Říjen 2015

Říjnové vydání měsíčníku Ostravská radnice

titulka

 

 

 

Ostravskou radnici si můžete stáhnout také ve formátu pdf.

Uvnitř listu

  2 Podpoříme ‚kotlíkové dotace‘

  3 Na Hranečníku roste terminál

  6 Máme statečné strážníky

  9 Vy se ptáte, radnice odpovídá

10 Bezruči slaví sedmdesátiny

12 Na slovíčko s kynologem

16 Foto mozaika ze Dnů NATO


Strana 1

Brundibár po 72 letech


Skladatel Hans Krása a spisovatel Adolf Hoffmeister napsali v roce 1938 dětskou operu, která v  nastudování dětí měla premiéru 23. září 1943 v židovském ghettu v Terezíně. Měla ukázat členům komise mezinárodního Červeného kříže, jak nacisté „pečují“ o zdejší obyvatele. Stojí za povšimnutí, že operu Brundibár uvedlo Národní divadlo moravskoslezské v květnové premiéře v roce 2001. Nápad obnovit premiéru se zrodil ve Volgogradu, partnerském městě Ostravy. Na inscenaci se podílely čtyři mládežnické soubory – Volgogradský dětský symfonický orchestr, skupina perkusí pod názvem Maličká země, Dětské hudební divadlo Si-Mi-Re-Mi-Do Gardens a chlapecký pěvecký sbor Gvura. Za dirigentským pultem stanul Jurij Ilinov, šéf dirigent Státní opery ve Volgogradu.

Premiéru opery Brundibár uvedly volgogradské děti v Domě kultury města Ostravy 23. září na základě pozvání města. Mladí ruští umělci ve věku 10 až 15 let se představili také v opavském kulturním domě v rámci festivalu Bezručova Opava. Součástí návštěvy byl 23. září i symfonický koncert v sále Janáčkovy konzervatoře v Ostravě.

Program krátkého ostravského pobytu byl pro téměř stovku dětí z Volgogradu nabitý. Hodně zkoušely a připravovaly se na vystoupení, stihly však návštěvu zoo, zavítaly také do Hrabyně na prohlídku Národního památníku II. světové války. Na Magistrátu města Ostravy je přivítal náměstek primátora Zbyněk Pražák. Připomněl, že představení opery Brundibár se koná na den přesně po 72 letech, a ocenil, že děti ve spolupráci s pedagogy a umělci vzaly na sebe povinnost připomenout, co děti v době války tak statečně předvedly. Vystoupení volgogradských dětí se tak stalo pomyslnou tečkou za letošními oslavami 70. výročí ukončení druhé světové války. (k)

O čem se mluví

V provozu je speciální protikorupční telefonní linka

Městské společnosti čeká audit


Poradenská společnost EY získala zakázky města Ostravy na realizaci forenzního auditu Městské nemocnice Ostrava a dalších devíti městských společností: Dopravní podnik Ostrava, Vítkovice Aréna, OVA!!!CLOUD, Dům kultury Akord, Dům kultury města Ostravy, Sareza, Ostravské komunikace, Ovanet a Ekova Electric.

Audit začíná v těchto dnech zkoumat hospodaření institucí za roky 2011–2013 (v případě městské nemocnice do r. 2014) v oblasti účetnictví, nakládání s majetkem, zadávání veřejných zakázek i případnou korupci. EY rovněž zřizuje speciální linku pro veřejnost i zaměstnance dotyčných společností (tel. 731 62 72 92), kam lze anonymně nahlásit případná podezření na korupci. Kontaktovat tuto firmu lze také na e-mailové adrese forenzni.audit@cz.ey.com. Na zakázce se budou podílet experti Fakulty dopravní ČVUT, mezinárodní společnosti Gleeds specializované na stavební poradenství a soudní znalci v oblasti IT a oceňování nemovitostí.

„Zvolené časové období i výběr společností je mimo jiné reakcí na různá podezření ohledně možného korupčního a jiného nezákonného jednání i v souvislosti s mediálně známou kauzou Dědic. Audity by měly být u všech společností hotovy do šesti měsíců,“ upřesnil primátor města Ostravy Tomáš Macura. (k)

Superpočítač už pracuje


Salomon, čtrnáctý nejvýkonnější superpočítač v Evropě a 40. na světě, který od 15. září provozuje Národní superpočítačové centrum IT4Innovations při VŠB-TU, posunul Ostravu a Českou republiku mezi počítačovou elitu. Získali jsme špičkový nástroj, který v dlouhodobé perspektivě přinese benefity pro český průmysl a ekonomiku. Kapacita Salomonu více než dvacetinásobně převyšuje výkon dosavadního superpočítače Anselm. (bk)


Strana 2

Také pro Ostravany se rýsuje reálná možnost levněji pořídit nové topení

Podpoříme ‚kotlíkové‘ dotace


Ostravané dosáhnou na výměnu starého kotle za nový, ekologický, prakticky s nulovými náklady. V reakci na zprávu úřadu Moravskoslezského kraje o přípravě žádosti o poskytnutí první části podpory z Operačního programu Životní prostředí 2014–2020 na tzv. kotlíkové dotace o tom informoval primátor Tomáš Macura.

Z podpory 469 milionů korun z evropských peněz a slibovaného příspěvku z rozpočtu kraje budou moci příští rok obyvatelé kraje získat při modernizaci domácího topeniště dotaci do výše až 90 procent nákladů na nový kotel. „Budeme iniciovat, aby městští radní a zastupitelé přijali co nejdříve takové usnesení, které umožní všem obyvatelům Ostravy získat z rozpočtu města dalších 10 procent z ceny kotle, to znamená, že by výměnu stávajícího přístroje za nový moderní kotel zvládli v ideálním případě bez použití vlastních finančních prostředků,“ upřesnila náměstkyně primátora Kateřina Šebestová.

Mechanismus, jakým město tyto prostředky zajistí, popsala: „Ročně budeme mít v rozpočtu připravených 10 milionů korun, abychom v průběhu tří let postupně přispěli obyvatelům města na výměnu starého kotle za nový. Dohromady se tak může jednat až o 30 milionů, které přispějí ke zlepšení ovzduší v Ostravě.“

Výměna jednoho kotle znamená úsporu emisí prachu v objemu až 100 kilogramů ročně. Modernizace domácích topenišť je tak jednou z možností, jak rychle a účinně zlepšit kvalitu ovzduší. Podle předpokladu by mělo být v průběhu tří let vyměněno až 3 tisíce kotlů. Každá koruna vynaložená na tento účel je pětkrát efektivnější než u průmyslových investic.

Město připravuje informační kampaň, o které se dozvíte více na webových stránkách www.dychamproostravu.cz. (bk)

Den otevřených dveří

28. října vás zveme na radnici!


Tradičně ve státní svátek 28. října, kterým si připomínáme založení Československa v roce 1918,  se pro veřejnost otevřou reprezentační prostory Radnice města Ostravy. Před 85 lety ve zbrusu novém  objektu vítal první návštěvníky starosta Moravské Ostravy Jan Prokeš, hlavní iniciátor výstavby nové budovy městského úřadu.

Od 13 do 18 hodin si mohou lidé prohlédnout reprezentační prostory radnice v doprovodu průvodců a vydat se na ochoz vyhlídkové věže radnice zdarma. Tematicky se letošní oslava ponese v duchu hesla Měníme Ostravu na čistou. Součástí programu bude mj. zábavně vzdělávací expozice ekologických aktivit ve městě, představí se imisní měřicí vůz či edukativní prezentace zaměřená na likvidaci odpadu, vzducholoď měřící kvalitu ovzduší, elektromobil či vozítka na alternativní pohon apod. Lidé se mohou seznámit s prací společnosti OZO, která předvede, jak se ve speciálním autě myjí kontejnery, jak se separuje odpad aj. Nebude chybět dětská meteostanice a edukativní show Výzkumně energetického centra při VŠB-TU Smokeman zasahuje.

U příležitosti 97. výročí vzniku ČSR pořádá Ostrava 28. října v 10 hodin u Památníku bitvy u Zborova v Husově sadu pietní akt s účastí představitelů státu, kraje, města, politických stran, společenských organizací, zahraničních hostů a občanů.(k)

Ze zasedání zastupitelstva města Ostravy

Finanční správa ČR přesune z Prahy do Ostravy agendu správy daně z přidané hodnoty u tzv. neusazených plátců. V regionu díky tomu vznikne 50 nových pracovních míst. Dalších 32 míst přibude v souvislosti s novou agendou elektronické evidence tržeb. V průběhu 8. zasedání Zastupitelstva města Ostravy ve volebním období 2014–2018 konaného 9. září o tom informoval primátor Tomáš Macura. K přenesení pracovních míst z hlavního města by mělo dojít k 1. 7. 2016.

„Zvýšení počtu pracovních míst a přesun části agendy z Prahy do Ostravy je pozitivní zprávou. V úsilí o přesun celých agend z centra do regionů budeme pokračovat,“ uvedl Tomáš Macura. Rozhodnutí generálního ředitele Generálního finančního ředitelství Martina Janečka o postoupení jedné z agend na Ostravsko předcházela jednání primátora s místopředsedou vlády a ministrem financí Andrejem Babišem na téma zajištění nových pracovních míst pro Ostravu a ostravskou aglomeraci například přesunutím některých specializovaných činností státní správy.

Zastupitelé dále projednali téměř 150 programových bodů. Velký prostor věnovali analýze situace v Městské nemocnici Ostrava a seznámili se s novým zastupujícím ředitelem MNO Josefem Grocholem. Rozhodli se rovněž vyjádřit podporu horníkům hlubinných dolů bojujícím o právo na předčasný důchod.

Sportovní příznivce potěšilo, že zastupitelé akceptovali žádost hokejového klubu HC Vítkovice Steel o neinvestiční dotaci ve výši 1200 tisíc korun na účast v Lize mistrů. Uspěl také fotbalový FC Baník, když zastupitelé souhlasili s přidělením mimořádné účelové dotace na podporu výchovy mládeže a provoz sportovní infrastruktury ve výši 4 mil. korun na období od 1. 7. do 31. 12. 2015.

Zápis z jednání lze najít na webových stránkách města v sekci Úřad – Město a jeho orgány – Zastupitelstvo města – Usnesení, výsledky hlasování, zápisy. (bk)

Aktuálně

Debata osobností o rozvoji města a kraje

Palčivé problémy regionu – snižování nezaměstnanosti či prevence odlivu mladých a vzdělaných lidí – to byla hlavní témata debaty Euro Business Break­fasts. která se konala 21. září v hale Gong v Ostravě. Diskusi otevřel ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek, pokračovaly v ní osobnosti byznysu a státní správy. Ostravský primátor Tomáš Macura hovořil mimo jiné o podpoře alternativních pohonů v dopravě jako příspěvku k ozdravení ovzduší ve městě. Zdůraznil význam podpory vzdělanosti a podnikání jako dlouhodobé investice pro rozvoj města a regionu. (ph)

Zoo pro záchranu slonů

Městské zastupitelstvo schválilo 9. září převedení první části sbírky vyhlášené ostravskou zoo na konto berlínského Leib­nizova výzkumného institutu pro výzkum zvířat, který se zabývá výzkumem nemocí slonů. Jedná se o čtvrt milionu korun! „Je to poprvé, kdy můžeme poskytnout tak velké finanční prostředky na výzkum nemocí vyhubením ohrožených zvířat, které pomohou nejen jedincům chovaným v lidské péči, ale i zvířatům ve volné přírodě. Napomáháme tak  jejich přežití a zachování pro další generace, čímž naplňujeme jedno z nejdůležitějších poslání moderních zoologických zahrad,“ ocenil rozhodnutí zastupitelů ředitel zoo Petr Čolas. (bk)

Kampaň pro útulek

Ostrava zahájila kampaň k větší propagaci třebovického městského útulku. Cílem je, aby si z něj lidé osvojovali více psů, čímž by se uvolnily kapacity a snížily náklady. Důvodem přeplněnosti útulku byla zimní infekce parvovirózy, kvůli níž musel být dočasně uzavřen. „Zpřísněním provozního řádu navíc došlo k prodloužení izolačních a karanténních lhůt,“ vysvětlil primátor Tomáš Macura. Aktuálně je v zařízení okolo 90 psů, z toho asi 50 vhodných k odběru. Podrobnosti čtěte na straně 14. (bk)

Zastupitelstvo 14. října


Po mimořádném Zastupitelstvu měs­ta Ostravy, které proběhlo první říjnový den, se 10. zasedání vrcholného orgánu statutárního města Ostravy uskuteční ve středu 14. října od 9 hodin. Jednání je veřejné a občané ho mohou sledovat z galerie u jednacího sálu v Nové radnici. (r)


Strana 3

Město investuje

Přestupní uzel pro autobusy, tramvaje a trolejbusy má být dokončen v lednu

Na Hranečníku podle harmonogramu


Výstavba nového přestupního terminálu na Hranečníku přinese obyvatelům i lidem dojíždějícím do krajského města za prací, nákupy či zábavou řadu benefitů. „Pro Ostravany bude kladem už jen to, že se v ulicích nebudou tolik objevovat autobusy se spalovacími motory. Lidé přestoupí na elektrickou trakci a použijí ekologickou dopravu,“ vysvětluje resortní náměstek primátora Ivo Hařovský.

