Říjen 2012

Říjnové vydání měsíčníku Ostravská radnice

titulka

 

 

 

 

 

 

Ostravskou radnici si můžete stáhnout také ve formátu pdf.


Uvnitř listu

 3 Rozhovor s náměstkem primátora Jiřím Hrabinou

 5 Nové parkovací průkazy ZTP

 6 Kynologové vyhráli mistrovství

 7 Miliony na opravy kulturních domů

 9 Děti o ozdravné pobyty nepřijdou

13 San Domingo – cíl v Karibiku

16 Mistři na nebeském jevišti

 

Strana 1       

Nová Karolina, vystupovat!

Poslední zářijový den byla zprovozněna nová zastávka městské hromadné dopravy Karolina na ulici 28. října. Při cestě do centra města a zpět ji mohou využít cestující jedenácti tramvajových linek a také autobusů číslo 21, 28, 81 a 99. Během čtyřměsíční výluky vyrostly díky investici města ve výši 82 milionů korun, s podporou EU v předpokládané výši 60 procent, nové ostrůvky, kolejiště, chodníky, osvětlení včetně nové úpravy světelných křižovatek s ulicemi Poděbradovou a Na Karolině. Děkujeme občanům za trpělivost, kterou projevili při výluce frekventovaného úseku.         (vi)      

 

Radnice hostila konferenci k sociální integraci

Ostrava jde příkladem

Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s ministerstvem práce a sociálních věcí a městem Ostravou uspořádalo 19. a 20. září v radnici města Ostravy dvoudenní výroční konferenci Integrovaného operačního programu (IOP) na téma Kvalita života – podoby sociální integrace podporované Evropskou unií.  Odborníci od nás i ze zahraničí přednášeli na téma sociální integrace, transformace azylových zařízení, podpory sociálního podnikání nebo začleňování sociálně vyloučených skupin lidí do společnosti.

S podporou státu

Na konferenci vystoupili v úvodu náměstek ministra pro místní rozvoj Daniel Braun, náměstek ministra práce a sociálních věcí Vladimír Šiška, primátor Ostravy Petr Kajnar a náměstek primátora pro sociální oblast Martin Štěpánek. Hovořili o podpoře IOP projektům sociální integrace zejména formou dotací, ale také o vytváření podmínek a pravidel pro realizaci projektů.

Sociální inkluze

„V oblasti začleňování sociálně vyloučených skupin lidí do společnosti se podobně jako jiná velká města potýkáme s řadou problémů, které se snažíme postupně řešit. Úspěšně realizujeme projekty podporované z Integrovaného operačního programu. Před časem jsme odstartovali program Sociální inkluze, který je koncipován do roku 2020. Jeho hlavním smyslem a cílem je přispět k lepšímu vzájemnému soužití všech občanů města,“ řekl mimo jiné primátor Petr Kajnar.

V Ostravě se kromě tohoto komplexního projektu daří realizovat několik let také projekt spolufinancovaný z IOP, náměstek primátora Martin Štěpánek vysvětluje: „Projekt Budoucnost Vítkovic běží od roku 2009. Je zaměřen na regeneraci bytových domů, úpravu ploch a komunikací v území se silnou koncentrací negativních vlivů.“

Teorii do praxe

Po zahájení konference následoval blok přednášek a příspěvků.  Pro účastníky byly připraveny workshopy na téma sociál­­ní integrace a rovněž prezentace či návštěva některých úspěšných integračních projektů v Ostravě jako Centrom nebo mléčný bar NAPROTI. V předsálí jednací místnosti se představila řada nevládních organizací na malém trhu výrobků svých klientů.

Tři pilíře programu

Druhý den konference byl věnován zejména sociálnímu začleňování v romských lokalitách včetně praktických zkušeností. O komplexním programu sociální inkluze, který byl již v Ostravě zahájen, přednesl v tomto bloku příspěvek náměstek primátora Martin Štěpánek. „Cílem našeho programu je maximální provázanost a návaznost dílčích projektů. Soustředili jsme se na tři pilíře programu, jimiž jsou práce, vzdělávání a bydlení. Všechny chceme integrovaně uplatnit na rodinu jako celek, nezaměřujeme se na izolované jednotlivce. V současné fázi příprav byl zahájen výběr rodin, z nichž prvních deset by se mělo v roce 2013 zapojit do programu. Zároveň budeme trvat na zapojení samotných sociálně vyloučených do přípravy a realizace programu,“ řekl mimo jiné Martin Štěpánek.  Velmi zajímavé byly rovněž příspěvky o  integrovaných programech realizovaných ve vyloučených lokalitách Chánov a Stovky v Mostu nebo práce s obyvateli domů společnosti RPG ve vyloučených lokalitách Ostravy.     (vk) 

 

Zelené projekty města

Ostrava si hodlá udržet pozici jednoho z nejzelenějších měst v republice. Aktuálně jí k tomu mají pomoci chystané projekty za téměř 225 milionů korun. Mezi ty nejdůležitější patří Izolační zeleň města Ostrava I-III, Zelená osa Vítkovic či etapy realizace vybraných prvků Územního systému ekologické stability.

Hlavním cílem těchto programů je snížení prašnosti a ostatních emisí znečisťujících látek a také ochlazování vzduchu v lokalitách Jih, Poruba, Vítkovice, Slezská Ostrava nebo centrum. Jde např. o dopravní koridory ulic Opavské, 17. listopadu, Mariánskohorské, Ruské, Bohumínské, průmyslové areály BorsodChem, Vítkovice, elektrárna Třebovice aj. Součástí uvedených projektů je výsadba 31 388 kusů dřevin, včetně dalších úkonů jako jsou kácení, ošetřování a ořezy. Za každý pokácený strom z důvodu pěstebních opatření, zdravotního stavu jedince aj., bude vysazeno čtrnáct nových. Jak jsme již v OR informovali, do roku 2015 bude na území města Ostravy vysazeno téměř půl milionu nových stromů a keřů.

„Projekty regenerace a výsadby nové zeleně na území města jsou bezpochyby významnými počiny směřujícími ke zlepšení životního prostředí,“ řekl náměstek primátora Dalibor Madej. „Město a jeho organizace v programovacím období 2007–2013 provedlo, realizuje, nebo má schváleny ke spolufinancování Evropskou unií další projekty s pozitivním vlivem na životní prostředí za více než 1, 3 miliardy korun s dotací přes 662 milionů korun.           (ph)


Strana 2 

Představitelé měst Ostravy a Katovic se zabývali životním prostředím

Dohoda na společném postupu

V polovině září se setkal primátor Petr Kajnar, jeho náměstek Dalibor Madej a další zástupci města Ostravy se svými protějšky z polských Katovic, aby společně projednali problematiku čistoty ovzduší na obou stranách hranice a vliv Polska na znečištění ovzduší v našem regionu.

Česká strana přivezla na jednání odbornou analýzu s konkrétními fakty. Katovičtí představitelé projevili velkou vstřícnost a společné řešení vítají. Na počátku října přijedou do Ostravy, s vedením města připraví jednotnou koncepci a pravděpodobně v listopadu by se primátoři Ostravy a Katovic vydali společně problém řešit do Bruselu. Rozhodli se tak nečekat na vládní domluvu a chtějí jít regionální cestou. Polsko má daleko měkčí limity pro znečišťování ovzduší než Česko. U našich sousedů nejvíce trpí znečištěním nejen z velkých podniků a dopravy, ale také z lokálních topenišť.

„Máme nyní velkou naději získat pro tento záměr peníze z evropských fondů, protože Evropská unie se chystá podpořit velká evropská města v některých důležitých programech,“ řekl primátor Kajnar, který by do iniciativy rád zapojil i další města na obou stranách hranice.          (vk)

  

ze zastupitelstva

Zastupitelé města Ostravy na svém 18. zasedání 12. září odsouhlasili odeslání dopisu Janezovi Potočnikovi, komisaři pro životní prostředí Evropské komise. Město si nechalo zpracovat Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě studii, která ukazuje významnou roli polského průmyslu na znečištění ovzduší v regionu. Zastupitelé schválili tzv. směnečný program. Prostřednictvím banky bude město nabízet investorům směnky v hodnotě 3 mil. korun, do jejich ceny se promítne vývoj na finančních trzích a město si může vybrat nejvýhodnější nabídku. Radnice použije peníze na rozvoj města a výkup pozemků pro průmyslové zóny.         (ph) 

 

Na Kamenci mají zahradu snů

V Domově pro seniory Kamenec ve Slezské Ostravě otevřeli 6. září zmodernizovanou zahradu. Pozvánku na velkou událost přijala herečka Jaroslava Obermaierová.

Během debaty prozradila, že není v neznámém prostředí, její syn pracuje jako pečovatel. V Ostravě odehrála mnoho divadelních rolí, přátelila se s místní rodačkou a svým vzorem Slávkou Budínovou. Díky seriálům si na nedostatek práce nestěžuje, nejraději ale utíká z Prahy na svou chalupu na Benešovsku.

Jak zdůraznil ředitel DpS Kamenec Juraj Chomič, se podařilo zvelebit zahradu, které mohli senioři zatím používat v omezené míře. Novinkou jsou dva venkovní posilovací stroje, odpočinková zóna s krbem, lavičky, vydlážděné chodníky, upravená zeleň aj. Přímo ze zahrady se lze bezbariérovým východem dostat do parku u řeky Ostravice.             (vi) 

Foto: Jaroslavě Obermaierové (vlevo) předvedla funkci posilovacího stroje klientka DpS Kamenec Vlasta Hrbáčová.             Foto: L. Vidlička 

 

Nová ekologická linka v OZO

Energetické využití spalitelných složek odpadu nejen v Ostravě, ale nově v celém regionu. To je úkolem nové linky na výrobu paliv, kterou spustila do provozu společnost OZO Ostrava. Výroba alternativního paliva ze spalitelných složek odpadu má v OZO Ostrava desetiletou tradici. Za tu dobu se zde vyrobilo přes 60 tisíc tun paliva pro cementárny, což představuje náhradu množství černého uhlí, které by se vešlo do vlaku dlouhého 12,5 km.

Původní linku na výrobu paliva pro cementárny, která technologicky zastarala, nyní nahradila nová. Umí zvýšit energetické využití vytříděných spalitelných složek odpadu a snížit množství odpadu uloženého na skládkách. „Filosofií města je ukládat co nejméně odpadu na skládky,“ řekl náměstek primátora Dalibor Madej. „To, že má město vlastní skládku, má vliv na cenu za odpady a tato linka umožní významně prodloužit životnost městské skládky. Bude to mít pozitivní vliv na výši poplatků za odpady.“ Linka za 60 mil. Kč je jednou z nejmodernějších v Česku.          (ph) 

Foto: Úvodní fáze zpracování odpadu – jeřáb podává plasty do drtiče.   Foto: Petr Havránek 

 

aktuálně 

Vojtěch Mynář europoslancem

Zastupitel města Ostravy za ČSSD, někdejší náměstek primátora pro dopravu a starosta Radvanic a Bartovic Vojtěch Mynář (1944), se 11. září na plenárním zasedání ve Štrasburku stal europoslancem. Ve funkci nahradil stranického kolegu, nedávno zesnulého Jiřího Havla. V Bruselu bude působit v Rozpočtovém výboru a Výboru pro rozpočtovou kontrolu. Rovněž bude členem Delegace Evropského parlamentu pro vztahy s Běloruskem. Jak po svém jmenování Vojtěch Mynář uvedl, chce využít bohaté zkušenosti z regionální politiky. Kromě rozpočtové problematiky se bude zabývat hlavně životním prostředím a dopravou.     (vi) 

 

Sanace po povodni

Od března do srpna 2012 byl sanován svah v Heřmanicích v obvodu Slezská Ostrava. V důsledku povodní z jara 2010 došlo k jeho sesuvu, který ohrožoval rodinné domy, elektrické vedení, silnici Na Liščině a vodovodní potrubí. Místo, které se nachází u křižovatky ulic Na Liščině a Kotalova, bylo stabilizováno opěrnou zdí. Následovaly oprava poničené kanalizace a rekultivace území. Náklady na realizaci stavby dosáhly 1,46 mil. Kč. Ostrava získala dotaci 1,31 mil. Kč z Operačního programu Životní prostředí, z rozpočtu města bylo hrazeno zbývajících 10 procent celkové částky.             (av) 

 

Do krajů a Senátu volíme 12. a 13. října

Volby do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu České republiky proběhnou v pátek a sobotu 12. a 13. října 2012. V Moravskoslezském kraji se o místa v 65členném zastupitelstvu budou ucházet kandidáti z 21 politických stran a hnutí. Do klání o místo senátora ve volebním obvodu č. 71 Ostrava-město, tvořeném obvody Ostrava-Jih, Proskovice a Polanka, půjde sedm kandidátů.          (r)


Strana 3 

S náměstkem primátora Jiřím Hrabinou o rozvoji města, nakládání s majetkem a přípravě územního plánu

Investice města jsou běh na dlouhou trať 

rozhovor 

l Pane náměstku primátora, v červnu 2012 jste převzal zodpovědnost za investice a majetek města Ostravy. S jakými představami a záměry?

