Únor 2010

Únorové vydání měsíčníku Ostravská radnice, ročník 2010

 

 

 

 

 

 

 

Ostravskou radnici si můžete stáhnout také ve formátu pdf  (2,70 MB)

Strana 1


Uvnitř čísla
2 Dobří lidé zase pomohli
3 Naděje pro Novou Karolinu
5 Stadionu fandí I. Hašek
6 Tragických nehod loni více
7 Kampaň Uč se jazyky běží
8 Nabídka sociálních služeb
9 Ruka podaná lidem v nouzi
10 Klastr Černá louka nadchl


Prezident Václav Klaus v Ostravě

První únorový den přijel do Ostravy prezident republiky Václav Klaus. V rámci svého pracovního programu předal v radnici města Řád T. G. Masaryka III. třídy Josefu Veselému.

Státní vyznamenání mu propůjčil k 28. říjnu 2009 za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie a lidská práva. Monsignor Josef Veselý (1929), který mohl ocenění převzít až nyní, byl pronásledován a žalářován komunistickým režimem. Po propuštění z vězení působil jako kněz mj. v Ludgeřovicích, byl děkanem opavského děkanátu. Vydal básnické výbory Civilizace lásky, Ve znamení slunce a další sbírky.

 Prezident republiky se s primátorem Petrem Kajnarem, jeho náměstky Lukášem Ženatým, Daliborem Madejem, Lubomírem Pospíšilem, Zdeňkem Trejbalem a členy rady města setkal s Josefem Veselým při neformální besedě. Václav Klaus se zapsal také do pamětní knihy města Ostravy. (vi)

Foto: Msgre. Josef Veselý, laureát Řádu T. G. Masaryka, s prezidentem Václavem Klausem a primátorem Petrem Kajnarem v sále zastupitelstva Radnice města Ostravy.

 

Silničáři se v lednu zapotili

První měsíc roku 2010 náležitě prověřil připravenost silničářů. Díky jejich úsilí nakonec ve městě nebylo ani jednou třeba vyhlásit kalamitní stav. Můžeme konstatovat, že Ostrava si s lednovými přívaly sněhu a silnými mrazy poradila. Pracovníci Ostravských komunikací, a. s., (OK) se přitom starají o 375 km silnic v jednom směru.

„Nákladními auty jsme v lednu pluhovali více než 41 tisíc kilometrů silnic, dalších tisíc kilometrů ošetřily traktory,“ upřesnil ředitel společnosti OK Daniel Lyčka s tím, že se nešetřilo ani na posypovém materiálu. „Spotřebovali jsme zhruba čtyři tisíce tun soli a 724 m3 solanky. Skrápěnou i suchou solí jsme ošetřili bezmála 50 tisíc kilometrů silnic.“

 Společnost Ostravské komunikace má k dispozici čtrnáct sypačů, za nejsložitějších podmínek ale komunikace ve městě ošetřovalo 39 mechanismů. V těch nejkritičtějších situacích si vypomáhali dalšími traktory, nákladními automobily s pluhy i šesti vozidly Hasičského záchranného sboru. „Spolu s našimi sypači ošetřovali vozovky ve městě v době největšího spadu sněhu,“ konstatoval ředitel OK. „Všem zúčastněným patří za jejich úsilí velké uznání. Vyzvednout musím také policisty a pracovníky dopravního podniku, se kterými jsme byli průběhu celého období v neustálém kontaktu,“ poděkoval ředitel společnosti Ostravské komunikace Daniel Lyčka. Celkové náklady na zimní údržbu úseků, o které se stará společnost Ostravské komunikace, dosáhly v měsíci lednu částky 24 milionů korun. (jm)

O čem jednali zastupitelé

Zastupitelé města na svém zasedání 27. ledna mimo jiné schválili dotace z rozpočtu města Ostravy na významné akce roku 2010 v oblasti zdravotnictví, sportu, kultury, činností handicapovaných občanů, na prevenci kriminality a protidrogovou prevenci a další aktivity.

Rozhodli poskytnout neinvestiční účelové dotace do oblasti sociální péče na rok 2010 pro 104 projekty poskytovatelům sociálních služeb a souvisejících aktivit. Do sféry sportu, handicapovaných dětí a mládeže půjdou dotace například na Zlatou i Čokoládovou tretru, tenisový turnaj mužů Challenger, Velkou cenu Ostravy v plavání. Z událostí v kultuře město podpoří Colours of Ostrava, festival soudobé taneční tvorby Tanec Ostrava 2010 a mnohé další aktivity na území města.

Zastupitelé rovněž schválili návrh poskytnout neinvestiční dotace VŠB-TU Ostrava na realizaci projektu Kariéra 2010. Dále vyhlásili výběrové řízení dotačního programu na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky v ostravských školách a přijat byl návrh Zásad pro poskytování neinvestičních dotací na pořízení, zachování a obnovu hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí z rozpočtu SMO pro rok 2010. Jedním z nejsledovanějších bodů jednání lednového zastupitelstva bylo vyhlášení veřejné kombinované urbanistické soutěže o návrh revitalizace území Černá louka. (red)

 

Příležitost pro architekty

Město Ostrava vyhlásilo 1. února veřejnou urbanistickou soutěž o návrh revitalizace území Černá louka. Více na www.ostrava2015.cz, o náplni projektu čtěte podrobněji také na straně 10. (r)


Strana 2

Současná ekonomická recese nedovoluje plýtvat finančními prostředky

Projekt je příliš drahý, musí se změnit

Obvod Moravská Ostrava a Přívoz připravil projekt s názvem „Revitalizace Komenského sadů“ s výší nákladů 335 milionů korun, které byly stanoveny investičním záměrem. Městem Ostrava však byla obvodu přislíbena částka 55 milionů korun v souladu s dokumentem Integrovaného plánu rozvoje města. Na uvedenou částku se rovněž vážou indikátory, které město musí, vzhledem k tomu, že se jedná o dotace EU, naplnit.

Vedení města proto trvá na úpravách. Například na změně etapizace, která by respektovala projekty v okolí řeky Ostravice – slunící plochy, cyklo¬stezky. Je nutné koordinovat všechny projekty tak, aby nedošlo ke stavebnímu zásahu v místě, kde již bude jiná část projektu hotová. Město rovněž doporučuje zvážit celkovou výši nákladů s ohledem na současnou ekonomickou recesi. (oer)

Foto: Komenského sady jako relaxační místo využívají všechny věkové kategorie.

 

Mapy nově

Nová mapa Ostravy i Cyklomapa města a okolí jsou v prodeji ve všech pobočkách Ostravského informačního servisu od 22. ledna. Město mapy každoročně aktualizuje, ty letošní mají novou grafiku podle jednotného vizuálního stylu. Slouží k prezentaci města a podpoře cestovního ruchu. Pobočka informačního centra pod vyhlídkovou věží radnice připravila zajímavou akci. Kdo si koupí obě mapy najednou, dostane okamžitou 50procentní slevu na vstupném (platí pro vstupné jednotlivé i skupinové, neplatí ale pro celoroční vstupenku). Akce končí 31. března 2010. (r)


Kolik nás přibylo?

V loňském roce se v Ostravě naro¬dilo 5114 dětí, z toho 2472 holčiček a 2642 chlapečků. Pro srovnání s rokem 2008 je to o 192 dětí méně. Nejvíce miminek přibylo do obvodu Poruba – 2301, do obvodu Moravská Ostrava a Přívoz to bylo 1294 a do obvodu Vítkovice 1517 dětí.

Rodiče svým potomkům dávali nejčastěji jména Natálie, Tereza a Eliška, z chlapeckých Jakub, Jan a Ondřej. Vyskytla se také exotická jména novorozenců jako např. Corrado, Esteban, Justin, Diego, Tiffany, Amy, Shari nebo Nikita. (r)


 Dobří lidé zase pomohli

Letošní Tříkrálová sbírka pořádaná Charitou Česká republika se celostátně uskutečnila od 1. do 14. ledna. Štědří dárci z ostravských obvodů a přilehlých obcích shromáždili do kasiček 1 214 424 korun. Budou využity mimo jiné na rekonstrukci azylového domu pro muže, financování hospicových služeb, na podporu chráněných dílen pro lidi se zdravotním postižením nebo na přímou humanitární pomoc lidem v nouzi.

„Za vynikající výsledky sbírky bych chtěl srdečně poděkovat bezmála tisícovce dobrovolných koledníků a také všem přívětivým dárcům za jejich štědrost,“ vyjádřil poděkování ředitel Charity Ostrava Martin Pražák a dodal: „Pět procent z toho zasíláme na pomoc lidem v zemětřesením postiženém Haiti.“

Sbírku na Ostravsku organizovala Charita Ostrava společně s Charitou sv. Alexandra. Z celkové částky je 65 procent určeno na provozování aktivit Charity. Zbývajících 35 procent bude použito ha humanitární pomoc v zahraničí. V rámci celé Diecézní charity ostravsko-opavské přispěli lidé do sbírky 11 119 755 korunami. (dk)

 

Řidiči, přijďte včas

Znovu opakujeme – výměna řidičských průkazů vydaných od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000 se musí podle zákona uskutečnit do 31. prosince letošního roku. Opakované apely na řidiče jsou nutné, většinou to nechávají na poslední chvíli. I když doba na výměnu se zdá dlouhá, není dobré nechávat tento úkon až na konec roku.
Výměna řidičáků je bezplatná, potřebujete jen doklad totožnosti, starý řidičský průkaz a jednu fotografii 3,5x4,5 cm. Obyvatelé Ostravy mohou o výměnu žádat na odboru dopravně-správních činností na ulici 30. dubna u Radnice města Ostravy (bývalé VOKD, posléze Union banka). Na tomto pracovišti v Ostravě žádají o výměnu řidičáků také občané dvanácti okolních obcí s rozšířenou působností – Vratimova, Čavisova, Dolní Lhoty, Horní Lhoty, Klimkovic, Olbramic, Staré Vsi nad Ondřejnicí, Šenova, Václavovic, Velké Polomi, Vřesiny a Zbyslavic.
Znovu upozorňujeme, že vystavení nového řidičského průkazu trvá do 20 dnů, v začátku příštího roku budou staré, nevyměněné řidičáky znamenat už přestupek. (r)


vy se ptáte, my odpovídáme


Mohu na hodinovou časovou jízdenku městské dopravy jet několik zastávek na nákup a v rámci vymezené hodiny se na stejnou jízdenku vrátit?

Pokud cestující dodrží následující podmínky a svoji cestu tam i zpět stihne v daném časovém limitu jízdenky, je jedno, kolik zastávek projede nebo kolik přestupů uskuteční.

Krátkodobé jízdenky OSTRAVA XXL platí na území tarifní oblasti Ostrava XXL (zóny č. 1, 2, 3, 4, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 25). Jedná se o území města Ostravy a přilehlých měst a obcí. Tyto jízdenky jsou omezeny pouze časem a platí u dopravců: Dopravní podnik Ostrava, Veolia Transport, TQM-holding a Radovan Maxner, neplatí u dopravců České dráhy a ČSAD Karviná. Výjimkou jsou SMS jízdenky, které platí jen ve spojích Dopravního podniku Ostrava. Na tramvajové lince č. 5 je tarifní výjimka a i zde platí na trase Dolní Lhota - Zátiší a zpět pro krátkodobé jízdenky pouze časové omezení. (d)


Jízdenky lze vyměnit

V neděli 31. ledna skončila platnost krátkodobých (12 Kč na 15 min. a 20 Kč na 60 min.) a 24hodinových jízdenek Dopravního podniku, u nichž došlo ke změně ceny v souvislosti s novým tarifem platným od 1. 1. 2010. Nevyužité krátkodobé jízdenky v těchto hodnotách si mohou cestující vyměnit za nové (13 Kč, resp. 21 Kč) nejpozději do soboty 27. února 2010 ve všech prodejnách jízdních dokladů DPO. Rozdíl v ceně musí zákazník doplatit. Po uvedeném termínu už výměna nebude možná. (ič)

 

Cena za prezentaci

Ocenění v kategorii Nejlepší multimediální prezentace na CD nebo DVD bylo Ostravě uděleno v soutěži pořádané organizacemi COT media, CzechTourism a Veletrhy Brno. Stalo se tak v Grand Prix Regiontour aneb Náš kraj 2009 na 20. mezinárodním veletrhu průmyslu cestovního ruchu v polovině ledna. Do soutěže se zapojily desítky krajských úřadů, měst a obcí, informačních center, destinačních managementů i komerčních subjektů. (r)


Strana 3


Náměstek primátora Lukáš Ženatý předpokládá, že pokračování prací snad už nic neohrozí

 Výstavbu Nové Karoliny pohlídáme

rozhovor

Podařilo se. Velkolepý projekt výstavby nového moderního centra Ostravy, jehož výstavba začala před dvěma lety, konečně znovu ožije. Světová ekonomická krize se dotkla také Ostravy, začalo se šetřit, mnohé projekty zastavil nedostatek peněz úplně. Kolem čtvrti Nová Karolina se už napsaly tisíce řádků, opuštěné staveniště uprostřed města vyhlíželo bezútěšně. O zásadním obratu hovoří náměstek primátora pro finance a majetek Lukáš Ženatý:

„Potvrdilo se, že městem vybraný investor společnost Multi Development je kvalitní partner. V začátku letošního roku mu po mnoha měsících jednání banky poskytly úvěr. I když ekonomická krize zdaleka není u konce, spolehlivým a důvěryhodným investorům finanční domy přece jen úvěry začínají dávat. Úvěrová smlouva pro společnost Multi byla 12. ledna podepsána, na dvouletou I. etapu výstavby Nové Karoliny představuje 98,5 milionu eur, což je 2,6 miliardy korun. První etapa je vždy nejnáročnější. Zastupitelstvo města již schválilo posunutí harmonogramu stavby o 24 měsíců, dodatek ke smlouvě však primátor podepíše, až developer předloží právě tuto úvěrovou smlouvu. Město bude pečlivě dozorovat plnění harmonogramu stavebních prací. Vkládáme své investice, spolu s penězi z EU, do doprovodných staveb, jakými jsou například prodloužení ulice Porážkové a dopravní zpřístupnění lokality na její hranici, za kterou už pokračují práce developerské společnosti. Máme proto eminentní zájem na tom, aby se výstavba z nějakých jiných, podružnějších důvodů, opět nepřibrzdila.“

Kdy by mohly práce na staveništi pokračovat?

