Leden 2014

Lednové vydání měsíčníku Ostravská radnice

 

titulka

 

 

 

 

Ostravskou radnici si můžete stáhnout ve formátu pdf.


Uvnitř listu

2             Ceny města pro dobrovolníky

3             Nové tramvajové zastávky

4             Začíná výběr pro Dům roku

5              Anketa s náměstky primátora

6             Rozpočet Ostravy v roce 2014

8             Anketa pro Benátky, Hulváky...

12            O novince v měření ovzduší

14            Poplatky za odpad se nezvýší

Strana 1

Štěstí má jméno Nikol

Ostravským prvním miminkem roku 2014 se 1. ledna v 7 hodin ráno stala v porodnici Městské nemocnice Ostrava Nikol Hejdová s hmotností 3,52 kg a mírou 51 centimetrů. Mamince Martině, grafické designérce z Ostravy-Kunčic, a tatínkovi Davidovi, profesionálnímu hasiči (na snímku), přišla 2. ledna k narození děťátka blahopřát náměstkyně primátora Ostravy Simona Piperková v doprovodu ředitele MNO Tomáše Nykla. Kromě kytice předala šťastným rodičům pamětní minci města a další dárky včetně poukázek na nákup dětského zboží v hodnotě 5 tisíc korun. (ok)

rozhovor

Do nového roku s primátorem Petrem Kajnarem

Nechceme být někým, kdo jen čeká na pomoc

● Ostravská veřejnost považuje za nejvážnější problém regionu vysokou míru nezaměstnanosti. Ta v závěru minulého roku překročila ve městě Ostravě 11 procent, jak lze tento stav řešit?

„Zvýšení počtu lidí bez práce vnímám jako citlivý problém. Sleduji samozřejmě informace o ‚zdraví' největších ostravských zaměstnavatelů a jejich budoucí záměry, protože případný rostoucí počet nezaměstnaných se odrazí v kupní síle ostravských domácností, sociální nejistotě i bezpečnosti v ulicích. Pracovní místa v průmyslových podnicích generují další ve službách. Takže to určitě nebereme na lehkou váhu, i když z pozice samosprávy města toho moc udělat nemůžeme, protože jsme součástí širší evropské a světové ekonomiky. Na druhé straně nechceme být jen někým, kdo sedí s rukama v klíně, stěžuje si a čeká na pomoc zvenčí."

● Má město velikosti a významu Ostravy nějaké možnosti zlepšit situaci na trhu práce?

„Město Ostrava stálo u zrodu průmyslových zón v Hrabové a Mošnově a Vědecko-technologického parku v Porubě, které jsou velmi životaschopné, a které v loňském roce zaměstnávaly zhruba deset tisíc lidí. Další stovky občanů našly pak práci v subdodavatelských firmách a ve službách. Připravujeme další rozvojovou zónu v Hrušově, která nabídne práci dalším stovkám Ostravanů."

● Zmiňoval jste vliv nezaměstnanosti na sociální napětí ve společnosti a míru kriminality. V uplynulém roce jsme byli svědky několika střetů pravicových extrémistů s policií.

„Problém je mnohem hlubší, než aby jej vyřešilo řádění stovky pravicových radikálů v ulicích. Nemluvě o tom, že některým jde spíše o fyzický střet s policisty než hledání řešení. Poměrně dlouho jsme jednali s policejními prezidenty a ministry vnitra o zvýšení počtu policistů v ostravských ulicích. Jednání se protahovala, protože do nich zasahovaly časté personální změny na nejvyšších postech ve vedení policie a ministerstva. Nicméně jsme v minulém roce došli konečně ke konkrétním výsledkům. V ulicích Ostravy přibylo 40 příslušníků Policie ČR a v tomto roce by mělo do Moravskoslezského kraje a do Ostravy nastoupit dalších 200 policistů. Ulevilo se tak městským strážníkům, kteří dosud na svých bedrech nesli podstatnou část práce v ulicích. Tohle je samozřejmě až hašení požáru. Je třeba řešit příčiny. A tou jsou hospodářská recese a sociální politika státu, která dovoluje dlouhodobě nezaměstnaným systém zneužívat. Někteří se naučili, že se vyplatí zůstat doma, brát peníze od státu a pracovat tzv. na černo. To by měli poslanci změnit."

