Prosinec 2009

Prosincové vydání měsíčníku Ostravská radnice, ročník 2009

 c-documents-and-settings-krzyzankovavl-plocha-plone-foto-ostravska-radnice-or-titulka-web.jpg

 

 

 

 

 

 

 

Ostravskou radnici si můžete stáhnout také ve formátu pdf (4 MB).

 UVNITŘ ČÍSLA

2 Karolina od února?

3 Přispějte k ochraně ovzduší

4 Nenechte je v tom samotné

6 Pozor na petardy a ohňostroje

7 Dotace na bydlení

8 Budoucnost Vítkovic

10 Festival adventních zvyků

12 Pomáhat jiným obohacuje


Strana 1

Po dálnici až do Ostravy

Středa 25. listopadu 2009 se zapsala zlatým písmem do dějin Ostravy. Díky zprovoznění dvou úseků dálnice D47 v celkové délce 29,7 km z Bělotína přes Hladké Životice k Bílovci se třetí největší město České republiky napojilo na celostátní a evropskou dálniční síť. Z Rozvadova u německých hranic je nyní možné ve čtyřpruhovém uspořádání dojet až do Bohumína u hranic s Polskem. Význam napojení na dálnici se dá přirovnat k roku 1847, kdy do Ostravy dorazila díky Severní dráze Ferdinandově železnice.

Poslední úsek D47, nově D1, u Bílovce slavnostně otevřeli ministr dopravy Gustáv Slamečka, krajský hejtman Jaroslav Palas, generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic Alfred Brunclík, zástupci Státního fondu dopravní infrastruktury, stavebních firem a řada dalších osobností. Mezi nimi náměstek ostravského primátora Vojtěch Mynář, který s odkazem na nové logo města shrnul své dojmy do věty: „Jsme nadšeni!!!“ Připomněl i mnohá úskalí, která byla při realizaci projektu třeba překonat. Vše ale podle něho vyvažuje fakt, že díky dálnici se Ostrava dokořán otevírá investorům, návštěvníkům, světu. Vojtěch Mynář přítomným představil projekt Ostravské dopravní školičky, který reprezentovaly děti z mateřské školy na Keramické ulici v Ostravě-Muglinově. (pokračování na str. 3)

Foto: Sen o dálnici do Ostravy se proměnil ve skutečnost: provoz na D47, nyní už D1, otevřel spolu s řadou významných hostů náměstek primátora města Ostravy pro dopravu Vojtěch Mynář (druhý zleva).

Sníží si odměny

Kvůli hospodářské krizi bude muset Ostrava příští rok dost významně šetřit. Uskrovnit se hodlá také 49 neuvolněných členů ostravského zastupitelstva. Počínaje novým rokem si sníží své měsíční odměny o čtyři procenta. Také šest uvolněných členů, to znamená primátor a jeho náměstci, kteří svou funkci v zastupitelstvu mají jako zaměstnání a výši jejich odměn stanoví zákon, hledají způsob, jak ze svého platu čtyřmi procenty přispět formou daru například na dětské domovy a podobně. „Chceme po ostatních, aby se v době krize uskrovnili, vypadalo by divně, kdybychom to neudělali také my,“ zdůvodnil rozhodnutí primátor města Petr Kajnar. (vk)

Postoupili jsme!!!

Třináctičlenná mezinárodní porota 8. prosince rozhodla o postupu Ostravy v kandidatuře na titul Evropské hlavní město kultury 2015.

„V Bruselu jsme byli před časem vyhodnoceni jako nejrychleji se rozvíjející region v posledních letech. Zvýšil se počet pracovních míst, do regionu přišli investoři. Teď potřebujeme dobudovat kulturní infrastrukturu. Mám radost, že jsme postoupili, utkání teprve začíná…“ řekl primátor Petr Kajnar. Do přípravy projektu město letos investovalo 15 milionů korun. Postupujeme spolu s Plzní, dále nepostoupil Hradec Králové. (k)

 

PF 2010
Veselé a pohodové Vánoce, pevné zdraví, hezké vztahy
a co nejméně problémů v novém roce přeje všem vedení města


Strana 2

 Bude Karolina v únoru pokračovat?

Za půl roku, zhruba v červnu 2010, měla být podle původního harmonogramu dokončena a zpřístupněna I. etapa výstavby městské čtvrti Nová Karolina. Světová finanční krize stavbu zhruba po půl roce od zahájení (loni na podzim) pozastavila.

„Zastupitelé Ostravy se dohodli se zástupci developerské společnosti, která čtvrť staví, že termíny výstavby budou posunuty o 24 měsíců. Potvrzuje to zastupitelstvem schválený dodatek smlouvy se společností Multi Veste Czech Republic 5,“ vyjádřil se k posunu ve vývoji situace koncem listopadu náměstek primátora Lukáš Ženatý. Ředitel společnosti Luboš Kočí potvrdil, že banky jsou připravené poskytnout úvěr a financování první etapy výstavby Karoliny by tak mohlo pokračovat. Město i developer mají na pokračování stavby eminentní zájem. Bude-li financování I. etapy výstavby, zhruba 8 miliard korun, potvrzeno, mohla by stavba pokračovat přibližně v únoru 2010. První etapa představuje vybudování velkého administrativního komplexu, rozsáhlého obchodně-zábavního centra, několika bytových domů – to vše kolem tzv. hlavní třídy, na jejímž konci bude rekonstruovaný památkově chráněný objekt veřejnosti známý jako „dvojhalí“, kde má vzniknout řada pozoruhodných prostor pro kulturu a volný čas. (k)

Na Silvestra neúřadujeme

Ve čtvrtek 31. prosince Magistrát města Ostravy ruší úřední hodiny pro veřejnost, a to na všech odborech a pracovištích magistrátu. V tento den nebude ani možné provádět platby v hotovosti kvůli povinnému odvodu finančních prostředků na bankovní účet podle pokynů peněžního ústavu. (r)

Internet jim usnadní život

Náměstek primátora Lubomír Pospíšil a manažerka Telefónica O2 Petra Pavičová předali v pondělí 23. listopadu ceny vítězům soutěže Internet mi usnadňuje život. Město ji vyhlásilo s podporou společnosti Telefónica O2 Czech Republic. Odborná porota vybrala ze sedmi projektů či aktivit se sociální tematikou čtyři nejlepší. Výherci získali na dva roky nejmodernější mobilní datové připojení k internetu, včetně bezplatné aktivace. Ceny převzali zástupci organizací pomáhajících postiženým a lidem v krizi. Setkání se zúčastnila také vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví magistrátu Jaroslava Rovňáková a další představitelé města. (vi)

Foto: Po vyhlášení výsledků soutěže Internet mi usnadňuje život: (zleva) P. Kreml (Slezský klub stomiků), D. Tichý (Krizové centrum), náměstek primátora L. Pospíšil, P. Pavičová z Telefonica O2,
L. Bojar (Česká unie neslyšících) a I. Šťovíčková (sdružení S.T.O.P.).

Svoz odpadu o svátcích

OZO Ostrava ve spolupráci s magistrátem připravuje mimořádné svozy odpadu v období vánočních a novoročních svátků. Mimo pravidelné svozy vyjedou ve dnech 20., 24. a 25. 12. na ostravská sídliště další posádky, aby zamezily přeplňování kontejnerů. Žádáme řidiče, aby během svátků nebránili svými zaparkovanými vozidly vývozu odpadu. Na Nový rok bude svoz odpadu prováděn pouze z kontejnerů na sídlištích, svoz odpadu z popelových nádob u rodinných domů bude o den posunut na sobotu 2. 1. U kontejnerů odložené vánoční stromky začne OZO svážet od 11. ledna. Více na www.ozoostrava.cz
 

Jiří Štěpánek, odbor komunální a bytový


CTPark se rozšíří

Společnost CTP Invest, která již více než 5 let působí v průmyslové zóně Ostrava-Hrabová, plánuje rozšíření kapacit nájemních prostor. „Evidujeme zdravý zájem klientů o nové prostory. Největší zájem mají ti, kteří již jsou v České republice a rozšiřují své aktivity,“ říká Remon Vos, generální ředitel CTP. Přes 40 firem z CTParku dává práci více než 3500 zaměstnanců. Působí na ploše přes 134 tisíc m2, dalších 40 tisíc metrů je dispozici. Pokud vše půjde dobře, pak v horizontu příštích několika let má přibýt dalších 108 tisíc metrů čtverečních. „Vše je závislé na zájmu firem. Bez předem dohodnutých kontraktů bude složité výstavbu zahájit,“ přibližuje situaci Vos.
O úspěšnosti CTParku Ostrava svědčí i řada získaných ocenění, za všechny uveďme první místo v soutěži Podnikatelská nemovitost roku 2007, CTPark Ostrava se stal průmyslovým parkem s největším ekonomickým přínosem. (er)

Veteráni si připnuli generálské hvězdy

U příležitosti Dne válečných veteránů byli do hodnosti brigádního generála jmenováni plk. Mikuláš Končický a plk. Robert Matula, oba čestní občané města Ostravy. Vysoké ocenění jim bylo na návrh vlády uděleno prezidentem republiky v Národním památníku v Praze na Vítkově.

Mikuláš Končický (1925) se zúčastnil bojů o Jaslo, Duklu, Svidník, Ostravu. Je nositelem několika československých a sovětských vyznamenání. Po roce 1968 byl vyhozen z armády. Žije v Ostravě.
Robert Matula (1919) je posledním žijícím výsadkářem skupiny Wolfram. Po roce 1948 musel opustit ČSR a jeho druhým domovem se stala Kanada, kde žije u města Chemainus. Je nositelem několika válečných křížů a medailí. Generálskou hodnost za něj v zastoupení převzal náměstek primátora Ostravy Vojtěch Mynář.
U příležitosti povýšení do generálských hodností se na Krajském vojenském velitelství Ostrava uskutečnilo přijetí Mikuláše Končického a Vojtěcha Mynáře, který zastupoval Roberta Matulu. Přítomen byl další válečný veterán, legendární letec 310. stíhací perutě RAF ve Velké Británii, generál Zdeněk Škarvada s chotí. Ředitel KVV Ostrava Ivan Šulek při této příležitosti předal nově jmenovaným brigádním generálům, Mikuláši Končickému osobně a Robertu Matulovi v zastoupení, blahopřejné listy. (vi)

Foto: Generálové Zdeněk Škarvada (zleva), Mikuláš Končický a náměstek primátora Vojtěch Mynář (zastupující generála Roberta Matulu) během setkání na krajském vojenském velitelství. Foto: L. Vidlička


Strana 3

Po dálnici až do Ostravy

(dokončení ze strany 1)
Z Hladkých Životic do Bílovce byla dálnice zprovozněna kompletně, z Bělotína do Životic pouze v jedné polovině, ovšem ve čtyřpruhovém uspořádání a za snížené rychlosti 80 km/h. V plném profilu bychom tudy měli projet v srpnu 2010. Pro přesnost dodejme, že dálnice D1 zatím nevede souvisle z Prahy do Ostravy, když úsek od Vyškova po Hranice n. M. suplují rychlostní silnice R46 a R35. Trasa D1 přes Kroměříž a Přerov do Lipníka má být hotova do pěti let.

Povinnost pro osobní auta mít dálniční známku platí ve směru od Lipníka až k Bílovci. Odtud je trasa přes Ostravu až do Bohumína bez poplatku. Od 1. 1. příštího roku by ale měli řidič platit i za tento úsek. Historie výstavby dálnice do Ostravy měla své mezníky i slepé uličky. Několikrát se zahajovala, přerušovala, odsouvala. První úsek D47, od Rudné ul. do Hrušova, se konečně začal stavět na podzim 2003. Trasa z Lipníka n. B. do Bohumína se 14 mimoúrovňovými kříženími, 145 mosty a jedním tunelem u Klimkovic měří přes 80 kilometrů. Cena po dokončení přivaděčů se má blížit 57 miliardám korun. Libor Vidlička

Nájezd pro Severní spoj

V rámci otevření posledního úseku dálnice D1 byla ve středu 25. listopadu uvedena do provozu Silnice I/47, tzv. Severní spoj I. stavba. Slavnostního otevření se zúčastnili náměstci primátora Ostravy Lukáš Ženatý a Vojtěch Mynář, starostové městských obvodů Nová Ves a Hošťálkovice Jana Kubová a Jan Černota, zástupci Ředitelství silnic a dálnic ČR, stavebních firem ODS – Dopravní stavby Ostrava, Strabag aj.

