Listopad 2013

Listopadové vydání měsíčníku Ostravské radnice

 

titulka

 

 

 

 

 

 

Ostravskou radnici si můžete stáhnout ve formátu pdf.


 

Strana 1

Uvnitř listu

2 Více policistů v ulicích
3 O investicích s Jiřím Hrabinou
4 Alkohol jen s koncesí
5 Ostravský měřicí vůz vyráží
7 Zdravotníci sázeli stromky
11 Zazáří Všechny barvy duhy
14 Před MS ve florbalu žen
16 Venuše na skok doma

Důstojný vstup a další novinky jsou výsledkem revitalizace největšího ostravského parku

Sady nám omládly a zkrásněly

Dvě etapy Revitalizace Komen­ského sadů probíhající v loňském a letošním roce jsou u konce. Po zvládnutí první fáze stavebních prací ve střední a zadní části areálu byla letos v dubnu zahájena druhá etapa, během které stavbaři modernizovali společensky atraktivní a frekventovanou vstupní část sadů od mostu Pionýrů, za Novou radnicí až po bustu Jana Amose Komenského.
V rámci I. etapy byly provedeny terénní úpravy, zbourán původní plot podél Sadové ulice, demolovány betonové zdi včetně amfiteátru poblíž dětského hřiště. Odstranění nesoudržných povrchů stezek umožnilo položení povrchů ze zpevněného kameniva nebo asfaltu. Pěší komunikace prozářilo nové osvětlení, přibyly bezpečnostní prvky ap.
Ve druhé etapě realizace projektu dostaly nový, modernější vzhled už zmíněné plochy za radnicí, rekultivovány byly travnaté plochy o rozloze 750 m2, vysazeny stromy, keře, záhony pro výsadbu letniček. Modernizace městského mobiliáře přinesla instalaci 121 nových a 76 kusů repasovaných laviček, větší čistotě pomůže 50 nových odpadkových košů a 14 nádob na psí exkrementy. Stavební práce v Komenského sadech jsou v současné době dokončeny, pohyb návštěvníků areálem parku není nijak omezen. Probíhá řízení, jehož výsledek v podobě kolaudačního souhlasu je očekáván ve druhém listopadovém týdnu.
Druhou etapu Revitalizace Komenského sadů pro investora město Ostravu realizovala za 31,9 mil. Kč včetně DPH společnost Strabag, přičemž 92,5 % z celkových uznatelných nákladů představuje dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko. Generál­ním projektantem byl ateliér ATOS 6 v čele s architektem Radimem Václavíkem.
Komenského sady, patřící mezi největší sady u nás, vznikly na menší rozloze jako městské sady v roce 1894. Do současné více než 30hektarové rozlohy byly rozšířeny ve 30. letech minulého století. Oázu zeleně v srdci velkoměsta vytváří na tři tisíce stromů. Dokončená revitalizace je součástí promyšleného urbanisticko-architektonického konceptu navazujícího na původní koncepci parku, rozvíjí ji v moderním duchu. Výsledkem je zlepšení stavu veřejné zeleně a životní prostředí v centru Ostravy, funkčních vlastností sadů. (vi)

Foto: Pomník s bustou Jana Amose Komenského a okolí za Novou radnicí jsou po rekonstrukci a modernizaci ozdobou největšího ostravského sadu, který nese od roku 1919 jméno učitele národů.

Na zimní sezonu připraveni

Technika v pohotovosti, sůl na skladech na celou zimu. Pracovníci Ostravských komunikací mají plán zimní údržby projednaný v minulém měsíci radou města, a jsou připraveni bojovat s případnými přívaly sněhu na ostravských silnicích.
Plán zimní údržby počítá s tím, že odklízení sněhu a udržování sjízdnosti silnic bude, stejně jako v předešlých letech, probíhat rajónovým způsobem. V praxi to znamená, že konkrétní technika je určena pouze pro údržbu konkrétních úseků silnic. „Rajónová údržba se nám osvědčila a budeme tím to způsobem pracovat i tuto zimu. Cíl máme stejný, udržet vysokou laťku zimní údržby, kterou jsme si nastavili a zajistit sjízdnost silnic v Ostravě po celou zimu,“ konstatoval ředitel Ostravských komunikací, a.s. Daniel Lyčka.
Letošní premiérový výjezd k zimní údržbě mají ostravští silničáři za sebou. „První říjnový čtvrtek si ranní nízké teploty spolu s vlhkostí vzduchu vyžádaly preventivní ošetření mostů proti námraze. Použili jsme více jak dvě tuny soli,“ doplnil provozní náměstek společnosti Ostravské komunikace Antonín Bína. Podle něj je ve skladech společnosti přichystáno na šest tisíc tun soli. „Při standardním průběhu zimy nám stačí na celou sezónu. I letos počítáme s využitím vícesložkové solanky, která účinkuje na silnicích i v extrémně mrazivých podmínkách až do mínus 23 stupňů,“ podtrhl Bína.
Během zimního období mohou řidiči získat informace o sněhovém zpravodajství a sjízdnosti silnic na webových stránkách společnosti Ostravské komunikace www.okas.cz nebo na stránkách www.dopravniinfo.cz. (jm)

Konference Ovzduší

životní prostředí

Sedmý ročník konference Ovzduší 2013 věnované životnímu prostředí v Ostravě hostil 21. října hotel Park Inn. Mezi účastníky byla řada odborníků z oboru, kteří fóra využili k výměně zkušeností a podělili se o nové informace a fakta týkající se dané problematiky.
V úvodu programu primátor Petr Kajnar a jeho náměstek pro životní prostředí Dalibor Madej představili nejnovější studie, které si město Ostrava nechalo vypracovat.
Jejich výsledky modelují stav ovzduší pomocí českých a nově i polských měřících stanic. Poprvé se informace o znečištění ovzduší v přeshraničním regionu podařilo vyhodnotit stejnou metodikou.
Podle specialisty na ovzduší Jiřího Bílka, který prezentoval materiál Slezské ovzduší v mapách, výzkum mimo jiné potvrdil, že až polovina znečištění putuje na Ostravsko z polské části Slezska. Prostor dále dostala studie Centra dopravního výzkumu v Brně o vlivu dopravy na znečištění ovzduší v Ostravě. Ukázalo se, že doprava se podílí 6–8 procenty na emisích tuhých částic v zimním období. V létě provoz na cestách znečišťuje ovzduší dvojnásobně prachovými částicemi PM10. Spolu s oxidy dusíku a oxidem uhelnatým výrazně přispívá ke vzniku letního smogu losangeleského typu.
Výsledky projektu přeshraničního projektu Air Silesia představil Libor Černikovský z ČHMÚ. V česko-polském projektu byly poprvé použity stejné postupy pro měření a hodnocení kvality ovzduší. Z výzkumu plyne, že větry vanou častěji z Česka do Polska, polské zdroje ale produkují větší množství emisí prachu PM10, který je k nám přenášen při zhoršených rozptylových podmínkách. Ivan Holoubek z Masarykovy univerzity v Brně popsal výskyt benzo(a)pyrenu v ostravském ovzduší. Tato toxická látka je dobře rozpustná v tucích a snadněji se ukládá v lidském těle.
V dalším průběhu konference vystoupili například náměstek ministra zdravotnictví a hlavní hygienik Vladimír Valenta, bývalý český premiér Vladimír Špidla, krajský hejtman Miroslav Novák, neurolog František Koukolík, psycholog Jeroným Klimeš a další osobnosti. Prostor pro prezentaci svých pohledů na problematiku ovzduší ve městě využili také členové hnutí Čisté nebe.
Zájemci o texty některých přednášek či shrnující videa je najdou na www.dychamproostravu.cz. (ph)

Foto 1: Bývalý předseda vlády a europoslanec Vladimír Špidla hovořil na konferenci Ovzduší 2013 o trvale udržitelném rozvoji a snižování energetické náročnosti.

Foto 2: Pohled do pléna konference Ovzduší 2013 pořádané posedmé městem Ostravou jako příspěvek k řešení problematiky životního prostředí v regionu.


 

Strana 2

Na veletrhu Expo Real v Mnichově o Gongu, Nové Karolině i rozvoji zón

Město a jeho genius loci

my a svět
Ostrava bilancuje účast na říjnovém 16. evropském veletrhu komerčních nemovitostí a investičních příležitostí Expo Real v Mnichově. Letos se město soustředilo na prezentaci vize stát se nejsilnějším rozvojovým pólem České republiky a zvýšit atraktivitu pro investory.
Ostrava je spolu s Prahou na Expo Real jediným českým městem, které ve své prezentaci na veletrhu zachovává kontinuitu a představilo se potenciálním investorům již podvanácté.
Projekty, které mění dříve průmyslové město na moderní metropoli s neopakovatelným geniem loci (atmoseférou místa), získaly mezinárodní uznání. V soutěži John Jacob Astor Competition o nejinovativnější projekt roku pronikla multifunkční hala Gong Dolní Vítkovice mezi deset nejlepších na světě, v konkurenci čtyř desítek staveb se neztratila ani Nová Karolina.
Primátor Ostravy Petr Kajnar k účasti na Expo Real poznamenal: „Město hodlá nadále podporovat zejména strategické průmyslové zóny. Jejich rozvoj pomůže ke vzniku nových pracovních příležitostí. V zóně Hrabová bylo do letoška vytvořeno více než 6 200 přímých pracovních míst, v zóně Mošnov více než 1 700 míst. Nové společnosti přispívají k multiplikačnímu efektu vytvářením navazujících pracovních pozic. Pro Ostravu je významné, že všechny subjekty působící v zónách jsou z odvětví lehkého průmyslu, drobné výroby, služeb, vyspělých technologií, výzkumu a vývoje. Ostrava dává investorům signál, že konverze dřívějšího města těžkého průmyslu úspěšně pokračuje.“
Vedle rozvojových projektů města, mezi nimiž jsou vedle průmyslových zón také Vědecko-technologický park a rozvojové území Hrušov, se v ostravské expozici představili partneři z významných společností, které ve městě působí. O tom, že o nemovitosti v Ostravě je zájem, svědčí fakt, že například realitně-konzultantská společnost 108 Agency v současné době nabízí prostory průmyslové zóny v centru města v blízkosti Nové Karoliny. Na revitalizovaném území o ploše více než 13 hektarů je pronajato už 80 procent první budovy, která zde bude dokončena v roce 2014. (cc)

Foto: Stánek Ostravy na Expo Real v Mnichově, dějiště řady schůzek a jednání Foto: cc

V Ostravě přibylo čtyřicet policistů

o čem se mluví

V ulicích Ostravy přibylo v tomto roce čtyřicet nových policistů. Jde o výsledek dlouhodobého jednání představitelů města s ministerstvem vnitra a policejním prezidiem.
„Jednání, která jsme vedli s policejními prezidenty i ministry vnitra, přinesla kýžený efekt,“ zdůraznil primátor Petr Kajnar. „Letos došlo k posílení stavu příslušníků Policie ČR v Ostravě o čtyřicet. Příští rok má do města a regionu nastoupit dalších 200 policistů. Do Ostravy deset tolik potřebných asistentů prevence kriminality. Bezpečnost je pro nás prioritou, snažíme se vytvořit pro práci bezpečnostních složek ty nejlepší podmínky.“
Navýšení počtu policistů v ulicích bylo pozitivní i pro činnost Městské policie Ostrava. Té se uvolnily síly a prostředky, které dosud využívala na činnosti, jež prioritně spadají do kompetencí Policie ČR. Dnes MPO zaměstnává 642 uniformovaných strážníků. V oblasti „Moravská Ostrava Přívoz“, do které patří obvody Moravská Ostrava a Přívoz, Mariánské Hory a Hulváky, Hošťálkovice, Lhotka a Petřkovice, slouží 171 strážníků. V oblasti Přívozu působí na pracovištích Nádražní a Palackého 18 strážníků. S chystaným zprovozněním integrovaného výjezdového centra na Slovenské ulici se počet strážníků v centrálním obvodu zvýší o 88 členů operativního oddílu.
V oblasti Hrabůvka, která se podílí na zabezpečování pořádku v obvodu Jih, dohlíží 127 strážníků, v Porubě 99, ve Slezské Ostravě 62. V porovnání s dalšími městy v Česku jde o nadstandardní počty. Zatímco v Ostravě připadá na jednoho strážníka 488 občanů, v Praze je to 530, v Plzni 751 a v Brně 809. Ostravská městská policie má za úkol věnovat se primárně bezpečnosti a prevenci v terénu, nikoli dopravním přestupkům. Proto je vysoce ceněna obyvateli města i profesionály v oboru.
„Určitě bychom byli raději, kdyby stavy strážníků v ulicích byly vyšší, ale vnímáme realitu, kdy se nejen Ostrava musí potýkat s výpadkem daní a dopady novely zákona o rozpočtovém určení daní. V současnosti máme 38 volných tabulkových míst. Ta budeme chtít obsadit jako první. Jednáme s vedením města, jak tento záměr zvládnout ekonomicky,“ uzavřel ředitel MPO Zdeněk Harazim.(vi)

