náměstek primátora Martin Štěpánek a dodává: „Je důležité, aby projekt důsledně sjednotil a zastřešil všechny doposud roztříštěné aktivity, které mají za cíl podmínky pro klidné soužití romských obyvatel a většinové populace. Zdůrazňuji, že jedině dlouhodobá a koncepční práce na tomto poli může přinést žádoucí a hlavně trvalý efekt – a mimo jiné zabránit eskalaci problémů.“

Dekáda romské inkluze

Projekt navazuje na v Evropě již probíhající Dekádu romské inkluze. Jedná se o mezinárodní iniciativu dvanácti zemí Evropy, která spojuje zúčastněné vlády, mezinárodní instituce a romskou občanskou společnost. K těmto dvanácti zemím patří kromě České republiky také Bulharsko, Chorvatsko, Maďarsko, Makedonie, Rumunsko, Slovensko, Srbsko, Černá Hora, Albánie, Bosna a Hercegovina a Španělsko.

Ve vyloučených lokalitách na území našeho města žije v současnosti zhruba 6 000 obyvatel, přičemž absolutní většinu z nich tvoří Romové. Nelze ovšem přesně zjistit počet Romů žijících v Ostravě. Ti se v mnoha případech nehlásí k romské národnosti a do formulářů sčítacích komisařů uvádějí národnost českou, slovenskou či jinou. Celkem čtrnáct vyloučených lokalit, obývaných několika desítkami až stovkami sociálně vyloučených obyvatel, se nachází na území městských obvodů Slezská Ostrava, Moravská Ostrava a Přívoz, Ostrava-Vítkovice, Mariánské Hory a Hulváky, Radvanice a Bartovice a Ostrava-Poruba. Problémy se koncentrují rovněž na těch ubytovnách a hotelových domech, kde žije početná skupina Romů

Zapojit se musí všichni

Podle Martina Štěpánka jakýkoliv dlouhodobý úspěch realizace programu není možný bez výjimečné úrovně spolupráce všech zainteresovaných subjektů – Magistrátu města Ostravy, městských obvodů, nevládních organizací, Městské policie Ostrava, Policie ČR, soukromých investorů, církevních organizací a rovněž státního zastupitelství a Úřadu vlády. „Znalosti všech těchto partnerů a jejich dlouholeté zkušenosti z práce s cílovou skupinou jsou předpokladem pro přípravu kvalitního programu a jeho úspěšné naplňování,“ konstatuje náměstek primátora.

Program obsahuje 12 integrovaných projektů, které komplexně a provázaně pokrývají všechny cílové oblasti a jsou srozumitelně vyjádřeny pomocí charakteristických názvů a jejich popisu. Mají dlouhodobou platnost po dobu trvání celého programu. Tyto integrované projekty pak budou postupně naplňovány konkrétními dílčími projekty.

Dlouhodobý program pro inkluzi sociálně vyloučených obyvatel byl slavnostně zahájen 1. února v Radnici města Ostravy za účasti primátora Petra Kajnara a náměstka Martina Štěpánka. V rámci programu byla rovněž vydána publikace s názvem Sociální inkluze s textem v českém a anglickém jazyce.          (kaj)

K foto: Martin Štěpánek, náměstek primátora města Ostravy. 

 

Dža dureder – Pokračuj II

Občanské sdružení Slovo 21 organizuje devátým rokem přípravné kurzy na přijímací zkoušky na vysoké školy pro romské středoškoláky z Moravskoslezského kraje a dalších čtyř regionů ČR. Úspěšnost jejich absolventů se při přijímání na vysoké školy v dlouhodobém průměru pohybuje kolem šedesáti procent. Do projektu „Dža dureder – Pokračuj II“ se mohou přihlásit nejen studenti posledních ročníků středních škol, ale i ti středoškoláci, kteří studují druhým rokem. Zájemci získají více informací na internetové stránce www.dzadureder.cz. Mohou také volat na telefonní číslo 222 511 434 nebo se kontaktovat přes e-mailovou adresu pripravastudentu@centrum.cz. Na webové stránce lze najít mimo jiné také aktualizované seznamy vysokých škol u nás. (nb)

 

Nový katalog sociálních služeb

Nový Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava 2012, vydaný v těchto dnech a financovaný z EU, vznikl v rámci procesu Komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava (KP Ostrava) a je sestaven z podkladů dodaných jednotlivými pracovními skupinami KP Ostrava a rozdělen do 11 kapitol, které obsahují informace o poskytovaných sociálních službách a souvisejících aktivitách pro konkrétní cílové skupiny uživatelů služeb. Katalog je k dispozici ve formátu pdf na webových stránkách komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava: www.kpostrava.cz v sekci Dokumenty ke stažení. V tištěné podobě bude distribuován do příspěvkových organizací města, nestátních neziskových organizací, nemocnic a informačních center.       (g) 


 

Strana 8 

 

školství 

Doplnili si praxi v Londýně

Vyšší odborná škola Ahol v Ostravě nabízí vyšší odborné vzdělávání a odbornou jazykovou přípravu v několika vzdělávacích programech. V rámci projektu Leonardo da Vinci projekt mobility se studenti na přelomu listopadu a prosince zúčastnili odborné stáže v organizacích a společnostech v Londýně. Výběr organizací nabídla hostitelská organizace ADC College v Londýně. Pro účast na stážích byli vybráni studenti 2. a 3. ročníků čtyř vzdělávacích programů: cestovní ruch, informační technologie, finance, účetnictví a finanční řízení a mezinárodní obchod, přeprava a zasílatelství. Podstoupili pohovory a testy, absolvovali také jazykovou přípravu.

V londýnské části Harrow a okolí tak 15 studentů strávilo dva týdny. Seznámili se se spolupracovníky vybraných firem, spřátelili se s rodinami, ve kterých byli ubytováni. Získané znalosti a zkušenosti použijí při vstupu na trh práce.          (ah)

 

Pracovníci samosprávy si každoročně zvyšují kvalifikaci v odborných kurzech

Úředníci magistrátu umí znakovou řeč

Od roku 2006 probíhají na Magistrátu města Ostravy kurzy znakové řeči. Téměř dvě desítky úředníků absolvovaly tyto kurzy nejprve v rámci vzdělávacího programu financovaného z Evropského sociálního fondu, vzdělávají se však v této oblasti i nadále a přibývají k nim další. Díky snaze a píli úředníků i vynikající lektorce a soudní tlumočnici znakového jazyka Pavlíně Zárubové se úroveň komunikace znakovou řečí na magi­strátu stále zkvalitňuje.

Občané s poruchou sluchu již vědí, že se bez problému dorozumí při vstupu na magistrát ve středisku informačních služeb odboru vnitřních věcí, že své záležitosti vyřídí bez tlumočníka na odboru kultury a zdravotnictví, odboru financí a rozpočtu nebo odboru ekonomického rozvoje. Prvotní informace ve znakové řeči může neslyšícím řidičům nabídnout nově též odbor dopravně správních činností a na vysoké úrovni již probíhá komunikace se sluchově postiženými na odboru sociálních věcí, kde dosud byla frekvence občanů s tímto handicapem nejvyšší. Sluchově postižení oceňují přístup magistrátu, snahu a vstřícnost úředníků komunikovat znakovou řečí, jejíž studium je docela náročné.