Dálniční přivaděč Severní spoj je novou součástí dopravního sy¬stému města Ostravy. Díky 3150 metrů dlouhé komunikaci mezi ulicí Mariánskohorskou a trasou D1 vzniklo další klíčové spojení s dálnicí. Severní spoj má mimořádný význam pro provoz ve městě, zejména v souvislosti s očekávaným nárůstem dopravy po zprovoznění zbývajících úseků D1 mezi Lipníkem n. B. a krajským městem. V budoucnu doplní stavbu Severního spoje druhá etapa, v rámci které by mělo být vybudováno pokračování komunikace směrem do Poruby. Tato část stavby však stále čeká na definitivní rozhodnutí o jejím přesném vedení. (vi)

Foto: Dokončení přivaděče Severního spoje mezi ulicí Mariánskohorskou a dálnicí ocenil při slavnostním otevření náměstek primátora města Ostravy Lukáš Ženatý (vpravo).

Voda od ledna podraží

Podle informace společnosti Ostravské vodárny a kanalizace (OVAK) se od nového roku cena vodného a stočného včetně DPH v Ostravě zvýší o 5,8 procenta na 59,43 koruny za kubík. Po zvýšení ceny vody při zachování její letošní spotřeby tak jeden obyvatel zaplatí asi 10 korun měsíčně navíc. OVAK zdražuje kvůli růstu ceny povrchové vody, kterou nakupuje od společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace. Dalším důvodem zdražení jsou rostoucí náklady na suroviny a materiál i zvýšení nákladů na opravy a udržování vodohospodářské infrastruktury. (vk)

 K ochraně ovzduší může přispět každý

výzva

V souvislosti se zahájením topné sezony dochází k dalšímu zhoršování čistoty ovzduší v městských obvodech, kde občané používají k vytápění kotle na tuhá paliva.

Obecně se kvalita ovzduší od roku 1989 výrazně zlepšila, ale v posledních letech se tento pozitivní trend zastavil a kvalita ovzduší se začíná opět zhoršovat. Největší problém představují neklesající emise prachových částic. Tyto částice pocházejí nejen z průmyslových zdrojů, ale také z lokálních topenišť na tuhá paliva a z automobilů.
Problém prachového znečištění se netýká pouze průmyslu a města, ale i městských obvodů, kde někteří občané dosud spalují nekvalitní uhlí nebo dokonce komunální odpady. Jsou případy, kdy se provozují kotle staré několik desítek let, často ve špatném technickém stavu.

Spalováním nevhodných paliv v zastaralých kotlích se do ovzduší uvolňuje nejen prach, ale také další nebezpečné rakovinotvorné látky, které bývají na jemné (neviditelné) prachové částice navázány. Z hlediska vlivu na lidské zdraví se za nejvýznamnější považují jemné prachové částice (označované jako PM2,5), které pronikají až do plicních sklípků.

Důsledek zná každý z nás. V době inverzí se v některých městských obvodech doslova nedá dýchat. Stále platí, co spálím, opět dýchám já, celá moje rodina i sousedé. Přispět ke snížení znečištění ovzduší může každý z nás. Je pouze na odpovědnosti občanů, zda budou investovat do kvalitních topných systémů a úsporných opatření – každá úspora se projeví ve vaší peněžence i v ovzduší.

Pro hospodárný provoz kotlů a nízkou tvorbu emisí jsou důležitá následující opatření:
z Spalujte v kotlích a kamnech pouze to, pro co jsou tato spalovací zařízení určena.
z Do kamen ani do kotle nepatří domovní odpad.
z Nezapomeňte podrobit svá kamna nebo kotel pravidelné revizi a seřízení. Výsledkem budou významně nižší emise.
z Pravidelně nechte vyčistit komín. Výsledkem bude méně sazí, lepší tah a naprosto zásadní snížení rizika vzniku požáru.
z Využijte stabilizátory komínového tahu. Výsledkem bude úspora paliv (u plynu min. 15 procent a u tuhých paliv min. 30 procent), zkvalitnění hoření a odstranění nežádoucích vedlejších vlivů (např. saze, zápach).
z Dejte přednost čistému způsobu vytápění (biomasa, tepelná čerpadla, solární kolektory aj.) nebo zemnímu plynu.

Připomínám, že na území našeho města platí Obecně závazná vyhláška č. 2/2006, kterou se zakazuje spalování uhelných kalů, energetického hnědého uhlí, lignitu a proplástku v kamnech a kotlích.

Dalibor Madej, náměstek primátora pro životní prostředí

OZO: první ceny v soutěži

Společnost OZO Ostrava nadělila první ceny v soutěži Rok zdarma zaměřené na podporu sběrných dvorů. Vítězové prvního kola, kterého se zúčastnilo téměř pět tisíc lidí, sdělili, že sběrné dvory OZO Ostrava navštěvují několikrát ročně. Soutěž o hodnotné ceny trvá až do 20. prosince.

Jen za říjen se jí zúčastnilo 4802 občanů Ostravy. V prvním kole ceny vyhráli: roční jízdné v MHD Ostrava Dalibor Motyka z Pustkovce, roční poplatek pro 4 osoby za svoz odpadů Pavel Kvíčala z Poruby, vstupné do zařízení SAREZA Rostislav Staněk ze Staré Bělé, topení dřevem Zdeněk Dvorský z Proskovic, roční vstupné pro 2 osoby na Slezskoostravský hrad, do Miniuni a Pohádkového sklepa strašidel si odnesl Josef Makový z Proskovic a roční rodinné vstupné do Zoo Ostrava Helena Konečná z Moravské Ostravy.

Do konce roku 2009 se bude šestice vítězů losovat ještě dvakrát. Více informací najdou zájemci na www.ozoostrava.cz. Soutěž a kampaň „Rok zdarma“ má za úkol přiblížit sběrné dvory lidem a ukázat výhody jejich využívání. Občané mohou odpad ve sběrných dvorech odložit zdarma v množství do 4 m3. (vk)


Strana 4


PRIMÁTOR PŘIJAL V. E. GILA.

Velvyslanec Argentinské republiky Vicente Espeche Gil (na snímku) zavítal poslední listopadové úterý do Ostravy. V radnici ho přijal primátor Petr Kajnar. Argentinský diplomat zdůraznil, že navazování a rozvíjení kontaktů s lidmi v regionech řadí k prioritám své mise v naší zemi. Primátor Kajnar podtrhl, že Ostrava v posledních dvaceti letech prodělala výrazné změny. Z ryze průmyslového města se přetváří v centrum moderních technologií, obchodu, kultury a sportu. Zmínil se o ekonomické krizi a opa¬třeních, která mají omezit její dopady na hospodaření a rozvoj města. Připomněl akce související s nominací Ostravy na Evropské hlavní město kultury 2015. Velvyslanec se zapsal do pamětní knihy města. (vi)

ČESKO-KOREJSKÉ DNY.

Dům kultury města Ostravy ve spolupráci s Česko-korejskou společností a pod záštitou velvyslanectví Korejské republiky představil v rámci česko-korejských dnů ostravské veřejnosti tradiční i současnou korejskou kulturu. Na slavnostním koncertu 20. listopadu byly předvedeny skladby June Hee Lima, W. A. Mozarta a A. Dvořáka v podání Janáčkovy filharmonie Ostrava. Hostem z Koreje byl dirigent Young Chil Lee. Hudební slavnost doprovázela např. výstava korejské lidové malby a dřevorytů, dílny tradiční korejské lidové tvorby, ukázky bojového umění Taekwondo, promítání filmu a podobně. (vk)

SLIB STRÁŽNÍKŮ.

Noví strážníci složili první prosincovou středu slavnostní slib před primátorem Ostravy Petrem Kajnarem a ředitelem Městské policie Ostrava Zdeňkem Harazimem. Do služebního poměru nastoupilo devatenáct můžů a sedm žen, kteří koncem minulého měsíce závěrečnou zkouškou úspěšně zakončili tříměsíční kurz potřebný k získání osvědčení strážníka. Osvojili si znalosti právních norem potřebných pro výkon svého povolání, byli seznámeni s nařízeními a vyhláškami města. Zvládli prvky sebeobrany, taktickou a střeleckou přípravu, základy kriminalistiky, poskytování první pomoci. Na veřejný pořádek ve městě nyní dohlíží 630 strážníků MPO. (vi)

O ETICE VE SPOLEČNOSTI.

Problémy etiky v podnikání a ve společnosti byly hlavním tématem konference, která proběhla v minulém měsíci v Clarion Congress Hotelu v Ostravě. Pořadatelé z Rotary distriktu pro ČR a SR ji uspořádali pod záštitou Václava Havla, náměstka primátora Ostravy Lukáše Ženatého a dalších osobností. Na dané téma hovořili mj. místopředseda Senátu Petr Pithart, generální ředitel Třineckých železáren Jiří Cienciala, ekonom Tomáš Sedláček, teolog Josef Hromádka nebo vdova po česko-kanadském podnikateli Sonja Baťová (na snímku vedle Lukáše Ženatého). Účastníci konference přijali výzvu ústředním orgánům ČR, aby výuka etiky, stejně jako v 17 státech EU, byla zařazena mezi povinné školní předměty. (vi) 

Nový projekt ‚Návrat+‘

Uchazeči o zaměstnání evidovaní na úřadech práce v Moravskoslezském kraji se v těchto dnech seznamují s možností účastnit se projektu s názvem Návrat+. Jde o první z tzv. regionálních individuálních projektů spolufinancovaných převážně z Evropského sociálního fondu, Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost, v rámci něhož jsou již oslovovaní jeho budoucí účastníci.

Realizátorem projektu je Úřad práce v Ostravě, jeho dodavatelem, který vzešel z výběrového řízení, se stala společnost RPIC-ViP.

Účastníkům projektu budou poskytovány komplexní služby od motivačních, poradenských, vzdělávacích a informačních aktivit až ke zprostředkování pracovního uplatnění a podpoře pracovních míst. Je určen uchazečům o zaměstnání, kteří mají největší problémy s pracovním uplatněním, tedy například osobám se zdravotním postižením, do 25 let věku, absolventům vysokých škol po dobu dvou let po úspěšném ukončení studia, nejdéle však do 30 let věku, osobám pečujícím o dítě do 15 let věku, osobám starším 50 let věku, nezaměstnaným déle než 6 měsíců, osobám se základním vzděláním a osobám opakovaně vedeným v evidenci úřadu práce.

Na projekt je vyčleněno 55 milionů korun, má se ho zúčastnit 400 osob, cílem je zabezpečit pro ně 250 míst ve vybraných kurzech. Pro minimálně 40 účastníků zabezpečit podporované zaměstnání, 200 účastníkům lze zprostředkovat pracovní uplatnění, přičemž na 50 nových pracovních míst bude možné poskytnout podporu ve výši 11 000 korun měsíčně.

V současné době jsou pro Moravskoslezský kraj schváleny další tři regionální individuální projekty, které se rozběhnou postupně od prvního čtvrtletí příštího roku a připravují se další. Do konce roku 2011 může kraj na projekty využít celkem 560 milionů korun. (sb)

Vytipujte nejlepší učitele

Město Ostrava vyzývá jako každoročně obvody a školská zařízení k podání návrhů na udělení ocenění pedagogů škol a školních zařízení ke Dni učitelů 2010. Informace, kriteria a formuláře lze najít na www.ostrava.cz/magistrat/odbory magi¬stratu/odbor skolstvi. (r)

 Nenechte je v tom samotné

úřad práce

Podle čtvrtletních statistik jsme v Ostravě k 30. září evidovali 20 455 uchazečů o zaměstnání, z nichž 7064 mělo pouze základní vzdělání, byli bez vzdělání nebo dosáhli jen neúplného základního vzdělání. Znamená to, že více než jedna třetina (34,5 %) všech uchazečů o zaměstnání nemá kvalifikaci, snad jen zkušenosti z výkonu převážně pomocných prací. Za průměrem v Moravskoslezském kraji zaostáváme o 5,6 % a za průměrem republikovým dokonce o 7,7 %. Lidé s nízkým vzděláním jsou přitom ohroženi nejvíce nezaměstnaností a navíc nezaměstnaností dlouhodobou, to také znamená ve většině případů chudobou. Právě nyní je vhodná doba si význam vzdělání uvědomit. Žáci devátých tříd začali s volbou povolání. Z přímých kontaktů s dětmi ze základních škol víme, jak velice tápou, jak mají v mnoha případech zkreslenou, malou, případně vůbec žádnou představu o tom, co které povolání vyžaduje. Mnohé si nedokáží zformulovat, co by je vůbec „bavilo“. Starost o to, čím dnešní deváťáci budou, by rozhodně neměla zůstat pouze na nich, případně na výchovných poradcích ve škole. Záležet na tom by mělo především jejich rodičům. Pokud si děti zvolí špatně, ze školy předčasně odejdou, případně nebudou chtít ve vystudovaném oboru pracovat, či vystudují obor, o který není na trhu práce zájem, velmi často zůstanou „na krku“ právě rodičům.

