Prosinec 2008

Prosincové vydání měsíčníku Ostravská radnice, ročník 2008

c-documents-and-settings-krzyzankovavl-plocha-plone-foto-ostravska-radnice-or_predni_strana_web.jpg

 

 

 

 

 

 

Ostravskou radnici si také můžete stáhnout ve formátu PDF (2,43 MB).

Strava 1

Na obměnu lůžkového fondu město přispělo sedmnácti miliony korun

V nemocnici budou mít pohodlí jako doma

Městská nemocnice Ostrava se může pyšnit novými elektricky polohovatelnými lůžky. Jednorázově bylo v průběhu necelého měsíce, mezi 10. říjnem a 6. listopadem, na jednotlivých odděleních vyměněno 692 nemocničních lůžek a 678 nočních stolků. Plošná dodávka elektricky polohovatelných lůžek v takovém rozsahu je v České republice ojedinělým jevem. Celá akce byla navíc realizována za plného provozu.

Nové postele zpříjemní nucený pobyt pacientů ve zdravotnickém zařízení, současně ovšem také ulehčí práci sestrám. Těm stará lůžka nedovolovala měnit výšku plochy a přizpůsobovat ji prováděným úkonům. Také vlastní manipulace s díly starých postelí byla fyzicky náročná a nebezpečná. Ne náhodou vykazuje povolání sestry statisticky nejvyšší počet pracovních úrazů.

Obměna lůžkového fondu přišla Městskou nemocnici Ostrava, která je příspěvkovou organizací města, na 36,1 milionu korun. Částkou 17 milionů přispělo samotné město Ostrava. Dodavatelem byla česká společnost Linet, která patří k absolutní světové špičce ve svém oboru. Při výběrovém řízení se přihlíželo také k názorům samotných sester, které měly možnost si v praxi vyzkoušet manipulaci s lůžky.

(Pokračování na str. 2)
(Pokračování ze str. 1)

Mezi prvními, kde začali nové postele používat, bylo oddělení ortopedie. Sestry si nemohou nová lůžka vynachválit. „Lůžko lze zvednout do jedné roviny s operačním stolem, což je bezvadné, protože pomocí rollboardu pacienta bezpečně a bez větší námahy přesuneme. Donedávna jsme musely pacienty manuálně přenést, protože výškový rozdíl operačního stolu a starého lůžka byl asi 40 cm,“ říká vrchní sestra ortopedie Eva Gebauerová. Snadnou manipulaci s ovladačem si rychle osvojili i pacienti. „Méně na nás zvoní a také pacienti menšího vzrůstu si dokáží lůžko nastavit do takové výšky, aby jim nedělalo problém vstávat,“ říká sestra na ortopedii Jana Hluchníková.

„Stará lůžka už byla prakticky zničena, mnohdy těžko použitelná. Rozhodnutím městského zastupitelstva byla proto provedena generální výměna, což byl počin, který i díky rozsahu kvalitativně tuto nemocnici pozvedává,“ zdůrazňuje náměstek primátora Lubomír Pospíšil.

Společnost Linet, která vyrobí na třicet tisíc nemocničních postelí ročně, je předním evropským dodavatelem ve svém oboru. I proto jsou nová lůžka totožná se standardním typem používaným ve Francii, Německu nebo Rakousku.

Obměna lůžkového fondu patří do celkového záměru generelu přestavby a dostavby městské nemocnice. „Chtěli bychom příští rok pomoci při nákupu specializovaných přístrojů, zvláště na oddělení porodnicko-gynekologickém a chirurgickém,“ dodává Pospíšil.

Polohovací lůžka nejsou ovšem jedinou investicí města do nemocnice. Každoročně se z městského rozpočtu přispívá na provoz Dětského rehabilitačního stacionáře v Porubě na Ukrajinské ulici, na linku důvěry, činnost sociálních pracovnic v nemocnici, Dům sociálních služeb v Radvanicích. Letos to bylo více než dvacet tři milionů korun.

Investovalo se i do nákupu a modernizace zdravotnických přístrojů a softwaru. „Díky městské dotaci byl zakoupen laser s příslušenstvím pro oddělení urologie. Laser slouží k léčení urolitiázy – močových kamenů. Standardní léčbou byla v minulosti kromě konzervativních postupů (medikamentozní a vypuzovací léčba) otevřená operace ledviny nebo močovodu. Ta je ovšem výrazně invazivní a vyžaduje dlouhou rekonvalescenci pacienta,“ říká urolog Petr Dančík z Městské nemocnice Ostrava. Nový přístroj umožňuje rozdrcení kamínku a je vůči pacientovi mnohem šetrnější. „Samotné drcení je velmi účinné a kamínek se postupně účinkem laseru vypařuje. Drobné zbytkové kamínky, které po rozbití v močovém systému zůstávají, se posléze vytáhnou za pomocí kliček a košíků,“ popisuje zákrok Dančík.

Za sedmnáct milionů pořídila nemocnice vylepšení magnetické rezonance. „Nový přístroj nahradil podobný už dosluhující se zastaralým softwarem a hardwarem. Lze v něm vyšetřit centrální nervový systém, páteř, mozek, včetně vyšetření jater, provést angiografická vyšetření a zároveň po zapracování lékařů umožní další mnohem náročnější vyšetření srdce a centrálního nervového systému než dosud,“ upřesňuje použití přístroje mluvčí městské nemocnice Anna Vidiševská. (mb)

Foto: Náměstek primátora Lubomír Pospíšil i další zástupci města a nemocnice na Fifejdách mají důvod k úsměvu. Komfort nových lůžek si pochvalují pacienti i zdravotnický personál.

Foto: Vánocemi prozářené Masarykovo náměstí

»uvnitř listu najdete:

2. Zastupitelé schválili půjčku
3. O rozvojových projektech města
4. Rekvalifikaci se už nevyhnou
5. Sedm dalších čestných občanů
6. Nové posily pro městskou policii
7. Bezpečnější Ostrava – vyhodnocení projektu
8. Sdružení Pro Victus pomáhá lidem
9. Odpady trápí nejvíce koncem roku
10. Unikátní výstava v GVU
11. Klub Akcent: mistři světa
12. Eva Teicherová – osobnost
13. Z archivu o legiích
14. Chcete čtyřnohého přítele?
15. Zajímavosti ze sportu
16. Ostrava žila florbalem

PF 2009 Zdraví, pohodu, hodně štěstí a spokojenosti přeje všem obyvatelům Ostravy vedení města


Strana 2

Gentlemani silnic: A. Matoga a P. Bystrianský


Zpočátku to pro Romanu Peterkovou byla obvyklá cesta do práce, kterou již absolvovala nesčetněkrát. Na Havlíčkově nábřeží pod silničním mostem ji ovšem do cesty vjel domíchávač. Žena se jej zalekla a při snaze se nákladnímu vozidlu vyhnout nezvládla řízení a sjela do Ostravice, kde se navíc její automobil převrátil na střechu.

Měla ovšem výjimečné štěstí. Nehody si všimli dva muži jedoucí za ní, Petr Bystrianský a Aleš Matoga. Rychle skočili do vody a řidičku z automobilu vytáhli. Podle policistů i zástupců pojišťovny zachránily paní Peterkové život bezpečnostní pásy, kterými byla připoutána. Na část nehody si řidička nevzpomíná, pamatuje si však hrůzu po procitnutí z bezvědomí a bezmoc ve vozidle pod vodní hladinou.

Poprvé od této zářijové nehody měla osmatřicetiletá kadeřnice z Ostravy možnost podívat se svým zachráncům do očí. „Nemám slov, kterými bych vše vyjádřila. Jste moji andělé strážní,“ prohlásila upřímně. Mužům předala dokonce dárky a se slzami v očích i upřímná slova: „Je to maličkost proti tomu, co vám celý život budu dlužit“.
Obchodní zástupce Aleš Matoga a řidič z povolání Petr Bystrianský obdrželi 25. listopadu od Policie ČR a České pojišťovny titul Gentleman silnic. Na poděkování a ocenění reagovali příslovečnou skromností. „Já tam přece neskočil, protože jsem čekal nějaké díky, chtěl jsem „jen“ pomoci při nehodě…,“ řekl Bystrianský.

Projekt Gentleman silnic vznikl v České republice před čtyřmi lety. Ocenění již získalo čtyřicet šest osob, které svým rychlým zásahem pomohly při dopravních nehodách a zachránily lidské životy. Aleš Matoga a Petr Bystrianský jsou prvními nositeli ocenění, kteří pocházejí z Ostravy. (mb)

Foto: Romana Peterková vděčí Aleši Matogovi a Petru Bystrianskému za záchranu života, policie je náležitě ocenila


 Miliardy na rozvoj města

Na listopadovém jednání rozhodlo Zastupitelstvo města Ostravy o přijetí úvěru od Evropské investiční banky ve výši tří miliard korun (podpis smlouvy na str. 4). Peníze mají být použity na spolufinancování projektů z evropských peněz, například na revitalizaci Ostravice nebo infrastrukturu městské části Nová Karolina. Zastupitelé potvrdili, že radnice čtvrti Mariánské Hory a Hulváky nemůže ještě hospodařit s obecním majetkem. Hospodaření tohoto úřadu nadále prověřuje Útvar odhalování korupce a finanční kriminality. Mariánské Hory a Hulváky stále nemají nastaven kontrolní systém. (r)

 

Nový člen Euroregionu

Ostrava se od 28. prosince stane novým členem sdružení Euroregion Silesia. Hlavním předmětem činnosti tohoto sdružení je podpora a realizace česko-polské spolupráce v příhraničním regionu Slezska a Moravy. Záměr rozšířit členskou základnu o Ostravu schválila Rada Euroregionu Silesia-CZ. (av)

 

Úřad v závěru roku

Úřední hodiny ve středu 31. prosince 2008 končí na všech odborech Magistrátu města Ostravy ve 12 hodin. Dne 2. ledna 2009 bude úřad pro veřejnost uzavřen z důvodu čerpání hromadné dovolené zaměstnanců.

 

Dobročinné pomoci není nikdy dost

Letošní Vánoční trhy na Masarykově náměstí v Ostravě od 3. do 23. prosince nabízejí pestrý program i nákupy. Nechybí ani stánek, který je vyhrazen k prodeji drobných výrobků uživatelů sociálních služeb a aktivit nestátních neziskových organizací a příspěvkových organizací města. Organizace a jejich uživatelé mohou touto formou prezentovat svou činnost široké veřejnosti. Výtěžek ze zakoupených dárků poslouží organizacím ke zkvalitnění péče o osoby s handicapem či ohrožené sociálním vyloučením.

Málokdo ví, že na území města Ostravy nabízí své služby 68 poskytovatelů sociálních služeb, v nichž je zaměstnáno zhruba 2000 osob. Tyto organizace poskytují služby tisícům obyvatel města, především seniorům, dětem a dospělým s handicapem či lidem ohroženým sociálním vyloučením. Adventní čas štědrosti je obdobím, kdy je možné těmto prospěšným organizacím pomoci jakýmkoliv příspěvkem. Kontakty lze najít na webové adrese www.kpostrava.cz, sekce Sociální služby – katalog. (r)


Strana 3

 Ptáme se náměstka primátora pro investice Zdeňka Trejbala

Které projekty považujete za klíčové?


Mám velkou radost, že „Integrovaný plán rozvoje města Ostrava – magnet regionu“, který regionální rada schválila 31. října, byl vyhodnocen jako nejlepší v Moravskoslezském kraji. Díky příkladné práci a značnému úsilí odpovědných pracovníků odboru ekonomického rozvoje získalo město největší část dotací, cca 65 mil. eur. V těchto dnech má být podepsána smlouva o čerpání dotací mezi úřadem regionální rady a Ostravou a následně bude vyhlášena výzva k předkládání individuálních projektů.

Tento integrovaný plán je připraven na financování v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko (ROP). Jeho cílem je zlepšení výrazu centra města Ostravy, zkvalitnění života obyvatel města a okolí a zvýšení turistické atraktivity města. O tom už jsme několikrát informovali.

Za velký úspěch lze rovněž označit projekt městského obvodu Poruba zaměřený na zateplení škol ve správě městského obvodu, jedná se finanční prostředky ve výši 10,7 mil. eur poskytnuté Operačním programem Životní prostředí.

 • Co obsahuje část integrovaného plánu pod názvem Budoucnost Vítkovic?

Další plán rozvoje města je připraven pro následující oblasti podpory – regeneraci bytových domů, revitalizaci veřejných prostranství a pilotní projekt zaměřený na řešení romských komunit ohrožených sociálním vyloučením.

Na základě socioekonomických kritérií a podmínek Integrovaného operačního programu (IOP) stanovených Ministerstvem pro místní rozvoj ČR byl vybrán pro realizaci katastr městského obvodu Vítkovice. Prostřednictvím projektu, který tvoříme ve velkorysejší podobě než je minimálně nutné dle podmínek IOP, se budeme snažit o komplexní rozvoj území a vytvoření příznivých podmínek pro občany nejen městského obvodu. Pro realizaci a naplňování plánu nadále předpokládáme spolupráci široké veřejnosti, firem, škol, neziskových organizací a úřadů.