Dopravní terminál přispěje ke zkvalitnění provozních podmínek vozidel hromadné dopravy, zvýšení komfortu a bezpečnosti cestujících a optimalizaci přestupování mezi autobusovými linkami příměstské dopravy, tramvajovými a nově i trolejbusovými spoji MHD. Současně na Hranečníku vznikne prostor pro konečné zastávky linek příměstské dopravy a záchytné parkoviště pro osobní motorová vozidla s kapacitou 84 stání a pěti místy pro parkování vozidel přepravujících tělesně postižené. Pro zaměstnance DPO a dalších dopravců zde vyroste objekt sociální vybavenosti, ve kterém bude serverovna, umývárna, odpočinková místnost pro řidiče a další vymoženosti. Cestující tu naleznou dvě zastřešená nástupiště, kryté chodníky, čekárnu, WC a umývárnu, telefonní automat, bufet, prodejnu novin a časopisů.

Výhodou terminálu je, že bude mít společnou zastávku tramvají a trolejbusů ve směru do centra. Čekání na přípoj nebude dlouhé. Tramvaje pojedou v průměru v pětiminutovém intervalu, večer a o víkendech v desetiminutovém. Trolejbusy budou ve špičce odjíždět co tři minuty, mimo špičku a v době víkendu co deset minut. Bude zde konečná všech autobusových linek končících už dnes na Hranečníku a linek, které pokračují do centra. Trasy příměstských autobusů jedoucích přes Vítkovice na ÚAN, ArcelorMittal a po Rudné do Ostravy-Poruby budou zachovány.

Stavba přestupního dopravního uzlu Hranečník byla zahájena v červnu 2014. Přeloženou tramvajovou trať uvedli do zkušebního provozu 10. 8. 2015. Dokončení celé stavby je plánováno na leden 2016. Celkové náklady stavby včetně DPH jsou 152 mil. Kč, přičemž dotace z Ministerstva financí ČR činí 70 223 mil. Kč, zbytek je hrazen z rozpočtu města Ostravy. (bk, osr)

Rekonstrukce Nádražní

Návrat provozu se blíží


Tramvaje jezdí podle jízdního řádu, výkopy se zasypávají, dělníci ukládají obrubníky a dláždí žulové okraje vozovky. První etapa rekonstrukce Nádražní ulice v úseku mezi Stodolní a křižovatkou s ulicí 30. dubna se pomalu, ale jistě blíží k cíli.

Její čtvrtá fáze zaměřená na obnovu komunikací a chodníků by měla skončit do 30. října, potom se tu vrátí automobilový provoz. Zatím ale stále platí, že je tento úseku Nádražní pro veškerou dopravu uzavřen, vjezd je umožněn pouze dopravní obsluze ve směru z Přívozu do centra. První etapa rekonstrukce Nádražní ulice má být ukončena do konce tohoto roku.

Zahájení druhé etapy, která se týká úseku od Stodolní ulice po křižovatku s ulicí 28. října, je plánováno na první polovinu příštího roku. Celkové náklady na stavbu jsou odhadovány včetně DPH na 165 milionů korun. Modernizace zahrnuje vedle obnovy tramvajové trati, komunikací a chodníků také rekonstrukci inženýrských sítí – vodovodu, kanalizace a plynovodu. (bk)

Hostíme Evropské dny handicapu


Asociace Trigon pořádá s podporou města Ostravy od 5. do 8. října XXIII. evropské dny handicapu zaměřené na integraci handicapovaných, občanskou solidaritu a lidskou důstojnost. Záštitu nad akcí převzal primátor Tomáš Macura.

Odborníci od nás i ze zahraničí si v pondělí 5. 10. na konferenci v hotelu Imperial vymění zkušenosti v oboru psychického zdraví dětí. Ve stejný den se na Masarykově náměstí od 10 do 18 h koná jarmark s prodejní výstavou nevládních organizací. Úterý 5. 10. (9-15 h) bude v hale ve Varenské ulici patřit Evropskému poháru pro fotbalisty s handicapem. Během galavečera ve středu 7. 10. (18) v Domě kultury města Ostravy pořadatelé udělí podesáté ocenění Křišťálový kamínek pro mimořádně aktivní handicapované osobnosti a odborníky z oboru. Ve foyer bude k vidění výstava Červená, modrá fiala aneb Zpěv a tanec spojují. Vstup na všechny akce Evropských dnů handicapu, jejichž program najdete na www.asociacetrigon.eu,  je volný. (vi)

Prohlubování vztahů s investory


Od svého nástupu do funkce věnuje primátor Tomáš Macura pozornost rozvoji kontaktů se zahraničními investory působícími v Ostravě. Vzájemná komunikace je podle něj důležitým prvkem při zkvalitňování investičního prostředí.

Ostrava láká k investování díky svému aktivnímu přístupu. Potřeby investorů je však zapotřebí stále mapovat, například zda cítí potřebnou nabídku ze strany trhu práce. Důležitá je také transparentnost a otevřenost vedení radnice.

Tomáš Macura se 24. září setkal v kancelářském objektu Nová Karolina Park se zástupci společností Passer­invest Group, ABB a AXA Assistance. Reprezentovali je Radim Passer, ředitel Passerinvest Group, Hannu Kasi, generální ředitel ABB ČR, a za AXA Assistance Jan Čupa, ředitel regionu střední a východní Evropa. Setkání si nenechal ujít také zástupce agentury CzechInvest Filip Chlebiš. Primátor s investory diskutoval o vzájemné spolupráci v oblasti lidských zdrojů a vzdělávání s cílem zvyšovat kompetence uchazečů o zaměstnání nejen ve smyslu technického vzdělávání, ale také jazykové vybavenosti. (ph)


Strana 4

Setkání se zahraničními diplomaty

MAKEDONIE. První náměstek primátora Lumír Palyza přijal 15. září v radnici velvyslance Makedonské republiky Paskala Stojčeského. Host hovořil o podpoře hospodářské spolupráce na firemní úrovni, rozšiřování kontaktů v oblastech školství, kultury, turistiky, sportu apod. Jednal také s krajským hejtmanem Miroslavem Novákem a představiteli Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje. (vi)

POLSKO. Rozvoj příhraniční spolupráce v hospodářské a kulturní oblasti i problematika polské menšiny v České republice  patří mezi priority nového generálního konzula Polské republiky v Ostravě Janusze Bilského. Zmínil také nezaměstnanost, významné téma na obou stranách společné hranice. Kariérního diplomata z Lodže, který byl do funkce jmenován v srpnu tohoto roku, přijal 17. září v radnici  primátor Tomáš Macura. (bk)

ITÁLIE. Propagovat Ostravu a moravskoslezský region jako turisticky velmi atraktivní lokalitu přislíbil velvyslanec Italské republiky Aldo Amati, který do radnice zavítal 18. září. Zajímal se rovněž o hospodářský rozvoj města, konkrétně o působení italských firem v Ostravě a okolí. Svého hostitele ostravského primátora Tomáše Macuru pozval na podzimní akce pořádané italským velvyslanectvím v Praze. (ph)

THAJSKO. Velvyslance Thajského království v ČR Naronga Sasitorna přijal primátor Tomáš Macura 18. září v reprezentačních prostorách radnice. Host z daleké Asie Ostravu navštívil letos již podruhé. Rád by u nás podpořil setkávání s tradiční  kulturou jeho země, vystoupení thajských umělců či pořádání výstav. Setkání s chargé d´affaire Thajska se zúčastnila náměstkyně primátora Kateřina Šebestová. (ph)

RUSKO. Po nástupu na post generálního konzula Ruské federace se sídlem v Brně přijel na první návštěvu ostravské radnice Alexandr Nikolajevič Budajev. Hosta přijal náměstek primátora Zbyněk Pražák. Ruský diplomat mimo jiné ocenil vysokou úroveň spolupráce mezi jeho úřadem a městem Ostravou, nebo důstojný průběh oslav 70. výročí konce války ve městě. Setkání byl přítomen honorární konzul Ruské federace v Ostravě Aleš Zedník. (vi)

Poděkování dárcům krve


Letos už druhá stočlenná skupina bezpříspěvkových dárců krve převzala 7. září v obřadní síni Radnice města Ostravy Zlaté medaile prof. MUDr. Jana Janského za čtyřicet odběrů uskutečněných v Krevním centru Fakultní nemocnice Ostrava.

Spolu s místopředsedou Oblastního spolku Českého červeného kříže Pavlem Vondráškem jim je za jejich „humánní a velice lidskou činnost, která dává mnohým nemocným naději,“ předal náměstek primátora Zbyněk Pražák. Přítomni byli zástupci zdravotních pojišťoven, krevního centra a další. „Je velkou pravdou a nejen prázdnou frází, když kolem sebe často slýcháme: Daruj krev, daruješ život! Vy jste tento slogan naplnili obrovským skutkem. Patří vám dík nejen těch, kterým jste pomohli navrátit zdraví, ale i celé naší společnosti,“ ocenil činnost dárců krve Zbyněk Pražák a jeho slova hladila po duši. „Je hezké, že si lidé, že si město umí toho, co děláme, vážit,“ svěřila se Pavla Bezručová ze Slezské Ostravy. (bk)

Jak důležitá je první pomoc?


Ušlechtilá myšlenka prezentována populární a atraktivní formou. Taková je akce Českého červeného kříže Hrad žije první pomocí. Osmý ročník se konal 13. září na Slezskoostravském hradě za účasti náměstka primátora Zbyňka Pražáka. Představily se složky Integrovaného záchranného systému, nechyběl program pro veřejnost. Aktivity pro děti nachystali strážníci, hasiči, policisté nebo skauti. Dospělí si nechávali změřit krevní tlak, hladinu cukru nebo vyzkoušeli poskytnutí první pomoci na figuríně. (bk)

Nepřehlédněte

Úřad práce také v Zahradní


Nové prostory pro klienty i zaměstnance Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Ostravě slouží od 29. září na adrese Zahradní 368/12, Moravská Ostrava (naproti vchodu do AFK – kina Vesmír). Prostory byly částečně upraveny a dovybaveny, v budově jsou umístěny také kanceláře provozních činností a vedení pobočky.

V přízemí mohou klienti vyřizovat své záležitosti při zabezpečení poradenství v oblasti zaměstnanosti a rekvalifikací. V dalších patrech jsou poskytovány služby trhu práce vč. činností při realizaci aktivní politiky zaměstnanosti (APZ), jakými jsou příspěvek na veřejně prospěšné práce (VPP), příspěvek na společensky účelná pracovní místa (SÚPM), příspěvek pro uchazeče o zaměstnání k výkonu samostatné výdělečné činnosti, překlenovací příspěvek, příspěvek na zapracování a příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program a příspěvky při zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP).

Na přestěhování krajské pobočky z budovy v ul. 30. dubna do nových prostor v Zahradní ulici navážou další, dlouhodobě plánované změny, které přispějí k dostupnosti služeb ÚP ČR, a lidé už nebudou muset tolik přejíždět. K vyřízení záležitostí bude stačit jedna návštěva na jedné adrese.

Do uvolněného objektu v ul. 30. dubna se postupně přesunou agendy ÚP z dosavadní ul. Pivovarské.  Agenda dávek pro osoby se zdravotním postižením začne nově působit v ul. 30. dubna 3130 od 19. října 2015. Agenda dávek státní sociální podpory (příspěvky na péči) začne fungovat v ul. 30. dubna od přelomu listopadu a prosince 2015. Během stěhování bude provoz podatelny a příjem žádostí zajištěn Kontaktním pracovištěm ÚP ČR v Ostravě v ul. 30. dubna 3130/2d (Integrovaný dům). Informace k termínům stěhování budou postupně zveřejněny v prostorách úřadu i na jeho webových stránkách http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/msk.(pz)


Strana 5

Sportovní a zábavní cíl na soutoku Ostravice a Lučiny byl slavnostně otevřen

Ostravští vodáci se konečně dočkali


Sen ostravských vodáků o loděnici na řece Ostravici se stal skutečností. Slavnostní otevření „Sportovního a zábavního cíle na soutoku Ostravice a Lučiny“, jak zní její oficiální název, za téměř 28 milionů korun, se konalo 3. září. Zúčastnili se primátor Tomáš Macura, náměstci primátora Zbyněk Pražák a Radim Babinec, starostka Moravské Ostravy a Přívozu Petra Bernfeldová, místostarostka Slezské Ostravy Ivona Vaňková a další.

„Záměrem města je, aby loděnice nabízela rozsáhlou osvětovou, vzdělávací a sportovní činnost zaměřenou jak na děti, tak na dospělé. Vrátili jsme řeku lidem včetně jejího okolí a ke kolům a bruslím teď přibývá další možnost sportovního vyžití přímo v centru města,“ řekl primátor Tomáš Macura s poukazem na to, že výstavba objektu navázala na už dříve ukončené projekty města v okolí Ostravice, jako byly úpravy řeky či stavba cyklostezky. Vodácké aktivity tak je možné propojit s cyklistikou či in-line bruslením.

