Srpen 2015

Srpnové vydání měsíčníku Ostravská radnice

titulka

 

 

 

 

Ostravskou radnici si můžete stáhnout také ve formátu pdf.


Strana 1

Uvnitř listu

  2 Unijní peníze mění město

  3 Velvyslankyně Číny v radnici

  5 Ceny města pro šikovné děti

  7 V Sirotčí ulici je nové hřiště

  8 Projekty města s podporou EU

  9 Vy se ptáte, radnice odpovídá

12 O lidech s lidmi: Kateřina Vařechová

16 „Diamantové“ manželství

Stát podpoří snahy města Ostravy a Moravskoslezského kraje o zlepšení kvality života a životního prostředí

Cílem jsou chytré město a region


Ostrava, Moravskoslezský kraj, ministerstva životního prostředí, průmyslu a obchodu přijali deklaraci o spolupráci na přípravě konceptu chytrého města (Smart City) a chytrého regionu (Smart Region) s prioritou zlepšení kvality života a životního prostředí v krajském městě a okolním regionu.

Dokument podepsali 22. července primátor Tomáš Macura, hejtman Miroslav Novák, ministr životního prostředí Richard Brabec a ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek u příležitosti výjezdního zasedání vlády ČR v Ostravě.

„Obyvatelé našeho města jsou dlouhodobě postiženi zhoršenou kvalitou života, mimo jiné v důsledku snížené kvality životního prostředí. Chceme podporovat aktivity, které směřují ke zlepšení současného stavu. Jedním z možných kroků je právě koncept chytrého města a chytrého regionu, který má zajistit, aby fungování města a regionu bylo díky inteligentním technologiím co nejjednodušší, ekologicky šetrné a energeticky úsporné,“ konstatoval primátor Tomáš Macura.  Signatáři deklarace vyjadřují ochotu vzájemně spolupracovat při zavádění strategií a technologií, především v oblastech městského inženýrství, udržitelné dopravy, energetických opatření a stavebnictví, jež mají potenciál k dosažení úspor energie, snížení emisí CO2 a dalších znečišťujících látek. (bk)

Náměstkyně primátora Kateřina Šebestová:

Ostrava se stane lepším místem pro život


Tématem prvního prázdninového měsíce se stal podpis deklarace města Ostravy, Moravskoslezského kraje a ministerstev životního prostředí a průmyslu a obchodu o spolupráci na přípravě konceptu chytrého města (Smart City) a chytrého regionu (Smart Region) s prioritou zlepšení celkové kvality života a životního prostředí v Ostravě a Moravskoslezském kraji. Na význam dokumentu pro město jsme se zeptali náměstkyně primátora pro životní prostředí Kateřiny Šebestové.

● Co pozitivního může deklarace Ostravě přinést?

„Statutární město Ostrava se stalo v roce 2011 oficiálním členem Covenant of Mayors (Paktu starostů a primátorů) a zároveň se tak přihlásilo k iniciativě Evropské komise Smart Cities and Communities (Chytrá města a obce).

V rámci těchto iniciativ se město zavázalo ke snižování emisí do roku 2020 v souladu se strategií Evropské unie 20-20-20 a k celkovému zkvalitnění života obyvatel města. Koncept má lidem zajistit, aby fungování jejich města bylo díky inteligentním technologiím ekologicky šetrné a energeticky úsporné. Smart city jako programový přístup města v sobě zahrnuje problematiku dopravy, energetiky, informačních technologií. Propojením projektů z těchto oblastí se může Ostrava stát zase o kus příjemnějším místem pro život.“

● Existují příklady konkrétních návrhů?

„Vstupem do Paktu starostů a primátorů na sebe město převzalo závazky vyplývající z tohoto přistoupení, a to například v podobě zpracování Akčního plánu na snížení emisí CO2 do roku 2020. Od roku 2013 probíhá realizace tohoto plánu a už teď město snížilo díky balíku projektů na zateplení škol a veřejných budov emise CO2 o 23,8 proc. Protože jsme odvážnější, byl závazek města koncipován na 25 procent. Smart Cities ale není jen o tomto snížení, je to celý filozofický koncept myšlení a chytrých řešení pro obyvatele.“

● Zmínila jste se o propojení projektů z energetiky a dopravy...

„Obě oblasti jsou pro kvalitu životního prostředí ve městě klíčové. Jde zejména o kotlíkové dotace na výměnu starých kotlů za moderní, nízkoemisní. Dotační výzva se připravuje v těchto dnech a první zájemci o podporu na výměnu kotle by si mohli podat žádost již na podzim. Výše dotace by měla v regionu dosáhnout až k 85  %, na výměnu kotle by tedy bylo možno získat až 127 500 Kč. Ostravanům bychom rádi pomohli ještě více a na výměnu jejich kotle finančně přispěli z rozpočtu města. Co se týče hromadné dopravy, i tady jsme dosáhli významného pokroku. Do konce roku budou vyměněny naftové autobusy za 105 nových s pohonem na CNG. A zlepšení ovzduší může napomoci i rozvoj cyklo dopravy a potřebné infrastruktury. Plánujeme vybudovat cyklostojany, cyklopůjčovny a stánky pro servis kol. Doufám, že osobní podporou charitativních akcí, jako jsou Opel Handy Cyklo Maraton a Birell jízda, kterých jsem se zúčastnila spolu s primátorem Tomášem Macurou a dalšími představiteli města, jsme dali lidem dobrý příklad. Věřím, že na kolo nebudeme v Ostravě nasedat jen na jízdu po výletech, ale stane se přirozeným dopravním prostředkem do zaměstnání nebo do školy.“

● Jaké je vaše osobní hodnocení podepsaného dokumentu?

„Osobně se velice těším na realizaci celého konceptu, protože jde o tvorbu řešení jakési společenské změny, změny myšlení, přístupu k veřejnému prostoru, ke společnosti. Chceme také v rámci naplňování cílů „chytrého města“ co nejvíce otevřít radnici veřejnosti, sdílet s občany městská data a informace, zapojit obyvatele do spoluvytváření chytrých řešení ve městě, pracovat na dopravní prostupnosti a celkově zkvalitnění služeb.“ Bohuslav Krzyžanek

Internetové hlasování poběží do 31. srpna

Pomozte vybrat vánoční výzdobu radnice a náměstí


I letos mohou sami občané zvolit, jakou vánoční a novoroční výzdobu bude mít Nová radnice a Prokešovo náměstí. Poprvé vybírali barvy, tvary a způsob nasvícení dominanty města před pěti lety.

Prostřednictvím internetové ankety můžete vybírat z patnácti anonymně zveřejněných návrhů ten nejzdařilejší. K vidění jsou na webu města Ostravy www.ostrava.cz, po kliknutí na banner s výzvou „Vyberte vánoční výzdobu“ nebo v sekci O Ostravě. Z jedné IP adresy lze hlasovat pouze jedenkrát denně. Termín uzávěrky ankety je 31. srpna 2015.

Nabídková cena pro realizátory výzdoby nepřekročí částku 1 500 tis. Kč bez DPH. Zahrnuje montáže a instalaci, pronájem, demontáž a uskladnění. Podmínkou je použití světelné technologie LED s využitím světelných efektů „flash“, které vytvářejí třpytivý efekt dekorace. Vítězná výzdoba bude radnici a náměstí zdobit příští dva roky. V rámci letošních vánočních a novoročních svátků od 27. listopadu do 6. ledna 2016. (vi)


Strana 2

Ostrava čerpá z externích zdrojů financování miliardové částky

Peníze, které mění vzhled města


Město Ostrava si vede zdatně při využívání externích zdrojů financování. Za posledních osm let, do května 2015, realizovalo nebo realizuje s podporou unijních, státních či regionálních fondů projekty v hodnotě 9,5 miliardy korun. Zhruba 6,6 mld. z této částky pochází z externích zdrojů, zbylých 2,9 mld. hradí město.

Na tři stovky projektů, jejichž realizace byla ukončena, město získalo podporu ve výši 2,8 mld. korun. Patřily sem Revitalizace přednádražního prostoru Svinov, II. etapa (398 mil. Kč, dotace 296 mil. Kč), Revitalizace řeky Ostravice (173 mil. Kč, dotace 173 mil. Kč, tedy 100 %) nebo IPRM Budoucnost Vítkovic (268 mil. Kč, dotace 143 mil. Kč).

Projektů, jejichž realizace probíhá, je 92 a příslušné fondy by na ně měly vyčlenit 3,8 mld. korun. Jako příklad lze uvést výstavbu multifunkčních budov ve Vědecko-technologickém parku v Ostravě-Pustkovci (náklady 440 mil. korun, předpokládaná dotace 273 mil. korun), stavbu atletické haly v Zábřehu (350 mil. Kč, dotace 180 mil. Kč) nebo výstavbu cyklostezek kolem Ostravice (135 mil. Kč, dotace 110 mil. Kč).

Ostrava by na tyto výsledky ráda navázala. Radnice má v zásobníku nachystáno na sedm desítek projektů, na které by chtěla získat spolufinancování ve výši 4,2 mld. korun. Za tyto peníze by se dalo revitalizovat náměstí Republiky, zregenerovat území Černé louky, vybudovat přestupní terminál Hlavní nádraží a trolejbusovou trať do Dolní oblasti Vítkovice. (bk)

Nádražní ulice do 30. 8. bez tramvají


Rekonstrukce Nádražní ulice vstoupila do další fáze. Do 30. srpna je během modernizace tramvajové trati úsek mezi ulicemi Stodolní a 30. dubna uzavřen pro veškerou dopravu, včetně tramvajové (neprůjezdná pro auta je nyní také křižovatka 30. dubna–Nádražní u supermarketu Albert). Tramvaje nahradily autobusy, které budou využity také od 19. do 25. srpna při výluce trolejbusů z důvodu uzavření ul. Českobratrské a její frekventované křižovatky s Nádražní. Automobilová doprava je vedena po objízdných trasách. Po 30. srpnu bude v Nádražní obousměrný provoz tramvají obnoven. Stavební práce se přesunou na komunikaci a chodníky, pro motoristy zůstane Nádražní nadále uzavřena.  (bk)

Sociální odbor se přestěhoval


Když Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz v září 2015 opustil pronajaté prostory v Nové radnici a přesídlil do bývalého sídla České spořitelny na náměstí E. Beneše, v objektu Magistrátu města Ostravy na Prokešově náměstí a v přístavbě v Sokolské třídě se uvolnilo 111 kanceláří.

Prázdné prostory v radnici nyní obsadili úředníci magistrátu především z pracoviště v ulici 30. dubna. Od 1. 7. došlo ke změně sídla odboru sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti magistrátu, jehož zaměstnanci nyní sídlí v budově radnice na Prokešově náměstí. Jejich nová telefonní spojení jsou k dispozici na webu města v sekci úřad – kontakty, zhruba dva měsíce budou ještě fungovat také původní telefonní čísla. Dovoláte se také přes ústřednu 599 444 444. Informace, jak najít dotyčného úředníka, získáte i ve středisku informačních služeb v přízemí radnice.

Během prázdnin se do uvolněné přístavby radnice v Sokolské stěhují pracovníci z Husovy ulice a nájemce společnost OVANET, zbytek objektu poslouží jako spisovna. Některé odbory magistrátu zůstávají mimo radnici, např. v budovách v ul. Gorkého, 30. dubna, Špálově. V současnosti magistrát zaměstnává 843 lidí, z toho přímo v Nové radnici jich pracuje 617. (ph)

Ze zastupitelstva města Ostravy

Jak s podněty občanů?

Občané, kteří budou chtít sdělit zastupitelům města svůj názor, to budou mít snazší. Pokud chtějí hovořit k některému z projednávaných materiálů, bude tento předřazen a projednán hned v úvodu zasedání. Podmínkou je, že se občan přihlásí do diskuse do zahájení jednání, a to pomocí přihlášek, které jsou k dispozici v předsálí zasedací místnosti.

S podněty k tématům, která nejsou součástí programu zasedání, bude možné vystoupit v bloku Dotazy, připomínky a podněty občanů, který bude zařazen na zastupitelstvu vždy po první přestávce, přibližně od 11.30 hod. Občané se tak vyhnou mnohdy dlouhému čekání, musí si však zvyknout na to, že délka jejich vystoupení bude v obou případech omezena na jedenkrát 5 minut.

Nová pravidla pro příspěvky občanů navazující na koncept otevřené radnice Zastupitelstvo města Ostravy schválilo a hned také použilo 10. června na svém 6. zasedání. Zastupitelé projednali téměř 130 programových bodů, k nimž se často vedla čilá diskuse, v několika případech i za účasti občanů. Například novelu obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, nebo strategický plán sociálního začleňování, který by měl přinést posun v řešení problematiky vyloučených lokalit. Zastupitelé vzali na vědomí zprávu o hospodaření města v prvním čtvrtletí.