„Dost závisí na počasí, stavební práce vždy v zimě stagnují. Za příznivého počasí by mohly práce pokračovat tak v březnu. Jen připomínám, že kromě obchodního centra I. etapa zahrnuje také obytný komplex, velký administrativní objekt, který staví Passerinvest Group, náměstí s podzemním parkovištěm, část hlavní třídy a na jejím konci rekonstruovaný historický objekt tzv. Dvojhalí, který bude sloužit kultuře a dalším aktivitám.“

Dá se srovnat projekt Nové Karoliny s něčím obdobným v republice?

„Těžko. Je to skutečně mimořádná záležitost, když si uvědomíme, že se ve městě vlastně buduje celá nová čtvrt. Takový projekt v republice nemá obdoby. V závěru výstavby, tedy v roce 2018, původně 2016, má tato část města na 32 hektarech nabízet 97 tisíc m2 maloobchodních ploch, 67 tisíc m2 kancelářských prostor a 78 tisíc m2 bytových ploch. Kromě toho kulturní zařízení, tisíce čtverečních metrů pro parkování, hodně zeleně a relaxačních zón prakticky až ke břehům Ostravice. Uvědomíme-li si, že Nová Karolina v budoucnu plynule naváže na rekonstruovanou a oživenou oblast Dolních Vítkovic a z druhé strany možná i na zamýšlený kulturní Klastr Černá louka (píšeme o něm na jiné straně), mohou se Ostravané na budoucnost města opravdu těšit. Domnívám se, že je to v měřítku Evropy, ale možná i větším, unikátní projekt a posune laťku úrovně města hodně vysoko. Připomínám, že to není záležitost několika let, spíše jedné generace.“

Považujete se za vizionáře, je pro vás budoucnost města a projekt Nové Karoliny pracovní výzvou?

„Využití lokality Nové Karoliny je projekt, který mě provází téměř po celou moji profesní kariéru. Už v roce 1992 jsem byl u přípravy dekontaminace celého tohoto území a od té doby mě znovuvyužití daného prostoru víc a víc zajímá a pracovně zaměstnává. Doufám a věřím, že se dočkám nejen dokončení prvních staveb, ale i celého projektu, který městu přinese výrazně novou kvalitu života.“ (k)

Foto: Vizualizace Hlavní třídy Nové Karoliny – pohled k Dvouhalí v pozadí – jak by měla vypadat v budoucnu

Jaká je budoucnost Hrušova?

V rozvojovou zónu určenou funkčně pro lehký průmysl, případně pro podporu drobného a středního podnikání, chce změnit město Ostrava část Hrušova v blízkosti dálnice D1, ulice Bohumínské a skládky společnosti OZO Ostrava. Z lokality se vystěhovali původní obyvatelé převážně po devastujících povodních v roce 1997 a v současnosti tvoří silný sociální brownfield. Záměrem vedení města je toto území formou asanace opět uvést do života a najít pro něj optimální využití, proto město stále vykupuje pozemky od soukromých vlastníků. Nedávno radní například rozhodli o vykoupení téměř tisícovky metrů čtverečních od dvou vlastníků za necelých 400 tisíc korun.

Pozemky v Hrušově vykupuje město posledních deset let, každý rok do toho investuje několik milionů korun. Je nutné scelit plochu o rozloze zhruba 35 hektarů, asanovat ji, což předpokládá vytvořit ochranu proti dalším záplavám. Tato ochrana obsahuje zejména plošné navýšení terénu v některých místech až o tři metry, dále také vodní zdrž pro jímání dešťových vod z okolí.

Město spolu s obvodem Slezská Ostrava v současnosti vlastní 51 procent daného území, brzy má bezúplatným převodem získat dalších 6 procent od Lesů ČR. Téměř 26 procent vlastní společnost RPG RE Land, která na přípravě rozvojové zóny s městem úzce spolupracuje na základě společně uzavřeného memoranda. Zbylé pozemky stále patří soukromým osobám či firmám, od nichž je chce město získat do roka. Před žádostí o stavební povolení je totiž nutné vyřešit vlastnické vztahy a pozemky získat buď odkupem nebo vyvlastněním, případně jinou smluvní formou. Jednání o budoucí podobě území i zdrojích financování se připravují. Společnost RPG je spolu s městem zapojena do mezinárodního projektu (ACT4PPP), který z prostředků EU umožňuje prověřit možné formy spolupráce mezi soukromým a veřejným sektorem (PPP) a řeší formu budoucího využití. Více informací lze o celém projektu Hrušov získat na stránkách www.ostrava.cz v sekci podnikatel. (jš)


Strana 4


Střípky !!!

TEPLO Z INFOTHERMY.

Sedmnáctý ročník mezinárodní výstavy Infotherma 2010 probíhal od 18. do 21. ledna na Černé louce. Největší specializovanou výstavu u nás o vytápění, úsporách energie a využívání obnovitelných zdrojů v malých a středních objektech zahájil náměstek primátora Ostravy Lukáš Ženatý (na snímku vlevo) se zástupci ministerstev životního prostředí, průmyslu a obchodu, zemědělství, Hospodářské komory ČR a dalšími osobnostmi. Hlavním mottem letošního ročníku bylo představení výrobků a služeb, pro které lze získat dotace z fondu Zelená úsporám. Výstavu zhlédlo přes 25 tisíc návštěvníků, prezentovalo se na ní 360 domácích a zahraničních firem a organizací. (vi)

JIŘÍ VODIČKA S JFO.

Houslista Jiří Vodička vystoupil v lednu v Domě kultury města Ostravy na dvou koncertech Velkého symfonického cyklu. V doprovodu Janáčkovy filharmonie, pod taktovkou amerického dirigenta Joela Smirnoffa, přednesl Španělskou symfonii skladatele Edouarda Lala, jednu z nejkrásnějších, ale také nejobtíženějších světových houslových skladeb. V programu dále zazněly Koncertní hudba Paula Hindemitha pro smyčce a žestě a Schubertova symfonie C dur „Velká“. Dvaadvacetiletý umělec, původem z Ostravy, patří mezi největší houslové talenty, což před časem dokázal úspěchem ve světově uznávané soutěži Young Concert Artists. V evropském kole v Lipsku zvítězil, ve finále v New Yorku se stal laureátem druhé ceny. (vi)

HOST Z LUCEMBURSKA.

Velvyslanec Lucemburského velkovévodství v České republice Jean Faltz zavítal poslední lednový čtvrtek v rámci dvoudenní pracovní návštěvy Ostravy na radnici, kde jej přijali náměstci primátora Lubomír Pospíšil, Dalibor Madej a vedoucí kanceláře primátora Michal Hrotík. Hosta seznámili s historií a současností Ostravy. Lucemburský diplomat vyjádřil své sympatie k Ostravě, když sám pochází z průmyslového města Esch. Popřál hodně zdaru v úsilí o získání titulu Evropské hlavní město kultury 2015. V této souvislosti obě strany hovořily o přípravě výstavy o životě a době Jana Lucemburského, která v Ostravském muzeu začne v prosinci letošního roku. (vi)

KŘEST KALENDÁRIA.

Čtrnácté Ostravské kalendárium, v němž jsou přehledně zkoncentrovány události uplynulého roku spojené s městem, bylo v pondělí 1. února představeno veřejnosti v Archivu města Ostravy. Kalendárium v chronologickém přehledu uvádí informace o politických, ekonomických, společenských, kulturních a sportovních událostech vztahujících se k Ostravě. Publikaci pokřtili náměstek primátora Dalibor Madej (na snímku vpravo) s jejím autorem, kronikářem města Ostravy Martinem Juřicou, a ředitelka archivu Blažena Przybylová. Publikace byla v omezeném nákladu dodána do Ostravských info center, kde je k dispozici zdarma. Můžete si ji prohlédnout i na webu http://amo.ostrava.cz. (vk)


Cenná rada pro cestování

V závěru roku 2009 nabyl účinnost zákon č. 403/2009 Sb., kterým se mění zákon 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon byl mimo jiné doplněn o § 13a, který upravuje postup, jak informovat o cenách zájezdů klienty jednotlivých cestovních kanceláří.

Nová úprava má za cíl odstranit oddělené uvádění částek, které musí být spotřebiteli povinně uhrazeny, jako jsou palivové, bezpečnostní a letištní poplatky, což bylo pro mnoho klientů cestovních kanceláří matoucí. Z tohoto důvodu musí prodávající spotřebiteli poskytnout informaci o konečné ceně zájezdu, která musí být zaplacena. Jedná se o takovou cenu, kdy po jejím zaplacení klient může zájezd v rozsahu, jak je uveden v nabídce katalogu, absolvovat, bez dalších příplatků.

Pokud se jedná o příplatky za služby, které nejsou složkou zájezdu (např. fakultativní zájezdy, rozsah stravování, nadstandardní ubytování, dopravní služby, které nemusí být využity, zajištění víz apod.) a klient si je může zajistit a uhradit jiným způsobem nebo je nevyžaduje či nepotřebuje, pak nebude zahrnuta v konečné ceně zájezdu a klient bude cestovní kanceláří o nich informován v oddělených složkách. U služeb či poplatků, jejichž cena není známa v časovém předstihu, musí cestovní kancelář v katalogu uvést, že neopominutelnou součástí zájezdu jsou i tyto služby, a musí informovat o čase a místě zpřístupnění této ceny pro spotřebitele. V případě prodávaných zájezdů za sníženou cenu (tzv. last moment) je možno uvést pouze konečnou cenu.

Ve druhé polovině roku 2009 již byly v tisku katalogy cestovních kanceláří na příští sezonu a tak se mohou vyskytnout ještě cenové informace podle starých pravidel i v roce 2010.
Tomáš Klouzal, vedoucí oddělení kontroly, živnostenský úřad


Prvňáčky nanečisto

Od 15. do 27. ledna probíhaly v ostravských základních školách zápisy dětí do prvních tříd pro školní rok 2010-11. Do lavic se nanečisto posadily na tři tisícovky budoucích prvňáčků. Jejich počet se již zhruba čtyři roky pohybuje kolem této hranice. Letos mohli díky novele zákona rodiče poprvé přihlásit do prvních tříd i mladší děti. Podmínkou bylo jejich narození mezi lednem a červnem školního roku, v němž dítě dosáhne šestého roku věku. K zápisu do první třídy rodiče potřebovali doporučení odborného lékaře a pedagogicko psychologické poradny. Mladším nadaným dětem se tak od září naskytne možnost rozvíjet svůj talent dříve, než bývalo obvyklé. Největší výběr, ze dvaceti základních škol, měli rodiče v obvodu Ostrava-Jih. (vi)

 

Šance najít práci byly i v krizovém roce

úřad práce


Vývoj na ostravském trhu práce byl zejména v průběhu druhého pololetí loňského roku příznivější, než očekávali analytici Úřadu práce v Ostravě. I v optimističtější variantě předpovídali k 31. lednu 2009 více nezaměstnaných (22 800 osob) a vyšší míru nezaměstnanosti (12,6 procenta), než byla nakonec skutečnost, tedy 20 400 evidovaných uchazečů o zaměstnání a míra nezaměstnanosti 11,3 procenta.