Objekt loděnice je dvoupodlažní. V přízemí se nachází zázemí pro provozovatele, šatny se sprchami a sociálním zařízením nebo prostory pro sklad lodí a vodáckých potřeb. V patře je vyhlídková místnost s klubovnou o kapacitě 28 míst, terasa s 28 místy, školicí místnost pro 30 lidí a restaurační místnost. Na severní straně objektu je umístěna cvičná horolezecká stěna.

Loděnici provozuje občanské sdružení Odra. Podle jeho místopředsedy Josefa Mlynáře chce sdružení do budoucna vytvořit v objektu také zázemí pro cyklisty a provozovat v něm úschovnu kol. V sezoně by objekt měl být otevřený denně, mimo sezonu bude pravděpodobně sloužit hlavně pro klubové akce. (bk)

Paměť Ostravy pokračuje


V roce 2014 začala Knihovna města Ostravy zachycovat vzpomínky obyvatel města v projektu Paměť Ostravy. Pro další pokračování sbírky vyhlásila téma Čtení v Ostravě.

Pamatujete si, kam jste chodívali pro knihy? Jak vypadala vaše knihovna? Co zvláštního si z vaší knihovny dodnes vybavujete? Máte nějaké fotografie? Lze srovnávat knihovny vašeho dětství a ty dnešní?

Knihovnu zajímá vaše zkušenost ze života v Ostravě ve spojení s cestami za knižní a čtenářskou kulturou. Psát a nosit své vzpomínky můžete do ústředí nebo kterékoli pobočky KMO, nebo posílat na mailovou adresu kmo@kmo.cz. Na pozvání natočí pracovníci knihovny vaše povídání na diktafon.

Příspěvky bude KMO přijímat průběžně, první uzávěrku provede k 28. 2. 2016. Setkání u příležitosti Dne ostravských čtenářů se uskuteční 31. 3. 2016. Výsledky spolupráce se čtenáři budou zpřístupněny na všech pracovištích KMO. Potěší tak současné čtenáře a navíc pomohou zmapovat v archivech nezachycené všednodenní dějiny ostravské knihovny. (KMO)

Plán mobility

Dopravní anketa byla úspěšná


Notebook, tablety či mobilní telefon. Takové byly ceny pro pět vylosovaných účastníků dotazníkového šetření na téma Doprava v Ostravě – Jaké jsou vaše vize a představy? Výhercům je předal 2. září náměstek primátora pro dopravu Ivo Hařovský. Ti byli přirozeně spokojeni, i když někteří i trochu překvapení. „Dotazník jsem vyplnila při návštěvě areálu Dopravního podniku Ostrava v Martinově během Ostravské muzejní noci a ani mě nenapadlo, že se vlastně účastním losování o ceny,“ svěřila se výherkyně hlavní ceny Kristýna Dybowiczová. Odměna za účast v anketě ji však potěšila. „Notebook jsem zatím neměla, takže se bude hodit,“ přiznala.

Šetření, které město uspořádalo město v rámci přípravy Plánu udržitelné mobility, probíhalo od 12. května do 15. června a zúčastnilo se ho 1570 respondentů. Lze ho proto považovat za úspěšné a vypovídající. (bk)

Po sto letech věž opět omládla


Těžní věž Dolu Anselm, čtyřicetimetrová dominanta hornického muzea v petřkovickém Landek parku, září opět jako nová. U příležitosti sta let od jejího postavení prodělala důkladnou omlazovací kúru, díky níž se ji podařilo přivést do původní podoby. Z ocelové konstrukce zmizela koroze, která ohrožovala její další existenci, odborníci z ní odstranili pomocné těžní zařízení namontované v 70. letech minulého století, opravili uchycení lanovnic a pochůzích lávek a vyměnili nejvíc zkorodované části. Nakonec věž získala svoji původní antracitovou barvu. Náklady na generální opravu těžní věže, která umožňuje dopravovat návštěvníky muzea do podzemních důlních expozic, dosáhly téměř 7 milionů korun. (bk)

Co zajímá občany a co investory?


Koncept chytrého a otevřeného města Smart Cities počítá s transparentností a co nejširším zveřejňováním informací. Služba otevřených dat může být přínosná pro podnikatele, investory i pro obyvatele. Jedním z hlavních cílů současného vedení města Ostravy je vytvoření transparentního úřadu, jehož velké množství dat bude zpřístupněno občanům.

K zavedení a rozvoji procesu otevřených dat zorganizovala 16. září náměstkyně primátora pro IT služby Kateřina Šebestová setkání zástupců města s odborníky na danou oblast. Zúčastnili se ho představitelé Ministerstva vnitra, Fondu Otakara Motejla, softwarových firem, odborných médií, univerzitní profesoři a zástupci města Děčína, které je v této oblasti o krůček napřed.

„Otevřená data jsou jedním ze stěžejních témat konceptu Smart Cities, na který se Ostrava v rámci strategického plánování zaměřuje. Naším úkolem je identifikovat data, která budou občany zajímat. Za tímto účelem uspořádáme tzv. burzu nápadů, z níž mohou vzejít tipy na vznik chytrých aplikací využívajících otevřených dat. Chceme studenty a mladé lidi vůbec motivovat k podnikavosti.  V plánu máme pilotní projekt na spuštění užitečných aplikací pro občany. Cílem je zlepšit kvalitu života ve městě, aby byli Ostravané spokojenější a zůstávali v regionu. Ostrava musí být zajímavá také pro domácí a zahraniční investory,“ zdůraznila Kateřina Šebestová.

Jeden z účastníků debaty generální ředitel společnosti Tieto Czech Petr Lukasík představil zajímavé náměty z praxe ve skandinávských státech. David Bárta z magazínu Smart Cities vyjádřil názor, že otevření dat podporuje lokální ekonomiku a může do města přilákat nové investory. „Zajímavé pro občany může být vzdělávání a doprava. Dat v těchto oborech je dostatek, jsou živá a neustále se mění.“

Podle Kateřiny Šebestové Ostrava stojí před otázkami, na které bude muset najít odpověď. „Bez spolupráce s renomovanými odborníky se v procesu otevírání dat rozhodně neobejdeme,“ konstatovala náměstkyně primátora. (vi)

Prázdniny na věži


Nevíte, kde strávit podzimní prázdniny? Přijďte 20. a 30. října na vyhlídkovou věž Nové radnice! Připravena bude tvořivá dílna s podzimní tematikou a hra o ceny, při níž budou návštěvníci poznávat stromy, listí a plody. Děti si budou moci odnést obrazy z listí nebo zvířátka a postavičky z kaštanů. Věž je otevřena od 9 do 19 hod. (ois)


Strana 6

Strážníci Ladislav Kita a Ondřej Linhart zasáhli rychle a profesionálně

Zachránili muže z hořícího bytu


Když strážníci z operativního oddílu městské policie Ladislav Kita a Ondřej Linhart nastupovali v pátek 17. července do práce, netušili, jak dramatické okamžiky během služby prožijí. Po oznámení operátora tísňové linky byli vysláni k požáru v domě v oblasti Zelené ulice v Moravské Ostravě.

„Z okna jednoho z bytů se valil kouř, který byl cítit i na chodbách domu. Stejně jako nájemník sousedního bytu a oznamovatel události jsme se marně snažili dozvonit na majitele. S ohledem na možné ohrožení života osob jsme oznámili událost hasičům a násilím otevřeli dveře,“ popisuje Ladislav Kita první minuty zásahu. Příčinou požáru byl hrnec na sporáku, který strážníci uhasili. Otevřeli v silně zakouřeném bytě okna a prohledali místnosti. V jedné z nich objevili 44letého bezvládného muže. „Dýchal, ale byl v bezvědomí. Podařilo se nám ho probrat. Po příjezdu sanitky lékař rozhodl o jeho hospitalizaci,“ vzpomíná Ondřej Linhart na případ s dobrým koncem pro nepozorného kuchaře, dům i jeho obyvatele.

Strážníci Ladislav Kita a Ondřej Linhart převzali 22. září v úvodu schůze rady města z rukou primátora Tomáše Macury vyznamenání za odvahu, kterou prokázali při záchraně muže z hořícího bytu. Ocenění jim bylo uděleno na návrh ředitele MPO Zdeňka Harazima.  Stužka Za statečnost je spolu s finanční odměnou udělována od roku 2005 strážníkům MPO, kteří prokázali statečnost a obětavost při plnění pracovních úkolů. Ocenění dosud získalo osm strážníků, nyní k nim přibyli vyznamenaní s pořadovým číslem 9 a 10. (vi)

Bezpečnější Ostrava

Další služby pro oběti trestných činů


Další setkání s občany plánují strážníci Městské policie Ostrava. V rámci projektu města Ostravy „Bezpečnější Ostrava – Doplnění služeb pro oběti trestných činů“ budou opět informovat o pomoci obětem trestných činů. Ve vestibulu polikliniky při Fakultní nemocnici v Ostravě-Porubě to bude 21. října od 8 do 11 h a 27. října od 8 do 11 h v Hornické poliklinice v Ostravě.

Občané se mohou informovat, jaká mají práva, jak se odvíjí trestní řízení a kde se jim dostane pomoci, pokud se stanou obětí nebo svědkem trestného činu. Nebudou chybět informace o tom, kam se v takové situaci obrátit pro pomoc, kde jim pomohou sepsat potřebné dokumenty, kdo jim poskytne psychologickou i sociální podporu. Za účast v krátké anketě obdrží dárek určený k osobní ochraně nebo drobné osobní předměty. (mp)

Digitalizace zefektivní práci na magistrátu


Nová technika pomůže ke zjednodušení oběhu dokumentů, rychlému vyhledání potřebných a zefektivnění práce na podatelnách. To jsou hlavní cíle projektu Dokončení procesu digitalizace Magistrátu města Ostravy. Realizace projektu trvala čtyři měsíce a byla ukončena 15. září.

V průměru magistrát ročně přijme nebo odešle více než 450 tisíc dokumentů. Asi třetina podání putuje mezi adresáty elektronicky, zejména prostřednictvím datových schránek. Zbývající dvě třetiny jsou předávány v listinné podobě. V rámci projektu Dokončení procesu digitalizace MMO byly podatelny rozšířeny o pět skenovacích pracovišť vybavených skenery, čtečkami a tiskárnami čárových kódů. Zde nově probíhá digitalizace dokumentů doručených na úřad v tradiční „papírové“ formě a jejich automatické předání do elektronické spisové služby. Naskenované dokumenty jsou zde následně zpřístupněny všem oprávněným zaměstnancům. Investičně nejnáročnější částí dodávky pak bylo rozšíření datových úložišť města, která slouží k uložení dokumentů spisové služby v digitální podobě.

Součástí projektu byl i dvouměsíční pilotní provoz, během kterého již byla zahájena digitalizace dokumentů na podatelnách. Celkové náklady projektu činily 5430,5 tis. Kč, z toho náklady na realizaci a dodávku HW a SW byly ve výši 5311,9 tis. Kč vč. DPH. Dodavatelem realizační části byla společnost VKUS-BUSTAN s. r. o. Dotace v rámci Integrovaného operačního programu činí 85  % uznatelných nákladů projektu (tj. 4515,1 tis. Kč).

Projekt Dokončení procesu digitalizace magistrátu města Ostravy reg. č. CZ.1.06/2.1.00/22.09339 byl spolu­­financován z prostředků EU, Evropského fondu pro regionální rozvoj. (sk)

Stalo se

CHTĚL UTÉCT. Strážníci městské policie se vydali za mužem s podezřelým chováním, protože odpovídal popisu osoby hledané Policií ČR. Nemýlili se, a tak přivolali auto. Při vystupování z auta se však zadržený dal na útěk, strážníci mu však v tom zabránili a předali jej přivolaným policistům.

TROUFL SI NA OCHRANKU. Pracovníka ochranky v prodejně potravin v centru Ostravy napadl zákazník, když prošel pokladnami bez zaplacení. Muž  dokonce na ochranku zaútočil, neposlouchal ani pokyny přivolaných strážníků, proto ho usměrnili pomocí donucovacích prostředků a  přivolali hlídku PČR, která si celou událost i s 33letým zlodějem převzala.

NAPŘED CIGARETY POTOM SEX. Takto žadonil jistý muž v parku v Hrabůvce – po třech dívkách loudil cigarety, potom sex. Mladík, který je pozoroval, přivolal strážníky a popsal muže, který mezitím zmizel. Oznámení a popis dostala i další hlídka v okolí a ta zrovna spatřila muže, který strhl kabelku z ramene kolemjdoucí ženy. Byl to pachatel z parku. Dal se na útěk, ale hlídka strážníků ho zadržela. Informovala také ženu i dívky, kde vyhledat pomoc v případě, že se stanou oběťmi trestného činu.

