Srpen 2017

Srpnové vydání měsíčníku Ostravská radnice

titulka

 

 

 

 

 

Ostravskou radnici si můžete stáhnout také ve formátu pdf.


Strana 1

Jízdní policie po dvacáté


Krásná podívaná i ojedinělá příležitost seznámit se s dovednostmi strážníků z jízdního oddílu Městské policie Ostrava v mezinárodní konfrontaci. Takové je Mezinárodní setkání jízdních policií, které se letos uskuteční už po dvacáté. Program věnovaný 25. výročí vzniku ostravské městské policie i 750 letům od první písemné zmínky o Ostravě nabídne vedle policejních soutěží ukázky umění tažení kočáru a show herce, baviče a milovníka koní Václava Vydry, který před dvěma lety doslova okouzlil ostravské diváky. Na večer je plánován koncert skupiny Legendy se vrací a zpěvačky Heidi Janků. Akce se koná 26. srpna v Komenského sadech od 12.15 hodin. (bk)

Chceme být Evropským zeleným městem


Zlepšování kvality ovzduší, zavádění ekologických inovací, zajištění udržitelné zaměstnanosti nebo integrovaná správa životního prostředí. Pokrok v těchto oblastech by měla přinést kandidatura Ostravy na titul Evropské zelené město (European Green Capital) 2020, kterou vyhlásil v červnu během ministerské konference WHO primátor Tomáš Macura.

Soutěž vyhodnocuje nejen současný stav životního prostředí, ale především vývoj za posledních pět až deset let a chystaná opatření na nejbližší tři roky. Hodnocení probíhá ve dvanácti oblastech. Silnými stránkami Ostravy je úroveň místní dopravy, velikost zelených ploch, nakládání s odpady či čištění odpadních vod. Obstát by měla také z hlediska biologické rozmanitosti přírody, hlučnosti, vodního hospodářství a energetické náročnosti. Mezi problémové oblasti bude naopak patřit omezování dopadů klimatických změn a tematické okruhy uvedené v úvodu.

„Inspirací pro nás je úspěch německého Essenu, který je městem s podobnými výchozími podmínkami jako Ostrava,“ uvedla náměstkyně primátora pro životní prostředí Kateřina Šebestová. Essen se stal držitelem titulu European Green Capital pro rok 2017. (rs)

Cena města pro Usaina Bolta


Legendárnímu jamajskému sprinterovi Usainu Boltovi, držiteli světových rekordů v běhu na 100 a 200 metrů a štafetovém běhu 4x 100 metrů a devítinásobnému účastníkovi ostravského mítinku Zlatá tretra byla 21. června po souhlasu ostravských zastupitelů udělena Cena města Ostravy. Obdržel ji za přínos v oblasti sportu a prezentaci Ostravy v širokém mezinárodním kontextu. Usain Bolt, celým jménem Usain St. Leo Bolt, převzal Cenu města Ostravy z rukou náměstků primátora Zbyňka Pražáka a Vladimíra Cigánka při slavnostním zahájení letošní Zlaté tretry na městském stadionu ve Vítkovicích ve středu 28. června.

„Usain Bolt je prvním zahraničním sportovcem, kterému bylo toto ocenění uděleno. A domnívám se, že zcela po právu. Letos vyhlásil ukončení kariéry a to nám přišlo jako vhodná příležitost poděkovat mu za jeho přízeň,“ uvedl primátor Tomáš Macura. (bk)

Ostrava má historicky nejlepší rating


Mezinárodní ratingová agentura ­Moody’s udělila Ostravě historicky nejvyšší ocenění, když jí zvýšila ratingovou známku ze stávajícího stupně A2 pozitivní na úroveň A1 stabilní. „Dosáhli jsme tak na současné maximum. Máme nyní stejný rating jako Česká republika a žádné město nemůže mít hodnocení lepší než stát, do kterého patří,“ uvedl primátor Tomáš Macura s tím, že stejné ratingové hodnocení mají v ČR už pouze Praha, Brno a Prostějov. Zlepšený rating odráží velmi dobré hospodaření města, úspory ve výdajích a pokles dluhu.

„Ratingové hodnocení přitom není samoúčelné. Čím lepší rating, tím má hodnocený subjekt lepší přístup k externím finančním zdrojům za nižších nákladů,“ zdůraznil Macura. (bk)


Strana 2

Město koupí a zrenovuje další budovy u historických městských jatek

U Stodolní vznikne kulturní čtvrť


Pro budoucnost

Ostrava odkoupí soubor šesti budov v těsné blízkosti historických městských jatek, které město získalo loni. Jde o objekt, který byl vybudován v letech 1925 až 1927 v rámci rekonstrukce jatek a který původně sloužil jako předchladírna, chladírna a mrazírna. Koupi souboru staveb za bezmála 38 milionů korun odsouhlasilo 21. června městské zastupitelstvo.

Jak informoval primátor Tomáš Macura, jde o budovy v centrální části města s přístupem z ulice Stodolní, Masné a Porážkové. Jsou převážně ve špatném stavu a těsně přiléhají k objektu historických jatek, jedna přímo stěnou. V případě plánované rekonstrukce a přestavby jatek na galerii moderního umění by vytvářely novému kulturnímu stánku nevzhledné okolí, navíc se jejich majitelé automaticky stávají účastníky řízení o stavbě a mohou je komplikovat.

„Díky koupi těchto budov můžeme naopak realizovat záměr města vytvořit z této lokality kulturní čtvrť Ostravy, jejíž vznik přispěje ke zkulturnění a obnovení věhlasu Stodolní ulice a centra Ostravy,“ uvedl primátor Macura. Objekt by podle aktuálního konceptu měl sloužit především k podpoře kreativního umění a pro komunitní a spolkovou činnost.

Město jednalo s majiteli objektu opakovaně, přičemž problémem byla různá ocenění souboru budov ve znaleckých posudcích. Ten poslední je nakonec ohodnotil na 30,5 mil. korun. Rozdíl mezi touto cenou a schválenou kupní cenou je podle primátora Tomáše Macury akceptovatelný. „Znalecký posudek totiž nemůže zohledňovat potenciál budoucího rozvoje území,“ vysvětlil. Původně majitelé požadovali za stavby okolo 50 milionů korun. (bk)

Aktuálně

Na pohotovost do městské


Lékařskou pohotovostní službu (LPS) v Ostravě bude do konce roku 2019 zajišťovat Městská nemocnice Ostrava. Ve výběrovém řízení o tom rozhodla rada kraje, která je ze zákona povinna LPS na svém území zajistit.

Lékařská pohotovostní služba v Ostravě je od 1. 7. 2017 zajišťována obdobně jako v minulosti. Došlo však ke změně ordinačních hodin pohotovosti pro dospělé a pro děti. Lékaři pro dospělé ordinují ve všední dny od 17 do 22 h, o víkendech a svátcích od 8 do 21 h. Dětským pacientům jsou lékaři k dispozici ve všední dny od 15.30 do 6.30 h, o víkendech a svátcích nepřetržitě. Nezměnil se naproti tomu rozsah zubní pohotovosti. V pracovní dny je přístupná od 18 do 6 h, o víkendech a svátcích nepřetržitě.

Krajští radní schválili také výši financování zdravotní pohotovostní služby. V rámci kraje na ni vyčlení ročně 10,839 milionu korun. Tato částka zohledňuje i každoroční navyšování platů zdravotnického personálu. (r)

Potvrdí znečišťovatele


Dotaci 450 tisíc korun z fondu životního prostředí poskytne město na realizaci projektu Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě Identifikace původců znečištění ovzduší za zhoršených rozptylových podmínek (během vyhlášení smogové situace). Cílem je empirickým měřením a fyzikálními a chemickými analýzami prachu ověřit a doložit správnost studií rozptylu škodlivin založených na modelování. V rámci Ostravy se bude měřit v Radvanicích, Porubě a Mariánských Horách. (bk)

Peníze na platy i modernizaci


Město poskytne Městské nemocnici Ostrava peníze na zvýšení platů i investice. Na svém červnovém zasedání o tom rozhodli zastupitelé. V rámci rozdělení přebytku hospodaření za rok 2016 je pro nemocnici určeno 239 mil. korun. Částka 120 milionů byla převedena do Fondu pro rozvoj nemocnice, do kterého tak město vložilo už 570 mil. korun. Zároveň bylo 67 milionů z fondu uvolněno na konkrétní akce.

Celkem 99 mil. korun z přebytku půjde na navýšení tarifních platů zdravotníků. Protože z jiných zdrojů bylo na tento účel uvolněno 30 mil. korun, bude na zvýšení platů poskytnuto 129 mil. korun. Na ostatní výdaje je pamatováno částkou 20 mil. korun.

„Během posledních dvou let došlo k legislativním změnám, které navýšily mzdové tarify ve zdravotnictví. Objem potřebných mzdových prostředků v městské nemocnici vzrostl zhruba o 200 milionů korun, které úhradová vyhláška není schopna pokrýt,“ vysvětlil náměstek primátora Michal Mariánek. Bez pomoci města by nemocnici chybělo na platy 137,5 mil. korun. (r)

Město pro hasiče


Částkou zhruba 40 milionů korun podpoří letos Ostrava profesionální i dobrovolné hasiče, kteří působí na území města. Celkem 13 milionů je určeno na nákup čtyř dopravních automobilů pro jednotky sboru dobrovolných hasičů z Koblova, Martinova, Muglinova a Třebovic. Tři miliony poputují na rekonstrukce a úpravy budov v majetku města, které využívají profesionální hasiči. Dalších 21 milionů půjde na provozní náklady pro Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, tři miliony na činnost jednotek dobrovolných hasičů. (av)

Na Noc vědců


Dotací 200 tisíc korun podpoří město Ostrava Ostravskou noc vědců, která se uskuteční letos 6. října. Polovinu uvedené částky získá Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, druhou polovinu Ostravská univerzita. Dne 21. června o tom rozhodlo městské zastupitelstvo. Noc vědců zaměřená na popularizaci vědy a vzdělání je mezinárodní projekt s více než desetiletou tradicí. V rámci Evropy ji pořádají univerzity a výzkumné instituce ve 280 městech, v Česku je zapojeno 12 měst a 21 institucí.            (bk)

Ze zasedání Zastupitelstva města Ostravy

Chci, aby škola „připravila studenty dobře pro další životní úkoly a aby z ní vyšli poctiví a zdatní jednotlivci, kteří prodchnuti jsouce zásadami zdravého idealismu, budou pracovati ku prospěchu zdejšího kraje i ku prospěchu naší drahé vlasti“. Toto jsou slova Rudolfa Tlapáka (*1884), středoškolského profesora na českém klasickém gymnáziu v Moravské Ostravě a významného představitele českého veřejného života v Ostravě první poloviny 20. století. Ředitel dnešního Matičního gymnázia byl v roce 1939 pro své národní uvědomění a politickou orientaci zatčen gestapem a v následujícím roce zemřel v koncentračním táboře v Oranienburgu u Berlína.

U příležitosti oslav 120. výročí založení školy, která se stala prvním českým gymnáziem v regionu, bude v den státního svátku 28. září odhalena na fasádě její budovy pamětní deska věnovaná právě Rudolfu Tlapákovi. Její realizaci umožní dotace 135 tisíc korun, kterou poskytne gymnáziu město. Také o tom rozhodli 21. června na svém 27. zasedání v tomto volebním období ostravští zastupitelé.

Poslední jednání zastupitelstva před začátkem prázdnin, během něhož zastupitelé projednali více než sto programových bodů, se protáhlo do pozdního odpoledne. V návaznosti na ukončení procesu hodnocení vlivu na životní prostředí zastupitelstvo schválilo například Strategický plán rozvoje města na léta 2017–2023, rozhodlo o fúzi domů kultury Akord v Zábřehu a Poklad v Porubě nebo o rozšíření předmětu podnikání společnosti SAREZA o poskytování zdravotních služeb. Změnu zakladatelské listiny si vyžádalo zahájení rehabilitační činnosti v areálu krytého bazénu v Porubě. (bk)


Strana 3

Medaile krajského ředitele Policie ČR pro primátora Ostravy Tomáše Macuru

Noví policisté složili na hradě slib


Bezpečnost ve městě

Na Dni policie, který se konal 17. června na Slezskoostravském hradě, složilo slavnostní slib 24 nových policistek a policistů. „Vaše přítomnost v ulicích je viditelná, avšak ne demonstrativní. Občané vědí, že tady jste,“ řekl primátor Tomáš Macura.

Na akci byli oceněni policisté a medaile jim předal primátor Macura s krajským policejním ředitelem Tomášem Kuželem, náměstkem policejního prezidenta Petrem Petříkem a zástupci kraje. Tomáš Kužel poté předal primátorovi Tomáši Macurovi Medaili krajského ředitele PČR za spolupráci se složkami Integrovaného záchranného systému a Krajským ředitelstvím PČR v oblasti prevence a boje s kriminalitou. Policisté během dne předváděli ukázky zásahů, výcviku psů a prezentovali svou techniku. (rs)

Internetové hlasování poběží do 31. srpna

Pomozte vybrat vánoční výzdobu


I letos mohou sami občané zvolit, jakou vánoční a novoroční výzdobu bude mít Nová radnice a Prokešovo náměstí v následujících dvou letech. Poprvé byli občané zapojeni do hlasování před sedmi lety.