„Investiční politika je běh na dlouhou trať. Nedá se ze dne na den měnit vytýčené cíle a priority města. Za hlavní úkol, podobně jako můj předchůdce na postu náměstka primátora Jiří Srba, považuji dokončení nastartovaných projektů a zahájení přípravy investičních záměrů pro následující roky.“

l Které významné investiční akce město realizuje?

„Začnu rekonstrukcí a výstavbou Svinovských mostů. Po opravě jižního mostu stavbaři pracují na protilehlé straně. Postavili jižní věž nástupního terminálu, nyní se věnují severní. Dodavatel stavby k naší spokojenosti plní harmonogram prací. Pokud nebude zlobit počasí, předpokládá uvedení terminálu do zkušebního provozu do 20. 12. 2012.  Svinovský terminál má být kompletně dokončen v dubnu 2013. Ze zhruba 400milionové investice téměř 298 mil. Kč financuje město, zbytek kraj.“

l Na Karolině roste nové centrum Ostravy. Jak k tomu přispívá město?

„Vytvořili jsme kvalitní podmínky pro investice developerů. Město se zde stará hlavně o dopravní infrastrukturu. Do výstavby komunikace na nové Porážkové ulici, která do dubna 2013 propojí Novou Karolinu s Českobratrskou ulicí, investujeme téměř 135 mil. korun. V těchto dnech jsme s náklady v objemu 82 mil. Kč dokončili nové tramvajové zastávky na ulici 28. října.“

l Můžete se zmínit o dalších rozpracovaných investicích?

„Začala rekonstrukce městského stadionu ve Vítkovicích. V první etapě vyroste krytá východní tribuna, nová atletická dráha, trávník apod. Vše musí být hotovo do Zlaté tretry v červnu 2013. Čilý ruch panuje kolem řeky Ostravice, kde probíhá revitalizace toku a výstavba nových objektů pro volnočasové aktivity. Do roku 2015 se tady má prostavět 600 milionů Kč s 85procentní dotací státu a ROP Moravskoslezsko. Jen o kousek dál probíhá revitalizace Komenského sadů, která s náklady 28,7 mil. Kč, přičemž 24,5 mil. Kč činí dotace EU, potrvá do června příštího roku. K dalším investičním akcím patří např. Komunitní centrum v Hulvákách, pavilon Evoluce a projekt Safari v zoo, služebna městské policie na Slovenské ulici, letecké stanoviště IZS v Zábřehu, rekonstrukce náměstí Jiřího z Poděbrad ve Vítkovicích.“  

l Co město připravuje v příštích letech?

„Význam pro městskou a příměstskou dopravu bude mít přestupní terminál na Hranečníku. Soutěž na zhotovitele vypsalo Ministerstvo financí ve spolupráci s městem Ostrava. Předpokládané náklady stavby jsou 215 mil. Kč, termín dokončení konec roku 2013. Ke stejnému datu má být hotova Prodloužená Ruská ulice, investice za zhruba 173 mil. Kč, která bude sloužit k dopravní obsluze oblasti Dolních Vítkovic. Další významnou dopravní stavbou bude propojení ulic Pavlovovy a Plzeňské. Investice za 105 mil. Kč má být hotova na jaře 2014. Nesmím zapomenout na rozšíření areálu Vědecko-technologického parku v Pustkovci (za 275 mil. Kč) a Gravitační odvodnění Hrušova, kdy výstavba za 1 750 mil. Kč má být hrazena státem v rámci důlních škod.“

l Jak Ostrava hospodaří se svým majetkem?

„Pokud město Ostrava nepotřebuje nemovitý či movitý majetek bezprostředně ke svému hospodaření, realizuje jeho prodeje. Jde o trvalý proces. Stejně jako majetkové převody (prodeje, výkupy, směny, darování), které jsou iniciovány právnickými nebo fyzickými osobami. Město nemovitosti také vykupuje. V současné době třeba v rámci projektů výstavby Prodloužené Rudné ulice, což je investice Ředitelství silnic a dálnic, Mostní I v Hrabové (krajská investice) nebo Prodloužené Ruské. Pokračuje převádění nemovitostí v areálu bývalé nemocnice v Zábřehu do vlastnictví Ostravské univerzity.“

l Můžete popsat přípravu nového územního plánu?

„Nový územní plán města je významný a poměrně složitý dokument, který ovlivní život Ostravy na mnoho let. V tuto chvíli náš útvar hlavního architekta s externími specialisty návrh dokončil a připravil k veřejnému projednávání. Je pochopitelné, že nemůže přinést závratné změny např. v rozložení bytových zón nebo průmyslu na území města. Ostrava je stavebně stabilizovaná. Hlavní změna se netýká ani tak grafické části, ale spíše filozofie územního plánu. Hájí a brání hodnoty, kterými město disponuje. Mám na mysli např. lesy, chráněné krajinné oblasti, současnou i plánovanou zeleň. Novinkou je stanovení takových pravidel pro novou zástavbu, která městu umožní citlivé dostavění proluk, dodržení výšek staveb, jejich navázání na okolní zástavbu. Chceme minimalizovat necitlivé stavební zásahy, což je regulace, kterou územní plán města ani stavební legislativa dosud neumožňovaly.“            Připravil Libor Vidlička 

 

Tretra 2013 s novou tribunou 

Rada města usnesením ze 28. 8. 2012 doporučila zastupitelstvu uzavřít darovací smlouvy k nemovitostem a smlouvu o dílo na rekonstrukci Městského stadionu Vítkovice. Finanční náročnost projektu předpokládá uvolnění dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Podmínkou poskytnutí dotace je vlastnické právo k nemovitostem.

Jejich dosavadní vlastník Vítkovice Aréna a. s. předložil nabídku na darování nemovitostí městu. Smlouva o dílo na rekonstrukci stadionu uzavřená se společností Metrostav řeší přestavbu areálu tak, aby po jejím dokončení získala Ostrava moderní sportovní stánek umožňující pořádání mezinárodních atletických mítinků a fotbalových zápasů. Rekonstrukce začala letos v červenci demolicí východních betonových ochozů. Od poloviny září t. r. staví Metrostav na jejich místě krytou tribunu pro sedící diváky. Dalšími stavebními objekty jsou mj. věže pro umělé osvětlení, oddělené vstupy pro diváky, ale také nový povrch atletické dráhy, trávník aj. První etapa prací bude hotova do zahájení 52. Zlaté tretry v červnu 2013.

Náklady jsou 448 mil. Kč, přičemž 350 mil. Kč bude hrazeno z prostředků Evropské investiční banky, 100 mil. Kč půjde z rozpočtu města jako předfinancování a spolufinancování dotace MŠMT, která bude činit 50 mil. Kč. V plánu je také druhá etapa rekonstrukce s výstavbou tribun za brankami (do 5/2014). Předpokládá se opět čerpání dotace ve výši 50 milionů korun.       (vi) 

Foto: Betonové ochozy na východní straně stadionu ve Vítkovicích jsou minulostí. Na jejich místě vyroste krytá tribuna.             Foto: Libor Vidlička


 

Strana 4 

střípky 

KOLÁČE CHUTNALY.

Devátý ročník Třebovického koláče, podzimní folklorní a folkové hudební slavnosti, hostil o víkendu 14.–16. 9. park v ostravském městském obvodu Třebovice. Pořadatelé ze Slezského souboru Heleny Salichové letos „napekli“ zdařilý program, v němž se představily lidové soubory Grunik, Cifra, Čtyřlístek, Skřipci, Sedmikvítek, Hlubina aj. Folkaře reprezentovali hlavně kapely Svítání a  Fleret, František Nedvěd a Věra Martinová (na snímku) v doprovodu Jamieho Marshalla. Spokojení diváci zaháněli žízeň nejvíce pivem, vínem a burčákem z jižní Moravy, chybět nemohly, už podle názvu akce, vynikající domácí koláče. (vi)

JAK NA TO CHYTŘE?

Konference Evropské příležitosti regionu Moravskoslezsko 2014–2020 s podtitulem „Jak na to chytře“ se konala 18. 9. v aule Gong v Dolních Vítkovicích. Řečníci se zaměřili na využití strukturálních fondů EU v regionu. Ostravský primátor Petr Kajnar (na snímku) zdůraznil nutnost společného postupu měst a obcí regionu pro další programovací období. V první řadě v oblasti životního prostředí, jehož snížená kvalita nemá pouze negativní sociální a ekonomické dopady. Poškozuje také image Ostravska. Primátor podpořil projekt Integrované územní investice (ITI), nově navrhovaného nástroje intervence EU fondů v členských zemích eurozóny.           (jh, vi)

TEN FILMOVÝ ŽIVOT.

Do kin míří dokument o Karlu Reiszovi, slavném filmaři českého původu.  Premiéra filmu Karel Reisz – Ten filmový život se uskutečnila v rámci 4. ročníku festivalu Ostrava Kamera Oko. Zúčastnil se jí také jeho bratr Pavel Reisz (na snímku). Snímek nabízí výpovědi příbuzných i umělců, kteří slavného producenta a režiséra poznali, či s ním pracovali. Do Anglie se bratři Reiszovi přesunuli ve 40. letech. Karel patřil mezi tzv. Wintonovy děti zachráněné před smrtí v koncentráku. V Anglii vystudoval, vstoupil do RAF, po válce se stal pedagogem, ředitelem Britského filmového institutu a úspěšným režisérem i producentem. Zemřel před deseti lety.             (o)

MARKÉTA.

Ve výstavní síni Gaudeamus Domu kultury města Ostravy proběhlo 26. září na závěr výstavy fotografií „Markéta“ setkání s účastnicí paralympijských her v Londýně Markétou Sidkovou a fotografem Daliborem Bednářem (na snímku). Ostravskou lukostřelkyni přišel pozdravit a poblahopřát ji k pátému místu na hrách také náměstek primátora Martin Štěpánek. Výstava přinesla nevšední pohled do života 25leté studentky Ostravské univerzity, od třinácti let spjaté se svědkem svých všedních i nevšedních zážitků, přání, tužeb – invalidním vozíkem, do kterého ji usadila nečekaná a zákeřná choroba.   (vi) 

 

Náklady se dají snižovat novými způsoby

Aukce šetří i v nemocnici

Společnost eCENTRE podepsala s Městskou nemocnicí Ostrava v rámci projektu města Systém sdružených nákupů smlouvu o spolupráci. Nemocnice již před podpisem smlouvy začala elektronické aukce využívat více než v předešlých letech. Také díky tomu plní ekonomický plán a snižuje náklady na provoz.

„V minulosti zde byly soutěženy komodity v řádech stovek tisíc korun, my nyní soutěžíme za desítky milionů a hledáme další možnosti. Zároveň jsme zřídili nový obchodní odbor, který úspěšně jedná o snižování cen u již uzavřených smluv nebo soutěží s výraznou úsporou produkty, které nelze nakupovat přes nákupní portál města Ostrava,“ uvedl ředitel MNO Tomáš Nykel s tím, že je potřeba důsledně vybrat komodity, které je ve zdravotnickém zařízení možno prostřednictvím portálu nakupovat. „Velmi nám záleží na tom, abychom nesnižovali náklady na úkor kvality materiálů a tím na úkor pacientů,“ doplnil Nykel.

Městská nemocnice nyní nakupuje o 21 % levněji šicí materiály, ušetřila 34 % na dodávkách zdravotnického materiálu pro anestezii a kyslíkovou terapii a o 25 % nižších cen se podařilo dosáhnout také u infuzních roztoků. Další aukce přes Systém sdružených nákupů, které město zavedlo pro všechny své organizace, se připravují. Ve spolupráci s MNO chystá společnost  eCENTRE elektronická výběrová řízení na zdravotnický materiál a léčiva v hodnotě 41 milionů korun.

Nemocnice na Fifejdách jako jedna z prvních úspěšně propojila svůj informační systém s nákupním portálem města Ostrava. Díky němu bude možné zjednodušit evidenci nákupu a realizace objednávek za ceny vzešlé z elektronických aukcí, postupně zvyšovat portfolio nakupovaných položek, celý proces urychlit a dosáhnout nemalých úspor nákladů.       (AM) 

 

Pomoc ženám bez práce

Dlouhodobě nezaměstnaným v Moravskoslezském kraji je určen pilotní projekt Fleximaternity zaměřený především na ženy, které jsou v evidenci úřadu práce déle než šest měsíců.