Hospodářská krize loni zasáhla okres Ostrava v menší míře než mnohá další místa našeho kraje i České republiky. V roce 2008 byla Ostrava mezi šesti okresy Moravskoslezského kraje v míře nezaměstnanosti třetí, v roce 2009 čtvrtá. V prosinci 2008 jsme se podíleli počtem uchazečů o zaměstnání na celkové nezaměstnanosti v kraji 26,7 procenta, o rok později pak 25,3 procenta. V rámci celé České republiky jsme měli v prosinci roku 2008 ze 77 okresů 16. nejvyšší míru nezaměstnanosti, po roce jsme klesli na 25. místo.

Relativně dobré výsledky překvapí tím spíše, že velmi dramaticky v průběhu loňského roku ubývalo také v Ostravě pracovních příležitostí, takže v prosinci 2009 jich bylo jen zhruba 20 procent ze stavu o rok dříve. Když potom porovnáme, kolik uchazečů o zaměstnání opustilo evidenci Úřadu práce v Ostravě proto, že se jim podařilo získat zaměstnání, výsledek je stěží uvěřitelný. V roce 2009 to bylo 13 314 osob, o 2,7 procenta více než v roce předchozím! Je zřejmé, že absorpční schopnost trhu práce v Ostravě je vyšší, než ukazuje databáze volných pracovních míst úřadu práce, kde ke konci prosince 2009 bylo regi¬strováno pouze 889 míst. A to je jistě dobrá zpráva. (SB)


Strana 5

Předseda ČMFS Ivan Hašek podpořil stavbu městského stadionu, Ostrava je podle něj baštou kopané

 Fotbalový chrám v našem městě bude!

První muž našeho nejpopulárnějšího sportu Ivan Hašek se ve středu 20. ledna setkal v Radnici města Ostravy s primátorem Petrem Kajnarem. Předseda Českomoravského fotbalového svazu přijel podpořit výstavbu nového stadionu, který má kromě fotbalu sloužit také k pořádání kulturních a společenských akcí.
Přes mírné zdržení město od záměru postavit fotbalový stadion neustoupí. Podpora jde ve městě napříč politickým spektrem. Petr Kajnar na tiskové konferenci potvrdil, že v průběhu letošního roku dojde k definitivnímu potvrzení lokality, představení projektu, k vyhlášení veřejné zakázky na zhotovitele. Ze čtyř posuzovaných ploch vyšel nejlépe městský pozemek u Ostravské ulice ve Svinově. Patrioty může těšit, že leží ve Slezsku.

Primátor nepochybuje, že stadion bude hotov nejpozději na začátku roku 2013. Způsob financování výstavby s odhadovanými náklady kolem jedné a čtvrt miliardy korun zatím nebyl určen. Jednou z navržených metod je realizace formou DB (Design Build). Jde o přípravu území, dokumentace až po samotnou výstavbu pro klienta tzv. na klíč. V současné době je zpracován investiční záměr projektu, geologický průzkum a studie řešení dopravy v okolí nového stadionu.

Ivan Hašek připomněl, že Ostrava je tradiční baštou českého fotbalu. Díky svým parametrům (kapacita 30 tisíc diváků) se stadion zařadí do kategorie Elite. Stane se největším a nejlépe vybaveným fotbalovým stánkem u nás, s možností pořádání zápasů v rámci soutěží FIFA a UEFA. Předseda ČMFS naznačil, že by provoz městského stadionu v Ostravě mohlo zahájit mezistátní utkání české reprezentace.

„Hrával jsem za klub, který u vás není moc populární. Atmosféra tu ale byla vždy jedinečná,“ připomněl bývalý hráč Sparty a dodal. „Baník, jeho hráči a fanoušci, si nový stadion určitě zaslouží.“ (vi)

Foto: Ivan Hašek by chtěl ostravský fotbalový stadion otevřít zápasem české reprezentace Foto: Libor Vidlička

 

Pro děti s diabetem

Město Ostrava spolu s dalšími institucemi finančně podporují děti s diabetem. V závěru loňského roku se v Luhačovicích uskutečnily už osmé Barevné DIAdny 2009, což je zdravotně-edukační akce pro dětské pacienty s diabetes mellitus I. typu (cukrovka) a jejich rodiče. Sdružení Dítě s diabetem se snaží umožnit těmto dětem plnohodnotný život a přispívá také k lepší informovanosti veřejnosti. Součástí akce byly odborné přednášky, interaktivní forma výuky pro děti i dospělé tzv. „Konverzační mapy“ a prezentace pomůcek pro diabetiky. Účastníci mohli využít konzultace terapeuta. Odborným garantem byla MUDr. Naděžda Filáková z Městské nemocnice Ostrava. (d)

 

Primátor dálnici nevzdává

Od prvního ledna nesmějí řidiči osobních vozidel do 3,5 tuny vjet na ostravskou část dálnice D1 bez dálniční známky. Vloni v prosinci požádal primátor Petr Kajnar ministra dopravy Gustava Slamečku o udělení výjimky v rámci zavedení dálničních poplatků pro dálnici na území města Ostravy. Poukázal na to, že dálniční průtahy Prahou a Brnem zpoplatněny nejsou. Argumentoval, že dálnice byla projektována jako součást komunikačního systému ve městě s kladným vlivem na životní prostředí.

 Písemná odpověď ministra, která dorazila na radnici v půli ledna, Ostravany rozhodně nepotěšila. Primátorovu žádost o výjimku zamítla. Ministr Slamečka zdůvodnil zamítnutí finanční náročností výstavby dálnic a rychlostních silnic. Ministerstvo dopravy navíc hodlá postupně rušit veškeré výjimky.

Primátor Kajnar nepovažuje problém za uzavřený. Řešení ale nevidí v horizontu dnů, spíše měsíců. Podniká kroky, aby byla výjimka Ostravě udělena. Není vyloučeno, že se na základě právní analýzy obrátí na správní soud. Hodlá spolupracovat také s vedením měst Prahy a Brna, kterým odnětí výjimky hrozí. Ve světě je běžné, že velká města mají dálnice nebo rychlostní silnice bez poplatku. (av, vi)


Projekt Ostravské univerzity ‚Můj nový život‘

Na děti a mládež z dětských domovů a výchovných ústavů je zaměřen evropský projekt, který vypracovala Pedagogická fakulta Ostravské univerzity s cílem usnadnit těmto dětem start do samostatného života.

Kurzy, které jim mají pomoci získat praktické vědomosti a dovednosti, připravuje odborný tým, jenž z velké části tvoří vychovatelé z dětských domovů a výchovných ústavů. V rámci výuky mladé slečny a pánové hovoří s lektory např. o ekonomice běžného života, o svých právech a povinnostech, s pracovnicí úřadu práce nacvičují pohovor do zaměstnání, diskutují s psychology o domácím násilí, partnerských vztazích, absolvují kurz PC, seznamují se s domácím rozpočtem apod. Problematiku závislostí na drogách, alkoholu, cigaretách, automatech s dětmi probírají pracovníci společnosti RENARKON, přednášku, která se zabývá kriminalitou a otázkou páchání násilných činů, zajišťují pracovníci Městské policie Ostrava, skupina prevence a propagace.

Specifický 34hodinový vzdělávací program „Můj nový život“ absolvovalo zatím 66 dětí z jedenácti dětských domovů a jednoho výchovného ústavu z Moravskoslezského kraje. Letos na jaře se uskuteční ještě dva běhy kurzu, kterými by mělo projít dalších 40 účastníků z osmi zařízení institucionální péče z kraje.

Projekt Operačního programu Vzdělávání a konkurenceschopnost CZ.1.07/1.2.10/11.0006 „Příprava dětí a mladých lidí na vstup do samostatného života“, jehož realizace končí v říjnu 2010, je spolufinancován Evropským sociálním fondem, poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj. Veškeré informace o projektu jsou umístěny na webových stránkách http://projekty.osu.cz/domovy/www/. (vk)


Strana 6


Městská policie hodnotila a oceňovala

V sále zastupitelstva Radnice města Ostravy se ve středu 20. ledna uskutečnil aktiv zaměstnanců Městské policie Ostrava (MPO). Její ředitel Zdeněk Harazim v úvodu zhodnotil první rok naplňování cílů nové koncepce rozvoje MPO. Primátor Petr Kajnar poděkoval strážníkům za jejich práci. „Vaše povolání je obtížné. Je to více poslání. Za poslední roky šla městská policie hodně nahoru. Pořád je ale co zlepšovat,“ dodal primátor, který neopomněl ocenit výbornou spolupráci s republikovou policií a hasiči v rámci Integrovaného záchranného systému.

Během slavnostního ceremoniálu byly uděleny čestné odznaky MPO. Jedno ze čtyř zvláštních policejních ocenění ve tvaru stužky, které lze za dlouhodobě vynikající výsledky ve službě získat, převzali z rukou primátora strážníci Marek Banas, Václav Bečaj, Rudolf Javora, Patrik Kajzar, Jaromír Kolařík, Jaroslav Kubů, Jaroslav Močigemba, Petr Pasker, Milan Pudzich a Tibor Tkáč. „Čestný odznak je pro mě pocta, ale zároveň výzva,“ shrnul Milan Pudzich, dnes technický pracovník, který u MPO začínal jako strážník už v roce 1993.

Za dlouholetou aktivní spolupráci s městskou policií na úseku prevence kriminality, zajišťování veřejného pořádku, bezpečnosti osob a ochrany majetku byly čestné odznaky městské policie uděleny také prvním „nestrážníkům“. Řediteli městského ředitelství Policie ČR v Ostravě Tomáši Landsfeldovi a náměstkovi ředitele Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje Vladimíru Vlčkovi. Jako host se aktivu zúčastnil poprvé Tomáš Tuhý, jmenovaný v lednu t. r. do čela nově zřízeného ředitelství Policie ČR Moravskoslezského kraje. (vi)

Foto: Primátor Petr Kajnar blahopřeje k udělení čestného odznaku Milanu Pudzichovi, který u Městské policie Ostrava pracuje od roku 1993.

 

 Nehodovost ve městě? Nelepší se

Z hlediska statistiky nastal v roce 2009 značný pokles nehodovosti v porovnání s lety předcházejícími (asi 40 procent), jedná se však pouze o oficiálně statisticky evidované dopravní nehody. Další nezanedbatelnou část tvoří dopravní nehody nepodléhající oznamovací povinnosti, ale Policie České republiky událost šetřila po oznámení účastníky události či náhodnými svědky. Tato skupina dopravních nehod tvoří zhruba 20 procent z celkového objemu. Loni bylo evidováno na celém území Ostravy celkem 3039 nehod.

Jsme nepozorní

Mezi nejpočetnější příčiny nehod patří nepozornost při řízení vozidla, nedodržení bezpečné vzdálenosti za vozidlem, nesprávné otáčení a couvání, nedání přednosti v jízdě či nezvládnutí vozidla.

V roce 2009 se ve srovnání s rokem předchozím bohužel významně zvýšil počet dopravních nehod se smrtelným zraněním (nárůst o 9 na 17 osob), rovněž přibylo těžce zraněných – nárůst taktéž o 9 na 38, stejná situace je u i lehkých zranění (celkem 567 osob, více o 42 případů). Nárůst byl zaznamenán v celém spektru důležitých sledovaných ukazatelů. Jedinou výjimku tvoří počty dopravních nehod řešených policií, který je zapříčiněn změnou legislativy k 1. lednu 2009.

Díky novému zákonu o provozu na pozemních komunikacích radikálně ubylo těch, kteří rychlostní limit překračují o dvacet a více kilometrů za hodinu. Výrazně více lidí také začalo poutat své děti v autosedačkách.

Pomáhá moderní technika

Při dohledu nad silničním provozem využívali loni policisté nejmodernější dostupnou techniku. S pomocí vrtulníku Letecké služby první pomoci se zaměřili na problematická místa, jakým je například silnice I/11 od Hrabyně po Ostravu-Porubu včetně Josefovického kopce, či silnice I/58 od Mošnova po Ostravu-Dubinu, kde při neopatrnosti a porušování zákona vznikají závažné dopravní nehody s tragickými následky.
Policisté Dopravního inspektorátu Ostrava se účastnili dalších 62 dopravně bezpečnostních akcí různého charakteru či bezpečnostních akcí „SÍTO“ zaměřených na kon¬trolu řidičů bez řidičského oprávnění, řidičů pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek, na zadržení osob v pátrání a podobně. (red)

Foto: Ani sníh a náledí řadu řidičů nepřinutí přizpůsobit jízdu podmínkám, následky bývají drahé i bolestné. Foto: Petr Kůdela

 

stalo se

KRADLA I S DĚTMI.