 • V současné době vrcholí práce na aktualizaci strategického plánu rozvoje města Ostravy. Proč se k tomuto kroku přistoupilo a kdo byl do procesu aktualizace vtažen?

Strategické plánování je systematický způsob, jak organizovat změny a vytvářet v celé místní společnosti široký konsensus na společné vizi pro lepší, a to nejen ekonomickou budoucnost. Je to také soubor postupných a zcela konkrétních kroků, které povedou ke zlepšení sociálně ekonomického prostředí v řešeném území. Aktualizace navazuje na strategický plán zpracovaný v období 2004-2005 a schválený v roce 2005 na období do roku 2013.

Tento strategický plán vznikal v ekonomicko-sociální situaci, která se významně lišila od té současné. V roce 2004 vrcholila míra nezaměstnanosti, která v celém kraji překročila 110 000 lidí a v samotné Ostravě se přiblížila 30 000. Byli jsme si vědomi, že podstatně změněná ekonomicko-sociální situace ve městě i v celém kraji po roce 2004 vyžaduje důkladnou aktualizaci strategického plánu, a proto jsme ji iniciovali pro období 2009 – 2015. Právně v něm bude vrcholit příliv finančních zdrojů z fondů EU. Efektivní využití těchto peněz na správné projekty, které podpoří dynamiku nastartovaného rozvoje, je úkol, který může aktualizovaná strategie významně podpořit. Jsem přesvědčen, že navržená aktualizovaná podoba strategie má silný inspirativní potenciál, který bude motivovat jak samosprávné orgány, tak široký okruh partnerů města.

 • Součástí rozvoje města je i přeměna svinovského nádraží, která už byla dokončena, a prostor před ním. Kdy se tato druhá etapa, jejímž výsledkem bude nové Svinov Centrum, začne realizovat?

Druhá etapa by měla být zahájena koncem příštího roku. Tato stavba patří svým charakterem bezesporu mezi nejvýznamnější dopravní projekty na území města a spočívá v celkové rekonstrukci svinovských mostů (silničních a tramvajových) včetně zastávek MHD. O projektu jsme psali v minulém vydání Ostravské radnice. Vše by mělo být hotové koncem roku 2011. Finanční objem investic se tu pohybuje kolem 750 mil. Kč (580 mil. korun město a 170 mil. korun z kraje). Předpokládáme také spolufinancování z ERDF v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko zhruba na úrovni 60 procent předpokládaných investic.

 • Bezpochyby zcela klíčovými oblastmi města zůstávají průmyslové zóny Hrabová a Mošnov. Jak pokračuje další rozvoj v těchto lokalitách?

Letos se v Hrabové uskutečnila výstavba poslední etapy CTParku Ostrava, kterou realizovala společnost CTP Invest. Nejen díky této investici vzrostla celková hodnota investic všech společností v zóně Hrabová na více než 6,6 mld. korun a celkový počet pracovních míst vzrostl na 5000. V příštím roce očekáváme opět další nárůst investic i pracovních míst.

V Mošnově letos dokončila svou investici společnost Cromodora Wheels a zahájila zkušební provoz. Společnosti Behr a Plakor rozšířily své závody. V zóně se rozhodly investovat rovněž společnosti FreeZone a HB Reavis Group. Již realizované investice přesahují objem 3,4 mld. korun. Do konce letošního roku bude vytvořeno více než 600 pracovních míst. Tato zóna bodovala v soutěži Podnikatelská nemovitost roku 2007, v kategorii Zóna s největším ekonomickým přínosem se umístila na třetím místě.

 • Rozvojová zóna Hrušov je areálem po bývalém průmyslu. Kdy bude oblast regenerována a vrátí se tu život?

V dubnu tohoto roku bylo v oblasti rozvojové zóny Hrušov vyhlášeno asanační pásmo, jehož úkolem je nahradit stávající stavební uzávěru vyhlášenou po povodních 1997 a vytvořit tak podmínky pro ozdravení území.V současnosti se zpracovává projekt celé asanace lokality, který by měl být dokončen v prvním čtvrtletí příštího roku. Představuje terénní a vodohospodářské úpravy a současně řeší nezbytnou technickou a dopravní infrastrukturu klíčovou pro budoucí využití. Předpokládá se tu umístění strategické trafostanice společnosti ČEZ Distribuce (110/22 kV), která by zajistila a uspokojila poptávku po energii v oblasti přilehlého okolí směrem do centra města. Předpoklad budoucího využití lokality plně koresponduje s platnou územně plánovací dokumentací, tj. zóna lehkého průmyslu, skladů a drobné výroby. Celkově by mohlo dojít k dokončení asanace v roce 2012. I tady lze počítat se spolufinancováním ze zdrojů EU.

 • Jak pokračuje projekt „Dostavba plošné kanalizace města“?

V prosinci letošního roku bude pro něj předložena žádost o dotaci v rámci třetí výzvy pro tzv. velké projekty z Operačního programu Životní prostředí. Ve spolupráci s externím konzultantem má město možnost získat dotaci až do výše 85 procent z celkových uznatelných nákladů, které představují asi 2,5 mld. Kč. Z těchto prostředků bude zajištěno systematické odkanalizování a následná likvidace odpadních vod z městských částí a městských obvodů města Ostrava. Jednotlivé dílčí projekty řeší výstavbu nové kanalizační sítě i rekonstrukce stávající a již nevyhovující či poškozené kanalizační sítě.

 • Součástí rozvoje města je i budování zařízení pro sport a kulturu. Původně plánovaný projekt víceúčelového stadionu se změnil na budování jen fotbalového stadionu. Dá se definitivně potvrdit, že bude stát?

Ostravští zastupitelé na své schůzi dne 29. října definitivně rozhodli, že budou preferovat stavbu úplně nového, čistě fotbalového stadionu. V moravskoslezské metropoli tak do roku 2012 vyroste zbrusu nový městský fotbalový stadion pro 30 tisíc diváků. Očekávané náklady představují přibližně 1,3 mld. korun.

 • Je Ostrava aktivní a úspěšná v získávání externích zdrojů financování?

Ostrava, její městské obvody a organizace, za významné pomoci našeho odboru ekonomického rozvoje, se pečlivě připravují na využití dotačních příležitostí poskytovaných fondy EU v České republice. Dnes jsou díky této snaze k dispozici první výsledky.

Mezi první pozitivní výstupy patří zejména Integrovaný plán rozvoje města Ostrava - Magnet regionu, projekt energetických úspor v rámci městského obvodu Poruba, byli jsme úspěšní v projektech pro zvýšení bezpečnosti na komunikacích. Projekty připravujeme téměř do každé výzvy na předkládání žádostí o dotaci, která je vyhlášena v rámci jednotlivých operačních programů. Snažíme se však o maximální získání finančních prostředků, které doplní rozpočet města a poslouží jeho rozvoji.

Statutární město Ostrava napomáhá přípravě projektů pro získání podpory a dotací z fondů EU i finančně. Město, městské obvody a organizace města letos využily beze zbytku 50 milionů korun určených pro přípravu projektů ke spolufinancování z EU. Pro rok 2009 je schvalována částka pro tento účel ve stejné výši. (och, k)


Strana 4


»střípky

PODĚKOVÁNÍ PRACOVNÍKŮM ZE ŠKOLSTVÍ.

Radniční restauraci se 20. listopadu sešly desítky pracovníků základních a mateřských škol u příležitosti jejich odchodu do důchodu. Vedoucí odboru školství, členka komise pro vzdělávání a školství rady města a předsedkyně Oblastní rady odborového svazu pracovníků školství Ostrava jim poděkovaly za dlouholetou práci. Dovršením důchodového věku však není pro většinu z nich definitivním koncem práce ve školství. „V letošním roce odchází do důchodu 82 zaměstnanců. Jsou to nejen ředitelé a učitelé škol, ale také správní zaměstnanci jako jsou kuchařky, uklízečky a všichni, kteří pracovali ve školství,“ uvedla vedoucí odboru školství magistrátu Marta Szücsová, která do dalších let popřála budoucím seniorům vitalitu a zdraví. (hb)

Den veteránů v Ostravě.

Stejně jako v dalších evropských a amerických městech vzpomněli také v Ostravě 11. listopadu památku obětí padlých v obou světových válkách – Den veteránů. Pietního aktu u památníku v Komenského sadech se zúčastnili zástupci města Ostravy, Československé obce legionářské, Armády ČR a představitelé ostravských městských obvodů. V daný den byla v roce 1918 v železničním vagónu ve francouzském Compiégne podpisem příměří ukončena první světová válka. Den padlých nebo Den příměří slavili poprvé ve Francii v roce 1919. V novodobé České republice památku padlých poprvé uctili v listopadu 2001. Jako vzpomínku si v tento den dávají lidé do klopy papírový květ máku. (mb)

DAKAR ZAČAL U RADNICE.

Na jubilejní 30. ročník Rallye Dakar 2009, tentokrát po cestách i necestách Jižní Ameriky, odstartoval 25. listopadu od Radnice města Ostravy Loprais Tatra Team. Hodně štěstí posádkám popřál primátor Petr Kajnar a četní fanoušci motoristického sportu. Kolona se vydala do francouzského přístavu Le Havre, kde proběhly technické přejímky. Vlastní závod začne 3. ledna v Buenos Aires a povede územím Argentiny a Chile. Cíl čeká na posádku po čtrnácti etapách a 9574 kilometrech v neděli 18. ledna znovu v metropoli Argentiny. Do závodního speciálu Tatra usedli pilot Aleš Loprais, navigátor Vojtěch Štajf a mechanik Milan Holáň. Novinářský vůz Nissan Navara řídí šestinásobný vítěz africké rallye Karel Loprais. Mezi sponzory týmu je i město Ostrava. Jeho nové logo povezou na „Dakaru“ všechna vozidla. (vi)

Dohoda s investiční bankou

Smlouvu mezi Ostravou a Evropskou investiční bankou podepsali 9. prosince primátor Petr Kajnar a Jean Vrla, ředitel odboru bankovních operací EIB pro region střední Evropy. Dokument městu garantuje poskytnutí úvěru ve výši tří miliard korun na spolufinancování projektů ze zdrojů Evropské unie. (vi)


»úřad práce

 Rekvalifikaci se již nevyhnou

Ke změnám zákona o zaměstnanosti z roku 2004 dochází prakticky každoročně. Změny, které začnou platit po 1. 1. 2009, jsou však rozsáhlejší než většina předchozích. Upozorňujeme alespoň na ty, které se týkají uchazečů o zaměstnání, a ani pro ně nebude informace vyčerpávající.

Změny v ustanoveních zákona o zaměstnanosti, která se týkají uchazečů o zaměstnání, mají vést především k jejich aktivizaci, k tomu, aby rychleji získali práci.

Nově proto každému uchazeči o zaměstnání, který je v evidenci déle než 5 měsíců, zpracuje úřad práce „individuální akční plán“. Ten stanoví postup a časový harmonogram plnění jednotlivých opatření ke zvýšení úspěšnosti při hledání zaměstnání. Neposkytne-li uchazeč o zaměstnání součinnost při vypracování individuálního akčního plánu, jeho aktualizaci nebo vyhodnocování nebo nesplní podmínky, které jsou v něm stanovené, bude vyřazen z evidence. Velmi často je jediným řešením dalšího uplatnění nezaměstnaného člověka jeho rekvalifikace. Pokud uchazeč, který je v evidenci déle než 5 měsíců, odmítne rekvalifikaci doporučenou úřadem práce, bude rovněž z evidence vyřazen.

Novelizovaný zákon o zaměstnanosti zkracuje dosavadní podpůrčí doby o jeden měsíc. Uchazeči do 50 let věku mohou, pokud splní podmínky stanovené zákonem, pobírat podporu nejvýše po dobu 5 měsíců, nad 50 let do 55 let věku 8 měsíců a nad 55 let věku 11 měsíců s tím, že první 2 měsíce podpůrčí doby je všem vyplácena podpora ve výši 65 %, další dva měsíce 50 % a po zbývající podpůrčí dobu jen 45 % průměrného čistého měsíčního výdělku nebo vyměřovacího základu.

Mění se struktura uchazečů o zaměstnání, kterým je na úřadech práce věnována zvýšená péče při zprostředkování zaměstnání. Zcela jsou z této skupiny vyřazeni „absolventi vysokých škol po dobu 2 let po úspěšném ukončení studia, nejdéle do 30 let věku“ a skupina „fyzické osoby do 25 let věku“ se zúžila na fyzické osoby pouze do 20 let věku. To má svůj praktický dopad zejména v oblasti aktivní politiky zaměstnanosti, kdy již úřady práce nebudou finančně přispívat například na společensky účelná pracovní místa pro tyto kategorie mladých lidí.