● Jaké kroky ke zmírnění sociálního napětí město realizovalo?

„V sociální oblasti stojí za prací města desítky či stovky zaměstnanců magistrátu a městských organizací a dobrovolníků, kteří se aktivně věnují sociálně potřebným. Řada aktivit je pro běžného obyvatele města samozřejmostí, kterou možná ani nevnímá, jde například o činnosti domovů důchodců, domů s pečovatelskou službou a dalších institucí. Jako každou zimu i letos pomáhají naši pracovníci zhruba tisícovce lidí bez domova v rámci tzv. zimního programu. Samostatným programem je projekt Sociální inkluze, který má začlenit lidi ohrožené sociálním vyloučením zpět do společnosti, kdy kombinuje sociální pomoc s požadavkem na dodržování závazků a povinností. Inspiraci jsme si vzali z podobného projektu v Madridu. Sociální inkluze není záležitostí krátkodobou. Aby měl projekt úspěch, musí trvat řadu let, vyžaduje legislativní opatření na straně státu. Ale věřím, že sociálně vyloučené začlení do společnosti a přispěje ke snížení napětí v ní."

● Investiční rozpočet města pro rok 2014 je vyšší než v roce 2013. Co konkrétního přinese nový rok?

„Hotova by měla být řada projektů, které zlepší kvalitu života ve městě. V loňském roce jsme dokončili rekonstrukci Svinovských mostů, vystavěli Komunitní centrum pro handicapované v Mariánských Horách a Hulvákách, sportovní areál ve Lhotce nebo renovovali Komenského sady v centru města. V letošním roce dojde prodloužením Ruské ulice ke zvýšení dostupnosti oblasti Dolních Vítkovic. Díky propojení Hranečníku s centrem trolejbusovou linkou se zlepší obslužnost v této části města. Nová pracovní místa přinese rozšíření Vědeckotechnologického parku v Porubě. Jsme také Evropským městem sportu 2014. Měli bychom dokončit přestavbu Městského stadionu ve Vítkovicích, otevřít sportovní areál u Cementárny a zahájit výstavbu kryté atletické haly. Cyklisté využijí desítku nových kilometrů cyklostezek. Návštěvníci projdou do zoologické zahrady novým vstupem, uvidí dokončený pavilon Evoluce – přírodní výběh pro šimpanze, areál Safari. Osobně bych si přál, abychom se posunuli v jednání s majiteli památkově chráněné budovy městských jatek."

● Děkuji za rozhovor.

„Děkuji a přeji všem Ostravanům mnoho zdraví, osobních i profesních úspěchů v roce 2014."

Připravil Michal Bayer

Ovzduší při smogu změří ve vybraných čtvrtích balon

Rozložení prachových částic v ovzduší nad Ostravou pomůže zmapovat speciální měřicí balon. Výsledky měření výškového rozložení koncentrací prachu PM10 nad městem doplní data naměřená imisním měřicím vozem a zároveň poslouží k ověření hlášených dat zdroji znečišťování v Ostravě.  Na rozdíl od měřicího vozu, který poskytuje v naplánovaných měřicích dnech data on-line na web www.dychamproostravu, budou data z balonu k dispozici až po zpracování. Balon bude měřit za smogových situací až do konce září 2014, město si jej pronajalo od společnosti Envirta. Je vyrobený na míru, zevnitř osvětlený, má průměr 4 metry a je plněný héliem.

V nosném zařízení pod balonem je vodotěsná krabice, která obsahuje prachoměr, GPS poziční systém a meteosystém.

V každém okamžiku vznášení balonu bude zaznamenávána koncentrace prašného aerosolu PM10 (společně s menšími částicemi PM2.5), údaj o výšce, teplotě a tlaku a také geografická pozice a aktuální čas. Díky propojení všech uvedených přístrojů bude výstupem nejen hodnota koncentrace sledovaných prachových částic PM10 v různých výškách, ale také jakýsi „řez" koncentrací prachu nad Ostravou. Údaje pomohou určit, kolik prašného aerosolu se v ovzduší nad městem nachází, a ověřit, zdali situace odpovídá hlášeným emisím ze zdrojů znečišťování ovzduší.