V rámci probíhající sociální reformy byla k 1. lednu t. r. převedena řada úředníků vybavená znalostmi znakové řeči na Úřad práce Ostrava, občané se sluchovou vadou si tu svého úředníka opět najdou. Koncem února pořádá Magistrát města Ostravy konferenci ke znakové řeči, na níž chce prezentovat poskytovanou službu i ostatním zaměstnancům. Zpřístupňováním dalších služeb sluchově handicapovaným tak magistrát naplňuje vizi města a tajemníka úřadu – zajistit co nejkvalitnější služby pro širokou veřejnost. Hana Kuzníková

K foto: Kurzy výuky znakové řeči jsou náročné, znalost tohoto způsobu komunikace však vysoko posouvá kvalitu úředníků.            Foto: MMO 

 

Projekty zlepšují kvalitu výuky

Obchodní akademie v Ostravě-Porubě úspěšně pracuje se dvěma projekty operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost financovanými z EU i ministerstva školství. Projekt Interaktivně k přírodním vědám je v rámci zvyšování kvality vzdělávání zaměřen na multimediální výukové materiály z chemie, fyziky, biologie a matematiky. Žáci jsou do projektu zapojeni formou hodnocení těchto materiálů, během dvou a půl roku trvání projektu se zúčastní mnoha besed a exkurzí. Druhý projekt s názvem Podpora profesního rozvoje významně přispěje k dalšímu vzdělávání pedagogů školy v oblastech kurikulární reformy, cizích jazyků a využívání nových technologií ve výuce. Obchodní akademie chce také spolupracovat s VŠB v projektu Kosmické souvislosti aneb Astronomie pro školy. Letos v září začne škola realizovat evropský projekt EU-peníze středním školám. Projekty umožní vybavit učebny novou multimediální technikou, obnovit počítačové učebny či poskytnout žákům notebooky.     (mk)

  

Univerzita třetího věku

V Geologickém pavilonu prof. Pošepného při Hornicko-geologické fakultě VŠB-TUO loni otevřeli kontaktní středisko virtuální univerzity třetího věku. Je určena široké seniorské veřejnosti. Virtuální kurzy představují novou alternativu ke klasické přednáškové výuce, jsou založeny na využití nových komunikačních technologií a internetu. Tak mají senioři, kteří ze zdravotních nebo časových důvodů nemohou docházet na přednášky, možnost vzdělávat se kdekoliv a kdykoliv, kde mají k dispozici počítač. Tzv. konzultační střediska co 14 dnů nabízejí natočené přednášky, které jsou umístěny na internetových stránkách VU3V. Čas do další přednášky mohou senioři trávit doporučeným samostudiem. Ve veřejné části webových stránek www.e-senior.cz jsou volně přístupné základní informace. Přístup k přednáškám je možný až po zaregistrování na základě písemné přihlášky seniora. Každý kurz obsahuje šest přednášek na zvolené téma.   (g)

 

Na VŠB slaví výročí

Stavební fakulta Vysoké školy Báňské – Technické univerzity Ostrava slaví 15 let své existence. Vznikla oddělením stavebních oborů, které do roku 1997 zahrnovala hornicko-geologická fakulta. Porevoluční roky vyžadovaly stále více odborníků se stavebním vzděláním, a tak vysoká škola vyhověla poptávce. Stavební obory respektují regionální zvláštnosti a potřeby průmyslového regionu, jakými jsou například potřeba revitalizace území postižených důlní činností, konverze industriálních budov apod. Za 15 let existence se studované obory rozšířily. Fakulta má akreditaci na tři vysokoškolské stupně – bakalář, inženýr, doktor. 

 

zdravotnictví 

NOVÝ PRIMARIÁT.

Hyberbarická medicína dosud v Městské nemocnici Ostrava fungovala jako součást oddělení anesteziologie a resuscitace (ARO). Od ledna však nemocnice zřídila samostatný primariát centra hyperbarické medicíny, která pomáhá pacientům s chronickými i akutními zdravotními potížemi, především se jedná o otravy oxidem uhelnatým, plicní embolie, dekompresní onemocnění potápěčů nebo náhlou hluchotu. „Samostatný primariát dosáhne snáze na nejrůznější granty, může si vzdělávat nové lékaře nebo se účastnit odborných konferencí, což znamená další zkvalitnění péče o pacienty a profesní růst celé městské nemocnice,“ přiblížil důvody zřízení primariátu ředitel nemocnice MUDr. Tomáš Nykel. Primářem nového primariátu byl jmenován MUDr. Michal Hájek.

DVA TISÍCE OPILCŮ.

V protialkoholní záchytné stanici, která patří psychiatrickému oddělení městské nemocnice, v minulém roce skončily přes dva tisíce lidí. Narůstá počet žen, mladistvých i vysokoškolsky vzdělaných klientů záchytky, přesto se počty „ubytovaných“ opilců snižují. Stanice disponuje deseti lůžky. Pacienti záchytky dluží za poslední tři roky na poplatcích přes devět milionů korun, kvůli těmto dluhům je provoz stanice ztrátový. Podle ředitele nemocnice Tomáše Nykla bude nutné vyvolat jednání za účasti města i kraje.

LINKA DŮVĚRY.

V průměru na tři tisíce kontaktů zaznamenává každoročně Linka důvěry Ostrava, jež je rovněž součástí městské nemocnice. Funguje nepřetržitě od září roku 1990 jako součást sítě zdravotních a psychosociálních služeb ve městě. Byla první v České republice, která poskytovala své služby i po internetu. Podle vedoucího pracoviště linky důvěry PhDr. Svatopluka Antoše volají lidé kvůli psychickým problémům různého druhu – v rodině, v práci, kvůli závislosti, ekonomickým problémům aj.         (jm) 


 

Strana 9

 

Proměna bývalé průmyslové lokality v centru Ostravy je zásadní, ale bude ještě dlouho trvat

Do čtvrti Nová Karolina se podíváme už v březnu 

proměny města 

Výstavba na území bývalé Koksovny Karolina v centru Ostravy hýbe ostravskou veřejností, už koncem března budeme moci nahlédnout, co přinese. Kontroverzní názory na vznikající dílo potvrzují, že Ostravanům není budoucnost jejich města lhostejná.

Už v 80. letech minulého století se po skončení výroby v koksovně (1985) diskutovalo o možnostech, které 32hektarové území městu nabízí. Rozšířit do této oblasti městské centrum se ukazovalo jako nejlepší. Následovala dlouhá léta jednání, výběrových řízení, složitých zemních prací na dekontaminaci průmyslově znečištěného území a konečně stavebních prací. Městem vypsaná mezinárodní architektonická soutěž přinesla pozoruhodné projekty, na tak obrovskou zakázku se nedařilo přilákat investora. Město proto zvolilo hledání investora, odvahu do obrovského projektu našla developerská společnost MultiDevelopment, která už podobné projekty realizovala po celé Evropě. Přes některé menší změny investor plní smlouvu s městem.