Již na podzim letošního roku se bude konat rekvalifikační kurz Pečovatelka o dítě – chůva, který je hrazen z prostředků Evropského sociálního fondu (ESF) a je pro zájemkyně zdarma. Na výuce se budou mimo jiné podílet lektoři Ostravské univerzity (partner projektu). Do roku 2014 bude uskutečněno celkem osm kurzů, z nichž každý má 160 hodin včetně praxe.  Zájemci se nyní mohou hlásit do kurzu, který bude zahájen v lednu 2013, podzimní je již naplněn. Cílem projektu je nabídnout osobám znevýhodněným na trhu práce nové možnosti řešení jejich situace. Zájemci se mohou hlásit na adrese zdenka.rusnokova@gracent.cz.            (r)


Strana 5 

První zvonění na Těšínské

První den nového školního roku v pondělí 3. září se tisíce dětí, mezi nimi 3 115 žáků prvních tříd, vrátily do lavic sedmi desítek ostravských základních škol. Do ZŠ na Těšínské ulici ve Slezské Ostravě zavítal náměstek primátora Martin Štěpánek, do jehož rezortu patří mimo jiné sociální věci a školství.

Škola s kapacitou 64 žáků poskytuje základy vzdělání pro mentálně postižené žáky, personál speciálního pedagogického centra zajišťuje komplexní diagnostiku a poradenské služby ambulantně i v terénu. Za rok centrem projde na osm stovek dětí. Martin Štěpánek si v doprovodu ředitelky Jiřiny Pandularisové a její zástupkyně Hany Lidvinové prohlédl učebny a zařízení školy, hovořil s pedagogy i dětmi. Škola poskytuje také internátní ubytování, jednu třídu má na odloučeném pracovišti v muglinovském Čtyřlístku. Činnost je pestrá, pracují zde zájmové kroužky, děti s pedagogy jezdí na výlety a ozdravné pobyty u nás i v zahraničí.      (vi) 

Foto: Náměstek primátora Martin Štěpánek mezi žáky základní školy na Těšínské ulici ve Slezské Ostravě.    Foto: Libor Vidlička

 

Nový parkovací průkaz ZTP 

upozornění 

Držitele průkazů mimořádných výhod ZTP a ZTP/P, kteří mají označení vozidla pro parkování na vyznačených stáních (viz obrázek), upozorňujeme, že platnost označení končí 31. prosince 2012. Výměnu označení za nový parkovací průkaz (platný v celé Evropské unii) provádí Magistrát města Ostravy, odbor sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit, oddělení sociální práce a metodiky, na ulici 30. dubna 3130/2d, Ostrava, v 5. patře, kancelář č. 527.

K výměně je nutné doložit: platný občanský průkaz, průkaz ZTP nebo ZTP/P a 1 průkazovou fotografii o rozměru 35 x 45 mm. Je nutná osobní účast držitele označení, příp. jeho zákonného zástupce. Výměna se dělá na počkání v úředních dnech: pondělí a středa 8–11.30, 12.30–17 hodin, čtvrtek 8–11.30, 12.30–16 hodin.

Z důvodu předpokládaného zvýšeného zájmu o vydání nového parkovacího průkazu v závěru roku 2012 vyzýváme občany, aby uskutečnili tuto výměnu v předstihu již nyní.   (MMO)

 

Zveme do Nové radnice

Tradiční prohlídka reprezentativních prostor Radnice města Ostravy s průvodci je připravena na státní svátek 28. října odpoledne od 13 do 18 hodin. O komentované prohlídky bývá nevídaný zájem. I tentokrát se mohou návštěvníci podívat do prostor, kde pracuje rada města, kde zasedá zastupitelstvo, kde se přijímají vzácné návštěvy či v jakém prostředí pracuje primátor města. V daný den ve stejnou dobu je také zdarma přístupná vyhlídková věž Nové radnice. Na Prokešově náměstí čeká návštěvníky pestrý program.

Záchranné složky města – policie a hasiči – předvedou návštěvníkům záchranářskou a bezpečnostní techniku. Nahlédnout se dá do speciálního záchranného sanitního vozu se špičkovým vybavením, představeny budou i další tzv. pomocné „prodloužené ruce“ Integrovaného bezpečnostního centra, které má nové sídlo v Cingrově ulici. Připraveny budou nafukovací záchranné saně a motorový člun, ale také velký kontejner, to vše slouží při záchraně lidí i zvířat. Pro děti jsou připraveny jízdy zručnosti, nebude chybět občerstvení. (g)

  

Co je CONVENTION!!!

Convention Bureau pro Moravsko­slez­­ský kraj a Ostravu se sídlem v budově Magistrátu města Ostravy spustilo pod značkou CONVENTION!!! nové webové strán­ky pro podporu kongresové a incentivní (motivační) turistiky. Ostrava je zde prezentována jako ideální destinace pro kongresy, semináře, meetingy a různé akce, nabízí neotřelou, unikátní atmosféru. Webové stránky CONVENTION!!! jsou v anglické a české verzi, slouží také jako informační portál sdružující informace o regionu. Webové stránky jsou nyní ve zkušebním provozu a budou postupně doplňovány. Magistrát města Ostravy se pod značkou CONVENTION!!! stal od 1. ledna 2012 členem Czech Convention Bureau. Více informa­cí na www.convention­ostrava.cz.          (vk) 

 

Z Evropských dnů handicapu

Evropské dny handicapu (EDH) se konaly v prvním říjnovém týdnu už podvacáté v Ostravě. Sešli se na nich odborníci z řady zemí, aby si navzájem vyměnili zkušenosti a načerpali nové vědomosti.

Už třetí rok akci otevřel mezinárodní fotbalový turnaj sportovců s handicapem, následovala odborná konference ve Fakultní nemocnici Ostrava na téma 20 let Bobath konceptu v České republice. Žhavým tématem je námět kulatého stolu věnovaného finanční (ne)gramotnosti osob se znevýhodněním. Tradičně byli oceněni lidé Křišťálovým kamínkem za mimořádné aktivity v této oblasti. Akce byla doprovázena výstavami, jarmarkem výrobků handicapovaných nebo soutěží pro děti a mládež se specifickými problémy.

„Evropské dny handicapu patří k nejvýznamnějším akcím, které město Ostrava dlouhodobě podporuje. Letos to je částkou 1,8 milionu korun. Ceníme si práce jejich organizátorů, kteří mimo jiné ukazují, jak široký záběr má práce našich neziskových organizací,“ řekl mimo jiné náměstek pro sociální oblast Martin Štěpánek.

Na letošní Evropské dny handicapu přijalo pozvání 72 zahraničních účastníků a  spolupracovalo na nich přes šest desítek různých organizací.    (vk)

 

Registr je stále pomalý

Odbor dopravně správních činností Magistrátu města Ostravy k současnému fungování centrálního registru vozidel konstatuje, že situace se nemění, registr vozidel běží ve stávajícím režimu, tzn. stále pomalu.  Odbor situaci plynule zvládá pouze nasazováním pracovníků,  kteří jsou určení k jiné činnosti, přičemž ostatní úkony se odkládají.  Platí pravidlo, že je lépe vyřizovat tyto záležitosti mimo pondělí a středu, kdy přichází více žadatelů, čekací doba ale i tak není příliš výrazná.     (av) 

 

Chcete na vánoční trhy?

Vánoční trhy na Masarykově náměstí v centru Ostravy se budou letos konat od 30. listopadu do 23. prosince, k pronájmu se nabízí  čtyřicet samostatných prodejních míst v dřevěných stáncích. Uchazeči o prodejní místo mohou podávat žádosti do 19. října do 11 hodin. Bližší informace včetně žádosti a situační mapky s rozmístěním stánků zájemci naleznou na www.moap.cz v sekci aktuálně nebo na tel. č. 599 442 170. (r) 

 

Příběh čočky

Ve Wichterleho gymnáziu v Ostravě-Porubě bude od začátku listopadu k vidění stálá expozice Příběh kontaktní čočky. Výstava ilustrující život a dílo vynálezce očních kontaktních čoček prof. Otty Wichterleho (1913–1998) se setkala s velkým ohlasem v Českých centrech v Bruselu, Paříži, Londýně, Moskvě, Madridu, Tel Avivu, Tokiu, New Yorku a dalších městech. Výstava je přístupná v pracovní dny od 7 do 16 hodin.             (vi)


Strana 6 

Záchranářští psi ostravských strážníků našli v sutinách všechny figuranty

Kynologové vyhráli mistrovství

V polovině září se v Praze konalo VIII. Mistrovství ČR záchranářských psů, psovodů složek integrovaného záchranného systému. Závodů se účastnili také kynologové-záchranáři Městské policie Ostrava, kteří si odvezli tu nejcennější trofej.

Soutěže se zúčastnilo 9 týmů z ČR a jeden tým ze Slovenské republiky. Družstvo MPO vedoucího Pavla Schmitta, psovodi Naděžda Kramolišová a Miloslav Kučera, obsadili 1. místo a stali se tak úřadujícím mistrem republiky. Oba psovodi pak ve svých kategoriích jednotlivců obsadili shodně 2. místo.

Soutěžilo se v plošném a sutinovém vyhledávání, ve dne i v noci, terény byly velmi obtížné. V limitu 30 minut měli psi za úkol nalézt stanovený počet figurantů. V připravených sutinách domu bylo ukryto celkem šest osob, pouze třem účastníkům soutěže se podařilo vypořádat se se všemi nástrahami a získat tak plný počet bodů. Družstvo Městské policie Ostrava bylo po ukončení soutěže jediné, kterému se podařilo získat plný počet bodů a nalézt v sutinách a plochách všechny ukryté figuranty. Celému družstvu patří blahopřání a poděkování za vzornou reprezentaci Městské policie Ostrava i města.           (d) 

Foto: Vítězní kynologové Naděžda Kramolišová a Miloslav Kučera se svými svěřenci na stupních vítězů        Foto: MPO 

 

Cyklisté, chraňte své bicykly

Městská policie v Ostravě připravila novinku pro cyklisty. Kolo je možné registrovat a zvýšit tak šanci na jeho znovunavrácení, bude-li ukradeno. Od 1. října je po dohodě s cyklokoordinátorem města a aktivem BESIP počet služeben pro registraci kola rozšířen na tři. Využít registraci mohou i mimoostravští zájemci, kteří kolo pro cesty po městě využívají. Přesné informace na stránkách www.mpostrava.cz. Seznam služeben pro registraci kol: úsek přestupků Městské policie Ostrava – ul. Zámecká 10, Moravská Ostrava, stacionární centrum prevence – ul. Alberta Kučery 31, Hrabůvka, pracoviště Městské policie Ostrava – ul. Čkalovova 18a/1644, Ostrava-­‑Poruba. (mk) 

 

Stop násilí na seniorech

Konferenci Domácí násilí na seniorech pořádala 20. září Policie ČR Městské ředitelství Ostrava. Na ožehavé téma přišli diskutovat policejní ředitelé Tomáš Tuhý, René Dočekal, Tomáš Landsfeld, Lucie Papersteinová z Bílého kruhu bezpečí, náměstkyně primátora Simona Piperková a další hosté. 

Násilí na seniorech má různé podoby, může jít o donucování k určitým činnostem, vulgární ataky, zesměšňování, ale i fyzické násilí, psychické týrání. V České republice lze násilnou osobu tzv. vykázat od roku 2007. Policisté registrují nárůst vykázání pro ochranu seniorů. Na Ostravsku to v roce 2009 byly 3 případy, o rok později 12, vloni devět. 

Ostravští policisté zahájili kampaň „Místo činu? Domov!“ Vydali letáky, připravují besedy doplněné o videa s konkrétními případy domácího násilí. Do kampaně se bez nároku na honorář zapojil herec Radoslav Brzobohatý, který se na setkání se seniory těšil. Náhlé úmrtí ale cestu do Ostravy i životní pouť velkého českého herce uzavřelo…

Pomoc mohou týraní senioři nalézt nejen na služebnách Policie ČR (popř. na lince 158), ale také v poradnách pro oběti trestných činů. V rámci Ostravska působí např. Intervenční centrum Bílého kruhu bezpečí na ul. 28. října 124 (budova Domu kultury města Ostravy), tel. č. 597 489 207. Zde senioři získají informace a doporučení, která mohou pomoci řešit jejich problém s domácím násilím. Věřte, že stud není na místě, každému člověku, který čelí násilí, je možné pomoci.           (liv)

 

stalo se 

VYKRÁDALI DODÁVKY.