Technika pro Fifejdy

Mimořádné 7. zasedání zastupitelstva mělo 1. července na programu projednání zakázky na dodávku části inteligentního systému řízení dopravy, který umí pomocí ovlivňování světelných křižovatek udělovat preference vozidlům MHD, hasičů a dalších složek IZS a tím umožnit jejich plynulejší průjezd městem. Zastupitelé rozhodli dílčí zakázku v hodnotě zhruba 120 mil. korun zrušit pro nemožnost ukončení všech potřebných dodávek a prací ve smluvním termínu do 31. 8. 2015. Naproti tomu schválili vydání potvrzení zřizovatele pro městskou nemocnici, které potřebuje pro získání dotace na nákup zobrazovací techniky za více než 50 milionů korun. Až 85 procent částky může být uhrazeno z dotace EU. (bk)

Aktuálně

Dánové jsou spokojeni


V ulici Výstavní vyrostlo vývojové a výrobní centrum dánské společnosti Struers, která dosud sídlila ve VTP v Pustkovci. „Jde o 120milionovou investici na pozemku o charakteru tzv. městského brownfieldu, který nebyl využíván. Důležité je, že město získalo kvalifikovaná pracovní místa v oboru s vysokou přidanou hodnotou,“ uvedl při otevření centra náměstek primátora Kamil Bednář. Struers vyrábí speciální zařízení pro přípravu vzorků pro metalografické zkoušky, které dodává např. výrobcům letadel Boeing, Air­bus, automobilkám BMW, Ferrari nebo americké NASA. Do nového centra se přesunulo 50 zaměstnanců společnosti, dalších 30 lidí firma plánuje přijmout.  (bk)

Nemocnici dočasně řídí Josef Grochol


Rada města projednala a vzala na vědomí rezignaci ředitele Městské nemocnice Ostrava (MNO) Jaroslava Luxe k 31. červenci 2015. Dočasným řízením nemocnice do doby vypsání a ukončení výběrového řízení na nového ředitele pověřila Josefa Grochola, dosavadního náměstka pro ekonomiku MNO. Josef Grochol se narodil v roce 1962, v minulých letech působil mj. jako obchodní ředitel společností PF Plasty CZ a Satjam, regionální ředitel T-Mobile CZ a finanční ředitel VOKD. (bk)

Zastupitelstvo v září


První poprázdninové, v pořadí osmé, zasedání Zastupitelstva města Ostravy se uskuteční ve středu 9. září od 9 hodin v radnici města na Prokešově náměstí. Jednání bude veřejné, občané jej mohou sledovat z galerie pro veřejnost. (r)


Strana 3

Velvyslankyně Číny v radnici


Velvyslankyni Čínské lidové republiky Ma Keqing přijal 30. července první náměstek primátora Lumír Palyza. Návštěva byla součástí dvoudenní pracovní návštěvy Její Excelence v Ostravě a Moravskoslezském kraji.

Představitel vedení města seznámil ambasadorku Číny s historií a současností Ostravy. Hovořil o rozvoji ekonomiky, vytváření podmínek pro nové investory, projekty pro zlepšení životního prostředí apod. Zdůraznil pozornost, kterou město věnuje podpoře vzdělávání dětí a mládeže, školství, kultuře a sportu.

Velvyslankyně ocenila partnerství Ostravy s čínským městem Su-čou, nabídky příležitostí pro čínské investory, rozvoj kontaktů na úrovni vysokých škol, včetně výměny studentů. Zajímala se o to, jak město zvládlo útlum hornictví a restrukturalizaci těžkého průmyslu, o fungování městské samosprávy a formy regionální spolupráce. Ma Keqing se podepsala do pamětní knihy, prohlédla si Ostravu a okolí z radniční věže, absolvovala procházku centrem města. (vi)

Terminál nahradil smyčku v ulici Sokola Tůmy

V Hulvákách se lépe přestupuje


Nový přestupní uzel městské hromadné dopravy v Hulvákách je od začátku července ve zkušebním provozu. Konečnou zde mají autobus č. 57 a trolejbusy 102, 108, 112. Končit tady bude trolejbusová linka 109, která přes prázdniny nejezdí.

Fakt, že na dopravní terminál zajíždějí trolejbusy, které dříve končily na smyčce Sokola Tůmy, usnadňuje přestupy zejména na tramvaje, jejichž zastávka v ulici 28. října je doslova za rohem. Nové sociální zázemí na konečné zastávce si pochvalují také řidiči.

Realizace první etapy výstavby přestupního uzlu Hulváky stála 70 milionů korun, dotace z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko činí více než 36 milionů korun.(bk)

Radnice v noci


Při Ostravské muzejní noci, součásti mezinárodního projektu muzeí a kulturních institucí, otevřely 13. června čtyři desítky ostravských organizací své brány v netradičním večerním a nočním čase. Jenom prohlídka reprezentačních prostor letos 85leté Nové radnice, s návštěvou primátora v jeho pracovně a výjezdem do výšky 76 metrů na vyhlídkovou věž, se ukázaly být velkým magnetem. Přišly více než dvě tisícovky hostů. Děkujeme za návštěvu! (bk)

Obvody drobnohledem


Zhruba o 200 tisíc korun přijde městský obvod Hrabová na základě výsledků kontroly opatření přijatých pro odstranění nedostatků. Kontrolní orgán města je vyhodnotil z velké části jako nedostatečné nebo neúčinné, popřípadě neprovedené. Jednalo se zejména o účetnictví, inventarizaci, vymáhání pohledávek, správu domovního a bytového fondu. Hrabové byl proto snížen účelový transfer z výtěžku z loterií a her na jednu třetinu původní výše. Bez postihu vyvázl ze stejné kontroly obvod Jih, kde většina systémových nedostatků byla odstraněna nebo byla přijata opatření k jejich předcházení. (av)


Strana 4

Střípky

104. NAROZENINY. Sto čtyři let je krásný věk. 17. července se ho dožila Anna Swakoňová, nejstarší občanka Poruby a zřejmě i celé Ostravy. K oslavě narozenin jí přišel blahopřát náměstek primátora Zbyněk Pražák (na snímku B. Krzyžanka). S kyticí květů jí předal i věcný dar – rozhlasový přijímač. Protože od dětských let špatně vidí, má oslavenkyně rádio moc ráda. Anna Swakoňová se narodila ve Slezské Ostravě. Spolu s manželem vedla malé hospodářství ve Vratimově, po smrti partnera se ale opět vrátila do města. Od roku 1998 žije v Domově Slunečnice v Porubě. „Je tady klid a jsem tu spokojená,“ pochvaluje si. Přes požehnaný věk stále chodí jen s pomocí hůlky. (bk)

PRIMÁTOŘI NA HRADĚ. Problematika integrovaných teritoriálních investic (ITI) jako nového finančního nástroje pro čerpání financí z evropských zdrojů byla hlavním tématem setkání primátorů a členů vedení největších českých měst, která jsou centry sedmi metropolitních oblastí a městských aglomerací. Schůzky na Slezskoostravském hradě se 17. července na pozvání primátora Tomáše Macury zúčastnili primátoři Prahy Adriana Krnáčová, Brna Petr Vokřál, Pardubic Martin Charvát, Ústí n. L. Věra Nechybová, Chomutova Daniel Černý a zástupci vedení statutárních měst Plzně, Olomouce a Hradce Králové. Primátoři zavítali také na festival Colours of Ostrava. (bk)

VETERÁNI POD LANDEKEM. Mezinárodní přehlídka historických vozidel 18. ročníku Beskyd Rallye se 24. července symbolicky zastavila v areálu hornického muzea v Landek Parku v Petřkovicích. Mezi závodníky a jejich nablýskané stroje se přišel podívat také náměstek primátora Ostravy pro dopravu Ivo Hařovský (na snímku vlevo), který převzal nad významnou motoristickou akcí záštitu. Na start v Malenovicích se postavilo 149 posádek automobilů a motocyklů. Nejstarším byl Dora Replica z roku 1906, další „krasavci“ jako Praga Picollo nebo Laurin Klement 100 byli vyrobeni v roce 1924. Nejmladší veteráni, mj. Ferrari, Lancia, Alfa Romeo jezdí po silnicích od 80. let minulého století. (vi)

Kontroly živnostníků pokračují


Živnostenské úřady dohlížejí v rámci své působnosti na plnění povinností stanovených živnostenským zákonem a jinými předpisy, které se vztahují na živnostenské podnikání. Jako každoročně živnostenský úřad Magistrátu města Ostravy hodnotil svou kontrolní činnost za 1. pololetí roku 2015.  

Za toto období bylo na území okresu Ostrava provedeno celkem 1458 kontrol podnikatelů se zaměřením především na dodržování povinností stanovených živnostenským zákonem. Nejčastějším prohřeškem podnikatelů je stále nesprávné označení provozoven a neoznámení zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně. Za porušení živnostenského zákona bylo uloženo celkem 90 pokut v celkové výši 75 800 Kč. Rovněž bylo zjištěno neoprávněné podnikání u 6 osob. Za toto porušení živnostenského zákona byly uloženy pokuty v celkové výši 13 000 Kč.

Dlouhodobě je však nejčastějším prohřeškem podnikatelů neoznámení změny sídla, kdy se na původně ohlášených adresách již nenacházejí. Pokud živnostenský úřad zjistí neoznámení změny sídla a tato adresa je u podnikajících fyzických osob odlišná od bydliště, tak podnikatele žádá k prokázání právního vztahu k sídlu. Nereaguje-li podnikatel na tuto žádost, neoznámí změnu sídla, nebo nedoloží požadovaný doklad, živnostenský úřad podnikateli zruší živnostenská oprávnění. Za 1. pololetí roku 2015 byla z tohoto důvodu zrušena živnostenská oprávnění u 511 z nich. Spotřebitelé ale i podnikatelé si v živnostenském rejstříku na webových stránkách www.rzp.cz mohou ověřit, zda určitému subjektu stále trvá živnostenské oprávnění či nikoliv.

Tomáš Klouzal, vedoucí oddělení kontroly ŽÚ

Informace o inženýrských sítích snadno a rychle

Pomáháme stavebníkům


Stavební sezona je v plném proudu a časově zaneprázdněný stavebník jistě uvítá možnost získat jednoduchým způsobem vyjádření k existenci inženýrských sítí od správců technické infrastruktury.

„Město Ostrava nabízí občanům a firmám elektronickou službu e-UtilityReport, která zjednodušuje komunikaci s jednotlivými správci inženýrských sítí,“ vysvětluje náměstkyně primátora Kateřina Šebestová. Vyjádření jednotlivých správců jsou povinni stavebníci získat při každém zahájení přípravy stavby. Bezplatná městská služba e-UtilityReport umožňuje hromadné generování žádostí o vyjádření k existenci inženýrských sítí a usnadní život zejména žadatelům o stavební povolení. Dříve museli vyplnit až desítky žádostí, nyní jim tato služba umožňuje na jednom místě připravit žádosti na jednotlivé správce sítí v dané oblasti. Stačí vyplnit on-line formulář a zájmové území vyznačit v mapce. Žádosti lze v některých případech zaslat ihned elektronicky, v ostatních případech je nutno žádost odeslat poštou nebo ji podat osobně.

Přístup ke službě e-UtilityReport je na webových stránkách města www.ostrava.cz v sekci Potřebuji si vyřídit, v oddělení Výstavba a rekonstrukce, nebo na mapovém portálu města mapy.ostrava.cz. K podání žádosti postačí připojení na internet a běžný internetový prohlížeč. Ovládání aplikace je jednoduché, intuitivní a je doplněno nápovědou pro jednotlivé kroky.

„V loňském roce byla aplikace využita pro zpracování více než šesti tisíc žádostí,“ doplňuje Kateřina Šebestová. (jg)

Doprava ve městě

Rekonstrukce Mariánskohorské ulice a inteligentní zastávky


Ostrava se může pochlubit zastávkami MHD, kterým se říká inteligentní. Panely typu LED a LCD s šesti nebo deseti řádky displeje bylo osazeno osmnáct vytipovaných stanovišť, která byla uvedena do zkušebního provozu.

Vidět je můžete například na zastávkách Náměstí Republiky, Hlavní nádraží, Sad B. Němcové, Karolina, Poruba vozovna a dalších. „Panely budou zatím informovat cestující  o aktuálních odjezdech podle jízdního řádu, ale už v dohledné době, po zprovoznění odbavovacích systémů ve vozidlech MHD,  budou tyto informace rozšířené o příjezdy a odjezdy a další informace pro cestující,“ řekl náměstek primátor pro dopravu Ivo Hařovský. Investice města za zhruba 17 milionů korun byla reali­zována za 85% finanční podpory z Regionálního operačního programu a je jednou z částí tzv. inteligentních dopravních systémů, které byly letos v Ostravě provedeny.

Náměstek primátora Ivo Hařovský informoval také o druhé fázi rekonstrukce Mariánskohorské ulice, která se uskuteční v době od 8. do 29. srpna. Uzavřen bude jízdní pás ve směru od Přívozu do Nové Vsi včetně nájezdů z ulic Grmelovy a Novinářské, opačný směr bude otevřen. Křižovatka U vodárny nebude průjezdná ve směru z Poruby kvůli úplné uzavírce ul. 28. října na úseku mezi křižovatkami s ulicemi U Boříka a Mariánskohorskou.  (bk)

Čtyřicátý na světě


Superpočítač Salomon, který by se měl již v nejbližších týdnech rozjet v Národním počítačovém centru IT4Innovations v areálu Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, je oficiálně 40. nejvýkonnějším superpočítačem na světě. Vyplývá to z nejnovějšího žebříčku TOP500, který od roku 1993 dvakrát ročně sestavují američtí a němečtí experti. Světový primát popáté za sebou uhájil čínský superpočítač Tchien-che-2 (Mléčná dráha 2), druhý v pořadí je superpočítač amerického ministerstva energetiky Titan. (bk)


Strana 5

Představujeme

Ostrava už dvě desítky let podporuje výborné studenty doma i v zahraničí

Stipendium města nás motivuje


Studenti-stipendisté města se vždy jednou v roce setkávají s představiteli vedení Ostravy a magistrátu. Uplynulý akademický rok zhodnotili 22. června s náměstkem primátora Zbyňkem Pražákem, předsedou komise pro vzdělávání, vědu a výzkum rady města Janem Veřmiřovským a dalšími osobnostmi.

Zbyněk Pražák ve svém vystoupení zavzpomínal na dobu před dvaceti lety, kdy radnice se stipendii začínala. „Podpora talentovaných mladých lidí může pomoci měnit tradiční město průmyslu v moderní metropoli 21. století,“ zdůraznil náměstek primátora pro sociální věci, zdravotnictví a vzdělávání.