Prostřednictvím internetové ankety můžete vybírat ze dvanácti anonymně zveřejněných variant tu nejzdařilejší. K vidění jsou na webu města Ostravy www.ostrava.cz, po kliknutí na banner s výzvou Vyberte vánoční výzdobu nebo v sekci O Ostravě. Z jedné IP adresy lze hlasovat jedenkrát denně. Termín uzávěrky ankety je 31. srpna.

Nabídková cena pro realizátory výzdoby nepřekročí částku 1500 tisíc korun bez DPH. Cena zahrnuje montáž a instalaci, pronájem, demontáž a uskladnění. Podmínkou je použití světelné technologie LED s využitím světelných efektů „flash“, které vytvářejí třpytivý efekt dekorace. Vítězná výzdoba bude radnici a náměstí zdobit příští dva roky. Letos to bude od 25. listopadu do 6. ledna 2018. (hob)

Ztráty vody klesly o 85 procent


Před dvěma desítkami let, v roce 1996, dosahovaly ztráty vody v ostravském vodovodním systému 36 procent. Představovalo to zhruba 16 milionů kubíků, což odpovídá naplněné přehradě Morávka. Díky investicím a moderním technologiím se společnosti Ostravské vodárny a kanalizace podařilo snížit tyto ztráty o celých 85 procent na současnou hodnotu 12,75 procenta. Což znamená, že ztráty jsou v současné době menší než 2,5 milionu kubíku. Díky stamilionovým investicím do obnovy a oprav vodovodní infrastruktury, které společnost realizuje ve spolupráci s městem, se výrazně snížil počet havárií a mimořádných situací.

V Ostravě je vodovodní a kanalizační síť v majetku města. Délka vodovodní sítě včetně přípojek dosahovala v závěru roku 2016 téměř 1500 kilometrů. (rs)

Nominovat můžete také klub, organizaci či sdružení

Navrhněte svého Seniora roku


Statutární město Ostrava vyhlásilo XI. ročník ankety Senior roku 2017. Návrh na ocenění u příležitosti Mezinárodního dne seniorů může do 30. září zaslat každý, kdo zná ve svém okolí v určité oblasti mimořádně aktivního člověka staršího 65 let, s bydlištěm na území města Ostravy, který výrazně přispívá ke zlepšení života společnosti. V přihlášce je třeba uvést jméno, příjmení, věk, adresu bydliště, telefonický nebo e-mailový kontakt na kandidáta, zdůvodnění nominace, jméno a kontakt na předkladatele.

Město současně vyhlásilo kategorii Klub seniorů roku 2017, do které mohou občané nominovat klub, organizaci či sdružení zaměřující se na aktivizaci seniorů, o němž se domnívají, že je svou činností zajímavý či výjimečný. V případě nominace klubu pro seniory je nutné uvést jeho název, adresu sídla klubu, jméno a kontakt na zástupce klubu, zdůvodnění nominace a kontakt na předkladatele.

Tipy posílejte na adresu: Redakce Ostravská radnice, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava anebo prostřednictvím e-mailu na adresu: gbalcarikova@ostrava.cz. Na obálku nebo do e-mailu připište heslo Senior roku 2017 nebo Klub seniorů 2017. (r)

Národní konference Armády spásy


Pod názvem Etika v sociálních službách pro lidi bez domova se uskutečnila 31. května v prostorách ostravské Obchodní akademie a Vyšší odborné školy sociální odborná národní konference Armády spásy. Zazněly příspěvky českých i zahraničních odborníků, kteří hovořili o tématu z pohledu historického, praktického i křesťanského, a také z pohledu pracovníků v pomáhajících profesích. Záštitu nad akcí převzalo město Ostrava. (ts)

Nová podoba náměstí Msgre Šrámka se rýsuje


Proměny města

Nová podoba náměstí Msgre Šrámka, na kterou město vyhlásilo architektonickou soutěž, nabírá zřetelnější obrysy, přesto úplně jasno ještě není. Porota sice vybrala ze dvou desítek došlých projektů vítězný návrh architektů Martina Surovce z Prahy a Miroslavy Šešulkové z Brna, který potvrdilo 21. června městské zastupitelstvo, avšak výsledný projekt humanizace náměstí může být přece jen jiný.

„Soutěž byla vyhlášená jako ideová, to znamená, nehledali jsme definitivní podobu náměstí, ale spíše možnosti nového řešení tohoto veřejného prostoru,“ vysvětlil primátor Tomáš Macura. V podmínkách soutěže rovněž bylo, že autoři mají respektovat dlouhodobý záměr dostavby městského bloku vedle obchodního domu Horník, uvažovaný vjezd do plánovaných podzemních podlaží pod Masarykovým náměstím, a také provozní potřeby katedrály Božského Spasitele a Divadla Jiřího Myrona, jehož rekonstrukce má začít v únoru příštího roku. „Z tohoto pohledu nabízí tři nejlépe hodnocené návrhy zajímavé nápady, které mohou být inspirací pro konečný návrh,“ ­uvedl primátor Macura.

U vítězného návrhu porota ocenila, že autoři dosáhli omezení statické dopravy v místě a vytvoření tří prostorů přiléhajících ke katedrále s vlastní charakteristickou identitou pro každý z nich. Zároveň nalezli vhodný prostor pro umístění uměleckého díla, které bude připomínat odkaz monsignora Dr. Jana Šrámka. V jejich návrhu je také parkování podél jednosměrné komunikace a situační řád, který umocňuje důstojnost náměstí, jeho charakter a klid. Zároveň nevylučuje možnost odpočinku nebo kulturní aktivity. (bk)


Strana 4

Loděnice u hradu rozšiřuje služby


Širší služby pro veřejnost nabízí v letošním roce loděnice na břehu řeky Ostravice v blízkosti Slezskoostravského hradu.

„Loděnice, kterou město postavilo jako objekt pro volnočasové využití, funguje od podzimu 2015. Zvyšujeme potenciál této lokality, proto se rozšiřují činnosti nájemce neboli pachtýře o gastroslužby pro veřejnost,“ informoval primátor Tomáš Macura. Restaurace v loděnici bude během prázdnin otevřena denně a nabídne posezení venku, na terase nebo ve vnitřním sále. Vodáci, kteří mají loděnici v pachtu, hledají provozovatele, díky němuž by restaurace fungovala tradičním způsobem, včetně kuchyně.

„Zatím zde máme půjčovnu in-line bruslí. Loni během olympijského parku měla velký úspěch písečná pláž. Tu letos nezřizujeme, ale máme tady tak zvanou zelenou pláž, kdy na břehu mohou lidi relaxovat v lehátkách. Uvnitř loděnice funguje malé infocentrum, kde se každý dozví základní informace o akcích v Ostravě. V provozu je i WC,“ zmínil zástupce vodáků Josef Mlynář. (rs)

V rámci třiadvacátého ročníku prestižní soutěže se prosadila investice města

Domem roku se stala atletická hala


Dům roku 2016

V letošním 23. ročníku soutěže o Ostravský dům roku 2016 bojovalo o přízeň poroty i veřejnosti šest přihlášených staveb, které byly dokončeny v období od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2016. Veřejnost si také letos prostřednictvím webové ankety mohla zvolit svého favorita.

Odborná porota posuzovala celkový dojem a architektonický výraz stavby, dále kvalitu uspořádání a řešení jejího okolí, její zapojení do prostředí, technické provedení, přínos pro život města i skutečnost, jestli se jedná o příklad hodný následování. Na základě posouzení jednotlivých přihlášených staveb rada města udělila na doporučení poroty titul Ostravský dům roku 2016 Atletické hale Vítkovice v Zábřehu. Investorem této stavby bylo město. Druhé místo získal Vědeckotechnologický park 4MEDi Corporate Biotech Park for Medical Innovations Ostrava v Porubě, čestná uznání další tři stavby.

V soutěži mohla hlasovat také veřejnost. Ta rozhodla, že Cenu veřejnosti získala budova  4MEDi Corporate Bio­tech Park for Medical Innovations, jako druhá skončila Atletická hala Vítkovice. První příčku obsadila Atletická hala také v 11. ročníku soutěže Stavba Moravskoslezského kraje. (rs)

Vznikne moderní koncertní síň


Nová koncertní hala s vynikající akustikou vznikne u Domu kultury města Ostravy v místě amfiteátru. Bude postavena jako přístavba kulturního domu.

„Připravujeme zadávací podmínky pro architektonickou soutěž, kterou vyhlásíme koncem roku. Jsme v kontaktu s našimi partnerskými městy Drážďany a Katovice, kde již postavili nové koncertní haly. Upřednostňujeme akustiku. Ve světě existuje jen několik málo studií, která dělají akustiku na špičkové úrovni,“ řekl primátor Tomáš Macura.

Koncertní hala bude postavena během rekonstrukce domu kultury. Odhadem má stát 1,45 miliardy korun, přičemž Ostrava na ni uvolní ze svého rozpočtu 550 milionů korun, Moravskoslezský kraj 300 milionů a Ministerstvo kultury by mělo doplnit zbývající částku ve výši 600 milionů korun. Janáčkova filharmonie Ostrava tak získá důstojné a tolik potřebné zázemí. Koncerty dostanou výrazně kvalitnější dimenzi.

Moderní koncertní halu postavili v polských Katovicích. Podle odborníků má skvělou akustiku. Projevilo se to obrovským zájmem o koncerty, které bývají vyprodané a sjíždějí se na ně příznivci vážné hudby z širokého okolí.  „Uděláme vše pro to, abychom postavili co do kvality nejlepší koncertní halu v České republice,“ slíbil náměstek primátora pro kulturu Zbyněk Pražák. (rs)

DK Akord a Poklad pod jedním vedením


Domy kultury Akord a Poklad se k 1. lednu 2018 spojí do jedné organizace. Jejich fúzi schválili 21. června na svém zasedání ostravští zastupitelé. Kulturní stánky tak napodobí IT společnosti OVA!!!CLOUD.net a OVANET, které se spojily loni. „Již několikrát jsme deklarovali, že slučování městských společností je jednou z forem, jak dosáhnout úspor. V případě kulturních domů by tyto měly dosáhnout řádu jednotek milionů korun,“ vysvětlil důvody spojení primátor Tomáš Macura. Úspory přinese zejména omezení počtu funkčních míst, efektivnější nákupy a lepší
využití obou kapacit. Dodatečným bonusem jsou zkušenosti jednatelky DK Akord Dariny Daňkové z rekonstrukce Akordu, které bude moci využít při dvakrát přerušené přestavbě DK Poklad v Porubě. (bk)

Olympionikům budeme fandit také v zimě


Město podporuje

V době konání zimních olympijských her v únoru příštího roku vyroste v zábřežské Ostravar aréně zimní olympijský park. „Bezprostředně po mimořádném úspěchu loňského letního Rio parku jsme si s organizátory řekli, že by bylo fajn si takovou akci zopakovat při nadcházející zimní olympiádě. Jsem rád, že se tento náš záměr proměňuje v realitu. Zatímco loni si desetitisíce obyvatel a návštěvníků města vyzkoušely letní olympijské disciplíny, příští rok si prověří dovednosti u zimních olympijských sportů,“ řekl primátor Tomáš Macura, který věří, že i zimní park bude mít podobnou odezvu jako ten letní. „Určitě se i během zimní olympiády potvrdí, že Ostrava sportem žije a takové akce zkrátka umí,“ dodal primátor Macura.

„Ostrava nabízí originální koncept, kdy fanoušky láká na sportoviště v přirozeném prostředí. Vítkovická hala je známá jako domácí aréna vítkovického hokejového klubu a navíc pravidelně hostí vrcholné sportovní akce, tudíž pro fanoušky je zcela přirozené zavítat do ní na sportovní akci. Navíc část sportovního programu bude připravena na prostranství před halou,“ potvrdil předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval. Ostrava podpoří olympijský park částkou 10 milionů korun, kterou již schválili zastupitelé. Podobnou částku investuje i Moravskoslezský kraj. „Ekonomicky olympijské parky vycházejí dobře. Investované finance se vracejí do veřejných rozpočtů, dokonce zůstává něco navíc,“ zdůraznil Kejval. Nejdůležitější je, že takové akce přilákají ke sportování děti. Po ukončení olympijského Rio parku stoupl zájem dětí o členství v ostravských sportovních klubech o 70 procent.  

Ostravský olympijský park doplní ještě čtyři lyžařská střediska v Moravskoslezském kraji, a to Bílá a Mosty u Jablunkova v Beskydech a Kopřivná a Karlov v Jeseníkách. (rs)

Den Respektuj 18!


