Prosinec 2013

Prosincové vydání měsíčníku Ostravské radnice

titulka

 

 

 

 

Ostravskou radnici si můžete stáhnout ve formátu pdf.


 Strana 1

Uvnitř listu

2 Centrum Vítkovic prohlédlo

3 S Daliborem Madejem o ovzduší

5 Od ledna nové tarify v MHD

7 Zásahy pro hezčí město

12 Seniorka roku Věra Heroldová

15 MS ve florbalu žen


 událost

Po vernisáži výstavy Davida Michalka a Miloše Šejna v aule Gong

Premiéra Galerie města Ostravy

V multifunkční aule Gong se 27. listopadu uskutečnila první vernisáž v Galerii města Ostravy, a to výstavy Davida Michalka z děl Slow dancing a Figure Studies s fotografiemi a kresbami Miloše Šejna pod názvem Vznášení a padání. Výstava potrvá do 4. ledna.

Díla obou autorů ve dvoraně a hlavním výstavním sále Gongu představují svébytné přístupy. Návštěvníci jsou vesměs překvapeni rozměry a kvalitou pohyblivých fotografií. Páteř projektu tvoří Michalkovy monumentální videoinstalace ze série figurálních a pohybových studií a fotografie a kresby českého umělce Miloše Šejna. Autorem koncepce výstavy je respektovaný historik umění a kurátor Ladislav Kesner, který se dlouhodobě zajímá o neurovědy, vizuální komunikace a umění.

Význam pozoruhodné výstavy na vernisáži zhodnotil primátor Ostravy Petr Kajnar jako dobrý a kvalitní počin pro start nové městské galerie. „Ostravané vědí, jak velká a pestrá je kulturní aktivita v našem městě. Lidé, kteří přicházejí odjinud, bývají hodně překvapeni. Přesto Ostrava dostává na kulturu velmi nízké dotace ve srovnání s  jinými městy. Ale umíme si poradit, což dokazuje dlouholetá existence nejrůznějších festivalů a kvalitních divadelních souborů, většinou s mezinárodním přesahem," dodal primátor Kajnar.

Americký výtvarník českého původu David Michalek (1967) se původně věnoval komerční fotografii. Po vydání několika fotografických cyklů si Michalek vybral jako své médium videoinstalaci. Miloš Šejn (1947) pracuje v oblastech vizuálního umění, performance, organizuje workshopy jako je Bohemiae Rosa. Ve svých dílech, která mají podobu dotykových kreseb, procesuálních svitků, autorských knih, ale také tělového a zemního umění, performance, videoartu a poezie, zachycuje a vyjadřuje prožitky provázející jeho komunikaci s přírodou a krajinou.

„Ostravě chybí lokální platforma místního umění," řekl v listopadu představený, nově jmenovaný ředitel Galerie města Ostravy Marek Pokorný novinářům. Oceňuje snahu vedení města vybudovat galerii, která pomůže stmelit uměleckou scénu ve městě. Podle náměstkyně primátora Simony Piperkové, která byla členkou výběrové komise, je dobré, že se Ostravě podařilo najít člověka s bohatými zkušenostmi a četnými vazbami na umělecký svět.

Marek Pokorný (1963) má za sebou pestrou paletu působení v kultuře, ať už v tisku, na vysokých školách nebo přímo v kulturních institucích. Jako kurátor mnoha výstav, člen uměleckých či dramaturgických rad, soutěžních porot, mj. také člen Rady pro umění ministra kultury ČR (2008–2001) nebo Poradního sboru generálního ředitele českého pavilonu na Expo 2010 v Šanghaji. Osm let byl ředitelem Moravské galerie v Brně (do r. 2012).

Podle M. Pokorného by městská galerie měla v Ostravě dosáhnout takové úrovně, aby její jméno rezonovalo po celém Česku. Navržené výstavní prostory v aule Gong a Trojhalí na Karolině chce pojmout jako plato nabízející nejen výstavy, ale také performance či doprovodné besedy s umělci, preferuje pestrost aktivit. Není vyloučeno, že aktivity galerie mohou sáhnout i po jiných prostorách ve městě. Za první krok považuje přípravu vizuálního designu Gongu a Trojhalí.            (g)

Foto: Díla výtvarníků Davida Michalka a Miloše Šejna přilákala na úvodní výstavu do Galerie města Ostravy mnoho ctitelů moderního umění z řad mladé generace.

senior roku

Vavříny pro operní pěvkyni

Vítězkou sedmého ročníku ankety Senior roku, kterou pořádá město Ostrava, byla 19. listopadu v divadle loutek vyhlášena operní a koncertní pěvkyně Věra Heroldová. Odborná komise měla těžkou úlohu, když vybírala z téměř tří desítek aktivních osobností starších 65 let navržených seniorskými organizacemi, společnostmi a jednotlivci.

Úžasně vitální Věra Heroldová se stala sólistkou opery Národního divadla moravskoslezského v roce 1944. Letos 92letá sopranistka stále sleduje představení domovské scény, účastní se kulturního a společenského života, je uznávanou osobností českého divadla. Dalšími lau­reáty letošní ankety Senior roku se stali: Václav Dobřanský (70), stavební inženýr a dlouholetý tělovýchovný funkcionář.

Jaroslav Semecký (78), báňský záchranář, redaktor a fotoreportér Horníka, novin Radvanic a Bartovic. Antonín Šimela (73), osvětlovač a herec Divadla loutek Ostrava. Zdeňka Šupíková (80), propagátorka kondičního cvičení seniorů a zdravotně postižených. Radim Ulmann (85), uznávaný architekt a designér, který se proslavil návrhy interiérů divadel a koncertních síní.

Svým následovníkům přišli blahopřát někteří z dřívějších vítězů ankety bývalý polanský kronikář Jaroslav Král, herec Luděk Eliáš, hudebník Jan Hališka, stejně jako náměstek primátora Martin Štěpánek nebo předseda sociální komise rady města Lubomír Pospíšil.

Společně s anketou byly vyhlášeny výsledky žákovské literární soutěže na téma Mezigenerační dialog. Z každé školy byly vybrány nejzajímavější práce, jejich autoři byli oceněni pamětními listy a reklamními předměty města.                (vi)

Foto: Ostravští senioři roku (zleva): Jaroslav Semecký, Věra Heroldová, Antonín Šimela, Zdeňka Šupíková, Václav Dobřanský a Radim Ulmann.

Máme evropský titul i vlajku

Delegace města Ostravy převzala 6. listopadu v budově Evropského parlamentu v Bruselu vlajku Evropského města sportu 2014.

Na Gala večeru pořádaném Asociací evropských měst sportu (ACES) při Evropské komisi patřila Ostrava, pořadatel atletické Zlaté tretry a dalších významných sportovních akcí, mezi nejznámější města. Ne náhodou byla členkou ostravské výpravy atletická vicemistryně světa Taťána Netoličková. V kategorii Cities stejně jako Ostrava uspěly italská města Ascoli, Brindisi, Cesena, španělské Cordoba, Logroňo, Santander, bulharský Plovdiv, portugalská Maia, rumunská Constanza. Celkem v Bruselu vybrali osmnáct měst, mezi čtrnáct menších v kategorii Town se prosadil náš Nymburk.

„Zisk titulu je oceněním naší dlouholeté podpory vrcholového i amatérského sportu, investic do výstavby a modernizací sportovišť. Zavazuje nás k podpoře pravidelných pohybových aktivit veřejnosti, zejména mládeže," dodal náměstek primátora Martin Štěpánek.                 (vi)

Foto: Delegace města Ostravy v Bruselu po převzetí vlajky Evropského města sportu 2014


 Strana 2

V evropské nabídce

Díky spolupráci s centrálou cestovního ruchu Czech Tourism se Ostrava prosadila na stránky organizace European Best Destination (EBD). Na největším internetovém portále se zaměřením na evropský cestovní ruch se město prezentuje turistům a potencionálním návštěvníkům jako moderní metropole nabízející příležitosti k poučení, zábavě, rekreaci. Jak stránky EBD lákají do Ostravy a našeho regionu návštěvníky, můžete posoudit na www.europeanbestdestinations.org/destinations/ostrava/       (av)

o čem se mluví

K rekonstrukci městského stadionu

V květnu skončila první etapa rekonstrukce městského stadionu ve Vítkovicích, jejímž symbolem je nová krytá tribuna, nové jsou vstupy a turnikety pro diváky, tartanová dráha, travnatá hrací plocha a další objekty. Druhá etapa rekonstrukce městského stadionu měla začít letos na podzim.

Podle předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti Vítkovice Aréna Kamila Vrubla práce nezačaly vzhledem k průtahům v zadávacím řízení, které stále probíhá. „Předpokládáme, že stavební práce by mohly začít počátkem února příštího roku. Stadion by měl být kompletně zrekonstruován do poloviny května 2015. Do Zlaté tretry, která se uskuteční 17. června 2014, mají být provedeny některé úpravy hlavní západní tribuny a zahájeny práce na pilotáži tribun na kratších stranách stadionu. Předpokládáme, že pro Tretru 2014 budou v místě budoucí severní a jižní tribuny opět postaveny mobilní tribuny tak, jak tomu bylo letos," konstatoval Kamil Vrubl.     (vi)

proměny města

Náměstí je budoucností Vítkovic

Rok trvající rekonstrukce náměstí Jiřího z Poděbrad ve Vítkovicích skončila. První prosincové pondělí byla dokončená stavba za účasti náměstků primátora Jiřího Hrabiny, Martin Štěpánka a dalších hostů předána do užívání.

Projekt, součást Integrovaného plánu rozvoje města „Budoucnost Vítkovic", stál město Ostravu 56 mil. Kč včetně DPH, z 85 % je spolufinancován z Integrovaného operačního programu EU. Náměstí má nový povrch, lavičky, osvětlení,parkovací stání bez poplatku, stromy, zeleň, opraveny jsou přilehlé komunikace, mezi ulicemi Šalounovou a Erbenovou vyrostlo dětské hřiště. Revitalizace se dotkla plochy téměř 30 tis. m2. Podle starosty Vítkovic Petra Dlabala by se náměstí mělo v dalších letech stát nejen oázou klidu, ale také místem pro konání různých akcí v rámci obvodu.    (vi)

aktuálně

Spořitelna míří na Karolinu

Administrativní objekt Nová Karolina Park, kterou postavily společnosti Passerinvest Group, GEMO a Multi Development CR, se na jaře zaplní. Nájemní smlouvu podepsala Česká spořitelna, která se do čtvrti Nová Karolina přestěhuje z nedalekého náměstí E. Beneše. Z kancelářské plochy téměř 25 tisíc m2 nového kancelářského objektu zabere spořitelna 3 600 m2 v přízemí a prvním podlaží.     (g)

Generál Škarvada má pamětní desku

Na ZŠ Porubská 831, nesoucí jméno brigádního generála Zdeňka Škarvady, byla 13. 11. odhalena pamětní deska připomínající osobnost pilota 310. čs. stíhací perutě britské Royal Air Force, který letos v květnu zemřel ve věku 95 let. Za účasti představitelů města, obvodu Poruba, válečných veteránů, žáků a učitelů desku odhalila vdova po generálovi paní Ivana Škarvadová. Umělecké dílo evokující povrch letadla vzniklo v dílně sochařky Bronislavy Bakule Malé.        (mo)

Jdeme za čtenáři

Od prosince jsou instalovány nové informační stojany KE ČTENÍ!!! města Ostravy. Najdete je ve středisku informačních služeb v přízemí Nové radnice, v obou vrátnicích budovy na Prokešově náměstí a také u eskalátorů z podzemních garáží obchodního centra Futurum na Novinářské ulici. Čtenářům nabízejí měsíčník Ostravská radnice, časopis Ostrava Metropolitan Magazine a další tiskoviny vydávané statutárním městem Ostrava.          (vi)

Zastupitelstvo města

Zastupitelé města Ostravy se k 29. zasedání sejdou ve středu 11. prosince. V Nové radnici začne v 9 hodin. Průběh jednání mohou občané sledovat z míst vyhrazených na galerii pro veřejnost.                (r)


 Strana 3

rozhovor

S náměstkem primátora Daliborem Madejem o životním prostředí a elektronických službách

Kvalitu ovzduší změří balón

l Pane náměstku, v ostravských ulicích se po loňské premiéře znovu objevil měřicí vůz kvality ovzduší. Co aktuálně sleduje?