Strážníci městské policie zadrželi tři muže podezřelé z vloupání do dvou vozidel v Ostravě-Hrabůvce. Na jedné dodávce byl poškozený zámek, druhá měla pootevřené dveře. Muži ve věku 15, 21 a 34 let od vozidel odcházeli ve chvíli, kdy na místo přijeli strážníci.  Byli zadrženi a předáni přivolaným policistům.

USTLAL SI V LESE.

Při pochůzce v Ostravě-Bělském lese našli strážníci na zemi ležícího mladíka. Když ho probudili, zjistili, že je opilý. Při ověřování mladíkovy totožnosti zjistili, že je mu teprve 17 let. Dechová zkouška prokázala 1,73 promile alkoholu v dechu. Mladík uvedl, že rodiče jsou na zahraniční dovolené. Strážníci přivolali lékaře, který rozhodl o převozu mladíka do nemocnice.

ZA VOLANTEM BEZ ŘIDIČÁKU.

K čerpací stanici ve Slezské Ostravě přijelo auto, jehož posádka včetně řidiče nebyla připoutána, jak si všimli strážníci. Navíc řidič tvrdil, že zapomněl řidičák doma. Při ověřování údajů z registru vyšlo najevo, že muž neměl za volantem co pohledávat, řidičský průkaz neměl. Pro podezření ze spáchání trestného činu strážník na místo přivolal Policii ČR. 

 

Kurz pro veřejnost

Městská policie Ostrava zve na další z letošních bezplatných kurzů, které pořádá v rámci projektu Bezpečnější Ostrava. Koná se ve středu 31. října od 16 hodin v budově na ul. Hlubinské 6 v Moravské Ostravě (bývalé ředitelství městské policie). Říjnové téma je Nebezpečný internet. Hovořit se bude o možných rizicích pro děti, dospělé, kteří se na internetu pohybují, probírat se bude i kyberšikana. Strážníci seznámí účastníky kurzu také s možnostmi obrany a možným řešením v případě, kdy nějaký problém v souvislosti s využíváním internetu nastane. Nebude chybět oblíbená sebeobrana a i tentokrát bude připraven dětský koutek pro děti účastníků kurzu. Vhodné je přinést si sportovní oblečení popř. volnější obuv na přezutí a hygienické potřeby (možnost sprchy). Bližší informace na tel. 599 414 165, 950 739 407 nebo na adrese info@mpostrava.cz.      (r)


Strana 7 

Práce na revitalizaci Komenského sadů intenzívně pokračují, skončit mají do června příštího roku

Nové cesty, lavičky i veřejné osvětlení 

město investuje 

Od letošního června se v Komens­kého sadech intenzívně pracuje na jejich revitalizaci podle projektu, který byl vypracován v letech 2010 až 2011 a který realizuje město Ostrava. Rušno je ve všech částech parku bez omezení jeho provozu a lidé tak mohou na vlastní oči vidět, jak stavební práce postupují.

Realizace této rozsáhlé stavby na velkém území je rozdělena na několik dílčích částí. V současné době je už dokončen technický ořez stromů a byl částečně zbourán plot u dětského koutku a u ulice Sadové. Rekonstruován bude pouze plot u dětského hřiště v délce 205 metrů, které musí být uzavřené, v další části už zůstane park neoplocený.

Oddělené komunikace

Velmi intenzívně se pracuje na výstavbě nových a rekonstrukci stávajících komunikací a zpevněných ploch v celkovém rozsahu 15 tis. m2. Plochy budou jak živičné, tak mlatové (mechanicky zpevněné kamenivo), dlažby betonové i kamenné. Všechny stávající komunikace dostanou nové povrchy. Po dokončení by měly odděleně sloužit komunikace s vhodným povrchem pro in-line bruslaře a zvlášť pro chodce, matky s kočárky a důchodce, kteří tak nebudou bruslaři ohrožováni a naopak jim nebudou překážet v pohybu. Část komunikací v jižní části parku směrem k ul. Muglinovské a ul. Bohumínské je již zčásti hotová, další finální pokládky povrchů jsou připraveny. Podle zcela jiného projektu jsou řešeny cyklostezky, které rovněž územím probíhají podél řeky Ostravice.

Sady čeká modernizace městského mobiliáře, která spočívá v umístění 121 kusů nových laviček a v renovaci 76 kusů stávajících laviček. Před zimou budou všechny z parku odvezeny, starobylé litinové se dřevem budou repasovány a na jaře vráceny zpět, k nim přibudou zcela nové. Bude zde umístěno také 50 nových odpadkových košů a 14 nových košů na psí exkrementy.

Nové osvětlení

V rámci projektu bude realizováno nové veřejné osvětlení a doplněno to stávající. Tak budou nasvětleny všechny hlavní komunikační trasy parku, které budou spolu se zpevněnými plochami a trávníky více bezpečné. Dokončeny jsou rozvody veřejného osvětlení a doplněny chybějící sloupy. Zcela nově bude například osvětlena lipová alej, které hrozilo vykácení, ale zůstane zachována. Náklady na její osvětlení představují částku zhruba 2,5 milionu korun. Zároveň v ní budou opraveny chodníky. Úpravy lipové aleje by se měly stihnout ještě v letošním roce.

Návštěvníci zadní části parku si jistě všimli hromady sutě. Je základem pro kopec, který kromě odstínění prostoru od frekventované komunikace bude sloužit dětem od příštího roku k sáňkování. V následujícím období sady čeká výsadba nových stromů a keřů, úprava květinových záhonů o rozloze 750 m2 a rekultivace travnatých ploch. Některých původně plánovaných prvků z projektu se však občané nedočkají. Sami si podle vyjádření v anketě nepřáli řečnický pult, zrušeno bylo jezírko a altán.

Termín dokončení

Vše, co se v sadech děje, by mělo zlepšit stav veřejné zeleně a funkční vlastnosti parku a zároveň zlepšit stav životního prostředí a vzhled centra města Ostravy. Revitalizace Komenského sadů je prováděna v ceně 28,7 mil. Kč vč. DPH. Stavba by měla být dokončena do 55 týdnů od podpisu smlouvy mezi zadavatelem stavby a jejím zhotovitelem - firmou Strabag (tedy do  29. 5. 2013), pokud nenastanou klimatické, technologické nebo ekologické důvody, popř. jiné nepředvídatelné problémy.          (vk) 

Foto: Proměnou prochází také okolí národní kulturní památky Památníku Rudé armády, který připomíná osvobození Ostravy v roce 1945. Foto: Petr Havránek 

Komenského sady

Centrální městský park v srdci Ostravy patří k nejrozsáhlejším městským parkům v České republice. Má rozlohu okolo 30 ha a roste v něm asi 3 000 stromů. Jeho historie sahá do doby před více než sto lety, kdy se tento břeh Ostravice, využívaný již delší dobu občany k procházkám a rekreaci, začal měnit podle promyšleného urbanisticko-architektonického  konceptu. Od té doby prošel dlouhým vývojem a několika proměnami. Nový projekt revitalizace navazuje na původní koncepci parku a rozvíjí ji v moderním duchu. 

 

Dvě stě sedmdesát milionů na kulturní domy

Budova Domu kultury Akord v Zábřehu se brzy dočká nové fasády. „Dům kultury Akord patří k významným kulturním zařízením v našem městě. Dlouhodobě obohacuje život občanů Ostravy v širokém spektru společenských i kulturních aktivit, připravuje pořady pro všechny věkové kategorie. Na rekonstrukci tohoto zařízení schválilo v červnu 2012 zastupitelstvo města dotaci ve výši 120 milionů korun pro rok 2012 a 2013. Rekonstrukce by měla skončit v prosinci 2013,“ sdělil primátor Petr Kajnar. Návštěvníkům Akordu, kterých je ročně kolem čtvrt milionu, nabídne kulturní dům reprezentativní prostředí, vyřeší se tak i některé provozní problémy.

Většina salonků byla postupně renovována již v posledních třech letech. Do konce roku 2013 dojde také na zbývající prostory: chodby, klub a šatny budou modernizovány, jevištní technika se doplní o současné trendy a bude vyměněna ještě původní elektroinstalace. Změna se výrazně dotkne také restaurace a kuchyně. Rekonstrukce je naplánována tak, aby nedošlo k výraznějšímu zásahu do programu.

Také Dům kultury Poklad v Porubě, který ke svému 50. výročí vzniku vydává pozoruhodný almanach, se dočká změn. Celková rekonstrukce má skončit v roce 2014, město na ni v dubnu schválilo 150 milionů korun. Poklad byl po léta významným kulturním střediskem pro širokou ostravskou veřejnost, nejvíce mládež. „Změny vlastníků v posledních desetiletích celému objektu, který je součástí památkově chráněného architektonického souboru Sorela, příliš neprospěly. Dům kultury Poklad odkoupilo v roce 2008 město Ostrava a vzalo tak správu tohoto kulturního stánku „pod svá křídla“.  Ale všichni cítíme, že kulturu nelze dost dobře vnímat v neestetickém a zanedbaném prostředí, navíc stavebně technický stav objektu v posledních letech neumožňuje patřičně rozvíjet činnost, která je obvyklá u obdobných institucí na území města,“ vysvětlila náměstkyně primátora pro kulturu Simona Piperková.             (g)


Strana 8 

Na mezinárodní konferenci k sociální integraci se hovořilo také o problematice vyloučených lokalit

Ostrava jde příkladem dalším městům 

Pokračování ze str 1 

Foto: Ochránkyně lidských práv Anna Šabatová (vpravo) a Romana Bélová ze Slezské diakonie vystoupily v úvodu konference.

 

Občané mohou přispět chudým lidem potravinami

U příležitosti mezinárodního dne za vymýcení chudoby v týdnu od 15. do 19. října se uskuteční sbírka trvanlivých potravin v prostorách potravinové banky v Ostravě-Hrabůvce, Hasičská 550/50, v době od 8 do 16 hodin, a ve čtvrtek 18. října na Masarykově náměstí v Ostravě při happeningu v době od 15 do 17 hodin. Přispět mohou lidé jakýmkoliv potravinovým darem. Ten by ale měl být před uplynutím trvanlivosti, v původním obalu s původní etiketou a pokud možno co nejtrvanlivější. Nejvíce žádanými druhy potravin jsou cukr, těstoviny, luštěniny, rýže, polévky v sáčku, konzervy, paštiky, olej, cukrovinky a džemy pro děti apod. Sbírka potravin bude také realizována v některých školách,  organizacích i církvích. Získané potraviny budou rozdány lidem v azylových zařízeních, lidem bez přístřeší, lidem s různými zdravotními nebo sociálními handicapy či lidem v sociální nouzi.

Potravinová banka v Ostravě (PBO) je jednou ze tří bank v ČR s charitativním zaměřením, jejichž prostřednictvím lze pomoci lidem v nouzi. Významně bance finančně pomáhá město Ostrava, krajský úřad a Nadace OKD. Banka potraviny skladuje a bezplatně rozděluje lidem v nepříznivé životní situaci, do které se dostali na dlouhodobou nebo přechodnou dobu z různých důvodů. Banka nedistribuuje potraviny přímo cílové skupině, ale prostřednictvím organizací, které s cílovými skupinami pracují. V současnosti tvoří členskou základnu Potravinové banky v Ostravě 29 organizací. S jejich středisky dodává banka potraviny 65 subjektům. Za první pololetí letošního roku s bankou navázalo spolupráci 6 nových organizací. Kontakt na jednotlivé potravinové banky je na společném webu www.potravinovabanka.cz.   (im) 

 

Kampaň Dejme dětem rodinu pokračuje i letos

Po propagační akci kampaně města Ostravy k náhradní rodinné péči „Dejme dětem rodinu“ na Čokoládové tretře nebo na přehlídce sociálních služeb Lidé lidem  pracovnice odboru sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit, oddělení sociálně-právní ochrany dětí Magistrátu města Ostravy, spolu s partnery kampaně 15. a 16. září informovaly veřejnost a osobně hovořily s občany  o náhradní rodinné péči (NRP) na podzimní slavnosti Třebovický koláč v Ostravě-Třebovicích. Kromě propagace a osobních kontaktů s občany oslovily účastníky slavnosti na podiu společně s moderátorem akce a poskytly základní informace o formách NRP, o zprostředkování a následných službách pro náhradní rodiče.   