Děti a alkohol? Řekněte ne! Pod tímto heslem se 29. června uskutečnil první ostravský Den Respektuj 18! Jeho cílem je změnit tolerantní postoj k pití a prodeji alkoholu dětem a mladistvým a zároveň podpořit dospělé, aby uměli s dětmi o alkoholu mluvit. Záštitu nad akcí, jejíž tváří je mnohonásobný mistr ČR v lyžování Ondřej Bank, převzal náměstek primátora Michal Mariánek. (bk)


Strana 5

Odborná porota ocenila všechny účastníky finále shodně prvním místem

Dětem vaří zdravě a přitom chutně


Školství

Hejk s bylinkovou krustou, řepné palačinky, krůtí maso v listovém kabátku, zahradnická sekaná, rybí filé s drcenými rajčaty a olivami. Tato jídla nabídli porotě účastníci finále celoměstské soutěže Školní jídelna zdravě a chutně, které se uskutečnilo 21. června ve Střední škole společného stravování v Hrabůvce. Akce navazující na stejnojmenný projekt města zaměřený na zvyšování úrovně školních jídelen se zúčastnilo pět soutěžících, kteří nejlépe uspěli v prvním korespondenčním kole soutěže. Jejich úkolem bylo připravit v časovém limitu 120 minut čtyři porce kompletního poledního menu o třech chodech, které by splňovalo zásady zdravé výživy, bylo nutričně vyvážené a současně originální a chutné. Všichni soutěžící se tohoto úkolu zhostili natolik přesvědčivě, že je odborná porota ocenila shodně prvním místem. V celkovém hodnocení podle bodů byly nicméně nejúspěšnější Jana Kopecká ze Základní školy ve Staré Bělé, Lenka Výtisková z Mateřské školy ve Špálově ulici v Přívoze a Radka Čechová ze ZŠ Volgogradská v Zábřehu. (ms)

Zanechte poselství dalším generacím


U příležitosti oslav 750 let od první písemné zmínky o Ostravě plánuje město zanechat poselství budoucím generacím. To bude uloženo ve speciální pamětní truhle, kterou připravuje Kulturní centrum Cooltour ve spolupráci s ostravskými umělci. Zájemci do ní budou moci uložit svůj vzkaz během října a listopadu. Primátor Tomáš Macura ji pak symbolicky uzavře a zapečetí 29. listopadu na Masarykově náměstí. Právě 29. listopadu 1267 totiž olomoucký biskup Bruno ze Schauenburku vydal svůj testament s první písemnou zmínkou o Ostravě, a proto je tento den považován za symbolické datum založení města. Podle představ autorů projektu by truhla s poselstvím měla být po následujících 50 let uložena v prostorách radnice a otevřena až v roce 2067, při oslavách 800. výročí města. (bk)

Je důležité udělat vše pro to, aby Ostrava byla opravdovou perlou celého kraje

Inspirace pro rozvoj města a regionu


Invest More, třetí ročník takto nazvané konference na téma strategického rozvoje kraje a města Ostravy, konané za účasti investorů a developerů, se uskutečnil 6. června v Clarion Congress Hotelu v Zábřehu.

Na úvod vystoupili moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák a ostravský primátor Tomáš Macura. Ten přiblížil zejména záměry vyplývající ze strategického plánu rozvoje města na leta 2017 až 2023 v oblasti podpory investic a podnikání, a tím i vytváření nových pracovních míst. Patří k nim například výstavba 35hektarové průmyslové zóny v Hrušově pro lehký a střední průmysl, která je reakcí na rostoucí zaplněnost stávajících průmyslových zón a která by mohla poskytnout práci až 2000 lidí, podpora investorů nejenom v době přípravy a realizace investice, ale také tzv. after care čili následná péče o investory a podnikatele, nebo zřízení rozvojového fondu pro podporu výstavby nemovitostí pro podnikání pro menší a střední podniky. 

Neméně důležitá je ale také starost o rozvoj samotného města a všech jeho funkcí. „Při rozhodování o umístění investice totiž investoři berou v potaz věci, které si lidé často ani neuvědomují. Zajímá je například, jaké jsou v dané lokalitě školy, jaké uplatnění zde najdou jejich manželky, jaké jsou možnosti sportovního a kulturního vyžití, zda jsou v místě golfová hřiště,“ upřesnil Tomáš Macura.

„Je proto důležité udělat vše pro to, aby Ostrava byla opravdovou perlou moravskoslezského regionu. To znamená lokalitou, která bude nabízet nejenom prostory pro podnikání, ale také bohaté možnosti rekreace, odpočinku, zábavy či vzdělávání,“ vyzval primátor Macura. (bk)

ADRA: I vy se můžete stát dobrovolníkem


Dobrovolnické centrum ADRA hledá dobrovolníky, kteří by věnovali svůj čas osamělým seniorům v domácnostech a sociálních zařízeních. Udělat někomu radost je snadné, stačí se rozhodnout. Dobrovolníci si se seniory povídají, chodí na procházky, předčítají jim, zpívají – záleží na domluvě. Možností a seniorů, kteří potřebují společnost, je mnoho.

V případě zájmu neváhejte a přijďte kteroukoli první středu v měsíci v době od 13 do 17 hod. do dobrovolnického centra ADRA na Jiráskově náměstí 4 (3. patro), nejblížším datem je 6. září. Kontakt: 605 784 584. (zk)

Běží prázdninová fotografická soutěž


Také letos běží prázdninová fotografická soutěž města Ostravy Bezpečně po Ostravě, tentokrát s dovětkem S dětmi – na kole i pěšky. Snímky zachycující preventivní chování nebo vybavení pro bezpečný pohyb dětí po komunikacích lze zasílat do 31. srpna na adresu aktiv.besip@okas.cz. Zúčastnit se mohou občané města a obcí spadajících do správního obvodu Ostrava. Podmínkou je, že se narodili v roce 2007 a dřív. Každý účastník může přihlásit pouze jeden snímek. Věcné ceny získá pět fotografií zvolených porotou a jedna ve veřejném hlasování. Více na stránkách pořádajícího Aktivu BESIP. (bk)

Nové tramvaje budou jezdit s vykřičníky


Nové tramvaje značky Stadler pro Ostravu budou světle modré, budou mít bílé dveře a nad nimi rovněž bílé ostravské vykřičníky. Ze čtyř variant designéra Haralda Molla vybrali toto řešení v hlasování prostřednictvím on-line formuláře sami Ostravané. Celkem podpořilo tuto variantu 41 procent hlasujících.

K názoru na design tramvaje lidé připojovali také návrhy na její pojmenování. Z dvou tisícovek došlých tipů zaujal vedení dopravního podniku (DPO) název „nOVA“. „Je v něm obsaženo všechno: Ostrava, rychlost, rázovitost i informace o tom, že tramvaje přinesou Ostravě spoustu nového“, uvedl ředitel DPO Daniel Morys.

V anketě navrhli toto pojmenování hned tři hlasující, kteří získali jako odměnu za svůj tip půlroční jízdenku MHD zdarma.

První „nOVA“ dorazí do Ostravy na homologaci v únoru 2018, první cestující by se s ní měli svézt v srpnu téhož roku. (bk)


Strana 6

Území města Ostravy je rozděleno na více než dvě stovky okrsků

Každý občan má svého okrskáře


Bezpečnější Ostrava

Víte, že Ostrava je rozdělena na více než 200 okrsků? Toto rozčlenění umožnilo strážníkům, kteří pomáhají obyvatelům řešit jejich dennodenní starosti a strasti týkající se občanského soužití, veřejného pořádku či dopravních komplikací, zaměřit se na individuální problematiky v jednotlivých ulicích. Snahou městské policie je, aby každý občan města znal „svého strážníka“ a s důvěrou se na něj obracel. Strážník-okrskář své pracovní povinnosti vykonává převážně ve svěřené lokalitě, čímž maximálně prohlubuje své znalosti o problematice „svého“ okrsku. Po osobním rozhovoru s obyvateli řeší problémy v úzké spolupráci se zaměstnanci městského obvodu, školských či zdravotnických zařízení, s představiteli firem a právnickými osobami a v neposlední řadě také s Policií České republiky.

Okrskáři nenahrazují tísňovou linku, ale mohou pomoci při řešení bezpečnostních problémů dlouhodobějšího charakteru. Celkový přehled o dění ve svěřené lokalitě získává okrskář nejen prostřednictvím vlastní činnosti, ale zejména díky poznatkům, které přijímá od občanů. Přímá komunikace je tak pro okrskáře neocenitelným zdrojem informací, které mu umožňují rychle reagovat na nově vzniklá bezpečnostní rizika a aktivně a v co nejkratší době najít řešení.

A kdo je strážníkem-okrskářem ve vaší ulici? To lze snadno vyhledat na internetových stránkách Městské policie Ostrava www.mpostrava.cz nebo bezplatně zjistit na Zelené lince Městské policie Ostrava 800 199 922.

Vždyť bezpečnost celého města není pouze úkolem obecní či státní policie, ale je taktéž v rukách občanů, kteří svým přičiněním budují bezpečnější Ostravu. (bo)

Jaké úkoly plní strážník-okrskář


Strážníci-okrskáři vykonávají svou službu nejen formou pěších hlídek, ale často je můžete spatřit také na kole či skútru. Dopravní prostředky tak využívají zejména v rozlehlejších okrscích.

To se vyplatilo například okrskáři, který před nedávném projížděl zalesněným prostorem ve Svinově, kde nemile překvapil staršího muže, jenž z lesa vynášel nařezané dřevěné špalky. Zloděj měl v té chvíli naloženo asi 30 kusů metrových polen. Okrskáři uvedl, že dřevo mu sice nepatří, ale v podstatě pečuje o pořádek, jelikož se zde o popadané stromy nikdo nestará. Podezření ze spáchání přestupku bylo k dalšímu projednání oznámeno místně příslušnému správnímu orgánu. 

Ve svěřeném okrsku se tito strážníci věnují také seniorům. Starší osoby tak mohou s okrskáři prodiskutovat například možnosti zabezpečení svých domů či bytů. Seniorům starším 60 let pak pracovníci Městské policie Ostrava mohou zdarma nainstalovat panoramatické kukátko a bezpečnostní řetízek. Další možností zabezpečení je Senior linka. I o té okrskáři informují a po její instalaci ji v bytech seniorů v pravidelných měsíčních intervalech kontrolují.

Díky výborným místním znalostem mají strážníci-okrskáři přehled o nejčastějších místech nálezů odhozených injekčních stříkaček a mohou tak usnadnit jejich sběr, zabránit nechtěnému poranění občanů či jejich čtyřnohých mazlíčků a především v nich preventivně působit.

Jednou z mnoha dalších činností je odhalování a následné monitorování míst, kde dochází k nedovolenému odkládání odpadů a zakládání černých skládek.

V případě, že má městský strážník ve svěřeném okrsku školu, často jej můžete potkat při ranních dohledech a usměrňovaní provozu. Podílí se tak na zajištění bezpečné cesty dětí do škol. Ve spolupráci s asistenty prevence kriminality a strážníky úseku prevence a propagace působí rovněž proti záškoláctví. Cílené opatření zaměřené na dodržování povinné školní docházky proběhlo například v průběhu letošního června.

Strážníci-okrskáři mohou občanům podat také informace v souvislosti s oběťmi trestných činů. Vysvětlí jim, jaká mají práva nebo jak se odvíjí trestní řízení. Nechybí ani informace o tom, kam se mohou občané v takové situaci obrátit, kde jim pomohou sepsat potřebné dokumenty nebo kdo jim poskytne psychologickou a sociální podporu. (bo)

Prázdniny pro psa


Dnešní článek bude z pohledu táty dvou malých kluků a tedy více či méně subjektivní. Majitelů psů a tedy i psů samotných je v našem městě spousta. Sdílíme veřejné prostory, travnaté plochy, prostředky městské dopravy a případně i vchody do nákupních center. Potkáváme se každodenně a mohou tedy vznikat situace přátelské i konfliktní. Psi ani děti tyto situace neřeší a nevyřeší, chovají se podle své přirozenosti. Je to tedy na nás.

Když budu parafrázovat klasiky, pány Suchého a Šlitra, tak „témata psí“ budou obnošenou vestou, přesto stále platnou. Za mě se dokola opakují dvě témata. Psí výkaly nikomu nevoní a na travnatých plochách, pískovištích či obuvi jejich přítomnost s úsměvem nevítáme. Ale budiž řečeno ke cti mnoha majitelů psů, sbírá se. Jen houšť, prosím. Pytlíky na psí exkrementy by mohl mít každý majitel psího kamaráda.

Druhým tématem jsou psíci, byť sebemilejší, volně pobíhající a nápuskem (jak říká můj syn náhubku) nevybaveni. Oni totiž nemusí být úplně milí tomu, ke komu běží, přičemž se navzájem neznáme. Paralelou může být, že když se k vám požene neznámý člověk, bude se chtít kamarádit a případně se vám bude pokoušet zašpinit oblečení, jaké to pro vás bude? A opět podle mě platí, že většina majitelů své více či méně huňaté čtyřnožce vodítkuje a nápuskuje. Díky za to.

Vlastnictví psa s sebou nese i vyhláškou či zákonem daná omezení. K tomu kolegové z Městské policie: Všichni pejskaři jsou povinni dodržovat stanovená pravidla – po psech odklízet exkrementy a na veřejnosti mít psa na vodítku. V případě jejich porušení jim může být strážníkem uložena pokuta do výše deseti tisíc korun. Správní orgán jej může postihnout ještě přísněji.

A závěrem. Vše je o úhlu pohledu a ten, jak známo, může býti různý. Hezké prázdniny, nikoliv pod psa. (bo)

Žákovská soutěž propagovala dojíždění do školy na kole


Žáci devátých tříd ze sedmi ostravských základních škol se v květnu zapojili do soutěže Na kole do školy. Školy reprezentovaly vždy dvojice cyklistů. Soutěž měla dvě kategorie – pravidelnost dojíždění a vzdálenost.