KABELY, TO JE ONO! Strážníci městské policie si během pochůzky v Ostravě-Zábřehu všimli muže, který poblíž benzínové pumpy manipuloval s vyvráceným reklamním poutačem, kleštěmi odštípával kabely. Zrovna je smotal do klubka, když ho překvapili strážníci, kterým vše nedokázal vysvětlit. Muže i jeho lup si převzali přivolaní policisté.


Strana 7

Poradna pro oběti


Poradna Bílého kruhu bezpečí již 18 let poskytuje v našem městě služby obětem kriminality. Krom standardních záležitostí jako je poradenství obětem a svědkům kriminality, nabízí svým klientům právní a psychosociální pomoc, doprovody k soudům, zpracování bezpečnostního plánu či pomoc při vyplňování dokumentů a žádostí o finanční pomoc státu. Všechny služby jsou bezplatné a diskrétní. Poradna rovněž realizuje preventivní akce a nabízí přednášky z oblasti prevence kriminality. Dne 9. října od 9 do 12 hodin vás poradna zve na den otevřených dveří. Můžete se seznámit s nabízenými službami, načerpat informace o možnostech, jak se kriminalitě bránit, podiskutovat s odborníky v dané oblasti. Poradna se nachází v Domě kultury města Ostravy (28. října 124, Ostrava). Více informací najdete na www.bkb.cz. Nonstop rady a informace pro oběti je možno získat na bezplatné lince 116 006. (jk)

Čtyřlístek zve na koncert

Barvy duhy – hrajeme srdcem


Všichni, kteří se připojují ke každoročním koncertům Všechny barvy duhy, opravdu ,hrají srdcem‘.  Tak se také jmenuje jedno z letošních nevšedních vystoupení koncertu pořádaného ostravským Čtyřlístkem – centrem pro osoby se zdravotním postižením – v pondělí 19. října v 18 hodin v Divadle Antonína Dvořáka pod záštitou manželky prezidenta republiky Ivany Zemanové, náměstka primátora Ostravy Zbyňka Pražáka a náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje Svatomíra Recmana.

Koncerty Všechny barvy duhy patří už devět let ke každoročním vrcholným událostem v životě klientů Čtyřlístku. A nejen jich. Všichni, kteří se jako účinkující na koncertech podílejí, se na ně také dlouho pečlivě připravují. Skupina Rytmy letos přišla s novým nápadem a přizvala ke spoluúčinkování žáky Základní umělecké školy Viléma Petrželky v Ostravě-Hrabůvce. Tak se začalo rodit společné vystoupení zdravotně postižených klientů Čtyřlístku, hrajících na Orfovy nástroje, spolu s mladými akordeonisty této školy.

O tom, že prostřednictvím umění lze lámat bariéry zdravotního postižení – mentálního nebo tělesného, v koncertním programu opět přesvědčí nejen klienti pořadatelské organizace, ale také studenti Lidové konzervatoře a Múzické školy v Ostravě, členové tanečního sdružení Bílá holubice, členky Makabara tria z Prahy nebo zpěvačka Angela Wawrzyková z Polska. Hostem koncertu bude skupina YoYo Band a spolu s klienty Čtyřlístku připravuje svá překvapení Cirkus trochu jinak.

Letošní koncert Všechny barvy duhy se koná s finanční podporou Moravskoslezského kraje, města Ostravy a městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Vstupenky jsou v předprodeji v NDM, které je také partnerem projektu. Více informací o programu je na adrese http://www.ctyrlistekostrava.cz. (rw)

Dny proti chudobě

Věnujete potraviny?


Armáda spásy a Charita Ostrava s podporou města pořádají 10. dny proti chudobě. Tradiční hap­pening proběhne v úterý 13. října od 15 hodin na Masarykově náměstí. Součástí programu bude od 12. do 16. října sbírka trvanlivých potravin ve skladu potravinové banky v Hrabůvce, Hasičská 550/50, v době od 9 do 16 hodin, a 13. října na Masarykově náměstí od 15 do 17 hodin. Přispět mohou lidé potravinovým darem před uplynutím lhůty trvanlivosti, v původním obalu a s původní etiketou. Nejvíce žádanými jsou cukr, konzervy, paštiky, těstoviny, luštěniny, polévky, rýže, olej, cukrovinky, džemy apod. Potraviny poslouží lidem v azylových zařízeních, lidem bez přístřeší, lidem se zdravotními nebo sociálními hendikepy či lidem v nouzi. (d)


Strana 8

Soutěž BESIP

Sloni v ulicích nadchli porotu


Myslíte si, že v ostravských ulicích můžete potkat slona? Vítězný snímek Ilony Hromádkové čtvrtého ročníku letní fotografické soutěže Bezpečně po Ostravě, letos s podtitulkem Jedeme skrz Ostravu, dokládá, že ano. Celkem se do soutěže pořádané Aktivem BESIP, pracovní skupinou odboru dopravy MMO pro bezpečnost silničního provozu, přihlásilo 34 fotografií, které si můžete prohlédnout v albu na facebookové stránce Aktivu BESIP (www.facebook.com/Aktiv.BESIP.Ostrava).

Další ceny získali Roman Jaroš za snímek Sluneční pohon, Jiří Šmahlík za fotografii Oblouk, Kateřina Ryšková za scenérii Jedeme skrz Ostravou… zasněženou a Stanislav Drozd za snímek s názvem Krupobití na Slezské dopravu neohrozí. Návštěvníci facebookových stránek dali nejvíce bodů snímku POZOR TRAM Pavla Fluksy.

Ocenění autoři obdrží od Aktivu BESIP hodnotné ceny v podobě sportovní kamery, tabletu a další elektroniky. (jl)

Revitalizace ZŠ v Hošťálkovicích je dokončena

Úsporná s atraktivní fasádou


Statutární město Ostrava zahájilo v květnu 2015 stavbu Revitalizace ZŠ Ostrava-Hošťálkovice. Jejím předmětem bylo kompletní zateplení budovy školy, výměna výplní otvorů (oken, dveří) a zateplení střechy s cílem zlepšit tepelně technické vlastnosti budovy.

Hlavním přínosem projektu je, že dojde ke snížení spotřeby energií na vytápění, tím i ke snížení emisí CO2 vypouštěných do ovzduší o 45,5 t/rok, což přispěje ke zlepšení životního prostředí v městském obvodu Hošťálkovice a okolí. Nepřehlédnutelným faktem je, že budova základní školy získala atraktivní fasádu.

Projekt je spolufinancován z Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie. Celkové náklady činily 9,867 mil. Kč vč. DPH, z toho dotace 4,75 mil. Kč vč. DPH. Zhotovitelem díla byla firma CONE-STAVITELSTVÍ, a. s., stavba byla dokončena v měsíci září 2015. (osr)

Webové mapové služby


Webové mapové služby (WMS) byly vyvinuty jako standard pro sdílení geografických dat v prostředí internetu. Tyto služby umožňují kombinovat mapy z více zdrojů s vlastními daty. Pokud má například projektant k dispozici vhodné programové vybavení, může si vytvořit vlastní mapovou kompozici přidáním WMS služeb z cizích serverů.

„Město Ostrava podobně jako další organizace veřejné správy poskytuje otevřenou bezplatnou webovou mapovou službu dle standardů Open Geospatial Consortia,“ říká náměstkyně primátora Kateřina Šebestová. Umožňuje zájemcům využít mapové podklady města v jejich aplikacích nebo používaných programech, pokud podporují protokol WMS. Obsah služby tvoří správní hranice, uliční síť, orientační mapy, mapové popisky a letecké snímky z roku 2014.

Mapové podklady poskytované WMS službou nově využívá i Dopravní podnik Ostrava pro sledování aktuální polohy vozidel MHD a pro vizualizaci dat ze systému počítání cestujících. Znalost polohy vozidel umožňuje dopravním dispečerům reagovat na anomálie v provozu, například nařizovat odklonové trasy při neplánovaných uzavírkách ulic.

„WMS služba poskytovaná městem je také využívána při výuce studentů geoinformatiky a geografie na VŠB-TUO a Ostravské univerzitě,“ doplňuje Kateřina Šebestová. Popis připojení na tuto službu je k dispozici na adrese http://mapy.ostrava.cz/wms.html. (jg)

Názory na rovinu a bez korektury


V zářijové Ostravské radnici jsme na této straně otevřeli novou rubriku určenou pro příspěvky zastupitelů města Ostravy. Po prvních otištěných článcích jsme do uzávěrky tohoto vydání městských novin žádný další námět neobdrželi a místo pro názory členů zastupitelstva tedy pro tentokrát zůstalo nevyužito. V každém případě ale prostor pro sdělení volených zástupců občanů v dalších vydáních Ostravské radnice zůstane rezervován. Podobně jako v případě rubriky Vy se ptáte, radnice odpovídá, ve které reagujeme na čtenářské dotazy. (r)

Péče a závěr života


Diakonie Českobratrské církve evangelické zve na kurzy s tematikou Péče a závěr života. Kurzy se uskuteční 30. a 31. října ve středisku v Syllabově ulici ve  Vítkovicích.  První kurz na téma Pomáhající profese u lůžka umírajícího a Úkoly životního podvečera je určen profesním skupinám, druhý, věnovaný doprovázení vážně nemocného člověka, hlavně seniorům. Kurzy jsou financovány z Programu implementace švýcarsko-české spolupráce a pro účastníky jsou zdarma. Program a registrace na www.pecujdoma.cz nebo na tel. 730 816 756 a 731 133 927. (ah)

Od listopadu lze platit ODISkou


K 1. listopadu bude ve vozidlech MHD spuštěn nový elektronický odbavovací systém pro držitele čipových ekaret ODISka, které dosud slouží jako elektronické dlouhodobé časové jízdenky. Nyní jejich uživatelům přibude možnost si na terminálech ve vozidlech MHD zkontrolovat platnost jízdenky a případně nahrát na ODISku kupon zakoupený v eshopu.

Další novinkou pro držitele ekarty ODISka je tzv. elektronická peněženka, která formou kreditu na kartě slouží k nákupu jízdenek. Kredit bude možné dobít prostřednictvím eshopů vydavatelů ekaret ODISka (ekarta.dpo.cz), na prodejních místech DPO a ve vozidlech vybraných dopravců ODIS. Minimální vklad činí 100 Kč. Z elektronické peněženky si lze pořídit nepřestupní jízdenku za 14 Kč na 10 minut nebo přestupní jízdenku za 20 Kč s možností přestupování v rámci prvních 30 minut. (dpo)

U našich partnerů

Katovice si připomněly 150. výročí udělení městských práv


Polské Katovice si ve dnech 11. až 13. září připomněly 150. výročí udělení městských práv. K účasti na oslavách pozvaly delegace svých partnerských měst. Za Ostravu se ceremoniálu zúčastnili náměstci primátora Kateřina Šebestová a Zbyněk Pražák.

Oficiální částí návštěvy byla účast na zvláštním zasedání městské rady u příležitosti udělení městských práv Katovicím ve vile Goldstein spojené s předáním pamětních medailí hostům z partnerských měst a podepsáním návštěvní knihy.

Náměstek primátora Zbyněk Pražák při této příležitosti promluvil k městské radě Katovic v čele s primátorem Marcinem Krupou. Řekl, že je mu ctí být přizván k této slavnostní události. Připomněl, že Ostrava a Katovice mají k sobě blízko nejen geograficky, ale také tím, že obě města mají mnoho společného. Kupříkladu podobnou průmyslovou minulost opírající se o těžbu uhlí, obdobné problémy s nezaměstnaností a s kvalitou životního prostředí, které se Ostrava i Katovice snaží řešit v úzké vzájemné spolupráci ku prospěchu lidí, kteří v tomto regionu žijí.

Součástí cesty do partnerského města byla také návštěva zajímavých míst v Katovicích. Patří mezi ně například Vědecký a technologický park Euro-Centrum, prohlídka uhelného dolu Wujek, katedrály a hudební konzervatoře. Vyvrcholením oslav se stal 12. září slavnostní koncert Národního symfonického orchestru Polského rozhlasu v Katovicích. (ph)


Strana 9

Jak nastavit pravidla pomoci v hmotné nouzi a dostupného sociálního bydlení?

Zástupci měst diskutovali nad zákony


Diskutabilním § 33 zákona o pomoci v hmotné nouzi, stanovujícím podmínky nároku na doplatek na bydlení, a připravovaným návrhem zákona o sociálním bydlení se zabývali účastníci pracovního setkání zástupců měst a obcí, které se uskutečnilo 10. a 11. září v Ostravě.

Hosty z Brna, Chomutova, Litvínova, Kunína, Vítkova a Horní Suché, zástupce Svazu měst a obcí, Agentury pro sociální začleňování a neziskových organizací zabývajících se sociální problematikou přivítal náměstek primátora Zbyněk Pražák.

„Bydlení je jednou ze základních životních potřeb člověka a musíme si uvědomit, že v každé společnosti vždycky budou lidé, kteří budou méně schopni si toto bydlení sami zajistit,“ řekl na úvod Zbyněk Pražák s tím, že povinností obcí je těmto lidem pomáhat.

