Únor 2009

Únorové vydání měsíčníku Ostravská radnice, ročník 2009

c-documents-and-settings-krzyzankovavl-plocha-plone-foto-ostravska-radnice-or_predni_strana_web.jpg

 

 

 

 

 

 

Ostravskou radnici si také můžete stáhnout ve formátu PDF (4,06 MB).

Strana 1
 

Martin Říman své hostitele nešetřil: Čistá Ostrava musí přidat

 

Likvidace ropných lagun Ostramo nabírá dech

 
Ministr průmyslu a obchodu Martin Říman si ve čtvrtek 29. ledna v rámci kontrolního dne na akci „Nápravná opatření – laguny Ostramo“ prověřil postup likvidace ropných nádrží, jedné z největších ekologických zátěží v České republice. Doprovázeli ho zástupci s. p. DIAMO, sdružení Čistá Ostrava a další osobnosti, mezi kterými nechyběli náměstci primátora Ostravy Lukáš Ženatý a Dalibor Madej. 
 
Ministr Říman se zaměřil na výsledky zkušební výroby alternativního paliva TPS-NOLO, které vzniká mísením neutralizovaných kalů s černouhelným hrubým prachem. Od července do konce minulého roku ho mělo být podle harmonogramu vyrobeno 40 tisíc tun. Čistá Ostrava ale vyprodukovala pouhých 2781 tun. „Sdružení nesplnilo svůj závazek a nevyrobilo vloni ani desetinu plánovaného objemu alternativního paliva. Musí přehodnotit svůj přístup tak, aby dodrželo termín odstranění kalů do konce roku 2010. Lednové zrychlení prací je určitým příslibem do budoucna,“ připustil Martin Říman. 
 
Podle manažerky Čisté Ostravy Aleny Orlíkové překračuje po změnách technologických postupů denní výroba běžně hranici jednoho tisíce tun. Zatím z lagun odtěžili 12,2 tisíce tun kalů a zhotovili 11,5 tisíce tun paliva. Při takovém tempu lze požadovaný objem vyrobit během několika týdnů. 
 
Palivo z lagun je po železnici dopravováno do Polska, kde se spaluje v teplárnách a cementárnách. U nás se čeká na výsledky zkoušek v Elektrárně Dětmarovice, energetikách v Třinci a Zlíně. Souběžně probíhající monitoring neprokázal, že by použitá technologie negativně ovlivňovala kvalitu ovzduší zejména v nedalekém sídlišti Fifejdy. Během likvidace ropných lagun, s náklady ve výši tří miliard korun, bude během necelých dvou let odstraněno 200 tisíc tun ropných odpadů a rekultivována plocha o 12 hektarech. Do roku 2015 tady poběží technická a biologická rekultivace, dalších pět let postsanační monitoring. Podle územního plánu města Ostravy vyroste v těchto místech lesopark.         (vi)
Foto: Ministr průmyslu a obchodu Martin Říman (první zprava) doprovázený Alenou Orlíkovou ze sdružení Čistá Ostrava, ředitelem o. z. Odra s. p. Diamo Josefem Havelkou a náměstkem primátora Ostravy Lukášem Ženatým při kontrolním dnu na sanaci ropných lagun Ostramo.        Foto: Libor Vidlička
 

Z jednání ZMO

 
Zastupitelé města Ostravy na svém lednovém zasedání mimo jiné přijali návrh vyhovět výzvě správce konkurzní podstaty úpadce společnosti EMI „v likvidaci“ a vyplatit pohledávku ve výši necelých pěti milionů korun za nemovitosti v areálu bývalého koupaliště v Hulvákách, které už několik let chátrá. Po zaplacení pohledávky zanikne zástavní právo a nemovitosti budou vyjmuty z konkurzní podstaty. Poté bude moci Ostrava s pozemkem, ze kterého odstraní objekt v havarijním stavu, volně nakládat. Město může pozemky prodat nebo je využít pro vlastní potřebu.
 
V souvislosti s již oznámeným záměrem výstavby nového městského fotbalového stadionu ve Svinově zastupitelstvo odhlasovalo změnu územního plánu města. Lokalita ohraničená ulicemi Rudná a Ostravská se stane místem pro výstavbu sportovního a volnočasového areálu. Další, 25. jednání zastupitelstva, na které jsou zváni i občané, se uskuteční 25. února.             (a)
 

 Nová Karolina možná v květnu

 
Na svém 24. jednání od zahájení projektu se 29. ledna sešel pracovní tým k výstavbě Nové Karoliny. V říjnu kvůli finanční krizi společnost Multi Development výstavbu I. etapy dočasně přerušila, pokračuje však výstavba administrativního centra Nová Karolina Park a související infrastruktury ve spolupráci se společností Passerinvest Group. 
 
„Zástupci Multi Development sdělili, že intenzivně jednají s bankami a připravují se tak, aby při zajištění všech potřebných financí mohla pokračovat výstavba plánovaného obchodního a zábavního centra v květnu. V tomto komerčním areálu již mají pronajato šedesát pět procent ploch, firmy a společnosti mají nebývalý zájem o možnost působit na Nové Karolině. Při zahájení stavby podobných center bývá pronajato zhruba dvacet procent ploch, u Karoliny je to mnohem více, a to nás těší,“ řekl náměstek ostravského primátora Lukáš Ženatý. „Město dále připravuje výstavbu souvisejících dopravních staveb, udělali jsme velké pokroky v nabytí pozemků v ulici Na Karolině a pozemků Českých drah pro stavbu prodloužené ulice Porážkové,“ dodal.
 
 

»uvnitř listu najdete:

16. Češi táhnou do boje o salátovou mísu

 Strana 2

  Potkani se množí díky dobrému bydlu

 
Od září do listopadu se v Ostravě uskutečnila celoplošná deratizace na základě Obecně závazné vyhlášky města. Řada deratizačních firem ve spolupráci s městskými obvody i soukromými vlastníky objektů tak pomohla vyčistit město od přemnožených po­tkanů. Z výsledků vyplývá, že byly použity schválené přípravky a provedena i následná kontrola. Deratizace se týkaly i podzemních prostor, například v kolektorech a dalších sítích a rozvodech. Pomohl zvýšený dozor nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích ze strany městské policie. 
 
Krajská hygienická stanice odhaduje účinnost deratizace v rozmezí 20 až 100 procent (podle spotřeby nástrah i likvidace uhynulých potkanů). „Cílem celoplošné deratizace nebylo vyhubit potkany úplně, to je téměř nemožné, ale regulovat jejich počty tak, aby neohrožovali zdraví obyvatel. I dále je nutné opakovaně deratizaci provádět v kanalizační síti a na veřejných zelených plochách, kde mají dobrá útočiště,“ poznamenal náměstek primátora Vojtěch Mynář, který má na starost mimo jiné odbor komunální a bytový. Potřebná je rovněž opakovaná a důslednější kontrola objektů v problémových lokalitách. Nepořádek a ponechávané odpadky poskytují potkanům příhodné podmínky pro další rozmnožování, lidé si tak sami mohou za jejich přemnožení. Nejvyšší účinnosti deratizace lze dosáhnout opakováním na jaře a na podzim.
 
Jednotlivé městské obvody mají pro výskyt potkanů různé podmínky, liší se výsledky deratizace i vynaložené náklady. Například Ostrava-Jih vložila do akce téměř půl milionu, má provedenou deratizaci u nejvíce nebytových objektů. Vítkovice vydaly za deratizaci téměř 300 tisíc, Slezská Ostrava přes 120 tisíc, Hrabová 35 tisíc korun, Moravská Ostrava a Přívoz 108 tisíc. Deratizací prošly i parky a náměstí, pozemky kolem památníků, některé hřbitovy či dešťová kanalizace. Další případné přemnožení potkanů závisí jen na lidech, mohou mu zabránit především pravidelným udržováním pořádku.            (k)
 
 
 

Město láká turisty i ze zahraničí

 
Nizozemský Utrecht se každoročně v lednu stává cílem všech, kdo se zajímají o cestovní ruch. Zdejší veletrh Vacantiebeurs nabídl i menší expozici Ostravy v rámci prezentace agentury Czechtourism. Holanďané mají o Česko i konkrétně ostravský region už dlouholetý zájem. Ostrava láká i na významné sportovní a kulturní akce mezinárodního charakteru, nechybí ochutnávka gurmánských specialit.
          
Ostrava se předvedla také na lednovém veletrhu Regiontour v Brně, který letos představoval 1270 vystavovatelů z 31 zemí. Návštěvníky zajímalo především ubytování ve městě a zajímavé kulturní akce. Nemalou pozornost vzbuzovalo i nové logo Ostravy s třemi vykřičníky a tak se potvrdilo, že bylo vybráno správně, protože přitahuje. Společně s Ostravským informačním servisem představila Ostrava svou turistickou nabídku koncem ledna rovněž na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu ITF Slovakiatour v Bratislavě. I tady zájemci získali komplexní informace o turistických atraktivitách ve městě i blízkém okolí, nabídku ubytování, gastronomie a pozvánku na množství zajímavých kulturních a sportovních akcí.            (o)
 
Expozice Ostravy na veletrhu v Utrechtu          Foto: MMO
 

Ostrava v Cannes


Již podvanácté se Ostrava představí na prestižním mezinárodním veletrhu MIPIM, jehož dvacátý ročník se uskuteční 10. až 13. března v Cannes. V expozici o rozloze 70 m2 nabídne projekty určené pro potenciální investory. Mezi nejvýznamnější patří strategická průmyslová zóna Ostrava-Mošnov, průmyslová zóna Hrabová nebo Vědecko-technologický park Ostrava. Zajímavými příležitostmi pro investory jsou pozemky typu brownfields v centru Ostravy a jeho okolí. Delegaci města povede primátor Petr Kajnar a jeho náměstci. Součástí prezentace na veletrhu bude i doprovodný program. Partnery prezentace města jsou společnosti CTP Invest, Multi Development Česká republika, OHL ŽS – Divize stavitelství Ostrava, RPG Real Estate a Dalkia Česká republika.        (mb)
 
 
 

Sbírka se vydařila

 
Ostravsko-opavská diecéze představuje sedmnáct charitních organizací, které se letos opět podílely na Tříkrálové sbírce. Ze 2277 zapečetěných pokladniček se celkem vybralo 10 491 828 korun, klobouk dolů. Přesto, že v některých místech byl výtěžek sbírky o něco menší než loni (i tady se asi podepsala finanční krize), celková vybraná suma byla skoro o půl milionu vyšší než loni. V oblasti působnosti Charity Ostrava spolu s Charitou sv. Alexandra přispěli lidé koledníčkům částkou 1 163 509 korun. Děti z více než dvou tisíc koledujících skupinek jsou odměňovány nejrůznějšími akcemi jako poděkování za kus dobře odvedené práce.
Značná část peněz z výtěžku je určena charitním organizacím, které pečují o sociálně slabé občany, další část jde na podporu charitních projektů humanitární a rozvojové pomoci v zahraničí, 5 procent jde na podporu projektů Charity ČR a 5 procent je určeno na režii sbírky. Peněžní dary však lze charitám věnovat po celý rok formou dárcovských sms zpráv ve tvaru DMS KOLEDA na číslo 8777, z celkové částky 30 korun za jednu sms jde na charitu 27 korun.    (o)
 
 

»z dopisů čtenářů: 

 

Děkujeme

 
Klasickou poštou i e-mailem nám přišla řada připomínek k lednovému vydání Ostravské radnice. Zejména čtenáři-pamětníci nám připomínají, že letecký snímek průmyslové zóny v Hrabové není na bývalém letišti, jak jsme uvedli. Ano, máte pravdu, letiště bylo jinde. Ostrava se mění doslova před očima, a tak se chyba snadno vloudí. Za poznatek a opravu děkujeme, těší nás, že naši čtenáři jsou tak pozorní.     (r)
 

Kdy bude socha?

 
Příští rok uplyne 160 let od naro­zení T. G. Masaryka, významné osobnosti našich dějin. Ostrava však dosud nemá důstojný pomník T. G. M. Je třeba politické vůle našich městských orgánů k vypsání soutěže o pomník a také ankety pro umístění této sochy. Je rovněž nutné rozhodnout, jaké finanční zdroje použít a získat, pomoci by mohla i sbírka. Diskuzí o pomníku bylo dost, ale zatím nebyl uskutečněn jediný krok. Kdy se dočkáme odpovědi na tuto otázku?                   Vladimír Krejčí
 
 

Vzpomeneme
 

Československá obec legionářská, Český svaz bojovníků za svobodu v Ostravě a další organizace také letos pořádají vzpomínkovou akci u příležitosti výročí narození T. G. Masaryka. Akce se uskuteční 6. března v 10 hodin v Ostravském muzeu. Součástí aktu bude vystoupení pěveckého sboru a čtení z knihy Zdeňka Mahlera „Masaryk ano“.       r
 

Podařilo se!

