Listopad 2008

Listopadové vydání měsíčníku Ostravská radnice, ročník 2008

c-documents-and-settings-krzyzankovavl-plocha-plone-foto-ostravska-radnice-or_predni_strana_web.jpg

 

 

 

 

 

 

Ostravskou radnici si také můžete stáhnout ve formátu PDF (2,31 MB).

Strana1

Záchrana začínajícího života je to nejdůležitější


V pořadí patnáctý babybox v České republice otevřeli v pátek 7. listopadu v Městské nemocnici Ostrava na Fifejdách. Vznikl díky aktivnímu občanskému sdružení Babybox pro odložené děti-Statim. Jeho cílem je záchrana novorozenců, kteří by jinak byli matkou odloženi za podmínek, v nichž by jim hrozila vážná újma na zdraví nebo smrt. Předseda sdružení Ludvík Hess si dal velice záležet na tom, aby funkci prvního ostravského babyboxu aktivoval přesně v pravé poledne. Stalo se tak na budově dětského oddělení městské nemocnice na Janovského ulici, za účasti řady čestných hostů. Nechyběl mezi nimi náměstek primátora Ostravy Lubomír Pospíšil, ředitel Městské nemocnice Ostrava František Jurek, biskup ostravsko-opavské diecéze František Lobkowicz a další osobnosti.

Ludvík Hess vyzdvihl podíl sponzorů, zejména Nadace Komerční banky Jistota, dále například ostravské společnosti Koexpro, na vybudování babyboxu. Ocenil také iniciativu Ostravy a její městské nemocnice. Náměstek primátora připomněl, jak obtížné a zdlouhavé byly diskuse v komisích a s odbornou veřejností. „Jsme rádi, že po téměř dvou letech jsme naše snažení dovedli ke zdárnému konci. Vždyť návrh Rady města Ostravy na zřízení babyboxu prošel v zastupitelstvu všemi hlasy. Záchrana života je přece to nejdůležitější,“ zdůraznil Pospíšil.

Jak vlastně schránka funguje? Po odložení dítěte a uzavření dvířek se konstantní teplota zvýší z 28 na 37 stupňů Celsia, je spuštěno odvětrávání. Po uzavření dvířek se aktivují vizuální a akustické senzory přivolávající odborný personál. Dalších osm lidí dostane sms zprávu o odložení dítěte. Jen pár minut trvá než kojence převezme zdravotní sestra. Vedle dvířek je umístěna tabule, na níž je návod kromě češtiny také v angličtině, polštině a ruštině. Babybox je mimořádně sofistikované zařízení se zhruba tisícovkou elektronických součástí. V Česku jej podle projektu Michala Čumpelíka vyrábí společnost Teletech Plus Servis. Ve stejný den, ale o hodinu dříve, zprovoznili babybox v městské nemocnici ve Frýdku-Místku (v pořadí 14. v České republice) a odpoledne také ve Slezské nemocnici v Opavě (16. v České republice). V lednu příštího roku by jich mělo být už celkem dvacet. Podle údajů, které pečlivě eviduje Ludvík Hess, babyboxy u nás zachránily život už čtrnácti novorozencům. Přejme si, aby ten ostravský byl využíván co možná nejméně. (vi)

Foto: Patnáctý babybox v České republice byl již krátce po oficiálním otevření aktivován ke svému účelu. Vrchní sestra dětského oddělení Městské nemocnice Ostrava Anna Prokopiu sem pro názornost fungování zařízení ale uložila pouze pečlivě zabalenou panenku.


Ostrava pojedenácté v Mnichově


Ani letos nevynechala Ostrava možnost prezentovat se na prestižním mezinárodním veletrhu Expo Real. Tento veletrh komerčních nemovitostí se konal 6.–8. října v Mnichově a zaměřil se na networking při realizaci mezinárodních a mezioborových projektů, investice a financování. Letos se na ploše více než 74 000 m2 v sedmi výstavních halách představilo na 1 856 vystavovatelů ze čtyřiceti pěti zemí světa.

Ostrava zaujala zejména průmyslovou zónou Mošnov s rozlohou přibližně dvou set hektarů, která představuje vhodnou lokalitu např. pro subdodavatele automobilky Hyundai. Zájem byl rovněž o průmyslovou zónu Hrušov, Vědecko-technologický park Ostrava či průmyslovou zónu Hrabová.

Podle názorů náměstků primátora Lukáše Ženatého a Zdeňka Trejbala byla na letošním veletrhu patrná určitá nervozita, která pramenila z krize na světových burzách. Na druhé straně se ale mnozí investoři netajili tím, že pokud budou jejich projekty nasměrovány právě do Ostravy, banky jim na ně peníze půjčí. (mb)

 » uvnitř listu najdete

  2. Senior roku
3. Stavby, které oživí město
5. Zajímavosti ze školství
6. Ve městě přibude okrskářů
7. Jak strávit advent v Ostravě?
9. Milionáři za volantem
10. Pobavte se: hry a klamy
12. Markéta Sidková se nevzdává
13. Jaký byl 28. říjen 1918
15. Z ostravského sportuStrana 2


 Seniorem roku je Eva Teicherová


Poradní sbor seniorů ve spolupráci s kanceláří primátora uspořádal v letošním roce druhý ročník ankety Senior roku 2008. Občané, ale i zájmová a občanská sdružení, měli možnost nominovat seniorské osobnosti žíjící v Ostravě, které podle jejich názoru vynikají v některém z oborů lidské činnosti, popř. pomáhají lidem ve svém okolí.

Nominováno bylo celkem padesát dva seniorů. Z nich odborná komise vybrala deset osobností, které 5. listopadu převzaly z rukou náměstka primátora Lubomíra Pospíšila pamětní listiny a dárkové předměty.
Titul Senior roku 2008 získala Eva Teicherová, která je koordinátorkou dobrovolnické činnosti v Charitě Ostrava a zakladatelkou Senior klubu Charity Ostrava. „Je to jedna z největších poct, kterých jsem v životě dosáhla. Moc za ocenění děkuji,“ uvedla čerstvá nositelka titulu.

Druhou příčku obsadila stříbrná olympijská medailistka z Říma a Tokia, sportovní gymnastka Adolfina Táčová, třetí pak zakládající člen ostravské pobočky Svazu důchodců ČR Zdeněk Mařák. Ocenění dále převzali spisovatelka a redaktorka Hana Juračáková, seniorský reprezentant ČR v atletice Zdeněk Benek, kronikářka obvodu Radvanice a Bartovice Dagmar Joklová, propagátor seniorské turistiky Antonín Holčápek, propagátor aktivit pro postižené Dalibor Přeček, člen Ostravského kvarteta Ivan Měrka a báňský odborník Karel Kublín. V loňském roce získala tento titul lékařka Blanka Malá.

Eva Teicherová
 

Pracuje v Charitě Ostrava již sedm let. Je realizátorkou řady projektů. Mimo jiné koordinuje dobrovolnické hnutí v Charitě Ostrava. Je spoluorganizátorkou známé Tříkrálové sbírky, jejíž výtěžek představuje významný finanční přínos pro podporu projektu Charity Ostrava i humanitární pomoc. Vede také Senior klub Charity Ostrava. V dámském klubu Živá voda připravuje program – duchovní zamyšlení, besedy, přednášky, zpívání, výtvarné práce, charitativní aktivity – např. šití panenek pro UNICEF nebo sběr brýlí pro Afriku. Lidé, kteří ji znají, o ní říkají, že je velmi obětavá a umí naslouchat těm, kteří to potřebují. (mb)

 

» vy se ptáte, my odpovídáme

Kdy bude ve všech obvodech města, ptá se čtenář V. Holý, dostatečný počet kontejnerů na separovaný odpad, konkrétně v centru v okolí kostela sv. Václava?

V současné době je na území města 1060 míst, kde mohou občané tyto odpady odkládat. Počet nádob je však závislý na finančních možnostech rozpočtu města a možnostech zpracovatelského průmyslu. Situace v centrální části města v okolí Masarykova náměstí je trochu složitější vzhledem k tomu, že rozmisťování nádob podléhá souhlasu městského obvodu jako správce městských pozemků a charakteru městské zástavby.

Nyní probíhá ve spolupráci s městským obvodem příprava k budování stanovišť na separovaný sběr odpadů v ostatních částech Moravské Ostravy a Přívozu. Byly také zahájeny práce na detailním mapování možných lokalit k umístění těchto nádob v centrální části Ostravy.

Jiří Štěpánek
odbor komunální a bytový MMO


Stavba Nové Karoliny přerušena


V souvislosti s celosvětovou finanční krizí vydala společnost Multi Development, investor rozsáhlého projektu výstavby městské čtvrti Nová Karolina v Ostravě, toto prohlášení:

„Napříč celou Evropou jsou nejen velké developerské společnosti nuceny přehodnocovat své developerské plány. Důvodem je prakticky zamrzlé prostředí finančních trhů projevující se pasivitou finančních institucí, neochotou aktivně se zavázat k projektovému financování. Výsledkem byly a jsou kromě obecné pasivity rovněž mnohdy nečekané obraty v přístupu finančních organizací. Taková situace se bohužel nevyhnula ani projektu Nové Karoliny. Společnost Multi Development je do definitivního a spolehlivého zajištění kompletního projektového financování nucena v současné době přibrzdit a dočasně přerušit na nejnutnější dobu stavební práce. V případě Nové Karoliny jsou tyto kroky vyvolány výhradně vlivy mimo společnost Multi Corporation i zcela mimo projekt jako takový, ten stále patří k tomu nejlepšímu, co v tomto oboru developerských projektů v Evropě existuje. Společnost Multi Development je tomuto projektu i nadále plně oddána a je rozhodnuta usilovně pracovat na podniknutí veškerých možných kroků vedoucích k odblokování současné situace v co nejkratší době. Toto rozhodnutí se v současné době netýká výstavby administrativní části první etapy Nové Karoliny ve společném projektu Multi Development a Passerinvest Group.“

Za vedení města se k situaci vyjádřil náměstek primátora Lukáš Ženatý: „V minulých dnech byli představitelé statutárního města Ostravy ze strany Multi Development informováni o dopadech světové finanční krize na další postup projektu Nová Karolina, o němž hovoří výše uvedená zpráva. V této souvislosti nebyl zpochybněn harmonogram výstavby ani závazky společnosti vůči městu Ostrava. Jedná se o první přímý a významný dopad změn na finančním trhu na konkrétní projekt v Ostravě. Dopad právě na největší realizovaný developerský projekt ve městě byl zřejmě nevyhnutelný.“

Primátor Ostravy Petr Kajnar vyjádřil přesvědčení, že výstavba Karoliny bude i přes současné problémy zdárně dokončena. (r)


Partnerská města slavila s námi


U příležitosti oslav 90. výročí založení Československé republiky přijalo pozvání statutárního města Ostrava šest partnerských měst – německé Drážďany, polské Katovice a Vladislav, maďarský Miškovec, ruský Volgograd a Uralsk z Republiky Kazachstán.

Oficiální přijetí delegací Drážďan, Wodzislawi, Volgogradu a Uralska představiteli města Ostravy se uskutečnilo v pondělí 27. října dopoledne v zasedací síni zastupitelstva. Vzácné hosty srdečně přivítal primátor Ostravy Petr Kajnar, jeho náměstci Lukáš Ženatý, Vojtěch Mynář a Lubomír Pospíšil a další představitelé města a magistrátu. Primátor připomněl význam roku 1918 a vzniku samostatného státu pro náš národ a jeho odkaz pro dnešek. Zástupci partnerských měst přednesli své zdravice a předali primátoru Petru Kajnarovi upomínkové předměty symbolizující jejich město a zemi, např. ruský Volgograd primátorovi věnoval samovar. V průběhu slavnostního setkání podepsali primátor Ostravy Petr Kajnar a primátor města Uralska Samigula Chamzaevič Urazov smlouvu o partnerské spolupráci mezi oběma městy. Zahraniční delegace se s vedením Ostravy, válečnými veterány a dalšími osobnosti zúčastnily v úterý 28. října pietního aktu u památníku v Husově sadu. Akci provázely projevy např. čestného předsedy Městského výboru Českého svazu bojovníků za svobodu Věroslava Duška, primátora Ostravy a dalších. Ve středu delegace partnerských měst Ostravy ukončily svůj pobyt v metropoli Moravskoslezského kraje návštěvou 21. jednání Zastupitelstva města Ostravy. Hosté převážně ocenili realizaci řady projektů, které zásadním způsobem ovlivňují úspěšný rozvoj města a kvalitu života v něm. Projevili také zájem o další prohlubování oboustranně prospěšné spolupráce. (hb)


Výměna občanských průkazů


Vyměnit svůj občanský průkaz musejí ti, kteří nemají strojově čitelné údaje ve staré občance vydané do 31. prosince 2003. Oddělení evidence a občanských průkazů Magistrátu města Ostravy upozorňuje, že žádost o nový průkaz lze podat do konce listopadu, lhůta pro jeho zhotovení je měsíc. Zbývá ještě několik tisíc nevyměněných průkazů. Žádost lze podat na některém ze sedmnácti matričních úřadů města. Výměna je bezplatná, její povinnost se nevztahuje na občany narozené před 1. lednem 1936, kteří nemají vyznačené datum ukončení platnosti průkazu. (č)
 


Strana 3


 S náměstkem primátora Lukášem Ženatým o nových lokalitách a bytech


Stavby, které oživí město


 

  • Řadu menších lokalit města čekají změny. Staví se, mimo jiné, i bytové domy. Které jsou z hlediska architektury i účelnosti nejzdařilejší a budou se stavět v nejbližší budoucnosti?