Na druhé straně právě vzdělané pracovité děti mohou být jednou jistotou pro ně. Málokdo v takových „rodinných souvislostech“ uvažuje a až v případě problémů s uplatněním mladého člověka nastává zděšení, že „stát to nevyřeší“, že například nedosáhnou na podporu v nezaměstnanosti, ani na sociální dávky a co teď s tím?
Pokud si kdokoli s výběrem vhodného povolání neví rady, má k dispozici Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání Úřadu práce v Ostravě na Bieblově ulici (naproti Hotelovému domu Jindřich).
Volba povolání není věc debaty na jeden večer, než začne v televizi seriál. Je třeba si uvědomit, že ani poté, kdy dítě nastoupí na střední školu, není vyhráno. Důležité je střední vzdělání dokončit. Nejhorší je dovolit, aby dítě při prvních problémech ze školy uteklo, uchýlilo se na úřad práce. (sb)

 

Od 1. do 14. ledna máme možnost pomoci těm nejpotřebnějším – lidem v nouzi, hospicům apod.

Přispět do Tříkrálové sbírky může i potěšit

Charita Ostrava se pravidelně zúčastňuje Tříkrálové sbírky, kterou celostátně na pomoc lidem v nouzi pořádá Charita Česká republika. V Tříkrálové sbírce 2009, které se Charita Ostrava zúčastnila ve spolupráci s Charitou sv. Alexandra, bylo celkem vykoledováno 1 163 509 korun. Částka 769 703 korun, kterou obdržela Charita Ostrava, byla použita na devět projektů zahrnujících rekonstrukce objektů charity, provoz hospice, rozvoj chráněných dílen a další.

Při rozdělení výtěžku sbírky (koledování i DMS) se 65 procent vrací zpět do míst, kde byly peníze vykoledovány (oblastní a farní charity), 15 procent podpoří projekty diecézních charit, 10 procent putuje na podporu charitních projektů humanitární a rozvojové pomoci v zahraničí, 5 procent na podporu projektů Charity ČR, 5 procent je určeno na režii sbírky. Poděkování patří i těm, kteří se na zdárném úspěchu Tříkrálové sbírky 2009 spolupodíleli – úřadům veřejné správy a farním úřadům.

Tříkrálová sbírka 2010 se znovu uskuteční ve dnech 1. až 14. ledna 2010. Znovu nabídne všem pocítit radost a uspokojení z pomoci potřebným. Charita Ostrava se této krásné akce zúčastní opět ve spolupráci s Charitou sv. Alexandra. Získané finanční prostředky budou využity na péči o osoby bez přístřeší – rekonstrukce azylového domu a noclehárny (Charitní dům sv. Františka), rekonstrukci Charitního domova pokojného stáří sv. Václava, podporu péče v Hospici sv. Lukáše i mobilní hospicové jednotky. Dále na péči o seniory, osoby handicapované, osoby bez přístřeší a bez prostředků, podporu provozu humanitárního šatníku (Charita sv. Alexandra), podporu péče o osoby bez přístřeší a bez prostředků (rekonstrukce kontaktního místa) a podporu péče o handicapované z chráněných dílen pro osoby s handicapem (Charita sv. Alexandra).

Pro splnění projektů pomáhat lidem v nouzi se hledají různé finanční a jiné možnosti. Charita Ostrava se proto obrací na všechny občany o pomoc při této významné celostátní akci pořádané na pomoc těm, kteří to nejvíce potřebují. Všem, kteří se budou jakýmkoliv způsobem podílet na úspěšné realizaci Tříkrálové sbírky 2010, předem děkujeme.

Charita Ostrava

Hospice potřebujeme

Přiblížení hospicové a paliativní péče odborné i široké veřejnosti bylo tématem mezinárodní konference, která se uskutečnila 26. listopadu v Radnici města Ostravy. O nových přístupech těchto rychle se rozvíjejících typů péče o pacienty hovořili čeští i zahraniční odborníci.

„Hospicová péče je moderní typ péče, který nabízí umírajícím lidem a jejich blízkým účinnou pomoc tam, kde prostředky běžných léčebných postupů, ale také síly a schopnosti nejbližšího okolí, velmi často selhávají,“ přibližuje vedoucí útvaru zdravotních služeb Charity Ostrava Radka Kozáková. Hospice svým pacientům poskytují vysoce specializovanou a komplexní paliativní (úlevnou) léčbu a péči.V rámci České republiky funguje 13 hospicových zařízení, v Moravskoslezském kraji zatím jediný Hospic sv. Lukáše provozuje Charita Ostrava.
O zkušenosti z praxe se s účastníky konference podělily z Rakouska Leena Pelttari Stachl a ze Slovenska Monika Jankechová. O nových přístupech v Česku hovořily například Marie Svatošová, Naděžda Špatenková, Marta Munzarová a další.

„Umírání a smrt je přirozenou součástí života a charitní Hospic sv. Lukáše vytváří důstojné podmínky pro závěr života pacientů převážně s onkologickou diagnózou, u kterých byly vyčerpány všechny možnosti vedoucí k vyléčení,“ přibližuje smysl hospicové péče ředitel Charity Ostrava Martin Pražák.

Od otevření Hospice sv. Lukáše v Ostravě jeho služeb využilo bezmála 500 pacientů, pro většinu z nich byl hospic posledním životním zastavením. Samozřejmostí hospicové péče je podpora blízkých osob pacienta a také jejich neomezený přístup a pobyt v zařízení. V rámci hospice poskytuje Charita Ostrava i odlehčovací služby. Ještě v letošním roce se připravuje rozšíření kapacity hospice o čtyři odlehčovací lůžka. Investici a vybavení celkem za 800 tisíc korun pomůže financovat Nadace OKD, Moravskoslezský kraj, firemní dárci a výtěžek veřejné sbírky. (dk)

Foto: Zakladatelka hospicové péče v ČR Marie Svatošová v živé diskusi s ředitelem Charity Ostrava Martinem Pražákem (uprostřed) a náměstkem primátora Lubomírem Pospíšilem.

Chybí jednotný postup

Do ostravského Centra pro rodinu a sociální péči přijela v listopadu zhruba dvacítka maminek, mezi nimi jediný otec. Někteří byli místní, silná skupina dorazila z Havířova, ale byli i hosté z Čech.

Když na úvodním představování vysvětlovali, co od setkání očekávají, vesměs se opakovalo stále totéž: povzbuzení, nové informace, pocit, že nejsou na svůj problém sami, posilu, výměnu zkušeností, ale třeba i odpočinek od toho každodenního kolotoče čtyřiadvacetihodinové, nikdy nekončící péče o handicapované dítě. Od organizátorů dostali na výběr dobré i ty špatné cihličky, z nichž každý staví ten svůj domeček. Mezi dobrými cihlami se opakovalo, že se rodiče dětí s postižením často cítí jako vhodní tlumočníci, protože jejich děti si kolikrát bez nich neporozumí se světem kolem sebe. Některé maminky jsou spokojené s rehabilitací, málokterému rodiči se ale líbí přístup úřadů. Setkání rodičů dětí s těžkým zdravotním postižením s názvem Za lano se uskutečňuje dvakrát do roka. Diskuse setkání ukázala, nakolik je pro rodiče těžké rozhodnout, zda omezit způsobilost dítěte k právním úkonům, jak velmi komplikované je získat pro ně invalidní důchod. Nutně se musejí ptát, co bude dál, nabídka dalších řešení chybí.

Setkání Za lano se za uplynulých pět let zúčastnilo přes 170 rodičů z deseti krajů České republiky. Pravidelně je navštěvují také poslankyně sněmovny ČR a členky výboru pro sociální politiku Dagmar Molendová a Alena Páralová, které chtějí iniciovat vydání vyhlášky, která by postupy sjednotila. (ig)

Radost v „barvách duhy“...

Již třetím rokem trvá spolupráce Čtyřlístku – centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava s Múzickou školou se speciálním zaměřením na děti a mládež se zdravotním postižením v Ostravě-Mariánských Horách, která každoročně vrcholí společným koncertem nazvaným Všechny barvy duhy. Ten letošní, třetí, se uskutečnil 5. listopadu v Divadle A. Dvořáka opět díky grantové podpoře města Ostravy.

Koncerty Všechny barvy duhy jsou mimořádným kulturním projektem v celostátním měřítku, málokde se věnuje taková pozornost a péče lidem se zdravotním postižením při rozvíjení jejich uměleckých a tvůrčích sklonů. Klienti Čtyřlístku měli dlouho omezený přístup k prezentaci svých dovedností, projekt koncertů jim to teď umožňuje. Poděkování patří i Divadlu A. Dvořáka.

Letos se na pódiu střídaly nejrůznější žánry. Každoročně jsou hosty koncertů profesionální umělci, nechyběla jména jako Heidi Janků, Peter Dvorský, Jaroslav Dvorský, Pavel Dobeš nebo soubor lidových písní a tanců Valašský vojvoda. Jejich spoluúčast na programu představovala pro všechny účinkující veliké povzbuzení. Skvělou atmosféru výstižně charakterizuje ředitelka Lidové konzervatoře a Múzické školy Miloslava Soukupová slovy: „Tato spolupráce nás obohacuje a umožňuje, abychom se vzájemně doplňovali a tvořili. Dává nám zároveň zkušenost a jedinečné poznání, že umění může vstoupit i do života lidí s těžkým postižením, umí léčit, zušlechťovat a činit náš život celkově lepším.“

Bohdana Rywiková


Strana 6


 Oslavy mohou být i nebezpečné

Vánoce a oslavy nového roku přinášejí nejen radosti. Ve většině případů probíhají v klidu, přinášejí sváteční náladu i osobní pohodu. Pyrotechnika je však stále častěji součástí oslav, ale i to má svá pravidla. Aby se oslavy konce roku nezměnily v tragédii, je nutné se řídit pravidly.
z Zvyšte opatrnost při manipulaci s pyrotechnickými výrobky.
z Používejte pouze výrobky průmyslově vyráběné, zakoupené pouze v kamenných obchodech (stánkový prodej je povolen pouze u pyrotechniky I. třídy).
z Nepoužívejte podomácku vyrobené pyrotechnické výrobky.
z Dodržujte návod na používání. Pokud na výrobku není uveden návod k obsluze v českém jazyce, nekupujte jej.
z Pyrotechnický výrobek musí vždy nést označení výrobce či dovozce, musí být označen třídou nebezpečnosti, číslem povolení k prodeji a musí na něm být uvedeno datum použitelnosti.
z Nemanipulujte s pyrotechnickými výrobky, jste-li pod vlivem alkoholu nebo jiných látek ovlivňujících pozornost a schopnost reagovat (léky, drogy apod.).
z Přestože pyrotechnické výrobky I. třídy mohou být prodávány osobám mladším 18 let, nedovolte svým dětem manipulovat s nimi.
z Neodpalujte pyrotechnické výrobky v uzavřených prostorách.
z Nesbírejte ze země nevybuchlé petardy, poučte o tom také své děti.

Samotný prodej zábavné pyrotechniky upravuje vyhláška Českého báňského úřadu č. 174/1992 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi. Podle ní se pyrotechnické výrobky člení do několika tříd nebezpečnosti.

I. TŘÍDA NEBEZPEČNOSTI – např. prskavky, pistolové kapsle, třaskavé bonbony, blikavky, létající motýli, bouchací kuličky, vystřelovací konfety apod. Výrobky spadající pod I. třídu jsou volně prodejné, a to kdekoli a komukoli bez omezení věku, tedy i na stánku a osobám mladším 18 let.

II. TŘÍDA NEBEZPEČNOSTI – např. rakety, petardy, světelné fontány, dýmovnice, hvízdavé předměty, gejzíry, bengálské ohně apod. Výrobky spadající pod II. třídu lze prodávat pouze v kamenných obchodech a pouze osobám starším 18 let.

III. TŘÍDA NEBEZPEČNOSTI A VYŠŠÍ – pyrotechnické výrobky vyšších tříd lze prodávat pouze ve specializovaných prodejnách, pouze kvalifikovaným osobám, které se prokazují patřičným povolením vydaným Českým báňským úřadem.

Při silvestrovských oslavách chraňte před hlukem domácí zvířata, nedovolte, aby se ve stresu zaběhla. Veterináři poradí, jak mohou domácí mazlíčci přežít oslavy bez úhony.

Používání zábavné pyrotechniky s výjimkou povolených ohňostrojů či obdobných akcí mimo období na přelomu roku lze posuzovat jako přestupek proti občanskému soužití, za který hrozí pokuta až do výše 3000 korun. Petarda hozená pod nohy osoby vyššího věku nebo například se srdeční chorobou se může velmi rychle změnit v tragédii. (dp)

Dáme si na věci konečně pozor?