Soutěž v pravidelném dojíždění má inspirovat žáky ke každodennímu dojíždění do školy, samozřejmě pokud to dovolí zdravotní stav dvojice a klimatické podmínky. Část týkající se vzdálenosti dojíždění byla zaměřena na překonání co nejdelší vzdálenosti během měsíce dojíždění na kole do školy a zpět. Podmínkou nebylo, aby žák dojížděl každý den. Cesta do školy a zpět by měla být vykonávána stejnou trasou. 

„Překvapuje mě, že se v obou kategoriích dobře umístili žáci ze základní školy ve Svinově,“ řekl radní pro dopravu Lukáš Semerák, který 12. června v prostorách ostravské radnice vyhlásil vítěze soutěže.

Šampióny v délce dojíždění se stala dvojice Lucie a David ze základní školy ve Svinově. Během května ujeli při dojíždění do školy 342 kilometry. „Do svinovské školy jezdím na kole z Poruby. Je to přibližně pět kilometrů. Když spěchám, ujedu to za necelých deset minut. Cesta zpátky mi trvá dvakrát tolik, protože vede do kopce,“ vysvětlila členka vítězného dua Lucie Součková.  

V soutěži pravidelnosti zvítězili cyklisté ze ZŠ V. Košaře z Dubiny před svinovskými žáky, třetí příčka patří dvojici cyklistů ze základní školy generála Janka v Mariánských Horách. Vítězové jezdili v květnu na kole do školy každý den. „Věřím, že se příští rok do soutěže zapojí ještě více škol. Zkuste přesvědčit své kamarády,“ vyzval oceněné cyklisty radní Semerák. (rs)


Strana 7

Zastupitelé dělili rekordní přebytek hospodaření za rok 2016. Posílili jednotlivé resorty, nechali i rezervu

Peníze na rozvoj města i platy zaměstnanců


Vyšší příjmy zejména v daňové oblasti a úspory v běžných i kapitálových výdajích se podepsaly na vzniku rekordního přebytku města z hospodaření za rok 2016 ve výši 1,034 miliardy korun. Rozdělením této částky tak, aby co nejlépe posloužila zájmům města, se zabývalo červnové zasedání městského zastupitelstva. „Přestože rekordní přebytky mají i některé městské obvody, zhruba čtvrtinu přebytku pošleme jim. Pokračujeme tak ve slíbeném navyšování transferů obvodům,“ uvedl k této problematice primátor Tomáš Macura. Celkem získají obvody z přebytku města 264 milionů korun. Tyto peníze jsou určeny nejen na dotace, ale také na investiční akce obvodů realizované prostřednictvím magistrátu. Jedná se např. o rekonstrukci Pustkovecké ulice, rekonstrukci tramvajových mostů Plzeňská nebo opravy vodovodů a kanalizací.

„Další část přebytku pošleme městským společnostem na navýšení platů. Reagujeme tím nejen na schválené legislativní úpravy. Platy budou zvýšeny zdravotníkům, zaměstnancům sociálních služeb, kulturních institucí i dopravního podniku,“ sdělila náměstkyně primátora Iveta Vozňáková.

Městské nemocnici Ostrava bude poskytnuta částka 239 mil. korun, z nichž bude 120  mil. vloženo do Fondu pro rozvoj nemocnice, 99 mil. bude určeno na navýšení platů a 20 mil. na ostatní výdaje. Do sociální oblasti poputuje 32,7 mil. korun, z toho 14 mil. na platy a 13 mil. na rekonstrukci střechy Domova Magnolie. Oblast školství bude posílena částkou 14,3 mil. korun. Klíčové je posílení dotačního programu Talentmanagement, a to o 10 mil. korun. Do oblasti kultury bude vloženo téměř 36 mil. korun, z toho polovina do navýšení platů. Oblast dopravy bude podpořena částkou 111,5 mil. korun. Většina těchto peněz je určena pro Dopravní podnik Ostrava – 45 mil. půjde na platy, 50 mil. na navýšení kompenzace za poskytované služby. Sport získá z přebytku 60,5 mil. korun, z nichž bude zhruba polovina použita na výstavbu druhé etapy sportovního areálu U Cementárny.

Na výkupy nemovitostí připadne 133,5 mil. korun, na odpisy dlouhodobého majetku příspěvkových organizací města 26,2 mil. korun. Rozpočtová rezerva města bude posílena o 20,7 mil., částka 60 mil. korun připadne do rezervy na strategické projekty. Zbývajících 35 mil. bude určeno zejména na pokrytí nákladů na hybridní poštu, dofinancování nákupu čtyř automobilů pro jednotky sboru dobrovolných hasičů a na opravu teras Slezskoostravského hradu. (bk)

Ostravané absolvovali cyklomaraton


Tým Ostrava 750!!! se v prvním srpnovém týdnu účastnil čtyřdenní benefičně-sportovní akce Metrostav Handy Cyklo Maraton. Ostravský tým se na start cyklistického maratonu postavil již počtvrté. Tvořili jej primátor Tomáš Macura, náměstkyně primátora Kateřina Šebestová, ředitel Městské nemocnice Ostrava Petr Uhlig, úředník ostravského magistrátu Radim Muroň, dále Petr Šebesta, Tomáš Grasser, handicapovaný Tomáš Kráčalík a druhý z tandemu Tomáš Grygier. Celkem 32 týmů si předávalo štafetu na trati dlouhé 2222 kilometrů. Každý z cyklistů musel ujet nejméně 100 kilometrů a závodníky čekala časovka jednotlivců i družstev a vrchařská prémie.

Akce měla kromě sportovního také charitativní rozměr. V každém družstvu byl jeden handicapovaný sportovec – v případě Ostravy je to téměř nevidomý Tomáš Kráčalík. Patronkou týmu je 35letá Miluše Bundilová z Ostravy, která si na konci května po pádu z kola zlomila žebra, lopatku a poškodila míchu. Maminka dvou dětí, 9leté Miriam a 5letého Matyáše, je květinářka a má ráda rekreační sport. V současné době je v péči nemocnice Motol v Praze. Ostravské patronce na nákup rehabilitačních pomůcek přispěje nejen Ostrava darem z rozpočtu města, ale také členové týmu a veřejnost. (av)

Přípravy na opravu jatek pokračují


Nejvýhodnější nabídku na zpracování projektové dokumentace a zajištění stavebního dozoru na rekonstrukci historických městských jatek předložilo pražské studio Petr Hájek Architekti, které vyhrálo i architektonickou soutěž na tuto přestavbu. Za přípravu prováděcího projektu požaduje 6,9 milionu korun a jeho dodání slibuje do necelých tří měsíců od podpisu příslušné smlouvy. „Kompletní projektovou dokumentaci a potřebná povolení bychom tak mohli mít na podzim. Pokud se tento předpoklad splní, umožní nám to ještě do konce tohoto roku vypsat výběrové řízení na zhotovitele stavby,“ uvedl primátor Tomáš Macura. Město chce, aby se na přestavbě objektu, který se má stát sídlem městské galerie moderního umění Plato a středobodem nové kulturní čtvrti, začalo pracovat už v příštím roce. (r)

Revitalizace Pustkoveckého údolí, lesoparku Benátky a Hulváckého kopce pro rekreaci a sportovní vyžití

Zelené projekty pro lepší kvalitu života a relaxace


V souvislosti s ohlášenou kandidaturou na titul Evropské zelené město představili 14. června primátor Tomáš Macura a náměstkyně primátora pro životní prostředí Kateřina Šebestová dva stěžejní zelené projekty, s jejichž realizací chce Ostrava začít v roce 2018 nebo 2019. Jedná se o revitalizaci Pustkoveckého údolí a revitalizaci lesoparku Benátky a Hulváckého kopce.

Záměrem revitalizace Pustkoveckého údolí v nivě Pustkoveckého potoka mezi ulicemi 17. listopadu a Martinovskou, které připravuje město spolu s městskými obvody Poruba a Pustkovec, je zatraktivnit toto území pro krátkodobou rekreaci. Vedle změny koryta potoka a doplnění zeleně na jeho březích, odbahnění rybníka, výsadby dřevin, trvalek, založení trávníků a květinových luk tu vznikne např. vodní hřiště, vyhlídka, travnaté místo pro pikniky, nový chodník k Martinovské ulici a další prvky pro příměstskou rekreaci. Park bude obohacen o nový mobiliář, např. nové lavičky, odpadkové koše, stojany na kola, lávky přes potok. Realizace projektu si vyžádá téměř 25 milionů korun. Dotace z Operačního programu Životní prostředí by mohla dosáhnout 8 milionů korun, město o ni požádá v roce 2018.

Revitalizace lesoparku Benátky a Hulváckého kopce na pomezí městských obvodů Mariánské Hory a Hulváky a Nová Ves má za cíl zlepšit využití této oblasti pro rekreaci a sportovní vyžití. V plánu jsou úpravy vegetace, obnovení a rozšíření sítě komunikací pro pěší a cyklisty včetně výstavby lávek přes ulice Plzeňskou a 28. října, doplnění veřejného osvětlení, revitalizace dvou rybníků a vybudování lávky nad mokřadem. Součástí projektu je výstavba hospodářského objektu a restauračního zařízení Malé Benátky na místě kdysi oblíbené Jarkovy výletní restaurace. Náklady na všechny tyto úpravy mají přesáhnout 100 milionů korun s tím, že jejich významnou část budou tvořit stavební investice. I v tomto případě město zkoumá možnost využití dotací z Operačního programu Životní prostředí.

„Ostrava patří k nejzelenějším měs­tům v republice, druhou věcí je, kolik z této zeleně je kvalitní a udržované. Tady víme, že máme rezervy, a právě »zelené« projekty slouží k tomu, aby se zeleň stala skutečně kultivovanou a funkční,“ uvedl primátor Tomáš Macura. „Inspirací pro kandidaturu na titul Evropské zelené město pro nás je příklad německého Essenu nebo slovinské Lublaně, ve které drží zásadu, že každý občan má mít do kultivované zelené relaxační plochy nejdále 300 metrů. To je cíl, kterého bychom rádi dosáhli také u nás,“ dodal Macura. (av)


Strana 8

Během Týdne zdraví lidé sportovali, navštěvovali besedy a dny otevřených dveří ve zdravotnických zařízeních

Ostrava zvládla konferenci WHO na výbornou


My a svět

Největší konferencí v historii Ostravy byla v polovině června 6. ministerská konference Světové zdravotnické organizace (WHO), které se zúčastnilo na 600 delegátů z 53 zemí. Ostrava poskytla delegátům zázemí ve formě komfortního ubytování a multifukční auly Gong, v níž delegáti jednali. Na závěr svého jednání přijali Ostravskou deklaraci, která na příští roky nastoluje agendu Světové zdravotnické organizace v oblasti vlivu životního prostředí na zdraví. Ostrava tak bude dlouhodobě v souvislosti s touto deklarací citována ve světových médiích.

„Delegáti si před konferencí hledali na internetu informace o Ostravě a často nabyli dojmu, že jedou do černého a špinavého města. Na místě pak byli příjemně překvapeni, že nalezli zelené město,“ uvedl primátor Tomáš Macura, který v průběhu konference vyhlásil kandidaturu Ostravy na titul European Green Capital 2020 – Evropské zelené město 2020. Soutěž hodnotí nejen současný stav životního prostředí, ale hlavně vývoj za posledních pět až deset let a chystaná opatření na nejbližší tři roky.

Město Ostrava připravilo v návaznosti na 6. ministerskou konferenci WHO celoměstský Týden zdraví se zábavným, sportovním a vzdělávacím programem. Ostravané se během Týdne zdraví účastnili 36 akcí – dnů otevřených dveří v městské nemocnici, úpravně vody a integrovaných výjezdových centrech, zdravotního testování, tvůrčích dílen, besed, přednášek, běhání s trenérem, severské chůze, pohybových workshopů nebo cyklistických vyjížděk. (rs)

Kotlíkové dotace jsou výhodné


Ostravané, kteří si chtějí vyměnit starý kotel za nový ekologický, mají možnost získat mimořádně výhodnou dotaci. I s příspěvkem města ve výši 10 tisíc korun pokryjí všechny náklady a navíc mohou získat od města bezúročnou půjčku, takže výměna kotle je nebude nic stát. Příjem žádostí o dotaci bude spuštěn 5. září.

Podstatné informace získají zájemci v infopointu, který magistrát otevřel na rohu Sokolské třídy a Českobratrské ulice. Infopoint je otevřen vždy v pondělí od 13 do 17 hodin a ve středu od 9 do 15 hodin. Pracovnice vysvětlí, na jaký typ kotle se dotace vztahuje, jak získat dotaci ve výši až 145 tisíc korun anebo pomohou s vyplněním žádosti o dotaci krok za krokem tak, aby neobsahovala chybné údaje a aby v ní nic nechybělo. „Návštěvníci infopointu se zajímají, za jaký typ kotle mohou vyměnit svůj starý kotel, zda se dotace vztahuje na konkrétní typ kotle, který si chtějí pořídit. Část dotazů se týká poskytnutí bezúročné půjčky a zájemci o dotaci si nechají vysvětlit celý postup od podání žádosti až po její vyúčtování,“ uvedla náměstkyně primátora Kateřina Šebestová. Žádosti o dotace se letos podávají elektronicky na adrese https://kotliky.msk.cz s tím, že do 10 dnů musí být žádost s potřebnými přílohami dodána také v listinné podobě.