Velmi zajímavý a pro Ostravany důležitý je projekt přednádražního prostoru Ostrava-Svinov. Na estetizaci této lokality čeká zřejmě celá ostravská veřejnost. Přijíždět nebo vítat návštěvy na opraveném a dostavěném svinovském nádraží je příjemné, ale hned před ním se každý setká s ohyzdnou konstrukcí tzv. plata s obchody, než se cestující dostanou k městské dopravě. Na tomto místě vyroste nové „Svinov centrum“. Autorem návrhu je ostravský architekt Václav Filandr, z jehož dílny‘ je i moderní dostavba nádraží. Rekonstrukcí projdou také svinovské mosty, je to jeden z nejživějších dopravních uzlů města. Připravuje se výběrové řízení na generálního zhotovitele. Celá stavba v hodnotě asi 750 milionů korun má být hotová v roce 2011.

 

  • Hodně se mluví také o nových bytových domech, velmi zajímavý je například objekt, tzv. Améba, hned vedle ostravské Nové radnice. Tam se mají lidé stěhovat už v příštím roce. a další byty?

Vyroste obytný dům s názvem Městská brána, hned za kostelem sv. Václava, který vyplní proluku po dřívější zástavbě. Budou v něm byty, ale i zajímavá kavárna s cukrárnou. Podobných míst je v centru více. Do konce roku chceme vybrat nejlepší projekt také na zástavbu významné části výstaviště Černá louka. Soukromý investor tu ale podle podmínek města musí zachovat zelené odpočinkové plochy a samozřejmě výstavní pavilón s konferenčním centrem. Nové objekty by měly obsahovat byty, ale i komerční prostory, možná i hotel a kanceláře, aby lokalita přes den žila.

Na náměstí Dr. Edvarda Beneše v centru města by měl vedle hotelu Imperial vyrůst nový komplex Ostravica, ve kterém budou restaurace, administrativa, služby i byty, podle návrhu společností Ostravica Fashion a Amadeus Real. Propojí i obchodní dům Ostravica. Stávající zeleň má být částečně zachována v proskleném atriu nového objektu.

Místem příjemným k bydlení se má stát nové malé sídliště s názvem Zelený dvůr na Křižíkově ulici. Stojí tam zbytek více než stoleté elektrárny, která už dosloužila. Má tu vyrůst několik domů s 350 byty i obchody. Na křižovatce ulic Nádražní s Českobratrskou, na místě bývalého stařičkého domu s prodejnou Artfora, vyroste nový obchodní a administrativní komplex.

 

  • Hodně se diskutovalo o zbourání hotelového domu Jindřich a výstavbě nového komplexu kolem památkově chráněné těžní věže Jindřich, už se mělo stavět. Investor však práce oddaluje. Z jakého důvodu?

Investor čekal, až se vyřídí všechna potřebná stavební povolení, aby se nestalo, že po zbourání stávajících budov bude lokalita dlouho prázdná, než se začne stavět. Všechno je už vyřízeno, v minulých dnech byly zahájeny práce před demolicí, po ní bude navazovat výstavba.


 

  • Hovoříme o projektech týkajících se především Moravské Ostravy, centra, ale také obvody mají své plány v bytové výstavbě…

Ano, například obvod Slezská Ostrava, zajímavý svým krajinným reliéfem ve svahu, se obohacuje o nové bytové domy. Dokončuje se bytový dům Atrium hned vedle památkově chráněné vodárenské věže, staví se však i na Františkově. Byty mají vyrůst za mostem Miloše Sýkory na ulici U staré elektrárny, na Seidlerově nábřeží, nové řadové domky jsou na Keltičkově ulici, i tady se však ještě má stavět. Vítkovice chystají, mimo jiné, výstavbu bytů u sadu Jožky Jabůrkové, Poruba diskutuje o výstavbě nové části s názvem Větrník, stavět se bude i na ulici Polské na pátém obvodu. i další městské obvody rovněž plánují nové byty, ale také jiné objekty. Například Ostrava-Jih připravuje technickou infrastrukturu pro bytovou výstavbu. Na zářijovém zasedání zastupitelstva města bylo stanoveno pořadí investorů, kteří mají zájem stavět individuální bydlení v Hošťálkovicích v lokalitě zvané Jabloňový sad. Novou tvář města určitě představují i projekty v blízkosti Domu kultury města Ostravy. Naproti němu má vyrůst nová Moravskoslezská vědecká knihovna, starý skelet se promění v moderní objekt společnosti Red House Development, na Náměstí Republiky vyroste administrativní objekt společnosti CTP s obchodním parterem. O těchto stavbách se už hodně psalo.
 

  • Nové bytové domy nabízejí kvalitní, často nadstandardní bydlení, ceny jsou vyšší, ale ne každý si je může dovolit…


Podíváte-li se na trh s byty v Ostravě například na internetu, tak snadno zjistíte, že v nabídce jsou stovky stávajících bytů, jejichž cena jde v současné době dolů. Každý občan má možnost se o své bydlení postarat. Nově stavěné byty mají doplnit nabídku na trhu právě o dražší a nadstandardní bydlení, které dosud chybělo. (k)

Foto: Pohled na budoucí Svinov centrum od svinovských mostů, které budou rekonstruovány. Nový objekt bude mít obchody, kanceláře, restaurace i parkovací plochy.


V Ostravě vyroste nový fotbalový stadion!


Fanoušci se v Ostravě mohou těšit na nový fotbalový stadion. Původně počítalo město s rekonstrukcí stávajícího Městského stadionu ve Vítkovicích na objekt, který by sloužil atletice i kopané. Nyní byl projekt Národního sportovního centra Morava (NSCM) přepracován z finančních i technických důvodů, komplikovala se jednání s majiteli okolních pozemků. Nová varianta počítá v první řadě s rekonstrukcí vítkovického atletického stadionu. Náklady na tyto opravy by neměly přesáhnout tři sta milionů korun. Kapacita se zvýší na dvanáct tisíc míst.

Přechodně na něm budou svá utkání hrát fotbalisté FC Baník Ostrava a FC Vítkovice. Stadion na Bazalech totiž v roce 2011 už nebude splňovat náročná kritéria ČMFS. Klub ze Slezské Ostravy proto musí hrát své zápasy na jiném hřišti ve městě. A právě upravený městský stadion splní nároky UEFA požadavky ČMFS na projekt „Ligové stadiony 2012“ i náročná mezinárodní kritéria UEFA a FIFA. Rekonstrukce má skončit v roce 2011 tak, aby se zde mohlo konat ME atletů do 23 let.

Později se FC Baník přesune na nový fotbalový stadion, který bude mít mezinárodní parametry. „O lokalitě, kde by měl stadion stát, jsme vedli jednání. Vybrána jsou tři místa. Jedno z nich je městské a další dvě soukromá. Stadion za zhruba jednu a půl miliardy korun by měl financovat veřejný a soukromý sektor. O tom, jaká bude jeho nová podoba a kdo bude soukromým investorem, se jedná. Děláme všechno pro to, aby čistě fotbalový stadion stál v Ostravě v roce 2013,“ řekl náměstek primátora Zdeněk Trejbal. „Cena původního projektu NSCM se pohybovala okolo 2,5 miliard. Nový záměr je levnější, reagujeme na připomínky fanoušků, které fotbalový stadion s atletickou dráhou příliš nenadchnul. Takže budou stadiony dva a na obou vytvoříme skvělé podmínky pro diváky. Fotbalový bude sice hotov později, než jsme původně předpokládali, bude ale stát za to,“ dodal Trejbal. (mb)Strana 4


» Střípky

Velvyslankyně LOTYŠSKA.

Novou radnici navštívila 16. října velvyslankyně Lotyšské republiky Argita Daudze. Jménem vedení města ji přijal náměstek primátora Vojtěch Mynář. Diplomatka navštívila Ostravu u příležitosti výstavy Ohlasy Pražského jara a Charta 77 v Lotyšsku a Pobaltí. Výstava byla v říjnu k vidění na Ostravské univerzitě. Během setkání velvyslankyně a náměstek primátora hovořili mimo jiné o problematice dopravy, hodnotili ekonomické vztahy obou měst i našich zemí a možnosti rozvoje spolupráce v dalších oblastech. Argita Daudze se živě zajímala o kulturní, společenský a hospodářský rozvoj Ostravy a Moravskoslezského kraje. Na závěr jednání se podepsala do pamětní knihy města. (mb)


PŘIJETÍ ARMÁDNÍ DELEGACE.

Náměstek primátora Vojtěch Mynář přijal 22. října v Nové radnici vojenskou delegaci v čele s velitelem Krajského vojenského štábu v Katovicích plukovníkem Zbigniewem Piątkem. Důstojníky Armády Polské republiky seznámil s historií i současností města. Mimo jiné zdůraznil blízkost ostravského a katovického regionu, potřebu propojení dálnice D47 s budovanou trasou na polském území, které pomůže rozvoji oboustranně prospěšné spolupráce. Hosté využili hezkého počasí a prohlédli si Ostravu z ochozu radniční věže. Polská armádní delegace k nám zavítala na pozvání Krajského vojenského velitelství v Ostravě. (vi)


PARK INN: OTEVŘENO!

Po dvou měsících zkušebního provozu byl 23. října otevřen čtyřhvězdičkový Hotel Park Inn Ostrava, který je součástí komplexu Orchard na Hornopolní ulici. Zařízení patřící společnosti The Rezidor Hotel Group je prvním hotelem značky Park Inn v ČR. Slavnostní pásku přestřihli primátor Ostravy Petr Kajnar, starosta obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Miroslav Svozil, velvyslanec Irské republiky Donal Hamill a další osobnosti. V rámci kulturního programu a módní přehlídky proběhla dražba (na snímku) jednoho z modelů. Výtěžek ve výši půl milionu korun putoval do mateřské školy na ulici Čs. exilu v Porubě. (vi)

Na radnici zavítali hosté ze zahraničí


V minulých dnech navštívila Novou radnici řada významných zahraničních hostů. Ve čtvrtek 6. listopadu to byl mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Státu Izrael v České republice Jaakov Levy, kterého přijal primátor Petr Kajnar. Jeho excelenci seznámil s historií i přítomnost moravskoslezské metropole a hovořil také o směrech dalšího rozvoje města. Hostovi předal upomínkové předměty, mimo jiné historickou knihu o Ostravě. V rámci svého programu izraelský diplomat navštívil ještě Židovskou obec v Ostravě. Na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské-Technické univerzity přednášel studentům na téma Izrael a jeho současnost. O necelých čtyřiadvacet hodin později vstoupili do budovy radnice představitelé organizačního výboru a výprav zúčastněných ve dnech 6.-8. 11. na Grand Prix Ostrava 2008, předposledním závodě letošního Světového poháru ve sportovní gymnastice. Sportovce, trenéry a funkcionáře přivítal náměstek primátora Lubomír Pospíšil. Mezi hosty zaujala třeba vynikající ruská gymnastka Ljubov Burda-Andrianovová, dvojnásobná vítězka OH 68 a 72 a mistryně světa 70 v soutěži družstev. V ČEZ Aréně se sešla vynikající konkurence včetně olympijských vítězů, mistrů světa a Evropy ze tří desítek zemí. Grand Prix Ostrava se uskutečnila s finanční podporou města Ostravy a pod záštitou primátora Petra Kajnara. (vi)


Šlechetnost má barvu krve


Minimálně osmdesát bezpříspěvkových odběrů krve a krevních derivátů. Jen překonání této úctyhodné hranice opravňuje k nominaci na Zlatý kříž 3. stupně, vysoké vyznamenání Českého červeného kříže. Od října ho má právo nosit 152 mužů a žen, kteří jsou evidováni v Krevním centru Fakultní nemocnice v Porubě. V reprezentačních prostorách Nové radnice ocenění převzali z rukou primátora Ostravy Petra Kajnara a viceprezidenta Českého červeného kříže Adolfa Šťastného. V České republice máme na 400 tisíc dárců krve, přičemž drtivá většina je bezpříspěvkových. Do ostravského krevního centra zamířilo v loňském roce k odběru více než 40 tisíc lidí. Dvě tisícovky z nich byli úplní nováčci. Navzdory vysokým číslům zdravotníci poukazují na to, že dárců spíše ubývá. Snad krásný příklad šlechetnosti a obětavosti nositelů zlatých křížů přiláká další následovníky. (vi)

» úřad práce


Kam po základní škole?


Schůzku s výchovnými poradci základních škol okresu Ostrava svolal již tradičně na polovinu října Úřad práce v Ostravě, jeho Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání (IPS), ve spolupráci s odborem školství Magistrátu města Ostravy. Zaměřena byla na rozšíření informací o novinkách v přijímacím řízení na střední školy, o tom, co obsahuje brožura Kam po základní škole, kterou vydává každoročně IPS, či o učebních oborech sponzorovaných zaměstnavateli a podobně.