 
Ministerstvo kultury ČR v těchto dnech slavnostně vyhlásilo prestižní soutěž Evropské hlavní město kultury. Tento titul připadne po konečném zhodnocení podaných přihlášek a projektů jednomu z českých měst, mezi nimiž je i Ostrava. Program projektu musí být předložen do soutěže do 31. října 2009. Konečný vítěz může být jen jeden. Další kandidáti na titul jsou Plzeň, České Budějovice a Hradec Králové. ®
 

Starosty vede Palyza

 
Novým předsedou Sboru starostů městských obvodů statutárního města Ostravy se stal starosta Ostravy-Poruby Lumír Palyza (ČSSD). Ten ve funkci nahradil Miroslava Nováka (ČSSD), který na post předsedy rezignoval. Sbor starostů je významným iniciativním a poradním orgánem, který na začátku devadesátých let zřídilo Zastupitelstvo města Ostravy. (jk)
 
 

 
Strana 3

Dohoda mezi 1st International School a Anglo-American University

 

Studenti z Ostravy míří do světa

 
V pondělí 19. ledna podepsali dohodu o spolupráci zástupci 1st International School (1st IS) of Ostrava, základní škola a gymnázium, s. r. o., a Anglo-American University (AAU) z Prahy. 
 
Ještě předtím se v budově Radnice města Ostravy setkali s náměstkem primátora Lukášem Ženatým a široce diskutovali o problematice vzdělávání našich dětí a dětí zahraničních pracovníků u nás v návaznosti na možnosti studia na českých i zahraničních vysokých školách. Na základě uzavřené dohody půjde oběma školám o rozvoj vzdělávání v anglickém jazyce od základní školy až po vysokoškolské studium, o vzájemnou propagaci projektů a pomoc při rozvoji studijních programů. Dokument stvrdili svými podpisy ředitel 1st IS Jan Petrus, finanční ředitelka školy Iva Konevalová, rektor AAU Alan Krautstengl, člen správní rady školy a prezident Kanadské obchodní komory v ČR Peter Formanek. 
 
Projekt první zahraniční školy v Ostravě vznikl s podporou města Ostravy a dalších významných institucí v roce 2005 s cílem poskytovat vzdělání českým dětem i dětem zahraničních pracovníků u nás v anglickém jazyce. V současné době 1st IS provozuje na Ostrčilově ulici mezinárodní základní školu a anglicko-české gymnázium. Anglo-americká vysoká škola v Praze navazuje na tradici Anglo-American College, která byla založena v roce 1990 jako univerzita liberálního typu vyučující pouze v anglickém jazyce. Od té doby AAU absolvovali studenti z šesti desítek zemí světa. V současnosti ji navštěvuje přes 400 mladých lidí, kterým se otevírají možnosti studia na partnerských univerzitách ve Spojených státech (Havaj a Michigan) nebo v Evropě v rámci programu Erasmus.   (vi)
 
Foto: O Anglo-americké univerzitě Praha hovoří její rektor Alan Krautstengl. Výkladu naslouchají ředitel ostravské 1st International School Jan Petrus a finanční ředitelka Iva Konevalová.    Foto: Libor Vidlička
 
 

Stadion vyroste ve Svinově

 
 
Nový ostravský fotbalový stadion vyroste ve Svinově. Rozhodla o tom rada města na lednovém zasedání. Oproti původním představám, které počítaly s nákladnou rekonstrukcí stávajícího městského stadionu ve Vítkovicích, který měl sloužit jak atletice tak kopané, se vedení města nakonec přiklonilo k variantě samostatného fotbalového stadionu. Absence atletických drah a sektorů umocní atmosféru na tribunách. Do ochozů se vměstná až třicet tisíc fotbalových fanoušků. Nový stánek bude samozřejmě využíván i pro pořádání kulturních akcí, např. koncertů. Ze čtyř zvažovaných pozemků byl vybrán ten, který patří městu. Nachází se ve Svinově na ulici Ostravské, kousek od hřbitova u ulice Rudné. V jeho prospěch hrálo zejména to, že je kompletně městský a nebude tedy třeba vykupovat pozemky soukromníků. Nezastavěné okolí plánového stadionu umožňuje rovněž další rozvoj. Poměrně dobře je zvolená lokalita přístupná i dopravně, kromě MHD se v blízkosti nachází vlakové nádraží a napojení na dálnici.   (mb)
 

 

 Angličtina už v první třídě

 
Ostrava si připisuje další prvenství. V Základní škole Ostrava-Hulváky, Matrosovova 14, vzniká nová alternativní škola, která je protipólem k základní škole waldorfské a první v Moravskoslezském kraji. Principem výuky je Montessori pedagogika, která představuje individuální přístup k žákům, menší počty žáků ve třídách i úzkou spolupráci s rodiči. V jedné z připravovaných prvních tříd bude mimo jiné od začátku intenzivní výuka angličtiny. Informace na www.montessoricr.cz nebo www.zsostravahulvaky.cz Zápis dětí do 1. ročníku se uskutečnil 15. ledna, zapsalo se několik dětí z obvodu, ale škola je připravena přijmout další děti z celé Ostravy. Škola proto pořádá další zápisy do 1. tříd každou první středu v měsíci po 12. hodině. (pk)
 
Foto: Kvalitně vybavené učebny na nové žáky čekají
 
 
 

Kurz odezírání pro nedoslýchavé

 
Česká unie neslyšících v Ostravě, Vítkovická 11, pořádá začátkem března v prostorách České unie neslyšících pro nedoslýchavé seniory bezplatný docházkový kurz odezírání mluvené řeči pod vedením kvalifikované logopedky. Unii podporuje i statutární město Ostrava.
 
Účast v kurzu odezírání mluvené řeči přispěje k odbourání společenské izolace a sluchového handicapu, který ovlivňuje mezilidské vztahy. Pochopením reality komunikace se zvýší sociální adaptace nedoslýchavých v rámci rodiny a společnosti.
 
Pořádá se jednou týdně po 2 vyučovacích hodinách dopoledne od 9 do 11 hodin, obsahuje celkem 12 lekcí. Závazné přihlášky přijímá pracovnice ČUN na tel. čísle 595 627 239.   (dp)
 
 
 

»krátce:

PENÍZE DO ŠKOLSTVÍ.
Město Ostrava žádá o téměř 83 milionů korun na modernizaci výuky v jednotlivých městských obvodech. Výzva pro Moravskoslezský kraj z listopadu 2008 přitom počítá s rozdělením 100 milionů korun. Za Ostravu, její městské obvody a organizace bylo nakonec podáno celkem 10 žádostí o dotaci. Projekty zpracované odborem ekonomického rozvoje na základě požadavků a potřeb jednotlivých škol jsou zaměřeny na zvýšení kvality výuky ve školách, modernizaci učeben a jejich vybavení, výstavbu školních hřišť apod. Kolik Ostrava dostane, by mělo být známo koncem února.
 
POLEPŠILI SI.
Pavilon B Základní školy Chrjukinova v Ostravě-Zábřehu je jako nový. Jeho rekonstrukce si vyžádala přes dvacet milionů korun. Moderně vybavené učebny, šatny, nová dlažba na parkovišti i upravené vstupní plochy stály přes 300 tisíc korun.
 
I DĚTI ZASEDAJÍ.
Členové Parlamentu dětí a mládeže města Ostravy jednali v lednu v zasedací síni městského zastupitelstva Nové radnice, tam bylo také dětské zastupitelstvo před dvěma roky založeno. Mladí parlamentáři jednali o výsledcích dosavadní činnosti i o další spolupráci s Dětským zastupitelstvem města Vratimov.
 
VYUŽIJTE GRANTŮ. Školy mohou žádat o podporu projektů bezpečných cest. Třetí ročník grantového programu Na zelenou vyhlásila nadace Partnerství, letos rozdělí 800 tisíc korun. Žádosti o podporu dopravních projektů mohou školy zasílat do 28. února na adresu Nadace partnerství, Údolní 33, 602 00 Brno, info také na www.nadacepartnerstvi.cz
 
Poprvé v ČR. Miliony lidí na celém světě podlehly kouzlu stolní hry Monopoly. Poprvé se uskuteční také v České republice semifinále celosvětového turnaje a jedno ze tří kol se uskuteční i v Ostravě. 14. března se v domě kultury Akord v Ostravě-Zábřehu utkají příznivci Monopolů a vítěz postoupí do národního kola. Ten nejlepší pak zamíří na turnaj do Las Vegas. Registrace je možná přes www.hrajmonopoly.cz a nebo přímo na místě turnaje.
 

 Strana 4

»střípky:

 Primátor přijal Bursíka. 


V pátek 23. ledna navštívil Ostravu ministr pro životní prostředí a místopředseda české vlády Martin Bursík. V budově ostravské radnice jej přivítali primátor města Petr Kajnar, náměstek primátora pro finance Lukáš Ženatý a náměstek primátora pro životní prostředí Dalibor Madej. K tématům jednání patřila např. kvalita ovzduší na Ostravsku, podnět na přezkoumání integrovaných povolení, plánované zpřísnění limitů pro malé a střední zdroje znečištění od roku 2014 a podpora technologií z oblasti energetických úspor nebo výstavba centrální spalovny na Karvinsku.   (mb)

 

Korunka pro Táňu Bednářovou.

Finálový večer 13. ročníku soutěže Miss aerobik 2008 rozhodl v sobotu 24. ledna o tom, že korunku pro vítězku si do Prahy odváží 26letá tmavovláska Táňa Bednářová (166 cm/57 kg) s mírami 90-63-91. Studentka TV a sportu z PF v Plzni se porotcům nejvíce líbila při sestavě aerobiku a promenádě v plavkách. První vicemiss se stala 18letá Michaela Benková (vlevo) z Třebíče, druhou vicemiss Alena Pšejová (23) z Uničova. Zástupci sdělovacích prostředků vybrali za Miss média Kláru Novotnou z Kutné Hory. Vyvrcholení Miss aerobik 2008, nad kterým převzal záštitu náměstek primátora Zdeněk Trejbal a které město Ostrava finančně podpořilo, sledovali diváci v zaplněné nové aule Vysoké školy báňské-Technické univerzity v Porubě.           (vi)
 

AHOL CUP 2009. 
 

Již jedenáctý ročník AHOL-CUP, mezinárodní gastronomické soutěže, se uskutečnil ve středu 4. února v hotelu Atom v Ostravě. Žáci hotelových a odborných škol předvedli návštěvníkům prestižní soutěže své kuchařské a barmanské umění, které hodnotila mezinárodní porota. Pořadatelem této akce je již tradičně AHOL střední škola ga­stronomie, turismu a lázeňství. Soutěž je ojedinělá svou 11letou tradicí, v Moravskoslezském kraji je dokonce jediná svého druhu. Akce se konala pod záštitou náměstka primátora Lubomíra Pospíšila, který tuto soutěž také slavnostně zahájil.             (hb)
 
 

Pro podporu v nezaměstnanosti potřebujete další doklad

 
Velké problémy v současné době činí uchazečům o zaměstnání, zaměstnavatelům i úřadům práce jedna z mnoha změn zákona o zaměstnanosti, účinných od 1. ledna letošního roku, a to prokazování doby důchodového pojištění.
 
Uchazeč o zaměstnání, který žádá o přiznání podpory v nezaměstnanosti, neprokazuje podle novelizovaného zákona o zaměstnanosti pouze dobu zaměstnání, ale prokazuje zejména skutečnost, zda v rozhodném období (v posledních 3 letech před zařazením do evidence) získal zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce alespoň 12 měsíců. S prokazováním této skutečnosti je však ze strany zaměstnavatelů značný problém. Zaměstnavatelé jsou již od roku 2004 svým zaměstnancům povinni předat Evidenční listy důchodového pojištění, které rovněž každoročně předávají prostřednictvím okresní správy České správě sociálního zabezpečení. Zápis do evidenčních listů provádějí nejpozději do 30. dubna následujícího kalendářního roku. Pokud skončí zaměstnanci účast na důchodovém pojištění před 31. prosincem, požadované údaje zapíší do evidenčního listu důchodového pojištění do 1 měsíce po konečném vyúčtování. Uchazeči o zaměstnání, kteří žádají úřad práce o podporu v nezaměstnanosti, však potřebují potvrzení o době důchodového pojištění v podstatě neprodleně po skončení pracovního poměru. Zde se zaměstnavatelům nabízí možnost vyznačit dobu důchodového pojištění na tiskopise, který je přístupný na internetových stránkách http://portal.mpsv.cz (Potvrzení zaměstnavatele pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti). Doba důchodového pojištění vyznačená na tomto tiskopise není ničím jiným než dobou potvrzovanou zaměstnavatelem na Evidenčním listu důchodového pojištění.
 
Na pobočkách Úřadu práce v Ostravě se setkáváme s tím, že zaměstnavatelé odmítají svým bývalým zaměstnancům vyhovět, argumentují, že se nezměnil zákoník práce, který stanoví povinnosti zaměstnavatelů v této oblasti. K novelizaci zákoníku práce v tomto směru sice nedošlo, nicméně zaměstnavatelé jsou nadále povinni uvést skutečnosti o výši průměrného výdělku a o dalších skutečnostech rozhodných pro posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti. Takovým údajem je od 1. ledna 2009 i doba důchodového pojištění.
 