Aktuálně

Klouby bez prostojů

Pacienti čekající na kloubní náhrady se dočkají rychleji než dříve. V Městské nemocnici Ostrava je aktuální čekací doba na implantaci umělého kloubu 3–6 měsíců od zápisu pacienta na čekací list. Komfortního termínu bylo dosaženo komplexní revizí stávajícího pořadníku. Jak potvrdil primář ortopedického oddělení MNO Michal Mačák, ještě před dvěma lety dosahovaly čekací doby až čtyř let. V současné době je ortopedie na Fifejdách největším oddělením ve svém oboru v kraji. (hob)

Sklo zpátky na most

Po dubnové nehodě, při níž řidič BMW zdemoloval bezpečnostní skleněné tabule a část konstrukce zastávky na severním Svinovském mostě, se po náročných jednáních s pojišťovnou viníka nehody začalo na přelomu října a listopadu pracovat na opravě poškozeného místa. Zakázka v hodnotě cca 2 154 tis. korun byla svěřena firmě IMOS Brno, která byla v roce 2012 hlavním dodavatelem rekonstrukce svinovského dopravního terminálu. Oprava má být hotova do 2. 12. (vi)

Příjemnější čekání

V budově na Gorkého ulici 2 v Moravské Ostravě, kde sídlí oddělení evidence obyvatel a občanských průkazů a oddělení cestovních dokladů odboru vnitřních věcí magistrátu, otevřeli na začátku října novou čekárnu s kapacitou sedmdesáti míst a dětským koutkem. (or)

Za svobodu a demokracii

Den boje za svobodu a demokracii si 18. listopadu v 15.30 h připomeneme u pamětní desky obětem zla ve foyer Nové radnice. Vzpomínkovou akci, která chce povzbudit občanskou angažovanost pro zachování a rozvíjení demokratických hodnot, pořádá Konfederace politických vězňů ČR ve spolupráci se sdružením PANT, s podporou města Ostravy. V programu vystoupí pěvecký sbor Chorus Ostrava, zazní melodram Leona Juřici na téma posledního dopisu popravené Dr. Milady Horákové.(lž)


 

Strana 3

Rozhovor s náměstkem primátora Jiřím Hrabinou o investicích a majetku statutárního města Ostravy

Pro rozvoj města i potřeby občanů

rozhovor

● Pane náměstku, které důležité investice město letos realizovalo?
Na prvním místě musím vyzvednout rekonstrukci Svinovských mostů s náklady ve výši 509 mil. Kč. Postavili jsme moderní železniční a autobusovou vstupní bránu do města, zvýšili komfort cestujících v hromadné dopravě při přestupech. Otevření ulic Prodloužené Porážkové a Nové Porážkové za 265 mil. Kč propojilo Novou Karolinu s Českobratrskou a centrem Ostravy, odlehčilo provozu na Nádražní ulici. Revitalizace Komenského sadů s náklady 32 mil. Kč, která ve spojitosti s tzv. objekty na řece Ostravici a cyklostezkami rozšiřuje možnosti relaxace i aktivního pohybu pro občany.
● Můžete se zmínit o rozpracovaných projektech?
Jde o dopravní stavby jako např. Prodloužená Ruská, propojení Pavlovovy a Plzeňské včetně cyklostezky, první část obvodové komunikace Františkov, Terminál Hranečník, přestupní uzel Hulváky, komunikace Zengrova nebo rekonstrukce náměstí Jiřího z Poděbrad ve Vítkovicích. Z dalších významných staveb mohu uvést II. etapu rekonstrukce městského stadionu, výstavbu dvou budov Vědecko-technologického parku, objekty v zoo, rekonstrukci a modernizaci Domu kultury Poklad, služebnu městské policie na Slovenské ulici apod. U většiny staveb tvoří významnou část nákladů dotace z Evropské unie.
● V poslední době se u nás skloňuje ve všech pádech efektivita využívání dotací z Evropské unie.
Ostrava jim ve velké míře vděčí za svůj rozvoj. Bez financí z evropských strukturálních fondů by nebylo možné dokončit žádný z projektů, o nichž jsem před chvíli hovořil, významně tak měnit tvář města. Důležité je také to, že magistrát disponuje kvalitním týmem lidí, kteří ve spolupráci s odborníky z Regionální rady Moravskoslezsko zvládají náročnou agendu spojenou s čerpáním dotací i realizací investičních akcí.
● Představte své priority v oblasti investic.
Je těžké položit na misku vah první etapu rekonstrukce městského stadionu za 497 mil. Kč, která pomohla získat titul Evropské město sportu, nebo investice do oprav komunikací, veřejného osvětlení, domovů s pečovatelskou službou. Investice by měly být ve všech směrech vyvážené. Podle mého názoru o nich musíme vždy rozhodovat s rozvahou, přihlížet k rozvoji města i potřebám občanů z mnoha úhlů pohledu, s velkou mírou empatie. Jiné představy mají mladí lidé s širokými kulturními a sportovními zájmy, jiné senioři, kteří po celoživotní práci chtějí, aby jim společnost garantovala klidné stáří, s důrazem na bezpečí, dostupnou zdravotní péči, kvalitní dopravu, služby apod.
● V jakém stavu je návrh bytové koncepce města?
Obsáhlý dokument bytové koncepce, který měl být podle mého názoru zpracován už před mnoha lety, je po široké diskuzi se starosty velkých obvodů i se zastupiteli města prakticky připraven ke schválení. Ukázalo se, jak rozdílné jsou v této oblasti potřeby městských obvodů. Považuji za důležité, aby se na definitivní verzi shodlo významnou většinou zastupitelstvo města a potvrdilo tak dlouhodobou platnost koncepce. Měla by garantovat zachování 8,5 procenta bytů v majetku města, řešit u části bytového fondu garanci maximální výše nájmů. Prohlubující se sociální problémy, případy úmyslného poškozování bytů v nedávné době, které si v našem regionu vyžádaly oběti na životech, a další okolnosti mě vedly k rozhodnutí pozdržet schvalovací proces a zapracovat do koncepce bydlení pravidla pro omezení bezpečnostních rizik.
● Máte ve svém rezortu majetek města, jeho koupě a prodeje. Stadion na Bazalech už patří městu?
Na přelomu let 2012-13 byl nejvýznamnější prodej plynárenských zařízení na území města, včetně prodeje regulačních stanic plynu a pozemků pod nimi, společnosti SMP Net za 373,7 mil. Kč. Kupní cena bude hrazena ve splátkách do roku 2016. Význam pro další rozvoj města má prodej staveb na území Hrabové a Svinova Moravskoslezskému kraji v souvislosti s realizací staveb Prodloužená Mostní a Přeložka ulice Bílovecká, směny pozemků se společností Vítkovice a řada dalších transakcí, jejichž výčet by byl velmi dlouhý. Areál fotbalového stadionu na Bazalech byl již převzat do majetku města. V současné době zvažujeme možnost svěřit objekt některé z organizací zřízených městem pro správu sportovních zařízení.
● Jak daleko je příprava územního plánu?
O přípravě nového územního plánu města se hovoří již od roku 2010, kdy se město rozhodlo jej pořídit. Letošní letní diskuse se zabývala jeho návrhem, který se podle stavebního zákona veřejně projednával a který v sobě obsahoval většinu zmiňované permanentní diskuse jak s městskými obvody, tak i občany od roku 2010. Od té doby útvar hlavního architekta i zastupitelstvo města obdrželo zhruba na 200 podnětů od občanů i městských obvodů k jeho podobě. V současné době vyhodnocujeme uplatněné námitky a připomínky. Jedná se většinou o požadavky majitelů pozemků na rozšíření ploch pro rodinnou zástavbu. Tam, kde to bude jen trochu možné, se budeme snažit občanům vyhovět. Pozitivní je, že žádná z uplatněných námitek nezpochybnila navrženou koncepci rozvoje města. Vydání nového územního plánu můžeme očekávat v polovině příštího roku.

Připravil Libor Vidlička


 

Strana 4

Střípky

ČSR BY BYLO 95.

Vzpomínkové setkání k 95. výročí vzniku Československé republiky uspořádalo 28. října město Ostrava v Husově sadu. Věnec k památníku bitvy u Zborova položili představitelé města Ostravy v čele s primátorem Petrem Kajnarem (na snímku). Pietního aktu, v jehož rámci byla vzdána čest hrdinům, kteří ve dvou válkách bojovali a položili životy za existenci samostatného československého státu a svobodu našich národů, se zúčastnily také delegace spolků válečných veteránů, kraje, ostravských městských obvodů, politických stran, společenských organizací a občané Ostravy. (vi)

ITALŠTINA NA RADNICI.

V budově Nové radnice se 23. října setkali členové Italsko-české obchodní komory. V sále zastupitelstva (foto P. Havránek) představili zástupci italských společností působících v Ostravě své podnikatelské aktivity. Společně s představiteli kraje, města, agentur a místních firem pak diskutovali na téma rozvoje podnikání ve městě a regionu. Setkání zahájil primátor Petr Kajnar, který poukázal na to, že spolupráce s italskými partnery patří k těm snadnějším a věcnějším. Mezi přibližně stovkou účastníků byli zástupci společností Brembo, Cromodora Wheels, ITT, Viroplastic, Comdata, CTP, GI Group, GrantEX a dalších. (ph)

CENA PRO SLADKÝ JED.

Velkou cenu 39. Ekofilmu převzali 6. října v Ostravě tvůrci dokumentu Sladký jed německého scénáristy a režiséra Petera Hellera. Vítězný film na základě tří příkladů z Mali, Keni a Tanzanie poukazuje na to, že rozvojová pomoc v Africe často nepřináší kýžený efekt a naopak může vést k závislosti, korupci a pasivitě. Do Německa míří také Cena primátora Ostravy za film Tokyo´s Belly režisérky Reinhildy Dettmerové-Finkové. Spokojen s úrovní festivalu byl i jeho prezident, filmový režisér Juraj Jakubisko (na snímku při vernisáži výstavy svých obrazů v Galerii Chagall). (vi)

17. října vstoupila v platnost novela zákona

Prodej alkoholu jen s koncesí

živnostenský úřad

V říjnu 2013 vstoupila v platnost novela živnostenského zákona, která předpokládá, že prodávat alkohol budou moci pouze podnikatelé, kteří jsou držiteli koncese. O koncesi si mohou od 17. října požádat na živnostenském úřadě (ŽÚ).
Nově má každý podnikatel prodávající líh a lihoviny jinému podnikateli, konečnému spotřebiteli v maloobchodě nebo restauračním zařízení, 6 měsíců (od 17. 10. 2013, tj. do 17. dubna 2014) k podání žádosti o koncesi na „Výrobu a úpravu kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením) a prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin“.
Žádost o koncesi se podává na obecní živnostenský úřad, neplatí se správní poplatek a k žádosti se nepřipojují žádné další doklady. Pokud podnikatel doposud prodávající líh a lihoviny žádost nepodá, uplynutím šestiměsíční lhůty pozbývá oprávnění k jejich prodeji. Navíc se vystavuje riziku finančního postihu ve výši až 1 milion korun. Toto opatření je jedním z bodů vládního plánu nulové tolerance k černému trhu s lihovinami a má přinést větší přehled o prodejcích lihu a lihovin, více chránit konečné spotřebitele před závadnými lihovinami.
Odhadujeme, že ostravský živnostenský úřad (Prokešovo nám. 8) by mohlo o novou koncesi požádat až 10 tisíc podnikatelů. Doporučujeme jim, aby ve vlastním zájmu žádost o novou koncesi neponechali na poslední chvíli, kdy by mohlo docházet k frontám na přepážkách. Aby se vyhnuli nepříjemnému čekání, mají občané a podnikatelé možnost objednat si návštěvu ŽÚ telefonicky a to na čísle 844 12 13 14. (ph)

Soud dal městu za pravdu, ale...

