Listopad 2017

Listopadové vydání měsíčníku Ostravská radnice

titulka

 

 

 

 Ostravskou radnici si můžete stáhnout také ve formátu pdf.


Strana 1

Vzkaz pro lidi za padesát let


„Těší mě, že se nám daří programem celoročních oslav 750. výročí od první písemné zmínky o Ostravě bavit všechny věkové kategorie. A abychom za oslavami zanechali stopu do budoucnosti, je tady pamětní truhla s poselstvím pro další generace. Jsem rád, že se podařilo pro projekt získat známé osobnosti a věřím, že budou inspirovat veřejnost,“ okomentoval primátor Tomáš Macura projekt Ostrava 2067, jehož podstatou je pamětní truhla uložená v Kulturním středisku Cooltour na Černé louce, do které může současná generace Ostravanů  vkládat poselství pro lidi, kteří tady budou žít za 50 let. Jako první vložil do truhly vzkaz právě primátor Macura (na snímku).

Hlásiče nebezpečí do městských bytů


Město Ostrava vybaví obecní byty požárními hlásiči a detektory oxidu uhelnatého. Do bytů bude namontováno celkem 2799 hlásičů požáru a v domácnostech, které využívají vlastní tepelné zdroje, nechá město navíc nainstalovat 1682 detektorů oxidu uhelnatého. Ty najdou uplatnění tam, kde se používají ohřívače vody, kotle, krby a další zařízení pro spalování uhlí, dřeva nebo plynu.

„Na jaře letošního roku jsme se obrátili na ostravské městské obvody, které jsou praktickými vlastníky obecních bytů s nabídkou, která svým rozsahem podle mne nemá v rámci České republiky obdoby,“ uvedl primátor Tomáš Macura.

Záměrem města je vybavit co nejvíc obecních bytů oběma hlásiči a předejít tak možným tragickým událostem.

„Město Ostrava uhradí v plné výši náklady na nákup a městské obvody na instalaci zařízení, takže nájemníci nic platit nebudou,“ vysvětlil primátor Tomáš Macura. 

„Jsem rád, že se akce – vybavení obecních bytů autonomní detekcí požáru a oxidu uhelnatého podle požadavků městských obvodů v Ostravě – realizuje. V této souvislosti patří díky vedení města a zejména primátorovi, který se o uskutečnění projektu osobně zasadil. Jedná se o ukázkový případ takovéhoto vybavení obecních bytů a lze si jen přát, aby ostatní města a další vlastníci bytů následovali příkladu Ostravy. Jsem přesvědčen, že toto řešení dokáže ve svém důsledku zachránit mnoho životů našich spoluobčanů,“ uvedl ředitel Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje Vladimír Vlček. (rs)

Díky společnému projektu vznikne na Bazalech moderní tréninkový areál

Fotbalová akademie dostala zelenou


O čem se mluví

Primátor Tomáš Macura, hejtman Ivo Vondrák, zástupci Fotbalové asociace ČR, Baníku Ostrava a společnosti Vítkovice Aréna podepsali 19. října memorandum o spolupráci, které povede k vytvoření fotbalové Klubové akademie Ostravy. Díky společnému projektu vznikne na Bazalech moderní tréninkový areál, který bude sloužit fotbalové akademii určené mladým talentovaným hráčům z celého kraje. Ostrava je jediným krajským městem, kde fotbalová akademie nefunguje.

„V memorandu jsme se zavázali, že zajistíme zpracování projektové dokumentace a dále investiční prostředky v předpokládané výši do 150 milionů korun. Dokumentace bude hotová do konce listopadu, demolice nevyhovujících prostor by měla začít příští rok na jaře a délka realizace je odhadnuta na 14 měsíců. Celý fotbalový areál na Bazalech vložíme do majetku městské společnosti Vítkovice Aréna,“ řekl ostravský primátor Tomáš Macura. Areál stadionu Bazaly je v majetku města a podle primátora by toto místo mělo nadále sloužit fotbalu. Kraj přispěje na rekonstrukci areálu 70 miliony, Fotbalová asociace ČR přispěje každoročně na chod akademie částkou tří milionů korun. (rs)


Strana 2

V mošnovské průmyslové zóně začne výstavba velkého logistického centra

Pro silniční, kolejovou i leteckou dopravu


Strategická průmyslová zóna Ostrava Mošnov získá novou dynamiku. Tu do ní vnese nové velké multimodální logistické centrum, které bude obsluhovat všechny dostupné druhy nákladní dopravy – silniční, železniční i leteckou. Jeho výstavbu zajistí společnost Consens Investments, která zastupuje zájmy jednoho z největších mezinárodních poskytovatelů logistických služeb DB Schenker, dceřiné společnosti německého železničního velkodopravce Deutsche Bahn. Záměr prodeje ostravských pozemků o celkové rozloze téměř 54 hektarů této firmě schválili 18. října ostravští zastupitelé.

Hodnota plánované investice se bude pohybovat v řádu miliard korun. Haly, skladovací prostory a kontejnerové překladiště zaberou plochu 155 tisíc metrů čtverečních. Realizace projektu bude rozdělena do čtyř etap. V rámci první vznikne velká průmyslová hala o rozloze 50 tisíc metrů čtverečních, která by měla být hotova na začátku roku 2021. Výstavba celého centra by měla s konečnou platností skončit v roce 2023.

„Očekáváme, že projekt významným způsobem zvýší hodnotu ostravského Letiště Leoše Janáčka, které je jako jediné v zemi napojeno i na kolejovou dopravu. Vznik logistického centra přinese velké synergické efekty také firmám, které už v zóně podnikají,“ uvedl primátor Tomáš Macura.

Další podrobnosti mají být k dispozici v listopadu, kdy investor přijede do Ostravy jednat o uzavření konkrétních smluv.

Strategická průmyslová zóna Ostrava Mošnov o rozloze 200 ha je jedním z největších rozvojových areálů v České republice. Koncept řešení logistických služeb na jejím území cestou výstavby logistického centra byl přijat už v době jejího vzniku. Jeho uskutečnění se ujala v roce 2009 developerská společnost HB Reavis. Vzhledem k tomu, že se jí dlouho nedařilo najít konečného uživatele, vstoupilo do procesu město, které i díky svým aktivitám na investičních veletrzích nalezlo pro centrum významného investora. (bk)

Ostrava uhradí zvon pro kostel v Gutech


K obnově dřevěného kostela Božího těla v Gutech na Třinecku, který vyhořel v noci z 1. na 2. srpna, přispěje i Ostrava. Po dohodě s představiteli Biskupství ostravsko-opavského věnuje částku 300 tisíc korun na pořízení repliky jednoho ze tří kostelních zvonů, které byly zničeny během požáru. Dar schválili na svém 29. zasedání 18. října ostravští zastupitelé.

„Podobně jsme se zachovali před dvěma lety, kdy jsme poslali 300 tisíc korun na obnovu shořelé chaty Libušín na Pustevnách. Také kostel v Gutech je památkou, která k tomuto regionu nerozlučně patří. Pouze místo anonymních peněz jsme se tentokrát rozhodli věnovat finanční dar na konkrétní účel, to znamená na pořízení zvonu s věnováním města Ostravy,“ vysvětlil primátor Tomáš Macura.

Dřevěný kostel Božího těla v Gutech byl jednou z nejhodnotnějších staveb Moravskoslezského kraje. Postaven byl v roce 1563 a dochoval se v téměř původním stavu s minimálními pozdějšími zásahy. Jeho interiér skrýval výjimečný mobiliář, jehož některé kusy pocházely z 16. a 17. století.   (bk)

Ze zasedání Zastupitelstva města Ostravy

Příjmy města dosáhly za první pololetí celkového objemu téměř 4057 milionů korun. Představuje to plnění upraveného rozpočtu na 56 procent. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku byly příjmy nižší o zhruba 145 milionů korun. Podílel se na tom zejména pokles nedaňových a kapitálových příjmů a příjmu z dotací. Celkové výdaje města činily zhruba 3220 milionů korun, což představuje plnění upraveného rozpočtu na 34,6 procenta. Loni v prvním pololetí dosáhly celkové výdaje 3192 milionů korun, rozpočet byl plněn na 39,2 procenta. Saldo příjmů a výdajů bylo o pololetí kladné a činilo 837 milionů korun.

Zhodnocením hospodaření města v první polovině roku se zabývalo 18. října 29. zasedání Zastupitelstva města Ostravy. Jednání řídil primátor Tomáš Macura. Celkem zastupitelé projednali téměř 50 programových bodů. Rozhodli například o poskytnutí prostředků na další modernizaci Městské nemocnice Ostrava, o dotacích pro nestátní neziskové organizace v oblasti sociální péče, protidrogové prevence a podpory osob s handicapem, pro Dům kultury Akord, pro Vysokou školu báňskou – Technickou univerzitu Ostrava či pro městskou obchodní společnost Vítkovice Aréna. Přijali memorandum o vzájemné spolupráci při výstavbě areálu střelnic v Plzeňské ulici a memorandum o spolupráci se společností Veolia Energie ČR v oblasti dodávek a cen tepla a výroby tepla v souvislosti s ochranou životního prostředí.

Zastupitelstvo schválilo směny, ná­­kup, prodej, převod, svěření, darování nebo přijetí nemovitých věcí. Vyjádřilo souhlas se záměrem prodat společnosti Consens Investments zastupující zájmy jednoho z největších mezinárodních poskytovatelů logistických služeb DB Schenker, dceřiné společnosti Deutsche Bahn, pozemky ve strategické průmyslové zóně Mošnov pro výstavbu multimodálního logistického centra. (bk)

Aktuálně

Restaurační zahrádka je součástí restaurace


„Zákaz konzumace alkoholických nápojů se nevztahuje na prostory restauračních zahrádek, které jsou součástí restauračních zařízení, v souladu s provozní dobou restauračních zahrádek.“ O tuto klíčovou větu, která jednoznačně ukončuje spory o to, zda zahrádky jsou nebo nejsou veřejným prostranstvím, doplnili zastupitelé 18. října na svém 29. zasedání obecně závaznou vyhlášku o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství. Nové znění vyhlášky doplňuje rovněž mapu veřejných prostranství v městských obvodech Nová Ves a Ostrava-Jih a reaguje na aktuální vývoj legislativy. (bk)

Město hledá provozovatele bikesharingu


Město vyhlásilo veřejnou zakázku na vybudování a provozování sy­stému veřejného sdílení jízdních kol, takzvaného bikesharingu. Na podání nabídky poskytlo zájemcům čas do 18. prosince.

„Vytipovali jsme 39 lokalit v centru města, Slezské Ostravě, Petřkovicích a Vítkovicích, kde budou umístěny jednotlivé stanice s koly. Předpokládáme, že systém nebude provozovat město nebo městská organizace, ale specializovaná společnost, které budeme za službu platit,“ uvedl primátor Tomáš Macura. V rámci služby provozovatel poskytne speciální aplikaci na rezervaci a půjčování kol, bude zajišťovat veškerou údržbu, opravy, redistribuci kol a provoz call centra pro podporu uživatelů systému. Zájemcům město nabízí smlouvu na tři roky s možností jednoroční opce. „S napětím čekáme, kdo se do výběrového řízení přihlásí a za jakých podmínek,“ řekl primátor Macura. Přáním města je, aby se služba rozjela už příští rok. (bk)

Jednání zastupitelů


Zastupitelstvo města Ostravy se ke svému 30. zasedání ve volebním období 2014–2018 sejde 15. listopadu od 9 hodin. Jednání v sále zastupitelstva v Nové radnici je veřejné a občané ho mohou sledovat z galerie. Dokumenty k zasedání lze najít na webu města www.ostrava.cz v sekci Úřad – Město a jeho orgány – Zastupitelstvo města.


Strana 3

Jedním z cílů akce je iniciovat debatu o tom, jakým směrem se bude město ubírat v dalších desetiletích

Jaký vzkaz zanecháte budoucím Ostravanům?


Sdělit něco lidem, kteří budou v roce 2067 slavit 800 let od první písemné zmínky o Ostravě, ale také iniciovat diskuzi o tom, jakou cestou se má město ubírat v dalších desetiletích. Takový je záměr projektu Ostrava 2067, jehož zhmotněním je pamětní truhla uložená v Kulturním středisku Cooltour na Černé louce, do které může současná generace Ostravanů  vkládat poselství pro lidi, kteří tady budou žít za 50 let. Svůj vzkaz do ní může přidat kdokoliv, kdo splní několik jednoduchých podmínek. Příspěvek – text, kresba či fotografie – musí být vyhotoven na papíru o maximální velikosti A4 a dodán v nezalepené obálce. Psán může být značkovačem Centropen 2631 document liner, čínským perem, obyčejnou tužkou, popřípadě obyčejnými pastelkami nebo černou tuší. Vyloučené jsou fixy a běžné propisky, jejichž barvivo se za několik let zcela rozpije nebo prosákne přes ostatní dokumenty. Problematické jsou také výtisky z různých tiskáren. Vzkaz nesmí obsahovat náboženský, sexuální, rasistický či jinak nevhodný podtext. Poselství může mít také podobu krátkého videa nebo zvukového spotu. Takové klipy budou nahrány na blu-ray nosiče, které mají garantovanou životnost minimálně 50 let, a rovněž uloženy pro použití v roce 2067. Spolu s nimi bude uskladněno i zařízení pro jejich přehrávání, protože se dá předpokládat, že za padesát let se budou používat přístroje jiné. Další variantou zanechání poselství jsou sociální sítě, na které lze umístit vzkaz s hashtagem #Ostrava2067.