Slýcháme varovná hlášení v dopravních prostředcích, známe nechvalné příklady našich známých, a přece jsme nepoučitelní. V obchodech, při velkých shromážděních lidí nebo v tramvajích a autobusech otevřenými kabelkami, peněženkami v kapsičce batohu kdesi na našich zádech jako bychom chtěli zloděje vyzvat – ber si! Projekt Bezpečnější Ostrava opakovaně a mnoha způsoby na nebezpečí kapesních krádeží upozorňuje a vyzývá občany, aby se snažili zlodějům situaci neulehčovat. Dopravní podnik Ostrava, jeden z partnerů projektu Bezpečnější Ostrava, k těmto výzvám využil tentokrát celou tramvaj. Vyjela 12. listopadu na trase linky č. 3 a upozornění z ní přímo na lidi křičí zvenčí i uvnitř, umocněno třemi výraznými vykřičníky loga města Ostravy. Snad alespoň v této tramvaji budeme na naše věci dávat lepší pozor. (vk)

Foto: Takto jsou označeny tramvaje pro ty, kteří svou nepozorností dávají příležitost zlodějům.


Stalo se

MLADÍ ZLODĚJI.

Strážníky v centru Ostravy požádala o pomoc žena, která se stala svědkem krádeže kabelky. Okradena byla její přítelkyně, a to dvěma mladými muži, kteří s kabelkou utekli. Strážníci se vydali za nimi a našli je schované v křoví. Jednomu z nich začal vyzvánět mobilní telefon, což ho vyplašilo, a tak vyběhl přímo do rukou strážníků. Po chvíli strážníci zadrželi také druhého pachatele i s ukradenou kabelkou. Oba výtečníky (14 a 16 let) si převzali na místo přivolaní policisté, kteří věc šetří pro podezření z trestného činu krádeže.

ZNAVEN ALKOHOLEM.

Strážníci poskytovali první pomoc mladému muži na zastávce MHD v Ostravě-Svinově, který podřimoval na lavičce znavený alkoholem. Z tramvaje vystoupili dva mladíci, jeden z nich (20 let) spícího muže vzbudil s tím, že by se měl jít vyspat domů. Probuzený muž se však do mladíka pustil nejprve slovně a poté i fyzicky. Napadený upadl na zem, udeřil se do temene hlavy a zůstal nehybně ležet. Svědky celého incidentu byli strážníci, kteří ihned přispěchali na pomoc. Před příjezdem sanitky se jim podařilo zraněného muže probrat. Opilého útočníka si převzali přivolaní policisté. Může být obviněn z trestného činu ublížení na zdraví a strávit ve vězení až dva roky.

CHTĚL UTÉCT.

Strážníci městské policie spatřili na ul. Hornopolní v Moravské Ostravě mladého muže, který svým popisem odpovídal osobě hledané Policií ČR. Muže proto vyzvali k prokázání totožnosti a jejich podezření se potvrdilo. Když chtěli dotyčného předvést na obvodní oddělení policie, dal se na útěk. Dohonili ho a předali policistům.

Cyklista se na silnici stává řidičem

Akce Městské policie Ostrava s názvem Cyklista je také řidič se nedávno uskutečnila v Dětském domově Na Vizině ve Slezské Ostravě a u dětí sklidila velký úspěch.

Strážníci ze skupiny prevence a propagace Jana Koběrská a Jaromír Kolařík spolu s vychovatelem Antonínem Kudlou uspořádali na hřišti a v učebně akci, při které mohly děti získat řidičský průkaz pro cyklisty. Závěrečné hodnocení a předávání „řidičského průkazu“ se už neslo v uvolněné náladě. Podobné akce děti vítají, pomohou jim při získávání důležitých vědomostí i návyků. (dp)

Foto: Děti spolupráci se strážníky vítají, zábavnou formou si zvykají na pravidla silničního provozu. Foto: DD

Kdo bude vítězem?

V soutěži o nejbezpečnější supermarket, která byla vyhlášena 14. listopadu v rámci projektu Bezpečnější Ostrava, bylo hlasování ukončeno v pondělí 14. prosince. Na základě odpovědí na anketních lístcích, které byly zveřejněny v minulém čísle Ostravské radnice a na webových stránkách města Ostravy, bude vyhodnocena prodejna, kterou její zákazníci považují za nejbezpečnější. Vyhodnocení se bude konat 22. prosince v budově Radnice města Ostravy, poté výsledky zveřejníme na webových stránkách města a v lednovém čísle měsíčníku OR. (vk)


Strana 7


Mladí jednali v Senátu

Hlas ostravské mládeže bude slyšet zase o něco silněji. Ve volbách do předsednictva Národního parlamentu dětí a mládeže (NPDM) České republiky získali zástupci Parlamentu dětí a mládeže města Ostravy (PDMMO) oba z možných mandátů.

Během pražského XII. zasedání celostátního dětského parlamentu ve dnech 13.–17. listopadu byla do funkce člena Rady NPDM zvolena Zuzana Procházková. Novým členem předsednictva NPDM se stal tajemník ostravského parlamentu Richard Vereš. Tématem jednání sedmdesátičlenného celostátního dětského parlamentu bylo postavení mládeže u nás. Účastníci absolvovali řadu workshopů, např. na témata mládež a média, vzdělávání, volný čas, kyberšikana či možnosti mladých. Mezi delegáty zavítal také ministr pro lidská práva Michael Kocáb, který s nimi diskutoval o 17. listopadu 1989. Večer se zástupci dětských samospráv zúčastnili v Rudolfinu koncertu skupiny The Tap Tap s názvem My jsme to nevzdali pod záštitou exprezidenta Václava Havla. Závěrečný den jednání se uskutečnil v sídle Senátu ČR ve Valdštejnském paláci. (vi)

Foto: Richard Vereš z Ostravy (vpředu při zasedání v pražském Senátu) byl zvolen do předsednictva Národního parlamentu dětí a mládeže České republiky. Foto: PDMMO

 Jak získat z ministerstva dotace na bydlení?

Dotace v oblasti bydlení v roce 2010 poskytované Ministerstvem pro místní rozvoj ČR (MMR) a Státním fondem rozvoje bydlení (SFRB) určené občanům se týkají také Ostravy. Ministerstvo vyhlásilo dotační program na podporu oprav domovních olověných rozvodů.

Cílem programu je snížení obsahu olova v pitné vodě výměnou olověných domovních rozvodů. Podpora je určena vlastníkům, spoluvlastníkům, případně společenstvím vlastníků jednotek (zákon č.72/1994 Sb.), dále také vlastníkům, spoluvlastníkům bytů v domě s olověnými rozvody. Podpora má charakter neinvestiční dotace na výměnu všech olověných rozvodů vody v celém domě v max. částce 10 tisíc korun na jeden byt v domě. Žádosti o dotace musí být předloženy na MMR do 1. února 2010.

Od roku 2010 poskytuje SFRB dotace na podporu sociálního bydlení podle nařízení vlády č. 333/2009 Sb., o podmínkách použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části nákladů spojených s výstavbou sociálních bytů formou dotace právnickým a fyzickým osobám. Cílem podpory je zajištění sociálního bydlení pro potřebné skupiny obyvatel za přispění státu. Výstavbou bytu se rozumí novostavba, nástavba nebo stavební úpravy apod. Dotace je poskytována ve výši 420 tisíc korun nebo 500 tisíc korun na jeden byt podle způsobu výstavby, ale maximálně do výše 30 procent celkových investičních nákladů. Byty jsou určeny nájemcům s omezeným příjmem. Nájemné v bytech smí být nejvýše 43 korun na m² plochy bytu po dobu 15 let.
Žádosti jsou přijímány průběžně od 15. října 2009 na pracovištích SFRB v Praze a Olomouci. Podrobně jsou podmínky poskytování dotací uvedeny na stránkách obou institucí www.mmr.cz, www.sfrb.cz .
 

Helena Bystřická, odbor komunální a bytový

Další naučné stezky

Český svaz ochránců přírody zpřístupnil novou naučnou stezku v přírodní rezervaci Štěpán. Rezervace chrání rybník a mokřady s tůněmi v nivě řeky Opavy obklopené fragmenty lužních lesů, jilmových doubrav a mokřadních olšin. Na tyto ekosystémy je vázán výskyt ohrožených druhů rostlin a živočichů. Štěpán nabízí až 160 druhů ptáků. Lokalita je na okraji Ostravy, na kata¬strech Poruba a Děhylov. Její hranicí prochází značená turistická trasa a cyklostezka v letním období velmi frekventovaná. Na naučné stezce najdeme celkem 10 zastavení, z nichž 6 je přímo v přírodní rezervaci Štěpán a další 4 slouží k navedení do přírodní rezervace. Projekt byl realizován rovněž díky finančnímu přispění města Ostravy.

Znovu zpřístupněná je rovněž přírodní rezervace Rezavka v okolí slepého ramene Odry poblíž Rudné ulice v Ostravě-Svinově. Zdejší nový informační systém nabízí přehled druhů ohrožených živočichů a rostlin, které se tu nacházejí. U Vrbenského rybníka je nově instalována ptačí pozorovatelna. (op)

 

Miliony na zateplení

V Porubě odstartovala největší investiční akce v historii obvodu. Devatenáct budov základních a mateřských škol projde opravou za 270 milionů korun. Čeká je zateplení, výměna oken a vylepšení regulace topení. Peníze obvod získal z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) na realizaci projektu s názvem Energetické úspory v objektech Ostravy-Poruby.

„Finance jsou určeny na realizaci úspor tepla v osmi základních a jedenácti mateřských školách, jejichž zřizovatelem je městský obvod Poruba,“ vysvětlil porubský starosta Lumír Palyza. „Nutnost výměny oken a zateplení několik desítek let starých budov vyplynula z energetického auditu. Plánovanými úpravami by se mohly snížit provozní náklady objektů zhruba o šest milionů korun ročně,“ dodal Palyza. Projekt spolufinancuje i město Ostrava, které začalo čerpat peníze z úvěrového rámce od Evropské investiční banky. Energetické úspory v objektech Ostravy-Poruby patří k prioritním projektům města, na které budou úvěrové peníze využity. Práce na budovách porubských škol a školek začnou v březnu příštího roku, dokončeny by měly být v říjnu 2010. „Realizace tohoto projektu je ojedinělá nejen výší investice, ale také rekordně krátkým časem, ve kterém bude všech devatenáct budov opraveno,“ doplnil Palyza.

Opravou projdou budovy základních škol na ulicích I. Sekaniny, K. Pokorného, A. Hrdličky, Ukrajinské, J. Šoupala, Bulharské, Dětské a J. Valčíka a školek na ulicích J. Šoupala, J. Skupy, V. Makovského, Žilinské, Ukrajinské, Slavíkově, Sokolovské, O. Synka, L. Podéště, V Zahradách a O. Jeremiáše. (pš)

 

Studenty zaujala Sorela

Žáci Wichterlova gymnázia na ul. Čs. exilu v Porubě se zaměřili na typickou architekturu socialistického realismu v části jejich obvodu, tzv. Sorelu. Ve středu 16. 12. v 17 hodin pořádají vernisáž výstavy Poruba v proměnách času, připravili také sborník. Výstavu můžete zhlédnout také při dni otevřených dveří 13. ledna od 14 do 18 hod. (d)


Strana 8

Integrovaný plán rozvoje města Ostravy má několik oblastí a cílů, může čerpat peníze z EU

 Jaká je budoucnost obvodu Vítkovice?

Integrovaný plán rozvoje města (dále jen IPRM) představuje vzájemně obsahově a časově provázané akce, které umožňují koncentrovat finanční prostředky do vymezeného území směřující k dosažení určitých cílů. Tyto plány představují pro česká města nad 20 tisíc obyvatel jeden ze základních nástrojů pro čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU.

V každém podobném plánu se klade důraz na budoucí provázanost a realizaci jednotlivých projektů na principu partnerství soukromé a veřejné sféry. V IPRM by měly být zastoupeny investiční i neinvestiční projekty. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo výzvu k podávání žádostí o schválení integrovaných plánů rozvoje měst v srpnu minulého roku. Realizace těchto plánů musí být dokončena do 30. června 2015. Minimální finanční objem pro IPRM představuje 3 miliony eur (75 milionů korun). V řídící struktuře jsou účastni partneři a zástupci veřejné správy, neziskových organizací i podnikatelských subjektů.

