Říjen 2007

Říjnové vydání měsíčníku Ostravská radnice, ročník 2007

c-documents-and-settings-krzyzankovavl-plocha-plone-foto-ostravska-radnice-or_predni_strana_web.jpg

 

 

 

 

 

 

Ostravskou radnici si můžete stáhnout také ve formátu PDF.

Strana 1

Ostrava se představila na veletrhu

Evropský veletrh nemovitostí a investičních příležitostí EXPO REAL skončil 10. října v Mnichově. Jubilejního 10. ročníku se zúčastnilo 1823 vystavovatelů ze 43 zemí, což představuje 11procentní nárůst oproti minulému roku. Na veletrhu se již tradičně prezentuje i moravskoslezská metropole Ostrava s cílem přitáhnout významné zahraniční investory.

Zástupce města Ostravy, vedoucí odboru ekonomického rozvoje Ing. Václav Palička, k letošní prezentaci města Ostravy uvedl: "Příchod automobilky Hyundai Motor Company do regionu upozornil na významný potenciál našeho města. Zájemce o investice jsme informovali o příznivých podmínkách, které město a jeho přilehlé okolí nabízí, a věříme, že právě na základě těchto setkání se nám v brzké době podaří realizovat další úspěšné investice do rozvoje lokality. Se stále rostoucím zájmem návštěvníků a vystavovatelů o veletrh EXPO REAL je zřejmé, že právě aktivity tohoto typu jsou pro Ostravu vhodným nástrojem pro prezentaci a navazování kontaktů s novými partnery."

S potenciálními investory jednali v ostravské expozici náměstci primátora Zdeněk Trejbal zodpovědný za investice a ekonomický rozvoj města a Dalibor Madej, v jehož kompetenci je oblast ochrany životního prostředí. (d)

Vyhráli jsme!

Město Ostrava zvítězilo s filmem Ostrava - City in Motion v hlavní kategorii 40. ročníku festivalu TOUR REGION FILM 2007, který je součástí TOURFILMU, nejstaršího filmového festivalu turistických filmů na světě. V konkurenci 108 snímků Ostrava porazila stříbrný Středočeský kraj a bronzovou Českou televizi.

Cenu ze slavnostního večera z Karlových Varů přivezli náměstek primátora Lukáš Ženatý a producent a spoluautor filmu Jaroslav Korytář.

Podobnou cenu za propagaci Ostravy dostalo město už v roce 2000 za klip Ostrava - City in Motion oceněný také na festivalu v Písku a o rok později na TOUR FILMU v Poznani. (av)

Všechno pro seniory

Celostátní kongres Gerontologické dny Ostrava, už jedenáctý ročník, začal 10. října v Domě kultury města Ostravy. Kongres je zaměřen na problematiku zdravotně sociální péče o seniory a koná se pod záštitou primátora města. Přes osm set odborníků ze zdravotní a sociální sféry se seznámilo se zajímavými novinkami na seminářích a workshopech pro pracovníky lékařských i nelékařských oborů. Součástí byla rovněž konference pro fyzioterapeuty a konference na téma "Řízená kvalita ve zdravotní a sociální sféře".

Příležitost dostalo i čtyřicet farmaceutických firem a výrobců zařízení pro zdravotnická a sociální střediska na doprovodné výstavě, kde se velké pozornosti těšily zejména zdravotní pomůcky pro seniory. (k)

Už máte nový řidičský průkaz?

Jen více než dva měsíce zbývají do konce prosince, lhůty, kterou končí zákonná výměna řidičských průkazů vydaných do 31. prosince 1993. Celkově má být vyměněno 57 000 řidičských průkazů, z toho k 30. září nebylo ještě vyměněno 32 578 průkazů. Z porovnání těchto čísel je zřejmé, že výměna nedospěla ještě ani do poloviny celkového stavu a poslední měsíce budou kritické pro samotné žadatele i pro odbor dopravně správních činností. Pod vlivem rostoucího tlaku žadatelů o výměnu průkazů dochází ke zvyšování počtu vyřízených žádostí, avšak to ještě zdaleka nestačí. (Pokračování na str. 1)

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Radnice města Ostravy

se uskuteční v sobotu 27. října od 10 do 17 hod.

Prohlídky radnice s odborným výkladem, vstup na radniční věž zdarma, ukázky z práce hasičů a policie na Prokešově náměstí. Ve stánku Ostravy se uskutečnila mnohá jednání o možnostech investovat ve městě

 

zpět na začátek stránky

Strana 2

Na protipovodňové hráze, regulaci Ostravice a další opatření už jsou peníze

Poděkování patří všem, kteří pomohli

Radostná zpráva pro obyvatele lokality Žabník v Koblově - Ostrava získala půl miliardy korun na projekty vypracované k řešení protipovodňových opatření a revitalizaci toku Ostravice. Náměstek primátora Dalibor Madej spolu s náměstkem Zdeňkem Trejbalem už delší dobu usilovali o získání peněz na tyto projekty.

Nově získané peníze budou sloužit jednak k výstavbě protipovodňové hráze proti stoleté vodě v Žabníku a dále k úpravě 9 kilometrů břehů a koryta řeky Ostravice.

Oba projekty mají podle náměstka D. Madeje maximální prioritu. Předpokládaný termín dokončení realizace těchto projektů je na přelomu roků 2009 a 2010. Současně městský obvod Slezská Ostrava obdržel dotaci z Fondu životního prostředí města Ostravy ve výši 600 tisíc korun na řešení problematiky kanalizace v Žabníku v Koblově.

Zářijová velká voda opětovně ohrožovala řadu městských obvodů. Největší nasazení záchranných sil zažila lokalita Žabník v Koblově, která byla zaplavena již v červenci roku 1997. Přívaly vod byly tentokrát menší, přesto v kritické dny 7. a 8. září 2007 městská protipovodňová komise rozhodla na základě vyhodnocení hydrologické situace o evakuaci obyvatel z této lokality. Bylo nasazeno 60 hasičů s 10 vozidly, vojáci 157. záchranného praporu z Hlučína, městská i celostátní policie a dobrovolní hasiči.

Společnými silami vybudovali z pytlů s pískem a pryžových vaků s vodou 200 metrů dlouhou a metr vysokou protipovodňovou hráz. "Bylo to nesmírně namáhavé a hektické. Oceňujeme obětavost a vytrvalost, s jakou se záchranné čety i obyvatelé pustili do stavění hráze, čerpání vody a dalších prací. Poděkování patří skutečně všem, kteří v té době pomáhali bez ohledu na čas. Městský integrovaný systém, který už léta funguje a při podobných krizových situacích koordinuje práce, se znovu osvědčil. Ostrava je jedním z mála měst v Evropě, kde tento systém perfektně pomáhá veřejnosti i záchraně majetků," hodnotí tuto událost náměstek primátora Dalibor Madej. (k)

Foto
Tahat pytle s pískem a stavět hráze je velmi namáhavá práce

 

Už máte nový řidičský průkaz?

(pokračování ze str. 1)

Zvedá se počet žadatelů o výměnu, ale především počet seniorů, kteří se rozhodli vzdát se řidičského průkazu ze zdravotních či jiných důvodů. Neustále se přijímají nová opatření ke zvládnutí co největšího počtu žadatelů o výměnu průkazů nebo o jejich ukončení. Držitelé řidičských průkazů, kteří se rozhodli definitivně ukončit svou řidičskou kariéru, mohou bez čekání odevzdat řidičský průkaz na podatelně odboru dopravně správních činností na ulici 30. dubna 35/635 (bývalá budova VOKD, později Union Banka). Vyměnit zbývá ještě více než 30 tisíc řidičských průkazů, ale je v tom více než 40 procent řidičů starších 60 let.

Týdně je odbor schopen přijmout až 900 žádostí o výměnu, klientů je však na přepážkách výrazně méně, v některých chvílích nikdo. Přesné informace lze nalézt na internetové adrese www.esmo.cz anebo na lince 844 121 314, tam lze také aktuálně zjistit, kolik je lidí u přepážek a za jakou dobu se další dostanou na řadu. Úřední hodiny na odboru dopravně správních činností jsou v pondělí a středu od 8 do 17 hodin, úterý a čtvrtek od 7.30 do 15.30 hodin a v pátek od 7.30 do 11 hodin. Od pondělka do čtvrtku je polední přestávka od 11.30 do 12.30 hodin.

Pozor! Zcela mimořádně budou přepážky pro výměnu řidičských oprávnění otevřeny v sobotu 20. října od 8 do 15 hodin. Návštěva v tento den je však možná jen po předchozí rezervaci na výše uvedeném telefonním čísle nebo přes zmíněné webové stránky. Na toto datum se mohou objednávat pouze klienti, kteří mají průkaz vydaný v období od 1. 7. 1964 do 31. 12. 1993. Týká se to obyvatel Ostravy a okolních obcí v působnosti města. K výdeji po předchozím objednání mohou přijít ti, kteří v uplynulém období požádali o řidičský průkaz a uplynulo už 20 dnů ode dne podání žádosti. U přepážek budou obslouženi klienti, na jejichž jméno byla objednávka učiněna. (dm)

Občankám vyprší platnost

Občanské průkazy vydané do konce roku 1998 přestanou platit 31. prosince 2007. Žádost o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji mohou občané podat osobně nebo prostřednictvím zplnomocněného zástupce u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo matričního úřadu, a to nejpozději do 30. listopadu 2007.

V Ostravě lze podat žádost o vydání občanského průkazu u odboru vnitřních věcí Magistrátu města Ostravy nebo matričních úřadů, a to Mariánské Hory a Hulváky, Moravská Ostrava a Přívoz, Ostrava-Jih, Polanka nad Odrou, Poruba, Radvanice a Bartovice, Slezská Ostrava, Stará Bělá, Svinov, Vítkovice. Dále je možné žádat o nové průkazy u matričních úřadů obecních úřadů Klimkovice, Stará Ves nad Ondřejnicí, Šenov, Václavovice, Velká Polom, Vratimov a Vřesina. Výměna občanských průkazů je osvobozena od správního poplatku.

Na občany narozené před 1. lednem 1936, kteří nemají dobu platnosti občanského průkazu vyznačenou konkrétním datem, se povinnost vyměnit si občanský průkaz ve stanovené lhůtě nevztahuje.

Bližší informace jsou uvedeny na portálu www.esmo.cz, kde lze formulář žádosti o vydání občanského průkazu předvyplnit. Je však nezbytné uzavřít Dohodu o poskytnutí a využívání služeb elektronického systému statutárního města Ostravy, která občanům umožní zabezpečený přístup do systému. (mk)

Kandidujeme na Město kultury

Titul Evropské město kultury může získat kterékoli město z EU. K tomu je ale zapotřebí prokázat, že si tento titul zaslouží. Pro Českou republiku a Belgii je vyhrazen rok 2015 a mezi těmi, kdo kandidaturu zvažují, je i Ostrava.

Označení Evropské město kultury dává vítězi příležitost zazářit a přilákat návštěvníky a umělce z celého světa a zároveň i šanci získat podporu nejrůznějších akcí v podobě dotací. (b)

Evropské dny handicapu

Možnosti začleňování osob s handicapem do společnosti byly tématem konference, která se v Ostravě uskutečnila od 1. do 5. října. "Evropské dny handicapu se konají už patnáct let. Program je z velké části určen veřejnosti, našim cílem je představit, co všechno se nám za tu dobu podařilo v oblasti pomoci lidem s handicapem. Letos jsme v Ostravě přivítali prezidenta Asociace Zlatý Déšť z Francie Prigenta Colina, zástupce mezinárodní asociace ARFIE v Bruselu Raymonda Ceccotta, Ullise Belluominiho z italské asociace EPTA a také Armelle Thomas, expertku vzdělávací francouzské asociace AFPE. Její zkušenosti a přednáška na téma Asistence a doprovod nabízené handicapovaným studentům ve Francii poodhalila, jak práci v této oblasti zefektivnit, jak veškeré odlišnosti využít ke vzájemnému obohacení lidí zdravých a lidí s handicapem," řekla ředitelka ASOCIACE TRIGON, která je organizátorem akce, Olga Rosenbergerová. (a)

 

zpět na začátek stránky

Strana 3

Město prodá atraktivní pozemky, bude ale hlídat, co na nich vyroste

» rozhovor

Zastupitelé již schválili některé záměry prodeje pozemků a budov, které lákají řadu realitních investorů. Náměstek primátora pro majetek a finance Lukáš Ženatý říká, že právě díky tomu si Ostrava může vybírat i ohlídat, aby developeři přinesli užitek pro město a jeho obyvatele, a nikoli jen pro jeho pokladnu.