Pro projekt se podařilo získat už i známé osobnosti, které budou inspirovat veřejnost. Svůj vzkaz natočili nebo slíbili natočit písničkář Jaromír Nohavica, herec Norbert Lichý, bývalá světová tenisová jednička Ivan Lendl, rektoři ostravských univerzit, lékaři, sportovci a další.

Truhla s poselstvím pro budoucí generace bude slavnostně uzamčena a zapečetěna ve středu 29. listopadu na Prokešově náměstí během slavnostní akce k ukončení jubilejních oslav Přejeme ti, Ostravo. Následujících 50 let bude uložena ve foyer v budově Nové radnice. Klíč od ní bude mít primátor, který jej předá vždy svému nástupci. Více podrobností na webu http://ostrava750.cz/. (bk)

Atraktivní veletržní nabídka oslovila investory


My a svět

Jako jediné české město se Ostrava kontinuálně účastní prestižního veletrhu nemovitostí a investičních příležitostí Expo Real v Mnichově. Letos se na něm představila ve dnech 4. až 6. října již pošestnácté, tentokrát ve společné expozici s Brnem, Moravskoslezským a Jihomoravským krajem.

Ostrava na Expo Real přivezla nabídku atraktivních míst v historickém centru města. Jedná se o lokality Karolina, areál Černé louky a proluky u západní strany Masarykova náměstí, které navazují na původní historické jádro Moravské Ostravy. Jejich poloha v trojúhelníku kolem hlavního náměstí umožňuje synergii budoucích funkcí nové zástavby a stávajících funkcí významných kulturních, společenských a obchodních institucí. Územní plán k těmto lokalitám stanovuje využití smíšené plochy pro bydlení a občanskou vybavenost s intenzivní vícepodlažní zástavbou o výškové hladině vyšší než tři nadzemní podlaží. „Jedná se o městskou zástavbu polyfunkčního charakteru určenou pro centrální oblast města, například bytové domy, obchody, služby, administrativu, úřady, kulturní, vzdělávací, sportovní, společenská a církevní zařízení, stravování, ubytování, vědeckotechnologická zařízení, zdravotní a sociální zařízení samostatné nebo integrované do domů s bydlením. Cílem je vytvořit z centra Ostravy živý a příjemný prostor jak pro místní obyvatele, tak pro návštěvníky města,“ uvedl primátor Ostravy Tomáš Macura. 

Město na veletrhu rovněž prezentovalo rozvojovou zónu Hrušov, která by měla být v budoucnu využita pro lehký průmysl a logistiku. (rs)

Ostravská univerzita si pomoci města cení


Ostravská univerzita (OU) vychovala dalších 36 nositelů akademického titulu doktor. Diplomy jim předal 9. října v průběhu slavnostního zesedání Vědecké rady OU v historické budově Divadla Antonína Dvořáka rektor univerzity Jan Lata. Slavnostní promoce se zúčastnili náměstci primátora Michal Mariánek a Zbyněk Pražák.

„Žijeme ve společnosti, ve které se klíčovým faktorem produkce stává vědění. Úspěšná společnost je vzdělaná společnost,“ prohlásil v úvodním projevu rektor Lata. Vyzvedl přístup ostravské radnice, která si důležitost vysokého školství uvědomuje a vychází mu vstříc. „Příkladem může být poskytnutí cenných pozemků pro další výstavbu naší univerzity Magistrátem města Ostravy,“ uvedl Jan Lata. (bk)


Strana 4

Cena za péči o pitnou vodu


Zvláštní cenu v letošním prvním ročníku soutěže Chytrá města pro budoucnost získaly za projekt Chytrý monitoring vodoměrů pro oblast vodního hospodářství Ostravské vodárny a kanalizace (OVAK). Projekt byl oceněn za významný přínos pro hospodaření s pitnou vodou.

Principem „chytrého“ monitoringu je dálkový odečet vodoměrů pomocí speciálních vysílačů, který umožňuje spotřebiteli mít neustálý přehled o aktuální spotřebě vody. Vysílače jsou instalovány na vodoměrech ve Výškovicích, Zábřehu, Hrabůvce, Dubině, Staré Bělé a Vítkovicích. Jako další přijdou na řadu městské obvody Poruba, Mariánské Hory a Hulváky, Moravská Ostrava a Přívoz. Vysílače jsou rozmísťovány v rámci přirozené obměny vodoměrů. Podmínkou služby je, že odběratel je klientem OVAK. Služba se netýká bytových vodoměrů.

Vyhlašovatelem soutěže je Smart City Innovations Institut (SCII), nevládní nezisková organizace, jejímž cílem je propagovat tzv. smart city (chytré) projekty pro zlepšení kvality života lidí. Záštitu nad soutěží převzala ministerstva pro místní rozvoj a průmyslu a obchodu. (bk)

Ostrava se za 20 let proměnila z průmyslové aglomerace v město plné zeleně  

Kandidujeme v soutěži o titul Evropské zelené město


Ostrava podala 18. října přihlášku do soutěže vyhlašované Evropskou komisí o titul European Green Capital – Evropské zelené město. Kandidaturou se chce vyrovnat dalším evropským městům z minulých let, která v soutěži uspěla v minulosti – například Lubljani, Essenu nebo holandskému  Nijmegenu, který se bude pyšnit titulem  v roce 2018, a Oslu, které zvítězilo pro rok 2019.

Tak obrovským vývojem, kterým Ostrava prošla za poslední dvě desítky let, žádná jiná kandidátská města neprošla. Z průmyslového a zaprášeného města se stala městem plným zeleně. Silnými stránkami Ostravy mohou v soutěži být oblasti jako je revitalizace veřejných prostranství a využití brownfieldů, moderní městská doprava nebo hospodaření s vodou.

„Kandidaturou dáváme jasně najevo odhodlání stále zlepšovat životní prostředí. Přihláška byla velmi náročná na zpracování, ale díky ní jsme shromáždili spoustu cenných dat a informací. Odborná porota bude totiž posuzovat 12 oblastí životního prostředí nejen z pohledu současného stavu, ale hlavně z pohledu dosavadního vývoje a budoucího plánovaného pokroku. Účast v soutěži nám také umožní přenos příkladů tzv. dobré praxe od jiných evropských měst. Velkou inspirací pro nás byl úspěch německého Essenu, který je městem s podobnou historickou minulostí a stavem životního prostředí jako Ostrava,“ uvedla náměstkyně primátora pro životní prostředí Kateřina Šebestová.

Mezi dvanácti hodnocenými tématy jsou zmírnění dopadů klimatických změn, adaptace na klimatické změny, udržitelná městská mobilita, udržitelné využití krajiny, příroda a biodiverzita, kvalita ovzduší, hluk, odpadové hospodářství, hospodaření s vodou, zelený růst a ekoinovace, nakládání s energiemi a správa města v oblasti životního prostředí.

„Ne v každém z témat dosahujeme nejlepších výsledků, ale například kvalita a hospodaření s vodou, revitalizace průmyslových území nebo městská doprava jsou oblasti, ve kterých můžeme jít jiným evropským městům příkladem,“ vyzdvihla náměstkyně Šebestová.

„Ostravu je nutné posuzovat v historickém kontextu. V posledních letech došlo k výraznému zlepšení kvality životního prostředí, stále se však potýká s důsledky průmyslové historie. Třebaže kvalita ovzduší je slabou stránkou, můžeme ukázat, jak se hodnoty prašnosti za poslední léta několikanásobně snížily,“ řekl primátor Tomáš Macura. (r)

Sbírka potravin byla úspěšná


Dobročinnost

Magistrát města Ostravy uspořádal již 6. ročník sbírky potravinové pomoci. Dosud se sbírky účastnili pouze zaměstnanci magistrátu. Letos se ke sbírce připojily úřady městských obvodů a některé z příspěvkových organizací statutárního města Ostravy.

Celkem se vybralo 948 kg trvanlivých potravin, z toho na magistrátu 252 kg. Výtěžek sbírky, který tvoří především rýže, mouka, luštěniny, cukr, dětská výživa či konzervované potraviny, byl předán Potravinové bance v Ostravě, která následně zajišťuje přerozdělování potravin zainteresovaným neziskovým organizacím.

Sbírka proběhla ve dnech 16. až 20. října v rámci Mezinárodního dne za vymýcení chudoby. Kromě magistrátu se zúčastnily úřady městských obvodů Hošťálkovice, Krásné Pole, Lhotka, Nová Bělá, Poruba, Radvanice a Bartovice, Svinov. Přidali se také zaměstnanci Městské nemocnice Ostrava a domovů pro seniory Čujkovova, Magnolie a Sluníčko. (rs)

Peníze na podporu sociálně znevýhodněných skupin lidí


Město poskytne nestátním neziskovým organizacím působícím v oblasti sociální péče, protidrogové prevence, prevence kriminality a podpory osob s handicapem mimořádné individuální účelové dotace v celkové výši více než 8,5 milionu korun. Tyto peníze jsou určeny na realizaci 41 projektů. Na návrh Rady města o tom rozhodlo 18. října městské zastupitelstvo.

Téměř 4,5 milionu korun bude směřováno do oblasti sociální péče na naplnění devatenácti projektů. Částkou 510 tisíc korun město podpoří realizaci tří projektů v oblasti podpory osob s handicapem. Šest projektů za 675 tisíc korun se uskuteční v oblasti protidrogové prevence. V oblasti prevence kriminality budou částkou 441 tisíc korun dotovány tři projekty. Z peněz z odvodů z loterií a jiných podobných her věnuje město na podporu 10 projektů více než 2,5 mil. korun.

Nestátní neziskové organizace přihlásily celkem 46 projektů, na jejichž uskutečnění požadovaly více než 12 milionů korun. Hlavním důvodem pro podání žádostí bylo krácení či neposkytnutí dotací jinými veřejnými nebo soukromými donátory. Další požadavky souvisely s plánovanými rekonstrukcemi a obnovou materiálně-technického vybavení poskytovatelů sociálních služeb. (bk)

Dárci mohou pomoci potřebným


Světový svátek dárcovství a dobrovolnictví Giving Tuesday připadá na úterý 28. listopadu. Letos se v ČR koná jeho druhý ročník. Organizace pořádají sbírky nepotřebného oblečení, sportovních potřeb, hraček a potřeb pro domácnosti, jednotlivci odnášejí tyto věci přímo do organizací, které pomáhají potřebným. Do akce se zapojila také síť obchodů Moment se svými prodejnami na náměstí Msgre Šrámka 5, v ulicích Českobratrské 20, 28. října 219, Opavské 69 a na porubské Hlavní třídě 55. „Darované věci roztřídíme a prodáme v našich obchodech. Z výtěžku podporujeme mobilní hospic On­drášek, stacionář Žebřík a společnost Kola pro Afriku,“ popsala ředitelka Momentu Simona Honsová. (rs)


Strana 5

Podoba a kvalita veřejného prostoru významně ovlivňuje to, jak se ve městě cítíme a jak se chováme

Díky opraveným sochám park nádherně prohlédl


Město podporuje

Soubor čtyř zrestaurovaných plastik, které vznikly v průběhu Mezinárodního sympozia prostorových forem konaného v letech 1967 a 1969, byl odhalen 10. října v sadu Milady Horákové. Opravy uměleckých děl, které jsou považovány za nejdůležitější uměleckou sbírku na území Ostravy, se ujal Antikvariát a klub Fiducia a okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu spolu s restaurátorem soch Tomášem Skalíkem. Město na ni poskytlo 99 tisíc korun z nového dotačního programu na revitalizaci veřejného prostoru. Zrestaurovány byly tři sochy bez názvu, jejichž autory jsou Rudolf Valenta, Yves Trudeau a Otto Cienciala, a plastika Zázračný strom – Město utopie Štefana Belohradského.

„Tři původně barevná díla byla opravena tak, že jsme z jejich povrchů odstranili nečistoty a staré nevhodné vrstvy nátěrů a natřeli je barvou  podle původní podoby. Čtvrtá plastika, která je bez nátěru s korodujícím povrchem, byla očištěna a odborně ošetřena,“ upřesnila Ilona Rozehnalová z okrašlovacího spolku Za krásnou Ostravu.

„Životní prostředí není jen ovzduší, čistota vody nebo třídění odpadu. Je to celé naše okolí, všechno, co nás obklopuje a podoba a kvalita veřejného prostoru významně ovlivňuje to, jak se ve městě cítíme a jak se chováme. Díky vyčištěným a opraveným sochám park nádherně prokoukl,“ zhodnotila náměstkyně primátora pro životní prostředí Kateřina Šebestová.