Zase nákupy?

Tuto otázku si klade mnoho lidí a probírají ji také média. Má-li však na Karolině vzniknout živá městská čtvrť, bytovou část a administrativní objekty musí něco oživit, něco, co bude vydělávat a přitáhne do lokality lidi. To mohou jen obchody, služby a kultura. Toho všeho se čtvrti Nová Karolina dostane. Forum Nová Karolina, jak se budované obchodně-zábavní centrum bude nazývat, nabídne všechno včetně multikina a drobných služeb, jak už bylo mnohokrát na stránkách tisku zveřejněno. Lokalitu však čekají ještě další etapy výstavby.

Zmizel brownfield

Neoddiskutovatelnou skutečností a základem projektu nové městské čtvrti zůstává radikální přeměna průmyslem zdevastovaného území, tzv. brownfield, v lokalitu vhodnou pro život v samotném centru moravskoslezské metropole. Projekt je i do budoucna velmi náročný, rozhodovat o naplnění dalších hektarů budované čtvrti budou i následující politické reprezentace města. Počítá se také s budoucím propojením čtvrti s územím dnešní Černé louky a jeho aktivitami a s průmyslovým areálem Dolní oblasti Vítkovic, kde se tvoří nové prostory a aktivity. I tady jsou však projekty načasované na mnoho let dopředu.

Navazující stavby

V březnu bude rovněž zprovozněna druhá polovina Karolinské lávky z ÚAN. Město pokračuje ve stavbě Prodloužená Porážková, tato ulice vedoucí od Bauhausu podél železniční trati pod Frýdlantskými mosty zpřístupní Novou Karolinu z jiné strany, než je křižovatka ulic 28. října a Poděbradova – dosavadní jediný přístup do budované čtvrti. Za budovaným obchodním centrem bude provizorní zastávka autobusové linky, která bude mít trasu ze zastávky od Domu umění. Umožní přístup ná­vštěvníků Nové Karoliny na další linky MHD do doby vybudování nové tramvajové zastávky v ulici 28. října (u finančního úřadu). Do budoucna se počítá s prodloužením trolejbusové linky po ulici Porážkové až do nové čtvrti. Součástí první etapy výstavby Nové Karoliny je rovněž výsadba zeleně.             (ok)

K foto: Druhá polovina lávky z autobusového nádraží do obchodního centra bude zprovozněna při otevření tohoto objektu.

              Na stavbě panuje čilý ruch, firmy, které budou v obchodním centru sídlit, už zařizují své pronajaté prostory.

               Historicky cenný snímek demolice uhelné třídírny a prádla Koksovny Karolina v 80. letech minulého století. Výroba koksu skončila v roce 1985.   Foto: Archiv


 

Strany 10-11

  

co, kdy, kde ve městě 

Provence očima Jana Šmída

Do regionu Provence, který je považován za vůbec nejkrásnější část Francie, nás zavede publicista Jan Šmíd na besedě, která se koná 22. února v 18 hodin v Kongresovém sále hotelu Imperial v Ostravě. Součástí bude i fotografická prezentace 20 Top míst v Provence podle Jana Šmída. Besedě bude předcházet autogramiáda jeho knih v Domě knihy LIBREX (v 16 hodin).

Soumrak bohů

Další z Wagnerových oper s náměty německé mytologie uvádí v živém přenosu z newyorské Metropolitní opery Dům kultury města Ostravy 11. února. Kromě známých wagnerovských pěvců si v ní mohou příznivci MET vychutnat originální počítačem řízenou scénografii, která provází Wagnerovy opery. Verdiho opera Ernani pak v přímém přenosu zazní 25. února.

Nenechte si ujít: Leonardo live

Neobyčejnou událostí se 16. února stane v Domě kultury města Ostravy záznam přenosu z otevření unikátní výstavy z Národní galerie v Londýně, která se stala událostí roku 2011. Poprvé jsou k vidění např. obě verze obrazů Madony ve skalách a také obraz Krista, který byl připsán Leonardovi. Jde o mimořádnou nabídku obsáhlé sbírky obrazů a kreseb na jednom místě, zápůjčky z Itálie, Francie, Ruska, USA a Polska. Příprava trvala pět let.

Přijďte na masopust

Areál Slezskoostravského hradu ožije 18. února 2012 lidovými obyčeji, masopustním rejem, písničkami a zabijačkovými lahůdkami. Kdo přijde v masopustní masce, má vstup zdarma a může se zúčastnit soutěže o nejkrásnější masku.

Divadlo očima Františka Krasla

V Divadle Jiřího Myrona je od konce ledna pozoruhodná výstava fotografií věnovaná 100. výročí narození fotografa Františka Krasla, který více než čtvrt století zasvětil focení divadelního dění a všech možných představení, takže vytvořil úctyhodný archiv dokumentující ostravskou divadelní scénu. Druhá část výstavy bude otevřena 14. února ve foyer Komorní scény Aréna v 17 hodin.

Pygmalion – ta vždy potěší

Nesmrtelný příběh chudé květinářky Lízy a jejího pádu do nejvyšších kruhů britské smetánky přináší 2. února premiéra hry Pygmalion podle G. B. Shawa v Divadle Antonína Dvořáka. Filmová verze muzikálu pod názvem My fair lady rozhodně patří k dílům, která navždy zůstanou v povědomí diváka. V režii šéfa činohry Pavla Šimáka se rozehrává také příběh, ve kterém se muž snaží stvořit člověka (ženu) ku představě své a ona se mu vzepře.

S nadějí i bez ní

Takový je název hry inspirované životními osudy vdovy po popraveném prvním tajemníkovi Komunistické strany Československa Rudolfovi Slánském Josefy, kterou uvedla 21. ledna v české i světové premiéře ostravská Komorní scéna Aréna. Jejím autorem je dramaturg divadla Tomáš Vůjtek, který reflexi doby připravil s často až černým humorem.

Poprvé v Ostravě i ČR!

Jeden z nejlepších současných tenoristů Američan Charles Castronovo vystoupí na české scéně poprvé, a to hned v Ostravě 18. února v titulní roli Gounodovy opery Romeo a Julie.

Zve vás klub Ámos

Klub Ámos, centrum pro rodinu a sociální péči, zve na ostravskou premiéru představení Labyrint světa, která se uskuteční v pavilonu C na výstavišti Černá louka 16. února. Tamtéž od 13. do 23. února pořádá centrum interaktivní výstavu ze světa ptáků, která nabídne hodně zajímavého a poučného z jejich života.