Měřit se bude při smogových situacích například v Radvanicích (ul. Nad obcí), Mariánských Ho­rách (Zelená), Přívoze (K Sazov­­ně), Porubě (Studentská), Dubině (Fr. Hajdy), Slezské Ostravě (Kranichova) a dalších místech. (ph)

Měřicí balon pomáhá přesněji určit a vyhodnotit kvalitu ovzduší


 

Strana 2

Strážníci mají nové posily

Řady Městské policie Ostrava se v závěru roku rozšířily o osm nováčků, kteří absolvovali tříměsíční kurz pro strážníky. Slavnostní slib složili na radnici za přítomnosti primátora Petra Kajnara a ředitele MPO Zdeňka Harazima.

Primátor v projevu k novým strážníkům podtrhl, že ostravská městská policie patří k nejlépe hodnoceným u nás a má špičkovou evropskou úroveň. Její profesionalitu oceňují obyvatelé města. Podle posledního průzkumu vzrostla spokojenost s působením strážníků na 60 procent. Nároky na uchazeče o práci u MPO jsou vysoké. Adepti si musí osvojit znalosti právních norem, nařízení a vyhlášek města. Součástí kurzu je výuka sebeobrany, střelecká příprava, základy kriminalistiky, poskytování první pomoci ap. Na veřejný pořádek v Ostravě nyní dohlíží 639 strážníků. (vi)

Dva z nových strážníků: Martin Frait (vlevo) a Patrik Smola. Foto: Petr Havránek

Oceníme učitele

Do 15. ledna mohou zástupci obvodů, magistrátu, ředitelé mateřských, základních a uměleckých škol, školských zařízení, pedagogických kolektivů a školské rady podávat návrhy na ocenění pedagogů u příležitosti Dne učitelů 2014, který připadá na 28. březen. Ceny se udělují v kategoriích Výrazná pedagogická osobnost a Ocenění za dlouholetou tvůrčí pedagogickou činnost. Podrobnosti najdete na stránkách www.ostrava.cz. (ph)

dobrovolník roku

Když úsměv a pohlazení léčí

V prosinci vyhlásili v radnici výsledky ankety Dobrovolník roku 2013. Město ji uspořádalo potřetí, aby podpořilo činnost dobrovolnických organizací ve prospěch potřebných občanů. Ceny sedmi laureátům předal náměstek primátora Martin Štěpánek.

Za práci v oblasti sociálních služeb a volnočasových aktivit byli oceněni: Tomáš Polášek (ADRA), student pomáhající v LDN a DSS v Radvanicích. Ilona Matyášová (Charita Ostrava), vedoucí keramické dílny ve středisku Gabriel. Eva Navrátilová (Charita Ostrava), dobrovolnice v hospici. Petra Štenclová (S.T.O.P.), studentka věnující se dětem v programu Kmotr. Silvie Mižigárová (Společně-Jekhetane), pomáhající rodinám s dětmi v sociální službě KLUB-KO. Antonie Gavlasová (Slezská diakonie), věnující se dětem v programu Dobrovolnictví potřebným lidem. Barbora Urubová (YMCA), vedoucí pop-rockového sboru Tensing, organizátorka festivalu pro mládež Youth4You(th). (vi)

Dobrovolníci města Ostravy roku 2013 (zleva): Eva Navrátilová, Antonie Gavlasová, Petra Štenclová, Tomáš Polášek, Ilona Matyášová, Silvie Mižigárová a Barbora Urubová.

Aktuálně

Jsme s vámi!