Nový dotační program na revitalizaci veřejného prostoru město vyhlásilo letos v lednu a o grant mohl žádat kdokoliv. „Přihlásilo se nám celkem 16 projektů, z toho 11 uspělo a bylo finančně podpořeno. Jedním z nich byla právě i restaurace soch v sadu Milady Horákové. Výsledek je opravdu fantastický,“ uvedla k obnově soch náměstkyně primátora Kateřina Šebestová. (r)

Památník ve Staré Bělé je opět kompletní


Socha Antonína Švehly byla znovu slavnostně odhalena na památníku obětem první světové války v Mitrovické ulici ve Staré Bělé v sobotu 21. října. Sousoší je nyní kompletní – tvoří jej postavy Tomáše G. Masaryka a Antonína Švehly. „V souvislosti s letošními oslavami 750. výročí od první písemné zmínky o Ostravě věnujeme zvýšený zájem historii města. Nejen pamětním deskám a pietním místům, ale také estetizaci veřejného prostoru. K němu umění v různých podobách rozhodně patří. Po opravách plastik v sadu Milady Horákové byla odhalena další socha, která
má za sebou desítky let historie, i když ne jednoduché. Sousoší bylo několikrát sňato v souvislosti s dobovými událostmi, socha Antonína Švehly během 2. světové války dokonce zmizela a již se ji nepodařilo najít. Z rozpočtu města jsme věnovali příspěvek na kopii, která se po více než 70 letech vrátila na své původní místo a sousoší je tak opět kompletní,“ řekl primátor Tomáš Macura.

„Děkuji městu, že nám svým štědrým příspěvkem umožnilo pořídit repliku původní sochy. Ostrava na ni přispěla částkou 600 tisíc korun, dvě stě tisíc korun jsme zajistili z vlastních zdrojů, dalších 40 tisíc korun jsme získali od kraje,“ řekl starosta městského obvodu Mojmír Krejčíček.

Město přispěje také na opravy pomníků v Bartovicích, Hrabové, Proskovicích a Michálkovicích. (rs)

Vzniknou dvě nová pietní místa obětem válek a válečných hrůz


Město Ostrava plánuje vytvořit dvě nová pietní místa. V místě bývalého internačního tábora Hanke bude umístěna pamětní deska jako memento poválečných hrůz na německém civilním obyvatelstvu. O život zde násilně a bez soudů přišlo 231 lidí. V sadu Dr. Milady Horákové pak vznikne Památník civilním obětem válek.

„Tábor Hanke představuje temnou stránku historie našeho města, k níž neměli jeho obyvatelé po řadu let žádný přístup a téměř žádné informace. V rámci připomínky významných historických událostí, 750 let od první písemné zmínky o Ostravě nebo stého výročí české státnosti, které oslavíme v roce 2018, jsme se rozhodli připomenout v rámci vyrovnávání se s minulostí i tuto temnou etapu našich dějin,“ vysvětlil primátor Ostravy Tomáš Macura.

Na pamětní desce bude umístěn text: „V těchto místech stál internační tábor pro německé obyvatelstvo Hanke. V květnu až červnu 1945 zde byli lidé mučeni a popravováni bez soudu a práva. Statutární město Ostrava, 2018.“ Deska bude umístěna na travnaté ploše v Nádražní ulici naproti Hotelovému domu Jindřich, v místech, kde se dříve nacházely sklady povoznické firmy Hanke a po válce internační tábor. Její instalace by se měla uskutečnit na přelomu prvního a druhého pololetí příštího roku.

Druhým návrhem, který schválila rada města, je vytvoření Památníku civilním obětem válek bez ohledu na jejich národnost nebo náboženské cítění. Umístěn bude v sadu Dr. Milady Horákové. „Je to místo, kde bylo v minulosti pohřebiště, židovský hřbitov, krematorium a kde byly pohřbeny i oběti z tábora Hanke. Dodnes tam lidé spontánně zapalují svíce, my jim k tomu chceme vytvořit důstojnou kulisu,“ vysvětlil Tomáš Macura.

Náklady na umělecké ztvárnění pamětní desky by mohly dosáhnout sta tisíc korun, náklady na vybudování památníku tři sta tisíc korun. (bk)

Historie Martinova a Proskovic


Putovní výstava Od Petřkovické venuše k Dolní oblasti, připravena u příležitosti 750 let od první písemné zmínky o Ostravě, bude po celý listopad k vidění v Martinově a Proskovicích. Expozice sestávají z pěti velkoplošných panelů, z nichž jsou čtyři vyhrazeny historii města a jeden důležitým dějinným událostem na území dané městské části. Výstavu připravil Archiv města Ostravy spolu s ostravským magistrátem a uvidí ji postupně obyvatelé všech 23 městských částí. V prostorách ÚMOb Martinov bude výstava přístupná každé pondělí a středu od 13 do 17 hodin, v ZŠ Proskovice ve všední dny od 17 do 18 hodin. Martinovská expozice připomene např. starou školu, místní hasiče a letce Adolfa Musálka, proskovická místní spolky a nejslavnějšího rodáka, sbormistra Františka Lýska. (hob)


Strana 6

Snadno a rychle do dluhů? Snadno a rychle… do dluhů

První půjčka zdarma!


Poskytovatelé rychlých půjček lákají nové zákazníky na slib první půjčky zcela zdarma – kdo si půjčí 5000 Kč a včas je splatí, vrátí zase jen 5000 Kč. Půjčit si před výplatou zabere opravdu jen pár minut. Tak proč to nezkusit znova?

Protože každé znova už nás něco stojí. Protože i ta první lákavá zkouška „zdarma“ nás může přijít pěkně draho. Co se stane, když si půjčíme znovu nebo půjčku nesplatíme včas?

V tabulce je uveden příklad dvou mikropůjček. Jsou to skutečné údaje z webových stránek poskytovatelů půjček. Některé informace však bylo velmi obtížné najít.

Půjčka

Nabídka MikroA    

Nabídka MikroB

Půjčím si

5000 Kč

5000 Kč

Poplatek za vyřízení

1250 Kč

1400 Kč

Za 25 dnů celkem vrátím

6250 Kč

6400 Kč

O kolik vrátím víc?

o čtvrtinu půjčené částky

o třetinu půjčené částky

RPSN

2505 %

3575 %

Prodloužení
  o 1 týden/14 dnů

350/600 Kč

500/850 Kč

Sankce za nesplacení
  i části půjčky nebo
  poplatku

 4. den 150 Kč 
   8. den 350 Kč
  15. den 350 Kč
  + úroky z prodlení
  44 Kč měsíčně

500 Kč za první týden
  + 6,40 Kč za každý den
  + úroky z prodlení
  44 Kč měsíčně

Upomínky

 4. den 150 Kč
   8. den 300 Kč
  15. den 500 Kč

 8. den 500 Kč
  15. den 500 Kč
  21. den 500 Kč

Předání inkasní agentuře

po 30 dnech
  + 7845 Kč
  +poplatky inkasní agentuře

po 21 dnech
  + poplatky inkasní agentuře

Kolik budu dlužit, když zaplatím až po půl roce?

16 699 Kč
  + poplatky inkasní agentuře

10 621 Kč
  + poplatky inkasní agentuře

 

Co se stane, když nemůžeme zaplatit včas?

Můžeme požádat o odložení splatnosti. Za to už ale zaplatíme další peníze navíc, jak ukazuje naše tabulka. Úhradu můžeme odložit i několikrát, takže například za půjčku MikroB zaplatíme po půl roce odkladů 9900 Kč navíc.

Věřitel nám ale vůbec nemusí vyhovět, a v tom případě nastupují další poplatky a začnou se počítat úroky z prodlení.

Když nezaplatíme včas nebo nám nedovolí splatnost odložit

Jakmile se do této situace dostaneme, začíná se rychlá půjčka rychle prodražovat. Věřitel nám zasílá upomínky, které jsou zpoplatněny, nastupují i smluvní pokuty a úroky z prodlení. Poté s námi začne komunikovat inkasní agentura, která si za svou činnost počítá další poplatky. Všechno může skončit u soudu a potom exekucí. V takovém případě již dlužíme i více než 30 000 Kč, to znamená 6x více, než jsme si půjčili.

Nejvýhodnější nabídky platí jen pro bezproblémové žadatele. Uzavřením smlouvy o zápůjčce totiž dáváme i souhlas se zápisem do tzv. registrů dlužníků. Pokud máme problémy se splácením nebo si půjčujeme často, věřitelé nám nabídnou jen půjčku na vyšší úrok nebo nepůjčí vůbec.

Mikropůjčka nám může pomoct, když se ocitneme v opravdu výjimečné situaci. Řešit takto dlouhodobé problémy s hospodařením se opravdu nevyplatí. Úplně nejhorší je situace, kdy si půjčujeme proto, abychom mohli splatit jinou půjčku. V takové situaci už je opravdu nejvyšší čas vyhledat bezplatnou pomoc odborníků v sociálních poradnách.

Má smysl půjčovat si na vánoční dárky? To si spočítáme v dalším čísle.

Vysvětlení pojmů

● Rychlá půjčka, mikropůjčka, půjčka před výplatou, minutová půjčka – zapůjčení menší částky (do 20 000 Kč) s krátkou dobou vrácení (do 30 dnů), obvykle bez zkoumání poměrů žadatele. Riziko je v poplatcích při selhání dlužníka. Jedná se o zápůjčku dle občanského zákoníku.

● RPSN (roční procentní sazba nákladů) – vypočítává se u všech úvěrů stejným způsobem, proto umožňuje srovnat výhodnost jednotlivých půjček mezi sebou.

● Zápůjční úroková sazba – to je číslo, které vidíme v reklamách („výhodná půjčka již od 4,9 %“), které má přitáhnout pozornost zájemce o půjčku, ale neumožňuje srovnání nabídek.

● Úroky z prodlení (smluvní nebo zákonné) – určité procento z půjčené částky, o které narůstá dluh, pokud dlužník neplatí včas.

● Poplatek za prodloužení rychlé půjčky – částka, kterou dlužník zaplatí navíc, pokud požádá o posunutí data splatnosti. Závisí na výši půjčky a délce odkladu. Dlužná částka se kromě toho ještě i úročí.

● Smluvní pokuta – pevně daná částka, kterou dlužník uhradí za nedodržení podmínek smlouvy. Pokuta může být sjednána i ústně a nemusí to být jen peníze, ale i věci nebo činnosti.

● Další poplatky, které navyšují dluh – např. poplatek za zaslání upomínky, poplatek za posouzení žádosti o půjčku, poplatek za splacení částky dřív, než bylo domluveno (předčasné splacení), za SMS zprávu, telefonát na speciální linku, poplatek za čerpání...  (bo)

15. listopad – Den bez dluhů


Máte dluhy a nevíte jak je řešit? Přijďte se poradit – zdarma a nezávazně! Ve dnech 13. a 15. listopadu najdete odborné poradce na řešení obtížné finanční situace na kontaktních pracovištích Úřadu práce ČR – v Ostravě v ulici 30. dubna. Poradci zodpoví vaše otázky a pomohou s řešením vašich dluhů. Můžete také využít poradenské stránky nebo zavolat na bezplatnou linku 800 800 123. Jedná se o čistě dobročinnou službu poskytovanou zcela bezplatně. Den bez dluhů je mezinárodní vzdělávací akce pořádaná každoročně v listopadu (Den bez dluhů připadá na 15. 11.). Akce si klade za cíl upozornit na rostoucí zadluženost lidí, na rizika spojená s dluhy a vysvětluje možnosti řešení. Více na www.nasedluhy.cz. (bo)

Přijďte se k nám informovat!


Během listopadu a prosince bude v ostravských obchodních centrech probíhat tradiční předvánoční akce Bezpečné nakupování a parkování. Vedle zvýšené přítomnosti policistů a strážníků můžete čekat informační akce, které budou seznamovat se zásadami bezpečného chování v prodejnách i na parkovištích. Termíny akcí v listopadu: neděle 26. 11. a středa 29. 11. (bo)


Strana 7

Město již více než rok pomáhá žákům a jejich rodičům přímo ve školách

Pro rovný přístup ke vzdělávání


Sociální začleňování

S novým školním rokem pokračuje i projekt města Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava. Prostřednictvím tohoto projektu město již rok podporuje 28 ostravských základních škol při práci se žáky ohroženými školním neúspěchem. Na zapojených školách pracuje více než 80 odborníků z řad psychologů, speciálních pedagogů a sociálních pracovníků. Díky tomu je pomoc okamžitě dostupná jak dětem a žákům, tak jejich rodičům.

Psychologové pomáhají vyrovnávat se jak s každodenními strastmi, které přináší rychlé tempo dnešní doby, tak se vzrůstajícími nároky edukačního procesu. Speciální pedagogové se zaměřují na včasnou detekci a nápravu obtíží při čtení, psaní, ale i nesprávné výslovnosti. Sociální pracovníci pak pomáhají rodičům řešit obtížné situace spojené se ztrátou práce, bydlení, životního partnera a podobně. Tito odborníci vždy spolupracují s učiteli i navzájem, proto pomoc poskytovaná rodinám je nejen rychlá, ale také všestranná.