Veřejnost galerii miluje

V loňském roce zhlédlo výstavy a doprovodné programy v Galerii výtvarného umění v Ostravě celkem 91 486 návštěvníků. Během roku 2011 se v Domě umění a Nové síni Poruba uskutečnilo celkem 31 výstav. Mimo to krajská galerie připravila 77 doprovodných programů, které navštívilo 7 136 lidí, a 326 vzdělávacích programů, kterých se zúčastnilo 5 139 dětí. V programech byly například koncerty, přednášky, komentované prohlídky, projekce, literární večery a další akce. Návštěvnost v roce 2011 výrazným způsobem ovlivnila výstava Alfons Mucha/150 let, kterou zhlédlo více než 21 tisíc návštěvníků. Následovaly výstavy Architekt Boris Podrecca, Jaroslav Róna a Jakub Špaňhel. Průměrná návštěvnost jednotlivých výstav se pohybovala kolem 3 000 osob.

Přednášky v Nové Akropoli

Středisko Nová Akropolis u Sýkorova mostu v Ostravě zve na přednášku na téma Čína – říše středu, která se uskuteční 14. února. Úvodní z cyklu dalších přednášek na téma Člověk bez hranic pak bude následovat 16. února. K Číně se vrátí beseda o astrologii a čínském zvěrokruhu 28. února.

Divadlo i galerie se slevou

Galerie výtvarného umění v Ostravě (GVUO) a Národní divadlo moravskoslezské (NDM) společně nabízejí svým návštěvníkům zvýhodněné vstupné. Od února letošního roku nabízí NDM 20 % slevu na divadelní představení, pokud se návštěvník prokáže vstupenkou z galerie. V opačném případě se vstupenkou z NDM pak mohou návštěvníci využít 50 % slevy ze vstupného v GVUO. Spolupráce mezi galerií a divadlem je zcela novým způsobem prezentace obou institucí. Kulturní stánky v jednom městě by měly vystupovat jako partneři, nikoliv konkurenti, a tak se snad dočkáme dalších slev. 

 

Vstupenky na letošní mezinárodní festival už lze objednávat

Janáčkův máj – také v plynojemu 

Nejen Colours of Ostrava, ale také mezinárodní hudební festival Janáčkův máj najde nové prostředí pro koncerty v rekonstruovaném plynojemu v Dolní oblasti Vítkovic.

Sedmatřicátý ročník Janáčkova máje, který se uskuteční od 17. května do 8. června, bude mít v plynojemu jen zahajovací koncert, ostatní koncerty se uskuteční tradičně v Domě kultury města Ostravy nebo na jiných místech v okolí Ostravy podle programu.

Plynojem, z něhož podle návrhu architekta Josefa Pleskota vzniká unikátní multifunkční hala, je pro řadu příznivců klasické hudby tak trochu šokujícím místem, přestože nabídne kapacitu téměř patnáct set míst, velké jeviště a mimořádně atraktivní prostředí. Na důvod, proč se zahajovací koncert přesouvá do rekonstruovaného plynojemu, jsme se zeptali ředitele Janáčkova máje Jaromíra Javůrka: „Připouštím, že je to velké dobrodružství a že vstupujeme do nevyzkoušené oblasti. Ale byl jsem se na vlastní oči přesvědčit, jak vnitřek plynojemu vypadá. Ten prostor mě překvapil, je impozantní. Osobně jsem mluvil s architektem Pleskotem a ten potvrdil, že prostor bude mít i kvalitní akustické vybavení vyhovující koncertům velkých těles a pro větší množství diváků. V okolí plynojemu možná nebude ještě vše stoprocentní, ale i to se postupně vychytá. Ostatně, letos tam budeme mít jen zahajovací koncert, v dalších letech nám však tento objekt poskytne kvalitní síň, ve které konečně budeme moci realizovat velká díla s velkými orchestry a samozřejmě i pro početnější publikum.“

Od 1. února už lze vstupenky na festival zamluvit v objednávkovém systému přímo na sekretariátu Janáčkova máje (telefonicky, faxem, e-mailem), od 2. dubna začíná volný prodej vstupenek v domě kultury, Ostravském informačním servisu a v informačních centrech v Havířově, Frýdku­­‑Místku, Orlové, Kopřivnici, Frýdlantu. Za největší lahůdku v letošním programu festivalu lze považovat klavíristu Rudolfa Buchbindera a italskou pěveckou hvězdu basistu Ferruccia Furlanetta. (o) 

K foto: Takto by měla vypadat konečná podoba přeměny plynojemu na multifunkční halu. 

 

Z pohádky do pohádky

Tak si musí připadat návštěvník výstavy na Slezskoostravském hradě, která prostřednictvím šedesáti kostýmů, rekvizit a kulis připomíná patnáct známých pohádek z tvorby Československé a následně České televize, např. Anděl Páně, Lotrando a Zubejda, Zlatovláska, Rumplcimpr-campr, O princezně, která ráčkovala, Krkonošská pohádka, Sedmero krkavců nebo Kouzla králů atd. Holčičky se mohou těšit na kostýmy princezen a princů, královen nebo králů, kluci například na loupežníka, čarodějnici, Krakonoše a mnohé další. Právě Krkonošské pohádky jsou tahákem výstavy, jsou totiž jediným hraným večerníčkem a patří k těm nejoblíbenějším. Program je doplněn projekcí, v rámci které si děti mohou připomenout herce, kostýmy a známé písničky. Výstava Zpátky do pohádky potěší všechny milovníky pohádkového žánru, potrvá do 29. února.           (k) 

 

Amatérští fotografové mají šanci

Dům kultury Akord připravil pro amatérské fotografy z česko-polského regionu zajímavou příležitost. Nový projekt s názvem FAJN FOTO FEST přináší možnosti tvorby, soutěžení a prezentace.

Amatérští fotografové mohou přihlásit své práce na webový portál www.fotofest.eu. Návštěvníci stránek svým hlasem podpoří nejlepší práce. Po skončení hlasování, tedy v červnu, vyhodnotí fotografie také mezinárodní odborná porota, která vybere osm nejlepších. Vítězové společně vytvoří fotokoláže a jejich soutěžní práce budou otištěny v barevné publikaci. V druhé polovině roku se uskuteční řada výstav oceněných fotografů nejen v Ostravě, ale také v Polsku.         (g) 

 

 Získá Thálii někdo z Ostravy?

Až do 24. března potrvá napětí v českém divadelním světě, který každoročně vyhlašuje Ceny Thálie. Také Národní divadlo moravskoslezské má dvě želízka v ohni. Nominovaná v kategorii opereta/muzikál je sólistka Hana Fialová za mimořádný ženský jevištní výkon v hlavní roli muzikálu Marguerite. Marguerite s Hanou Fialovou mohou Ostravané zhlédnout naposled 25. a 26. února v Divadle Jiřího Myrona. Další nominovanou herečkou na cenu je Alena Sasínová-Polarzcyk z Komorní scény Aréna za ztvárnění postavy Darcy Snelgravové v inscenaci Blecha.