Zářijové zastupitelstvo odstartovalo přípravy na prodej zajímavých ploch a objektů v centru Ostravy. Některé pozemky jsou desítky roků prolukami, jiné leží pod léta chátrajícími budovami. Proč právě teď město tolik spěchá, aby tyto majetky prodalo?

Důvod je zřejmý. Developeři, finanční instituce a investiční skupiny právě teď považují Moravskoslezský kraj a Ostravu za místo, kam stojí za to investovat peníze, kde je vhodné realizovat projekty a postavit obchodní, bytové a kancelářské budovy. V Praze a Brně, kam dosud hromadně směřovali, už tito investoři své záměry uskutečnili, pražský i brněnský trh realit je z větší části nasycený, možnosti pro další projekty jsou tam již omezené. Naopak Ostrava má co nabídnout a díky oživení průmyslu a zahraničním investorům, kteří v loňském roce přinesli do celého kraje investice v hodnotě 54 miliardy korun, je na vzestupu. Chceme jít vstříc zájmu developerů. Město má ale jen omezené možnosti, jak tomuto trendu napomoci. Naše role je tedy především v nabídce, v souladu s platným územním plánem, pozemků pro developerské projekty. Otevíráme tak cestu pro příliv dalšího soukromého kapitálu, jehož přínos není jen v množství získaných financí do rozpočtu města z prodeje pozemků a budov. Je důležité si uvědomit, že cena za nákup pozemku představuje jen malé procento ve srovnání s tím, kolik peněz celkově investor vloží do realizace projektu a stavby. Příkladem může být Nová Karolina, kde pozemky investora stály 230 milionů korun, ale celkový rozsah projektu je 14 miliard korun. To jsou peníze, které mohou do města přijít jen díky soukromému kapitálu. Přínosem z nich jsou nejen budoucí objekty, oživení architektury a zvýšení standardu života ve městě, ale také pracovní místa. Ta vznikají už nyní a tak, jak bude postupovat realizace projektů, budou přibývat.

O kterých majetcích je už rozhodnuto a je jasné, že mohou být prodány?

Zastupitelé schválili záměr prodat nejvyšší dům v Ostravě, známý jako věžák na Ostrčilově ulici. Příprava prodeje může začít také u nedostavěné konstrukce, takzvaného skeletu, v sousedství krajského úřadu naproti Domu kultury města Ostravy. Totéž platí pro pozemky na náměstí Dr. E. Beneše, před Hotelem Imperiál, kde je po někdejším Německém domě podle územního plánu vhodná plocha pro stavbu nemovitosti multifunkčního charakteru, a pro prostranství, které je na Seidlerově nábřeží - tedy přes řeku naproti budově krajského soudu.

O výškový dům na Ostrčilově ulici zatím projevila zájem společnost RPG Real Estate, o skelet se zajímá řada investorů, stejně tak jako o pozemky na náměstí Dr. E. Beneše.

Tím ale výčet nabídky města investorům do realit nekončí ...

Máte pravdu, nekončí. Celkově by mělo jít o majetek, jehož hodnota se bude pohybovat řádově v desítkách, možná stovkách milionů korun. Jedním z nejvýznamnějších projektů bude (kromě těch, o kterých už byla řeč) určitě přestavba na výstavišti Černá Louka, kde již nyní víme o čtyřech uchazečích o koupi pozemků. Dalším je dostavba Kostelního náměstí v centru města naproti kostela Sv. Václava. Dále půjde o volná prostranství podél hlavních dopravních tepen, například v lokalitě po bývalém stadionu Josefa Kotase. A nesmíme zapomínat ani na rozsáhlé plochy takzvaných brownfieldů - tedy pozemků po bývalé průmyslové výrobě. Na nich bychom rádi viděli nová logistická, obchodní a administrativní centra nebo i zázemí pro lehký průmysl. Vrátit těmto územím rozumné využití bude v mnoha případech složité, přesto je rozvoj brownfieldů jednou z priorit města.

Naznačil jste, že by si město rádo ohlídalo nejen cenu, za jakou bude všechny zmíněné pozemky prodávat, ale také účel a architektonické řešení. Jak toho chcete dosáhnout a je vůbec při tak velkém počtu projektů reálné neztratit přehled?

Skutečně nemíníme jen počítat peníze plynoucí do rozpočtu, ale chceme také přesně vědět, co v ulicích města nově vyroste a jakému účelu budou objekty sloužit. Ke každé z lokalit proto při prodeji orgány města stanoví podmínky. Například v souvislosti se skeletem budeme od uchazečů žádat jasné stanovisko, zda budou objekt bourat či dostavovat. Vždy budeme chtít také vidět vizualizace, stanovení poměru ploch pro kanceláře, obchody a bydlení i to, jak bude stavba začleněna do celkového charakteru lokality. Takto bychom chtěli postupovat u každého jednotlivého případu. Cena bude tedy jen jednou, i když podstatnou, informací, kterou budou muset investoři při zpracování nabídek předkládat.

Tak rozsáhlé záměry si zcela jistě vyžádají řadu měsíců přípravy a poměrně složité posuzování. Jak dlouho podle Vás potrvá, než se prodeje zajímavých majetků města uskuteční a než lidé uvidí, že se začíná něco nového stavět?

Nerad bych teď řekl přesné datum. Není možné jej stanovit, protože zákon o obcích nám ukládá, že záměr prodeje i prodej samotný musí vždy schválit zastupitelstvo, které se musí s každým projektem seznámit. Také kupující musí mít dostatek času, aby vůbec stihli připravit kvalitní nabídky. Na druhé straně bych ale chtěl říci, že není naším záměrem procesy prodejů neúměrně protahovat. Moc dobře si totiž uvědomujeme, že by se pak zájem investičních skupin a developerů mohl velmi rychle přesunout jinam. (k)

Foto:
Náměstek primátora Lukáš Ženatý
Náměstí Dr. E. Beneše v centru Ostravy, kde mohou vyrůst nové objekty

 

zpět na začátek stránky

Strana 4

» střípky

CZECH DANCE OPEN.

Už od roku 2000 se v hale VÍTKOVICE Aréna pořádá mezinárodní soutěž Czech Dance Open, na kterou se sjíždějí špičkové páry z celého světa. Tanečním párům a organizátorům se v Ostravě tak zalíbilo, že v roce 2002 se ve městě pořádalo dokonce Mistrovství světa v latinskoamerických tancích, roce 2004 pak Světový pohár v latinskoamerických tancích v kategorii dospělých a o rok později pak Mistrovství světa v latinskoamerických tancích. Od 6. do 7. října v hale opět zářily pestré kostýmy a návštěvníci s nadšením přihlíželi rytmickým tancům. Město podobné aktivity podporuje, přitahují návštěvníky zdaleka. Od primátora Ostravy Petra Kajnara převzala jednu z cen také španělská tanečnice Orsolya Toth. (b)

Výstava vín.

Podzim je vždy spojován s vinobraním a ochutnávkami dobrých moků. Morava, zejména jižní, patří už dlouho k oblastem, kde pěstování vína má letitou tradici. Na Slezskoostravském hradě začala ve čtvrtek 27. září výstava moravských vín. Slavnostní přípitek na začátku výstavy pronesl primátor Ostravy Petr Kajnar. Po tři dny pak trvala degustace vín, burčáku, odborný výklad o pěstování a výrobě vín a projekce o práci starých vinařských mistrů byly součástí výstavy. (v)

Vzdělávání úředníků.

"Vzbuďte se, jsou tu evropské peníze!" - takové bylo motto konference věnované hodnocení realizace projektu Vzdělávání zaměstnanců statutárního města Ostravy. Evropský sociální fond na něj věnoval 3,5 milionů korun. Záštitu nad konferencí převzala tajemnice Magistrátu města Ostravy A. Kartousková. Konference se zúčastnili zástupci magistrátu, městských obvodů, dodavatelé vzdělávacích služeb a další hosté, kterým není lhostejná kvalita služeb samosprávy. Za rok a půl trvání tohoto projektu bylo proškoleno 757 úředníků.

Realizovaný projekt zaměřený na zvyšování počítačové gramotnosti, znalosti cizích jazyků a komunikaci úředníků s občany je hodnocen jako přínosný a finance získané z EU za účelně vynaložené. (hk)

 

Nový, poslední sběrný dvůr v Polance nad Odrou

Další, nový sběrný dvůr, byl 4. října otevřen v Ostravě. Je to už osmnáctá lokalita, kam mohou občané města bezplatně odkládat nepotřebné odpady.

Ve spolupráci s městským obvodem Polanka nad Odrou, Magistrátem města Ostrava a společností OZO s. r. o. byl zřízen v areálu Družstva vlastníků na ulici K Vydralinám. Bylo tak ukončeno budování celé sítě sběrných dvorů.

Jen zřízení posledního z nich stálo 500 000 korun. Občané tu mohou přinášet či přivážet objemné i menší odpady zahrnující staré elektrospotřebiče, pneumatiky, baterie, vytříděný papír, plasty a sklo, železo a další kovy, nábytek a sanitární techniku, nebezpečné odpady jako zbytky olejů, barev, léků apod., ale také textil, koberce a biologicky rozložitelný odpad z domácností - zeleň, zbytky zeleniny, stromů atd. (av)

 

» úřad práce

Nezaměstnanost klesá, ale nejen díky nabízené práci

K 31. srpnu letošního roku evidoval Úřad práce v Ostravě 20 193 uchazečů o zaměstnání, což bylo o 522 osob méně než v červenci a o 4 458 méně než v srpnu před rokem, a to přesto, že od ledna přibylo do okresu Ostrava dalších 12 obcí. Míra nezaměstnanosti byla loni v srpnu 14,6%, letos "jen" 10,9 %.

Přesto není důvod k přehnané radosti. A to nejen proto, že podle míry nezaměstnanosti patří Ostravě stále 6. místo v pořadí okresů s nejvyšší nezaměstnaností v ČR. Tím dalším důvodem je to, že spousta lidí je vyřazena z evidence úřadu práce aniž si najde zaměstnání, tedy aniž se jejich situace zásadním způsobem změní k lepšímu. Proč tomu tak je?

Za osm měsíců letošního roku opustilo evidenci 17 973 uchazečů o zaměstnání. Z nich jen 10 069, tedy rovných 56?% proto, že nastupovali do zaměstnání nebo začali samostatně podnikat. Na druhé straně však přes 23?% z uchazečů o zaměstnání vyřazených od ledna do srpna (4 172 osob) bylo z registru úřadu práce vyřazeno proto, že nějakým způsobem porušili zákon o zaměstnanosti.

Nízký podíl umístěných uchazečů a vysoký podíl sankčních vyřazení ukazují, že poměry na zdejším trhu práce nejsou ještě dobré. Přesto, že počet volných pracovních míst je historicky nejvyšší, nevede k poklesu nezaměstnanosti jen právě větší nabídka pracovních míst, ale podepisuje se na něm i značná nekázeň evidovaných uchazečů.

Nejčastějšími důvody, proč úřad práce ukončí uchazečům evidenci, jsou nedostavení se ve stanoveném termínu a odmítnutí vhodného zaměstnání či to, že uchazeč "jiným způsobem" maří nástup do zaměstnání. Značná část uchazečů, kteří museli opustit evidenci pro porušení některého ustanovení zákona o zaměstnanosti, se po půl roce, kdy jim to zákon umožňuje, do evidence, bohužel, vrací.

Dosavadní letošní počet "sankčních" vyřazení (již zmíněných 4 172 osob) je ještě o 593 osob vyšší než za stejné období loňského roku. Důvodem je nejen rostoucí poptávka zaměstnavatelů a častější vystavování doporučenek do zaměstnání, ale i stále velmi rozšířené nelegální zaměstnávání, které může stát i za oním "nedostavil se ve stanoveném termínu".