Proč Vítkovice

Součástí integrovaného plánu Ostravy je také část s názvem Budoucnost Vítkovic. Zaměřuje se na revitalizaci veřejných prostranství a regeneraci bytových domů v daném obvodu, obsahuje rovněž pilotní projekt zaměřený na řešení romských komunit ohrožených sociálním vyloučením. Plán mimo vlastní celkový rozpočet zahrnuje i projekty, které budou spolufinancovány z jiných operačních programů nebo z jiných oblastí intervence IOP a jsou důležité pro komplexní řešení problémů ve vybrané zóně. Takové projekty musejí respektovat vize a cíle IPRM a být realizovány ve vymezené zóně IPRM s přímým dopadem na tuto zónu. Komise rady města pro podporu ekonomického rozvoje na svém zasedání v září 2008 doporučila pro přípravu IPRM území městského obvodu Vítkovice (mimo industriální oblast Dolních Vítkovic).

Důvodů pro zapojení města je několik. Prvním je jedinečná možnost získat prostředky EU. Druhým důvodem je existence projektových subjektů a veřejnosti, které ve využití externích zdrojů a potenciálu Vítkovic mohou napomoci. Dalším důvodem je jeho vazba na Strategický plán rozvoje města (SPRM), realizací IPRM bude naplňován jeho strategický cíl pod názvem „kvalita života“.

Projekt zapadá do vize města

Projekt „Budoucnost Vítkovic“ je nutné chápat jako základní koordinační rámec navazující na celkovou vizi a strategii rozvoje města za účelem identifikace a řešení problémů ve zvolené zóně, za využití podpory ze strukturálních fondů v programovacím období 2007 až 2013. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a město Ostrava podepsaly v červenci letošního roku „Dohodu o zabezpečení realizace Integrovaného plánu rozvoje města“. Město Ostrava paralelně připravuje Integrovaný plán rozvoje města s názvem „Ostrava – Magnet regionu“ schválený zastupitelstvem města loni v červnu. Je spolufinancován odlišným zdrojem – Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Moravskoslezsko 2007–2013. Jedná se tedy o dva samostatné, vzájemně nesouvisející plány. (kk)

Foto: Také tyto nepříliš vábné domy ve Vítkovicích dostanou nový kabát a budou revitalizovány.

Prostředky z vnějších zdrojů

Město Ostrava a jeho obvody spolu se zřízenými a založenými organizacemi v období 2007 až září 2009 získaly 4401 milion korun z externích zdrojů pro 65 projektů.

Pro spolufinancování projektů byly využity nejen operační programy Evropské unie a finanční mechanismy EHP/Norsko, ale i dotační tituly z národních zdrojů ČR, jako jsou prostředky z ministerstva financí, ministerstva pro místní rozvoj či ministerstva průmyslu a obchodu. Například v rámci operačních programů EU a Finančních mechanismů EHP/Norsko bylo od roku 2007 do konce září 2009 předloženo celkem 49 žádostí o dotaci pro jednotlivé projekty města Ostravy a jeho organizací. Ty úspěšné přinesly městu dotace ve výši přes 2,3 miliardy korun, tedy větší část z výše uvedené téměř 4,5 miliardy korun (red)

Tři projekty už zdárně skončily

Ostrava úspěšně dokončila tři projekty spolufinancované z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko. Městské obvody Krásné Pole a Stará Bělá jako první v rámci města prošly procesem přípravy a následné realizace projektů v programovacím období 2007–2013. Nyní město čeká už jen závěrečné zúčtování.

Městský obvod Krásné Pole dokončil dva projekty. První je zaměřený na požadované zvýšení bezpečnosti pro pěší a cyklisty v této lokalitě vymezené ulicemi Družební, Krásnopolská a Kyjovická. Bylo vybudováno 5 bezpečných osvětlených přechodů pro chodce, chodníky podél komunikací v délce téměř jednoho kilometru, instalovány byly elektronické ukazatele rychlosti projíždějících vozidel a montované zpomalovací prahy. Celkové náklady projektu dosáhly 9513 tisíc korun, získaná dotace představuje 8799 tisíc korun.

Druhý projekt byl zaměřen na modernizaci specializovaných učeben v ZŠ Krásné Pole. Zmodernizovány byly tři učebny včetně zajištění moderního vybavení chemické laboratoře (např. mikroskopy), počítačů pracujících v síti a také interaktivní dotykové tabule s dataprojektorem a výukovými počítačovými programy. Tady dosáhly náklady projektu 3471 tisíc korun, získaná dotace činí 3100 tisíc korun.

Třetí projekt, který získal a využil dotaci z prostředků EU, byl realizován v obvodu Stará Bělá. Také v tomto městském obvodu byl projekt zaměřen na zvýšení bezpečnosti pro pěší, konkrétně v úsecích na ulicích Mitrovická a Proskovická. Vybudovány byly 3 přechody pro chodce s nasvětlením (jeden další byl osazen nasvětlením), chybějící úseky chodníků v délce 470 m, nainstalovány byly 3 elektronické ukazatele rychlosti. Celkové náklady projektu přestavují 5571 tisíc korun, získaná dotace pak 4614 tisíc korun.

Opatření realizovaná v dopravě jsou prospěšná. Chodci získali prostor pro pohyb v blízkosti frekventovaných komunikací a byly tak odstraněny příčiny dopravních nehod. Zvýrazněním přechodů a rychlosti vozidel na komunikacích byla také snížena pravděpodobnost výskytů dopravních nehod tam, kde chodci nutně musejí přejít komunikaci.

Podařilo se získat finanční prostředky i na modernizaci škol. Žákům se tak zkvalitní a zpestří výuka, zvýší to jejich zájem o ně¬které obory. Realizování všech uvedených projektů bez evropské dotace by pravděpodobně neproběhlo tak rychle a v takovém rozsahu. Ostrava má připraveny další projekty, na jejichž realizaci žádá o dotace z fondů Evropské unie. (oer)


Strana 9

Školička jela po dálnici

Náměstek ostravského primátora Vojtěch Mynář upozornil během slavnostního otevření dálnice D1, které se poslední listopadovou středu odehrálo nedaleko Bílovce, na problematiku bezpečnosti silniční dopravy. Představil Ostravskou dopravní školičku, kterou reprezentovaly děti z mateřské školy na Keramické ulici v Ostravě-Muglinově. Společný projekt města Ostravy a firmy Libor Václavík – Libros, seznamující děti a mládež poutavou formou se zásadami bezpečného silničního provozu, má evropský rozměr. Ministr dopravy Gustáv Slamečka a další účastníci slavnostního otevření dálnice mohli obdivovat 38 metrů dlouhé plátno s namalovanými dopravními výjevy. Organizátoři slibují, že pozoruhodné dílo prodlouží tak, aby mohlo být zapsáno do české knihy rekordů a kuriozit. (vi)

U Vodárny bezpečněji

Světelné signalizační zařízení na křižovatce u Vodárny v Hulvákách slouží od středy 25. listopadu znovu řidičům a chodcům. Významný dopravní uzel prošel modernizací, na kterou bylo z rozpočtu města uvolněno pět milionů korun.

„Původně měly práce u Vodárny trvat déle než měsíc. Ve spolupráci s dodavateli jsme vše zvládli za 21 dnů,“ konstatoval pověřený ředitel Ostravských komunikací (OK) Daniel Lyčka. „Jsme rádi, že dvoutýdenní nasazení policistů při řízení dopravy na křižovatce jsme mohli o pět dnů zkrátit. Chci vyjádřit uznání řidičům za ukázněnou jízdu, policistům za profesionálně odvedenou práci.“ (jm)

Nové jízdní řády a tarify Dopravního podniku

Od neděle 13. prosince 2009 vstupují na linkách Dopravního podniku Ostrava v platnost nové jízdní řády. Vesměs byly změněny na základě vyhodnocené přepravní poptávky, do některých byly zapracovány věcné připomínky cestujících, městských obvodů Ostravy, obcí a měst, ve kterých DPO provozuje městskou hromadnou dopravu. A nyní o některých změnách.

Linka 56 rozdělena

Po ukončení rekonstrukce ul. Zelené jsme od 1. 12. vrátili do původní trasy autobusovou linku č. 24, která byla sloučena především z důvodu zjednodušení a lepší orientace cestujících s linkou č. 42. Autobusová linka č. 56 se rozděluje na dvě samostatné části. První v úseku Poruba, Alšovo nám. – Sad B. Němcové bude jezdit s č. 54, druhá linka s č. 56 je nově vedena od zastávky Křižíkova přes Sad B. Němcové do Hlučína. Důvodem rozdělení jsou prohlubující se odlišné požadavky na přepravu cestujících na území Ostravy, Ludgeřovic a Hlučína. Na lince č. 54 budou nasazena především velkokapacitní vozidla, počet článkových vozů na lince č. 56 v oblasti Hlučínska je redukován. Cestující z linky č. 56 mají nově zajištěn přímý přestup na řadu tramvajových linek na zastávce Křižíkova.

Nové spoje a zastávky

V důsledku změn v provozu linek č. 54 a 56 začnou od 13. 12. 2009 jezdit dva nové spoje trolejbusové linky č. 101, které rozšíří přepravní nabídku především ze zastávky Sad B. Němcové ve směru do centra města. Provoz autobusové linky č. 48 se rozšiřuje a v jízdním řádu zavádíme nové spoje. Důvodem je rozvoj průmyslové zóny v Hrabové a vyšší přepravní poptávka v relaci Pískové doly – Hrabová zóna jih. Pro nízkou přepravní poptávku je upraven jízdní řád tramvajové linky č. 5, kde jsme v brzkých ranních hodinách zrušili jeden pár spojů. Po jednom páru spojů budou redukovány jízdní řády autobusových linek č. 32 a 70. V oblasti obvodu Polanka n. O. jsme zavedli v jízdním řádu autobusové linky č. 46 nový školní spoj.

Od 1. ledna platí vyšší tarify

Kompetentní orgány schválily také úpravu tarifu pro přepravu cestujících. Změny se týkají v podstatě celého sortimentu nabízených jízdních dokladů. U krátkodobých jízdenek dochází s platností od 1. 1. 2010 k navýšení cen 15minutové a 60minutové nezlevněné jízdenky o 1 Kč, přičemž ceny zlevněných verzí těchto jízdenek se nemění. Nemění se rovněž ceny sms jízdenek. K úpravám dochází u cen 24hodinových a dlouhodobých jízdenek. Nové ceníky naleznete v novém vydání knižního jízdního řádu, v prodejnách jízdenek nebo na webových stránkách www.dpo.cz.
František Kořínek
ředitel DPO

Jak na modelování dopravy

Společnost Ostravské komunikace plánuje v nejbližším období rozšíření činnosti v rámci svého oddělení dopravního inženýrství o modelování dopravy na území města Ostravy. Jde v podstatě o programové vybavení, které po naplnění databází údaji o komunikační síti, linkování městské hromadné dopravy, organizaci a provozu dopravy ve městě zpracovává výstupy.

Na jejich základě lze provádět analýzu současného stavu dopravy, sledování a prognózy vývoje dopravních objemů, hodnocení přínosů, případně negativních vlivů. Prostřednictvím systému lze posuzovat vlivy developerských projektů, zpoplatnění komunikací, změny v cenách jízdného apod. Výstupy z modelování dopravy mají být k dispozici při zásazích do dopravní infrastruktury města, aby na jejich základě mohla být přijata adekvátní opatření. V příštím vydání Ostravské radnice se k tématu vrátíme v rozhovoru s náměstkem primátora Vojtěchem Mynářem. (vi)

Parkovací automaty ve městě nejsou na ozdobu

Od roku 1990 došlo v Ostravě k nárůstu počtu osobních motorových vozidel z 65 tisíc na současných 128 tisíc. Žádné z velkých měst, Ostravu nevyjímaje, není schopné pro takovou masu vozidel zajistit dostatečný počet parkovacích míst.

Jedním z opatření, která mají za účel zajistit dostatečný počet parkovacích míst na místních komunikacích pro rezidenty (osoby s trvalým pobytem v dané oblasti), abonenty (firmy se sídlem či provozovnou v dané oblasti) a návštěvníky města, je vymezení oblastí, ve kterých lze parkovat pouze s rezidentní nebo abonentní parkovací kartou a zpoplatnění stání na místních komunikacích.

V Ostravě došlo ke zpoplatnění stání na místních komunikacích v roce 1995 formou parkovacích automatů, které mají umožnit krátkodobé stání (1–2 hodiny) především návštěvníkům města. Jde hlavně o lokality v historickém centru, na nám. SNP v Zábřehu nebo na Hlavní tř. v Porubě. Město Ostrava se řídí zásadou, že zpoplatnění místních komunikací nemá vést k naplnění městské pokladny, ale má sloužit k regulaci dopravy. Ceny parkovného se od doby instalace automatů nezměnily a pohybují se stále v rozmezí 5–20 Kč/hodinu podle lokality.