V letošním roce magistrát umožnil poslat děti z pěstounských rodin za zvýhodněnou cenu na letní tábor pořádaný oddílem Zelený vítr z Ostravy v Protivanově, v krásné přírodě Moravského krasu. „Kontaktovali jsme pěstounské rodiny, o kterých víme, že mají nižší příjmy nebo mají v péči sourozence a nemohou si tedy dovolit dětem uhradit letní tábory v plné ceně. Na letní tábor odjelo celkem jedenáct dětí z pěstounských rodin, z toho čtyři sourozenecké dvojice,“ sdělily sociální pracovnice MMO.

Letní tábor v Protivanově organizovala dětská nezisková organizace sdružení Duha, a to oddíl Zelený vítr z Ostravy-Poruby, který se již dvacet let věnuje pořádání nejrůznějších akcí pro děti a mládež. V letošním roce se oddíl zapojil do projektu INKLUZE, začlenění problémových dětí a mládeže, dětí z minoritních a sociálně slabších vrstev obyvatelstva do majoritní společnosti. Projekt byl součástí celkového projektu sdružení Duha podpořeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. V rámci projektu získal oddíl Zelený vítr finanční dotaci, která umožnila jedenácti dětem z pěstounských rodin odjet na letní tábor a užít si tak prázdniny v přírodě se zajímavou celotáborovou hrou na motivy Indiana Jonese. Magistrát města Ostravy, oddělení sociálně-právní ochrany dětí, s oddílem Zelený Vítr dlouhodobě spolupracuje.     (r)


Strana 9 

Další peníze na ozdravné pobyty dětí 

životní prostředí 

Ostravští zastupitelé rozhodli o poskytnutí finančních prostředků z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší šestnácti školám. Jde o částku v celkové výši téměř šest milionů a tři sta tisíc korun. Finanční podporu budou moci školy použít na úhradu nákladů na organizované pobyty ozdravného charakteru pro své žáky v období od 1. listopadu do 30. dubna příštího roku. 

V letošním roce objem požadavků škol překročil téměř trojnásobně možnosti fondu. O poskytnutí finanční podpory na realizaci ozdravných pobytů projevilo zájem celkem 32 ostravských škol, žádaly o téměř 18 milionů korun. Nejvíce do fondu v roce 2012 přispělo, stejně jako v minulých letech, město Ostrava, a to částkou 5 milionů korun. Dalšími významnými přispěvateli byli New Karolina Shopping Center Development, který do fondu věnoval 300 tisíc, a Dalkia ČR, která přispěla 100 tisíci korunami. Ostatní zdroje tvořily vratky z dotací poskytnutých školám na minulé období. „Výrazně vyšší požadavky škol a fakt, že do fondu nepřispěli velcí znečišťovatelé, nás vedou k debatě o navýšení příspěvku z rozpočtu města pro příští rok na dvojnásobek,“ uvedl náměstek primátora Dalibor Madej.

Fond byl zřízen zastupitelstvem v květnu 2010 jako jedna z reakcí Ostravy na nepříznivý stav ovzduší ve městě a jeho dopadu na zdravotní stav obyvatelstva, především dětí. Při poskytování finančních prostředků z fondu jsou podle jeho statutu upřednostňovány děti z oblastí, které jsou v Ostravě nejvíce postiženy znečištěným ovzduším.             (ph)

 

Parlament mladých

Parlament dětí a mládeže města (PDMMO) Ostravy je nepolitická organizace žáků a studentů ostravských základních, středních a vysokých škol. Právě nyní probíhá výběr nových kandidátů. Členem se může stát každý, komu je od 13 do 23 let, navštěvuje ZŠ, SŠ nebo VŠ na území Ostravy. Zájemci musí napsat stručný životopis, kde uvedou, o jakou oblast mají zájem (školství, volný čas, životní prostředí, sport aj.) a pošlou ho na adresu jana.secova@svc-korunka.cz  do 15. 10. 2012. Každý zájemce bude o výsledku výběru vyrozuměn do 30. října 2012.   (vi) 

 

Trendy současného tance

Festival Tanec Ostrava, jediná přehlídka soudobého tance, fyzického a pohybového divadla, se v Ostravě pravidelně koná již od roku 2001. Kromě originálních tanečních a pohybových projektů českých skupin prezentuje také významné zahraniční produkce, pořádá workshopy a semináře pro veřejnost, informuje o aktuálních trendech v oblasti současného tance a divadla a dává prostor začínajícím choreografům a tvůrcům. Letos se uskuteční od 18. října do 15. listopadu v Multižánrovém centru Cooltour na Černé louce. Festival finančně podporuje město Ostrava, předprodej vstupenek je na pobočkách informačního servisu nebo v multižánrovém centru. Bližší informace na www.tanecostrava.cz a cooltourova.cz.   (vk) 

 

Přijďte na veletrh hraček!

Třetí ročník Ostravského veletrhu hraček plný her a zábavy se uskuteční od 25. do 28. října na ostravské Černé louce. Dvě haly budou věnovány prodejní výstavě, která kromě hraček nabídne také potřeby pro děti, deskové hry, hlavolamy a logické hry, knihy, dálkově ovládané modely, taneční podložky, dětský nábytek, dětské oblečení a mnoho dalšího. Vystoupí Dáda Patrasová a Daniel Mrózek, klauni, neděle bude patřit pohádkám a loutkovému divadlu. Připraveny jsou turnaje ve weykick a v holandském biliardu, velké hlavolamy, trampolíny, skákací boty, laserová střelnice, vozítka, airbrush, soutěže na tanečních podložkách, nafukovací atrakce atd. Pořadatelé pamatují na občerstvení, cukrárnu i kavárnu. Informace na www.hracky-ostrava.cz a www.facebook.com/ostravskyveletrhhracek.         (d) 

 

Statutární město Ostrava vyhlašuje 4. ročník

Dotačního programu na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné
výuky v mateřských, základních a středních školách se sídlem na území města Ostrava pro rok 2013. 

Veškeré informace k uvedenému dotačnímu programu na www.ostrava.cz, odbor sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit; oddělení školství, sportu a volnočasových aktivit.  

 

Statutární město Ostrava vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva města č. 1290/ZM1014/18 ze dne 12. 9. 2012 výběrové řízení

pro poskytování účelových dotací na rok 2013 na podporu aktivit v oblastech:

•          tělovýchovy a sportu  kód SVŠ/TV

•          vrcholového sportu     kód SVŠ/VS

•          handicapovaných včetně dětí a mládeže       kód SVŠ/H

•          volného času   kód SVŠ/VČ

•          sociální péče   kód SVŠ/SP

•          školství           kód SVŠ/ŠKOL

•          prevence kriminality   kód KZ/PK

•          protidrogové prevence           kód KZ/PP

•          zdravotnictví              kód KZ/ZDRAV 

Zásady pro poskytování účelových dotací z rozpočtu města Ostravy na rok 2013 včetně témat uvedených ve speciálních částech pro jednotlivé programy a přihlášky do výběrového řízení jsou k dispozici na webových stránkách města Ostravy (www.ostrava.cz v sekci „Dotace a granty“ a na stránkách jednotlivých odborů poskytujících dotace). Bližší informace podají kontaktní zaměstnanci Magistrátu města Ostravy. 

Odbor sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit

Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava

oblast tělovýchovy a sportu

Mgr. Jaromír Navrátil 599 443 457    jnavratil@ostrava.cz

Šárka Böhmerová       599 443 083    sbohmerova@ostrava.cz

oblast vrcholového sportu

PaedDr. Lenka Kavanová      599 443 085    lkavanova@ostrava.cz

oblast školství

Ing. Martina Kuchyňková      599 444 264    mkuchynkova@ostrava.cz

Eva Janulková            599 443 307    ejanulkova@ostrava.cz

oblast volného času

PaedDr. Lenka Kavanová      599 443 085    lkavanova@ostrava.cz 

Odbor kultury a zdravotnictví, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava

oblast prevence kriminality

Mgr. Tomáš Zmija      599 443 093    tzmija@ostrava.cz

oblast protidrogové prevence

Mgr. Štěpán Vozárik   599 445 906    svozarik@ostrava.cz

oblast zdravotnictví

Milada Matějová        599 443 362    mmatejova@ostrava.cz 

Odbor sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit

30. dubna 3130/2d, 730 81 Ostrava

oblast sociální péče

Mgr. Jana Müllerová   599 444 699    jmullerova@ostrava.cz

Bc. Vladana Skrbková           599 444 704    vskrbkova@ostrava.cz

oblast handicapovaných včetně dětí a mládeže       

Mgr. Alena Mikšíková           599 444 681    amiksikova@ostrava.cz 

Termín pro odevzdání přihlášek: 2. listopadu 2012


Strany 10-11 

co, kdy, kde ve městě 

Václav Neckář v ČEZ Aréně

Půlnoční turné, tak nazval Václav Neckář své turné letos v listopadu a prosinci po celé republice. Na koncertech představí své nové vánoční album, jehož součástí jsou nové i staré Neckářovy hity, ale také koledy. V ostravské ČEZ Aréně vystoupí 6. prosince.

Chcete pokřtít pexeso?

Pozoruhodné pexeso, známou hru tvořenou třiceti dvěma dvojicemi obrázků, připravil v neobvyklé podobě ostravský historik architektury Martin Strakoš. Obrázky vybraných budov města na jedné straně, na zadní pak obrázky interiérů oněch objektů, to vyžaduje u hráčů znalosti a velmi dobrý postřeh. Hra navazuje na vydanou Strakošovu knihu Ostravské interiéry. Ve spolupráci s klubem Fiducia se křest pexesa uskuteční 14. října od 14 hodin u morového sloupu na Masarykově náměstí jako hravá akce pro celou rodinu s příjemnou procházkou.

I havrani cukrují

Pod tímto názvem vydal ostravský básník Karel Vůjtek tentokrát šestašedesát sloupků, kurzívek a fejetonů, což představuje střídmý výbor ze zhruba půldruhé stovky textů, které publikoval na konci devadesátých let 20. stol. a na počátku 21. století v severomoravských novinách a časopisech. Kniha je v prodeji knihkupectví Artforum a Academia.

Přijďte na výstavu vín

V prostorách Slezskoostravského hradu se od 12. do 14. října koná výstava moravských vín a popíjení burčáku, na které se představí 22 vinařských mistrů s 350 vzorky nejlepších vín převážně ročníku 2011. Ve stylovém prostředí bude možno ochutnat i zakoupit všechny vystavené vzorky. Součástí je odborný výklad o víně i zábavně kulturní program. Od 13. do 14. října probíhá na hradě také hradní hodokvas, nebude chybět ani zabíjačka.

Svátek dýní a strašidel

Základní škola Ostrava-Slezská Ostrava, Bohumínská 72/1082, pořádá 5. ročník Svátku dýní a strašidel 17. října od 16 do 18 hodin.  Sraz je před Slezskoostravskou radnicí v 15.30 hodin, průvod pak společně půjde přes město na nádvoří Slezskoostravského hradu, kde vyvrcholí halloweenská show s Hopsalínem. Akci podporuje město Ostrava.

Archiv vydal 26. sborník

Z dějin i současnosti města vydává Archiv města Ostravy od roku 1963 sborníky vždy tvořené příspěvky členěné na studie a materiály, osobnosti a edice. Ve čtvrtek 11. října se v Knihovně města Ostravy v 17 hodin mohou zájemci seznámit s 26. svazkem sborníku OSTRAVA formou čtení vybraných ukázek. Tématy vydání jsou Dolní oblast Vítkovic, válečné osudy Jana Borovce, statě o Rudolfu Firkušném a dalších osobnostech. Sborník je v prodeji v archivu, informačních centrech a knihkupectvích.

Znovu o Ostravě

Až do 10. října je ve Foru Nová Karolina otevřená výstava barevných i černobílých fotografií Borise Rennera, jednoho z nejlepších fotografů Ostravy současné doby. Výstava pod názvem Čtvero ročních období (Renner vydal stejnou knihu) zachycuje běžné momenty života města během roku. 

Na co do domu kultury?

Dům kultury města Ostravy zahajuje 13. října už pátou sezonu živých přenosů z Metropolitní opery v New Yorku, tentokrát je to  Donizettiho Nápoj lásky. V rámci ozvěn léta hereckých osobností hostují v DKMO například pražská představení Vše o mužích 22. října, hra Kdes to byl (a) v noci 23. října, Muži odcházejí, ženy přežijí 25. října, poslední říjnový den tu vystoupí populární Karel Šíp se svou Všechnopartičkou.

Ostrava v Praze

Na úspěch loňské přehlídky Ostrava v Praze chtějí ostravská divadla opět navázat letos v říjnu. Národní divadlo moravskoslezské se 28. října představí v Praze čechovovskými tématy v inscenacích Ivanov a Kuřačky.