„Měření imisních koncentrací ovzduší pomocí mobilního měřicího vozu bylo poprvé použito v topné sezoně od října 2012 do dubna letošního roku, a to na šesti místech, která byla rovnoměrně rozložena po celé ploše městského obvodu Radvanice a Bartovice. Chtěli jsme, aby vybraná místa nekopírovala umístění současných automatických měřicích stanic, které se zde nacházejí. Měřili jsme základní znečišťující látky, zejména sledované částice prachu, meteorologické veličiny a také specifické látky v podobě polyaromatických uhlovodíků. Naměřené hodnoty pak zpracovali odborníci."

l Jaké jsou závěry minulého měření?

„Z výsledků naměřených mobilním vozem bylo patrné, že plošné znečištění je mixem všech zdrojů a například lokální topeniště mají přímo zásadní význam. Při smogové situaci je kvalita ovzduší v celé Ostravě obdobná. Další měření probíhala v lokalitě Přívoz, kde bylo přidáno ještě měření benzenu. Ukázalo se, že v blízkosti této lokality se nacházejí významné emisní zdroje benzenu. Tato problematika bude předmětem dalších měření."

l Jak budou nová měření vypadat?

„V současné topné sezoně, ale i v letních měsících příštího roku bude měřicího vozu využito právě k měření koncentrací benzenu v Přívoze, a to na šesti měřících místech, nejen v okolí zdrojů emisí benzenu, ale také v areálech zdrojů. Kromě toho bude prováděno měření stejných veličin jako v minulé topné sezoně, tentokrát v lokalitě Moravská Ostrava, a to na jedenácti měřicích místech. Cílem měření bude navíc také popsat vliv dopravy na kvalitu ovzduší. Proto mezi měřenými místy jsou i tři frekventované křižovatky (Vřesinská-17. listopadu, Opavská-17. listopadu a Hlavní třída-Porubská). Měření vlivu dopravy se provede i mimo topnou sezonu, aby se srovnaly situace bez vlivu lokálních topenišť. Stejně jako v minulém období je samozřejmě možné naměřená data sledovat na www.dychamproostravu.cz."

l Ovzduší má nyní mapovat i speciální balón.

„Cílem těchto měření je zjistit výškové rozložení koncentrací prachu PM10 nad Ostravou. S tím nám pomůže na míru vyrobený heliový balón o průměru 4 metry. Balón je upraven do designu shodného s měřicím vozem a osvětlen zevnitř. V upraveném nosném zařízení ponese měřicí přístroje. V každém okamžiku vznášení balónu bude zaznamenána koncentrace prašného aerosolu PM10 (společně s  PM2,5), údaj o výšce, teplotě, tlaku, pozici a aktuálním čase. Díky propojení přístrojů bude výstupem nejen hodnota koncentrace PM10 v různých výškách, ale rovněž jakýsi řez koncentrací prachu nad Ostravou. Díky tomu bude možné určit, kolik prachových částic se vlastně v ovzduší nad Ostravou nachází, a ověřit, jestli situace odpovídá hlášeným emisím ze zdrojů znečišťování ovzduší."

l Do vaší kompetence patří také IT – jaké elektronické služby aktuálně radnice občanům nabízí?

„Ostrava poskytuje veřejnosti řadu elektronických služeb. Některé z nich se přitom povedlo zprovoznit v letošním roce, kdy bylo dokončeno pět projektů financovaných z evropských zdrojů. Už v květnu město zprovoznilo portál pro zpracování elektronických formulářů, které lze on-line podat vůči úřadu. Prostřednictvím tzv. inteligentního formuláře lze například jednoduše oznámit jakékoli změny v agendě komunálního odpadu. Zájemce o historii zdejšího regionu bych určitě upozornil na nově digitalizovaný archiv města, kde je k dispozici více než 6 tisíc digitalizovaných úředních knih a stovky dalších zajímavých dokumentů. Mezi elektronické služby města dále patří mapové služby, informace o zhotovených dokladech, automatické SMS zprávy o zhotovení občanského průkazu nebo cestovního pasu a další. Vůbec nejvyužívanější je objednávkový systém, na úřad je možno objednat se jak přes internet, tak telefonicky. Informace o všech elektronických službách města jsou k dispozici na www.esmo.cz."

l V poslední době se hovoří o metropolitní síti.

„Projekt Rozvoje metropolitní komunikační infrastruktury je šestým z projektů, kde se město úspěšně ucházelo o evropské dotace. Samotná výstavba sítě bude ukončena v říjnu příštího roku. Cílem je rozšířit stávající optickou metropolitní síť a zajistit tak datové propojení úřadů a zřizovaných organizací. Nově bude k metropolitní síti připojeno více než osmdesát organizací, mezi které patří základní školy, zařízení sociálních služeb a další. Kvalitní datové propojení umožní těmto organizacím využívat centrálně provozované informační systémy nebo datová úložiště. S ohledem na množství informací a dokumentů, které jsou dnes ve veřejné správě zpracovávány digitálně, je postupná centralizace městských informačních systémů a vzájemné sdílení dat jediným logickým krokem. K jednotnému provozu informačních systémů a technologií také směřuje dlouhodobá strategie města."

Připravil Petr Havránek

K sadům patří také řeka

Revitalizaci Komenského sadů ukončilo 13. listopadu slavnostní otevření vstupní části parku za účasti náměstek primátora Dalibora Madeje, místostarosty obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Dalibora Mouky, autora projektu architekta Radima Václavíka a dalších hostů.

Na první etapu stavebních prací ve střední a zadní části parku navázala letos v dubnu zahájená modernizace areálu ohraničeného mostem Pionýrů a bustou Jana Amose Komenského. „Sady se oblékly do nového kabátu, jsou hezčí a dostupnější," zdůraznil Dalibor Madej, který vyzvedl přínos odborů ekonomického rozvoje a životního prostředí magistrátu i společnosti Strabag pro úspěch stavby. „Příští rok se občané mohou těšit na dokončení revitalizace řeky Ostravice a okolí."     (vi)

Foto: Donedávna v zeleni ztracená Komenského busta nyní patří k dominantám sadů.
Foto: Boris Renner


 Strana 4

střípky

V BARVÁCH DUHY.

Čtyřlístek, centrum pro osoby se zdravotním postižením, uspořádal 11. listopadu posedmé koncert Všechny barvy duhy s podporou města Ostravy, pod záštitou náměstka primátora Martina Štěpánka. V Divadle Antonína Dvořáka se představili klienti Čtyřlístku, občanského sdružení Bílá holubice, žáci Lidové konzervatoře a Múzické školy, ale například hvězda opery NDM Eva Dřízgová-Jirušová, zpěvačka Petra Janů, nevidomý zpěvák Radek Žalud, handicapovaná 12letá drobounká polská zpěvačka Julia Bagińská (na snímku J. Zerzoně) nebo „slovenský Bocelli" – nevidomý tenorista Marian Bango.

NÁVŠTĚVA Z JAR.

Mimořádná a zplnomocněná velvyslankyně Jihoafrické republiky Franki Verweyová (na snímku J. Urbana) navštívila 12. listopadu radnici, kde ji přijal náměstek primátora Dalibor Madej. Do Ostravy přijela v rámci seznamování se s regiony České republiky. Mimo jiné si prohlédla VŠB-TU, Dolní Vítkovice a zastavila se v Hutních montážích, které v současnosti budují v její vlasti uhelnou elektrárnu. V neformální debatě Dalibor Madej připomněl své působení v JAR, kde na začátku devadesátých let pracoval jako báňský inženýr. Franki Verweyová se na závěr své návštěvy zapsala do pamětní knihy města.

E-BIZ FORUM.

V hotelu Imperial se s podporou města konala od 13. do 15. 11. podeváté mezinárodní konference e-biz forum na téma Elektronické aukce. Nástroj, který stále účinněji pomáhá firmám, státní správě i samosprávě šetřit finanční prostředky. Na konferenci vystoupil také primátor Ostravy Petr Kajnar (na snímku J. Zerzoně). Zdůraznil, že Ostrava byla prvním městem u nás, které zadávalo veřejné zakázky centralizovaně pomocí elektronických aukcí. „V rámci Systému sdružených nákupů jsme za rok 2012 dosáhli úspory 78 milionů korun. Od zavedení systému jsme ušetřili přes 200 milionů," zdůraznil Petr Kajnar.        (vi)

Které řidičské průkazy v lednu platit nebudou?

Na zákonnou výměnu řidičských průkazů vydaných od 1. 1. 2001 do 30. 4. 2004 mají jejich držitelé už jen pár týdnů. Musí ji stihnout do 31. prosince 2013! Žádost o výměnu ŘP musí podat v budově magistrátu na ul. 30. dubna 35 v Ostravě. Úřední dny: pondělí, středa 8 – 11.30, 12.30 – 17, úterý a čtvrtek 7.30 – 11.30, 12.30 – 15.30, pátek 8 – 11 hod (pouze pro objednané). Na konkrétní den i hodinu se lze objednat na lince 844 12 13 14.

Žadatelé musí mít s sebou: doklad totožnosti (OP nebo cestovní pas), řidičský průkaz a 1 fotografii 3,5 krát 4,5 cm odpovídající aktuální podobě. Řidiči by neměli odkládat výměnu na nejzazší termín. Provoz během polední přestávky je nepřerušen, pouze omezen. Řidiči, kteří pro věk nebo ze zdravotních důvodů už za volant nesedají či auto nemají, by měli řidičský průkaz vrátit na výše uvedené adrese. (or)

Benátky: zóna odpočinku

Pozoruhodnou studii si nechalo město Ostrava vypracovat pro řešení lokality Hulváckého lesa, kde bývalo koupaliště a další objekty. Na území zhruba 203 ha nabízí studie 57 nových aktivit a úprav.

Lesopark Benátky, jak se projekt nazývá, má v horizontu několika let přinést Ostravanům kvalitní odpočinkový a sportovní areál, který navíc účinně propojí městské obvody Mariánské Hory a Hulváky, Novou Ves, Zábřeh a Vítkovice. Lidé tu najdou sportoviště, přírodní zákoutí, zábavu. Město zde počítá s čerpáním prostředků z fondů EU v letech 2014–2020. Veřejnost bude se studií seznámena v lednovém vydání Ostravské radnice, zveřejníme také adresu webové prezentace, na které občané uvidí detaily záměru a budou se moci k projektu vyjádřit. (g)

Studie budoucího Lesoparku Benátky                   

Vizualizace: MS architektura & design

Tři králové znovu za dveřmi

Tříkrálová sbírka 2014 se v Ostravě a okolí uskuteční od 1. do 14. ledna. Charita Ostrava se této veřejné sbírky zúčastní ve spolupráci s Charitou sv. Alexandra. Akce je součástí celorepublikové sbírky, jedním ze způsobů, jak pomoci lidem v obtížných životních situacích. V minulé sbírce se „vykoledovalo" 1 342 794 Kč.

Peníze půjdou na podporu lidí v závěrečném stádiu života v Mobilním hospici a ošetřovatelské službě sv. Kryštofa, na seniory v pečovatelské službě Matky Terezy, lidem bez domova ve startovacích bytech sv. Lucie, pro matky s dětmi v azylovém domě sv. Zdislavy, na rekonstrukci tréninkových prostor pro lidi ohrožené sociálním vyloučením v Charitním středisku sv. Lucie. Část výtěžku ze sbírky bude určena na přímou pomoc lidem v nouzi, rozvoj chráněných dílen a podporu chráněného bydlení Charity sv. Alexandra.

Při pořádání Tříkrálové sbírky Charity Ostrava jsou pokladničky úředně zapečetěny i rozpečetěny Magistrátem města Ostravy, finanční obnos je uložen na sbírkové konto 66008822/0800 u České spořitelny.            (k)

nepřehlédněte

Čipování psů: čas se krátí

Na území města Ostravy platí od letošního ledna povinné čipování psů. Zavedeni do evidence musí být všichni nově narození psi nejpozději do 30 dnů od dovršení tří měsíců věku. Starší psi musí být podle obecně závazné vyhlášky očipováni nejpozději do 30. 12. 2013.

Kontrolu, zda jsou psi očipováni, začnou strážníci městské policie provádět od začátku příštího roku. Informace o možné finanční podpoře na očipování psa získají jejich majitelé na úřadech svých městských obvodů.