Od předchozích podobných schůzek se ta letošní lišila růstem zájmu firem informovat výchovné poradce o sponzorování žáků středních škol vybraných oborů a o dalších výhodách, které nabízejí (informace najdete i v brožuře Kam po základní škole). Je užitečné vnímat poptávku zaměstnavatelů, přemýšlet o ní, může to přispět k větší rovnováze na trhu práce; jednoduše řečeno – firmy budou mít zaměstnance, které potřebují, a na úřad práce nezamíří mladí lidé, které nikdo nechce. Z trhu práce odcházejí silné poválečné ročníky a naopak přicházejí ročníky populačně slabé, lidé budou chybět stále více, zejména pak v technicky zaměřených oborech jako je strojírenství, elektrotechnika, ale také ve stavebnictví či v oblasti využití informačních technologií.

Žáci základních škol i rodiče by měli při svém rozhodování využít co nejdůkladněji všech dostupných informací. Nabízí je nejen již zmíněná brožura Kam po základní škole, ale také Atlas školství 2009/2010 – Přehled středních škol Moravskoslezského kraje a další zdroje. Mají je k dispozici nejen jednotlivé školy, ale najdete je také spolu s množstvím dalších informací na http://portal.mpsv.cz/sz/local/ot_info/ips. Když si nebudete vědět rady, přijďte se poradit do Informačního a poradenského střediska pro volbu a změnu povolání na Bieblově ulici v centru Ostravy (naproti hotelového domu Jindřich) a určitě byste neměli zmeškat dny otevřených dveří na školách, o které se žák zajímá, a také prezentační výstavu školství Učeň, středoškolák, vysokoškolák a pedagogika, která se uskuteční na výstavišti Černá louka Ostrava ve dnech 5. a 6. prosince. SB
 


Strana 5

 Sociálnímu školství je čtyřicet


Letos oslavila Vyšší odborná škola sociální v Ostravě významných čtyřicet let vzdělávání v oblasti sociální práce. Počátky jejího rozvoje jsou datovány již k 1. září 1968. V roce 1996 rozhodnutím ministerstva školství byla zařazena jako první státní škola na Moravě a ve Slezsku mezi vyšší odborné školy, nabízí ke studiu vzdělávací program Sociální práce ve formě denního i dálkového studia. U příležitosti 40. výročí založení uspořádala škola 17. října sociální konferenci v aule VŠB-TU. (dp)

 

Společně v oblasti biomedicíny


Fakultní nemocnice Ostrava a VŠB-TU Ostrava plánují společný výzkum v oblasti biomedicíny. Koncem října uzavřeli smlouvu o této spolupráci. Jejím cílem je snazší koordinace společných výzkumných aktivit i snadnější získávání prostředků pro vědu a výzkum v dané oblasti. Na smlouvu navázal brainstorming na téma Integrovaný výzkumný ústav bio-medicíny, který by po vybudování sdružoval výzkumné projekty všech významných institucí v kraji i mimo něj, včetně výzkumného centra fakultní nemocnice. (ph)


Pedagogická fakulta slavila


Učitelé severní Moravy a Slezska si koncem října připomněli 55. výročí svého vysokoškolského vzdělávání na dvoudenní slavnosti pořádané Pedagogickou fakultou Ostravské univerzity. Pokřtěn byl sborník vydaný k jubileu a také vyhlášena soutěž o Cenu profesora Uhra. Mohou ji získat absolventi – magistři a doktorandi za dílo sloužící rozvoji pedagogiky v oblastech vědecké, graduační a didaktické. Zvláštností setkání byly na malířských stojanech přímo v aule instalované portréty všech dosavadních děkanů fakulty v nadživotní velikosti. Jak řekl jeden z pamětníků, bez dobrých učitelů by nebyli dobří žáci.

Do posledního místa zaplněná aula OU zhlédla dokumentární film o vzniku, vývoji a současnosti fakulty. V něm pamětníci vzpomínali na počátky fakulty, kterou v současnosti každoročně absolvuje na 2000 studentů. Mezi absolventy fakulty je řada známých osobností, patří k nim mj. Tomáš Etzler, někdejší válečný zpravodaj CNN, současný reportér ČT, a Monika Žídková, Miss Europe 2005.

Budoucí studenti fakulty se mohou těšit na rozšíření nabídky studijních programů 12 kateder a tří účelových zařízení o studium učitelství pedagogiky pro střední školy, andragogiky a dalších neučitelských studijních programů. Rostoucím požadavkům na celoživotní učení vycházejí vstříc vzdělávací programy a kurzy pořádané fakultou pro dospělé. (hj)


Oranžové hřiště pro děti


Nové sportovní hřiště v hodnotě dvou milionů korun otevřeli 14. října v areálu Základní školy v Ostravě-Krásném Poli. Vybudování tzv. Oranžového hřiště podpořila částkou 1,5 mil. korun skupina ČEZ prostřednictvím Nadace ČEZ. Zbývající částku uvolnil městský obvod Krásné Pole z vlastních zdrojů.

Slavnostního zahájení provozu sportoviště se zúčastnili Jan Skipala, ředitel divize ČEZ – Energetické služby, a za Nadaci ČEZ Jan Vyskočil. Dětem z místní školy dovezli ještě jeden dodatečný dárek – tři fotbalové míče. Oba hosté, společně se starostou Krásného Pole Tomášem Výtiskem, po slavnostním přestřižení stuhy zatleskali vystoupení místního folklórního souboru Krásničánek. Nový umělý povrch hřiště pak vyzkoušela žákovská florbalová družstva. Víceúčelové sportoviště bude sloužit také pro fotbal, košíkovou, volejbal, házenou, tenis nebo nohejbal. (liv)

Foto: Starosta městského obvodu Krásné Pole Tomáš Výtisk (vlevo) otevírá spolu se zástupci ČEZ nové školní hřiště.


» Stručně ze školství a zájmových skupin


DĚTI MĚSTU.

Více než 30 tanečních skupin a formací dětí vystoupilo 16. října na přehlídce středisek volného času pořádané k 90. výročí vzniku Československa. Uskutečnila se ve Středisku volného času Korunka v Mariánských Horách a zúčastnili se jí i hosté z podobných institucí ze Slovenska. Nejrůznější taneční žánry, ale i mažoretky a břišní tance nadchly všechny účastníky. Málokdo ví, co všechno střediska volného času s mladými lidmi připravují. (dp)


BUDOU Z NICH POLITICI?

Parlament dětí a mládeže vznikl v dubnu loňského roku v ostravské Nové radnici a za přítomnosti primátora Petra Kajnara. Dětští parlamentáři se pravidelně scházejí a probírají nejrůznější témata. Koncem října uspořádali pracovní workshop na téma lidských práv, seznámili se také s možnostmi grantů, komunikací se sponzory a úřady, ale také s činností organizace Amnesty International. (af)


ZDRAVOTNICKÝ DEN.

Uspořádali jej koncem října studenti vyšší zdravotnické školy v Ostravě pro žáky devátých tříd. Ti si vyslechli informace o možných stupních zranění, ošetření omrzlin, zlomenin a popálenin, ale také jak se chovat při zástavě srdeční činnosti apod. Prakticky si na figuríně vyzkoušeli dýchání z úst do úst a masáž srdce. Měli možnost si prohlédnoutszařízení sanitky. Po testech účastníci obdrželi certifikát pro absolventy základní normy zdravotnických znalostí. Podobné znalosti a dovednosti by měli absolvovat všichni mladí lidé, budou se hodit po celý život. (dp)


CENTRUM HVĚZDIČKA.

Na ulici Generála Janka 3 v Mariánských Horách slouží dětem i veřejnosti centrum Hvězdička – pro rodinu jednička, jak tu říkají. Nabízí kavárnu s čítárnou, sál s dětskými koutky, ale i prostory pro oslavy a akce pro děti. Centrum má poradnu zdraví a regenerace, pořádá kurzy břišního tance, jógy a meditace, školu numerologie a další zajímavé akce včetně přednášek. Toto středisko významně mění tvář i dění na jednom z mnoha sídlišť.(ad)


VYBERE SI KAŽDÝ.

Středisko volného času na Ostrčilově ulici v centru Ostravy nabízí mladým široké možnosti jak trávit volný čas ve velkém městě. Do zájmových útvarů a kroužků se letos přihlásilo kolem 1500 zájemců všech věkových kategorií. Přitahují především lyžařská školka, klub mažoretek, hudební kroužky, sportovní i taneční kroužky, ale také aktivity pro rodiče s předškolními dětmi. Pro širokou veřejnost tu organizují sportovní „Dětiádu“ netradičních disciplín, setkání táborníků, drakiádu apod. Středisko mimo jiné pomáhalo v září spoluorganizovat charitativní sbírku Světluška pro nevidomé děti. (eb)

Foto: Dýchání z úst do úst se při zdravotnickém dni žáci učí na figurínách

 


 Strana 6

» bezpečnější Ostrava

Krádežím z aut se dá zabránit


Jen v roce 2007 způsobili v Ostravě pachatelé krádežemi věcí z vozidel škodu ve výši více než 54 milionů korun! V prvních devíti měsících letošního roku počet případů vzrostl o více než 56 procent. Škoda za tři čtvrtletí letošního roku již přesáhla 55 281 000 korun. Ostravští policisté zareagovali na kritickou situaci komplexem opatření. Zřídili speciální tým E 2, který denně realizuje speciální bezpečnostní akce, kontroly zastaváren, vozidel taxislužby.

V době trvání netradiční mediální kampaně „VEM SI MĚ!“ se snížil počet případů krádeží věcí z vozidel na polovinu. „Kde nic není, ani zloděj neuspěje!“ – zlaté pravidlo: nenechávejte v zaparkovaném vozidle žádné věci. Ani v době manipulace s nákupem nenechávejte ve voze žádné cennosti, své věci mějte vždy na dosah i na dohled. Neopatrnost, nedbalost, nepozornost, přílišná důvěřivost pak přináší bohatou úrodu pachatelům.

Osvícený člověk chápe, že policisté nemohou být dvacet čtyři hodin na všech místech města a přijímá tak zodpovědnost za svůj majetek ve smyslu základních zásad „community policing“. Osvojením základních zásad ochrany majetku pak nemotivuje pachatele, když odstraní věci z vozidel. Lhostejnost a nevšímavost v boji s trestnou činností nepomohou. Pokud váhá, zda oznámit či svědčit v trestném činu, pak je vhodné si uvědomit, že příště může být obětí právě on. Naštěstí se už najdou lidé, kteří neváhají a okamžitě oznámí tuto trestnou činnost. Uvidíte-li u zaparkovaných vozidel podezřele se chovající osoby, ohlaste to ihned Policii ČR na linku 158. Policistům pomůže také popis podezřelé osoby k následné identifikaci pachatele. (gh)
 

Požáry hrozí kdykoli


Sotva skončila letní sezona a s ní nebezpečí ohně v suchém lese, jsou tu další ohrožení – podzim přináší požáry při pálení trávy a listí, ale i nebezpečných odpadů. Při porušení zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně může záchranný sbor uložit občanovi pokutu až do výše 25 000 korun, instituce mohou zaplatit až 500 000 korun. Příčinou bývá nejčastěji nesprávné vyhodnocení povětrnosti, nedokonalé uhašení ohniště i podcenění vlastních schopností. Vypalování trávy a porostů je zakázáno, rozdělávání ohňů je možné od vzdálenosti 50 metrů od kraje lesa a dále. Spalováním může být pověřena jen osoba starší 18 let, příjezdové cesty k místu spalování musejí zůstat přístupné, místo spalování musí být zabezpečeno dostatečným množstvím hasebních látek, lze jej opustit až po dokonalém uhašení ohně a je nutné ho ještě několikrát kontrolovat, i v následující dny. Spáleniště s popelem je nutné překrýt vrstvou zeminy. Má-li občan větší množství listí nebo shrabané trávy a větví, nemusí je pálit, má možnost je odvézt do sběrného dvora. Letos už strážníci městské policie přijali přes 250 oznámení o pálení odpadů a obtěžování kouřem. en za přítomnosti strážníků. (kk)


 Ve městě přibude okrskářů


V lednu příštího roku začne platit nová koncepce práce Městské policie Ostrava. Viditelně se projeví zvýšením počtu policistů – okrskářů v ulicích. Na místo dosavadních pětatřiceti strážníků jich bude ve 154 okrscích sloužit 328.

Kdo je okrskář? Policista – okrskář bude mít přesně vymezenou oblast, ve které bude sloužit. Nebude přesouván do jiných lokalit ve městě. To mu umožní lépe poznat nejen samotný okrsek, ale také občany v němž žijící. Naopak občané budou znát „svého strážníka“, což jim dá i možnost lépe kontrolovat jeho práci. Až budou jednotliví okrskáři vybráni a přiděleny jim služební rajóny, občané se s nimi prostřednictvím médií seznámí a dostanou i kontakt na ně. V praxi pak občan, který bude svědkem např. vandalství, vytočí číslo okrskáře a ten v krátké době zasáhne. Občané budou dobře vědět, kdo je jejich strážníkem, to je cílem nové koncepce.

