Říjen 2011

Říjnové vydání měsíčníku Ostravská radnice

                                                                                              OR

 

 

 

 Ostravskou radnici si můžete stáhnout také ve formátu pdf


Strana 1

 

Uvnitř listu

            2 S poslanci a starosty o daních

            5 Znáte potravinovou banku?

            7 Novinka OZO: tašky

            9 Správa dat bez rizika

          10 Začíná sezona přenosů z MET

          12 Kulturní mekky centra města

          13 Starosta Jan Poppe

 

 

Primátor Petr Kajnar poslal naléhavý dopis premiéru Petru Nečasovi

Žádáme rychlé vytěžení lagun

Ropné laguny na území obvodu Mariánské Hory a Hulváky, mezi Mariánskohorskou ulicí a železniční tratí spojující hlavní nádraží a Svinov, jsou momentálně největším ekologickým problémem Ostravy a možná i celé republiky. Odpad z bývalé rafinerie minerálních olejů, později Ostramo, sem ukládali od počátku minulého století. Na ploše 12 hektarů se ocitly tisíce tun kalů.

Státní zakázku na sanaci území „Nápravná opatření laguny Ostramo“ realizuje od roku 2004 sdružení Čistá Ostrava. V minulém měsíci se po problémech s odbytem paliva, které vzniká na místě z neutralizovaných kalů, rozběhla jeho výroba na plné obrátky. Často nesnesitelný zápach pocítili obyvatelé sídliště Fifejdy, ale i dalších částí města. Původní termín vytěžení kalů do 31. prosince 2010 je už minulostí. Ministerstvo životního prostředí stanovilo nové datum 31. prosince 2011, které dodavatel slíbil dodržet. Horizont definitivní rekultivace území sahá až do roku 2018. Posunutí termínů nebylo s městem Ostrava vůbec konzultováno.

Náměstek ostravského primátora Dalibor Madej oslovil v dubnu 2010 dopisem tehdejšího předsedu vlády Jana Fischera. Vyjádřil nesouhlas s posunutím termínů sanace území a současně požádal o změnu usnesení vlády tak, aby laguny byly odstraněny v původním termínu. Premiér Jan Fischer ale žádosti nevyhověl.

Oddalování dokončení sanace lagun Ostramo vyvolalo novou reakci vedení města. Dopis předsedovi vlády Petru Nečasovi poslal primátor Petr Kajnar. V listu, jehož obsah schválili městští zastupitelé, uvádí, že problémy s realizací státní zakázky staví do špatného světla také město Ostravu jako představitele místní územní samosprávy. Mimo jiné požaduje snížení rizika expozice občanů města škodlivými látkami při likvidaci ekologické zátěže a co nejrychlejší dokončení prací. Petr Kajnar vyzval premiéra, aby se osobně zasadil o striktní dodržení původních termínů. Současně by uvítal, pokud by dokončení zakázky „Nápravná opatření laguny Ostramo“ proběhlo v předstihu.      (vi) 

 

Dalibor Madej: kdo je viníkem?

V závěru září a na začátku října došlo při sanaci ropných lagun Ostramo opakovaně k úniku většího množství oxidu siřičitého do ovzduší. Měřicí stanice v Přívoze zaznamenala hodinovou koncentraci až 4 300 mikrogramů na metr krychlový, povolená hranice je 350 μg/m3. Také na dalších místech, zejména v oblasti Fifejd, Mariánských Hor a centra města byly mnohokrát překročeny mezní hodnoty.

K havárii vydal prohlášení náměstek primátora Dalibor Madej. Podle něj Ostrava nepamatuje tak vysoké koncentrace oxidu siřičitého, které mohly mnohým Ostravanům způsobit zdravotní komplikace.

„Město nemá možnosti, jak práce na lagunách ovlivnit, považuji však za nutné omluvit se lidem v Ostravě za to, co musejí prožívat,“ zdůraznil Madej. „Jde o selhání firmy, která laguny likviduje za státní peníze.“

Rada města uložila náměstku Madejovi požadovat po kompetentních orgánech sdělení příčin, které vedly k vysokým koncentracím oxidu siřičitého v ovzduší. O tom, kdo situaci zavinil, o možných dopadech na životní prostředí, nápravných opatřeních, aby k podobným únikům lidskému zdraví škodlivých látek již nedocházelo, se jednalo 5. 10., v době redakční uzávěrky, na schůzce zástupců ministerstva životního prostředí, města, kraje, s. p. Diamo, zhotovitele zakázky sdružení Čistá Ostrava, firmy Geosan Group a dalších organizací.    (vi) 

 

Václav Klaus zahájil školní rok v Ostravě

Prezident Václav Klaus přijel první zářijový den expresem Pendolino na návštěvu Ostravy. U příležitosti zahájení školního roku se vydal mezi žáky a pedagogy nově otevřené soukromé základní školy a gymnázia PORG v Rostislavově ulici ve Vítkovicích. Dalším cílem jeho cesty byl městský obvod Mariánské Hory a Hulváky, konkrétně základní škola v ulici generála Janka.

V doprovodu primátora Petra Kajnara se prezident republiky prošel centrem Ostravy, prohlédl si letos otevřenou přístavbu divadla loutek. Hlava českého státu se v reprezentačních prostorách Nové radnice setkala s vedením města. V delegaci byli kromě primátora jeho náměstci Dalibor Madej, Jiří Srba, Tomáš Petřík, Aleš Boháč, Martin Štěpánek a náměstkyně Simona Piperková. Václava Klause doprovázeli jeho tajemník Ladislav Jakl, šéf protokolu Jindřich Forejt, poradce Jan Skopeček a mluvčí Radim Ochvat. Tématem hovoru byla proměna kdysi ryze průmyslového města v moderní metropoli, dopady ekonomické a finanční krize, možnosti rozvoje města formou podpory investičních projektů, vysokého školství a další aktuální témata. Stranou nezůstala debata o stavu životního prostředí ve městě a regionu. Na závěr setkání se Václav Klaus zapsal do pamětní knihy města.     (vi)

K foto: Primátor Petr Kajnar vítá prezidenta republiky Václava Klause před historickou budovou Nové radnice.


 

Strana 2 

S poslanci a starosty o daních 

V radnici se 5. září z iniciativy vedení města Ostravy uskutečnilo setkání vedení města s poslanci Parlamentu ČR zvolenými za Moravskoslezský kraj. Hlavním a jediným tématem byl zákon o rozpočtovém určení daní navržený ministerstvem financí, který má rozpočet Ostravy a tří největších měst země připravit o stamiliony korun.

„Jednání se zákonodárci bylo konstruktivní a otevřené. Shodli jsme se, že rozpočty malých obcí by měly být posíleny,“ hodnotil náměstek primátora Tomáš Petřík. „Ministerstvo financí by mělo najít způsob, který by neohrozil příjmy a rozvoj Ostravy a našeho kraje. Prostředky je třeba hledat ve státním rozpočtu, např. v blíže nespecifikovaných dotačních titulech, nikoliv v příjmech čtyř statutárních měst,“ dodal Tomáš Petřík.

Ve stejné době, kdy začínalo setkání s poslanci, se před radnicí shromáždila více než stovka starostů a zástupců menších měst a obcí Moravskoslezského kraje. Přišli vyjádřit svou podporu návrhu Kalouskovy daňové novely. Primátor Petr Kajnar a jeho náměstek Dalibor Madej účastníky happeningu pozvali do sálu zastupitelstva, kde jim předložili argumenty města k dané problematice. „Souhlasíme s tím, aby malé obce dostaly přidáno. Jedna nespravedlnost ale nemůže být nahrazena druhou,“ zdůraznil při jednání se starosty Petr Kajnar.            (vi)

K foto: Primátor Petr Kajnar při diskusi se starosty starosty měst a obcí regionu v ostravské radnici.       Foto: Libor Vidlička

 

Dotace na stadion

Rada města Ostravy rozhodla o podání žádosti o dotaci na ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 100 milionů korun pro rekonstrukci východní tribuny a sektoru Městského stadionu ve Vítkovicích. Po dokončení splní areál předpisy FAČR v rámci akce „Ligové stadiony 2012“ a IAAF pro mezinárodní atletické závody. Projekt za 350 milionů korun bude město financovat z půjčky z Evropské investiční banky. O přidělení dotace rozhodne ministerstvo v prvním čtvrtletí příštího roku.            (ph)

  

Přehled rozvojových projektů

Město Ostrava připravilo novou službu pro zájemce nejen z řad investorů. Odbor ekonomického rozvoje Magistrátu města Ostravy vydává dokument s názvem Real Estate Report Ostrava. Pojednává o realizovaných a připravovaných projektech na území města a je určený investorům a zástupcům podnikatelské sféry, ale i širší veřejnosti. Jeho účelem je poskytnout zájemcům aktuální informace o rozvojových aktivitách v Ostravě a prezentovat dynamický vývoj v oblasti investic na území města. Novinkou jsou aktivní prolinky u každého z uvedených projektů, které odkazují na nově vytvořenou mapovou vrstvu v rámci geografického informačního systému města. Zájemci si tak jednoduchou formou mohou zobrazit požadovaný projekt v mapě a lépe se tak zorientovat v přehledu projektů na území Ostravy.

Dokument je ke stažení na webu města, mapovou vrstvu naleznete na stránkách http://gisova.ostrava.cz/realestate.php.          (ph)

  

Podpisy přibývají

Proti návrhu novely zákona o rozpočtovém určení daní (RUD) iniciovala skupina občanů petici, která bude předána do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Podpisové archy jsou k dispozici na četných místech v Ostravě, svůj názor vyjadřují také lidé, a to nejen z Ostravy, prostřednictvím petice zveřejněné na webové stránce www.ostravunedame.cz. Vzhledem k zájmu občanů petiční akce v měsíci říjnu pokračuje. Celkem se k ní do 5. 10. připojilo už téměř 15 tisíc občanů.  (r)

 

Teplo pro děti a seniory

Dům s pečovatelskou službou v Heřmanické ulici ve Slezské Ostravě, mateřské školy v ulicích Špálově v Přívoze a Lechowiczově v Moravské Ostravě patří mezi objekty zařazené do projektu města Ostravy EKOTERMO I, který je spolufinancován Evropskou unií z Fondu soudržnosti prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí.

Díky zateplení budov se v těchto zařízeních podařilo snížit emise znečišťujících látek do ovzduší (CO2 až o 40 procent) a spotřebu energií na vytápění (až o 45 procent). Navržené a realizované stavební úpravy vycházely z vypracovaných energetických auditů objektů. Zahrnovaly především zateplení fasád, střech, výměnu oken a dveří. V DPS v Heřmanické ulici byla navíc vyměněna střešní krytina a provedeny další stavební práce, podobně jako na střechách mateřské školy Lechowiczova.

Stavební práce prováděl od června do poloviny září t. r. závod Morava divize Pozemní stavby společnosti Hochtief CZ. Z projektových nákladů ve výši 38,3 milionu korun představovaly evropské dotace 14,1 milionu korun, zbytek byl hrazen z rozpočtu města Ostravy.            (vi) 

 

Primariát geriatrie

Městská nemocnice Ostrava jako první v Moravskoslezském kraji reaguje na skutečnost, že populace nejen v našem městě stárne a potřebuje proto odbornou péči. Nový samostatný primariát geriatrie je přímo určen pro péči o seniory nad šedesát let, kteří mají více diagnóz a potřebují nepřetržitý odborný lékařský dozor. Nemocnice otevřením tohoto oddělení nezvýšila kapacitu svých lůžek, ze stávajících bylo vyčleněno 31 pro geriatrii.   (m)


 

Strana 3

S náměstkem primátora Alešem Boháčem hovoříme o problematice dopravy v Ostravě

Akce smog přinesla i svá pozitiva 

z Pane náměstku, městské zastupitelstvo odsouhlasilo návrh na zrušení mimořádné přepravy ve veřejné osobní dopravě v době smogové situace. Jak s časovým odstupem hodnotíte tzv. akci smog?