Městský soud v Praze zamítl žalobu města Ostravy na stát kvůli znečištěnému ovzduší. Ve věci porušování limitů znečišťujících látek dal městu za pravdu, nicméně se nepodařilo prokázat, že by ke znečištění ovzduší došlo nečinností vlády a ministerstev. Proti rozhodnutí soudu je možné podat kasační stížnost jakožto opravný prostředek k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně.
„Zamítnutí žaloby nic nemění na tom, že ovzduší v regionu je špatné a že vážným způsobem ohrožuje zdraví více než milionu obyvatel aglomerace. Tuto smutnou skutečnost soud potvrdil,“ konstatoval primátor Petr Kajnar. „Vláda je zodpovědná za dodržování legislativy, základních lidských práv, za jednání s Polskem, jehož podniky a lokální topeniště značně ovlivňují kvalitu ovzduší v našem kraji. Za sedm let se na ministerstvu životního prostředí vyměnilo devět ministrů, což svědčí o kvalitě řízení státu. Žalobu jsme podali v polovině roku 2010, rozhodně se tedy nejedná o předvolební kampaň. Je to realita.“ (av)

Informace pro řidiče na webu města

Odbor dopravně správních činností magistrátu upozorňuje na zavádějící a nepřesné informace o kontaktech, úředních hodinách a činnostech odboru na soukromých stránkách www.dopravniinspektoraty.cz. Správné informace jsou na oficiálních stránkách města Ostravy www.ostrava.cz v sekci odboru dopravně správních činností. (av)

Vzpomínka na Jiřího Smejkala

Pátého října zemřel ve věku nedožitých 74 let ing. arch. Jiří Smejkal, který se jako kandidát Občanského fóra stal v roce 1990 po prvních polistopadových komunálních volbách primátorem statutárního města Ostravy. Jiří Smejkal se mimo jiné podílel na vzniku Ostravské univerzity, jazykového gymnázia, inicioval založení Kolegia primátorů statutárních měst v roce 1992 a Agentury pro regionální rozvoj v roce 1993. Dosáhl zapojení města do mezinárodní spolupráce regionů v rámci programu Ouverture. Funkci primátora vykonával do 24. 11. 1993. Po naplnění politického mandátu se vrátil k profesi architekta, kterou vykonával až do svého skonu.


 

Strana 5

K 10. výročí Záchranného týmu Červeného kříže

Vykřičníky pro záchranáře

příkladný čin

Vybrané členy Záchranného týmu Českého červeného kříže Ostrava přijali 23. října v Radnici města Ostravy náměstkyně primátora Simona Piperková a náměstek primátora Tomáš Sucharda. Mezi přítomnými byly také ředitelka Úřadu Oblastního spolku ČČK Lydie Poledníková a předsedkyně Oblastní výkonné rady Oblastního spolku ČČK Milada Němčíková.
Setkání proběhlo u příležitosti 10. výročí založení týmu, jehož jedenáct vybraných členů z celkových třiceti převzalo z rukou představitelů vedení města diplomy a dárek v podobě odznaků se symbolem ostravského loga – stříbrnými vykřičníky.
Speciální cenu v podobě diplomu a odznaků se zlatými vykřičníky si odnesli Marcela Peterová, Jiří Strnadel (oba ze záchranného týmu) a lékař Vladimír Srp. Na letošním ročníku festivalu Colours of Ostrava dokázali včasným a odborným zásahem včetně resuscitace a defibrilace společně zachránit život Sebastianovi – mladému návštěvníkovi z Polska s náhlou zástavou srdce.
Hlavní náplní práce záchranného týmu je podle jeho mluvčí Lucie Antošíkové záchrana lidských životů, poskytování zdravotnických asistencí na kulturních, společenských a sportovních akcích, zdravotní, psychologická a humanitární pomoc při mimořádných událostech a katastrofách, prezentace, školení a ukázky první pomoci pro veřejnost a další činnosti. Od svého vzniku spolupracuje s městem Ostravou, které týmu poskytuje dotace na některé akce.
Záchranný tým ČČK Ostrava pomáhal lidem při povodních, byl v Troubkách, Mělníku či Novém Jičíně. Právě pomoc při živelných katastrofách patří k nejsilnějším zážitkům jeho členů. A co je těší? Určitě pořízení profesionálně vybaveného sanitního vozu, který umožňuje ještě rychlejší a efektivnější první pomoc. (ph)

Foto: Záchranáři Marcela Peterová, Jiří Strnadel (uprostřed) a lékař koronární jednotky oddělení Kardiologie Městské nemocnice Ostrava Vladimír Srp zachránili mladý lidský život při letošních Colours of Ostrava.

Měřicí vůz znovu vyjíždí do ulic

Magistrát města Ostravy pokračuje ve spolupráci se Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě v oblasti analýz ovzduší na území města. Také letos poslouží k přesnější identifikaci zdrojů znečištění speciální imisní měřicí vůz. Bude sledovat kvalitu ovzduší a poskytovat měřená data, která se budou v období od listopadu do srpna příštího roku přenášet i na speciální web města s ekologickou tematikou www.dycham­proostravu.cz.
Měřicí vůz je flexibilní nástroj pro měření kvality ovzduší a je možné jeho okamžité nasazení v terénu podle požadavků města. Výhodou měření je snadný pohyb a tím možnost podchycení konkrétní situace na více místech. Město bude mít imisní vozidlo od ZÚ pronajato po 100 měřicích dnů, které budou rozděleny následovně – 30 dnů měření v lokalitě Přívoz na šesti vybraných místech, 55 dnů měření základních imisí a benzenu na 11 dopravně zatížených lokalitách v Moravské Ostravě, pět dní bude vůz měřit podle aktuálních požadavků města.
Vůz dokáže měřit hodnoty obsahu prachu ve vzduchu o velikosti částic 10, 2.5 a 1 mikrometr (PM10, PM2.5 a PM1), koncentrace oxidů dusíku, oxidů uhelnatého a siřičitého, sirovodíku, stanovit hodnoty přízemního ozonu a mnoha dalších látek. Také letos bude měřicí vůz k vidění i na několika prezentacích pro veřejnost, například u nákupních center apod. Provoz vozu a servis bude zajišťovat Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě za celkovou cenu nejvýše 840 tis. Kč bez DPH. (ph)

Foto: Imisní vůz města Ostravy


 

Strana 6

Hlasujte v anketě o nejoblíbenější školní sportoviště až do konce listopadu

Obliba hřišť otevřených veřejnosti roste

soutěž o ceny

Projekt Hřiště otevřená pro veřejnost umožňuje využívat sportoviště ostravských škol, v jednom případě také Střediska volného času Zábřeh, po skončení vyučování, o víkendech, svátcích a o prázdninách. Děti i dospělí mohou využívat bezplatné půjčoven sportovních pomůcek, zúčastnit se organizovaných aktivit.
Otevření hřišť pro veřejnost je v Ostravě považováno za integrální součást rozvoje kvality života ve městě a systému prevence kriminality. Jejich provoz je financován díky dotacím města do podpory prevence kriminality. V roce 2013 bylo z rozpočtu města podpořeno 33 projektů částkou 1 970 tis. Kč.
V říjnu většina školních hřišť provoz pro veřejnost ukončila. K závěru sezony připravila pracovní skupina rady města Bezpečnější Ostrava soutěž o nejoblíbenější hřiště, ve které můžete vybrat své oblíbené hřiště otevřené veřejnosti. Hlasovat lze do 30. listopadu 2013 na webových stránkách projektu www.bezpecnejsi.ostrava.cz na facebooku města a dalších partnerů projektu, kde je uveden i seznam soutěžících hřišť. Pokud se ankety zúčastníte a uvedete svou adresu, budete zařazeni do slosování o dárky a prezentační materiály města Ostravy. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže a předání cen vítězům se uskuteční v prosinci. V roce 2014 bude na vítězném hřišti uspořádána Velká policejní akademie. (hk)

Naše zkušenosti jsou inspirující

Ve dnech 11. a 12. října se ve Volgo­gradu konala 4. konference o alternativách regionálního rozvoje. Mezi účastníky z Ruska a dalších zemí nechyběl zástupce partnerského města Ostravy náměstek primátora Martin Štěpánek.
V rámci hlavního tématu „Euroasijská integrace – přes regionální různorodost ke společnému cíli“ hovořili domácí i zahraniční odborníci o možnostech hospodářského rozvoje a spolupráce v rámci regionů a měst Ruska i zúčastněných zemí.
Martin Štěpánek absolvoval přednášku na Volgogradské státní univerzitě, během které představil Vědecko-technologický park Ostrava. Projekt, který je založen na kooperaci firem a univerzit v oblasti vědy, výzkumu a uplatnění rozvinutých technologií v praxi. Náměstek primátora se ve Volgogradu setkal také s náměstkyní primátora Irinou Karevovou, kterou mj. informoval o projektu Ostrava – Evropské město sportu 2014. (vi)

Foto: Náměstek primátora Martin Štěpánek přednáší na univerzitě ve Volgogradu.Foto: volgadmin

Plyn vždy pod kontrolou

hasiči informují

Česká asociace hasičských důstojníků (ČAHD) spustila spolu s Hasičskými záchrannými sbory Moravskoslezského a Olomouckého kraje kampaň varující před nebezpečím požárů, úniku zemního plynu, propan-butanu a oxidu uhelnatého v domácnostech.
V živé paměti jsou výbuchy plynu ve Frenštátu pod Radhoštěm a v Havířově, které si v prvním případě vyžádaly také oběti na životech. Kampaň je reakcí na obavy občanů, kteří stále častěji volají na tísňovou linku hasičů s upozorněním, že v okolí svého bytu či bydliště cítí plyn.
ČAHD bude v rámci kampaně informovat prostřednictvím letáků na svém webu www.cahd.cz. Vedle popisu nebezpečných plynů zde zájemci najdou seznamy hlásičů požáru a detektorů plynů, které snižují riziko vzniku požáru, výbuchu či otravy v domácnostech. Na začátek listopadu připravují hasiči v Ostravě seminář pro velká stavební a bytová družstva i majitele bytových domů v regionu zaměřený na zajištění bezpečnosti v domácnostech. (kv)

Strážníci zvou do kurzu

Městská policie Ostrava zve na další ze seriálu bezplatných kurzů pro veřejnost, které pořádá v rámci projektu Bezpečnější Ostrava. Koná se ve středu 27. listopadu od 16 hodin na Hlubinské 6 v Moravské Ostravě.
V rámci tématu Žijí na ulici se bude hovořit o bezdomovectví a jeho prevenci. Strážníci přiblíží osudy osob, které skončily na ulici bez práce, bez pomoci, bez peněz. Součástí přednášky i diskuze budou opatření a kroky, které mohou vést ke zlepšení kvality života osob bez přístřeší. Nebude chybět oblíbená sebeobrana i dětský koutek pro děti účastníků.
Je vhodné si s sebou přinést sportovní oblečení pro výuku sebeobrany, popř. volnější obuv na přezutí a hygienické potřeby (možnost využití sprchy po sebeobraně). Sportovní obuv není třeba, výuka základů sebeobrany probíhá v tělocvičně na žíněnkách. Bližší informace získáte na tel. 599 414 165, 950 739 407 nebo prostřednictvím elektronické pošty na adrese info@mpostrava.cz. Není potřeba se předem na kurz přihlašovat. (vz)

stalo se

STATEČNÝ PERSONÁL.