Svatava Baďurová,Úřad práce v Ostravě
 

»úřad práce

 

Lékařská posudková služba se již netopí v žádostech o posudek

 
Lékařská posudková služba (LPS) Úřadu práce v Ostravě vydala za loňský rok 11 332 posudků. Na tomto výkonu se podílelo pět lékařů oddělení (v celkovém úvazku 3), 27 smluvních lékařů a tři referentky.
Pracoviště LPS úřadu práce vzniklo tak, že od 1. července 2006 se Lékařská posudková služba v České republice rozdělila na dvě samostatné části, přičemž jedna přešla právě pod úřady práce. Posuzuje zdravotní stav občanů pro tak zvané nepojistné systémy. Hned v úvodu své existence musela řešit dva základní problémy – nedostatek lékařů s příslušnou atestací a získání smluvních lékařů a zároveň lavinu žádostí o posouzení zdravotního stavu žadatelů o příspěvek na péči. Od 1. 1. 2007 začal totiž platit zcela nový zákon o sociálních službách. Ke stávající agendě lékařské posudkové služby úřadů práce tak přibylo přiznávání stupně závislosti lidí se zdravotními problémy. Do té doby měli občané, kteří se o sebe nemohli postarat, důchod zvýšen o částku pro bezmocnost a tu vyplácela ČSSZ jako součást důchodu. Od roku 2007 je jim přiznáván stupeň závislosti a podle tohoto stupně dostávají každý měsíc vyplacenu finanční částku v rozmezí od 2000 u lehké závislosti až po 11 000 korun u úplné závislosti. Tyto peníze vyplácí v případě Ostravy odbor sociálních věcí a zdravotnictví magistrátu. 
 
Podle informací vedoucí LPS MUDr. Jiřiny Ramianové v roce 2007 přišlo na LPS ostravského úřadu práce 10 921 žádostí o posudky, 6367 bylo v souvislosti s příspěvkem na péči. V průběhu roku 2007 bylo celkem 8293 žádostí ukončeno posudkem, z toho u 4281 posudků šlo o posudky pro příspěvek na péči. V loňském roce, druhém roce působení zákona o sociálních službách, prakticky k většímu poklesu nových žádostí nedošlo. Na LPS ostravského úřadu práce bylo doručeno 9950 žádostí (o 971 méně než v roce 2007), z toho 6028 žádostí o posudky pro příspěvky na péči (o 339 méně). Začal se ale přesto výrazně umazávat „dluh“ z roku 2007 a loni se podařilo ukončit posudkem celkem již uvedených 11 332 žádostí, přičemž z tohoto počtu bylo 7027 žádostí o posudky pro příspěvky na péči. Zatímco k 31. 12. 2007 bylo nevyřízeno po lhůtě celkem 1166 žádostí (674 u příspěvků na péči), loni to bylo k 31. 12. jen 362 (221 u příspěvků na péči).
Tým lékařské posudkové služby Úřadu práce v Ostravě svůj nelehký úkol zvládnout novou náročnou agendu plnil úspěšně.
 
V polovině roku 2009 přejde lékařská posudková služba úřadů práce pod okresní správy sociálního zabezpečení.     (SB)
 

Strana 5

 Ostrava součástí integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje
 

Jezdíte příměstskými vlaky Esko?

 
Městská hromadná doprava v Ostravě je napojena na celou síť dalších spojů autobusových i železničních linek prakticky po celém kraji. V Moravskoslezském kraji zavedly České dráhy systém městské a příměstské dopravy Esko, který ulehčuje a zpřehledňuje cestování vlaky do práce, do školy nebo na výlet do nejbližšího okolí města. Linky Esko jsou vhodnou alternativou k cestování automobilem ucpanými městy. Vzhledem k dobré propojenosti linek Esko s dalšími druhy veřejné dopravy provozně i tarifně se cestující dostane do svého cíle rychleji a bez stresu. Ve velkých přestupních stanicích naleznete tzv. Esko-pointy, což jsou stojany s kompletními informacemi o linkách na daném nádraží a mapou celého systému.
 
S1     Opava východ – Ostrava-Svinov – Ostrava-Vítkovice – Havířov – Č. Těšín
S2     Ostrava-Svinov – Bohumín – Karviná – Český Těšín
S11   Opava východ – Kravaře ve Slezsku – Hlučín
S12   Kravaře ve Slezsku – Chuchelná
S13   Opava východ – Hradec nad Moravicí
R1     Opava východ – Ostrava-Svinov – Ostrava hl. n. – Havířov – Český Těšín
R10   Ostrava-Svinov – Opava východ – Krnov 
 
Informace, kdy jede spoj Esko, zaznívají v hlášeních staničního rozhlasu, lze je také získat z digitálních odjezdových a příjezdových tabulí nebo z jízdního řádu Českých drah, kde je linkové vedení uvedeno vždy v záhlaví. 
 
V blízkosti větších nádraží je možné odstavit automobil na staničních parkovištích a dále pokračovat spojem Esko do práce. Ve stanicích Ostrava-Svinov a Ostrava hl. n. se nacházejí navíc parkoviště Park&Ride. A jedete-li na výlet, můžete si třeba kolo naopak vzít s sebou. Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadla je povolena ve vlacích Esko ve vozech označených symbolem kola. Tyto vlaky jsou i v jízdním řádu označeny stejným symbolem. Jako spoluzavazadlo nelze přepravit tandemové a vícemístné kolo. 
 
Na vybraných linkách Esko lze cestovat ještě pohodlněji. Nejvyšší komfort nabízejí jednotky CityElefant, které jezdí na lince R1 z Opavy, přes Ostravu a Havířov do Českého Těšína. Zakoupením příplatku ODISprima k dlouhodobé časové jí­zdence ODIS lze cestovat 1. třídou. Vzhledem k omezenému počtu vlaků s 1. třídou je tento příplatek jednotný, bez ohledu na počet zakoupených zón. 
 
Trasu mezi Opavou a Ostravou urazí vlaky na lince R1 za 23 min. Každé 2 hodiny lze cestovat moderními patrovými jednotkami CityElefant. Linka R10 je doplněna o další spoje S1 a R10. Esko tudíž nabízí spojení Opavy s Ostravou 2x za hodinu. 
 
Příměstské vlaky představují často rychlejší spoj než cesta autem. Nabízíme našim čtenářům přehled, kam lze těmito linkami cestovat. „Nové napojení městské hromadné dopravy na krajskou autobusovou a železniční síť je výrazným zlepšením dopravní obslužnosti v regionu,“ okomentoval vznik Eska náměstek primátora pro dopravu Vojtěch Mynář.    r
 
 

 
Strana 6

 Počet obětí dopravních nehod loni klesl

 »bezpečnější ostrava

 Ostravští policisté zveřejnili v lednu statistiku nehodovosti na území města Ostravy. Oproti dřívějším letům byla situace na ostravských silnicích loni o poznání klidnější, klesl počet úmrtí při dopravních nehodách stejně jako počty zraněných, klesla i výše celkové materiální škody. 
 
V rámci služebního teritoria Krajského ředitelství Policie Severomoravského kraje je tedy Ostrava, co do počtu nejzávažnějších následků, nejbezpečnějším místem. 
 
Policisté prověřovali 5362 dopravní nehody, při kterých zahynulo osm lidí, což je o deset méně než v roce předchozím. Je to nejnižší číslo od roku 1985. Ve srovnání s nejtragičtějším rokem 1994, kdy na ostravských silnicích vyhaslo padesát pět lidských životů, je to optimistická zpráva. Statisticky klesl oproti roku 2007 počet dopravních nehod o 763 případy. Snížil se také počet těžce i lehce zraněných, snížila se i výše materiálních škod, a to o více než třicet šest milionů korun. Nejrizikovějším dnem na ostravských silnicích byl pátek, kdy bylo zaznamenáno 956 nehod. Následuje „uspěchané“ pondělí s 930 případy. Nejklidnější naopak byla neděle, v loňském roce se během ní udály 402 „karamboly“. 
 
Naopak se zvýšil počet řidičů, kteří usedají za volant pod vlivem alkoholu a drog. Alkohol byl naměřen při každé třicáté nehodě. 
 
Při kontrole jsou využívány i jednorázové detekční testy Drugwipe 5+, které umožní během 3-10 minut zjistit, zda řidič alkohol či jinou látku požil. Kromě běžného výkonu kontrolní služby na silnicích jsou řidičům známa zejména dopravně bezpečnostní „Síta“. V loňském roce se jich na území města uskutečnilo deset, zastaveno při nich bylo přes osm tisíc vozidel, odhaleno 149 opilých řidičů, z nichž jedenáct skončilo na záchytce. Již osvědčenou součástí policejní práce jsou preventivní přednášky zejména v mateřských, základních a středních školách. Ke snížení nehodovosti přispěla i další opatření – instalace nového dopravního značení, osvětlení přechodů pro chodce, budování nových ochranných ostrůvků pro chodce a další. „Bezpečnost dopravy je pro nás prioritou, takže máme z uvedených čísel radost. Letos chceme k vyšší bezpečnosti na silnicích přispět i zahájením stavby Centra bezpečné jízdy,“ okomentoval čísla náměstek pro dopravu Vojtěch Mynář. (p, b)
 
Foto: I takto může vypadat nehoda, když chce řidič ušetřit za myčku…        Ilustrační foto
 
 

Nejčastější výmluva: někdo mi objednal a odešel

 
Letos uskutečnili strážníci Městské policie Ostrava už dvě kontrolní akce zaměřené na dodržování zákazu prodeje a podávání alkoholu dětem a mladistvým. Obě kontrolovaly dění v ulici Stodolní.
Ve spolupráci s Policií ČR a sociálními pracovnicemi se první akce konala 9. ledna, sedmnáct strážníků a devět policistů zkontrolovalo deset provozoven. Ze 34 orientačních dechových zkoušek bylo 7 pozitivních. Porušení zákazu prodeje a podávání alkoholu osobám mladším 18 let bylo vždy projednáno na místě v blokovém řízení, uložené pokuty dosáhly výše 1800 korun. Udělena byla také jedna bloková pokuta 500 korun za přestupek proti veřejnému pořádku. 
 
Jedna mladistvá osoba byla v  podnapilém stavu předvedena ke zjištění totožnosti na obvodní oddělení Policie ČR, kde si ji vyzvedl zákonný zástupce. 
 
Druhá kontrola koncem ledna prověřila 78 osob, v deseti případech byla dechová zkouška na alkohol pozitivní. Pouze v jednom případě se však podařilo zjistit osobu, která alkohol osobě mladší 18 let podala, a té byla uložena na místě bloková pokuta 500 Kč. Ostatní mladiství tvrdili, že jim alkohol objednal kamarád či neznámá osoba, kteří však už odešli. Loni strážníci realizovali 46 podobných akcí, uložili 105 blokových pokut v celkové výši 48 400 korun, 22 případů bylo předáno k projednání správnímu orgánu a v 6 případech postačila domluva na místě. Podobné akce budou letos následovat i v jiných městských obvodech.            (kk)
 
 

I v novém roce se městští strážníci ani nezastaví

 
CHYTALI ZLODĚJE. Hned první lednový den zadrželi strážníci dva mladíky (15 let), kteří se vloupali do několika zaparkovaných aut na ulici Tlapákově v Ostravě-Hrabůvce. Jejich neblahou činnost hlásili lidé na linku 156, podle popisu nebylo těžké mladíky nalézt. Jeden měl pořezanou ruku, když rozbíjel okno auta, druhý měl sáček s mincemi v hodnotě 50 korun. To byl také jediný „výtěžek“ z lupu. Mladíkům hrozí obvinění z trestného činu krádeže s možným trestem odnětí svobody na 6 až 12 let. 
 
SYN NAPADL MATKU. Hlídka městské policie vyjížděla na Slezskou Ostravu na základě oznámení starší ženy, kterou napadl vlastní syn (39 let). Vulgárně jí nadával a s dalšími kumpány hojně popíjel. Vyšlo také najevo, že v loňském roce byl muž již jednou policisty vykázán z domu pro slovní i fyzické napadení matky. Strážníci přivolali Policii ČR, ale agresivnímu muži museli nasadit pouta. Povedenému synovi hrozí obvinění z trestného činu týrání osoby žijící ve společně obývaném bytě nebo domě, za mřížemi může strávit až 8 let. 
 
NEZLETILÁ A OPILÁ. Strážník vykonávající dozor u kamerového systému v centru Ostravy uviděl na ul. Škroupově na zemi ležící ženu. Mrzlo a hrozilo jí podchlazení, hlídka však na místě zjistila, že se jedná o silně opilou mladistvou dívku (15 let), která upadla na obličej a sama nedokázala vstát. Přivolaná sanitka zraněné děvče převezla do nemocnice. O události byla informována matka, Policie ČR a také příslušný odbor sociální péče. Osobě, která umožnila dívce dostat se do takového stavu, hrozí odnětí svobody až na 1 rok. 
 
„VÝTVARNÍCI“. Při jízdě po ulici Místecké v Ostravě-Vítkovicích si strážníci všimli třech mladíků, jeden z nich stříkal sprejem na sklo čekárny nějaké obrazce. Strážníci všechny tři mladé muže (20 – 21 let) zadrželi a předali přivolaným policistům. Hrozí jim obvinění z trestného činu poškozování cizí věci s možným pobytem ve vězení na dobu až 3 let nebo peněžitý trest. 
 