Chystané změny zákonů by měly najít přísnější metr na ty, kteří se práci vyhýbají, i na ty, kteří zneužívají stále ještě vysoké nezaměstnanosti nabízením práce načerno. Snad tak budou příští čísla o nezaměstnanosti jednoznačněji říkat, že situace se skutečně lepší bez toho, že je dělají příznivější tisíce těch, kteří porušili zákon. (sb)

Kam po základní škole

Na internetové adrese http://portal.mpsv.cz/sz/local/ot_info/ips/kam_po_zakl_skole je od 24. září k dispozici nová brožura "Kam po základní škole", kterou každoročně zpracovává Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání Úřadu práce v Ostravě (IPS). V tištěné podobě si brožuru objednaly jednotlivé základní školy. Pokud si školy všechny výtisky nevyzvednou, měly by být od listopadu k dispozici v IPS úřadu práce v Bieblově ulici nedaleko hlavní budovy úřadu práce. Cena výtisku je 20 Kč. Na stejné internetové adrese najdou žáci i jejich rodiče mnoho dalších informací důležitých pro volbu povolání. (sb)

 

zpět na začátek stránky

Strana 5

Sportovci ze Čtyřlístku v Šanghaji

Ve středu 26. září odletěla z Prahy do Šanghaje čtrnáctičlenná skupina sportovců, jejich trenérů a doprovodů z ostravského Čtyřlístku - centra pro osoby se zdravotním postižením. Reprezentují Českou republiku a město Ostrava na Světových hrách Speciálních olympiád, které se v letošním roce konají v Číně.

Sportovci z centra Čtyřlístek obhajovali barvy České republiky ve dvou disciplínách: ve sjednocené kopané a ve stolním tenisu. Zajímavostí je, že poprvé v historii českého hnutí Speciálních olympiád nás reprezentuje na světových hrách kompletní fotbalový tým sestavený výhradně z hráčů jednoho fotbalového klubu. Jsou to "Medvědi", kteří pěstují tento sport v rámci aktivit jednoho ze zařízení centra Čtyřlístek - Stacionáře v Třebovicích.

Do české reprezentace v Šanghaji byli vybráni ti nejlepší z nejlepších: Aleš Turlej, Ondřej Šuráb, Kamil Sasko, Zdeněk Přibyl, Tomáš Ujházy a Josef Kovář, které doprovázejí čtyři partneři a trenérka Iveta Herzogová. Klub "Medvědi" existuje v Třebovicích od roku 1994 a díky němu se mezi klienty centra Čtyřlístek probudil velký zájem o sport. Nejde samozřejmě pouze o sjednocenou kopanou, ale také o lehkou atletiku a další sporty, zejména stolní tenis, v němž klienti centra Čtyřlístek dosahují na soutěžích v České republice i v zahraničí vynikající výsledků. Za stolní tenisty odjeli do Šanghaje z centra Čtyřlístek Jarmila Kunderová a Jan Kubík. Účast ostravského reprezentačního týmu na Světových hrách Speciálních olympiád v Šanghaji, vedeného paní Vlastou Polovou, podpořilo statutární město Ostrava a na vybavení sportovcům přispěla také společnost Dalkia. V silné konkurenci sportovců ze 156 zemí světa obstáli opravdu skvěle: sedmašedesátičlenná česká výprava přivezla z Číny celkem 10 zlatých medailí, 12 stříbrných a 15 bronzových.

Na tomto úspěchu se výrazně podíleli stolní tenisté z ostravského Čtyřlístku: Jarmila Kunderová vybojovala zlatou medaili ve dvouhře žen a bronz ve čtyřhře žen, Jan Kubík si přivezl zlatou medaili za vítězství ve smíšené čtyřhře a stříbro získal ve čtyřhře mužů.

Fotbalový tým Medvědi, tvořený rovněž klienty centra Čtyřlístek, přivezl bronz za sjednocenou kopanou, v níž se umístil za Kyprem a Německem. (br)

Foto:
Fotbalový tým "Medvědi" z centra Čtyřlístek si dovezli bronzovou medaili.

Bienále Industriální stopy letos poprvé

Ostrava má za sebou úspěšnou premiéru v bienále Industriální stopy, což je rozsáhlá mezinárodní akce, která si klade za cíl zviditelnit technické a architektonické dědictví České republiky.

V Praze, kde bienále vzniklo, se letos konalo už počtvrté, Ostrava se však do programu dostala poprvé v historii akce. Byla tak vedle Kladna a Liberce třetím regionálním partnerským městem. Od 17. do 23. září se odborná i laická veřejnost měla možnost seznámit s významnými ostravskými průmyslovými památkami a architektonickými zajímavostmi.

Součástí programové nabídky bienále bylo také nepřeberné množství doprovodných kulturních a společenských akcí, na jejichž přípravě se mimo jiné podílelo i statutární město Ostrava.

Program pro veřejnost zahrnoval například festival akčního umění Malamut na Dole Hlubina, industriální operu, koncerty, výstavy velkoformátových fotografií a uměleckých snímků industriálních památek, literární festival, veřejné prohlídky historických objektů v Dolní oblasti Vítkovic, debaty o průmyslovém dědictví Ostravy v antikvariátu a klubu Fiducia, výtvarné workshopy pro děti a řadu dalších aktivit spoluorganizovaných občanským sdružením Za starou Ostravu, antikvariátem Fiducia a akciovou společností Vítkovice, která byla generálním partnerem celého bienále.

V prostorách historické VI. energetické ústředny Vítkovic se 22. září také uskutečnilo společenské setkání odborníků na industriální a architektonické památky, členů poslanecké sněmovny a senátu, reprezentace kraje a města a pozvaných hostí a netradiční křest 120stránkové publikace Vítkovice Industria - Vysoké pece 1836-2007. (k)

Přijďte na koncert Všechny barvy duhy

V plném proudu jsou již přípravy koncertu Všechny barvy duhy, který pořádá ostravský Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením ve spolupráci s Múzickou školou při Lidové konzervatoři se speciálním zaměřením na děti a mládež se zdravotním postižením v Ostravě-Mariánských Horách a agenturou Petarda Production.

Centrum Čtyřlístek představilo již mnohokrát ostravské veřejnosti výtvarné i rukodělné schopnosti lidí se zdravotním handicapem, ­klienti Čtyřlístku se pravidelně účastní svými hudebně-dramatickými pás­my přehlídek dětské divadelní tvorby Arénka, jiní se s úspěchem zúčastňují přehlídek hudebních i pěveckých. V koncertním projektu Všechny barvy duhy se v podstatě propojují všechny tyto kulturní aktivity v jeden velký společný program, k němuž se vedle studentů Múzické školy z Ostravy-Mariánských Hor připojili i profesionální umělci a umělecké soubory - operní pěvkyně, sólistka Národního divadla moravskoslezského, Eva Dřízgová-Jirušová, vycházející hvězda české popové scény Ewa Farna, folklorní soubor Šmykňa a další hosté, kteří budou v programu, moderovaném Alešem Juchelkou, nejen vystupovat, ale zároveň se stanou patrony jednotlivých účinkujících. Koncert, koncipovaný jako společný dialog lidí zdravých s handicapovanými, jako dialog hlediště s jevištěm, je určen široké veřejnosti. Uskuteční se díky podpoře statutárního města Ostravy a pod záštitou primátora Petra Kajnara. Mediálními partnery jsou deníky MF Dnes, Moravskoslezský deník a Český rozhlas Ostrava.

Vstupenky na koncert Všechny barvy duhy, který se uskuteční v pátek 2. listopadu, v 18.00 hodin, v divadelním sále Domu kultury města Ostravy, budou od 20. října v předprodeji Domu kultury města Ostravy a v Ostravském informačním servisu. (br)

Ojedinělá přednáška o historii hornictví

Přednáška pana Vítězslava Hettenbergera na téma Historie ostravsko-karvinských dolů obrazem i slovem se uskuteční ve středu 24. října v 15.00 hodin v přednáškové síni Domu kultury Poklad v Ostravě-Porubě v rámci letošního VI. ročníku mezinárodního festivalu filmů a televizních pořadů o technických a průmyslových památkách TECHNÉ OSTRAVA 2007. Na přednášce budou prezentovány zcela unikátní, dosud nikde nepublikované mapy a archivní materiály spojené s historií hornictví v našem regionu. (jr)

 

zpět na začátek stránky

Strana 6

Kde bude nový pomník T. G. Masaryka?

» zaujalo nás

V zářijovém vydání našeho listu jsme na tomto místě zveřejnili historicky zajímavé informace o osudu zrození busty T. G. Masaryka a jejím následném podivuhodném putování z místa na místo ovlivněném mnoha politickými změnami. Vyzvali jsme rovněž naše čtenáře, ať nám sdělí svůj názor na umístění busty či případné nové sochy. Některé z nich zveřejňujeme.

Bustu raději v radnici

Jsem rodačka z Ostravy a mám k ní srdečný vztah. Ostrava měla, má a asi ještě bude mít přívlastek "černá, drsná", neboť to je její historie. Ale dnes už to není pravda. Ostrava je moderní město, o černotě se nedá hovořit. Má svůj společensko-kulturní život, má své univerzity, které přispěly k omlazení města, sportovní a jiné dění.

Masarykovo náměstí se mi po rekonstrukci nelíbí. Je strohé, smutné, jako velká přistávací plocha. Mělo zůstat více zeleně...

Zabývat se otázkou, zda umístit na náměstí pomník TGM, mi připadá málo důležité. Určitě jsou témata důležitější a potřebnější. Název Náměstí TGM má spousta měst v ČR. Zejména po roce 1989 jako důsledek revolučních událostí toto jméno posílilo symboliku svobody, národnosti, kterou TGM bezesporu představuje. Přesto si nemyslím, že by měl být pomník na náměstí. Ostravské náměstí by mohlo být ozdobeno výtvarnými díly, která budou reprezentovat místní osobnosti, události, život, zábavu. Nebylo by od věci vyhlásit mezi výtvarníky, sochaři, studenty a jinými umělci uspořádání výstavky děl týkajících se tématu "Ostrava" a ty nejvhodnější a nejlíbivější, vybrané občany města, nechat jako stálou galerii na náměstí. Desky s historickými popisy v dlažbě byly určitě nákladné, ale jsou snadno přehlédnutelné a časem budou málo čitelné. Busta TGM ve foyer Nové radnice byla důstojnější a vhodná. A tak bych to nechala.

Dagmar Balcarčíková, Slezská Ostrava

 

Socha na náměstí nepatří

Myslím si, že umístění sochy TGM na náměstí je zcela nevhodné. Ostrava vždy byla centrem levice, zdejší lidé měli vždy hlubší sociální cítění. T. G. Masaryk nikdy levici neuznával a o tom, jak měl obyčejné lidi rád, nejlépe vypovídá fakt, že mnohé demonstrace nechal brutálně policií rozehnat a na jedné z nich dal dokonce rozkaz střílet do demonstrantů. Jeho socha by spíše byla výsměchem většině občanů města, neboť levice má v Ostravě stále značnou převahu.

Navíc T. G. Masaryk neměl s Ostravskem nikdy nic společného, nic významného pro Ostravu nevykonal ani za ni nekandidoval do voleb. Úspěšně kandidoval pouze za Valašsko ještě v říšských volbách za Rakousko-Uherska. Mnohem významnější vazby měl na jižní Moravu i na Slovensko, odkud pocházel jeho otec.

V době EU, kdy jsme dobrovolně opět "vlezli" k Němcům, neboť Německo je jednoznačně jejím nejvlivnějším a nejmocnějším členem, by umístění sochy "tatíčka osvoboditele" bylo výsměchem i samotnému Masarykovi, který po 1. světové válce dokázal Čechy vymanit z dlouhodobého rakouského vlivu. Nepochybuji o tom, že pokud by TGM vstal z mrtvých, tak by všem příznivcům Evropské unie za jejich proněmecký postoj s chutí nafackoval.