V rámci projektu jsou pořádány i besedy pro rodiče přímo ve školách. Tyto reagují na aktuální témata dnešní doby a poskytují rodičům užitečné informace z nejrůznějších oblastí jako například nebezpečí kyberprostoru, možné projevy kyberšikany apod. V loňském školním roce se uskutečnilo sedmnáct besed pro rodiče.

Důležitou součástí pomoci zapojeným školám je podpora ředitelů a učitelů, pro které jsou organizovány semináře a workshopy reflektující aktuální změny v oblasti školské legislativy i moderních metod zaváděných v oblasti vzdělávání. Dosud se uskutečnilo více než 100 vzdělávacích akcí, proškoleno bylo 300 pedagogických pracovníků.

Díky práci odborníků z projektu jsou školy schopny reagovat na aktuální obtíže rychle a efektivně. Žákům je pomoc poskytována přímo v prostředí školy, což je řediteli vnímáno jako jednoznačný přínos. „Žáci a také rodiče mají možnost své problémy ihned konzultovat a nečekat dlouhé objednací doby,“ uvedla Jana Mikošková, ředitelka Základní školy Chrju­kinova v Zábřehu.

Více informací o projektu lze najít na webových stránkách http://socialnizaclenovani.ostrava.cz v sekci Vzdělávání. (jch)

Desátý týden rané péče


Začátek listopadu s sebou přináší osvětovou kampaň nazvanou Týden rané péče. Akce, jejímž smyslem je upozornit na situaci rodin pečujících o dítě s postižením a službu rané péče, proběhne ve dnech 6. až 12. listopadu už podesáté. Do celorepublikové kampaně se zapojí také tentokrát ostravské Středisko rané péče Společnosti pro ranou péči, které sídlí v Moravské Ostravě na adrese Havlíčkovo nábřeží 2728/38. V pondělí a úterý 6. a 7. listopadu se tady uskuteční Dny otevřených dveří, 9. listopadu budou pracovníci střediska odpovídat na dotazy on-line na Facebooku a na telefonu 774 567 236, 10. listopadu otevřou informační stánek v obchodním centru Forum Nová Karolina. Na sobotu 11. listopadu připraví v prostorách kavárny U kapitána Nema v Malém světě techniky U6 v Dolní oblasti Vítkovice Hravé odpoledne pro celou rodinu. Akce se uskuteční v době od 15 do 18 hodin.

Kompletní program Týdne rané péče najdete na http://trp.ranapece.cz. Projekt finančně podporuje město Ostrava. (km)

Azylový dům umožňuje začít znovu


Charitní dům sv. Zdislavy – azylový dům poskytuje dočasné zázemí matkám s dětmi a těhotným ženám, které přišly o bydlení a potřebují podpořit, aby znovu získaly soběstačnost a možnost zapojení se zpět do běžného života. Cílem práce týmu sociálních pracovníků je rozvíjet potřebné schopnosti a dovednosti uživatelek služby, které jsou důležité pro řešení jejich životní situace. Azylový dům s kapacitou 9 matek a 15 dětí provozuje od roku 1994 Charita Ostrava. V roce 2016 byla sociální služba poskytnuta 67 lidem, z toho 25 matkám, 41 dětem a jedné těhotné ženě. (dk)

Uskutečnil se 25. ročník Evropských dnů handicapu

Křišťálové kamínky rozdány


Rodina a handicap, takové bylo téma letošních v pořadí už 25. Evropských dnů handicapu (EDH), které se uskutečnily v Ostravě v týdnu od 2. do 6. října. Jedním z vrcholů akce, jíž se zúčastnil náměstek primátora Michal Mariánek, se stalo předání čestného ocenění Křišťálový kamínek, udělovaného lidem s handicapem, kteří jsou svému okolí mimořádně prospěšní, a těm, kdo o postižené obětavě pečují. Oceněny byly čtyři osoby.

Za pěstounskou péči o postižené děti z dětských domovů získala Křišťálový kamínek Marcela Špaková z Ostravy, která vychovala tři vlastní děti, z nichž jsou dvě postižené, a spolu s partnerem si do pěstounské péče vzala pět postižených dětí.

Za nezištnou pomoc rodinám s handicapovanými dětmi i každodenní péči o svá těžce mentálně, smyslově a tělesně postižená patnáctiletá trojčata byla oceněna Alena Kosmáková z Újezdu u Brna. Je zakladatelkou organizace Společnou cestou s námi a organizátorkou setkání rodin s handicapovanými dětmi.

Za mimořádné výsledky v práci ve prospěch dětí s handicapem, aktivní zapojení do tvorby metodiky canisterapie a předávání zkušeností svým studentům převzala ocenění Ludmila Vítková z Opavy, která se dlouhodobě věnuje canisterapii a 14 let bez nároku na odměnu spolupracuje se Základní školou pro tělesně postižené v Opavě a dalšími organizacemi.

Handicapovaný Bohumír Večerek z Nového Jičína získal Křišťálový kamínek za podporu sportovní činnosti i dlouholetou práci pro několik neziskových organizací. Po nevydařené operaci páteře pracuje jako speciální pedagog ve spolku ITY, jehož je zakládajícím členem a místopředsedou, založil spolek GO ON podporující sport nejen osob s handicapem, pomáhá tyflopedickému kabinetu a dalším organizacím, ve volném čase se věnuje bratrovi s Aspergerovým syndromem.

Posláním Evropských dnů handicapu je výměna zkušeností s cílem zlepšit životní podmínky osob s handicapem. Akce přispívá ke zvýšení informovanosti o aktivitách organizací, které se věnují práci s handicapovanými, čímž napomáhá překonávat bariéry mezi zdravou a znevýhodněnou populací. Výstupy z odborné části akce jsou využívány pro zkvalitňování služeb handicapovaným nejen v Ostravě. (bk)


Strana 8

Zemřela Blažena Przybylová


Dne 31. října 2017 při dopravní nehodě tragicky zemřela PhDr. Blažena Przybylová, ředitelka Archivu města Ostravy.

Blažena Przybylová se narodila 7. března 1952 v Ostravě. V roce 1970 absolvovala Střední všeobecně vzdělávací školu v Ostravě (Matiční gymnázium). Na Filozofické fakultě tehdejší Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně vystudovala v roce 1975 obor archivnictví. Po ukončení studia pracovala nejdříve v Okresním archivu v Blansku, v roce 1977 nastoupila na místo vedoucí podnikového archivu Železáren a drátoven Bohumín, kde pracovala až do roku 1992.

V roce 1993 byla přijata jako archivářka do Archivu města Ostravy, v roce 1995 byla jmenována jeho ředitelkou.

„Zcela neočekávaně nás opustila špičková odbornice v oblasti archivnictví, autorka a spoluautorka mnoha odborných knih, publikací, výstav, výborná ředitelka a především skvělý člověk, který se dokázal zapálit pro věc a své sny a vize uskutečnit i v praxi. Ostravu milovala a letos se s energií sobě vlastní věnovala přípravám a realizaci oslav 750. výročí od písemné zmínky o našem městě. Já sám jsem ji velmi obdivoval a měl ji rád. Všem pozůstalým, rodinným příslušníkům, přátelům a známým vyjadřuji hlubokou soustrast. Bude nám velmi chybět,“ uvedl primátor města Ostravy Tomáš Macura. (r)

Hostinec U Zlatého lva v Pustkovci vítá znavené poutníky již téměř 250 let

Historii města tvoří i malé věci


Víte, která hospoda je v Ostravě nejstarší? Již od roku 1769 odpočívali znavení formani vezoucí sůl z Veličky do Vídně po tzv. solné stezce v zájezdním hostinci U Zlatého lva v Pustkovci. Původně ho vystavěl Mathes Pleva, ale v roce 1881 ho odkoupil za šest tisíc zlatých Johannes Křibek a od té doby ho rod Křibků provozuje dodnes. V letech 1921 až 1936 v hostinci žil a tvořil významný český malíř a švagr tehdejšího majitele hostince Valentin Držkovic, za kterým tu docházel i známý básník Petr Bezruč. Ten napsal na pustkoveckou hospodu dokonce oslavnou báseň.

U příležitosti 750. výročí první písemné zmínky o Ostravě byla letos na restauraci U Zlatého lva odhalena pamětní deska, která informuje o její dlouhé historii. Slavnostního aktu se zúčastnili primátor Tomáš Macura a starosta Pustkovce Stanislav Pyš, přítomni byli majitelé pohostinství Jana a Jaroslav Křibkovi.

„Slavíme 750 let od první písemné zmínky o městě a pořádáme u této příležitosti mnoho velkých akcí. Historie je ale i o malých věcech a to je strašně fajn,“ nechal se slyšet primátor Macura. (bk)

Knihovna vydala svoji vůbec první elektronickou knihu


Poprvé ve své historii vydala Knihovna města Ostravy elektronickou knihu, kterou představila začátkem října v průběhu celostátní akce Týden knihoven. Kniha navazuje na projekt Paměť Ostravy a tištěný almanach vzpomínkových příspěvků obyvatel města z let 2014–2016, který vyšel na sklonku roku 2016. Přináší další vzpomínky, které se do této publikace nevešly, a také nové příspěvky a fotografie z období září 2016 až srpen 2017. Ke stažení je ve formátu e-pub nebo pdf na webových stránkách knihovny www.kmo.cz v sekci Generace – Paměť Ostravy a v sekci E-knihy.

„Připomínám, že pokud by někdo byl ochoten podělit se o své vzpomínky, projekt Paměť Ostravy pokračuje,“ uvedla vedoucí projektu Jarmila Burešová. (bk)


Strana 9

Tradiční vánoční trhy v centru města vypuknou už v sobotu 25. listopadu

Ostravské Vánoce budou pestré


Město podporuje

Už v sobotu 25. listopadu vypuknou na Masarykově a Jiráskově náměstí tradiční vánoční trhy neboli Ostravské Vánoce 2017 a do svého závěru, který připadá na Štědrý den, přinesou nejen Ostravanům spoustu zábavy i příjemných okamžiků s přáteli a blízkými.

„Celý rok se nese v rámci oslav 750. výročí první písemné zmínky o Ostravě. Chtěli jsme proto, aby i letošní vánoční trhy byly výjimečné. Proto jsme oslavu Vánoc na Masarykově náměstí podpořili významnou částkou,“ řekl primátor Tomáš Macura. Město na  vánoční program přispělo částkou sedm milionů korun.

Vánoční strom bude na Masarykově náměstí rozsvícen o první adventní neděli, 3. prosince v 17 hodin. Ale už v 16 hodin vystoupí Ostravský dětský sbor a poté, co se strom rozzáří, mohou se přítomní těšit na Báru Basikovou a později i na Chorus Ostrava. O dva dny později, 5. prosince v 16 hodin, nebude chybět mikulášská nadílka s čerty, anděly a Mikulášem, která v 18 hodin vyvrcholí ohňostrojem. Do akce Česko zpívá koledy se bude možné zapojit 13. prosince v 18 hodin, letos bude koledy na pódiu předzpívávat kapela Šajtar. Vyvrcholení programu je naplánováno na 23. prosince. Vystoupí zpěvák Tomáš Savka a po něm v 18.30 ostravská kapela Buty.

Návštěvníci se mohou v průběhu adventu těšit na doprovodný program, v němž nebudou chybět lidové soubory, vokální sbory a swingové orchestry. U vánočního kluziště vyroste velké ruské kolo. Rozmanité atrakce jsou připravené také pro nejmenší návštěvníky, kteří se mohou těšit na loutkové divadlo, dřevěný betlém i betlém se zvířátky, historický kolotoč, vánoční vláček, projížďky na velbloudovi, ukázky řemesel i řemeslné dílny. A samozřejmě nebudou chybět stánky s občerstvením a specialitami. Otevřeny budou denně v době od 10 do 20 hodin.

Podrobný program najdete na www.ostravskevanoce.cz. (hob)

Atraktivní trvalky okrášlí kruhový objezd u radnice


Kruhový objezd na Prokešově náměstí byl nově osázen trvalkami a cibulovinami v barvách heraldického znaku. Realizaci výsadby provedla firma Ivánek-Zeman pod dohledem projektantů z Trvalkového ateliéru Adama a Ivany Barošových.

„Navržená kompozice rostlin, která pochází z ateliéru zahradních architektů, bude symbolicky vycházet z barevnosti heraldického znaku Ostravy. Bude založena na kombinaci modré a bílé, s červeným a žlutým akcentem. Vysázené trvalky a cibuloviny tak budou zdobit objezd téměř po celý rok s minimálním množstvím péče,“ řekla náměstkyně primátora pro životní prostředí Kateřina Šebestová.

Do řešeného prostoru byla navržena nízká až středně vysoká trvalková směs (do výšky okolo 80 cm), která bude zaručovat dostatečnou dopravní přehlednost. První výsledky práce bude možné obdivovat již na přelomu jara a léta, kdy rostliny rozkvetou. Záhon je dynamický a bude se tak neustále měnit.