Prodavačky v Mariánských Horách přistihly 22letou ženu, jak chtěla z obchodu ukrást tašku se zbožím za téměř 850 korun. Zlodějka se dala na útěk, ale jedna z prodavaček se rozběhla a pokoušela se ji zadržet. Žena ji způsobila podlitiny na obou zápěstích. Poté přiběhla na pomoc druhá kolegyně a útočnici zdržely do příchodu strážníků. Agresivní delikventku odvezli přivolaní příslušníci Police ČR.

NAPADENÍ KAMARÁDA.

V Nové Vsi si strážníci městské police všimli na tramvajové zastávce konfliktu tří mužů. Jeden ležel na zemi s krvácející hlavou, druhý mu pomáhal a třetí se po spatření strážníků snažil nepozorovaně utéct. Vyšlo najevo, že právě on napadl svého kamaráda a navíc je hledaný Policií ČR. Muž, který se snažil ošetřit napadenému rány na hlavě, byl náhodný kolemjdoucí. Zraněného odvezla sanitka a zadrženého útočníka si převzala policejní hlídka.

SRAZIL DVA CHODCE.

Řidič motorového vozidla srazil ve Svinově při couvání dva chodce. Muž a žena zůstali po nárazu ležet na zemi. 76letý šofér neprojevil zájem o poškozené a chtěl dál pokračovat v jízdě. Strážníci ho však zastavili a následně zjišťovali rozsah zranění obou chodců. Zatímco muž vyvázl z kolize bez újmy, žena si stěžovala na poraněný kotník. Na svou obranu řidič tvrdil, že jel pomalu a nehody si nebyl vědom. Případ dále řeší Policie ČR. (lh)


 

Strana 7

Studium archiválií v internetové síti

podporou unie

Zájemci o historii mohou navštívit badatelnu Archivu města Ostravy (AMO), aniž by opustili pohodlí svého bytu či kanceláře, prostřednictvím internetové sítě.
Město Ostrava se úspěšně ucházelo o evropskou dotaci v rámci Integrovaného operačního programu v roce 2010. Realizace projektau Digitalizace Archivu města Ostravy pak byla zahájena v srpnu 2012.
Součástí dodávky byla instalace vysokokapacitních hardwarových zařízení pro ukládání dat a aplikace pro správu a prohlížení digitalizovaných archiválií. Současně s instalací technologií probíhalo skenování historických dokumentů a jejich postupné nahrávání do digitální badatelny. V období necelých 15 měsíců bylo do elektronické podoby převedeno 1 600 tis. stran dokumentů, celkem je v digitální badatelně města přístupno 6 174 úředních knih.
Jejich vznik se datuje od 16. do 20. století, patří sem nejstarší pozemkové knihy, zápisy z jednání samosprávy i ze školních kronik. Novější dokumenty jsou psány v češtině, studium většiny starších vyžaduje znalost němčiny. V češtině je však psána i jedna z nejvýznamnějších archiválií města – Kniha památná. První zápis se datuje k roku 1565.
Přístup k digitálním dokumentům získají zájemci po provedení jednoduché registrace prostřednictvím svého e-mailového účtu na internetové adrese https://badatelna.ostrava.cz. Po přihlášení do badatelny se mohou uživatelé pohybovat v jednotlivých sekcích archivu, k dispozici jsou i statistiky „návštěvnosti“ dokumentů. Projekt Digitalizace AMO končí v listopadu 2013, postupná digitalizace archivních dokumentů bude pokračovat nadále. (ht)

Týden vědy a techniky

Akademie věd ČR pořádá od 1. do 15. listopadu v krajských městech, v Ostravě pod záštitou primátora Petra Kajnara, Týden vědy a techniky. V OC Forum Nová Karolina je otevřena výstava Marie-Curie Skłodowská – neobyčejná žena (od 9 do 22 hod. ve 2. patře). Další výstavy, přednášky a prezentace se konají na nádraží ve Svinově, ve VŠB, Ústavu geoniky, Geologickém pavilonu, ČHMÚ v Porubě, Ostravské univerzitě, Divadle J. Myrona, knihkupectví Academia, zoo aj. Více na www.tydenvedy.cz (vi)

Zdravotníci vysadili v Bělském lese stovky stromků

Lesník nestačil značkovat

Desítky zaměstnanců Městské nemocnice Ostrava a regionální pobočky Všeobecné zdravotní pojišťovny sázely v sobotu 12. října mladé stromky v Bělském lese v rámci projektu Zalesňování porostů v majetku Statutárního města Ostravy.
Pracovalo se ve dvojicích, muži rýči vyrývali jamky, ženy sázely a zpevňovaly půdu kolem stromků. „Jsem nadšen, s jakou vervou se všichni pustili do práce. Nestačím značkovat,“ chválil brigádníky Tomáš Šlonc, revírník Ostravských městských lesů a zeleně, společnosti, která zajistila sazenice a odborný dohled. Pomocí lesnického spreje vyznačoval místa, kam nové stromky umístit. Je přitom důležité, aby rostly ve stejných vzdálenostech, v tzv. sponu. Za tři roky tady budou stát dvoumetrové javory, za deset let šestimetrové.
Příkladem svým podřízeným šli ředitelé VZP Ostrava Aleš Zbožínek a Městské nemocnice Ostrava Tomáš Nykel, kteří unisono zdůraznili, že se jako společensky odpovědné firmy snaží přispívat ke zkvalitňování životního prostředí ve městě. „Děláme něco pro přírodu, ale také pro naše těla,“ potvrdili oba pánové.
Do práce se zapojila náměstkyně primátora pro oblast zdravotnictví Simona Piperková. „Zasadili jsme na osm set nových stromků. Je úžasné, kolik se nás dnes sešlo. Ukázalo se, že zdravotníci dokáží léčit nejen pomocí medikamentů,“ chválila Piperková. (mo)

Foto: Náměstkyně primátora Simona Piperková a ředitel Městské nemocnice Ostrava Tomáš Nykel při sázení mladých stromů v Bělském lese.

Týden vědy a techniky

Akademie věd ČR pořádá od 1. do 15. listopadu v krajských městech, v Ostravě pod záštitou primátora Petra Kajnara, Týden vědy a techniky. V OC Forum Nová Karolina je otevřena výstava Marie-Curie Skłodowská – neobyčejná žena (od 9 do 22 hod. ve 2. patře). Další výstavy, přednášky a prezentace se konají na nádraží ve Svinově, ve VŠB, Ústavu geoniky, Geologickém pavilonu, ČHMÚ v Porubě, Ostravské univerzitě, Divadle J. Myrona, knihkupectví Academia, zoo aj. Více na www.tydenvedy.cz (vi)

Mezinárodní reportéři v akci

Výměnné jednodenní návštěvy absolvovali v minulém měsíci žáci Základní školy B. Dvorského v Bělském lese a Gymnázia Pawla Stellera z polských Katovic. V rámci projektu ostravské školy s názvem Mezinárodní reportéři se nejprve dvacítka našich převážně „osmáků“ vypravila do metropole Dolního Slezska.
Děti si prohlédly město, školu a také provoz čističky odpadních vod. V podvečer se i s polskými kamarády vrátily do Ostravy. Žáci a učitelé ze ZŠ Dvorského se nechtěli nechat zahanbit. Připravili pro hosty prohlídku města, Slezskoostravského hradu, vzali je na nákupy na Novou Karolinu. Jako zlatý hřeb jim připravili návštěvu Dolní oblasti Vítkovic, kde si prohlédli areál bývalých vysokých pecí (na snímku).
„Žáci měly možnost komunikovat se svými vrstevníky ze sousední země. A tak zněla čeština, polština, ale také angličtina. Teď se zabýváme myšlenkou na vydání česko-polsko-anglické knihy pohádek, jejichž autory by byly naše i polské děti,“ podotkla zástupkyně ředitelky ZŠ Dvorského Vlasta Krmášková, která vyzvedla město Ostravu, bez jejíž dotace by se projekt nemohl uskutečnit. (JG)

Inzerát: Statutární město Ostrava vyhlašuje výběrové řízení na obsazení volných pracovních míst pro firemní školku v rámci Magistrátu města Ostravy:

Učitelka (2 místa)
Zdravotní sestra/chůva (1 místo)

Termín pro podání přihlášky: do 11. 11. 2013

Více informací najdete na webových stránkách města Ostravy
http://www.ostrava.cz/cs/urad/magistrat/volna-pracovni-mista.


 

Strana 8

Týden rané péče má u nás širokou podporu

Domov je přece doma

sociální péče

Středisko rané péče Společnosti pro ranou péči (SPRP) Ostrava se zapojí do šestého ročníku celorepublikové kampaně Týden rané péče. S podporou města Ostravy připravilo akce, jejich prostřednictvím chce informovat veřejnost o tom, kdo a jak dětem s postižením a jejich rodinám pomáhá, o podpoře, kterou jim poskytuje služba rané péče.
Ochotu spolupracovat ve prospěch dětí s postižením projevili zapojením do kampaně nejen poskytovatelé rané péče, ale i studenti, rodiče, dobrovolníci, zdravotníci, pedagogové, umělci, významné osobnosti a instituce. „A to je dobrá zpráva rodinám. Pokud se rozhodnou vychovávat dítě doma, nezůstanou bez pomoci,“ říká vedoucí ostravského Střediska rané péče Vladimíra Salvetová.
Akce Týdne rané péče: Den otevřených dveří (25. 11., 9-17) ve Středisku rané péče SPRP, Havlíčkovo nábřeží 38, vstupy v 9, 10, 11 hod., ve 13 a 15 hod. přednáška Jak pečovat o svůj zrak, ukázka práce instruktorů stimulace zraku.
Benefiční koncert pro ranou péči (26. 11.,18) v Klubu Parník, vystoupí Jablkoň a hosté – Jitka Andrášková, Patrik Kee, Radek Pastrňák a posluchači Lidové konzervatoře a Múzické školy Ostrava. Kafe jinak aneb Jak chutná káva nevidomým (28. 11., 9-17), zážitkový program v kavárně Industrial Cafe, Zahradní 10.
Kouzelné odpoledne (30. 11., 15.30-18.30), zábavný program s kouzelníkem Ondřejem Sládkem v centru Viva, Horní 55, Hrabůvka. Vstup na akce je volný. (ap)

Dobrovolníci, děkujeme!

Ve dnech 10.-11. října proběhla společná akce dobrovolnických organizací Sbírka pro osoby bez přístřeší. Zapojili se do ní dobrovolníci organizací působících na území města ze sdružení Adra, S.T.O.P., Společně Jekhetane, Dobrovolnického a Dobrovolnického hospicového hnutí Charity Ostrava a Slezské diakonie.
Sbírka probíhala v Ostravě na čtyřech různých místech v Hulvákách, Výškovicích, Přívoze a Porubě. Lidé nosili zejména teplé zimní oblečení, zimní deky ap. Odebrané věci byly předány Armádě spásy, jejíž pracovníci vše vytřídili na mužské a ženské oblečení, rozdělili do skladů. „Kromě tří pytlů nepoužitelných svršků, které čeká průmyslové zpracování, vše ostatní použijeme zejména pro uživatele nízkoprahového denního centra na ulici U nových válcoven v Hulvákách. Za nezištnou pomoc všem moc děkujeme,“ vzkázal dobrovolníkům vedoucí Centra sociálních služeb Armády spásy v Ostravě Petr Geffert. (ks)

Handicapu navzdory

Konference o tom, co přináší život s handicapem, s názvem Pracujeme společně 2013 se koná 12. listopadu v prostorách střední školy Zdeňka Matějčka v Ostravě-Porubě.
Setkání, které se koná už po osmé, si klade za cíl poskytnout především kladné životní příběhy lidí žijících s handicapem v oblastech rodinného, partnerského, sourozeneckého a rodičovského soužití. Hlavním mluvčím bude letos psychoterapeut Hynek Jůn, který se zabývá pomocí lidem s autismem. Více informací získáte na http://konference.webz.cz/. (ph)