„Bezplatná přeprava v době smogu je jednou z možností, jak přispět ke zlepšení životního prostředí. Měla své opodstatnění, přispěla k intenzivnějšímu využívání veřejné hromadné dopravy, snížení počtu automobilů ve městě. Lidé, kteří MHD roky nepoužili, byli často překvapeni, jak se zlepšil vozový park, komfort cestování. Mnoho řidičů, kteří nemuseli nutně vyjet, nechalo auto doma. Mimořádnou přepravu jsme vyhlásili čtyřikrát, trvala celkem 22 dnů. Nejméně čtyři, nejdéle sedm dnů. Dopravnímu podniku Ostrava a třem dalším dopravcům jsme kompenzovali ušlý zisk zhruba 20 milionů korun. Vzhledem k tomu, že do konce roku nemůžeme očekávat zvýšení příjmů, z nichž by bylo možné závazky města za poskytování bezplatné přepravy plnit, jsme platnost mimořádné přepravy v době smogu ukončili. Ušetřené prostředky použijeme na zvýšení kompenzace za veřejné služby pro DPO. Jinak bychom kvůli nárůstu cen motorové nafty museli už v průběhu letošního roku zvyšovat ceny jízdného. To by mělo větší dopad na cestující než zrušení akce smog.“

z Neměl by tady pomoci stát?

„Stát má mnohem více nástrojů než my. Dokázal bych si představit, že by dotoval bezplatnou dopravu v době smogu v celém regionu. Už delší dobu se Ostrava marně snaží prosadit zrušení zpoplatnění dálnice na našem území. To by byla velká pomoc při zhoršení rozptylových podmínek. Důležitá je čistota komunikací na území města. V roce 2010 vynaložila Ostrava na čištění státních silnic 20 milionů korun, nasbírali jsme 4 tuny prachu. Díky akci smog jsme přitlačili na centrální orgány a efekt se dostavil. Kraj letos čistí své cesty ve městě za 12 milionů, za peníze ušetřené v zimě udržuje své komunikace také stát. Věřím, že jejich aktivita bude trvalá.“

z Problémem velkoměst jsou hustota dopravy a parkování.

„Pracujeme na systému terminálů, který by měl kopírovat hlavní přestupní uzly jako jsou hlavní nádraží, Svinovské mosty, Hranečník a Dubina Interspar. Jde nám o to, aby regionální dopravci nezajížděli do centra, cestující zde mohli plynule přestupovat na další spoje. Dnes autobusy najezdí ve městě za rok 32,5 milionu kilometrů, z toho 1,5 milionu regionální dopravci. S tím souvisí velkokapacitní parkoviště a parkovací domy. Řidiči by tam s pomocí předplatní jízdenky DPO mohli za příznivou cenu odstavit svá auta a dál pokračovat v cestě městskou hromadnou dopravou. Hovoří se také o nízkoemisních zónách, které starším vozidlům zabrání ve vjezdu do centra. Mají svá pro a proti. Spíše omezí mimostravské řidiče, ti místní by měli výjimku. Než něco zakážeme, musíme dát lidem alternativu.“

z Dopravu ztrpčují nedostavěné nebo nezahájené silniční stavby.

„Ministr dopravy Dobeš hovořil při návštěvě Ostravy o stavbách, které budou mít prioritu. Teď získal na příští rok navíc 4 miliardy. Z nich by mělo jít 300 milionů na pokračování rozestavěné I/11 Opava-Mokré Lazce-Ostrava a 170 milionů na prodlouženou Místeckou, kde chybí dokončit napojení na ulice Českobratrskou, Hornopolní a Cihelní. Na druhý dvojpruh peníze zatím nejsou. Přípravě výstavby prodloužené Rudné se snaží pomoci město Ostrava. Na výkupy pozemků ve Vřesině uvolníme letos 7 milionů korun, dohromady do konce roku 2012 téměř 37 milionů. Se zahájením stavby se podle superstrategie ministerstva dopravy počítá až v roce 2014. Vyvíjíme snahu o urychlení termínu. Prodloužená Rudná totiž umožní odklonit z Poruby těžkou nákladní dopravu nad 12 tun. Dalším problémem je často katastrofální stav silnic 1. třídy na území města. Stát musí zlepšit jejich údržbu.“

z Výstavbu komunikací financuje také město.

„Stavba jižního mostu v Českobratrské ulici, krajská investice s podílem města, jde velice rychle. Hotova má být na počátku příštího roku. Začala rekonstrukce Svinovských mostů, kde se pilně pracuje na objízdných komunikacích. Na jaře 2012 budou hotovy prodloužená Porážková s napojením na Novou Karolinu, do konce příštího roku nová Porážková, která propojí ulici 28. října s Českobratrskou. Tím se ulehčí provozu v Nádražní a Poděbradově. S plánovaných akcí uvedu například propojení Pavlovovy ulice s Plzeňskou, velkoplošnou opravu Horní ulice nebo rekonstrukci mostů na Výškovické nad Rudnou a železniční tratí.“

z Ostrava je známá aktivitou na poli bezpečnosti silničního provozu.

„Jsme členy Evropské charty bezpečnosti silničního provozu, snažíme se plnit všechny z toho plynoucí závazky. Vloni otevřené Centrum bezpečné jízdy patří ke špičkovým zařízením na evropské úrovni. Mezinárodní uznání si získala Ostravská dopravní školička, která učí děti mateřských i základních škol pohybovat se bezpečně v silničním provozu. Připravujeme vytvoření sdružení institucí a firem, s jehož pomocí snáze dosáhneme na granty a evropské dotace. Náš projekt Ostrava – bezpečná doprava!!! má opravdu široký záběr.“

            Připravil Libor Vidlička

 

Pomáháme chránit lidské životy

Ostravské Centrum bezpečné jízdy připravilo pod záštitou náměstka primátora Aleše Boháče na druhou zářijovou sobotu setkání pro motoristy pod názvem AUTODAY 2011.

Návštěvníci měli za asistence lektorů centra možnost si vyzkoušet různé typy vozidel ve smyku, v aquaplaningové vaně, při vyhýbacím manévru. Zájem diváků se soustředil na prezentaci úsekového měření rychlosti vozidel, srovnávací testy adheze pneumatik na kluzných plochách, jízdu na terénním polygonu s vozy Tatra 813 8x8 kolos aj. V areálu Libros ve Slovenské ulici v Přívoze se představilo více než 80 prodejců osobních a nákladních vozidel, motocyklů, ekologických dopravních prostředků.

Oficiální hosté společně se starosty městských obvodů a sponzory podpořili start kampaně Pomáháme chránit lidské životy. Projekt zaměřený na předškolní děti otevřel slavnostní křest nového vydání publikace s dopravní tematikou pro nejmenší děti a pokračoval soutěží o Nejlepší dopravní školičku. V programu nechyběla krajská soutěž dopravních policistů Regulovčík roku, v níž si policisté po soutěži v řízení křižovatky ve městě vyzkoušeli náročnou jízdu zručnosti.

„Účastníci AUTODAY 2011, kterých byly více než tři tisíce, přispěli na podporu kampaně za bezpečnost dětí v silničním provozu dary v hodnotě přes 627 tisíc korun. Všem za to patří náš upřímný dík,“ vzkázal národní korespondent Evropské charty bezpečnosti silničního provozu pro ČR Vojtěch Mynář. „Prostředky budou využity pro rozvoj a podporu dopravní výchovy v mateřských školách.“    (df)

  

Autovraky zdarma do šrotu 

V ulicích města často brání v průjezdu a překážejí zimní údržbě komunikací odstavená vozidla, která jsou dlouhodobě nepojízdná. Na první pohled je zřejmé, že náklady na zprovoznění těchto autovraků mnohdy převyšují jejich hodnotu. Vlastníci si možná neuvědomují, že kromě dopravních komplikací porušují hned několik zákonů současně.

Na základě kladného ohlasu veřejnosti z obdobné akce, která probíhala na jaře letošního roku a během níž bylo z území města odtaženo a zlikvidováno 100 vraků, město Ostrava ve spolupráci s ŽDB Group a. s. znovu nabízí občanům města bezplatný odvoz a ekologickou likvidaci vozidel. Občané, kteří se chtějí zbavit svých vysloužilých automobilů, si mohou termín odvozu dohodnout na telefonním čísle 604 228 312, kde jim budou sděleny další podrobnosti.

Podmínkou převzetí vozidla likvidační firmou je doložení potřebných dokladů – majitelé předloží občanský průkaz a velký technický průkaz, ostatní se musí prokázat také plnou mocí se souhlasem majitele s likvidací vozu. Protokol potřebný k trvalému vyřazení vozidla z registru bude majiteli vystaven ihned po převzetí vraku. Akce bude v Ostravě probíhat v říjnu a listopadu 2011. Bezplatné odvozy budou zajišťovány podle konkrétních požadavků majitelů přímo z místa odstavení vozidla.      Richard Adámek, odbor dopravy 


 

Strana 4

střípky   

DRAMATICI U PRIMÁTORA.

Petr Kajnar přijal 20. září spisovatele Josteina Gaardera (vlevo) z Norska a Israela Horowitze ze Spojených států (na snímku L. Vidličky). Světoznámí literáti obohatili svou účastí 9. ročník loutkového festivalu Spectaculo Interesse. V debatě s primátorem se zajímali o současnost města, vyjádřili se pochvalně o jeho kulturním a společenském životě. Dramatizaci Gaarderova románu Dívka s pomeranči a Horowitzovu hru Lebensraum uvedlo ostravské divadlo loutek v rámci festivalového programu. Vzácní hosté se zapsali do pamětní knihy města, jako památku na pobyt u nás si odnesli knihu fotografií Viktora Koláře Ostrava.    (vi)

DNY NATO: REKORD!

Jubilejní 10. ročník největší letecko-armádně-bezpečnostní akce ve střední Evropě i letos potvrdil svou výjimečnost a oblíbenost. Podle oficiálních údajů Dny NATO na Letišti Leoše Janáčka v Mošnově o víkendu 24. a 25. září navštívilo rekordních 225 tisíc osob. Divácky nejatraktivnějším vystoupením byla česká premiéra letecké akrobatické skupiny Turkish Stars. Desáté výročí Dnů NATO & Dny vzdušných sil armády ČR v Ostravě se zapíše do historie zejména tím, že na ní vlálo rekordních osmnáct účastnických vlajek sedmnácti států světa a vlajka NATO. Organizaci podpořilo město Ostrava částkou 1 milion korun.          (ph)

NABÍDKA SPOLUPRÁCE.

Velvyslance Turecké republiky Cihada Erginaye (na snímku) přijal 26. září v Radnici města Ostravy náměstek primátora Tomáš Petřík. Host se zajímal o možnosti spolupráce, zejména v hospodářské oblasti. Náměstek Petřík mu v této souvislosti představil možnosti výhodných investic v ostravských průmyslových zónách a velký potenciál pracovní síly zdejšího regionu. Chargé d‘affaire Turecka předložil možnost navázání spolupráce na úrovni partnerství mezi Ostravou a městem Adana, které je významným a bohatým cen­trem na jihu země. Má velké zázemí stejně jako moravskoslezská metropole. Spolupráce by mohla probíhat především na ekonomické úrovni.           (vk)

STO LET, STO LET!

Životní jubileum 100 let první říjnový den oslavila paní Marie Filipská. Narodila se v Ostravě v rodině Maniszovských, měla pět sourozenců, vychovala jednoho syna. Léta pracovala ve Vítkovických železárnách. Sama říká, že měla pěkné mládí, mezi její koníčky patřilo psaní veršů a tanec. Oblíbené jídlo bylo zelí od maminky, nápoj pivo po nedělním obědě. V Domově pro seniory Kamenec ve Slezské Ostravě žije dva roky, účastní se společenských akcí, ráda zpívá, maluje. Kromě rodiny, spolubydlících a personálu domova jí ke stovce přišel popřát starosta Slezské Ostravy Antonín Maštalíř. Paní Filipská, hodně zdraví do dalších let!        (šk)

  

Podnikatelem za pár minut

Jednání s úřady nemusí být pro podnikatele vždy zdlouhavé a náročné. Získání oprávnění podnikat v živnosti volné zabere na živnostenském úřadu Magistrátu města Ostravy pouhých 25 minut. Za tuto dobu strávenou u přepážky živnostenského úřadu může podnikatel, kromě vlastního ohlášení živnosti, podat přihlášku k daňové registraci, oznámit zahájení samostatné výdělečné činnosti na OSSZ, podat přihlášku k nemocenskému i důchodovému pojištění nebo oznámit zahájení podnikání své zdravotní pojišťovně. Živnostenský úřad předá potřebné informace finančnímu úřadu, OSSZ a zdravotní pojišťovně. Na tyto úřady tak již podnikatel chodit nemusí, a tím si výrazně šetří svůj čas, navíc ani nemusí vyplňovat žádné formuláře. Vše vyplní úředník a žadatel formulář jen podepíše.