V operním žánru je mezi nominovanými za NDM Jacek Strauch za titulní postavu v ostravském nastudování Hindemithovy opery Cardillac. Nominován je rovněž Aleš Briscein za roli Belmonta v pražském nastudování Únosu ze serailu, toho však ostravské publikum zná z koncertního provedení Janáčkovy Věci Makropulos a také z titulní role Romea v Gounodově opeře Romeo a Julie.       (o)

  

Za poklady Koreje

Zlatá královská koruna, šest stovek let starý porcelán, luxusní nábytek, oděvy a další pozoruhodné předměty jsou k vidění na výstavě „Korea historie a tradice“ v Ostravském muzeu. Mezi 250 exponáty je nejcennějším plnhodnotná zlatá kopie patnáct století staré královské koruny z dynastie Silla. Originál je v Národním muzeu v Soulu, vystavovanou kopii věnovala českému státu vláda Korejské republiky. „Korejci se stávají našimi sousedy. Rádi bychom přispěli k tomu, aby tento národ nebyl spojován pouze s výrobou aut. Chceme přiblížit rozmanitost a bohatství jejich tisícileté kultury,“ říká kurátor výstavy David Majer. Ve vybraných dnech mohou návštěvníci pod vedením rodilých Korejců vyzkoušet, jak náročné je např. obléknout správně korejský národní oděv. Termíny doprovodných akcí jsou zveřejněny na stránkách www.ostrmuz.cz. Výstava potrvá do 26. února.          (šm) 

 

Děti, na jeviště!

První činoherní premiérou roku 2012 byla v Národním divadle moravskoslezském klasická pohádka na motivy předlohy Boženy Němcové Sůl nad zlato 19. ledna v Divadle Jiřího Myrona. Pohádka je nastudovaná v divadelní úpravě básníka, spisovatele a překladatele Jana Aldy, který je autorem její veršované podoby.

Atraktivní pro dětské diváky je rovněž soutěž Staň se hercem, ve které se hraje o možnost účinkovat v jednom z představení Národního divadla moravskoslezského. Po zhlédnutí pohádky Sůl nad zlato stačí odpovědět na otázku Jaké dva dárky dostane Maruška od kouzelné babičky? Ze správných odpovědí do 30. června budou vylosováni 3 výherci, kteří se v sezóně 2012/2013 stanou na jeden večer herci NDM. Kontakt pro zaslání správné odpovědi: e-mail: soutez@ndm.cz, nebo poštovní adresa: Činohra NDM, ul. Čs. legií 148/14, 701 04 Ostrava (na obálku napište heslo SOUTĚŽ).        (g) 


 

Strana 12 

 

I poslední chvíle života by měl člověk prožít důstojně a v pohodě, ať už je věřící či ateista

Charitní Hospic sv. Lukáše je tu pro všechny  

o lidech s lidmi  

Seniorů přibývá, dočítáme se téměř denně. S posouvající se hranicí věku dožití vyvstává tak nutnost rozšiřovat služby a počet zařízení, která seniorům vyjdou vstříc. I když Ostrava se řadí k českým městům s největší nabídkou sociálních služeb pro všechny skupiny věkové i lidi s postižením, hospic, kterých je ve vyspělých zemí více, se v Ostravě objevil teprve před necelými pěti lety. Zřizovatelem je Charita Ostrava, finančně se na výstavbě nového, moderního Hospice sv. Lukáše ve Výškovicích významně podílely kromě Charity Ostrava také město Ostrava, Ministerstvo zdravotnictví ČR a Moravskoslezský kraj. Mnohým lidem však dodnes není jasné, k čemu hospic slouží.

Závěr života čeká každého

Ne všichni dožijí v pohodě a ve zdraví. Zejména pro onkologické pacienty s ukončenou aktivní léčbou nebo pacienty, kteří se sami rozhodnou, že v léčbě, která nepomáhá, nechtějí pokračovat, nabízí své služby právě hospic. „Zdaleka se to netýká jen seniorů, bohužel, s nevyléčitelným onkologickým onemocněním k nám přicházejí občas také mladí lidé,“ říká vedoucí pracovnice komplexní péče hospice Věra Pražáková. Do hospice jsou přijímáni pacienti, jejichž zdravotní obtíže nevyžadují pobyt na akutním lůžku v nemocnici, domácí péče je nedostačující či pro rodinu nezvladatelná. Do hospice jsou pacienti přijímáni po schválení žádostí o přijetí, kterou vypisuje ošetřující lékař. „Někdy se stává, že se pacientův stav při pobytu u nás díky poskytované péči zlepší, a tak se může vrátit domů…,“ pokračuje Věra Pražáková. Hospic disponuje 30 lůžky v převážně jednolůžkových pokojích, nabízí však také tzv. odlehčovací lůžka – sociální službu pro lidi se zdravotním postižením, kteří nejsou schopni se o sebe postarat a jejich příbuzní na čas odjíždějí nebo si prostě potřebují odpočinout. Hospic poskytuje služby všem lidem – věřícím i nevěřícím.

V čem spočívá péče?

Pacient v závěru života potřebuje nejen tišit bolesti, ale především cítit psychickou podporu, duchovní porozumění, laskavý přístup, necítit se osamocený. Důraz je kladen na zachování důstojnosti, naplňováním potřeb pacienta se zvyšuje kvalita života. Kdykoli si mohou pacienti popovídat, vždy je v blízkosti někdo, kdo je ochoten naslouchat. Hospic pořádá pro pacienty aktivity – například koncerty, posezení v improvizované kavárničce, promítání filmů, ruční práce, společná setkání (Vánoce, silvestr, oslavy). Ke spokojenosti patří i dobré a kvalitní jídlo, které si pacienti mohou vybrat, kuchyně vyhoví i zvláštním přáním, pokud má někdo chuť na něco oblíbeného.

Personál tohoto zdravotnického zařízení tvoří lékaři, zdravotní sestry a ošetřovatelky včetně čtyř řádových sester, sociální pracovnice, pastorační asistentka, psycholožka a duchovní. K dispozici je kaple, kde se konají mše. Pro věřící pacienty je personál hospice ochoten sehnat duchovního jakékoli církve. „Pro jednoho našeho pacienta, muslima, jsme sehnali imáma až v Praze,“ vzpomíná Věra Pražáková. „Velmi úzce spolupracujeme také s rodinami našich pacientů, návštěvy jsou časově neomezené, příbuzní mohou pobývat i přes noc. Doprovázíme nejen pacienta, ale také jeho blízké, kteří pomoc také potřebují. Cílem naší péče je přinést těmto lidem co nejpříjemnější chvíle a k tomu patří především pocit lásky, pochopení, pocit, že nejsou sami…“

Široká nabídka služeb

Kromě stálých lůžek a odlehčovacích nabízí Hospic sv. Lukáše také služby mobilního hospice, což je terénní služba pro lidi v závěru života, zdravotní péče je poskytována přímo v domácnostech. Služby nabízí také Charitní hospicová poradna, existuje rovněž Dobrovolnické hospicové hnutí. Speciálně vyškolení dobrovolníci se podílejí na doprovázení pacientů. I na to musí být člověk obdařen dobrými vlastnostmi, dobrovolníky se stávají lidé vědomí si vlastní smrtelnosti, s láskou k lidem, pokorou, s vytříbeným žebříčkem lidských životních hodnot a především s pocitem uspokojení, mohou­‑li pomoci jiným. Svým způsobem jsou to lidé výjimeční. Hospic sv. Lukáše nabízí kvalifikovanou přípravu všem zájemcům o dobrovolnické služby.