VŠÍMAVOST SE VYPLÁCÍ. Na linku 156 oznámil občan podezřelé chování osob u zaparkovaného vozidla BMW na ulici Ukrajinské v Ostravě-Porubě. Na místo dorazili strážníci zároveň s policií ČR. Skutečně tu došlo k vloupání. V okolí pak na základě popisu zadrželi dva muže (31 a 33 let). U mladšího z nich navíc vyšlo najevo, že je osobou hledanou policií. Pokud budou usvědčeni z trestného činu krádeže a možná podobných činů v minulosti, mohou za mřížemi strávit až 12 let. 
 
NEMOCNÝ ZA VOLANTEM. Opět na základě oznámení občana našli přivolaní strážníci na ulici Plzeňské za volantem auta Toyota zřejmě opilého řidiče. Jízdou ohrožoval další účastníky provozu. Strážníci našli vozidlo už odstavené u zastávky MHD, za volantem pak muže (43 let), který měl očividně zdravotní potíže. Přivolaný lékař konstatoval hypoglykemický záchvat, muž byl sanitkou převezen do nemocnice.  
 
NAPŘED RADOST, POTOM KRÁDEŽ. Sedmačtyřicetiletý muž ohlásil strážníkům, že byl okraden. Předtím však strávil noc na ubytovně se ženou, která ho pozvala na noční radovánky a mimo jiné se jí zalíbil i jeho mobilní telefon. Strážníkům se podařilo ženu ještě na ubytovně zadržet až do příjezdu Policie ČR. Bude-li usvědčena z krádeže telefonu, hrozí jí trest odnětí svobody až na 3 roky nebo peněžitý trest. 
 
OKRADLI STAŘÍKA. Koncem ledna dopoledne spatřila hlídka městské policie na ul. Přívozské v centru Ostravy na zemi ležícího staršího muže (85 let), od kterého v tu chvíli odjíždělo osobní motorové vozidlo Renault. Muž sdělil, že jej posádka auta okradla o peníze. Strážníci i s poškozeným našli vozidlo brzy – zaparkované na ulici Stodolní. V řidiči poznal starý pán jednoho z pachatelů. Událost šetří Policie ČR, pachatelům hrozí až 12 let za mřížemi. 
 
PRAVDĚPODOBNĚ KUTIL. Jiný pozorný občan oznámil na linku tísňového volání, že se odtahová firma snaží naložit vozidlo, na kterém je už umístěna „botička“. Městští strážníci zastihli firmu už odjíždějící s naloženým vozem, v odtahovém vozidle seděl také pravděpodobný řidič osobního vozidla (45 let), který uvedl, že nechtěl čekat na sundání botičky, pravděpodobně ji chtěl někde odstranit sám. Řidiči hrozí obvinění z trestného činu krádeže s trestní sazbou až na 3 roky nebo peněžitým trestem.           (kk)
 

Strana 7

Na nákup speciálních pomůcek přispěli umělci, sportovci i manažeři 
 

Peníze z aukce pro děti z Domečku

Dětské centrum Domeček na Jedličkově ulici v Zábřehu, které je příspěvkovou organizací města Ostravy, získalo z prosincové charitativní aukce částku ve výši 96 600 korun. Peníze využije zejména k dovybavení a nákupu pomůcek pro tzv. stimulační místnost, do které tady už vloni investovali téměř sto tisíc korun. „Jde o prostor, v němž probíhá vysoce odborná léčebná rehabilitace dětí od novorozeneckého věku do pěti let,“ uvedl ředitel centra Zdeněk Novotný. „V kombinaci s bazální stimulací a rehabilitací Vojtovou metodou poslouží mimo jiné také vážně nemocným dětem, například s vrozenými vadami pohybového aparátu a neurologickými chorobami.“ 
 
Na aukci starožitností a uměleckých předmětů se dražily umělecké smalty z majetku strojírenské skupiny Vítkovice. Nejlépe si vedlo dílo Davida Vávry, herce, architekta a průvodce oblíbeným seriálem Šumná města. Z desetitisícové vyvolávací ceny se vyšplhalo až na 24 tisíc korun. Také dres podepsaný fotbalisty Baníku Ostrava za tisícovku nakonec vynesl 15 tis. Kč. Další předměty do aukce věnovaly Galerie Chagall, Ostravská antikva, společnosti T 1 Invest, Mech a Mech, M. Polášek, V. Varmuža aj. Už před Vánocemi věnovali manažeři Vítkovice Holding, a. s., zábřežským dětem šek na 8460 euro, v přepočtu přes 200 tisíc korun. 
 
Útulek pro matky a kojence existoval ve Slezské Ostravě již od roku 1923. Po přestěhování do nové budovy v Zábřehu (1930) byl těsně spjat s činností dětské lékařky Emílie Lukášové, jejíž jméno pak dlouhá léta nesl. Dnešní centrum s kapacitou zhruba sto míst není jen dětským domovem, ale slouží také nemocným, předčasně narozeným a postiženým dětem. Pět oddělení je situováno do tří budov. „Máme třináct tzv. rodinných buněk pro pět dětí různého věku. V péči o skupinku se střídají tety, jak říkáme našim zdravotním sestrám. Snažíme se o vytváření dalších podobných buněk. Naším cílem je ponechat klasickou ústavní péči jen u nejmenších dětí. Tento trend převažuje v obdobných zařízeních nejen u nás, ale také ve Francii, Rakousku,“ zdůraznil Zdeněk Novotný. 
 
Dětské centrum Domeček, městské zařízení pro opuštěné a postižené děti, je od roku 2007 nositelem akreditace k uskutečňování praktické části specializačního vzdělávacího programu Ošetřovatelská péče v pediatrii, spolupracuje s řadou středních a vysokých škol. Rozvíjí programy na pomoc rodičům při řešení výchovných nebo výukových problémů při péči o dítě, zprostředkovává poradenství při výchově a vzdělávání dítěte se zdravotním postižením.            (vi)  
 
 
Foto: Ředitel Dětského centra Domeček Zdeněk Novotný (vlevo) přebírá symbolický šek od Dalibora Mouky ze společnosti Aukční kompanie. Foto: Libor Vidlička 
 
 
 

 Ostravské nemocnice se stále zkvalitňují

 
UNIKÁTNÍ PŘÍSTROJ. Ultrazvukový přístroj Philips iE33 uvedla v prosinci slavnostně do provozu ve vaskulárním centru Vítkovická nemocnice. Jako ultrazvukový zobrazovací patří přístroj do nejvyšší třídy na světě. Dokáže v reálném čase zobrazit srdeční struktury v trojrozměrném obraze. Za rok by měl vyšetřit kolem čtyř tisíc pacientů s chorobami srdce a tři tisíce pacientů s chorobami cév. Přístroj je doplňkem k magnetické rezonanci, obě zařízení patří k vrcholu neinvazivní diagnostiky. 
 
UŽ SE STALO. I přes přání, aby letos v ostravském babyboxu nebylo ani jedno dítě, stalo se tak 26. ledna. Odložená holčička byla v dobrém stavu, je usměvavá a klidná, zjevně se o ni dobře pečovalo. Ohlásila se však údajná matka, která chce dítě zpátky. 
 
PRO DIABETIKY. Už rok pomáhá diabetikům ambulance pro diabetickou nohu, jediná v republice, ve Vítkovické nemocnici. Výsledkem jsou téměř čtyři stovky vyšetřených pacientů s nehojícími se ranami na nohou způsobenými cukrovkou a špatným prokrvením. Podle závažnosti nálezu je pacient po vyšetření poslán na další doplňující vyšetření nebo poslán k cévní intervenci na sále. Ambulance disponuje také vibrometrem – přístrojem na vyšetřování hlubokého čití na nohou. Ambulanci lze navštívit na základě doporučení praktického nebo odborného lékaře. 
 
DĚTI DĚTEM. Padesátníky v hodnotě 4000 korun nasbírali žáci Základní a Mateřské školy na Volgogradské ulici v Ostravě. Peníze věnovali dětskému oddělení Městské nemocnice Ostrava. Také z vánočního jarmarku věnovali deset procent výtěžku dětskému oddělení. Za peníze budou nakoupeny hračky do nemocniční herny. 
 
JAK NA RAMENNÍ KLOUB. Rychlou metodu zákroku při artrotickém postižení ramenního kloubu nabízí Městská nemocnice Ostrava. Principem je náhrada kloubního povrchu speciální endoprotézou ve tvaru skořepiny, která umožní hladký pohyb kontaktních ploch, a tím pacienta zbaví bolesti postiženého kloubu a zlepší rozsah pohybu. Metodu, která se odborně nazývá resurfacing ramenního kloubu, lze použít při prvních známkách artrotických změn. 
 
TRÉNUJETE PAMĚŤ? Národní týden trénování paměti se uskuteční od 16. do 22. března v rámci celosvětové akce Týden uvědomění si mozku. Pořadatelem je Česká společnost pro trénování paměti, připojuje se také občanské sdružení Senior servis v Ostravě. Bezplatné přednášky se konají v pondělí 16. března v 10 hodin v sále biskupství ostravsko-opavského na Kostelním náměstí, 17. března v 10 hodin v Domě s pečovatelskou službou na Gajdošově ulici 39 a tentýž den také v 16 hodin v knihovně v Háji ve Slezsku. Jsou určeny všem seniorům, kteří nechtějí nechat svou paměť zahálet.      
 
S INFARKTEM K LÉKAŘI VČAS. Kardiovaskulární program Fakultní nemocnice Ostrava se zaměřuje na prevenci a včasné léčení infarktu myokardu. Lidé s příznaky tohoto onemocnění – bolestmi na hrudníku, bušení srdce apod. – by se měli na lékaře obrátit včas. V rámci komplexního vyšetření se objeví i skrytá doprovodná onemocnění, jako je například kornatění tepen, výdutě, nádory. Díky zázemí FNO je možné, aby onemocnění řešilo více odborníků z různých oborů. Infarkt myokardu je bohužel jedna z nejčastějších příčin úmrtí lidí, včasným diagnostikováním tomu lze však zabránit. 
 
VYŠETŘENÍ ZA NĚKOLIK SEKUND. Fakultní nemocnice Ostrava má už třetí CT zařízení pro diagnostiku. Poslední z nich je špičkový přístroj, který umožňuje vyšetření během deseti sekund, kdy nasnímá data v rozsahu dvou metrů, tedy celého dospělého člověka. Má také vyšší nosnost, počítá i s obézními pacienty. Přístroj velmi účinně pomáhá zejména traumatologům, protože rychle zobrazí například vnitřní krvácení, poskytuje reálné obrazy tříštivých fraktur, ukáže žilní poranění. Díky rychlosti přístroje je možné vyšetřit mnohem více pacientů. 
 
CERTIFIKÁT MĚSTSKÉ NEMOCNICI. Mezinárodní  norma ISO 9001, která je nejrozšířenějším modelem pro certifikaci a celosvětově definuje požadavky na systém řízení kvality, byla udělena Městské nemocnici Ostrava pro oddělení centrální sterilizace. Předcházela tomu rekonstrukce pracoviště a kvalitní vybavení novými přístroji. Nemocnice zodpovědně přistupovala k certifikačnímu řízení. Práce v oddělení je nyní mnohem kvalitnější ve vztahu k pacientům, ale i jeho pracovníkům. 
 
ZASE NOVINKA V DIAGNOSTICE. Novou magnetickou rezonancí disponuje oddělení radiodiagnostiky Městské nemocnice Ostrava. Zařízení umožňuje použití nových sekvencí pro dynamické vyšetření srdce, angio, mammo a celotělové difuze, lze jím vyšetřovat prakticky všechny klinické aplikace. Obsluhující personál projde celou řadou odborného školení k obsluze přístroje.
 

Strana 8

 Studenti anglicko-českého gymnázia pomáhají projektu Uč se anglicky 
 

Nechte svět přijít za vámi

 
Na vybraných ostravských základních školách proběhla poslední lednovou středu modelová prezentace pro žáky 8. a 9. tříd před městským kolem soutěže v prezentačních dovednostech v angličtině. Soutěž s názvem Let the World Come to You… (Nechte svět přijít za vámi…), nad níž převzali záštitu náměstci primátora Ostravy Lubomír Pospíšil a Lukáš Ženatý, je součástí městského projektu „Uč se anglicky“. 
 
Prezentaci uskutečnili studenti anglicko­‑českého gymnázia 1st International School of Ostrava (1st ISO) s cílem motivovat žáky základních škol, kteří se učí angličtině, k účasti v soutěži. Jejím smyslem je dát studentům možnost vyzkoušet si znalost cizího jazyka mimo prostředí školy nebo třídy, bez vodítka v učebnici apod. Městské kolo soutěže se uskuteční 25. února ve Středisku volného času na Ostrčilově ulici. Uspěje tým, který nejlépe zvládne spojit znalosti s uměním zaujmout svou prezentací publikum. Předsedou poroty bude Philip Corkill, který vyučuje na 1st  ISO. Vítězný tým získá pobyt na týdenním outdoorovém kurzu Summer Fun Camp pořádaném gymnáziem 1st ISO ve Velkých Karlovicích v Beskydech. 
 