Ing. Pavel Potomský, Ostrava-Dubina

 

Měl by mít důstojný pomník

Jsem třiaosmdesátiletý důchodce a divím se tomu, že po uplynulých 79 letech nemá třetí největší město republiky Ostrava důstojný pomník T. G. Masaryka. Vždyť jenom ta skutečnost, že se zasloužil o vznik Československé republiky, by měla stačit členům všech dosavadních zastupitelstev k tomu, aby na Masarykově náměstí stál jeho důstojný pomník. Jeho dnešní busta, instalovaná v zastrčeném rohu rozsáhlého náměstí, je dle mého názoru znevážením jeho celoživotní práce pro Československou republiku, její demokracii a její občany. Vždyť nebýt této ČSR, nebylo by ani dnešní České republiky.

Ing. Jiří Ryška, Ostrava-Bartovice

Foto:
Busta T. G. Masaryka od J. Mařatky

Senioři se nenudí

Občanské sdružení seniorů v Ostravě slučuje více než 40 organizací. Už sedmý rok se snaží realizovat Národní program přípravy populace na stárnutí praktickým uplatňováním služeb svým členům, aby roky ve stáří byly co nejpříjemnější a plnohodnotné. Vyměňují si zkušenosti a hledají cesty, jak stárnoucím lidem zpestřit program. Závěrem loňského roku vzniklo regionální pracoviště Rady seniorů v Ostravě v bývalém Domě odborových služeb. Nabízí bezplatné poradenské služby přímo v kanceláři č. 55 nebo na telefonní lince 596 111 023. Seniorům tu poskytují nejrůznější rady právního charakteru nebo také řešení některých bytových otázek apod.

Nedávejte šance zlodějům

Zhruba před rokem se podařilo uvést v život projekt "Bezpečnější Ostrava", který se zaměřil na problematiku kapesních a dalších menších krádeží.

Rok života projektu ukázal, že je to správná cesta. Byly navázány pozitivní a konstruktivní vztahy mezi vedením nákupních center a jejich ochrannými službami, provozovateli restaurací a zábavních podniků, Dopravním podnikem města Ostravy, městskou policií, Policií ČR i Magistrátem města Ostravy.

Padly některé překážky spolupráce a realizovaly se nové společné postupy, které se pozitivně projevily zejména v nákupních centrech a některých restauracích.

Díky informační kampani a společnému postupu policie s vedením nákupních center se podařilo vytvořit bezpečnější prostředí pro nakupující. Lidé jsou obezřetnější a mají větší zodpovědnost ke svým věcem. Velmi dobrou zkušenost ze spolupráce zaznamenala policie v některých restauracích na Stodolní ulici. Tady se spolupráce do budoucna ještě prohloubí.

Krádeže jsou pro zloděje rychlým zdrojem peněz na drogy, alkohol či herní automaty. Protože jsou jejich působiště více střežena, často mění stanoviště.

Snad nejvíce jsou lidé nepozorní v dopravních prostředcích. Hodně lidí, nepřehlednost, nevšímavost a neodpovědné chování jsou jedinečnou příležitostí pro zloděje. Z analýz vyplývá, že nejčastější jsou krádeže v dopravních prostředcích kolem nákupních center nebo na rušných dopravních uzlech, jako jsou například Svinovské mosty. Nejčastěji odcizovanými jsou peněženky, mobily a doklady ať už z kapes nebo nehlídaných tašek či batohů. Hodně se krade rovněž ve spojích projíždějících kolem hromadných ubytoven. Nejrizikovější jsou autobusové linky 44, 41, 56 a tramvajové linky 1 a 2.

Blížící se horečnaté nákupy v závěru roku jsou vždy doslova "žněmi" pro zloděje. I oni se v hojnějším počtu vydávají "na nákupy". Nedávejme jim příležitost, buďme opatrnější. Záleží především na lidech, jak zabezpečí svůj majetek ve velkých davech nakupujících, kde se zloději mohou rychle ztratit. (vik)

 

zpět na začátek stránky

Strana 7

Lucie Ceralová se do Ostravy těšila

» rozhovor

Janáčkova filharmonie Ostrava pod taktovkou šéfdirigenta Theodore Kuchara 4. října zahájila 54. koncertní sezonu uvedením nejdelší z deseti Mahlerových symfonií Symfonií č. 3 d moll, která zazněla v Ostravě vůbec poprvé. Koncert ostravských filharmoniků, kteří opět přesvědčili o svých kvalitách, měl velký úspěch a publikum po skončení této nádherné skladby předlouho aplaudovalo. V monumentálním dí­le, do nějž Mahler zakomponoval i dva sbory (na koncertě vystoupily Ostravský dětský sbor a Sbor Národního divadla moravskoslezského v Ostravě), se sólového partu ujala pěvkyně Lucie Ceralová.

Ostravské publikum Vás mohlo slyšet na závěrečném koncertu uplynulé sezony a shodou okolností novou sezonu s JFO i zahajujete. Jak se Vám s dirigentem Kucharem a orchestrem spolupracuje?

Já jsem se do Ostravy moc těšila na vřelé přivítání a skvělé publikum. S panem Kucharem se mi spolupracuje nádherně. Pro zpěváka je hrozně důležité, když ho dirigent vede a cítí všechny pěvecké fráze. V podstatě se dá říci, že mě jako zpěváka nese, což je úžasné. Někteří dirigenti totiž mnohdy na zpěváka neberou ohledy, ale to rozhodně není Kucharův případ. A Janáčkova filharmonie je vynikající orchestr.

První Vaše setkání se uskutečnilo v Drážďanech na podzim v roce 2006 ...

V rámci tamních Českých kulturních dní jsme ve Frauenkirche dělali Dvořákovy Biblické písně. To bylo moje první setkání nejen s Theodorem Kucharem, ale i s Janáčkovou filharmonií. Já v Drážďanech žiju už sedmým rokem a pocit, že tam mohu ukázat kus své "rodné" hudby, mne velmi těší.

Z tohoto pohledu musím říci, že na Mahlera jsem se těšila moc, protože v německém prostředí jsem se spoustu věcí naučila právě o jeho hudbě. Mahler v sobě navíc spojuje to, že je rodákem z Čech, ale vlastně zhudebňoval německé texty. A protože umím teď už s němčinou více pracovat, tak je to pro mě další přínos a můžu tím dát něco pro změnu českému publiku.

Co Vás čeká dále?

Za týden odlétám do Anglie, kde s dalšími třemi českými sólisty, Liverpoolskou filharmonií a dvěstěpadesátičlenným sborem uvedeme Dvořákovu Stabat mater ve Worcesteru. Moc se na to těším. V Českém centru v Mnichově budeme mít za dva týdny s Evou Šilarovou, mojí klavíristkou, recitál - uvedeme skladby B. Martinů, Haydna a opět Biblické písně, Dvořák je moje srdeční záležitost. (jk)

 

Festival základních uměleckých škol

V říjnu a listopadu se v Ostravě koná již VI. ročník Festivalu základních uměleckých škol, jehož cílem je představit veřejnosti kvalitní umělecké výkony talentované mládeže v širokém záběru oborů včetně zaměření literárně-dramatického a tanečního. Vystupují i účastníci národních a mezinárodních soutěží.

Festival pořádá sdružení ředitelů ZUŠ v Ostravě za vydatné podpory statutárního města Ostravy. Nabízí sedm koncertů na nejrůznějších místech - většinou v kvalitních sálech. V Janáčkově konzervatoři a gymnasiu tak dostaly prostor koncerty 12. října, 8. a 26. listopadu, altán Třebovického parku bude hostit koncert 20. listopadu, radnice Slezské Ostravy 1. listopadu, klub Parník 13. listopadu a Kulturní dům Akord 5. listopadu. Začátek koncertů je vždy v 18 hodin. Do konce října také trvá výstava výtvarných prací žáků ve foyer kina Art v Domě kultury města Ostravy.

Další podrobnosti o festivalu jsou na plakátech. K návštěvě koncertů jsou srdečně zváni nejen rodiče a příbuzní účinkujících, ale také další milovníci kultury. Koncerty mají totiž vysokou profesionální úroveň a pozoruhodnou dramaturgii. (d)

 

» krátce

Komorní cyklus začíná

Ve Společenském sále domu kultury města Ostravy se 15. října uskutečnil první z koncertů Komorního cyklu Janáčkovy filharmonie Ostrava. Během večera zazněla nejprve Ščedrinova suita Carmen a posléze Šostakovičova Symfonie č. 14, kterou skladatel napsal pro soprán, bas, smyčcový orchestr a bicí nástroje. Jako sólisté se představili - vynikající ostravská sopranistka Eva Dřízgová-Jirušová a majitel podmanivého basu - Martin Gurbal. Dále vystoupila Janáčkova filharmonie a brněnská skupina DAMA DAMA. Vše pod taktovkou šéfdirigenta JFO Theodora Kuchara. (jk)

Foto:
Janáčkova filharmonie Ostrava na prvním zahajovacím koncertu nové sezóny

Co je "outdoor"?

Anglické slovo outdoor znamená venkovní, pod širým nebem. Je jím nazývána celá spousta aktivit, které se podnikají v přírodě - patří tu především turistika, cestování, sporty apod. Mezinárodní festival outdoorových filmů začal v ostravském kině Vesmír 12. října. Tento festival, letos už 5. ročník, je jedním z největších putovních festivalů svého druhu v Evropě i ve světě. Zaměřuje se na tématiku atraktivních, dobrodružných, extrémních a adrenalinových sportů, ale také na cestopisné filmy. Postupně se koná v 19 městech republiky.

Návštěvníkům se nabízely filmy z celého světa. Nechyběl ani snímek o výstupu Pavla Béma na Mount Everest. (R)

Zpívání o lásce

Ženský pěvecký sbor Duha slaví 20. výročí svého trvání. Za tu dobu se v něm střídali nadšenci a zpěvácké talenty především z městské části Ostrava-Jih. Svou profesionální úroveň znovu předvede na slavnostním koncertu v Domě kultury Akord v Ostravě-Zábřehu 2. listopadu od 18.30 hodin. Hostem programu je rovněž cimbálová muzika Hradišťan. Koncert se uskuteční díky podpoře Úřadu městského obvodu Ostrava-jih, předprodej je ve zmíněném domě kultury. (lr)

O lidských věcech

Tak je nazvána výstava v ostravské galerii Beseda, která je tu k shlédnutí až do 23. listopadu. Byla pro ni vybrána série prací akvarelem i čínskou tuší s figurálními motivy autora Tomáše Císařovského (1962*). Tato výrazná a respektovaná osobnost současného českého malířství zvládá figurální a portrétní malbu. V různých cyklech představuje například krajiny pod názvem Jak si civilizace podmaňuje přírodu nebo v jiném cyklu Z deníku dědy legionáře čerpá náměty z životních příběhů svého děda. Vedle obrazů se autor věnuje rovněž kresbě a grafice. V Ostravě je to jeho třetí autorská výstava. (pp)

Koncerty v rozhlase

Od října do května mohou hudební příznivci navštívit cyklus komorních koncertů v Českém rozhlase Ostrava. Vstup do nahrávacího studia je vždy hodinu před začátkem koncertu. Informace o programech jsou na webové adrese www.volny.cz/agenturapresto. Příští koncert v rozhlase ve středu 21. listopadu v 19 hodin nabídne mladý sourozenecký pár - Alenu Čechovou (housle) a Petra Čecha (klavír). Tito mladí interpreti vystupují na prestižních hudebních festivalech a koncertech v Evropě i zámoří. (o)

 

zpět na začátek stránky

Strana 8

Ostravané mají jedinečnou možnost nabídnout své nápady v podnikání

Integrovaný plán rozvoje města

Foto:
Slezskoostravský hrad je se svým programem hojně navštěvovaný. I ten se má do budoucna rozšířit pro pořádání mnoha zábavných akcí

Co je Integrovaný plán rozvoje města (IPRM)?

Dokument zahrnující soubor vzájemně propojených investičních i neinvestičních projektů na území města. Řeší problematiku konkrétního území (zóny) nebo konkrétního tématu.

Projekty se týkají nejrůznějších oblastí (infrastruktura, vzdělávání, bydlení, cestovní ruch, kultura, sport, podnikání, atp.), které společně mají zesilující dopady na celkový rozvoj města.

Zpracovatelem a předkladatelem IPRM je město, které je rovněž odpovědné za jeho realizaci, avšak projekty obsažené v tomto dokumentu se netýkají pouze města. Měly by tu být zahrnuty také projekty neziskových organizací, podnikatelů, investorů atd. na území města.