Do jedné ostravské prodejny přišla žena se čtyřmi dětmi ve věku 5, 9, 10 a 13 let. Schovala jim pod bundy zboží v celkové hodnotě 430 korun a všichni poté prošli přes pokladnu, zboží nezaplatili. Zlodějku zadržel pracovník bezpečnostní služby. Trvala na tom, že chtěla vzít pouze dvě balení sýra. K ostatnímu zboží se neznala a tvrdila, že to musely děti vzít samy bez jejího vědomí. Strážníci přivolali Policii ČR a o události vyrozuměli příslušný orgán sociální péče.

NIC MU NENÍ SVATÉ.

Ve svinovském kostele odcizil 29letý muž hotovost z pokladničky, do které věřící ukládají peněžité dary. Ta však byla napojena na zabezpečovací zařízení, a proto zazněl alarm. Farář vyběhl před kostel a spa¬třil utíkajícího muže. Dva kolemjdoucí se za ním rozběhli. Podařilo se jim ho dopadnout a přivolali strážníky. Muž odcizenou hotovost faráři vrátil. Strážníci zjistili, že dotyčný již byl v uplynulých třech letech za krádež potrestán. Zloděj může strávit až tři roky ve vězení.

LOUPEŽ SE NEPODAŘILA.

Časně ráno zadrželi strážníci městské policie tři mladé muže při vloupání do vozidla ve Vítkovicích. Pachatelé se sice pokusili uprchnout a odhodili věci z auta, ale byli dopadeni. Vrtačka, autorádio a taška na doklady se tak vrátily ke svému majiteli. Tři zadržené převzala Policie ČR. Za krádež jim hrozí několik let vězení.

TAK MLADÁ A TAK OPILÁ.

Na silně opilou 17letou dívku narazili strážníci v Hrabůvce. Ležela na zemi a nebyla schopna se postavit. Strážci zákona přivolali sanitku, ta dívku převezla do nemocnice. Zprávu o dívce dostala matka, o události byl rovněž informován orgán sociální péče a Policie ČR.

ASI MILUJE ZVONKOHRU.

Značně podnapilý 51letý muž zvonil v noci na domovní zvonky v Hrabůvce. Nemohl se strefit na zvonek své přítelkyně, tak jich vyzkoušel více. Rozezlení obyvatelé domu zavolali na linku 156. Strážníci se snažili muži nejprve domluvit, ale marně. Dotyčný stále zvonil, odmítal předložit doklady a nakonec musel být pro agresivitu předveden na Policii ČR s pouty na rukou. Hrozí mu pokuta až 5 tisíc korun za přestupek proti veřejnému pořádku.

SENIOŘI, BUĎTE OPATRNÍ!

Neznámý muž navštívil 76letou ženu a vydával za jejího synovce. Žádal o půjčení 70 tisíc korun údajně pro známou. Když odešel, žena kontaktovala dceru a ta se obrátila se žádostí o pomoc na strážníky. U dveří staré paní pak pro změnu zazvonila neznámá dívka, která si chtěla vyzvednout peníze pro svého známého. Strážníci podezřelou, teprve 12letou dívku, zadrželi a předali přivolaným policistům. Ti případ šetří jako trestný čin podvodu, za který pachateli hrozí až 5letý trest odnětí svobody.


Strana 7


Město Ostrava podpoří bilingvní a cizojazyčnou výuku na mnoha školách

Kolik znáš jazyků, tolikrát jsi člověkem

Latinská předpona bi- znamená dva. Pokud bychom tedy dali za pravdu známému úsloví Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem, absolventi bilingvních škol by měli být člověkem minimálně dvakrát.

Město Ostrava vyhlašuje nový dotační program, který pomůže rozvoji bilingvní a cizojazyčné výuky v mateřských, základních i středních školách na území města. Věřme, že úsilí města zvýšit zájem občanů o aktivní znalost cizích jazyků se v budoucnu všem vyplatí. Znalost cizího jazyka znamená téměř jisté uplatnění na trhu práce. Po zveřejnění zásad pro poskytování této dotace (například na webových stránkách města) budou o ni moci školy začít žádat.

Co je to bilingvní výuka?

Bilingvní školy, v nichž výuka probíhá nejen v češtině, ale také v cizím jazyce, začínají už od škol mateřských. V Ostravě jich máme dokonce několik. Anglická slovíčka do sebe vstřebávají zcela malé děti při hře například ve školce Ostrčilova v centru města, v Porubě v MŠ Monty nebo v MŠ Teddy na Dubině apod. Učitelka hovoří anglicky po celou dobu pobytu ve školce, pouze v případě nouze nejvyšší si vypomůže českým slůvkem.

Bilingvní výuka od první třídy na základních školách probíhá dvojím způsobem. Buď jsou přímo s povolením ministerstva školství vyučovány vybrané předměty v cizím jazyce (například matematika, fyzika), zatímco čeština, ale také český dějepis nebo zeměpis, zůstávají v jazyce rodném. V Ostravě tuto formu najdete například na ZŠ Ostrčilova.

Obsah spolu s jazyky

Zcela nově se do českých škol zavádí obsahově a jazykově integrovaná výuka CLIL (Content and Language Integrated Learning), při níž si žáci sami zjišťují fakta v angličtině v odborných předmětech například prostřednictvím internetu. Žáci a studenti se při dvojjazyčné výuce cizí jazyk nejen učí, ale zároveň v něm myslí.
V Ostravě by nás o tom přesvědčili žáci například na gymnáziu Hladnov, gymnáziu P. Tigrida, gymnáziu 1st International School, ZŠ Ostrčilova, ZŠ Monty apod. Na zahraniční škole 1st International School mohou plnit povinnou školní docházku v čistě zahraničním prostředí i čeští žáci.

Nejde vždy jen o angličtinu. Česko-španělské Gymnázium Hladnov nabízí intenzivní studium španělštiny a vybraných předmětů ve španělštině (dějepis, zeměpis, matematika, fyzika a chemie) už od září roku 2004. (vk)


 Kampaň je v plném proudu

Úvodní informace o zahájení kampaně „Učte se jazyky – myslete na svou budoucnost“, kterou vyhlásilo město Ostrava ve spolupráci s agenturou Ian Derson advertising, jsme přinesli v lednovém vydání OR. Připomínáme, že projekt oslovuje mladé lidi žijící a studující na území města. Hlavními tvářemi kampaně jsou mladí Ostravané fotbalista Baníku Ostrava Mario Lička a studentka a modelka Blanka Štramberská (viz plakát na straně 16). Oba působili v zahraničí a na vlastní kůži si vyzkoušeli potřebu jazykové vybavenosti.

Kampaň s finanční dotací města zhruba 2 miliony korun začala v minulém měsíci a vyvrcholí v červnu 2010. Podrobné informace lze získat na internetovém portálu www.ucsejazyky.cz. Zde si mohou žáci a studenti do 26 let bydlící nebo studující v Ostravě zasoutěžit o řadu hodnotných cen, např. notebooky, mobilní telefony, jazykové kurzy v zahraničí, poukázky na módní oblečení apod. Na tomto webu zájemci najdou také informace o možnosti výuky jazyků na všech ostravských školách.

 Na čtyři otázky prvního a druhého kola soutěže v angličtině na téma historie a současnost města můžete na portále www.ucsejazyky.cz odpovídat až do neděle 14. února 2010. Dalších šest kol organizátoři postupně zveřejní do 26. dubna. Výherci soutěže budou vyhlášeni poslední květnový den. (vi)

 

Statutární město Ostrava
vyhlašuje dotační program na
Rozvoj bilingvní
a cizojazyčné
výuky
v mateřských, základních a středních školách se sídlem na území města Ostrava pro rok 2010. Informace k uvedenému programu jsou k dispozici na www.ostrava.cz, odbor školství, kultury, sportu a volnočasových aktivit, oddělení školství, a na Úřední desce města Ostravy.

 

Drama se nekonalo

Parlament dětí a mládeže města Ostravy (PDM MO) vybíral na svém první letošním zasedání nové vedení. Do čela stočlenného sboru byla v síni zastupitelstva Radnice města Ostravy zvolena Zuzana Procházková, studentka Vyšší odborné školy sociální a obchodní akademie. Mezi její hlavní priority patří upevnění pozice parlamentu a minimalizace konfliktů mezi členy. Nově vytvořenou funkci místopředsedy bude zastávat Adéla Francírková ze SOŠ a VOŠ zdravotnické. Post tajemníka potřetí v řadě obhájil Richard Vereš, student Matičního gymnázia, který je zároveň členem předsednictva Národního parlamentu dětí a mládeže. Předsedy komisí se stali Gabriel Radovský (mediální), Jan Plachý (zahraniční) a Matěj Benda (volného času). Radu PDM MO doplňují Sára Novorytová (radní pro lidská práva), Barbora Piskořová (radní pro životní prostředí) a Natálie Mochelová (radní pro správu administrativy). Parlament dětí a mládeže města Ostravy vznikl před třemi roky. Zastupitelé z řad školáků a studentů se scházejí zpravidla jednou za měsíc, rada dvakrát měsíčně. Působení PDM MO zaštiťuje od září 2009 Středisko volného času Korunka.
(dop)
Foto: Libor Vidlička


Strana 8

 

Informace pro občany jsou dostupné v katalogu i na webových stránkách města, nabízí desítky institucí

 Nabídka sociálních služeb je rozsáhlá

Téměř všichni je jednou budeme potřebovat. Senioři, lidé v nepříznivé sociální situaci, zdravotně postižení i další skupiny lidí často nevědí, kam se obrátit o pomoc. Přitom město Ostrava patří k nejlépe vybaveným nabídkou sociálních služeb v celé republice. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města Ostravy s uplatněním metody komunitního plánování, ve spolupráci s poskytovateli a uživateli sociálních služeb zjišťuje a vyhodnocuje, jaké jsou potřeby jednotlivých cílových skupin občanů, kterým jsou sociální služby a související aktivity určeny.

 Zhruba jednu třetinu těchto služeb nabízí město prostřednictvím svých zřízených příspěvkových organizací, ostatní služby jsou poskytovány ve spolupráci s nestátními neziskovými organizacemi, případně fyzickými osobami. Služby se poskytují v domácím prostředí občanů – tzv. terénní služby, ale také ambulantně, kdy občan dochází do zařízení, nebo v pobytových zařízeních. Zřizované instituce jsou financovány z rozpočtu města, kraje, státního rozpočtu, fondů EU ale také ze sbírek a od sponzorů. Málokdo ví, že Ostrava je celostátně vysoko ceněna za pečlivou přípravu komunitních plánů i jejich realizaci.

Na území města působí přes sedmdesát organizací, které významně doplňují nabídku organizací zřizovaných městem. Mnohdy jsou neziskové organizace výhradními poskytovateli určitých služeb. Město je podporuje ročně řádově v desítkách milionů korun. Nabídka služeb je opravdu pestrá. Pomoc se poskytuje seniorům, neslyšícím, zdravotně postiženým, nevyléčitelně nemocným apod. ve třiatřiceti druzích služeb jako jsou osobní asistence, sociální poradenství, denní centra, domovy pro seniory, chráněné bydlení, azylové domy, krizová centra aj. V současnosti připravuje odbor sociálních věcí a zdravotnictví 3. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava do roku 2014.

Nepřehlédněte – v pobočkách Ostravského informačního servisu, na odboru sociálních věcí a zdravotnictví, ale také v mnohých ordinacích lékařů lze zdarma získat Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava zpracovaný odborníky, kteří jsou členy struktury komunitního plánování. Katalog velmi detailně a přehledně shrnuje vše, co v této oblasti obyvatelům města lze nabídnout. Informace také na webových stránkách města www.ostrava.cz. (k)

Foto: Město se stará – nejen nabídkou služeb. Například každoroční vyhodnocování a oceňování Seniora roku je společenskou příležitostí, jak vyjádřit často obětavou a nezištnou pomoc důchodců městu i občanům. Ilustrační foto

 

Připravujeme zvláštní mapu

Praha, Brno i Opava už ji mají. Ostrava se na ni připravuje. Jde o soubor plastických map pro nevidomé a slabozraké občany. Jsou to speciální mapy, které zrakově postiženým pomáhají v orientaci na určitém území, vždy v určitém měřítku. Mají být k dispozici občanům v organizacích, které poskytují služby nevidomým a slabozrakým, v infocen¬trech, knihovnách, na vybraných školách, v charitě, na vybraných odborech magistrátu. V současné době se připravuje návrh smlouvy o výpůjčce, která by těmto institucím stanovila přesná pravidla, jak by měly plastickou orientační mapu propagovat, zpřístupňovat a bezplatně vypůjčovat, ale také aby se mapy neztratily a nepoškodily.