O tom, že úvodní motivační kolo soutěže mělo smysl, svědčí řada pozitivních reakcí žáků i učitelů. „Bylo to super. Prezentace o Irsku mi připadala zábavná a dobře zapamatovatelná,“ konstatoval Josef Adamaus, vítěz z waldorfské ZŠ Generála Piky. Podobně se vyjadřovali jeho spolužáci: „Vtipné i poučné zároveň. O Irsku jsme získali hodně nových poznatků. Kviz ale mohl být klidně těžší.“ Vítěz ze ZŠ Vrchlického v Radvanicích Jan Planka shrnul své dojmy: „Chtěl bych se pokusit o podobný projekt. Sestavím si tým. Budeme se snažit, aby naše prezentace byla ještě lepší!“ 
 
Týmy 1st International School of Ostrava se s pozitivními ohlasy setkaly i u angličtinářů ze základních škol. Jana Matalová ze ZŠ Vrchlického hodnotila školní kolo: „Výborné! Žáci si vyzkoušeli, jak rozumějí souvislému anglickému projevu. V dalším kole si mají připravit vybranou prezentaci o Číně. Propojí znalosti anglického jazyka s výpočetní technikou a uměním prezentovat dané téma. Navíc v cizím jazyce.“                     (jp)
 
 
Foto: Při modelové prezentaci si žáci 8. a 9. tříd v praxi vyzkoušeli znalosti angličtiny
 
 
 

Výchovný ústav v Polance: větší a bezpečnější

 
Poslední lednový čtvrtek byla v městském obvodu Polanka nad Odrou poklepem na základní kámen zahájena výstavba budov, které rozšíří a zmodernizují původní areál Janová patřící Výchovnému ústavu v Ostravě-Hrabůvce. Slavnostního aktu se zúčastnili také náměstek primátora Lubomír Pospíšil a starostové městských obvodů Jih a Polanka Karel Sibinský a Přemysl Kaspřík. 
 
Jde o jediné zařízení u nás, které slouží pro ústavní výchovu hochů a dívek ve věku 15 až 18 let s diagnostikovanou extrémní poruchou chování. „Nový areál znesnadní a výrazně minimalizuje možnosti útěků, s nimiž jsme se v minulosti setkávali,“ konstatoval ředitel výchovného ústavu Pavel Němynář. „Dnešní kapacita dvanácti osob se dostavbou rozšíří na třicet. Dohled nad problémovými mladými lidmi bude nepřetržitě vykonávat pět desítek pedagogů, psychologů a nepedagogických pracovníků.“ 
 
Výstavbu zahájil generální dodavatel společnost TCHAS, závod UNIPS, terénními úpravami a položením inženýrských sítí. S otevřením oddělení Janová se počítá v prosinci 2010.           (vi)
 
Foto: Zástupce investora Alois Křen s náměstkem primátora Lubomírem Pospíšilem (uprostřed) a starostou Polanky Přemyslem Kaspříkem (vpravo) při prohlídce vizualizace budoucího areálu ústavu.
 
 

Granty rozděleny

 
Zastupitelstvo města Ostravy rozděluje každoročně desítky milionů korun mezi neziskové, kulturní a sportovní organizace, aby tak podpořilo zejména jejich práci s dětmi a mládeží. Podporuje pravidelně i významné sportovní a kulturní akce pro veřejnost. Ani letos tomu není jinak. Na lednovém zasedání podpořili zastupitelé projekty z oblasti sociální péče (55,8 mil.), prevence kriminality, protidrogové prevence (16,4 mil.) a podpory zdraví (5,7 mil.), na pomoc handicapovaným včetně dětí a mládeže jde 9,9 mil. korun. Na podporu vrcholového sportu zastupitelé vyčlenili 49,9 mil. Tyto peníze směřují do fotbalových klubů FC Baník Ostrava a FC Vítkovice a na podporu hokeje: HC Vítkovice Steel a HC SAREZA Ostrava. Na významné sportovní a kulturní akce poskytne město 4,8 milionu korun.    (mb)
 
 
 

Každý máme „svého“ strážníka

 
V souladu s novou koncepcí Městské policie Ostrava na období 2009-2013, která byla předložena a následně schválena Radou města Ostravy v loňském roce, byla zřízena řada nových okrsků, které budou spravovány konkrétními strážníky-okrskáři. Město se tak přiklání ke koncepci – „každý má svého strážníka“ (i když ne doslovně), běžné v zahraničí. 
 
Dosavadní počet okrsků byl navýšen z 35 na 154, na veřejný pořádek tu v současnosti dohlíží 259 okrskářů. Každý okrsek jich má takový počet, aby zvládali rozlohu okrsku i množství případných přestupků a trestných činů. Konečný počet okrskářů je 328, stav bude postupně doplňován během roku. 
 
Výkon služby prostřednictvím okrskářů má řadu nesporných výhod zejména pro samotné občany. Ti dnes vědí, na koho se mohou v případě potřeby obrátit, a také budou vědět, jak byla konkrétní věc řešena. Okrskáři si také maximálně prohlubují místní znalosti ve vztahu k občanům, poměrům, které v daném okrsku panují, i stavu veřejného pořádku. Okrskáři jsou rovněž v kontaktu s vedením jednotlivých městských obvodů, místně příslušnými odděleními Policie ČR, zástupci podniků, firem a společností ve svých okrscích. 
 
Okrskáře mohou občané kontaktovat např. prostřednictvím internetových stránek www.mpostrava.cz, elektronickou poštou na adrese info@mpostrava.cz, prostřednictvím bezplatné telefonní linky 800 199 922 – tzv. zelené linky a také písemně na adrese Městská policie Ostrava, Hlubinská 6, 702 00 Moravská Ostrava. Některé městské obvody mají uveden kontakt na okrskáře také na svých internetových stránkách a potřebné informace pro občany byly nebo v nejbližších dnech budou zveřejněny také v místních zpravodajích. Někde zveřejňují v lokálním tisku i fotografie okrskářů. V městském obvodu Ostrava-Jih jsou občanům pro kontakt s okrskáři k dispozici schránky důvěry instalované u informačních tabulí Městské policie Ostrava. V městském obvodu Poruba byly v kulturním domě Poklad zařízeny prostory pro komunikaci okrskářů s občany, v některých dalších městských obvodech za stejným účelem probíhají v současné době jednání, hledají se vhodné prostory nebo se už intenzivně pracuje na jejich zřízení.            (kk)

Strana 9

 Nové povinnosti provozovatelů zařízení pro sběr a výkup odpadů

 

Kradené kovy už nelze jen tak prodat

 
Již dlouhou dobu trápí mnoho měst a obcí České republiky krádeže kovových předmětů, které jsou následně vykupovány za zlomek skutečné hodnoty v některých provozovnách sběrných surovin. Ročně to představuje vysoké škody na majetku a pokud jsou zcizeny kanálové poklopy či mříže, hrozí dokonce i těžké nehody a zranění.  
 
Ve snaze zmírnit dopady této činnosti, 1. ledna 2009 nabyla účinnosti vyhláška ministerstva životního prostředí č. 478/2008 Sb., kterou se novelizuje vyhláška téhož ministerstva č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 
 
Účelem novelizace je znesnadnit páchání této trestné činnosti, která ohrožuje zdraví a životy lidí či v mnoha případech způsobuje závažné poruchy nebo havárie a zároveň minimalizovat škody způsobené těmito krádežemi poškozeným subjektům.
 
Současná právní úprava stanovuje zákaz výkupu kovového odpadu od fyzických osob (občanů) v případě, že tento odpad má povahu uměleckého díla, pietních nebo bohoslužebních předmětů či jejich částí, průmyslového strojního zařízení, obecně prospěšného zařízení, zejména zařízení pro hromadnou dopravu, a energetického, vodárenského a kanalizačního zařízení. Tyto typy kovového odpadu mohou provozovatelé sběren vykupovat pouze od právnických osob a platba musí být prováděna pouze bezhotovostně. Vyhláška dále stanovuje zákaz výkupu částí elektrických a elektronických zařízení od fyzických osob. Tato úprava bude mít pozitivní dopad, protože lze předpokládat, že nebude nadále docházet k zcizování cenných částí z elektrozařízení.  
 
Zákaz výkupu od fyzických osob se netýká odpadů, jakými jsou autovraky, měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, cín, kabely, železné kovy, neželezné kovy, železo, ocel, směsné a jiné kovy. Podnikatel je však povinen identifikovat tyto odebrané nebo vykoupené odpady a osoby, od kterých uvedené věci jako odpad vykoupil. Identifikací fyzických osob se rozumí zjištění jména, příjmení, data narození, adresy trvalého pobytu nebo pobytu a čísla občanského průkazu nebo jiného průkazu totožnosti 
 
„Časté kontroly jsme s Živnostenským úřadem prováděli už v minulosti. Novelou získáváme lepší možnosti chránit majetek města a obyvatel před krádežemi a následným rozprodáváním ve výkupnách,“ řekl k novele zákona náměstek primátora pro komunální a bytovou oblast Vojtěch Mynář.     (tk)  
 
Foto: Lidé si už zvykli vozit odpad i do sběrných dvorů
 

 

Otevřeno pro dlužníky

 
V polovině ledna byla v Ostravě otevřena pobočka obecně prospěšné společnosti Poradna při finanční tísni. Sdružení chce pomáhat osobám, kterým hrozí v důsledku pře­dlužení a neschopnosti splácet dluhy sociální vyloučení, a to ještě v té fázi, kdy je možné prostřednictvím jednání a změny chování zabránit největším dopadům na život a budoucnost zadlužených rodin. 
 
„Zaměstnanci pomohou v hrozící či již existujíci platební neschopnosti při telefonické či písemné komunikaci s věřiteli, soudy nebo soudními exekutory. Poradna nabízí bezplatné a diskrétní konzultace k oddlužení podle insolvenčního zákona,“ říká David Šmejkal, ředitel poradny. 
 
Nová kancelář je na Vítkovické ulici č. 1 (budova ÚAN) v centru města. Klienti se mohou o službách centra informovat na zelené lince 800 722 722, která je jim k dispozici každé pracovní pondělí. Je však také možné volat linku 595 535 740.            (dp)
 
 

Poradna se přestěhovala

 
Od poloviny loňského roku je v Ostravě díky občanskému sdružení sociálních a finančních poraden a krajské radě Svazu důchodců ČR v provozu finanční poradna pro seniory, zdravotně postižené a sociálně slabší rodiny s dětmi. Své služby až donedávna poskytovala na regionálním pracovišti Rady seniorů ČR v budově Domu odborových svazů na Českobratrské ulici. Vzhledem k uzavření objektu a jeho přípravě na celkovou rekonstrukci se kancelář rady přestěhovala do výškového domu magistrátu města Ostravy na Ostrčilově 4. Zde nyní najdete také zmíněnou finanční poradnu. Vyškolení pracovníci vám každý čtvrtek od 9 do 12 hodin poskytnou informace o možnostech slev při platbách za elektrickou energii, plyn, pojištění nemovitostí, domácností, automobilů, při úhradě služeb mobilního operátora apod. Vzhledem k mimořádnému zájmu o tyto služby se připravuje otevření dalšího pracoviště finanční poradny v pobočce Svazu důchodců na ulici M. Majerové v Porubě.                     (liv)
 
 

 

Nepřehlédněte novelu živnostenského zákona

 
Dnem 1. ledna 2009 nabyla účinnosti další novela živnostenského zákona (zákonem č. 274/2008 Sb.), která živnost koncesovanou „Ostraha majetku a osob a služby soukromých detektivů“ znovu rozděluje na dvě samostatné živnosti a kromě zvláštní úpravy podmínky bezúhonnosti dotčených osob stanoví nově i podmínky odborné způsobilosti. Odbornost je zpřísněna pro podnikatele fyzickou osobu nebo jeho odpovědného zástupce a odpovědného zástupce právnické osoby podle přílohy č. 3 živnostenského zákona a nově stanovena i pro fyzické osoby, které uvedené činnosti provádějí podle přílohy č. 5 téhož zákona. Zaměstnanců se týká i další podmínka zdravotní způsobilosti podle § 31a živnostenského zákona.
Podnikatel (odpovědný zástupce) musí mít: 
 
a) vysokoškolské nebo vyšší odborné vzdělání právnického, bezpečnostního nebo obdobného zaměření, 
b) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru bezpečnostním nebo právním a 3 roky praxe, nebo
c) střední vzdělání s maturitní zkouškou a osvědčení o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydané s platností na 5 let zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem a 3 roky praxe.           
Zaměstnanec potom musí mít minimálně vzdělání uvedené pod písmenem b), které je možné i v oboru obdobném, nebo osvědčení o odborné kvalifikaci uvedené pod písmenem c).
Přechodná ustanovení zákona stanoví osobám, které podnikají v předmětných živnostech, povinnost doložit živnostenskému úřadu do 1. ledna 2010 doklady o tom, že splňují nově stanovené odborné způsobilosti. Pokud tak neučiní, příslušný živnostenský úřad oprávnění zruší. 
 
Zaměstnanci musí požadavky odborné způsobilosti splnit ve lhůtě do 1. ledna 2012 a podnikatel je povinen to na požádání živnostenského úřadu doložit. Totéž se týká jejich zdravotní způsobilosti. 
 