Vyhláška o čipování psů má zvýšit bezpečnost občanů, pohodlí chovatelů a připomenout jejich zodpovědnost. Hraje významnou roli také pro bezpečnost občanů. Pokud zvíře uteče a někoho zraní, lze snadno dohledat majitele a tím i doklad o očkování. Výhodou pro majitele je fakt, že psa lze v případě ztráty identifikovat a vrátit chovateli. Postupně by mělo ubývat také psů umisťovaných do útulku, na který město ročně přispívá částkou kolem 10 milionů korun.           (ph)


 Strana 5

město investuje

Objížďka ve Slezské Ostravě skončila, řidičům i podnikatelům se ulevilo

Kruhový objezd na Těšínské otevřen

Svatý Martin na bílém koni nepřijel, nicméně přinesl úlevu obyvatelům Slezské Ostravy, místním podnikatelům i řidičům. Máme na mysli otevření nové okružní křižovatky, která spojuje ulice Těšínskou, Keltičkovu a Na Baranovci.

Od 11. listopadu byl dopravní uzel zprůjezdněn ve zkušebním provozu. Stavba kruhového objezdu je součástí projektu Obvodová komunikace Františkov II. etapa, 1. část. Stavba měla dva cíle – zlepšit dopravní infrastrukturu, provést technickou přípravu pro zřízení trolejbusové linky na Hranečník. Kromě rondelu vznikly také nové chodníky a osvětlení. Na své původní trasy se vrátily i autobusy.

Součástí projektu byly přeložky vodovodu, kanalizace, plynovodu, silnoproudých a slaboproudých rozvodů, optických kabelů, rekonstrukce měnírny Slezská a vybudování napájecích kabelů pro trakční vedení trolejbusů. Současně se stavbou vybudoval dopravní podnik sloupy pro trakční vedení. Stavět se začalo v září 2012, náklady představují 44, 905 milionu korun včetně DPH, dotace z EU dosáhne 38,205 milionu korun.      (ph)

Memorandum o zkvalitnění železnic

V Ostravě se v Clarion Congress Hotelu konala 5. a 6. listopadu 17. mezinárodní konference Transport 2013. Jedním z hlavních bodů byl podpis memoranda o zkvalitnění železniční dopravy v kraji. Akce se konala pod záštitou náměstka ostravského primátora Tomáše Suchardy.

Zkvalitnění dopravy železniční dopravy  v kraji představuje modernizaci a elektrifikaci řady tratí i vybudování nových zastávek. Region také potřebuje nové, moderní vlakové soupravy. Na většinu těchto projektů by měly jít finance z evropských fondů v plánovacím období 2014–2020. Řada projektů už je připravena, první peníze by podle náměstka hejtmana MS kraje D. Havlíka měly přijít již v roce 2015. Memorandum zmiňuje jako prioritu zejména optimalizaci železniční tratě Ostrava–Frýdek-Místek a Frýdek-Místek–Český Těšín, dále trať Český Těšín–Dětmarovice, Frýdek-Místek–Frenštát p. R.–Valašské Meziříčí a další.

Tomáš Sucharda na tiskové konferenci vyzdvihl práci kraje v oblasti železniční dopravy, kterou označil jako významnou přidanou hodnotu pro město Ostravu. „Železnice tvoří páteřní dopravní prvek a jeden z klíčových dopravních prostředků v regionu," dodal Sucharda. Konferenci, kterou pořádá Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, finančně podpořilo město. (ph)

doprava ve městě

O změnách tarifu v městské hromadné dopravě

Od 1. ledna 2014 začne platit nový ceník jízdného pro cestování městskou hromadnou dopravou v Ostravě. Kampaň Dopravního podniku Ostrava (DPO) si klade za cíl seznámit veřejnost se změnami a přilákat více cestujících do prostředků MHD. Systémové změny v tarifu byly inspirovány také výsledky dvou anket KODIS, s.r.o. Většina zaváděných novinek tak odpovídá přáním Ostravanů.

Tvůrci tarifu MHD dali při tvorbě nového ceníku přednost zatraktivnění nabídky jízdních dokladů před pouhou úpravou cen jízdenek. Novinky se týkají všech kategorií jízdních dokladů – krátkodobých jízdenek, 24hodinových jízdenek i dlouhodobých předplatních kuponů. Zvláštní pozornost byla zaměřena na bezkontaktní e-kartu ODISka. Změny schválila 26. 11. valná hromada společnosti Koordinátor ODIS a potvrdila rozhodnutí Rady města Ostravy o nové podobě nabídky jízdních dokladů.

Kampaň DPO chce oslovit pravidelné i nepravidelné cestující v MHD, využije reklamních ploch, spotů v rádiích a inzerce v tištěných me­diích. Za sloganem „Jedete jen kousek? Zaplatíte méně!" se prezentují dva nové druhy krátkodobých jízdenek, a to 10minutová přestupní jízdenka v ceně 14 Kč (zlevněná 7 Kč), která zlevní cestování na nejkratší vzdálenosti, a dále 30min. přestupní jízdenka za 20 Kč (zlevněná 10 Kč), která je délkou platnosti uzpůsobena pro většinu cest v síti MHD. V platnosti zůstává 60min. jízdenka za 26 Kč (zlevněná 13 Kč).

Slogan „Zrušeno! ...omezení územní platnosti 24hodinových jízdenek" uvádí informaci o nové možnosti využívat tento typ jízdenky na rozšířeném tarifním území Ostrava XXL, namísto dosavadního omezení na území města Ostravy. Nová cena 24hod. jízdenky pro oblast Ostrava XXL je 80 Kč (zlevněná 40 Kč).

Za sloganem „Čtvrtina Ostravy zdarma! Ke kuponům na tři zóny čtvrtá zóna zdarma!" je změna ve struktuře ostravských tarifních zón, která pro uživatele bezkontaktních čipových e-karet ODISka slučuje 3. a 4. zónu, a přináší držitelům elektronických jízdních dokladů nové možnosti pro pohodlné cestování.

U dlouhodobých jízdenek bude zvýšena pouze cena „papírového" kuponu na jednu zónu (u 30denní platnosti z 360 Kč na 370 Kč), nikoli však elektronické verze, jejíž cena se nenavyšuje. Stejně tak si svou cenu zachovávají všechny „papírové" kupony na dvě, tři a čtyři zóny. Změna je u nové sloučené ceny elektronických kuponů na tři, resp. čtyři zóny, která je snížena na 495 Kč.

K uživatelským výhodám e-karty se tvůrci tarifu rozhodli přidat další. Slogan „Nikoho nenutíme..., ale až 660 Kč ročně Vám ušetří e-karta ODISka!" propagují finanční zvýhodnění při používání bezkontaktní čipové e-karty.

S platností od 1. 1. 2014 se na území města Ostravy zavádí bezplatná přeprava členů Konfederace politických vězňů ČR. Držitelé dlouhodobých časových jízdenek a 24hod. jízdenek mohou nově přepravovat bezplatně jednoho psa. Kompletní informace o tarifu a cenách jízdného jsou na webových stránkách Dopravního podniku Ostrava www.dpo.cz.

Miroslav Albrecht (DPO),
Jan Dvořák (KODIS)

MHD v závěru roku

Od 15. prosince 2013 vchází v platnost nový Jízdní řád ODIS 2013/2014 pro oblast Ostravsko. V prodeji v tištěné podobě bude ve všech prodejnách jízdních dokladů Dopravního podniku Ostrava již od 9. prosince. Vánoční a novoroční doprava ve městě se bude řídit tímto režimem: 24. 12. pojedou spoje DPO jako v sobotu s omezením dopravy po 17. hodině, 25. 12. a 1. 1. jako v neděli s omezením dopravy do 8 hod., 26. 12. jako v neděli, 27., 30. a 31. 12. bude provoz MHD jako v pracovní den s kapacitním omezením spojů.    (ič)

Provoz obnoven

Až do konce roku měl být pro auta uzavřen v obou směrech úsek ulice 28. října od náměstí Republiky po ulici Výstavní. Rekonstrukci tramvajových zastávek Krajský úřad se však podařilo dokončit dříve, a tak už slouží. Od 30. listopadu lze projíždět kolem krajského úřadu a městského domu kultury bez problémů v obou směrech.

Také tramvajová a autobusová zastávka Křižíkova na hranici Moravské Ostravy a Přívozu prošla rekonstrukcí, je zprovozněna od 6. prosince, autobusy ji budou moci využívat od 15. 12. Financování těchto změn se zhostilo město Ostrava v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce. Rekonstruované zastávky splňují nejpřísnější kritéria pro moderní, pohodlné, bezbariérové řešení s důrazem na bezpečnost. Nástupiště jsou širší a vybavená přístřeškem, zvýšená nástupní hrana umožňuje snadnější nástup a výstup lidem s hendikepem i maminkám s kočárky.         (d)


 

Strana 6

bezpečnější Ostrava

Oznámení je povinen převzít každý útvar Policie České republiky

Pomoc obětem trestných činů

Občané často přesně nevědí, na co mají právo v případě, že se stanou obětí trestného činu. V tomto případě mají možnost domáhat se respektování osobnosti a důstojnosti, zdvořilého přístup, bezplatné odborné pomoci a právní informace.

V případě ohrožení mohou občané požádat o ochranu před nebezpečím a opatření k zajištění bezpečí, získat informace o místě a způsobu podání trestního oznámení, kde získat podrobnosti o průběhu trestního řízení. Mají nárok také na doprovod důvěrníkem při úkonech v trestním řízení, na peněžitou pomoc při splnění zákonných podmínek a podání trestního oznámení. Oznámení lze podat ústně či písemně (klasickým dopisem, faxem, elektronickou poštou). Oznámení je povinen převzít každý útvar Policie ČR (trestní oznámení je možno podat na všech služebnách PČR) a každé státní zastupitelství. Přesné informace a kontakty najde veřejnost na internetových stránkách http://bezpecnejsi.ostrava.cz/co-delat-kdyz/se-stanu-obeti-trestne-cinnosti.

Na této adrese lze také získat informace, kde najít bezplatné poradenství, poskytnutí právních informací, pomoc s orientací v trestním řízení, poradenství o možnostech náhrady škody, zprostředkování mimosoudního řešení následků trestného činu či psychickou podporu.

Také v případě domácího násilí existuje bezplatná pomoc osobám ohroženým násilným chováním vykázané osoby, pomoc na základě žádosti osoby ohrožené násilným chováním jiné osoby obývající s ní společné obydlí nebo i bez takového podnětu, a to bezodkladně poté, co se intervenční centrum o ohrožení osoby násilným chováním dozví. Dalšími místy, kam se lze obrátit, jsou bezplatná krizová pomoc – podání informací, předání kontaktů, pomoc s orientací ve službách, řešení přestupků. Přesně o tom radí veřejnosti výše zmíněné webové stránky.                (p)

Práce na Plzeňské a Horní finišují

Světelná signalizace frekventované křižovatky ulic Plzeňská – Horní v Ostravě-Hrabůvce měla po dvaceti letech provozu stále častější poruchovost. Od 20. listopadu zde Ostravské komunikace a. s. provádí náročnou rekonstrukci, která by měla skončit v pátek 13. prosince.

„Museli jsme přistoupit k výměně stožárů, tlačítek pro chodce, kabeláže i indukčních smyček ve vozovce, které počítají projetá vozidla, a řídí tak světelnou signalizaci," shrnul postup prací ředitel Ostravských komunikací Daniel Lyčka. „Dvakrát ročně prochází kontrolou všechny semafory na území města. Dvě křižovatky rekonstruujeme kompletně. Letos jsme takto opravili křižovatku ulic Bohumínská – Muglinovská – Orlovská ve Slezské Ostravě za 3,8 milionu korun, rekonstrukce křižovatky ulic Plzeňské a Horní bude stát 3,6 milionu korun."

Po dobu vypnutí semaforů provoz řídí dopravní policisté, opravy si vyžadují také drobná omezení v okolí křižovatky. Žádáme řidiče, aby zde i nadále dbali zvýšené opatrnosti, dodržovali dopravní značení a řídili se pokyny policie.              (jm)

sociální péče

Kam mohou jít v mrazivém počasí?

Problematika bezdomovectví se dotýká všech větších měst v republice, včetně Ostravy. Město již od roku 2003 spolupracuje s různými organizacemi na vytvoření komplexní sítě sociálních služeb a souvisejících aktivit prostřednictvím metody komunitního plánování.