Kromě okrskářů budou zejména v problémových lokalitách posíleny hlídky, které si bude moci strážník zavolat, dostane-li se do svízelné situace. Jedná se zejména o Ostravu-Jih, Ostravu-Porubu, Moravskou Ostravu a Přívoz a Vítkovice. K 1. lednu by měla mít Městská policie Ostrava 779 zaměstnanců (z toho 680 strážníků).

Sníží se počet řídících pracovníků, velitelů místních služeben, vedoucích oddělení, zástupců vedoucích úseků. Díky těmto úsporám bude možné navýšit platy okrskářům. Ti by měli být v ostravských ulicích nasazováni v průběhu příštího roku.

„Je to kvalitní koncepce, která má přesně ty prvky, které jsme očekávali. Policisté se budou více věnovat bezpečnosti než dopravním přestupkům,“ hodnotí primátor města Petr Kajnar. (mb)


Děti se učí chování na silnicích


Žáci šestých až devátých tříd Základní školy na Trnkovecké ulici v Ostravě-Radvanicích absolvovali branný den zaměřený na bezpečnost a chování v silniční dopravě. V úterý 7. října si během soutěží prověřili správné chování chodců a cyklistů v silničním provozu, jízdu zručnosti na kole, vyzkoušeli střelbu z laserové pistole, pohyb v policejní výstroji. Policisté v rámci pestrého programu dětem předvedli dynamické ukázky bojového umění, výcviku služebních psů a zásahu jednotky jízdní policie. Školáci si mohli zblízka prohlédnout výzbroj policistů, techniku včetně eskortního vozidla Ford Transit a vodního stříkače Tatra. Všechny děti dostaly za svou snahu sladkou odměnu, nejlépe hodnocené třídy hezké ceny. Jejich výkony pochválil starosta Břetislav Blažek a další představitelé obvodu Radvanice a Bartovice. Brannému dni v ZŠ Trnkovecká předcházela poslední zářijové úterý obdobná akce určená pro žáky prvních až pátých tříd radvanické Základní školy na Vrchlického ulici.
Soutěžně preventivní Branný den uspořádal městský obvod Radvanice a Bartovice ve spolupráci s Městským ředitelstvím Policie České republiky, Městskou policií Ostrava a organizací BESIP. Projekt podpořilo statutární město Ostrava v rámci transferů městským obvodům na zabezpečení prevence kriminality. (vi)

Linka dobře slouží


Během prvního půlroku existence bezplatné zelené linky 800 199 922, kterou provozuje městská policie, už této služby využilo v Ostravě 2200 lidí. Podle Veroniky Lhotské hlásí lidé nejčastěji poškozené chodníky, černé skládky, chybějící kanálové poklopy, přerostlou zeleň a poruchy osvětlení, převážně v dopoledních hodinách. V noci se ozývají ti, kteří hlásí špatné parkování. Linka není určena akutním, havarijním nebo život ohrožujícím případům a situacím. (j)


Tragická nehoda


Při automobilové nehodě 18. října tragicky zahynul ředitel Městské policie Ostrava Jiří Veselý.

Nehoda se stala na dálnici A4 mezi jihopolskými městy Wroclaw a Katovice u vesnice Lipowa. „Horší zprávu jsem ani nemohl dostat. Je to tragédie,“ řekl bezprostředně po obdržení zprávy o události primátor Petr Kajnar. Před svým příchodem k ostravské městské policii vedl Veselý policejní školu v Holešově a řadu let působil také jako náměstek ředitele Policie ČR v Ostravě. Jiří Veselý nastoupil do funkce letos v červenci a v polovině října již představil novou koncepci městské policie. Ta počítá s výrazným nárůstem okrskářů, kteří by měli trvale pod svým dohledem určitý úsek ve městě. „Je mi velmi líto, že Jiří Veselý nebude tuto koncepci osobně realizovat,“ dodal P. Kajnar.Strana 7


 V centru města se můžeme těšit na pravé české vánoce


Advent se má slavit, ne odpracovat


Asi je názor z titulku pro většinu lidí jen zbožným přáním, přece však v adventním čase málokdo odolá a účastní se alespoň slavnostního rozsvícení stromku v dané obci. Kupodivu, času je přece jen v adventu dost, protože každý rok přibývá zajímavých akcí i soutěží. Skvělým příkladem je například soutěž adventní štrůdlování o nejchutnější známou lahůdku, bohužel, pořádá se daleko od Ostravy. Podobné tradice však lze vymyslet a organizovat kdykoli a kdekoli. Ostrava je na události bohaté město, tak si mohou naši čtenáři vybrat, co je v prosinci nejvíce potěší.


SLEZSKÁ OSTRAVA. Svátek dýní a strašidel pořádá Základní škola Bohumínská 30. listopadu od 16 hodin. Průvod masek i s lampiony půjde od slezskoostravské radnice přes Masarykovo náměstí a Černou louku na nádvoří Slezskoostravského hradu.

OSTRAVA-JIH. Vánoční strom se na Náměstí SNP rozsvítí už 30. listopadu ve 14 hodin, další pak 7. prosince před K-TRIEM. Vánoční koncerty lze navštívit 3. prosince v kině Luna a DK Akord, Mikuláš bude nadělovat 5. prosince ve Středisku volného času a DK Akord, 7. prosince v K-TRIU. V kulturním domě Akord také 3. prosince vystoupí skvělý a populární dětský sbor Buoni Pueri z Hradce Králové, který zrovna do vánoční atmosféry dobře zapadne. V Akordu se mohou 9. prosince senioři pochlubit vlastním slaným pečivem, pro děti se 21. prosince dopoledne v K-TRIU představí Míša a klaun Hopsalín. V kulturních domech lze slavit i Silvestra, 1. ledna na kruhovém objezdu v Hrabůvce přivítá nový rok ohňostroj. V nákupním parku Avion začíná advent už 22. listopadu Pekelnou výstavou čertů a nefalšovaného pekla.

PLESNÁ. Příchod vánočního období tu ohlásí rozsvícení vánočního stromu v pondělí 1. prosince v 16.30 hodin u bludného balvanu.

RADVANICE a BARTOVICE. Mikuláš s čertem tu bude dětem roznášet dárky 6. prosince, v místním kostele se 13. prosince uskuteční adventní koncert, na dalším 16. prosince v radnici vystoupí studenti ostravské konzervatoře. i tady zakončí rok ohňostroj před radnicí.

SLEZSKÁ OSTRAVA. Předvánoční koncert s názvem Baroko virtuózní s díly Vivaldiho i dalších skladatelů a hostujícím houslistou Jiřím Vodičkou lze navštívit 9. prosince v obřadní síni obvodního úřadu. Už od 5. prosince bude na slezskoostravském hradě tradiční výstava betlémů. Dřevěné, keramické, chlebové, papírové a z dalších materiálů těší malé i velké návštěvníky. Součástí výstavy jsou vánoční dekorace, cukroví, ukázka tradic. Podobně bude laděna stříbrná neděle na hradě 13. a 14. prosince, kde kromě ukázek řemesel a nákupu vánočního zboží zahřejí pečené kaštany.

MICHÁLKOVICE. Skutečně pestrou nabídku tu připravila pobočka městské knihovny. V prosinci uspořádá výrobu sněhuláků z papíru, strojení stromečků, Mikulášskou nadílku, 10. prosince pak vánoční koncert. Ani zdejší dům kultury nezahálí, v prosinci mohou zájemci navštívit představení Pekelné pohádky, Mikulášský karneval, vánoční koncert či vánoční dílnu s prodejem adventního zboží, 20. prosince se uskuteční tradiční vánoční koncert v Husově sboru. Do Michálkovic patří i ostravská zoo. Program pro rodiny s dětmi včetně strojení stromečku tu připravují na sobotu 20. prosince.

MARIÁNSKÉ HORY a HULVÁKY. Tento obvod se už od 29. listopadu bude tradičně pyšnit jednou z nejhezčích světelných dekorací. V kostele Panny Marie Královny zazní 19. prosince adventní koncert, který je součástí adventního festivalu Souznění.

MORAVSKÁ OSTRAVA a PŘÍVOZ. Gospelová skupina vystoupí 21. listopadu v katedrále Božského Spasitele v Ostravě. Vánoční hra Jesličky sv. Františka se zpěvy Pavla Helebranda se pro velký loňský úspěch bude opakovat 17. prosince v 18 hodin a 26. prosince ve 14 hodin v kostele sv. Václava v Ostravě. Vystupují v ní herci a zpěváci NDM i jiných souborů. Návštěvníci si mají donést svíčku. Tradiční vánoční trhy chystá ČEZ Aréna ve dnech 16.–22. prosince. Janáčkova konzervatoř v Ostravě zve na vánoční koncert 17. prosince, Divadlo Jiřího Myrona připravilo vánoční operetní koncert na 18. a 20. prosince. Zajímavý zážitek jistě přinese koncert Chóru uralských kozáků 25. prosince v evangelickém kostele. Ostravské muzeum zase nabízí tradiční vánoční dílny o adventních nedělích 30. listopadu a 7., 14. a 21. prosince. V Domě kultury města Ostravy zazní 18. prosince Schiffauerova Venkovská mše vánoční a Rybova Česká mše vánoční.

Pravé české vánoce se připravují na Masarykově náměstí v centru Ostravy. Od 9. do 23. prosince, vždy od 9 do 18 hodin, tu mohou lidé vychutnávat adventní atmosféru malovaného betlému, stanu se zvířátky, dřevěného betlému a ukázek tradičních vánočních řemesel. Od 15. prosince přibude dětský kolotoč. Za zvuku koled tu školy budou soutěžit o nejhezčí zdobený stromeček, děti si vyzkoušejí výrobu ozdob tradičními způsoby, vystoupí lidové soubory, malé děti mohou zkusit okružní jízdu vláčkem se sladkými odměnami. Malým i velkým bude sloužit „Ježíškova pošta“.

HRABOVÁ. V okolí kostela sv. Kateřiny se 23. listopadu uskuteční Kateřinská pouť. V tomto krásně znovupostaveném kostelíku zazní rovněž vánoční koncert 21. prosince a novoroční koncert 11. ledna.

TŘEBOVICE. Už v pátek 28. listopadu tu bude slavnostně rozsvícen vánoční strom, stane se tak v 16.30 hodin na ulici V Mešníku. S pásmem koled vystoupí dětský soubor a dodá tu správnou atmosféru.

FESTIVAL SOUZNĚNÍ. Od roku 1999 se v adventu uskutečňuje v Ostravě i okolí festival Souznění. Obchůzky dětí s koledou zavítají 18. prosince do klubů na Stodolní ulici, v neděli 21. prosince bude slavnostní mše svatá v kostele sv. Václava v centru Ostravy. Tentýž den v městském domě kultury se odpoledne setkají lidoví tvůrci a řemesla, v 18 hodin v divadelním sále začne koncert Souznění. Součástí festivalu jsou mimo jiné výstava vánočních pohlednic ve Střední zdravotnické škole v Ostravě, výstava Betlémů v Kozlovicích atd. Koncerty tohoto festivalu přenáší i Český rozhlas. (k)

Foto: Vyzdobené Prokešovo náměstí před Radnicí města Ostravy vytváří každoročně tu pravou adventní atmosféru

 


Strana 8


V Ostravě-Jihu otevřeli brány školních hřišť


Často přemýšlíme, jak dostat děti z ulic na hřiště. Velmi dobře na to šli v obvodu Ostrava-Jih. Z iniciativy úřadu městského obvodu a za významné finanční podpory města realizovali projekt „Veřejná sportoviště“. Patří do Programu prevence kriminality statutárního města Ostravy, který byl v roce 2008 spolu s projekty „Bezpečnější Ostrava“ a „Mobilní kamerový systém“ podpořen státní účelovou dotací. Zatímco tyto akce řeší problém narůstající majetkové trestné činnost, zejména kapesních krádeží a vykrádání aut, projekt „Veřejná sportoviště“ je zaměřen zejména na neorganizované děti a mládež bydlící v kriminálně rizikovém prostředí lokalit Ostrava-Jih. Premiéru měl v roce 2007 na hřištích základních škol Alberta Kučery v Hrabůvce a na Jugoslávské v Zábřehu. Nápad se setkal s kladnou odezvou u školáků i rodičů.

Jak nás informovala Sylva Sládečková z odboru školství a kultury ÚMOb Ostrava-Jih, pro rok 2008 se do projektu zapojily další ZŠ Horymírova a Chrjukinova ze Zábřehu. Jeho realizaci umožnila státní účelová dotace z ministerstva vnitra ve výši 154 tisíc korun. Statutární město dokrylo tuto částku finančními prostředky ve výši 121 tisíc korun a navíc poskytlo přímo školám formou účelové dotace částku 240 tisíc korun.