Nadále zůstává možnost souběžně s evidencí na úřadu práce si přivydělat v rámci tak zvaného nekolidujícího zaměstnání. Nově je ale ze zákona vypuštěno stanovení rozsahu pracovní doby, rozhodující je jen výše výdělku, která nesmí překročit polovinu minimální mzdy. Uchazečům nadále zůstává povinnost oznámit úřadu práce vznik pracovního nebo služebního poměru nebo uzavření dohody o provedení práce nebo pracovní činnosti, ale nově do 8 kalendářních dnů. Ve lhůtě stanovené úřadem práce musí pak dokládat výši měsíčního výdělku nebo odměny. (SB)

Úřední hodiny v závěru roku

Úřad práce v Ostravě informuje, že ve středu 31. prosince budou jeho úřední hodiny od 8 do 13 hodin, a to pro všechny klienty. V pátek 2. ledna budou úřední hodiny jako obvykle v pátek, to znamená od 8 do 13 hodin, ale pouze pro občany, kteří se chtějí nově zaevidovat jako uchazeči o zaměstnání, případně si podat žádost o dávky státní sociální podpory.


Strana 5

 Pětice nových čestných občanů Ostravy přijala své vyznamenání s hlubokým dojetím

Zapsali se nesmazatelně do historie města

Galerie čestných občanů města Ostravy a nositelů Ceny města Ostravy se rozrostla o další významné osobnosti. Zastupitelé ocenili na svém zasedání 26. listopadu životní dílo a osobní statečnost udělením pěti čestných občanství a dvou cen města in memoriam.

Řady čestných občanů rozšířil ostravský rodák, etnograf, muzikolog a spisovatel Ivo Stolařík a čtyři váleční veteráni z druhé světové války plukovníci Jindřich Heřkovič, Mikuláš Končický, Vladimír Palička a Jan Pavlíček. Všichni prokázali mimořádnou osobností statečnost během bojů ve druhé světové válce. Prvním čestným občanem Ostravy se stal v roce 1935 prezident T. G. Masaryk. Z dalších osobností připomeňme jeho nástupce na pražském Hradě prezidenta Edvarda Beneše, osvoboditele Ostravy v roce 1945 maršála Andreje I. Jeremenka nebo básníka Petra Bezruče.

Cenu města in memoriam získali významní prvorepublikoví důstojníci Jan Satorie st. a Ludvík Cibulka. Ocenění převzali vnučka Jana Satorieho Jarmila Grosmannová a syn Ludvíka Cibulky Stanislav. Cena města Ostravy je udělována od roku 1936. Prvním laureátem se stal divadelní režisér Jiří Myron. Je poctou za veřejně prospěšnou, kulturní, publicistickou, uměleckou, vědeckou a sportovní činnost, práci a díla, která jsou v úzkém vztahu k Ostravě. K nositelům ceny patří například operní pěvkyně Eva Dřízgova-Jirušová, historici Bořivoj Čelovský a Stanislav Vopasek.

„Osobnosti, které jsme ocenili, se svým jednáním významně zasloužily o to, že dnes žijeme ve svobodné zemi,“ řekl v průběhu slavnostního aktu v zasedací síni Nové radnice primátor Petr Kajnar. Spolu s udělením čestného občanství a cen převzali všichni vyznamenaní a jejich potomci také finanční dar.

Foto: Cenu města Ostravy in memoriam předává primátor Petr Kajnar Stanislavu Cibulkovi, synovi plukovníka Ludvíka Cibulky.

Čestní občané města Ostravy

Jindřich Heřkovič

Válečný veterán, plukovník ve výslužbě, rodák (1923) ze Sekernice na Podkarpatské Rusi na území ČSR sloužil od roku 1943 jako samopalník v 1. čs. tankové brigádě v SSSR. Bojoval v Dukelském průsmyku a v Ostravsko-opavské operaci, během níž byl těžce zraněn. Po válce vystudoval práva na Univerzitě Karlově. V roce 1953 byl z politických důvodů poslán pracovat na Důl Hlubina do Ostravy. Je nositelem Čs. válečného kříže, medailí Za chrabrost a Za zásluhy a dalších řádů.

Mikuláš Končický

Válečný veterán (1925), plukovník v. v., pocházející z Dubna v oblasti obývané Volyňskými Čechy na území Polska. V roce 1944 se stal příslušníkem 1. čs. tankové brigády. Zúčastnil se bojů na Dukle, Ostravsko-opavské operace. Po srpnu 1968 byl pro své politické názory z armády propuštěn. Předseda MěV Českého svazu bojovníků za svobodu a Čs. obce legionářské v Ostravě je mimo jiné nositelem Čs. a polského válečného kříže a dalších vyznamenání.

Vladimír Palička

Válečný veterán, plukovník v. v., který se narodil (1923) v polském Zdolbunově v rodině Volyňských Čechů. Za války na Volyni bojoval v řadách partyzánské brigády D. M. Medvěděva. V roce 1944 se přihlásil do čs. armádního sboru. S posádkou legendárního tanku „Žižka“ absolvoval v řadách 1. čs. tankové brigády operaci v Dukelském průsmyku, kde utrpěl zranění. Na jaře 1945 se zúčastnil bojů v Ostravsko-opavské operaci, kde byl opět raněn. O svých osudech napsal knihu Nezaváto větrem.

Jan Pavlíček

Válečný veterán, plukovník v. v., rodák (1917) z nedalekých Palkovic. V roce 1940 se dostal do Egypta. Zúčastnil se bitvy u Tobruku. Po přesunu do Anglie se jako výsadkář připravoval na seskok do protektorátu. V rámci invaze do Normandie byl v červnu 1944 se svou jednotkou vysazen do týlu nepřítele. Se Spojenci osvobozoval Paříž a došel s nimi až do Plzně. Dlouhá léta pak pracoval jako měřič v technických funkcích v OKD. Je nositelem několika čs. válečných vyznamenání.

Ivo Stolařík

Etnograf, folklorista, muzikolog je rodákem (1923) z tehdy ještě samostatného města Přívozu. Spolupracoval s cimbálovými muzikami Vsacan nebo Malá muzika Čs. rozhlasu v Ostravě. V roce 1949 stál u zrodu kariéry zpěvačky Jarmily Šulákové. Založil 1. dětský rozhlasový sbor Ostrava, který až do roku 1955 sám dirigoval. Nelze opomenout jeho činnost v Janáčkově filharmonii a na Pedagogické fakultě, která mu udělila čestný doktorát. Své celoživotní dílo zachytil v memoárové knize Život není fráze.

Ceny města Ostravy in memoriam

Ludvík Cibulka (1890–1941)

V první světové válce bojoval v řadách čs. legií na italské frontě, po válce sloužil u osmého „Slezského“ pěšího pluku. V roce 1918 velel praporu Stráže obrany státu Moravská Ostrava. Po okupaci zbytku Československé republiky se zapojil do ilegální vojenské organizace Obrana národa. Gestapo jej zatklo, krutě vyslýchalo a nakonec poslalo do koncentračního tábora Buchenwald, kde byl v březnu roku 1941 umučen.

Jan Satorie st. (1887–1949)

V řadách rakousko-uherské armády bojoval za 1. světové války na ruské frontě. V roce 1917 se stal příslušníkem čs. legií. V roce 1938 velel 4. hraničářskému pluku v Hlučíně, který se vyznamenal během zářijové mobilizace. Po Mnichovu organizoval ústup jednotek z pevností a pomoc obyvatelstvu odcházejícímu do vnitrozemí. V letech 1941–1943 byl vězněn Němci. Během květnového povstání v roce 1945 se jako důstojník vrátil do aktivní služby. (mb, vi)


Strana 6

 Nové posily pro městskou policii

Čtyřiadvacet nových strážníků, osmnáct mužů a šest žen, složilo v pátek 28. listopadu v reprezentačních prostorách Nové radnice slavnostní slib příslušníků Městské policie Ostrava (MPO). Většina z nich v uplynulých dnech závěrečnou zkouškou úspěšně ukončila tříměsíční kurz, potřebný k získání osvědčení strážníka. Dva přítomní přišli do Ostravy z jiných městských policií.

Primátor Ostravy Petr Kajnar, který je zároveň vrchním velitelem MPO, strážníkům popřál mnoho úspěchů v jejich náročném povolání. Zdůraznil, že před nimi stojí prvořadý úkol – ochrana občanů, majetku a zabezpečování veřejného pořádku. Rada města i zastupitelé mají s městskou policií společný cíl – spokojeného občana. „Lidé musejí strážníky v ulicích vidět,“ podtrhl Petr Kajnar. Slavnostnímu slibu byl přítomen také ředitel Městské policie Ostrava Zdeněk Harazim.

Jak nás informovala mluvčí MPO Vladimíra Kejdová, v průběhu jubilejního padesátého kurzu si frekventanti osvojili znalosti ze všech právních norem, potřebných pro výkon povolání strážníka, a seznámili se s nařízeními a vyhláškami města. Museli zvládnout hodiny sebeobrany, taktické a střelecké přípravy, základů kriminalistiky a psychologie, poskytování první pomoci. Absolvováním náročného výcviku získávání a prohlubování znalostí pro strážníky nekončí. Všichni každý měsíc procházejí tzv. následnými výcviky, při kterých jsou upozorňování na změny zákonů a nové legislativní normy. Pilují taktickou přípravu, při které rozebírají jednotlivé události z praxe a jsou jim připomínána rizika plynoucí z případného nedodržení bezpečnostních zásad. Strážníci si zde mohou vyměňovat velice cenné zkušenosti z výkonu služby. „Na veřejný pořádek v Ostravě v současné době dohlíží rovných šest stovek strážníků,“ dodala mluvčí policie Vladimíra Kejdová. (vi)

Foto: Třeba jste v ulicích potkali v uniformě některou z nových příslušnic Městské policie Ostrava. Libor Vidlička

Ředitel policie jmenován

Novým ředitelem Městské policie Ostrava se stal na základě rozhodnutí Rady města Ostravy dosavadní zástupce ředitele Mgr. Zdeněk Harazim. Spolupracoval při vedení této organizace již řadu let a s oběma předchozími řediteli Janem Hulvou i Jiřím Veselým, který letos v říjnu tragicky zahynul při dopravní nehodě. Zdeněk Harazim má odborné předpoklady a dlouholeté detailní znalosti problematiky městské policie, spolupodílel se i na tvorbě nové koncepce Městské policie Ostrava, kterou v polovině října představil Jiří Veselý. Rada města Ostravy je přesvědčena, že právě Zdeněk Harazim je díky svým zkušenostem a autoritě schopen řídit městské strážníky v souladu s novou koncepcí. (r)

Poděkování záchranářům

Odhadem tři stovky profesionálních a dobrovolných hasičů, zdravotníků, policistů a také zaměstnanců nemocnic a pracovníků krajského úřadu přišly 28. listopadu do ostravského Divadla Antonína Dvořáka převzít ústní i písemné poděkování za profesionálně zvládnutý zásah u železničního neštěstí ve Studénce (okres Nový Jičín), kde letos v srpnu spadl opravovaný silniční most. Vzpomínkové akce pro všechny, kteří se zapojili do záchranných prací, se mezi jinými zúčastnil ministr vnitra Ivan Langer, moravskoslezský hejtman Jaroslav Palas a generální ředitel HZS ČR genmjr. Miroslav Štěpán. (pk)

Pozor na rachejtle, chraňte i zvířata!

Vánoční svátky a příchod nového roku je už tradičně spojován se zábavnou pyrotechnikou. Opakovaně dochází k tragediím, kterým mohou lidé předejít. Policie a zdravotníci proto nabádají:

 • Zvyšte opatrnost při manipulaci s pyrotechnickými výrobky.
 • Používejte pouze pyrotechnické výrobky průmyslově vyráběné, zakoupené pouze v kamenných obchodech (stánkový prodej je povolen jen u pyrotechniky I. třídy).
 • Vyvarujte se používání podomácku vyrobených pyrotechnických výrobků.
 • Při používání dodržujte návod. Pokud na výrobku není uveden návod k obsluze v českém jazyce, nekupujte jej.
 • Pyrotechnický výrobek musí vždy nést označení výrobce či dovozce, musí být označen třídou nebezpečnosti, číslem povolení k prodeji a musí na něm být uvedeno datum použitelnosti.
 • Nemanipulujte s pyrotechnic¬kými výrobky, jste-li pod vlivem alkoholu nebo jiných látek ovlivňujících pozornost a schopnost reagovat (léky, drogy apod.).
 • Přestože pyrotechnické výrobky I. třídy mohou být prodávány osobám mladším 18 let, nenechávejte své děti manipulovat s nimi.
 • Neodpalujte pyrotechnické výrobky v uzavřených prostorách.
 • Nesbírejte nevybuchlé petardy, poučte o tom také své děti.


Samotný prodej zábavné pyrotechniky upravuje vyhláška Českého báňského úřadu č. 174/1992 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi. Podle ní se pyrotechnické výrobky mj. člení do několika tříd nebezpečnosti.

I. třída nebezpečnosti – např. prskavky, pistolové kapsle, třaskavé bonbony, blikavky, létající motýli, bouchací kuličky, vystřelovací konfety apod.

Pyrotechnické výrobky spadající pod I. třídu jsou volně prodejné, a to kdekoli a komukoli bez omezení věku, tedy i na stánku a osobám mladším 18 let.