Každoročně se začátkem zimy startuje tzv. Zimní program, který potrvá od 15. listopadu do 15. března, ovšem pouze za nepříznivých klimatických podmínek (je-li noční teplota kolem -5 °C a nižší). Organizace navyšují kapacity, aby pokryly aktuální potřeby klientů. Intenzivnější je také terénní sociální práce, při níž sociální pracovníci vyjíždějí do lokalit s větší koncentrací bezdomovců a poskytují poradenství, příp. polévky, teplé nápoje či deky.

Při realizaci pomoci a podpory bezdomovcům město mimo jiné vychází ze Studie o stavu bezdomovectví v Ostravě. Podle sčítání ze září 2012 se na území Ostravy pohybovalo 890 bezdomovců, z toho 442 pobývalo na ulici a 448 v zařízeních sociálních služeb. V Ostravě je v současné době k dispozici 396 míst v azylových domech. Z vyhodnocení předchozích období vyplývá, že kapacita zařízení poskytujících sociální služby doplněná o Zimní program je dostačující. Bezdomovci přesto, že vědí o možnostech ubytování, nechtějí často opustit své přístřešky, ve kterých jim podle jejich slov nic nechybí.

V roce 2013 byla na tyto sociální služby (azylové domy, noclehárny, domov se zvláštním režimem a nízkoprahová denní centra) městem poskytnuta finanční podpora 16 560 tis. Kč. Podobné financování lze předpokládat i v roce 2014.             (ph)

V improvizovaném příbytku je nám dobře, tvrdí někteří bezdomovci a do azylových domů se nehrnou.       

Foto: Petr Havránek

stalo se

VYKRADLI AUTO.

Dva muži se v pozdních nočních hodinách procházeli ulicemi Mariánských Hor ověšení plnými taškami a batohy. Když strážníci muže (24 a 19 let) oslovili s výzvou k prokázání totožnosti, všimli si v taškách kufříku s nářadím, hasicího přístroje, zdravotnického materiálu, autorádia, reflexní vesty a dalších věcí. Muži přiznali, že vykradli auto. Strážníci skutečně nedaleko našli vykradené auto s rozbitým sklem ve dveřích. Výtečníky převzali přivolaní policisté.

Uniformy v obchodech

Do nákupních center v Ostravě se v předvánočním období vydají policisté a strážníci městské policie. Nakupující budou upozorňovat na zásady bezpečného chování. Na parkoviště vyrazí speciální tým, jehož členové umístí na vozidla visačky varující řidiče před odloženými věcmi v autě. V moravskoslezské metropoli dochází ročně ke zhruba 3 tisícovkám případů vloupání do aut a přibližně stejnému počtu drobných krádeží. Preventivní akce v rámci projektu Bezpečnější Ostrava se uskuteční před vánočními svátky celkem desetkrát.             (ph)

I za tmy bezpečně

Celostátní akce Policie ČR od 2. do 6. prosince nabízela na vytížených přechodech chodcům reflexní proužky jako jeden z bezpečnostních prvků na silnici při snížené viditelnosti, zejména v zimě.

Pokud mají občané nebo instituce zájem o reflexní proužky, samolepky, přívěšky, mohou si je objednávat u společnosti Altima (www.altima.cz). Reflexní pásky se prodávají také na čerpacích stanicích nebo v obchodech pro motoristy. Děti a mládež tyto pomůcky bezplatně obdrží při návštěvě ostravského dětského dopravního hřiště v rámci školní výuky či při různých volnočasových aktivitách, dospělí pak na různých veřejných akcích (Dny NATO, Hrad žije první pomocí, Společně pro bezpečnou Ostravu) na stáncích BESIP. Od začátku nového roku mohou žádat o tyto bezpečnostní pomůcky na adrese aktiv.besip@okas.cz různá ostravská občanská sdružení, školy, školky, domovy pro seniory, domovy dětí a mládeže atd.          (jl)


 

Strana 7

Projekt Městské zásahy Ostrava 2013 vrcholí, jednotlivci i studia mají nápady na zkrášlení města

Návrhy představí výstava v Cooltouru

Neziskový projekt Městské zásahy Ostrava 2013 se blíží k závěru.  Architekti, stavaři, designéři či studenti vytvořili návrhy, jak změnit k lepšímu problematická místa ve městě, která potřebují změnu. Své tipy zasílala i široká veřejnost. Do projektu se zapojily desítky lidí, sešlo se na 40 zajímavých návrhů. Vystavené budou od 10. prosince v multižánrovém centru Cooltour na výstavišti Černá louka.

Vernisáž v Cooltouru se bude konat 10. prosince v 17 hodin, výstava potrvá do konce ledna. Během té doby se uskuteční autorské prezentace jednotlivých zásahů přístupné veřejnosti. V únoru se pak výstava přesune do vestibulu Nové radnice.

Výstava představí zhruba čtyři desítky řešení palčivých míst města. „Přišlo více návrhů, než jsme čekali. Naše představy se naplnily, i když na druhou stranu na třistatisícové město to není mnoho," míní členka organizačního týmu a architektka Vendula Šafářová. Své návrhy odevzdali například architekti z ostravských ateliérů ATOS-6, OSA projekt a PROJEKTSTUDIO či z opavského Atelieru 38. Všichni zúčastnění zasahují do podoby Ostravy dobrovolně a bez nároku na honorář. Nejčastěji se jejich návrhy týkají Masarykova náměstí a území Nové Karoliny. Některé zásahy ale opouštějí centrum města – například návrh kavárny v Bělském lese, náměstí v Ostravě-Zábřehu či rozhledny v zoo. Tematicky jsou ostravské zásahy pestré – muzeum dopravy na vítkovickém nádraží, domy na haldě Ema, lázně ve Slezské Ostravě, tržnice na centrálním náměstí i v Porubě a mnoho dalších. „Lidé se postavili k městským zásahům aktivně. Jejich návrhy a hlavně pojmenování toho, co jim nevyhovuje na tváři města, je pro mne velice důležité a je třeba si toho nesmírně vážit," uvedl hlavní architekt města Ostravy Cyril Vltavský.

Ostravské Městské zásahy jsou celkově sedmým projektem svého druhu v rámci České a Slovenské republiky, kde pilotní projekt uskutečnili v Bratislavě architekti Matúš Vallo a Oliver Sadovský. Právě tito otcové myšlenky budou mít v lednu v Ostravě přednášku v rámci doprovodného programu. Informace o celém projektu jsou dostupné na www.mestskezasahyostrava.cz.               (hh)

Foto: Tržnice v proluce na Masarykově náměstí by se líbila mnohým lidem. Spolu s restauracemi a službami v jednom objektu by přitáhla do centra lidi.

krátce

LEPŠÍ KOMFORT.

Ještě větší pohodlí zajišťuje budoucím maminkám oddělení gynekologie Městské nemocnice Ostrava. Oddělení šestinedělí má nový nábytek, maminkám je jídlo podáváno přímo v pokojích. I tatínkové mohou noc po porodu strávit v pokoji s rodičkou a dítětem na přídavném lůžku. V současnosti se v porodnici dokončuje rekonstrukce koupelen. Ke zkvalitnění péče přispělo nedávno také nové vyhřívané lůžko k ošetření novorozenců, jehož pořízení významně podpořily dvě městské organizace – OZO Ostrava a Ostravské komunikace.

HRA SKONČILA.

Společnost OZO Ostrava vyhlásila v září a říjnu kampaň na podporu třídění odpadu nazvanou 3 Ď. Poutavá hra nabízela objevování skrytých krás města a úspěšným hráčům přinášela různé ceny – např. trička. Hra vzbudila obrovský zájem Ostravanů. Závěrečná party na Slezskoostravském hradě přivítala více než sto hráčů. Ředitel OZO Karel Belda děkuje všem nadšencům, přislíbil zorganizovat další podobné klání pro všechny, kteří tak podporují separování odpadů, jenž udržuje výši poplatku za odpad v Ostravě na poměrně nízké úrovni.

DALŠÍ CENA PRO GONG.

Multifunkční aula Gong letos dosáhla na řadu ocenění. Nyní byla dominanta Dolních Vítkovic zvolena Stavbou roku ČR 2013. Gong ocenilo i město Ostrava v soutěži Dům roku, podobně hodnotil objekt také Moravskoslezský kraj. Na veletrhu Expo Real se aula zařadila mezi TOP 10 staveb světa. Projekt rekonverze někdejšího plynojemu získal začátkem listopadu také Zvláštní cenu poroty v prestižní soutěži Nejlepší z realit – Best of Realty.

OSTRAVA VE STŘÍBŘE.

Celých tři sta kilogramů ryzího stříbra padne na nejnovější exempláře mincí série Statutární města, kterou razí Česká mincovna od roku 2011. Po Plzni, Chomutovu, Zlínu a Českých Budějovicích přichází na řadu i Ostrava. Historické centrum metropole severní Moravy a Slezska můžete obdivovat v drobné plastice autora Jana Petra z Jablonce n. Nisou. Kilogramových medailí vyrazí mincovna maximálně 150 kusů, půlkilogramových tři stovky. V Čechách se jedná o největší raženou medaili vůbec. V sérii je plánováno 26 měst, kilogramová medaile se na e-shopu České mincovny prodává za téměř 45 tis. korun, půlkilogramová verze stojí 23 tisíc.

VĚTŠÍ NÁVŠTĚVNOST.

Turistickou oblast Ostravsko letos v létě navštívilo o 8,4 % více hostů než ve stejném období loňského roku. V létě 2012 se jednalo o 49 408 návštěvníků, letos Ostrava přitáhla 53 565 hostů. Nemalý podíl na zvyšujícím se počtu hostů a přenocování měli zahraniční návštěvníci města. Vůbec poprvé od začátku roku se změnilo pořadí hostů přijíždějících ze zahraničí. Nejpočetnější skupinou cizinců, kteří Ostravsko ve 3. čtvrtletí navštívili, byli Rusové (4 532), poté Poláci (3 333), Slováci (3 118), Němci (1 899) a Italové (839).

ANGLIČANŮM SE LÍBÍME.

Město Ostrava se ve dnech 4.–7. 11. účastnilo veletrhu World Travel Market v Londýně, který je vždy pro odbornou veřejnost. Nabídl kolem 5 000 vystavovatelů ze 158 zemí světa. Byli tam také angličtí novináři, kteří Ostravu znají ze svého presstripu letos v září a město i kraj považují za zajímavou destinaci. Přispívá k tomu i nové letecké spojení mezi Ostravou a Londýnem.

JSME NA TWITTERU!

Nově lze informace o Ostravě získávat prostřednictvím oficiálního účtu města Ostravy na síti Twitter na adrese www.twitter.com/Ostrava_cz. Od roku 2010 má město také profil na síti Facebook a YouTube.

ROTARY KLUB SLAVÍ.

Ostravský klub rotariánů oslavil 15. 11. dvacet let znovuobnovení činnosti. Klub, jehož současným prezidentem je bývalý náměstek ostravského primátora Lukáš Ženatý realizoval na tři desítky projektů v hodnotě přes 17 mil. korun. Rotariáni se zaměřují na poskytování podpory, pomoci a služeb – například v podobě letních pobytů pro postižené děti nebo financování výcviku psů pro nevidomé.

TÝDEN AUTOŠKOL.

Sdružení Ostrava bezpečná doprava!!! pořádalo ve spolupráci s Centrem bezpečné jízdy (CBJ) Libros akci Autoškoly a mladí řidiči Ostrava 2013. Na čtyři stovky účastníků šestidenní akce, majitelů a instruktorů autoškol, jejich žáků, ale i ostatních řidičů, si zdarma vyzkoušely dovednosti i nástrahy, které umí připravit polygon CBJ. Týden byl zakončen slavnostním otevřením prostor Evropské dopravní školičky pro moderní dopravní výchovu předškolních dětí. „Udělali jsme konkrétní krok pro prevenci dopravních nehod zejména u mladých řidičů. Chceme se zaměřit také na profesní nebo společenské skupiny jako např. řidiče taxi, seniory, handicapované. Takové projekty považujeme za potřebné," podtrhl náměstek primátora pro dopravu Tomáš Sucharda.                (or)


 

Strana 8

Den otevřených dveří gymnázia

Biskupské gymnázium v ulici Pokorného v Porubě nabídne 11.prosince od 9 do 16 hodin Den otevřených dveří pro všechny, kdo mají zájem o studium na této škole. Slavnostní atmosféru dodá návštěva a požehnání biskupa Ostravsko-opavské diecéze Františka Lobkowicze. Gymnázium, které od svého vzniku v 60. letech minulého století prošlo velkou změnou a rekonstrukcí, bude v příštím školním roce otevírat jednu třídu osmiletého a jednu třídu čtyřletého studia. Škola zprostředkovává ubytování studentům ze vzdálenějších míst, do výuky integruje i nevidomé či zdravotně postižené studenty.     (d)

Jak to bude dál s učebnicemi?