Díky těmto prostředkům se o víkendech a v odpoledních hodinách dříve uzavřené brány školních hřišť otevřely dokořán. Kluci a holky využívají kvalitní hrací plochy k tomu, aby si zahráli fotbal, volejbal, basketbal, házenou, florbal, hokejbal, otestovali své atletické schopnosti, vyzkoušeli i méně tradiční sportovní disciplíny. „Nejde o žádnou hurá akci,“ říká Sládečková. „Na provoz na hřištích dohlížejí sportovní asistenti, kteří se vesměs rekrutují z řad pedagogů. K dispozici mají půjčovnu sportovního náčiní. S děním na hřištích a také s ostrahou nám aktivně pomáhají městská i republiková policie. Není náhodou, že k nejnavštěvovanějším patří dopravní hřiště ZŠ Alberta Kučery.“

Projekt Veřejná sportoviště je sezónní akcí. Letos se rozběhl v dubnu a vyvrcholil v závěru října. Pořadatelé teď budou mít dost času vyhodnotit klady i zápory, aby na jaře 2009 mohli zase otevřít hřiště dětem. „I když napřesrok už nebudeme moci počítat se státní dotací, předpokládáme, že prostředky najdeme v rámci dotačního systému města i v obvodu,“ zdůrazňuje Sylva Sládečková.

Zájem o zapojení do projektu „Veřejná sportoviště“ projevily další školy obvodu Ostrava-Jih. „Doufáme, že k rozšíření programu do ostatních obvodů přispěje i prezentace projektu v rámci odborného semináře pro pedagogickou veřejnost ´Policejní akademie´, který byl letos v červnu pořádán na ostravské radnici,“ doplňuje Táňa Niklová z oddělení prevence kriminality a protidrogové problematiky Magistrátu města Ostravy. (vi)

Foto: O dopravní hřiště u ZŠ A. Kučery v Hrabůvce je mezi dětmi velký zájem

Lanový most mezi stavbami roku


V celostátní soutěži Stavba roku 2008, kterou pořádá Nadace ABF, uspěl mezi pěti nejzajímavějšími stavbami zavěšený most přes řeku Odru a Antošovické jezero. Dominantu nového čtyřkilometrového úseku dálnice D47 z Ostravy-Hrušova do Bohumína dokončila v listopadu loňského roku společnost Skanska DS, podle projektu Stráský, Hustý a partneři s. r. o. Unikátní most zavěšený pomocí dvou tisícovek lan na bezmála padesátimetrovém pylonu je dlouhý 605,6 metru. Stavbaři díky mostnímu poli s rozpětím 105 metrů bez problému překlenuli tok Odry i rovinaté záplavové území.

Dalšími oceněnými stavbami roku jsou Regio¬centrum Nový pivovar v Hradci Králové, budova Moravského zemského archivu v Brně, rekreační a sportovní komplex Park Holiday v Praze a soubor obytných domů V Lukách v Praze. (liv)


Přípravy na zimu


Podle kalendáře začne zima až v prosinci, pro silničáře ovšem datum v kalendáři nic neznamená, musejí být na její příchod připraveni mnohem dříve. Na přípravy na toto náročné období jsme se zeptali náměstka primátora Vojtěcha Mynáře:

„Hotové jsou plány zimní údržby, svolali jsme první koordinační schůzky zástupců policií, hasičského záchranného sboru, Moravskoslezského kraje a hlavních dopravců ve městě. Spolupráce jednotlivých organizací je důležitá, silnice a chodníky totiž mají různé majitele: státní organizace, samosprávu i soukromé vlastníky. Tak např. silnice I. třídy, na území města v délce přibližně 77 km, spravuje Ředitelství silnic a dálnic ČR. Silnice tzv. II. a III. třídy v délce 138 km obhospodařuje Správa silnic Moravskoslezského kraje. Samotné město Ostrava spravuje, prostřednictvím své společnosti Ostravské komunikace a. s., místní komunikace I. a II. třídy, kterých je 159 km. Největší část silnic pro motorová vozidla a chodníků pro pěší je ovšem ve správě třiadvaceti městských obvodů. Tyto tzv. místní komunikace III. a IV. třídy, za které odpovídají právě obvodní radnice, dosahují délky přibližně 1450 km. Schůdnost zastávek městské hromadné dopravy a tramvajových tratí pak musí zajistit Dopravní podnik Ostrava.

Nezbytným dokumentem je proto Plán zimní údržby, který Rada města Ostravy schválila v říjnu. Silnice jsou rozděleny do tří stupňů důležitosti. Mezi klíčové městské komunikace patří např. Místecká, Rudná, Plzeňská, 17. listopadu, Opavská, Sokolská třída, Českobratrská. Každoročně zaplatí město Ostrava za zajištění sjízdnosti silnic ve městě třicet milionů korun.“ (mb)


Strana 9


Osobnosti gerontologie


Na dvanáctém ročníku Gerontologických dnů Ostrava 2008 se setkali odborníci z oboru, zdravotníci a sociální pracovníci, kteří pečují o seniorskou populaci. Mezi hlavní témata tří kongresových dnů patřila paliativní léčba ve stáří, terénní sociální služby a systém vzdělávání ve zdravotně sociálních službách. V Domě kultury města Ostravy byly uděleny také tradiční ceny. V kategorii zdravotnické a sociální získala cenu za mimořádný přínos v oboru gerontologie pro rok 2008 Mária Dobešová (na snímku), náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Fakultní nemocnice Ostrava. Cenu za celoživotní práci obdržel specialista interní kliniky l. LF UK v Praze Vladimír Pacovský. Zvláštní ocenění poroty získala Marie Kořínková, lektorka domova Na zámku v Lysé nad Labem. Kongres se konal za finanční pomoci města Ostravy, záštitu nad ním převzal primátor Petr Kajnar. (vi)

Foto: Mária Dobešová z Fakultní nemocnice Ostrava, laureátka ceny za přínos v oboru gerontologie


 Dobrých řidičů není na silnicích nikdy dost


Když bezpečně tak s „milionáři“


Když se řekne milionář, každému se většinou vybaví bohatý a úspěšný člověk, který je takříkajíc „za vodou“. Milionáři, které jsme potkali ve středu 15. října v dílnách Dopravního podniku Ostrava v Martinově, vynikají tím, že na svých kontech mají statisíce kilometrů ujetých bez nehody s vlastním zaviněním. Ti nejlepší dokonce přes půldruhého milionu!

S řidiči ostravské městské hromadné dopravy, kteří v soutěži Jízda bez dopravní nehody 2008 dosáhli za volantem autobusu, trolejbusu nebo při řízení tramvaje limitu půl milionu kilometrů a více, se setkali ¬zástupci vedení Dopravního podniku v čele s ředitelem Františkem Kořínkem, představitelé dopravních odborů a oddělení Magistrátu města Ostravy a městské policie. Muži a ženy, kteří překonali úctyhodnou metu, při této slavnostní příležitosti převzali pamětní odznak, finanční odměnu a drobné dárky od města Ostravy.

Milion a ještě 250 tisíc kilometrů navíc má na svém řidičském kontě Ivo Očenášek z garáží v Hranečníku. V roce 1970 začal jezdit s tramvajemi, tehdy populárními T 1 „žehličkami“. Po patnácti letech přešel v rámci DPMO na autobusy a u nich také zůstal. Nyní ho znají pasažéři hlavně na lince 55 z Výškovic do Hrabové. „Recept na jízdu bez nehod? Zkušenosti, rozvaha, předvídavost. A určitě i kupa štěstí. Zvláště při dnešní hustotě provozu,“ konstatuje letos 60letý šofér, který chce před důchodem ještě stihnout nějakou tu tisícovku kilometrů přidat. Samozřejmě bez karambolu.

O vavříny v dopravní soutěži Jízda bez dopravní nehody usiluje každoročně tisícovka řidičů Dopravního podniku Ostrava. Letošními laureáty se stali: 500 tisíc km – Ilona Beretová, Radomír Burian, Vladislav Kvěš, Vlasta Kuzniarská, Ondřej Martinka, Jan Mudrik, Jiří Nikliborc, Slavomír Opravil, Radim Pavlíček, Miroslav Pravda, Zdeněk Slíva a Vladimír Solar, 750 tisíc km – Petr Mazoch, Antonín Plevák, Lenka Staniurová a Evžen Strýček, 1 milion km – Petr Pěchovič, 1 250 tisíc km – Ivan Čáp, Petr Lauda a Ivo Očenášek, 1 500 tisíc km – Josef Sobek. (vi)

Foto: Ivo Očenášek patří mezi řidiče DPO, kteří ujeli přes 1,25 milionu km bez nehody.
 


Ze zdravotnictví


NA KAMENY ÚČINNĚJI. Tvorba močových kamenů je rozšířeným onemocněním, v rozvinutých zemích jí trpí až deset procent obyvatel. Standardní léčbou je operace ledvin s dlouhou rekonvalescencí. Existuje však i řada méně invazivních metod léčby. Městská nemocnice Ostrava provádí úplné spektrum urologické endoskopie, které zahrnuje operace prováděné vzestupní cestou – přes močovou trubicí, měchýř až do ledvin, ale také operace perkutánní – malým vpichem přes kůži a zavedením přístroje přímo do ledvin. Oddělení urologie je vybaveno špičkovou technikou právě pro tyto operace, významně se při této metodice zkracuje pobyt v nemocnici a celková rekonvalescence.

SESTER JE POŘÁD MÁLO. Mnohá zdravotnická zařízení trápí nedostatek kvalifikovaných nelékařských zdravotníků. Společnost Agel, vlastnící řadu nemocnic, začala podporovat vzdělávání sester na Vyšší odborné škole zdravotnické v Ostravě-Vítkovicích. Zajišťuje řadě sester stipendium, bude hradit i náklady na odborné stáže v zahraničí těm studentkám, které po absolvování školy nastoupí do Vítkovické nemocnice. Do budoucna chce společnost Agel připravit celý systém prospěchových i sociálních stipendií.

UMÍTE SI MÝT RUCE? Zdánlivě nesmyslná otázka. Banální mytí rukou je však jednou z účinných prevencí před infekčními nemocemi. Světová zdravotnická organizace vyhlásila 15. říjen jako Světový den mytí rukou, kterého se aktivně zúčastnila také Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava. Pacienti i návštěvníci se seznamovali se správným postupem při mytí a dezinfekci rukou a dověděli se mnoho zajímavého z oblasti prevence infekčních nemocí.

NOVÁ TECHNIKA. Oddělení ortopedie Městské nemocnice Ostrava operuje funkčně postižené kolenní klouby artroskopickou technikou ,double bundle´. Nejčastěji se v koleně přetrhne křížový vaz. Nový instrument na tento problém představuje systém speciálních ciličů k vrtání do stehenní a holenní kosti v určitých úhlech a směrech, ty zajišťují protažení a anatomické uspořádání štěpu. Není pak nutná fixace sádrou nebo ortézou. Nemocnice chce zkušenosti předávat jiným podobným pracovištím během odborných výukových akcí a workshopů.

MIMINKO-BOHATÝR. Tak by se dal nazvat chlapeček Petr, který se ve státní svátek 28. října narodil ve vítkovické porodnici. Vážil 5050 gramů a měřil 54 cm. Miminek nad čtyři kilogramy porodní váhy stále přibývá, tvrdí porodníci.

Foto: Artroskopická technika operace kolene zkracuje rekonvalescenci, pacient po ní nemusí mít sádru nebo ortézu

 


Strana 10-11


» co, kdy, kde ve městě


Umí vaše děti zpívat?

Ostravský dětský sbor ZUŠ E. Marhuly v Ostravě-Mariánských Horách přijme do svých řad nové zpěváčky ve věku 5–11 let. Tento přední dětský sbor procestoval s koncerty řadu evropských zemí a kromě vlastních koncertů v Ostravě pravidelně účinkuje s Janáčkovou filharmonií Ostrava. Spolu s hostujícím sborem z italské Florencie koncertovali také 4. října v ostravském kostele sv. Václava. Zájemci se mohou kontaktovat telefonicky na č. 596 619 258, 733 673 537,e-mail: chromikova@quick.cz, nebo mohou přijít osobně na ředitelství ZUŠ, Hudební 6, Ostrava-Mariánské Hory.

Nové knihy autorů z Ostravska

Pátého vydání se nedávno dočkala knížka pro děti Koníček Ivánek autora Josefa Filgase k jeho stému výročí narození. Pamětníkům i dětem povídání o osudech důlního koníka s ilustracemi V. Wünscheho přiblíží historii Ostravska. Nakladatelství Repronis zase vydalo knihu Laskavá setkání Oldřicha Šuleře. Spisovatel poutavě vypráví o osobnostech z oblasti literatury, výtvarnictví, hudby apod. Vydání knihy podpořilo mimo jiné i město Ostrava.

Zahráli ve čtyřech městech

Janáčkova filharmonie Ostrava v říjnu opět vyjela šířit čest a slávu české hudební kultury do zahraničí. V době od 19. do 25. října navštívil ostravský symfonický orchestr s italským klavírním virtuosem Enrico Pacem postupně čtyři evropská města – belgické Antverpy, německý Witten, švýcarský Neuchâtel a rakouský Dornbirn, dirigoval Theodore Kuchar.

Galerie vyprazdňuje sklady

Galerie výtvarného umění v Ostravě nabízí školám, pedagogům a veřejnosti starší nadbytečné katalogy a publikace. Burza katalogů se uskuteční v Domě umění v úterý a středu 18. a 19. listopadu od 10 do 18 hodin.


Sto let kostela

Celých sto let uplynulo v říjnu od prvního posvěcení tenkrát nového kostela Panny Marie Královny v Ostravě-Mariánských Horách. Mši svatou tu 18. října sloužil biskup F. V. Lobkowicz, lidé si mohli kostel prohlédnout ve dny otevřených dveří 9. a 16. listopadu.