Financování z evropských fondů EU musí být v souladu s definovanými oblastmi podpory a cíli jednotlivých programů. Spolufinancování nákladů si musí každý nositel projektu zajistit sám.

Je to způsob, jímž lze řešit nejzávažnější identifikované problémy a využit ekonomického potenciálu města.

Zvýšit přitažlivost města

Projekty zahrnuté v IPRM musí být přínosem v rámci ekonomického rozvoje, sociální integrace, životního prostředí, ve správě věcí veřejných, mají zvyšovat přitažlivost města.

Dokument je založen na principu partnerství, bude tedy předložen jako celek včetně plánovaných projektů partnerů (partnerství města s organizacemi zřízenými městem, nestátními neziskovými organizacemi a soukromým sektorem). Výběr a schvalování projektů provádí město transparentním způsobem, při respektování pravidel národního a komunitárního práva.

Proč tento program?

Realizace programu je pro statutární město Ostrava nezbytnou podmínkou pro možnost čerpání dotací na řešení urbánní problematiky z Regionálního operačního programu pro NUTS II Moravskoslezsko.

Celý projekt zaručuje vyšší šance při čerpání finančních prostředků z operačních programů nejen pro město, ale také pro další subjekty na území města, jejichž projekty budou do IPRM zahrnuty.

Aktuální stav

Statutární město Ostrava připravuje IPRM pro oblast cestovního ruchu. Jeho cílem je zatraktivnění především centra města a nejbližšího okolí nejen pro cestovní ruch, ale i bydlení, trávení volného času a tím rozvoj ekonomických aktivit. Součástí připravovaného programu je například revitalizace řeky Ostravice, výstavba cyklostezek, rozvojové projekty Slezskoostravského hradu, nové expozice Zoo Ostrava apod.

Jak se zapojit

Projektové záměry mohou navrhovatelé už dát městu na vědomí. Zapojit se mohou všechny subjekty, které plánují v programovacím období 2007-2013 na realizaci svého záměru čerpat finanční prostředky z dotací EU. Projektové záměry by měly řešit především oblast cestovního ruchu a volnočasových aktivit, mohou ale zahrnout i další činnosti vedoucí k rozvoji města. Vybrané projektové záměry budou poté nositeli dopracovány do podoby dílčích projektů.

Autorovi záměru, bude-li jeho projekt zařazen, je zaručena bonifikace ve výši 10?% z dosaženého bodového hodnocení, což zaručuje vyšší šance na získání dotace.

Kdokoli se chce svými záměry a projekty do akce zapojit, vyplní přiložený projektový list (vedlejší strana) a odevzdá jej ve středisku informačních služeb v budově Nové radnice. Projektový list ale i další, aktualizované informace lze nalézt na stránkách www.ostrava.cz, vyplněný formulář můžete elektronicky zasílat na adresu jkratka@ostrava.cz. Termín pro předkládání námětů je do konce listopadu 2007. Informace o tom, jak se ostravské instituce a drobné subjekty zapojují do tohoto významného projektu, budeme také zveřejňovat na stránkách našeho měsíčníku. (jk)

Foto:
Také výstaviště Černá louka a Miniuni se má díky novým projektům změnit.
Návrh projektu nového pavilónu pro medvědy a hulmany v ostravské zoo.

 

zpět na začátek stránky

Strana 9

PROJEKTOVÝ LIST - IPRM Ostrava

A. Všeobecné informace

1. Název projektu

 

2. Předkladatel

Úplný název předkladatele / právní forma
 

3. Kontaktní údaje

Sídlo:
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:
 

B. Popis projektu

1. Stručný popis podstaty a cílů projektu

 

2. Výstupy, výsledky, dopady projektu

 

C. Doba trvání projektu

Plánované realizační období projektu od/do

D. Náklady projektu

Předpokládané náklady projektu

E. Komentář - v případě potřeby napište přílohu.

 

zpět na začátek stránky

Strana 10

I poslední dny života lze strávit s kvalitní péčí a laskavé atmosféře

Hospic sv. Lukáše už slouží mnoha lidem

Necelé dva roky trvala výstavba Hospice sv. Lukáše v Ostravě-Výškovicích. Jeho slavnostního otevření se mimo jiné zúčastnili biskup ostravsko-opavské diecéze František Lobkowicz, primátor města Ostravy Petr Kajnar, zástupci Ministerstva zdravotnictví ČR a další hosté. Město i kraj tak obohatili zdravotnické služby pro obyvatele novým zařízením, které u nás není ještě zcela obvyklé.

Hospic je specializovaná instituce garantující umírajícím lidem jistotu, že až do konce života bude respektována jejich důstojnost a uspokojeny všechny jejich potřeby. Hospicová péče dokáže medikamenty úspěšně zvládat bolest a další průvodní obtíže závěrečných stádií nevyléčitelných onemocnění. Poslední dny člověka jsou tu zajištěny nejen po technické, materiální a zdravotnické stránce, ale jsou naplněny starostlivou péčí a kvalitní psychickou podporou odborníků. Laskavost a vstřícnost se v dnešní době v posledních dnech člověka často vytrácí, mnohdy chybí citlivý přístup i těch nejbližších příbuzných a lidé odcházejí z tohoto světa zcela osamoceni. Z naší společnosti téměř zmizela tradice soužití dvou i tří generací pod jednou střechou, kdy péče o seniory a nemocné až do konce života byla samozřejmostí.

Součástí profesionálního týmu hospice je kromě praktického lékaře, onkologa a zdravotních sester také sociální pracovník, pastorační asistent a duchovní. Jádro personálu tvoří zkušení pracovníci bývalého Charitního domu sv. Veroniky, zařízení pro onkologicky nemocné lidi, dále sestry řádů tří různých kongregací a další pracovníci přijatí na základě výběrových řízení. Péče v hospici je částečně hrazena zdravotními pojišťovnami, z příspěvku pacientů na úhradu fakultativních služeb a darů různých institucí i jednotlivců.

Lůžková část hospice má kapacitu pro 30 pacientů, dalších 30 přistýlek v pokojích je určeno pro blízké příbuzné, kteří mohou své příbuzné navštěvovat po celých 24 hodin. V komplexu jsou rovněž prádelny, kotelny a centrální kuchyně, avšak také byt kněze, kaple, rozlučková místnost i další ubytovací kapacity jak pro pracovníky tak příbuzné. Jednotlivé pokoje jsou vybaveny podle potřeb lidí, kterým mají sloužit. Kromě příslušenství každého pokoje jsou tu také v centrální koupelně mobilní vany, zvedací vozíky a další pomůcky. Bezbariérové vstupy a vyhřívání tepelnými čerpadly komplexu přispívají k vytvoření příjemného prostředí stejně jako parková úprava blízkého okolí.

V administrativní části budovy je dispečink Charitní ošetřovatelské služby a mobilní hospicové jednotky, které nabízejí péči přímo v domácnostech. Senioři a nemocní tak mohou s pomocí této služby zůstat až do konce svých dnů v rodině. Dobrovolníci z hospice navštěvují i nemocné a umírající v domovech důchodců, nemocnicích i dalších státních i nestátních zařízeních.

Hospic byl vybudován díky laskavé podpoře statutárního města Ostravy, Ministerstva zdravotnictví ČR, společnosti Renovabis, městského obvodu Ostrava-Jih, Nadace ČEZ, Výboru dobré vůle Olgy Havlové, Nadace Komerční banky "Jistota" a dalších dárců. Celkové finanční náklady stavby představovaly 123,3 miliónu korun. Zřizovatelem je Charita Ostrava, výstavba byla svěřena společnosti TCHAS, závodu UNIPS. Generálním projektantem stavby je architektonická kancelář ing. arch. Pavla Sedleckého.

Hospicových zařízení je v našem státě zatím málo. Ostrava tak patří mezi nemnohá města, která podobnou péči mohou svým občanům nabídnout. (k)

 

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA

vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva města č.499 /10 ze dne 19. 9. 2007

výběrové řízení pro poskytnutí účelových dotací v roce 2008 na podporu aktivit v oblastech:

 • tělovýchovy a sportu kód kult/TV
 • vrcholového sportu kód kult/S
 • volného času kód kult/VČ
 • handicapovaných včetně dětí a mládeže kód kult/H
 • prevence kriminality kód kult/PK
 • protidrogové prevence kód kult/PP
 • prevence a podpory zdraví kód SVZ/PZ
 • sociální péče kód SVZ/SP
 • školství kód SKOL

Zásady pro poskytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2008, včetně témat, uvedených ve speciálních částech pro jednotlivé oblasti, a tiskopisy přihlášek do výběrového řízení jsou k dispozici na webových stránkách statutárního města Ostravy (www.ostrava.cz). Bližší informace k těmto zásadám podají tito kontaktní zaměstnanci magistrátu města Ostravy:

Magistrát města Ostravy, odbor kultury, sportu a volnočasových aktivit
Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
 • oblast tělovýchovy a sportu (kód kult/TV a kult/S)
  PaedDr. Lenka Kavanová, tel. 599 443 085, e-mail: lkavanova@ostrava.cz
 • oblast volného času dětí a mládeže včetně handicapovaných (kód kult/VC a kult/H)
  Šárka Böhmerová, tel. 599 443 083, e-mail: sbohmerova@ostrava.cz
Magistrát města Ostravy, odbor školství
Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
Magistrát města Ostravy, odbor sociálních věcí a zdravotnictví
ul. 30. dubna 3130/2d, 730 81 Ostrava
 • oblast sociální péče (kód SVZ/SP)
  Mgr. O. Pelechová, tel. 599 444 722, e-mail: opelechova@ostrava.cz
 • oblast zdravotnictví (kód SVZ/SP)
  Milada Matějová, tel. 599 444 703, e-mail: mmatejova@ostrava.cz
Magistrát města Ostravy, odbor kultury, sportu a volnočasových aktivit
Husova 7, 729 30 Ostrava.
 • oblast prevence kriminality (kód kult/PK)
  Mgr. J. Charbuláková, tel. 599 444 929, e-mail: jcharbulakova@ostrava.cz
 • oblast protidrogové prevence (kód kult/PP)
  T. Niklová, tel. 599 444 934, e-mail: tniklova@ostrava.cz

 

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA

vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí dotací - grantů v oblasti kultury

z rozpočtu statutárního města pro rok 2008

TEMATICKÉ OKRUHY:

 1. Hudební a scénické umění
 2. Literatura a publicistika, včetně ediční činnosti
 3. Výtvarné umění a architektura, včetně ediční činnosti a výtvarných výstav
 4. Kulturně vzdělávací činnost (např. výstavy, expozice, knihovnictví)
 5. Ostatní kulturní aktivity
Uzávěrka pro podávání žádostí a projektů pro rok 2008 je 15. 11. 2007.

Zásady a formuláře žádostí na www.ostrava.cz

Kontaktní osoby:
Bc. Naděžda Brožková,
tel. 599 443 231,
e-mail: nbrozkova@ostrava.cz

Ing. Hana Adamusová,
tel. 599 442 287,
e-mail: adamusova@ostrava.cz

 

zpět na začátek stránky

Strana 11

Novinky z ostravské zoo

V Zoo Ostrava se stále něco děje. Překvapená Lucie Krkošková z Ostravy s dcerou Míšou a sestrou Martinou se 1. října stala návštěvnicí s kulatým pořadovým číslem 300 000. Odnesla si drobné dárky a permanentní vstupenku, což určitě potěší zejména její malou dcerku.

Ještě před touto slávou se začátkem září v zoo narodilo mládě siky vietnamského. Tento druh vzácného jelena je ve své původní domovině téměř vyhuben. V Ostravě jej v zoo chovají od roku 1998. Mají dobré podmínky, protože na svět tu přivedli už 23 mláďat.