Pumové útoky na vlakovém nádraží a v trolejbusu si závěru roku vyžádaly ve Volgogradu více než tři desítky obětí a stovku zraněných. Lidé na celém světě odsoudili zbabělé činy teroristů, vyjadřovali solidaritu s obyvateli města, které zůstane díky Stalingradské bitvě navždy symbolem statečnosti, neohroženosti a naděje. Vzhledem k partnerským vztahům, které města Ostravu a Volgograd pojí od roku 1948, jsme tragické události v Rusku s pohnutím prožívali také u nás. Hluboký zármutek nad zmařenými lidskými životy, podporu svou, vedení radnice i občanů města vyjádřil v dopise primátorce Volgogradu Irině Gusevové primátor Petr Kajnar. (vi)

Odkup potrubí

Zastupitelé na prosincovém zasedání schválili odkup vodovodního a kanalizačního potrubí od společnosti RPG Byty. Za symbolickou jednu korunu město získá přes 23 kilometrů vodovodního potrubí a více než 28 km kanalizace. Dojde tím ke srovnání cen vodného a stočného ve městě. Obyvatelé napojení na síť RPG, zejména ze Slezské Ostravy, Michálkovic, Radvanic a Vítkovic, doposud platili více, než ostatní Ostravané. Město i přes počáteční investice do oprav, které OVAK odhaduje na 150 až 500 mil. korun, převodem z dlouhodobého hlediska získá. (ph)

Kasační stížnost

V závěru prvního lednového týdne byla v souladu se záměry města podána kasační stížnost proti všem žalovaným stranám, týkající se žaloby města Ostravy z roku 2010  na stát kvůli stavu ovzduší. V říjnu 2013 Městský soud v Praze žalobu na ochranu před nezákonným zásahem Ostravě zamítnul. Město podalo kasační stížnost jako opravný prostředek k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně. (ph)

Termíny zastupitelstev

V první polovině roku 2014 se zastupitelé města Ostravy sejdou na svých zasedáních ve středy 19. února, 2. dubna, 21. května a 25. června. Jednání v síni zastupitelstva v Nové radnici začínají v 9 hodin a jsou veřejnosti přístupná. (or)


 

Strana 3

 

doprava ve městě

Zastávky: moderní a bezpečné

V závěru loňského roku dostali cestující v ostravské městské hromadné dopravě dárek v podobě rekonstruovaných tramvajových zastávek Krajský úřad a Křižíkova.

Obě stavby, které na čas znepříjemnily cestování i automobilový provoz na frekventovaných dopravních tepnách 28. října a Nádražní, byly realizovány Dopravním podnikem Ostrava a financovány z Programu švýcarsko-české spolupráce v rámci projektu Zkvalitnění tramvajové infrastruktury v Ostravě.

Zahraniční partner hradil 85 procent nákladů, zbytek financovalo město.

Původní „ostrůvky" po konstrukční i bezpečnostní stránce nevyhovovaly současným nárokům. Na jejich místě vznikly nové zastávky s prodlouženou 67metrovou délkou a třímetrovou šířkou nástupní hrany umožňující zastavování dvou tramvajových souprav. K výbavě patří přístřešky s lavičkami a zábradlí. Samozřejmostí je bezbariérový přístup pro zdravotně hendikepované cestující.

U krajského úřadu jsou navíc přechody pro chodce vybaveny světelnou signalizací regulující silniční provoz na ulici 28. října. Zastávka Křižíkova umožňuje jako sdružená také přestup z tramvaje na autobus.

(dp)

Zastávka pro tramvaje i autobusy Křižíkova zvýšila bezpečnost cestujících na frekventované Nádražní ulici. Foto: Libor Vidlička


 

Strana 4

Střípky

ASISTENTÍK: FINÁLE.

První prosincovou středu byl slavnostně vyhodnocen projekt Asistentík – mladý ochránce pořádku, organizovaný městskou policií a městem s dotací Ministerstva vnitra. Program zaměřený na sociálně vyloučenou lokalitu v ulici Palackého v Přívoze připravili asistenti prevence kriminality. Jejich úkolem bylo působit na děti formou tematických akcí a volnočasových aktivit, rozšířit jejich znalosti v prevenci kriminality, prolomit bariéry jejich standardního prostředí. Prostory poskytlo bezplatně sdružení Společně-Jekhetane. Na snímku J. Zerzoně předává ředitel MPO Zdeněk Harazim přívozským dětem upomínkové předměty. (vi)

ZLATO PRO ŠVÉDKY.