II. třída nebezpečnosti – např. rakety, petardy, světelné fontány, dýmovnice, hvízdavé předměty, gejzíry, bengálské ohně apod. Tyto výrobky lze prodávat pouze v kamenných obchodech a pouze osobám starším 18 let.

III. třída nebezpečnosti a vyšší - pyrotechnické výrobky vyšších tříd lze prodávat pouze ve specializovaných prodejnách a to jen kvalifikovaným osobám, které se prokazují patřičným povolením vydaným Českým báňským úřadem.

Používání zábavné pyrotechniky s výjimkou povolených ohňostrojů či obdobných akcí mimo období na přelomu roku lze posuzovat jako přestupek proti občanskému soužití, za který hrozí pokuta až do výše 3000 Kč. Petarda hozená pod nohy osoby vyššího věku nebo například se srdeční chorobou se může velmi rychle změnit v tragédii.

Na hluk a efekty provázející používání pyrotechniky reagují zvířata větším či menším stresem, který může do jisté míry ohrozit jejich zdraví. V některých případech se stává, že např. hlukem vystresovaný pes se zaběhne a v lepším případě skončí v útulku, kde si ho posléze může majitel vyzvednout. Městská Policie Ostrava na Silvestra skutečně zaznamenává větší počet pobíhajících psů v ulicích města.

Všichni majitelé psů, koček či jiných zvířat se mohou informovat u svého veterináře, jak pomoci svým zvířecím miláčkům ve zdraví přečkat oslavy konce roku. Kdo má možnost odvézt svého zvířecího miláčka mimo hlavní dění oslav, měl by tak učinit. (mp)


Strana 7

 Bezpečnější Ostrava funguje

»bezpečnější Ostrava

Projekt „Bezpečnější Ostrava – záležitost nás všech“, vznikl v roce 2006 pod záštitou primátora Petra Kajnara a je ojedinělým pilotním projektem v Česku. Byl reakcí na růst zejména majetkové kriminality. Tyto jevy jsou významně ovlivňovány nepozorností, lhostejností a nevšímavostí lidí ke svému majetku i okolí. V pracovní skupině Bezpečnější Ostrava je zastoupena Policie ČR, Městská policie Ostrava, Dopravní podnik Ostrava, OZO Ostrava a město Ostrava.

Cílem projektu je seznámit veřejnost s problematikou kapesních krádeží, ale i dalších trestných činů, zejména krádeže věcí z automobilů či neoprávněného držení platební karty, zapojit do preventivní činnosti policii, veřejnou správu, soukromý sektor, ale i samotné občany. Z aktivit realizovaných v roce 2008 zmiňme např. pokračování soutěže o nejbezpečnější hypermarket „Kde se cítíte bezpečně“, lepení samolepek na madla nákupních vozíků s upozorněním na kapesní krádeže, hlášení v prostředcích hromadné dopravy, realizaci výtvarné soutěže žáků základních škol a středních uměleckých škol s tématikou kapesních krádeží a vandalismu apod.

„Jsme přesvědčeni, že společnou činností a převzetím svého dílu odpovědnosti změníme negativní trend vývoje trestné činnosti spočívající v kapesních krádežích, vykrádání osobních vozidel, napadání osamělých osob,“ říká Taťána Niklová, předsedkyně pracovní skupiny projektu „Bezpečnější Ostrava“.

Slavnostní vyhodnocení projektu za letošní rok se uskutečnilo v prostorách ostravské radnice 10. prosince. Zúčastnili se jej zástupci spolupracujících organizací, představitelé města a žáci ostravských základních a středních škol, kteří se zapojili do výtvarné soutěže. V anketě o nejbezpečnější ostravský hypermarket, který rozhodli hlasováním občané, získala nejvíce hlasů ostravská pobočka řetězce Makro. Dárkovou taškou s propagačními předměty byl oceněn i jeden z respondentů - Vladislav Zubíček.

Ve výtvarné soutěži pro mládež získala první cenu v kategorii „profesionálů“ Nikola Šejnohová, druhá se umístila Silvie Valchařová, třetí Petra Pláteníková. Všechny z SUPŠ Poděbradova. V kategorii žáků základních škol byla jako nejpovedenější vyhodnocena práce Marie Lazarové ze ZŠ Bohumínská ze Slezské Ostravy. Druhá se umístila Silvie Vildová ze ZŠ Porubská, třetí příčku obsadil Michal Dutko ze ZŠ Komenského.

Foto: Cenu pro nejbezpečnější hypermarket převzal z rukou náměstka primátora Lubomíra Pospíšila (vpravo) ředitel ostravské pobočky Makro Petr Soukup.

 

Strážníci snižují rizika nákazy

Do náplně ostravských strážníků patří mimo jiné také sběr injekčních stříkaček, které se v posledních letech začaly vyskytovat na různých místech města např. v parcích a v blízkosti škol. Stříkačky pocházejí ve většině případů od drogově závislých občanů, kteří jsou často původci nakažlivých chorob. Po kontaktu s tímto materiálem může dojít k přenosu nemoci, v některých případech smrtelné. Jehly a stříkačky sbírají strážníci z úseku technického oddílu, kteří jsou k tomu odborně proškoleni a vybaveni.

Strážnice Městské policie Ostrava také pořádají ve školách a školkách besídky na toto téma. Informují děti, co dělat a na koho se obrátit v případě, že stříkačky a jehly naleznou. Díky tomu se i děti na strážníky obracejí a tím předcházejí úrazům, případně různým onemocněním. K manipulaci s výše uvedeným materiálem jsou zapotřebí pinzety, kleště, rukavice a pomůcky, které zabrání styku pokožky s možnou infekcí. Strážníci jsou samozřejmě očkováni proti žloutence typu B a dodržují veškeré bezpečnostní zásady. Sebrané stříkačky se schraňují ve speciálních kontejnerech, které si převezmou specializovaní pracovníci k likvidaci. Hlídky městské policie opakovaně kontrolují riziková místa a přijímají preventivní opatření. Od prosince roku 2002 do srpna letošního roku bylo v ostravských ulicích nalezeno a zlikvidováno celkem 8945 stříkaček a 9027 jehel. Průměrně strážníci jen v letošním roce předali měsíčně k likvidaci 220 stříkaček včetně jehel. Nárůst je značný, v roce 2002 bylo zlikvidováno 71 odhozených stříkaček a 77 jehel. Občané jsou však už informováni a nálezy hlásí policii.

Mezi místa, kde v poslední době dochází k nálezům ve větší míře, patří těchto deset ostravských ulic: Petra Křičky, Jílová (obě Mor. Ostrava), Cholevova, Horní, Mjr. Nováka (Hrabůvka), Bendlova a Martinská (Mariánské Hory), Václava Košaře (Dubina) a Pavlovova (Zábřeh). (mp)

Štěnice nevymřely

Výskyt nebo poštípání štěnicemi není zařazen do systému epidemiologického sběru dat a nepodléhá souvislé a přesné evidenci. Ročně však krajská hygienická stanice zaznamená deset až dvacet hlášení. Skutečný počet případů je samozřejmě vyšší. Nejčastěji se vyskytují v levných ubytovnách, někdy jsou hlášeny i v panelových domech. Úplné vyhubení štěnic je obtížné, často se zdržují v úkrytech, kde jsou chráněny před kontaktem s insekticidy. Aby byl tento hmyz vyhuben, musí dojít k přímému fyzickému kontaktu s touto látkou. V úkrytu totiž dokáže hladovět i delší dobu, než je doba reziduálního účinku v současné době používaných insekticidů. Aby byl zásah účinný, je nezbytné řádné ošetření všech možných úkrytů patřičnými přípravky, zejména v konstrukcích postelí, rámech obrazů apod. (d)

Spolupodílíme se na záchraně dvaceti pěti tisíc životů

V roce 2001 iniciovala Evropská komise ve své „Bílé knize evropské dopravní politiky“ vznik Evropské charty bezpečnosti na silnicích (European Road Safety Charter). Učinila tak v reakci na zveřejnění nelichotivých čísel o stavu nehodovosti na evropských silnicích. V roce 2001 bylo při dopravních nehodách zraněno 1,7 milionů Evropanů a dalších 40 tisíc lidí zemřelo. Cíl projektu, jak byl stanoven Evropskou komisí, je ambiciózní, snížit do roku 2010 počet dopravních nehod, zranění a úmrtí o polovinu. Počet mrtvých má ročně klesnout o 25 tisíc. Hlavními úkoly projektu je apelovat na řidiče, aby se chovali zodpovědně, zlepšit bezpečnost automobilů a rozšiřovat infrastrukturu.

Charta je dobrovolná a na počátku ji v irském Dublinu podepsalo třicet devět firem a organizací ze státu Evropské unie. Vychází z myšlenky, že každý z nás může přispět svým dílem ke snížení nehodovosti. Jednotlivé subjekty (firmy, instituce a obce) se mohou hlásit se svými vlastními projekty. Ty jsou evidovány, porovnávány a slouží také k výměně zkušeností.

Ostrava se rozhodla připojit k chartě v dubnu 2007. Přihlásila se s projektem zaměřeným na preventivní výuku bezpečnosti silničního provozu. Každoročně se jej zúčastní skoro šest tisíc žáků mateřských a základních škol. Výuka sestává z teoretické a praktické části. V teorii si děti osvojí pravidla provozu na pozemních komunikacích, rozpoznají dopravní značky, naučí se základům údržby o svá kola. V praktické části si pak mohou ověřit znalosti získané v učebně na dopravním hřišti.

Výuku pak doplňuje i projekt Ostravské dopravní školičky, na kterém město spolupracuje se soukromou společností. V jeho rámci byl pro nejmenší vydán poutavý obrázkový sešit se spoustou vystřihovánek a omalovánek s dopravní tématikou. Hlavní protagonisté knihy, dětské postavičky Štěpána a Dorotky provázejí malého čtenáře téměř pohádkovým příběhem s množstvím poutavých dopravních her, rozmanitých úkolů, omalovánek a vystřihovánek. V sešitu se děti naučí poutavou a nenásilnou formou rozeznávat dopravní značky i pravidla silničního provozu. „Projekt bude pokračovat i nadále, protože jde o dlouhodobou systémovou akci, která ve svých důsledcích naplňuje Evropskou chartu, naše Centrum bezpečné jízdy je příkladem našeho vztahu k bezpečnosti na silnicích,“ poznamenal k další budoucnosti akcí pro mládež náměstek primátora Vojtěch Mynář. (mb)


Strana 8

 Sdružení Pro Victus usiluje o odstraňování bariér mezi lidmi

Jedno je práci sehnat, druhé udržet

Občanské sdružení Pro Victus, které založil radvanický podnikatel Vladimír Majer s několika přáteli v březnu letošního roku, chce prostřednictvím svých aktivit usilovat o odstraňování bariér mezi majoritní společností, etnickými menšinami a specificky znevýhodněnými občany. „V Radvancích, kde bydlím, mám na dohled bývalé hornické kolonie s domy nevalné úrovně obývanými Romy. S přáteli jsme cítili potřebu něco pro tyto lidi udělat,“ vysvětluje ředitel sdružení a zároveň zastupitel obvodu Radvanice a Bartovice Vladimír Majer. „Mám nevelkou obchodní firmu a už dříve jsem tu a tam na charitu přispíval. Teď jsem tomu chtěl dát smysl a řád. Proto jsem inicioval založení sdružení Pro Victus, což lze z latiny volně přeložit jako – Pomoci do života.“

O letošních prázdninách pořádal obvod Radvanice a Bartovice příměstský tábor, kterého se zúčastnilo kolem šedesáti dětí, převážně ze sociálně slabých rodin. Na vybavení tábora a přípravě programu se kromě Městské policie Ostrava, oddílu prevence kriminality, podílel také Pro Victus. „Za vedoucí tábora se přihlásili radvaničtí a bartovičtí senioři,“ vzpomíná Irena Kopciuchová z úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice. „Své role se ujali s nadšením, byť nějaké ty obavy neskrývali. Na konci léta zjistili, že jim přibyla nová vnoučata! Od té doby se dívají na drobotinu z převážně romských lokalit Lipiny a Trnkovce jinýma očima.“

Širší pracovní uplatnění členů etnických menšin, to je další oblast zájmu Pro Victus. Jedna věc je práci získat, druhá, si ji udržet. Sdružení, ve spolupráci s úřadem práce a Magistrátem města Ostravy, vytváří pracovní místa pro rekvalifikované, dlouhodobě nezaměstnané a obtížně zaměstnatelné ženy. Příkladem jsou Romky, které jsou u Pro Victus ve stálém pracovním poměru. Jako pomocnice v domácnosti usnadňují život seniorů z Radvanic, Bartovic i dalších ostravských obvodů. Vykonávají domácí práce jako například žehlení, nákupy, úklid a mytí oken.