Závěry z pracovního setkání budou doručeny ministryni práce a sociálních věcí s požadavkem, aby byl návrh novely zákona o hmotné nouzi odložen a prodiskutován se všemi zainteresovanými stranami. Stejně tak se zástupci obcí chtějí zúčastnit diskuse k připravovanému zákonu o sociálním bydlení.

Vzhledem k tomu, že obce jsou různě velké a mají různé předpoklady, nesouhlasí například s požadavkem ministerstva, aby každá obec zajistila pro sociální bydlení stejné podmínky. Zajímá je také otázka, jak bude směrem k obcím nastavena možnost získat na sociální bydlení finanční zdroje. (bk)

Daruj hodinu týdně


ADRA hledá dobrovolníky. V Léčebně dlouhodobě nemocných MNO v Radvanicích a na Oddělení následné péče ve Vítkovické nemocnici je mnoho osamělých pacientů, kteří uvítají návštěvu dobrovolníka. Společně mohou trávit čas povídáním u lůžka, hraním karet nebo procházkami. Pokud chcete darovat čas potřebným, přijďte do dobrovolnického centra ADRA (Jiráskovo nám. 4, Moravská Ostrava) ve středu 7. nebo 14. 10. či 4. 11. mezi 13. a 17. hod. na vstupní pohovor. Informace na tel. 605 784 584 nebo www.adraostrava.cz. (d)

Oživené téma

Ostrava lázeňská?


Velmi rád listuji starými novinami a nepřestávám se divit, co všechno naši předkové znali. Například týdeník „Nový lid“ v březnu 1935 napsal: V Mariánských Horách u Moravské Ostravy na dole „Ignáť‘ vyrazil v hloubce 520 metrů silný pramen hořké vody obsahující množství kysličníku uhličitého. Voda byla zaslána k prozkoumání výzkumným ústavům a univerzitám do Prahy a Brna. Rozborem bylo zjištěno, že se podobá svým složením vodě ze zřídla v Karlových Varech a že má údajně také podobné léčivé účinky.

Je všeobecně známou skutečností, že nad vrstvami dnes již vytěženého ostravského uhlí mají báňští specialisté zmapovaná místa, kde se vyskytují v hloubce asi 400 m „čočky“ s teplou minerální vodou. Vždyť tuto informaci využívají již řadu let lázně v Darkově a Klimkovicích. Často se dočteme v odborném tisku, že uhelnou Ostravu by mohla vystřídat Ostrava lázeňská, a tak se ptám, proč tomu tak není, když na toto téma existuje řada projektů.

Není tomu dávno, co i radnice městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky nechala zpracovat studii, která se zabývá využitím lokality bývalého koupaliště na hulváckém kopci. Základní ideou je návrh sportovního, rekreačního a oddechového komplexu s bazénem naplněným teplou jodobromitou minerální vodou fungující celoročně za lidové ceny, aby spasil naše zatuhlé klouby.

Nestálo by za to najít investora, kterého potěší, že něco může udělat pro naše zdraví a ještě na tom vydělat?

Jiří Jezerský, exmístostarosta MH+H

Otevřená radnice

Vy se ptáte, radnice odpovídá


Odpovídáme na vaše dotazy, které se týkají města Ostravy. Naše adresa je Ostravská radnice, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, nebo elektronicky: redakce@ostrava.cz.

Denně až 1400 klientů

V zářijové OR jsme reagovali na připomínku občana k vyvolávacímu systému na pracovišti magistrátu v Gorkého ulici, kde se vyřizují občanské průkazy a cestovní pasy. K tématu se vyjádřila paní A. Tvarůžková: „Proč se musely vyhazovat peníze na nějaký zbytečný vyvolávací systém?“ „Nebylo lepší, když občan přišel na úřad, zeptal se, kdo je poslední a podle toho šel do kanceláře? Přednostní vyvolání po objednávce by nebylo problémem. Úřednice by takového člověka sama vyvolala.“

MARCELA TROJÁKOVÁ, vedoucí odboru vnitřních věcí magi­strátu: „Na úvod mi dovolte několik číselných údajů. Od roku 2012 lze v ČR podat žádost o vydání občanského průkazu a cestovního pasu pouze u obecních úřadů obcí s rozšířenou působností. Ročně je Magistrátem města Ostravy takto vydáno asi 70 tisíc osobních dokladů. Pro srovnání v roce 2011 proběhlo v oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů 70 873 klientských operací. Jejich počty v dalších letech: 2012 – 183 544, 2013 – 172 996, 2014 – 175 817. V letošním roce zatím registrujeme 138 261 klientských operací. Značný nárůst se týká podání žádosti o vydání osobních dokladů různého typu, převzetí vyhotovených dokladů, ohlášení ztráty, odcizení, poškození či zničení dokladů, žádostí o informace apod. Denně pracoviště občanských průkazů a cestovních dokladů navštíví průměrně 900 osob, v letním období obsloužíme v některých dnech (zejména pondělí a středy) až 1400 klientů.

Bez vyvolávacího systému nelze takové množství klientů řádně zaregistrovat tak, aby nedocházelo k neshodám. Ze zkušenosti mohu říci, že se často, a to i přes jasnou registraci, objevují mezi lidmi třenice z důvodu např., že ten či onen přišel na úřad dřív nebo že jeho požadavek je ‚důležitější‘ než požadavek jiného klienta, že je nemocný, má s sebou malé dítě a tím pádem by měl mít přednost apod.

Při tak velkém počtu občanů, které v budově v ulici Gorkého odbavíme, v čekárně se najednou může nacházet až sto čekajících klientů, není možné upustit od vyvolávacího systému. Vnáší do čekání řád, je cenným zdrojem informací pro magistrát, orgány města, nadřízené orgány i pro veřejnost. Chtěla bych připomenout, že k vyřízení dokladů se lze také objednat prostřednictvím kontaktního centra MMO, a to buď telefonicky na č. 844 121 314 nebo 599 499 311, případně elektronicky na webových stránkách města https://objednavky.ostrava.cz/eobs.

O možnostech objednání jsou klienti informováni prostřednictvím kontaktního centra magistrátu, webových stránek města www.ostrava.cz nebo měsíčníku Ostravská radnice.“ (vi)


Strany 10-11

Co, kdy, kde ve městě

ZPÍVAJÍ UŽ 60 LET! Pěvecké sdružení ostravských učitelek oslavuje 60. výročí od svého založení, má za sebou stovky koncertů. Velkolepý koncert v rámci výročí se uskuteční 7. listopadu v 16 hodin v sále Janáčkovy konzervatoře Ostrava, hosty budou další dva sbory.

CHAGALL SLAVÍ. Ostravské Výtvarné centrum Chagall v září oslavilo 25 let existence, což představuje 1300 výstav, na nichž se představily tisíce autorů, mezi nimiž nechyběla díla Marca Chagalla, Milana Knížáka, Bořka Šípka, Eduarda Ovčáčka, Jana Saudka aj. Současná expozice nazvaná Dvacet pět autorů dvaceti pěti let Chagallu je k vidění do 4. listopadu.

KONEČNĚ VYŠLA. Ostravský publicista Štěpán Neuwirth se dočkal vydání své kdysi první novely s názvem Pazderna, která námětově čerpá z jeho dětství a života předků. Je pozoruhodným nahlédnutím do dnes už téměř zmizelých životních hodnot. Za minulého režimu vycházela na pokračování jen v tehdejším Ostravském večerníku, ale pod jiným jménem. Knížka je k dostání v e-shopu nakladatelství Optys nebo také na obecním úřadu obvodu Polanka n. O., kde Neuwirth žije.

ATRAKCE I PRO ,NERYBÁŘE‘. Každoroční tradiční výlov jistebnického 75hektarového rybníka Bezruč se letos uskuteční od 6. do 11. listopadu. Možnost koupit si čerstvé ryby nebo je ochutnat, ale ještě více – podívat se na výlov jako na atrakci, přiláká ročně stovky návštěvníků.

ZA TAJEMSTVÍMI OSTRAVY. Ostravský informační servis zve na komentovanou prohlídku soch 10. října v 10 a 14 h z Prokešova náměstí. Z horního konce Hlavní třídy v Porubě (tram. zastávka) vyjde 25. října v 10 a 14 h procházka s průvodcem po Porubě až k zámečku a po staré části Poruby. Komentované prohlídky Moravské Ostravy se konají až do 31. října každou sobotu vždy v 15 h, vstupné se platí v pobočce servisu pod věží Nové radnice.

PŘENOSY ZAČÍNAJÍ! Nová sezona přímých přenosů z Metropolitní opery v New Yorku začíná v Domě kultury města Ostravy 3. října Verdiho operou Trubadúr (Netrebko, Hvorostovsky) a bude pokračovat 17. října další Verdiho operou Otello. Více na www.dkmoas.cz.

SBORNÍK OSTRAVA 29. Archiv města Ostravy 15. října pokřtí v hudebním sále Knihovny města Ostravy (u Sýkorova mostu) další svazek sborníku Ostrava 29 s podtitulem Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska. Sborník nabídne nové poznatky z období 17.–21. století.

DŮM KNIHY ZVE. Psychiatr a spisovatel Jan Cimický představí 16. října svou knihu Noční pacient. Soňa Kodetová, vdova po Jiřím Kodetovi, bude 22. října vyprávět o svém životě po boku oblíbeného herce i své knize Ty a já na miskách vah. Začátky shodně v 16 hod.

REJ BROUČKŮ A BERUŠEK. Kulturní centrum Poruba pořádá 16. října (17.30 h) u rondelu na Hlavní třídě Rej broučků a berušek. Zábavnou show pro děti a jejich rodiče zakončí lampionový průvod.

MÁTE RÁDI JAZZ? Setkání kytaristů, už 25. ročník, se uskuteční 16. – 17. října v prostorách střediska Cooltour na ostravské Černé louce. Velkým tahákem budou koncerty Zdeňka Bíny, Michal Pavlíček tria, vystoupí též Zeurítia s Liborem Šmoldasem.

NEHYNOUCÍ MUZIKA. I tak by se dala nazvat scénická hudba k filmům. Pod názvem Melodie stříbrného plátna nabízí filmovou hudbu koncert Janáčkovy filharmonie Ostrava v hale Gong 20. října v 19 h, na klavír zahraje Ondřej Brzobohatý a slovem doprovodí Ondřej Brousek. V závěru koncertu zazní i melodie z filmů Voskovce a Wericha.

PLATO V ŘÍJNU. Městská galerie Plato nabízí např. 12. 10. v 18 h česko-polsko-slovinský literární festival Zlatá loď, vernisáž výstavy Kapradinový svět 21. 10. v 18 h, výtvarný workshop po rodiny s dětmi 25. 10. v10 h a další akce, vše podrobně na www.plato-ostrava.cz.

OSTRAVA V PRAZE. Od 4. do 15. listopadu se ostravská divadelní scéna opět představí v Praze, naše městská divadla uvedou celkem osm inscenací činohry, opery i loutkových her v pražské Státní opeře, Divadle v Celetné a Divadle na Vinohradech. Město Ostrava akci podpoří 1300 tis. Kč.

HLEDAJÍ JEŽÍŠE A SPOL. Během víkendu 19. až 20. září se v Národním divadle moravskoslezském konal dlouho očekáváný konkurz do muzikálu Tima Rice a Andrewa Lloyda Webbera Jesus Christ Superstar, jehož premiéra je připravena na 17. března příštího roku. Do konkurzu se přihlásila téměř stopadesátka uchazečů a uchazeček z celého Česka i Slovenska, musejí umět nejen zpívat, ale také tančit.

KOLÍBAL V DOMĚ UMĚNÍ. Galerie výtvarného umění v Ostravě nabízí lahůdku sezony – až do 3. ledna 2016 je otevřena výstava z tvorby českého sochaře, výtvarníka a čestného občana města Ostravy, Stanislava Kolíbala (1925, rodák z Orlové). Autor je znám geniálním propojením aspektů sochařství a práce s prostorem. Kolíbal patří mezi nejvýznamnější české umělce 2. poloviny 20. století.

ZAŽIJTE KNIHOVNY JINAK. Knihovna města Ostravy a Moravskoslezská vědecká knihovna zvou na akce v rámci Týdne veřejných knihoven od 5. do 10. října. KMO nabídne ve všech svých pobočkách zajímavé iniciativy, jejichž výčet najdete na www.kmo.cz. Mezi novinky budou patřit kampaň Tady se čte!!! či aktivita Kniha do vlaku (5. října, 15.00, železniční stanice Ostrava-Svinov). MVK uspořádá prohlídky jindy nedostupných prostor, podzemí a pracoviště digitalizace (6. října, 17 a 18 hod.) či besedu s ostravskou autorkou Evou Kotarbovou (8. října, 17.00).

DŮM KULTURY AKORD. Činoherní klub Praha se 21. října představí s inscenací Bůh masakru, známou z filmového zpracování. Hrají I. Chýlková, J. Dulava, V. Kratina aj. Divadlo Kalich přijíždí s komedií Ani spolu, ani bez sebe s J. Paulovou a D. Suchařípou. Hraje se 29. října. Začátky vždy v 19 hod.