Zahájení u „Bezručů“

Také Divadlo Petra Bezruče v Ostravě zahájilo 21. září novou sezonu inscenací Správkař jako světovou premiéru dramatizace románu Bernarda Malamuda, připravil ji dramatik Arnošt Goldflam. Hra je inspirovaná skutečnou událostí z roku 1911 v Kyjevě, kde našli rituálně zavražděného chlapce, vyšetřován je údajný vrah.

Zveme na Černou louku

Na 10. ročníku výstavy o bydlení Dům a byt, která se koná od 12. do 14. října na výstavišti Černá louka, budou prezentovány novinky a trendové výrobky z oboru stavebnictví, vybavení interiérů a exteriérů. Novinkou v kalendáři akcí je výstava Život bez bariér – první ročník výstavy, která dohromady spojila dvě aktuální společenská témata, a to Handicap a Senior. Prezentovat se budou firmy zabývající se výrobou přístrojů a pomůcek pro handicapované a organizace nabízející volnočasové aktivity a služby pro seniory. Originální výrobky budou vznikat i na souběžné výstavě Kreativ určené všem, kdo rádi tvoří – bižuterii, keramiku, oblečení, doplňky aj.

Protimluvfest ve Fiducii

Od 17. října začíná v Klubu Fiducia festival Protimluv na téma literatury, umění i hudby. V programu až do 19. října jsou například hosté z Maďarska z autorského okruhu časopisu Jelenkor, autorské čtení Lenky Daňhelové, dětský ateliér, přednáška o Miroslavu Tyršovi, veřejná debata o současných médiích, které se zúčastní politolog Martin Ehl a reportér ČT Tomáš Etzler. 

 

Lidé s handicapem a umělci na jevišti Divadla Antonína Dvořáka

Všechny barvy duhy

Už pošesté se koncertní projekt Všechny barvy duhy uskuteční v pondělí 22. října v 18 hodin v Divadle Antonína Dvořáka v Ostravě. Se záštitou náměstka primátora Martina Štěpánka, s finanční podporou města Ostravy a Moravskoslezského kraje pořádá tento koncert, v němž společně účinkují lidé s handicapem a profesionální umělci, ostravský Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením ve spolupráci s Národním divadlem moravskoslezským a Múzickou školou v Ostravě-Mariánských Horách. Koncerty Všechny barvy duhy jsou každoročně velkou příležitostí pro zpěváky, muzikanty i tanečníky se zdravotním postižením, kteří mají možnost představit svůj talent široké veřejnosti. Koncerty se těší velkému obdivu a zájmu. 

Pozvání letos přijala jihoafrická zpěvačka z Kapského Města Victoria se svou kapelou, společně s klienty Čtyřlístku bude účinkovat skupina bubeníků z Pobřeží slonoviny – Afrikana. Hosty koncertu budou i šestnáctiletá polská zpěvačka Patrycja Nocuń, vítězka prestižní polské soutěže pro handicapované zpěváky Zaczarowana Piosenka, a Petr Bende, populární zpěvák, skladatel, textař a multiinstrumentalista. Vedle klientů ostravského Čtyřlístku a žáků Múzické školy v Ostravě-Mariánských Horách budou na koncertu spoluúčinkovat členové občanského sdružení Bílá holubice, studenti Gymnázia a Střední odborné školy v Orlové-Lutyni a členové uměleckých souborů NDM. Vstupenky lze zakoupit v předprodeji Národního divadla moravskoslezského a nebo před začátkem koncertu v pokladně Divadla Antonína Dvořáka.        (br) 

Foto: Jedním z účastníků programu Všechny barvy duhy bude zpěvák Petr Bende.       Foto: archiv Čtyřlístku 

 

Do repertoáru souborů divadla přibude osmnáct premiér

Sezona NDM: pestrá nabídka

Národní divadlo moravskoslezské začalo sezonu skvělou premiérou italské opery La Wally skladatele Alfreda Catalaniho, v režii Václava Klemense zazářila v první premiéře 20. září Eva Urbanová, ve druhé premiéře 22. září pak Nana Miriani. Přijdou však další lahůdky. Janáčkova Káťa Kabanová v režii Jiřího Nekvasila se vrací na jeviště ostravské opery premiérami 15. a 17. listopadu. V prosinci před Vánocemi čeká na premiéru Straussova Noc v Benátkách, potom až v březnu premiéra další opery Wagnerova Lohengrina. Opery, včetně na začátek června 2013 připravované Anny Boleynové G. Donizettiho, se všechny hrají v Divadle Antonína Dvořáka.

Žánr opereta/muzikál zařadí premiéry v Divadle Jiřího Myrona Josef a jeho úžasný pestrobarevný plášť A. L. Webbera 4. a 6. října, v lednu se chystá premiéra populární Čardášové princezny, květen pak přinese premiéru Fantoma Londýna.

Činohra nabídne 6 premiér – už 18. října Wildeovu hru Jak je důležité mít filipa (DAD), v listopadu komedii Sajns fikšn (DJM), v lednu Walserova Smrtihlava (DAD), v dubnu komediální detektivku Trable s Harrym (DAD). Duben osvěží oblíbený Shakespearův Sen noci svatojánské (DJM) a červen do programu přidá Bédierovu hru Tristan a Isolda (DJM).

Na začátek listopadu se chystá nastudování baletu R. Sakamota Poslední samuraj (DJM) a v květnu 2013 se na jeviště vrací klasika – Čajkovského Labutí jezero (DAD). Stávající repertoár NDM tak v současné sezoně obohatí celkem 18 premiér. Podrobnější informace o repertoáru, ale také o možnostech různých druhů předplatného lze získat na adrese www.ndm.cz.         (g) 

 

Také milujete cukrárny?

Voňavá a sladká výstava o vývoji cukrářského řemesla, sladkostí a historii cukráren v Českých zemích je k vidění na Slezskoostravském hradě až do 4. listopadu. Každý návštěvník si na atraktivní „smyslové“ výstavě přijde na své – dospělí se například seznámí s výrobou cukrovinek v prvorepublikovém Československu, děti mohou obdivovat perníkové nebo čokoládové městečko, ale i dorty či dezerty z papíru, polystyrenu či plastu, které jsou k nerozeznání od těch pravých – jedlých. Dobu zašlých časů připomínají interiéry historické cukrárny, obchodu i výrobny i četné ukázky mnohdy již zapomenutých cukrářských nástrojů, pomůcek, forem, reklam či receptů. Výstava využívá jako průvodní text životní příběh prvorepublikového mistra cukráře, později majitele několika cukráren Františka Novotného a obecné texty k historii různých sladkostí, cukrovinek, surovin a cukrářského řemesla v Českých zemích. Otevřeno od úterý do neděle vždy od 10 do 18. hodin.      (d) 

 

Festival filmů o průmyslových památkách se soutěžemi pro žáky a studenty

Techné Ostrava opět v Pokladu

Festival Techné Ostrava 2012, už jedenáctý ročník, se uskuteční od 17. do 19. října opět v porubském Domě kultury Poklad. Jeho tématem je problematika technických a průmyslových památek, jejich udržování, využívání a propagace, ale i širší tématika spojená s technickými památkami – cestovní ruch, architektura, původní řemesla, kultura práce, historie a sociální aspekty rozvoje průmyslu, vlivy průmyslu na rozvoj měst, vývoj vzdělanosti, apod. Tato témata se nejvýrazněji prezentují v každoročně vydávaném sborníku odborných přednášek z mezinárodního kolokvia festivalu. Nejlepší vyhodnocené dílo získá tzv. Ostravskou Venuši.

K účasti na festivalu jsou zváni tvůrci a odborníci na danou problematiku z evropských zemí s průmyslovou tradicí, dále televizní a filmové společnosti a příslušné instituce, jež s problematikou technických a průmyslových památek pracují. Festival je určen všem, kteří se zabývají problematikou technických památek. Součástí festivalu jsou odborné semináře, setkání a diskusní pořady, exkurze pro odborníky a studenty do technických skanzenů. Festival finančně podporuje město Ostrava ve spolupráci s VŠB-TU Ostrava a Nadací Landek.

Tradičně vyhlásil kulturní dům výtvarnou soutěž. Ta letošní, nazvaná „Technické památky v okolí našeho bydliště,“ je určena dětem a studentům ve věku 6 až 19 let, tematicky je podle ředitelky DK Radany Zapletalové vymezená na mincovny, papírny, sklárny, hutě, mlýny, doly a továrny. Až do 12. října přijímá dům kultury výtvarné práce v různých technikách kresby – grafiky, malby a kombinované techniky. Z každé školy je možné přihlásit maximálně 5 prací (ne však od jednoho autora). Vítězům budou předána ocenění na slavnostním vyhlášení v rámci zahajovacího dne festivalu Techné 17. října v 10 hodin přímo v Domě kultury Poklad.   (k) 

 

JFO zahájila, čeká ji Čína a Korea

Do 59. sezony vstoupila Janáčkova filharmonie Ostrava zahajovacím koncertem 6. září s Brahmsovou symfonií č. 1 a Dvořákovým Houslovým koncertem v podání Václava Hudečka a s dirigentem Petrem Vronským.

Podle nového ředitele Janáčkovy filharmonie Jana Žemly je nastávající sezona kvalitně připravena, nabídne pestrý program, který má vyhovovat ctitelům vážné hudby všech věkových kategorií. Pochválil za přípravu sezony donedávna zastupujícího ředitele JFO profesora Hališku. Od 10. října čeká orchestr náročné koncertní turné do Číny a Jižní Koreje, v prosinci pak šňůra jedenácti koncertů v Itálii. Mezitím odlétá Janáčkova filharmonie 2. listopadu do New Yorku, kde se 5. a 7. listopadu představí na koncertech v rámci festivalu Beyond Cage – ke 100. výročí narození tohoto skladatele. V nastávající sezoně by měl být pro JFO po konzulataci s orchestrem a jeho uměleckou radou vybrán také nový šéfdirigent, aby koncertní sezona 2013/2014 mohla realizovat další nové atraktivní hudební projekty. Informace o programu koncertů nové sezony na www.jfo.cz       (g) 

 

Výtvarné klenoty národní banky

Galerie výtvarného umění v Ostravě představuje umělecká díla, která se nacházejí ve fondu České národní banky. Pod názvem Umělecké poklady ze sbírek České národní banky ji osobně koncem září zahájil Miroslav Singer, guvernér České národní banky a další hosté.

„Výstavní projekt si klade za cíl představit významná umělecká díla, která jsou v majetku České národní banky. Ačkoliv se nejedná o klasickou sbírkotvornou instituci, lze její soubor hodnotit jako velmi kvalitní a vhodný pro galerijní prezentaci,“ vysvětluje Jiří Jůza, ředitel GVUO i kurátor výstavy, a pokračuje „…expozice představuje akvizice České národní banky uskutečněné zejména v 90. letech minulého století, doplněné o výběr nejlepších děl z období první republiky s přirozenou dominancí v krajinářských tématech.“

Sbírkové fondy ČNB skýtají mnohé umělecké a historické poklady. Prezentovaná díla nabízejí osobnosti české malby, ať už se jedná například o Ivana Ouhela, Hugo Ullika či Michaela Rittsteina, tak i ukázky nejlepších děl na papíře, která jsou ve sbírce banky početně nejdominantnější, například kresba Jana Konůpka Živnobanka nebo lept Jiřího Kornatovského Tam odkud jsem. Z dalších 45 vystavovaných autorů jmenujme Bohumila Dvorského, Oldřicha Tichého, Jaroslava Panušku, Valentina Držkovice, Františka Ronovského a v neposlední řadě třeba Pavla Nešlehu. Jedinečnost expozice podporuje rovněž fakt, že díla jsou společně vystavena poprvé a pro tuto událost byla svezena z různých poboček banky z celé České republiky. „Výstavní projekt je koncipován chronologicky, zahrnuje dobové portréty, krajiny, ale i současné umění. Zcela stěžejní jsou v tomto ohledu díla z období první republiky, kdy se uskutečnilo primární formování centrálního ústavu tolik spojeného s počátky československé státnosti,“ doplňuje Jůza. Unikátní výstava potrvá až do 25. listopadu. (k)


Strana 12 

Před devíti lety vznikla v Ostravě ojedinělá podzimní tradice založená na duchovní a barokní hudbě

Kdo jednou vyslechne dobrý koncert v kostele, vrací se rád 

o lidech s lidmi 

Ve svátek 28. září začal v Ostravě už 9. ročník Svatováclavského hudebního festivalu. Když v roce 2003 z iniciativy několika ostravských nadšenců hudby začínal, zazněly pochybnosti, zda se ve městě s tradičním festivalem Janáčkův máj a bohatou každoroční koncertní sezonou Janáčkovy filharmonie další, dokonce čtyřtýdenní hudební událost vůbec uchytí. Podařilo se. Jen letos až do 28. října nabízí svatováclavský festival 29 koncertů v 18 obcích celého Moravskoslezského kraje, z nichž si vybere téměř každý, protože jsou rozdělené do čtyř tematických skupin – koncerty orchestrální, barokní, komorní a varhanní. Originálním puncem festivalu je jeho zaměření – všechny koncerty se konají v chrámech a kostelích, repertoár duchovní hudby v duchovním prostoru je zážitek nejen hudební, nemálo k tomu přispívá také podzimní nálada.