„Zkoušíme dát lidi z odlišných etnik i sociálních skupin dohromady. Často narážíme na nedůvěru. Asi každý chápe, že není snadné pustit cizího člověka do domácnosti,“ konstatuje Majer. „Naše pomocnice dostaly šanci a váží si jí. My jim zprostředkováváme práci u těch, kterým už chybějí síly a pomoc potřebují. Ohlasy, které od klientů máme, jsou veskrze kladné.“ Pro Victus má spoustu dalších plánů. Třeba jak pomoci do života mladým lidem, kteří opouštějí ústavní zařízení a mnohdy velice svízelně shánějí zaměstnání. „Mou základní filozofií je, že člověk se nedá měřit podle toho, co mu bylo dáno do vínku, ale jak své vlohy dokáže využívat. Pokud lidé dostanou možnost smysluplné práce, šanci zvelebovat se, bude to působit pozitivně na ně samé, na jejich blízké i okolí,“ dodává ředitel sdružení Vladimír Majer. (vi)


Foto: Také díky Pro Victus si radvanické děti prohlédly ve Staré Bělé koně z oddílu městské policie


Atrium Slezská – dominanta Bazalů

Obytný komplex Atrium Slezská nad stadionem Bazaly se dočkal slavnostního otevření. Na místě původního Učitelského ústavu (1906), který léta využívala VŠB, vyrostly dvě sedmipodlažní budovy se 123 byty od 1+kk až po 4+1 určenými pro náročnější klientelu. Ke každému náleží nejméně jeden balkon či terasa, sklepní prostory, místo k parkování v garážích nebo na parkovišti. Uprostřed je klidová zóna s koutkem pro děti. Atrium Slezská je největší dosavadní investicí skupiny Trimex Group a developera Byty Slezská. Podle projektu brněnského studia Adam Architects objekt postavila firma VOKD ze skupiny Geofin.
Text a foto: Libor Vidlička


Tříkrálová sbírka 2009

Charita Ostrava se pravidelně zúčastňuje Tříkrálové sbírky, kterou na pomoc lidem v nouzi pořádá Charita ČR. Vloni koledníci na Ostravsku vybrali přes milion korun. Výtěžek byl použit na dofinancování a provozní náklady Hospice sv. Lukáše v Ostravě, na sociální pomoc lidem v krizové situaci, projekty „Rozvoj chráněných dílen Charity sv. Alexandra“ a „Humanitární aktivity“ – Charita sv. Alexandra. Při rozdělování výtěžku sbírky se postupuje následovně: 65 procent se vrací zpět do míst, kde byly peníze vykoledovány (oblastní a farní charity), 15 procent podpoří projekty diecézních charit, 10 procent putuje na podporu charitních projektů humanitární a rozvojové pomoci v zahraničí, 5 procent jde na podporu projektů Charity ČR a 5 procent je určeno na režii sbírky. Tříkrálová sbírka 2009 bude v rámci Charity Ostrava probíhat ve dnech 1.–11. ledna. (dp)


Novinky v městské hromadné dopravě

Cestující městské hromadné dopravy se od Nového roku dočkají řady změn. Týkají se rozšíření a zjednodušení zónového systému i cen krátkodobých jízdenek.

Současný systém v ostravských zónách, kde platí pouze časové omezení jízdenky, se od 1. 1. 2009 rozšíří do nejbližšího okolí města a výrazně se zjednoduší. Oblast bude označena jako Ostrava XXL (Ostrava, Bohumín, Brušperk, Děhylov, Dobroslavice, Dolní Lhota, Hlučín, Jistebník, Klimkovice, Krmelín, Ludgeřovice, Markvartovice, Paskov, Petřvald, Rychvald, Řepiště, Stará Ves n. O., Šenov, Šilheřovice, Václavovice, Velká Polom, Vřesina, Vratimov). Pro krátkodobé jízdenky v ní nebude platit zónové omezení, čímž se cestování výrazně zjednoduší.

V uplynulém roce došlo v MHD k růstu negativního trendu, kdy se zvyšoval prodej krátkodobých jízdenek na úkor dlouhodobých. Proto dojde k výraznější úpravě cen u krátkodobého jízdného. Naopak ceny dlouhodobých jízdenek a bezplatná přeprava osob starších 70 let zůstanou nezměněny. Redukuje se také počet druhů krátkodobých jízdenek ODIS používaných v MHD ze šesti na dva, a to 15minutovou v ceně 12 Kč a 60minutovou v ceně 20 Kč. Tento typ jízdenky stojí v současnosti 21 Kč a bude tedy zlevněn. Cena 24hodinových jízdenek pro tarifní zóny č. 1-4 se zvyšuje na 54 Kč. Nadále zůstává v platnosti možnost cestovat na jednu nezlevněnou jízdenku ve dnech pracovního volna a klidu až pěti osobami, kdy nejvýše dvě mohou být starší 15 let.

Cena dlouhodobých časových jízdenek pro ostravské zóny se nemění. Dochází však ke zrušení některých druhů dlouhodobých časových jízdenek, protože jsou zákazníky využívány minimálně. Jedná se o 14denní dlouhodobé přenosné časové jízdenky, 30denní dlouhodobé časové jízdenky pro zavazadla, psy a ostatní zvířata a tzv. doplatky v ostravských zónách. Většina cestujících zdražení jízdného nepocítí, neboť ke svým cestám využívá dlouhodobých časových jízdenek. Používá je u 85 procent jízd městskou dopravou.

Od 14. 12. 2008 platí nový Jízdní řád ODIS pro oblast Ostrava. S ohledem na požadavky cestujících a optimalizací poměru nabídky a poptávky dochází od stejného data na linkách ODIS k některým změnám. Mimo jiné k nim patří zrušení autobusové linky č. 61 a trolejbusové linky č. 107, změny tras některých linek, zkrácení intervalů a změny názvů zastávek. Nové linky ODIS s č. 385 a 386 nyní spojují Ostravu s Hyundai v Nošovicích, č. 690 Ostravu s průmyslovou zónou Mošnov.

Dopravní podnik Ostrava nabízí při zakoupení 365denní nebo 180denní dlouhodobé časové jízdenky v období od vydání knižního jízdního řádu, tj. od 8. 12. 2008 do 31. 1. 2009, nebo do vyčerpání zásob, zdarma nový Jízdní řád ODIS pro oblast Ostrava 2008/2009 platný od 14. 12. a plán sítě ODIS. Akce neplatí při zakoupení 365denní jízdenky pro občany nad 70 let věku (Senior pasy). (mb)


Strana 9

 Město je čistější, černých skládek ubylo!

Starý a nepotřebný nábytek, pneumatiky, elektrospotřebiče byly za poslední měsíce v Ostravě k vidění méně častěji než v předchozích letech. V polovině letošního roku zaznamenali pracovníci OZO Ostrava méně černých skládek než ve stejném období roku 2007. Po několika letech se tak zastavil nepříznivý trend každoročního nárůstu černých skládek objemného odpadu pohozeného na sídlištích, v městské zeleni nebo volně v přírodě. Od roku 2005 se počet černých skládek a množství nelegálně uloženého odpadu ve městě pravidelně zvyšoval. Za uplynulé tři roky stoupl zhruba pětinásobně, ve třetím čtvrtletí letošního roku však poprvé poklesl.

Kam s objemným odpadem?

„Snažíme se černým skládkám čelit propagací sběrných dvorů a osvětou obyvatel Ostravy. Bude-li trend snižování objemu odpadu pokračovat, budu určitě spokojen já i obyvatelé města,“ komentoval situaci ředitel OZO Ostrava Karel Belda.

V první polovině letošního roku proběhla propagační kampaň zaměřená na zviditelnění sběrných dvorů OZO Ostrava. Prostřednictvím ostravských informačních center, zpravodajů městských částí a speciální mapy byli občané informováni o bezplatném příjmu objemného odpadu v 18 sběrných dvorech v Ostravě. Byla zřízena bezplatná informační linka a posílena navigace ke sběrným dvorům z hlavních komunikací.

Po skončení kampaně zaznamenali ve všech sběrných dvorech zvýšení objemu odevzdaného odpadu. Celkově odvezli obyvatelé Ostravy o 62 % odpadů více než ve stejném období roku 2007.

Ukázkový sběrný dvůr

Od středy 12. listopadu do neděle 16. listopadu byl na parkovišti AVION Shopping Parku v Ostravě-Zábřehu k dispozici ukázkový sběrný dvůr, kam mohli obyvatelé Ostravy odložit veškerý objemný odpad z domácnosti jako v běžném sběrném dvoře. „Před týdnem jsme koupili nový koberec, cestou na nákup jsme do auta dali ten starý a tady ho odevzdali. Připadá mi to skvělé, že si nemusím nikam zajíždět nebo ho jen tak pohodit u popelnice před naším domem. Sám nemám rád, když lidé nepotřebné věci hodí k popelnicím místo toho, aby je odvezli do sběrného dvora. Přitom je to zadarmo, takže to nechápu,“ řekl nám jeden z uživatelů sběrného dvora, který zde právě odložil starý koberec.

Možností jsou dvě, přičemž obě jsou bezplatné. Tou první je odvézt větší odpad do některého z 18 sběrných dvorů OZO Ostrava. Druhou možností je využití velkoobjemových kontejnerů, které jsou přistavovány v místě bydliště několikrát ročně. O umístění informuje občany úřad příslušného městského obvodu.
Další službou, kterou občan může využít, je objednání svozu objemného odpadu z místa bydliště, cena se pohybuje v rozmezí 50–400 Kč (podle objemu). Tato služba se samozřejmě nevztahuje na vyklízení celého bytu, ale stejně jako u příjmu odpadu ve sběrných dvorech by se mělo jednat o běžný chod domácnosti (obměna zařízení).

Svoz v období Vánoc

Společnost OZO Ostrava připravila pro toto období mimořádný harmonogram svozu odpadů. Na ostravských sídlištích bude probíhat svoz odpadu každý den od soboty 20. 12. 2008 do čtvrtka 1. 1. 2009. Žádáme obyvatele sídlišť, aby neparkovali před kontejnerovými stanovišti a umožnili tak přístup ke kontejnerům.
Popelové nádoby u rodinných domů budou vyváženy podle harmonogramu, kromě čtvrtků 25. 12. a 1. 1. – svoz se uskuteční o den později.

Zrušení výkupu papíru

Od 1. prosince 2008 je ve všech sběrných dvorech společnosti OZO Ostrava s. r. o. zrušen výkup papíru. K tomuto kroku musela společnost přistoupit kvůli nepříznivému trendu vývoje cen papíru na trhu s druhotnými surovinami. Tříděný papír budou moci občané Ostravy dále vozit do sběrných dvorů, případně odkládat do kontejnerů na papír, kterých je dnes na území města rozmístěno již přibližně 850. (hb)
Všechny potřebné informace jsou na webových stránkách www.ozoostrava.cz nebo je lze zjistit na bezplatné telefonní lince 800 020 020.

Foto: Ostravští občané stále častěji využívají sběrné dvory k odkládání objemného odpadu


Strana 10-11

»co, kdy, kde ve městě

Knihy jako dárek

Nejčastější a nejvděčnější dárek je bezesporu kniha. Do řady těch, které vycházejí v jakékoli spojitosti s Ostravou, přibylo v posledních dnech opakované vydání úspěšné knihy Š. Neuwirtha „Tep nemocnice“. Přibližuje neuvěřitelné osudy, s nimiž se setkávají lékaři ve Fakultní nemocnici Ostrava. Ostravský televizní dramaturg a spisovatel Milan Švihálek vydal pozoruhodnou knížku „Smrt si nezpívá“ o historii, dění a náročnosti povolání báňských záchranářů. Tentýž autor právě vydal knihu Jan Rokyta, besedování s významným folkloristou, hudebním redaktorem a hudebníkem Ostravska. Marie Žochová, kdysi moderátorka úspěšných televizních pořadů ze studia Ostrava o zdraví, nabízí na vánočním knižním trhu svou knihu „Bráška a já“. Je určena zlobivým dětem ale i dospělým, kteří si nezapomněli hrát. Život v Ostravě na počátku 20. století popisuje kniha Paměti Alžběty Babrajové. Cenný dokument doby navazuje na publikaci Zapomenutá Ostrava J. Filgase.

Zámeček už je otevřený

Unikátní empírová památka vítkovický zámeček na Výstavní ulici je po rekonstrukci, 9. prosince se tu uskutečnila dobročinná aukce umění a starožitností. Výtěžek byl věnován dětskému centru Domeček.

Advent v divadle loutek

Nejúspěšnější inscenace Divadla loutek Ostrava Půjdem spolu do Betléma je znovu v repertoáru, hraje se o každém adventu. Hraje se pro školy i jiné instituce, představení pro veřejnost je v neděli 21. prosince v 10 hodin.

Prosincové premiéry

Divadlo Jiřího Myrona uvedlo 6. prosince premiéru operetní romance Tři mušketýři amerického skladatele českého původu Rudolfa Frimla. Inscenace potěší, vždyť Frimlovy melodie zná, zejména ve starší generaci, téměř každý. Ještě před Vánocemi 20. prosince uvede Divadlo Antonína Dvořáka premiéru opery La rondine (Vlaštovka), bude to 150 let od narození jejího autora Giacoma Pucciniho.

Hvězdářská ročenka 2009

Pod tímto titulem nabízí Hvězdárna a planetárium J. Palisy další pozoruhodnou ročenku o polohách planet, Měsíce nebo komet, údaje o aktivitě meteorických rojů a dalších zajímavých astronomických úkazech na příští rok.