Pochod světýlek

Rodinné a komunitní centrum Chaloupka, které najdete v areálu mateřské školy na Repinově ulici v Přívoze, zve především rodiny s dětmi na tradiční pochod světýlek, který se bude šikovat v pondělí 11. listopadu v 16.30 hod. u památníku Rudé armády v Komenského sadech. S sebou si vezměte jakýkoliv lampion. Centrum Chaloupka kromě aktivního trávení volného času rodičů s dětmi nabízí klientům zdarma komplexní podporu zahrnující rodinné sociální poradenství. Více se dozvíte na www.rcchaloupka.cz. (lw)

Vánoční Pošli to dál ‚Bazar‘

Čtyři studentky Ostravské univerzity uspořádaly vloni v rámci školního projektu charitativní bazar, jehož výtěžek věnovaly na provoz Staré Arény na Masarykově náměstí. „Od té doby jsme zorganizovaly tři další bazary a vybrané peníze vždy darovaly předem určené potřebné organizaci,“ říká jedna z dívek Nikola Kramárová. „Nyní připravujeme Bazar Vánoční, který proběhne v úterý 3. prosince od 14 do 18 hodin v multižánrovém centru Cooltour na Černé louce. Darované oblečení prodáme v našem bazaru, vydělané peníze pak darujeme neziskové organizaci nebo jedincům. V tomto případě Dětskému centru Domeček v Ostravě-Zábřehu.“ Informace o akci najdete na facebooku Pošli to dál „Bazar“ nebo na stránkách www.bazar-poslitodal.cz.(vi)

Kamínky pro otevřená srdce

evropské dny handicapu

Čtyři osobnosti převzaly 8. října na slavnostním večeru v rámci Evropských dnů handicapu v Domě kultury města Ostravy cenu Křišťálový kamínek. Tradičně je udělována za mimořádné činy lidí s handicapem i těm, kteří problematice dětí, mládeže i dospělých s postižením věnují čas, energii i kus svého života.
Ocenění za dlouholetou práci a mimořádné úsilí ve prospěch osob s handicapem převzala Anna Koleková za pomoc lidem nemocným Parkinsonovou chorobou. Libuše Gajdová byla vyznamenána za práci se zdravotně postiženými v Domově na Liščině. Dalšího laureáta Heřmana Volfa před sedmi lety potkalo osudové zranění páteře, ale spolupracuje s neziskovými organizacemi i nemocnicemi v celé republice, přednáší ve školách, rehabilitačních ústavech.
Poslední oceněnou je děkanka Pedagogické fakulty Univerzity Palackého Libuše Ludíková, která si Křišťálový kamínek odnesla za dlouhodobé prosazování práv občanů se znevýhodněním. Evropské dny handicapu se konaly s podporou města Ostravy a pod záštitou primátora Petra Kajnara. (hob)


 

Strana 9

aktivní senioři

V rámci projektu Moje Ostrava – moje historie zveme ostravské seniory na čtvrteční listopadová setkání.

Archiv města Ostravy

7. 11. AMO pro seniory, senioři pro AMO (představení archivu jako informačního zdroje k dějinám města, v němž mají své místo i vaše vzpomínky), 14. 11 Bachner, Borger a ti druzí aneb ostravská židovská komunita, 28. 11. Nad šálkem kávy o ostravských kavárnách (vždy od 10-12, 15-17 hod.)

Ostravské muzeum

7.11. Zvyky a obyčeje, tradiční pokrmy, 14.11. Hudební kultura v Ostravě 20. století, 21.11. Vývoj odívání v českých zemích od pravěku do současnosti, 28.11. Muzeum – vetešnictví nebo skládka? (vždy od 10-12, 15-17 hod.)
S ohledem na omezenou kapacitu (20 osob) je nutná předchozí registrace zájemců. Ostravské muzeum, Masarykovo nám.: andrea.weg@ostrmuz.cz, tel. 777 012 808; Archiv města Ostravy, Špálova 19: bprzybylova@ostrava.cz, tel. 599 450 012. (liv)

Výzva Hrušovanů

Sdružení Senioři Hrušov se obrací na pamětníky, kteří mohou zapůjčit fotografie a dokumenty z historie Hrušova, této prakticky zaniklé ostravské čtvrti, kdysi průmyslového městysu, pro připravovanou knihu k setkání hrušovských rodáků a jejich přátel v roce 2015. Kontakt: manželé Dudkovi, Hladnovská 119a, 712 00 Ostrava-Muglinov nebo tel. č. 604 973 492. (vi)

Cenný chovatelský úspěch si připsali v ostravské zoologické zahradě

Mláďata u varanů modrých

V ostravské zoologické zahradě se rozmnožili varani modří. Tři mláďata se vylíhla na konci srpna a mají se čile k světu. V pavilonu Papua tak k varanům papuánským, scinkům smaragdovým, tilikvám obrovským a želvám krátkokrčkám novoguinejským přibyl další vzácný plazí druh.
Samička varana modrého snesla letos v březnu poprvé pět vajec. Snůška byla přemístěna do inkubátoru v chovatelském zázemí. Rodičovská péče totiž u většiny plazů spočívá pouze v nakladení vajíček. Naopak mláďata mohou být svými rodiči považována za kořist a pozřena.
Z pěti vajec se nakonec vyklubala tři mláďata o hmotnosti 11-12 gramů. Mladí varánci rostou jako z vody a nyní měří asi 35 cm. Jejich potravu tvoří cvrčci, sarančata a malí hlodavci. Zůstávají v chovatelském zázemí. Rodiče mláďat a další tři dospělé varany mohou návštěvníci pozorovat v expozici Batanta – pobřežní mangrove.
Varan modrý se vyskytuje pouze na ostrově Batanta ležícím západně od Nové Guinee. Dorůstá délky něco přes metr, přičemž 2/3 tvoří ocas. Jako druh byl popsán v roce 2001. O jejich početních stavech se mnoho neví. Může patřit ke kriticky ohroženým druhům. Velmi vzácně se chová v zoologických zahradách, odchovy mláďat jsou spíše raritní. O to více si úspěchu v ostravské zoo cení. (šk)

Foto: Varani modří se mají v ostravské zoo čile k světu.Foto: Pavel Vlček

Kurz pro sólo rodiče

co je dobré vědět

Společnost pro zdravé rodičovství APERIO ve spolupráci s Rodinným centrem Kaštánek pořádá v sobotu 9. listopadu seminář pro sólo rodiče dětí. Ženy a muži, kteří jsou sami na výchovu dětí, mají příležitost si vylepšit své pracovní vyhlídky.
Během celodenního kurzu se dozví, jak si najít a udržet perspektivní práci, jak správně napsat životopis, jak zvládnout pracovní pohovor a mnoho dalších užitečných rad. Zájemci o bezplatnou účast na semináři, který se koná od 9 do 17 hodin v Rodinném centru Kaštánek v Ostravě-Porubě, se musí zaregistrovat do 7. listopadu a poslat životopis na e-mail rc-kastanek@seznam.cz nebo zavolat na linku 774 047 600. Po dobu konání akce bude zajištěno hlídání dětí a občerstvení. (hob)

Potraviny z magistrátu

Zaměstnanci magistrátu města se 17. října u příležitosti Mezinárodního dne za vymýcení chudoby zapojili do sbírky potravinové pomoci. Darovali trvanlivé potraviny, jako např. cukr, mouku, sůl, konzervy, luštěniny, těstoviny, rýži, olej, mléko, sirupy, čaje, džemy, instantní polévky. Celkem vybrali na 200 kg potravin. Předali je Potravinové bance Ostrava, která je poskytuje organizacím, jejichž klienti jsou v nouzi.(zž)

Útulek v Ostravě-Třebovicích nabízí do dobrých rukou

EMANUEL – asi pětiletý labradorský retrívr, který byl nalezen letos na začátku května v Ostravě-Porubě, kde zmateně pobíhal po rušné ulici plné automobilů. Je to naprosto pohodový pes větších rozměrů, vhodný do bytu i na zahrádku u domku. Hodí se spíše do rodiny s odrostlými dětmi.
DRAK – skoro dvouletý pes velkého vzrůstu. Kříženec byl nalezen uvázaný poblíž útulku v květnu. Zažil zřejmě špatné zacházení a proto hledá důvěru v lidi. Není vhodný pro rodinu, která psa ještě neměla, ani k dětem. Hodí se na zahradu k hlídání. Koho si oblíbí, k tomu přilne.
ANDY – kříženec německého ovčáka, asi třináctiletá fenka, byla nalezena před půl rokem v Mariánských Horách. Na svůj věk nevypadá, stále je vitální, je dobrým hlídačem. Pobíhání po zahradě by jí pomohlo vylepšit kondici, neboť je poněkud otylá. Nemá ráda cizí psy.
SENDY – fenka ve stáří přes pět roků je křížencem velkého vzrůstu, v třebovickém útulku je od června letošního roku. Je temperamentní, má sílu a je vhodná spíše na zahradu k rodinnému domu. Je věrné, kamarádské povahy, potřebuje ale dostatek pohybu.


 

Strana 10

co, kdy, kde ve městě

RYTMY Z OSTROVA REUNION.

Skupina Kiltir pocházející z ostrova Réunion v Indickém oceánu vystoupí v rámci Francouzského podzimu pořádaného společností Alliance francaise. Jejich hudební styl Maloya, který v sobě nese poselství míru, radosti a solidarity, rozezní v sobotu 9. listopadu (19) centrum Cooltour na Černé louce. Před koncertem mají zájemci možnost účastnit se ateliéru tance a bubnování.

PETR KOLÁŘ V DOMĚ KULTURY.

Populární zpěvák, hvězda pražských muzikálů, přijede potěšit své fanoušky do Domu kultury města Ostravy. Jeho koncert je na programu v úterý 12. listopadu (19) a vstupenky můžete koupit na místě nebo v pobočkách Ostravského informačního servisu.

ČTYŘI Z TANKU A PES.

Známý polský televizní seriál Čtyři z tanku a pes se stal předlohou pro Marka Pivovara a Radovana Lipuse a jejich inscenaci Pes Šaryk vzpomíná. Jejich „zábavně krutou expedici do války a dětství“ můžete vidět v podání herců divadla loutek na scéně Divadla loutek Ostrava v úterý 12. listopadu (18.30). Předprodej vstupenek v DLO a OIS.

TURNÉ BRATIA A SESTRY.

Na slovensko-české turné Bratia a sestry 2013 vyrážejí kapely Hokýže slíže a Tři sestry. Do Ostravy přijedou ve čtvrtek 14. listopadu (19.30). Lístky na koncert v Bonver Aréně (hala Tatran) jsou k dostání v pobočkách OIS.

PRO VŠECHNY BEZVA LIDI.

Radio Čas pořádá nejen pro své posluchače tradiční Koncert pro všechny bezva lidi, tentokrát v ještě slavnostnějším hávu u příležitosti 15. výročí založení této stanice. V sobotu 16. listopadu (17) v ČEZ Aréně zahrají a zazpívají Vašo Patejdl, Jana Kratochvílová, Dalibor Janda, Ewa Farna, Olympic a Boney M. Vstupenky za 149 Kč lze zakoupit v ČEZ Aréně a OIS. Slevy pro zdravotně hendikepované, děti do 120 cm zdarma.

RADNICE V PROMĚNÁCH ČASU.

Ostravský informační servis připravil na neděli 17. listopadu (10 a 14) komentovanou prohlídku vnitřních prostor Nové radnice a vyhlídkové věže, s možností vystoupat až na vyhlídkovou terasu ve výšce 73 metrů po 292 schodech. Sraz zájemců o prohlídku v obou uvedených časech je na Prokešově náměstí. Vstupné 80 Kč, děti, studenti a senioři 50 Kč.

FAUNA TRHY NA VÝSTAVIŠTI.

Burza pro drobné chovatele psů, koček, okrasného ptactva, drobných savců, kožešinových zvířat a výrobců z oboru chovatelství proběhne v neděli 17. listopadu (8-12) v pavilonu A výstaviště Černá louka. Vstupné je 30 Kč, děti od 3 let, senioři a ZTP platí polovinu.

SCHMITZER A DECZI V PARNÍKU.