Při návrhu byl kladen důraz nejen na působivou kompozici v průběhu hlavní letní sezony, ale rovněž na výrazný jarní aspekt časně kvetoucích cibulovin, působivou barevnost a pestrost podzimního olistění. (hob)

Vzdušné síly přijely do Ostravy pojedenácté


Pojedenácté se uskutečnila 20. října už tradiční společensko-kulturní akce Vzdušné síly Ostravě. V dopoledních hodinách přijal primátor Tomáš Macura delegaci Vzdušných sil Armády České republiky v čele s plukovníkem Petrem Čepelkou, velitelem 22. základny vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou, kterého doprovázeli nadpraporčíci Martin Chromec a Karel Főldeš. Na závěr setkání představitelé vedení města a členové delegace Vzdušných sil Armády ČR položili kytice květů u Památníku československých letců padlých ve druhé světové válce, ve stejnojmenném parku. Vyvrcholením akce byl večerní koncert Vojenského uměleckého souboru Ondráš v Domu kultury Akord v Zábřehu. (bk)

Přejeme ti, Ostravo


Velkolepé zakončení ročních oslav 750. výročí od první písemné zmínky o Ostravě se bude konat 29. listopadu od 15 do 18 hodin na Prokešově náměstí. Stane se tak symbolicky přímo v den, který je zaznamenán v testamentu biskupa Bruna ze Schauenburku v souvislosti se zmínkou o osadě jménem Ostrava. Primátor Tomáš Macura zapečetí speciální truhlici se vzkazy pro budoucí generaci Ostravanů do roku 2067, tedy za 50 let, kdy budou slavit 800. výročí města. Připraveny pro ně budou vzkazy jak psané, tak videospoty zaslané na sociální sítě s hashtagem #ostrava2067 i nahrané přímo na radnici.

Součástí slavnosti s podtitulem Přejeme ti, Ostravo bude rozsvícení vánoční výzdoby Prokešova náměstí a Nové radnice. Vše korunuje závěrečný ohňostroj. (hob, ph)

Zlatá ocenění pro dárce krve


Původně zašla darovat krev s přáteli, pak ji ale požádali, zda by nedarovala složky krve konkrétnímu pacientovi – malému chlapečkovi, který ležel ve Fakultní nemocnici v Porubě. To ji inspirovalo k tomu, aby začala chodit na odběry častěji a pravidelně. „Utvrdilo mě to v názoru, že to má opravdu velký smysl, a ohromně mě to motivovalo,“ svěřila se šestačtyřicetiletá Jana Bačíková ze Zábřehu, jedna z 90 Ostravanů, kteří převzali 9. října v Nové radnici zlatou medaili prof. MUDr. Jana Jánského za 40 bezpříspěvkových odběrů krve. V slavnostních prostorách radniční obřadní síně jim je předali náměstek primátora Michal Mariánek a předsedkyně Oblastního spolku ČČK Ostrava Milada Němčíková. (bk)

Korejská zima ve foyer radnice


Výstava nazvaná Korejská zima a zimní olympijské hry ve vestibulu Nové radnice zahájila 2. listopadu Korejské dny v Ostravě. Na samotné výstavě, kterou pořádá velvyslanectví Korejské republiky pod záštitou primátora Tomáše Macury, jsou zachyceny zimní scenérie ze země, v níž začnou za 100 dní zimní olympijské hry, a také sportoviště, na kterém budou účastníci olympiády bojovat o medaile. Návštěvník získá představu, v jakém prostředí se olympiáda koná. Výstava trvá do konce listopadu. (rs)


Strana 10

Co, kdy, kde ve městě

DŮM KULTURY MĚSTA OSTRAVY. Výběr z akcí: Koncerty: 10. 11. (19) Wohnout unplugged 2017; 17. 11. (17) Kollárovci; 20. 11. (19) Richard Müller: Ona a On Tour; 30. 11. (19) Petr Bende & band a hosté: Vánoční turné 2017; 2. 12. (19) Vladimír Mišík & ETC; 4. 12. (19) David Koller: Acoustic Tour 2017; 9. 12. (19) Monika Absolonová: Až do nebes 2017; 12. 12. (19) Pavel Šporcl: Vánoce na modrých houslích. Zábava: 14. 11. (19) Miroslav Donutil: Cestou necestou; 15. 11. (19) Figarova svatba (Klicperovo divadlo, Hradec Králové); 16. 11. (19) Zbigniew Jan Czendlik: Postel hospoda kostel; 19. 11. (19) Ředitelská lóže (hrají A. Švehlík, S. Zindulka); 27. 11. (19) Božena Němcová – neumím jinak než láskou (Divadlo Viola, hrají T. Vilhelmová, A. Procházka, T. Pavelka); 29. 11. (19) Minipárty s Karlem Šípem a J. A. Náhlovským. Pro děti: 9. 11., 12. 11. (10) Vodníkův sen (Divadlo No Kakabus); 25. 11. (17) Medvídek Mioli; 26. 11. (16), 27. 11. (10) Čertův švagr.

DŮM KULTURY AKORD. Koncert: 9. 11. (19) Sebastian: Vesmírná Tour 2017; 17. 11. (20) Rybičky 48 Tour 115 let; 18. 11. (18.30) Noc divadel; 23. 11. (19) Janek Ledecký: Vánoční tour 2017; 29. 11. (19) Szidi Tobias & band. Divadla: 22. 11. (17, 20) Besídka 2017 (Divadlo Sklep); 27. 11. (19) Tulák po hvězdách (A. Strejček, Š. Rak); 6. 12. (19) Fabrice Roger-Lacan: Cravate Club (M. Etzler, M. Pechlát). Pro děti: 10. 12. (10) Mikuláš a kouzelná hůl. Zábava: 10. 11. (19) Tančírna; 12. 11. (13) Podzimní ozvěny: cestovatelsko-hudební festival; 14. 11. (17) Svět očima Jiřího Tomčíka: Austrálie; 3. 12. (16.30) Vánoční strom splněných přání 2017.

DIVADLO LOUTEK OSTRAVA. 11. 11. (18.30) Musicollage: BěSnění (koncert); 12. 11. (10, 15) Dášeňka; 14. 11. (18.30) Musicollage: Koncert ve tmě; 19. 11. (10) Malá Mína zmlsaná; 19. 11. (15) O blýskavém prasátku; 26. 11. (10, 15) Kocourek Modroočko; 26. 11. (10.30, 15.30) Perníková chaloupka; 3. 12. (10, 15) Štědrý den malého Jakuba; 3. 12. (10.30, 15.30) Jak šlo vejce na vandr; 10. 12. (10, 15) Malá Mína zmlsaná; 10. 12. (10.30, 15.30) Jak šlo vejce na vandr; 26. 12. (10) Broučci; 26. 12. (15) O víle menší než zrnko máku.

TAJEMSTVÍ ZA BRANOU. Komentovaná prohlídka vítkovického hřbitova v rámci projektu Knihovny města Ostravy Černé oči Ostravy. Procházka s průvodkyní a bývalou kronikářkou Lenkou Kocierzovou bude i možností nahlédnout do knihy Co víme o smrti...?. Sraz účastníků 8. listopadu ve 14.30 h před vítkovickým hřbitovem.

OSTRAVA JAZZ NIGHTS. Po prázdninové odmlce láká festival Ostrava Jazz Nights na podzimní část svého programu, který pořádá hudební klub Parník. V úterý 21. listopadu zahraje Melanie Scholtz, jihoafrická jazzová zpěvačka a skladatelka známá jako hudební chameleon usilující tentokrát o interpretaci mistrů argentinského tanga. O dva dny později vystoupí Benny Lackner Trio modern piano jazz světové úrovně, který si našel své místo v první lize jazzových klavíristů. Festival se koná za finanční podpory města.

SVATOMARTINSKÉ HODY. Tradiční svatomartinské hody se budou konat v sobotu 11. listopadu od 14 hodin na svátek sv. Martina na Masarykově náměstí. Pro návštěvníky budou připraveny rozmanité husí speciality, mladé víno i originální svatomartinské pivo. Před sedmnáctou hodinou dorazí i sv. Martin na bílém koni.

OSTRAVSKÉ MUZEUM. Do konce listopadu je možné v Ostravském muzeu navštívit výstavu 100 let architektury nové republiky – Moravskoslezský kraj a Ostrava, nad kterou převzal záštitu primátor Tomáš Macura. Výstava ukáže na třicet nejlepších staveb vzniklých na území města a kraje od roku 1918 až po dnešek. Pro porovnání budou návštěvníkům představeny i dvě desítky budov ze zbytku republiky, například vysílač a hotel na Ještědu či vila Tugendhat v Brně. Všechny stavby se představí fundovanými texty a dobovými i současnými fotografiemi, popřípadě i plány. Výstavu doplní také modely.

VÝROČÍ VÍTKOVIC. Výstava 660 let od první zmínky o obci Vítkovice bude zahájena v Domě u šraněk 8. listopadu v 17 hod. Návštěvníci si prohlédnou dobové fotografie, obrázky, dokumenty a kroniky. Na výstavu naváže 22. listopadu v 16 hod. přednáška Pavla Březinského Jak se Vítkovice měnily v čase. Vstup na výstavu i přednášku je zdarma.  

OSTRAVA VÝTVARNÁ. Galerie Chagall pořádá v listopadu a prosinci výstavu Ostrava ve výtvarném umění. Představuje pohledy různých autorů na naše město. Výstava potrvá do 31. prosince.

SPODNÍ VODY. V Galerii dole v antikvariátu Fiducia vystavuje až do 29. listopadu Šárka Koudelová, absolventka AVU v ateliérech V. Kokolii, J. Petrboka a V. Skrepla a výtvarné akademie ve Vídni. Koudelová představuje malby spojené s erozí a novým prostředím, které vytváří podzemní voda. Výstava potrvá do 29. 11.

RITTSTEIN V MAGNĚ. Galerie Magna představí malby a kresby jednoho z nejvýraznějších současných českých umělců Michaela Rittsteina. Vernisáž se koná 20. listopadu, výstava trvá do konce roku.

BESEDA. Knihcentrum na Smetanově náměstí připravilo řadu besed Večery s vědci. První z nich se uskuteční 23. listopadu (17.30) s názvem Vyrovnání se s r. 1945, uctění památky padlých ve 2. sv. válce, tábor Hanke. Diskutovat budou primátor Tomáš Macura, historička Nina Pavelčíková a vysokoškolský pedagog Martin Jemelka.

ŽIVLY V ORCHARDU. Ostravská malířka a členka Unie výtvarných umělců ČR  Jelena Jedličková vystavuje v Orchard Gallery své kresby a grafiky. Protože tvoří živelně, nazvala svou výstavu Živly. Zájemci si mohou výstavu prohlédnout vždy v úterý až pátek v odpoledních hodinách až do 1. prosince. 

KREATIV OSTRAVA. Výstava se uskuteční na Černé louce 10. až 12. listopadu. Představí se na ní 170 firem a kreativců. Návštěvníky čekají výtvarné dílny a workshopy, pomůcky a materiál na tvoření, hand-made výrobky a ukázky nových výtvarných technik. Souběžně se koná výstava Život bez bariér. Návštěvníci se na výstavě dozvědí, jak aktivně trávit důchodový věk, jak usnadnit a zpříjemnit seniorům život nebo jak pomoci handicapovaným vést plnohodnotný život. Organizace budou nabízet možnosti trávení volného času, asistenční a sociální služby, kompenzační pomůcky nebo poradenství pro seniory a handicapované.

PREMIÉRA. Pro úvodní činoherní premiéru sezony si v Národním divadle moravskoslezském vybrali francouzský román Paní Bovaryová (16. 11., 18.30, Divadlo Antonína Dvořáka) patřící mezi základní kameny světové literatury. (r)

Umělec uspořádal ke svým sedmdesátinám divokou výstavu

Malíř oslavil životní jubileum 


Hukvaldský akademický malíř Antonín Kroča oslavil 21. října sedmdesátiny. K jubileu mu ostravská galerie Mlejn v říjnu uspořádala výstavu. Malíř přivezl do Ostravy expresivní divoké malby, které jsou pro jeho tvorbu v posledních letech typické.

Návštěvníci si tak mohli prohlédnout Kročovy krajiny, akty a portréty, ale také tvorbu Kročových blízkých a známých, jimž umělec dává tradičně na svých výstavách prostor.

„Mé obrazy jsou plné života. Do obrazů přenáším věci, které vidím a hlavně cítím. Potlačil jsem proto skladbu,“ řekl Antonín Kroča. „U portrétu se napojím na člověka, kterého maluji. Nezachycuji jeho podobu, ale to, jak jej vnímám a jak působí. Jdu do jeho podstaty. Říkám, že jdu až do jeho DNA,“ vysvětlil. Jeho obrazy proto vypadají divoce a diváka okouzluje a někdy až šokuje jejich obrovská barevnost. Podobným způsobem vznikají krajiny i proslulé Kročovy potoky, do nichž přenáší dojmy z přírody, která pulzuje a která umělce nabíjí energií.