Nahradí jednou elektronické knihy klasické učebnice? Takové bylo hlavní téma 12. mezinárodní konference, kterou nedávno pořádala Katedra pedagogiky a andragogiky Pedagogické fakulty Ostravské univerzity spolu s mezinárodní organizací IARTEM pod záštitou náměstka primátora Martina Štěpánka, s osobní účastí primátora Petra Kajnara. Domácí i zahraniční vědci nejčastěji skloňovali roli digitálních učebních materiálů ve výuce. „Všichni automaticky předpokládáme, že digitální zdroje zlepšují kvalitu výuky a motivaci žáků. Přitom o tom nemáme důkazy," naznačila Zuzana Sikorová z PF OU. Na univerzitě si hodně slibují od výzkumu užívání učebních materiálů u studentů učitelství ze spolupráce s odborníky z australské Central Queensland University.    (kp)

dejme dětem rodinu

Na konferenci se řešily dopady novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí

Jak se u nás žije pěstounům?

Centrum sociálních služeb Ostrava ve spolupráci s městem Ostravou a dalšími partnery uspořádalo 22. listopadu v rámci kampaně Dejme dětem rodinu třetí ročník konference tentokrát na téma: Jak se žije s novelou..?

Program se zaměřil na zkušenosti a výsledky prvního období platnosti novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí, která přinesla řadu změn, nových postojů a prvků ve vztahu k uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče. O příkladech z praxe hovořili zástupci krajského úřadu, karvinského magistrátu, obecních úřadů v Bruntálu, Hlučíně aj. Se svými poznatky se podělily také Andrea Pavlištíková z Centra psychologické pomoci a Anna Lazecká z Centra sociálních služeb Ostrava. Vyjádřily své představy, kam by se služby pro pěstounské rodiny měly ubírat, aby jejich podpora byla co nejúčinnější.

O tom, co novela přinesla pěstounům samotným, autenticky hovořily pěstounky Anna Dobošová, Marcela Horáčková a Renáta Skárková. Jejich osobní příběhy a výpovědi byly obohacující a mimořádně působivé. Podobně na přítomné zapůsobila instruktážní videa, která ukázala náročnou cestu, kterou musí budoucí náhradní rodina projít.

Mezi přednášejícími zaujal známý psycholog Jeroným Klimeš, který se svým osobitým humorem vyprávěl o vývoji dětí vyrůstajících v náhradní rodinné péči.

A témata, která účastníci konference doporučovali pro příští rok? Pěstounská péče z pohledu dítěte, nezdařená pěstounská péče i další.    (vi)

Cena pro DpS Kamenec

V  Senátu Parlamentu ČR bylo 19. listopadu Domovu pro seniory Kamenec ve Slezské Ostravě uděleno prestižní celostátní ocenění Cena kvality v sociální péči. Domov získal cenu v kategorii poskytovatele sociálních služeb pro seniory, subkategorii pobytové služby. Celkem bylo hodnoceno 112 zařízení v ČR, hodnocení bylo dvoukolové a časově velmi náročné.

„Dosažená cena kvality v sociální péči je potvrzením naší více než čtyřleté intenzivní práce na změně organizace a chodu zařízení, která má vytvořit uživatelům co nejlepší podmínky. Výsledek není výsledkem jednotlivce, ale všech zaměstnanců zařízení. Proto i jim patří velké poděkování. Věřím, že dosažené ocenění dodá všem našim zaměstnancům energii k další práci, vždyť být kvalitní je i velký závazek do budoucna," říká ředitel domova Kamenec Juraj Chomič.

Zařízení poskytuje celodenní sociální službu 197 uživatelům, o které se stará 133 zaměstnanců, jeho zřizovatelem je město Ostrava. Může se však pyšnit i dalšími oceněními, jakými bylo v minulém roce udělení nejvyšší značky kvality ve formě pěti hvězd, letos byl zařízení udělen titul Senior centrum roku za rok 2012.

Cenu kvality předal zástupcům domova Kamenec předseda Výboru Senátu Parlamentu ČR pro zdravotnictví a sociální politiku Miloš Janeček. Předání se zúčastnila i řada významných osobností veřejného života, záštitu nad akcí převzala i manželka prezidentka republiky Ivana Zemanová.                (d)

V Duhovém domě se také učí

Ke třem službám Duhového domu, nového sociálního zařízení pro děti i dospělé s těžkým a kombinovaným hendikepem v Hulvákách, přibyla další – školní výuka s kapacitou šesti žáků. Provozovatel, Slezská diakonie, v tomto zařízení nabízí sociální, zdravotní a rehabilitační služby.        (or)

Na zkušené ve Švýcarsku

Parlament dětí a mládeže města Ostravy (PDMMO), který sedm let působí při Středisku volného času Korunka, reprezentoval v prvním listopadovém týdnu své město na zasedání Národního parlamentu mladých ve Švýcarsku ve městě Lausanne.

Jak nás informovala Jana Secová, ředitelka SVČ Korunka a zároveň koordinátorka PDMMO, stalo se poprvé, že na toto mezinárodní plénum byli pozváni zástupci České republiky. Na základě předchozí aktivní spolupráce s organizací SAJV (Schweizerische Arbeitsgemeinschaft der Jugendverbände) v Bernu na projektu výměny zkušeností v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže dostali pozvánku právě mladí Ostravané. Naši studenti získali cenné informace o fungování švýcarského parlamentu, ale také o tom, jaké problémy řeší mladí Švýcaři. Delegace představila Ostravu filmovým  dokumentem, který se setkal s velkým ohlasem. Cestu finančně podpořilo město Ostrava a švýcarská strana.               (vi)

Foto: Mladí reprezentanti Ostravy při návštěvě u svých kolegů ve švýcarském Lausanne, Jan Žabka

poděkování

Líbilo se jim

Předseda Městského výboru Svazu tělesně postižených v Ostravě a starosta obvodu Vítkovice Petr Dlabal nás informoval o rekondičním týdenním pobytu tří desítek členů této organizace v hotelu Jelenovská u Valašských Klobouků. Každý z frekventantů absolvoval masáže, parafinové zábaly, vodoléčbu. Své tělo namáhal při tělocviku i cvičení v bazénu pod dohledem fyzioterapeutky. Oživením byly vycházky do přírody, kulturní vyžití a sport, turnaj v petangue, kuželkách. Účastníci byli s pobytem maximálně spokojeni. Na Valašsku načerpali nové síly a energii. Mnozí si přenesou zvyk pravidelného cvičení do svých domovů, což bylo jedním z cílů akce. Zdravotně hendikepovaní oceňovali, že měli možnost popovídat si o svých radostech i strastech, vzájemně se povzbudit a inspirovat.

„Účastníci pobytu mi kladli na srdce, abych poděkoval magistrátu a městu Ostrava za poskytnutí dotace, bez níž by se rekondiční pobyt nemohl uskutečnit. Velice si toho vážíme," zdůraznil P. Dlabal. (vi)


 

Strana 9

svátky nejkrásnější

V adventu neseďte doma, zajděte na koncert, k přátelům, na vánoční divadlo či slavnosti

Advent je v plném proudu, zdobí se ulice i domácnosti, shánějí dárky. V obvyklém předvánočním shonu však nelze zapomínat na pěkné zážitky, a tak nabízíme několik tipů z ostravských městských obvodů. Na Prokešově náměstí před ostravským magistrátem se rozzářila výzdoba, kterou si lidé vybrali na městském webu, vybírali z osmi návrhů.

MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ. Už od 1. prosince svítí na Masarykově náměstí vánoční strom, vánoční trhy jsou tu denně otevřeny od 10 do 19 hodin. Každodenní program nabízí například koncerty známých umělců, folklorních souborů, vystoupení divadelníků či uměleckých škol. Nechybí tradiční vláček pro děti. V kostele Českobratrské církve evangelické v Ostravě se 14. a 15. prosince uskuteční gospelový koncert s téměř stovkou zpěváků.

OSTRAVA-JIH. V Čujkovově ulici, ale i na jiných tržních místech obvodu, už probíhají vánoční trhy. Kromě výzdoby mnoha ulic se slavnostně rozsvítí vánoční strom 8. prosince v 16.15 hod. u centra K-TRIO v Hrabůvce.

HRABOVÁ. Adventní koncert v kostele sv. Kateřiny se uskuteční 22. prosince v 16 hodin, na Silvestra se v tomto obvodu koná silvestrovský běh.

POLANKA. Adventní žákovský koncert zazní v sále ZUŠ 12. prosince v 16.30, o čtyři dny později v tamním Husově sboru zazpívají v 18 hod. učitelé. Ve staré škole se koná vánoční výstava 7. a 8. prosince. Pastýřská mše F. Kolaříka v rámci vánočního koncertu se bude konat v kostele sv. Anny 28. prosince od 16.30 hod. ZUŠ Polanka pořádá pak adventní koncerty 4. prosince v Krásném Poli a 9. prosince v Třebovicích, tamtéž zazní 18. prosince adventní koncert učitelů a znovu 18. prosince v Krásném Poli.

PORUBA. Letos se vánoční trhy konají na prostranství u kruhového objezdu na Hlavní třídě už od 3. prosince. Adventní koncerty se uskuteční 10. až 12. prosince vždy od 15 do 17 hodin, vystoupí děti z porubských mateřských a základních škol a z flétnového souboru Domu dětí a mládeže. Petr Kolář 12. prosince zazpívá spolu s pěveckým sborem ZŠ v ul. Josefa Valčíka vánoční koledy. Koncert Kulturního centra Poruba se bude konat 15. prosince v 17 hod. v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Pustkovci.

DOLNÍ OBLAST VÍTKOVIC. Poprvé po 185 letech nabízí vánoční atmosféru také Dolní oblast Vítkovic. Mezi aulou Gong a interaktivním muzeem U6 jsou stánky vánočních trhů. Vystoupí známé ostravské kapely, představí se ostravské neziskovky, které nabízejí netradiční dárky. Vrcholem bude akce „Česko zpívá koledy" ve spolupráci s Moravskoslezským deníkem) pod taktovkou Jaromíra Nohavici 11. prosince v 18 hod., chystá se koncert Pavla Dobeše. Podrobný program na www.dolnivitkovice.cz.

LHOTKA. Ve čtvrtek 12. prosince v 16.30 zazní Vánoční koncert v kapli sv. Urbana.

KOMORNÍ SCÉNA ARÉNA. Tradičně potěší diváky Vánoční hrou aneb O tom slavném narození, je vtipným a hravým příběhem o ďábelské intrice, aby se lidé nedověděli o narození Ježíška. Hraje se na stříbrnou a zlatou neděli 15. a 22. prosince v 16 hod.

ZOO OSTRAVA. Tradiční akcí je strojení stromečků a živý betlém v sobotu 14. prosince. Na Štědrý den mají děti do 15 let vstup zdarma. Během vánočních prázdnin se opět otevřou pěstební skleníky zoo plné tropických a subtropických rostlin. Komentované prohlídky s průvodcem se uskuteční 27. a 30. prosince, jsou v ceně vstupného.

MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY. Sopranistka Eva Dřízgová-Jirušová vystoupí s komorním orchestrem Camerata Janáček a dívčím komorním sborem pod taktovkou Paola Gatta 14. prosince na koncertu v kostele Panny Marie Královny v Ostravě-Mariánských Horách v 17 hodin.

SLEZSKOOSTRAVSKÝ HRAD. Až do 5. ledna 2014 probíhá v galerii Slezskoostravského hradu 13. ročník tradiční výstavy betlémů, a to ze všech možných materiálů. Letošní novinkou je venkovní betlém. Do 18. prosince je na nádvoří hradu k vidění venkovní betlém ze slovenské vesničky Križová Ves z regionu Horní Spiš. Letos poprvé uvidí návštěvníci 6 historicky unikátních papírových betlémů ze sbírek Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě. Ve dnech 9. – 13. a 16. – 20. prosince od 9 do 14 hodin jsou pro děti připraveny tvůrčí dílničky. Hlavní doprovodnou akcí výstavy bude vánoční jarmark Stříbrná sobota a neděle o víkendu 14. a 15. prosince s prodejem, ukázkami řemesel a vánočních zvyků, vystoupením souborů. V 16 hodin vypukne ohňostroj.