Dechový orchestr Ostrava nabízí stipendium pro začínající hudebníky

Přijďte na slavnostní koncert


Dechový orchestr Ostrava při VŠB-TUO navazuje na tradici Vítkovických učňovských hudeb, první byla založena už v roce 1933. Přerušení činnosti za války zájem nesnížilo, rok 1945 znamenal zahájení pravidelné činnosti a je pokládán za rok založení. Vystřídala se v něm řada kapelníků, od roku 1975 je uměleckým vedoucím a dirigentem Jiří Grussmann, pedagog a hudební skladatel.

Od loňského roku orchestr úzce spolupracuje s Vysokou školou báňskou-Technickou univerzitou Ostrava. Reprezentuje ji na akcích celorepublikového či mezinárodního významu a také se otevírá současným i minulým studentům a zaměstnancům univerzity, kteří dnes tvoří přibližně 40 % hráčů orchestru. Za dobu existence toto těleso koncertovalo téměř v celé Evropě. Loni se orchestr zapojil v rámci evropské přeshraniční spolupráce s Městským dechovým orchestrem Rybnik do projektu „Reprezentační orchestr Euroregionu Silesia“. Na základě toho bylo vytvořeno unikátní mezinárodní hudební těleso, které má za sebou sérii koncertů a profesionální CD. Letos se zase orchestr zapojil do evropského projektu přeshraniční spolupráce společně s Dechovou hudbou v polské Lubomii „Muzika bez hranic“.

Dechový orchestr Ostrava je otevřen všem hudebníkům, kteří mají zájem hrát na dechový nebo bicí nástroj. Na webových stránkách www.orchestrostrava.cz najdou potřebné informace a kontakty. Pro rok 2015 orchestr opět vyhlásil stipendijní program pro začínající hudebníky do 18 let. V rámci programu jim uhradí 50 % školného na ZUŠ.

V Nové aule VŠB-TUO v Ostravě-Porubě se 13. listopadu v 18 hodinu skuteční slavnostní koncert k významnému jubileu. Foto: DDO (d)

Kavárny naživo


Od 2. do 31. října se v Ostravě koná multižánrový festival Kavárny naživo po celém městě. Cílem akce je přinést více života do kaváren, kde se lidé mají setkávat s přáteli, ale také umělci a jejich tvorbou, mohou si poslechnout přednášky, poslouchat hudbu nebo se zapojit do workshopů.

Na spolupráci se podílejí kavárny Stará Aréna, COKAFE, Ostravanka, Minikino Kavárna, Cooltour, Jet Set Caffe Elektra, Sádrový Ježek, Atlantik, Industrial Cafe, La Petite Conservation, Mentalcafe a Dům knihy Ostrava. V programu vystoupí umělci jazzu, blues, folku a alternativní hudby, představí se i mladí ostravští výtvarníci. (d)

Festival dobrodružství


Pátek 9. října je úvodním dnem XIII. mezinárodního festivalu outdoorových filmů. Program otevře v 18 hodin slavnostní zahájení v Domě kultury města Ostravy. V jeho rámci zahrají houslistka Dona Michelle, klavírista Dominik Fajkus, představí se další umělci a hosté. Diváci se mohou těšit na projekci čtyř zahraničních dokumentů. Ostravská část festivalu zve na projekce filmů a besedy se zajímavými lidmi především do kina Art v domě kultury, Planetária Ostrava a Domu knihy Knihcentrum. Z Ostravy se outdoorový festival vydá na pouť po českých a slovenských městech, třináctý ročník vyvrcholí 12. prosince v Praze. (vi)

Významné výročí

,Bezruči‘ slaví sedmdesátiny


Letos uplyne sedmdesát let od založení Divadla Petra Bezruče, které představují mnoho hereckých osobností a stovky inscenací. Novou sezonu s podtitulem Jedeme 70 slavnostně zahájilo představení Petrolejové lampy v režii Martina Františáka 10. září.

Do nové sezony vstupuje soubor divadla s novým vedením, na post uměleckého šéfa nastoupila Janka Ryšánek Schmiedtová. Novými posilami pánské šatny jsou čerstvý absolvent Janáčkovy konzervartoře v Ostravě Jakub Burýšek a z Divadla Šumperk přichází Milan Cimerák.

V sezoně Jedeme 70 uvede divadlo pět nových titulů různých žánrů. První premiérou bude inscenace Nahniličko v režii J. R. Schmiedtové. S groteskní hrou z pera moderátora a herce Jana Krause se inscenace vrací do divokých 90. let. V říjnu čeká Ostravu premiéra Zbabělců Josefa Škvoreckého. Dramatizace slavného románu – vůbec první na divadelních prknech – si s režisérem Filipem Nuckollsem připomeneme, co se dělo před 70 lety během konce 2. světové války.

Světovou klasiku v připravované sezoně zastupuje drama německého básníka a spisovatele Friedricha Schillera Úklady a láska. Následovat bude hudební komedie nejen pro pamětníky Škola základ života, to vše opět v režii J. R. Schmiedtové.

Sezonu v květnu uzavře premiéra v nastudování slovenského režiséra Eduarda Kudláče, bude jí gangsterka k popukání s názvem Fligny, koks a fachmani dramatika alžírského původu Mohameda Rouabhiho.

Kromě klasického sezonního či ročního předplatného nabízí Bezruči také premiérové předplatné, jehož součástí je vstup na slavnostní raut a setkání s herci po každé z pěti premiér. Podrobné informace jsou na www.bezruci.cz. (k)

Gratulujeme!


Tři vítězné trofeje z jihokorejského Daegu – tak úspěšný je „úlovek“ ostravského souboru opereta/muzikál. Fantom Londýna, původní muzikál uvedený ve světové premiéře v Národním divadle moravskoslezském (autorů R. Smetany, M. Prostějovského, P. Bára a L. Olšovského), získal hlavní cenu „Grand Prize“ festivalu DIMF (Daegu International Musical Festival), hostující členka Městského divadla Brno Jana Musilová byla oceněna za nejlepší ženský výkon ve vedlejší roli a Lukáš Adam získal ocenění za nejlepší mužský výkon v hlavní roli. 

Daegu International Musical Festival je jediný exkluzivní mezinárodní hudební festival v Korejské republice, zaměřuje se především na muzikálová divadla a jejich inscenace. Je hojně navštěvován domácím i zahraničním publikem. (d)

Spectaculo Interesse

Ostrava se mění v město loutek


Od 4. do 9. října ovládnou centrum Ostravy loutky, uskuteční se 11. bienále mezinárodního loutkářského festivalu Spectaculo Interesse, které pořádá Divadlo loutek Ostrava.

Festival patří v oblasti loutkového divadla k nejvýznamnějším akcím ve střední Evropě. Z přibližně 150 zhlédnutých představení vybrala dramaturgická rada 18 soutěžních titulů, které se odehrají na hlavní a alternativní scéně divadla či v sousedním multižánrovém centru Cooltour, loutky oživí také ulice města.

Na letošním ročníku se představí umělci z Kanady, Izraele, Francie, Španělska, Finska, Slovinska, Maďarska, Německa, Polska, Slovenska a Česka. Divadlo loutek Ostrava nabídne představení Marvin a Vlk, dobré chutnání!, jakožto pořadatel ovšem mimo soutěž. Diváci mají možnost zhlédnout 30 představení a zúčastnit se 8 doprovodných akcí. Podrobné informace na www.dlo-ostrava.cz. (k)

Aréna a Shakespeare


Novou sezonu v Komorní scéně Aréna, letos nesoucí název Rok něčím tragikomický, otevře nestárnoucí Shakespearova komedie Něco za něco v novém překladu Martina Hilského a režii Ivana Krejčího. „Termín ,něco za něco‘ je logo, definice korupce. Vrchol politické moci je vrcholem korupce, protože absolutní moc korumpuje absolutně,“ říká Martin Hilský a dodává –  „Není to komedie z těch líbezných, ale je hořká a temná a nesmírně aktuální. Má přesahy politické, mravní a hlavním soudcem všeho dění není žádná z postav, ale sám divák…“ Premiéra je 31. října v 18.30 hodin v Komorní scéně Aréna, která tak přispívá k oslavám 400. výročí úmrtí slavného dramatika v příštím roce. (at)

Premiéry v NDM


Opera Bohuslava Martinů Tři přání aneb Vrtkavosti života potěší příznivce skladatele a operního žánru premiérou 15. a 17. října od 18.30 hodin v Divadle Antonína Dvořáka. Martinů operu napsal na sklonku třicátých let 20. století, kdy pod vlivem „jazzového opojení“ zvolil velice netradiční obsazení (symfonický orchestr s klavírem, dva saxofony, jazzová flétna, flexaton, bendžo a akordeon) a zkusil i propojení opery s novým médiem zvukového filmu.

Na německých i českých jevištích slavila ve dvacátých letech minulého století úspěch lehká komedie Španělská muška, která si střílí z pokrytecké morálky vyšších vrstev, v Ostravě měla premiéru v prosinci 1925. Brilantní, noblesní a vtipnou hru mají ostravští diváci možnost zhlédnout v nové premiéře 29. října v 18.30 h v Divadle Jiřího Myrona v režii Janusze Klimszy. (k)


Strana 12

O lidech s lidmi

Hovoříme s majorem Petrem Kozákem, policejním psovodem, zkušeným kynologem a milovníkem zvířat

Pes pomáhá najít cestu k jiným lidem


Češi patří k největším milovníkům psů v Evropě. Svého čtyřnohého „nejlepšího přítele člověka“ tu chová více než 40 procent domácností. Dalo by se proto předpokládat, že lidé mají psy nejenom rádi, ale že mají také zkušenosti s jejich chovem. Přesto i ti nejkrásnější psí mazlíčci končí někdy v útulku pro nechtěné. A není to jen teoretická otázka. Problém přetíženosti městského útulku v Třebovicích permanentně řeší i město Ostrava. Proč tomu tak je?

Také o tom jsme se bavili s majorem Petrem Kozákem, vedoucím oddělení služební kynologie Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje a předsedou Oddílu sportovní kynologie Sportovního klubu policie Ostrava se sídlem ve Studénce.

● Jste policejním psovodem, hlavním výcvikářem kynologického oddílu, ale máte zkušenosti i s činností útulku pro psy?

Částečně ano. Když se tvořil útulek kousek od mého bydliště ve Studénce, pomáhal jsem například při odchytu volně pobíhajících zvířat. V kontaktu s personálem útulku jsem stále.

● Čím si vysvětlujete skutečnost, že problém útulků v Česku vůbec vznikl? Vždyť Češi jsou považováni za velké milovníky těchto zvířat.

Odpověď je zčásti ukrytá ve vaší otázce. Určitě velkou roli hraje už jen to, že těch psů je u nás opravdu velmi mnoho a tak se stává, že někteří z nich se ocitnou v situaci, kdy skončí v útulku. Dalším důvodem může být popularita některých plemen, která si lidé přivedou domů, aby zjistili, že pro ně není vhodné. A jsou tu některá období jako prázdniny nebo Vánoce, po jejichž skončení se útulky tradičně plní novými svěřenci. To jsou ale známé skutečnosti. O prázdninách se o pejska starají děti, když pak ale musí do školy, situace se změní a zvíře začne být na obtíž. O Vánocích se pes stává nevhodným dárkem. Když lidé pochopí, co vše obnáší chovat psa, a uvědomí si, že k tomu nemají podmínky, snaží se ho zbavit.

● Pokusme se to rozvinout. Co vše obnáší chovat psa?

Před tím, než přivedou domů psa, by si lidé měli ujasnit několik věcí. Především jaké mají časové možnosti, aby ten pes nebyl po celé dny doma sám, a jaké mají možnosti pohybu, protože pes pohyb potřebuje. Pak je tu otázka nákladů. Pes samozřejmě potřebuje žrát a potřebuje veterinární péči, kterou je třeba zaplatit. Těch záležitostí je celá škála. Lidé by si měli například uvědomit, že skutečnost, že venku prší nebo je zima, psa nezajímá. On musí jít ven a musí dostat to, co potřebuje. To znamená procházku, venčení, nějakou aktivitu. Pokud to nedostane, hrozí, že se nebude chovat dobře a bude dělat třeba nějakou škodu.

● Vraťme se k problematice útulků. Myslíte si, že útulkoví psi jsou vhodní k „adopci“ do rodin?

Velká většina určitě. Je ale dobře se zeptat personálu, který se o zvířata stará, jestli vyhlídnutý pes nemá nějaké špatné návyky, problematické chování. Pokud člověk nemá moc zkušeností, měl by si také vyžádat radu odborníka. To znamená zajít na cvičák nebo do nějaké psí školy a obrátit se na někoho, kdo se na zvíře podívá odbornějším pohledem a řekne, co se dá od něho očekávat a jak ho vychovávat.

● Vy odborník jste. Řekněte, podle čeho by si člověk měl útulkového psa vybírat?

Už jsme se toho dotkli. V první řadě by člověk měl zhodnotit svoje možnosti, co se týče ubytování toho psa a času, který mu může věnovat. Dále, jaké má sám zkušenosti s výchovou nebo výcvikem psů. Teprve podle toho by měl zvolit plemeno nebo velikost, pokud jde o křížence. A hlavně vyptat se personálu, který se o zvířata stará, na charakterové vlastnosti vytipovaného psa. Dá se tak předejít případnému zklamání.