Za kotlíkovou dotaci mohou obyvatelé rodinných domů vyměnit stávající ručně plněné kotle na tuhá paliva za tepelné čerpadlo, kotel na biomasu s ručním nebo automatickým plněním, kombinovaný automatický kotel na uhlí a biomasu a plynový kondenzační kotel. Z  dotace lze hradit pořízení nového ekologického zdroje tepla, jeho montáž, stavební práce, dodávky a služby bezprostředně související s pořízením nového zdroje vytápění nebo úpravou stávajícího, náklady na zkoušky nebo testy a náklady na projektovou dokumentaci. (rs)

Důsledně v boji proti prachu


Město Ostrava si připsalo další dílčí úspěch v boji proti nadměrné prašnosti. Dohodlo se s krajem a státem reprezentovaným Ředitelstvím silnic a dálnic, že vybrané úseky nejrušnějších krajských a státních komunikací se budou čistit jednou týdně, a ne, jak předepisuje norma a jak bylo dosud zvykem, jednou měsíčně. „V případě státních komunikací jde o ulice Rudnou v úseku mezi Plzeňskou a Závodní, 17. listopadu od restaurace Slovan po Myslivnu a ulici Hlučínskou v úseku mezi Slovenskou a Muglinovskou. V případě krajských silnic jde o ulici 28. října,“ upřesnil primátor Tomáš Macura. Na nadlimitní čištění ulic přispěje město částkou 326 tisíc korun. Čištění bude provádět městská společnost Ostravské komunikace. (bk)

Zaplatili jste za komunální odpad?


Přestože je již po splatnosti poplatku (30. 6. 2017), stále máte ­možnost provést úhradu bez navýšení!

Výše poplatku: 498 Kč na osobu a kalendářní rok

Číslo účtu: 30015-1649297309/0800

Variabilní symbol pro platbu složenkou nebo bankovním převodem získáte na stránce www.ostrava.cz – Platba za komunální odpad.
Stačí zadat rodné číslo. Případně se informujte na telefonním čísle
844 12 13 14 nebo e-mailem na adrese: komunalniodpad@ostrava.cz.

Pokud nám sdělíte svou e-mailovou adresu, budeme vás informovat o případném nedoplatku a v následujících letech vás upozorníme na blížící se konec doby splatnosti. Stačí napsat vaše jméno a ­příjmení, adresu a datum narození na adresu komunalniodpad@ostrava.cz nebo platbyzaodpad@ostrava.cz.


Strana 9

Výročí oslavíme dvoudenním pestrým historickým rejem


Historický rej, dvoudenní oslava k výročí 750 let od první písemné zmínky o Ostravě se uskuteční v pátek 8. a v sobotu 9. září. Jedná se o soubor obrazů z historie města. Masarykovo náměstí, Černá louka a Slezskoostravský hrad se stanou dějišti scének a představení historických souborů ilustrujících dějiny Ostravy, zajímavé historické události a momenty. Vše se bude odehrávat v dobových kostýmech a kulisách.

Centrem slavností se vedle Černé louky a Slezskoostravského hradu stane především Masarykovo náměstí, kde se odehrají dvě hlavní ceremonie oslav – v pátek odpoledne slavnostní zahájení za přítomnosti primátora Tomáše Macury a v sobotu od 10 hodin slavnostní mše svatá.

Celý Historický rej bude probíhat v dobových kostýmech a historických kulisách. Součástí akce je i soutěž o nejlepší kostým. Takže i lidé jsou zváni, aby přišli v kostýmech, které si třeba sami doma vyrobí. V nich se mohou nechat vyfotit v prezentační zóně města Ostravy. Fotografie jim bude zaslána na e-mail a ze všech fotografií pak bude vybráno deset nejlepších kostýmů. Jejich autoři získají věcné ceny. Na webových stránkách www.ostrava750.cz a Facebooku veřejnost získá podrobnější informace k oslavám i k soutěži, a to včetně návodů, jak si dobový kostým doma jednoduše vyrobit. Akce je určena široké veřejnosti a hlavně rodinám s dětmi. Dobový kostým není k účasti nezbytný.

Návštěvníci se mohou těšit na zajímavý program: pouliční divadélko pro děti, kejklířská vystoupení, interaktivní scénu pro malé i velké, hry a soutěže s rytířskou tematikou, lukostřelecké soutěže, ukázku dobových řemesel, šermířská vystoupení, souboje, historický tanec, ukázku střelby z ručních zbraní, jejich údržbu, příjemnou hudbu v podání historických hudebních skupin, v neposlední řadě i na dobré jídlo a pití a mnoho dalšího. (r)

Deset superfinalistů bojovalo o plavbu Středomořím

Vítěz reagoval bleskově


Do soutěže ViaOVA, kterou připravila Ostrava k 750. výročí první písemné zmínky o městě, se zapojilo 1440 soutěžících. Kdo prošel soutěží „bez ztráty kytičky“, postoupil do finále a z něj deset nejlepších do superfinále.

Superfinálové otázky z historie města bezchybně zodpověděl Jiří Augustin z Vřesiny u Poruby, který pracuje jako technik Severomoravských vodovodů a kanalizací v Mariánských Horách. „Do soutěže jsem se přihlásil sám, bral jsem to jako výzvu,“ řekl vítěz, mezi jehož koníčky patří myslivost a četba. „Během soutěže bylo pro mne velkou výhodou, že rychle čtu, takže jsem mohl na otázky, které se objevily na monitoru, bleskově reagovat,“ líčil Jiří Augustin. Vyhrál plavbu Středomořím pro dvě osoby. „Vyrazím na ni s manželkou a už se moc těšíme. Máme dvouleté dítě, to tentokrát zůstane doma,“ zasmál se vítěz. 

Soutěžící na dalších místech vyhráli letecký eurovíkend v jednom z evropských hlavních měst s ubytováním ve čtyřhvězdičkovém hotelu nebo celoroční předplatné MHD v Ostravě. (rs)

Ostrava jako první v ČR získala evropský titul Město s dobrou praxí


Prvním a zatím jediným městem v ČR, které se může pyšnit titulem Město s dobrou praxí, je Ostrava. Čestné ocenění v soutěži sítě evropských měst URBACT získala za projekt participativní tvorby strategického plánu města fajnOVA, který realizovala v roce 2016. Titul převezmou představitelé města na Festivalu měst URBACT, který se uskuteční letos v říjnu v estonském Tallinnu. „Do přípravy strategického plánu rozvoje města na léta 2017–2023 s výhledem do roku 2030, který byl zpracováván pod značkou fajnOVA, se zapojilo více než 20 tisíc lidí a přes 250 odborníků, což je unikátní počet přinejmenším v rámci střední Evropy. Pro nás je to potvrzení, že jsme zvolili správnou, byť složitější cestu. Získané ocenění patří všem, kteří s námi na přípravě plánu spolupracovali,“ uvedl primátor Tomáš Macura.

Účast na tallinnském festivalu, jehož se má zúčastnit na 450 zástupců evropských měst, bude další příležitostí prezentovat a zviditelnit Ostravu v evropském měřítku. (bk)

Jednala Rada seniorů města Ostravy


Přístupnost hřbitovů a smutečních síní z pohledu lidí s omezenou pohyblivostí mapuje magistrátní Útvar hlavního architekta a stavebního řádu. Výstupy lze najít na webu www.ostrava.cz v sekci O Ostravě – Bezbariérový přístup. V červnu, na druhém letošním jednání Rady seniorů města Ostravy, o tom informoval náměstek primátora Michal Mariánek. Součástí webové informace je popis areálu a zhodnocení přístupových cest, parkování, možností dojezdu městskou hromadnou dopravou a přístupnosti toalet z pohledu člověka na invalidním vozíku. Zatím byly zveřejněny výsledky průzkumu třinácti hřbitovů a dvou smutečních síní, prohlídky dalších pokračují.

Samostatně projednala Rada seniorů otázku zlepšení přístupu seniorů k internetovému připojení využitím podpory městské IT společnosti Ovanet a zlepšení kvality výuky seniorů v oblasti práce s počítači. Dříve narození se také pozastavili nad nulovou účastí žáků a studentů středních škol na oslavách připomínajících konec II. světové války a osvobození Ostravy.

Rada seniorů města Ostravy vznikla v roce 2015 z iniciativy Koordinačního centra seniorů Ostrava (KCSO ). Jejím cílem je podpora rozvoje města a řešení problémů starší generace Ostravanů. Pracovní jednání Rady jsou svolávána k aktuálním otázkám, minimálně však čtyřikrát ročně. (bk)

Otevřená radnice

Vy se ptáte, radnice odpovídá


Na tomto místě otiskujeme odpovědi představitelů města a kompetentních úředníků magistrátu na vaše dotazy k problémům, které se týkají města Ostravy. Při kladení otázek žádáme o maximální věcnost a stručnost. Naše adresa je Ostravská radnice, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, nebo elektronicky: redakce@ostrava.cz.

Úhrada jízdenek MHD kartou

„Při nastupování do trolejbusu jsem použila k platbě jízdenky platební kartu, která se mi při nástupu zaregistrovala. Při vystupování jsem opět přiložila kartu k přístroji, jenže karta se načítala pomalu, a protože zaznělo znamení oznamující zavírání dveří, musela jsem vystoupit. Byla mi proto započtena vyšší částka. Jak v takovém případě postupovat?“ ptá se čtenářka J. N.

Karolína Rycková, mluvčí Dopravního podniku Ostrava: „Na webovém rozhraní pro držitele platebních karet lze podat reklamaci. Do systému je nutno se registrovat na adrese https://karta.odiska.cz/emvweb. Kartu při jízdě do 10 minut lze přiložit už při příjezdu do zastávky, standardní čas odbavení činí asi dvě až tři sekundy.“

Přehled jízd najdete na webu

„Na výpisu z účtu jsem u plateb kartou v MHD našel částku, která nebyla rozepsána. Je u ní jen uvedeno období, za které si dopravní podnik účtuje platbu. Částka neodpovídá počtu jízd, které jsem hradil kartou. Podle čeho si dopravní podnik částky stahuje a proč neuvádí rozpis stržených částek?“ napsal do redakce pan R. K.

Karolína Rycková, mluvčí Dopravního podniku Ostrava: „Detailní přehled jízd a transakcí najdete na webovém rozhraní pro držitele platebních karet. Do systému je potřeba se registrovat na adrese https://karta.odiska.cz/emvweb a zde můžete také provádět reklamace. Domníváme se, že ve vašem případě se jedná o sdruženou platbu, kterou provádí banka, nikoliv DPO.“ (rs)


Strana 10

Příští ročník bude opět čtyřdenní, pořadatelé již oznámili termín

Colours of Ostrava se vydařil


Co do programu byl letošní 16. ročník festivalu Colours of Ostrava nejbohatší. Vystoupení více než 130 kapel přilákaly kolem 50 tisíc návštěvníků. Koncertovaly světové hvězdy Imagine Dragons, Midnight Oil, LP, Norah Jones, čeští umělci i kapely různých hudebních směrů. Zájem byl i o diskuzní fórum Meltingpot, které je součástí festivalu. Před zahájením Colours byly čtyřdenní vstupenky poprvé v historii festivalu vyprodány.

Festival se koná s podporou statutárního města Ostravy. Ostrava se na čtyři dny stává hlavním městem hudby střední Evropy. Sjíždějí se sem návštěvníci z celé České republiky i z okolních zemí. Jsou ekonomickým přínosem pro hotely a poskytovatele služeb v Ostravě. Jen u restaurací a kaváren tržby během festivalu několikanásobně stouply.

Samotné město připravilo ve festivalovém areálu prezentační a oddechovou zónu zaměřenou na 750. výročí Ostravy. Návštěvníci mohli v horku posedět pod slunečníky a občerstvit se u fontánky s pitnou vodou. Dozvěděli se zajímavosti z historie Ostravy, zapojovali se do interaktivní soutěže, odlévali si Petřkovickou venuši, děti se zabavily kreslením.

Pořadatelé již oznámili termín příštího festivalu. Uskuteční se ve dnech 18. až 21. července. (rs)

Folklor bez hranic roztančí město již podvacáté


Jubilejní 20. ročník festivalu Folklor bez hranic Ostrava 2017 se koná od 14. do 18. srpna. Vedle folklorních souborů z Ostravy se ho zúčastní hosté z Francie, Srbska, Polska a Tchaj-wanu.

Festival zahájí primátor Ostravy Tomáš Macura v pondělí 14. srpna v 14 hodin přijetím zástupců zúčastněných souborů v Nové radnici. Ostravané se potěší téhož dne od 15.30 h přehlídkou folklorních souborů v prostorách Fora Nová Karolina a od 16.30 na Masarykově a Jiráskově náměstí v centru města. Slavnostní zahajovací koncert začne v 19.30 hodin v Janáčkově konzervatoři.