Hvězdná Hana Hegerová

V Divadle A. Dvořáka vystoupila s klavíristou Petrem Maláskem a dalšími třemi muzikanty (a s francouzskou holí, které důvěrně říká Jarmila) na ojedinělém koncertu 3. listopadu. Vyprodané hlediště se přesvědčilo, že i v sedmdesáti sedmi letech první dáma českého šansonu umí nadchnout. Vždy měla štěstí na skvělé textaře a sama má neuvěřitelnou dávku dramatického talentu a životního nadhledu. Dvakrát aplaus vestoje ji náležitě ocenil.

Milovníkům historie

Kulturní asociace Nová Akropolis (u Sýkorova mostu v Ostravě) pořádá 22. listopadu výtvarnou dílnu Umění starověku o malování archeologických reprodukcí. O čtyři dny později se tu mohou setkat obdivovatelé kodexů samurajů, Aztéků atd. Egyptské mytologie se týká přednáška 29. listopadu.

Z Metropolitní opery

Přímý přenos opery La Damnation de Faust skladatele H. Berlioze se uskuteční 22. listopadu, Massnetova opera Thaïs z newyorského operního domu bude přenášena do divadelního sálu Kulturního domu města Ostravy 20. prosince, 10. ledna nabídne přenos z „Met“ Pucciniho Vlaštovku (La Rondine).

Navštivte kulturní dům

Beatles věčně živí - slovenská The Beatles revival band vystoupí v ostravském kulturním domě 27. listopadu. V prosinci patří do předvánočního času mimo jiné také vánoční varhanní koncert 9. prosince, 18. a 19. prosince pak předvede irský taneční soubor Merlin své typické irské stepy. Divadelní sál Domu kultury města Ostravy nabízí na Silvestra představení muzikálu My fair lady v podání Slezského divadla Opava.

Ostrava město poezie

Pod tímto názvem pořádá městská Komorní scéna Aréna 24. listopadu komponovaný pořad ostravského střediska Obce spisovatelů v režii Zdeňka Pavlíčka.

Středy jsou zdarma

Galerie výtvarného umění v Ostravě navázala na tradice velkých světových i českých galerií a muzeí a od října nabízí vstupy na výstavy každou středu zdarma. Výtvarné umění tak lze zpřístupnit široké veřejnosti.

Janáčkova konzervatoř zve

Janáčkova konzervatoř a gymnázium v Ostravě pořádá celou řadu koncertů svých studentů i hostujících umělců. Mimo jiné k nim patří komorní koncert Hudební současnost 2008 (18. a 25. 11.), studenti dramatického oboru připravili slavnostní představení k 55. výročí založení školy na 24. listopadu, koncert tanečních oddělení pod názvem Festival ostravských ZUŠ se uskuteční 27. listopadu.

Stali se mistry Evropy!

Taneční klub Akcent Ostrava si začátkem října přivezl z maďarského Dunajvaroše několik trofejí. V Mistrovství Evropy Show Dance 2008 získaly tanečnice ve věku 8-11 let se svým vystoupením „Karlík a továrna na čokoládu“ zlato a staly se tak mistry Evropy. Druhé místo a titul vicemistr Evropy vybojovali i junioři tohoto klubu s vystoupením „Batman se vrací“. Třetí místo patří opět tanečníkům z Akcentu – dospělí získali cenu za formaci „Fantom opery“. Mimořádný úspěch! Všechna nejvyšší ocenění získal jediný taneční klub – z Ostravy. Blahopřejeme.

Gastro festival plný chutí a vůní

Osmý ročník mezinárodního Gastro festivalu Ostrava proběhne ve dnech 20.-22. listopadu na výstavišti Černá louka. Odborníkům a široké veřejnosti se představí moderní výrobky, produkty a trendy v oboru gastronomie a pohostinství. Připraveny budou ochutnávky studené i teplé kuchyně. Odborné soutěže v oborech kuchař, číšník, cukrář, barista aj. vyvrcholí předáním putovního Poháru primátora města Ostravy. Brány veletrhu budou denně otevřeny od 10 do 18 hodin.


 Ostravské muzeum nabízí

Velkou radost působí návštěvníkům výstava Hry a klamy v Ostravském muzeu. Sklízela už úspěchy jinde, ale i v Ostravě má hodně zájemců, museli tu dokonce posílit průvodcovské služby. Exponáty zapůjčil liberecký iQpark. Jde v podstatě o hlavolamy a hry, které je nutné řešit, každý se může zapojit a zjistit, jak bystrý má mozek. Návštěvníci tu tráví mnohem více času, než na běžných výstavách, kde si s exponáty nemohou hrát. Otestovat sami sebe mohou návštěvníci do 20. listopadu.

Muzeum však nabízí další unikátní výstavu. Taláry a insignie děkanů, proděkanů, jejichž autorem je známý malíř a sochař Mario Kotrba, tvoří poutavou expozici, ve světě výstavnictví dost ojedinělou. Design talárů a insignií představuje pravoúhlé linie, ale s oblými rameny a nízkými klobouky. Insignií se rozumí žezlo používané při skládání slibu studentů. Podle oborníků působí Kotrbovy návrhy velmi důstojně a slavnostně. Klasická černobílá kombinace je někdy doplněna zelenou a modrou, jsou tu však i taláry v modrošedém tónu. Použitým materiálem je stoprocentní vlna, výšivky jsou z bavlny, stříbra, perleti, insignie je ze dřeva a umělé pryskyřice. Pro diváka je výstava ojedinělým zážitkem, oděvy, uniformy a móda vůbec bývají námětem spíše firemních muzeí a mapují celou historii, nikoli jednoúčelové kostýmy. Výstava v Ostravském muzeu je otevřena do konce listopadu, Kotrčovy práce však od 13. listopadu nabídne také Výstavní síň na Sokolské ulici. (č)

Foto: Návštěvníci si na výstavě opravdu s chutí zahrají, je mimořádně zábavná


Spící krasavice zase ožije


Po Louskáčkovi a Labutím jezeře nabízí baletní soubor Národního divadla moravskoslezského poslední z trojlístku slavných baletů Petra Iljiče Čajkovského (1840 – 1893) – Spící krasavici. Ač libreto baletu vychází ze známé pohádky francouzského spisovatele Charlese Perraulta o princezně, známé jako Šípková Růženka, není balet zdaleka určen jen dětem. Divák každého věku si v něm najde své – krásnou hudbu, poezii, půvab klasického tance či připomenutí dávné lidské víry, že dobro vítězí nad zlem. Spící krasavice je baletním dílem, jehož kvalitu a hodnotu prověřil čas. Premiéra se uskuteční 22. listopadu v Divadle A. Dvořáka, v choreografii hostující Lilly Párty a s dirigentem Václavem Návratem. (d)

Venuše za dokumenty

Sedmý ročník festivalu Techné Ostrava 2008, mezinárodní přehlídky filmů a televizních pořadů o technických a průmyslových památkách se zaměřením na vědeckou spolupráci a cestovních ruch, vyvrcholil pod záštitou statutárního města Ostravy v závěru října v porubském Domě kultury Poklad. Odborná porota vybírala z řady pozoruhodných soutěžních snímků. Hlavní cenu Ostravskou Venuši udělila Ladislavu Bardoňovi z Ostravy za soubor filmových dokumentů k 20. výročí Klubu přátel Hornického muzea pod Landekem z let 2007 a 2008, které jsou věnovány ochraně hornických památek a tradic na Ostravsku. Autor, amatérský kameraman, scénárista, režisér a producent v jedné osobě je výraznou osobností ve svém oboru. Cenu Stanislava Vopaska za celoživotní osobní přínos k ochraně a využití technických a industriálních památek převzal Zdeněk Dombrovský z Havířova. (vi)

Foto: Držitel hlavní ceny filmového festivalu Techné Ostrava 2008 Ladislav Bardoň


Činohra uvedla dvě premiéry


Tvůrčí krize je zlá věc. Řadu autorů děl z nejrůznějších oblastí vede k plagiátorství – prostě napodobí nebo si přivlastní výtvor někoho jiného. Národní divadlo moravskoslezské, Divadlo A. Dvořáka, představilo v půli října premiéru na toto téma s názvem „Osidla smrti“. Autor hry Ira Levin si jako ústřední postavu thrilleru zvolil dramatika, který si v zoufalství z tvůrčí krize přivlastní pozoruhodnou hru méně známého dramatika, kterého pak jako nepohodlného chce zlikvidovat. Neobvyklé drama přináší divákovi zajímavé peripetie. Ostravská činohra uvedla také začátkem listopadu premiéru hry Kate Atkinsonové „Ostatní světy“. Českou premiéru tohoto představení připravil režisér Janusz Klimsza a dramaturgyně Klára Špičková. Hra přináší zajímavé dialogy v prostředí dost ponurého světa i vztahů několika žen ve starém domě viktoriánské éry, jediným mužem je tu opravář Jim. Atmosféra plná dramatičnosti a tajuplna odhaluje divákovi i skutky z minulosti, které ženy zakrývají ale prožívají. Skvělá příležitost pro výrazné ženské role, což se režiséru Klimszovi při obsazení postav podařilo. (č)

Studenti tvořili kopie mistrů

Galerie výtvarného umění v Ostravě začala spolupracovat se Střední uměleckou školou Ostrava netradiční formou. V Domě umění během výstavy Slavné vily Moravskoslezského kraje tu každý den studenti této školy tvořili kopie známých malířských děl. Návštěvníci se tak měli možnost podívat, jak vznikají kopie uměleckých děl.
Cílem projektu bylo přiblížit žákům školy a také návštěvníkům galerie umělecké dílo jako zdroj mnoha poznatků a poučení. Touto netradiční formou se mohou ctitelé umění seznámit mimo jiné i s jednotlivými fázemi vzniku malířského díla. Inspirativní může být i jiné než vizuální vnímání umění. Vůně barev ozvláštňuje jindy často téměř sterilní výstavní prostory, vnáší do nich život a nový rozměr, který ze setkání s výtvarným dílem vytváří komplexní, dlouhotrvající zážitek. Reakce návštěvníků i samotných studentů ukazují, že nastoupená cesta k oživování a zatraktivnění galerijních prostor i odborná výtvarná středoškolská výuka může přinášet mnoho zajímavých výsledků. (mm)

Foto: Návštěvníkům galerie studenti předvedli, jak vzniká kopie originálních dělStrana 12

 Jedinou medaili z Pekingu přivezla do Ostravy lukostřelkyně Markéta Sidková


Od bájného Legolase po bronzovou z paralympiády

» O lidech s lidmi

 

Na XIII. letních paralympijských hrách, které se v Pekingu, hlavním městě Čínské lidové republiky, konaly na přelomu srpna a září, vybojovala lukostřelkyně Markéta Sidková bronzovou medaili v soutěži družstev. Přispěla do sbírky šesti zlatých, tří stříbrných a osmnácti bronzových medailí, které Českou republiku vynesly v hodnocení národů na šestnácté místo.

Nemoc jako blesk z čistého nebe

Markéta se narodila na Silvestra 1986. Až do třinácti let se dětství všestranně nadané dívky z Ostravy-Nové Vsi nijak nelišilo od jejich vrstevníků. Měla spoustu zájmů, aktivit, radostí. Zákeřná nemoc se dostavila náhle a bez varování. „Ochrnula jsem od prsou dolů. Následovala série náročných a opakovaných vyšetření. Ve Fakultní nemocnici v Porubě jsem strávila přes dva měsíce,“ popisuje Markéta dny, které převrátily její život naruby. S menšími přestávkami strávila více než rok v rehabilitačním ústavu v Chuchelné, léčila se v klimkovických lázních. V současnosti rehabilituje na ostravské Hornické poliklinice, cvičí i doma. Její zdravotní stav se postupně a pomalinku zlepšuje. Lékaři dodnes přesně neví, co ochrnutí organismu způsobilo. V těžkých chvílích se Markéta mohla opřít o své nejbližší. O maminku Martu, tatínka Jana i bráchu Vojtěcha. Nastoupila na slezskoostravské gymnázium na Hladnově. Postupně si utvářela představy o dalším životě. Jak se někam dostat s ohledem na svůj hendikep? „Člověk se s tím sžije a přizpůsobí se. Hledá nové možnosti, některé věci si automatizuje. Přijde ale nová překážka, která vás ovlivní, nasměruje. Tak, jak je to v běžném životě kohokoli z nás,“ vysvětluje Markéta.

Výbava lukostřelce není za babku
 

K lukostřelbě se bronzová medailistka z Pekingu dostala díky shodě náhod. Její dívčí idol Legolas z filmu Pán prstenů jí připomněl dětskou touhu střílet z luku. Psal se únor 2002, když maminka oslovila lukostřelkyni Danu Masárovou. Trenérka pozvala Markétu na střelnici TJ Mariánské Hory. Po měsíci poslali 15letou dívenku na republikové halové mistrovství Spastic Handicap. Výsledek? První místo! Na paralympiádě v Aténách 2004 skončila v tvrdé konkurenci sedmá. Svěřenkyně trenéra Jana Dřevjaného nyní závodí za NOLA Teplice. V Ostravě a okolí není sportovní klub, který by se staral o tělesně postižené. Je proto ráda, že jí na střelnici v Mariánských Horách umožňují celoroční trénink. Lukostřelba není nejlevnějším sportem. Náklady na luk s vybavením a šípy se pohybují kolem sta tisíce korun. Markétě finančně pomáhá svaz Spastic Handicap a od letoška také Centrum individuálních sportů Ostrava, které podporuje sportovně talentovanou mládež v regionu. Někdy se na ni usměje štěstí a získá finanční dar od hodného sponzora.