Na dlouhé životní pouti každého člověka by měl právě její závěr, pokud to jen trochu jde, být smířeným a klidným pozastavením v blízkosti dobrých lidí. Hospic sv. Lukáše tohle přání každého z nás stoprocentně naplňuje. Opravdová úcta pak patří všem, kdo už poznali a vědí, jak nesnadné, namáhavé, vyčerpávající a obětavé je starat se o člověka starého, nemocného či nemohoucího.       Olga Kubačáková 

K foto: Do kaple hospice na mši pomůže personál imobilním lidem i s lůžkem. 

 

Potřebujete pomůcky?

Lidé se zdravotním postižením a senioři potřebují kompenzační pomůcky pro každodenní život. Chodítka, invalidní vozíky, toaletní židle, odsávačky, koncentrátory kyslíku, lineární dávkovač, infuzní pumpy aj. či dokonce polohovací postele lze za úhradu zapůjčit domů v Hospici sv. Lukáše ve Výškovicích. Podrobnosti na tel. čísle 599 508 505 nebo 731 625 768 nebo na stránkách www.ostrava.charita.cz.


 

 

Strana 13 

 

Ve víru tance a zábavy žilo město už v 19. století – účast na akcích plesové sezony patřila k bontonu

Plesy, bály, taneční věnečky 

z archivu města 

„Princ Karneval ohlašuje svůj příchod a plesové výbory horečnatě dokončují přípravy svých plesů“, tak bylo připomenuto v denním tisku zahájení plesové sezony např. v r. 1877. Standardní plesy, taneční věnečky, ale také bály s různými přídomky jako maškarní, zahradní, ples bláznů apod. tvořily nezbytnou součást společenské zábavy a byly ideálním místem pro uvedení dorostlých dítek do společnosti. Doba konání plesů byla v minulosti ovšem přesně ohraničena průběhem liturgického roku. Délka jejího trvání závisela na termínu (pohyblivých) velikonočních svátků, neboť 40 dnů před nimi začínalo období půstu, v němž už plesy v kalendáři našich předků neměly své místo.

Plesy kopírovaly národnostní složení obyvatel na Ostravsku stejně jako ekonomické postavení rodiny nebo příslušnost k určitému povolání. Jejich pořadateli byly jak jednotlivé spolky, mezi nimiž dodnes největší odezvu nacházejí plesy hasičské, ale také profesní skupiny jako strojvedoucí, báňští úředníci, právníci. Ostravská smetánka nesměla v závěru 19. století chybět na impozantních plesech Vítkovických železáren.

Nejlépe v Karolinských lázních

Organizátoři stáli mnohdy před nelehkým úkolem. Důležitý byl totiž výběr lokálu, který dokázal značně ovlivnit počet návštěvníků. A Moravská Ostrava a její okolí v 70. a 80. letech 19. století nedisponovala dostatečným množstvím takových prostor. K velmi oblíbeným místům pro konání plesu v té době patřila restaurace Karolinské lázně v ulici Pivovarské, nebo např. v Přívoze hostinec U Císaře rakouského v dnešní ulici Zákrejsově. Tuto nabídku výrazně rozšířilo až otevření Národního domu, Německého a Polského domu v posledním desetiletí 19. století.

Plesové róby, taneční pořádky

Plesová sezona byla vítaným zdrojem zakázek pro místní tiskárny, kterým byla svěřena výroba pozvánek, vstupenek, kotilionů (plesová ozdoba, kterou tanečnice připínala tanečníkům při volence) a nezbytných tanečních pořádků. Ty dostávaly dámy při vstupu a pánové si mohli při dodržení všech pravidel etikety u nich jednotlivé tance zadat. Díky tomu se taneční pořádek, doplněný o jména tanečníků, stával nádhernou připomínkou příjemně prožitého večera i s odstupem mnoha let. Ovšem nejen tiskaři, ale především obchodníci s látkami a oděvy se předháněli v nabídce např. hotových šatů z černého nebo barevného hedvábí, lyonského hedvábí, atlasu, kašmíru nebo v nabídce materiálů či kostýmů pro maškarní plesy.

Vtipně vymyšlená maska mohla své nositelce např. na „Monstrozním maškarním plese“ 10. února 1884 přinést nemalou pozornost, a to výhru v podobě dvou zlatých prstenů. Nejoriginálnější maska bez rozdílu pohlaví pak byla na tomto plese oceněna dvěmi lahvemi francouzského šampaňského.

Společenský rádce

Kdo se chystal na ples ve 30. letech 20. století, mohl využít rad a postřehů, které nabízela velmi zajímavá publikace s názvem Společenský rádce pro všechny životní okolnosti. Tuto informacemi nabitou příručku vydalo v roce 1932 Knihkupectví Ignáta Buchsbauma, které sídlilo v Přívoze v Nádražní ulici č. 173. V oddíle věnovaném tanci a plesům najdeme spoustu dnes již spíše úsměvných rad doplněných vtipnými kresbami. A tak na co bylo třeba mimo jiné dávat pozor?

„Tančí-li se valčík, nemá se příliš roztáčet a příliš dlouho tančit. Starší tanečníci už odvykli a mladší nejsou zvyklí na únavné a vysilující otáčení se a nevypadá pěkně, když tančící dvojice se po tanci vrací ke stolu vrávoravým krokem uhřátá, zpocená a s oděvem v nepořádku.... Nejdůležitější při tanci je držení těla. Tančí-li se s klidnou samozřejmostí, působí i nejprostší kroky mnohem elegantněji než umělkované a nadřené figury… Pán lehce ohne levou paži v lokti, přidrží ruku vodorovně směrem vlevo a uchopí pravou ruku dámy lehce v zápěstí. I v nejrychlejším tempu musí pánova levice zůstat klidná. Na žádný způsob nesmí jí udávat takt nebo veslovat.“  Blažena Przybylová 

K foto: Ilustrace ze Společenského rádce pro všechny životní situace.

             Taneční pořádek plesu Dobromily v roce 1906.

             Účastnice maškarního plesu, počátek 20. století.

             Inzerce plesového oblečení (1884).


 

 

Strana 14 

 

aktivní senioři 

TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI.

V týdnu od 12. do 18. března pořádá Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging Národní týden trénování paměti, který zapadá do rámce celosvětového „Týdne uvědomění si mozku“. Jeho cílem je přesvědčit seniorskou populaci, že si ještě docela slušně pamatuje, když jí někdo poradí, jak na to. Trénování paměti je efektivní nástroj proti oslabení paměťových schopností a zároveň rychlá cesta ke zvýšení sebevědomí. Občanské sdružení Senior servis se k hnutí připojuje přednáškou Šárky Maňasové o trénování paměti. Uskuteční se v úterý 13. 3. v 10 hodin v sále Biskupství ostravsko-opavského na Kostelním náměstí v Moravské Ostravě. Hodinová přednáška je bezplatná a zájemci z řad seniorů se zde dozví více o kurzech trénování paměti.

JE NÁS TÉMĚŘ 50 TISÍC.