Do Klubu Parník dorazí v úterý 19. listopadu (20) osobitý písničkář a znamenitý herec Jiří Schmitzer. O tři dny později 22. listopadu (20) vystoupí v Parníku legendární trumpetista Laco Deczi se svým bandem Celula New York. Lístky na oba koncerty můžete sehnat v Centru kultury a vzdělávání v budově klubu na Sokolské třídě nebo v OIS.

Pozvánka do AKORDU.

Do Domu kultury Akord v Zábřehu, jehož restaurace je po rekonstrukci již v provozu, můžete v úterý 19. listopadu (19) přijít na komponovaný pořad textaře Michala Horáčka. V pořadu zazní písničky s jeho texty v podání Ondřeje Rumla, Lenky Nové a Františka Segrada. DK Akord zve také do divadla na Mrchy (11. 11.) intimního divadla Dáši Bláhové, besídku Divadla Sklep (27. 11.), Ivu Janžurovou, Pavla Zedníčka aj. ve hře Sbohem, zůstávám (29. 11.) a na koncerty Anny K. (13. 11.) a Wabiho Daňka (28. 11.). Předprodej v DK Akord a OIS.

STIPENDIUM PRO HUDEBNÍKY.

Dechový orchestr Ostrava vyhlásil pro žáky ZUŠ, hráče na dechové a bicí nástroje, ve věku od 12 do 18 let stipendijní program na podporu talentů. Cílem je zapojit mladé muzikanty bez členských poplatků s minimální finanční spoluúčastí na domácích i zahraničních aktivitách orchestru. Podle programu orchestr proplatí rodičům žáka až polovinu školného. Informace na www.orchestrostrava.cz/stipendium nebo na adrese stipendium@orchestrostrava.cz. Konkurz se uskuteční 27. 11. 2013.

ALEXANDROVCI S URBANOVOU.

Světoznámý ruský armádní Alexandrovův soubor písní a tanců absolvuje v pěti českých městech svůj speciální vánoční program, v jehož rámci zazpívá také česká operní diva Eva Urbanová a muzikálová hvězda Petr Kolář. Koncert v ostravské ČEZ Aréně se koná v úterý 3. prosince (19), vstupenky v cenách od 500 do 1 490 Kč lze sehnat v sítích TicketPro, Ticeketportal a v OIS.

NÁVRAT MARIE ROTTROVÉ.

Hrušovská rodačka a od loňského roku i čestná občanka Ostravy Marie Rottrová se po dvouleté odmlce vrací na koncertní pódia. S vánočním programem a čerstvě vydaným albem Čas motýlů, s písněmi na texty Jarka Nohavici, se v ČEZ Aréně ve Vítkovicích představí ve čtvrtek 5. 12. (19). Zpěvačku budou doprovázet orchestr Septet Plus, dětský sbor Coro Picollo a speciální hosté. Vstupenky v cenách od 490 do 990 Kč jsou k mání v síti TicketPro a v OIS.

KONCERT IVY BITTOVÉ.

Předvánoční koncert světoznámé houslistky, zpěvačky a skladatelky Ivy Bittové pořádá Kulturní centrum Poruba v neděli 15. prosince (17) v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Pustkovci. Vstupenky na tento jedinečný hudební zážitek zakoupíte v KC na Hlavní třídě 538/105 v Porubě. Informace také na telefonních číslech 596 940 851, 52, 54.

Pěvci a baletní mistři z Moskvy

V závěru letošního roku přijíždí do Ostravy dva představitelé ruské kultury. Původně armádní pěvecký sbor Rudoarmějci a přední světový baletní soubor Moscow City Ballet.
V rámci svého turné Red Tour se v neděli 24. listopadu představí v ČEZ Aréně pěvecký sbor Rudoarmějci. Členové tělesa založeného v roce 1939 prošli válečnými hrůzami a postupně si vybudovali mezinárodní proslulost. Dnes má 350 členů a kromě pěvců zahrnuje také balet, orchestr a další umělce. Do Česka přiveze mix ruských a ukrajinských písní a tanců, úpravy skladeb Beatles, Celine Dion, skvělá taneční čísla aj. Jako host programu vystoupí přední česká zpěvačka Helena Vondráčková.
Adventní čas v pátek 6. prosince obohatí v hale Gong ve Vítkovicích představení Čajkovského Labutího jezera v podání Moscow City Ballet. Soubor založený v roce 1988 slavným choreografem Viktorem Golovanovem předvede ruskou baletní školu, která představuje absolutní světovou špičku. Klasický romantický příběh s dokonalými baletními výkony a strhující hudbou patří nesporně k vrcholům letošní kulturní sezóny v krajském městě. Vstupenky jsou k dostání v pobočkách Ostravského informačního servisu, sítích Ticketportal a Sazka ticket. (vi)

Foto: Do Ostravy míří pěvecký sbor Rudoarmějci, jehož hostem bude zpěvačka Helena Vondráčková. Foto: Blue Gekko

Politicky (ne)korektní komedie

divadelní premiéry

V předvečer předčasných voleb uvedlo Národní divadlo moravskoslezské první činoherní premiéru nové sezóny. Komedii Veřejné blaho aneb Deskový statek, která pojednává o korupci a lobbingu, napsal Václav Štech (1859–1947) před sto lety. Přesto je nečekaně aktuální.
„Ve hře se řeší kupování volebních hlasů, přeběhlictví poslanců, resp. radních, propojení politiky s byznysem. A dojde i na tzv. šedou ekonomiku. Vidím velmi silné paralely k dnešku,“ podotýká režisér Janusz Klimsza. Mazanému podnikateli s politickými ambicemi má k postu starosty dopomoci partička dobře situovaných a vysoce postavených přátel. Druhým dějištěm je realitní kancelář, kde se místo koupě nemovitostí, domlouvají sňatky.
Scéna je dílem Martina Víška, kostýmy navrhla Eliška Zapletalová. V hlavní roli uvidíte Davida Viktoru, dále hrají Petra Lorencová, Lada Bělašková, Pavlína Kafková, Tomáš Jirman, Jan Fišar, Vladimír Čapka a další. Po dvou říjnových premiérách můžete Deskový statek v Divadle Jiřího Myrona vidět do konce roku ještě 9. 11. a 15. 12. (vi)

Objevený Ernani k Verdiho výročí

Přesně v den 200. výročí narození (10. 10.) jednoho z nejvýznamnějších operních skladatelů všech dob Giuseppe Verdiho představil operní soubor Národního divadla moravskoslezského ostravskou premiéru jeho málo známé a nedoceněné opery Ernani.
Děj opery napsané podle stejnojmenné tragédie Victora Huga skýtá mimořádné pěvecké příležitosti, kterých se pod taktovkou dirigenta Tomáše Braunera chopili Luciano Mastro, Frédérique Friessová, Olga Romanko, Gianluca Zampieri, Aleš Jenis nebo Martin Gurbal‘. Dramatický příběh ze Španělska 16. století líčící soupeření tří mužů o moc i ruku krásné Elviry naplnil Verdi úchvatnou hudbou. Režie se ujal Marián Chudovský, scénu navrhl Jaroslav Valek, kostýmy jsou dílem Petera Čaneckého.
Další představení Ernaniho můžete navštívit v Divadle Antonína Dvořáka 13., 20., 26. 11. a 13. 12. (vi)

Foto: Frédérique Friessová jako Elvira a Luciano Mastro v roli Ernaniho ve Verdiho opeře Ernani. Foto: M. Popelář


 

Strana 11

Perly hudebního podzimu

Pořadatelé hudebního festivalu Colours of Ostrava společně se sdružením Dolní oblast Vítkovice a s podporou města Ostravy přinášejí v rámci projektu Solo Colours Concerts zvou na tří exkluzivní koncerty do vítkovického Gongu a klubu Cooltour na Černé louce.
Posluchači se mohou těšit na slavnou irskou písničkářku Lisu Hanniganovou, která vystoupí 28. listopadu v klubu Coultour. V samostatném bloku vystoupí irský písničkář Richie Egan, známý pod pseudonymem Jape. Oba interpreti v Ostravě vystupovali na letních Colours.
O den později 29. listopadu se v Gongu představí držitel několika nominací na cenu Grammy a fenomén současné jazzové scény americký zpěvák Gregory Porter. „Přinese do Ostravy jemnou, oduševnělou a povznášející hudbu, po které posluchači dlouho volali,“ říká Zlata Holušová, dramaturgyně projektu Solo Colours Concerts a ředitelka Colour of Ostrava. „V jeho textech se odrážejí sociální nálady, vzpomínky na dětství, krušná historie amerických černochů, ale i milostná témata a písně o lásce věnované ruské manželce.“
Projekt Solo Colours Concerts uzavře 5. prosince v Gongu koncert britského gospelového sboru London Community Gospel Choir, který už doprovázel hvězdy, jako jsou Paul McCartney, Tina Turnerová, Diana Rossová, Kylie Minogue, George Michael, Nick Cave či Madonna. Doslova hitem se stala píseň Circle of Life, kterou skupina nazpívala s Eltonem Johnem pro film Lví král. V České republice se představí vůbec poprvé!
Koncerty začínají ve 20 hodin. Vstupenky lze zakoupit v předprodeji v e-shopu http://eshop.colours.cz, v prodejně Oriental v Zábřehu a v Gongu v Dolních Vítkovicích. Více informací www.solocolours.cz. (di)

Galerii povede M. Pokorný

Výběrová komise složená z odborníků jako jsou Petr Nedoma, ředitel Galerie Rudolfinum, Rostislav Koryčánek z Domu umění města Brna a další, rozhodla 22. října o obsazení pozice uměleckého manažera Galerie města Ostravy. Doporučila do funkce Marka Pokorného, dlouholetého ředitele Moravské galerie v Brně a jednoho z vážných kandidátů na ředitele Národní galerie.
„Marek Pokorný má dlouholeté zkušenosti s řízením galerijní instituce a kurátorské zkušenosti s realizací výstav u nás i v zahraničí. Mne osobně zaujal svým osobitým přístupem, kdy chce samotnou činnost galerie propojit s ostatními kulturními aktivitami ve městě. Věřím, že pomůže k úspěšnému rozjezdu a vybudování dobrého jména naší městské galerie,“ dodala náměstkyně primátora a členka výběrové komise Simona Piperková.(av)

Aréna sází na hit

První premiérou nové sezóny v Komorní scéně Aréna se 12. října stala hra Emila Artura Longena Dezertér z Volšan v režii Ivana Krejčího. Původní inscenace měla v Aréně premiéru v roce 2008 a stala se diváckým hitem. Jednoaktová fraška, kterou autor původně napsal pro Vlastu Buriana, vypráví o „útěku ze hřbitova a co z něj pošlo“. Domnělý nebožtík se přitom dozví leccos nepěkného o svém manželství, o ambiciózních životních plánech truchlících pozůstalých. V hlavních dámských rolí se představí Tereza Cisovská jako Rosita Balabisová a Petra Kocmanová coby služka Manča. Hostující Vlastimil Šmída a Jan Kavka alternují v roli klavíristy. Dále účinkují Vladislav Georgiev, Josef Kaluža, Petra Kocmanová aj. Scéna a kostýmy jsou nově dílem Marty Roszkopfové. Další představení Dezertéra z Volšan dávají v Aréně 11. listopadu. (liv)

Zazáří Všechny barvy duhy

Zpěvačka Petra Janů, převzala patronát nad 7. ročníkem koncertu Všechny barvy duhy, který se uskuteční v pondělí 11. listopadu v 18 hodin v Divadle Antonína Dvořáka v Ostravě. Kulturní událost, jejímiž hlavními aktéry jsou lidé se zdravotním postižením spolu s profesionálními umělci, se koná pod záštitou manželky prezidenta republiky Ivany Zemanové, s podporou města Ostravy, obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, dalších institucí a jednotlivců.
Vedle klientů pořadatelské organizace Čtyřlístek – centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, vystoupí žáci Múzické školy v Mariánských Horách, členové sdružení Bílá holubice, domácí i zahraniční hosté. Vítězka polské celonárodní soutěže pro handicapované zpěváky „Zaczarovana Piosenka“ Julia Bagińská, nevidomý slovenský zpěvák Marián Bango, jeho český protějšek Radek Žalud aj. V programu se dále představí operní pěvkyně Eva Dřízgová-Jirušová, členové souborů Národního divadla moravskoslezského a Cirkusu trochu jinak.
Vstupenky v ceně 150 Kč lze zakoupit v předprodeji NDM na ul. Čs. legií nebo v divadle před začátkem koncertu. (rw)

Foto: Patronkou koncertu Všechny barvy duhy je česká poprocková legenda Petra Janů. Foto: archiv


 

Strana 12

„Knihovna musí být dostupná také pro hendikepované čtenáře,“ říká Miroslava Mikušková z KMO

Chceme, aby náš svět byl pro všechny

o lidech s lidmi

Moderní doba přinesla spoustu nových poznatků i ve vztahu k lidem se zdravotním postižením. Knihovny mají v tomto směru velký podíl na rozvoji a podobě sociální integrace, komunikaci, kooperaci a vzájemném vztahu postiženého a zdravého člověka.
V Knihovně města Ostravy (KMO) funguje již od 70. let minulého století pro zrakově postižené zvuková knihovna pro Ostravu a okolí. Jedná se o oddělení se specifickým zaměřením, s odlišným charakterem služeb čtenářům v porovnání s ostatními úseky. Dnes nabízí kromě půjčování zvukových knih, balíčkové a donáškové služby i spoustu společensko-kulturních aktivit jako jsou besedy, koncerty, tvořivé dílny či hmatové výstavy.