Zoo se v tyto dny upravuje a připravuje na zimu. Je možné tu přinést cibulky a hlízy jakýchkoli květin, které teď zahrádkáři vykopávají a příliš se jim přemnožily. Z toho, co by vyhodili, může být na jaře a v létě příštího roku nádherná výzdoba zoologické zahrady. (d)

Návštěv je pořád dost

S mimořádným zájmem se setkalo otevření další pobočky Ostravského informačního servisu v oblasti Dolní Vítkovice, o kterém jsme již psali. V rámci výuky tu chodí především žáci základních i středních škol, zájem je také ze strany zahraničních návštěvníků. V jiných zemích jsou industriální památky v centru pozornosti a jsou často velmi dobře využívány k nejrůznějším kulturním i sportovním účelům. Není proto divu, že mezi prvními návštěvníky starých vítkovických železáren byli také klienti z Austrálie, prohlédnout si tuto Národní kulturní památku přijeli také pracovníci Českého centra v Madridu se svými hosty. Školní třídy přijíždějí i z mnoha vzdálených měst republiky. Nezapomenou navštívit rovněž vyhlídkovou věž Nové radnice, Hornické muzeum a další turistické cíle. Jen od 24. srpna do 7. října si areál Vítkovic prohlédlo už 2 562 hostů, a to je otevřeno jen o víkendech. Pro větší skupiny lze objednat exkurze i během týdne.Víkendový provoz informačního servisu v Dolní oblasti Vítkovic bude otevřen jen do konce října. (dk)

Titul senior roku získá žena

Dopisy, pohlednice i e-mailové zprávy podpořené hlasy stovek členů seniorských organizací ve městě, ale i hlasy sociálních pracovníků, přátel, dětí a vnuků rozhodly o vítězi ankety s názvem senior roku 2007.

Anketu letos poprvé vyhlásil Poradní sbor seniorů primátora města Ostravy spolu s redakcí měsíčníku Ostravská radnice, aby při příležitosti Mezinárodního dne seniorů upozornil, co všechno byli a jsou schopni pro město a své blízké vykonat lidé, o nichž pro jejich skromnost možná ani nevíme. Pořadí bylo stanoveno součtem hlasů určených jednotlivým seniorům s tím, že byly započítány všechny nominace s datem odeslání nejpozději 20. září 2007.

Nositelkou letošního titulu se ziskem 1. místa stala MUDr. Blanka Malá, 2. brigádní generál Zdeněk Škarvada, 3. Vítězslav Hettenbergr, dalšími významnými seniorskými osobnostmi, které hlasy čtenářů nominovaly do první devítky vážených obyvatel města Ostravy jsou: 4. Barbora Jalůvková, 5. Ing. Lubomír Pásek, 6. Mgr. Šárka Ševčíková, 7. Svatopluk Chodura, 8. Pavel Gomola, 9. Alois Peřík.

Podrobnosti ze slavnostního předání cen i bližší informace o oceněných si budete moci přečíst v příštím čísle Ostravské radnice.

Kromě desítek nominací ostravských seniorů přišel i jeden hlas pro občana Kopřivnice. Za celoživotní práci byl určen předsedovi okresní organizace Svazu nuceně nasazených, kterým je pan Zdeněk Švajgr. Blahopřejeme a nominační dopis posíláme zastupitelům v Kopřivnici. (h)

100 let umělecké školy

V letošním školním roce si hudební škola ve Slezské Ostravě připomene 100. výročí od svého založení profesorem Edvardem Rundem. Její historie je pestrá, plná změn v názvech i nabídce vyučovaných oborů. Působila tu také řada významných uměleckých osobností Ostravska.

V uplynulém školním roce úspěšně školu reprezentovaly komorní soubory a žáci v několika soutěžích. Skvělé trio ve složení Alena Karkošková, Sebastian Urbanec a Daniela Zarodňanská vystoupilo rovněž v pořadu Koncert na kurtech koncem září, který byl v přímém přenosu České televize.

Na oslavu výročí připravuje škola celou řadu koncertů a akcí. Zcela výjimečným byl koncert nejúspěšnějších absolventů školy Martiny Bačové a Jana Martinka s Janáčkovou filharmonií Ostrava v ostravském evangelickém kostele 10. října. I tento kostel slaví - byl otevřen a vysvěcen před sto lety.

Jedním z dalších počinů v rámci oslav je vydání publikace a kompaktního disku s názvem Kdo hraje nezlobí 4, na kterém se představí nejlepší žáci, kteří na škole studují v současnosti. (az)

Nový nadační fond EVRAZ

Na ulici Štramberské v Ostravě-Hulvákách zahájil koncem září činnost Nadační fond Evraz. Cílem fondu je dlouhodobě podporovat rozvoj Moravskoslezského kraje, zejména v sociální a kulturní oblasti, ale také vědy a vzdělávání, sportu, zdravotnictví a v oblasti podnikatelského prostředí. Předsedou správní rady fondu byl zvolen Vladimír Bail, předseda představenstva a generální ředitel společnosti EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, která je i jeho zřizovatelem. Nadační fond bude každým rokem poskytovat dotace do zmíněných oblastí, jen letos například 40 milionů korun. O podmínkách najdou zájemci informace na adrese www.crestcom.cz a krisica@crestcom.cz nebo na tel. čísle 603 543 572. (eš)

Zlaté plakety

Osmdesát dárců krve převzalo 24. září v Nové radnici zlaté plakety MUDr. Jana Janského za 40 bezpříspěvkových odběrů. Mezi oceněnými bylo 16 žen. Tito pravidelní dárci jsou výraznou pomocí pro ostravské nemocnice, jejich řady by se však měly rozšířit, krve není nikdy dost. Slavnostního předávání se zúčastnil primátor Ostravy Petr Kajnar. "Velice si vážím vašeho odhodlání udělat něco pro druhé. Díky lidem jako jste vy má svět hodnotu a smysl," řekl P. Kajnar.

Více aktivit pro městské děti

Městský obvod Ostrava-Jih se v prázdninových měsících zaměřil na omezení kriminality dětí a mládeže. V rámci programu Partnerství 2007, který je financován z rozpočtu města, realizoval obvod dílčí projekt "Veřejná sportoviště". V rámci prevence sociálně-patologických jevů se zaměřil na vznik a rozvoj nových volnočasových aktivit dětí a mládeže, konkrétně bezpečného sportování. Ve spolupráci se základními školami, Policií ČR a Městskou policií Ostrava byl výše jmenovaný projekt realizován na sportovních hřištích při ZŠ A. Kučery v Ostravě-Hrabůvce a ZŠ Jugoslávská v Ostravě-Zábřehu. Veřejnost mohla bezplatně využít těchto areálů za účasti "sportovních asistentů", ZŠ A. Kučery poskytla také dopravní hřiště. Děti a mládež měly ve svém volném čase možnost zapůjčit si dopravní prostředky i sportovní vybavení zdarma. Za účasti oddílu prevence a dohledu Městské policie Ostrava si vyzkoušely jízdu zručnosti, naučily se dopravní předpisy, stali se z nich odborníci na florbal, softbal, ping-pong, střelbu ze vzduchovek a zruční hráči šipek. Bezplatně lze využit školních hřišť ještě do konce října.

Výsledky analýz potvrdily, že nejvíce využívají hodnocené lokality děti a mládež z Dubiny a Zábřehu. V těchto částech je trvale vysoké procento trestných činů, zejména majetkové povahy, a podíl mladistvých pachatelů je značný. V prázdninových měsících se množí stížnosti na chování dětí a mládeže v husté sídlištní zástavbě. V městském obvodu Ostrava-Jih žije přes dvacet tisíc dětí, z toho skoro sedmnáct tisíc ještě nemá patnáct let. Právě na děti a mládež z těchto lokalit byl projekt zaměřen. (hk)

 

zpět na začátek stránky

Strana 12

Premiéry, výstavy i den otevřených dveří v rámci oslav

100 let Divadla Antonína Dvořáka

Mít velké městské divadlo, kvalitní stálou scénu s bohatým repertoárem, je snem mnoha měst. Ostravě se to podařilo už v roce 1907 slavnostní premiérou Schillerova dramatu Wilhelm Tell v nově otevřené budově pod tehdejším názvem Městské divadlo v Moravské Ostravě.

Sto let provozu je nabito nesčetnými událostmi a změnami, kterými divadlo prošlo. Jen název budova změnila pětkrát. První Stadttheater in Mährisch Ostrau se později změnilo na Národní divadlo moravsko-slezské, za okupace na Deutsches Theater in Mährisch Ostrau, od roku 1945 se pak nazývalo Zemským divadlem. Toto pojmenování bylo v roce 1949 změněno na Divadlo Zdeňka Nejedlého a v roce 1990 pak na název Divadlo Antonína Dvořáka, které je dnes s dalším divadlem součástí společnosti Národní divadlo moravsko-slezské.

Příznivci divadelní kultury oslavují s divadlem jeho výročí už od září. Divadlo potěší své návštěvníky mimo jiné 10. listopadu premiérou hry Přelet nad kukaččím hnízdem autorů Kena Kesseyho a Dala Wassermana, později 24. listopadu premiérou baletu Kirilla Molčanova Macbeth. Součástí programu oslav je rovněž Výstava fotografií Ivana Korče v Divadle A. Dvořáka do 25. října. V Divadle J. Myrona běží od 3. října výstava diplomových prací Ateliéru reklamní fotografie FMK Univerzity Tomáše Bati pod názvem "Plyš myslí, že je víc". Don Giovanni ve fotografii je další výstava, tentokrát fotek v galerii Divadla A. Dvořáka od 29. října. V tentýž den zahajuje v Ostravském muzeu výstava pod názvem Divadlo Antonína Dvořáka v proměnách doby a uměleckých souborů 1907-2007, která skvěle mapuje stoletou historii této kulturní instituce. Večer stejného dne připravilo divadlo slavnostní premiéru Mozartovy opery Potrestaný prostopášník aneb Don Giovanni v přebásnění Jarka Nohavici a nastudování opery Národního divadla moravsko-slezského. Obdivovatelé divadelního života mají jedinečnou příležitost navštívit také zákulisí v Den otevřených dveří, kdy si mohou prohlédnout zákulisí včetně osvětlovací režie, šatny, vlásenkárnu, truhlářské a kašérské dílny, sklad kostýmů apod., ale hlavně shlédnout divadlo z jeviště a na okamžik se vcítit do role herců. (ok)

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

v Divadle A. Dvořáka
neděle 21. října 2007
od 10 hodin

Týden veřejných knihoven

Na první říjnový týden se těšili všichni milovníky literatury. Už pojedenácté se uskutečnil celorepublikový Týden knihoven, letos pod heslem "Knihovnická bašta". I tento název v sobě ukrývá skutečnost, že v České republice má kult knihy dlouholetou tradici a čtenářů malých i dospělých jsou statisíce.

Knihovna města Ostravy, která patří k největším v republice a má své pobočky téměř ve všech třiadvaceti městských obvodech, se k akci připojila se zajímavou nabídkou. Například v Porubě se dětští čtenáři mohli setkat se spisovatelkou Petrou Braunovou na besedě o její knize Rošťák Oliver a další práci, v Michálkovicích besedovali s I. Kneblovou o Africe. Součástí akce byly rovněž výstavky, společná čtení, výtvarné dílny, seznamování s elektronickými katalogy a další pozoruhodné programy. (o)

SPORT FOTO 2007 v Ostravě

Výstavu špičkových snímků profesionálních sportovních fotografů SPORT FOTO 2007 uspořádal Český Olympijský výbor spolu s Klubem sportovních novinářů. V Ostravě bude vernisáží otevřena 23. října v 16 hodin ve foyer ostravské Nové radnice. Její součástí je rovněž výstavka prací amatérských fotografů - finalistů soutěže SPORT AMATÉR FOTO 2007. Fotografové i pasivní milovníci fotografií si tu přijdou na své.

Letošní ročník je věnován fotoreportérské legendě Karlu Novákovi. Jeho černobílé fotografie patřily ve své době k světové špičce v oboru a významně se zasloužily o další rozvoj české sportovní a reportážní fotografie. Současnou sportovní fotografii na výstavě zastupují snímky pěti profesionálů - Davida W. Černého, Jana Hroudy, Petra Davida Joska, Pavla Rakušana a Michala Šuly. Jejich prostřednictvím si návštěvníci mohou připomenout vrcholné okamžiky velkých sportovních akcí.

Česká sportovní fotografie patří ke světové špičce. Dovede zachytit emoce a vypětí sportovců a získává tak zajímavé postavení mezi sportem a uměním.