V poslední době roste počet řidičů parkujících na parkovištích vybavených automaty bez úhrady parkovného. Městská policie proto zvyšuje kontrolu těchto ploch. Pokud bude vozidlo tvořit překážku silničního provozu nebo parkovat na vyhrazeném místě, bude odtaženo. Musíme připomenout, že speciální označení vozidel podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších úprav, jako např. O1 - vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo těžce pohybově postiženou, nebo O5 - vozidlo praktického lékaře ve službě, neopravňuje k bezplatnému parkování na zpoplatněných parkovištích.
Richard Adámek
odbor dopravy


Strany10-11

co, kdy, kde ve městě

Opera bodovala v Maďarsku

Velký úspěch a nadšení sklidila ostravská opera ve dvou soutěžních představeních inscenace opera Marca Tutina Vita, kterou uvedla 12. a 13. listopadu v maďarském Szegedu v rámci Opera Competition and Festival with Mezzo TV 2009. Dvouletý projekt spojil pět operních domů – z Gdaňska, Debrecínu, New Yorku, švýcarského Bienne a Ostravy. Tutinovu operu (autor navštívil i Ostravu) nastudoval dirigent Oliver Dohnányi a hostující režisér Péter Telihay. Festivalu předcházela dvoukolová soutěž v operním zpěvu. Úspěch také zaznamenala sólistka NDM Zuzana Dunajčanová.

Stále pestrá nabídka

Tak by se dal nazvat bohatý program, který každý měsíc nabízí Dům kultury města Ostravy. Do konce letošního roku tu najde každý něco pro sebe téměř každý den. Vlasta Redl tu například vystoupí v pátek 18. prosince, o den později se uskuteční další přímý přenos představení z Metropolitní opery v New Yorku, tentokrát Hoffmannových povídek J. Offenbacha. Vánoční speciál známé pražské travesti skupiny Screamers bude v úterý 22. prosince v divadelním sále, na silvestra se nabízí odpolední představení Jedné noci na Karlštejně Těšínského divadla. Hned v sobotu 9. ledna pokračují živé přenosy z Met operou Růžový kavalír R. Strausse.

Taťka střílí góly

Premiéru hry Taťka střílí góly, za kterou získal autor – dvaačtyřicetiletý ostravský rodák Jiří Pokorný – v roce 1997 Cenu Alfréda Radoka, uvedlo Divadlo Petra Bezruče. Do hlavních rolí obsadil režisér Martin Františák Norberta Lichého jako taťku a mladého herce Lukáše Melníka do role syna. Děj se odehrává u stánku pod stadionem Bazaly, fotbal je jen kulisou. Divadlo Petra Bezruče tak představuje divákům přední české režiséry.

Balet do Prahy

Šéf ostravského baletu Igor Vejsada přiveze na lednový pražský festival Mezinárodní týdny tance 2010 ukázku z moderního baletu. V repertoáru má Ostrava baletní inscenaci Spor aneb Dotyky a spojení, která vychází ze hry Pierra Carleta de Chamblain de Marivaux (1688–1763). Na libretu spolupracovali David Bazika, Tomáš Jirman, Igor Vejsada, doprovází skupina Clarinet Factory Alana Vitouše. „Spor“ rozhodně patří k tomu nejmodernějšímu, co současný balet nabízí.

Už máte nového průvodce?

Turistický průvodce městem Ostravou, který vydalo město ve spolupráci s nakladatelstvím Freytag&Berndt, slaví úspěchy. Za první měsíc se prodalo 1255 kusů v češtině, zájem je i o anglickou verzi. Průvodce je k dostání ve všech pobočkách Ostravského informačního servisu a vybraných knihkupectvích po celé ČR. Velmi podrobně mapuje město a nabízí turistické tipy a zajímavosti. Další vhodný dárek pod stromek.

Vánočně na konzervatoři

Janáčkova konzervatoř a gymnázium v Ostravě pořádá v úterý 15. prosince vánoční koncert Komorního orchestru Janáčkovy konzervatoře v 18.30 hodin, o den později ho ve stejnou dobu opakuje.

Básně už počtvrté

Čtvrtou básnickou sbírku Bohuslava Koblihy pod názvem Mezihry času vydalo nakladatelství Tilia, pokřtěná byla 24. listopadu v ostravském knihkupectví Artforum. Autor publikoval verše už na přelomu 50. a 60. let, ale i dnes poutá svědectvím o blízkých lidech a proměnách doby.

Znáte vílu Amálku

Divadlo loutek Ostrava připravilo další pohádku pro děti. Repertoár se obohatil o Vílu Amálku podle předlohy Václava Čtvrtka. Autor se dětem v minulých letech zapsal nesmazatelně do duší už známými pohádkami o Rumcajsovi, z jeho dílny pocházejí rovněž Křemílek a Vochomůrka, vodník Česílko, Maková panenka a další.

Muži Velké Ostravy

Pilný ostravský novinář a spisovatel Boleslav Navrátil přidal na knižní trh pozoruhodný titul. Nakladatelství Repronis vydalo jeho ¬publikaci Muži Velké Ostravy, ve které představuje významné osobnosti z minulosti města. Slavnostní křest se uskutečnil 2. prosince v 17 hodin v prostorách Ostravského muzea.

Pro co se rozhodneme?

Ostravská společnost Aliance Francaise otevřela koncem listopadu výstavu s názvem „Energie: pro co se zítra rozhodneme?“, která je přístupná v otevíracích hodinách alliance až do 22. ledna. Nabízí fotografie s česko-francouzskými texty k problematice klimatických změn planety, lze dostat i materiály k tématu ekologie. Výstava doplňuje jednání summitu OSN, které se v minulých dnech uskutečnilo v Kodani.

Micky a Minnie v Ostravě

Lední revue Disney on Ice – Kouzelné cestování Mickeyho a Minnie zavede diváky na cestu plnou zábavy a dobrodružství. Před vánočními svátky lze zhlédnout tuto velkolepou show v ostravské ČEZ Aréně. V úterý 15. prosince v 18.30 hodin, ve středu 16. prosince pak v 15 a 18.30 hodin.

Mlýny ve Mlejně

Ostrava má od listopadu Muzeum vodních mlýnů. Vybudoval ho výtvarník a majitel galerie Mlejn Eda Riedl. Historie budovy ho zaujala natolik, že začal pátrat dál a objevil v Ostravě další už nefunkční, zejména vodní mlýny. Své poznatky nakonec shromáždil na několika informačních panelech, doplnil nejrůznějšími exponáty včetně několika mlýnských kamenů, a hned vedle galerie otevřel neobvyklé muzeum. „Chtěl bych ho v budoucnu rozšiřovat o další exponáty, které budeme průběžně sbírat,“ prozradil Riedl. Při vernisáži expozice mlýnů vítal hosty stylově v mlynářském.

Laboratory

Tak je nazvaná výstava Aleše Hudečka, která je až do 30. prosince otevřená ve výstavní síni Sokolská. Výstavu obrazů podpořilo také město Ostrava.

Jesličky svatého Františka

Už pátým rokem obohatí vánoční atmosféru Ostravy zpěvohra „Jesličky svatého Františka“ určená malým i velkým divákům. V kostele sv. Václava, který hře propůjčuje patřičnou atmosféru, budou znovu František (na snímku v podání Petra Sýkory) a jeho bratři kázat ptáčkům, obrátí zlého sedláka Pepína a utkají se s čertem, ale hlavně – postaví Betlém. Dvě představení pro školy budou v pondělí 21. a úterý 22. prosince vždy v 10 hodin, rodinná představení lze navštívit 21. prosince a tradičně na Štěpána 26. prosince vždy ve 14 hodin.

Skladatel a libretista Pavel Helebrand napsal tuto zpěvohru v roce 1995 pro operu Národního divadla moravskoslezského. V roce 2005 byly „Jesličky“ podruhé nastudovány z iniciativy Ilony Kučerové – pořadatelky pravidelných koncertů v kostele sv. Václava. V milé a veselé zpěvohře vystupují sólisté ostravské opery, herci činohry, ale také amatérští herci a zpěváci. Za laskavé podpory biskupa F. V. Lobkowicze a faráře Jana Plačka je hra opakovaně uváděna v kostele sv. Václava a stala se už neodmyslitelnou součástí adventu v Ostravě. (d)

 Festival adventních a vánočních zvyků ve městě i okolí

Už v roce 1999 vznikl festival Souznění – mezinárodní akce adventních a vánočních zvyků, koled a řemesel, původně jako jednodenní událost. Inspirací byl tenkrát vánoční strom, který Česká republika v daném roce poslala do Vatikánu. Festival představuje vše, co je s adventním časem spojené, včetně tradičních řemesel.
Prezentuje mizející svět lidových tradic, předává a předkládá zvyky několika národů. Mezi pořadatele a významné sponzory festivalu patří už dlouho město Ostrava, i když festival zahrnuje nejen město, ale celý ostravský region. Letos se festival Souznění koná od 17. do 20. prosince. Nabídne obchůzky s koledou, mimo jiné na tak proslulé ulici Stodolní v Ostravě. V moderním kostele sv. Ducha v Ostravě-Zábřehu zazní v pátek 18. prosince koncert adventní hudby a duchovních zpěvů s předními umělci z ČR pod taktovkou Václava Lukse. V sobotu 19. prosince se v obci Kozlovice otevře vánoční jarmark s lidovými řemesly, i tady budou obcházet koledníci. V sále obecního úřadu Kozlovic však vystoupí řada souborů našich i ze zahraničí, v kostele sv. Michaela a sv. Barbory zazní další koncert duchovní hudby. Bohatý program potrvá celý den, Kozlovice pod hradem Hukvaldy nabízejí této akci kouzelné prostředí.

Program pokračuje v neděli 20. prosince v 10 hodin slavnostní mší svatou v kostele Panny Marie Královny v Ostravě-Mariánských Horách, s lidovými tvůrci a řemeslníky se mohou lidé setkat od 16.30 hodin v Domě kultury města Ostravy. V 18 hodin se v tomto zařízení uskuteční galakoncert s umělci od nás, ze Slovenska a Ruska. Ve vestibulu domu kultury bude doprovodnou akcí mezinárodní výstava dětských Betlémů, v základní škole v Kozlovicích pak mezinárodní výstava dětských výtvarných prací pod názvem Vánoční pohlednice. Podrobnosti na www.souzneni-festival.cz. (k)

Foto: Adventní hudba je neodmyslitelně spjata s prostředím kostelů a chrámů, představuje klid a zastavení v rušném každodenním životě

Svátky lze vylepšit návštěvou nových představení na všech jevištích

Další divadelní premiéry

Podzim přinesl do Národního divadla moravskoslezského řadu premiér, repertoár je stále pestrý. Do vánoční nálady bezpochyby zapadne klasický balet Adolpha Adama Giselle, který nastudovala známá choreografka Hana Vláčilová. Spíše pohádkový příběh nabízí legendu – neprovdané dívky, které zemřou před svatbou, se údajně mění ve víly. V titulní roli se střídají excelentní primabaleríny ostravské scény – Olga Borisova-Pračikova a Barbora Kaufmannová.

Činoherní podzim přinesl premiéru hry známého anglického dramatika Alana Bennetta s názvem Lady z karavanu. Bennett patří mezi moderní britské spisovatele a dramatiky, je autorem také četných rozhlasových inscenací. Děj této hry vznikl na základě skutečné příhody. Nóbl tulačka se ubytovala na zahradě soukromého domu na tři měsíce – a zůstala patnáct let. Pro Bennetta typický námět, často se obrací na postavy lidí z periferie a ztvárňuje disharmonické situace. Ne nadarmo nazývají odborníci Lady z karavanu „intelektuální chytrou tragikomedií“.

Už od září se repertoár opery rozšířil o nastudování Smetanovy opery Dalibor. Netřeba příliš představovat, česká klasika je česká klasika. Jen připomeňme, že Dalibor a Prodaná nevěsta jsou dvě nejčastěji uváděné smetanovské opery i v zahraničí.

Milovníci Mozarta určitě ocení provedení jeho Requiem. Dirigenti Jan Šrubař a Oliver Dohnányi, sbormistr Jurij Galatenko, klavírista Matej Arendárik a ti nejlepší sólisté ostravské opery připravili neobyčejný zážitek. Eva Dřízgová-Jirušová, Zuzana Marková, Marianna Pillárová, Tamara Brummerová, Anna Nitrová-Číhalová, Erika Štelbaská-Šporerová, Luciano Mastro, Peter Svetlík, Martin Gurbal, Bogdan Kurowski a Václav Živný reprezentují hlasově mimořádné obsazení, ostravská opera stále patří k nejlepším.

Ještě před Vánocemi v sobotu 19. prosince nabízí Divadlo J. Myrona premiéru Straussovy oblíbené operety Netopýr.