V úterý se folklor přesune do ulic obvodu Ostrava-Jih, ve středu do Mariánských Hor a Klimkovic, čtvrtek patří Porubě. Poslední den se festival vrátí do centra. Krojovaný průvod vyrazí v 15.30 z Husova sadu do centra města. Během pochodu soubory zatančí. Účinkující i diváci poté dojdou na hrad, kde v 17 hodin vystoupí dětští tanečníci a v 18 hodin festival vyvrcholí závěrečným koncertem. (hob)

Divadelní premiéry NDM


Do nové 99. sezony Národního divadla moravskoslezského si soubory NDM připravily 16 premiér. Opera uvede mj. hit 20. století Lady Macbeth Mcenského újezdu.  A také dvě Verdiho opery. Balet představí Dona Quijota a moderní All that jazz, rocks, blues.  Na muzikálu Romeo a Julie se autorsky podílel Jaromír Nohavica. Hitem budou Cats (Kočky) A. L. Webbera.

Činohra nastudovala Paní Bovaryovou a Peera Gynta. Novinkou je i hra Šťastni ve třech od Eugène Labiche. Fanoušci Terryho Pratchetta se mohou těšit na Maškarádu čili Fantoma opery. (hob)

V soutěži dechových orchestrů zvítězili Lotyši


Osmnáctý ročník Mezinárodní soutěže Velkých dechových orchestrů Ostrava 2018 se uskutečnil ve dnech 2. a 3. června v Domě kultury města Ostravy. V kategorii střední třída zvítězil Mládežnický dechový orchestr ZUŠ Police nad Metují, v kategorii vyšší třída Dechový orchestr Krnov a konečně v kategorii nejvyšší třída soubor The University of Latvia Wind Band, který se stal i absolutním vítězem s 95,4 bodu ze 100 možných. Soutěž se koná ve dvouletých cyklech od roku 1981. (r)

Ostravské učitelky přivezly z Říma zlato


Pěvecké sdružení ostravských učitelek se jako jediný reprezentant České republiky zúčastnilo začátkem července 8. ročníku prestižního Mezinárodního soutěžního festivalu pěveckých sborů Musica Eterna Roma v Římě společně s pěveckými sbory z Indonésie, Tchaj-wanu, Jižní Afriky, Filipín, Kanady, Belgie, Španělska, Dánska, Finska, Litvy, Lotyšska a Itálie. Hlavní soutěžní program probíhal v prostorách baziliky Dvanácti svatých apoštolů.

Ostravské učitelky, které již 62 let úspěšně vystupují u nás i v zahraničí, získaly v Římě pod vedením sbormistra Jurije Galatenka Zlaté pásmo. Náročný soutěžní program tvořily skladby Giovanniho Pierluigiho da Palestriny, Martina Ramrotha, Johanesse Brahmse a Jana Nováka. Mezinárodní porota ohodnotila citlivý přednes, osobité provedení i náročnost soutěžních skladeb. Ze soutěžního programu uvedl sbor dokonce dvě skladby ve své premiéře. (bu)

Co, kdy, kde ve městě

DŮM KULTURY AKORD. Pro děti: 9. 8. (17) Myška Klárka, veverka Terka a Všudybýlek (Divadélko Ententýky), 16. 8. (17) Čert a Káča (Div.  Smíšek), 23. 8. (17) Prázdninová škola klauna Chytrolína (Klauni z Balónkova), 30. 8. (17) Velká sloní pohádka (Div. Smíšek). Divadlo: 11. 8. (19) Sex pro pokročilé (Studio DVA divadlo). Hudební čtvrtky: 24. 8. (18) Petra Göbelová, 31. 8. (18) Tři vykřičníky. 13. 8. (19) Tančírna.

ČERNÁ LOUKA. 12. 8. (7–12) Bleší trhy, 20. 8. (8–12) Fauna trhy, 26.–27. 8. (10–17) Výstava koček.

SLEZSKOOSTRAVSKÝ HRAD. 30. 6. – 25. 8. Víte, kde spí v létě čerti a na co rádi hrají?, 1.7. až 31. 8. Poklady starověkých civilizací, 12. – 13. 8. Kováři opět na hradě, 25. 8. – 26. 8. Strašidelná noc na hradě.

COOLTOUR. 11. 8. (19) Antiválečná večeře (komunitní večeře), 12. 8. (21) Mrtvá nevěsta (letní kino), 14.–18. 8. Move Summer Intensive, 19. 8. (19) Indie Sessions, 22. 8. (20) Ostravský pecař, 25. 8. (20) Balkan now! (balkánská party), 26. 8. (21) Zmizelá (letní kino).

ANTIKVARIÁT A KLUB FIDUCIA. 20. 8. (10) Přijďte očistit sochy v sadu Milady Horákové. Celodenní akce s restaurátorem Tomášek Skalíkem, při níž společně opravíme čtyři sochy z legendárních Mezinárodních sympozií prostorových forem z šedesátých let dvacátého století. Sraz před Domem kultury města Ostravy.

MALÍŘI VE SLÉVÁRNÁCH. Industrial Gallery pořádá rezidenční pobyt výtvarníků Martina Koucourka (ČR), Juraje Florka (SR) a Karoliny Lizurej (Polsko) ve Vítkovických slévárnách. Svou tvorbu z pobytu pak představí na výstavě v Industrial Gallery. Vernisáž se koná v úterý 8. srpna v 18 hodin. Výstava potrvá do 8. září.

LÉTO PLNÉ HUDBY. Galerie výtvarného umění pořádá letní sérii koncertů na zahradě Domu umění. V rámci koncertů vystoupí ostravská klezmerová skupina Mamalör (30. 8., 6. 9.), kapela Doktor Schneberger (16. 8.), která vznikla na půdě Fakulty umění Ostravské univerzity, brněnské hudební uskupení Swing Pigs (23. 8., 20. 9.) nebo ostravská skupina Mištes (9. 8.), která je poznamenána vlivy romského folklóru, ale i jazzové hudby. Galerijní minifestival s názvem Léto plné hudby se uskuteční vždy od 19 hodin. Vstup na koncerty je již tradičně zdarma.

OSTRAVSKÉ DNY 2017. Ostrava se v srpnu opět stane metropolí soudobé hudby. Prostory Trojhalí Karolina, Starých koupelen v Dolní oblasti Vítkovice, kostel sv. Václava, Divadlo Antonína Dvořáka, Cooltour i další místa v Ostravě se stanou od 24. srpna do 2. září dějištěm 22 koncertů soudobé hudby. Na programu mezinárodně proslulého festivalu nové a experimentální hudby budou světové i české premiéry kompozic dneška i 2. pol. 20. století, díla prestižních skladatelů a mladé skladatelské generace, ale také návraty k začátkům avantgardy v podání mezinárodní Ostravské bandy, debutujícího symfonického orchestru mladých ONO / Ostrava New Orchestra a řady našich i zahraničních interpretů.

STÁTNÍ VĚDECKÁ KNIHOVNA. Ve vstupních prostorách knihovny si můžete do 1. září prohlédnout netradiční výstavu panenek s názvem Móda z románů – známé literární hrdinky v dobových šatech, výstava panenek ve spojení s literárními předlohami.

MILOVNÍKŮM OPER. V prodeji jsou už vstupenky na novou sezonu živých přenosů z newyorské Metropolitní opery v Domě kultury města Ostravy, který se do projektu zapojí již jedenáctým rokem. Posluchači najdou v repertoáru díla Verdiho, Mozarta, Pucciniho, Rossiniho, Donizettiho a dalších autorů. Vstupné je 320 Kč, při zakoupení pěti a více jednotlivých představení stojí vstupenka 250 Kč.

VÝSTAVA AMERICKÝCH BOURÁKŮ. Američtí veteráni s naleštěným chromem, obrovskými motory, prostornými sedačkami jsou k vidění do 3. září v pavilonu A na Černé louce. Letošní již 6. ročník výstavy American Classic Cars představí vývoj motorismu, a to nejen v USA, ale také v Evropě. Budete moci porovnat vozy,  které se vyráběly v průběhu let 1920 až 1980. K vidění je celkem 55 vozů, několik motocyklů, sbírka starých plechových hraček a mnoho dalších zajímavostí.

LETNÍ KINA. Festival letních ostravských kin je  unikátní projekt, který na jednom místě shromažďuje informace o všech letních kinech na území Ostravy a přilehlého okolí. Prohlédněte si letošní program a vyberte z nepřeberné nabídky filmů i nevšedních míst. Letošní ročník nabídne na 11 místech v Ostravě ke zhlédnutí hned několik filmů: Mrtvá nevěsta Tima Burtona (Cooltour, 12. 8.), Alenka v říši divů: Za zrcadlem (24. 8. Lesní školka v Bělském lese), Řachanda (25. 8., Kuří rynek) a další. Podrobný program naleznete na webových stránkách http://flokostrava.cz.

OSTRAVA V BARVÁCH NOCI. Jak vypadá Ostrava po západu slunce, zjistíte díky prodloužené otvírací době věže. Využijte prodlouženou otvírací dobu Vyhlídkové věže a podívejte se na Ostravu v nočním hávu. Věž bude otevřena v sobotu 2. září od 9 do 23 hodin. Vstupné dospělí 60 Kč; děti, studenti, senioři 40 Kč.

JAK SE VÁM LÍBÍ. Komedie plná bláznivých situací, postav, přeměn a milostných zápletek. Když rozzlobíte svého bratra a vévodu v jedné osobě, může se stát cokoli. Dokáže láska zvrátit lidskou zlobu a proměnit ji opět ve štěstí? V letní komedii režiséra Michala Langa se můžeme těšit na Marka Holého, Andreu Mohylovou, Stanislava Šárského, Tomáše Savku (držitel Thálie za rok 2014), Michala Čapku, Michala Kavalčíka či Vladimíra Poláka. Inscenace bude na letošních Letních shakespearovských slavnostech uvedena naposledy. Představení se hraje 8. až 10. srpna, vždy od 20.30 hodin.

LÉTO S PIMPRLATY. Ani letos nebude v Divadle loutek Ostrava chybět prázdninový program pro děti. Letní akce s názvem Léto s pimprlaty potrvá do 20. srpna. Diváci si mohou vybrat z široké nabídky pohádek v amfiteátru a navštívit interaktivní výstavu loutek Pimprlárium. Program nabídne od úterý do pátku vždy v 11 hodin krátké dopolední pohádky a hodinová představení ve venkovním amfiteátru vždy v neděli v 17 hodin. Součástí Léta s pimprlaty nejsou jen divadelní představení pro děti, ale také interaktivní výstava loutek Pimprlárium. Dětem i dospělým se zájmem o loutky se v ní představí všechny druhy loutek, od marionety až po mapeta, stínovou, či totemovou loutku. Návštěvníci výstavy si loutky navíc budou moct pod vedením lektora a průvodce sami vyzkoušet. Komentovaná prohlídka bude probíhat od úterý do pátku vždy v 15 hodin, v neděli v 10 hodin. (hob)


Strana 11

Historická připomínka návštěvy Františka Josefa v našem městě

Císařský pár se prošel centrem


Ostravští herci z Národního divadla moravskoslezského nastudovali hru Sissi o osudech a strastech císařovny, manželky Františka Josefa I. Před premiérou herci uspřádali 3. června sobotní procházku Ostravou s císařem a císařovnou.

Císař v podání Petra Housky přijel na hlavní nádraží a historickou tramvají se přesunul do centra města. V doprovodu své milenky Kateřiny Schratt (Lada Bělašková) navštívil katedrálu a vyhodnotil soutěž o nejlepší štrúdl. Prohlédl si kapličku v Husově sadu a dál pokračoval v kočáru v doprovodu Sissi (Pavlína Kafková) k Nové radnici, kde předvedl jízdu na starém bicyklu – „kostitřasu“. Akce vyvrcholila v Komenského sadech a kromě připomínky historické návštěvy císaře v Ostravě byla pozvánkou na hru Sissi do Divadla Jiřího Myrona. (rs)

Puchová a Střížek vystavují v Domě umění


Dva autoři spojeni s Ostravou vystavují v Domě umění. Ostravská malířka Hana Puchová představuje svou tvorbu ve dvou síních v prvním patře. „Původně jsem chtěla vystavit jen portréty, ale nakonec jsou tady i zátiší,“ rozhlížela se autorka po galerii. Návštěvníci na obrazech poznávali ostravské osobnosti a přátele malířky – výtvarníky Jiřího Surůvku, Jiřího Šiguta nebo antikvářku Ilonu Rozehnalovou. Zajímavostí je, že Hana Puchová nevytváří jen jeden portrét, ale na každém obraze namaluje vždy dvě osoby. Vytvořila i svůj autoportrét, na obraze je se svou maminkou.  

Malíř Antonín Střížek zase připomenul své ostravské kořeny. „Do svých 16 let jsem bydlel v Porubě,“ zdůraznil. Do Ostravy se však rád vrací a tvrdí, že vždy načerpá inspiraci. V současné době v Praze žijící umělec vystavuje v Domě umění známou malbu s trolejbusem na ostravském Sýkorově mostě, avšak speciálně pro ostravskou výstavu vytvořil zatím svůj největší obraz o rozměrech třikrát dva metry zachycující večerní atmosféru na Masarykově náměstí. I na dalších malbách je znát, že se nechává inspirovat městskou atmosférou. Pohrává si s barvami, zvlášť když maluje běžné předměty v nadživotní velikosti. „Mám rád práci s papírem, proto jsem přivezl do Ostravy i své akvarely,“ dodal Antonín Střížek, který vystavuje vedle olejomaleb a akvarelů rovněž své fotografie. Obě výstavy trvají do 3. září. (rs)

Kryštof Kintera přetváří věci s humorem


Slezskoostravská galerie připravila výstavu předního českého umělce Krištofa Kintery pod názvem Something Small Is Getting Big. Kintera vychází z performance a vždy se snaží zaujmout diváka nebo kolemjdoucího. Přetváří důvěrně známé předměty, často zpracovává nepotřebné věci, dává jim jiný význam a posouvá je do absurdity. Občas zvolí hravou formu a výsledkem je dílo, které pobaví návštěvníky galerie. Kinterova pouliční lampa svítí, i když je přeražená, strom vyrůstající z kanystru s naftou ovívá místo větru ventilátor, zabetonované knihy tvoří věž, u stěny stojí bicykl s rámem zalomeným do pravého úhlu anebo z hokejek raší hrábě a lopaty.