Závěrečný den 9.  mistrovství světa ve florbalu žen v Ostravě určil 15. prosince držitele cenných kovů. Mistryněmi světa se po vítězství nad Finskem 5:1 staly pošesté Švédky (na snímku J. Zerzoně je kapitánka týmu Eiremová s pohárem pro mistryně světa). Reprezentantky České republiky utrpěly v malém finále porážku 3:4 v prodloužení se Švýcarskem a skončily čtvrté. Turnaj v Brně a Ostravě skončil naším pořadatelským úspěchem. Návštěva 43 806 diváků překonala dosavadní maximum z MS 2011 ve Švýcarsku o více než 15 tisíc diváků. Historicky nejvyšší návštěva (5 021) přišla na zápas o 3.-4. místo ČR-Švýcarsko. (vi)

K+M+B 2014.

Kašpar, Melichar a Baltazar v podání Martina Pražáka, ředitele Charity Ostrava, Lukáše Curyla, ředitele Diecézní charity ostravsko-opavské a Jindřicha Čápa, vedoucí Charitního domu sv. Alžběty, zavítali 7. ledna v rámci celorepublikové veřejné Tříkrálové sbírky také na ostravskou radnici, kde se sešli se členy vedení města (na snímku H. Oborilové s náměstkem primátora Jiřím Hrabinou). Během 14. ročníku Tříkrálové sbírky prochází od 1. do 14. ledna ulicemi českých měst a obcí na šest tisíc koledníčků. I letos jsou nejčastěji podporované projekty pro seniory, nemocné a handicapované, dostane se také na služby pro lidi bez domova a v materiální nouzi, aktivity pro děti. (hob)

MĚŘICÍ VŮZ V TERÉNU.

První lednovou sobotu vyjel imisní měřicí vůz, jehož provoz zajišťuje Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě a financuje město. Zastavil se u vstupu do Fora Nová Karolina, kde se stal objektem zájmu mnohých návštěvníků nákupního centra a kolemjdoucích (Foto L. Vidlička). V dalších dnech vozidlo parkovalo na Slovenské ulici v Přívoze, Suderově v Mar. Horách, Rolnické v Nové Vsi. Na řadu přijdou také ulice Cihelní, Na náhonu, Bukovanského, Partyzánské náměstí, křižovatky Mariánskohorská-Hlučínská, Českobratrská-Poděbradova aj. Výsledky měření ovzduší najdete na webu www.dychamproostravu.cz. (vi)

proměny města

Blachutova, Náhorní, Svážná...

Jedenáct ulic a jedno ostravské náměstí mají od loňska nové názvy. Propojení ulic Českobratrské a Žerotínovy nese jméno Bena Blachuta, slavného operního pěvce a ostravského rodáka. Ostatní komunikace vzniklé kolem prodloužené Porážkové se jmenují podle stávajících ulic Janáčkovy a Švabinského.

Název Montánní, související s hornickými tradicemi města, dostala jedna z příjezdových ulic k Nové Karolině. V Koblově v obvodu Slezská Ostrava byly nově pojmenovány ulice Lucinková, Svážná a Náhorní, v Přívoze Karla Líby (podle propagátora junáckého hnutí ). Ve Svinově zase mají ulici Sasankovou, ve Staré Bělé Foltovu (odbojář popravený nacisty), v Nové Bělé Františka Vantucha (účastník protinacistického a protikomunistického odboje). V Martinově bylo náměstí Plk. Adolfa Musálka pojmenováno na počest pilota britské RAF.

První kroky při hledání nových názvů pro ulice a náměstí jsou v kompetenci městských obvodů. Návrhy následně řeší komise muzejní, letopisecká, názvoslovná a heraldická rady města. Pojmenování ulic definitivně schvaluje zastupitelstvo města. (vi)

Oblíbená hřiště

Nejoblíbenější ostravské školní sportoviště je u Základní školy Provaznická v Hrabůvce.