Český olympijský výbor uspořádal soutěž amatérských snímků SPORT AMATÉR FOTO 2007 na internetových stránkách www.olympic.cz letos na jaře. Do soutěže bylo zařazeno téměř osm set fotografií od více než 250 autorů. Počet a kvalita fotografií v této soutěžíi rok od roku roste a potvrzuje, že sportovní foto jako koníček je ve velké oblibě a je díky rychlému vývoji fototechniky stále kvalitnější. Výstava je v radnici otevřena denně do 11. listopadu, vstup zdarma. (ku)

Foto:
Jedním z vystavených snímků je i tento mistrovský záběr Petra Čecha

 

zpět na začátek stránky

Strana 13

Masarykovo náměstí - po stopách historie města

» archiv

1924
K Moravské Ostravě přičleněny obce Hrabůvka, Nová Ves, Zábřeh, Mariánské Hory, Přívoz, Vítkovice

O sloučení některých ostravských obcí ve větší celek se hovořilo již před rokem 1918, kdy o spojení jednala neúspěšně tři velká města - Přívoz, Moravská Ostrava a Vítkovice. Po roce 1918 ožil projekt Velké Ostravy ve větším rozsahu - uvažovalo se ještě o připojení Mariánských Hor, Nové Vsi, Zábřehu, Hrabůvky, Svinova, Hrušova, Muglinova, Slezské Ostravy, Michálkovic, Kunčiček, Kunčic a Radvanic. Jednalo se však o obce jak moravské, tak i slezské, a tehdejší historické země Morava a Slezsko se nebyly schopny dohodnout, které z nich by měl tak ekonomicky silný a daňově výnosný celek připadnout. V roce 1924 nakonec Velká Ostrava vznikla, ovšem v mnohem skromnější podobě; sloučeno bylo jen sedm moravských obcí a tento celek nesl i nadále jméno nejlidnatější z nich - Moravská Ostrava.

1930
Otevřeno nové moderní správní centrum - Nová radnice - podle architektonického návrhu Vladimíra Fischera, Františka Koláře a Jana Rubého

Nové velkoměsto se již nemohlo spokojit jen se zchátralou radniční budovou na Masarykově náměstí. Několikanásobně větší městský úřad měl své referáty rozptýleny po celém městě a ani zastupitelé Velké Ostravy se nyní nevešli do staré zasedací síně. Kromě toho se připravovalo tzv. župní zřízení a jedna z žup (jakási obdoba dnešních krajů) měla být i na Ostravsku. Zda bude mít sídlo v Opavě nebo v Moravské Ostravě bylo do značné míry závislé na tom, které z měst poskytne dostatečně velkou budovu pro župní úřady. Tehdejší moravskoostravský starosta Jan Prokeš proto myšlenku výstavby nové radnice energicky prosadil bez ohledu na vysoké náklady, které nakonec dosáhly tehdy astronomické sumy 60 miliónů korun. V letech 1925-1930 vyrostla na křižovatce dnešních ulic Sokolské a 30. dubna největší radniční budova v tehdejší Československé (a ostatně dodnes i v České) republice. Svého slavnostního otevření se dočkala 28. října 1930.

1941
K Moravské Ostravě přičleněny obce Hrabová, Nová Bělá, Stará Bělá, Výškovice, Hrušov, Heřmanice, Michálkovice, Kunčice, Kunčičky, Muglinov, Radvanice, Slezská Ostrava

V plánech nacistů hrála Moravská Ostrava důležitou roli; měla se stát nejen průmyslovým, ale i správním střediskem a klíčovým komunikačním uzlem celého ostravsko-karvinského revíru, skutečnou "bránou" německé střední Evropy. Důležitým krokem na cestě k realizaci těchto záměrů bylo mimo jiné i připojení dalších čtyř moravských a osmi slezských obcí, které pro Moravskou Ostravu představovaly přirozené zázemí a byly k ní již v mnoha ohledech těsně připoutány. Na straně jedné tak byl v podstatě uskutečněn plán Velké Ostravy z 20. let; na straně druhé však rok 1941 znamenal i odstranění samospráv těchto doposud převážně českých obcí a jejich přímé převedení pod pravomoc německého vládního komisaře. V podmínkách okupace to byl také první krok na cestě k jejich úplné germanizaci.

1946
Název města upraven z původního Moravská Ostrava na Ostrava

Po osvobození Československé republiky nebylo ještě několik měsíců jasno, zda připojení dalších obcí v roce 1941 může být považováno za trvale platné, když tento akt byl koneckonců učiněn násilně nacistickou okupační správou. V řadě takto přičleněných obcí se díky tomu ozývalo i volání po znovuzískání samostatnosti. Až 27. října 1945 byl stávající stav potvrzen dekretem prezidenta republiky č. 121/1945 Sb. Vzhledem k trvalému začlenění slezských obcí dosavadní úřední název města přestal vystihovat jeho skutečný územní rozsah, a proto byl na základě výnosu ministerstva vnitra z 28. 6. 1946 změněn na Ostrava, zatímco název Moravská Ostrava zůstal zachován pouze jako pojmenování jedné její městské části.

1954
Z města vyčleněny obce Nová Bělá, Stará Bělá, Výškovice

1957
K městu připojeny obce Poruba, Pustkovec, Svinov, Třebovice, vyčleněna Hrabová

Vyčlenění Výškovic, Staré a Nové Bělé a o tři roky později i Hrabové z územního obvodu města Ostravy bylo opodstatněno především tím, že tyto obce si dosud zachovávaly převážně venkovský charakter a potýkaly se tedy s jinými problémy než zbylé městské části. Proto se měly stát součástí vnějšího a odděleně řízeného zázemí města - okresu Ostrava-venkov. Naproti tomu rovněž dosud zemědělské obce Poruba a Pustkovec byly předurčeny k rozsáhlé bytové a občanské výstavbě. Díky tomu došlo v roce 1954 nejprve k jejich připojení k okresu a v roce 1957 spolu s Třebovicemi a Svinovem i k městu Ostravě, aby na jejich území mohla vyrůst nová městská čtvrť.

1960
K městu připojeny obce Bartovice, Hrabová, Martinov

V rámci velké územně správní reformy v roce 1960 byl však teprve o tři roky dříve zřízený okres Ostrava-venkov opět zrušen. Většina jeho obcí byla rozdělena mezi sousední okresy, přímo k městu Ostravě se vrátila opět Hrabová, z důvodu větší spádovosti k Ostravě přibyly také Bartovice a Martinov, kde již byla zahájena výstavba masokombinátu a dalších potravinářských závodů.

Foto:
Sál zastupitelstva v Nové radnici v roce 1930

 

zpět na začátek stránky

Strana 14

Doprava má nové milionáře

V sále Ústředních dílen Dopravního podniku Ostrava a. s. se v pondělí 24. září uskutečnilo slavnostní předávání diplomů, pamětních odznaků a finančních odměn pro řidiče tramvají, autobusů a trolejbusů, kteří při výkonu svého povolání dosáhli jednoho z limitů kilometrů ujetých bez dopravní nehody z vlastní viny.

Tradice odměňování řidičů za jízdu bez nehod byla v ostravském dopravním podniku obnovena po deseti letech na jaře roku 2005. Letos bylo vyhodnoceno celkem 233 řidičů v pěti kategoriích od 250 tisíc do 1,5 mil. ujetých kilometrů bez nehody. Nejvíce řidičů dosáhlo na nejnižší limit 250 tis. km bez nehody, přičemž tato kategorie byla letos hodnocena poprvé. Kategorie 1,5 milionu kilometrů bez nehody pak byla zastoupena pouze jedním řidičem - panem Jaroslavem Klechem, kterému se tohoto úctyhodného výkonu podařilo dosáhnout po 33 letech práce za volantem autobusu. Slavnostního předávání ocenění pro řidiče v kategoriích od 500 tis. do 1, 5 mil. km se zúčastnili náměstek primátora města Ostravy Vojtěch Mynář, předseda komise dopravy Rady města Ostravy Jiří Hařovský, vedoucí odboru dopravy ostravského magistrátu Jiří Tichý, vedoucí odboru dopravně-správních činností ostravského magistrátu Dalibor Mozdřeň, vedoucí oddělení dopravních nehod ostravského dopravního inspektorátu npor. Petr Zicháček a zástupci Dopravního podniku Ostrava a. s. v čele s ředitelem společnosti Františkem Vaštíkem. (ma)

Nová laboratoř pro rozbory vody

Centrální vodohospodářská laboratoř společnosti SmVak-inženýring zahájila 13. září provoz v nové budově. Slavnostního otevření se zúčastnil náměstek primátora Zdeněk Trejbal.

"Laboratoř je nyní plně akreditována podle předpisů Evropské unie, takže může vydávat oficiální odborné posudky pro úřady," uvedl generální ředitel společnosti SmVak-inženýring Stanislav Dolínek. Dodal, že nové prostory umožní postupnou obnovu jednotlivých přístrojů a technologií. Pracoviště je zaměřeno na analýzu pitné, povrchové, podzemní a odpadní vody, rozbory vodárenských a čistírenských kalů a nevzorkování vod. Druhá část firmy, která se zabývá inženýrskou činností, plánuje další rozšíření svých aktivit. "V budoucnosti bychom se chtěli zaměřit více na komplexní realizaci vodohospodářských staveb od projektu až po kolaudaci," dodal S. Dolínek.

Změny ve společnosti SmVak-inženýring, s. r. o., souvisejí především s jejím převedením pod španělskou firmu Aqualia Gestión Integral Del Agua z holdingu Grupo FCC a novým názvem Agualia infraestructuras inženýring. Podle S. Dolínka jde o logický vývoj, který zjednoduší strukturu společnosti. Inženýring nyní bude přímo ovládat španělská firma Aqualia infraestructuras, která se na jihu Evropy věnuje podobným aktivitám jako její nová česká dceřiná společnost. (sv)

50 let Evropské unie

Na půdě Dopravního podniku Ostrava byl 1. října zahájen projekt "Evropská unie slaví 50 let - 50 let na cestě s Evropskou unií". Mezi pozvanými hosty se objevil také místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky PhDr. Lubomír Zaorálek a náměstek primátora Statutárního města Ostravy Vojtěch Mynář. Podobné akce se uskutečnily v mnoha jiných českých městech.

Symbolickým zahájením oslav se stala první jízda nového článkového trolejbusu po městě. Náhodní cestující na lince i na zastávkách byli obdarováni dárky. Reklamní trolejbus k 50. výročí založení Evropské unie jezdí Ostravou po celý říjen. (ma)

Otevřeli školicí středisko

Na ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava bylo 26. září slavnostně otevřeno nové autorizované školicí středisko Sun Microsystems. Vysoká škola báňská tak může provozovat a především certifikovat vybrané vzdělávací aktivity jako obdobná střediska po celém světě.

Středisko je vybaveno dvaceti výkonnými pracovními stanicemi Sun Ultra 40 a je koncipováno jako multiplatformní učebna s výkonnou technikou zaměřená na výuku specializovaných předmětů.

Projekt byl financován s výraznou podporou získaných z fondu rozvoje vysokých škol a jeho hlavním cílem je především zásadní zkvalitnění výukového procesu, přímo podporuje rovněž uplatnitelnost absolventů na trhu práce. Středisko bude vychovávat špičkové certifikované odborníky v oblasti technologií programovacího jazyka Java, připravovat na certifikaci pedagogické pracovníky střediska, povede také výukový proces v duchu materiálů Sun Microsystems. Studenti tu mohou tvořit semestrální projekty, diplomové a další práce.