Setkání moderovaly stipendistky města Andrea Kozlová z Filozofické fakulty a Kateřina Vařechová z Lékařské fakulty Ostravské univerzity (více o studentce oboru Ochrana veřejného zdraví si přečtete na straně 12). Představily nejen sebe, ale také patnáct kolegů a kolegyň. Někteří vystoupili s prezentacemi svých studijních oborů. O zjištění, jak se úzkost dětí projevuje v jejich kresbách, hovořila Kateřina Glumbíková z Fakulty sociálních studií OU. Anna Pittermannová, studentka polytechniky v Paříži, se zabývala cíleným doručováním léčiv v těle nemocného pomocí tzv. chemických robotů. Na univerzitě v Cambridge ve státě Massachusetts studuje obor finančnictví Štěpán Ochodek. Mladý muž, který za oceánem již absolvoval školy v Eugene a Lewistonu, představil slovem i obrazem svůj studentský život a zážitky ze Spojených států.

Výběrová řízení na vysokoškolská stipendia vyhlašuje zastupitelstvo města od roku 1996. Za tuto dobu schválilo finanční příspěvek 253 žadatelům. Je určen studentům studia magisterského typu a interním doktorandům, kteří bez přerušení studují na domácích a zahraničních VŠ. Od roku 2009 se zvýšilo měsíční stipendium z původních 2500 pro domácí VŠ a 6900 Kč pro zahraniční VŠ na současných 5 tisíc, resp. 10 tisíc korun. Letos stipendium pobírá sedmnáct  studentů. Město tak ročně přispívá částkou kolem 1 milionu Kč. (vi)

Fotosoutěž BESIP: Jezdíme bezpečně


Až do 6. září mají občané možnost zapojit se do fotografické soutěže s podtitulem Jedeme skrz Ostravu. Je součástí letní soutěže Bezpečně po Ostravě Aktivu BESIP, pracovní skupiny při odboru dopravy MMO. Soutěžící zaznamenají jízdu Ostravou na kole, motorovým vozidlem, prostředkem veřejné hromadné dopravy, na bruslích nebo na obdobném sportovním zařízení. Stylizace by podle organizátorů měla být zajímavá, hezká, humorná či ironická... Fotografie musí být vytvořena na území Ostravy nebo správně přičleněných obcí. Došlé fotografie budou postupně vystavovány v galerii na facebookovém profilu Aktiv BESIP Ostrava. Po uzavření 1. fáze soutěže vybere tříčlenná porota 5 nejlepších fotografií a autoři získají některou z hodnotných cen (sportovní kamera, tablet atd.). Cena veřejnosti čeká i na autora fotografie, která ve facebookové galerii získá nejvíce příznivců. Více o soutěži najdete na: www.ostrava.cz. (ph)

Ceny města pro žákovské osobnosti za úspěchy ve školních i volnočasových aktivitách a reprezentaci

Máme chytré, schopné, šikovné a odvážné děti


„Vaše studijní výsledky, úspěchy v zá­jmové činnosti i osobní odvaha pomoci lidem v ohrožení hovoří samy za sebe,“ pronesl náměstek primátora Zbyněk Pražák na adresu žáků a studentů základních škol a gymnázií, kteří 15. června převzali ceny rady města.

Během slavnostního odpoledne se na jevišti divadla loutek před­stavili chlapci, děvčata a žákovské kolektivy s dobrými až výjimečnými dovednostmi a úspěchy v oblasti kultury, sportu, ve vědomostních soutěžích a olympiádách, výraznou re­pre­zentací školy a města.

Nebylo možno mezi nimi pře­hlédnout žákyni páté třídy ze ZŠ Výhledy z Hošťálkovic Vendulu Frenkovou, která se spolu s o rok starší kamarádkou Klárou Kle­mentovou postarala o starší paní, která si při pádu zlomila ruku. Školačky tak získaly kromě ceny rady města ještě zvláštní odměnu za chrabrý čin.

Další žákovské a studentské oso­bnosti města Ostravy: Šimon Bělík, Albert Moravec (ZŠ Matiční), Ema Chramostová, Kristýna Kriebelová (ZŠ Ostrčilova), Filip Kršňák (ZŠ Zelená), Sofie Lazarová, Michaela Oudová (ZŠ Dětská, Poruba), Nela Michalíková (ZŠ A. Kučery, Hrabůvka), Daniela Jordanová, Magdaléna Přenosilová (ZŠ Gen. Píky), Markéta Hašková, Vojtěch Válek (ZŠ Provaznická, Hrabůvka), Tereza Červenková, Regina Rieznerová (ZŠ A. Hrdličky, Poruba), Jakub Dobeš (ZŠ Bohumínská), Ivana Hrabovská, Ondřej Rybníček (ZŠ Mitušova, Hrabůvka), David Hrdlička (ZŠ I. Sekaniny, Poruba), Marek Macej, Zuzana Nguyenová (ZŠ Dvorského, Bělský les), Adéla Petrskovská (Gymnázium Volgogradská, Zábřeh), Nikol Syslová (ZŠ Krestova, Hrabůvka). Žákovské kolektivy: ZŠ Matiční, Moravská Ostrava, ZŠ Bohumínská, Slezská Ostrava, ZŠ A. Kučery, Hrabůvka, ZŠ Zelená, Moravská Ostrava. (vi)


Strana 6

Komenského sady budou centrem XVIII. mezinárodního Setkání jízdních policií

Přijďte se podívat na koníčky!


Už tradičně se poslední srpnovou sobotu (29. 8.) v zadní části Komenského sadů z ulice Hrušovské uskuteční mezinárodní Setkání jízdních policií.

Od 12.30 hod. poměří své síly, spolu se svými čtyřnohými svěřenci představí dovednosti a umění obstát ve všech náročných situacích, kterým čelí při výkonu služby. Mezinárodní setkání slouží také k výměně cenných zkušeností. Pro širokou veřejnost je tato akce jedinečnou příležitostí seznámit se blíže s prací strážníků a policistů, kteří vykonávají službu v sedlech koní.

Strážníci na koních se utkají ve třech disciplínách – parkúrovém skákání, zrcadlovém skákání a hlavní disciplíně, tzv. policejním parkúru. Kdo ještě na podobném setkání nebyl, je překvapen, co všechno se koně mohou naučit a jak čelí nejrůznějším, i stresovým situacím. Návštěvníci se mohou těšit na bohatý doprovodný program, připraven je rovněž program pro děti. Vstup na akci je bezplatný. (p)

NOVÉ POSILY

Dalších 15 nových strážníků městské policie složilo 2. července slib před primátorem města Tomášem Macurou (vpravo) a ředitelem Městské policie Ostrava Zdeňkem Harazimem. Byl mezi nimi také Milan Šupina (na snímku). Primátor jim popřál, aby se jim v práci dařilo, a vyjádřil přesvědčení, že budou přínosnou posilou pro bezpečnost v našem městě. Za sebou mají noví strážníci náročnou přípravu v tříměsíčním kurzu, který musí absolvovat uchazeči o povolání strážníka a kde si osvojí potřebné znalosti i dovednosti nutné k této náročné práci. Zkušenější kolegové budou rádcem při jejich prvních krocích ulicemi města. Na veřejný pořádek v Ostravě v současnosti tak dohlíží celkem 639 strážníků. (p)

Nepřehlédněte

Cestám stříhají nový kabát


Povětšinou kvůli evropským dotacím a jejich časově podmíněnému čerpání je mnoho silnic v Ostravě v rekonstrukci. Realizují je souběžně Ředitelství silnic a dálnic, Správa silnic Moravskoslezského kraje a MSK, Dopravní podnik Ostrava a město Ostrava.

Zásahy do dopravy si vyžádaly zejména rekonstrukce ulice Mariánskohorské a odkanalizování ulice 28. října.  Kromě nich bude doprava komplikovaná také v Porubě, kde proběhne oprava ul. Opavské v prostoru křižovatek s ul. Sjízdnou, Sokolovskou a 17. listopadu. Ze 13 významných uzavírek jsou pouze tři městské. Jednou z nich je rekonstrukce Nádražní ulice, další dvě se týkají rekonstrukcí zastávek MHD. Pro usnadnění orientace řidičů, informace o letních uzavírkách, objízdných trasách a aktuální dopravní situaci a pro její hlášení samotnými řidiči byla při CTV zřízena speciální 24hodinová telefonní linka 950 739 941. Informace o uzavírkách na území města včetně mapek objízdných tras jsou k nalezení také na webu města přes ban­ner Letní uzavírky.  (ph)

Volejte 116 006


Obětem kriminality a domácího násilí je určena nová bezplatná linka 116 006, linka funguje nonstop a zdarma. Oběti se tu dozvědí, jak si zajistit vlastní bezpečí, jak kontaktovat policii, kde v okolí získat osobní poradenství, jak žádat o odškodnění a podobně. Projekt již funguje v Rakousku, Německu, Dánsku, Nizozemí, Chorvatsku a Irsku. (č)

Městští strážníci darovali krev


Už podruhé darovali městští strážnicí hromadně krev. Akce uspořádané u příležitosti Světového dne dárců krve (14. června) se zúčastnilo bezmála pět desítek strážníků, z toho necelá desítka prvodárců. Cílem akce je podpořit všechny pravidelné dárce krve, ale také přivést k dárcovství nové. „Ceníme si kolegů, kteří nás přišli podpořit, protože tím ukázali, že nejsou lhostejní. Právě jejich krev totiž může pomáhat a třeba přispět k záchraně lidského života,“ řekla Šárka Odehnalová, předsedkyně Odborové organizace Městské policie Ostrava, která hromadné dárcovství zorganizovala. Jak ujistila, akce bude pokračovat i v příštím roce. (bk)

Stalo se

FACKOVALA HOSTY. Hlídka městské policie byla vyslána do Ostravy-Hrabůvky, kde měla podnapilá 39letá žena napadat hosty i personál herny vulgárními výrazy a ženy i fackami. S přivolanými strážníky komunikovat nechtěla, tak ji převezli do protialkoholní záchytné stanice. Nikdo z přítomných nebyl zraněn a nechtěl událost řešit.   

MLSAT CHTĚLI ZADARMO. Dva chlapci (13 a 14 let) byli v porubském obchodě přistiženi při krádeži. Přes pokladnu přenesli cukrovinky za více než tři sta korun, aniž by zaplatili. Nepoškozené zboží putovalo zpět do regálů a mladí delikventi měli strážníkům co vysvětlovat. Na služebnu Policie ČR si pro ně museli přijít rodiče, celou záležitost bude projednávat také odbor sociálně právní ochrany dětí.

VNUK – NÁSILNÍK. Jistý vnuk (21 let) si k babičce a dědovi chodil pro peníze pravidelně, ti se nakonec rozhodli mu neotevřít. Za to jim ,povedené vnoučátko‘ rozbilo okno kamenem a slovně je vulgárně napadalo. Stoupající agresivita mladíka prarodiče vystrašila, a tak volali strážníkům. Ti jim poradili, jak se v takovém případě chovat. Přestože utekl, pro policisty ČR už nebylo problémem mladíka vyhledat.

KDYŽ LÁSKA NEREZAVÍ. Vydal se s partnerkou na občerstvení ve stánku, ale prodávající v ní poznal svou bývalou přítelkyni a to ho tak rozzuřilo, že nového partnera napadl a dal mu co proto. Na zemi ležící zraněný muž volal o pomoc a zaslechli ho strážníci. Ti přivolali sanitku a přivolaná hlídka policie si útočníka převzala.

Bezpečnější Ostrava

Školní hřiště v létě


V deseti městských obvodech mají Ostravané během prázdnin možnost si zasportovat na školních hřištích, půjčit tam lze zdarma i sportovní pomůcky. Otevřená hřiště jsou součástí projektu Bezpečnější Ostrava. Letos město podpořilo udržování a rozvoj 35 hřišť částkou 1 700 tis. Kč. Vstup je umožněn zdarma všem rekreačním sportovcům bez omezení věku, musí však respektovat pokyny správce hřiště, provozní dobu a řád, které si upravuje každá škola podle svých potřeb a zveřejňuje je na informačních tabulích, kterými jsou hřiště označena. Přístupná jsou tato hřiště: v Moravské Ostravě a Přívozu – MŠ Hornická, ZŠ Zelená, ZŠ a MŠ Ostrčilova, MŠ Varenská, ZŠ Gen. Píky, Nádražní, Gajdošova a dětské dopravní hřiště MPO v ul. Orebitské v Přívoze. Ve Svinově pak ZŠ a MŠ Svinov, v Krásném Poli ZŠ a MŠ, ve Lhotce také ZŠ a MŠ. (p)


Strana 7

Proměny města

Osmnáctidílný Integrovaný plán rozvoje města Budoucnost Vítkovic vrcholí

V Sirotčí ulici mají nové hřiště


Hřiště pro děti a mládež v Sirotčí ulici, závěrečný díl osmnácti akcí realizovaných v rámci Integrovaného plánu rozvoje města (IPRM) „Budoucnost Vítkovic“, otevřeli 24. června náměstek primátora pro investice Kamil Bednář a starosta městského obvodu Vítkovice Petr Dlabal.

Oplocená plocha s osvětlením je určena pro míčové sporty, má tři pingpongové stoly a odpočinkový kout s lavičkami. K dispozici je půjčovna sportovního náčiní. Hřiště je určeno pro děti a mládež od 6 let, mladší sem mohou v doprovodu dospělé osoby. Provozovatel zařízení obvod Vítkovice vybral jako správce hřiště neziskovou organizací CENTROM, která sídlí jen pár desítek metrů odsud. Výdaje na stavbu hřiště činily 2,99 milionu korun, z toho 1 milion představovaly dotace z EU.