Kdo jsou „nadšenci“?

V podstatě každý, kdo najde odvahu vrhnout se do příprav tak náročné události, navíc s mezinárodní účastí. Jen letos na koncertech vystupují také sólisté a soubory ze zahraničí – například z Německa, Holandska, Švýcarska, Norska, Slovenska, Itálie, Francie, Polska, Španělska či Kanady. Ředitel festivalu Igor Františák před devíti lety odvahu měl, přidali se i Eva Dřízgová, Karel Haruda, Josef Swirkosz a další. Igor Františák – absolvent Janáčkovy konzervatoře Ostrava a Ostravské univerzity je dnes sám pedagogem fakulty umění OU jako docent hry na klarinet a komorní hry, zkušenosti načerpal i v zahraničí a v několika interpretačních kurzech a soutěžích. Vystupoval jako sólista například s Janáčkovou filharmonií Ostrava, podobné zkušenosti má ze spolupráce s více než dvacítkou dalších, i komorních orchestrů. Je také zakladatelem Stadlerova klarinetového kvarteta a komorního souboru Ensemble Moravia, se kterými získal 1. cenu v italském Turíně v roce 2002, spolupracuje s festivalem Ostrava Days. Igor Františák hraje na barokní a klasicistní klarinet a na historický pozdní barokní dechový nástroj chalumeau. Prostě hudební nadšenec.

Věřím, že krizi překonáme

„Jsem rád, že se Svatováclavský hudební festival stal tak vítanou tradicí,“ vysvětluje ředitel Františák. „Za dobu uplynulých osmi ročníků jsme našim návštěvníkům připravili na 300 koncertů, které výhradně realizujeme v sakrálních prostorách. Troufám si tvrdit, že především v oblasti barokní hudby patří Svatováclavský hudební festival mezi absolutní „špičku“ mezi hudebními festivaly, a to nejen v České republice. Mám radost, že řada vynikajících umělců – sólistů, komorních souborů, ale i pěveckých sborů a orchestrů se na náš festival rádi vracejí a udržují s námi blízký, v některých případech i přátelský vztah. V tomto ohledu jsme „malinko“ jiným typem festivalu, než okolní festivaly v ČR. Možná i proto se nám daří realizovat Svatováclavský hudební festival na tak vysoké umělecké úrovni, a to i s řadou významných uměleckých osobností a prestižních orchestrů a s velkým počtem koncertů i přes „kriticky“ omezený rozpočet. Rád bych jako ředitel tohoto festivalu i v následujících letech udržel vysokou uměleckou kvalitu a atraktivitu programové nabídky festivalu, na kterou si naši posluchači dávno zvykli. Nejsem si však jist, zda nebudeme muset v budoucnosti zásadním způsobem redukovat počet festivalových koncertů, a to v přímé závislosti na neustále zužování finančních prostředků, které každým rokem v oblasti živé kultury zažíváme. Náš festival výrazným způsobem podporuje město Ostrava, kterému zase na oplátku přinášíme jedinečné projekty duchovní hudby a kostely zaplněné spokojenými posluchači. Upřímně já i kolegové věříme, že svědomitou přípravou a poctivou prací se nám společně podaří překonat chvilkovou krizi finanční, etickou a duchovní.“

Co jste ještě neslyšeli?

Zahajovací koncert letošního ročníku Svatováclavského hudebního festivalu v ostravské katedrále Božského Spasitele se stal opravdovou lahůdkou, s hudebníky barokního orchestru Collegium 1704 vystoupila sopranistka curyšské opery, absolventka ostravské konzervatoře Martina Janková. Opravdový hudební svátek. Festival však pokračuje v kostelích Svinova, Vítkovic, Poruby, Mariánských Horách, ale i Štramberku, Frýdku-Místku, Krnově, Fulneku a dalších měst (podrobně na www.shf.cz). Například mariánskohorský kostel se 18. října rozezní Dvořákovou Stabat mater v podání Pražské komorní filharmonie, ostravský evangelický kostel pak v závěrečném koncertu 28. října nabídne Dvořákovu Svatební košili s Janáčkovou filharmonií Ostrava a sólisty Evou Dřízgovou, Tomášem Černým a Martinem Gurbaľem. Z některých koncertů se pořizují nahrávky, společnost SHF vydala už třetí DVD, tentokrát se záznamem barokního orchestru Collegium Marianum s oratoriem Magdalena u nohou Kristových italského skladatele Antonia Caldary.

„Dlouhodobě spolupracujeme s několika hudebními tělesy i sólisty,“ vysvětluje Igor Františák, „…ale dáváme příležitost také mladým umělcům, jejichž úroveň už dnes napovídá, že se ve svém oboru stanou opravdovými hvězdami. Mohu jmenovat například houslistu Josefa Špačka, koncertního mistra České filharmonie, který představí svůj sólový recitál v porubském kostele sv. Mikuláše 16. října. Rozhodně to bude nevšední zážitek. Ve vítkovickém kostele zase 12. října předvede norský soubor Currentes se skvělými sólisty skladby Landiniho, Machauta a Bueneho; historické nástroje, nádherná hudba období středověku, ale tak bych mohl představovat každý koncert, protože každý je originální událostí. Přeji všem návštěvníkům, aby si z koncertů odnášeli jen skvělé zážitky…“, dodává ředitel.  Ti, co už zkušenosti s koncerty mají, se na festival vracejí pravidelně.     Olga Kubačáková 

Ilustrační foto: SHF


 

Strana 13 

San Domingo – vzdálený cíl v Karibiku 

z archivu města 

K multietnickému Ostravsku v minulosti nezbytně patřila početná židovská komunita. Ta se však zcela rozpadla v důsledku politických událostí 30. a 40. let minulého století. První citelný zásah do životních osudů jejich příslušníků přinesl vůbec první evropský transport židovských mužů do Niska nad Sanem v říjnu 1939. Poslední, ale zcela decimující zásah, představovaly transporty židovských obyvatel z Moravské Ostravy v září 1942 do Terezína a následně dalších koncentračních táborů. Jedinou záchranu představovala emigrace.

Emigrovat?

Již v průběhu třicátých let 20. století se do života židovských obyvatel čím dál více vkrádala otázka, zda je pobyt na území Československa dostatečně bezpečný. Do roku 1938 většina z nich doufala ve zdárné vyřešení politické situace a o opuštění republiky příliš neuvažovala. Ovšem po podepsání mnichovského diktátu se otázka emigrace stala nejdiskutovanějším tématem a Ostravu, stejně jako jiná města, zachvátila vystěhovalecká horečka. Podmínky emigrace byly již výrazně ovlivněny mezinárodními politickými událostmi a úzce souvisely s imigrační politikou jednotlivých států.

Hlavní překážkou byly nízké limity přistěhovalců a naopak vysoké poplatky cílových zemí pro povolení k přistěhování. Vedle individuálních snah o získání povolení umožňujícího odjezd do bezpečných zemí, jakými byly především Velká Británie, USA nebo Švédsko, se také v Ostravě legálně organizovaly početnější skupiny osob, jejichž cílem bylo získání povolení k výjezdu i do zemí méně tradičních. K takovým patřila tehdejší Republika San Domingo, dnes Dominikánská republika, ležící na souostroví Velké Antily v Karibském moři.

Naděje San Domingo

San Domingo se pro stovky ostravských židovských obyvatel stalo obrovskou nadějí, jak bylo konstatováno i ve zprávě Policejního ředitelství v Moravské Ostravě v únoru 1939: „Vystěhovalectví Židů v měsíci únoru zůstalo na mrtvém bodě, poněvadž jednotlivé zámořské státy nepřipustí další přistěhování Židů, až na stát San Domingo, kam se během měsíce března a dubna má vystěhovati 1 200 osob, kteroužto akci vede Bruno Kulka v Mor. Ostravě.”

Plánovaná cesta na vzdálený ostrov nebyla tak jednoduchá, jak se snažil již 21. ledna 1939 naznačit redaktor Českého slova na titulní straně v článku Tisíc ostravských Židů se stěhuje do San Dominga, v němž důvěryhodně vykresloval okolnosti cesty a budoucnost „ostravského kolektivu“.

Baťovi odborníci jako poradci

Pro předpokládané žadatele, kteří seriózně zvažovali odchod do země ležící ve zcela jiných klimatických podmínkách, tj. „Židy-emigranty, zájemce pro kolonizaci do Republiky San Dominga“, byla 29. ledna 1939 připravena beseda se zástupci firmy Baťa. Tito obchodníci, působící na Haiti, sousedu San Dominga, které si přišlo poslechnout asi 500 osob, se „snažili budoucím kolonistům vykreslit ostrov co nejpěkněji a rozptýlit všechny obavy“. Pro účastníky „Bruno Kulka Action for Emigration“ byl speciálně otevřen kurs španělštiny v židovské škole na Kostelní ulici.

Plné moci pro Bruna Kulku

V průběhu tří květnových dnů roku 1939 (8., 9. a 12.) bylo možné zaznamenat zvýšený počet klientů v kanceláři veřejného notáře A. Krumnikla, u něhož bylo nutné podepsat nezbytné plné moci pro organizátora akce Bruna Kulku. Většina z nich – 479 osob z 583 – měla v dokladech uvedeno bydliště v Moravské Ostravě. Ze slezské části dnešního města se o vystěhování ucházelo 39 obyvatel, nejvíce jich bylo z Muglinova 13, z Hrušova 10. Svou další existenci s životem v San Domingu chtělo spojit 85 obchodníků, 53 prodavačů, 46 obchodních cestujících, početná skupina řemeslníků – švadlen, krejčích, zámečníků, čalouníků, modistek, řezníků apod. – a také příslušníci inteligence jako lékaři (14), advokáti (13), inženýři (7), učitelé (5).

Tragický epilog

Vystěhovalecká akce do Dominikánské republiky v letních měsících 1939 uvázla na mrtvém bodě, ani přenesení její kanceláře do Prahy proces neurychlilo. Ovšem přes vynaložení enormního úsilí se nakonec této organizované skupině nepodařilo odrazit od evropského břehu a místo vyplutí na volné moře uvízla v protektorátní síti. Pro většinu z nich se tento nevydařený krok stal osudným, neboť jen nízkému procentu se podařilo odejít do emigrace jiným způsobem.            Blažena Przybylová 

Foto: Adresy veřejných notářů v Moravské Ostravě 

          České slovo ze dne 21. ledna 1939 

          Jeden ze žadatelů o vystěhování z protektorátu Erich Lichtblau, bývalý aranžér obchodního domu RIX v Moravské Ostravě.


Strana 14 

aktivní senioři 

Pomáhá poradna.

Poradenské a informační centrum Diecézní charity ostravsko-opavské pomáhá lidem, kteří se ocitli v nouzi nebo řeší problémovou situaci, kterou nejsou schopni zvládnout. Příčinou jejich problémů bývá ztráta potřebných schopností způsobená věkem, nepříznivým zdravotním stavem či krizovou situací. Na poradnu se obracejí lidé s nejrůznějšími problémy, v poslední době i zadlužení lidé. Pomoc probíhá formou osobní konzultace, telefonem nebo e-mailem na adrese poradna.dchoo@caritas.cz.  Poradna sídlí v centru Ostravy v blízkosti katedrály Božského spasitele v ul. Puchmajerově č. 10, je bezbariérová, snadno přístupná. Poradnu lze kontaktovat pomocí bezplatné telefonické linky na č. 800 400 214.

SETKÁNÍ V PARNÍKU.