SLEZSKÁ OSTRAVA. O silvestrovské noci se před slezskoostravskou radnicí uskuteční tradiční setkání od 23 hodin, nebude chybět občerstvení. Půlnoc pak ozdobí slavnostní ohňostroj.

HOŠŤÁLKOVICE. V kostele Všech svatých v Hošťálkovicích se 8. prosince v 17 hodin koná koncert smíšeného pěveckého sboru v rámci turné čtvero ročních období.          (ok)

Foto: V Zoo Ostrava se každoročně těší oblibě zvířátka živého Betléma, areál bývá v závěru roku hojně navštěvován. Foto: Pavel Vlček

Vánoční výzdobu Nové radnice si lidé vybrali v anketě, bude zářit až do 6. ledna.

Strany 10 a 11

co, kdy, kde ve městě

SILVESTR S NOBLESOU. Opravdu noblesní rozloučení se starým rokem lze zažít na přímém přenosu silvestrovského galakoncertu Berlínské filharmonie 31. prosince od 17.30 hod. v Domě kultury města Ostravy. V programu jsou díla Brahmse, Prokofjeva, Hindemitha, Dvořáka a Chačaturiana, sólo nabídne věhlasný čínský klavírista Lang Lang, dirigovat bude neméně věhlasný Sir Simon Rattle, manžel Magdaleny Kožené. Nenechte si ujít.

PŘENOSY Z MET POKRAČUJÍ. Giussepe Verdi se narodil před 200 l ety, jeho brilantní komická opera Falstaff je v novém nastudování na programu přímého přenosu z newyorské Metropolitní opery v Domě kultury města Ostravy 14. prosince. Řídit bude dirigentská legenda maestro James Levine.

PŘIJEDE PETER GABRIEL. V ostravské ČEZ Aréně sice vystoupí až 13. května 2014, ale vstupenky jsou v prodeji už od 14. listopadu.  Tento představitel populární hudby, legendárního alba „So" a spoluzakladatel skupiny Genesis dodnes zaplňuje haly, ohlas na jeho koncerty v mnoha městech je velkolepý. Letos je to 25 let od vydání alba.

TEN KLIP MÁ ŠŤÁVU! Přestože je Komorní scéna Aréna divadlem s náročnějším repertoárem pro všechny generace, těší se velké oblibě i u mladých. Především pro ně herci natočili skvělý, vtipný hudební klip pod názvem Holky od divadla, vystupují v něm herečky Z. Truplová alias MC Zuzka, T. Cisovská, P. Kocmanová, inspicient V. Orenič a studenti ostravské konzervatoře. Klip vznikl na základě písničky představené při zahajování divadelní sezony a Arénu propaguje na sociálních sítích.

KONZERVATOŘ SLAVÍ.  Janáčkova konzervatoř v Ostravě slaví 60. výročí založení, jubilea se týká také letošní vánoční koncert, který zazní v budově konzervatoře 11. a 19. prosince.

TIM RICE V OSTRAVĚ. Slavný britský textař a libretista Tim Rice, držitel mnoha ocenění a spoluautor muzikálů skladatele A. L. Webbera Jesus Christ Superstar nebo Evita, zavítal na víkend 16. listopadu do Ostravy, aby se v rámci noci divadel podíval na ostravský muzikál Josef a jeho úžasný pestrobarevný plášť, na němž s Webberem spolupracoval. Muzikál pochválil a slíbil spolupráci na přípravě muzikálu Evita, který by se měl začíst studovat na jaře.

ČESKO-KOREJSKÉ DNY. Pod záštitou i za osobní účasti velvyslance Korejské republiky J. E. Moon Hayonga se od 22. do 23. listopadu konaly v ostravském domě kultury již sedmé Česko-korejské dny. Hlavní částí bohaté kulturní náplně byl slavnostní koncert JFO s přední korejskou houslistkou Semi Yang. V programu byly také workshopy, besedy, hry, ukázky bojových umění apod.

OST-RA-VAR POSEDMNÁCTÉ. Přelom listopadu a prosince už tradičně patřil festivalu OST-RA-VAR, který každoročně přivádí do Ostravy divadelní pedagogy, kritiky, teoretiky a divadelníky z celé ČR a Slovenska, účastníkům nabízí činohry z ostravských profesionálních divadel a řadu workshopů.

ROZSVÍTÍ SOCHU. Okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu  před Vánocemi 21. prosince pokřtí třetí číslo bulletinu Krásná Ostrava a v 18 hodin okrášlí sochu Světlonoše ostravského umělce Marka Pražáka na rohu budovy VŠB naproti Matičnímu gymnáziu v centru Ostravy.

VYSTAVUJÍ STUDENTI. Až do 17. prosince je v galerii Opera v Divadle J. Myrona otevřena výstava Klauzurní a diplomové práce 2013 představující aktuální tvorbu studentů Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě.

SVÁTEČNÍ DNY V DKMO. Dům kultury města Ostravy má každý měsíc bohatou programovou nabídku. Poslední dny v roce nabízí například 22. prosince přenos Čajkovského baletu Spící krasavice z Moskvy, 27. prosince představení pražského divadla R. Brzobohatého Vyhazovači, 31. prosince od 10 hod. Veselý silvestr pro děti a tentýž den pak v 16 hodin oblíbenou operetu Perly panny Serafínky v podání opavského divadla.

PROSINEC PLNÝ VERNISÁŽÍ. Galerie výtvarného umění v Ostravě byla pro rekonstrukci pět měsíců uzavřená, ale v prosinci už nabízí výstavu vítězných prací mezinárodní soutěže středních uměleckých škol „Oskar Ostrava 2013" a od 11. prosince výstavu prací vzniklých v rámci projektu Svět podle nás nazvanou „Uvnitř: neobyčejná setkání s uměním pro lidi s handicapem". Ve čtvrtek 12. prosince v 17 hod. se koná vernisáž výstavy „Josip Plečnik Skici: Plečnikova Lublaň na architektonických skicách ze soukromé sbírky Damjana Prelovšeka", 19. prosince, také v 17 hod., se uskuteční vernisáž výstavy „Začátek století" a zpřístupněn bude celý Dům umění.

FILMUJÍ S POSTIŽENÝMI. Tým ostravských filmařů natočil třetí film s mentálně postiženými herci. Už v roce 2011 vyrobil snímek Voňavá pochoutka pro mezinárodní filmový festival Mental Power Prague Film Festival, úspěch se projevil několika cenami. Začátkem listopadu uvedlo ostravské Minikino premiéru dalšího snímku s postiženými s názvem Rekordmani z prostředí atletiky.

SZIDI TOBIAS A PADDY KELLY. Do DK Akord zavítá 11. 12. slovenská šansoniérka Szidi Tobias, která se svou kapelou odehraje Vánoční koncert. Jen pár dní před Štědrým dnem vystoupí v Zábřehu zpěvák, muzikant, skladatel, textař a producent slavné hudební skupiny 90. let Kelly Family. Koncert Paddyho Kellyho se koná 21. 12., vstupenky se prodávají pouze v síti Eventim.

divadelní premiéry

Činohra, balet, pohádka

Rok české hudby je mimořádná kulturní událost, která od roku 1924 periodicky každých deset let připomíná výročí významných osobností české hudby. Prvním počinem tohoto velkolepého projektu pro rok 2014 se v Divadle Jiřího Myrona stala 21. listopadu inscenace baletu „Návraty domů" věnovaná třem českým autorům a třem význačným českým choreografům.

Bard české choreografie Pavel Šmok připravil Trio g moll na hudbu Bedřicha Smetany. Součástí představení je i balet Bohuslava Martinů Škrtič v choreografii známé tanečnice, ostravské rodačky Nataši Novotné. Poprvé v Ostravě se přidal Janáčkův cyklus Po zarostlém chodníčku v choreografii Jiřího Kyliána, české legendy choreografie.

Také činohra NDM obohatila 7. listopadu svůj repertoár premiérou  Anouilhovy hry Pozvání na zámek. V režii Petera Gábora se ostravští herci skvěle vypořádali s tématem „co člověk má, když nemá peníze...", divák se určitě pobaví.

Operní komedie B. Martinů Mirandolina v Divadle A. Dvořáka dostane každého. Premiéry 5. a 7. prosince zavedly diváka do prostředí italské hospody, kde si sličná Mirandolina vybírá ze tří nápadníků.

Advent nabízí 19. a 21. prosince v Divadle J. Myrona premiéru muzikálu maďarské autorky Evy Patakiové s názvem Edith a Marlene plnou lásky, vášní i zklamání šansoniérky Piafové a herečky Dietrichové. V ostravském nastudování je ztvárňují Hana Fialová a Eva Zbrožková v režii Janusze Klimszi.

Také Divadlo loutek Ostrava uvedlo 15. listopadu další premiéru, tentokrát pohádky Královna Koloběžka z Werichovy knihy Fimfárum. „Snažíme se, aby v dramaturgii našeho divadla byla zastoupena díla mistrů slova české literatury, k nimž Jan Werich bezesporu patří, obohatí děti i dospělé," říká ředitelka DLO Jarmila Hájková.

Premiérou jednoaktovky Václava Havla Audience se Divadlo P. Bezruče připojilo k oslavám 17. listopadu. Ve hře excelují Norbert Lichý v roli Sládka a Jiří Müller jako Ferdinand Vaněk.           (g)

Kolektiv historiků kolem archivu města navázal na dílo Karla Jiříka

Dějiny Ostravy po 20 letech

Na pultech knihkupectví se objevila dlouho očekávaná kniha o dějinách Ostravy. Publikaci vydalo v edici Dějiny moravských a slezských měst nakladatelství Lidové noviny s podporou města Ostravy. Poslední monografii pod názvem Dějiny Ostravy napsal v roce 1993 historik Karel Jiřík. S kolegy dovedl text do padesátých let minulého století.

Nová, téměř 700stránková knížka o Ostravě, s podtitulem Historie – Kultura – Lidé, se svou koncepcí poněkud liší od předchozích prací. Jejím zásadním přínosem je zachycení historického vývoje města po roce 1945. Poslední kapitola zachycuje časový úsek od roku 1990 po první dekádu 21. století. Z barevných i černobílých obrazových příloh určitě zaujme devítistránkové panorama Moravské Ostravy a okolí po roce 1900 s popisky významných staveb.

Kromě ředitelky archivu města Blaženy Przybylové jsou autory textů její spolupracovníci Antonín Barcuch, Radoslav Daněk, Šárka Glombíčková, Martin Juřica, Eva Rohlová a Jozef Šerka. Autorský tým dále trvořili Jiří Brňovják, Vladimír Maňas, Zbyněk Moravec, Hana Šústková a Milan Zezula. Doporučená cena knihy je 599 Kč, hodnotným vánočním dárkem.       (vi)

Foto: Náměstkyně primátora Simona Piperková při křtu knihy v Domě knihy Knihcentrum za asistence zastupitele města Jana Bechera.

Vzpomínky nepatří do koše

Výstava plná vzpomínek ze života seniorů se uskuteční od 16. do 20. prosince v prostorách Nové radnice v Ostravě. Navazuje na loňskou úspěšnou výstavu pod titulem „Vzpomínejme společně", letos nese název „Vzpomínky nepatří do koše".

Nabízí společné vzpomínání seniorů a jejich rodinných příslušníků na mládí, školní léta, svatební den či na své bydliště. Projektu se zúčastní domovy pro seniory Korýtko, Sluníčko, Slunovrat a Slunečnice, Charitní dům Sv. Alžběty, Charitní dům Sv. Václava a za organizátory Slezská diakonie SILOE Ostrava.