Zhotovitelem této pozoruhodné pomůcky pro zrakově handicapované je Dana Fuxová, mapy už získaly nejvyšší ocenění poroty v mezinárodní soutěži Tour Map. Město Ostrava tak v oblasti sociální péče nabídne další nadstandardní službu. (k)


Znáte Bílý kruh bezpečí?

Občanské sdružení „Bílý kruh bezpečí“ (BKB) se zaměřuje na pomoc obětem trestné činnosti, svědkům trestné činnosti a pozů¬stalým po obětech kriminality. Sdružení pracuje v celé republice, ostravská poradna poskytuje své služby klientům z Ostravy a regionu již třináct let. Od ledna 2010 rozšířila provozní dobu ostravské pobočky poradny v Domě kultury města Ostravy – úterý a středa od 16 do 18 hodin, v pátek od 16 do 18 hodin pro objednané klienty.

Pro sdružení pracují dobrovolníci, tedy bez nároku na odměnu. Pomoc poskytuje vždy dvojice poradců ve složení právník a psycholog. V odůvodněných případech (zvlášť závažná kriminalita) je sdružení schopné obětem zajistit i finanční pomoc z nadačního fondu, přípravu na soud, doprovod k výslechu atd.

Veškerá pomoc klientům je bezplatná, diskrétní a nestranná. Provoz poradny je finančně podporován Magistrátem města Ostravy a MPSV ČR.

Více informací na webových stránkách www.bkb.cz a na číslech 597 489 204 nebo 731 306 411. (r)


Slunovrat se vylepšil

Počátkem června roku 2009 začala v Domově pro seniory Slunovrat v Ostravě-Přívoze tolik očekávaná a potřebná rekonstrukce. Stavební práce probíhaly do konce kalendářního roku. Prostředky na rekonstrukci poskytlo ze svého rozpočtu město Ostrava.

Za plného provozu a za přítomností uživatelů sociální služby se podařilo zřídit samostatné požární úseky a přistavět evakuační výtah. Pro velkou náročnost byla rekonstrukce rozdělena do několika etap. Zrekonstruovány byly tři průchozí vícelůžkové pokoje, změněno uspořádání pokojů a zřízena sociální zařízení.

Rekonstrukce umožnila přiblížit se k naplňování ustanovení zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách zejména v plnění standardů kvality zaměřených na ochranu práv osob a na prostředí a podmínky poskytované služby. Poděkování za zkvalitnění Slunovratu patří Magistrátu města Ostravy, který na rekonstrukci poskytl 10 milionů korun.

Na nákup a instalaci signalizačního zařízení, jehož prostřednictvím lze kdykoli, zejména v naléhavých situacích, přivolat personál, přispěla Slunovratu částkou 100 tisíc korun rovněž Nadace OKD. Podmínky v tomto domově pro seniory se tak stále vylepšují.

Slunovrat patří mezi osm domovů pro seniory zřízené městem. Tato zařízení, podobně jako mnohá další v oblasti sociální péče, vyžadují nemalé náklady, stále je co zlepšovat. Spolu s Čtyřlístkem – centrem pro osoby se zdravotním postižením v Muglinově – a Centrem sociálních služeb v Mariánských Horách představovaly roční náklady například v roce 2008 jen na těchto deset zařízení přes čtvrt miliardy korun. (d)

Foto: Nové, pohodlné výtahy přispívají ke zkvalitnění služeb, ale i ke snadnější manipulaci pracovníků domova například s vozíčkáři. Foto: DSS


Strana 9


S náměstkem primátora Lubomírem Pospíšilem o městské záchranné službě

Prioritou je zachování kvality

zeptali jsme se

Lékařská služba první pomoci na Varenské ulici je příspěvkovou organizací města Ostravy. Lidé ji znají jako „malou“ záchranku, ta „velká“ spadá pod krajský úřad. Slouží pacientům, kteří sami přijedou do ambulance, lékaři však také v naléhavých případech vyjíždějí do terénu. Městská záchranná služba zahrnuje i zubní pohotovost a sanitní dopravu, slouží dospělým i dětem, spádovou oblastí je Ostrava a dvanáct okolních obcí ve správní působnosti města, ale také Hlučín, který podobnou službu zrušil. Záchranka spolupracuje se sousedící Městskou nemocnicí Ostrava, poliklinikou v Ostravě-Hrabůvce a poliklinikou Mepha Centrum v Porubě. Město je jako zřizovatel této velmi kvalitní služby ojedinělé v republice, o provoz služby se stará. Na další vývoj této služby jsme se zeptali náměstka primátora Lubomíra Pospíšila.

„Máme zájem zefektivnit provoz městské záchranky. Vkládáme do ní zhruba 40 milionů ročně. Po zavedení poplatků ve zdravotnictví se počet návštěv na stanici i počet výjezdů snížil zhruba o jednu třetinu. Chceme se chovat ekonomicky, všude se šetří, a tak i město zvažuje, jak co nejlépe a nejefektivněji pokračovat. Proto rada rozhodla situaci řešit. Byl ustaven tým odborníků v čele s ředitelem Městské nemocnice Ostrava Janem Zhánělem, který pracuje na analýze této služby.

Naší prioritou je zachovat kvalitu služeb poskytovaných touto záchrankou, ale financování musí být racionálnější. Zvažujeme fúzi s městskou nemocnicí a Fakultní nemocnicí Ostrava, protože tato špičková zdravotnická zařízení mohou poskytnout kvalitní péči, v naléhavých případech rychlou odbornou pomoc přímo v těchto nemocnicích. Část finanční režie, například i na vozový park, by tedy pokrývaly i obě zmíněné zdravotní instituce. Zatím víme, že nemocnice na návrh přistupují, výsledky analýzy budou známy do konce února. Rada města pak rozhodne o následném řešení. Opakuji – chceme zachovat vysokou úroveň profesionální služby a snížit finanční náklady. Předpokládám, že navrhovaný systém bude přijatelný pro všechny.“ (ok)

 

 Pro lidi bez přístřeší

Vedení města v reakci na kruté mrazy rozhodlo o uvolnění dalších 120 tisíc korun z rozpočtu pro osoby bez přístřeší. Ostrava poskytla v roce 2009 na programy pro sociálně ohrožené občany z rozpočtu částku 16 348 tisíc korun. „Ve městě se pohybuje okolo 500 lidí bez domova. Pomoc jim zajišťují zejména Charita, Armáda spásy, odbor sociálních věcí a zdravotnictví MMO, Centra sociálních služeb v Ostravě a Porubě a městská policie. Jde o služby v noclehárnách, nízkoprahových denních centrech, azylových domech,“ řekl náměstek primátora Lubomír Pospíšil. O noční provoz bylo rozšířeno nízkoprahové denní centrum ve Vítkovicích, v prostorách hlavní lodi bývalého kostela na Lidické. Mezi bezdomovce vyjíždí také pojízdná jednotka s terénním pracovníkem Armády spásy a sociálním kurátorem magistrátu. (av)


V Dětském centru Domeček v Ostravě-Zábřehu pomáhají dětem s návratem do rodin

I složitou životní situaci lze řešit

Útulek pro matky a kojence založili ve Slezské Ostravě v roce 1923. Když se po sedmi letech stěhoval do městské části Zábřeh nad Odrou, stála v jeho čele průkopnice dětského lékařství na severní Moravě Emilie Lukášová. Na odkaz zakladatelky navazuje Dětské centrum Domeček, příspěvková organizace Magistrátu města Ostravy.

Nestátní zdravotnické zařízení poskytuje dětem zpravidla do tří let věku komplexní, krátkodobou i delší léčebně preventivní péči. Podle ředitele MUDr. Zdeňka Novotného, který Domeček vede bezmála dvacet let, je cílem práce zdravotníků vrátit děti zpátky do společnosti, hlavně do jejich vlastní rodiny. Sídlí ve dvou historických budovách kojeneckého ústavu na Jedličkově ulici. Detašované pracoviště má také v bývalých jeslích na Rýparově ulici.

Sociální pracovnice Jana Schikorová konstatuje: „V současné době v Domečku pečujeme o 86 dětí, které jsou přijímány z několika důvodů. Prvním z nich je tíživá sociální a materiální situace rodičů, kteří děti umísťují do našeho zařízení na základě tzv. dohody. Během určité doby by měli rodiče svou krizovou situaci řešit tak, aby se dítě mohlo vrátit zpět k rodině.“

Rodiče, přijďte včas!

Dalším důvodem umístění dítěte do tohoto zdravotnického zařízení je soudem vydané předběžné opatření, kdy rodina má nějakou dobu na to, aby si podmínky pro výchovu dítěte upravila a požádala soud o zrušení rozhodnutí. Pokud rodiče i nadále nevyužijí této možnosti, soud zpravidla přistupuje k nařízení ústavní výchovy u dítěte. Ve všech případech přijetí dítěte Dětské centrum spolupracuje s úřady městských obvodů, s odděleními sociálně právní ochrany dětí.

„Chci apelovat na rodiče, kteří se dostali do složité životní situace, aby se na nás obraceli včas. Jsme připraveni jim pomoci a na nezbytnou dobu se o dítě postarat. Když se do věci vloží soudy, je už většinou pozdě,“ dodává ředitel Novotný.

Celkem je v dětském centru zaměstnáno na osmdesát sestřiček, sociální a rehabilitační pracovnice, psycholožka, lékaři-pediatři a provozní pracovníci. Dosahují zde výborných výsledků v péči o děti se zdravotním handicapem. Během denních, týdenních i dlouhodobých pobytů zajišťují lékařskou a rehabilitační péči. Fyzioterapeutky využívají ke stimulaci dítěte Vojtovu metodu reflexní lokomoce, bazální a bukofaciální stimulace, canisterapii apod.

Příběhy psané životem

V Domečku pečují také o novorozence, kterých se matka vzdala. Po určité době je dítě předáno do náhradní rodiny, a to po právním uvolnění dítěte. „Naší snahou je předat dítě do nové rodiny co nejdříve,“ zdůrazňuje Z. Novotný.

Neobvyklé nejsou ani případy nezletilých těhotných dívek. I jim tady umějí podat pomocnou ruku. Zkušený dětský lékař se během dlouholeté praxe setkal s desítkami takových příběhů: „Odložení dítěte je pro ženu vždy traumatem. Proto říkám. Drahá ženo! I tvůj případ se dá řešit. Navštiv nás včas. Zajistíme ti diskrétní porod kdekoliv v republice i další péči.“

Ředitel Domečku si váží šlechetnosti sponzorů z řad firem, jednotlivců i rodičů. Bez nich by nebylo možné pořádat ozdravné pobyty na horách, divadelní představení, výlety. O práci lidí z dětského centra by mohl vyprávět hodiny. Také o tom, jak hlavně před Vánocemi nestačí odmítat nabídky lidí, kteří si chtějí vzít domů jejich dítě. Na svátky. „To není jako si půjčit lyže, a pak je vrátit. Pokud chce někdo dítěti pomoci, pak si ho musí vzít navždy. Už Saint-Exupéry řekl: Každý je odpovědný za růži, kterou k sobě připoutal.“ (vi)

Foto: MUDr. Zdeněk Novotný, ředitel Dětského centra Domeček. Foto: Libor Vidlička

Foto: V Domečku je péče o děti na vysoké odborné úrovni Foto: DC


Strany 10 a 11


co, kdy, kde ve městě

Co chystá divadlo loutek?

Repertoár ostravského divadla loutek se v únoru rozšíří o premiéru Lišky Bystroušky, v květnu pak o Dívku s pomeranči. Jak jsme již psali, letos by se objekt divadla loutek měl začít rozrůstat o novou přístavbu, kde bude větší prostor pro další představení, ale i pořádání řady akcí pro děti včetně výtvarné dílny pro handicapované děti.

Hamlet nikdy nezklame

Na ověřený titul vsadilo divadlo Komorní scéna Aréna. Premiéru Shakespearova Hamleta uvede 20. února. Dramaturg Tomáš Vůjtek připravuje inscenaci s brilantním překladem Martina Hilského, režíruje Ivan Krejčí. Pro milovníky díla velkého klasika uvádí divadlo 1. března, mimo předplatné, také Sen noci svatojánské.