„Věřím, že hřiště bude stále plné dětí a mládeže, rozšíří možnosti jejich vyžití. Jako zastupitel Vítkovic oceňuji, jak se tato dříve zanedbaná oblast změnila k lepšímu. Jsou tu opravené domy, komunikace a k tomu i hřiště,“ poznamenal Kamil Bednář.

Projekt „Budoucnost Vítkovic“ změnil od roku 2009 tvář této části města a sociálně vyloučených lokalit obývaných především romskou komunitou. Zahrnoval rekonstrukce bytových domů, revitalizaci veřejných prostranství, ale zabývá se i vzděláváním, sociálními dovednostmi apod. Město Ostrava, ve spolupráci s obvodem Vítkovice, na projekt vyčerpalo unijní dotace ve výši 153,18 milionu korun. (vi)

Domov Sluníčko patnáctiletý


Na zahradě Domova pro seniory Sluníčko i v celém jeho areálu v Ostravě-Vítkovicích v Syllabově ulici bylo 26. června rušno. Chystala se oslava patnáctého výročí existence domova, který vznikl rekonstrukcí dvou objektů bývalé krajské nemocnice Ostrava-Zábřeh. V současné době zajišťuje Domov Sluníčko dvě služby – pobytovou se zvláštním režimem určenou pro klienty s Alzheimerovou chorobou a jinými typy demencí a službu pro seniory. Město Ostrava svým finančním zajištěním pomáhá uskutečňovat kvalitní péči pro 188 seniorů převážně z Ostravy. Vedení domova oceňuje i pomoc a dary sponzorů, kvalita služeb stoupá. (d)

Chodník do nebe


V hospici sv. Lukáše, který provozuje Charita Ostrava, vznikl zajímavý počin. Pro těžce nemocné klienty hospice v závěrečném stadiu života se štěrkový povrch cest v přilehlém parčíku ozdobil dlažbou, aby tu nemocní lidé mohli pobývat i v kolečkovém křesle či na pojízdné posteli. Na dlažbu přispěla nadace ČEZ 150 tisíci korun, další desetitisíce se nasbíraly od drobných dárců, kteří přispívali po 200 korun na jeden metr čtvereční dlažby. Vznikla tak pohodlná cesta, kterou nazývají chodník do nebe. (d)

Slavnost Den sblížení


Zahradní slavnost pod názvem Den sblížení uspořádalo v červnu pro své klienty Středisko pracovní rehabilitace Ostrava. Oslava se konala na zahradě denního stacionáře v Ostravě-Porubě. Soutěže, zábava, malování na obličej, odměny, hudba, tanec i občerstvení doplnily práce pozvaného řezbáře i vystoupení žákovského žesťového souboru Porubští trubači. Zdravotně postižení uživatelé střediska tak prožili krásný a pohodový den, hudba přilákala i kolemjdoucí. (d)

Kamenec obhájil kvalitu


Domov pro seniory Kamenec, který pro zvýšení kvality života seniorů jako jeden z mála domovů v České republice již sedmým rokem poskytuje svým klientům kvalifikovanou nutriční péči, nikoli poprvé obhájil Certifikát standardizace nutriční péče. Certifikát byl domovu udělen společností Nutricia 18. dubna 2008. Platnost certifikátu je stanovena vždy na dva roky a jeho prodloužení je podmíněno kontrolním šetřením poskytované nutriční péče, které domov úspěšně absolvoval už v letech 2009, 2011, 2013 a 2015. „Prodloužení platnosti certifikátu a jeho obhajoba je pro nás velkým závazkem a zodpovědností poskytovat i nadále našim uživatelům kvalifikované stravování“, řekla nutriční terapeutka domova Monika Šafrancová. (d)

Neslyšící děkují


Plni odhodlání a nově nabytých vědomostí se vrátili 20. června ze sedmidenního edukačního pobytu v Horní Bečvě členové ostravského Pobočného spolku Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR (SNNČR). Výjezd, který se uskutečnil díky dotacím města a městských obvodů Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz, se zúčastnilo 21 sluchově postižených. Učili se mezi jinými odezírat ze rtů, věnovali se gymnastice mluvidel, procvičování tělového aparátu a relaxaci. Více se zájemci mohou dozvědět na schůzkách spojených s poradenstvím a informacemi o nových kompenzačních pomůckách, které se uskuteční 14. 10. a 10. 12. tohoto roku vždy od 15 hodin v Domě s pečovatelskou službou v Gajdošově ulici 39. Zároveň jsou zváni do Pobočného spolku SNNČR, který poskytuje neslyšícím a nedoslýchavým bezplatnou pomoc. (bk)

Sociální péče

Ostravští zastupitelé přijali Strategický plán sociálního začleňování

Šance pro sociálně znevýhodněné


Patnáct sociálně vyloučených lokalit, v nichž žije více než 6 tisíc lidí, a čtyři desítky ubytoven pro sociálně slabé s kapacitou zhruba 8 tisíc míst. I takový je obraz Ostravy, která jen na doplatcích na ubytování vyplácí měsíčně přibližně 30 milionů korun. Alespoň částečné zlepšení tohoto stavu by měl přinést Strategický plán sociálního začleňování, který schválilo 10. června na svém 6. zasedání ostravské zastupitelstvo.

„Jde o velice významný dokument, který řeší problematiku sociálně znevýhodněných a sociálně vyloučených osob. Tento materiál vychází z možností čerpat zdroje ze tří operačních programů v celkové výši až 900 milionů korun. Celý komplex problémů sociálního vyloučení je v dokumentu členěn do několika oblastí – zaměstnanosti, bydlení, vzdělávání, prevence rizik a rodiny a zdraví. V těchto pěti oblastech materiál také stanovuje hlavní úkoly a konkrétní cíle, kterých bychom chtěli dosáhnout. Jde o program připravený na tři roky, to znamená do roku 2018. Na jeho přípravě spolupracovalo asi třicet subjektů. Vedle Agentury pro sociální začleňování a města to byly například kraj, Policie ČR, Úřad práce, Krajská hygienická stanice a řada charitních a nestátních neziskových organizací, které se pohybují v oblasti sociální práce,“ charakterizoval dokument jeho předkladatel, náměstek primátora Zbyněk Pražák.

Jak dodal, celkem by Strategický plán sociálního začleňování mohl ovlivnit život asi devíti tisíc občanů města. (bk)


Strana 8

Projekty s podporou evropské unie

Energeticky úsporná knihovna bude vstřícnější k prostředí


V červenci byla ukončena realizace projektu Revitalizace knihovny v ulici Podroužkova 1663/4, Ostrava-Poruba, který je spolufinancován z Operačního programu Životní prostředí.

Hlavním cílem akce bylo snížení energetické náročnosti budovy jedné z porubských poboček Knihovny města Ostravy. Navržené a realizované stavební práce prováděné od dubna společností Stavos Stavba vycházely z vypracovaného energetického auditu. Jednalo se zejména o zateplení obvodového pláště, střechy a výměnu oken. Výsledný efekt přinese snížení emisí znečišťujících látek do ovzduší a úspory ve spotřebě energie na vytápění.

Z celkových nákladů na realizaci projektu ve výši 11 milionů korun činí celková dotace z Operačního programu Životní prostředí 5,56 mil. korun, zbytek je hrazen z rozpočtu města Ostravy. (d)

Výukové centrum pro lesní školu


Prvním červencovým dnem byla zahájena realizace projektu  města Ostravy Rozšíření výukového areálu Bělský les – výukové centrum, který navazuje na dva předchozí a v minulosti dokončené projekty.

Jednalo se o Regeneraci brownfields – rozšíření výukového areálu Bělský les a Rozšíření výukového areálu Bělský les – výsadba zeleně, jejichž cílem bylo odstranění betonových ploch, komunikací, demolice nevhodných drobných staveb a následná regenerace a obnova vegetačních prvků po bývalých kasárnách v areálu lesoparku.

Předmětem nyní zahájené stavby je vybudování nových naučných stezek, na které je vázán kompletní výukový program (založení rozšířených prvků vzdělávacího programu Lesní školy). Jednotlivá zastavení vzdělávacího programu obsahují prvky zahradní architektury – altány, informační systém, expozice rostlin, vlastní mobiliář.

Celkové náklady na realizaci jsou 19,2 milionu korun s DPH, projekt je spolufinancován z Operačního programu Životní prostředí. Dotace je do výše 90 procent celkových uznatelných nákladů. (d)

Úspěšná revitalizace zeleně v ostravských obvodech


V první polovině června město dokončilo realizaci projektu Revitalizace městské zeleně, jehož předmětem bylo provedení pěstebních opatření a výsadba nové zeleně na sedmi vybraných parkových lokalitách v obvodech Slezská Ostrava, Pustkovec, Mariánské Hory a Hulváky a Michálkovice.

Úpravami prošly také vstupy do městských lesů včetně ošetření stromů podél lesních cest v lesích Osošník, Porubský les, Hulvácký les, Korýtko a Bělský les. V průběhu realizace došlo k ošetření 1318 stromů, nově bylo vysázeno 902 stromů. Probírka a vyčištění se týkaly 5998 m2 nárostů, obnova 39 196 m2 trávníků.

V následujících pěti letech se o vysázené a ošetřené stromy bude starat firma Vykrut zahradní služby a. s., která za realizaci projektu včetně údržby vyinkasuje 9,5 mil. korun s DPH. Návrhy příslušných opatření a projektové dokumentace zpracovala firma Ing. Pavel Šimek – Florart, projekční a poradenská kancelář pro zahradní a krajinářskou tvorbu.

Projekt byl spolufinancován z Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny, oblast podpory 6.5 – Podpora regenerace urbanizované krajiny. Maximální míra dotace činí 75 procent způsobilých výdajů. (osr)

Francouzští hosté objevovali možnosti regionu

Ostrava jako překvapení


Poznávací cestu, tzv. fam trip, organizovalo Moravskoslezské Convention Bureau fungující v rámci odboru strategického rozvoje Magistrátu města Ostravy ve spolupráci se zahraničním zastoupením CzechTourism v Paříži a Czech Convention Bureau. Výlet navazoval na profesní workshop, který se konal v prosinci loňského roku v Paříži.

Pár dnů v červnu tak v Ostravě strávila skupinka francouzských nákupčích, která objevuje možnosti pro pořádání firemních akcí včetně konferencí, seminářů a incentivních programů s cílem přilákat k nám významné akce pro konferenční kapacity, ale také francouzské turisty. Zahraniční hosté tak mohli nahlédnout do několika konferenčních prostorů včetně Gongu v Dolní oblasti, kompresorovny v Landek Parku či nově zrekonstruovaného Trojhalí a seznámili se s hotelovými kapacitami. V doprovodném programu nechyběla návštěva Beskyd, výstup na Pustevny a návštěva golfového rezortu v Čeladné. Příjemným překvapením pro Francouze bylo představení opery Marie Stuartovna v Divadle A. Dvořáka a ochutnávka regionální kuchyně. Hosté se přesvědčili, že Ostrava a okolí má dost atraktivních kapacit a lokalit, které se v mezinárodním styku dají bohatě využít. Vzhledem k letecké dostupnosti se Francie stala pro Ostravu a Moravskoslezský kraj významným trhem představujícím velký potenciál pro kongresovou i individuální turistiku. (osr)

Tip pro volný čas

Loděnice prošla kolaudací


Loděnice na soutoku Ostravice a Lučiny, jejíž dostavbu realizovalo město, prošla úspěšně kolaudací a připravuje se k otevření pro veřejnost. Jejím provozovatelem bude občanské sdružení Odra, s nímž město uzavřelo smlouvu do konce roku 2025.

Provozovatel bude zajišťovat obsahovou náplň jednotlivých činností v rámci objektu včetně materiálního vybavení pro vodácké aktivity. Zajistí, aby loděnice byla otevřená pro všechny zájemce z oblasti sportovních a volnočasových aktivit, kteří shledají objekt jako vhodný pro jejich činnost či jednotlivé aktivity spojené s řekou, cyklostezkou a obecně s přírodou.

„Naším záměrem je, aby loděnice nabízela rozsáhlou osvětovou, vzdělávací a sportovní činnost zaměřenou jak na děti, tak na dospělé. Při výběru pachtýře jsme se proto neřídili jen cenou, ale také kvalitou podnikatelského záměru,“ uvedl primátor Tomáš Macura s tím, že prvotním zájmem města není získat další příjem do rozpočtu, ale zajistit využití objektu veřejností bez nároků na městskou pokladnu.

Objekt loděnice je dvoupodlažní. V přízemí se nachází zázemí pro provozovatele, šatny se sprchami, sociální zařízení, technická místnost, prostor pro sklad lodí a vodáckých potřeb. V nadzemním podlaží je umístěna vyhlídková místnost s klubovnou a venkovní terasa pro klubovou a vzdělávací činnost, oboje s kapacitou 28 míst, školicí místnost pro 30 osob a zázemí gastroprovozu.

Výstavba Loděnice navázala na již dokončené projekty města v okolí Ostravice, jako byly úpravy řeky či stavba cyklostezky. Vodácké aktivity bude proto možné propojit s cyklistikou a in-line bruslením. (bk)


Strana 9

Životní prostředí

Nová protipovodňová hráz je připravena plnit svou ochrannou funkci

Obyvatelé Žabníku si oddechli


Klidný spánek mohou mít obyvatelé místní části Koblova-Žabníku. Protipovodňová hráz byla dokončena a předána. Slavnostního otevření se 19. června zúčastnili primátor Tomáš Macura, starostka Slezské Ostravy Barbora Jelonková a další představitelé města, obvodu a stavbařů.

Stavba patří do projektu Odstranění následků důlní činnosti a důlních poklesů z minulosti – protipovodňová ochrana Žabník v Ostravě-Koblově proti stoletým průtokům ve vodním toku Odra. Náklady na výstavbu hráze ve výši 58 658 tis. hradilo Ministerstvo financí v rámci Programu revitalizace Moravskoslezského kraje.