Rozhodli o tom občané v anketě v rámci projektu Bezpečnější Ostrava na webu a facebooku města a dalších partnerů. Druhá skončila ZŠ Jugoslávská Zábřeh, třetí ZŠ Zelená z Moravské Ostravy. Projekt „Hřiště otevřená pro veřejnost" umožňuje využívat školní sportoviště po vyučování, o víkendech, svátcích, prázdninách. Provoz je financován díky dotacím města do podpory prevence kriminality. Většina školních hřišť je v zimě pro veřejnost uzavřena, znovu se otevřou na jaře. (hob)

Burza práce a rekvalifikací

Nemáte práci? Hrozí vám ztráta zaměstnání? Chcete změnit kvalifikaci? Udělat si představu o pracovních příležitostech, možnostech rekvalifikačních kurzů v dělnických i technických profesích, administrativě, službách? Navštivte burzu práce a rekvalifikací s nabídkami poradenských center na jednom místě. Pořádá ji Dům techniky Ostrava CZ ve spolupráci s Úřadem práce v Ostravě. Akce se koná 6. 2. od 10 do 17 hod. v DTO CZ na Mariánském náměstí 5 v Mariánských Horách (naproti bývalému Telecomu). Vstup je pro všechny zájemce zdarma. (mš)

Statutární město Ostrava vyhlašuje 20. ročník soutěže o titul

Dům roku 2013

Soutěž je vyhlášena pro investory novostaveb nebo rekonstrukcí budov nacházejících se na správním území města Ostravy a dokončených v letech  2012 a 2013. Titul Dům roku obdrží nejvýše hodnocené dílo. S udělením titulu je spojeno finanční ohodnocení ve výši 300 000 Kč a udělení bronzové plakety. V pořadí druhé vyhodnocené dílo obdrží odměnu ve výši 150 000 Kč. Kromě titulu Dům roku a odměny za druhé  místo má  Rada města Ostravy právo na doporučení odborné komise udělit dalším budovám čestná uznání bez určení pořadí. Čestná uznání nejsou spojena s žádným finančním ohodnocením.

Budovy zkolaudované v období od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2013 může přihlásit do soutěže pouze jejich investor. Přihlášky musí převzít podatelna magistrátu na Prokešově náměstí 8 v Moravské Ostravě do pátku 28. února 2014 do 13 hod.

Přihlášku do soutěže lze stáhnout z oficiálních webových  stránek města www.ostrava.cz. Další informace u sekretáře soutěže Miluše Ládrové z útvaru hlavního architekta, e-mail: mladrova@ostrava.cz, tel. 599 443 180.


 

Strana 5

anketa

Položili jsme otázku členům vedení statutárního města Ostravy a náměstkům primátora

Jaké úkoly čekají vaše rezorty v roce 2014?

DALIBOR MADEJ, náměstek primátora pro životní prostředí, komunální problematiku a informační technologie.

„V roce 2014 dokončíme výsadbu Zelených projektů spolufinancovaných z Operačního programu Životní prostředí za desítky milionů korun. V lesoparku Bělský les vznikne, kromě výsadby zeleně, naučná stezka včetně mobiliáře zahrnujícího nové altány a lavičky. Dokončíme také revitalizace řeky Ostravice a konečně by měla být zahájena stavba protipovodňové hráze na Žabníku. Město bude pokračovat v měření kvality ovzduší s využitím mobilního měřicího vozu. V lokalitě Přívoz půjde mimo běžných měření o speciální měření benzenu. V Moravské Ostravě se cílem měření stane popis vlivu dopravy na kvalitu ovzduší, a to jak v topné, tak mimo ni. V době smogových situací bude poprvé v historii města využit k měření suspendovaných částic frakce PM10 a PM2,5, lidově řečeno prachu, také heliový balon. V každém okamžiku bude zaznamenaná koncentrace prachu, údaj o výšce, teplotě, tlaku a samozřejmě pozice i aktuální čas. Výsledky budou rovněž přenášeny na stránky www.dychamproostravu.cz. Přeji vám v novém roce pevné zdraví, úspěchy pracovní i osobní. Buďme, prosím, ohleduplní k sobě navzájem, ale i k životnímu prostředí. Ať se nám ve městě dobře žije!"