Snížení správního poplatku – to je další dobrá zpráva pro podnikatele. V minulosti se platilo 1 000 Kč za každou ohlašovanou živnost, dnes je to 1 000 Kč za ohlášení libovolného počtu živností, což vstup do podnikání značně zlevnilo.

Po 25 minutách tedy podnikatel odchází z úřadu s výpisem z živnostenského rejstříku, který nahradil v minulosti vydávané živnostenské listy, a může se věnovat podnikání.

Živnostenský úřad se snaží o co nejmenší zátěž způsobenou byrokratickou administrativou. Změnu osobních údajů, jako je bydliště nebo u žen příjmení, je živnostenský úřad povinen si sám zjistit. Podnikatel tyto změny již oznamovat nemusí.            

Ivo Korduliak, vedoucí ŽÚ


 

Strana 5 

Lidé mohou 18. října pomoci během happeningu i jinde

Víte něco o potravinové bance?

Málokdo v Ostravě ví, že tu existuje potravinová banka, jejímž prostřednictvím lze pomoci lidem v nouzi. Občanské sdružení Potravinová banka sídlí v Ostravě-Hrabůvce v ulici Hasičská 550/50. Je jednou ze tří bank tohoto typu v ČR, jedná se o nevládní apolitické sdružení s charitativním zaměřením navázané na mezinárodní sítě potravinových bank.

Hlavním posláním banky je získávat zejména přebytečné či neprodejné, ale poživatelné potraviny zdarma (např. od výrobců, potravinových řetězců, ze stravovacích zařízení nebo od dárců). Banka je skladuje a následně bezplatně rozděluje mezi klienty neziskových organizací. Ostravská pobočka zásobuje např. Slezskou diakonii, Armádu spásy, Charitu, Diakonii ČCE, Elim, Novou šanci atd. Provoz potravinové banky v Ostravě funguje i díky významné podpoře ze strany města.

„Zájem ze strany odběratelů je opravdu velký. Osvědčily se nám sbírky potravinové pomoci ve farnostech a sborech církví. Ideálním řešením získávání potravin je spolupráce s potravinovými řetězci. V současné době spolupracujeme se dvěma,“ uvedla Irena Mrázková, manažerka Potravinové banky v Ostravě. „Jen za letošní rok jsme již získali a rozdali 50 tun potravin, které se dostaly k tisícům lidí v nouzi, zvláště v Ostravě a v Moravskoslezském kraji,“ dodala Mrázková. Více informací pro ty, kdo chtějí pomoci, na www.potravinovabanka.cz.

V rámci Mezinárodního dne za vymýcení chudoby se v týdnu od 17. do 21. října uskuteční sbírka potravinové pomoci. Lze přinést trvanlivé potraviny jako cukr, olej, luštěniny, konzervy, rýže, paštiky aj., potraviny musejí být v nepoškozených obalech a před datem spotřeby.

Příjem potravin se v daném termínu uskuteční denně od 13 do 17 hodin na adrese banky. V úterý 18. října je možné trvanlivé potraviny donést také na happening, který od 15 do 17 hodin proběhne na Masarykově náměstí         (d)

  

Pomáhají dobrovolníci

Od podzimu roku 2009 využívá Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostravy práci dobrovolníků ve spolupráci s dobrovolnickou organizací ADRA. Kolem pětadvaceti dobrovolníků z Adry tu působí také šestnáct dobrovolníků ze Společnosti pro pomoc lidem s mentálním postižením. Pomáhají klientům Čtyřlístku zejména ve volnočasových aktivitách venku (viz snímek) – sportu, hrách, trenérství, protože sport a jiné pohybové aktivity jsou významnou částí života lidí s mentálním postižením a pomáhají i v navazování kontaktů.   (d)

  

Zveme na Den otevřených dveří

Magistrát města Ostravy zve na tradiční radniční akci Den otevřených dveří. Jako každoročně se i letos 28. října otevřou reprezentativní prostory Radnice města Ostravy pro veřejnost. Od 13 do 18 hodin lze sály a některé pracovny navštívit v doprovodu průvodce a dovědět se tak hodně z historie budovy. Málokdo ví, že Ostrava má největší radniční budovu v zemi a také nejvyšší radniční vyhlídkovou věž, která bude v daný den zpřístupněna zdarma. Nová radnice města, jak bývá budova magistrátu nazývána, byla slavnostně otevřena 28. října 1930, letos tedy slaví 81. výročí a jejímu otevření předcházela složitá dlouholetá příprava. Jako příkladný objekt ve funkcionalistickém stylu tak charakteristickém pro 30. léta minulého století je často obdivována našimi i zahraničními odborníky architektury.

Na Prokešově náměstí je ve stejné době připraven bohatý program, letos mimo jiné také s ukázkami moderní techniky, které ve spolupráci s magistrátem města připravila Vysoká škola báňská. Nebude chybět program pro děti, občerstvení.

V 18 hodin čeká na všechny návštěvníky unikátní videoprojekce na průčelí radnice, přiblíží divákům významné okamžiky ostravské historie. Celá akce je pro všechny zdarma.      (g)

  

Přijďte se podívat

Seniorům, ale také jejich příbuzným, je určen Den otevřených dveří, který 11. října pořádá Domov Čujkovova v Ostravě-Zábřehu v Čujkovově ulici č. 25. Lidé se tu od 9 do 17 hodin mohou informovat na služby, prohlédnout si prostředí. Akce se koná v rámci celostátního Týdne sociálních služeb. Také centrum Čtyřlístek pro osoby s postižením otevře 11. října od 10 do 16 hod. své prostory zájemcům o služby tohoto zařízení.  (d) 

 

Výzkum ukáže, co víme

V září začal mezinárodní výzkum vědomostí a dovedností dospělých PIAAC. Na vzorku populace od 16 do 65 let zjišťuje numerické a čtenářské dovednosti, řešení úkolů v prostředí IT. V ČR bude do 31. 3. 2012 osloveno 16 tisíc domácností. Více informací na www.piaac.cz ; www.facebook.com/piaac.cz.       (vk) 

 

Změna statutu

Změnu statutu Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší schválili na svém zářijovém zasedání ostravští zastupitelé. Nyní umožňuje hradit pobyt na čistém vzduchu i žákům starším patnácti let. Fond pro děti ohrožené špatným ovzduším byl založen loni v květnu, jeho prostředky lze použít na pobyty dětí mateřských, základních škol a víceletých gymnázií (již bez limitu věku), a to na školy v přírodě, ozdravné pobyty apod. Peněz z fondu zatím využilo 1 448 žáků z patnácti ostravských škol. V pokladně je nyní 10,89 milionu korun, náklady na jedno dítě jsou 2 500 korun    (ph)

  

Liščina se dále zvelebuje

V období září 2010 – srpen 2011 se uskutečnila další etapa svépomocných prací místních obyvatel za přispění pracovníků občanského sdružení Vzájemné soužití a společnosti RPG, majitele nemovitostí, na zvelebování lokality Liščina. Byla například vybudována dílna pro kutily v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež KC Liščina, ve které se místní děti a mládež učí pracovat s dřevem, používat pracovní nástroje, umět si poradit s drobnými opravami v domácnostech apod.

Místní rada obyvatel jedná s nejrůznějšími institucemi. Díky ní byla vytvořena pracovní skupina ze zástupců institucí a organizací z území Liščiny. Loni v září a letos v dubnu proběhly dvě velké úklidové akce, obyvatelé vyklízeli sklepy, půdy a okolí domů do velkoobjemových kontejnerů. Lokalitu Liščina sužuje mnoho problémů, řešit je pomáhají sociální služby – terénní programy a odborné sociální poradenství. Pořádají se také odborné přednášky, které obyvatelům lokality vysvětlí princip některých služeb a povinností.

V rámci komunitní práce byl svépomocí místních obyvatel vybudován sportovní plácek, koncem srpna byl slavnostně otevřen. Bylo upraveno okolí domů – přibyly sušáky na prádlo, lavičky… Mnohé aktivity pomáhají lokalitě díky finanční podpoře Nadace OKD, projektům podpořeným městem Ostrava, ministerstvem práce a sociálních věcí a také díky projektu Dialogem ke změně.     (d)


 

Strana 6 

Jste-li vystaveni domácímu násilí nebo o něm víte, nebojte se zavolat linku 158

Místo činu? Domov!!!

Domácí násilí jsou situace, v jejichž rámci dochází k dlouhodobému, opakovanému a stupňujícímu se týrání, často bez přítomnosti svědků ze strany blízké osoby.

Od roku 2007 do 2010 bylo v České republice vykázáno celkem 3 377 osob (lze tak učinit od roku 2007). Ostravští policisté za tyto čtyři roky vykázali z domovů 152 násilných osob, což je větší počet vykázaných než v celém kraji Plzeňském, Královéhradeckém a v Kraji Vysočina. I ve srovnání se sousedními teritorii Ostrava výrazně dominuje počtem vykázaných osob.

Městské ředitelství policie ČR Ostrava se věnuje řešení problematiky domácího násilí již 12 let. První výzkumy byly realizovány právě v Ostravě. V Ostravě existuje unikátní a zatím jediný tým policistů specializujících se na řešení domácího násilí (policisté z útvaru pořádkové služby). V roce 2010 byla v Ostravě zřízena dvě nová poradenská místa policie (Obvodní oddělení policie Ostrava-střed, Obvodní oddělení policie Ostrava-Poruba 1). Pro práci s dětskými svědky začali policisté loni využívat také hraček, například plyšového leoparda v pyžamku Daníka. Ostravská mediální kampaň „Místo činu? Domov!!!“ odstartovala loni 17. září, jejím cílem je pomoci byť jediné oběti domácího násilí. Až další měsíce ukázaly úspěšnost kampaně, protože v roce 2010 vykázali ostravští policisté 42 násilných osob, což je druhý největší počet vykázaných od roku 2007 (nejvíc v roce 2007 – celkem 47 násilníků).

Letošní kampaň dostala podtitul „Ostrava vyhlásila boj domácímu násilí!“. Sedmnácté září neodstartovalo pouze mediální kampaň, celý den byl věnován řešení problematiky domácího násilí i subjektům zúčastněným při řešení domácího násilí. Připraveny jsou nové tiskoviny, plakáty a další materiály ke kampani, ale také plyšové hračky, protože při mnoha násilných činech v domácím prostředí jsou přítomné děti a ty pak pomocí hračky a hry mohou vypovídat. Součástí prezentace kampaně 17. září v klimkovických lázních byly rovněž obrazové spoty a mnoho ukázek, ve kterých se veřejnost seznamuje s prací policie. Každý, kdo je svědkem domácího násilí, může kdykoli zavolat na linku 158 a čin ohlásit. Město Ostrava kampaň významně podporuje.   (h)

 

Strážníci zachránili lidské životy

Primátor Petr Kajnar vyznamenal strážníky Městské policie Ostrava Petra Erdöse, Karla Hudáčka a Vladislava Musila za záchranu lidských životů stužkou Za statečnost. Ocenění spolu s finanční odměnou jim na návrh ředitele MPO Zdeňka Harazima předal v úterý 6. září v úvodu zasedání Rady města Ostravy. Primátor vyzdvihl osobní statečnost strážníků.

Strážník Karel Hudáček se koncem června v době svého volna stal mezi Krnovem a Městem Albrechticemi svědkem dopravní nehody. V jednom z havarovaných vozidel zůstaly uvězněny dvě děti. Z auta vytékal benzin a motor byl stále v chodu, nedařilo se ho vypnout. Strážník přesto vyprostil obě zraněné děti z vozu a dostal je do bezpečí. Karel Hudáček pracuje u MPO deset let, slouží ve Svinově.

Strážníci Petr Erdös a Vladislav Musil zachránili život mladého muže, který letos 18. srpna uvízl ve splavu řeky Odry poblíž Říční ulice v Zábřehu. Pod hladinou se mu zaklínila noha a nemohl se vlastními silami dostat z vody. Vladislav Musil skočil do vody, přidržoval muže nad hladinou a snažil se ho uklidnit. Jeho kolega stál nad splavem, dvojici přidržoval, aby ji neodnesl silný proud. Vydrželi až do příjezdu hasičů, kteří zcela vyčerpaného a podchlazeného mladíka pomocí techniky ze splavu vyprostili. Petr Erdös, z operativního oddílu Svinov, pracuje u MPO 14 let, Vladislav Musil je strážníkem dva roky a působí v obvodu Vítkovice.       (vi) 

K foto: Ředitel MPO Zdeněk Harazim a vyznamenaní strážníci (zleva) Karel Hudáček, Vladislav Musil a Petr Erdös. 