Dechová harmonie dvacetiletá!

Takový je název slavnostního koncertu, který ostravská Janáčkova konzervatoř a gymnázium pořádá 9. a 10. února k 20. výročí založení této dechové harmonie, vždy v 18.30 hodin.

Ostravská banda v Madridu

Koncert Ostravské bandy a sólistů Daana Vandewalleho (klavír), Arne Deforceho (violoncello), Conrada Harrise (housle) a vypravěčky Marty Marinové pod taktovkou Petra Kotíka se uskutečnil 21. ledna v sále Auditorio Nacional de Música ve španělském Madridu. Koncert byl věnován výrazné skladatelce Galině Ustwolské nazývané též Johankou z Arcu ruské hudby. Klarinetista Daniel Svoboda z Ostravské bandy zvítězil v soutěži European Broadcasting Union v Praze a postoupil do evropské soutěže.

Smutná zpráva

Hudební vědec, folklorista, spisovatel, pedagog – jedna z největších kulturních osobností Ostravy, Ivo Stolařík, zemřel v lednu ve věku osmdesáti šesti let. Působil mimo jiné v ostravském studiu ČT i jako ředitel Janáčkovy filharmonie Ostrava. Je čestným občanem Ostravy, získal rovněž cenu města.

Krvavé křtiny

První premiérou letošního roku se 30. ledna v Národním divadle moravskoslezském stala Tylova hra Krvavé křtiny aneb Drahomíra a její synové v režii hostujícího Štěpána Pácla. Představení je pozoruhodné režijně, herecky i scénou. V roli Drahomíry se představila členka činohry NDM Anna Cónová, syna Václava hraje Tomáš Norman a Boleslava David Viktora.

Vyšla Hornická kuchařka

Jak žily a jedly hornické rodiny na Ostravsku? Ponořit se do podobných vědomostí, ale i gurmánských zážitků lze při četbě Hornické kuchařky z Ostravska, která se objevila na pultech knihkupectví.

Umělci pomáhají Haiti

Nadaci SOS Haiti se rozhodl založit tým pracovníků Divadla Petra Bezruče. Věnovali výtěžek z jednoho představení, do 25. února mohli však přispět také diváci do skleněné schránky ve foyeru divadla.

Turné začne v Ostravě

Věra Špinarová Nadoraz 2010 je název letošního historicky prvního samostatného česko-slovenského turné známé zpěvačky. Ostravská rodačka jej zahájí 24. února v Garage Clubu v Martinově, následovat bude dalších 15 koncertů v České i Slovenské republice. Hostem koncertů bude také Petr Bende.

Faksimile stojí za návštěvu

Krása a tajemství středověkých rukopisů je název pozoruhodné výstavy, která byla 2. února otevřena v Galerii výtvarného umění v Ostravě. Faksimile vystavovaných knih budou pravidelně otevírány na různých stranách. Jedná se o Pařížský zlomek Dalimilovy kroniky, Vyšehradský kodex, Velislavovu bibli, Cestopis Johna Mandevilla, Pasionál abatyše Kunhuty, částečnou faksimili Liber depictus a Vita Caroli. Nádherné, bohatě iluminované rukopisy budou vystaveny až do 31. března.

Okna do vesmíru

Den otevřených oken do vesmíru pořádá Hvězdárna a planetárium J. Palisy v Ostravě-Porubě v sobotu 27. února od 10 hodin. Návštěvníci zhlédnou různé programy, prohlédnou si hvězdárnu a poznají, jak se vytvářejí pořady do planetária. Hvězdárna nabízí pohled na červený Mars 13. a 20. února.

Akord vždy pestrý

Z bohatého únorového programu kulturního domu Akord nabízíme – 9. února Folk a country, 16. února vzpomínkový koncert P. Nováka „Jsi tady stále“, 17. února koncert Aneta Langerová Tour 2010, 18. února představení Zamilovat se s Janou Paulovou a Pavlem Zedníčkem, diskoples 20. února a společenský ples 26. února.

Skauti vystavují

V Domě kultury města Ostravy je do 26. února otevřena výstava 18 grafických panelů s barevnými fotografiemi z celoroční činnosti jednoho z jedenácti ostravských skautských středisek Přístav Eskadra Ostrava. Ve stejném zařízení i do stejného data lze také navštívit výstavu fotografií Jana Kufy Kičeřoka.

Za čím do ČEZ Arény?

V rámci nově vydávaného nosiče vystoupí skupina Kryštof na svém turné 2010 v ostravské ČEZ Aréně 26. února. Kontroverzní kapela Rammstein nabídne svůj repertoár 13. března ve stejné hale, 31. března tu ostravskému publiku zazpívá Eva Pilarová. Fenomenální zpěvák Bobby McFerrin, jak jsme již psali, potěší Ostravany 24. dubna.

Masopust za dveřmi

Únorové radovánky, loučení se zimou, reje masek dodržuje snad celá Evropa. Ostrava se připojí 16. února Masopustem, který pořádá Ostravské muzeum. Průvod masek půjde od muzea v 15.30 hodin centrem Ostravy.

Bílé a černé

Jen z nejuznávanějších českých výtvarníků František Kupka vytvořil v roce 1926 v Paříži cyklus dřevorytů s názvem „Čtyři příběhy bílé a černé“. Obsahově sjednocené soubory s dvaceti pěti listy zpracovávají nefigurativní motivy pomocí geometrizujících tvarů. Galerie výtvarného umění v Ostravě představí toto dílo v kabinetu grafiky od 17. února až do 25. dubna.

 

Sen o budoucnosti města je lákavý, lidé jsou nadšeni, podzim rozhodne

 Klastr Černá louka je pilotní projekt

Veřejná prezentace náplně projektu kandidatury Ostravy na titul Evropské hlavní město kultury 2015 se v lednu uskutečnila v prostorách bývalého divadla hudby v centru města. Zájem byl nevídaný, dvakrát se sál naplnil k prasknutí. O projektu hovořil ředitel přípravného týmu Čestmír Kopecký, primátor města Petr Kajnar, manažerka Dita Eibenová, architekt Adam Gebrian, ale také další. Četné otázky a připomínky ze stran posluchačů i aktérů vytvořily pozoruhodnou diskusi. Je vidět, že Ostravané nejsou k budoucnosti města lhostejní.

Autor ideového zadání urbanistické soutěže na kulturně-sociální čtvrť na Černé louce architekt Adam Gebrian hovořil velmi podrobně o tomto tzv. Klastru Černá louka, který je hlavní investiční akcí projektu Ostrava 2015. Zahrnuje výstavbu koncertní síně, městské galerie a Music Pavilonu (ze stávajícího bývalého pavilonu G ostravských výstav). Primárně se však nejedná o jednotlivé reprezentační budovy, ale o celkový prostor, který se promění v „ideální městskou čtvrť“ spojující kulturní instituce se školami a bydlením v hezkém prostředí. Území by mělo zahrnout rovněž slezskou část Ostravy za řekou Ostravicí i se Slezskoostravským hradem a jeho okolím. Magickým místem lokality je soutok Ostravice s Lučinou.

Dar jako z nebes

Jak zdůraznil Adam Gebrian, přípravný tým ohromila skutečnost, že Ostrava vůbec má, a přímo v centru, tak ideální lokalitu s vlastními pozemky. Ve srovnání s jinými evropskými městy, která už titul v minulosti získala, se jedná vždy o území v centru daného města, zahrnující významné kulturní instituce, úzké propojení se starším centrem, s přírodním zdrojem vody (řeka, moře). Řeka Ostravice a její břehy se podle Integrovaného plánu rozvoje města stala předmětem cílené revitalizace už před časem. Dnes tento projekt úzce souvisí s projektem Klastru Černá louka. Na vytipovaném území se nachází rovněž Divadlo loutek Ostrava, které se už letos začne rozrůstat o zajímavou přístavbu, ale také Divadlo Antonína Dvořáka. Lokalita je dlouho známá jako ostravské výstaviště a má pozoruhodnou minulost. Kdysi, na začátku minulého století, tu stával zábavní park Tivoli využívající zdejší haldy, které odtud byly odstraněny až při výstavbě kamenného divadla (dokončeno 1907) a ozelenění. Více se o Klastru Černá louka lze dovědět v přihlášce projektu Ostrava 2015 na stejné adrese – www.ostrava2015.cz.

Soutěž už byla vyhlášena

Primátor města Petr Kajnar nazval projekt klastru vlajkovou lodí celé přihlášky na kandidaturu. „Lidé, kteří se vystěhovali na okraj města, se za kulturou do centra vracejí. To, co jim nabízí budoucí podoba centra města, je naprosto unikátní. Propojení se čtvrtí Nová Karolina s revitalizovanou Dolní oblastí Vítkovic by mělo Ostravě přinést nevídanou úroveň – nové aktivity v kultuře, vzdělání, bydlení, zábavě i relaxaci…“, doplnil. Připomeňme, že přihláška projektu Ostrava 2015 obsahuje 320 stran. Participovaly na ní desítky institucí a stovky osobností. Rozhodnutí, které jediné z českých měst – Plzeň či Ostrava – titul získá, padne letos na podzim.

Veřejná kombinovaná urbanistická soutěž o návrh revitalizace území Černá louka byla vyhlášena na webových stránkách www.ostrava2015.cz a www.ostrava.cz 1.února 2010. (ok)

Foto: Na fotomapě centra Ostravy je vymezena lokalita budoucího Klastru Černá louka zahrnujícího i Slezskoostravský hrad.

 

35. ročník mezinárodního festivalu Janáčkův máj od 24. května

Ve znamení mnoha výročí

„Je mi ctí, že tu mohu být. S Ostravou jsem spojena srdcem,“ vyjádřila se před novináři prezidentka mezinárodního hudebního festivalu Janáčkův máj, který letos vstupuje do 35. ročníku. Čím starší, tím věhlasnější a kvalitnější.

Ponese se ve znamení významných jubileí. Pod záštitou polského konzula Jerzyho Kronholda zazní k 200. výročí Fryderyka Chopina koncert 27. května v Domě kultury města Ostravy, vystoupí klavírista Garrick Ohlsson. Stejná číslovka výročí K. H. Máchy přináší do programu večer hudby a slova pod názvem „A jen zem bude má“ 6. června. Dvořákovo oratorium Stabat mater k jeho 160. výročí, právě s pěvkyní Gabrielou Beňačkovou, rozezní baziliku Navštívení panny Marie ve Frýdku-Místku 3. června. Varhanní kocert nabídne například chrám sv. Mikuláše v Ludgeřovicích, zaznějí skladby Brahmse, Liszta, Musila a Ebena. Poprvé v historii festivalu bude předveden celý Smetanův cyklus Má vlast, a to na závěrečném koncertu opět v domě kultury 13. června. A tak by se dalo pokračovat.

Celkem pětadvacet koncertů v sálech a chrámech i kolem Ostravy nabízí bohatý program a slavná jména, ať už skladatelů či interpretů. Zahajovací koncert se uskuteční už tradičně v městském kulturním domě v Ostravě 24. května s Janáčkovou Sinfoniettou a Dvořákovou Symfonií č. 9 e moll op. 95 „Z nového světa“. Mezi hvězdné hosty festivalu bezesporu patří dirigent a skladatel Krzysztof Penderecki, premiérově v Ostravě předvede koncert pro violoncello a orchestr i další díla.

Janáčkův máj, jeden z nejprestižnějších hudebních festivalů v republice i Evropě, je významným počinem a součástí celé série událostí, které nabízí projekt Evropské hlavní město kultury 2015. I z těchto důvodů město letos, přes mnohá úsporná opatření, nesnížilo náklady na tento mimořádný kulturní svátek.
Vstupenky lze získat už nyní přes objednávkový systém, od 12. dubna v pokladnách domu kultury a všech informačních centrech. Podrobné informace o programu na www.janackuvmaj.cz. (o)


Odešla skvělá herečka a mimořádná osobnost

Národní divadlo moravskoslezské v Ostravě a Herecká asociace NDM s hlubokým zármutkem oznamují, že dne 23. ledna zemřela ve věku 87 let emeritní členka činohry NDM paní ZORA ROZSYPALOVÁ.

Narodila se 3. září 1922 v Kroměříži a po absolvování brněnské konzervatoře nastoupila do svého prvního angažmá v Horáckém divadle v Jihlavě, kde působila v letech 1945 až 1947. Z jejího dalšího olomouckého angažmá jsou památné její role Antigony v Sofoklově tragédii, Raněvské ve Višňovém sadu, Runy v Radúzovi a Mahuleně a zejména Sestřenice Běty v dramatizaci tohoto Balzacova románu. Za tuto roli získala své první celostátní ocenění.