TOMÁŠ PETŘÍK, náměstek primátora pro finance a rozpočet.

Jsem přesvědčen, že jsme rozpočet města sestavili stejně zodpovědně, jako v uplynulých třech letech. Do kompetence rezortu městských financí a rozpočtu spadá rovněž správa daní a poplatků. V této oblasti pracujeme na novém modelu výběru poplatků, především v oblasti komunálního odpadu. Legislativní překážky v této oblasti brání efektivním postupům proti neplatičům, chystáme proto návrh úpravy zákonů, který umožní zásadní obrat. Do oblasti správy daní a poplatků spadá rovněž městská vyhláška regulující provozování loterií a jiných her, i zde bude nutné racionální posouzení celé problematiky. Před dvěma lety jsme zřídili útvar majetkových účastí města pro spolupráci s vedením městských obchodních společností v oblasti přípravy a realizace ekonomických aktivit a rovněž přípravu podkladů pro kompetentní rozhodování vedení města v daných oblastech. Po dvou letech lze činnost útvaru hodnotit jako přínosnou, letos chceme činnost rozšířit na městské příspěvkové organizace. Potěšilo nás, že loni rada města obdržela poděkování občanů za kvalitní služby Živnostenského úřadu. Do nového roku bych rád popřál lidem všechno dobré a hodně životní radosti."

SIMONA PIPERKOVÁ, náměstkyně primátora pro kulturu a zdravotnictví.

„V rozpočtu na rok 2014 se podařilo zajistit financování kulturních aktivit ještě o něco vyšší částkou než v roce 2013. Příznivci kultury se mohou těšit na zážitky, které jim nabídnou městské příspěvkové organizace – divadla, filharmonie, muzeum, knihovna. Organizátoři kulturních akcí s podporou grantů města oživí Ostravu festivaly, divadelními představeními, výstavami a jinými aktivitami s vysokou návštěvností a marketingovým přínosem. Léta očekávaná Galerie města Ostravy zahájila v minulém roce činnost otevřením první výstavy v hale Gong. Snaha města podpořit kulturu na ulici Stodolní byla pozitivně přijata organizátory akcí i samotnými návštěvníky. I letos očekáváme další kulturní počiny v této lokalitě, podpoříme zajímavé projekty s možností víceletého financování. Městská nemocnice Ostrava se v předchozím roce umístila na 3. příčce v oblíbenosti nemocnic v ČR, což vypovídá o pozitivních změnách, k nimž v nemocnici dochází. I v letošním roce zde budou probíhat rekonstrukce nemocničních budov. S ohledem na přípravu projektů na programovací období EU 2014–2020 je prioritou zařazení výstavby Centra chirurgických oborů mezi investiční priority města, popř. zahájení výstavby do konce roku 2014. Ve spolupráci s nemocnicí bude pokračovat projekt instalace mobilních defibrilátorů na místech s vysokou koncentrací lidí. Přeji všem občanům hodně zdraví, osobní spokojenosti i pracovních úspěchů."

MARTIN ŠTĚPÁNEK, náměstek primátora pro sociální věci, školství, sport a volný čas.

„Ostrava se stala Evropským městem sportu 2014. Titul je oceněním naší práce na sportovním poli. Očekávám, že díky grantům ve výši 9 milionů korun pro sportovní kluby i organizace se k aktivnímu pohybu dostane co nejvíce obyvatel města. Podobnou částkou vložíme do druhého kola výběrového řízení. Letos chceme dokončit rekonstrukci městského stadionu, otevřít areál pro in-line bruslení U cementárny, zahájit výstavbu atletické haly. V oblasti sociální péče budeme pokračovat v Sociální inkluzi, do které se už zapojilo na pět desítek sociálně znevýhodněných občanů. Zhruba stejný počet lidí by měl do projektu města vstoupit v letošním roce. Čeká nás dokončení přípravy a schválení dokumentu „4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015–2018". Investovat budeme do modernizací a oprav ve Čtyřlístku, v domovech pro seniory, školách, střediscích volného času. Granty jsou pro řadu organizací v sociální oblasti, ve školství nebo sportu otázkou bytí či nebytí. I letos na ně město uvolní desítky milionů korun. Přeji všem čtenářům pevné zdraví a hodně štěstí v roce 2014."