Chcete do planetária?

Mezi pořady pro děti v ostravském planetáriu je mimo jiné 17. prosince Dobrodružství Uffa na Marsu, 20. prosince Martin a hvězda a Měsíc u krejčího (pro děti od 5 let) a 27. prosince Cestovatel Uff a hvězdná monstra. Více podrobností na http://planetarium.vsb.cz.

Vstupenky pod stromeček

Dalším vhodným dárkem jsou vstupenky na atraktivní kulturní akce i v příštím roce. Už od 18. listopadu se prodávají v pobočkách sítě Ticketpro vstupenky na festival Colours of Ostrava 2009, do 31. prosince se slevou. Milovníkům oper se určitě budou líbit vstupenky na přímé přenosy z newyorské Metropolitní opery, které v Domě kultury města Ostravy každý měsíc trvají až do května.

Pro malé i velké

Pohádku Jak hubatá Dora málem k čertu přišla V. Klemense nastudovalo Divadlo loutek Ostrava, v listopadu měla premiéru. Veselé povídání a dění o čertovi, který podle pověstí stavěl mlýn v Beskydách, se dodnes váže k horskému místu známému jako Čertův mlýn na hřebeni mezi Kněhyní a Poustevnami.

Zvířátka až do domu

Milovníci zvířat a přátelé zoo si mohou přes internet objednat nástěnný kalendář formátu A3 „Zoo Ostrava 2009“, na dobírku jej dostanete domů, to celé včetně poštovného za 209 korun. Za pouhých 99 korun však lze zakoupit kalendář i v pokladně zoologické zahrady. Autorem pozoruhodných snímků je fotograf zoo Ostrava Pavel Vlček.

DVD o Ostravě v prodeji

V pobočkách Ostravského informačního servisu lze zakoupit nové DVD „Ostrava Multimedia“, které vydalo statutární město Ostrava. V češtině i angličtině má každý možnost nahlédnout do zajímavých údajů o městě, turistických atrakcích apod. Souhrnně je DVD podobně stavěno jako webové stránky města. Součástí je dostatek fotografií i videonahhrávek.

Muzikál na Silvestra, novoroční koncert

Známý příběh květinářky Lízy Doolittleové na motivy hry Pygmalion G. B. Shawa může být dobře stráveným večerem před vstupem do nového roku. Slezské divadlo Opava tento muzikál 31. prosince v 16 hodin nabídne divákům v Domě kultury města Ostravy. Novoroční koncert z děl Bacha, Francka, Alaina a dalších zazní v DKMO už 3. ledna v 19 hodin.

Zveme na konzervatoř

Dnem otevřených dveří by se dal nazvat 18. prosince, kdy Janáčkova konzervatoř a Gymnázium Ostrava nabízí od 9 hodin procházku školou, od 18.30 hodin tu zazní Vánoční koncert Komorního orchestru a sboru konzervatoře.

Co všechno má Ostrava

Ženský pěvecký soubor Duha dirigenta Pavla Režného patří k desítkám jiných zájmových sdružení, která obohacují kulturní život města i záliby jejich členů a proto je město podporuje. Duha v polovině listopadu vystoupila na 25. ročníku Mezinárodního festivalu sborového zpěvu Franze Schuberta ve Vídni v kategorii komorních ženských sborů. V silné konkurenci dalších sborů z Evropy, ale i ze zámoří, získala ostravská děvčata druhé místo. Blahopřejeme.

Smutná zpráva

Národní divadlo moravskoslezské přišlo o jednu z hereckých legend. Ve věku 84 let zemřel 24. listopadu emeritní člen činohry NDM pan Přemysl Matoušek. Na ostravské scéně začal působit v roce 1958 a podílel se na více než stovce inscenací. Jeho charakterní herectví vyniklo i v televizních seriálech Haldy a Kamenný řád. Do důchodu odešel v roce 1988, ale jako host se na scéně objevoval ještě další tři roky.

 

 Nenechte si ujít mimořádně cennou výstavu v Domě umění

Česká moderna na přelomu století

Více než čtyři sta děl je od 2. prosince vystaveno v Galerii výtvarného umění v Ostravě. Je to jedna z nejrozsáhlejších výstav v historii galerie, podílelo se na ní přes padesát subjektů, spolupracují další galerie i soukromí sběratelé. Pod názvem „Sváry zření 1890-1918“ s podtitulem Fasety modernity na přelomu 19. a 20. století představuje návštěvníkům vývoj českého moderního umění dané doby. V té době si ,konkurovaly‘ nové směry přecházející do dalších desetiletí – impresionismus, symbolismus, dekadence a expresionismus, kubismus a civilismus. Protagonisty těchto směrů v Čechách se stali umělci devadesátých let, kteří založili Spolek výtvarných umělců Mánes (Antonín Slavíček, Otakar Lebeda, Jan Preisler, František Bílek) nebo byli spojeni s okruhem Moderní revue (např. Karel Hlaváček), pak představitelé Osmy a budoucí Skupiny výtvarných umělců (Emil Filla, Bohumil Kubišta, Otto Gutfreund, Václav Špála, Josef Čapek) či uměleckého sdružení Sursum navazujícího programově na předcházející generaci (Josef Váchal, Jan Zrzavý). Výstava končí připomínkou skupiny Tvrdošíjní, která navázala před skončením první světové války na výdobytky moderního umění prosazené předválečnou generací.

Ojedinělá výstava však zahrnuje i donedávna opomíjené českoněmecké umělce a české umělce žijící nějaký čas v zahraničí (Karel Kupka, Alois Bílek).

Díla více než čtyřiceti autorů zvučných jmen tak prezentují dobu umělecky, kulturně i společensky napjatou. Z mnohých těchto autorů se během doby staly pilíře českého moderního umění a jsou proto zastoupeni mnoha obrazy (Slavíček, Filla, Gutfreund, Kubišta). K nejvýznamnějším vystaveným dílům patří třeba Slavíčkův panoramatický obraz Pohled od Ládví, Kupkův obraz Pískaři ne Seině, Kubištovo Koupání mužů či Zrzavého Luna s konvalinkami. Ostravské veřejnosti se tak nabízí mimořádný zážitek ve společnosti světově proslulých autorů a jejich obrazů. Výstava potrvá do konce února 2009. (k, r)

Foto 1: Bohumil Kubišta – Dvojník

Foto 2: Emil Filla – Kuřák


Plastika pro náměstí

Nová plastika levitující ženy by měla v budoucnu zdobit náměstí Dr. Brauna ve Svinově. Jak jsme již mnohokrát zmínili, přednádraží prostory ve Svinově se po zdařilé rekonstrukci a dostavbě nádraží dočkají v následujících dvou letech podstatné změny. Vyrostou tu nové obchody i restaurace, nová parkoviště, přibude zeleň. Rekonstruované svinovské mosty se stanou součástí velmi atraktivně upravené části obvodu Svinov. Umělecká díla by tu neměla chybět.

O soše rozhodla Rada města Ostravy na základě doporučení odborné komise, která vybírala z celkem osmi návrhů. Veřejnou výtvarnou soutěž vyhlásila rada v červnu letošního roku.
První místo obsadila plastika čtyřiatřicetiletého sochaře Davida Moješčíka s názvem Levitace. Jedná se o figuru ženy v jógové pozici, která se dotýká země pouze ve třech bodech – malíčkem jedné nohy a prostředníkem levé a pravé ruky. Pod figurou je volný prostor. (mb)


Labutí sen o duši

Tak se jmenuje mimořádné představení na motivy hudby P. I. Čapkovského připravované na 16. ledna v 17 hodin v Divadle loutek Ostrava. Autorem představení je Zuzana Racková, režíruje Ilja Racek. Na pohybové spolupráci se autorsky podílí Tereza Vejsadová, která dlouhodobě s postiženými spolupracuje na přípravě vystoupení a koncertů, a sólista baletního souboru NDM Lukáš Lepold. Rámcem příběhu je vstup a prolínání duše postiženého dítěte životem až do jejího odchodu. Pro handicapované děti není rozhodující stav těla, ale jejich duše. V představení je tělo prezentované loutkou – zakletou labutí, duši představuje tanečnice. Svět postižených dětí hraje jedenáct dětí taneční skupiny Setkání z občanského sdružení Bílá holubice, které jsou zároveň žáky múzické školy pro handicapované děti a mládež v Mariánských Horách, vystupují však i herci divadla loutek. Představení, které vzniklo za podpory města Ostravy a Nadace 02, určitě stojí za shlédnutí a bude mít další reprízy. (vr)

 

Foto: Taneční klub Akcent z TJ Sokol Vítkovice má několik formací. Tanec je skvělá aktivita pro volný čas, formuje dobrou kondici i soutěživost.

 Malí mistři světa jsou z Ostravy!


Jak jsme již zmínili v listopadu, taneční klub Akcent Ostrava si z říjnového mistrovství Evropy Show Dance 2008 přivezl několik prvenství. V německé Riese koncem listopadu své kvality klub potvrdil zlatou medailí na 12. ročníku mistrovství světa ve stylu show dance. V konkurenci dalších osmnácti tanečních klubů z celého světa vybojovali zlato se svým vystoupením „Karlík a továrna na čokoládu“. Děvčata od osmi do jedenácti let porazila i velmi dobré tanečnice ze Slovinska a Polska. Úspěšná byla rovněž dětská dua ze stejného souboru, skončila na 10. a 13. místě, a také juniorská formace s vystoupením Batman obhájila páté místo v konkurenci 25 dalších skupin. Mistrovství se zúčastnilo kolem 3000 tanečníků ze 30 zemí světa.

Kategorie show dance je disciplína, ve které se kromě tance využívá různých efektních rekvizit, kulis a působivých kostýmů. Vystoupení musí mít přitažlivý a nápaditý děj. Trenérka a choreografka Hanka Kovalančíková a choreografka Lenka Buroňová připravují děti s tanečním talentem opravdu znamenitě. (dp)

 

Foto: Generální ředitel společnosti Vítkovice Jan Světlík (vlevo) má důvod k úsměvu. Znak „Evropské dědictví“ z rukou ministra kultury Václava Jehličky je ohodnocením významné industriální památky.

Vítkovice se dočkaly ocenění

Historický technický skvost tzv. Dolní oblast Vítkovic zahrnující vysoké pece a další památkově chráněné objekty industriálního dědictví v dané lokalitě se stal součástí prestižního seznamu evropských pamětihodností. Ministr kultury Václav Jehlička předal znak „Evropské dědictví“ generálnímu řediteli a předsedovi představenstva Vítkovice a. s., Janu Světlíkovi. Pro společnost je to významný počin právě v roce 180. výročí vzniku tohoto podniku. Území Dolní oblasti Vítkovic je předmětem rozsáhlého projektu na revitalizaci této památky, mimo jiné tu mají vyrůst zóny pro volný čas i bytové domy. Empírový historický Rothschildův zámeček, který je součástí lokality, byl už slavnostně otevřen, jak píšeme na jiném místě. Ministerstvo kultury ČR přislíbilo 560 milionů korun na obnovu chráněných památek. Mezi prvními zprovozněnými objekty má být i energetická ústředna, která se promění v tzv. Svět techniky – místo pro vzdělávání a popularizaci technického umu. (k)


Strana 12


 Eva Teicherová má síly a laskavosti na rozdávání, celý život vyznává heslo

„Sedmkrát padni, osmkrát vstaň…“


»o lidech s lidmi


Přišla v slušivém kabátě, klobouk s ním perfektně ladil. Kde že tu skvělou kombinaci koupila? „To jsem si šila sama,“ říká elegantní JUDr. Eva Teicherová. Klobouk dolů, žen, které umějí všechno, není moc. Kdysi to bývalo běžné, z nedostatku vkusného zboží maminky šily hodně na své děti, ale i sobě. Mnozí lidé si však dnes své záliby uchovávají ne z nutnosti, ale jako koníčka a vyplnění volného času.

Své právnické vzdělání uplatňovala celý pracovní život. V různých firmách, ve státní arbitráži, poslední léta před důchodem pak na ministerstvu školství, odboru legislativy. To všechno v Bratislavě, je rodilá Slovenka. Do Ostravy ji osud zavál před devíti lety, přišla sem za dcerou. Přátelé ji od Ostravy zrazovali, ale pro ni to nebyla „země neznámá“. Jezdívala tady služebně, měla přátelské kontakty. A Ostrava? „Vždycky se mi líbila, a čím déle tu jsem, tím více se mi líbí, hodně se mění…,“ poznamenává. Přestěhovala se už jako důchodkyně, pracovat nehodlala. Rozhodně nepatří k lidem, kteří složí ruce v klín a užívají si nicnedělání, takže za půl roku nějaká činnost chyběla. Charita Ostrava hledala tenkrát dobrovolníky, tak se do toho dala. Začínala před kostelem v Ostravě-Přívoze vybírat peníze do charitativní sbírky. Mnohé napadne – kolik lidí s podobnou profesí a kvalifikací by přistoupilo na podobnou práci? Paní Eva však patří k těm vzácným, kteří slovo dobrovolnictví umějí brát vážně a chápou jeho obsah. Mimochodem, v naší zemi se to příliš ,nenosí‘. V mnoha vyspělých státech se dobrovolníci při nejrůznějších velkých akcích ale i v malých organizacích, které pomáhají lidem různými způsoby, počítají na desítky tisíc. Pamatuji, jak mě při olympijských hrách v Sydney uhranula statistika – dobrovolníků bez nároků na odměnu tam pomáhalo přes čtyřicet tisíc.