O průběhu besedy seniorů s náměstkem primátora Martinem Štěpánkem v klubu Atlantik (podrobnosti na straně 4) nám napsal místopředseda Koordinační rady seniorů a zdravotně postižených Ostrava Jaroslav Feix. Z jeho dopisu jsme vybrali:

Ve společnosti, kde se podíl seniorů rapidně zvyšuje, jsou jejich problémy a potřeby výzvou pro politiky i další zúčastněné strany, kteří musejí vytvářet příznivé prostředí pro aktivní stárnutí a umožnit seniorům nezávislost. Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, který připadá na rok 2012, má na problematiku upozornit a hledat řešení.

Jak vyplynulo z vystoupení sociologa Juraje Hona, který se dlouhodobě zabývá situací ostravských seniorů, při sčítání lidu v roce 2011 žilo v Ostravě 49 142 lidí starších 65 let, což představuje přes 16 % všech obyvatel. Navzdory tomu při sestavování kandidátek stran v komunálních volbách jsou občané starší 60 let zařazováni převážně na nevolitelná místa. Ve volbách 2010 se do zastupitelstva města dostali jen čtyři 60letí a starší z 55 zvolených kandidátů. Průzkum přitom prokázal, že asi 80 % ostravských seniorů má zájem o dění ve městě.

V diskusi zazněla řada dotazů a námětů, např. na obnovení činnosti  poradního sboru seniorů primátora. Komunikační vazby mezi samosprávnými orgány města a seniorskými organizacemi je třeba dořešit. Potvrdilo se, že veřejné besedy se zastupiteli města jsou užitečné pro občany i zastupitele. Zapojení do života komunity a společnosti, pocit uznání a užitečnosti, ocenění zkušeností a smysluplné využití volného času jsou důležité pro životní spokojenost člověka v každém věku. Důležité je podpořit participaci seniorů na vzdělávacích, kulturních a společenských aktivitách, na řešení a rozhodování o otázkách, které se jich dotýkají.    (liv)

RADA SENIORŮ BUDE 29. 2. 

Na letošním prvním lednovém zasedání Koordinační rady seniorů a zdravotně postižených (KRSaZP) se hovořilo o akcích k Evropskému roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity a jiných tématech. Další jednání rady se koná 29. 2. (9 h) Na jízdárně 18 v Ostravě. Zveme zástupce všech seniorských organizací, kteří mají zájem o spolupráci, k účasti.   (jf) 

 

Rashmi je veselá holka

Malá sloní samička Rashmi od posledního vážení opět přibrala několik desítek kilogramů, váží už skoro půl tuny. Stále pije výživné mléko od své mámy, čtyřiačtyřicetileté samice Johti, vedle toho ale spořádá i vydatnou porci pevné potravy, kterou tvoří 3–5 kg ovoce a zeleniny denně. Při mírných zimních teplotách tráví sloní rodinka hodně času ve venkovním výběhu, Rashmi si na sněhu hraje jako malé dítě. Jak si sněhové nadílky užívá, lze vidět na nejnovějším videu ve Sloním deníku.

Tygří kluci Eda a Elton, kteří se narodili loni 2. června, se s matkou Majou stěhovali do výběhu samce Thara, otce mláďat, ten nyní pobývá v samičím výběhu. Výběh je větší, tygří mláďata tam mají více prostoru k pohybu, už skoro dorůstají mámu.

Oba výběhy spolu bezprostředně sousedí. Maja vběhla do staronového prostoru jako první, aby zkon­trolovala, že je výběh pro její potomky bezpečný. Eda a Elton zůstanou v Ostravě ještě zhruba rok, poté budou v rámci záchranného programu převezeni do jiných evropských zoo ke geneticky vhodným samičkám. „Po slonech, medvědech, hroších, supech, orlech a dalších zvířatech by se však i ostravští tygři měli v nejbližších letech dočkat nového bydlení. Velké přírodní výběhy vyrostou v blízkosti výběhu pro velbloudy,“ sdělil ředitel Zoo Ostrava Petr Čolas.

Zoologická zahrada Ostrava dlouhodobě usiluje o postupné zpřístupnění areálu zoo handicapovaným spoluobčanům. V minulých letech již byla odstraněna většina bariér a areál byl vybaven interaktivními dotykovými prvky s cedulkami v Braillově písmu. Záměrem projektu předkládaného v programu Prazdroj lidem je dále v nastoupeném trendu pokračovat. V pavilonu opic bude umístěna schodišťová plošina, budou také pořízeny dva invalidní vozíky k dispozici zdarma u vstupu do zoo pro lidi s omezenou pohyblivostí.       (o) 

K foto: Rashmi si pobytu na sněhu a za sluníčka opravdu užívá. 

 

Útulek v Ostravě-Třebovicích nabízí do dobrých rukou 

KAMČA

– 3,5letá fenka křížence. V útulku pobývá od července, kdy ve Výškovicích zmateně pobíhala mezi domy. Veselá, trochu nedůvěřivá, vhodná do bytu i na zahrádku k lidem, kteří projeví dostatek trpělivosti, než si zvykne.

VLASTÍK

– 1,5letý temperamentní pejsek. Nutně potřebuje pevnou ruku a opravdu hodně pohybu. Je milý, vhodný k rodinnému domku, kde dobře pohlídá. Vhodný také ke psím sportům, kde by se vyřádil.

BILL

– 5letý pudlík středního vzrůstu, kterého bývalí majitelé přivázali do vchodu obytného domu, kde dva dny marně čekal na jejich návrat. Hodný, poslušný, rodinný typ psa. Úprava srsti je nejméně dvakrát ročně nutná.

DINO

– 1,5 roku starý kříženec stafordširského teriéra. Jen do zkušených rukou. Budoucí majitel musí být zodpovědný a počítat s tím, že pes nesmí být bez dozoru. Potřebuje vybít energii, například u psích sportů.


 

Strana 15 

 

Pod věží vystavuje jubilující Sokol

Výstava „150 let sportování Sokola v Moravskoslezském kraji“ je k vidění ve vstupní hale ostravské Nové radnice. Představuje průřez sportovních aktivit Sokola v našem regionu a připomíná založení této organizace v roce 1862 v tehdejším Rakousku-Uhersku. Expozice nejen připomíná 150. jubileum slavné tělocvičné a sportovní organizace, ale zve také na letošní významné akce, které vyvrcholí XV. všesokolským sletem v Praze ve dnech 1.–6. července v Praze. Vernisáž se uskuteční ve středu 15. února ve 14.30 hod. v budově radnice. Výstava potrvá do 29. února a je k vidění denně od 9 do 17 hodin.     (liv)

  

město podporuje 

BOJ O PRVNÍ ŠESTKU.

Hokejisté Vítkovic jsou stále ve hře o první šestku a přímý postup do play off. V ČEZ Aréně budou postupně hostit: České Budějovice (st 15. 2, 17.30), Zlín (ne 19. 2., 17) a v závěrečném 52. kole mistry ligy z Třince (ne 26. 2., 18.10).

FOTBALOVÉ JARO!