Přípravy na realizaci ostravské reminiscenční výstavy byly volně inspirovány mezinárodním projektem „The European Reminiscence Network", ve kterém jsou aktivně zapojeny Francie, Španělsko, Polsko, Slovensko, Severní Irsko, Velká Británie a Česká republika. U nás se realizace projektu ujala jen Praha a Ostrava. Vystaveny budou vzpomínkové knihy, fota, leporela, kroniky a další výrobky, které vznikly v rámci reminiscenční metody. Loňská výstava se setkala s velkým zájmem, přicházely i školní třídy.       (mm)

ostravské muzeum

Albrecht Dürer a jeho současníci

Pozoruhodná výstava vznikla ze spolupráce Ostravského muzea a Východoslovens-kého muzea v Košicích, které jsou partnerským městem Ostravy. Od 17. prosince až do konce února nabídne Ostravské muzeum výstavu výběru z nejvzácnějších grafik Albrechta Dürera a jeho současníků zapůjčených právě od slovenských kolegů.

Rozsáhlá sbírka grafických listů z velké části pochází z testamentárního odkazu filantropa a milovníka umění Imricha Henszelmanna z roku 1888. Do současnosti se podařilo identifikovat 352 grafických listů z této pozůstalosti, část sbírky a další předměty byly na přechodnou dobu v budapešťském Muzeu krásných umění, v roce 1968 se z velké části vrátily do Košic. Dürerovy současníky na výstavě představují díla Martina Schongauera a Martina Zatzingera, Hanse Schaufeleina, Lucase Cranacha, Albrechta Glockendona, Hanse Burkmaira, Ludwiga Kruga a dalších.               (g)

Foto: Albrecht Dürer – Rytíř, Smrt a Ďábel (1513)

Reprofoto: Ostravské muzeum

festival

Souznění i v okolí Ostravy

Mezinárodní festival adventních a vánočních zvyků, koled a řemesel pod názvem Souznění se letos uskuteční už popatnácté. Ve václavovickém kostele tak 12. prosince zahraje Spiritual kvintet.

Hned 13. prosince zazpívá ostravská sopranistka Eva Dřízgová-Jirušová ve frýdecko-místeckém kostele sv. Jana a Pavla se souborem Camerata Janáček. Následující den nabídne koncert v Kozlovicích pozoruhodný program – mimo jiné izraelský soubor Efroni Choir nebo poberounskou formaci Třehusk, jejíž tvorba se opírá o jarmareční písně i skladby staré Prahy. Přidá se i Varmužova cimbálová muzika ze Svatobořic, která společně se smíšeným pěveckým sborem Amatores musicae antiquae připomene v lidové a duchovní písni život věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Domácí folklór budou reprezentovat Dětský soubor Valášek, SLPT Valašský vojvoda, cimbálová muzika Konopjan, Dechová hudba a Divadelní společnost Kozlovice atd. Nebude chybět oblíbený vánoční jarmark.

Pestrou kapitolu festivalu Souznění zakončí 15. prosince Galakoncert v Domě kultury města Ostravy. Vystoupí populární slovenská skupina Fragile a také už zmíněný izraelský soubor i národopisné soubory. V kulturním domě se také uskuteční setkání tvůrců uměleckých řemesel, včetně výstavy betlémů. Podrobný program na www.souzneni-festival.cz.                (g)


 

Strana 12

o lidech s lidmi

Láska k hudbě dává sílu do života

Noblesa i úcta, s jakou se paní Věra Heroldová ukláněla na jevišti ostravského loutkového divadla, které hostilo letošní slavnostní vyhodnocení Seniora roku 2013, přesvědčivě dokazuje, že tato dáma je na divadelní prkna zvyklá, ba co víc – znamenala pro ni snad to nekrásnější, co jí život dal. A je toho opravdu hodně, co jí přineslo vítězství v anketě senior roku. Přesto, že u dam se o věku taktně nemluví, sama otevřeně říká, že dvaadevadesát let jejího věku je jednoduše skutečností. Určitě však ovlivněné bohatým naplněním všeho, co měla a má ráda. A to je především krásná hudba a láska k opeře. Zpívala už jako děvčátko, talent zřejmě zdědila po babičce.

Osudové setkání

V rodném Brně vystudovala gymnázium a konzervatoř, v roce 1944 přijala, ještě pod dívčím jménem Kolářová, angažmá jako sopranistka v ostravském divadle. Začínala sice jako altistka, ale široký hlasový rozsah ji přinesl sopránové role. Bylo to ve stejné době, kdy divadlo do opery přijalo basistu Jiřího Herolda, jejího pozdějšího manžela. V roce 1947 se jím narodila první dcera, brzy na to druhá. Role se hrnuly hned od počátku – nejen například Mařenka v Prodané nevěstě, Karolina ve Dvou vdovách a další, ale také v operetě, kam ji přizval Vladimír Brázda. V roce 1949 si na dva roky ,odskočila' do opavské opery, kde její první rolí, pak po celý život milovanou, se stala Traviata. Od maminky Heroldové dostala do této role vějíř darovaný ruskou šlechtičnou, s ním pak paní Věra odzpívala všechny své pozdější Traviaty. Tchán, Jiří Herold st. ze Stoda, známý houslista České filharmonie, hudební pedagog a violista tehdejšího Českého kvarteta, byl ve své době uznávaným umělcem.

Zpátky do Ostravy

V roce 1951 se znovu vrací na ostravské jeviště, opět v roli Traviaty, Karoliny, ale doslova desítkách dalších známých operních rolí. Když Václav Krška točil v roce 1954 zfilmovanou operu Dalibor, do role Milady obsadil Věru Heroldovou. Tak krásnou Miladu snad operní svět ještě neviděl, paní Věra, vždy štíhlá a noblesní až dodnes, je typickou femme fatale, o které se mužům snívá. Za roli filmové Milady byla jako skvělá dramatická herečka oceněna v Cannes. Ve druhé polovině šedesátých let se stala inspektorkou kultury tehdejšího národního výboru, neskončila však její koncertní činnost. V sedmdesátých letech působila také jako pedagožka na konzervatoři, mimo jiné začala spolupracovat s pražským Heroldovým klubem, jehož odkaz ji stále provází. Díky tomu získala i velmi vzácné kontakty, z nichž některé udržuje dodnes.

Umělecký svět

Spolupráce i přátelství s mnoha umělci obohacuje Věře Heroldové život až dodnes, a tak tato dáma považuje svůj život za nevšední bohatý a smysluplný. Snad nejvřeleji vyjádřil atmosféru uměleckého světa a vztahu k umění Václav Talich v dopise jejímu manželovi v roce 1953 – „...nikdo nás nemůže oloupit o vlastní ráj srdce, jestli naše konání není řízeno malichernou osobní ctižádostí, nýbrž směřuje cestou pokorné služebnosti k jedinému cíli – stát se užitečným semenem, které by vzešlo v bohatý klas..."

Bohatost myšlenek, tvůrčí nadšení a láska k hudbě pomohly paní Věře v životě mnohokrát. Když ji už před více než čtyřiceti lety zemřel manžel, když svého otce následovala mladší dcera, když musela paní Věra překonat zhoubnou nemoc. Dodnes sleduje dění v Národním divadle moravskoslezském, účastní se besed a dalších akcí, bývá čestným hostem festivalu Heroldův Rakovník, je příznivkyní a ctitelkou Lašského pěveckého sboru, letos obdržela cenu Senior prix 2013 za dlouholetou uměleckou činnost od nadace Život umělce. Mimochodem – má i deset pravnoučat. Věra Heroldová bezesporu patří k vzácným lidem, jejichž pestrá životní pouť, pozitivní myšlení a neutuchající aktivita by vydaly na dlouhou řadu poutavých knih, které by jiné lidi přesvědčily, že život, i v seniorském věku, se dá naplnit opravdu bohatě.

Olga Kubačáková

Foto: Věra Heroldová převzala titul Senior roku 2013 19. listopadu. Vlevo v roli filmové Milady, vpravo v opeře Traviata   Foto: archiv Věry Heroldové a Jiří Zerzoň


 

Strana 13

z archivu města

My, mistři cechu moravskoostravského...

Poddanské město Moravská Ostrava bylo od počátku své existence spojeno s řemeslnou činností. Nejstarší písemná zpráva o ostravských řemeslnicích však pochází až z konce 14. století. Jejich počet výrazně narostl s hospodářským rozvojem města v průběhu dalšího století.

Soukeníci, řezníci,...

Nejpočetnějším a nejdůležitějším řemeslem se stalo soukenictví, následované řeznictvím a tkalcovstvím. Z ostatních řemesel byli četněji zastoupeni v Moravské Ostravě též ševci, krejčí, kožešníci, pekaři, kováři a koláři, nožíři, zámečníci, bednáři aj. Pravděpodobně již od druhé poloviny 15. století se ostravští řemeslníci začali podobně jako v jiných městech sdružovat v zájmových společenstvech zvaných cechy. Jejich hlavním účelem bylo hájení práv a zájmů svých členů, organizovaly a řídily veškerou řemeslnou výrobu, dohlížely na kvalitu a cenu výrobků, na řádnou výchovu učedníků, zaměstnávání tovaryšů a skládání mistrovských zkoušek, rozhodovaly ve sporných záležitostech, ale plnily i funkce reprezentativní, vojenské, náboženské a sociální.

Cechovní artikule

Nejrozšířenější řemesla měla v Moravské Ostravě samostatné cechy, řemesla s menším počtem mistrů se sdružovala v cechy smíšené a zástupci některých speciálních řemesel (např. zlatníci) se museli organizovat i přespolně v příslušném cechu v jiném městě. Každý cech se řídil vlastním řádem, tzv. artikulemi, k jejichž formálnímu sjednocení došlo na panstvích olomouckých biskupů na přelomu 50. a 60. let 17. století. Stalo se tak podle vzorových statutů cechů v biskupské Kroměříži, které v podobě tzv. vidimusů (ověřených opisů) obdrželi i ostravští řemeslníci. Artikule jsou nejcennějším pramenem pro poznání praktického fungování cechu, přijímání učňů a mistrů, organizaci řemeslné výroby a prodeje výrobků.

Nad dodržováním artikulí bděli představení cechů, tzv. cechmistři, kteří pečovali též o cechovní jmění a v dřevěných truhlicích uchovávali peněžní hotovost, ale i pečetidlo a důležité písemnosti týkající se práv a výsad celého cechu nebo jeho jednotlivých členů. Bohužel řada těchto dokumentů byla v minulosti nenávratně ztracena, ať už při živelních pohromách, zejména požárech, nebo v důsledku nedocenění jejich významu pro budoucí generace.

Nástup živnostníků

Cechy byly jako brzda hospodářského rozvoje zrušeny v roce 1859. Drobné řemeslné podnikání bylo liberalizováno vydáním moderního živnostenského řádu a kontrolní funkce cechů měla převzít nově zakládaná živnostenská společenstva. Zbytky písemností někdejších ostravských cechů převzalo po jejich zrušení Společenstvo svobodných a koncesovaných živností, které však vzniklo teprve v roce 1883. Na konci 19. století s probuzením odborného zájmu o dějiny města a regionu pak přišla systematičtější péče o záchranu písemných cechovních památek, docházelo k jejich sběru a vykupování od soukromých vlastníků.

Díky tomu dnes tvoří dochovaný cechovní materiál v Archivu města Ostravy 12 fondů obsahujících úhrnem 24 listin, 21 knih a 27 výučních, vandrovních a jiných listů. Některé další písemnosti týkající se řemeslnických cechů se dochovaly jako součást staré vrstvy městské registratury či alespoň v opisech jako součást městských knih. Nejstarší cechovní písemností je listina z roku 1523, kterou olomoucký biskup Stanislav Thurzo povoluje ostravským soukeníkům cejchování výrobků biskupským a městským znakem.                Radoslav Daněk

Vidimus artikulí kroměřížského řeznického cechu, vydaný administrátorem olomouckého biskupství Eliášem F. Castellem pro ostravský řeznický cech (1661).

Pečetidlo řeznického cechu v Moravské Ostravě (1621).

Vandrovní list, kterým pekařský cech ve Vídni potvrzuje Josefu Wrabelovi z Ostravy, že v hlavním městě monarchie pracoval v řemesle 3 roky a 16 týdnů (1825).

Vandrovní list, kterým perníkářský a voskařský cech v Krakově potvrzuje tovaryši Kudělkovi z Moravské Ostravy, že ve městě pracoval rok a 5 týdnů (1788).

Listina, jíž město Moravská Ostrava povoluje soukenickému cechu zřídit valchu ve vsi Přívozu u Faldynovského mlýna (1706).