Antonín Kroča často maluje prsty. „Zrychloval jsem malbu, reagoval na podněty. Dělám rychlé tahy, to štětcem nejde stíhat. Proto maluji rukama. Štětec ale pořád používám, dělám jím stavbu motivu,“ vysvětlil.   

Zázemí má ve svém ateliéru v bývalé škole v Hukvaldech-Rychalticích. Návštěvník v několika patrech uvidí na pět tisíc Kročových maleb. „Mám otevřeno pro veřejnost každý víkend. Přijďte se podívat, provedu vás ateliérem a třeba vám udělám portrét,“ zve Antonín Kroča na prohlídku ateliéru. (rs)

Novinky ze Staré Arény


Divadlo Stará Aréna v Ostravě připravilo pro novou sezonu pět premiér. Tou první byla v říjnu hororová komedie Hotel Infercontinental. Začátkem listopadu divadlo uvedlo hru Šampaňský socialista, v níž vzdává hold slavnému britskému režisérovi a ostravskému rodákovi Karlu Reiszovi. Další tři premiéry jsou propojené do trilogie Brak. Autorská představení budou inspirovaná žánry a jejich klišé.

První díl brakové trilogie divadlo uvede 18. listopadu a bude se jednat o detektivku. Později budou následovat horor a thriller. (rs)

Meat Design potřetí


V areálu Dolu Hlubina se uskuteční od 24. do 26. listopadu již třetí ročník přehlídky autorské tvorby českého, slovenského a polského produktového designu Meat Design Ostrava. Autoři představí nábytek, svítidla, bytové doplňky i výtvarné doplňky. Například v tvorbě nábytku chtějí mladí designéři ukázat, že existuje alternativa k velkým zahraničním nábytkářským řetězcům. Součástí přehlídky je doprovodný program, který nabízí přednášky, workshopy a projekce. (rs)

Na festivalu zazní lidová muzika i balkánské rytmy 


Festival Musica Pura, jehož třetí ročník se koná ve dnech 22. až 25. listopadu, je zaměřen na lidové písně a lidovou hudbu. V úvodním středečním koncertu se představí Vojenský umělecký soubor Ondráš a rezidenční těleso festivalu Ostrava Cimbalom Orchestra. Další den vystoupí slovenský dechový Balkanansambel s divokými balkánskými rytmy. Pátek 24. listopadu je věnován 150. výročí narození Petra Bezruče. Básnickou sbírkou Slezské písně posluchače provedou slovem a hudbou herec Alfred Strejček, kytarista Štěpán Rak, Ensemble Flair a mužský pěvecký sbor Pueri et viri.

Sobotní večer bude patřit jazzovému cimbalistovi Mario Predovi. Během jeho koncertu zahrají i jeho dva talentovaní synové a další jazzoví hudebníci z různých koutů Evropy.

Všechny koncerty kromě vystoupení Balkanan­samblu, který bude hrát v Koncertním studiu 1 Českého rozhlasu Ostrava, se konají v divadelním sále Domu kultury města Ostravy. (rs)

Dvacet let na cestách s hudbou


Kapela Šajtar slaví v letošním roce 20 let od svého založení. Narozeninový koncert nazvaný Dvacet let na cestách s hudbou se koná 16. listopadu od 20 hodin v K-Triu v Hrabůvce. Večerem provází Aleš Juchelka, jako host se představí ostravský písničkář Roman Petr. 

Cimbalista Martin Gelnar a Vladimír Herberk založili skupinu v roce 1977 jako unikátní spojení folkloru, folku, rocku s prvky world muzik. Šajtar od té doby absolvovala stovky vystoupení v ČR i zahraničí, zahrál i belgické královně, spolupracoval s Jaromírem Nohavicou, účastnil se významných společenských a sportovních akcí v rámci reprezentace České republiky a Ostravy např. na MS ve fotbale v Německu nebo MS světa v hokeji v Ostravě. (rs)


Strana 11

Česlav Pietoň doplnil reprodukce pohlednic zajímavými příběhy

Historie Slezské na pohledech


Knihu Slezská Ostrava v proměnách času pokřtil její autor Česlav Pietoň během stejnojmenné výstavy ve Slezskoostravské galerii. „Základem knihy jsou pohlednice z mé sbírky, které jsem doprovodil větším popisem a příběhem. V této formě vycházely od roku 2010 ve Slezskoostravských novinách,“ řekl milovník historie a sběratel Česlav Pietoň. Připomenul, že jeho kniha je teprve druhou publikací, která se zabývá historií Slezské Ostravy. Zájemci si ji mohou zakoupit v galerii v prostorách slezskoostravské radnice za 250 korun.

Pohlednice začal sbírat v 60. letech a vytvořil sbírku, čítající přes tři tisíce kusů. „Za modrého Mauritia sbírky považuji osmidílnou panoramatickou pohlednici Ostravy vydanou nakladatelem Kozelským z Přívozu v roce 1905. Mám jediný známý exemplář,“ usmál se autor knihy. Kromě pohlednic sbírá publikace o Ostravě a historické dokumenty. (rs)  

Nová výstava v PLATO se dotkne ekologie i erotiky


Galerie současného umění PLATO zahájí 15. listopadu mezinárodní výstavu nazvanou Heroic vs. Holistic. Čtyři umělci (Polsko, Korea, Německo) představí svou tvorbu formou „erotic eco-dramatu“.

Skupinová výstava nabídne několik témat – od přírody a její ochrany přes mytologii až po gender. To vše skrz dva druhy přístupu ke světu – heroický, který přivírá oči před tím, co se s přírodou děje, a holistický, který nám umožňuje pocítit nad tímto děním smutek.

Výstava kurátorek Daniely a Lindy Dostálkových potrvá do 28. ledna 2018. (r)

Ostravský herec Jiří Sedláček provede posluchače koncertem

Filharmonie hraje skladby baroka


Evergreeny klasiky doplněné komentáři známých hereckých osobností, to je stručná charakteristika nového cyklu koncertů 64. sezony Janáčkovy filharmonie nazvaného Láska na první poslech.

První z nich je věnován nejznámějším autorům barokní éry a jejich slavným skladbám. Na programu je tento „výchovný“ koncert pro dospělé 13. listopadu v sále Domu kultury města Ostravy. V programu Baroko a co dál? filharmonie zahraje Podzim z Vivaldiho Čtvera ročních období, virtuozní sonátu Ďáblův trylek Vivaldiho současníka Giuseppe Tartiniho, Aleluja z Händelova Mesiáše jako jednu z nejznámějších melodií vůbec, stejně jako Bachovu Air ze Suity pro smyčce č. 3 nebo Toccatu a fugu d moll pro sólové varhany. Tyto skladby poslouží jako příklady několika základních skladatelských principů a také jako srovnání s tím, jak si ve stejných situacích poradili skladatelé naší době bližší – např. Bedřich Smetana, Petr Iljič Čajkovskij či Arvo Pärt.
Večerem posluchače provede herec Jiří Sedláček a možná nebude sám.

Koncert, který začíná v 19 hodin, bude řídit Stanislav Vavřínek. Vstupenky stojí 160 Kč. (rs)


Strana 12

Ředitelka Renáta Huserová přivedla malou ostravskou scénu až na divadelní vrchol  

U nás v Aréně se i přes slzy zasmějete


O lidech s lidmi

Renáta Huserová je ředitelkou Komorní scény Aréna od roku 1994. Přetvořila poloamatérské divadlo v nejlepší divadelní soubor republiky, který získal ocenění jako žádné jiné české divadlo. Po 23 letech soubor opouští.

● Hodně lidi váš odchod do důchodu překvapil. Není to přece jen trochu předčasné? 

Už pár let přesluhuji a odejít do důchodu považuji za normální běh událostí.

 Bylo těžké rozhodnout se odejít z divadla, které se dostalo na vrchol? Nechtěla jste si to přece jen ještě nějakou dobu užívat?

Možná právě proto rozhodování těžké nebylo. Svou práci jsem odváděla na maximum a opravdu budu ráda, když divadlo převezme někdo, kdo mantinely ještě rozšíří.  Chce to někoho, kdo se umí popasovat s novými technologiemi a novými možnostmi a kdo má k těmto věcem vztah. Osobně cítím, že již nemám kapacitu tyto nové věci vstřebávat. Administrativy neustále přibývá, přitom v našem úzkém kolektivu je nesmírně těžké se potýkat s nárůstem různých registrů… Už na to nemám energii. Proto si myslím, že divadlu dá injekci někdo mladší a popotáhne jej dál.

 Nemáte obavu, že divadlo se posune jinam, než si vy představujete?

Když jsme se v roce 2005 stěhovali ze Staré Arény do Knihovny města Ostravy, ptali se mě kolegové, zda nemám strach. Říkala jsem jim: „Komu se podaří začínat dvakrát? Berme to jako nový začátek.“ Dokud tady bude stálý tým divadelníků, umělecký šéf a dramaturg, pak není důvod se obávat, že by divadlo mohlo směřovat někam jinam. A také je dobré si uvědomit, jaká je úloha ředitele takové instituce. Má se starat o to, aby měl v pořádku úřední dokumenty, vyřizovat dotace a vytvářet prostor pro divadelníky, aby mohli pracovat.

 Podívejme se zpátky do minulosti. Jak jste se dostala k divadlu?

Divadlo mám ráda odjakživa. Na základní škole jsem měla kamarádku, jejíž rodiče zpívali v operetním sboru. Trávily jsme většinu volného času na pro děti nevhodných operetních inscenacích, chodily jsme do divadla zadním vchodem, všude voněly šminky. Studia na vysoké škole se také týkala kultury a divadla. Poté jsem pracovala v Domě kultury VŽKG jako produkční a s kolegyní Beránkovou jsme objížděly divadla v celé republice a viděly jsme opravdu to nejlepší, co v té době vznikalo. Když se začal v roce 1992 rekonstruovat kulturní dům, hledala jsem si novou práci a nastoupila jako produkční do Divadla hudby. V roce 1993 tehdejší ředitel Jaroslav Pochmon odcházel do Prahy a nabídl mi, abych Divadlo hudby vedla. Přikývla jsem, jenže v té době se hovořilo o tom, že má být zrušeno. Podařilo se nám organizaci zachovat tím, že jsme Divadlo hudby transformovali a postupně vytvořili malé činoherní divadlo. Začínali jsme se čtyřmi mladými herci a pomáhali si tím, že jsme ke spolupráci přizvali i herce z amatérských souborů. Dokonce museli hrát i režiséři, třeba Pavel Cisovský. Po přestěhování do nových prostor v roce 2005 nastoupil Ivan Krejčí, který divadlo zcela zprofesionalizoval.

 Když přišla v roce 2007 Thálie pro Michala Čapku, napadlo vás, že byste se mohli stát Divadlem roku?

Je pravda, že jsme si tajně říkali, že když to jde pořád nahoru, mohlo by se nám jednou podařit si sáhnout na Divadlo roku. Moc jsme v to ale nedoufali. Pak jsme se opravdu stali Divadlem roku, poté podruhé, ale v hattrick jsme ani v koutku duše nedoufali. A stalo se. 

● Dá se divadlo posunout ještě někam výš? Vždyť jste na vrcholu.

Dá. Když máte sny, které se plní, otevřou se nové dveře a můžete jít dál. Možná, že je teď ten pravý čas, že se s osobou nového ředitele otevřou nové cesty. Věřím tomu.

 Mluví někdy ředitel do výběru divadelních her?

Stává se to. Řeknu konkrétní příklad. Tomáš Vůjtek se bránil tomu, aby Aréna měla na repertoáru několik jeho her. Hru S naději, i bez ní chtěl uvést v jiném divadle. Velice jsem stála o to, aby byla uvedena u nás. Nakonec se mi to povedlo a hraje se u nás celá jeho trilogie. Z toho vyplývá, že ředitel by měl být trochu i vizionář, který pozná, co je pro organizaci dobré.

 Většina udílených cen je spojena s vážnými hrami. Kritikové málokdy ocení komedie. Nevede to divadlo k tomu, aby kvůli zisku ocenění uvádělo jen dramata?

Na repertoáru nemůžeme mít jen vážné věci, ale i něco, co přijme běžný divák, za kterého se také považuji. Ráda se pobavím na dobré komedii. Záměrně říkám na dobré komedii, protože to není bulvár. Mám ráda inteligentní texty, komedie, u kterých se musí trochu přemýšlet. Ráda vzpomínám na Brenpartiju a těším se, až v březnu Aréna uvede hru Chacharije, která na ni navazuje. Musím ale říct, že i ve vážných hrách v podání našich umělců se přes slzy zasmějete. René Stejskal

Havlovo Vyrozumění líčí intriky a boj o moc ve stylu komedie dell´arte


Komorní scéna Aréna, nositelka tří titulů Divadlo roku, uvedla jako první premiéru v nové sezoně hru Václava Havla Vyrozumění v režii Vojtěcha Štěpánka, který od ledna nastupuje jako nový šéf činohry Národního divadla moravskoslezského.