Foto: Giselle patří ke klasickým baletům, odpovídají tomu i kostýmy. Foto: NDM


Strana 12

Lékařka Irina Chmelová se věnuje postiženým dětem a ví, kam má péče o ně směřovat

 Práce v nadaci člověka obohacuje a naplňuje

o lidech s lidmi

Nedlouho po sametové revoluci, v roce 1991, vznikla jedna z vůbec prvních velkých finančních sbírek v naší republice na pomoc nemocnému dítěti. Byl jím malý Patrik z Českého Těšína, který byl za částku mnoha milionů sesbíraných korun podroben náročné operaci v kanadském Torontu. Jeho stav byl však natolik vážný, že chlapec nakonec zemřel. Celostátní finanční sbírka, organizovaná na severní Moravě, byla ale tak úspěšná, že na kontě zůstala nezanedbatelná částka peněz. Ta byla motivem pro vznik nadace, která měla nadále pomáhat nemocným a postiženým dětem.

Začátky

„Když jsem v roce 1993 do nadace Patrik dětem vstoupila jako členka zakládající správní rady, byly na kontě přes 4 miliony korun. Rozhodli jsme se peníze uložit na výhodný termínovaný vklad a úroky rozdělovat projektům, které pomáhaly dětem s nejrůznějšími problémy,“ vzpomíná doktorka Irina Chmelová, přednostka Kliniky léčebné rehabilitace Fakultní nemocnice Ostrava a předsedkyně správní a dozorčí rady nadace Patrik dětem. „Tehdy se řešily jiné problémy než nyní. Chyběly vhodné kompenzační pomůcky, nebylo reálné integrovat dítě s handicapem do kolektivu zdravých dětí. Děti školního věku musely do nejbližší speciální školy dojíždět do Brna. My odborníci jsme neměli kontakty na kolegy ze západní Evropy a jejich diagnostické, terapeutické, vzdělávací přístupy jsme znali pouze z literatury. Vedla jsem v té době dětský rehabilitační stacionář při ostravské městské nemocnici a s těmito problémy jsem se potkávala denně. A spolu s kolegy v nadaci jsme měli jasnou představu, jakou cestou chceme jít. Tou nejzávažnější bylo zařazení handicapovaných dětí do ostatní společnosti a mezi zdravé vrstevníky. Možná, že si už dnes na to mnozí nevzpomenou, ale to, co je dnes běžné, bylo ještě na počátku 90. let minulého století často nemyslitelné. Věděli jsme také, že je třeba lidi, kteří s handicapovanými dětmi pracují, vzdělávat, vysílat je na stáže nebo jim ukazovat nové léčebné postupy. Nadace v průběhu své existence podporovala celou řadu projektů, které měly za cíl právě integrovat handicapované. Byl podpořen nejeden projekt, který rozvíjel služby osobních asistentů. Osobní asistent je pro dítě s problémem nesmírně důležitý – nahrazuje mu nohy, oči, ruce, učí ho větší samostatnosti a nezávislosti na rodičích a také rodině přináší možnost aktivního života. Snažili jsme se lidi učit pohlížet na postižené děti i dospělé jinýma očima. Nadace dnes existuje 16 let a jí podporované projekty vlastně kopírují vývoj práce s postiženými dětmi v naší republice.“

Současnost

Za 16 let se dosti výrazně změnily podmínky, v nichž nadace pracuje. Týká se to i úroků, které byly sníženy tak, že dnes by z nich nadace žádné zázraky neudělala. Přesto dál velmi úspěšně funguje, má řadu svých stálých partnerů, kteří pomáhají a i v době krize přibývají noví, kteří jsou otevřeni pomoci při nejrůznějších aktivitách nadace. Jednou z nejznámějších je akce nadace Na soutoku. Letos se v areálu kyjovického zámku setkaly zdravé i handicapované děti a dospělí již počtvrté.

Změnila se i situace postižených. Dnes děti s malým handicapem, s nimiž doktorka Chmelová například pracovala v dětském stacionáři, navštěvují běžné školy. Ve stacionáři zůstaly ty, které potřebují velmi intenzivní, komplexní péči. I děti s nejzávažnějším handicapem jsou vzdělávány. Vznikla celá řada speciálních škol, tříd, děti nemusejí za vzděláním dojíždět mimo své bydliště. Školy a mnohá další zařízení jsou vybavena bezbariérově, k dispozici jsou kompenzační pomůcky, počítače. Díky všestranné péči se i těžce postižení dožívají vyššího věku, než tomu bylo dřív, pokroky v medicíně dávají šanci na přežití těm, kteří ji dříve neměli. Všechno se posunulo o kus dál – ale současně před řešení dalších úkolů.

Chybí chráněné bydlení

„Školu nám opouštějí dnes také děti, vlastně již mladí lidé, kteří potřebují dopomoc v těch nejzákladnějších denních činnostech. Z důvodu závažného handicapu, většinou kombinovaného, jsou plně závislí na svých nejbližších, většinou na svých stárnoucích rodičích. Je výrazný nedostatek zařízení i aktivit, které by navázaly na školu, a které by nabídly těmto lidem kvalitní péči a smysluplné aktivity, které pomohou rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti a zabrání jejich izolaci. Chybí zařízení, které by zajistilo těmto jedincům chráněné bydlení s komplexní celodenní péčí a které by respektovalo jejich právo na soukromí, právo být kdykoli v kontaktu se svými blízkými. Rodiče nechtějí dát dítě do ústavního zařízení, které toto vše nenabízí a zároveň s obavami hledí do budoucnosti – jaké péče se jejich dětem dostane, až oni jednou odejdou,“ pokračuje doktorka Chmelová.
„Proto se v současné době v naší nadaci věnujeme právě tomuto údobí života handicapovaných,“ pokračuje Irina Chmelová. „Podporujeme projekty, které by alespoň částečně zajistily a podpořily celoživotní následnou péči pro jedince se závažným tělesným a kombinovaným postižením. A už tady takové existují. Na nedávné nádherné akci – Vánoční španělské škole, jejíž generálka byla věnována zdarma všem postiženým lidem, jsme vyhlásili podporu třem letošním projektům. Jeden z projektů si klade za cíl pokračovat v realizaci divadelních a tanečních představení, během kterých vystupují s profesionálními herci a tanečníky mladí lidé s těžkým postižením. Tančí a hrají na vozíku s velkým nasazením a nadšením. Připravují nyní divadelní představení Touha a nadace její realizaci finančně podpořila. Podpořila tím především sebevědomí vystupujících, kteří byli zatím odkázáni jen na pomoc okolí a nyní dělají něco pro jiné! Také dva další projekty jsou zaměřeny na volnočasové aktivity těžce postižených mladých lidí.“

Budoucnost

Péče o handicapované občany je finančně velice náročná. Na tom se ani v budoucnu nic nezmění, ať se jedná o děti nebo dospělé. Něco uhradí stát, ale stále je tu hodně prostoru, který musí zaplnit pomoc nestátních, neziskových subjektů, pomoc zdravých těm, kdo měli méně štěstí… Podat lék nebo zaplatit rehabilitaci nestačí. Ze své celoživotní praxe to zná i doktorka Irina Chmelová. „Jen být doktor je málo. Je třeba pomáhat i jinak. Mimo jiné právě to práce v nadaci umožňuje. Naplňuje mě i obohacuje.“

Vlasta Krzyžanková

Foto: Irina Chmelová se na péči o děti specializovala vzděláním i po řadu let své praxe


Strana 13

Historické milníky města – 1229 a 1709

z archivu města

Současný svorník

Dvě data, která mohou tvořit i určité pomyslné mezníky v dějinách našeho města. Obě končí devítkou, ale existuje mezi nimi propast skoro pěti staletí, přesně 480 let. První datum se váže ke Slezské Ostravě, druhé k Antošovicím. Dnes tyto dříve samostatné obce jsou součástí největšího (rozlohou) městského obvodu Slezská Ostrava. A tak jsou v jeho rámci prostřednictvím samosprávného úřadu spojeny nejstarší písemně doložená obec na území města spolu s tou nejmladší.

Papežská bula

V roce 1229 v listině papeže Řehoře IX. je poprvé doložen název Ostrawa pro ves na pravém břehu Ostravice, dnešní Slezskou Ostravu. Toto označení bylo zmíněno v souvislosti s povolením vybírání desátku benediktýnským klášterem v Týnci u Krakova. V papežské bule jsou kromě dnešní Slezské Ostravy vyjmenovány i další slezské vsi, například z těsného sousedství našeho města jsou to Vrbice a Záblatí. Samotná lokalita byla v této době v držení opolských knížat a tvořila součást polského státu. Týnecký klᬚter zde vlastnil pouze krčmu.

Úmrtní matrika

První záznam ve vztahu ke vsi Antošovice je uveden v roce 1709 v úmrtní matrice farnosti v Hati, která je uložena v Zemském archivu v Opavě. Ves je zde označena latinsky jako nová. Jméno bylo teprve potom odvozeno od jejího pravděpodobného zakladatele pátera Jana Jantosche.

Slezskoostravský starosta a výborníci

V souvislosti s těmito výročími se ale tentokráte nebudeme věnovat dějinám obou obcí, které se staly v důsledku integračního procesu v průběhu 20. století součástí Ostravy – Slezská Ostrava v roce 1941, Antošovice v roce 1976, ale soustředíme se na představení několika jejich převážně nejstarších dokumentů uložených v Archivu města Ostravy. Nejvíce informací o chodu obce lze najít v zápisech ze zasedání obecních výborů.

V případě tehdy Polské Ostravy je první dochovaný zápis datován 3. června 1851. Úvodní formulace zní: „Protokoll I veřejného vyboru zejití v obci Polskoostravské dne 3ho června 1851.“ Schůze se zúčastnili „…burmistr Franz Rasska, obecní radní Franz Hrncžiřz, vyborníci Anton Lihotcky, Jakob Waclawik, Franz Žurowetz, Tomas Pissczak, Karl Borowec, Josef Podesswa, Franz Peter“. Prvním bodem jednání byla volba obecního pokladníka a stanovení základních pravidel pro výběr příjmů a výplat výdajů. V protokolu II, který zachycuje průběh jednání ze 6. července 1851, se hovoří například o vinném šenku, tedy o tom, kdo bude moci v obci v příslušném období šenkovat víno, protože jeho prodej se v té době ještě řídil striktními předpisy tzv. propinačního práva: „Jest za dobré uznáno, by ten wini ssenk z No 4 na Nro 9 v Zamosti přenesseny a to dowoleni p. Francu Lihotskemu uděleno byti ma.“ Přenesení práva šenku z polskoostravského hostince na hostinec na Zámostí bylo možné v důsledku sloučení Zámostí, Hladnova, Podborčí, Hranečníku a Zárubku v roce 1850 v jeden celek – Polskou Ostravu. Zmíněný hostinec č. 4, který ztratil v tomto roce právo šenkování vína, se nacházel na dnešním Hradním náměstí. Je ale velmi pravděpodobné, že toto místo můžeme dát do spojitosti i s krčmou uváděnou již ve 13. století. Pohostinství budova s různými úpravami sloužila ještě dlouho. Její poslední označení bylo restaurace Pod Zámkem. Protože se však na jejím stavu výrazně podepsalo poddolování, byla v roce 1968 demolována.

K zajímavým materiálům dokreslujícím stavební vývoj patří stavební spisy. V archivu jsou uloženy ovšem pouze spisy těch objektů, které byly demolovány. Mezi ty, v nichž najdeme nejstarší stavební dokumentaci ke Slezské Ostravě, patří dům č. p. 304 (22), který v té době patřil k typické zástavbě, a to nejen v této oblasti. Plán z roku 1865, obsahující vše požadované včetně situačního nákresu, tvoří přílohu žádosti Johanna Březiny o povolení adaptace domu na Zámostí. I tento dům na ulici Zámostní byl v důsledku důlních vlivů v roce 1967 zbořen.

Antošovické archiválie

Antošovice se nemohou chlubit takovým bohatstvím archiválií jako Slezská Ostrava. Částečně tato skutečnost souvisí i s historickým vývojem, protože od roku 1742 až do roku 1920 byly součástí Pruska. Nejstarší záznam o schůzi obecního zastupitelstva je dochován až z 13. března 1924, kdy se po volbách poprvé sešlo obecní zastupitelstvo. A proto i prvními projednávanými body bylo: „Převzetí obec. úřadování a sepsání protokolů, jednací řád, rozdělení funkcí.“ Pod zápisem je podepsán jako nově zvolený starosta Petr Očadlý.