Tato aktivita je součástí participace VŠB-TU na celosvětovém programu daného systému. (rk)

FBI slaví pětileté výročí

Nejmladší fakulta VŠB­?TUO - Fakulta bezpečnostního inženýrství (FBI) oslavuje pět let svého trvání. Je nejmladší fakultou univerzity a byla zřízena na základě rozhodnutí Akademického senátu VŠB-TUO 1. srpna 2002. Statutární město Ostrava nabídlo tehdy univerzitě umístit fakultu v areálu ZŠ v Ostravě-Výškovicích na Lumírově ulici. Prostory byly zdařile rekonstruovány pro potřeby provozu fakulty, která tak získala rozsáhlou posluchárnu, tělocvičnu i na přípravu studentů požárního oboru, laboratoř stavebních hmot, laboratoř protivýbuchové prevence a celou řadu dalších specializovaných laboratoří, které dnes slouží studentům. (v)

Útulek v Ostravě-Třebovicích nabízí do dobrých rukou

Adresa: Provozní 4, 722 00 Ostrava-Třebovice 596 967 288, www.mpostrava.cz

 

1. Pelíšek

- šestiletý pejsek, kříženec malého vzrůstu. Byl nalezen před rokem v Ostravě-Přívoz, kde zmateně pobíhal a zoufale hledal svého pána. Je to pejsek vhodný ke starším lidem, do bytu i na zahrádku. Bude dobrým společníkem.

2. Betynka

- pět a půl roku stará fenka středního vzrůstu, v útulku od ledna. Nalezena v Ostravě-Třebovicích na ulici Provozní, kde po delším bloudění vběhla do brány útulku. Ráda by našla nový domov u starších lidí nebo v rodině s odrostlými dětmi. Hodná, mazlivá, kastrovaná.

3. Diego

- šestiletý pes, kříženec středního vzrůstu, zajímavého a jedinečného vzhledu. Nalezen na Slezské Ostravě na ulici Najmanské, kde byl delší dobu přivázán u sloupu. Měl kožený obojek a plátěné vodítko. Pes vhodný na zahradu k domku, který dobře ohlídá.

4. Zrzek

- jeden a půl roku, kříženec většího vzrůstu. V útulku od konce března letošního roku. Nalezen v Ostravě-Petřkovicích, kde pobíhal v rušném dopravním provozu. Temperamentní pes, potřebuje hodně pohybu, vhodný ke sportovně založeným lidem nebo na zahradu, může bydlet v boudě.

 

zpět na začátek stránky

Strana 15

Poděkování reprezentantům

"Úplně nejnáročnější bylo sehnat od sponzorů tři miliony korun, aby se mohla celá akce uskutečnit. Nikdo si nedokáže představit, jak moc jsem se naběhal," reagoval s úsměvem Leopold Sulovský, horolezec a šéf expedice Czech Mountaineering expedition K2 Ostrava 2007 na otázku, který úsek výpravy byl nejtěžší. Sulovský si pro cestu na jeden z nejobávanějších vrcholů světa K2 v pohoří Karakorum na hranicích Pakistánu a Číny vybral osm kolegů a jeden z nich - Libor Uher, byl úspěšný a osmitisícovku zdolal.

Vyhrávat nadále chtějí i mladé atletky Kateřina Cachová a Nikol Ogrodníková. Našlápnuto k dalším úspěchům mají - v létě Kateřina vybojovala titul mistryně světa v sedmiboji atletů do 17 let, Nikol skončila sedmá. Obě jsou zařazeny do Centra individuálních sportů, na jehož provoz přispívá město Ostrava.

S Leopoldem Sulovským a zároveň s atletkami Kateřinou Cachovou a Nikol Ogrodníkovou se setkali primátor Ostravy Petr Kajnar a jeho náměstek Lubomír Pospíšil, aby jim poděkovali za reprezentaci Ostravy. (b)

» stručně ze sportu

GYMNASTIKA V ČEZ ARÉNĚ.

Světový pohár v gymnastice Grand Prix Ostrava 2007 se uskutečnil od 13. do 15. září. Přilákal do Ostravy reprezentanty z 15 zemí. Mezi účastníky nechyběli ani medailisté z MS a ME, například mistr světa 2005 a mistr Evropy 2007 na bradlech Mitja Petkovšek za Slovinska. "V Ostravě má gymnastika tradici, dvakrát jsme ž pořádali i Evropský pohár," řekl ředitel závodu Jindřich Kudílek. Organizátoři věří, že se závodem Světového poháru podaří obnovit tradici každoročního pořádání mezinárodní soutěže ve sportovní gymnastice. Ta by mohla vyústit v Mistrovství Evropy nebo světa ve sportovní gymnastice v Ostravě. (r)

PRIMÁTOR CUP.

Typické podzimní počasí provázelo v sobotu 6. října v šilheřovickém zámeckém parku další ročník Primátor Cup v golfu. Více než padesát hráčů rozdělených do družstev absolvovalo místní osmnácti jamkové hřiště a potýkalo se s nástrahami promočeného trávníku, další účastníci turnaje pak svou obratnost zkoušeli na cvičné louce.

Vítězem se nakonec stala trojice Pavel a Jan Vidurovi a Jan Polášek, která pohár převzala od primátora Petra Kajnara.

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ.

Milovníci piruet a pohybu na ledě se dočkali. Od 28. září se na zimním stadionu SAREZA v Ostravě-Porubě bruslí v podvečerních hodinách ve středy, soboty a neděle. Páteční večery jsou vyhrazeny pravidelným diskotékám na ledě s moderátorem Jiřím Hynerem. Za akci pouze pro děti je považován program Učíme se bruslit, který je zaměřen především na nejmenší děti v doprovodu rodičů. Při bruslení pro veřejnost je plocha rozdělena lanem na část pro začínající a druhou část pro zkušenější bruslaře. (sr)

ZNÁTE BAŇKOVOU MASÁŽ?

Porubský krytý bazén společnosti SAREZA nabízí od 1. října zcela novou službu - baňkové masáže. Jde o zajímavou metodu pro zmírnění a odstranění bolestí páteře a pohybového aparátu. Baňky různých velikostí jsou přikládány na tělo, díky podtlaku se přisají, dané místo se silněji prokrví a z těla se tak odsávají škodlivé látky. Účinek baněk je všeobecný - zlepšují krevní oběh a funkci autonomního nervového systému, a místní - odstraňují bolesti a uvolňují svaly. Baňky lze také kombinovat s částečnou klasickou masáží. Objednat se lze na čísle 596 918 566. (sr)

 

Francouzský podzim v Ostravě

Francouzský podzim v Ostravě 2007 je pořádán organizací Alliance Française již po šestnácté. Letos se koná od 16. října do 1. listopadu. Tento festival je příležitostí poznávat v průběhu tří týdnů různorodé aspekty soudobé francouzské kultury - prostřednictvím pestré nabídky v podobě přednášek, výstav, koncertů, filmů či divadelních představení. Nejvýznamnější letošní událostí festivalu bylo oficiální zahájení spojené se slavnostním otevřením nových prostor Alliance za přítomnosti velvyslance Francie v České republice.

Alliance Française Ostrava vznikla v roce 1991 jako nezisková organizace, která byla založena s cílem šířit francouzský jazyk a frankofonní kulturu. Proto také probíhají v Alliance jazykové kurzy francouzštiny různých úrovní, veřejnosti je tu k dispozici mediatéka (knihy, časopisy, DVD, CD, internet). Další náplní činnosti Alliance Française Ostrava je pravidelné pořádání různorodých kulturních událostí v průběhu roku, mezi které patří i současný festival Francouzský podzim v Ostravě. Nabídku programu festivalu lze nalézt na adrese www.ostravainfo.cz. (s)

Geoinformatika pro všechny

Zajímavé geoinformační projekty a aplikace mohou všichni zájemci shlédnout u příležitosti Mezinárodního dne GIS 15. listopadu od 16.30 hodin v sále NA2 v bezbariérové budově auly VŠB-TU Ostrava. Na své si tu přijdou i nadšenci navigačního systému GPS, všechno lze vyzkoušet. Součástí bude i vyhodnocení soutěže posterů zachycující trasy výletů jak byly v létě zaznamenány GPS přístroji. (tu)

Nové reprezentativní publikace

Blíží se vánoce a kniha jako dárek potěší snad každého. Některé ze současně vydávaných titulů se týkají i Ostravy.

Opakované vydání reprezentativní barevné publikace "Ostrava" provede čtenáře moravskoslezskou metropolí, ukáže její architektonické skvosty, ale upozorní také na zvláštnosti a zajímavosti pro toto město typické, inspiruje k jeho navštívení. Poutavé fotografie jsou z dílny známého fotografa Františka Řezníčka, který bohužel tragicky zemřel letos v létě. Resumé a popisky k fotografiím jsou zároveň v jazyce anglickém, německém, ruském a polském.

Součástí edice vydavatelství Repronis je také chystaná publikace "Střípky Moravy a Slezska", kde autorem fotografií je opět František Řezníček. Jeho snímky doprovázejí poeticky laděné texty redaktora a dramaturga ČT Ostrava Jaromíra Šlosara. Formát, vazba, rozsah, materiál, barevnost i jazykové mutace jsou jednotné s publikací Ostrava.

Novodobé pojetí knihy "Za­pomenutá Ostrava" novináře a rozhlasového publicisty Josefa Filgase s dokumentárními fotografiemi a dosud nezveřejněnými fejetony mapuje období první republiky v Ostravě. Autorem úvodu je režisér Radovan Lipus, který tu říká: "Lze zapomenout na mnohé. A po právu. Ne však na Filgasovu Zapomenutou Ostravu".

"Ostravsky slovnik" Dalibora Záruby vychází především z dobových výrazů užitých v knize Zapomenutá Ostrava. Je doplněn historickými i současnými fotografiemi míst, která popisuje. Slovník připomíná jazyk předchozích generací a dodnes dokresluje jedinečný kolorit Ostravska.

K 70. výročí úmrtí T. G. Masaryka vydala další publikaci edice Ostra­vica. Pomníky a busty tohoto státníka vyzdvihovaného i zatracovaného jsou ve třinácti městských obvodech Ostravy. Všechny mají pozoruhodnou historii. (o)

Velká cena Ostravy v boxu

Náměstek primátora Vojtěch Mynář přijal v pátek 21. září účastníky Velké ceny města Ostravy v boxu. Mezi pozvanými byli organizátoři, vedoucí jednotlivých výprav a rozhodčí. První medaili třicátého šestého ročníku, nad kterým převzal záštitu primátor Ostravy Petr Kajnar, převzal náměstek primátora Vojtěch Mynář. "Ostrava se za posledních deset let radikálně změnila, omezili jsme těžký průmysl ve městě, věnujeme se ekologii a sportu," řekl V. Mynář. "Přeji vám hezké zážitky v Ostravě, spokojenost se službami, výhry vašim boxerům a my se samozřejmě budeme snažit, aby naši borci ty vaše porazili, a to ve všech kategoriích," dodal Vojtěch Mynář. "Děkujeme městu za nadstandardní podporu a zveme vás na box do haly. Uvidíte boje na špičkové úrovni," řekl prezident České boxerské asociace Daneš Zátorský. Největšího mezinárodního boxerského turnaje v České republice se účastnili sportovci z Česka, Kuby, Ruska, Polska, Maďarska, Slovenska, Itálie, Mongolska a dalších zemí.

 

zpět na začátek stránky

Strana 16

Spectaculo Interesse

» fototéma

Světového věhlasu dosahuje ostravský mezinárodní loutkářský festival Spectaculo Interesse, kterému prostory divadla loutek i ulice nabízí k hostování město na přelomu září a října každý lichý rok. Letošní 7. ročník přivedl do Ostravy špičkové soubory z Polska, Rakouska, Slovenska, Maďarska, Brazílie, Nizozemska, Francie a Izraele, nechybělo šest divadelních ansámblů českých. Urputné klání na poli dramaturgickém, výtvarném i hereckém oživilo od 30. září do 5. října scénu Divadla loutek Ostrava i městské ulice. Město Ostrava festival významně podporuje.

Pětičlenná porota expertů udělila hlavní cenu, finanční odměnu, divadlu Drak z Hradce Králové za inscenaci Jak si hrají tatínkové, francouzská loutkářka Colette Garriganová si odnesla ocenění za mimořádně zdařilý přepis Sněhurky do moderního divadelního jazyka. Cenu za kolektivní práci obdrželo plzeňské divadlo Alfa za představení Tři mušketýři. Divadlu loutek Ostrava připadla cena za skvělé režijní a dramaturgické zpracování inscenace Z deniku Ostravaka. Cenu za nejlepší herecký výkon si zasloužil Neville Tranter za představení Vampýr a diváci své ocenění udělili loutkáři, choreografovi a tanečníkovi Eduardu de Paiva Souza v představení Jitřenka. (k)