Výstava v galerii ve slezskoostravské radnici potrvá do 3. září. (rs) 


Strana 12

Vyhodnocení žákovských osobností a kolektivů slaví letos své desáté výročí

Ocenění pro mladé naděje Ostravy


Školství

Chodí do základní školy nebo nižších tříd víceletých gymnázií, ale už jsou nepřehlédnutelní. Osmadvacet žákovských osobností a 13 žákovských kolektivů sdružujících 254 žáků převzalo 16. června v Domu kultury Akord v Zábřehu městské ocenění za záslužný čin, výjimečné dovednosti, úspěchy ve vědomostních soutěžích a olympiádách a za výraznou reprezentaci školy a města Ostravy. Za přítomnosti čestných hostů předal mladým nadějím Ostravy čestné diplomy a dárky náměstek primátora pro školství a sport Vladimír Cigánek.

„Osobně si velmi vážím vašich výborných výsledků a činů a jsem přesvědčen, že toto dnešní ocenění je pouze počátkem vašeho dalšího rozvoje,“ uvedl Cigánek. Jak připomněl, vyhodnocení žákovských osobností a kolektivů slaví letos desáté výročí. „Přeji našemu městu aktivní, samostatnou a chytrou mladou generaci, která zajistí Ostravě prosperitu, rozvoj a bude šířit její dobré jméno,“ řekl náměstek primátora. Nejenom žáky potěšil svými písničkami populární ostravský herec a zpěvák Richard Krajčo.

Ocenění v kategorii žáků I. stupně ZŠ převzali Mikuláš Kuchař (ZŠ Bulharská, Poruba), Jakub Kučera (ZŠ Výhledy, Hošťálkovice), Veronika Luňáčková (ZŠ B. Dvorského, Bělský Les), Petra Matoušová (ZŠ Junácká, Stará Bělá), Adriana Škvrnová (ZŠ K. Pokorného, Poruba), Nela Štěpandová (ZŠ Kosmonautů, Zábřeh), Jakub ­Stříž (ZŠ Dětská, Poruba), Jakub Vaněk (ZŠ Zelená, Ostrava).

V kategorii starších žáků byli oceněni Hana Borová (ZŠ Provaznická, Hrabůvka), Daniel Czinege (ZŠ Paskovská, Hrabůvka), Lukáš Čechaček (Wichterlovo gymnázium, Poruba), Adéla Červenková (ZŠ A. Hrdličky, Poruba), Denis Hradil (ZŠ A. Hrdličky, Poruba), Eliška Honusová (ZŠ Výhledy, Hošťálkovice), Markéta Hrabcová (ZŠ Junácká, Stará Bělá), Michaela Jarolímová (ZŠ Junácká, Stará Bělá), Filip Kaštovský (ZŠ Ostrčilova, Ostrava), David Klásek (ZŠ Výhledy, Hošťálkovice), Ondřej Kučera (ZŠ Výhledy, Hošťálkovice), Václav Namyslo (ZŠ I. Sekaniny, Poruba), Ondřej Podešva (ZŠ B. Dvorského, Bělský Les), Filip Ručka (ZŠ Chrustova, Sl. Ostrava), Petra Štěrbová (Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky), Michal Šustek (ZŠ Matiční, Ostrava), Adéla Tesařová (Gymnázium Zábřeh), Štěpán Tycar (ZŠ Komenského, Poruba), Vladan Vítek (Gymnázium Olgy Havlové, Poruba), Natálie Vnenková (ZŠ Kosmonautů, Zábřeh).

Dva z 13 vyznamenaných žákovských kolektivů získaly ocenění za aktivní zapojení do projektu města Školní jídelny zdravě a chutně. (bk)

Střípky

PŘIJETÍ NA RADNICI. Radnici města Ostravy navštívila 21. července chargé d’affaires Velvyslanectví USA v Praze Kelly Adams-Smithová (na snímku B. Krzyžanka). Vedoucí úřadu americké ambasády, která navštívila festival Colours of Ostrava a zúčastnila se mezinárodního diskusního fóra Meltingpot, přijali primátor Tomáš Macura a náměstek primátora pro kulturu Zbyněk Pražák. Představitelka USA se zajímala o vztahy mezi Ostravou a Spojenými státy a o názory obyvatel města na USA a Američany. Přislíbila mj. podporu akcím zaměřeným na prezentaci americké kultury a vzájemné poznávání a sbližování mezi občany ČR a USA. Podporu má také rozvoj všestranné česko-americké vědeckotechnické a hospodářské spolupráce. (bk)

NÁVŠTĚVA VELVYSLANCE IZRAELE. U příležitosti konání 6. ministerské konference Světové zdravotnické organizace (WHO) navštívil Ostravu velvyslanec státu Izrael v ČR ­Daniel Meron (na snímku B. Krzyžanka). Svoji diplomatickou misi v ČR plní od března tohoto roku. V Radnici města Ostravy Jeho Excelenci přijal 15. června primátor Tomáš Macura. Rozhovor se týkal konference WHO, historie židovské komunity v Ostravě a možností spolupráce českých a izraelských firem v oblasti moderních technologií a bezpečnosti. Daniel Meron, jehož manželka má kořeny na jižní Moravě, zvýraznil historické vazby mezi Čechy a Židy, masarykovskou tradici a podporu bývalého Československa vzniku židovského státu. (bk)

Vítězslav Lazecký maluje šlechticům erby


Heraldika okouzlila Vítězslava Lazeckého již v dětství. „S otcem jsme často navštěvovali hrady a zámky. Okouzlila mě atmosféra a už tehdy se mi líbily šlechtické erby,“ vzpomínal ostravský heraldik. Později se věnoval se svými syny období gotiky a na slavnostech na českých a moravských hradech vždy rozbili malý tábor a předváděli šerm, střelbu z luku a kuše a vystavovali erby. V současné době se na tyto akce vypravuje se svým 13letým synem Lukášem. „Před časem jsem se potkal s nejvýznamnějším českým heraldikem Jiřím Loudou, kterému se mé práce líbily, a radil mi, ať zůstanu u svého osobitého stylu,“ dodal Lazecký. Překresluje staré erby a v archivech pátrá po údajích o barevnosti, když původní erb je někde vytesán jen v kameni.

Na Ostravsku působilo do raného středověku hodně šlechtických rodů, které si přeprodávaly jednotlivé obce, statky a zámky. „Naposledy jsem dělal do dřeva erb rodu Wilczků. Původně se jmenovali Vlčkové, ale zvolili si německý přepis jména. Byli majiteli klimkovického a hlučínského panství, statku ve Velké Polomi, Poruby, Hrušova, Michálkovic, Polské Ostravy a také jim patřil slezskoostravský hrad,“ líčil Vítězslav Lazecký. Wilczkové se spojili s Lichtenštejny a Georgina von Wilczek byla manželkou knížete Františka Josefa II. a matkou současného panovníka Hanse Adama.  

Obracejí se na něj i členové šlechtických rodů, aby jim zhotovil na dřevěný podklad jejich rodové erby, podobné erby chtějí sběratelé nebo příznivci napoleonských válek. Jeden takový erb doputoval až do Kanady. „Jsem hrdý, že jsem mohl vytvořit velký erb rodu Sedlnických pro zámek v Bílovci. Odtamtud totiž pocházel můj otec,“ usmál se heraldik. 

Svůj znak může mít i běžný člověk. „Musí splňovat základní podmínky, které se týkají erbů a jejich barevnosti. Nesmí mít například šlechtické atributy, jako jsou koruny nebo štítonoše. Vítězslav Lazecký si samozřejmě svůj rodový znak vytvořil, a pokud jej jednou zdědí syn, stane se erbem.  Své práce vystavoval na hradech v Ostravě, Starém Jičíně anebo v Galerii Mlejn. Slíbil, že erby představí na zářijovém historickém víkendu v centru města, který bude oslavou 750. výročí Ostravy. (rs)

Zprávy z obvodů

Levné taxi pro seniory


JIH
– Senioři starší 80 let z obvodu Jih mohou od dubna využívat službu Senior taxi. Ta jim umožňuje za zvýhodněných podmínek použít taxislužbu pro přepravu v rámci Ostravy. Cena za jednu jízdu včetně doprovázející osoby je 25 korun, zbylou část ceny hradí úřad obvodu. Službu může zájemce využít čtyřikrát měsíčně. Předtím si však musí na radnici obvodu vyřídit na počkání průkaz Senior Expres. (rs)


Strana 13

Ostrava se stejně jako jiná města či regiony může pochlubit staletou tradicí výroby chmelového nápoje

Stručné dějiny ostravského piva v „sedmičkových“ výročích


Z archivu města

Letošní rok se v celé Ostravě nese ve znamení jubilejních oslav událostí, jejichž letopočet je zakončen číslicí sedm. Několik takových bychom našli i v bohaté historii zdejšího pivovarnictví. Ostrava se stejně jako jiná města či regiony může pochlubit staletou tradicí výroby chmelového nápoje a zdejší pivo se zvláště v uplynulých sto letech stalo nepřehlédnutelnou součástí regionální sounáležitosti i hrdého patriotismu. Vždyť se také v současné době na území města nachází jeden průmyslový velkopivovar a pět minipivovarů, přičemž vznik dalších na sebe nenechá asi příliš dlouho čekat. Pojďme si tedy prostřednictvím tří útržků připomenout, z čeho ostravská pivovarská tradice vyrůstá a na čem je vystavěna.

1547

Z roku 1547 pochází vůbec nejstarší písemná zpráva dokládající vaření piva v Moravské Ostravě. V listině z 27. února toho roku přenechal olomoucký biskup Jan XVI. Dubravius ostravským měšťanům jako protihodnotu za pozemky ke zřízení rybníků vedle jiného své zdejší pivovary. Zřejmě se tehdy jednalo o původní vrchnostenský pivovar se sladovnou, který biskup předal včetně oprávnění k výrobě a prodeji piva do trvalého užívání svým poddaným, aby je tak ekonomicky podpořil. Napovídá tomu především skutečnost, že ostravští pravováreční měšťané své privilegium v pozdějších dobách odvozovali právě od této listiny, již si také nechali naposledy v roce 1795 potvrdit císařem Františkem II. Z 16. století ostatně pocházejí i nejstarší řády, kterými se měšťané řídili při výrobě a prodeji piva. Takzvané vaření podle pořádky zavedl v Moravské Ostravě roku 1554 biskup Marek. Pravovárečných měšťanů bylo ve městě 64, přechodně se v některých dobách jejich počet zvýšil až na 78, a byli jimi majitelé nejstarších městských parcel, na nichž stály velkoměšťanské domy. Společenství ostravských pravovárečníků existovalo až do roku 1889, kdy s prodejem měšťanského pivovaru zaniklo.

1857

K 1. listopadu 1857 se nájemcem ostravského měšťanského pivovaru stal teprve 26letý obchodník Markus Strassmann. Pocházel z rozvětvené židovské rodiny z východní Moravy, jejíž členové se již po generace zabývali provozem pivovarských a lihovarských podniků. Tyto bohaté zkušenosti pak zúročil při přeměně původně malého řemeslného pivovaru v moderní průmyslový závod, jeden z největších na Moravě. Nájemcem pivovaru byl nepřetržitě téměř 32 let a za tu dobu zvýšil jeho produkci více než dvacetinásobně. Podstatně ho technicky zmodernizoval a v roce 1882 převedl na parostrojní pohon. O sedm let později jej odkoupil do osobního vlastnictví. Následně vybudoval na Černé louce v podstatě úplně nový průmyslový pivovar a roku 1899 přeměnil rodinný podnik v akciovou společnost. Rodina Strassmannů pak pivovar ovládala a řídila až do roku 1933.