„Jedná se o raného Havla. Hra vznikala na přelomu 50. a 60. let minulého století, tedy v době, kdy ještě nebyl disidentem. Je reflexí stavu společnosti tehdejší doby,“ řekl režisér Štěpánek

„Vyrozumění popisuje mechanismy, kterými lidé usilují o moc,“ doplnil umělecký šéf divadla Ivan Krejčí. „Jedná se o modelové situace, které lze aplikovat na politiku, zaměstnání, prakticky na každý kolektiv. A stále jsou to platné postupy,“ připomenul Vojtěch Štěpánek.

Diváky baví groteskní situace při zavádění úředního jazyka ptydepe, za vším se ale skrývají intriky a snaha získat post nadřízeného. V hlavních rolích excelují Josef Kaluža a Šimon Krupa. V roli učitele ptydepe doslova září Vladislav Georgiev, rozdílné typy sekretářek si užily Zuzana Truplová a Pavla Dostálová, Alena Sasínová-Polarczyk představuje bodrou předsedkyni. (rs)


Strana 12

Ne všichni biskupové si vytvořili k Ostravě vztah a jen nemnoho z nich mělo na rozvoj města významný vliv

Biskup Bruno ze Schauenburku a ti další


Z archivu města

Moravské biskupství v Olomouci bylo zřízeno v roce 1063 českým přemyslovským knížetem Vratislavem II. (1061–1092) oddělením od pražského biskupství. Písemné prameny poprvé zaznamenávají Ostravu v majetku olomouckého biskupství teprve k roku 1267 v závěti 14. olomouckého biskupa Bruna ze Schauenburku (1245–1281). Předpokládá se však, že okolí pozdější Moravské Ostravy se do majetku biskupství dostalo již v době episkopátu některého z Brunových předchůdců, nejspíše biskupa Roberta (1201–1240).

Ne všichni biskupové si k Ostravě vytvořili nějaký vztah a jen nemnoho z nich mělo na rozvoj města mimořádný vliv. Jedním z nich byl bezesporu biskup Bruno, původem kanovník z dolnosaského Magdeburgu, organizačně velmi schopný, který rozšiřováním majetku biskupství a rozsáhlou kolonizační činností položil základ pozdějšího ostravsko-hukvaldského panství. Roli tržních a správních středisek začala plnit nově založená města Ostrava a Brušperk, spolu s trhovou vsí Místkem. K obraně biskupských statků nechal vybudovat hrady Osoblahu, Fulštejn, Mírov u Mohelnice, Modřice u Brna, Blansko a Brušperk.

Jan VIII. Očko

V pořadí 21. olomoucký biskup Jan VIII. Očko z Vlašimi (1351–1364) u římského císaře a českého krále Karla IV., jehož byl přítelem a rádcem, vymohl vydání privilegia na výroční trh v listině sepsané v Opavě dne 17. května 1362. Nezvyklá délka trvání výročního trhu, překračující dva týdny, naznačovala význam, který měla Moravská Ostrava na tehdy nejdůležitější spojnici mezi Krakovem a moravským vnitrozemím a zájem olomouckých biskupů na zdárném rozvoji obchodu a řemesel ve městě. Jan Očko také usiloval o to, aby město, ležící v nejzazším severovýchodním výběžku biskupských držav, bylo dobře opevněno. Kamenné hradby byly vystavěny v letech 1362–1375 nákladem asi 740 hřiven grošů. Město si smělo ponechat na budování kamenných hradeb a opevnění 20 hřiven grošů z celkové sumy 40 hřiven grošů roční berně odváděné do biskupské pokladny a k tomu přidat 20 hřiven ze svého vlastního majetku.

Stanislav I. Thurzo

Mimořádný zájem o prosperitu Ostravy měl 35. olomoucký biskup Stanislav I. Thurzo (1497–1540), což v jedné ze svých četných listin týkajících se Ostravy také vysvětlil: „to město na koncích jest vysazeno biskupství našeho Olomúckého, kdež se zbíhají mnohé meze a hranice knížat okolních, z kteréžto příčiny pro nebezpečenství nepřátelské většího potřebuje opatření a opravy na zdech, věžích, parkáních, branách, příkopách a jiných věcech k obraně potřebných“. Biskup se osobně angažoval i při řešení častých pohraničních sporů, pevně hájil zájmy města a měl je pod svou kontrolou. Pro lepší střežení mělo mít město ponocného, mělo opravovat cesty a zpevňovat břehy. Kvůli větší jistotě biskup Ostravským potvrdil držení všech gruntů se všemi hranicemi a mezemi.

Arcibiskup Rudolf Jan

Obdivuhodné podnikatelské aktivity projevoval kardinál Rudolf Jan, olomoucký arcibiskup v letech 1819–1831. Pro stavbu železniční tratě z Vídně do Krakova a dále do Haliče nechal v roce 1828 založit pobočný závod frýdlantských hutí v malé vsi Vítkovice. Byla zde zřízena první moderní pudlovací huť a válcovna železa v rakouské monarchii. Již 16. září 1830 vysoká pec nazvaná Rudolfova huť zahájila svoji činnost. Náklady na její výstavbu ve výši 220 tisíc zlatých uhradil arcibiskup z vlastních prostředků. Protože huť, válcovna a pudlovna pracovaly na zcela nových technologických principech, nechal zdejší pracovníky zaškolit odborníky z Anglie. Po smrti arcibiskupa Rudolfa (1831) připadla huť olomouckému arcibiskupství a v roce 1843 byla prodána bankéři Salomonu Rothschildovi, který z nich vybudoval jeden z největších závodů na výrobu železa ve střední Evropě.

Ostravsko-opavská diecéze

Významnou událostí pro Ostravu i celý region bylo ustavení diecéze ostravsko-opavské se sídlem v Ostravě, kterou papež Jan Pavel II. zřídil bulou k 1. září 1996. Biskupem jmenoval dosavadního světícího biskupa pražského Mons. Františka Václava Lobkowicze. V roce 2000 byla slavnostně otevřena budova nového biskupství na Kostelním náměstí v Moravské Ostravě. Antonín Barcuch


Strana 14

První výsledky Moravskoslezského inovačního centra potvrzují správnost rozhodnutí o jeho zřízení

Příslib pro budoucí prosperitu regionu


Podpora podnikání

V prostorách vítkovického Divadla Mír se 13. října konalo slavnostní otevření Moravskoslezského inovačního centra (MSIC). Jeho zástupci při této příležitosti představili výsledky své tříměsíční existence. Setkání se účastnilo 250 hostů z řad firemního i veřejného sektoru. Mezi hlavní řečníky patřil primátor Ostravy Tomáš Macura.

Inovační centrum, které otevřelo v létě město Ostrava ve spolupráci s Moravskoslezským krajem, pomáhá začínajícím podnikatelům, ale také již fungujícím firmám. Do regionu by mělo přivést více rostoucích a exportujících firem, investic do inovací, průmyslového výzkumu a vývoje. Zajistit by mělo také intenzivnější propojení podnikatelského prostředí s akademickou sférou.

„Inovační centrum navazuje na činnost dřívějšího vědecko-technologického parku (VTP), který město s několika partnery založilo před 20 lety, v roce 1997. Jakkoliv původní park za dobu své existence podpořil vznik a expanzi řady společností, cítili jsme, že potřebuje novou dynamiku a impuls,“ uvedl primátor Tomáš Macura s tím, že transformace VTP a založení MSIC v úzké spolupráci s krajem byla jednou ze strategických priorit města. „Jsem rád, že se nová společnost může již za první tři měsíce existence pochlubit konkrétními výsledky a dokazuje tak správnost našeho rozhodnutí,“ dodal.

Ke stěžejním aktivitám MSIC patří péče o rozvoj inovačního ekosystému kraje, podpora růstu firem i začínajících podnikatelů prostřednictvím specializovaných poradenských služeb, rozvoj sdílených laboratoří a další inovační infrastruktury. Příkladem je připravované centrum kolaborativní robotiky, které nabídne testovací zařízení a související služby firmám zabývajícím se zavedením kolaborativních robotů do výroby, vývojem jejich specifických funkcí a interakcí s člověkem. K dalším významným krokům MSIC patří otevření nového sdíleného vývojového centra Idea HUB v areálu vědecko-technologického parku v Porubě. Jedná se o pracoviště poskytující komplexní asistenci při vývoji a výrobě prototypů v oblasti mechaniky, elektroniky a mechatroniky.

Základní kapitál inovačního centra se navýšil celkově o 9,6 milionu korun. Na tomto navýšení participuje město částkou 3,7 milionu korun. Kraj i město budou mít ve společnosti stejný 45% podíl, zbylých 10 % připadá na Vysokou školu báňskou – Technickou univerzitu Ostrava, Slezskou univerzitu a Ostravskou univerzitu. (hob, ph)

Společně proti dlouhodobé nezaměstnanosti


Memorandum o spolupráci podepsali 11. října v průběhu 5. setkání zástupců teritoriálních paktů zaměstnanosti představitelé města Ostravy, Moravskoslezského kraje a Úřadu práce ČR. Spolupráce a vzájemná podpora se bude týkat především oblastí, které mohou přispět k odstraňování dlouhodobé nezaměstnanosti a ke sladění poptávky a nabídky na trhu práce. Jedná se o zpřesnění odhadu budoucích potřeb trhu práce, o nový přístup ke kariérovému poradenství, o systematizaci přístupu a inovace ve všech formách vzdělávání. S ohledem na dlouhodobě nezaměstnané budou signatáři mimo jiné podporovat rozvoj tzv. tranzitních sociálních podniků, jejichž cílem je připravit uchazeče za rok, rok a půl i za cenu poměrně vysokých dotací ke vstupu na normální trh práce, a budovat síť k odstraňování předluženosti a dalších překážek vstupu na trh práce.

„Přestože nezaměstnanost v Ostravě a celém regionu klesá k historickým minimům a řada firem se potýká s nedostatkem kvalitních pracovníků, dlouhodobé nezaměstnanosti se tento trend zatím prakticky netýká. Podpisem memoranda chceme vytvořit rámec pro pilotní ověřování nových metod a nástrojů zaměřených právě na návrat dlouhodobě nezaměstnaných do pracovního života,“ vysvětlil účel memoranda primátor Tomáš Macura.

Strany memoranda se shodly, že budou podporovat Moravskoslezský pakt zaměstnanosti v roli garanta spolupráce partnerů trhu práce i odborného dialogu mezi resorty a mezi regionální a centrální úrovní. Pakt zaměstnanosti bude s podporou signatářů memoranda rozvíjet a naplňovat společně stanovené priority. (bk)

Den pro pěstouny


Den pěstounství se uskuteční v Dolní oblasti Vítkovice 18. listopadu od 10 do 18 hodin. Pěstounské rodiny si mohou na magistrátu na oddělení sociálně právní ochrany dětí vyzvednout vouchery, které jim umožní bezplatný vstup na atrakce. Jedná se o malé poděkování pěstounům.

Během dne bude probíhat doprovodný program s vystoupením dětí z pěstounských rodin a ukázky parkouru. V 17 hodin začne promítání filmu Nickyho rodina. (rs)

Fashion Weekend mezinárodně


Na letošním Ostrava Fashion Weekendu se v sobotu 11. listopadu v multifunkční aule Gong představí celkem sedmnáct módních návrhářů. České módní tvůrce doplní jejich kolegové z Polska a Slovenska. Přehlídka v ucelených blocích začíná v 14 hodin, poslední gala přehlídka se koná ve 20 hodin. Módní kritička Františka Čížková bude od 14 do 17 hodin zájemcům poskytovat praktické rady pro oblékání.

V pátek 10. listopadu a v neděli 12. listopadu se mohou zájemci zastavit v Domě umění, kde bude zřízen pop-up store – nový styl prezentace a prodeje oděvů. (rs)

Město pokračuje v dlouhodobé strategii zvelebovat a zatraktivňovat expozice zoo

Kondoři královští budou mít novou voliéru


Zoo ostrava

Město Ostrava zveřejnilo výzvu na realizaci stavby Voliéra kondora královského v  zoologické zahradě. Jedná se o vybudování voliéry pro ptactvo, realizaci přístavby a stavebních úprav stávajícího pavilonu drobných šelem s cílem vytvořit nové ubikace pro ptáky a hlodavce. Součástí zakázky je výstavba odpočinkového přístřešku pro návštěvníky zoo, úprava komunikací pro pěší za účelem propojení expozice malých šelem s pavilonem indických zvířat a realizace vyhlídkové terasy s výhledem na pavilon a výběh medvědů. Náklady na akci by měly činit bezmála 16,6 milionu korun. Práce by měly být zahájeny na začátku příštího roku a ukončeny v říjnu 2018. „Jedná se o součást dlouhodobé strategie města zvelebovat a zatraktivňovat expozice zoo,“ uvedl primátor Tomáš Macura. „Výstavba nové voliéry a další plánované úpravy představují konkrétní krok ve prospěch jak zvířat, tak – a to především – návštěvníků,“ zdůraznil.