Práce naplňuje

Dcera se odstěhovala do zahraničí a paní Teicherová zůstala před čtyřmi léty v Ostravě sama. Díky práci a přátelům však naplňuje svůj život vrchovatě. Právě Charita Ostrava jí pomáhá, protože práce pro ni a potřebné lidi ji baví. „Nevěděla jsem, že to mám v sobě. Potřeba pomáhat se objevila jako životní náplň, to není fráze, ale fakt. Nevadilo mi ani uklízet v bytech nemohoucích, v Hrabyni u handicapovaných. Dělám to ráda, z pomoci jiným mám dobrý pocit,“ pokračuje Eva Teicherová. Charita Ostrava má jedenáct středisek a poskytuje nejrůznější služby včetně pečovatelské v domácnosti. Patří k nim i středisko pro děti a mládež na sídlišti Dubina či azylový dům pro matky s dětmi nebo Domov pokojného stáří a nově vybudovaný Hospic sv. Lukáše. Postupně se paní Eva stala koordinátorem dobrovolnického hnutí, má na starosti veřejné sbírky, vede senior klub i dámský klub Živá voda. V dobrovolnickém hnutí vedle profesionálních pracovníků z oblasti sociální péče pomáhají i senioři a mladí dobrovolníci při drobných pracích, různých charitních akcích a organizování sbírek.

Je to největší zásluha

pracovat pro seniory. Tak to vidí paní Eva. Starší lidé, často osamoceni, potřebují společnost, činnost. Hlavně chtějí cítit, že je někdo potřebuje, že nacházejí uplatnění. A to je základ vzájemné vazby seniorů, kterým se pomáhá, i seniorů, kteří k tomu přispívají vlastní prací. Pravidelná setkávání tyto pocity užitečnosti upevňují, dobré, přátelské vztahy jsou pro většinu balzámem. „Na svůj dámský klub nedám dopustit. Jsou to kamarádky a opravdu se nenudíme. Pořádáme i módní přehlídky nebo přehlídku klobouků, šily jsme panenky pro Unicef, sbíraly brýle pro Afriku. Pořádáme turnaje v ‚člověče nezlob se‘. Pro ty, co už nemají zrovna ostříží zrak, jsem vymyslela větší hrací plochu a místo panáčků hrajeme s barevnými víčky z pet lahví.“ To je nápad! Nemá pedagogické vzdělání, ale přece dokáže prakticky přemýšlet a proto směruje činnost seniorů tak, aby jim prospívala. Hry, šití a jiné ruční práce pomáhají starším lidem zachovat jemnou motoriku rukou a udržují dobrou haptivní funkci. Přednášky a diskuze nenechají zahálet mozek, hudba a zpěv slouží k zábavě. Výtvarné cítění a dovednosti si senioři mohou osvěžit v kroužku vedeném bývalou učitelkou.

Člověk musí pro sebe i jiné hodně udělat

Ne každému dovolí věk provozovat turistiku. Paní Teicherová nedá na ni dopustit, výlety a hory zbožňuje už od mládí. Dnes si vyjde i na Lysou, Javorník či Smrk v Beskydách, pravidelně cvičí. „Když pár dnů vynechám, hned to cítím..,“ komentuje. Kdysi splavila Vltavu a vodu má dodnes ráda, v létě si chodí zaplavat na hlučínskou štěrkovnu. Ví, že pohyb udržuje seniory v dobré kondici, která úzce souvisí s dobrou psychickou pohodou. Ráda také cestuje, ale nadchne ji i procházka Ostravou. Jiráskovo náměstí a okolní uličky se secesními domy ji připadají nádherné, ráda tam chodí. Kvalitu paměti posiluje nad učebnicí angličtiny.

Jen okrajově, s humorem a nadhledem, vzpomíná na některé strasti života a příkoří, která osud naděluje asi každému. Dnes už s úsměvem zmiňuje administrativně neuvěřitelný příchod do Ostravy. Přestěhovala se na podzim 1999 se vším, aby se stala občankou Ostravy navždy. Jenže s novým rokem se tehdy změnil i zákon, takže v lednu 2000 už mohla být evidována jen jako slovenská turistka s možností jen tříměsíčního pobytu. Jako právnička a s pomocí vstřícných lidí si ale všechno postupně vyřídila, aby její setrvání v České republice bylo podle zákona.

Na dotaz, co ji motivuje, aby neustále postupovala kupředu a nepropadala možné skepsi a pocitu zmaru, který se u některých seniorů projevuje, odpovídá: „Člověk se při různých pádech v životě nesmí dát. Sedmkrát padni, osmkrát vstaň, to je moje zásada…“

Nedávno převzala Eva Teicherová ocenění Senior roku 2008 udělované ostravským magistrátem. „Velmi mě to potěšilo, je dobře, že se město i takovým způsobem o seniory stará. Pro mě je to velká pocta, ale chtěla bych za všechno dobré poděkovat především své dceři, která je mojí velkou oporou, všem svým přátelům a kolegům a hlavně dámám z klubu Živá voda, které mne na ocenění navrhly. Moc si toho vážím.“

Olga Kubačáková

Foto: Dámský klub Živá voda navrhl Evu Teicherovou na titul Senior roku


Strana 13

 Československé legie a legionářská tradice

 »Archiv města Ostravy

V průběhu roku 2008 jsme z archivních fondů, sbírek i novin uložených v Archivu města Ostravy čerpali informace, hledali fakta, ale i zajímavosti o životě obyvatel na Ostravsku v průběhu tzv. velké války. Pro ni se později vžil termín první světová válka. Na začátku vypuknutí válečného konfliktu v roce 1914 byli obyvatelé Ostravy příslušníky mnohonárodnostní rakousko–uherské monarchie. Na jejím konci, v říjnu 1918, se stali ze dne na den občany nového samostatného Československého státu.

Významný podíl na vzniku nového státu připadl dobrovolnickým jednotkám zahraničního vojenského odboje, pro něž se po válce začalo užívat označení legie. Ty se formovaly ve Francii, Rusku, Itálii a také v Srbsku převážně ze zajatých vojáků bývalé rakousko-uherské armády. Uznání vojenských jednotek v té době neexistujícího státu mělo nesmírně pozitivní vliv na vyjednávání zástupců politické emigrace o vytvoření samostatné republiky.

Pro legionáře bohužel velká válka neskončila podepsáním mírových smluv, ale příslušníci francouzských a italských legií byli v řadě případů nasazeni do oblastí národnostních konfliktů – na Těšínsko nebo jižní Slovensko. Mnohem komplikovanější bylo postavení ruských legionářů, kteří se museli z Uralu probojovat po transsibiřské magistrále do Vladivostoku. Odtud pak byl v prosinci 1919 vypraven první ze 42 námořních transportů do některého z evropských přístavů, z nichž následovala konečně cesta domů - do Československa.

Do legií vstoupilo skoro 89 000 vojáků. Z nich se vazbu na Ostravu (to znamená, že se zde narodili, odtud narukovali nebo zde po návratu žili) podařilo prokázat u necelých 1300 mužů. Ponejvíce byly jejich osudy spjaty s nejpočetnějšími ruskými legiemi. Jejich seznam zachycuje publikace Českoslovenští legionáři, rodáci a občané Ostravy, kterou vydalo statutární město Ostrava, Archiv města Ostravy v roce 2002.

Návrat legionářů do nové vlasti nebyl jednoduchý. Většina z nich se vracela po dlouhých šesti letech zpátky ke svým rodinám. Pobyt v zajetí a účast v nelehkých bojích se výrazně podepsaly na jejich životech. Někteří bohužel neměli tolik štěstí a v boji za ideu samostatného státu zahynuli. Např. v bitvě u Zborova v červenci 1917 padli Emil Podmol z Přívozu, František Sovinský ze Slezské Ostravy, Alois Regent z Kunčic. Při následném ústupu u Tarnopolu byli mezi oběťmi bojů také Josef Adamus a Vilém Otáhal z Kunčic.

Pocit sounáležitosti s novým státem, na jehož vzniku měli nemálo zásluh, v nich přetrvával celý život. Postoje legionářů výstižně vyjadřuje úryvek z článku uveřejněného v časopise DOMŮ! vydávaného na lodi Amerika během plavby 22. transportu legionářů do vlasti: „Již několikrát v našem životě vydali jsme se s nadšením a mužným odhodláním za určitým cílem, za cílem jasným a vznešeným... Naše pokolení nevyplnilo ještě svůj úkol. Zbývá ještě mnoho práce v každém směru a vytvoření naší republiky není ještě koncem naší cesty, je jen polovinou.“ Pomyslná druhá část jejich cesty byla spojena s naplňováním legionářských tradic, které na dnešním území Ostravy představovaly místní jednoty Čsl. obce legionářské. Na jedné straně měly za úkol zlepšit sociální postavení legionářů, na straně druhé stály před nelehkým úkolem seznamovat veřejnost s legionářskými idejemi, s jejich nedávnou minulostí. Naplněním této snahy bylo i prosazení existence „legionářského muzea“ v červnu 1931 jako stálé expozice v rámci městského muzea. Při otevření Rudolf Tlapák, předseda moravskoostravské jednoty, neopomněl zdůraznit: „Nechť je muzeum vzpruhou a příkladem hlavně mládeži a pobídkou k nezištné práci pro uchování naší nezávislosti a k budování lepší budoucnosti v každém směru i těm, kteří přijdou po nás.“ Z těch, kdo se výrazně angažovali např. v rámci oslav výročí bitvy u Zborova, ve spolupráci se Sokolem, uveďme alespoň některé - již zmíněného středoškolského profesora, městského zastupitele Rudolfa Tlapáka, lékaře Ludvíka Klegu a Rajmunda Šrámka, advokáta Karla Winklera, učitele Františka Hrbáče, Josefa Hurníka, Konstantina Ohanku, Alfréda Vocelku, lékárníka Jaroslava Kinského. Vyhlášení protektorátu v roce 1939 a následné politické represe dopadly i na legionáře. Následovala zatčení a deportace do koncentračních táborů bez cesty zpět. Rudolf Tlapák zahynul 31. října 1940 v Oranienburgu, Jaroslav Kinský 16. července 1942 v Mauthausenu, František Hrbáč 26. února 1943 v Osvětimi atd. Lepší zítřky legionářům nenabídla ani společnost po únoru 1948, která usilovala pokud možno o jejich vymazání z dějin.

Dnes v Ostravě existenci legií připomínají především názvy ulic. Nejznámější je asi ulice Čs. legií, po místech bojů jsou pojmenovány v Moravské Ostravě ulice Verdunská, Bachmačská, Zborovská. Jména příslušníků legií nesou ulice v Přívoze - Podmolova, v Hrabůvce - Klegova a Tlapákova.

Blažena Przybylová

Foto 1: Legionáři při praní prádla v Angaře

Foto 2: Přistání lodi President Grant s čs. legionáři z Ruska v Terstu v roce 1920


Strana 14


 Chcete čtyřnohého přítele?

Pes je schopen pro svého pána udělat mnoho – pomáhají zrakově i tělesně postiženým, ale také osamoceným lidem prožít radostný a plnohodnotný život, hledají pod sněhovými lavinami zasypané lidi, zachraňují je z vodních toků a jsou schopni pro záchranu svého pána nasadit i svůj vlastní život. A co děláme my lidé pro své čtyřnohé kamarády? Ročně skončí stovky psů přivázaných u stromů, vyhozených z aut a zbídačených v popelnicích! Tak jim někteří lidé oplácejí jejich bezvýhradnou lásku.

Útulek pro nalezené psy byl v Ostravě-Třebovicích zřízen v roce 1998, provozovatelem je Městská policie Ostrava a vlastníkem město Ostrava. Jeho kapacita je 149 kotců, z toho 119 kotců je určeno pro zdravé psy, ostatní kotce jsou vyhrazeny pro pejsky v karanténě, pro nově přijaté nebo nemocné psy. Veterinář zjistí zdravotní stav nalezeného pejska, provede odčervení, vakcinaci, ošetří zranění a provede další potřebná opatření. Po nezbytném zajištění veterinární péče jsou psi umístěni do karanténních kotců, kde zaměstnanci denně sledují zdravotní stav zvířat a veškeré změny, které mohou mít vliv na řádný výkon veterinární péče. O všech psech, umístěných v útulku je vedena přesná evidence.Útulek však neslouží k trvalému umístění zvířat nebo k jejich odchovu. Snahou zaměstnanců je po nezbytném ošetření předat psy, jejichž majitele se nepodaří zjistit, do pěstounské péče. Nalezení psi jsou ve správě města Ostravy šest měsíců. Po tuto dobu si může zájemce převzít psa pouze do opatrovnictví a pokud se v této ochranné lhůtě ozve původní majitel, musí mu být pejsek vrácen. To se stává jen v ojedinělých případech, protože pokud má o psa majitel skutečně zájem, ozve se do týdne po jeho ztrátě. Jestliže by tento případ ale skutečně nastal, musí původní majitel osvojiteli uhradit vzniklé náklady, které byly spojeny s chovem psa. Po uplynutí ochranné lhůty, která se započítává od dne, kdy byl pes nalezen, se osvojitel stává právoplatným majitelem psa.