Možnost získat osvědčení o odborné kvalifikaci je upravena vyhláškou MV č. 16/2009 Sb., o obsahu a rozsahu kvalifikace pro výkon fyzické ostrahy a služby soukromého detektiva. Podmínkou je složení zkoušky. Zkoušku může provádět pouze osoba, která je autorizovaná podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a současně i akreditovaná MŠMT podle § 18 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 382/2005 Sb. Tato osoba vydá osvědčení, s platností na 5 let, o získání dílčí kvalifikace strážný, jde-li o živnost ostraha majetku a osob, nebo detektiv koncipient, jde-li o živnost služby soukromých detektivů. Seznam autorizovaných osob oprávněných vydat uvedená osvědčení na základě autorizace ministerstvem vnitra a hodnotící standardy pro uvedení dílčí kvalifikace bude možno nalézt v Národní soustavě kvalifikací http://www.narodni-kvalifikace.cz, zda jsou tyto osoby rovněž akreditovány, lze dohledat v databázi na www.msmt.cz > rekvalifikace > databáze udělených akreditací.                    
 
Karel Dědic, živnostenský úřad 
 

Strany 10-11

»co, kdy, kde ve městě:

 

Deep Purple i Jarre
 

Už od 20. ledna jsou v prodeji vstupenky na koncert slavné skupiny Deep Purple, která vystoupí 2. května v ostravské ČEZ Aréně. Hned o tři dny později 5. května tu mohou nadšenci obdivovat velkolepou show, kterou jako průřez své více než třicetileté kariéry připravil Francouz Jean Michel Jarre.


Přijede Lucie Bílá 
 

Jedinečný koncert stálice české pop music Lucie Bílé se uskuteční 17. dubna v Domě kultury města Ostravy. Zpívat bude v doprovodu neméně proslulého klavíristy Petra Maláska.


Obrazy Aleše Kalivody 
 

Vítkovická pobočka Knihovny města Ostravy v těchto dnech nabízí výstavu obrazů Aleše Kalivody pod názvem Krajiny mého života. Výstava trvá až do 27. února.
 

Galerie Magna nabízí 


Vladimír Kordoš, člen skupiny Avance-Retard, pochází ze Slovenska a v Bratislavě žije. Průřez jeho tvorbou z malby, grafiky, koláží, užitého uměním i fotografií nabízí výstava v galerii Magna od 18. února do 25. března.
 

Vše pro absolventy

 
V sále Janáčkovy konzervatoře a gymnázia v Ostravě se koncertuje po celý rok. Nabízí například absolventský koncert A. Mikolajkové a J. Smutné na zobcovou flétnu 24. února, o den později tu vystoupí strunné oddělení konzervatoře. Klavíristka V. Kubíčková má svůj absolventský koncert 26. února spolu s houslistkou M. Gradkovou. V rámci festivalu činoherních divadel OST-RA-VAR tu 27. února vystoupí studenti konzervatoře s představením Kytice v režii B. Jansy.
 

Praktická filozofie

 
Kulturní asociace Nová Akropolis otevírá kurz Praktická filozofie. V čtrnáctidílném cyklu moudrosti východu a filozofie západu přiblíží tradiční učení o složení vesmíru, země i člověka. Pojetí člověka nabízejí také zákony Tibetu a Číny, nebude chybět ani klasická řecká filozofie. Kurz začíná 5. března.

 

Janáčkovci v USA

 
Pětitýdenní turné absolvuje v těchto dnech Janáčkova filharmonie Ostrava pod vedením dirigenta Theodora Kuchara. Reprezentuje Českou republiku, Ostravu a českou hudební kulturu na 19 koncertech v 19 městech východního i západního pobřeží USA. Základ koncertů tvoří díla B. Smetany a A. Dvořáka. Koncerty jsou beznadějně vyprodány, a to jsou sály, kde se pořádají, na naše poměry obrovské – běžné je 1000 míst, vyprodaná byla však i hala s 2500 místy. Tomu se říká úspěch.
 

Dívka roku

 
Městské kolo soutěže Dívka roku se uskuteční v pátek 27. února v sále Domu dětí a mládeže v Porubě na ulici M. Majerové. Přihlášky lze podávat do 21. února. Dvacátý ročník této soutěže bude mít celostátní finále.
 

Unikátní snímky z vesmíru

 
Koncem ledna byla v Hvězdárně a planetáriu J. Palisy otevřena výstava Pohledy do vesmíru. Nabízí jedinečné fotografie pořízené na Evropské jižní observatoři v Chile a také umělecké snímky Š. Kováře s dalších hvězdáren u nás. Výstava potrvá do 30. června.

 

Konečně i v neděli

 
Galerie výtvarného umění v Ostravě budou moci hosté navštěvovat už i v neděli, zatím bylo o víkendech zavřeno. Neděle, ale také už zavedené středy, jsou vstupy do galerie zdarma. Mimořádný zájem veřejnosti o současnou výstavu české moderny pod názvem Sváry zření mohou tak návštěvníci zhlédnout i ve sváteční den.
 

Pro harmonii duše i těla

 
Esoterický festival mohou zájemci navštívit 28. února v Kulturním centru Poruba. Jeho čtvrtý ročník nese název Den ve znamení harmonie duše a těla. Zahrnuje přednášky o alternativních léčebných metodách, relaxaci, meditaci apod. Novinkou je podvečerní věštírna. Setkání esoteriků se uskuteční od 9 do 19.30 hodin.
 

Jste skvělí recitátoři?

 
Až do 5. března přijímá Kulturní centrum Poruba přihlášky do recitační soutěže Rolnička pro žáky základních škol, jejíž 18. ročník se uskuteční od 9. do 11. března. Středoškolákům je určena recitační soutěž Šavrdův pohár, kam se lze přihlásit do 15. dubna. Z této soutěže lze postoupit do krajského kola soutěže Wolkrův Prostějov.
 

Autor přijel osobně

 
V závěru ledna uvedlo Divadlo A. Dvořáka premiéru hry Bengta Ahlforse s názvem Divadelní komedie. V režii hostujícího Petra Gábora se diváci v inscenaci podívají do zákulisí divadla, do kuchyně příprav na novou premiéru. Ahlfors je nejúspěšnější finský dramatik, jeho více než třicet her jsou převážně komedie, ostravské premiéry se zúčastnil osobně.

 

Premiéra ,u Bezručů‘

 
Moskevská dramatička Olja Muchinová, která bývá označována za Čechova v sukních, napsala svou hru Táňa, Táňa v roce 1994. V lednu uvedlo premiéru této hry Divadlo Petra Bezruče. Hra režiséra Daniela Špinara přibližuje různé podoby lásky věkově odlišných dvojic a je zajímavým i dynamickým pohledem do lidských vztahů.
 

Ceny Thálie se blíží

 
V širších nominacích na ceny Thálie se objevila čtyři jména umělců působících v Ostravě – Luciano Mastro za roli Nanniho v inscenaci opery Marca Tutina La Lupa (Vlčice), Jana Kačírková za roli Zerbinetty v inscenaci Straussovy opery Ariadna na Naxu, za balet také bývalá sólistka baletu NDM Margarita Rudina za roli Princezny Aurory v Čajkovského Spící krasavici, v činoherní kategorii pak člen činohry Jan Fišar za roli Jaye v Taboriho hře Goldbergovské variace, s níž hostuje v Komorní scéně Aréna.
 

V březnu dvakrát do MET

 
Pokračují přímé přenosy z Metropolitní opery. V divadelním sále Domu kultury města Ostravy zazní 7. března Madama Butterfly Giacoma Pucciniho, 21. března pak La Sonnambula (Náměsíčná) Vincenza Belinino.
 

Co chystají v Atlantiku

 
Známé i méně populární národní parky amerického severozápadu se představí 16. února na přednášce V. Procházky, film o prvovýstupu havířovského oddílu HO TA TRAN na severním Pamíru pak o tři dny později. V rámci festivalu Na východ tu lze zhlédnout 20. února filmy Polární Ural, Dvakrát na Elbrus, Makedonie, Zimní sporty a Triglav. Na březen tu připravují festival Jeden svět 2009 – filmů o lidských právech.
 
 

 Už 50 let dům kultury v Ostravě-Zábřehu zpříjemňuje lidem život

 

Akord slaví po celý rok

 
„Náš kulturní dům pravděpodobně alespoň jednou navštívil snad každý Ostravan,“ tvrdí ředitelka Domu kultury Akord Darina Daňková. Faktem je, že za padesát let existence jich sem přišly stovky tisíc, a nejen za kulturou. Do roku 1990 bylo zařízení součástí podniku Nová huť, dnešní Dům kultury Akord, s. r. o., je obchodní společností statutárního města Ostrava. Akord si však z více než osmdesáti procent vydělává na sebe sám - pestrou nabídkou činností i komerčním využíváním restaurace a hotelu. Z hlediska provozní dotace patří k nejvíce soběstačným kulturním zařízením na území města. 
 
Program je zaměřený doslova na všechny věkové kategorie. Dětem nabízí celou řadu pohádkových představení, dospělým koncerty, divadelní představení, klubové akce, filmy, plesy, sportovní akce, ze vzdělávacích především jazykové a hudební kurzy apod. Senioři si tu dávají dostaveníčko v klubu, kam přijíždějí i z jiných městských obvodů. Pro obchodní partnery zajišťuje Akord kompletní služby v podobě pronájmů, pořádání školení, výběrových řízení a prezentací. 
 
 „Akord umí dělat kulturu,“ potvrzuje ředitelka. „Naše výročí chceme oslavit skutečně velkolepě. Proto jsme připravili jako dárek návštěvníkům dvaačtyřicet akcí, které budou probíhat po celý rok a na které bude vstup zcela zdarma, aby mohl přijít skutečně každý. V lednu jsme například zaplnili celý kostel v Ostravě-Zábřehu, na vynikající gospelový koncert přišlo skoro šest set návštěvníků. Připravujeme také den otevřených dveří s překvapením a komentovanou prohlídkou zajímavých míst obvodu, v květnu se vydáme s bohatým programem před Avion Shopping Park. Ostravané se mohou také těšit na večer s cimbálovkou, pohádky, koncerty apod.,“ pokračuje. 
 
Za padesátiletou historií se dům kultury jistě stal místem mnoha zajímavých setkání, příhod i lidských příběhů. O ty se mohou lidé podělit – napsat krátký text, zaslat fotografii. Příspěvky budou uveřejněny na webových stránkách Domu kultury Akord, pisatelé budou ve veřejném hlasování soutěžit o zájezd do Řecka.
Značná část domu kultury prošla rekonstrukcí, letos se za plného provozu bude modernizovat vchod, opravovat střecha, vylepšení čekají salonky a učebny, zajištěn bude nový bezbariérový přístup.
Dům kultury v Ostravě-Zábřehu dlouhá léta přináší lidem příjemně strávené chvilky. I proto záštitu nad jeho celoroční oslavou převzal také primátor města Petr Kajnar.         (d, k)
 
Foto 1: Kulturní dům Akord v Ostravě-Zábřehu
 
Foto 2: Tradiční plesová sezóna právě probíhá, i v Akordu se tančí
 
 
 

Porubští školáci ve Strakově akademii

 
Pětice žáků Základní školy Dětská z Ostravy-Poruby uspěla v celorepublikové výtvarné soutěži O nejhezčí dětskou pohlednici k českému předsednictví Evropské unie, kterou organizoval Úřad vlády ČR. V závěru roku přijeli ostravští školáci spolu s dalšími oceněnými ze sedmi desítek ZŠ na pozvání místopředsedy vlády Alexandra Vondry na jednodenní návštěvu Prahy. Kromě prohlídky sídla vlády ve Strakově akademii a Senátu ve Valdštejnském paláci převzali hezké ceny a upomínkové dárky. 
 
První únorové úterý přivítal náměstek primátora Lubomír Pospíšil laureáty soutěže také v budově Radnice města Ostravy. S ředitelkou školy Boženou Zedkovou a učitelkou Janou Kučerovou přišla vítězka celé soutěže Marie Horváthová, její spolužáci z druhé třídy Filip Kroček, Tomáš Očenášek. „Páťáky“ zastupovala Veronika Petříková. Chyběla tak jen nemocná Barbora Žaludová. Náměstek Pospíšil si prohlédl soutěžní obrázky, pochválil děti za to, jak vzorně reprezentovaly naše město, a popřál jim hodně úspěchů ve škole i v životě. 
 