1897

V neděli 24. října 1897 se v sále Národního domu v Moravské Ostravě konala ustavující schůze společnosti Český akciový pivovar. Ve městě tak vznikl druhý průmyslový závod toho druhu, který měl konkurovat Strassmannovi. Motivace k jeho založení spočívala v nacionální politice a hlavními iniciátory byli čelní představitelé české národní strany na Ostravsku. Založení pivovaru zapadalo do širšího plánu, jehož cílem bylo v rámci česko-německého soupeření dosáhnout ekonomické emancipace Čechů. Nový pivovar se úspěšně etabloval v ostravském hospodářském prostoru. Jeho vedení později ustoupilo od národnostně konfrontační rétoriky a s konkurenčním podnikem v určité rovině i spolupracovalo. V ostravských hostincích se za první republiky běžně čepovalo pivo od obou místních výrobců zároveň. Během okupace se však oba ostravské pivovary staly obětí nacistické politiky a v roce 1942 byly sloučeny v jeden podnik. Po válce, na jejímž konci došlo k silnému poškození závodu na Černé louce, byl ostravský pivovar roku 1947 znárodněn. Průmyslová výroba piva v Ostravě je od těch dob soustředěna na Fifejdách. V současnosti jí pak vyrůstá konkurence v podobě zmíněných minipivovarů, z nichž ten první funguje již rovných deset let. Za nějaký čas se jistě i on stane součástí ostravské pivovarské historie. Radoslav Daněk


Strana 14

Prvním slonem narozeným a odchovaným v Česku je slonice Rashmi, která přišla na svět v dubnu 2011

Sloní chlapeček Chandru pobláznil Ostravu


Zoo ostrava

Zoo Ostrava a s ním i celé město slaví radostnou událost. Dne 8. července dopoledne porodila dvacetiletá samice slona indického Vishesh zdravého a plně vitálního sloního chlapečka. Porod po 662 dnech březosti proběhl bez komplikací, matka zůstala klidná a o své mládě začala příkladně pečovat. Po několika dnech strávených uvnitř uzavřeného pavilonu slonů začali Vishesh a její slůně vycházet i do otevřeného venkovního výběhu.

Sloní kluk dostal jméno Chandru (čti čandru), což znamená v hindštině Měsíc. To upomíná na jeho otce, kterého Ostravané znali jako Calvina, ale jehož prvním jménem v Zoo Calgary, kde se narodil, bylo Chandra. Kvůli neléčitelným problémům s předními končetinami musel být utracen.

Pro slonici Vishesh je Chandru už třetím potomkem. Její první dvě slůňata bohužel uhynula. Prvorozený sloní kluk byl nedonošený a nedovyvinutý, slonice o něj navíc neuměla pečovat. Sloní holčičce Sumitře chyběl sací reflex a nikdy se tak nenapila mateřského mléka nutného pro vývoj sloního imunitního systému. Ve věku necelých dvou let podlehla obávané sloní nemoci herpes. Vishesh přesto díky prvním dvěma mláďatům získala cenné zkušenosti, které jí pomohly k tomu, aby se z nezkušené slonice stala pečlivou a starostlivou matkou.

Vůbec prvním slonem narozeným a odchovaným v Česku je slonice Rashmi, která se narodila začátkem dubna 2011 právě v Zoo Ostrava. Na svět ji přivedla slonice Johti. Nejstarším a posledním obyvatelem ostravského slonince je slonice Suseela. (bk)

Heřmanický odval za několik let zmizí


Doutnající heřmanický odval, jedna z největších ekologických zátěží Ostravy, do deseti patnácti let zmizí. Napomůže tomu speciální separační linka na oddělování uhlí, kameniva a ostatních složek hlušiny, jejíž provoz byl zahájen 20. července. Přijel ministr průmyslu a obchodu ČR Jiří Havlíček, město reprezentovala náměstkyně primátora Kateřina Šebestová.

Separační linka v Heřmanicích představuje jedno z nejmodernějších úpravárenských zařízení v Evropě. Základním principem homogenizační linky je separace hlušiny procesem mokré úpravy, která definitivně eliminuje riziko hoření a zároveň je bezprašná. Po najetí plného provozu dosáhne hodinová kapacita linky 350 tun haldoviny. Výstavba úpravny stála okolo 250 mil. korun, z toho 22,5 mil. korun získal investor z fondů EU. Po zpracování stanoveného množství hlušiny a definitivním uhašení odvalu bude jeho plocha komplexně rekultivována. (bk)

Wi-Fi na zastávkách a v tramvajích


Dopravní podnik zavádí na nejrušnějších zastávkách městské hromadné dopravy bezplatné Wi-Fi. Zatím se to týká zastávek Hranečník a Karolina, už do konce srpna k nim ale přibydou Vřesinská, Svinov mosty h. z., Hulváky, Náměstí Republiky, Konzervatoř, Hlavní nádraží, Hlučínská, Mírové náměstí, Obchodní centrum a Úřad městského obvodu Jih, do konce roku pak Alšovo náměstí, Poruba vozovna, Svinov mosty d. z., Hotel Bělský les, Dubina, Husův sad, Stodolní a Výstaviště. Tímto budou pokryty zastávky, kde se točí na 90 procent cestujících. „Součástí strategie dopravního podniku je poskytovat větší komfort cestujícím. Poskytnutí připojení k internetu patří ke standardním službám, které by veřejná doprava měla poskytovat,“ uvedl ředitel DPO Daniel Morys. Na instalaci Wi-Fi dopravní podnik spolupracuje s další společností města Ovanet.

Následným cílem DPO je vybavit komunikační jednotkou umožňující připojení k internetu všechna vozidla MHD. Tento záměr chce splnit do konce března 2018. (bk)

Dík dárcům krve


Zlatý kříž Českého červeného kříže 2. třídy za 120 bezpříspěvkových odběrů převzali ve dnech 26. a 27. června v ostravské Nové radnici dárci krve z Moravskoslezského kraje. Pozváno bylo celkem 303 dárců. Zúčastnili se prezident a viceprezident ČČK Marek Jukl a Petr Vlk, zástupci kraje, Krevního centra při Fakultní nemocnici Ostrava v Porubě, zdravotních pojišťoven, ostravského Oblastního spolku ČČK a další. Jménem města Ostravy poděkovala oceněným dárcům za jejich dlouhodobou záslužnou a obětavou činnost náměstkyně primátora Iveta Vozňáková. (bk)

Městští strážníci darovali krev. Už počtvrté


Darovat krev se chystala už delší dobu. S konečnou platností se rozhodla 13. června u příležitosti akce Daruj krev s Městskou policií Ostrava. „Žádnou zvláštní motivaci nemám, prostě mi to přišlo jako dobrý nápad,“ svěřila se mladá, sedmadvacetiletá strážnice  Jana Bernhardtová před tím, než zamířila do odběrové místnosti Krevního centra Fakultní nemocnice Ostrava.

Akce Daruj krev s Městskou policií Ostrava, pořádaná u příležitosti Světového dne dárců krve (14. června) odborovou organizací MPO, se letos uskutečnila počtvrté. Do vínku si dala přivést k dárcovství další příslušníky a zaměstnance městské policie a naplňovat tento cíl se jí daří. I letos bylo mezi 31 účastníky osm prvodárců, kteří překonali svůj ostych a možná i strach a dá se předpokládat, že začnou darovat krev pravidelně. Přišli i dva romští asistenti prevence kriminality, kteří se rozhodli podpořit iniciativu svých kolegů strážníků. „Co je důležité, každým rokem přibudou do registru nejenom dárci krve a plazmy, ale také dárci kostní dřeně,“ doplnila předsedkyně Odborové organizace MPO Šárka Odehnalová. (bk)


Strana 15

Centrum individuálních sportů uspořádalo kemp Cesta do Tokia 2020

Zlatí olympionici trénovali mládež


Mladí plavci z celé republiky se od 16. do 22. července sjeli do Ostravy na kemp. „Pořádáme jej ve spolupráci s Klubem plaveckých sportů Ostrava,“ uvedla ředitelka Centra individuálních sportů Ostrava Taťána Netoličková. Plavecký kemp nazvaný Cesta do Tokia 2020 slavnostně zahájil náměstek primátora Ostravy Vladimír Cigánek.

Kemp vedl česko-australský trenér Tom Fronek a úvodní dny plavce trénovali olympijští vítězové Cate Campbellová z Austrálie a Roland Schoeman z Jihoafrické republiky, bývalí čeští reprezentanti Alena Nývltová, Květoslav Svoboda, Martin Verner a Daniel Málek a úspěšný paralympionik Arnošt Petráček.  Své nástupce vedli v bazénu, avšak absolvovali s nimi také semináře, teoretickou a mentální přípravu. Mladí sportovci tak mají všechny předpoklady, aby se probojovali na příští olympiádu. (rs)

Souboj šampionů uvidíte v září 2018


Ostrava hostí 8. a 9. září 2018 jednu z největších atletických akcí světa – Kontinentální pohár. Do Ostravy se sjedou šampioni Evropy, Afriky, Ameriky a Asie-Oceánie, aby mezi sebou svedli týmový souboj o titul Kontinentálního poháru. Vzhledem ke štědré finanční prémii je o start velký zájem i mezi absolutní světovou špičkou. Za tým Evropy v minulosti závodili např. Jarmila Kratochvílová, Helena Fibingerová, Jan Železný, Vítězslav Veselý nebo Barbora Špotáková.   

Přesně rok, měsíc a den před akcí, tedy 7. srpna, začal předprodej vstupenek v síti Ticketportal. Ceny začínají na 150 korunách za den, v nejvyšší kategorii stojí 500 Kč. Připraveny jsou poloviční slevy pro seniory (65+), děti do 130 cm či vozíčkáře (jejich doprovod za symbolickou 1 Kč). (r)

Cyklisté závodí na Memoriálu Jana Veselého


Česká cyklistická špička se sjede do Poruby v sobotu 26. srpna na 14. ročník Memoriálu Jana Veselého v silniční cyklistice. Letos se závody ponesou ve znamení oslav 120 let vítkovické cyklistiky.

Program začne ve 12 hodin závody mužů, následují žáci, ženy, kadetky a juniorky, poté junioři a kadeti. Od 16 hodin si na porubském okruhu zajezdí příchozí školní mládež, o půl hodiny později si okruh může vyzkoušet i veřejnost. Program vyvrcholí stokilometrovým kritériem kategorií Elite a U23, které odstartuje v 19 hodin. (rs)

Karatisté přivezli z Polska neuvěřitelných 45 medailí


Ostravští karatisté zakončili sezónu třetí červnovou sobotu na otevřeném mezinárodním mistrovství Opolska v polském Prudniku. Z turnaje přivezlo 30 závodníků celkem 45 medailí, z toho sedmkrát zlato, 11 x stříbro a 27 bronzových medailí. Klub ATTFIS Ostrava se tak na turnaji stal nejúspěšnějším zahraničním týmem. 

Ostravané také zcela ovládli tři kategorie. V kata chlapců 7 let a méně vyhrál Kryštof Bunček před Matyášem Kurkou, bronz získali Filip Šiler a Chrudoš Dvořák. Všechny medaile „brali“ Ostravané v kategorii dívek kata 9 let a starší. Zlato patří Agátě Julinové, stříbro Karolíně Světlíkové a bronz Barboře Podhorové a Karolíně Kurkové. Třetí zcela ovládnutou kategorií byla kata chlapců 9 let a více. Nejcennější kov získal Ondřej Jalůvka, stříbro Šimon Prudil,  bronz vybojovali Marek Šedivý a Matěj Gezo.  

Nejúspěšnějšími ostravskými karatisty v Prudniku byli Kryštof Bunček (2x zlato, 1x bronz), Sabina Světlíková (zlato, stříbro, 2x bronz) a Dominik Trubianský (zlato, 2x stříbro). (rs)

Zapojte se do sportovně-historické soutěže a získejte raketu podepsanou Rogerem Federerem

Komenského sady uvítají republikový tenisový šampionát


Na dvorcích tenisových klubů SC Ostrava a Baník Ostrava v Komenského sadech se uskuteční ve dnech 14. až 18. srpna Mistrovství České republiky v tenise dospělých. Celkem 32 mužů a 32 žen, kteří prošli sítí kvalifikačních turnajů, bude bojovat od pondělí o titul Mistra ČR i o finanční dotaci ve výši 255 tisíc korun.

Vstup na zápasy je stejně jako v minulých letech zdarma. V pondělí 14. srpna začnou zápasy v 9 hodin, od úterý do čtvrtka se hraje od 11 hodin. Finálové zápasy mužů a žen a také slavnostní vyhlášení jsou na pořadu v pátek v 13 a 15 hod.  Podrobný rozpis soutěže a výsledky najdete průběžně na webu www.cztenis.cz/mcr/.

Tituly z loňského mistrovství obhajují ostravský domácí Petr Michnev a ostravská hráčka ve službách TK Precheza Přerov Pernilla Mendesová. Na kurtech se představí také celá řada talentovaných hráčů, kteří mají tenisovou kariéru před sebou.

Letošní ročník pořadatelé spojili se 750. jubileem města Ostravy. Proto ve spolupráci s městem vyhlašují vědomostní soutěž. Je určena široké veřejnosti. Stačí vyplnit vědomostní kvíz a v době konání mistrovství ho na recepci SC Ostrava, Budečská 4 vhodit do sběrného boxu. Vítěz bude vylosován po ukončení finálového bloku v pátek 18. srpna v 17 hodin. Hlavní cenou je tenisová raketa Rogera Federera s jeho podpisem. Město a pořadatelé připravili ceny i pro další účastníky. Takže si nenechte ujít finálový blok a možnost vyhrát hezké ceny. (rs)


Strana 16

K jubileu města katalánská fiesta


Velkolepé zážitky připravili Ostravanům k jubileu jejich města hosté z  Katalánska. Lidské věže, obří loutky, postavy s velkou hlavou, draci chrlící oheň, hudba, tanec, zábava... Největší přehlídka katalánské kultury v Česku zaujala a nadchla. Zopakujeme si to někdy? Zatím se vraťme k­ těmto horkým dnům na přelomu června a července alespoň několika snímky. (bk)