Bronz pootevřel dveře do světa


Dosavadním vrcholem kariéry ostravské lukostřelkyně byly paralympiáda v Číně. Její tvář se stala díky televizní upoutávce známá ještě dříve, než napnula tětivu k první střele. V šotu propagujícím hry v Pekingu hrála, jak jinak, lukostřelkyni. Na úvod her si splnila jeden ze snů: na zaplněný Národní stadion, do tzv. Ptačího hnízda, přinesla v čele naší výpravy českou vlajku. Nejkrásnější chvíle ji ale ještě čekaly. S Mirkou Černou a Lenkou Kuncovou zabojovaly a v soutěži družstev získaly bronzovou medaili! A jak Markéta na závod vzpomíná? „Vydaly jsme ze sebe maximum, abychom odrazily nápor soupeřek. Pocity na stupních vítězů lze jen těžko popsat. Věděly jsme, že vypětí máme za sebou a vše dobře dopadlo. Medaili nám už nikdo nevezme! Osobně jsem měla šanci uspět také v individuálním závodě. Po kvalifikaci jsem byla za Číňankami třetí. S krásným výkonem a osobním rekordem. Ve finále jsem ale klesla na čtrnáctou příčku. Natrénováno jsem měla. Podepsalo se na tom více faktorů. Kvůli mému postižení mě v nepravý čas trochu pozlobilo tělíčko. Ani podmínky v průběhu střelby jsem neměla nejlepší. To mě psychicky rozhodilo.“ Bronzová medailistka si rozhodně nemá co vyčítat. Další vavřín sklidila na poli diplomatickém. Na příští čtyři roky byla zvolena do Rady sportovců, poradního orgánu Mezinárodního paralympijského výboru. Účastnice dvou paralympiád má z Číny řadu krásných mimosportovních zážitků a dojmů. „Peking, to byla dokonalá organizace, výborné podmínky pro všechny sportovce. Počínaje ubytováním, stravou, dopravou, sportovišti, ochotnými dobrovolníky, diváckým zájmem. Stihla jsem navštívit i proslulé památky Zakázané město a Velkou čínskou zeď.“


Londýn možná, škola určitě


Kromě lukostřelby se Markéta věnuje doplňkovým sportům. Plave, posiluje, jezdí na koni a na handbiku, což je kolo na ruční pohon. Nezahálí ani v duševní oblasti. „Ráda něco vyrábím. Kreslím, maluji na sklo, pletu z proutí, drátkuji, tvořím z perliček. Když mi to vyjde, chodím do kina a za kulturou. Mít více času, určitě bych si zahrála na flétnu. Ráda řídím a cestuji, ale je pravda, že někdy mám přesunů plné zuby. Miluji procházky, návštěvy dendrologických zahrad, parků. Oblíbená místa mám i v rodné Nové Vsi.“ Pozitivní vztah má k městu Ostravě. Velice ji potěšilo pozvání do Nové radnice, kde ji přijal náměstek primátora Lubomír Pospíšil. V Markétiných sportovních plánech figuruje příští paralympiáda v Londýně 2012. Chce se znovu pokusit prokousat náročnými tréninky a závody. Pokud vydrží zdraví, bude dost financí na vybavení, cestování, trenéra. Snad se podaří spolupráce s psychologem, kde jak říká: „cítí velké rezervy“. Sportovní kariéra ale jednou skončí a co pak? „Jsem si toho velice dobře vědoma. Studuji třetí ročník oboru Ruština ve sféře podnikání na Filozofické fakultě Ostravské univerzity. Zanedlouho mě čekají bakalářské zkoušky. Určitě chci dál pokračovat v magisterském studiu. Jazyky mě baví, ráda bych se jim věnovala i dále. Musím si dobře rozmyslet, jakým směrem se vydám,“ uzavírá Markéta Sidková. Libor Vidlička

Foto: Markéta Sidková s bronzovou paralympijskou medailí z Pekingu

Foto: České lukostřelkyně na stupních vítězů (zleva): M. Sidková, M. Černá a L. Kuncová. Foto: autor a archiv M. Sidkové

 


Strana 13

 » Archiv města Ostravy


Letos si připomínáme 90. výročí vyhlášení samostatného československého státu


Jaké bylo pondělí 28. října 1918 v Ostravě


V památný 28. říjen 1918 se v ostravských továrnách a dolech, které hlídalo až 3 000 rakouských a maďarských vojáků, ještě naplno pracovalo. Ulicemi procházely vojenské hlídky a nic nenasvědčovalo, že se toto pondělí natrvalo zapíše do dějin.

První, kdo se v Ostravě o státním převratu a vyhlášení Československé republiky dozvěděl, byl tehdejší šéfredaktor Moravskoslezského deníku Ladislav Knotek. Před pátou hodinou odpoledne obdržel telefonickou zprávu od svého kolegy z redakce Vídeňského deníku a spěchal rozšířit radostnou zprávu na Slezskou Ostravu, kde právě probíhala v zasedací síni radnice schůze krajského výboru strany České státoprávní demokracie, která vznikla teprve nedávno, v lednu 1918. Rozhodující chvíle se odehrály v Moravské Ostravě na dvou místech. Za prvé to bylo v hotelu Slávia na dnešní Hollarově ulici, v kterém se již za války scházela ostravská pokroková společnost a kterému se říkalo „Kůlna“. V podvečer 28. října se v hotelu Slávia sešli zástupci českých politických stran a dohodli se na zřízení Okresního národního výboru moravskoslezského v čele s novinářem a sociálně demokratickým politikem Janem Prokešem. Zde byl také nejdříve přečten telegram z Prahy s textem Prvního zákona státu československého a Provolání k národu.

Širší veřejnost byla poprvé informována v Národním domě, dnes Divadlo Jiřího Myrona, při ostravské premiéře hry Aloise Jiráska „Pan Johanes“. Jednalo se o dramatizaci pohádky o statečné princezně Kačence, čekající na své vysvobození od zlého pana Johanese – Krakonoše a všech temných duchů. S odstupem času se zdá, že toto představení bylo přímo mistrovsky načasováno. Jirásek se totiž snažil v této hře plné alegorií a symbolů povzbudit český národ k boji za národní svobodu a samostatnost. Vzrušenou atmosféru zažil a barvitě vylíčil i tehdejší představitel studenta Tomáše v této hře mladý herec Oldřich Nový. Představení bylo přerušeno a přímo z jeviště přečetl redaktor sociálně demokratického listu Duch času Otto Metoděj Štěpánek pražský telegram Národního výboru. Poté ještě vystoupil JUDr. Karel Fajfrlík a hledištěm zazněla národní hymna a provolávání slávy a různých hesel. Představení se již nedohrálo a vyrazilo se do ostravských ulic.Téměř na každém rohu se diskutovalo, lidé se objímali, strhávali rakouské dvojhlavé orly a německé firemní nápisy, musel zmizet i v tento den již provokativní název kavárny Habsburg.

I v okolních obcích probíhaly spontánní oslavy českého obyvatelstva v ulicích a na veřejných prostranstvích, doprovázené odstraňováním rakouských nápisů a symbolů, vyvěšováním praporů a vlajek v bíločervených barvách. Tak například v Proskovicích byl pod vedením starosty Sokola Antonína Sunka uspořádán lampionový průvod s hudbou a zpěvem národních písní. Místní proskovický kronikář popsal, jak ze školní budovy byly vynášeny a páleny obrazy habsburského panovníka: „Mládež vnikla do školy, kterou si otevřela paklíčem, lampiony svítily při tom, staří čekali na cestě, 4 obrazy byly sňaty vyrámovány, noži probodány, roztrhány a jeden roztrhal obraz zuby, plameny dovršily, co nezmohly nože a zuby.“ V Bartovicích se nadšení občané seřadili před hostincem Rudolfa Olšáka a pochodovali státní silnicí, odstraňovali německé nápisy a četníkům rakouské orlíčky. Maďarské husary, ubytované ve dvoře na kopci, odzbrojila lidová stráž vytvořená z občanů. Podobně probíhaly spontánní oslavy i v dalších částech Ostravy.

Jen německé obyvatelstvo se cítilo zaskočeno a ohroženo ve svých pozicích, zejména tam, kde mělo rozhodnou většinu v obecní správě, což byl případ Moravské Ostravy, Přívozu a Vítkovic. Starostové těchto tří obcí zprvu odmítli na radnicích vyvěsit prapory v českých národních barvách a raději volili taktiku vyčkávání a pasivity ve snaze zachovat klid a pořádek.

Následující dny ukázaly, že dalekosáhlé politické změny již nelze zastavit. Do 1. listopadu 1918 byla veškerá vojenská a politická správa podřízena Okresnímu národnímu výboru v Moravské Ostravě a státním orgánům vznikající Československé republiky. Jana Prchalová

Foto 1: Národní dům, dnes Divadlo Jiřího Myrona, na ulici Čs. legií

Foto 2: Hotel Slavia na Hollarově ulici

Foto 3: Členové Okresního národního výboru v Moravské Ostravě v roce 1918 v čele s Janem Prokešem a JUDr. Karlem Fajfrlíkem

 


Strana 14

Znovu jsme hostili Evropské dny handicapu

Evropské dny handicapu se už po šestnácté nesly ve znamení konferencí, seminářů a workshopů zaměřených na podporu lidí s handicapem a jejich integraci do majoritní společnosti. V Nové radnici je slavnostně zahájili primátor Ostravy Petr Kajnar, který nad akcí převzal záštitu, a ředitelka pořádající Asociace TRIGON Olga Rosenbergerová.

Program pěti říjnových dnů otevřela konference Syndrom vyhoření – mýtus nebo realita?, na které se hovořilo především o úskalích činnosti terénních pracovníků a vytváření kvalitních podmínek pro jejich působení. V Nové radnici se uskutečnila diskuse u kulatého stolu na téma Podporované bydlení pro lidi se zdravotním postižením. Kromě odborníků z Francie a Itálie se jí zúčastnili zástupci města Ostravy v čele s náměstkem primátora Lubomírem Pospíšilem a představitelé městských obvodů Mariánské Hory, Ostrava-Jih a Slezská Ostrava. Na jiné konferenci se probírala integrace dětí s handicapem do běžného školního prostředí, jeden z workshopů se zabýval podporovaným zaměstnáváním a chráněnými dílnami.

V průběhu hudebního večera „Rozumíme si“ převzaly ocenění Křišťálový kamínek 2008 tyto osobnosti: pěvkyně Pavla Čichoňová, za vynikající reprezentaci Ostravy a mimořádné výkony v koncertní činnosti, moderátorka, recitátorka a zpěvačka souboru Notička Táňa Jonášová za kulturní a společenské aktivity, lékařka Irina Chmelová za mimořádné zásluhy a dlouhodobý přínos v péči o handicapované občany, Vlasta Polová za celoživotní práci pro handicapované občany, Gérard Haon, za mimořádný přínos a zásluhy o rozvoj spolupráce mezi Francií a ČR v oblasti péče o handicapované občany. Zvláštní cenu asociace Trigon převzala Eva Sroková, ředitelka ZŠ kpt. Vajdy Ostrava-Zábřeh, za mimořádný přínos a zásluhy o vznik a rozvoj spolupráce Bretaně a Ostravy v dané oblasti. (vi)


Foto: Ze slavnostního zahájení Evropských dnů handicapu ve foyer Nové radnice


Vznikne logistické centrum

 

V průmyslové zóně Mošnov vznikne nové Multimodální logistické centrum. Zastupitelé města Ostravy souhlasili s prodejem padesáti hektarů v této strategické průmyslové zóně společnosti HB Reavis Group CZ. Dalších třicet hektarů již společnost získala od Moravskoslezského kraje v září.

HB Reavis má v plánu v zóně investovat čtyři až pět miliard korun, vzniknout by zde mělo čtyři sta až pět set nových pracovních míst.

Nové logistické centrum bude kombinovat hned tři druhy přepravy – leteckou, železniční a silniční. Jedním z očekávaných efektů nové kombinované zóny bude přesun části přepravovaného zboží ze silnic na železnici. Při odhadované denní kapacitě přepravovaného zboží až 26 tisíc tun tak výrazně ubude kamionů na krajských silnicích, o přibližně šest set padesát denně. To představuje o 42 tisíc tun emisí za rok méně, což by výrazně prospělo i životnímu prostředí v regionu. Nové centrum výrazně zvýší i význam ostravského letiště v oblasti nákladní přepravy. To pak logicky bude znamenat zásadní impuls pro rozvoj letiště samotného. Samotná stavba by měla být zahájena v roce 2010, do dvou let by pak měly být zkolaudovány první provozy. (mb)


Oslavíme listopadové výročí

Konfederace politických vězňů České republiky připravila slavnostní setkání v úterý 18. listopadu v 15.30 hodin ve vstupní hale ostravské Nové radnice. Pod záštitou města Ostravy připomene široké veřejnosti události 17. listopadu z let 1938 a 1989 a oslaví tak Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva. Při setkání vystoupí Ostravský dětský sbor ZUŠ E. Marhuly.