● Obraťme list. Psi jsou váš život i zaměstnání. Jak jste se k nim vlastně dostal?

Ono se zdá, že jsem se s tím narodil, ale není tomu tak. Do třinácti let jsem o psy „nezavadil“. Až pak koupili rodiče německého ovčáka pro mého o čtyři roky staršího bratra, který byl znám jako takový „psí taťka“. Když pak asi po roce bratr narukoval na vojnu, ujal jsem se ho a začal s ním chodit na cvičák Svazarmu. A tam mě to chytlo. Při soutěžích a dalších akcích jsem se tu navíc potkával s policejními psovody a začal jsem přemýšlet o tom, že bych to chtěl dělat také. Svazarm, mladší generace to dnes už nezná, byl vlastně Svaz pro spolupráci s armádou. Takže odtud byl jen krok k policii.

● Máte psy i doma?

Ano, máme dva psy plemene welsh corgi cardigan, které ale oficiálně chová moje žena. V práci mám dva služební psy, které cvičím na specializaci vyhledávání výbušin. Oba jsou němečtí ovčáci.

● Řekněte, co vlastně dává člověku kontakt s těmito zvířaty, proč jsou tak oblíbená?

To lze jen těžko popsat slovy. Pes je vám opravdu oddán se vším všudy. Když je vztah mezi psem a psovodem, jak má být, je neuvěřitelné, co ten pes dokáže pro člověka udělat. Cítíte ho jako největšího parťáka, na kterého se můžete vždy spolehnout. Kdykoliv k němu přijdete, je rád. Můžete být pryč celý den a bude vás vítat, můžete být pryč deset minut a bude vás vítat stejně. Je to těžko popsatelná záležitost. Je to o citu, který vznikne mezi psem a psovodem, o tom, že víte, že máte vedle sebe někoho, kdo za vámi bude vždy a ve všem stát.

● Slyšel jsem názor, že kde štěká pes, tam nejdou zloději. Jaký je váš odborný pohled na tuto otázku?

Myslím, že tato slova lze potvrdit. Avšak s tím, že pro zabezpečení obydlí bych přidal ještě nějaké technické řešení. Spojení techniky se psem je asi to nejlepší, co můžete pro bezpečnost svého bydlení udělat.

● Měli by si tedy lidé pořizovat psy?

Já samozřejmě říkám, že ano, ale za předpokladu, že mu zajistí podmínky. Pes dokáže lidem hodně obohatit život. Například starším dvojicím, osamělým lidem. Když si pořídí psa, mají zase povinnosti, mají se o koho starat. Když ho chodí venčit nebo vodí na cvičák, poznávají nové lidi, navazují nové společenské kontakty. Soužití člověka se psem může naplnit člověku život a paradoxně i najít cestu k jiným lidem.

Bohuslav Krzyžanek

Češi patří k největším milovníkům psů


Podle údajů Evropské federace výrobců krmiv pro domácí zvířata FEDIAF za rok 2012 je tento čtyřnohý přítel člověka ve větší oblibě pouze v Rumunsku, kde má pejska 45 % domácností; v Česku je to 41 %. Za touto dvojicí následují Polsko a Litva, kde se o psa stará shodně 37 % rodin. Na opačném konci této statistiky se ocitá Turecko s 6 % milovníků psů, Švýcarsko s 11 % a Rakousko s 12 % „psích“ domácností. Nijak zvlášť populární není pes ani v Německu a Švédsku, kde ho má jen 13 % rodin.


Strana 13

Z archivu města

Tiskařská dynastie Zapletalových – od tiskopisů k uměleckým bibliofiliím


Založení první tiskárny v samostatných Mariánských Horách bylo povoleno teprve na konci roku 1908, krátce po povýšení obce na město, v počátcích jen pro tzv. akcidenční tisk (úřední tiskopisy apod.). Po Rudolfu Vichnarovi, Karlu Kaškovském a Leopoldu Šírkovi se jejím majitelem stal 1. června 1913 Prokop Zapletal, který po dobu šestnácti let provozoval tiskárnu v Hranicích a pak byl krátce ředitelem několika dalších tiskáren na Moravě. V Mariánských Horách hledal příležitost k vybudování samostatného podniku, jenž by existenčně zajistil do budoucna i jeho potomky. Bezprostředně po převzetí tiskárny započal s její modernizací: vybavil ji novými příklopovými stroji značek Anger (tzv. angrovka) z vídeňské strojírny Josef Anger & Söhne a Victoria-Merkur od saské firmy Rockstroh-Werk AG a hledal vhodné provozní prostory pro její rozšíření. Jeho úsilí narušila první světová válka, během níž těžce onemocněl.

Ve válečných letech musely pro odchod mužů na bojiště převzít vedení tiskárny za nemocného otce dcery Natalie a Jarmila, než se v listopadu 1918 z italské fronty vrátil jejich bratr Miloš. Ten se vyučil typografem a strojmistrem u svého otce, po jehož smrti v roce 1920 založil firmu Knihtiskárna a nakladatelství Miloš Zapletal, s. r. o. Jednalo se o rodinný podnik, který vlastnil společně se sestrami a švagrem Viktorem Kubenkou. Naplnily se tak původní záměry Prokopa Zapletala, neboť tiskárna se stala zdrojem obživy pro všechny jeho děti i s rodinami. Miloš Zapletal se v roce 1926 oženil s Gabrielou Fialovou, dcerou obchodníka, jež se uplatnila v podniku při vedení administrace a jako korektorka. S pomocí manželčina věna navíc Zapletal odkoupil rodinný dům na rohu dnešních ulic Dr. Maye a Čelakovského v Mariánských Horách, který rozšířil o obytné i kancelářské místnosti a jehož nádvorní dílnu adaptoval pro tiskařské účely.

Knihtiskárnu vybavil novými stroji, pořízenými u specializovaných strojíren Rockstroh v saském Heidenau a Johannisberg v hesenském Geisenheimu. Součástí investic byl i nákup nových písem od firmy Klingspor v Offenbachu nad Mohanem, kde se dnes nachází muzeum knihtisku a typografie. Ačkoliv patřila Zapletalova tiskárna spíše k menším podnikům na Ostravsku, dosáhla díky kvalitě, umělecké úrovni a schopnosti provádět náročné speciální a bibliofilské tisky výjimečného postavení. Miloš Zapletal se vypracoval na špici oboru, byl členem spolku Moravští bibliofilové a exlibristé, Reklamního klubu československého a působil rovněž jako soudní znalec pro obory knihtisku, grafiky, nakladatelství a papíru. Permanentně si prohluboval profesní znalosti, doplňoval odbornou knihovnu založenou jeho otcem a podnikal studijní cesty do Lipska, Paříže, Jeruzaléma či Káhiry, aby neztratil kontakt s vývojem knihtiskařského průmyslu ve světě.

Firmě se podařilo bez větší újmy projít obdobím velké hospodářské krize. V roce 1937 Zapletal odkoupil od sester a švagra jejich vlastnické podíly s cílem zjednodušit řízení a urychlit modernizaci. I v době nacistické okupace udržoval stabilitu a rovnovážný vývoj podniku. Za současného obcházení protektorátní cenzury a hospodářských omezení tiskl i řadu cenných publikací bibliofilské hodnoty. Na konci války byla knihtiskárna sice částečně poškozena náletem, ovšem již brzy po osvobození se podařilo plně obnovit její provoz. Krátce po únorovém převratu roku 1948 se objevil první pokus o zestátnění podniku. Když se ale ukázalo, že tiskárna nikdy nezaměstnávala ani dvacet pracovníků, nenabyl výnos o uvalení národní správy platnosti pro nesplnění zákonných podmínek. O pouhé tři roky později se tiskárenský podnik Miloše Zapletala stejně stal obětí tzv. socializace polygrafického průmyslu a k 31. květnu 1951 byla ukončena jeho likvidace a začlenění do Ostravských tiskáren, národní podnik, v Ostravě. Během jediného měsíce byly veškeré stroje demontovány a spolu s ostatním vybavením odvezeny. Jen starou „angrovku“, pamatující zakladatele rodinné tiskárny Prokopa Zapletala, dostali mariánskohorští pionýři.

Radoslav Daněk


Strana 14

Nechybí vám přítel?


Městský útulek pro psy v Třebovicích nabízí bohatý výběr pejsků do dobrých rukou. Otevřeno má od úterý do neděle, vždy od 10 do 17 hodin. Útulek má 149 kotců, z nich je 119 určeno pro zdravé psy a zbývajících 30 pro nově přijatá nebo nemocná zvířata. V současné době nabízí k „adopci“ asi pět desítek psů. Zájemci o ně musí splňovat některá kritéria. Především musí mít trvalé bydliště v ČR, a to mimo obecní či městský úřad, a musí být starší 18 let. Za odběr psa se hradí poplatek 200 korun.  Do útulku lze psa také přivést. Po přijetí poskytuje útulek každému pejskovi veterinární vyšetření, jsou odčerveni a vakcinováni. Po uplynutí karanténní lhůty přejdou do kotce, kde si je může vybrat nový majitel.  Všechny informace získáte na telefonu 599 455 191 nebo adrese útulek@ostrava.cz. Nahlédnout do útulku lze na internetové adrese http://utulekostrava.cz nebo na https://www.facebook.com/utulekostrava.  (r)

Domov pro seniory Kamenec ve Slezské Ostravě oslavil 40. výročí založení

Kvalitní péče i mnohá ocenění


Domov pro seniory Kamenec ve Slezské Ostravě oslavil 40. výročí svého založení. Ředitel domova Juraj Chomič společně se zástupkyní zřizovatele města Ostravy Jaroslavou Rovňákovou a s poslankyní evropského parlamentu Kateřinou Konečnou přivítali na zářijové oslavě hosty, sponzory, uživatele a zaměstnance.

Nový Domov – penzion pro důchodce v ulici Bohumínská byl otevřen 23. října roku 1975, tehdy nabízel 121 bytových jednotek pro 200 uživatelů, lékařskou službu, společné stravování aj. Během let 2007 až 2009 prošlo zařízení náročnou rekonstrukcí, vznikla bezbariérová moderní budova.  Dnešní kapacita 197 míst Domova pro seniory Kamenec je dnes téměř shodná s kapacitou při vzniku Domova.

V posledních pěti letech  DpS Kamenec získal celou řadu ocenění a dostal se do podvědomí široké veřejnosti. Například za rok 2012 domov získal celostátní titul Senior centrum roku. V letech 2010–2013 toto zařízení otevřelo pro uživatele i veřejnost minimarket, zavedlo nabídku obědového menu, čištění a praní textilu a oděvů, pronájem nebytových prostor, začal také provoz nestátního ambulantního zdravotnického zařízení – pracoviště fyzioterapeuta. Domov také půjčuje kompenzační pomůcky uživatelům domova i široké veřejnosti. Už řadu let získává DpS Kamenec Certifikát standardizace nutriční péče, a tím významně naplňuje cíle nutriční péče ve spojení se zvyšováním kvality života seniorů. V rámci přeshraniční spolupráce toto zařízení spolupracuje s polským podobným zařízením, což přináší výměnu profesních zkušeností pracovníků a vzájemné poznávání kulturních hodnot. Domov pro seniory Kamenec patří k nejlepším zařízením svého druhu v celé ČR. (k)

Ostravský veletrh hraček zve děti i dospělé


Pošesté bude od 28. do 31. října patřit výstaviště Černá louka Ostravskému veletrhu hraček. Pořadatel EXAGE spol. s. r. o., připravil pro návštěvníky všech věkových kategorií řadu atrakcí, novinek a zajímavostí. Zavítejte spolu s vašimi dětmi do kouzelného světa her, tance, zábavy a soutěží. Máte se na co těšit.

První den festivalu ve státní svátek 28. října se na hlavním pódiu představí Honza Onder, taneční lektor, zkušený choreograf a dvojnásobný vítěz soutěže StarDance, s partnerkou Lucií Hunčárovou. Vystoupí  s ukázkami mezi dětmi oblíbeného pořadu Taneční hrátky s Ondrou, který vysílá ČT Déčko. V pátek návštěvníky určitě zajme show bublinového mága a světového rekordmana Matěje Kodeše, který dokáže vykouzlit bubliny nejúžasnějších tvarů a velikostí. Závěrečný den vystoupí Adolf Dudek, ilustrátor dětských knih a časopisu Sluníčko. Zábavnou formou děti seznámí s prací ilustrátora, poodkryje před nimi ztracený svět knížek a jejich ilustrací.