„Oblast Žabníku v blízkosti řeky Odry patřila při povodních vždy k nejkritičtějším místům v Ostravě. Místní obyvatelé byli postiženi při katastrofálních záplavách v letech 1997, 2010 i při lokálních povodních. Zhruba kilometrový úsek protipovodňové hráze by tuto část Koblova nyní měl chránit spolehlivě i proti stoleté vodě,“ konstatoval primátor Tomáš Macura. Zemní, sypaná, 945 metrů dlouhá protipovodňová hráz začíná u Hřbitovní ulice a končí v náspu mostu v Koblovské ulici. V koruně má proměnlivou šířku cca 12,5 m, v patě cca 15 – 35 m. Její výška se v závislosti na terénu pohybuje od 2,3 do 4,7 m. Během výstavby hráze došlo k rekonstrukci přilehlých vodovodů a kanalizací. Péči o hráz a provoz povodňové čerpací stanice zajišťují Ostravské vodárny a kanalizace a Povodí Odry. (ph)

Pomůžete, sousedé?


Organizátoři akce Zažít Ostravu jinak připravují program slavnosti, která se uskuteční 19. září ve třech městských obvodech. V centru Ostravy u kostela sv. Václava, v Porubě na Alšově náměstí a v Ostravě-Jih v lokalitě Železňák (podrobněji na www.zazitostravujinak.cz).

Iniciativa Zažít město jinak vznikla v roce 2006 v Praze, ale rozšířila se do dalších měst, letošní 3. ročník v Ostravě pořádá středisko Cooltour na Černé louce. Akce spočívá na přípravě jedinečné slavnosti, kterou konají sousedé pro sousedy. Kdo má zájem organizovat zajímavý workshop, sportovní aktivitu nebo soutěž pro obyvatele své čtvrti, stačí se ozvat koordinátorům. Hlavní koordinátorkou v centru Ostravy je Hana Dvořáčková (info@zazitostravujinak.cz, tel. 737 356 211), v Porubě Veronika Svobodová (veronika@cooltourova.cz, tel. 602 804 802) a v obvodu Jih Monika Bobková (monika.barchanska@gmail.com, tel. 734 720 683). Zapojí se i Knihovna města Ostravy, tanečníci i kapely, kavárny a obchůdky. (d)

Označování stojanů na kola


Pro lepší zabezpečení jízdních kol při parkování na veřejných místech nechal odbor dopravy MMO loni rozmístit po městě přes 9 desítek stojanů na kola v tzv. stojanových hnízdech, vycházejících svým tvarem ze stojanů používaných v západních cyklistických zemích. Protože i někteří zkušení cyklisté v nich funkci stojanů nepoznali, dochází nyní k jejich označování piktogramem jízdního kola. Při uzamčení rámu jízdního kola k tomuto stojanu se pravděpodobnost krádeže výrazně snižuje. (ph)

Nebuďte turisté, ale místní!


Město Ostrava má letos novou aktualizovanou verzi tzv. USE-IT mapy, která je určena především mladším turistům. Nabízí nejatraktivnější místa, která lze ve městě navštívit, a kombinuje v sobě mapu a turistického průvodce. Slavnostní křest aktualizovaného vydání USE-IT mapy proběhl v červnu v Kulturním centru Cooltour, které jej připravilo.

Zapadlé kavárničky, muzea, zajímavé a přitom málo navštěvované památky či hospody, které znají jen místní – to vše již cestovatelům nezůstane utajeno. Mapa jednoduše nabídne vše, aby se člověk necítil ve městě jako turista, ale jako „domorodec“. Je to jediný průvodce Ostravou, který je zdarma, je přímo zaměřen na turisty a je aktivně propagován na evropské úrovni.  Vydáván je v anglickém jazyce. Grafický design se každý rok úplně změní, protože na něm vždy pracuje jiný designér. Existuje i ve formě aplikace pro chytré telefony. Ke stažení je na webové adrese http://cooltourova.cz/novinky/ostrava-ma-turistickeho-pruvodce-do-mobilu/. (ph)

Otevřená radnice

Vy se ptáte, radnice odpovídá


Odpovídáme na vaše dotazy k problémům, které se týkají města Ostravy. Omlouváme se všem tazatelům, na které se v tomto vydání nedostalo. Jejich podněty zodpovíme v příštích vydáních novin, zareagujeme na ně e-maily či písemně. V otázkách vás žádáme o maximální věcnost a stručnost. Naše adresa je Ostravská radnice, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, nebo elektronicky: redakce@ostrava.cz.

Střecha odpovídá projektu

● Čtenáře Jana Klimanta zajímá, proč město ,nepohlídalo‘ stavbu nové tramvajové zastávky v ulici Plzeňská, jehož střecha se mu zdá ,příšerná‘. Dále se ptal, kdy začne výstavba plánovaného propojení ulic Plzeňská – Krmelínská – průmyslová zóna, když se již staví objekt Výjezdového centra na Dubině.

JANA MUŤKOVÁ, manažerka projektů fondů Evropské unie Magistrátu města Ostravy: „Stejně jako u jiných staveb, které jsou investicí města, probíhají v průběhu přípravy stavby tzv. technické rady, kterých se účastní vždy zástupci dotčených orgánů, budoucí správci, investor aj. Tam bylo ve fázi zpracovávání projektové dokumentace předloženo několik variant způsobů zastřešení dané zastávky, všemi pak bylo odsouhlaseno zastřešení tvořené ocelovou konstrukcí, která je opláštěná komůrkovými polykarbonátovými deskami.“

LUBOMÍR BURDÍK, vedoucí investičního odboru ÚMOb Ostrava-Jih: „Pro propojení zmíněných ulic probíhá aktualizace projektové dokumentace s předpokladem realizace v roce 2016.“

Exkrementy řeší zákon

● Igor Pavlík se redakce otázal, kdo je v Ostravě kompetentní řešit otázku přemíry psích exkrementů na mnoha místech města. Údajně v žádném jiném městě, kde žil, tento problém v takové míře nebyl.

PAVEL VALERIÁN, vedoucí odboru životního prostředí Magistrátu města Ostravy: „Podle článku 16 statutu města zajišťují  čistotu městské obvody a nikoliv město. Týká se to též úklidu psích exkrementů. Problematika znečišťování veřejného prostranství psími exkrementy je řešena v přestupkovém zákoně; na tuto problematiku nedopadá obecně závazná vyhláška, kterou se stanovují místa pro volný pohyb psů. Pokud někdo znečistí veřejné prostranství psími exkrementy, naplní skutkovou podstatu přestupku podle § 47 odst. 1 písm. d) přestupkového zákona. K projednávání těchto přestupků jsou podle článku 14 statutu oprávněny příslušné městské obvody.“(ok)


Strany 10 a 11

Co, kdy, kde ve městě

POZVÁNKA DO AKORDU. Kulturní dům Akord během prázdnin pořádá zajímavé akce. Na 28. srpna je např. připraven den plný soutěží pro malé i velké, vše je zajištěno, i kdyby pršelo. Běží také soutěž Foto Fest 2015. Až do 13. srpna hostí Akord unikátní putovní výstavu s názvem Bible včera, dnes a zítra, nabízí různé překlady, velikosti i podoby knih. Akord má také připraveno půlroční divadelní předplatné pro podzim, obsahuje pět nejúspěšnějších inscenací tuzemských divadel. Podrobnosti na www.dk-akord.cz.

LETNÍ PROMÍTÁNÍ. Příjemné večery přímo lákají k návštěvě letního kina. Promítání se uskutečňuje v rámci Festivalu letního ostravského kina přes celé prázdniny v divadle loutek, Trojhalí, Minikino Kavárně a v Cooltouru. Každé představení je ozvláštněno doprovodným programem. V případě deště mají organizátoři připravenou i „mokrou variantu“. Vstupenky se kupují na místě.

PLATO V LÉTĚ. Do 30. srpna běží v městské galerii PLATO výstava S. Filka s názvem 5.D., Gong až do 4. října nabízí Magidovu Autonomii. V Trojhalí na Nové Karolině je stálá instalace T. Vaňka pod názvem Particip č. 178. V srpnu (23.) se Trojhalí také připojí k festivalu Ostravské dny.

LÉTO PŘED COOLTOUREM. Část výstaviště Černá louka u centra Cooltour se v srpnu změnila na „malý Berlín“. Hostují tu naši i zahraniční hudebníci, tančí se. Nechybí ani filmy a divadelní představení. Podrobně o programu čtěte na http://cooltouorova.cz/program/.

MUZEUM ZÁHAD. Slezskoostravský hrad má novinku – expozici Muzeum záhad, která vznikla ve spolupráci s ostravským spisovatelem, scenáristou a ,záhadologem‘ Arnoštem Vašíčkem. Expozice v podzemí hradu nemá v Česku obdoby. Překvapivými a často senzačními exponáty nadchne malé i velké, nechybí ani rekvizity z natáčení seriálu Strážce duší. Dávná skrytá tajemství a záhady jsou kořením dobrodružného života, nová expozice k tomu přispívá.

PRÁZDNINY V ULICÍCH. Pořádá je Kulturní centrum Poruba 27. srpna od 14 h u kruhového objezdu na Hlavní třídě. Zábavné odpoledne je určeno celé rodině, nabídne atraktivní program vč. vystoupení taneční školy, pejsků, klauna Hopsalína aj., ale také soutěže. Bližší informace na www.kcporuba.cz, tel. č. 596 940 851, 54, 58.

ZA KOČKAMI I STRAŠIDLY. Výstaviště Černá louka zve všechny milovníky koček na mezinárodní výstavu, která se tradičně uskuteční v pavilonu A 15. srpna. Oblíbené Fauna trhy pro nadšence a obdivovatele zvířat se pořádají 23. srpna, třídenní velká výstava pod názvem Teplo domova začíná na výstavišti 3. září a návštěvníkům nabídne moderní technologie a vše potřebné k vytápění bytů a domů. Slezskoostravský hrad, který rovněž spadá pod Ostravské výstavy, zve všechny, kdo se rádi bojí, na Strašidelnou noc 28. srpna.

NENECHTE SI UJÍT. Výstava Brusel… na Ostravsku v  Domě umění trvá do 30. srpna. Na Ostravsku podle bruselského stylu (50. a 60. léta min. století po úspěchu Československa na Expo 58) vznikla řada kvalitních objektů a výtvarných děl, které nyní z různých příčin mění svůj výraz nebo dokonce mizí. Kurátory pozoruhodné výstavy jsou Tadeáš Goryczka, Jaroslav Němec a Martin Strakoš. Až do konce srpna jsou v galerii přístupné také výstavy francouzského umění nebo fotografií Miloše Poláška s názvem Zmizelá Ostrava.

MILOVNÍKŮM OPER. V prodeji jsou už vstupenky na novou sezonu živých přenosů z newyorské Metropolitní opery v Domě kultury města Ostravy, který se do projektu zapojí už devátým rokem. V repertoáru jsou díla Verdiho, Wagnera, Mozarta, Bizeta, Pucciniho, Donizettiho a dalších autorů. Vstupné je 320 Kč, při zakoupení 5 a více jednotlivých představení stojí vstupenka 250 Kč.

JAPONSKÉ DNY I FOTKY. Do 16. srpna je ještě v Ostravském muzeu otevřena výstava Japonské dny o umění, historii a dalších hodnotách této moderní, pro nás vzdálené země. Od 4. září do 25. října muzeum nabídne retrospektivní výstavu horské výtvarné fotografie Mezi nebem a zemí od 20 fotografů v rámci připravovaného Festivalu outdoorových filmů.

LEVNĚJŠÍ VSTUPENKY I ZÁBAVA. Den plný překvapení je nachystán na čtvrtek 3. září od 13 do 22 hodin v divadle Komorní scéna Aréna. Nabídne možnost koupit vstupenky na září s výraznou slevou, ale také komentované prohlídky, vernisáž výstavy fotek E. Sobka i koncert kapely EMA.

OD STALINGRADU DO PRAHY. Jedinečnou výstavu hostí výstaviště Černá louka. V rámci 70. výročí vítězství ve 2. světové válce je v pavilonu A do konce srpna otevřená jedinečná výstava s názvem „Cesta ke společnému vítězství nad nacismem: Od Stalingradu do Prahy“, která má být poděkováním všem, kdo položili životy za šanci žít pro miliony lidí. Expozice v originálním anglickém znění byla s úspěchem prezentována ve Štrasburku. Je přístupná denně od 10 do 18 hodin zdarma.

TŘEBOVICKÝ KOLÁČ V ZÁŘÍ. Víkend 18.-20. září bude patřit 12. podzimním slavnostem Třebovický koláč. Na kulinářských a hlavně hudebních hodech v parku v Ostravě-Třebovicích zahrají, zazpívají a zatančí Pavlína Jíšová, Naďa Urbánková, Martin Chodúr, 4TET Jiřího Korna, pořadatelský Slezský soubor Heleny Salichové, Fogáš, Rosénka, Vysočan, Skřipci, Harafica aj.

SLAVNOSTI OSTRAVARU. 15. hudebně-pivní festival proběhne 29. srpna v pivovaru Ostravar. Vystoupí A. Langerová, D. Koller, M. Hrůza, Dubioza Kolektiv aj. Vstupenky za 250 Kč jsou k dostání v pobočkách OIS.

STARÝM TROLEJBUSEM. Mohou se projet milovníci historických vozidel 28. srpna od 9 do 16 hodin na trase Hlavní nádraží – zoo a zpět, odjezdy od nádraží jsou vždy 16 minut po celé hodině (9. 16, 10. 16 atd.).