Od roku 1961 byla členkou činohry ostravského Státního divadla (nyní NDM). Byla výraznou charakterní herečkou, která se zapsala do srdcí diváků jako Euripidova Médea, Tylova Drahomíra, Lady v Sestupu Orfeově, Serafina v Tetované růži, Mary v Dlouhé cestě dnem do noci, Královna Kunhuta v Hilbertově Falkenštejnovi, Matka v Millerově dramatu Po pádu, Arkadinová v Rackovi a opět Raněvská ve Višňovém sadu, titulní postava Giraudouxovy Bláznivé ze Chaillot, Erži Orbánová v Kočičí hře či Obervová v dramatizaci Martínkova románu. I po odchodu do důchodu se vracela na ostravské jeviště, nejvýrazněji v roli Gizely v další inscenaci Örkényho Kočičí hry v roce 1997.

Podílela se svým hereckým uměním i na několika filmech, které mají své dobré místo v české filmové historii (Žalobníci, Králíci ve vysoké trávě). Její rozsáhlejší filmografii zabránila politická diskriminace, jíž byla vystavena po roce 1968.

Ještě předtím však získala další významná celostátní ocenění za svou hereckou práci. V roce 1965 to byla Cena Jaroslava Průchy za roli Drahomíry v Tylově dramatu a titul Zasloužilá umělkyně za roli Médey v Euripidově tragédii.

V roce 1995 jí byla udělena Cena Thálie za celoživotní herecké mistrovství a v roce 2008 Cena města Ostravy. (ndm)


Strana 12


Ivana Slivková poznala v Indii lidi a podmínky, které jí hodně nasměrovaly život, chce se tam vrátit

Úcta k člověku a dobré vztahy by měly být základní hodnotou všem

o lidech s lidmi

Kdo z nás je ochoten vzdát se pohodlného života ve vytopeném bytě s tekoucí vodou, s dostatkem jídla a možných služeb? Kdo je vůbec ochoten radikálně změnit život k horšímu? I když to „horší“ může být i velmi zajímavé a uspokojující. Tohle dělají dobrovolníci. Lidé, kteří z vlastní vůle a nezištně pomáhají, kde se dá. Patří k nim Ivana Slivková, pracovnice sociálního odboru porubského úřadu.

Indie láká mnohé

Vystudovala obor sociální práce a také vychovatelství, pracuje v oddělení ochrany dětí a mládeže. Zájem o to, co se děje v jiných zemích, ji už zavedl na pár měsíců do Egypta, kde pracovala jako animátorka sportovních aktivit. Daleko více ji však lákala Indie. Internet dnes nabízí cokoli a tak když se dověděla o možnosti jet do Indie jako dobrovolník v rámci projektu Krajní meze neziskového hnutí Brontosaurus, přihlásila se. Prošla přípravou a spolu s dalšími mladými lidmi odletěla loni v létě do indického Ladakhu, protože tahle země ji podobně jako jiné lidi lákala už dlouho. Přivezli mimo jiné část peněz ze sbírky, která se na tyto účely pořádá v České republice. Jinak si dobrovolníci hradí cestu i jiné náklady sami. Zvolí si délku doby pobytu – Ivana se seznamovala s Indií a hlavně s jejími obyvateli a zvyky šest týdnů.

Přivezené peníze pomáhají při nákupu učebních pomůcek a dalších potřeb pro školy. A pořád jich není dost. Mulbekh na severu Indie je malá vesnice, děti se tu do školy sjíždějí i z okolních vesnic. Příbytky i škola samotná vypovídají o zdejší životní úrovni. Vše jednoduché, staré, školní třída se starými lavicemi. Škola i domy jsou z nepálených cihel, holé zdi. Příbytky zdobí spíše koberečky a jednoduché dekorace, postele a stůl. „Lidé žijí jednoduše, ale stačí jim to, umějí tak žít a jsou svým způsobem šťastní,“ potvrzuje Ivana Slivková.

Jací jsou?

„Jako dobrovolníci jsme bydleli přímo v rodinách dětí, které jsme učili. Dokonce jsme se i po určitém čase v rodinách střídali, abychom více poznali tamní lidi i jejich způsob života,“ pokračuje. „Doslova mě nadchly vztahy v těchto rodinách. Panuje v nich úcta k rodičům, otcové mají výrazně hlavní roli, starají se především o ekonomiku rodiny. Uctivě se však Indové chovají i k ostatním lidem. Angličtina pro ně není problém, i ve škole se učí v angličtině. Děti mají ve škole stejnokroje podobně jako v Anglii. Dlouholetý britský vliv je patrný. Hosté v rodině, v případě nás – učitelů, požívají velké úcty. Jim se jako prvním nabízí jídlo, talíře se doplňují okamžitě,“ vzpomíná mladá paní učitelka. „Mám ráda maso, ale tam jsem si ho neužila. Strava je spíše vegetariánská s luštěninami a rýží, hodně koření, ale chutnalo nám, neměli jsme pocit ochuzeného jídelníčku, bylo to výborné. Stravovací návyky i postoje Indů vyplývají z jejich náboženství, buddhismus je formuje odmalička,“ dodává.

Člověk si zvykne na všechno

Co se nelíbilo? „Především hygiena, v tak chudých podmínkách se nedá očekávat zázrak a komfort, jako ve vyspělých zemích. Nejsou také prostředky na budování hygienických zařízení nebo další infrastruktury. Jako narůstající problém na mě působily odpady. Rodiny a obce v takových zeměpisných šířkách, které jsem na¬vštívila, kdysi údajně neměly odpady. Existoval přirozený koloběh a spotřeba všeho možného. Vliv západních civilizací je však patrný. I tady pronikla cola a chipsy, jakýsi absurdní předvoj tzv. „modernizace“ života, a to představuje odpad v podobě plechovek, igelitových sáčků a dalších materiálů. Řízené odpadové hospodářství jako třeba v evropských zemích neexistuje, a tak vzniká problém, kam s tím.“ Tohle však zdaleka není problém jen Indie.

Pohádky se líbily

Indické děti absolvují devítiletou základní školu, mají podobné předměty jako ty naše. Ivana k nim přidala dramatickou výchovu v angličtině. Zpočátku ostýchaví žáčci se při nacvičování pohádek s Ivanou hodně sblížili. Pohádka, jak rodina se zvířátky tahá řepu, ale také pohádka Diamantová sekera vzbudily doslova nadšení. Práce ve škole nebyla však jedinou zkušeností. Týden Ivana strávila a pracovala rovněž v zařízení pro postižené děti.

„Rozhodně se chci někdy do Indie vrátit. Záleží to samozřejmě na dostatku peněz, ale i na možnosti vzít si delší volno. Moje zážitky a vzpomínky jsou ale tak silné, prostě se tam chci znovu podívat. Jsem zvědavá i na to, jak děti pokročily, mám tam i hodně přátel. Loučili jsme se dojatě. Lidi tak bohaté duchem, dobrými mravy a vstřícností nepotkává člověk často. Potvrdila jsem si, že i v chudobě může být člověk šťastný, že není nutné obklopovat se věcmi, že rodinné a přátelské vztahy mohou mít i hodnotu nejvyšší. To je cenné poznání,“ hodnotí Ivana Slivková. Dojít v mládí k tak pozoruhodnému závěru není dáno všem.
Olga Kubačáková

Foto: Děti jsou na celém světě stejné, potvrzuje Ivana Slivková

Foto: Paní učitelka Ivana (vlevo) s dívenkou v zařízení pro postižené děti
Foto: archiv I. Slivkové


Strana 13

Založení Ostravy a biskup Bruno ze Schauenburku

z archivu města

Je známo, že k počátkům a nejstarším dějinám města Ostravy se zachovalo jen velmi málo písemných zpráv. Vedle nečetných psaných dokumentů pomáhají objasnit obraz města a jeho nejbližšího okolí ve 13. století také výsledky archeologických průzkumů, výklad místních zeměpisných jmen a charakter terénu.

Již v dávné minulosti procházela zalesněným prostorem Ostravska jantarová stezka od Středozemí k Baltu. Na území dnešní Ostravy mohla vést po vysokém břehu řeky Odry od Staré Bělé přes Zábřeh, Hulváky a Mariánské Hory k brodu přes Odru v Přívoze. Tady blízko Landeku se ze širokých slezských rovin vstupovalo do Moravské brány.

Velká kolonizace

Do poloviny 13. století, kdy také na Ostravsku začalo organizované osídlování a využívání půdy, známé jako velká kolonizace, vzniklo při obchodních stezkách a vodních tocích několik slovanských osad. Podle názvu a starého sídelního typu mají z dnešních moravských částí Ostravy předkolonizační původ Stará Bělá a Zábřeh na vysokém břehu Odry, Přívoz u jejího významného přechodu pod Landekem a Hrabová, která se táhla středem nivy řeky Ostravice.

K původním slovanským osadám patřila též Ostrava (název Moravská Ostrava se poprvé objevuje v roce 1650), ležící na levém břehu stejnojmenné řeky nedaleko brodu při soutoku s Lučinou. Její existenci a podmínky rozvoje určovala výhodná poloha na další obchodní cestě, která vedla z Opavy přes Hlučín k Landeku, kde překonala Odru a Přívozem pokračovala k Ostravě, v jejíž blízkosti opustila hraničním brodem území českého státu a směřovala dále do polských měst Těšína a Krakova. Z výsledků nedávných archeologických výzkumů lze vyvodit, že těžiště předkolonizační obchodní osady mohlo spočívat v okolí ulice Velké, radniční strany Masarykova náměstí a ulice Kostelní.

Pod vlivem biskupství

V 1. polovině 13. století získalo oblast v moravskoslezském příhraničí olomoucké biskupství. Tvářnost krajiny, hustotu osídlení a charakter zemědělské výroby podstatně změnila vrcholná kolonizace zahájená v 50. letech 13. století biskupem Brunem ze Schauenburku. Do neznámého prostředí v klínu mezi Odrou a Ostravicí proudily skupiny nových osadníků z hustěji obydlených oblastí Německa, aby zde pod vedením zkušeného lokátora vyklučili lesy, rozšířili a vyměřili starší osady a založili nové. Tak vzniklo před rokem 1267 na strategicky významném a obchodně výhodném místě při česko-polských hranicích město Ostrava, jež převzalo jméno starší osady, začleněné do jeho obvodu. Ze značné velikosti obdélníkového náměstí, obestavěného 42 domy, vyplývá, že biskup Bruno přikládal novému městu velkou důležitost a počítal s jeho rychlým hospodářským rozvojem.

První fojt i hrad

Ve městě zabezpečeném zpočátku dřevěným palisádovým ohrazením stál již ve 13. století kostel sv. Václava s farní školou. Správu města řídil fojt. Jméno prvního fojta a zároveň lokátora Ostravy neznáme. Možná pocházel z řad nižších šlechticů, které Bruno přivedl na Moravu ze své vlasti v severním Německu. K požitkům a majetku fojta patřil podíl na pokutách vyměřených městským soudem, dva masné krámy, dvě ševcovské dílny, dvě pekařství, dva hospodářské dvory a dva mlýny.

V Moravské Ostravě se nacházel také nevelký biskupský hrad, na jehož umístění upozorňuje současníky už jen název ulice Zámecké. Zdá se, že vznikl již v době Brunově z obranných a správních důvodů. Možná právě v něm přijal v lednu roku 1279 olomoucký biskup Bruno ze Schauenburku nově zvoleného pražského biskupa Tobiáše z Bechyně s doprovodem, jak o tom hovoří letopis „Zlá léta po smrti Přemysla Otakara II.“

Biskup byl osobnost

Zakladatel Ostravy, olomoucký biskup Bruno ze Schauenburku, pocházel ze starého severoněmeckého šlechtického rodu, jehož rodový hrad Schauenburg stojí nad řekou Veserou u města Rinteln v Dolním Sasku, asi 50 km jihozápadně od Hannoveru. Byl kaplanem papeže Inocence IV., jehož přičiněním se v roce 1245 stal hlavou olomouckého biskupství, jedné z největších diecézí ve střední Evropě. Muž vynikajících diplomatických a organizačních schopností neuplatňoval své nadání pouze v církevní správě, ale jako přední rádce českého krále Přemysla Otakara II. (1253 až 1278) výrazně ovlivňoval jeho politiku. Zemřel v únoru roku 1281 a byl pochován v kroměřížském chrámu sv. Mořice, který založil.
Eva Rohlová

Foto: V těchto místech, dnes Zámecká ulice, stával biskupský hrad v Moravské Ostravě Foto: AMO

Foto: Fiktivní podoba biskupa Bruna ze Schauenburku (1245-1281) v knize Bartoloměje Paprockého z Hlohol z roku 1539.