To ale rozhodně není vše. Ve spodní hale bude po celou dobu festivalu v provozu aktivní herní zóna, ve které proběhnou soutěže, kviz show, domino, gyroskop, science show a tvořivé workshopy. K dispozici budou RC modely, koloběžky a káry. Novinkou letošního ročníku je laserová střelnice instalovaná ve spolupráci s Bezpečnostně právní akademií v Ostravě. Zajímavé jsou ceny do soutěží, hlavní výhrou je relaxační víkendový pobyt v Beskydech. Cílem pořadatelů je děti a jejich rodiče nejen pobavit a zaujmout, ale také ukázat, že rozvíjení myšlení, talentu, cílevědomosti a zručnosti je možné i formou her a zábavy. Prodejní část sortimentu nabídne opět pestrý výběr her, hraček, hlavolamů a knížek. Nebude chybět občerstvení s posezením.

Dětský festival her a zábavy se koná s podporou města Ostravy, Moravskoslezského kraje a dalších partnerů, bez nichž by nebylo možné akci realizovat. Aktuální informace najdete na webových stránkách www.hracky-ostrava.cz. a na facebooku. (RP)

Aktivní senior

PRO PŘÁTELE HISTORIE. Archiv města Ostravy, Špálova ul., Přívoz, připravil cyklus přednášek pro seniory Moje Ostrava – moje historie 2015.  Dne 15. 10. (10 a 15 h) nabídne téma Cirkusy v Ostravě do 60. let 20. století. Další přednáška 5. 11. ve stejné časy má název Válečný rok 1915 – konec iluzí o krátké válce. O osudech ostravského tiskaře Julia Kittla se bude hovořit 19. 11.

DEN PRO SENIORY. Akci pro dříve narozené hostí Dům kultury města Ostravy 16. 10. od 9 do 13 hod. Na programu jsou přednášky, výběr zájezdů a výletů, sociální a zdravotní poradenství, rady od policie. Zdarma si lze nechat vyšetřit krevní tlak, zrak, pohybový aparát aj. (k)

Fotografové mezi nebem a zemí


Retrospektivní výstava české a československé horské fotografie Mezi nebem a zemí je až do 25. října k vidění v Ostravském muzeu. Soustřeďuje díla devatenácti autorů pořízená od 30. let minulého století do současnosti, ale také trojrozměrné ukázky toho, jak se vyvíjela horolezecká výstroj.

Stojí za to vidět jedinečné černobílé fotografie Vysokých Tater Karola Plicky, kterým ani sedm desítek let nic neubralo na kráse a tajuplnosti. Neméně pozoruhodné jsou snímky Ladislava Sitenského, Františka Krasla, Jiřího Kolbaby, Diny Štěrbové, Leopolda Sulovského, Rudolfa Švaříčka, Libora Uhra a dalších autorů.

Na zářijové vernisáži, které se zúčastnil primátor Tomáš Macura, připomněl jeden z pořadatelů výstavy Jiří Kráčalík, že touto formou chtějí vzdát hold první oficiální čs. horolezecké expedici do asijských velehor, která se uskutečnila v roce 1965. Mezi vzácnými hosty v muzeu nechyběl jeden z účastníků výpravy, legenda českého horolezectví Jan Červinka. Také jeho snímky patří k ozdobám výstavy.

V Ostravském muzeu mají otevřeno od pondělí do pátku (9–17 h), v sobotu (9—13 h), neděli (13–17 h). (vi)


Strana 15

V Městském fotbalovém klubu Vítkovice sázejí na práci s fotbalovým nadějemi

Zvládli dva postupy za dva roky


Jako nováček je štikou moravskoslezské ligy, třetí nejvyšší soutěže, disponuje největší mládežnickou základnou na Moravě. Řeč je o Městském fotbalovém klubu Vítkovice, který navazuje na slavnou tradici vítkovického fotbalu, korunovanou titulem mistra ČSSR v roce 1986.

„Cíl máme jasný. Vrátit klubu jeho jméno, přivést do Vítkovic profesionální fotbal, který bude konkurenceschopný díky odchovancům,“ konstatuje sportovní ředitel MFK Vítkovice Marek Pohorelli. „Za poslední dvě sezony se nám podařilo dvakrát postoupit, i když z druhého místa. Štěstí přeje připraveným a to vítkovický fotbal po letech zase je.“

Vedení MFK Vítkovice se netají tím, že důležitější než momentální výkony áčka je skutečnost, že klub získává zpět dobrou pověst. „Když jsme zvedali vítkovický fotbal po insolvenci, neměli jsme důvěru hráčů ani rodičů dětí. Netajíme se tím, že naším hlavním cílem je vybudovat zázemí pro mládežnické kategorie a výchovu mladých fotbalistů,“ zdůrazňuje Pohorelli.

Spokojenost se základnou čtyř stovek fotbalistů a fotbalistek od šesti do devatenácti let neskrývá šéftrenér mládeže MFK Vítkovice Milan Duhan. „O děti se stará padesátka špičkových trenérů, úzce spolupracujeme se školami. Ve všech kategoriích dosahujeme velmi dobrých výsledků. Rodiče dětí vidí, že hrát fotbal za Vítkovice má smysl,“ říká bývalý ligový fotbalista Baníku Ostrava.

Pro chod každého klubu s mládežnickou základnou a kvalitním A týmem jsou nezbytné finance. Bezmála 75 procent rozpočtu ve Vítkovicích vynakládají na mládež. „Každý rok je těžší rozpočet naplnit. Spolupracujeme s městem, které nám pomáhá dotacemi. Máme mnoho malých sponzorů, jimž jsme vděční, ale stále sháníme generálního partnera. Přesto je klub zabezpečen tak, abychom nemuseli náklady na sportování dětí přenášet na rodiče,“ dodává místopředseda představenstva MFK Vítkovice Radovan Fajkus. (jm)

Šípy v černém


Na letním 24. mistrovství ČR v terčové lukostřelbě žactva na střelnici SK Start v Praze na Strahově se neztratili mladí závodníci LO Ostrava-Mariánské Hory. Mistrovské tituly mezi jednotlivci získali starší žáci Dominik Petr Orel a Boris Vojnar, starší žákyně Aneta Venhudová, mladší žáci Bartoloměj Žák a Miroslav Přeček. První místa vystříleli Ostravané v team mixech (nejlepší střelec a nejlepší střelkyně). Zvítězili také starší žáci, druhá skončila družstva mladších žáků, mladších a starších žákyň. Trenéři Dana a Jan Masárovi se Zdeňkem Jarochem sklidili za trpělivou celoroční práci s dětmi zasloužené vavříny. (až)

Ve světě PC her


Mladí příznivci Minecraftu, YouTube a komentovaného hraní počítačových her si dají dostaveníčko na komunitním festivalu CraftCon v sobotu 31. října v Domě kultury města Ostravy. Akce začne v 10 a potrvá do 18 hodin. Vstupenky si lze objednat na www.craftcon.cz, koupit v předprodeji např. v pobočkách ostravského infoservisu, Kulturním centru v Porubě nebo v místě konání. Zájemci mladší 15 let mohou přijít sami, ale pouze s potvrzením rodičů. Formulář najdou na webu festivalu. (ič) 

Přijďte si zaběhat do sadů!


Organizátoři běžeckého seriálu RunCzech otevřou v ostravských Komenského sadech novou 5km běžeckou trasu pro veřejnost. Slavnostní otevření okruhu v Komenského sadech se za účasti příznivce kondičního běhu primátora Tomáše Macury uskuteční ve čtvrtek 8. října od 17 hodin u hlavního vchodu do Komenského sadu z Vítězné ulice (naproti památníku). Pro účastníky bude připraven pitný režim a drobné občerstvení. (vi)

Nejstarší český maraton se běžel v Ostravě

Kantorkův rekord odolal


První zářijovou neděli se po 54. běžel Ostravský maraton, nejstarší závod na trati 42,195 km u nás. Na start hlavního běhu, ale také dalších zajímavých disciplín doprovodného programu, se postavily na dvě tisícovky aktivních i rekreačních sportovců. Záštitu nad akcí převzal první náměstek primátora Lumír Palyza.

Start i cíl byl u Trojhalí na Nové Karolině, tratě vedly ulicemi a parky Moravské a Slezské Ostravy. Maratonskou trať nejrychleji zvládl Martin Kučera z Univerzity Brno v čase 2:30:02 před Petrem Pinďákem (Varnsdorf) 2:41:53 a Petrem Kučerou (Grymov) 2:46:11. Mezi ženami byla nejrychlejší Eva Filipiová (Šumperk) 3:12:35.

Letitý rekord Ostravského maratonu, který drží časem 2:19:06 vítěz z roku 1959 Pavel Kantorek, znovu odolal.

V závodu na 8krát 5 km byl nejrychlejší tým SMS časem 2:52:14. Na dvanáctém místě doběhlo družstvo Ostrava!!! vedené náměstkyní primátora Kateřinou Šebestovou. Reprezentanti magistrátu zdolali osm úseků štafety v sestavě Aleš Novotný, Andrea Vojkovská, Mirka Klusová, Adam Pavlas, doplnění o Andreje Harmečka z Cooltouru, Petra Pánka z Pantu a Petra Šebestu. Ve štafetovém závodě bylo klasifikováno 58 družstev. (vi)

Kam za sportem

FOTBAL. První liga na Městském stadionu ve Vítkovicích: Baník–Olomouc (pá 2. 11., 20.15 h), Baník–Příbram (so 24. 10.), Baník–Plzeň (so 7. 11.) vždy v 17 h.

HOKEJ. Extraliga v Ostrava Aréně: Vítkovice–K. Vary (so 10. 10., 17), Vítkovice–Litvínov (pá 23. 10., 17), Vítkovice–Hradec Králové (st 28. 10., 15.30), Vítkovice–Sparta (ne 1. 11., 15.30).

HÁZENÁ. Česko-slovenská interliga v hale Sareza Hrušovská: Poruba–Zlín (ne 18. 10.), Poruba–Olomouc (st 28. 10.), Poruba–Slavia (ne 8. 11., 10.30) vesměs v 18 h.

BASKETBAL. Národní liga mužů v Bonver Aréně: NH Ostrava – Prostějov (so 10. 10.), NH – Ústí (st 14. 10.), NH  v. Svitavy (st 21. 10.), NH – Brno (st 28. 10.), NH – Děčín (st 4. 11.) vždy v 17.30 h. Ženská basketbalová liga v Bonver Aréně: SBŠ Ostrava – Ml. Boleslav (st 7. 10., 17.30), SBŠ – USK Praha (ne 18. 10.), SBŠ – K. Vary (ne 25. 10.), SBŠ – Trutnov (ne 8. 11.) vždy v 15 h.

VOLEJBAL. Extraliga mužů v hale Sareza Hrušovská: VK Ostrava – Liberec (čt 22. 10.), VK – Ústí (čt 29. 10.), VK v. Karlovarsko (so 7. 11.) vždy v 17 hod. Extraliga žen v hale Varenská: TJ Ostrava – Prostějov (čt 15. 10., 18), TJ v. Šternberk (so 24. 10.), TJ – Olymp Praha (so 7. 11.) vždy v 17 h.

FLORBAL. Extraliga mužů: Vítkovice v. Pardubice (so 10. 10.), FBC Ostrava v. Ml. Boleslav (ne 18. 10.), FBC – Střešovice (ne 25. 10.), Vítkovice – FBC (st 28. 10., 17.15 h), FBC – Brno (ne 1. 11.) vesměs v 18 h. Extraliga žen: Vítkovice – Židenice (so 10. 10.), FBC – Olomouc (ne 18. 10.), Vítkovice – Jičín (so 24. 10.), FBC – Střešovice (st 28. 10., 14 h), Vítkovice – Herbadent Praha (ne 1. 11.) vesměs v 15 h. Vítkovice hrají své zápasy ve Sport centru Dubina, FBC v ČPP Aréně v Muglinově. (vi)


Strana 16

Dny NATO v Ostravě

Letečtí giganti největším tahákem


Třináct zemí Severoatlantické aliance, včetně Spojených států, Velké Británie, Polska a pořádající České republiky, speciální partner Švédsko, premiérově Jordánské království, figurovalo 19. a 20. září v programu XV. ročníku Dnů NATO v Ostravě a VI. dnů vzdušných sil Armády ČR.

Mezi hosty nechyběli ministři obrany ČR a Švédska Martin Stropnický a Peter Hultqvist, velitel vojenského výboru NATO generál Petr Pavel, manželka prezidenta republiky Ivana Zemanová a řada osobností. Ostravu, hlavního partnera Dnů NATO, reprezentovali primátor Tomáš Macura, první náměstek primátora Lumír Palyza a další představitelé vedení města.

V sobotu padl jednodenní rekord, když branami prošlo 155 tisíc lidí. Celková návštěva dosáhla hranice 220 tisíc! Fronty se tvořily před bombardérem B-52 a konvertoplánem Osprey. Diváci se zatajeným dechem sledovali dynamické ukázky, které doplňovala výstava armádní a policejní techniky. Potleskem na otevřené scéně byla oceněna ukázka obsazení základny teroristů a osvobození rukojmí. V hlavních rolích vystoupily členky ženské roty armády Jordánska a čeští vojáci.

V předvečer Dnů NATO převzal v Ostravě vicepremiér a ministr obrany Polska Tomasz Siemoniak Česko-Slovenskou Transatlantickou ce­nu za přínos k rozvoji svobody a demokracie ve střední Evropě. (vi)