Nenechte si ujít

Dvanáctý ročník Svatováclavského festivalu nabídne 32 koncertů

I duchovní hudba může být svižná


Od 1. do 28. září, svátku Václava, se v Ostravě i sedmnácti okolních obcích a jejich kostelích a chrámech znovu uskuteční oblíbený podzimní festival duchovní hudby. „Chceme, aby dramaturgie byla pestrá a každý si v ní něco našel. Naši věrní posluchači už vědí, že i duchovní hudba může být velmi svižná a povzbuzující,“ hodnotí ředitel festivalu Igor Františák.

Vedle předních českých umělců a těles, jako jsou např. Český filharmonický sbor Brno, Baborák Ensemble se světově proslulým hornistou Radkem Baborákem, dirigent Tomáš Bauer či flétnista Jan Ostrý, se představí vynikající interpreti z Německa, Španělska, Polska, Rakouska, Belgie, Slovenska, Norska a USA. Zahajovací koncert v mariánskohorském kostele představí Haydnovo oratorium Roční doby v podání Janáčkovy filharmonie Ostrava a Českého filharmonického sboru Brno pod taktovkou Tomáše Bauera, připojí se sólisté z Německa. Některé další koncerty nabídnou kromě hudby i mluvené slovo a tanec. Vystoupí také Kühnův dětský sbor, světově uznávaný barokní soubor Collegium 1704 či Colle­gium Marianum a další. Festival finančně podporují Ministerstvo kultury ČR, město Ostrava i některé městské obvody a obce, v jejichž kostelích se festival koná.

Zajímavé benefity při nákupu vstupenek nabízí členství v Klubu SHF, které je vázáno na poskytnutí dárcovského příspěvku festivalu v hodnotě od 1000 korun. Podrobný program a další informace jsou na www.shf.cz. (k)

Festival NODO už klepe na dveře


Už od 10. srpna se naši i zahraniční umělci budou pilně připravovat na zahajovací koncert i další program na blížící se vyvrcholení Ostravských dnů 2015. Úvodní koncert se uskuteční 23. srpna v Trojhalí na Nové Karolině.

Hlavními aktéry festivalu budou Janáčkova filharmonie Ostrava, Canticum Ostrava se sbormistrem Jurijem Galatenkem a mezinárodní komorní orchestr Ostravská banda. Posledně jmenovaný letos oslavuje desátý rok své existence. Koncertním mistrem orchestru je Conrad Harris, renomovaný houslista z New Yorku, mezi dalších více než 30 hráčů orchestru patří mladí instrumentalisté z Evropy i USA. Toto těleso je hlavním operním orchestrem festivalu NODO (New Opera Days Ostrava) – Dny nové opery Ostrava. Vystoupilo však už na mnoha světových scénách v rámci několika turné. Kompletní program festivalu, který skončí 29. srpna odpole­dním a večerním koncertem, je na adrese www.newmusicostrava.cz. (g)

BAREVNÉ DNY TRHALY REKORDY

Skvělou atmosféru a úžasné čtyři dny přál při zahájení primátor Tomáš Macura účastníkům 14. mezinárodního hudebního festivalu Colours of Ostrava – a jeho přání se splnilo. Rekordní počet téměř 44 tisíc návštěvníků, kteří překročili brány areálu Dolní oblasti Vítkovice, letos absolvoval nejnabitější a možná i nejpestřejší program v historii. Festivalový maraton nabídl tři stovky koncertů, divadelních vystoupení, filmových promítání, workshopů, debat, přednášek, poezie nebo výtvarných aktivit. Na pódiích se vystřídalo na 1500 umělců v čele s islandskou hvězdou Björk, kapelou Kasabian, tanečními Rudimental nebo populárním britským zpěvákem libanonsko-amerického původu Mikou. Už tradičně nechyběla alternativní hudba. K dosavadním třinácti scénám přibyla nově electro stage, scéna věnovaná současné elektronické hudbě. Ta našla spolu s dalšími iniciativami místo ve zrekonstruovaných prostorách Dolu Hlubina. V horkém až tropickém počasí tekly proudem i nápoje. Celkem se během Colours načepovalo více než 400 tisíc piv. I to je rekord.(bk)

Pozvánka do divadla

Čtyři soubory NDM nabídnou divákům patnáct premiérových titulů

Sezona dramatických lahůdek


Už 97. sezonu zahájí v září Národní divadlo moravskoslezské. Mimo jiné nabídne divákům celoroční projekt Shakespeare Ostrava 2016. Od smrti dramatika uplyne příští rok 400 let.

Opera má na začátek sezony přichystanou inscenaci Tři přání Bohuslava Martinů. Podle nového hudebního ředitele NDM Jakuba Kleckera jde teprve o třetí uvedení u nás. Donizettiho trilogii o anglických královnách završí v prosinci opera Roberto Devereux (poslední milenec Alžběty I.), ale představí se také romantická opera Hamlet francouzského skladatele Ambroise Thomase, na jaře pak zazní premiéra Smetanovy opery Braniboři v Čechách. Nebudou chybět dva mimořádné koncerty Mozart Gala a Lazebník má narozeniny!!! u příležitosti 200. výročí od prvního uvedení Rosssiniho Lazebníka sevillského. Na představení se podílí textově Jaromír Nohavica.

Činohra NDM přinese hru norského dramatika Jespera Halleho Lesík, komedie Španělská muška a Veselé paničky windsorské, groteskní hru Král Ubu, provokativního Mučedníka a českou premiéru Deníku mého otce. Příběh legendárního komika Chaplina je dějem baletu stejného jména, další novinkou v choreografii Yuriho Vámose bude balet Sen noci svatojánské na Shakespearovy motivy.

Milovníky operety jistě potěší Ples v opeře Richarda Heubergera a také populární Jesus Christ Superstar z dílny Andrewa L. Webbera. Zajímavým pokusem bude hudební divadlo s titulem „L2!“na pokraji žánrů a zvyklostí, jak hodnotí šéf souboru opereta/muzikál Patrick Fridrichovský.

Novou sezónu 2015–2016 zahájí akce Přijďte k nám! a galavečer v Divadle Antonína Dvořáka v neděli 6. září od 10 a 18.30 hodin. Informace o předplatném a prodeji vstupenek najdete na webu www.ndm.cz. (g)

Ulice zaplněné tancem a hudbou


XVIII. ročník mezinárodního festivalu Folklor bez hranic roztančí Ostravu od 17. do 21. srpna. Kromě českých souborů se v programu představí folklorní skupiny z Indonésie, Gruzie, Maďarska, Mexika a Polska. Festival finančně podporují město Ostrava, Ministerstvo kultury, ale i některé městské obvody.

V pondělí 17. srpna se první soubory představí už v 15.30 h na Nové Karolině, o hodinu později pak na Jiráskově náměstí. Zahajovací koncert se uskuteční v 19.30 h v sále Janáčkovy konzervatoře. Obvod Ostrava-Jih se 18. srpna od 10.30 hodin stane dalším dějištěm festivalu, zavítá do domovů pro seniory a před budovu K-Tria. Další den oživí folklorní program Mariánské Hory a Hulváky, zavítá i do Klimkovic.

Porubané mohou vystoupení zhlédnout 20. srpna odpoledne na Hlavní třídě, dopoledne také zavítá do domova pro seniory. Velký průvod projde 21. srpna Moravskou Ostravou, dětské soubory ten den vystoupí na Slezskoostravském hradě a v 18 hodin pak další soubory na závěrečném koncertu tamtéž. Podrobný program na www.folklorbezhranic.cz. (g)

Zážitek z Akordu?


Zažili jste v DK Akord nějaký příběh nebo se k němu váže nějaká vaše nezapomenutelná vzpomínka? Schováváte doma v archivu zajímavé foto tohoto kulturního domu?

K slavnostnímu zahájení sezony 2015/2016 po dokončení rekonstrukce shromažďuje Akord pozoruhodné příběhy, jedinečné fotografie, dobové dokumenty (např. staré programy), které se k němu váží. Vybrané příspěvky budou prezentovány v rámci připravovaného Dne otevřených dveří i jinde 17. září. Materiály posílejte do 6. září na e-mail pribehy@dk-akord.cz, případně je doručte na recepci DK Akord. Nezapomeňte uvést kontakt na vás, můžete něco vyhrát. Více na webu www.dk-akord.cz nebo na facebooku. (k)

Archiv divadla se zaplňuje


Mimořádný kulturní projekt Ostravský divadelní archiv se začíná naplňovat. Do elektronické podoby se převádějí fakta z archivu Národního divadla moravskoslezského. Digitalizace celé obrazové i písemné historie divadel má posloužit všem, kdo do historie divadel chtějí nahlédnout či vyhledat konkrétní umělce a inscenace. Není pak nutné pracovat s originálním fyzickým dokumentem, který se tak ochrání před poškozením. Webový archiv všech ostravských divadel se bude dále rozšiřovat a vyvíjet s příchodem dalších událostí v těchto kulturních stáncích. Cílem je vytvořit platformu, která umožní odborníkům i veřejnosti přístup k informacím o ostravském divadelním životě. (g)


Strana 12

O lidech s lidmi

Stipendistka města Kateřina Vařechová studuje a pracuje na Lékařské fakultě Ostravské univerzity

Bere život s úsměvem, na nudu nemá čas


Vynikající prospěch, vědecká a odborná činnost, účast v soutěžích, jazykové znalosti, reprezentace města, další znalosti a dovednosti jsou předpokladem pro udělení stipendia města Ostravy. Mezi sedmnácti mladými lidmi, kteří ho v uplynulém akademickém roce získali, byla Kateřina Vařechová, studentka Lékařské fakulty Ostravské univerzity.

„Stipendium města se mi podařilo získat už v loňském akademickém roce. Částka 5 tisíc korun měsíčně mi významně pomáhala s pokrytím nákladů spojených se studiem. Město tak dává signál, že podporuje mladé, schopné a perspektivní lidi,“ konstatuje 28letá studentka doktorského studijního oboru Ochrana veřejného zdraví.

Rodačka z Ostravy vyrůstala v malebném městském obvodu Hrabová. Když žákyni páté třídy Základní školy Pas­kovská hrozila první dvojka, a to z matematiky, pomohl k vylepšení známky slib koupě želvy od tatínka. „Byla jsem pilné a cílevědomé dítě,“ vzpomíná Kateřina. „V kolektivu jsem patřila mezi tzv. šprty. Bavily mě humanitní obory, méně už matematika. Ve volném čase jsem doslova ležela v knížkách. Nikdy jsem nevynikala ve sportu. O přeskoku přes kozu se mi často zdálo v děsivých snech. Ráda vzpomínám na učitele ze základky, dali mi dobré základy pro budoucí studium.“

Ve svých patnácti letech netušila, jako řada vrstevníků, na jakou školu jít. Studium na gymnázium Čs. exilu (dnes Wichterlovo) nakonec vybrala maminka. Tatínek, profesí manažer v oblasti telekomunikací, chtěl mít z dcery ekonomku, ale to nebyl Katčin „šálek kávy“. Holt ta matematika! V té době vypomáhala brigádně v ordinaci praktického lékaře a začalo ji lákat medicínské prostředí. O podání přihlášky na Ostravskou univerzitu paradoxně rozhodl zase někdo jiný – nejlepší kamarádka!

S čerstvým maturitním vysvědčením začala v roce 2006 studovat obor Ochrana veřejného zdraví na zdravotně sociální, dnes už lékařské fakultě. Po bakalářském a magisterském studiu se chtěla dále vzdělávat a věnovat se vědecko-výzkumné práci. To bylo také důvodem nástupu na doktorské studium. Co si má laik pod pojmem Ochrana veřejného zdraví vlastně představit?

„Zaměřujeme se na prevenci onemocnění, ochranu a podporu zdraví obyvatelstva,“ vysvětluje magistra Vařechová. „Osobně se nejvíce věnuji epidemiologii chronických neinfekčních nemocí, které ovlivňují zdravotní stav obyvatel ve vyspělých zemích a podílejí se na vysoké nemocnosti a úmrtnosti. Jde např. o nádorová onemocnění, onemocnění srdce a cév, úrazy, cukrovku, obezitu, neurodegenerativní a jiné nemoci související s životním stylem, pracovním prostředím a sociálními podmínkami. V posledních letech narůstá počet těchto onemocnění, což souvisí se stárnutím populace a vystavení rizikovým faktorům. Představují velký problém i ve veřejném zdraví.“

Od globálních problémů lidstva se vracíme ke všedním denním radostem a starostem. Katka ráda vyrazí s přáteli do města, do kina, divadla, na koncert, nakoupit nějaký ten „hadřík“. Těší se na každou cestu do zahraničí, ale nepohrdne ani výletem na hory, za památkami. Když ji chytne zápal do cvičení, zajde si na pilates nebo jógu. Její největší neřestí je ale mlsání. „Ulítává“ na čokoládě a koláčích. Ve spojení s dobrou kávou je považuje za jednoznačný relax. Od mala byla velkým spáčem a tento koníček jí vydržel dodnes. „Nestává se, že bych se nudila. Moje krédo je: berte život s úsměvem a zkuste v něm hledat vždy to pozitivní. Někdy nás čekají těžké chvíle a kolikrát narazíme na nepěkné věci, ale je třeba se nějakým způsobem poprat se vším. Není lepší učitel než zkušenost,“ míní Kateřina.

Hodně spoléhá na domácí zázemí. „Moje rodina – to jsou ti nejúžasnější lidé na světě! Rodiče mě vedli ke vzdělávání a snažili se mi dát vždy to nejlepší. Za což jim oběma moc děkuji. Krásné vzpomínky mám na výlety s prarodiči, kdy děda neváhal následovat svoje vnučky na ty nejdivočejší atrakce v zábavních parcích. Mám také mladší sestru Zdenku, která se pečlivě připravuje na profesi nutriční terapeutky,“ představuje své nejbližší.