 

Dávejte pozor při nakupování a parkování

Projekt Bezpečnější nakupování a parkování spočívá ve spolupráci Policie České republiky, Městské policie Ostrava, Rádia ČAS a ostravských obchodních center. Má za úkol upozornit návštěvníky hypermarketů na neklesající počet majetkových trestných činů.

Občané si stále ještě nedostatečně dávají pozor na osobní věci při nákupech i při parkování aut. Během srpna a září se uskutečnilo sedm dvouhodinových akcí v největších ostravských supermarketech, na kterých policisté radili občanům, jak si dávat pozor na zloděje, ale odpovídali také na četné otázky. Autentické záběry z průmyslových kamer zachycující krádeže věcí z nákupních vozíků a ze zaparkovaných vozidel posluchače přesvědčily, že zloději si opravdu vědí rady.

Nejbezpečnější supermarket bude jako každoročně vyhodnocen na základě hodnocení odborníků a občanů opět na přelomu roku.        (d) 

 

stalo se 

KŠEFTY S KOVY.

Hlídka městské policie spatřila na zastávce MHD v Ostravě-Polance dva muže (30 a 34 let) s 2 litinovými odlitky. Jeden z nich uvedl, že je nalezli a jedou je zpeněžit do sběrny. Jeden z mužů nedokázal prokázat totožnost, byl proto předveden na policii. Tam zjistili, že je osobou hledanou. Za krádež hrozí mužům pokuta do 15 000 korun.

S AUTEM V PŘÍKOPU.

Hlídka strážníků šla v Polance k autu s opilým řidičem, část vozu se nacházela v příkopu. Za volantem seděl muž, který špatně artikuloval a páchl alkoholem. Z interiéru vozu vycházel hustý kouř, proto strážníci vytáhli klíčky ze zapalování a odpojili autobaterii. Muž uvedl, že s přítelkyní slavili narozeniny v místní restauraci. Dechová zkouška prokázala 2,15 ‰ alkoholu. Událost byla předána Policii ČR.

OPILÉ DĚTI KRADLY.

Strážníci byli přivoláni do nákupního centra v Moravské Ostravě, kde mělo dojít ke krádeži zboží. Dvě dívky (14 a 15 let) měly zájem o alkohol v ceně přes 350 Kč. Nebyly schopny prokázat svou totožnost, a tak byly předvedeny na policii. Dechová zkouška byla v obou případech pozitivní (1,01 a 1,37 ‰ alkoholu). Přivolaní rodiče byli poučeni o oznámení události odboru sociálně právní ochrany dětí. Přestupek patnáctileté dívky bude navíc oznámen příslušnému správnímu orgánu.

 

Kurz pro veřejnost

Městská policie Ostrava pořádá v rámci projektu Bezpečnější Ostrava další bezplatný kurz pro veřejnost, a to 26. října od 16 hodin v budově v ul. Hlubinské 6 v Moravské Ostravě (bývalé ředitelství městské policie). Tématem je „kyberšikana a bezpečný internet“, téma nanejvýš aktuální. Je připravena přednáška se strážníky a fundovanými odborníky. Nebude chybět oblíbená sebeobrana a i tentokrát bude připraven dětský koutek pro děti účastníků kurzu. Vhodné je s sebou přinést sportovní oblečení pro výuku sebeobrany, k dispozici je sprcha. Bližší informace na tel. 599 414 165, 950 739 407 - 408 nebo prostřednictvím elektronické pošty na adrese info@mpostrava.cz.


 

Strana 7

Odpadové hospodářství má v Ostravě dobré výsledky, lidé jsou vstřícní, třídí ochotně a rádi

Další novinka OZO: pevné tašky na třídění odpadu všem 

V Ostravě v současnosti existuje 1 270 stanovišť s kontejnery na tříděný odpad. Lidé si postupně na třídění zvykají. Tzv. separační hnízda lze najít prakticky v každé druhé ulici, díky tomu se vytřídí o třetinu více odpadu než před 5 lety. Jen za letošní 1. pololetí skončilo v barevných kontejnerech celkem 4 035 tun odpadu, z toho bylo 998 tun papíru (dalších 1 734 tun odevzdali lidé ve sběrnách), 1 672 tun plastů a 1 365 tun skla. Ostrava tak za 1. pololetí dostala od společnosti EKO-KOM, která zajišťuje využití odpadů z obalů, 15 747 668 korun.

Tašky se líbí

V prosinci rozdala společnost OZO Ostrava ve spolupráci s městem 3 000 sad speciálních pevných tašek na třídění odpadu do stejného počtu domácností v Porubě, Třebovicích a na Dubině. Tři tašky, na nichž je napsáno, co se do nich vkládá (papír, sklo, plasty), lze spojit suchými zipy, mohou však existovat i samostatně. Jsou omyvatelné a vydrží dlouho. Zhruba po půl roce se dotazníky zjišťovalo, jaký mají tašky ohlas. Výsledky jsou překvapivé – 76 procent domácností, které tašky dostaly, je i po 5 měsících dále používá a pochvaluje si je. Tašky měly příznivý dopad také na změnu postoje k třídění – 56 procent domácností s taškami začalo díky nim teprve odpad třídit. U poloviny těchto domácností došlo ke zvýšení objemu vytříděného odpadu, 90 procent respondentů by tašky doporučilo dalším lidem.

Ojedinělý projekt

„Třídění odpadu by mělo začít u každého občana doma, ne až u kontejneru na ulici, a tašky to splňují,“ říká ředitel OZO Karel Belda. Proto padlo společné rozhodnutí města a OZO dát tašky do všech zhruba 130 000 ostravských domácností, nabídnuty budou i okolním obcím, které spadají do svozové oblasti OZO Ostrava. Představuje to nemalé náklady, které se odhadují na 10 milionů korun. Tašky by měly domácnosti dostat na jaře příštího roku. Dodejme, že je to pilotní projekt, který ve zbytku republiky nemá obdoby.

Co bude s poplatky?

Zákon, který v současné době platí, nedovoluje obcím zvýšit poplatek za odpad na jednoho občana nad 500 korun. Zákon je starý, obce na odpadové hospodářství doplácejí značné miliony. Připravuje se zákon nový, který může hranici plateb občana posunout nahoru, zvýšit se mají především poplatky za skládkování. Podle ředitele OZO Karla Beldy a Jiřího Štěpánka z komunálního oddělení odboru životního prostředí Magistrátu města Ostravy by ceny za odpad v našem městě neměly výrazně růst právě díky třídění odpadu. Skládkování směsného, netříděného odpadu je drahé, může-li však separovaný odpad tříděný už v domácnostech jít přímo na zpracovatelské linky, celková cesta odpadu se tak zkracuje a zlevňuje. „V budoucnu se množství klasického směsného odpadu, jehož zpracování je drahé, bude výrazně snižovat, moderní technologie už počítají s odpadem jako zdrojem energie. Předpokládám, že se dokonce dočkáme boje o odpad, který bude celosvětově levnou energetickou surovinou,“ dodává ředitel Belda.

Vychovávají mladé

OZO Ostrava již desátý školní rok provozuje Centrum odpadové výchovy, které se stará o environmentální výchovu a vzdělávání obyvatel Ostravy a dalších obcí. Pracovníci OZO proškolili už přes 63 tisíc žáků, kampaně však pořádá i pro dospělé.

Společnost řadu let pořádala pro ostravské školy také soutěž ve sběru papíru, učila tak mladou generaci, jak třídit odpad a posílit separaci papíru.

Tričko za dobré třídění

Málokdo ví, že město Ostrava doplácí na zpracování odpadů zhruba 100 korun na občana ročně, jiná města doplácejí mnohem více. Důvodem je právě naše promyšlená koncepce odpadového hospodářství, dobrá informovanost veřejnosti, jak a kam lze odpady dovézt, jak s nimi naložit. Každý rok se objevují novinky – na jaře to byla možnost objednat si za poplatek kontejner na zelený odpad ze zahrad. Pro zajímavost – počítalo se s asi 1 000 kontejnerů, zájem byl tak velký, že dnes má hnědý kontejner na zelený odpad více než 2 000 domácností se zahradou. Ve všech 17 sběrných dvorech, kam mohou občané bezplatně složit objemnější odpad, lze také bezplatně odkládat textil, který však musí být zabalený v igelitových taškách. Podrobnosti na www.ozoostrava.cz.

Od 3. do 9. října chystá OZO akci „Kdo třídí, zaslouží odměnu“. „OZO tým“ pracovníků v různých částech Ostravy rozdá na stanovištích kontejnerů dalších 700 setů tašek na separování odpadu a trička na podporu kampaně „Třídíme!“ od společnosti EKO-KOM. Koho tým zastihne u venkovních barevných kontejnerů, jak třídí odpad, dostane tyto dárky. Ostrava má šanci stát se republikovým šampionem v třídění a zpracování odpadu za mírnější ceny než ostatní obce, občané sami tomu mohou významně přispět.           (ok)

K foto: Tašky se dají spojit, z pohledu uživatelů mají dostatečný objem.


 

Strana 8

Studenti z Ostravy se rozbíhají do celého světa a dělají městu dobré jméno

Absolventi Wichterlova gymnázia úspěšní

Za poslední tři roky opustilo Wichterlovo gymnázium v Ostravě-Porubě, které patří mezi největší gymnázia v Moravskoslezském kraji, celkem 289 absolventů. Spádová oblast školy se neustále zvětšuje a dnes není výjimkou, že žáci dojíždějí až 30 kilometrů denně.

Prakticky všichni absolventi, kteří se hlásili k vysokoškolskému studiu, byli úspěšní, často se jednalo o prestižní obory renomovaných univerzit. Největší skupinu tvoří budoucí lékaři a zdravotníci, tuto cestu si zvolilo hned 47 absolventů. Druhou nejpočetnější skupinu, která rovněž nebude mít žádné problémy při uplatnitelnosti na trhu práce, tvoří informatici (40 absolventů). Desetina bývalých žáků nejstaršího porubského gymnázia studuje ekonomii. Jen o pět méně, tj. 24 absolventů, nastoupilo na právnické fakulty. Mezi nejpočetnější skupiny patří i sedmnáct budoucích stavebních inženýrů a architektů a deset psychologů.

Mezi zvolenými obory jsou i některé méně časté. Gymnázium umí připravit na studium humanitních věd i budoucí archeology, religionisty, antropology, baltisty, sinology, japanisty. Samozřejmostí je studium jazyků (včetně polského) či historie. Obdivovatelé přírodních a technických věd nastoupili například na obory nanotechnologie, optometrie, environmentální inženýrství, experimentální biologie, aplikovaná statistika, ale i zbraně a munice, design v průmyslu, technologie v dopravě a vojenská chemie. Několik studentů si před nástupem na univerzitu zvolilo roční pobyt v zahraničí.

Nikoho tak nemůže překvapit, že mezi absolventy je i současný primátor Ostravy Petr Kajnar, místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Lubomír Zaorálek, rektor Vysoké školy báňské-Technické univerzity prof. Ivo Vondrák, první chirurg, který v USA dokázal transplantovat obličej, Bohdan Pomahač (na fotografii) či písničkář Jaromír Nohavica. Snad budou absolventi posledních let stejně úspěšní!   (ls)

K foto: Chirurg Bohdan Pomahač

 

Školy šetří peníze rodičů svých žáků

Ostravské základní a mateřské školy využívají systém sdružených nákupů, který město v roce 2010 zavedlo pro svých 184 organizací. Jeho součástí je Nákupní portál města Ostrava, přes který mohou městské organizace nakupovat elektronicky potraviny, kancelářské potřeby, čisticí prostředky a další zboží potřebné k běžnému provozu. Například školní pomůcky.

V Základní a mateřské škole Kosmonautů 15 v Ostravě-Zábřehu nadefinovali ve spolupráci se společností eCENTRE, která systém provozuje, které školní pomůcky se nejčastěji nakupují. V elektronické aukci pak vysoutěžili nižší ceny. Za ně teď mohou i další školy tyto položky přes Nákupní portál nakupovat.