Kondoři královští se v zoologických zahradách chovají poměrně vzácně, v Evropské plemenné knize je jich vedena necelá stovka. Rozmnožovat se je daří jen ojediněle. Ostravská zoologická zahrada chová tyto nejpestřeji zbarvené kondory od roku 1970. Po téměř 50 letech se letos na jaře konečně dočkala i mláděte. (bk)


Strana 15

Sportovní fandové si užijí korejskou zimní olympiádu u Ostravar Arény 

Město zažije olympijskou atmosféru


Ostrava opět po dvou letech přivítá Olympijský park. Po úspěchu loňského letního Rio parku se mohou fanoušci těšit na zimní obdobu u příležitosti olympijských her v Pchjongčchangu 2018. Tentokrát se hlavním centrem parku stane Ostravar Aréna.

Během sedmnácti dnů budou moci fanoušci navštívit mnoho sportovišť a vyzkoušet si ať už tradiční či méně tradiční sporty, přičemž ­sestavení sportovního programu v parku je při­pravováno ve spolupráci s jednotlivými sportovními svazy zimních olympijských i neolympijských sportů a regionální kluby. Co vše si budou moci děti a dospělí v ostravském Olympijském parku vyzkoušet? Fanoušky ledního hokeje potěší otevřené tréninky extraligového týmu HC Vítkovice Ridera. Pro milovníky běžeckého lyžování a biatlonu budou připraveny zasněžené tratě. Na biatlonové střelnici si zastříli z malorážek.

Nadšenci bruslení se mohou zapojit do kurzů krasobruslení nebo vyrazit na exhibici short tracku. Pořadatelé chystají curlingovou dráhu, kde si veřejnost vyzkouší, jak náročné je „zamést“ kámen na správné místo.

Ve snowparku si na snowboardech všech typů a velikostí zadovádí celá rodina. Milovníci adrenalinu ocení pumptrackovou dráhu, na zasněžené části využijí jak snowboard či lyže, na nezasněžené můžou jezdit na skateboardech i longboardech. Pro zájemce o skoky na lyžích bude připraven malý skokanský můstek.

K vyzkoušení bude i řada netradičních sportů jako kiting, ledolezectví, sáně, skialpinismus či sněžnice. V Olympijském parku nebude chybět fanshop s oficiální olympijskou kolekcí, ve které budou Českou republiku reprezentovat naši sportovci přímo na hrách v korejském Pchjongčchangu.

Novinkou je zapojení čtyř lyžařských středisek Moravskoslezského kraje – Kopřivné a Karlova pod Pradědem v Jeseníkách, Bílé a Mostů u Jablunkova v Beskydech. Sportovní program pro návštěvníky se tak rozšíří i do dalších oblastí kraje. (r)

Mladí basketbalisté bojovali na turnajích euroligy


Basketbalový klub NH Ostrava uspořádal ve dnech 21. až 24. září historicky první turnaj mládežnické basketbalové euroligy EYBL na Moravě. Zúčastnilo se ho devět týmů ze Slovenska, Maďarska, Slovinska, Srbska, Rumunska a domácí Nové huti. Ta ze čtyř zápasů dva vyhrála. Díky dobrému výkonu byl do All-stars týmu zařazen hráč BK NH Tigers Ostrava Michal Dadák a jako nejlepší hráč domácích byl oceněn Marek Volný. 

Euroligových turnajů se účastnily i další týmy NH v různých věkových kategoriích. Hoši U14 hráli v Šoproni s bilancí 1:3, U16 v Debrecenu (bilance 2:2). Týmy U15 a U16 mají šanci postoupit do finále divize, o čemž se rozhodne v následných turnajích.

„Naší vizí je, aby se za předpokladu dostatku finančních prostředků, Euroliga stala součástí našeho klubu a my ji hráli v každé žákovské a dorostenecké kategorii. Je to dobrá propagace nejen města Ostravy, ale Moravskoslezského kraje a České republiky. Turnaj hodnotíme kladně a už se těšíme na další boje,“ sdělil předseda výkonného výboru a bývalý basketbalový reprezentant ČR Marek Stuchlý. (rs)

Ostrava bude fandit atletickým kontinentům celý rok


Kterého nejslavnějšího atleta z Afriky znáte? Jaká barva je tradiční pro americký kontinent? Obdivujete některého evropského malíře? Jaké je typické asijské jídlo? Že jsou tyto otázky roztříštěné a nesměřují k jednomu tématu? Omyl – všechny mají společného jmenovatele: Kontinentální pohár v atletice 2018.

Největší atletická akce, kterou může Česká republika uspořádat, se v Ostravě uskuteční 8. a 9. září příštího roku.  Základní a střední školy z regionu však budou žít atletikou velkou část aktuálního školního roku díky projektu Ostrava fandí kontinentům, v němž si kromě zlepšování svých sportovních dovedností rozšíří i vědomosti o jednotlivých kontinentech.

„Největší přínos vidím v zapojení žáků, protože obecně se málo sportuje a díky tomu můžeme přilákat více dětí ke sportu. Na druhé straně ne všichni jsou sportovně nadaní, ale jsou obdařeni uměleckým talentem, a proto jsem rád, že se zapojí i nesportovci,” řekl náměstek primátora Ostravy pro školství a sport Vladimír Cigánek.  Projekt totiž počítá i s výtvarnou soutěží. Nejoriginálnější výtvory budou za rok k vidění na Městském stadionu. „Vytvořením barevných transparentů bude stadion pěkně oživen,” je přesvědčen náměstek Cigánek.

V uplynulých týdnech se školy přihlásily do projektu a v listopadu budou rozlosovány dle kontinentů. „Nápad na rozdělení podle kontinentů se mi líbí. Žáci budou mít možnost dozvědět se více o tom svém kontinentu, poznat pro ně nové atlety a na stadionu v den konání akce vytvořit opravdový souboj kontinentů,” dodal Vladimír Cigánek.

Kontinentální pohár je unikátní týmovou soutěží, která se koná jednou za čtyři roky. Proti sobě se postaví výběry kontinentů Evropy, Ameriky, Afriky a Asie-Oceánie, na startu se objeví víc než 300 atletů. Mezinárodní atletická federace IAAF rozdělí na prize money přes tři miliony dolarů.

Město Ostrava se aktivně podílí na organizaci. Pro Ostravu je důležitý úspěšný průběh sportovní akce, ale také pozitivní prezentace Ostravy. „Snažíme se připravit takovou prezentaci města, aby se návštěvníci, nejen sportovních událostí, chtěli do Ostravy vrátit a objevovat zde ještě to, co nestihli,” dodal Vladimír Cigánek. Dosavadní prezentace v atletickém světě je úspěšná – již se prodalo 6500 vstupenek. V síti Ticketportal jsou nadále k dostání za 150 až 500 korun. (r) 

Kam za sportem

HOKEJ. Extraliga: Vítkovice Ridera – Jhlava (15. 11., 17.30), Hradec Králové (21. 11., 17.30), Liberec (26. 11., 16) – Ostravar Aréna. Studentské derby: OU – VŠB (7. 11., 18) – RT Torax Aréna.

FOTBAL. 1. liga: Baník Ostrava v. Karviná (25. 11.), FNL: MFK Vítkovice – Opava (24. 11., 18) – Městský stadion.

STOLNÍ TENIS. Extraliga muži: TJ Ostrava – Borová Liberec (10. 11., 18), Havířov (24. 11., 18) – herna Varenská, TTC Ostrava – Hr. Králové (1. 12., 18) – herna Černá louka. Liga mistrů: TTC Ostrava v. Ochsenhausen (22. 11., 18), Wels (29. 11., 18) – herna Černá louka.

BASKETBAL. NBL muži: NH Ostrava – Svitavy (18. 11., 17.30), Děčín (6. 12., 17.30), ŽBL: SBŠ Ostrava – Slavia Praha (26. 11., 16) – hala Tatran.

FLORBAL. Superliga muži: FBC Ostrava – Střešovice (17. 11., 16.45), Tempish Vítkovice (25. 11.), Chodov (9. 12.) – ČPP Aréna. 1. SC Tempish Vítkovice – Sparta Praha (19. 11., 17.30), Otrokovice (2. 12.) – hala Dubina. Extraliga ženy: FBC Ostrava – Liberec (17. 11, 20) – ČPP Aréna. 1. CS Tempish Vítkovice – Panthers Praha (11. 11., 16) – hala SH SOŠ Dopravní, Bohemians (17. 11., 18) – Dubina, FBC Ostrava (19. 11., 14.30) – hala Dubina.

VOLEJBAL. Extraliga muži: VK Ostrava – Kladno (11. 11., 17), Příbram (25. 11., 17), Praha (9. 12., 17) – sport hala Přívoz. Extraliga ženy: TJ Ostrava – Královo Pole (11. 11., 17), Olymp Praha (18. 11., 17), Liberec (2. 12., 18), Přerov (9. 12., 17) – hala Varenská.  (r)


Strana 16

Technika, průmysl a věda k Ostravě patří. Takové bylo hlavní motto Dne otevřených dveří v Nové radnici

Atraktivní sobota pro lidi


Radnice pro veřejnost

Na pomyslném přehlídkovém molu se ocitly nejvýznamnější a nejhezčí interiéry Nové radnice při Dni otevřených dveří, který se již tradičně konal 28. října, v den výročí jejího slavnostního otevření v roce 1930 a současně u příležitosti státního svátku – Dne vzniku samostatného československého státu. Sál zastupitelstva, síň rady města, jednací místnosti a především pracovnu primátora, kde je osobně přivítal první muž ostravské radnice Tomáš Macura, si v doprovodu průvodců prohlédlo 485 osob. Zhruba 470 šťastlivcům se povedlo vyjet zdarma na radniční vyhlídkovou věž, odkud mohli z výšky 73 metrů pozorovat sobotně odpočívající město. Na Prokešově náměstí před radnicí probíhal doprovodný program věnovaný 750 letům od první písemné zmínky o Ostravě. Jeho ústřední heslo – Technika, průmysl a věda k Ostravě patří – zdůrazňovalo neoddělitelnost těchto oblastí lidské činnosti od historie města. Asi stovka návštěvníků se odhodlala zanechat v pamětní truhle umístěné v předsálí radniční obřadní síně vzkaz lidem, kteří budou za 50 let slavit 800. výročí Ostravy. Tři desítky jednotlivců i rodin našlo odvahu nahrát svůj vzkaz na připravenou kameru. (bk)

Dějiny města Ostravy v historických datech


Město Ostrava a Archiv města Ostravy vydávají letos již druhou knihu mapující dějiny Ostravy. Po knize věnované středověké Ostravě vyšla publikace Ostrava v datech. Kniha ve více než 2100 záznamech přináší to nejdůležitější z politických, společenských, kulturních a sportovních okamžiků v dějinách města.

„Využili jsme neuvěřitelného množství zajímavého materiálu, který se nahromadil v uplynulých šesti letech, kdy archiv města týden co týden zpracovával pro nás i média přehled nejzajímavějších událostí v dějinách města,“ řekl primátor Ostravy Tomáš Macura.

„Základ knihy tvoří záznamy publikované již po dobu šesti let jako historické kalendárium na internetových stránkách města. Řadu informací jsme však doplnili,“ uvedla spoluautorka publikace a ředitelka Archivu města Ostravy Blažena Przybylová na tiskové konferenci 24. listopadu. „Nová publikace je nejenom praktická příručka, ale poslouží v budoucnosti jako podklad k dalšímu studiu ostravských dějin od nejstarších dob až do roku 2016,“ dodala Blažena Przybylová.

Záznamy jsou rozděleny do jednotlivých kapitol po stoletích, s výjimkou té úvodní, která začíná „datem“ před 350 miliony let a končí 9. stoletím. Orientaci v textu umožňují tři druhy rejstříků. V místním (zeměpisném) rejstříku jsou podchyceny všechny zeměpisné lokality, jmenný (osobní) rejstřík přináší osobní jména doplněná velmi stručnou charakteristikou dané osoby. Třetí věcný rejstřík je zpracován jako výběrový.

Kniha Ostrava v datech je k dostání na pobočkách Ostravského informačního servisu za cenu 560 korun. (rs)

Na Českobratrskou se vrátil plný provoz


Prvního listopadu se na Českobratrskou ulici vrátil plný provoz. Důležitá dopravní tepna byla uzavřena v úseku mezi ulicemi Nádražní a Sokolská třída od poloviny května. Náklady na modernizaci hrazené z rozpočtu města překročily 33 milionů korun. (bk)

Pozvánky ois

Návštěva dvou věží

Dvě věže a nejzajímavější místa v centru navštíví účastníci komentované prohlídky, která začne 11. listopadu v 10 h ve vyhlídkové věži Nové radnice. Druhou navštívenou dominantou bude věž Ostravského muzea. Vstupné je 80 Kč, senioři, studenti a děti platí 50 Kč. Rezervace na e-mailu: pruvodce@ostravainfo.cz nebo tel.: 602 712 920.

Mikuláš na radnici

Kdo se vydá na vyhlídkový ochoz Nové radnice 5. prosince, potká se s Mikulášem, andělem a čertem. Mikulášská akce se koná od 9 do 19 hodin. Vstupné na věž je 60 Kč, zlevněné 40 Kč. (r)