Kniha pro osamělé

„Pro čtenáře, kteří mají vážný tělesný hendikep, nebo jsou dlouhodobě upoutáni na lůžko, jsme zavedli tzv. donáškovou službu. Knihovník nebo prověřený dobrovolník jedenkrát měsíčně navštíví zájemce o tuto službu, donese mu vybrané tituly domů, přečtené zase odnese. Služba je velmi ceněna a pro některé čtenáře, především z řad seniorů, kteří žijí sami, je jednou z mála příležitostí k jakémusi společenskému setkání. Obvykle se na návštěvu našich pracovníků velice těší. Čas od času navštívíme některý z ostravských domovů pro seniory. Potěšíme klienty kulturním programem, seznamujeme je se službami knihovny a jejich poboček,“ říká vedoucí oddělení půjčovny pro dospělé KMO Miroslava Mikušková.

Talenty se prosadí

Ostravská městská knihovna pořádá mnoho zajímavých kulturních a společenských akcí nejen pro čtenářskou veřejnost. Každoročně se podílí na realizaci festivalu Dny umění nevidomých na Moravě, který v Ostravě za pět let představil řadu talentovaných nevidomých a zrakově postižených umělců. Návštěvníci festivalu mohli letos obdivovat obrazy Birgity Bloklandové a Rafaela Ariase, v hudbě excelovali sopranistka Pavlína Čichoňová a klavírista Petr Bazala, velmi zajímavý byl křest zvukové knihy Anny Markowitzové. Zvláštní pozornost si zasloužila vystoupení nejmladší generace – koncert žáků Lidové konzervatoře a Múzické školy v Ostravě a výstava kreseb s názvem „…když vidím…a když ne…“
„Z našich vzdělávacích akcí jistě zaujme beseda Světlo ve tmě, která je cílena na žáky a studenty. Návštěva oddělení je nenásilným způsobem připraví na odlišnosti vnímání světa zrakově postižených. Poutavým způsobem je seznamujeme s problematikou komunikace s nevidomými a slabozrakými. K tomu využíváme i řadu kompenzačních pomůcek, které v praktické části besedy slouží při sociokomunikačním výcviku v modelových i přirozených situacích ze života nevidomých,“ dodává knihovnice Mikušková.
Již několik let KMO úzce spolupracuje s centrem pro osoby se zdravotním postižením Čtyřlístek a také s občanským sdružením Mens Sana (zdravá mysl), která ve společenském sále knihovny pořádá pro své členy, ale i veřejnost Čtení ze šuplíku, jakousi prezentaci vlastních literárních pokusů. Každoroční adventní koncerty klientů Čtyřlístku jsou příležitostí pro předvánoční pozastavení, zamyšlení a milá setkání. Spolupráce s oběma organizacemi je velmi intenzivní a oboustranně obohacující.

Bezbariérová knihovna

Knihovny přivítaly vznik projektu Bezbarierova.knihovna.cz, který nabízí knihovníkům a informačním pracovníkům reálnou a praktickou oporu pro práci s hendikepovanými uživateli. Jde o vytvoření závazného standardu, jenž by definoval zásady bezbariérovosti v knihovnách.
„V praxi jsme určili priority při odstraňovaní bariér. Provedli jsme změny na webových stránkách knihovny a dáváme je k posouzení některým vybraným respondentům, aby vyhovovaly těm, kterým jsou primárně určeny. Samozřejmě zde nemohu vyjmenovat všechny aktivity ani služby, které se snažíme operativně zavádět. Téměř všechny jsou dnes již připravovány s ohledem na potřeby zdravotně postižených spoluobčanů. Je však zřejmé, že pokud chceme, aby byl svět pro všechny, musíme se více poznat, musíme si lépe porozumět,“ zdůrazňuje Mikušková.

Jdeme s dobou

„V dubnu letošního roku jsme zřídili facebook KMO pro hendikep, kde informujeme nejen o akcích, které pořádá knihovna, ale i o dalších událostech, které by mohly zajímat lidi s hendikepem, ale i bez něj. Ohlas je větší, než jsme čekali. Lidé píší, drží nám palce. Pro naše pracovníky připravujeme školení o základech komunikace s různě zdravotně znevýhodněnými spoluobčany tak, abychom měli dobrý základ pro další vzdělávání a zajištění asistenční služby. Naším cílem je nejen architektonická bezbariérovost a získání loga Handicap friendly, ale především to, aby se spolupráce mezi knihovníkem a hendikepovaným uživatelem stala běžnou součástí knihovnické práce,“ konstatuje vedoucí oddělení půjčovny pro dospělé Knihovny města Ostravy Miroslava Mikušková.
Připravila Hana Oborilová
Ilustrační foto: Knihovna města Ostravy


 

Strana 13

Tajemství Staré registratury skrývá poklad, bankroty, aféry i lidská dramata

z archivu města

Jedním z nejstarších fondů uložených v Archivu města Ostravy je Archiv města Moravské Ostravy – Stará registratura 1603–1867. Nejvzácnější písemností fondu je pozůstalostní inventář vlašského kamenického mistra Jana Rinolta z roku 1603. Další zápisy jsou dochované až z počátku 18. století, přičemž o registratuře v plném slova smyslu můžeme mluvit až po roce 1787.

Z Ostravy a okolí

Jedná se o materiál velmi různorodý, pocházející z úřadování purkmistrů, radních a zaměstnanců města, které se odehrávalo ve staré radnici v Moravské Ostravě. Písemnosti se týkají jak Moravské Ostravy, tak i poddanských vsí, jimiž byly do roku 1848 Přívoz, Lhotka (dnes Mariánské Hory) a Nová Ves. Dochovaný materiál je dnes uložen v 356 kartonech a tvoří řadu dlouhou téměř 43 metrů. Nelze nezmínit aféry představitelů městské správy purkmistra Petra Hulvy (1808) nebo syndika a prvního radního Kašpara Hauka (1837), spojené se zpronevěrou velkých finančních prostředků a jejich následným odvoláním z funkce. S nedůvěrou se potýkal také přívozský fojt Tomáš Dlúhý, na kterého si stěžovali v roce 1832 tamní sedláci, že rozhoduje opilý.

Přemnožené housenky

Na druhou stranu však představitelům městské správy nelze upřít zásluhy při stavbách a opravách budov ve městě jako byly (stará) radnice, škola, věznice, špitál (nemocnice), palírna, městský vodovod nebo také bourání městských hradeb. Dochovaly se i písemnosti ke stavbě a náročné údržbě Nádražní ulice a vysazování stromových alejí, které měly silnici chránit před volně se pasoucím dobytkem. Účel to snad splnilo, nikdo však asi nepočítal s tím, že listy několika stromů spořádají v roce 1862 přemnožené housenky.

Náměstí bylo centrem

Velkou stavební proměnou prošly ve 30. a 40. letech 19. století domy bohatých velkoměšťanů situované na dnešním Masarykově náměstí. Tady se odehrávalo veškeré dění, konaly se jarmarky, navštěvovaly hostince, potkávali se lidé, nejen místní, ale také ti, kteří sem přicházeli za prací. Všední život Ostravanů je dobře zachycen např. v soudních a pozůstalostních spisech.

Konec bankrotáře Chyly

Na své badatele stále čeká kauza bankrotáře c. k. železářského faktora Augustina Chyly, který zemřel v roce 1821 v době svého nedobrovolného pobytu v městském vězení. Přibližně ze stejné doby pochází dosud neobjasněná zpráva o nalezeném pokladu v Malé ulici, který obsahoval 24 holandských dukátů a zlatý prsten s červeným rubínem. Zajímavé informace o revolučním roku 1848 obsahují spisy o národní gardě. Žádosti hostinského Gabriela Kudělky z hostince U Národního gardisty o zaplacení gardisty vypitých a neuhrazených sudů piva tak dokládají tristní konce „revolučního nadšení“ bohatých měšťanů.
Fond Stará registratura obsahuje celou řadu dalších neprobádaných písemností z doby, kdy se Moravská Ostrava začala pozvolna měnit z malého zemědělsko-řemeslnického městečka v průmyslové město.

Jaroslava Novotná

Snímek 1: Závěr testamentu moravskoostravské velkoměšťanky Karoliny Pawerové s podpisy testátorky (tři křížky) a svědků, včetně jejich osobních pečetí (1803).

Snímek 2: Pozůstalostní inventář kamenického mistra Vlacha Jana Rinolta (1603).

Snímek 3: Plán přestavby staré radnice z roku 1811 od Andrého Wihrheima, stavitelského mistra hraběte Larische (nerealizováno).

Snímek 4: Závěr testamentu moravskoostravské velkoměšťanky Karoliny Pawerové s podpisy testátorky (tři křížky) a svědků, včetně jejich osobních pečetí (1803).

Dole je zachyceno mýto v Nové Vsi, přes řeku domek svinovského sedláka Chamráda (přelom 18. a 19. století).


 

Strana 14

V prosinci bude ČEZ Aréna v Ostravě hostit rozhodující zápasy IX. mistrovství světa ve florbalu žen

Atraktivní sport a hráčky. Objevte kouzlo florbalu!

Česká republika bude od 7. do 15. prosince hostit v Brně a Ostravě poprvé v historii mistrovství světa florbalistek. Mužský šampionát 2008, jehož část se hrála také v moravskoslezské metropoli, trhal divácké rekordy a odstartoval vzestup florbalu mezi nejpopulárnější české sporty. MS 2013 by mělo stvrdit obdobný progres ženského florbalu.

Česko proti Švýcarsku

Mezinárodní florbalová federace IFF zavádí od letoška nový hrací formát. V úvodní brněnské části turnaje se v městské sportovní hale Vodova mezi sebou utkají týmy elitní osmičky ve dvou základních skupinách. Ve skupině A jsou favoritkami pětinásobné mistryně světa Švédky a jejich velké rivalky vicešampionky z Finska. Na česká děvčata, obhájkyně světového bronzu, čeká v „béčku“ silné Švýcarsko.
Skupiny C a D tvoří osm výkonnostně slabších zemí. Formát slibuje odpadnutí kritizovaných utkání florbalových velmocí s outsidery, která končila rozdílem i dvou desítek gólů. Už v Brně nás čekají atraktivní zápasy týmů silné čtyřky. V polovině turnaje, na vyřazovací boje a zápasy o umístění, které startují 11. prosince, se šampionát přesune do Ostravy. Zápasy play-off a o konečná umístění se odehrají ve vítkovické ČEZ Aréně s kapacitou téměř 10 tisíc míst k sezení. Finále a zápasy o 3. a 5. místo v neděli 15. prosince turnaj zakončí.

Padne rekord?