Foto: Latinský zápis o setkání olomouckého biskupa Bruna s pražským biskupem Tobiášem v Ostravě v lednu roku 1279 v letopise „Zlá léta po smrti Přemysla Otakara II“.


Strana 14


Jaký byl rok 2009 v ostravské zoo?

Pro Zoo Ostrava bezpochyby znamenal významný mezník z hlediska chovatelského i z hlediska modernizace areálu budováním nových expozic a rekonstrukcí starých a nevyhovujících objektů.

Zejména díky podpoře zřizovatele města Ostravy byla v roce 2009 zahájena realizace několika dlouho připravovaných staveb. Dokončeno bylo rozsáhlé technické zázemí dendrologického oddělení – výstavba skleníků včetně zdroje na biomasu, uskutečnila se výstavba expozice Čitván – komplexu pro medvědy, hulmany, vydry a další zvířata včetně 2 velkých akvárií, výstavba voliér pro orly či expozice Papua pro plazy, želvy a ryby. V závěru roku byla zahájena i komplexní rekonstrukce staré zchá¬tralé dětské kontaktní zoo či úprava vnějších i vnitřních prostor pavilonu šelem. Po areálu byla instalována rovněž řada interaktivních a herních prvků pro děti.
Rok 2009 byl opravdu mimořádný také v odchovu vzácných zvířat. Tím nejvzácnějším bylo mládě lemura Sclaterova. Je to poprvé, kdy se mimo Madagaskar, západní Evropu a USA podařilo odchovat mládě tohoto kriticky ohroženého druhu modrookého lemura. V Ostravě se také podařilo poprvé přirozeným způsobem úspěšně odchovat mláďata vzácných dravců – supa hnědého a orlosupa bradatého. Tyto mimořádné události jsou oceněním práce zaměstnanců Zoo Ostrava, ale rovněž vynikající propagací města i celé České republiky. Významnou událostí loňského roku byl i dovoz vhodného chovného samce pro slonice, který se mužně postaral o to, že dvě ze slonic jsou březí. V dubnu 2011, pokud vše půjde dobře, se Ostrava může těšit na vůbec první slůňata narozená v České republice!

Kolekce chovaných zvířat se rozrostla o vzácná mláďata, ale také o zcela nové a v Ostravě nikdy nechované vzácné druhy, např. pelikány kadeřavé, jeřáby sibiřské, morčáky šupinkové, poláky Baerovy, dlaska zlatohřbetého, vydry malé ad. Natrvalo se do Ostravy vrátila také panda červená.

O kvalitě zoo svědčí také velký zájem návštěvníků. Loni ji navštívilo 358 892 lidí. Číslo je sice o zhruba pět tisíc nižší než v rekordním roce 2008, ale přesto se jedná o zdaleka druhou nejvyšší návštěvnost za posledních 20 let. Výukových programů se zúčastnilo 6106 dětí.

V loňském roce dárci a sponzoři věnovali ostravské zoo přes 2,5 milionu korun. Všem dárcům a příznivcům Zoo Ostrava děkuje za podporu a těší se na další setkání a spolupráci. (šb)

Foto: Panda červená patří k mnoha vzácným druhům, které Zoo Ostrava chová. Foto: zoo

 

Soutěž sběrných dvorů OZO lidi chytla

V Ostravě je sedmnáct sběrných dvorů, kam mohou občané odvážet objemné a nebezpečné odpady. Přesto, že je tam mohou odkládat bezplatně, je zatím tato služba využívána nedostatečně a u popelnic i na dalších místech stále vznikají černé skládky.

Společnost OZO Ostrava proto loni na podzim vyhlásila soutěž Rok zdarma s cenami pro ty, kteří budou sběrné dvory využívat. Nápad se osvědčil, protože v době soutěže – od září do prosince roku 2009 – lidé odvezli do sběrných dvorů téměř o pětinu více odpadu než ve stejném období v loňském roce. Soutěže se zúčastnilo téměř jedenáct tisíc lidí. Nejvíce občanů přivezlo odpad do sběrného dvora v Krásném Poli, do nějž přijel téměř každý druhý obyvatel této městské části. Nejméně zájemců bylo ve velkých obvodech jako je Poruba nebo Ostrava-Jih, problém s černými skládkami tu přetrvává.

 Pěkné ceny do soutěže věnovaly kromě OZO Ostrava také Dopravní podnik Ostrava, SAREZA, Ostravské výstavy, Ostravské městské lesy a Zoo Ostrava. OZO Ostrava chce seznamovat občany se sběrnými dvory také v roce 2010. (vk)


Poděkování všem

Za rok 2009 vložili občané a firmy na účet sbírky pro útulek psů v Třebovicích 176 355 korun. Část příspěvků byla už použita na nákup potřeb, potravin a pomůcek pro psy a na čtečku čipů. Veřejnou sbírku vyhlásil Moravskoslezský kraj, útulek provozuje Městská policie Ostrava. Příspěvky lze dále zasílat na účet č. 030189-1649297309/0800 až do 30. srpna 2010. (r)

 

Útulek v Ostravě-Třebovicích nabízí do dobrých rukou

Provozní 4, 722 00 Ostrava-Třebovice, 596 967 288, www.mpostrava.cz, od úterý do neděle 10–17 hodin

BOBÍK

– 4letý pejsek, kříženec středního vzrůstu, černý s bílými znaky. Nalezen v červnu 2007, momentálně služebně nejstarší pes v útulku. Je temperamentní, kamarádské povahy, snáší se s dalšími psy i fenkami, nekonfliktní, kastrovaný. Vhodný je do bytu i na zahradu k domku, spíše ke sportovně založeným lidem.

FELIX

– 6letý pes, černohnědý s bílou náprsenkou, středního vzrůstu. I on je v útulku od roku 2007. Našli ho na Slavíkově ulici v Porubě, někdo jej uvázal u sloupu a ponechal osudu. Už ale získal ztracenou důvěru v člověka, je v pohodě a stále věří, že toho pravého pána pro sebe najde v bytě či na zahradě.

LAURA

– 3,5letá fenečka, kříženec středního vzrůstu, černá s bílou náprsenkou, má delší srst. Nalezena v polovině roku 2008 v Petřkovicích na Hlučínské ulici, kde zmateně pobíhala. Není vhodná do bytu, ani k dětem, ale dobře jí bude u domku na zahradě. Je to velmi dobrý hlídač, k cizím lidem nedůvěřivá. Kastrovaná.

HUBEŇOUR

– 5,5 roku starý pejsek, kříženec snad nějakého chrtíka, středního vzrůstu, zajímavého vzhledu. Rovněž patří mezi nejdéle pobývající psy v útulku, ještě si jej nikdo nevybral. Hodí se spíše na zahradu, ne k malým dětem. Zpočátku může být k cizím lidem nedůvěřivý, ale zvykne si.


Strana 15


Vítkovické kvarteto na ZOH

Už v pátek 12. února budou v kanadském Vancouveru slavnostně zahájeny XXI. zimní olympijské hry. Výprava České republiky čítá rekordních 93 sportovců (počet se může na poslední chvíli ještě nepatrně změnit) ve dvanácti odvětvích.

Největší pozornost fanoušků nepochybně přitahuje hokejový turnaj, kde Česká republika, vítěz z Nagana 98, patří už tradičně mezi uchazeče o medaile. Veřejnost si letos hodně slibuje od běžce na lyžích Lukáše Bauera a rychlobruslařky Martiny Sáblíkové. Své zastoupení pod vlajkou s pěti olympijskými kruhy bude mít také ostravský sport.

 V nominaci hokejového týmu je aktuálně jediný reprezentant HC Vítkovice brankář Jakub Štěpánek. Mezi jeho spoluhráči jsou další tři odchovanci vítkovického hokeje v současné době hrající v klubech NHL. Obránci Filip Kuba (Ottawa Senators), Pavel Kubina (Atlanta Trashers) a Roman Polák (St. Louis Blues). (vi)


Koupaliště čekají změny

Zelenou rekonstrukci dětského brouzdaliště v areálu letního koupaliště v Porubě dali radní města Ostravy. Schválili žádost společnosti SAREZA o převod 6 milionů korun z neinvestičních na investiční prostředky. Už se zahájením letní sezony by tak malí návštěvníci porubského „moře“ měli mít k dispozici nový povrch s kombinací fólií a kachliček, skluzavky, chrliče vody, vodní pumpy, stříkadla, přemostění na ostrůvek a další atrakce. Kromě viditelných úprav se rekonstrukce brouzdaliště bude týkat také technického zabezpečení – vyroste úpravna vody, kterou bazén až dosud neměl. Odhadovaná cena prací, které začnou v březnu, je 10 milionů korun. (av)

 

Ostravská laťka ležela vysoko

Šestý ročník Ostravské laťky uspořádal oddíl atletiky SSK Vítkovice ve čtvrtek 21. ledna poprvé v multifunkční hale ČEZ Arény. Mezi ženami byla nejlepší Iva Straková skokem na výšce 189 cm, v soutěži mužů obhájil loňské prvenství výkonem 228 cm Andrej Těrešin z Ruska. Akce proběhla s finanční podporou statutárního města Ostravy.

Stupně vítězek ženského závodu doplnily na druhém místě obhájkyně loňského prvenství Barbora Laláková (186 cm), třetí skončila Natalie Hapčuková z Ukrajiny (183 centimetrů). Slušně zaplněnou halu dostal do varu souboj našich i zahraničních výškařů. Domácí publikum bouřlivě fandilo exvítkovickému Jaroslavu Bábovi, který se ve své letošní halové premiéře marně pokoušel o výšku 228 cm a zároveň o limit na halové MS v Kataru. Laťku v této výšce zdolal jen Rus Těrešin. Halový vicemistr světa se pak třikrát marně snažil překonat 232 cm, v té době světové halové maximum. O druhé místo se Bába dělil s dalším ruským atletem Sergejem Mudrovem (oba 224 cm).

Ceny vítězům Ostravské laťky předávali náměstek primátora Vojtěch Mynář, který převzal záštitu nad závody, honorární konzul Ruské federace v Ostravě Aleš Zedník a další osobnosti. (vi)

Foto: Andrej Těrešin v Ostravě jen lehce shazoval skvělých 232 cm


Mezi hvězdami Zlaté tretry i sprinter Usain Bolt?

Vlašičová je u nás doma

Pořadatelé 49. ročníku mítinku Zlatá tretra Ostrava informovali poslední lednové pondělí v Radnici města Ostravy o stavu příprav na tradiční jarní atletický svátek. Na tiskovou konferenci, které se zúčastnili primátor města Petr Kajnar a jeho náměstek Lubomír Pospíšil, dorazila i chorvatská výškařka Blanka Vlašičová.
„Mám za sebou vůbec nejlepší zimní přípravu,“ pochvalovala si dvojnásobná mistryně světa a stříbrná z OH v Pekingu, která k nám přijela na halové závody do Třince. „Na Zlatou tretru se vracím vždy ráda. Ostrava je mým druhým domovem. Lidé mě tady mají rádi, také jazykově jsme si blízcí.“ Startovala u nás už šestkrát, poslední čtyři závody vyhrála.

Letošní Zlatá tretra proběhne na městském stadionu ve Vítkovicích ve čtvrtek 27. května jako historicky první mítink nového seriálu IAAF World Challenge. Z celkem 13 závodů jich sedm hostíme v Evropě. Jak informovali generální manažer mítinku Alfonz Juck, jeho ředitel Jan Železný a Miroslav Černošek, majitel pořádající agentury TK Plus, kromě Vlašičové je už potvrzena účast světového rekordmana na 110 m př. Dayrona Roblese z Kuby. Jednání o startu už tradičního účastníka mítinku nejlepšího sportovce světa sprintera Usaina Bolta z Jamajky stále probíhají. Počítá se s účastí široké české atletické špičky v čele s Barborou Špotákovou. Celkem diváci v hlavním programu uvidí 14 disciplín se sprinterskými ambicemi, jeden pokus o světový vytrvalecký rekord a dvě hlavní ženské technické disciplíny – výšku a oštěp.

Primátor Petr Kajnar v průběhu konference podtrhl význam Zlaté tretry pro Ostravu a její mezinárodní prestiž. Město patří k nejvýznamnějším partnerům mítinku, který letos podpoří částkou téměř sedmi milionů korun. (vi)

Foto: Primátor Petr Kajnar přivítal Blanku Vlašičovou kyticí květin. Hvězda světové atletiky jezdí do Ostravy ráda.


Strana 16

inzerát

Soutěž o ceny ¬ Uč se jazyky