Silným poutem je Katka svázána s rodnou Ostravou. Za pozitivní považuje to, jak se v průběhu dvou desítek let výrazně změnil k lepšímu kolorit města. „Černá“, jak zpívá Jarek Nohavica, už dávno neplatí. Staré ustupuje novému, přitom se ale pamatuje na industriální památky a tradice. Vyzdvihuje Dolní oblast Vítkovice, která se stala významným centrem kultury a vzdělávání. Líbí se jí rozmach zoo, kde žijí zvířata s přírodou ve vzácné symbióze. Ostrava mládne. Důkazem jsou obě univerzity se stále pestřejší nabídkou studijních oborů a kvalitním zázemím pro studenty.

„Pro Ostravu byl vznik lékařské fakulty velice důležitý,“ podtrhuje Kateřina. „Největší tíha teď leží na kvalitě vyučujících a snaze studentů, jak budou svoji alma mater prezentovat. Nová budova fakulty v Zábřehu vytvořila pro výuku i vědecko-výzkumnou činnost výborné zázemí.“ Stipendistka města Ostravy v rámci doktorského studia vyučuje na lékařské fakultě odborné předměty z oblasti epidemiologie a veřejného zdravotnictví, spolupracuje na výzkumných projektech a zároveň je zaměstnancem Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví při LF. „V budoucnu bych ráda své studium úspěšně dokončila a pokračovala ve vědecko-výzkumné a výukové oblasti,“ dodává Kateřina Vařechová. Libor Vidlička


Strana 13

Z archivu města

Ostravský knihkupec a tiskař Julius Kittl


Julius Kittl patřil na přelomu 19. a 20. století k největším a nejschopnějším podnikatelům v oborech spojených s knihkupeckou, tiskařskou a nakladatelskou činností v Moravské Ostravě.

Na počátku stála koupě knihkupectví od dědiců předčasně zemřelého Reinharda Prokische, prvního ostravského knihtiskaře. Od dubna 1883 se tento obchod s knihami, papírenským zbožím, uměleckými předměty, hudebninami a hudebními nástroji a také půjčovna knih a hudebnin, akcidenční tiskárna a expedice novin nacházely na lukrativním místě na hlavním náměstí (něm. Ringplatz) v domě č. p. 26 (stál v místech nalevo od dnešního obchodního domu Baťa na Masarykově náměstí). Ve vedlejším domě provozoval obchod s oděvy starší bratr tiskaře Julia August Kittl.

Bratři Kittlovi pocházeli z Brna. Dědeček podnikal ve vlnařství a vlastnil manufakturu v Zábrdovicích (nyní část Brna), otec, než se stal oficiálem městské rady v Brně, obchodoval s kořením. Julius (nar. 1. 3. 1855) získal vzdělání v oboru bankovnictví, zájem o litografii a knižní obchod však zvítězil.

Vizitky, obálky, oznámení…

Po studiích knihtiskařství v Lipsku začínal provozováním tzv. akcidenční tiskárny na základě povolení z roku 1882, byla zaměřena na výrobu příležitostných tiskovin menšího rozsahu. Jednalo se např. o firemní, účetní tiskoviny, směnky, programy, pozvánky, vstupenky, plesové taneční pořádky, zásnubní a svatební oznámení, hlavičkové dopisy, formuláře žádostí, dodavatelské a přepravní listy, vizitky, firemní obálky, jídelní lístky, smuteční parte. V roce 1893 došlo k přestěhování rozrůstajícího se tiskařského závodu do nové budovy č. p. 268 na tehdejší Johannyho ulici (budova byla zbourána v roce 1963, stála nedaleko zastávky Sýkorův most v Sokolské třídě).

Městské noviny

Podnikatelský talent, odborná znalost oboru, píle, nápady i nezdolná Kittlova energie přispěly k prosperitě nakladatelské a vydavatelské firmy. V jeho podniku se tiskly německé i české noviny a časopisy, knihy, plakáty, spolkové stanovy, adresáře města. Za technické a umělecké provedení tiskařských prací získal ocenění na výstavách v Olomouci, Brně, Bruselu i Paříži. Vrcholem jeho aktivit bylo zahájení vydávání německých novin Ostrauer Zeitung 6. ledna 1889, které od dubna 1905 do konce června 1939 vycházely jako deník. Periodikum přinášelo informace z politického, kulturního i každodenního života ostravské společnosti. Staly se do jisté míry tiskem radniční politiky, která až do vzniku republiky v roce 1918 byla v rukou německých liberálů.

Julius Kittl se jako známý a úspěšný podnikatel zapojil do spolkového a veřejného života tehdejší Ostravy. V roce 1908 se stal náhradníkem v obecním výboru Moravské Ostravy. Spoluzakládal moravskoostravský živnostenský spolek, patřil mezi velmi aktivní členy turistického spolku Beskidenverein, pořádal koncertní vystoupení i umělecké výstavy ve svém hudebním a obrazovém salonu.

Vznikaly další tiskárny

Na začátku 90. let 20. století vlastnil reprezentativní budovu č. p. 109 na tehdejší Pittlerově ulici, která sloužila jak obytným, tak i podnikatelským účelům. Pozemky za ní až k Johannyho ulici postupně zastavěl tiskařskými provozy (včetně nemovitosti č. p. 268). V prvním desetiletí 20. století patřila Kittlova tiskárna k nejmodernějším tiskárenským a vydavatelským podnikům na Moravě. V roce 1906 pracovalo u Kittla 112 zaměstnanců (v obchodě 18, v tiskárně 94). Od září 1913 začal vydávat velmi rozšířené noviny Öster­reichische Morgenzeitung und Handelsblatt, jejichž redaktor Pavel Fischel se spolu s vydavatelem novin Prager Tagblatt Rudolfem Kellerem stali roku 1915 spolumajiteli firmy. V roce 1916 zřídili výše uvedení společníci novou tiskárnu v Přívoze v domě č. p. 546 (dnes U Tiskárny).

Nesmazatelná stopa

Julius Kittl zemřel ve věku 64 let dne 7. 6. 1922 ve svém vídeňském „Tuskulu“, kde trávil zasloužený odpočinek. S Ostravou byl spojen téměř čtyři desetiletí a zanechal v ní nesmazatelnou stopu. Jeho podnikatelské aktivity dokládají četné tituly německých i českých knih a periodik. Rovněž nádherná firemní záhlaví korespondence jsou svědkem umu a prosperity Kittlovy firmy ve své době. Ve 20. letech 20. století podnik převzala Společnost nakladatelství časopisů a tiskařského průmyslu Julia Kittla nástupce, Keller a spol. Po roce 1945 byla firma znárodněna a vytvořeny tiskařské, nakladatelské a knihkupecké podniky Svoboda vydávající deník Nová svoboda.

Tomáš Karkoszka, Jana Prchalová

Černé umění v Nové radnici


Archiv města Ostravy zve na tradiční zářijovou výstavu ve vestibulu Radnice města Ostravy. Ponese název Černé umění za časů černé Ostravy aneb Tiskařství v průmyslovém městě. Jejím cílem je seznámit návštěvníky s historií tiskáren na území Ostravy a připomenout mnohdy již zapomenutá jména spojená s tímto řemeslem jako Julius Kittl, Arnošt Hebling, Miloš Zapletal, Rudolf Vichnar a další. Vernisáž proběhne ve středu 2. září ve 14 hod. Výstava potrvá do 30. září. Veřejnosti je přístupná v pracovní dny od 8 do 19 hodin, v soboty a neděle od 9 do 19 hod.


Strana 14

Schůzka seniorů s vedením města


Na radnici se rodí Rada seniorů statutárního města Ostravy, která by sledovala problémy seniorů a byla nápomocná při jejich řešení. Pracovní schůzka primátora Tomáše Macury se zástupci Koordinačního centra seniorů Ostrava (KCSO), které vznik rady prosazuje, se uskutečnila 25. června. Přítomen byl náměstek primátora Zbyněk Pražák.

Senioři přišli s prvními podněty, jak usnadnit život starší generace. Jde například o návrhy na zavedení bezplatné přepravy MHD pro občany starší 65 let, podporu alternativní přepravy seniorů starších 70 let a osob se sníženou pohyblivostí k lékaři, na úřady a do zdravotnických zařízení pomocí zlevněného „senior taxi“, umožnění bezplatného parkování pro lidi nad 70 let u zdravotnických, kulturních a sportovních zařízení, u úřadů a hřbitovů a návrh na zajištění poskytování padesátiprocentní slevy na stání na vyhrazených místech pro seniory starší 70 let ze strany městských obvodů.

„Víme, že ne vše se dá prosadit ze dne na den. Rád bych ale ocenil vstřícný přístup a pochopení pro problémy seniorů jak ze strany primátora, tak náměstka Pražáka,“ zhodnotil výsledky setkání předseda KCSO Jaroslav Feix. (bk)

Autobusy na zemní plyn zlepší ovzduší


Větší komfort a pohodlí pro cestující MHD, ale také lepší životní prostředí. Takové jsou cíle projektů, které za podpory fondů Evropské unie, Programu švýcarsko-české spolupráce, ale také z republikových zdrojů realizuje Dopravní podnik Ostrava (DPO).

V rámci projektu s názvem Jezdíme s napětím, abyste byli spokojeni se rekonstruují a modernizují zastávky Městský stadion a Sport Aréna v ulici Závodní, tramvajová a autobusová nástupiště na zastávkách Kino Luna v Zábřehu či staví nová trolejbusová trať v délce cca 2,6 km od Sýkorova mostu po ul. Těšínskou s ukončením na budovaném terminálu Hranečník. Zatímco první dvě iniciativy jsou hrazeny z  ROP Moravskoslezsko, posledně jmenovaná v hodnotě asi 60 mil. korun je financována v 85 % z Programu švýcarsko-české spolupráce a 15 % z rozpočtu města. Součástí projektu je také nákup 12 nových trolejbusů z dotace ROP NUTS II Moravskoslezsko.

Významný pro město a jeho občany je projekt s názvem Přijedeme dýchat pro Ostravu, v jehož rámci DPO nahradí stávající dieselové autobusy novými vozy s pohonem na stlačený zemní plyn (CNG) a zároveň vybuduje infrastrukturu pro jejich provoz. Z dotace Ministerstva životního prostředí bude pořízeno 105 autobusů s pohonem na CNG, z toho 90 vozů s karoserií 12 m a 15 vozů s karoserií 18 m. Celkem 63 nových autobusů splní emisní normu EURO 2 a 42 normu EURO 3. Projekt na obnovu třetiny vozového parku autobusů novými bezbariérovými vozidly s pohonem na CNG zapadá do strategie Zelená a čistá Ostrava 2025, kterou dopravní podnik poprvé představil v roce 2013. (bk)

Zastávky na znamení se obnovují


Od neděle 30. srpna budou na základě pozitivních zkušeností z jiných měst v ostravské MHD znovu zavedeny zastávky na znamení s cílem odstranit zastavování tam, kde cestující nevystupují a nenastupují. 

Zatím se změna, považovaná za přínosnou i městskými obvody, bude týkat méně vytížených autobusových zastávek, především na linkách 46, 47 a 51, na nichž budou sledovány přínosy opatření. Měly by se odrazit na zvýšení cestovní rychlosti a v úspoře nákladů. Při rozjezdu vozidla je nejvyšší spotřeba paliva.

Zastávky na znamení budou na označníku opatřeny informačním textem. Změnou proti minulosti bude to, že cestující na zastávce nebude mít povinnost dávat znamení rukou, pouze bude muset stát tak, aby jej řidič autobusu v dostatečném předstihu viděl. Pokud bude na zastávce viditelně čekající cestující, řidič autobusu vždy zastaví.

Při výstupu z autobusu bude cestující zvukovým hlášením zastávek i textem na vnitřním informačním panelu informován o tom, že další zastávka je na znamení. Pokud bude chtít na takové zastávce cestující vystoupit, bude muset v dostatečném předstihu (aby řidič stihl bezpečně zabrzdit) zmáčknout buď tlačítko STOP (znamení k řidiči) nebo tlačítko otevírání dveří, kterým bude většina autobusů vybavena.

Od 30. 8. budou do režimu „na znamení“ převedeny zastávky: Kovošrot, Liščí, Nová Plesná, Nová Ves (zároveň bude zřízena i pro linku 54), Pomník RA, Spojovací, Statek, Stavebniny, Štěrkopísek, U Hůry, U Korýtka (současně bude zrušeno časové omezení), U Olší, U Zahrádek, Záuliční, Zelenina.

Jan Dvořák, koordinátor ODIS

Chcete mít pejska z třebovického útulku?


Útulek pro psy v Provozní 4 v Ostravě-Třebovicích má kromě pondělí otevřeno denně od 10 do 17 hodin, tel. kontakt 599 455 191. Aktuální nabídka psů je na http://utulekostrava.cz, a tak si může vybrat každý, kdo o pejska stojí a nabídne mu hezký vztah i péči. Od jara došlo v útulku k několika vylepšením provozu. Město Ostrava už také vybralo nového dodavatele veterinární péče pro útulek. Z osmi oslovených veterinárních pracovišť projevilo zájem jedno. Vybraná veterinární klinika má smlouvu jen do konce roku, nesmí překročit nejvyšší cenu služeb v hodnotě 605 000 korun. Město nechalo v útulku udělat interní audit hospodaření, ekonomické problémy nebyly zjištěny. (r)

Příležitost pro dobrovolníky


Máte chuť pomáhat druhým? Setkáváte se rádi s dětmi či starými lidmi? Jste ochotni darovat hodinu týdně lidem v nemoci a osamění? Stačí přijít na dobrovolnické centrum ADRA Ostrava první středu v měsíci (nejblíže 2. 9. kdykoli v mezi 13. a 17. hodinou) a dozvíte se více o dobrovolnictví v nemocnicích, na dětských odděleních a na odděleních následné péče. Pomáhat může každý. Informace na tel. čísle 605 784 584 nebo na www.adraostrava.cz. (d)

Statutární město Ostrava vyhlašuje IX. ročník ankety

Senior roku 2015


Návrhy na ocenění u příležitosti Mezinárodního dne seniorů může do 30. září  2015 zaslat každý, kdo zná ve svém okolí mimořádně aktivního (v konkrétní oblasti) člověka staršího 65 let, s bydlištěm na území města Ostravy, který výjimečným způsobem přispívá ke zlepšení života společnosti. V přihlášce je třeba uvést jméno, příjmení, věk, adresu bydliště, telefonický nebo e-mailový kontakt na kandidáta, zdůvodnění nominace, jméno a kontakt na předkladatele.