Před prohlídkou Ostravy z ochozu radniční věže nám Veronika Petříková prozradila, že do Prahy ji doprovázeli dědeček s babičkou, a tak si mohla pobyt v hlavním městě prodloužit o jeden den. „Líbil se mi Valdštejnský palác a sál, kde zasedají senátoři. Škoda, že tam zrovna nebyli. Viděli jsme taky orloj, Václavák, Vyšehrad,“ vypočítala Verunka, která se kromě malování věnuje závodně plavání. „Který styl mám nejraději? Určitě delfín!“    (vi)    
 
Foto: Náměstek primátora Lubomír Pospíšil s dětmi ze ZŠ Dětská oceněnými v soutěži k českému předsednictví EU a jejich obrázky na téma České lvíče králem evropského safari. Po jeho pravici jsou ředitelka školy Božena Zedková, učitelka Jana Kučerová a vedoucí odboru školství MMO Marta Szücsová. Foto: Libor Vidlička
 
 
 

 Vstupenky na XXXIV. ročník mezinárodního hudebního festivalu lze už objednat 
 

Janáčkův máj tradiční i nový

 
Zahajovací koncert v zahraničí velmi uznávaného ostravského hudebního festivalu ve středu 20. května nabízí Janáčkovu Sinfoniettu a Rachmaninův Koncert pro klavír a orchestr č. 2, opus 18. Poprvé se u nás představí vítěz slavné Chopinovy soutěže ve Varšavě klavírista Dang Thai Son z Vietnamu spolu se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu. A tak by mohl výčet hudebních lahůdek pokračovat, letošní ročník nabízí šestadvacet koncertů, na všech koncertech v Ostravě i okolí to představuje deset tisíc nabízených míst.
Podle ředitele Janáčkova máje Jaromíra Javůrka je repertoár tradiční, ale i nový. Poprvé se například představí také houslistka Veronika Berle ze SRN, anglický dirigent Benjamin Wallfisch, klarinetistka Sharon Kam, arménský dirigent Karen Lavčjan, Šanghajský symfonický orchestr a další zahraniční umělci, poprvé však také na festivalu vystoupí Jarmila Šuláková s Cimbálovou muzikou technik v galakoncertu k životnímu jubileu zpěvačky a taneční soubor Hradišťan. Folklor bude součástí festivalu poprvé. 
 
Ostrava se stane i dějištěm unikátní světové premiéry. V prostředí vysokých pecí památkově chráněné Dolní oblasti Vítkovice se večer v pondělí 25. května představí Schiffauerova opera Brenpartija. Tak se kdysi na Ostravsku říkalo těm, kdo popíjeli „bren“, líh, který si pálili sami. Tento poněkud drsný, leč autentický folklor dal vzniknout dílu, kterému porozumí především Ostravané. Autorem libreta je Tomáš Vůjtek, režíruje Janusz Klimsza. V prostředí industriální památky a objektu elektrárny z 30. let může jít o zážitek skutečně nevšední.
Za mimořádné lze určitě považovat vystoupení mezzosopranistky Magdalény Kožené, která si našla čas ve svém světovými koncerty nabitém programu na den 7. června, kdy vystoupí v ostravském evangelickém kostele s komorním vídeňským souborem Private Musicke a zazpívá barokní skladby pod názvem Dopisy milostné z italské a španělské tvorby 17. století. 
 
Koncertovat se bude kromě Ostravy také v Opavě, Krnově, Třinci, Kravařích, Frýdku-Místku a ludgeřovickém kostele. Předprodej vstupenek začne 15. dubna. Podrobnosti o bohatém programu festivalu na www.janackuvmaj.cz (ok)

Strana 12
 

Jejich svět je odlišný, ale je v něm i radost a chuť zapojit se do běžného života 
 

Labutí sen o duši není obyčejné představení

 
 

»o lidech s lidmi

 
Jak se pozná vyspělá společnost? Mimo jiné i tím, že toleruje a podporuje lidi s handicapem nebo jinak společensky či sociálně odlišné. Zdá se, že tato důležitá zásada lidské vstřícnosti a pochopení konečně zavítala i k nám. 
 
Děti i dospělí s handicapem v Ostravě už řadu let spolupracují s žáky a učiteli múzické školy v Mariánských Horách, vznikají z toho kouzelná vystoupení. Podzimní koncerty s názvem Všechny barvy duhy jsou toho důkazem. Plné zpěvu, hudby, tance… Tančí i handicapovaní na vozíčkách. Jejich fyzický problém nebrání v plném prožitku pohybu i hudby. Pouštějí se do toho s vervou sobě vlastní. 
 

Stačil nápad 
 

Ještě před rokem k nim patřila Zuzanka Racková. Nechodila, nemluvila, ale cítila a vnímala svět kolem sebe. Také ona „tančila“ s ostatními na vystoupeních, ale připadala si jako uvězněná ve vlastním těle. Podobně jako dívka zakletá v labuť čarodějem a milovaná princem v pohádce Labutí jezero. Sugestivní hudba Petra Iljiče Čajkovského ke stejnojmennému baletu a příběh dal vzniknout nápadu a potom i představení – duše handicapovaných dětí jsou zakleté v těle, svět kolem do jejich nitra nevidí a nerozumí jim. Jako zakleté labuti. Tak se zrodilo unikátní představení, k němuž Zuzanka dala základ, ale kterého se už nedočkala. Její rodiče Věra a Ilja Rackovi jsou iniciátory nebývalého experimentu – oba mají cenné zkušenosti z divadel, televize, umění. Napsali a připravili libreto příběhu o labutích – duších handicapovaných dětí – doprovázeného Čajkovského hudbou, Ilja Racek režíroval. Rámcem příběhu s názvem Labutí sen o duši je vstup a prolínání duše postiženého dítěte životem až do jejího odchodu. 
 

To tu ještě nebylo 
 

V polovině ledna letošního roku se ostravské divadlo loutek nabité k prasknutí dočkalo premiéry, jaká tu ještě nebyla. Ve spolupráci s herci divadla, rodiči postižených dětí i múzickou školou se diváci vcítili do příběhu labutě-dívenky i dalších labutí, jejichž duše mají svůj vnitřní svět a sny. Svět postižených dětí představuje jedenáct dětí taneční skupiny Setkání z občanského sdružení Bílá holubice, pohybovou spoluprací se do projektu zapojila Tereza Vejsadová, která s nimi už dlouho připravuje jiná vystoupení, pomáhal i několika cenami poctěný sólista baletního souboru Národního divadla moravskoslezského Lukáš Lepold. Aplaus nebral konce. 
 

Budou i reprízy 
 

Představení je tak ojedinělé, že se bude v Divadle loutek Ostrava každý měsíc opakovat. Naskýtá se možnost zavítat s ním i do zahraničí. V rámci podzimního festivalu Divadelní pouť bez bariér, kdy každý lichý rok přijíždějí do Ostravy i soubory s handicapovanými herci, by mohlo dojít k reciproční výměně s jiným podobným divadlem.
Labutí sen o duši není představení jako každé jiné. Na premiéře tvořili obecenstvo především lidé a děti, kteří mají k postiženým blízko. Význam a hodnotu díla podtrhla i přítomnost primátora města Petra Kajnara, biskupa Františka Lobkowicze a dalších hostů a nebývalý počet novinářů. Reprízy, o které je mimořádný zájem, se uskuteční 7. března, 4. dubna, 24. května a 7. června. 
 
Poděkování patří všem tvůrcům a aktérům, vedení divadla loutek, rodičům handicapovaných dětí, kteří obětavě děti přivážejí a mnozí i vystupují v představení, ale také městu Ostrava a společnosti O2, kteří existenci celého projektu významně finančně podpořili.         (ok)

Strana 13

Autoopravny, čerpací stanice a autoškoly

 

»Archiv města Ostravy:

 
Také v Ostravě se činnost autoopraven značně rozvinula až v období první republiky. Souviselo to s mohutným rozmachem automobilismu, který nastal po 1. světové válce. Do jejího vypuknutí v roce 1914 jezdilo po ostravských ulicích jen málo osobních i nákladních automobilů a tomuto stavu odpovídal též nízký počet specializovaných autoopraven. Podle živnostenského řádu patřila oprava aut mezi živnosti řemeslné a v jejich rámci příslušela bezvýhradně k živnosti zámečnické. 
 
Z nejstarších autoopraven na území Ostravy nesmí zůstat bez povšimnutí dílna inženýra Gabriela Czecha, prvního ostravského výrobce automobilů. Vyzbrojen pracovními zkušenostmi z několika strojírenských podniků a diplomem inženýra z techniky ve Strelitz v Meklenbursku (Německo), založil v roce 1902 v domě na rohu Šubertovy a Hollarovy ulice v Moravské Ostravě umělecké a strojní zámečnictví, v němž později (1907) sestrojil první dva typy osobních automobilů a zřídil autoopravnu. V přilehlém dvoře měl garáž se skladem oleje a karbidu a benzinovou nádrž. Výroba automobilů nepřinesla inženýru Czechovi očekávaný úspěch na trhu a musel ji zastavit. Věnoval se pak pouze opravárenství. 
 
Mezi významnými prvorepublikovými firmami, které se zabývaly opravami automobilů, zaujímaly jedno z předních míst Obchodní, průmyslové a dopravní podniky Velox  Moravská Ostrava založené v roce 1922. Podle zápisu v obchodním rejstříku byl předmětem podnikání též „obchod hnacími hmotami“ a zřízení a udržování autogaráží. Závod, k němuž patřily dílny na opravu, rekonstrukce a montáže automobilů, se rozkládal na Presslově ulici č. 3. Z objektů, jež dnes využívá Severomoravská energetika, a. s., má v blízké budoucnosti vzniknout moderní bytový komplex. 
 
Zásoby benzinu si první řidiči museli vozit s sebou. Možnost doplnit nádrž u pumpy při silnici tehdy ještě neměli. Benzin se prodával v lékárnách, drogeriích a také v autoopravnách. Při jeho nalévání do nádrží nebyla nouze o nehody. Stačilo, aby ukápl na některou rozpálenou součást automobilu a o výbuch celé nádrže nebo o požár vozidla bylo postaráno. První benzinové čerpací stanice na území rakousko-uherské monarchie začaly vznikat v roce 1899 a trvalo dlouho, než se jejich síť dostatečně rozšířila. Také v Ostravě byly ve větší míře zřizovány teprve v souvislosti s rozvojem automobilové dopravy po 1. světové válce a zvýšenou poptávkou po pohonných hmotách.
 
Na budování ostravské sítě čerpacích stanic se podílely olejářské firmy Naftaspol Praha (čerpací stanice na Smetanově náměstí v Moravské Ostravě), Photogen  Moravská Ostrava (čerpací stanice na Hlučínské ulici v Přívoze), pražská firma bratří Zikmundové (čerpací stanice na náměstí Republiky), velkoobchod terpentýnovými oleji a chemicko-technickými potřebami Standard  Moravská Ostrava (čerpací stanice na Českobratrské ulici naproti evangelickému kostelu) a Vacuum Oil Company Praha (čerpací stanice na Zámecké ulici před hotelem Imperial a na Místecké ulici v Hrabové).
 
Výuku a výcvik nových řidičů motorových vozidel prováděly zpočátku především firmy, které automobily vyráběly. Na severovýchodní Moravě a ve Slezsku vynikal vysokou úrovní řidičský kurz  automobilky v Kopřivnici. O výcvik řidičů se starali také automobiloví nadšenci z řad technické inteligence. V roce 1914 vyslovilo rakouské ministerstvo pro zemskou obranu dík vrchnímu inženýru a prezidentu Moravskoostravského autoklubu Ferdinandu Brzozovi za úspěšné vedení instrukčního kurzu pro četnictvo v Polské Ostravě.
 
Rovněž za první republiky školili ostravské řidiče zkušení znalci motorismu. V roce 1932 otevřel Ing. Josef Kowalczik autoškoluv objektu zvaném Court of Industry, který se nacházel za Divadlem Antonína Dvořáka a v němž měla svou kancelář také Tatra Kopřivnice. V tomtéž roce zahájil v přízemí domu č. 20 na Českobratrské ulici výuku jízdy automobilem Josef Veřmiřovský, majitel soukromé koncesované autoškoly v Kopřivnici. Soukromé koncesované autoškoly zanikly v roce 1950. Eva Rohlová
 
Foto 1: V popředí vpravo čerpací stanice firmy Naftaspol na Smetanově náměstí v Moravské Ostravě, 30. léta 20. století
 
Foto 2: Čerpací zařízení, 20. léta 20. století
 
Foto 3: Čerpací stanice naproti Dolu Šalomoun na třídě 28. října, v pozadí koksovna Karolina, 70. léta 20. století
 

Strana 14
 
 

Dovolená a region 2009

 
Už podvanácté se na výstavišti Černá louka v Ostravě představí ve dnech 13. až 15. března výstava pod názvem z titulku. Pestrá nabídka cestovních kanceláří i ně­kterých destinací přiláká každoročně tisíce návštěvníků. V rámci expozice Moravskoslezského kraje se bude prezentovat i město Ostrava. 
 