Pořadatelé mistrovství touží po překonání rekordu v návštěvnosti. Ten dosavadní drží švýcarské MS, které před dvěma lety vidělo téměř 30 tisíc diváků. Česká republika by chtěla fanoušky země helvétského kříže přetrumfnout. Prvním předpokladem k úspěšnému naplnění cíle je výběr pořadatelských měst. Volba padla na Brno a Ostravu, kam chodí na florbal tradičně mnoho lidí. Smělé plány míří k metě 40 až 50 tisíc diváků!

Patronem je Vojta Dyk

Během světového šampionátu mužů v Praze a Ostravě v roce 2008 plnil roli patrona českého týmu herec Ivan Trojan. Pro mistrovství světa žen organizátoři vybrali herecký a pěvecký idol žen Vojtěcha Dyka. Sportu se věnoval od dětství, florbal hrál závodně za Střešovice. „V šatně jsem si pořád zpíval a kluci se mi za to smáli. Tak jsem s florbalem raději skončil a šel zpívat,“ vzpomíná s nadsázkou Vojta.

Floorball Inclusive!

To je slogan devátého mistrovství světa. Zatímco Ostraváci dojedou do ČEZ Arény městskou hromadnou dopravou, autem nebo třeba i dojdou pěšky, na české i zahraniční fanoušky čeká zájezd do Brna a Ostravy typu all inclusive s bohatými sportovními i společenskými zážitky. Florbal v nejluxusnějším balení nabídne prosincový světový šampionát v České republice! (vi)

IX. MS ve florbalu žen 2013 v Česku

Základní skupiny

Brno (7.–10. 12.)
Skupina A: Švédsko, Finsko, Rusko, Polsko
Skupina B: Česko, Švýcarsko, Lotyšsko, Norsko
Skupina C: Maďarsko, Slovensko, Korea, Austrálie
Skupina D: Německo, Dánsko, Kanada, Japonsko

Ostrava (11.–15. 12.)
Play-off
(včetně finále a zápasů o 3 a 5.místo, zápasy o 9.–16. místo)

Foto 1: Vše o MS se dozvíte na www.wfc2013.cz, vstupenky ve dvou cenových kategoriích jsou v prodeji také v pobočkách Ostravského informačního servisu. Švédské florbalistky, pětinásobné mistryně světa, jsou favoritkami prosincového turnaje, který uvidí moravská metropole Brno a moravskoslezská Ostrava.

Foto 2: Vojtěch Dyk, oblíbený divadelní a filmový herec, zpěvák kapely Nightwork, se ujme zodpovědné role patrona družstva České republiky.

Foto 3: Česká republika bude v Brně a Ostravě obhajovat světový bronz, který děvčata vybojovala před dvěma lety na šampionátu ve Švýcarsku.


 

Strana 15

Liga mistrů: VK Ostrava-Olympiakos Pireus 1:3

Uhráli set s hvězdami Pirea

Po sedmileté přestávce se k nám díky mistrovskému týmu VK Ostrava vrátila volejbalová Liga mistrů. V hale zimního stadionu Sareza v Porubě, hala na Hrušovské neodpovídá mezinárodním regulím, nastoupil proti hvězdami prošpikovanému řeckému mistru Olympiakos Pireus.
Svěřenci trenéra Zdeňka Šmejkala v prvním setu získaném v poměru 25:22 zaskočili favorizovaného soupeře aktivní hrou založenou na rychlém a pestrém útoku. Řekové se hledali i ve druhé sadě, která se pro ně nevyvíjela dobře. V dramatické koncovce vyrobili Ostravané několik zbytečných chyb a hosté stav vyrovnali na 1:1. To byl zřejmě klíčový moment večera, po kterém se misky vah začaly naklánět na stranu 26násobného mistra Řecka.
Třetí sada, v níž domácí uhráli 22 bodů a předváděli solidní volejbal, hosty uklidnila a v závěrečném dějství zápasu, které vyhráli 25:20, už nepřipustili překvapení na svůj účet. Přes porážku patří volejbalistům VK Ostrava uznání za výkon, kterým v Lize mistrů ostudu rozhodně neudělali.
VK Ostrava-Olympiakos Pireus 1:3 (22, -22, -22, -20). Sestava domácích: Rehák, Haník, Mauler, Záhorský, Široký, Čechmánek – Castello. Střídali: Dvořák a Fořt.
V základní skupině soutěže, po zápase v belgickém Masseiku (0:3), přivítá VK Ostrava doma ještě ruský Bělgorod (út 5. 11., 20) a Masseik (út 10. 12, 20). Hrát se bude znovu v porubské Sareze. Zápasy venku čekají Ostravany 3. 12. v Bělgorodě a 18. 12. v Pireu. (vi)

Foto: Smečař Richard Mauler se snaží přelstít dvojblok řeckého mistra. Z utkání Ligy mistrů VK Ostrava-Olympiakos Pireus (1:3). Foto: Jaroslav Obsadný

Ať to sviští na kluzišti!

Vánoční kluziště na Masarykově náměstí bude! To je dobrá zpráva pro všechny pohybu milovné Ostravany a konec konců i pro atmosféru v centru města v adventním a vánočním čase. Už počtvrté se provozovatelem ledové plochy stane od 30. listopadu do Nového roku 2014 městská společnost SAREZA.
Kluziště o velikosti 30 krát 15 metrů, které vloni navštívilo na 14 500 bruslařů, nebude jistě zahálet ani letos. Každodenní provoz od 10 do 20 hodin bude díky městu Ostravě, obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a významným sponzorům znovu zdarma, poplatek zaplatíte pouze za půjčovné bruslí a SAREZA tučňáků (pomůcek pro děti). V areálu kluziště bude zázemí s občerstvením, sociální zařízení a šatní skříňky.
Co nejpříjemnější podmínky k bruslení zajistí pravidelná úprava ledu rolbou. Pořadatelé slibují také diskotéky na ledě, hokejové a krasobruslařské exhibice, soutěže o ceny. (pg)

město podporuje

HOKEJ VLÁDNE. Nejbližší soupeři HC Vítkovice Steel v ČEZ Aréně: ne 3. 11. Slavia, ne 17. 11. Zlín, pá 22. 11. Sparta, út 26. 11. Chomutov, pá 29. 11. Litvínov, pá 6. 12. K. Vary (17).
ZÁVĚR PODZIMU. Po utkání s Olomoucí (ne 3. 11.) už čeká fotbalisty Baníku na Bazalech na podzim pouze jediný soupeř Teplice. Hraje se v sobotu 23. 11. v 15 hod.
POD VYSOKOU SÍTÍ. Extraligová utkání volejbalistek TJ Ostrava v hale na Varenské: so 2. 11. Frýdek-Místek, so 9. 11. Slavia, so 23. 11. SG Brno, so 7. 12. Olomouc. Extraliga mužů: čt 14. 11. VK-Ústí, čt 21. 11. VK-Havířov (vždy v 17).
INTERLIGA. Program česko-slovenské W.H.I.L. interligy žen: so 2. 11. Poruba-Šala, so 16. 11. Poruba-Písek (vždy v 18).
MATTONI NBL. Domácí zápasy mužstva NH Ostrava v Mattoni NBL: so 9. 11. Pardubice, so 16. 11. Děčín, st 20. 11. Jindřichův Hradec, st 27. 11. Prostějov, st 4. 12. Brno (vždy v 17.30).
FLORBAL. Zápasy extraligy mužů: ne 10. 11. Vítkovice-Pardubice, pá 15. 11. (18) FBC-Bohemians, ne 17. 11. Vítkovice-FBC, ne 24. 11. (18) FBC-Sparta, čt 28. 11. Vítkovice-Střešovice, so 30. 11. Vítkovice-Brno. Extraliga žen: so 9. 11. Vítkovice-Herbadent, ne 17. 11. (14) FBC-Brno, pá 22. 11. Vítkovice-FBC, ne 24. 11. (14.30) FBC-Liberec. Vítkovice hrají v hale na Dubině, FBC v hale na Hrušovské ulici.(vi)
STOLNÍ TENIS. Městský svaz stolního tenisu pořádá 5. 12. v hale na Varenské Velkou cenu Ostravy, veřejný turnaj pro všechny. Prezentace účastníků zdarma je do 8.30 pro registrované i neregistrované bez věkového omezení.
HOROLEZCI SLAVÍ 60. Setkání současných i bývalých členů horolezeckého oddílu SSK Vítkovice, kamarádů a příznivců, u příležitosti 60 let činnosti se koná v pátek 22. 11. (17) v kulturním zařízení Altán v Třebovicích. Více na www.vitkovice.cz/horolezci nebo lenka.kapustkova@tiscali.cz a tel. č. 604 504 487. (vi)

Stolní tenis pro všechny

Městský svaz stolního tenisu pořádá 5. 12. v hale na Varenské Velkou cenu Ostravy, veřejný turnaj pro všechny. Prezentace účastníků je do 8.30 zdarma pro registrované i neregistrované bez věkového omezení.

Běžci v Drážďanech

Ostravští vytrvalci startovali 20. října na maratonu Morgenpost v Drážďanech. V kategorii nad 70 let vyhrál čtvrt maraton Oldřich Horák, v půlmaratonu byl Alfonz Výtisk druhý. V hlavním závodě doběhl Jaroslav Hrabuška ve své kategorii pátý.

Horolezci slaví 60

Horolezecký oddíl SSK Vítkovice zve 22. 11. (17) na setkání k 60. výročí založení klubu do Altánu v Třebovicích. Více na www.vitkovice.cz/horolezci, lenka.kapustkova@tiscali.cz nebo tel. 604 504 487. (vi)

Sportovní klip získal cenu v Karlových Varech

Město Ostrava získalo za propagační klip Ostrava – město sportu 2014 cenu poroty na 20. národním filmovém festivalu Tour Region Film, který spolu s mezinárodním festivalem Tour Film probíhal v prvním říjnovém týdnu v Karlových Varech.
Posláním festivalu je uvést filmy a multimédia, která svou obsahovou náplní a uměleckou úrovní přispívají k rozvoji cestovního ruchu v České republice. V kategoriích filmy, klipy a multimédia soutěžilo na sto padesát snímků. Ostrava se prosadila mezi dvanáct oceněných, které vybrala porota složená z odborníků z oblasti cestovního ruchu, filmařů a kritiků.
„Ostravský klip se docela vymykal tradičním formátům. Vsadili jsme spíše na nápad, než na atraktivní záběry turistických atraktivit regionu. Tvůrci dostali volnou ruku. A vyplatilo se. Výsledek rozhodně pobaví i zaujme,“ nepochybuje náměstek primátora Martin Štěpánek.
Šestašedesátisekundový klip vytvořený filmařským týmem agentury Kania Brothers z Ostravy je k vidění na stránkách projektu www.ostravamestosportu.cz na záložce You Tube. (vi)

Foto: Manažerka projektu Ostrava Evropské město sportu 2014 Šárka Mokrá s cenou poroty festivalu Tour Region Film v Karlových Varech.Foto: SMO


 

Strana 16

Petřkovická venuše na skok doma

Fototéma
Tradiční podzimní den otevřených dveří v Nové radnici a na její vyhlídkové věži uspořádal magistrát města spolu s Ostravským informačním servisem v sobotu 19. října. Díky Ostravskému muzeu se po čtyřech letech vrátila domů Petřkovická venuše, nejstarší předmět nalezený na území Ostravy. Letos tomu bylo šedesát let, kdy při průzkumu vrchu Landeku objevil archeolog Bohuslav Klíma drobné 46milimetrové torzo ženského těla vyřezané z hroudy krevele. Na rozdíl od jiných pravěkých venuší štíhlou dámu převzali na radnici primátor Petr Kajnar a ředitelka Ostravského muzea Jiřina Kábrtová. Po šestihodinové expozici zamířil originál sošky zpět do Dolních Věstonic, kde je v depozitáři brněnského Archeologického ústavu Akademie věd ČR. Kromě setkání s atraktivní venuší byly na prohlídku reprezentačních prostor radnice i daleké výhledy z věže zvědavy dvě tisícovky návštěvníků. Mnozí se dobře bavili při programu na náměstí, který se nesl ve sportovním duchu. Jak by ne? Vždyť Ostrava bude příští rok Evropským městem sportu! (vi)