„Rozpočty škol jsou stále nižší. To, že máme možnost nakoupit levněji školní pomůcky, přivítají také rodiče. Jinak bychom museli nákup veškerých potřeb pro žáky, a to i pro prvňáčky, nechat na nich,“ doplnil Marek Pabjan, ředitel ZŠ a MŠ Kosmonautů. Tato škola začala využívat Nákupní portál města Ostrava v září 2010 a už před tím se zapojila do centralizovaného zadání veřejné zakázky na elektřinu a zemní plyn. Škola díky využívání nákupního portálu plní plán úspor na 80 procent a jde příkladem ostatním městským organizacím. Školní pomůcky přes Nákupní portál už kromě ZŠ a MŠ Kosmonautů 15 nakoupily například ZŠ ve Staré Bělé, ZŠ J. Šoupala v Porubě nebo ZŠ Kounicova 2 v Moravské Ostravě.           (am)

  

Domov Slunečnice patřil vozíčkářům

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR pořádala 9. září XV. mezinárodní sportovně společenské hry vozíčkářů. Jako organizátora vybrala Domov Slunečnice v Porubě, příspěvkovou organizaci města. Akce s podtitulem „Šel zahradník do zahrady“ se zúčastnilo sedmdesát vozíčkářů s doprovodem. Soutěžili ve slalomu, hodu na krtka, sázení mrkve, sběru brambor, zahradním puzzle a dalších disciplínách.

Vítězem se stalo družstvo Domu pomocy spolecznej papeže Jana Pavla II. z polských Gorzyc před domácími seniory ze Slunečnice a DpS Český Těšín. „Bramborovou“ medaili získal Domov Sluníčko Vítkovice. Startující si rozdělili ještě sedm dalších cen, např. fair play, sympatie, za nejlepší kostým. Ke zdaru organizace her přispěli hlavně zaměstnanci Domova Slunečnice. Jen kuchařky napekly na osm stovek koláčů, uvařily chutný guláš a postaraly se o občerstvení pro všechny účastníky zdařilého dne.             (vi) 

 

Začal nový akademický rok

Do poslucháren VŠB-TU Ostrava od 12. září zasedlo více než 6 tísíc nových studentů. Stali se členy akademické obce Vysoké školy báňské, která má více než 160letou tradicí. Se zahájením akademického roku je také otevřena zrekonstruovaná Galerie rektorů. Vznikla při příležitosti oslav 150. výročí univerzity v roce 1999 a nachází se v prvním patře rektorátu v Porubě. Současně byla v umělecké galerii rektorátu zřízena Síň slávy sportovců VŠB-TUO.

Ostravská univerzita slavnostně zahájila nový akademický rok ve středu 5. října v Domě kultury města Ostravy. Během slavnostního shromáždění, které se konalo rovněž u příležitosti 20. výročí vzniku Ostravské univerzity, rektor Jiří Močkoř předával pamětní medaile a ocenění studentům. Medailí za zásluhy o rozvoj univerzity byl oceněn také primátor města Ostravy Petr Kajnar.             (ph) 

 

Otevřený dopis

Problematika novely o rozpočtovém určení daní leží na srdcích i členům Parlamentu dětí a mládeže v Ostravě. Jeho předseda Matěj Benda začátkem září zaslal otevřený dopis ministru financí Miroslavu Kalouskovi a poslancům zvoleným za Moravskoslezský kraj. Upozorňuje na dopady novely na ostravskou mládež, obává se omezení přednášek, dnů dobrovolnictví a jiných oblastí. Vyjádřil také znepokojení nad zvýšenou kriminalitou u mládeže, která nebude mít jak smysluplně trávit volný čas. Matěj Benda připomíná, že právě mládež je budoucností našeho státu.   (ph)

  

Jubileum Centra sociálních služeb

Centrum sociálních služeb Ostrava v Jahnově ul. 12 v Mar. Horách, které vzniklo 1. 1. 2001 jako organizační složka města Ostravy, a 1. 11. 2006 se stalo jeho příspěvkovou organizací, připravilo na úterý 11. října Den otevřených dveří. Zájemci zde mohou od 9 do 17 hodin navštívit Poradnu pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy. Dále budou v Moravské Ostravě a Přívoze otevřeny: Domov pro matky s dětmi Budečská 3, Krizové centrum pro děti a rodinu Veleslavínova 17, Azylový dům pro muže Palackého 61 a Dům na půl cesty Sokolská 62.        (vk) 


 

Strana 9

Na Magistrátu města Ostravy uvedli do života projekt Optimalizace bezpečnostních procesů

Správa důležitých dat musí eliminovat rizika 

Statutární město Ostrava vyčerpalo z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost téměř 3,4 mil. korun na „Optimalizaci bezpečnostních procesů v prostředí Magistrátu města Ostravy“. Projekt zahájený v červnu 2010 má za cíl zajištění bezpečného toku dat, informací a bezpečnosti v oblasti osob a majetku v prostředí magistrátu, městských obvodů a příspěvkových organizacích města.

V rámci realizace projektu byl dosud ve třech etapách analyzován současný stav bezpečnostních rizik na magistrátu, navržen optimalizovaný plán činností při ochraně osob, majetku a informací a následně implementován sy­stém procesního řízení bezpečnostních procesů do struktur úřadu. Pro dosažení žádoucího efektu a eliminaci stávajících i budoucích bezpečnostních rizik je v rámci projektu zajištěno informování kompetentních zaměstnanců o nově zavedených bezpečnostních opatřeních, které probíhalo formou e-learningového kurzu v září t. r. Celkem bylo ve dvou e-learningových kurzech proškoleno 250 zaměstnanců magistrátu,
obvodů a městských organizací.

V jejich průběhu získali informace: o důvodech pro zavedení sy­stému řízení bezpečnosti, organizaci řízení bezpečnosti, nových pracovních pozicích, kompetentních v problematice bezpečnostních procesů a pravidlech, která musí být dodržována pro chod organizace bez bezpečnostních incidentů.

Díky projektu „Optimalizace bezpečnostních procesů v prostředí Magistrátu města Ostravy“ je město lépe připraveno eliminovat bezpečnostní rizika, která s sebou přináší např. užívání moderních technologií tím, že budou striktně dodržována nově nastavená bezpečnostní pravidla. Ostrava se tak snaží zamezit škodám, které by v konečném důsledku pocítili také občané, např. možným zneužitím osobních údajů či škodám na majetku a zařízení sloužícím občanům města.

Jan Smutek, odbor ekonomického rozvoje

  

Internet pod širým nebem

Majitelé notebooků, kapesních počítačů a telefonů s technologií WiFi se mohou v Ostravě-Porubě zdarma připojit k internetu pod širým nebem. Porubská radnice iniciovala zpřístupnění bezdrátové sítě na třech frekventovaných místech. Nová služba je dostupná na Havlíčkově náměstí, v ulici Opavské u dopravního uzlu Poruba vozovna a ve Vřesinské ulici u tramvajové smyčky. Rychlé bezdrátové připojení k síti zajišťuje společnost OVANET.

Městský obvod umožnil klientům, kteří si přicházejí vyřídit své záležitosti do hlavní budovy porubské radnice, připojit se bezplatně k internetu. „Přislíbili jsme občanům, že projekt bezdrátového připojení k internetu rozšíříme i na veřejná místa. Vytipovali jsme proto napříč Porubou frekventované lokality, kde jsme z jejich strany předpokládali o připojení velký zájem,“ uvedl starosta Poruby Lumír Palyza. Pomocí svého technického zařízení se občan připojí a potvrdí zobrazenou stránku. Poté už může surfovat po síti.            (jk)

  

Na Nové Karolině tempo nezpomaluje 

Výstavba všech objektů I. etapy projektu Nová Karolina pokračuje podle plánu. Objekt obchodně zábavního centra Forum Nová Karolina má dokončeny téměř všechny venkovní fasády, v interiéru postupuje montáž vnitřních prosklených fasád a výkladů nájemních jednotek.

Developerská společnost Multi Development prodala obchodní centrum Nová Karolina v Ostravě společnému podniku fondu Meyer Bergman European Retail Partners I (MBERP) a Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP). Jde o jednu z největších letošních transakcí na českém trhu. Prodej velkých obchodních center před dokončením je běžnou praxí, města Ostravy se podle uzavřených smluv netýká. Po dokončení stavby centra a jeho otevření na jaře bude tedy objekt patřit nové společnosti. „Je to dobrá zpráva,“ řekl náměstek primátora Jiří Srba. „Svědčí to o zájmu dalších zahraničních investorů, kteří chtějí v našem městě investovat,“ dodal.

Zastupitelstvo města Ostravy bude rozhodovat o pojmenování ulic ve čtvrti Nová Karolina, občané města před třemi roky nadšeně posílali stovky návrhů na základě výzvy. Zatím jsou ve hře jména hlavních ulic – Karolinská, Jantarová, K Dvojhalí, Přesličková a Antracitová. O výběru budeme podrobně informovat.  (ok) 

K foto: Nasazování mostního oblouku lávky, která spojuje Novou Karolinu s autobusovým nádražím, byla složitá a precizní práce. Foto: Multi Development 

 

Další tři obvody mají internetové stránky sjednocené s městskými 

Začátkem září spustily městské obvody Moravská Ostrava a Přívoz, Slezská Ostrava a Poruba novou podobu oficiálních webových stránek. Nabízí moderní a přehlednou prezentaci obvodů v jednotném grafickém stylu. Uživatelům zajišťují jednodušší a rychlejší hledání potřebných informací. Cílem přestavby webových stránek www.moap.cz, www.slezska.cz a www.moporuba.cz je sjednocení vzhledu i obsahu s oficiálním portálem města Ostravy www.ostrava.cz. Uživatelé se na stránkách mohou orientovat pomocí čtyř základních tematických okruhů – O městském obvodu, Radnice, Občan a Informační rozcestník.

Na nové podobě stránek se podílely desítky zaměstnanců jednotlivých úřadů městských obvodů. Ostrava postupně sjednocuje všechny internetové prezentace ve své působnosti, zejména kvůli zjednodušení šíření webových informací a zlevnění provozu stránek.    (ph)


 

Strany 10-11 

co, kdy, kde ve městě 

Koncert pro školku

Ostravský klub Fabric bude 11. listopadu v 19 hodin hostit benefiční koncert pod názvem Koncert pro školku, na kterém vystoupí čtyři známé české kapely – Sclou, FiHa, Post-it a Ready Kirken. Provázet bude známý ostravský Dj Lowa, který se zhostí role moderátora. Startujeme přesně v 19 hodin koncertem kapely FiHa. Výtěžek má podpořit rekonstrukci dětského hřiště v areálu MŠ Logopedická, U školky 1 621 v Ostravě.

Máte rádi Halloween?

Kdo rád strašidla a reje, bude mít příležitost 18. října na Slezskoostravském hradě, kde ZŠ Bohumínská ze Slezské Ostravy pořádá už 4. ročník akce „Slavnost dýní a strašidel – český halloween s Hopsalínem“. Garantem akce je město Ostrava. Sraz účastníků je v 15.30 hod. před Slezskoostravskou radnicí, akce skončí v 18 hod.

Chcete být členem Klubu K. O.?

Knihovna města Ostravy otevřela ve své porubské pobočce Klub K. O., který má přitáhnout teenagery do knihoven. Mohou tam zajímavým způsobem trávit volný čas – nabízí se literatura i časopisy, poslech hudby a další zajímavosti, to vše ve velmi příjemném technicky vybaveném prostředí.

Techné už podesáté

V Domě kultury Poklad v Ostravě-Porubě zahájí 19. října už X. ročník Mezinárodního festivalu filmů a televizních pořadů o technických a průmyslových památkách Techné Ostrava. Festival především zdůrazňuje, jak technické památky zachraňovat, protože industriální dědictví je nejen kulturní hodnotou, ale také fenoménem pro cestovní ruch. Nejlepší z filmových děl prezentovaných na festivalu bude oceněn Ostravskou venuší. Součástí festivalu je soutěž pro děti od 6 do 19 let, které mohou výtvarným způsobem představit historickou nákladní dopravu z dob pradědečků. Také tato soutěž bude vyhodnocena. Festival potrvá do 21. října.

Sólo pro dámu

Název představuje cyklus koncertů, které pro tuto sezonu připravil Dům kultury Akord. Radůza vystoupila 6. října, 13. října ji následuje Irena Budweiserová. Mimořádně talentovaná interpretka spirituálů a gospelů přidá i vlastní tvorbu a bude ji doprovázet skupina Fade in. Milovníci černošských hlasů se mohou setkat s Melanií Scholtz z Jihoafrické republiky, koncert se koná 29. listopadu.

Jakub Špaňhel se představuje

Až do 13. listopadu trvá v ostravské Galerii výtvarného umění výstava Jakuba Špaňhela, předního reprezentanta současné české malby. Špaňhelova často rozměrná plátna se vyznačují dynamickou stavbou a osobitou barevností, jeho dílo je zastoupeno ve sbírkách mnoha prestižních veřejných institucí i soukromých subjektů.