Předlouhá zimní fotbalová přestávka je u konce. Baník Ostrava se po soustředění v Turecku představí doma v generálce na ligu proti Brnu v neděli 12. 2. (11 a 13). K zápasu o body vyběhnou Ostravané na hřiště letos poprvé v Mladé Boleslavi (ne 19. 2.). Na Bazalech je fanoušci v boji o záchranu v Gambrinus lize mohou přijít povzbudit v sobotu 25. 2. (16). Soupeřem Baníku bude Jablonec.

NH DO SKUPINY A2.

Zápasem s Nymburkem (pá 3. 2.) skončila pro basketbalisty Nové huti Ostrava základní část Mattoni NBL. Teď je čeká skupina A2 o 7. až 14. místo, po jejímž skončení budou čtyři nejlepší hrát o dvě místa v play off. Další program: NH–Levice (22. 2.), NH v. Inter (29. 2.) vždy v 17.30.

POD VYSOKOU SÍTÍ.

Po sobotním (4. 2.) zápase s Brnem přivítají volejbalisté VK Ostrava v extralize ve čtvrtek 16. 2. v hale Sareza v Přívozské Zlín, v sobotu 26. 2. Benátky n. J. Začátky v 17 hod. Ženy Mittal Ostrava mají v extraligové skupině A2 v hale ve Varenské za soupeřky: Šternberk (so 4. 2.), Přerov (čt 16. 2.) a SG Brno (so 3. 3.). Začátky v 17 h.

WOOW A FBC.

Oba ostravské provligové celky čekají další domácí zápasy o body. WOOW Vítkovice se v MSH na Dubině utkají s Pardubicemi (so 11. 2., 17.15), Chodovem (so 18. 2., 19.15) a s Libercem (pá 3. 3., 20). Jejich rival FBC Remedicum přivítá v hale Sareza v Přívozské Future Praha (ne 26. 2., 17).

SOKOLKY V LETU.

Házenkářky DHC Sokol Poruba, štika letošní WHIL interligy, se v únoru představí domácímu publiku v hale Sareza v Přívozské pouze jednou. V sobotu 18. 2. (18) je čeká utkání proti slovenské Šale.

TÉMĚŘ 25 TISÍC BRUSLAŘŮ!

Druhý ročník akce Vánoční kluziště, který uspořádala na Masarykově náměstí společnost Sareza, s podporou města Ostravy, obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a sponzorů, přilákal během 44 dnů celkem 24 640 bruslařů. Zejména v předvánočním období se na ploše odehrála řada doprovodných akcí, které oživily dění na cen­trálním ostravském náměstí.        (vi) 

 

Bába ‚skočil‘ do Istanbulu

Osmý ročník Ostravské laťky pořádal atletický oddíl SSK Vítkovice 24. ledna v malé hale ČEZ Arény. Mezinárodní mítink ve skoku do výšky se konal pod záštitou města Ostravy a náměstka primátora Martina Štěpánka, který na závěr předal ceny nejlepším atletům.

Vítězem závodu se stal potřetí v jeho historii Jaroslav Bába. Výkonem 229 cm navíc splnil limit na halové MS v Istanbulu a jen lehce třikrát shodil laťku ve výšce 233 cm. Rekord mítinku z roku 2007, který drží výkonem 232 cm Tomáš Janků, tak znovu odolal. Pro vítkovického odchovance to byl ten nejlepší vstup do halové sezony. Další pořadí: 2. Mihai Donisan (Rum.), 3.–4. Keith Moffatt (USA) a Piotr Sleboda (Pol.), všichni 223 cm.

Soutěž žen vyhrála průměrným výkonem 185 cm Oldřiška Marešová před Polkami Urszulou Domelovou a Karolinou Blazejovou (obě 185 cm, ale větší počet oprav).       (vi) 

 

F. Bartoš – motocyklová legenda

V minulých dnech (21. 1.) jsme si připomněli 25. výročí úmrtí motocyklisty Františka Bartoše. Narodil se 10. 5. 1926 v Ostravě a rodnému městu zůstal věrný přes nabídky přestěhovat se jako tovární jezdec ČZ do Strakonic. Bartošovo jméno zůstane navždy zapsáno v kronice Velké ceny Československa v Brně. Vyhrál ji pětkrát v letech 1952, 54, 56 a 58. V seriálu mistrovství světa skončil nejlépe desátý. Startoval v nejtěžším motocyklovém závodě světa Tourist Trophy na irském ostrově Man, kde dojel na skvělém 4. místě. Na domácích okruzích získal v letech 1955 až 1960 tituly mistra republiky.

Na jeho počest pořádá sdružení Raba Motosport mezinárodní motocyklové závody „Okruh Františka Bartoše“ na trati v Radvanicích a Slezské Ostravě. Memoriál se s podporou města Ostravy pojede letos ve dnech 7. a 8. července.         (jl) 

 

Při utkání Česko–Itálie bude poprvé v Ostravě kontrolovat dopady míčů k lajnám „jestřábí oko“

Dva vrcholy sezony: Davisův pohár a Zlatá tretra 

Pořadatelé zápasu Davisova poháru s Itálií a 51. Zlaté tretry z agentury Česká sportovní a společnosti TK Plus informovali o přípravách na dvě nejvýznamnější sportovní akce první poloviny roku v Ostravě. Spolu s majitelem TK Plus Miroslavem Černoškem, ředitelem a manažerem Zlaté tretry Janem Železným a Alfonzem Juckem přišel mezi novináře náměstek primátora Martin Štěpánek. Ostrava patří k hlavním partnerům obou akcí.

Utkání prvního kola Světové skupiny Davisova poháru Česko–Itálie se hraje od 10. do 12. února ve vítkovické ČEZ Aréně. Losování bude ve čtvrtek 9. února v pravé poledne tradičně hostit ostravská Nová radnice. Italové sázejí na vyrovnaný tým bez hvězd, ve kterém budou Potito Starace, Andreas Seppi, Simone Bolelli a Daniele Bracciali. Český nehrající kapitán Jaroslav Navrátil nominoval Tomáše Berdycha, Radka Štěpánka, Lukáše Rosola a Františka Čermáka. Novinkou bude na kurtu položený nový nátěrový povrch Novacrylic Ultra Cushion. V Ostravě poprvé uvidíme v akci tzv. jestřábí oko, kontrolující dopad míčku k lajně s přesností 1 milimetru.

Pořadatelé Zlaté tretry Ostrava, která proběhne na vítkovickém stadionu ve čtvrtek 24. května, už mají první slavná jména ve startovní listině. Překážkáře Dayrona Roblese, sprinterku Veronicu Campbell-Brownovou, čtvrtkaře LaShawna Merritta, paralympionika Oscara Pistoriuse, oštěpaře Barboru Špotákovou, Tero Pitkämäkiho aj. Po osmi letech se do programu vrací koule mužů. A start Usaina Bolta? Manažer Juck naznačil, že jednání se superstar světové atletiky jsou na dobré cestě.             (vi)

                                                                                   

 titulka

 

 

 

 

 

 

 

Ostravskou radnici si můžete stáhnout také ve formátu pdf