 

Strana 14

aktivní senioři

Trénování paměti

Občanské sdružení Senior servis pořádá další kurz Trénování paměti pro seniorskou veřejnost, který bude zahájen 7. ledna 2014 v Domě se zvláštním určením v Gajdošově ul. 39 v Moravské Ostravě. Kurz probíhá každé úterý v době od 9 do 10.30 hod., má 8 lekcí po 1,5 hod., cena kurzu je 200 Kč. Zájemci se mohou hlásit na tel. 776 763 519.                (g)

Na co do Akordu

Senior klub kulturního domu Akord nabízí 5. prosince mikulášskou zábavu, zazní písničky na přání, k tanci i poslechu zahraje PeteSax. Besedu s výživovými poradci Matějem Stankem a Petrou Seidlerovou na téma zdravé jídlo na vánoční tabuli mohou senioři v Akordu navštívit 11. prosince v 10 hodin.     (g)

Výzva Hrušovanů

Členové občanského sdružení Senioři Hrušov pátrají po fotografiích nebo dokumentech ze života Hrušova, dnes již téměř zaniklé ostravské městské čtvrti, jejíž slavná historie sahá do 13. století. Prosí občany, zda by památky ze svého archivu mohli zapůjčit pro připravovanou knihu, která vyjde k 10. setkání rodáků a přátel Hrušova na jaře 2015. Kontakt: manželé Dudkovi, Hladnovská 119a, 712 00 Ostrava-Muglinov nebo tel. čísla 604 973 492 a 723 490 352.                (vi)

Přibyly vydry a štětkouni

Sameček štětkouna kamerunského Penji v ostravské zoologické zahradě se již několik týdnů těší ze společnosti dvou samiček, které byly do Ostravy přivezeny ze Zoo Rotterdam. Mladé samičky jsou sestry a narodily se 20. února loňského roku. Jmenují se Yoko a Poli.

Od prvních chvil to vypadá, že si Penji nové partnerky oblíbil, takže se rodina štětkounů snad rozroste o nové členy. Prostory v pavilonu Tanganika budou ale obývat jen dočasně, po dostavbě Pavilonu evoluce budou zvířata umístěna v jednom z nových výběhů. Štětkoun kamerunský (Potamochoerus porcus pictus) je velmi pestře zbarvené prase a má poměrně hustou hnědočervenou srst, ušní boltce zakončené štětkou delších chlupů. Patří mezi rychlé běžce a také dobré plavce. Vyskytuje se na západ od řeky Ubangi až k řece Niger.

Koncem listopadu to byl rok, co se v ostravské zoo narodilo první mládě vydry malé, další mláďata se narodila 3. října  a je jich hned pět! Zvířata žijí od června 2010 v přírodním výběhu s velkým jezírkem a vodopádem v expozičním komplexu Čitván. S odchovem aktivně pomáhá také mladá loňská samička, která tyto zkušenosti zúročí v budoucnu při odchovu mláďat vlastních. První týdny života jsou mláďata slepá a plně odkázána na péči rodičů, oči otevírají přibližně po měsíci a půl života. Vydra malá (Aonyx cinerea) je nejmenším druhem vydry. Obývá převážně mangrové porosty a sladkovodní mokřiny v Bangladéši, jižní Indii, Číně, Nepálu, Taiwanu, Vietnamu, Malajsii, Velkých Sundech a na filipínském ostrově Palawan. Živí se vodními živočichy, ale je vedena v Červeném seznamu jako zranitelný druh.

Kolem Vánoc a přelomu roku přichází do zoo každoročně více a více lidí, mohou tam mj. koupit krmení pro ptáky a sypat do krmítek.                (k)

Foto: Mládě vydry malé na váze                  Snímky: Pavel Vlček

Foto: Štětkouni kamerunští jsou pro nás exotická zvířata, žijí v Africe.

Útulek v Ostravě-Třebovicích nabízí do dobrých rukou

JARMILEK – Pejsek ve stáří 7,5 roku, kříženec středního vzrůstu. V útulku se nachází od června letošního roku. Je to dobrý hlídač, vhodný k rodinnému domku nebo do sportovně založené rodiny. Má rád dlouhé procházky a pohyb vůbec. Hodí se spíše k odrostlejším dětem.

PEPE – Skoro tříletý pes, kříženec středního vzrůstu. Byl nalezen na začátku července v Hrabové. Vzhledem ke své povaze je vhodný spíše na zahradu, ne k malým dětem. Má slušnou kondici, je to sportovec. Určitě se bude líbit chovatelům, kteří se věnují agility a pohybovým aktivitám.

VILDA – Roční pejsek, kříženec zajímavého zabarvení. Do útulku se dostal jako odrostlé štěně, bez základní výchovy. Prošel sice socializací, ale chybí mu hlavně stálý kontakt s člověkem. Snáší se i s cizími pejsky, ale hlavně potřebuje pána. Je lhostejné, zda bude žít v bytě nebo na zahrádce.

KEN – Osmiletý pejsek, kříženeček menšího vzrůstu. V útulku se ocitl v polovině července, kdy byl nalezen v oblíbené pivnici U Kena. Má klidnou povahu, zřejmě byl zvyklý dlouho čekat na svého bývalého pána. Nejlépe se bude hodit ke starším lidem, k domečku se zahrádkou.


 

Strana 15

ČEZ Aréna bude poprvé v historii hostit finále světového šampionátu

Ostrava středem florbalové planety

Od 7. do 10. 12. v Brně a od 11. do 15. 12. v Ostravě se uskuteční IX. mistrovství světa žen ve florbalu. O titul mistryň světa, kompletní sady medailí i další umístění se utká šestnáct nejlepších družstev planety.

Titul ze Švýcarska 2011 obhajují pětinásobné šampionky ze Švédska. Druhé skončily Finky. České hráčky vybojovaly poprvé v historii bronzové medaile. Na stupních vítězů by svěřenkyně trenérky Karolíny Šatalíkové chtěly stát i v závěrečný den prosincového turnaje.

Tým Česka se v Brně ve skupině B utká s Norskem (7. 12.), Švýcarskem (8. 12.) a Lotyšskem (9. 12.), předkolo play-off se hraje 10. 12. Favorizované Švédky byly nasazeny do skupiny A s Finskem, Polskem a Ruskem, ve skupině C hrají Austrálie, Maďarsko, Slovensko a Korea, ve skupině D Dánsko, Německo, Kanada a Japonsko.

Ostravská část mistrovství začne ve středu 11. 12. v ČEZ Aréně. V případě, že naše děvčata vyhrají základní skupinu, nastoupí 12. 12. (17) ve čtvrtfinále proti lepšímu ze zápasu vítěze skupiny D proti čtvrtému ze skupiny A (zřejmě jednomu z dvojice Polsko, Rusko). V případě postupu by Češky hrály semifinále 14. 12. (17). Finálový zápas mistrovství světa se v ČEZ Aréně, poprvé v historii haly, odehraje v neděli 15. 12. (15.30), utkání o 3.-4. (12.30).

Cílem organizátorů je překonat rekord v návštěvnosti 28 180 diváků, který vytvořili před dvěma roky Švýcaři. Snem je pokořit návštěvnické maximum na jeden zápas (4 521 diváků na finále Švédsko-Švýcarsko na MS 09 ve Švédsku). Informace o MS najdete na www.wfc2013.cz. Zde si také můžete zajistit vstupenky. Celodenní lístek na čtvrtfinále a semifinále do ČEZ Arény stojí od 190 Kč, celodenní vstup na finálový den od 250 Kč, permanentka na play-off od 490 Kč. Děti do 140 cm nebo do 12 let platí snížené vstupné.                 (vi)

Momentka z přípravného utkání Česko-Švédsko. Nezlobili bychom se, kdyby se oba týmy utkaly ve finále MS v Ostravě.                   Foto: ČFbU

Judisté na novém tatami

Vylepšené tréninkové centrum otevřel 19. listopadu 1. Judo Club Baník Ostrava v tělocvičně bývalé ZŠ na ulici mjr. Nováka v Hrabůvce. Mezi prvními, kdo si vybavení haly prohlédl, byl náměstek primátora Martin Štěpánek.

Judisté Baníku nyní mohou při trénincích i zápasech využívat speciální odpruženou palubovou podlahu a kvalitnější tatami. Tělocvična byla vybavena díky podpoře města Ostravy, dotaci z EU. Poděkování za finanční příspěvky patří také členům oddílu, příznivcům, rodičům judistů. Středisko v Hrabůvce patří mezi sedm ostravských tělocvičen, ve kterých se svému sportu věnuje na pět stovek členů 1. JC Baník. Jak zdůraznil předseda klubu Martin Pavlica, dlouhodobě patří k nejúspěšnějším, nyní získalo špičkové vybavení pro tréninky i turnaje.               (vi)

Vánoční kluziště!!!

Až do Nového roku 2014, celkem 33 dnů včetně sobot, nedělí a svátků je v provozu „Vánoční kluziště!!!" společnosti Sareza na Masarykově náměstí v centru Ostravy. V programu nechybí diskotéky (11. a 18. 12. od 16), exhibice hokejistů Vítkovic (19. 12., 16) a další atrakce. Zabruslit si můžete od 10 do 20 hodin, díky městu Ostravě, obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a partnerům zdarma. K dispozici je půjčovna bruslí.         (pg)

Davis Cup se vrací

Po dvou letech se do Ostravy vrátí Davisův pohár. Tenisté Česka, vítězové soutěže z let 2012 a 2013, pozvou k utkání 1. kola nového ročníku do osvědčené ČEZ Arény ve Vítkovicích družstvo Nizozemska. Soupeř bude zřejmě sázet na stále se lepšící singlisty Robina Haaseho a Igora Sijslinga, náš tým by měl tvořit osvědčený tandem Tomáš Berdych – Radek Štěpánek. Hrát se bude od 31. ledna do 2. února. Předprodej vstupenek v síti Ticketportal začíná už v prosinci. (vi)

město podporuje

HOKEJ O SVÁTCÍCH. Na extraligový hokej půjdeme v pondělí 23. 12. (17), kdy se HC Vítkovice střetnou s Pardubicemi.

LIGA MISTRŮ. Závěrečné utkání v základní skupině Ligy mistrů sehrají volejbaloví mistři republiky muži VK Ostrava proti belgickému Maseiku v úterý 10. 12. (20) na zimním stadionu v Porubě. Extraligoví soupeři VK v hale Sareza na Hrušovské ul.: so 7. 12. Brno, so 21. 12. ČZU Praha, čt 9. 1. Zlín. Začátky vždy v 17 hodin.

MATTONI NBL. Na další domácí zápasy mužů NH Ostrava do Bonver Arény mohou jít fanoušci basketbalu: st 11. 12. USK Praha, ne 29. 12. Kolín. Začátky vždy v 17.30 hodin.

FLORBALOVÉ SOUTĚŽE. Extraliga mužů: pá 20. 12. Vítkovice-Mladá Boleslav (SH Dubina), ne 22. 12. (18) FBC-Mladá Boleslav (hala Hrušovská), so 28. 12. Vítkovice-Chodov (SH Dubina). Extraliga žen: ne 22. 12. (14) FBC-Olomouc (hala Hrušovská).

Pod vysokou sítí. Volejbalová extraliga žen v hale na Varenské: čt 19. 12. (18) TJ Ostrava – KP Brno.         (or)

Místo nafukovačky aréna

Předčasné Vánoce si zařídili florbalisté FBC ČPP Software Ostrava, když poslední listopadovou neděli otevřeli krytou halu na Hladnovské ulici v Muglinově ve Slezské Ostravě. Náklady dosáhly 10 mil. Kč, město Ostrava klubu přispělo dotací 4 miliony korun. Slavnostního zahájení provozu se zúčastnil náměstek primátora Martin Štěpánek. ČPP Aréna s kapacitou 500 diváků vyrostla během tří měsíců na místě původní nafukovací haly. Má ocelovou konstrukci a plášť z panelových sendvičů. Hrací plochu položila firma Tarket. Diváci mají k dispozici parkoviště, trolejbusové spojení zajišťuje linka č. 105. Halu bude FBC využívat jako domácí hřiště pro utkání svých družstev a tréninky. Pouze extraligové zápasy mužů bude nadále hostit hala Sareza na Hrušovské ulici.     (vi)

Foto: Interiér ČPP Arény, domovské haly florbalistů FBC Ostrava. Foto: Jan Smekal


 

Strana 16

Inzerát

9. mistrovství světa ve florbale žen