Na co do Librexu?

Říjnová nabídka programu v Librexu je opět přepestrá. Vybíráme alespoň autogramiádu, besedu a křest knihy Skřítkové pod stříbrným městem 10. října, křtít budou Jan Přeučil a Eva Hrušková. Další beseda a autogramiáda o čtyři dny později se týká dílka Chraňte muže autorky Věry Noskové. Zahájení 5. ročníku přehlídky ProtimluvFest 2011 se uskuteční 19. října, další z cyklu besed s lékaři přinese 25. října povídání s MUDr. Martinem Rydlem z fakultní nemocnice na téma Sportování seniorů – mýty a skutečnost. Podrobněji na www.knihservis.cz/librex.

Vybere si určitě každý

Také Dům kultury města Ostravy nabízí v říjnu přepestrý program. Divadelní hry představí Ostravanům řada pražských a brněnských divadel. Děti mohou na halloween s Hopsalínem 23. října či na Andersenovu Sněhovou královnu 30. října. Začínají také přímé přenosy ze zahraničních divadel, moskevský „Bolšoj“ uvádí 9. října baletní představení Esmeralda. Podrobný program na www.dkmoas.cz.

Přijďte si hrát na Černou louku!

Druhý ročník Veletrhu hraček se uskuteční na výstavišti Černá louka ve dnech 27. – 30. října. Součástí bude mistrovství ČR v tanečních hrách, představí se značky NERF, Littlest Pet Shop, novinky společnosti Hasbro, cirkus Balónkov a další. V hale plné her a různých dětských aktivit představí svou činnost také Středisko volného času v Ostrčilově ulici v Ostravě.

Chcete studovat na konzervatoři?

Ostravská Janáčkova konzervatoř je naší jedinou, kde lze studovat čtyři umělecké obory – tanec, hudbu, zpěv i herectví. Den otevřených dveří pořádá konzervatoř 12. října od 9 do 16 hodin.

Umělci z Drážďan v Ostravě

Ve foyer ostravské radnice je během října otevřena výstava o architektonických proměnách Drážďan k 40. výročí navázání partnerských kontaktů s Ostravou. Obě města si vyměňují kulturní zážitky, letos v Drážďanech vystoupí ještě komorní orchestr JKO, folklorní soubor Hlubina, Janáčkovo kvarteto a Boris Urbánek se svou skupinou v rámci Dnů české a německé kultury.

První večeře Páně 1929

Je tak nazvaná výstava fotografa Jaroslava Malíka (1957), která je k vidění v prostorách foyeru Komorní scény Aréna. Malík je absolventem Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě, nyní žije v Ostravě. Výstava vznikla z nalezených snímků na starých skleněných deskách, část už byla prezentovaná v roce 2009. Ta současná, která potrvá do 10. listopadu, je rozšířená o nové snímky. 

 

Také v Ostravě začíná čtvrtá sezona přímých přenosů z MET

Do New Yorku ani nemusíte…

Stačí zajít do Domu kultury města Ostravy. Už čtvrtou sezonu přímých přenosů z newyorské Metropolitní opery zahájí 15. října Donizettiho opera Anna Boleynová v titulní roli s krásnou Annou Netrebko (na snímku), v dubnu pak sezona skončí Verdiho Traviatou s fenomenální francouzskou sopranistkou Natalií Dessay.

Za předešlé tři sezony se ustálila skupina skalních ostravských návštěvníků – ctitelů opery, kteří jednotlivá představení bezmezně obdivují. Mnohá představení bývají vyprodána, řada lidí si kupuje zlevněné předplatné na všechny přenosy, bývá jich deset či jedenáct za sezonu od října do dubna či května. Výkony, scény, kostýmy, režie přenosů ve špičkové kvalitě HD – to vše navozuje skutečnou návštěvu v divadle. Divák zapomene, že se dívá „jen“ na plátno, a tak „operu v kině“ doprovází často spontánní potlesk.

Dům kultury města Ostravy vložil nemalé peníze do nové techniky, aby i Ostravané měli možnost připojit se doslova ke stovkám měst ve světě, která přenosy oper nabízejí. Nenechte si to ujít.            (g) 

 

Bienále Industriální stopy

 V letošním roce probíhá v pořadí již šesté bienále Industriální stopy, které se zaměřuje především na možnosti nového využití industriálního dědictví jako součásti národní a kulturní identity. Do bienále se zapojila také Ostrava. Kromě jiných akcí se v našem městě bude konat ve dnech 17. a 18. října dvoudenní exkurze spojená s konferencí. Záštitu nad akcí udělil primátor Ostravy Petr Kajnar.

Exkurze je v první části zaměřena na unikátní konverzi Dolní oblasti Vítkovic, bude pokračovat Trojhalím a Karolinou či Landek Parkem. Průvodcem bude architekt Josef Pleskot, účastníky přivítá generální ředitel Vítkovic a. s. Jan Světlík. Následná odborná konference se pod názvem Architektura konverzí - balancování mezi záchranou, tvůrčí intervencí a destrukcí bude věnovat vizím proměny Ostravy, industriální turistice nebo udržitelnému rozvoji a realizaci projektů nového využití průmyslového dědictví.

Bienále Industriální stopy pořádá Výzkumné centrum průmyslového dědictví při FA ČVUT (zkráceně VCPD) společně s Kolegiem pro technické památky ČKAIT & ČSSI a Národním památkovým ústavem. Je do něj zapojena řada měst a obcí v ČR.           (vk)

  

Unikátní strom na jevišti, děti se podívají do zákulisí divadla

Divotvorný hrnec a Kominíček

Dvě nové premiéry vyšperkovaly repertoár Národního divadla moravskoslezského. Kdo by neznal krásné melodie či Čochtanův monolog z muzikálu Divotvorný hrnec, který z amerického originálu pro českou premiéru zpracovali Voskovec a Werich v roce 1948, Werichovo podání Čochtanova monologu je nesmrtelné… Zajímavostí je, že libretisté Edgar Harburg a Fred Saidy byli přátelé Voskovce a Wericha z dob jejich pobytu v Americe.

Čochtan, tentokrát v alternaci dvou skvělých herců Norberta Lichého a Jiřího Sedláčka, se poeticky rozmluví na scéně Divadla Jiřího Myrona 6. a 8. října v premiéře režijního debutu muzikálového herce a režiséra Lumíra Olšovského.

Pro inscenaci vyrostl v dílnách divadla podle návrhu autora scény Davida Baziky naprosto unikátní strom, který v ději hraje významnou roli: „Strom je vysoký 5 metrů a v průměru má 1 metr. Je vyroben z železa, z kovového síta a králičího pletiva. Jen váha použitého železa je 200 kilogramů. Tři zámečníci jej vyráběli celkem 500 hodin,“ říká vedoucí umělecko-dekoračních dílen Bára Macháčová.

Dalším, tentokrát skutečně unikátním představením, je dětská opera Benjamina Brittena „Hrajeme operu! – Kominíček“, premiéra byla 18. září. Hrají a zpívají členové dětského operního studia, mimo jiné též loňská vítězka soutěže Talentmania Patricia Janečková. První částí představení je pohled dětí – diváků do zákulisí a mnoha profesí, které divad­lo představuje a jak vůbec vzniká opera. Ve druhé polovině je skutečné operní představení Kominíček. V té si děti i dospělí sami vytvoří libreto opery o chudém kominickém učni. Děj je vtipný, hudba svěží, představení je vhodné pro děti od 6 let. Představení se hrávají i dopoledne, mohou jej navštívit školy. Děti tak získají velmi zajímavou a přitažlivou formou povědomí o vzniku opery, divadelním zákulisí a pozoruhodných profesích, které divadelní svět potřebuje.        (g)

 K foto: V opeře Kominíček hrají a zpívají děti z dětského operního studia, které v ostravském divadle už řadu let vychovává nové operní talenty.    Foto: NDM 

 

Nejlepší dechovky zase v Ostravě

Už popatnácté se bude v Domě kultury města Ostravy konat mezinárodní soutěž velkých dechových orchestrů 21. a 22. října, zúčastní se jí jedenáct orchestrů z České republiky. Mezi účastníky soutěže nebude chybět ani dechový orchestr Májovák z Karviné, absolutní vítěz minulého ročníku soutěže před dvěma lety. Zahraniční účastníci letos nepřijedou. Vysokou úroveň soutěže garantuje mezinárodní porota, ve které je mimo jiné pan Heiko Schulze z Německa, člen hudební komise Mezinárodní federace hudebních společností (CISM).

„Sejdou se orchestry s dlouholetou tradicí a mezinárodními zkušenostmi s dechovými orchestry základních uměleckých škol, ve kterých dochází každoročně ke značné obměně hudebníků. To, že se mladí mohou od starších a zkušenějších mnohé naučit, je bezesporu jedním z nejdůležitějších poslání této soutěže,“ zdůraznila Stanislava Golová, programová ředitelka DKMO a vedoucí řídícího výboru XV. ročníku soutěže.

 Novinkou bude mimosoutěžní vystoupení nového hudebního tělesa – Národního symfonického dechového orchestru, ve kterém se sešli mladí špičkoví hudebníci z celé republiky. Podrobný program včetně slavnostního závěrečného koncertu na www.dkmoas.cz. (k)


 

Strana 12  

Z Ostravy nemizí stará dobrá kvalita klubového života, naštěstí pro fajnšmekry se naopak vylepšují

Kulturní mekky centra města

Klub Parník, Klub Atlantik nebo Minikino. Tyto názvy znají nejen obyvatelé Ostravy, ale také „přespolní“ příznivci dobré hudby, zajímavých setkání a besed nebo výběrových filmů. I když patří tyto instituce spolu s Výstavní síní Sokolská 26 nebo Kulturním zařízení Gama pod příspěvkovou organizaci obvodu Moravská Ostrava a Přívoz s názvem Centrum kultury a vzdělávání (CKV), ani město Ostrava se k nim nechová macešsky. Nedávným příkladem je příspěvek na digitalizaci minikina ve výši téměř 700 tisíc korun z městského rozpočtu.

Do nové sezony vstoupila zařízení Centra kultury a vzdělávání se změnami, které zvýší jejich atraktivnost. Hovoří o nich Vladimír Šmehlík, zástupce CKV. Navštívili jsme ho v malé kanceláři v Klubu Atlantik, do níž se vstupuje rovnou z kavárny. Z druhé strany je malý sál klubu, kde si někdy po večerech pro nával diváků není kam sednout. Před sebou máme prosklenou výlohu, přes niž je vidět na Ostravany přecházející po ulici Československých legií.

Kino s kávou v porcelánu

„Minikino se sedmdesáti sedadly poblíž kostela svatého Václava je od září vybaveno nejmodernější audiovizuální technikou. Na základě digitalizace se částečně mění programové schéma. Ovšem zůstávají tradiční filmové cykly promítání pro děti i promítání v rámci cyklu senior. Zachovali jsme Filmový klub a také velmi oblíbené „Kino nocne“ s promítáním od 22. hodin za zlevněné vstupné. Většinou pouštíme opravdu kultovní filmy, které sice už diváci nejméně pětkrát viděli, ale jednou za rok by se na ně chtěli podívat na velkém plátně,“ říká Vladimír Šmehlík.

Minikino v těchto dnech obsazuje jeden filmový festival za druhým. Po festivalu Ostrava Kamera Oko bude následovat Francouzský podzim, poté Polské dny, festival Ostrava-Picture či Queer filmový festival Mezipatra. Pak Festival dobrých zpráv a ozvěny Ekofilmu. Současně s nimi jsou nabízeny i klasické filmové tituly.

Při otázce na konkurenci mnohem větších ostravských kin následuje jednoduchá odpověď: „My to tak nevnímáme. Skladba návštěvníků velkých kin je většinou jiná. V Minikině se snažíme diváky hýčkat po svém. Sice nemáme plátno přes půlku Masarykova náměstí, ale u nás dostanete kávu do porcelánového šálku a servírky vám ji klidně donesou až do sálu.“ Zvláštností kina je i Galerie kresby. Jde patrně o nejmenší galerii v celém městě. I koncepce kurátora Vladislava Holce je ojedinělá. „Například nyní mohou vidět návštěvníci výstavu Lenky Vítkové, konceptuální umělkyně z Prahy. Jde o kombinaci fotografií a textů. V listopadu pak Vítkovou vystřídá Vladimír Houdek. Je studentem AVU v ateliéru Josefa Skrepla a je držitelem Ceny kritiky za mladou malbu,“ říká kurátor Holec.