Současně vyhlašujeme kategorii Klub seniorů roku 2015, do které mohou občané nominovat klub (organizaci či sdružení) zaměřující se na aktivizaci seniorů a o němž se domnívají, že je svou činností zajímavý či výjimečný. V případě nominace klubu seniorů uveďte jeho název, adresu sídla klubu, jméno a kontakt na zástupce klubu, zdůvodnění nominace a kontakt na předkladatele.

Tipy posílejte do 30. 9. 2015 na adresu: Redakce Ostravská radnice, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava nebo e-mail: gbalcarikova@ostrava.cz. Na obálku nebo do e-mailu připište heslo Senior roku 2015 nebo Klub seniorů 2015.


Strana 15

Tým Ostrava!!! absolvoval přes 2 tisíce kilometrů dlouhý cyklistický maraton

Z Prahy do Prahy za pouhých 90 hodin


Téměř pět dnů, maximálně 111 hodin, v sedlech bicyklů má za sebou 238 závodníků ze 31 družstev v rámci 3. Opel Handy Cyklo Maratonu napříč Českem a Slovenskem. Stejně jako vloni se ve startovním poli neztratila ekipa města Ostravy.

Poslední červencové úterý vyrazil z pražského Václavského náměstí na trasu 2222 km dlouhou tým Ostrava!!! s primátorem města Tomášem Macurou, jeho náměstkyní Kateřinou Šebestovou, zastupitelem Martinem Štěpánkem, Radkem Kluchem, Janem Kulhavým, bratrem olympijského vítěze v závodu horských kol, téměř nevidomým Tomášem Kráčalíkem, jeho vodičem Tomášem Grygierem, a Petrem Šebestou.

Na trati přes Liberec, Pardubice, Jeseníky-Dlouhé Stráně, Ostravu, Levoču, Košice, Piešťany, Brno, České Budějovice a Teplice zpět do hlavního města závodníky čekalo 24 kontrolních bodů. Každý člen družstva musel v sedle bicyklu absolvovat minimálně 100 km. 

Novinkou letošního ročníku byla 13 km dlouhá časovka družstev, se startem a cíle u ostravské Nové radnice. Tady na dvou stacionárních kolech dobrovolníci „vyjeli“ 21 500 „charitativních“ korun. Peníze spolu s financemi od členů ostravského družstva pomohou studentovi Radku Naňákovi, který je po úrazu v péči Rehabilitačního ústavu v Hrabyni, prožít v září zážitkový víkend v přírodě. Šek na 50 tis. korun od sponzorů závodu získal také Tomáš Kráčalík.

Vítězem závodu se stal tým Desafío z jižní Moravy (75:45 h), Ostravané dojeli na hezkém 20. místě (90:37 h). Partnery týmu Ostrava!!! byly firmy Kodecar, Bikomatic a Nutrend.  (vi)

Na antuce o tenisové tituly


Po čtvrtstoletí se do Ostravy vrací republikový šampionát v tenisu. Antukové dvorce SC a TJ Baník v Komenského sadech budou od 17. do 21. srpna hostit PPL Cup 2015 – mistrovství ČR mužů a žen. Bez Berdycha, Kvitové a dalších předních tenistů se o tituly utká domácí tenisová špička.

Do hlavní soutěže se kvalifikovalo 32 hráčů a hráček z oblastních tenisových svazů a kvalifikačních turnajů. Hrát se budou také čtyřhry. V prvních třech dnech se bude na osmi kurtech začínat v 9.30, v 10 a 11 hod. Semifinále dvouher a finále čtyřher přijde na řadu ve čtvrtek od 11 hod. Finálové zápasy dvouher žen a mužů začnou v pátek od 13 hod. Mistr a mistryně ČR si kromě titulu připíší na konto 60 resp. 40 tisíc korun, celkem bude na odměnách rozděleno 255 tisíc korun. Tenisoví fanoušci mají vstup na zápasy turnaje volný.

Pořadatelé z Českého tenisového svazu připravili na 19. srpna charitativní sportovní odpoledne pro děti z Dětského domova ze Slezské Ostravy a Diakonie Náruč z Vítkovic. (vi) 

Změna: Ostrava Aréna


Jedenáct let nesla vítkovická hala, pů­vod­ně Palác kultury a sportu, název ČEZ Aréna. Po skončení sponzorské smlouvy mezi energetickým gigantem ČEZ a městskou společností Vítkovice Aréna, provozovatelem objektu, se od začátku července hala jmenuje Ostrava Aréna. Podle vyjádření obchodního ředitele Vítkovice Aréna Jana Kosteckého společnost hledá nového strategického partnera, se kterým by měla být uzavřena minimálně pětiletá dohoda. (liv)

Kam za sportem

OSTRAVSKÝ CHACHAR. Mezinárodní den cyklistiky v Ostravě s podporou města organizují pořadatelé ze sdružení Max Cursor poslední srpnový víkend v Bělském lese se startem i cílem u restaurace Koliba. Cross country se pojede 29. 8. Závody dětí odstartují mezi 9.30 a 12 h, dospělí od 13 do 14 h. Maraton pošle 30. 8. cyklisty od Koliby na 50km trať. Závody dětí se jedou v 9 a 10 h, hlavní závod v 11 h. K účasti ve všech kategoriích je třeba se přihlásit a uhradit startovné v on-line systému na www.ostravskychachar.cz. Bude to možné i na místě.

OSTRAVSKÝ MARATON. Už po 54. se poběží Ostravský maraton. Záštitu převzal první náměstek primátora Lumír Palyza. V neděli 6. 9. bude mít start a cíl u Trojhalí na Nové Karolině. Dva okruhy povedou ulicemi a parky Moravské a Slezské Ostravy a Vítkovic. Vytrvalci vyrazí na trať dlouhou 42 195 metrů  v 10 h. Rámcové závody: koloběžky na 21 km (9.30), 5 km, 10 km a štafety (10.30). Registrace závodníků na www.ostravskymaraton.cz.   (liv)

Baník se po 56 letech stěhuje


FC Baník Ostrava vstoupil do ligové sezony 2015–16 dvěma prohrami v Brně a na Spartě. Přes nedůvěru části příznivců a odhady odborníků, kteří vesměs Baník pasují do role kandidáta sestupu, chce hrát v Synot lize důstojnou roli.

„Naším cílem je narovnat vztahy kolem klubu. Závěrem července nám na Bazalech končí první etapa nájemního vztahu s městem, který je koncipován dlouhodobě. Věřím, že se nám podaří vztahy normalizovat,“ řekl na předsezónní tiskové konferenci člen představenstva FCB Matouš Hába. Baník opouští po 56 letech stadion na Bazalech, který mu nyní slouží jako tréninkové centrum. Ligové a pohárové zápasy bude hrát na Městském stadionu ve Vítkovicích.

Poprvé se FC Baník představí na domácím hřišti ve třetím kole proti Mladé Boleslavi (sobota 8. 8., 20.15). Termín dalšího domácího zápasu Baník–Slavia (22. 8., 17) se může v případě zařazení do nabídky TV přenosů ještě změnit. (vi)

Vítkovičtí hokejisté v Lize mistrů


Pod vedením trenérů Ladislava Svozila a Jakuba Petra vstoupili hokejisté HC Vítkovice Steel do přípravy na novou extraligovou sezonu. Zpestří si ji přátelskými zápasy, účastí ve Steel Cupu v Třinci a zejména zápasy v základní skupině Ligy mistrů. V rámci třineckého turnaje narazí na Košice (12. 8.), ruský Nižný Novgorod (13. 8.) a Třinec (14. 8.). V Ostrava (dříve ČEZ) Aréně sehrají přátelák se Sn Bratislava (18. 8., 17). Ve tříčlenné skupině Ligy mistrů přivítají Vítkovice doma mistra Německa Adler Mannheim (23. 8., 17) a Něman Grodno z Běloruska (4. 9., 17.30). V úvodním domácím extraligovém zápase hostí Vítkovičtí 13. září brněnskou Kometu. (vi)


Strana 16

Blahopřejeme

Manželé Araňka a František Drozdkovi z Michálkovic si před primátorem zopakovali svoje ANO

Šedesát „diamantových“ let spolu


Jak prožít šedesát let spolu a neztratit vzájemnou lásku a náklonnost? Příklad manželů Araňky a Františka Drozdkových z Ostravy-Michálkovic na to dává jednoduchou odpověď. Je třeba vést činorodý a pracovitý život a nevěnovat se jenom sobě, ale také druhým. Posuďte sami. Oba zvládli ukončit dvě vysoké školy, oba pracovali ve školství a věnovali se výchově mladé generace. Paní Araňka dětí s postižením. Mnohdy je to stálo hodně sil, ale na druhé straně je to naplňovalo a stalo se nejenom povoláním, ale také koníčkem.

K udržení kondice a vitality jim pomáhal a stále pomáhá sport a také cestování. S tím začali v roce 1967, kdy se vydali trabantem na cestu k moři do Bulharska. Od té doby navštívili řadu dalších evropských zemí, projeli Rusko a posledních sedm let si zamilovali jedno místo v Chorvatsku, kam jezdí pravidelně se svými vnoučaty a teď už i pravnoučaty. Neláká je při tom jen moře a odpočinek. Zejména v poslední době si oblíbili i návštěvy zahraničních divadel a zhlédli představení v operních domech v Paříži, Vídni, Berlíně, v divadle v Budapešti či na bratislavské Nové scéně.

„Vždy si něco vyhledáme a uděláme si radost,“ tvrdí manželé Drozdkovi s tím, že nuda jim rozhodně nehrozí a televizi zapínají až pozdě večer na zprávy. Paní Araňku třeba kromě zahrady zaměstnalo v minulých dnech šití pro taneční kroužek ze základní umělecké školy, kam chodí i její vnučka a pravnučka. Pětadvacet sukniček a kalhotek, nějakých 200 hodin práce. „Ale proč ne, děcka mají radost a já taky,“ usmívá se.

Araňka a František Drozdkovi o sobě říkají, že jsou jen obyčejní lidé z Michálkovic a to, že jsou spolu 60 let, nepovažují za nic výjimečného. Jinak to ale vidí jejich okolí. I proto si 20. června v obřadní síni Nové radnice zopakovali svoje „ANO“ a stvrdili tak vůli vykročit spolu dalším životem. Diamantovou svatbu oddával ostravský primátor Tomáš Macura, který měl pro „mladý“ pár jen slova úcty a obdivu. Blahopřejeme i my. (bk)

Projekt města

Dětem vaří v jídelnách zdravě a chutně


Finále soutěže kuchařů a kuchařek školních jídelen v rámci projektu města Ostravy Školní jídelny zdravě a chutně hostila Střední škola společného stravování v Krakovské ulici v Hrabůvce. Prvního korespondenčního kola se v květnu zúčastnilo 25 jídelen mateřských a základních škol z Ostravy a Vratimova.

Kuchaři měli za úkol sestavit a uvařit tříchodové menu moderní české kuchyně, snímek s recepturou a kalkulací zaslat pořadatelům. Pro porotu nebylo jednoduché vybrat pětici finalistů, která 16. června poměřila své kulinářské umění v gastrocentru SŠSS Krakovská.  Hodnotily se uplatnění zásad správné výživy, vzhled a úprava, využití a zpracování surovin, nápaditost a originalita.

Kdo byl nejlepší? Nakonec vyhráli všichni. Vladimír Lesa si odnesl cenu za nejchutnější pokrm. Uvařil rajskou polévku s těstovinovou rýží, k závitku z králičího masa se špenátem a žampiony servíroval brambory s jarní cibulkou. Jako moučník nabídl tvarohovou pěnu s ovocem. Zkušený kuchař ze ZŠ I. Sekaniny v Porubě vaří od vyučení téměř výhradně pro školní děti. „Vždy jsem se snažil držet zásady, pro děti to nejlepší. Jestli vařím doma? Manželka je také kuchařka, takže o víkendu vaří ten méně unavený,“ přiznal Lesa.

Další ceny získaly: Radka Čechová, ZŠ a MŠ Volgogradská Zábřeh (za nejzdravější pokrm), Martina Ráczová, MŠ Matrosovova Mariánské Hory (za nejoriginálnější pokrm), Slávka Kopasová, ZŠ a MŠ A. Kučery Hrabůvka (pro nejzručnější kuchařku), Eva Adamcová, MŠ Za školou Zábřeh (za nejnápaditější český pokrm). V celostátním finále, které se uskuteční 25. srpna v Praze, bude Ostravu reprezentovat tým ze ZŠ a MŠ Volgogradská.

Vyhlášení výsledků se zúčastnili náměstek primátora Zbyněk Pražák, představitelé sponzorů, nechyběla zástupkyně Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Jitka Krmíčková. Její přítomnost potvrdila podporu, které se ostravský projekt k 70. výročí vzniku školního stravování Školní jídelny zdravě a chutně těší také ze strany státních orgánů. (vi)