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz pořádá v pondělí 8. (od 12 do 14.30) a v pondělí 22. října (od 15.30 do 18) setkání představitelů obvodu se seniory v Klubu Parník. Připraven je zábavný program, pohoštění a drobné dárky, vstup zdarma. V rámci týdne sociál­ních služeb se 10. října uskuteční v tomto městském obvodě i den otevřených dveří v domě zvláštního určení v Gajdošově ulici. Zájemci tu mohou získat potřebné informace o pečovatelské a odlehčovací službě.    ®

 

V Zoo Ostrava mají nejdelší varany světa

Unikátní odchov se udál v největší akvaterarijní expozici ostravské zoologické zahrady – v pavilonu Papua u varanů papuánských. Poprvé nejen v Ostravě, ale i v rámci českých a slovenských zoo se chovatelé těší ze čtyř mláďat tohoto vzácně chovaného varana. Varany papuánské (Varanus salvadorii) chová ostravská zoologická zahrada od roku 2011, kdy byli přivezeni celkem tři mladí jedinci měřící asi 180 cm. Důkazem dobrých podmínek expozice byla skutečnost, že jedna ze samiček začala po několikaměsíčním pobytu v novém prostředí snášet oplodněná vejce. Rodičovská péče u většiny plazů spočívá pouze v nakladení vajíček, proto byla snůška přemístěna do inkubátoru. Plazí mláďata jsou zcela samostatná, péči rodičů nevyžadují. Protože Zoo Ostrava má jen samičky tohoto druhu, došlo pravděpodobně k nepohlavnímu rozmnožování, tzv. partenogenezi, oplodnění bez samce. Možné je i to, že se z nepřesně vyhodnoceného rentgenu neukázalo, že jeden z dospělých jedinců je samec. Malí varánci však prospívají dobře.

Radost však má zoo i z dalších přírůstků. Z 8 vajec se vylíhlo 5 mláďat nandu pampových. Nandu pampový (Rhea americana) je jihoamerický pták, který žije v místech s vysokou travní vegetací, ale i na okrajích lesů. Oproti pštrosu dvouprstému je o něco menší a na každé noze má tři prsty.

Už podruhé v historii se v ostravské zoo narodilo mládě vzácného pardála obláčkového. Rodiči jsou samice Yala a samec Tawi-Tawi, kteří v loňském roce společně odchovali svého prvního potomka, samičku Wanitu. I přesto, že se jedná o samotářská zvířata, je stejně jako u dalších párů kočkovitých šelem (rysů karpatských, servalů a nově i koček divokých) v ostravské zoo ověřená společná rodičovská péče také u pardálů obláčkových. Návštěvníci zoo mají možnost sledovat pardálí rodinku především prostřednictvím kamer, které snímají boudy ve vnitřních prostorech. Monitor je umístěný v pavilonu indických zvířat.

Devítiletá samice lva indického Asha se 11. září vydala na cestu z Ostravy do francouzské Zoo Nesles. Asha nemohla mít mláďata a nesnášela se s další samicí Kibou a tak musela odejít. Zpátky do Ostravy přivezli pracovníci zoo samici levharta cejlonského ze Zoo Emmen. Kolekce zvířat v ostravské zoologické zahradě se rozšířila o nový druh – jednu z nejmenších koček na světě – kočku cejlonskou. Dvě mladé samičky z francouzské Zoo Nesles a dva samečci ze Zoo Rotterdam by měli v budoucnu vytvořit dva chovné páry.

Malá sloní samička Rashmi už váží téměř 800 kg. Radostná zpráva – její sestra Vishesh je podle sledované hladiny hormonů v moči po posledním páření se samcem Calvinem opět březí, mládě by se mělo narodit na jaře 2014. (k)

 Foto: Mládě pardála obláčkového 

            Kočka cejlonská 

 

Útulek v Ostravě-Třebovicích nabízí do dobrých rukou 

ARNOŠT

– 7letý pes, kříženec středního vzrůstu. V útulku je od prosince 2009 a pořád doufá, že si pro něj nějaký hodný člověk přijde. Je přátelský, na svůj věk temperamentní, vhodný do bytu i na zahrádku. Je kastrovaný, může mít i psí kamarádku.

PAMELA

– necelé 3 roky stará fenečka, kříženec středního vzrůstu, váží devět kilo. V útulku je už celý rok. Je to velmi pohodová a přátelská fenka, vhodná i ke starším lidem jako dobrý společník. Může žít v bytě i na zahrádce u domku.

GULI

– 7měsíční pejsek, kříženec středního vzrůstu. V útulku je od konce července. Je přátelské povahy, ale potřebuje co nejdříve řízenou výchovu. Snáší se s jinými pejsky, má rád pohyb, jen k tomu potřebuje páníčka. Vhodný i k dětem.

MATÝSEK

– 7měsíční pejsek, kříženeček možná s pudlíkem. Byl nalezen letos v polovině srpna v Mariánských Horách. Je to roztomilá psí rošťák, který potřebuje výchovu, aby z něho byl slušný pes. Může žít v rodině s dětmi, v bytě i na zahrádce.


Strana 15 

Olympijská vítězka potěšila děti

Příležitost prohlédnout si a potěžkat zlatou olympijskou medaili měly 12. září děti hospitalizované na dětském oddělení Městské nemocnice Ostrava. Brzké uzdravení jim přišla popřát čerstvá olympijská vítězka ve skifu Miroslava Knapková (na snímku MNO). Návštěva slavné veslařky v rámci projektu „Nemocnice, která nejen léčí“, je jednou z akcí, pomocí kterých chtějí na Fifejdách malým pacientům zpříjemnit léčbu. „Ležela jsem v nemocnici před dvěma lety a vím, že člověk rád uvítá každé zpestření. Snad jsem děti trochu potěšila a pomohli jim zapomenout na jejich bolístky,“ řekla Mirka Knapková, která měla trofej z Londýna samozřejmě s sebou. Děti se s medailí vyfotily, na památku si odnesly podepsanou fotografii. „To mi nebude nikdo věřit, až se vrátím z nemocnice do školy, že jsem viděla na vlastní oči olympijskou medaili,“ radovala se jedna z pacientek.        (jm) 

 

Ostrava jako nedobytná tvrz

Dvoudílná kvalifikace na mistrovství Evropy ve volejbalu mužů ve skupině C vyvrcholila na porubském zimním stadionu Sareza. Po třech vídeňských vítězstvích nad Rakouskem, Makedonií a Chorvatskem nezaváhali čeští volejbalisté ani v Ostravě. Všechny své soupeře vyprovodili z kurtu po výsledku 3:0 a mohou se těšit na závěrečné boje šampionátu příští rok (20.–29. 9.) v Dánsku a Polsku.

(Na snímku ze zápasu ČR-Chorvatsko 3:0 čeští hráči blokují smeč Chorvata Omrčena.)   (vi)   

 

Sidková v Londýně nezklamala

Ostravská lukostřelkyně Markéta Sidková vybojovala na paralympijských hrách v Londýně krásné 5. místo v individuální soutěži. V prvním kole vyřadila Valijevovou z Ázerbájdžánu, v osmifinále Číňanku Xiao Yanhong. Ve čtvrtfinále ztroskotala na její krajance a později bronzové Li Jinzhi 5:6. Zlato vybojovala Nematiová z Íránu. Pětadvacetiletá vozíčkářka, obhájkyně bronzu z paralympiády v Pekingu 2008, startovala spolu s Kuncovou a Černou také v soutěži družstev, kde je ve čtvrtfinále vyřadil silný tým Íránu. Zlato vystřílely Korejky. Markéta Sidková, členka Centra individuálních sportů Ostrava a svěřenkyně trenéra Jana Dřevjaného, sice medaili z Londýna nepřivezla, přesto jí patří gratulace za výbornou reprezentaci našeho města.          (vi)  

Foto: Markéta Sidková (vlevo) na paralympiádě v Pekingu 2008.            Foto: archiv 

 

Čtvrtmaraton na Hlavní třídě

Na Hlavní třídě v Porubě se v neděli 28. října poběží 12. ročník Porubského čtvrtmaratonu. Od rondelu vyrazí na trať v délce 10 548 m v 11.30 hod. muži a ženy v šesti věkových kategoriích. Traťové rekordy drží Hurtík (32:18,0) a Šimková (38:29,2). Od 10 a 10.30 hod. se poběží a pojedou na in line bruslích vložené závody pro příchozí děti i dospělé. Akci pořádá s podporou města a obvodu TJ Liga 100 Ostrava. (liv) 

 

Outdoorová předehra na Karolině

Předehru slavnostního zahájení jubilejního 10. ročníku mezinárodního festivalu outdoorových filmů, které proběhne v pátek 12. října od 17 hodin v kině Vesmír, obstará promoakce Outdoorová Ostrava.

Jejím dějištěm se ve středu 10. října od 14 do 20 hodin stane Forum Nová Karolina. V bohatém ryze outdoorovém programu se představí Petr Kraus, mistr světa v bike trialu, první Čech na Everestu Leopold Sulovský, se svými fotografiemi a zážitky z velehor, Jarda Jindra, fotograf a filmař, účastník Dakaru s expedičním kamionem, a další zajímavé osobnosti. K atrakcím budou patřit výstup v horkovzdušném balonu, prezentace vozů Land Rover, vystoupení street dance, horolezecká stěna, chybět nebudou ukázky činnosti Městské policie Ostrava apod. Vstup je volný. (liv) 

 

město podporuje 

90LETÝ BANÍK.

Ti, kteří přispěli na transparentní konto Zachraňme Baníček, si budou moci zahrát v sobotu 13. 10. na Bazalech v „utkání snů“ k 90. výročí založení SK Slezská. Nastoupí také mistři z roku 2004 a týmy Baníku a GKS Katovice. Ligové zápasy: so 20. 10. (15) Baník-Brno, so 3. 11. Baník-Teplice (15).

HOKEJ TÁHNE.

Extraliga hokeje nabízí v ČEZ Aréně pořádnou dávku zápasů HC VÍTKOVICE STEEL: út 9. 10. Pardubice, pá 12. 10. Sparta, pá 19. 10. Liberec, ne 21. 10. Č. Budějovice, pá 2. 11. Litvínov. Začátky v 17 hod.

HLÁSÍ SE BASKET.

Mužstvo NH Ostrava zahájilo v hale Tatran novou sezónu. Další zápasy: st 10. 10. Kolín, st. 17. 10. USK Praha, st 24. 10. Svitavy, so 27. 10. Ústí n. L., so 3. 11. Levice. Začátky v 17.30 hod. Ve slovenské extralize startující ženy SBŠ Ostrava hostí v MSH na Dubině: so 13. 10. Šamorín (17.30), so 27. 10. Poprad, so 3. 11. Ružomberok (18).

POD VYSOKOU SÍTÍ.

V extralize volejbalu narazí muži VK Ostrava v hale Sareza na Hrušovské ul. na tyto soupeře: so 20. 10. Ústí n. L., ne 4. 11. Brno (vždy v 17). Ženy TJ Ostrava čekají ve stejné soutěži v hale na Varenské: so 20. 10. Prostějov, čt 1. 11. SG Brno (vždy v 17).

POHÁR EHF.

Obhájkyně mistrovského titulu házenkářky DHC Sokol Poruba změří ve 2. kole Poháru EHF síly s Astrachaní (ne 14. 10., 19). Odveta se hraje za týden v Rusku.  Zápasy česko-slovenské interligy: so 20. 10. Zlín, st. 31. 10. Veselí n. M. (vždy v 17).

FANDÍME FLORBALU.

Oba ostravské kluby rozehrály nový ročník extraligy. WOOW Vítkovice hrají v MSH na Dubině proti Brnu (so 13.10.) a Otrokovicím (so 20. 10.), FBC Remedicum hostí v hale na Hrušovské Otrokovice (ne 7. 10.).      (vi)


Strana 16 

fototéma

Letci na nebeském letišti 

Když měl Den NATO v Ostravě v roce 2001 premiéru, přišlo se na výstaviště Černá louka podívat na naše a polské vojáky několik tisíc zvědavců. Od třetího ročníku se akce přestěhovala na Letiště Leoše Janáčka Ostrava, postupně se rozšiřoval její program, narůstal zájem diváků. Na dvanácté Dny NATO a Dny vzdušných sil Armády ČR bylo zvědavých rekordních 225 tisíc! Letos do Mošnova dorazilo „jen“ přes dvě stě tisíc lidí, za což nejspíše mohlo deštivé a větrné sobotní dopoledne. Středem pozornosti byly dva obří bombardéry B-52 Stratofortress, které jsou od roku stále ve výzbroji letectva USA. Vloni museli britští stíhací akrobaté kvůli tragické nehodě svého pilota účast v Ostravě odřeknout. O to více se Red Arrows letos snažili publiku předvést to nejlepší ze svého mistrovství. Stejně jako Turci, Francouzi, Poláci, Slováci, Češi a letci dalších států Aliance. Ve vzduchu a na zemi se prezentovali vojáci armád devatenácti zemí.        (vi)