V říjnu začnou v Minikině díky nové technice projekce ve formátu 3D, těšit se mohou zvláště děti. „Brýle jsou už nachystány,“ slibuje Vladimír Šmehlík.

Parník je nejen o skvělém jazzu

Klub Parník má skvělé renomé mezi mnoha muzikanty, kteří v Sokolské s oblibou hrají. Také on získal v poslední době nejmodernější aparaturu. „Podle celé kapely je ostravský klub Parník vůbec jedním z nejlepších v celé republice. Super zvuk, super publikum i prostředí. Rádi se tam vracíme,“ prohlašuje o Parníku Roman Hecl, kytarista skupiny November 2nd, která v září představila v klubu své nové CD.

Pravidelně zde hrávají jazzmeni jako je Boris Urbánek, své blues tady zpívá Josef Streichl, který o Parníku mluví s neskrývaným nadšením. „Kdysi vedl v Porubě Milan Kaplan klub jménem Opera. Pro mě jako začínajícího hudebníka bylo snem zahrát si v Opeře, asi tak jako v pařížské Olympii. A teď je pro mě tou Olympií Parník,“ říká Streichl. Dodává, že podle jeho názoru je Parník nejlepším hudebním klubem v Ostravě: „Devadesát procent muziky, která se tam hraje, poslouchám i já.“ Nechybí ani mladí a ne příliš známí hudebníci. Ti nacházejí v Parníku azyl poté, co zanikly hudební kluby ve Stodolní ulici. „Dramaturgie klubu má svoje velmi početné publikum,“ potvrzuje Šmehlík.

Hned vedle Parníku mohou na­vštívit milovníci výtvarného umění Výstavní síň Sokolská 26, která zahájila svoji činnost už v roce 1993. „Na říjen jsme připravili výstavu Ivana Ouhely. Malíř narozený v Ostravě je členem Volného seskupení 12/15,“ říká kurátor Milan Weber. V polovině listopadu se ve výstavní síni představí Antonín Střížek, rovněž spjatý s městem. Na Sokolskou 26 má přinést nové realistické obrazy, na kterých nemá chybět ani Ostrava.

Panelový Atlantik

Atlantik je jeden z nejdéle fungujících klubů v Ostravě. Ani on nemá zůstat ušetřen změn. Aktuálně je třeba řešit podobu kavárny, která po sedmi letech provozu poněkud zastarala. Podle Šmehlíka už ne zcela vyhovuje kavárenskému standardu, na který si Ostrava mezitím zvykla. „Otázkou je, zdali by prostor kavárny neměl více ,zklubovatět‘, teď právě řešíme, co s ním,“ uvádí.

Programová nabídka klubu je ze všech zařízení CKV nejpestřejší. Komorní divadla, přednášky, besedy, filmy… „Sál je rovněž vybaven nejmodernějšími technologiemi. Je odhlučněn, ale protože je umístěn v parteru obytného panelového domu, nemůžeme si dovolit příliš hlasitou produkci. To bychom narazili,“ říká o limitech klubu Šmehlík.

Občas je zde neskutečně plno a na řadu přijdou i polštáře na sezení, které k tomuto účelu v Atlantiku skladují v pytlích. Nestačí ani židle narychlo přenesené ze sousední kavárny. „Je to ovšem různé. Snažíme se dělat i menšinové žánry a klidně se vám může stát, že přijdete na přednášku jen spolu s dalšími deseti lidmi,“ říká Šmehlík.

Z panelového domu se často vychází i ven. Lidé z Atlantiku pořádají nejrůznější festivaly a performance v ostravských ulicích.

Gama potěší i o Vánocích

Kulturní zařízení Gama, které několik let funguje na Fifejdách v areálu Základní školy Generála Píky, slouží většinou dětem v dopoledních hodinách. „Kromě zábavných a vzdělávacích projektů ještě pečuje i o vánoční trhy a velikonoční jarmarky v centru Ostravy. Loni začaly být výborné zejména Vánoce, a to poté, co se k trhům přidala společnost Sareza, která zprovoznila kluziště na Masarykově náměstí. Trhy začínají být čím dál oblíbenější, což nás samozřejmě těší,“ konstatuje Šmehlík.          Jan Král

 K foto: Koncert Jarka Nohavici v klubu Parník

               Režisér Radovan Lipus v kavárně klubu Atlantik


 

Strana 13 

z archivu města 

O vznik Československé republiky se zasloužil také starosta Jan Poppe 

Dne 28. října 1918 vznikl samostatný československý stát, který se zrodil z vůle a snah českého národa a jeho politické a kulturní reprezentace. Následujícího dne, v pozdních odpoledních hodinách 29. října 1918, se ve velké zasedací síni radnice ve Slezské (tehdy ještě Polské) Ostravě, konalo zasedání obecního výboru, na jehož začátku v přítomnosti mnoha obyvatel obce vzdal hold novému státu polskoostravský starosta Ing. Jan Poppe. Svou předchozí činností přispěl také on k rozbití Rakouska-Uherska a vzniku Československé republiky.

Báňský odborník

Jan Poppe se narodil 15. srpna 1849 v Horomyslicích, jež jsou dnes součástí obce Dýšina u Plzně. Prostředí tamějších železných hutí, v němž vyrůstal, pravděpodobně ovlivnilo jeho rozhodnutí studovat na báňské akademii, nejprve v Banské Štiavnici, pak v Příbrami. Brzy po ukončení studia přišel v roce 1872 do Slezské Ostravy, kde začal pracovat na dolech knížete Huga Salma-Reifferscheidta. Odborné znalosti a svědomitost Jana Poppeho vedly k tomu, že mu byla roku 1889 svěřena funkce ředitele salmovských dolů v ostravsko-karvinském revíru, kterou vykonával do roku 1903. Na základě jeho výzkumů a na jeho popud se v roce 1898 začalo s výstavbou Dolu Ludvík v Radvanicích.

Podpora českým knihám a tisku

Poppe patřil ke skupině technické inteligence, která přišla na rychle se rozvíjející a národnostně smíšené průmyslové Ostravsko z Čech a jejíž příslušníci se brzy po svém příchodu chopili národně uvědomovací a vzdělávací práce mezi českou částí ostravské společnosti. Nový zaměstnanec dolů knížete Salma záhy vstoupil do Hornicko-čtenářského spolku Salm založeného roku 1871 učitelem Karlem Jaromírem Bukovanským. Spolek, který nakupoval a půjčoval svým členům české knihy, noviny a časopisy a pořádal divadelní představení, koncerty a zábavní večírky, získal v Janu Poppem štědrého dárce finančních prostředků a v 80. letech 19. století zdatného předsedu.

Členem samosprávy

Organizační schopnosti Jana Poppeho a jeho úsilí o zrovnoprávnění Čechů ve Slezsku se projevily také během jeho působení v obecní samosprávě Polské Ostravy. V roce 1891 se stal členem obecního výboru a již roku 1894 zasedal v obecní radě. Po odchodu do výslužby v roce 1903 se mohl naplno věnovat jak politice komunální, tak politice na celostátní úrovni. V roce 1904 byl zvolen starostou městyse Polské Ostravy. Za jeho působení dostávala tato největší hornická obec na Ostravsku městský ráz (1908–1909 stavba věžového vodojemu s rozhlednou na Hladnově, 1911–1913 stavba reprezentativní radnice). Vznikly nové školy, pro něž byly postaveny nové prostorné budovy. Vyučování probíhalo v českém jazyce, což posilovalo český charakter obce. Obecní výbor s radním a později starostou Janem Poppem prosadil zřízení měšťanské školy v Polské Ostravě (1901), která byla první českou měšťanskou školou ve Slezsku. Do vystavění nové budovy na Hladnově poskytl provizorní prostory českému učitelskému ústavu, založenému roku 1905, a všestranně ho podporoval. V roce 1907 zřídil odbornou školu pro ženská povolání, pro kterou nechal roku 1912 postavit novou budovu na rohu dnešních ulic Hladnovské a Rettigové.

Významný politik

Jan Poppe se aktivně zúčastnil českého politického života ve Slezsku. Byl členem Národní strany, která byla do konce 90. let 19. století jedinou českou politickou stranou ve Slezsku. V roce 1909 se stal poslancem slezského zemského sněmu za volební okresy Polská Ostrava, Frýdek a Bohumín. V této funkci podepsal dne 6. ledna 1918 v Praze tzv. Tříkrálovou deklaraci českých říšských a zemských poslanců, v níž se požadovalo právo na sebeurčení českého národa.

Po vzniku Československé republiky stál v čele Slezské Ostravy jako vládní komisař do roku 1925. Zasadil se o přejmenování Polské Ostravy na Slezskou Ostravu v roce 1919 a o její povýšení na město v roce 1920. Jakožto největší česká obec ve Slezsku se Slezská Ostrava stala po vzniku samostatného státu centrem hájení českých zájmů v česko-polském sporu o Těšínsko. Na slezskoostravské radnici měla sídlo Československá plebiscitní komise, v jejímž širším výboru pracoval také vládní komisař Jan Poppe. Zemřel 19. srpna 1931 ve věku 82 let.   Eva Rohlová

 K foto: Ing. Jan Poppe (1849–1931), starosta a vládní komisař Slezské Ostravy 

               První česká měšťanská škola zřízená v roce 1901. Stála blízko kostela v prostoru dnešní Hřivnáčovy ulice v Polské Ostravě.

               Slezskoostravské Zámostí v 1. polovině 20. let 20. století


 

Strana 14 

Leták pro bezpečnost

Aktiv města Ostravy pro BESIP vydal k 1. září leták „Pro bezpečnou jízdu na kole – nejen v Ostravě“. Jeho úkolem je formou otázek cyklistovi ukázat, zda je jeho jízda na kole skutečně bezpečná a podle pravidel silničního provozu. Dlouhodobým cílem pak je snížení nehodovosti a úrazovosti nejzranitelnějších skupin účastníků silničního provozu – dětí a mládeže.

Cyklista v letáku mimo jiné najde povinné i doporučené vybavení jízdního kola, zásady poskytnutí první pomoci a kontakty na jednotlivé složky integrovaného záchranného systému. S letákem se lidé mohou setkat na ostravských dětských dopravních hřištích, při preventivních projektech státní i městské policie a akcích s podílem Aktivu BESIP.             (ph) 

 

Poruba privatizuje

Nájemci zhruba čtrnácti set bytů v Ostravě-Porubě dostanou příležitost odkoupit si je do vlastnictví. Zastupitelstvo Poruby 1. září schválilo dlouho očekávaná pravidla pro privatizaci většiny bytového fondu. Některé domy prodávané jako celky bytovým družstvům mohou být prodány už do konce roku. Hlavní část privatizace proběhne v letech 2012 a 2013. Privatizovat mohou jen aktuální nájemci s platnou nájemní smlouvou, bez dluhů. Základní cena je 6 000 korun za m2. Pokud by došlo k prodeji všech domů určených k privatizaci, zůstalo by obvodu Poruba zhruba 200 bytů. Prostředky z privatizace budou investovány do rozvoje Poruby.            (ph) 

 

Přibyla mláďata, nová zvířata, novinku pro seniory ocení starší návštěvníci

Ostravská zoo se stává trhákem

Babí léto přilákalo v září do ostravské zoologické zahrady bezmála 10 tisíc lidí. Byl mezi nimi i letošní 450 000. návštěvník, kterým se stala rodina Koutných z Újezdu u Uničova, odnesli si pamětní list a upomínkové předměty.

Rekordy v návštěvnosti stále rostou. Mohou za to nové, čer­stvě narozené přírůstky, ale i příchod nových zvířat z jiných zahrad. Příkladem mohou být tři krokodýli štítnatí, kteří se po příjezdu z Holandska usídlili v bazénu k želvám terekami a tanganickým rybám. Vzácné mládě – samička pardála obláčkového – se narodilo už v červenci, ale má se čile k světu. Nainstalovaná kamera stále matku i mládě monitoruje, aby mohli ošetřovatelé kdykoli zasáhnout, kdyby prvorodička nebyla k mláděti zrovna vstřícná.

Bezesporu největším trhákem je stále sloní holčička Rashmi. V den jejího křtu se návštěvníci do zoo jen hrnuli. Zatím první české slůně je chovatelským úspěchem světové úrovně a Ostravu samozřejmě proslavuje. Největší podíl na zviditelnění zoo mají především její pracovníci, kteří s finanční pomocí města v posledních letech proměňují zoo v opravdový skvost z odborného i turistického hlediska.