Blažena Przybylová

Foto: Přes Říšský, dnes Sýkorův, most na Slezskou Ostravu

Foto: Antošovice – vše významné na jednom snímku

Foto: Slezskoostravský hrad – kdysi významný orientační bod v krajině


Strana 14

Mandril odjel do Moskvy

Jedno z nejatraktivnějších zvířat v ostravské zoologické zahradě – 13letý samec mandrila rýholícího jménem Kumba (krasavec na snímku) – odcestoval v listopadu do zoologické zahrady v Moskvě. V Ostravě po sobě zanechal jedno mládě, téměř čtyřletou samičku Kimi. Protože je Kimi v tomto věku již pohlavně dospělá a hrozilo by nežádoucí příbuzenské křížení, byl dohodnut s koordinátorem chovu mandrilů přesun Kumby do jiné zoo.

V podstatě tak byly napodobeny i mandrilí zvyky ve volné přírodě, kde základ skupiny tvoří samice se svými potomky a samci se ke skupině přidružují jen na určitou dobu. Ke dvěma samičkám (kromě Kimi pobývá v Zoo Ostrava ještě čtyřletá Jarmilka) přibude na jaře nepříbuzný samec, který bude určen koordinátorem chovu.V Zoo Ostrava se madrilové chovají od roku 1959 a za tuto dobu se podařilo odchovat celkem 18 mláďat.

V ostravské zoologické zahradě pokračuje výstavba expozičního komplexu pro medvědy ušaté a hulmany posvátné. Expozice ponese název „Čitván“ a kromě zmíněných zvířat v ní najdou nový domov také binturongové a vydry malé. Na výstavbu celého náročného komplexu poskytlo město Ostrava investiční dotaci ve výši 71 milionů korun a po moderním pavilonu slonů, otevřeném v roce 2004, se jedná o historicky druhou nejvyšší investici za celou, již téměř 60letou historii Zoo Ostrava. (v)

Máme i útulek pro kočky

Hospitalizační zařízení pro malá zvířata funguje v Porubě na Ukrajinské ulici již od února 1999. Jeho cílem je poskytovat veterinární ošetření bezprizorním nemocným, poraněným nebo týraným zvířatům a nabídnout hospitalizaci. Zvířecím pacientům se tu dostane veškeré potřebné veterinární a sociální péče po dobu léčení, resp. až do doby nalezení nových vhodných majitelů.

Současná kapacita je 45 míst pro kočky a 6 kotců pro psy. Od roku 1999 do současnosti v něm bylo ošetřeno 3842 zvířat. Není bez zajímavosti, že tři čtvrtiny zvířat představují kočky. Lidé sem přinášejí koťata ze sklepů, hodně koček přiváží policie. Do útulku se už dostala zajímavá zvířata – kromě koček a psů také ptáci, fretky, králíci, ježci, morčata, zajíci či želvy.

Důvody pro přijetí do útulku jsou různé, nejčastěji jde o zvířata zraněná při autohavárii, týraná, zaběhnutá nebo odvržená majiteli. Je potěšitelné, že nadace je velmi úspěšná při umísťování doléčených zvířat k původním nebo novým majitelům. Nadace také vzdělává děti a učí je dobrému vztahu ke zvířatům i trvalému zájmu o přírodu. Bližší informace o útulku získáte na adrese www.utulek-ostrava.estranky.cz nebo na čísle 596 965 648. (d)

MOHOU BÝT PŘÍKLADEM.

Kdo? Všichni pracovníci porubského úřadu. Proškolili se v kurzu s názvem Zelené úřadování a šetří energiemi, papírem a dalšími pracovními pomůckami jak to jen jde. Za malý peníz koupila radnice 15 lisů (na snímku) a 15 košů na plastové lahve, odpad se tak objemem minimalizuje. Kéž by se tak dělo všude. Foto: J. Končítková

Útulek v Ostravě-Třebovicích nabízí do dobrých rukou

Provozní 4, 722 00 Ostrava-Třebovice, 596 967 288, www.mpostrava.cz, od úterý do neděle 10–17 hodin

OXANA

– rok stará fenka, kříženec německého ovčáka černé barvy s pálením. Byla nalezena před dvěma měsíci v Heřmanicích, ležela v koutě soukromé zahrady ve velmi špatném psychickém stavu. Je to pes vhodný na zahradu. K cizím lidem je stále nedůvěřivá.

ZRZEČEK

– rok starý pes, kříženec střední velikosti, rezavé barvy. V útulku je od poloviny září. Odchycen strážníky v Porubě, kde běhal zmateně po ulici. Je to milý a hodný pes, hodí se do rodiny s většími dětmi, do bytu i na zahradu.

NESSA

– roční fenka, kříženec středního růstu. V září byla předána na úřad v Mariánských Horách a Hulvákách. Je to velmi hodná a pohodová psí slečna. Hodí se do bytu i na zahradu, nevadí jí děti. Má strach z mužů, zřejmě jí nějaký ublížil, potřebuje trpělivost.

BEÁTA

– fenka, kříženec středního vzrůstu černé barvy, s bílou náprsenkou, 6 let stará. Do útulku byla dovezena policisty z Havířova letos v únoru. Povahově je to kamarádský pes, vhodný na zahradu i do bytu. Vyžaduje pozornost a aktivní činnost. Vhodná pro zkušené a mladé chovatele.


Strana 15

Statutární město Ostrava vyhlašuje 16. ročník soutěže o titul

Dům roku 2009

Soutěž se vyhlašuje pro investory novostaveb nebo rekonstrukcí budov nacházejících se na správním území města Ostravy a dokončených v letech 2008 a 2009. Titul „Dům roku“ obdrží nejvýše hodnocené dílo. S udělením titulu je spojeno finanční ohodnocení ve výši 300 000 Kč a udělení bronzové plakety.

V pořadí druhé vyhodnocené dílo obdrží odměnu ve výši 150 000 Kč. Mimo titul „Dům roku“ a odměny za umístění na druhém místě má Rada města Ostravy právo na doporučení soutěžní komise udělit dalším budovám čestná uznání bez určení pořadí. Tato čestná uznání nejsou spojena s finančním ohodnocením.
Budovy zkolaudované v období od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2009 může přihlásit do soutěže pouze jejich investor.
Přihlášky musí být převzaty podatelnou Magistrátu města Ostravy nejpozději do 14.00 hod. v pátek 26. února 2010. Přihlášku do soutěže je možné stáhnout z internetových stránek Magistrátu města Ostravy na adrese: www.ostrava.cz

Bližší informace o soutěži lze získat u sekretáře soutěže ing. arch. Kamila Mojžíška - e-mail: kmojzisek@ostrava.cz, tel.: 599 442 482.

Pro poskytovatele služeb

Na odboru živnostenský úřad Magistrátu města Ostravy vznikne od 28. prosince jednotné kontaktní místo, jediné v kraji, které podnikatelům v oblasti poskytování služeb umožní jednodušší vstup do podnikání. Za poskytování služeb se považuje nejen podnikání podle živnostenského zákona, ale například i činnost advokáta, odpovědného pojistného matematika, veterináře či zajišťovatele zpětného odběru a využití odpadu. Činností je celkem 191. Podrobnosti lednové OR. (IK)

Na Štěpána Porubou

TJ Liga 100 Ostrava pořádá v sobotu 26. prosince, ve spolupráci se společností Sareza a TJ VOKD Poruba, již 32. ročník Štěpánského běhu Porubou. Start závodu je v 10 hodin na stadionu Sareza (dříve VOKD). Trať v délce 15 kilometrů povede ulicemi porubského obvodu. Poběží se ve čtyřech kategoriích mužů a jedné žen. Startovné je 50 korun. (vi)

Mladí malíři na Černé louce

Během posledního listopadového víkendu vyvrcholil na Černé louce čtyřdenní veletrh Dům a byt, zaměřený na stavby, bydlení, nábytek a řemesla. Jeho součástí se stal čtvrtý ročník soutěže CzechSkills – Malíř 2009, učňů v oboru malíř, lakýrník a natěrač. Mezi devíti školami se neztratila jediná z Ostravy: SŠ stavební a dřevozpracující na ul. U studia v Zábřehu.

„Zájem o malířské učební obory je mezi dětmi a rodiči minimální,“ posteskl si generální sekretář Cechu malířů a lakýrníků ČR Pavel Žatečka. „Jsme proto rádi, že se můžeme prezentovat na veřejností hojně navštívené akci.“ Většina mladých malířů, včetně ostravských, na Černé louce dokazovala, že z nich už brzy budou kvalitní řemeslníci. (vi)

Foto: Jaromír Teichert a Adam Čopík, učni 3. ročníku oboru malíř ostravské SŠ stavební a dřevozpracující, při soutěžním zvětšování geometrického obrazce a linkování.
Foto: Libor Vidlička

Loprais Tatra Team směr Dakar

Loprais Tatra Team se v úterý 24. listopadu vydal z Ostravy na 32. ročník Rallye Dakar. Slavný pouštní závod, který vzhledem k nejisté bezpečnostní situaci opustil africký kontinent, se podruhé pojede napříč územím Argentiny a Chile. Trasa měří 8600 km, přitom 5200 km tvoří měřené úseky. Start je naplánován na 2. leden do Buenos Aires, kde bude 16. 1. také cíl soutěže.

Před Novou radnicí se s osádkou závodního speciálu Tatra 815 s řidičem Alešem Lopraisem, členy doprovodných vozidel v čele s řidičem novinářského vozu Nissan Navarra a mnohonásobným vítězem závodu „Monsieur Dakar“ Karlem Lopraisem, přišli rozloučit fanoušci motoristického sportu. Hodně štěstí týmu popřál primátor Ostravy Petr Kajnar, jeho náměstek Vojtěch Mynář a členové rady města. Ostrava patří k významným sponzorům výpravy, její logo ponesou všechna vozidla týmu. Nyní jsou tatrovky na cestě lodí přes Atlantik. Osádky vozů odletí do Jižní Ameriky po Vánocích. (vi)

Foto: Primátor Petr Kajnar popřál před ostravskou radnicí Aleši a Karlovi Lopraisovým hodně štěstí při Rallye Dakar na jihoamerickém kontinentu.

Děvčata z Akcentu vykouzlila zlato!

Přes dva a půl tisíce tanečníků z pěti kontinentů, z toho na 350 českých z asociace CDO, závodilo v posledním listopadovém týdnu v německé Riese na 13. mistrovství světa v show dance federace IDO.
Téměř stovka reprezentantů TK Akcent Ostrava ze Sokola Vítkovice připravovaných trenérkou a choreografkou Lenkou Buroňovou o sobě dala na šampionátu vědět. Nejmladším děvčatům (8 – 11 let) se v kategorii Dětská formace povedlo obhájit světový titul. Zlato získala za kreaci Čáry a kouzla z Bradavic. Vicemistryněmi světa se díky sestavě Tajemství kroniky staly juniorky. Těsně za stupni vítězů na čtvrtém místě stanul TK Akcent s dětskou malou skupinou a skladbou Na smetišti. (vi)

Foto: Dívčí formace TK Akcent Ostrava vybojovala za potterovsky laděnou skladbu Čáry a kouzla z Bradavic titul mistryň světa. Foto: TKA

Světové tituly pro K+K Labyrint

Mistrovství světa v latino tancích, World Latino Dance Festival, hostil Liberec. Ve městě pod Ještědem se představila tisícovka soutěžících ze dvou desítek států. Vynikajících výsledků dosáhl na šampionátu taneční klub K+K Labyrint Ostrava, vedený Katarínou Žabenskou. Výčet hovoří za vše: dva tituly mistrů světa, čtyři stříbrné, osm bronzových medailí! V dětské kategorii, mezi juniory a dospělými, celkem tři desítky účastí ve finále šampionátu. Blahopřejeme! (vi)


Strana 16

Ostrava v tom čase adventním

Nejen tradiční vánoční trhy, koncerty a charitativní akce se v těchto dnech uskutečňují téměř v každém městském obvodu Ostravy. Vánoční stromy se rozzářily za účasti stovek přihlížejících, Mikuláš s doprovodem chodil ulicemi i jezdil tramvají. Už 4. ročník kulturně společenského večera s názvem Advent plný andělů se uskutečnil v pondělí 30. listopadu v Domě umění na podporu regionálních neziskových organizací, uspořádalo ho občanské sdružení Eko-info centrum Ostrava a Galerie výtvarného umění. Snad nejpůsobivějším byla dvě vystoupení královské španělské jezdecké školy vysokých umění v ostravské ČEZ Aréně. Divákům vyrazil dech akrobatický jezdec Lorenzo s osmi koňmi, světová špička v drezuře, pobavilo a nadchlo i vystoupení jízdního oddílu Městské policie Ostrava. Tak skvělou podívanou ještě Ostrava nezažila, možná se bude opakovat i příští rok. Veselé Vánoce a pevné zdraví přeje čtenářům Ostravské radnice také redakce.