Útulkem za dobu jeho existence prošlo již téměř 13 000 psů. Na 4 500 se jich vrátilo zpět ke svému právoplatnému majiteli, 7 000 pejsků našlo nové majitele. Ostatní bohužel to štěstí neměli, na 1 400 psů muselo být utraceno nebo uhynulo mj. na následky špatného zacházení, zranění či nemocí.
Zájemci z řad potencionálních nových majitelů „odložených a zapomenutých“ pejsků mají možnost bezplatně navštívit útulek a prohlédnout si „čtyřnohé čekatele“. Pracovník útulku je provede, ochotně odpoví na všechny dotazy a také poradí. Pro zájemce z řad veřejnosti je útulek otevřen denně mimo pondělí vždy od 10 do 17 hod, a to i o víkendech. V současné době jre v útulku 158 psů, kteří čekají na svého majitele. Pejsky je také možné si prohlédnout na internetových stránkách Městské policie Ostrava www.mpostrava.cz. Starostlivý majitel je pro pejska to nejlepší. Pracovníci útulku děkují všem, kdo si osvojili psa z útulku, a přejí jim hodně radosti ze společných zážitků. (dp)

Novinky ze zoo

Dalšími přírůstky se může pyšnit Zoo Ostrava. Čtyři mláďata kočky slaništní (na snímku) se sice narodila už v srpnu, ale teprve v polovině listopadu se představila návštěvníkům. Od roku 2001, kdy jejich chov v Ostravě začal, se už tu narodilo jedenáct mláďat. Domovem je tato kočka v jižní Americe, kde je však ohrožena pro svou nádhernou kožešinu. Ostravská zoo se letos zapojila do Evropského programu na záchranu ibise skalního, který patří do příbuzenstva volavek a čápů. Původem je z Afriky a jihozápadní Arábie, kde se počet volně žijících ibisů odhaduje na pouhých 200 kusů. Dva exempláře ibise jsou zatím umístěny ve voliéře se supy.

Už podruhé uspořádala Zoo Ostrava 4. prosince odbornou konferenci na téma „Podíl zoologických zahrad při environmentálním vzdělávání, výchově a osvětě“ určenou ředitelům škol a školských zařízení všech typů a stupňů, koordinátorům environmentální výchovy, vyučujícím přírodovědně zaměřených předmětů a vedoucím přírodovědných kroužků.

Mikuláš nezapomněl navštívit i zoo. Děti, které mohly přijít i v maskách, společně s čertem a andělem prošly celou zoologickou zahradu, byly pro ně připraveny různé atrakce. Při této příležitosti byla také vyhodnocena soutěž sběru už neplatných padesátníků. Celkem se sešlo 200 kg padesátníků, což je 110 tisíc korun. Nejvíce přišlo ze ZŠ a MŠ Ludgeřovice – 8322 padesátníků v hodnotě 4161 korun, stali se tak vítězem, jako cenu si odnesli mikrověž GoGEN MSD 851. Druhý nejlepší sběrač dostal dárkový balíček od firmy Knihcentrum.cz a třetí pak komentovanou prohlídku zoo s průvodcem. Peníze ze sbírky pomohou na zaplacení kamerového systému v pavilonu slonů. (d)

Útulek v Ostravě-Třebovicích nabízí do dobrých rukou

Adresa: Provozní 4, 722 00 Ostrava-Třebovice 596 967 288, www.mpostrava.cz


1. ALAN – pětiletý pes, kříženec střední velikosti. V útulku je už poměrně dlouho, od června 2007. Malý „chundeláč“ je veselý pejsek dobré povahy, šedočerné barvy. Hodí se spíš k rodinnému domku se zahrádkou, ne k malým dětem. Je kastrovaný.

2. HUBEŇOUREK – čtyři a půl roku starý, střední velikosti, světle hnědé žíhané barvy. Do útulku byl přivezen v červenci 2007 z Ostravy-Dubiny. K cizím lidem je trošku nedůvěřivý, ale k těm, které zná, je kamarádský a milý. Hodí se na zahrádku k domku, je vykastrovaný.

3. JOHANKA – dvouletá fenka, kříženec středního vzrůstu, černé barvy s bílými znaky. V útulku je rok a půl a stejně jako předchozí dva psi patří k nejdéle pobývajícím v útulku. Hodí se na zahradu k domku. Vhodná i do rodiny s většími dětmi. Nemá ráda druhé psy, je vykastrovaná.

4. MELICHAR – sedmiletý pejsek, kříženec menšího vzrůstu, plavé barvy. V útulku je od února tohoto roku. Byl přivezen ze Staré Bělé, kde osamoceně pobíhal po ulici. Melichar se hodí ke starším, klidným lidem, do bytu nebo na zahrádku.


Strana 15

 Holomkův pohár vyhráli policisté

Jedenáctý ročník fotbalového turnaje o Pohár JUDr. Tomáše Holomka, hraný na počest významného romského právníka, proběhl v neděli 23. listopadu v ostravské Bonver Aréně, pamětníkům známější pod názvem hala Tatran. Akci pořádané Unií Olašských Romů v České republice se zúčastnilo šestnáct družstev.
Nejvíce jich samozřejmě sestavili Romové nejen z Ostravy, ale i dalších míst Moravy a Slezska. Tradičně startovaly také týmy policie a vězeňské služby, zástupci řecké menšiny a některé firemní týmy. Po urputných vyřazovacích bojích ve skupinách se do závěrečného finále probojovala mužstva Policie ČR Ostrava a společnosti Slezské reality. Policisté nenechali nikoho na pochybách, že postavili nejkvalitnější sestavu a soupeře deklasovali v poměru 5:0. Na třetím místě skončilo družstvo Městské policie Ostrava. Organizátoři připravili také pestrý kulturní program a bohaté občerstvení. Turnaj, který propagoval heslo „Fotbalem proti drogám a rasismu“ splnil svůj účel. Záštitu nad jeho konáním převzal mimo jiné také primátor Ostravy Petr Kajnar a jeho náměstci Lubomír Pospíšil a Vojtěch Mynář, který akci podpořil svou osobní účastí. (vi)


Foto: Fotbalový turnaj pořádaný Unií Olašských Romů měl velmi dobrou sportovní i společenskou úroveň

 


Foto: Vicemistr Evropy veteránů v judu družstev Dušan Koza (první zleva), bronzoví Jiří Černota a Jan Štefánik (všichni 1. JC Baník Ostrava), Foto: 1. JCB Ostrava

Baníkovské judo navazuje na tradici

Na dlouholetou tradici juda v TJ Baník Ostrava lemovanou tituly, medailemi a poháry, navazuje 1. Judo club Baník Ostrava. Občanské sdružení, které vzniklo v roce 2005, dnes čítá na 225 členů, z nichž převážnou většinu tvoří děti a mládež do 18 let. Centrem činnosti klubu, podporované mimo jiné také dotacemi statutárního města Ostravy, je hala Sareza v Přívoze, další střediska má v Porubě na ZŠ Porubská a v Hrabůvce na poliklinice.
Judisté Baníku se pravidelně prosazují doma i v zahraničí. Neztratili se ani na nedávném mistrovství Evropy veteránů v Praze, kterého se zúčastnilo přes půl tisícovky sportovců z tří desítek zemí. Dušan Koza, jako člen družstva Česka, získal v kategorii M10 (30-39 let) stříbro. Ve váze do 81 kg, v kategorii M7 (60-64), vybojoval bronzovou medaili Jiří Černota. Kov stejné kvality pověsili na krk ve váze do 100 kg Janu Štefánikovi. Jiří Svitič obsadil v kategorii M3 (40-44) cenné sedmé místo. Naši veteráni předvedli krásné a technické judo. Další vavříny přivezli baníkovci z Turnova, z premiérového mistrovství ČR v „katame no kata“. Mistry republiky dvojic se stali Dušan Koza a Roman Martínek. V disciplíně „nage no kata“ získali ostravští borci bronzové medaile. (vi)

 

»krátce ze sportu

ŠKOLY FANDILY FLORBALU.

Odbor školství ostravského magistrátu vyhlásil v souvislosti s mistrovstvím světa ve florbalu v Ostravě soutěž „Školy fandí florbalu, město fandí florbalu“. Žáci tří desítek ostravských ZŠ vyráběli figuríny florbalistů, malovali obrázky na téma „Ostrava – hostitel MS“, vytvářeli portfolio na téma „Představujeme země našich soupeřů“, povzbuzováním umocňovali sportovní atmosféru při zápasech v ČEZ Aréně. Odborná komise nakonec určila ty nejlepší, kteří získali hodnotné ceny. Celkové pořadí: 1. ZŠ a MŠ Horymírova Zábřeh, 2. ZŠ Chrjukinova, Zábřeh, 3. TŠ Jugoslávská Zábřeh. Figurína florbalisty: 1. ZŠ Jugoslávská, 2. ZŠ Chrjukinova, 3. ZŠ Gen. Píky Moravská Ostrava. Velkoplošná kresba: 1. ZŠ a MŠ Horymírova, 2. ZŠ Ukrajinská Poruba, 3. ZŠ Chrjukinova. Portfolio: 1. ZŠ Horymírova, 2. ZŠ Šalounova Vítkovice, 3. ZŠ Jugoslávská. Fandění v kotli: 1. ZŠ F. Formana Dubina, 2. ZŠ Paskovská Hrabová, 3. ZŠ a MŠ Horymírova.

TŘETÍ ZLATO ZÁPASNÍKŮ.

Borci TJ Sokol Vítkovice obhájili po třetí za sebou titul mistrů Česka družstev ve volném stylu. V závěrečném ligovém kole v Praze i s podporou věrných fanoušků zdolali Teplice, Hradec Králové, Brno a Bohemians. Trenér Roman Piskoř stavěl především na výkonech Sergeje Aksenova, Tomáše Zezuláka, Pavla Sztwiertni a Vratislava Chotaše.

CHYSTÁ SE ŠTĚPÁNSKÝ BĚH.

TJ Liga 100 Ostrava pořádá v pátek 26. prosince v pořadí 31. Štěpánský běh Porubou. Závod pro muže i ženy na trati dlouhé 15 kilometrů povede převážně ulicemi obvodu. Prezentace účastníků bude od 9 do 9.45 hodin, start závodu v 10 hodin, v areálu Poruba – Sareza, dříve stadion TJ VOKD. Pořadatelé vypsali pět kategorií, z nichž hlavní seniorská je do věku 39 let. Ceny získají vždy první tři v cíli. Liga „stovkařů“ nebude zahálet ani v první den roku 2009, kdy organizuje novoroční pochod z Ostravy-Poruby (start je od 8.30 do 10 hodin na tramvajové smyčce v Porubě) do Kyjovic-Zátiší. Cíl bude v restauraci U Tondy. Podrobnosti o obou akcích najdete na stránkách www.tjliga100.wz.cz (liv)


Strana 16

 Ostrava ve florbalovém opojení

»fototéma

Ostrava je sportovní město! O tom jsme se mohli přesvědčit během sedmého mistrovství světa ve florbalu. Sport, jehož kolébkou byla v osmdesátých letech Skandinávie, se rychle šíří po zeměkouli. Při zahajovacím zápase proti Rusku, který jsme vyhráli vysoko 8:1, přišlo do hlediště ČEZ Arény více než pět tisíc diváků. Utkání proti obhájcům titulu mistrů světa Švédům sportovní úrovní i atmosférou předčilo všechna očekávání. Turnikety prošlo 8914 diváků! Návštěvnický rekord zápasu základní skupiny šampionátu, který až dosud držela Hartwall Aréna v Helsinkách (5620 diváků v roce 2002), byl překonán. Bouřící hlediště s lesem vlajek a transparentů nad hlavami hnalo Čechy k úspěchu. Nepřemožitelní Švédové teprve šest minut před koncem dali vítězný gól na 5:4. Náš národní tým si po závěrečném hvizdu rozhodčích zaslouženě vychutnal ovace tribun ve stoje. Bez ohledu na umístění našich po závěrečné fázi mistrovství v Praze, český florbal má o budoucnost postaráno! Také Ostrava vzorně splnila roli pořadatelského města. Pracovní skupina v čele s náměstkem primátora Lubomírem Pospíšilem neponechala nic náhodě. V úzké spolupráci s organizačním výborem MS vytvořila všem dvaceti výpravám, hráčům, funkcionářům, novinářům, domácích i zahraničních fanouškům optimální podmínky a zázemí pro účast v turnaji a pobyt ve městě. Ostrava potvrdila, že patří ke špičkovým hostitelům významných sportovních akcí v evropském i světovém měřítku. (vi)