Děti mohou přispět do dobrého jídelníčku některých zvířat. Nasbírané šípky, jeřabiny a žaludy (kvalitně usušené a rozdělené podle druhů) je možné nosit do zoo ještě během října, 5. listopadu v rámci halloweenu se uskuteční i slavnostní vážení nasbíraných plodů, nejlepší sběrače čekají dárky a třeba i návštěva lanového parku Tarzanie v beskydské Ráztoce.

Novinku přichystala zoo pro seniory. Ti se při návštěvě s vnoučaty mohou „vyřádit“ v novém seniorparku s posilovnou pod širým nebem vedle dětského hřiště. Zoo má stále novinek dost, brzy propuknou oslavy 60. výročí jejího založení. Bude čím oslavit, vyjde publikace mapující historii zoo. Až do 15. října mohou lidé posílat staré historické fotky ze zoo na e-mail info@zoo-ostrava.cz nebo poštou na adresu Zoologická zahrada Ostrava, Michálkovická 197, 710 00 Slezská Ostrava. Fotografie zaslané poštou budou vráceny. Zasláním fotografie její vlastník uděluje souhlas k jejímu bezplatnému použití pro zveřejnění v publikaci.             (k) 

K foto: Mládě pardála obláčkového 

             Křtiny se bez vody neobejdou, a tak dali malé Rashmi přímo celý bazén…           Foto: Zoo Ostrava 

 

Útulek

LION

– temperamentní 3letý kříženec, vhodný do bytu i na zahrádku. Do útulku se dostal v květnu, zlý majitel ho vyhodil přímo na frekventovanou ulici. Hravý a vhodný pro psí sporty a závody.

BEN

– 2letý pejsek s vrozenou vadou oka, ale nevadí mu to. Je ostražitý hlídač, a tak není vhodný do bytu, spíše k domku na zahrádku i ke starším lidem, kterým může jako hlídač dobře posloužit.

KÁŤA

– 1,5 roku stará fena většího vzrůstu, vhodná k rodinnému domu, ne k dětem, velmi temperamentní, budoucí majitel by měl mít zkušenosti s výcvikem psů. Potřebuje pevnou ruku. 

ZORRO

– 3letý kříženec, velmi hodný, mazlivý, vhodný do bytu i na zahrádku, do útulku se dostal ve velmi špatném zdravotním stavu, ale zotavil se a může si ho odnést nový hodný páníček.


 

Strana 15 

Serbessa vyhrál v Ostravě pošesté

Ostravská atletika si letos potrpí na jubilea. Po 50. Zlaté tretře se 24. září běžel stejně letitý Ostravský maraton. Odstartovala ho Jarmila Kratochvílová, legendární česká atletka a světová rekordmanka v běhu na 800 metrů. Záštitu převzal náměstek primátora Martin Štěpánek, město podpořilo organizaci závodu 100 tisíci korunami.

Zatímco „vousatý“ traťový rekord Pavla Kantorka 2:19:06 z roku 1959 odolal, padlo účastnické maximum. Na start maratonu i půlmaratonu se postavilo 274 závodníků. Trasa v délce 42 185 metrů vedla z Masarykova náměstí ulicemi centra do Komenského sadů a zpět. Sedm okruhů nejrychleji zvládl v čase 2:29:25 Mulugeta Serbessa (Týn n. Vl.), rodilý Etiopan žijící v České republice. Připsal si již šesté vítězství (2001–2004, 2009). Další pořadí: 2. Orálek (Brno) -0,14 min., 3. Žák (Seitl Ostrava) -7:59 min. Kategorii žen vyhrála Jitka Hudáková (3:10:02) ze slovenské Dubnice.             (vi) 

K foto: Jarmila Kratochvílová posílá na trať Ostravského maratonu i jeho pozdějšího vítěze Mulugetu Serbessu (č. 74).

 

Vytrvalci si zaběhli do Drážďan

Osm mužů a dvě ženy absolvovali štafetový běh u příležitosti 40. výročí podpisu partnerské smlouvy mezi městy Ostravou a Drážďanami. Na cestě do saské metropole urazili 457 kilometrů za 38 hodin. O úspěch se zasloužili Ladislav Dvorský, Radovan Rudický, Roman Slowioczek, Tomáš Mrajca, Jan Fousek, Jan Schvarzbacher, Danuše Škrdová a Věra Brožová. Každý uběhl přes 55 km. Svým dílem přispěli exnáměstek primátora Jaromír Horák (9 km) a Petr Brož (6 km). Součástí programu členů výpravy bylo přijetí na českém konzulátu a návštěva dětského oddělení městské nemocnice v Drážďanech, kde malým pacientům předali dárky a suvenýry města.          (vi)

  

Festival outdoorových filmů

Ve 26 městech ČR a nově také na Slovensku uvidí diváci program 9. ročníku mezinárodního festivalu outdoorových filmů, soutěžní putovní přehlídky sportovních, dobrodružných, adrenalinových a cestopisných filmů. Letošní ročník má v nabídce 110 filmů, 59 soutěžních, ze šestnácti zemí světa. Nad akcí převzal záštitu náměstek primátora Tomáš Petřík, Ostrava přispěla na pořádání 120 tisíci Kč.

Dějištěm zahájení festivalu bude v pátek 14. října v 18 hodin ostravské kino Vesmír, promítnuto bude deset ukázek dokumentů. Mezi zajímavými hosty bude např. mořeplavec Richard Konkolský. V rámci promo akcí začne 11. října v 17 hod. v Galerii G – Literární kavárně v Ostravě výstava předního fotografa krajináře Petra Sikuly. V předvečer zahájení 13.10. (17) proběhne v Domě knihy Librex prolog s „ochutnávkou“ těch nejatraktivnějších filmů. Na obou akcích získají účastníci vstupenky se slevou. Přímo v kině Vesmír bude k vidění vernisáž fotografií Leopolda Sulovského s názvem Horská fotografie (vernisáž 14. 10., 17 h). Festival outdoorových filmů skončí 3. prosince. Kompletní informace jsou dostupné na www.outdoorfilms.cz.       (vi) 

 

V únoru Davis Cup proti Itálii

Los Davisova poháru 2012 ukázal českým tenistům poměrně přívětivou tvář. V prvním kole světové skupiny jim přidělil Itálii. Zopakuje se tak finále soutěže z roku 1980 (ČSSR v. Itálie 4:1). Soupeř z Apeninského poloostrova bude zřejmě vybírat z tria Fognini (39. na žebříčku ATP), Starace (48.) a Seppi (49.). Do čtyřhry připadá v úvahu Bracciali. Hrát se bude 10.–12. února v ČEZ Aréně v Ostravě.       (vi)

  

Hlídají zdraví hokejistů a fanoušků

Po sloučení Městské nemocnice Ostrava (MNO) s Městskou záchrannou službou vznikla organizace, která mimo jiné disponuje třiceti sanitkami a letitými zkušenostmi při poskytování první pomoci. Její služby mohou využít pořadatelé sportovních, kulturních nebo společenských akcí. Od nové sezony zajišťuje MNO zdravotní péči pro hráče HC Vítkovice, jejich soupeře i fanoušky v ČEZ Aréně při extraligových zápasech. Další zájemci, kteří by chtěli této možnosti využít, najdou informace na webových stránkách www.mnof.cz. „Neděláme to pro zisk, ale jako službu pro obyvatele našeho města. Chceme, aby všichni věděli, že zde mají svou funkční a profesionální metropolitní nemocnici,“ zdůraznil ředitel MNO Tomáš Nykel.   (jm)

 

Atletka Cachová míří do Prahy

Nejlepší sportovkyně Ostravy roku 2009 Kateřina Cachová se stěhuje do hlavního města, kde se stane členkou tréninkové skupiny Martiny Blažkové. Nadějná 21letá atletka, svěřenkyně trenéra Michala Buzka, následuje svou klubovou kolegyni Denisu Ščerbovou. V Praze najde ideální podmínky pro sportovní růst. Katka se bude do Ostravy vracet za studijními povinnostmi na VŠB-TU, navíc zůstává členkou SSK Vítkovice. Mistryně světa do 17 let, účastnice nedávného MS v korejském Tegu, vybojovala na červencovém evropském šampionátu atletů do 23 let v Ostravě stříbrnou medaili a zlepšila své osobní maximum v sedmiboji na 6 123 bodů.   (vi)

 

město podporuje 

BANÍK SE KRČÍ NA DNĚ.

I největší pamětníci marně vzpomínají, kdy na tom byl fotbalový Baník hůře. I po devátém kole a remíze v Plzni (1:1) se krčí na posledním místě prvoligové tabulky. Modrobílé teď na Bazalech čekají relativně snadnější soupeři: Hradec Králové (so 15. 10.) a Dukla Praha (so 29. 10.) vždy v 16 hodin. Pro Baník není jiné řešení, než začít sbírat body!

HOKEJOVÉ HODY.

To fanoušci ostravského hokeje zažívají dobré časy. HC Vítkovice měly v extralize ostrý start a tak pořádná porce domácích zápasů slibuje v ČEZ Aréně další hezké zážitky: Mladá Boleslav (ne 9. 10., 17), Slavia (ne 16. 10., 17), Plzeň (po 24. 10.,17.30), Liberec (ne 30. 10., 18), Sparta (pá 4. 11., 17.30), Karlovy Vary (ne 6. 11, 17).

BASKET V TATRANU.

Po nekonečně dlouhé pauze můžeme zase chodit na basketbalovou Mattoni NBL do stařičké haly, které snad nikdo neřekne jinak než Tatran. Muži NH Ostrava budou hostit: Levice (so 8. 10.), Kolín (so 15. 10.), Inter Bratislava (so 22. 10.) a Pardubice (so 29. 10.). Začátky jsou v 17.30 hod.

POD VYSOKOU SÍTÍ.

O slovo se hlásí také volejbalová Uniqua extraliga mužů, ve které startují vicemistři VK DHL Ostrava. V hale Sareza v Hrušovské ul. se představí proti Odolena Vodě (so 8. 10.), Ústí n. L. (so 15. 10.) a Havířovu (čt 27. 10.) vždy v 17 hod. Účastník extraligy žen TJ Mittal Ostrava přivítá v hale v Varenské tyto soupeřky: Brno (so 8. 10), Olymp Praha (čt 20. 10.), Slavia Praha (čt 27. 10.) a Prostějov (so 29. 10.) vždy v 18 hod.

HÁZENKÁŘKY V TRHÁKU.

Házenkářky DHC Sokol Poruba úspěšně vstoupily do interligy. Jejich další zápasy v hale Sareza v Hrušovské: Slavia Praha (ne 9. 10.), Michalovce (so 29. 10.) vždy v 18 hod.

OSTRAVA JE FLORBALOVÁ.

Jedině ve florbalu má Ostrava dvojí a důstojné zastoupení v extralize. Vicemistr FBC Remedicum má tento program v Sareze v Hrušovské: Pardubice (ne 23. 10.) a Brno (ne 30. 10.) vždy v 17 hod. Městský rival WOOW Vítkovice hostí Torpedo Havířov (so 15. 10.,20) a Otrokovice (pá 28. 10., 19.15) ve sportovní hale na Dubině.          (vi)


 

Strana 16

fototéma 

Sláva vítězům!

Festival loutkových divadel Spectaculo Interesse skončil, loutky z ulic města zmizely. Z mezinárodního soutěžního klání loutkových souborů však odešla řada vítězů, kteří zanechali neuvěřitelné dojmy. Odborná porota udělila Čestné uznání za přesný obraz informačního zmatku světa pomocí nejjednodušších divadelních prostředků Jiřímu Jelínkovi v inscenaci Svět podle Fagi, cenu Jaroslava Palase za herecky brilantní uvedení tradiční loutkové postavy Punche v současných politických souvislostech Nevillu Tranterovi v inscenaci Punch and Judy in Afghanistan. Cenu Františka Řezníčka pak získala ukázka soužití herce a loutky Dudy Paivy v inscenaci Bastard. A konečně hlavní cenu předala náměstkyně primátora Simona Piperková inscenaci Piková dáma Grodněnského oblastního divadla loutek.

Dění festivalu významně pomohl nový alternativní prostor v přístavbě divadla, která byla otevřena letos na jaře, inscenacím souborů ze 13 zemí však pomohly i jiné ostravské scény. Ostrava se tak znovu zapsala do mezinárodního kulturního povědomí jako město, kde si umělci dávají pracovní „rande“ opravdu rádi. Tak, zase za dva roky!    (o)

                                                                                              OR

 

 

 

 Ostravskou radnici si můžete stáhnout také ve formátu pdf