Chcete být dobrovolníkem?
 


U příležitosti Mezinárodního dne dobrovolníků vyhlášeného OSN pořádají neziskové organizace za podpory Magistrátu města Ostrava propagační akci o možnostech dobrovolnictví v Ostravě. Akce se uskuteční 5. prosince v době od 13.00-18.00 hod. na náměstí poblíž tramvajové zastávky Elektra. Pokud se chcete dozvědět o této tematice více, informace poskytnou zástupci organizací: ADRA, CENTROM, Centrum pro rodinu, Charita Ostrava, Senior servis, Slezská diakonie, S.T.O.P. Jste srdečně zváni.


ÚTULEK V OSTRAVĚ-TŘEBOVICÍCH NABÍZÍ DO DOBRÝCH RUKOU
Adresa: Provozní 4, 722 00 Ostrava-Třebovice, 596 967 288, www.mpostrava.cz

MEGGIE – 5letá fena, kříženec německého ovčáka černé barvy s hnědými znaky, dlouhosrstá. Nalezena počátkem června v Ostravě-Zábřehu, na krku měla řetízkový obojek. Pes středního vzrůstu, dobrý hlídač, vhodný k domku nebo jako společník psovoda při hlídání objektu. Budí respekt.
SIMONKA – 5letá fenečka menšího vzrůstu, kříženec bílé barvy s černými znaky. Nalezena byla v polovině června v Ostravě-Mariánských Horách na ulici Hany Kvapilové, kde ohrožovala dopravní provoz. Je to klidná, nekonfliktní fenka, vhodná do bytu i na zahrádku.
LOJZÍK – 3letý pejsek, kříženec středního vzrůstu černé barvy s bílými znaky. Byl nalezen v červnu v Ostravě-Mariánských Horách, kde běhal po silnici. Je to pejsek vhodný do bytu i do zahrady. Potřebuje ale trpělivého a klidného pána, protože je trochu plachý.
BÓĎA – 2letý pes středního vzrůstu, kříženec černé barvy. Nalezen koncem června v Ostravě-Hrabůvce, kde byl uvázán u služebny městské policie. Měl na sobě obojek a plátěné vodítko. Je to zřejmě odložený pejsek. Veselý, kamarádský pes vhodný na zahradu, do rodiny s většími dětmi.
 

 Strana 15

 Florbalový svět míří do ČEZ Arény

Titul mistrů světa nezískal v krátké historii šesti florbalových šampionátů nikdo jiný než Švédové. Zatím naposledy se jim to povedlo před dvěma roky ve stockholmské hale Globen. Další šanci na sesazení nepřemožitelných Vikingů budou mít možnost na vlastní oči sledovat i naši diváci. Sedmé mistrovství světa ve florbalu se od 6. do 14. prosince uskuteční v Česká republice! Kromě Prahy je spolupořadatelským městem šampionátu také město Ostrava.

Dějištěm zápasů v základních skupinách bude ostravská ČEZ Aréna. Do metropole Moravskoslezského kraje přijede deset nejlepších mužstev světa, které budou v Divizi A bojovat o postup do závěrečných bojů šampionátu. Češi se představí ve skupině A se Švédy, Lotyšskem, Itálií a Ruskem. Ve skupině B se střetnou další favorité Finové a Švýcaři, sekundovat jim budou Norsko, Dánsko a Estonsko. V „malé“ ČEZ Aréně změří síly deset účastníků Divize B. Ostravská část turnaje se odehraje ve dnech 6.–10. prosince. Šampionát vyvrcholí zápasy play-off v Praze. Zápasy Česka v ČEZ Aréně v Ostravě: slavnostní zahájení MS a ČR-Rusko (6. 12.), ČR–Švédsko (7. 12.), ČR-Lotyšsko (9. 12.), ČR-Itálie (10. 12.).

Jednodenní vstupenka na zápasy divize A i B stojí 100 Kč, pětidenní permanentka vyjde na 290 Kč (ceny tzv. Best Seats – 250, reps. 900 Kč). Předprodej probíhá u pokladen ČEZ Arény, v Ostravském informačním servisu, v CK Čedok i prostřednictvím Ticketportalu. (vi)

Foto: V Ostravě se florbal těší velké oblibě. Fanoušci v prosinci uvidí na vlastní oči nejlepší týmy světa!


Po roční odmlce o Pohár města Ostravy


Do předvánoční Ostravy se po roční odmlce vrátí mezi fanoušky oblíbený halový fotbal. FC Baník uspořádá ve spolupráci s městem Ostrava druhý ročník mezinárodního turnaje. Na zimním stadionu Sareza v Porubě se uskuteční v sobotu 13. prosince. Na Pohár města Ostravy pořadatelé pozvali prvoligové kluby MFK Dubnica a FC Vion Zlaté Moravce ze Slovenska, maďarského druholigistu LTC Vác-Újbuda, účastníky druhé ligy MFK OKD Karviná a FC Vítkovice a samozřejmě FC Baník Ostrava. Zápasy se budou hrát na 2 krát 15 minut v pěti hráčích se střídáním hokejovým způsobem, na ploše s umělým povrchem zn. Polytén ohraničené mantinely, s brankami o rozměrech 2 krát 5 metrů. Účastníci budou nalosováni do dvou skupin. První dva týmy postoupí do semifinále, jehož vítězové proti sobě sehrají finále, poražení zápas o třetí místo. Lahůdkou programu se stane exhibiční utkání starých gard FC Baník a FC Vítkovice (16.45). Zápasy ve skupinách začnou v 10 hodin, finále přijde na řadu v 18.15 hodin. (vi)


V ringu dvě česká vítězství

Medailisté z letošní olympiády v Pekingu byli ozdobou 37. ročníku Velké ceny Ostravy v boxu, která 19. října vyvrcholila finálovými boji na Zimním stadionu Sareza v Porubě. V konkurenci sedmi desítek borců z deseti zemí si podle očekávání nejvíce vítězství připsala výprava Kuby. Její boxeři uspěli ve třech váhových kategoriích. Po jednom titulu získali Maďarsko, Slovensko, Itálie, Polsko a Litva. Radovali se také dva reprezentanti České republiky. Ve váze do 69 kg dominoval Martin Svoboda a do 81 kg Marek Špringl z Boxing Clubu Ostrava. Letošní Velká cena Ostravy, která se konala pod záštitou primátora města Ostravy Petra Kajnara a za finanční podpory města, se svým obsazením a vysokou sportovní úrovní zařadila mezi špičkové boxerské turnaje v Evropě. (vi)


Romové sportem proti drogám a rasismu

Občanské sdružení Unie olašských Romů v Ostravě pořádá v neděli 23. listopadu 11. ročník populárního halového fotbalového turnaje o Pohár JUDr. Tomáše Holomka. Jeho organizátoři mají za cíl sportovní a společenskou formou bojovat proti drogám, rasismu a diskriminaci. Minulé ročníky zaštítili naši přední politici. Fotbal si zahráli například premiér Mirek Topolánek nebo místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Lubomír Zaorálek. Vloni se této sportovní akce zúčastnil také primátor Ostravy Petr Kajnar. Letošní turnaj se bude opět hrát v Bonver Aréně (bývalý Tatran)od 8 do 18 hodin. Slavnostní zahájení a kulturní program je naplánován od 12 do13 hodin. (liv)


» krátce ze sportu

PŮLMARATON V HRABOVÉ. Tradiční Ostravský půlmaratón a Minimaraton 2008 za účasti téměř 200 běžců z ČR, Polska a Slovenska uspořádali za ideálního počasí MK Seitl Ostrava, Úřad městského obvodu Hrabová a SK ZŠ Ostrava-Hrabová. Hlavní závod vyhrál Bitala z Olympu Praha (1:16:47) před Čierňavou (Čadca) a Kellerem (Kopřivnice). Vítězové dalších kategorií: 40-49 let Heleš (SAK Ložiska Karviná), do 59 let Jadrníček (Lok. Ostrava), 60 let a více Holec (F-M), do 35 let Matějová (F-M), nad 35 let Javorská (SAK Ložiska Karviná). Na trati minimaratonu od 250 do 1500 metrů soupeřila více než stovka dětí ve věku do 15 let. Ti nejlepší obdrželi pamětní medaile a ceny, každý účastník upomínkový předmět, sladkou odměnu, šťastlivci uspěli v tombole.


ZÁPASNICKÉ MLÁDÍ. Hezkými úspěchy se mohou pochlubit mladí zápasníci Sokola Vítkovice. V minulém měsíci si odvezli šest vítězství z Poháru města Meziboří. V kategorii přípravek byli první Petura, Piskoř a Vondál, mezi žákyněmi Řeřuchová, Schikorová a Kopřivová. Na stupně vítězů se ještě probojovali Hanák, Kopřiva, Zdařil, Segeč a Dohnalová. Z mezinárodního turnaje Aquasalon v Hradci Králové si prvenství odvezl žák Jasinský, uspěli také Bohdal (2.) a Smieško (3.). Mezi muži zvítězil vítkovický Aksenov, třetí skončili Sysojev a Bystroň.


BIATLONOVÉ KRITÉRIUM. První říjnový den se na hřišti ZŠ Porubská 831 běželo biatlonové kritérium. Na start se postavilo na stodvacet dětí. Kromě domácí školy také za ZŠ Porubská 832, Dětská a Pokorného 1382. Po absolvování běžecké trasy v délce 600 metrů závodníci stříleli vzduchovkami na sklopné terče. Mezi třeťáky vyhráli Matěj Burget a Aneta Pindurová ze ZŠ Dětská, spojenou kategorii 4. a 5. tříd ovládli Michal Zegzulka a Vendula Vacurová. S podporou Úřadu městského obvodu Poruba akci uspořádal Biatlonový klub Poruba spolu se střední soukromou školu OSM.


VÍTKOVICE CUP 2008. Za podpory statutárního města Ostrava se uskutečnil 24. ročník mezinárodních závodů Vítkovice Cup 2008. Pořadatelé z Gymnastického klubu Vítkovice pozvali závodnice z ČR, Maďarska, Polska, Slovenska a Rakouska. Mezi žákyněmi zvítězila Tereza Schusterová (Sparta Praha), v kategorii juniorek reprezentantka ČR Nikola Fučková (GK Vítkovice). Soutěž žen ovládla další členka reprezentačního kádru Veronika Ožanová (Sok. Mor. Ostrava 1). Další pořadí: 2. Nussbacherová (Rak.), 3. Homolová (SR). Loňská vítězka Barbora Uhrová z GK Vítkovice skončila na 4. místě.


PORUBSKÝ ČTVRTMARATON. Osmý ročník Porubského čtvrtmaratonu se běžel v den státního svátku 28. října. V šesti kategoriích se na start postavilo 117 běžců. Pro prvenství mezi muži do 39 let si doběhl Kotouč z SSK Vítkovice (33:22,5 s), před kroměřížským Mikem a Jurákem z Kopřivnice. Další výsledky: do 49 let Kolich (Olympia Maratón), do 59 let Kravčík (SAK Ložiska Karviná), nad 60 let Holec (F-M), ženy do 30 let Bobotová (Kroměříž), nad 30 let Haroková (Havířov). Akci pořádali TJ Liga 100 Ostrava a MK Seitl Ostrava pod záštitou statutárního města Ostrava, Úřadu městského obvodu Poruba. (liv)Strana 16

» Fototéma


Oslavy se vydařily

Položením květin u památníku v Husově sadu oslavila Česká obec sokolská, Český svaz bojovníků za svobodu, zástupci armády ČR a další hosté a instituce 90. výročí založení československého státu. Obyvatelé města měli ve státní svátek jedinečnou možnost navštívit Radnici města Ostravy. Od 10 hodin si v rámci „Dne otevřených dveří“ mohli prohlédnout reprezentační prostory a poslechnout fakta z historie této impozantní budovy. Komentovaných prohlídek s průvodci se zúčastnilo zhruba 800 návštěvníků. Úderem poledne začal na Prokešově náměstí před radnicí doprovodný program s moderátory Monikou Žídkovou a Radkem Erbenem. Představili se v něm mimo jiné dětské a klaunské divadlo, šermíři při středověkých rytířských soubojích, k vidění byla mobilní výstava „Vznik ČSR v Ostravě“ a dokumenty České televize o magických osmičkách. Děti i dospělí si otestovali své schopnosti v řadě soutěží. Hity let minulých i ty současné zahrála formace Legendy se vrací. Slavnostní galakoncert s pěveckými hvězdami Věrou Špinarovou, Ewou Farnou, Heidi Janků, Tanjou, Petrem Bendem a Petrem Němcem v doprovodu Ostravského rozhlasového orchestru přilákal stovky diváků, kteří si i v zamračeném počasí se zpěváky zatančili a zazpívali. Na závěr oslav se nad Novou radnicí rozzářil slavnostní ohňostroj. „Přišli jsme se podívat na koncert, dcera chtěla vidět Ewu Farnou a my se s manželkou těšíme na ohňostroj,“ řekl jeden z návštěvníků. (hb)