V sobotu 14. března se jako turisticky zajímavá a nám blízká země představí Maďarsko. Svaz Maďarů žijících v českých zemích se na této prezentaci podílí. Turistům nejznámější je celá řada maďarských lázní, území je mimořádně bohaté na termální prameny i léčivé vody s bohatým obsahem minerálů. Z 1300 odkrytých termálních pramenů 270 slouží lázeňským účelům. Většina těchto středisek nabízí léčbu nemocí pohybového ústrojí a revmatismu. Součástí prezentace je také koncert s názvem Maďarské návraty v pátek 13. března v kostele sv. Václava, ale i Dny maďarské kuchyně v hotelu Imperial už od úterý 10. března.     (k)
 
 

Hrušovští chystají setkání

 
Už poosmé se v sobotu 30. května setkají rodáci a přátelé Hrušova. Kdysi hrdého města, později významné průmyslové čtvrti a dnes už bohužel téměř zapomenutého koutu Ostravy. Hrušovští patrioti se sejdou znovu po třech letech. Tentokrát ne v hotelu Atom, ale v kulturním domě v Ostravě-Petřkovicích. Ti, kteří si chtějí zavzpomínat na slavné rodáky, třeba herce Vlastimila Brodského, nebo se setkat s přáteli, se kterými se dlouho neviděli, musejí do 31. 3. 2009 poslat přihlášku a částku 400 Kč na adresu Zdeněk Dudek, Olešní 12, 712 00 Ostrava-Muglinov. Další informace lze získat na tel. č. 723 490 352 nebo 604 973 492. Květnové setkání Hrušováků proběhne s podporou města Ostravy, jeho obvodů Slezská Ostrava a Petřkovice. (vi)  
 
 
 

Dobrovolníky potřebujeme

 
Občanské sdružení Adra otevřelo v lednu nové Dobrovolnické cen­trum v Ostravě. Nabízí dobrovolníky do sociálních a zdravotnických zařízení města a okolí. Adra léta spolupracuje s Vítkovickou nemocnicí, dětským centrem Domeček a Bíloveckou nemocnicí. Loni zahájila spolupráci se dvěma domovy pro seniory – Iris a Slunečnice. Dobrovolníci navštěvují opuštěné, nemocné děti i seniory a přispívají tak ke zlepšení jejich pohody a pocitu zájmu o ně. Podle pracovníků sdružení Adra zájem o dobrovolnickou službu narůstá a přibývá i lidí, kteří se touto činností chtějí zabývat. Více o aktivitách na www.adraostrava.cz.           (k)
 
 
 
Foto: K letošním přírůstkům v ostravské zoo patří tři mláďata ovcí domácích Foto: P. Vlček
 
 

Také pejsci mají svou sbírku

 
Krajský úřad Moravskoslezského kraje schválil v závěru loňského roku průběžné vyúčtování veřejné sbírky na spolufinancování útulku pro nalezené psy v Ostravě-Třebovicích, jehož provozovatelem je Městská policie Ostrava. Od zahájení sbírky 30. září byly na její účet vloženy příspěvky občanů a firem v celkové výši 71 462 korun. 
 
Všichni, kteří chtějí přispět na opuštěné, zatoulané a mnohdy i týrané psy, mohou zasílat své příspěvky na účet č. 030189-1649297309/0800 až do 30. srpna 2010. 
 
Útulek pro nalezené psy byl v Ostravě-Třebovicích zřízen v roce 1998. Od počátku jím prošlo více než 13 000 psů. Na 4600 se jich vrátilo zpět ke svému právoplatnému majiteli, 7000 pejsků našlo nové majitele. Ostatní bohužel to štěstí neměli, na 1400 psů muselo být utraceno nebo uhynulo mj. na následky špatného zacházení, zranění či nemocí. Vzít si psa z útulku vyžaduje dobrý vztah ke zvířatům a také možnost zabezpečit jim potřeby a laskavé prostředí, aby se pejsek nemusel do útulku opět vrátit, jak se občas stává.   (k)
 
 
 
 

Útulek v Ostravě-Třebovicíchnabízí do dobrých rukou

 
Adresa: Provozní 4, 722 00 Ostrava-Třebovice 596 967 288, www.mpostrava.cz
 
 
 
1. AJAX – čtyřletý pejsek, kříženec jezevčíka, malého vzrůstu. Byl nalezen počátkem prosince loňského roku v Ostravě-Vítkovicích na ulici Obránců míru, kde bezprizorně pobíhal. Pejsek je vhodný do bytu i na zahrádku, nejlépe ke starším lidem. Není vhodný do rodiny s dětmi.
 
2. KÁJA – deset měsíců starý pes, kříženec středního vzrůstu, zajímavého zbarvení i zjevu.
V útulku od počátku prosince. Dovezen z ulice Hornopolní, kde ohrožoval bezpečnost silničního provozu. Je to mladý a temperamentní pejsek, vhodný k domku se zahradou. Potřebuje pohyb, bude mu dobře ve sportovně založené rodině.
 
3. ARLEN – deset let stará fenka dalmatina, nalezena v prosinci v Ostravě-Výškovicích na ulici Lumírově, kde pobíhala po rušné silnici. Je to hodná, klidná fenka, vhodná do bytu, ke starším lidem. Potřebuje jen láskyplné, hladící ruce, teplý pelíšek a společnost člověka a bude spokojená.
4. RENY – osmiměsíční fenečka, kříženec malého vzrůstu. Byla nalezena v prosinci 2008 v Ostravě-Zábřehu na ulici Gerasimovově. Byla uvázána u stromu u silnice, na sobě měla kožený obojek a vodítko. Byla zanedbaná, zablešená a vyděšená. Nyní je plně socializovaná, může žít v bytě i na zahrádce, i v rodině s dětmi.
 

Strana 15
STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA

vyhlašuje 15. ročník soutěže
 

Dům roku 2008

 
Soutěž se vyhlašuje pro investory novostaveb nebo rekonstrukcí budov nacházejících se na správním území města Ostravy a dokončených v letech 2007 a 2008. Titul „Dům roku“ obdrží nejvýše hodnocené dílo. S udělením titulu je spojeno finanční ohodnocení ve výši 300 000 korun a udělení bronzové plakety. V pořadí druhé vyhodnocené dílo obdrží odměnu ve výši 150 000 korun. Mimo titul Dům roku a odměny za umístění na druhém místě má Rada města Ostravy právo, na doporučení soutěžní komise, udělit dalším budovám čestná uznání bez určení pořadí. Tato čestná uznání nejsou spojena s finančním ohodnocením.
 
Budovy zkolaudované v období od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2008 může přihlásit do soutěže pouze jejich investor, a to doručením přihlášky na podatelnu Magistrátu města Ostravy. Přihlášky musejí být převzaty podatelnou magistrátu nejpozději do 14 hodin dne 27. 2. 2009.
 
Formulář přihlášky do soutěže je možné si stáhnout z internetových stránek statutárního města Ostravy na adrese: www.ostrava.cz, kde je také k dispozici statut soutěže obsahující bližší informace.
 
 
 
 
STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
 
vyhlašuje výběrové řízení
 
na poskytnutí neinvestičních dotací na pořízení, zachování a obnovu hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí, které nejsou prohlášeny kulturními památkami, z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2009
 
Uzávěrka pro podávání žádostí je 27. 3. 2009.
Kontaktní osoba: Pavlína Otisková, tel. 599 442 375, e-mail: potiskova@ostrava.cz
 
 

 

Volejbaloví nadšenci mají svou amatérskou ligu

 
Když Radim Mikulenka spolu s partou kamarádů ze Sokola Svinov zakládal před sedmi lety amatérskou volejbalovou soutěž, určitě netušil, s jak velkým ohlasem se nápad setká. Dali dohromady šestnáct družstev, která v tělocvičnách VŠB, Čapkovy sokolovny nebo Jízdárenské odehrála úvodní ročník. O rok později přibylo dvanáct nových týmů a věhlas soutěže dále rostl.
 

 

V právě probíhajícím sedmém ročníku Ostravské volejbalové ligy (OVL) smíšených amatérských družstev hraje 61 týmů s téměř sedmi stovkami hráčů. Při tak široké základně museli pořadatelé vytvořit výkonnostní skupiny. A tak se zápolí v první, druhé a dokonce i třetí lize. „Hrajeme klasický šestkový volejbal s podmínkou, že na hřišti musí být vždy minimálně dvě ženy,“ vysvětluje Mikulenka. „Startovat nesmějí muži hrající krajské nebo vyšší soutěže. U žen je maximem kraj. Pod sítí můžete vidět bývalé ligové volejbalisty Zedníka, Provazníka a další. Celé jedno ligové kolo hrajeme o víkendech ve sportovní hale v Polance, do které se vejdou najednou tři kurty. Zápasy řídí rozhodčí delegovaní svazem.“
 
OVL se už několik let spoléhá na finanční podporu města Ostravy. Vloni dostali grant ve výši 90 tisíc korun. Mezi dalšími sponzory ční Technoprojekt, jehož jméno letos figuruje v názvu 1. ligy. Soutěž má nejen vysokou sportovní kvalitu, ale také společenskou úroveň. A to nejen díky oficiálnímu zakončení každého ročníku s předáním cen těm nejlepším. Historicky nejúspěšnějším družstvem jsou Hraboši, kteří získali pohár pro vítěze třikrát. Brušperk Mix se radoval dvakrát. Letos obhajují titul borci s originálním názvem Jirka Team – Papalala. V základní části se ale dívají na záda zatím suverénům z Rychvald Falcons. „Vyvrcholení všech tří soutěží ještě může přinést nejedno překvapení. V závěru dubna budeme moudřejší,“ naznačil Radim Mikulenka.            (vi)      
 
 

„Světová“ Ostravská laťka

 
Pátý ročník Ostravské laťky ve skoku do výšky vyhrál 15. ledna ve slušně zaplněné Bonver Aréně ruský reprezentant Andrej Těrešin. Výborným výkonem 231 cm vytvořil nejlepší halový světový výkon roku. Diváky držel do poslední chvíle v napětí jeho dramatický souboj s Jaroslavem Bábou. Vítkovický vý­škař se také pokoušel o nejlepší světový výkon, ale laťku třikrát shodil. Přesto může být s výkonem 227 cm, druhým místem a  splněným limitem pro halové ME v Turíně, spokojen. Třetí skončil Michal Kabelka (SR) 220 cm. V soutěži žen stačil reprezentantce ČR Barboře Lalákové k vítězství výkon 184 cm. Další pořadí: 2. Jekatěrina Kalužinová (Rus.) 180 cm, 3.-4. Kateřina Konvalinková (ČR) a Iveta Srnková (SR) po 175 cm. Mítink Ostravská laťka se uskutečnil s finanční podporou města Ostravy a městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.         (vi)
 
Foto: Jaroslav Bába skončil na Ostravské laťce na druhém místě výkonem 227 cm
 
 
»krátce ze sportu
 
BIATLONISTÉ Z PORUBY. 
Závodníci Biatlonového klubu Poruba, na jehož činnost přispívá město Ostrava a obvod Poruba, zaznamenali několik úspěchů. Před Vánocemi zabojovali při úvodním kolem Českého poháru ve Szklarske Porembě v Polsku. René Mádr a Tomáš Latka obsadili druhá místa v závodě kategorie B, nezklamal ani starší doro­stenec Ondřej Zuzaňák. Při oblastních závodech v Jablonci se kromě Mádra mezi juniory prosadil Jan Šablatura (2.). Na stejné trati vybojoval při druhém kole Českého poháru Latka bronz.
 
MLÁDÍ NA ŽÍNĚNKÁCH.
Na prvním letošním turnaji zápasníků v Kladně obstálo mládí (roč. 1996-2001) Sokola Vítkovice. V konkurenci více než stovky závodníků vyhráli ve svých kategoriích Marek Petura (do 29 kg), Vojtěch Piskoř (do 33 kg), Yvette Dohnalová (do 37 kg) a Denis Kaleta (do 80 kg). Druhé místo vybojoval Vít Zdařil ve „třicítce“, bronz bral Tomáš Segeč ve váze do 34 kg.
 
VÁLEK ZÁVODÍ V DUBAJI.
Automobilový jezdec Petr Válek z ostravského týmu Válek Autosport startuje v letošním okruhovém šampionátu UAE Touring Car v Dubaji ve Spojených arabských emirátech. Spolu s Marcelem Kusínem z pražského týmu K&K Racing Team zvolili vůz BMW 130i. V prvním závodě obsadil Válek v silné konkurenci ve své třídě 3. místo. Účast v dalších třech závodech bude pro ostravského závodníka tou nejlepší přípravou na domácí sezónu, která odstartuje v závěru dubna Jarní cenou na Masarykově okruhu v Brně.
 
ŠKOLNÍ LIGA HÁZENKÁŘEK.
Před deseti lety založili v TJ Sokol Hrabůvka dívčí soutěž v házené. Zprvu hrálo Školní házenkářskou ligu dívek sedm druž­stev, postupně se jejich počet rozšířil na tři desítky. Probíhající IX. ročník se hraje v hale na Dubině ve třech kategoriích: Semínka (3.-4. tř.), Poupata (5. až 6. tř.) a Růžičky (7.-9. tř.). Mezi tradiční účastníky patří ZŠ Dvorského, Horymírova, Klegova, Kosmonautů 15, V. Košaře a Dr. Lukášové. Cílem projektu, který finančně podporují město Ostrava, obvod Jih a další sponzoři, je přilákat ke sportu co nejvíce děvčat. Na úkor nicnedělání a dalších negativních jevů. 
         
V OSTRAVĚ SE HRAJE NHL!
Nevěříte? Přesto je tomu tak. Na ledových plochách města se hraje Nezávislá hokejová liga (NHL), která je součástí Asociace hokejových lig ČR. V soutěži startuje dvanáct týmů složených z bývalých aktivních hokejistů i amatérů. V současné době je v čele tabulky mužstvo SBF PLAST Radvanice, které sází na výkony brankáře Bundila a střeleckou potenci Symona a Zouhara. Lídrovi konkurují HC Devi a Orli Stará Bělá. V soutěži najdeme i další týmy s exoticky znějícími názvy, např. Medvědi, Pizzerie Fontána, AGS Promile nebo HC Kanci. Zápasy, na které mají diváci volný vstup, se vesměs hrají v ČEZ Aréně, její multifunkční hale a na ZS Sareza v Porubě. Více se o soutěži a jejich termínech dozvíte na webových stránkách www.ahl.cz.            (vi)