JIŘÍ HRABINA, náměstek primátora pro investice a majetek.

„Město připravuje nový územní plán, o kterém by letos mělo rozhodovat zastupitelstvo. Na základě veřejného projednávání jej upravíme tak, abychom vyhověli maximálnímu počtu námitek, zvládli celý proces a následně územní plán vydali. Nepolevíme při ochraně památek, např. ve snaze bránit úplné devastaci bývalého módního domu Ostravica, byť jsme si vědomi, že zde máme omezené možnosti. Změnu v náhledu na budoucnost města představuje studie tzv. městských bariér, která má zmapovat místa znepříjemňující každodenní život. Na úseku investic bude, vzhledem ke končícímu dotačnímu období, prvořadým úkolem dokončit rozpracované stavby tak, abychom byli ve spolupráci s Regionální radou MSK úspěšní v čerpání finančních prostředků. Zvláště u dopravních investic bude třeba dbát na co nejmenší omezování dopravní obslužnosti pro občany. Důležité bude nepolevit v přípravě průmyslové zóny v Hrušově, dokončit výstavbu dalších etap VTP v Porubě. Při hospodaření s majetkem města, jsme si vytyčili cíl uskutečnit prodej zbytného majetku, s důrazem na maximální finanční výnosnost. Pečlivě zvážíme možnosti výkupu strategických pozemků pro rozvoj města. Přeji občanům do roku 2014 pevné zdraví, rodinnou pohodu, pracovní úspěchy i nezbytnou dávku štěstí."

TOMÁŠ SUCHARDA, náměstek primátora pro dopravu.

„V roce 2014 budeme podporovat a připravovat realizaci dopravních terminálů. Jedná se o místa, která svým technickým stavem spíše lidi odrazovala a nám se je daří měnit na příjemné a bezpečné zázemí pro cestující v MHD. Půjde zejména o realizaci terminálu Hranečník s náklady cca 220 mil. Kč, včetně výstavby nové trolejbusové trati s využitím dotací z Programu česko-švýcarské spolupráce s nákladem zhruba 55 mil. Kč. Na I. etapu rekonstrukce prostoru u hlavního nádraží za řádově 100 mil. Kč naváže ve II. etapě propojení ul. Skladištní a Sokolské, vybudování parkovací kapacity na ul. Jirské s předpokládanými náklady 100 mil. Kč s možností využití evropských dotací. Koncepce dopravních terminálů počítá s výstavbou přestupního uzlu Hulváky, I. etapa, rekonstrukcí tramvajových zastávek Městský stadion, Sport Aréna, Prostorná aj. Jde o významné investice, kterými zvedáme nejen komfort, ale především bezpečnost cestujících v MHD. Z pohledu dopravního stavitelství budeme pozorně sledovat loni zahájenou výstavbu Prodloužené Rudné, kde bylo na letošní rok alokováno v rozpočtu SFDI 1,4 mld. korun. Jedním z důležitých cílů roku je projektová příprava dopravních projektů na plánovací období 2014–2020 ve vztahu k možným evropským dotacím. Do nového roku přeji všem občanům pevné zdraví a spokojenost v profesním i osobním životě."

Připravil Libor Vidlička


 

Strany 6-7

Rozpočet města Ostravy na rok 2014 počítá s mírným nárůstem ekonomiky

Rok se s rokem sešel a zastupitelstvo města opět schvalovalo rozpočet města na další kalendářní rok. Pro rok 2014 představuje na straně příjmů i výdajů částku 7 342 mil. Kč. Proti loňskému roku je vyšší o 310 mil. Kč, z toho celkové daňové příjmy byly navýšeny o 97 mil. Kč. Z tvorby návrhu rozpočtu je zřejmé, že se předpokládá růst ekonomiky, byť nepříliš razantní.

Stránka výdajová je tvořena běžnými výdaji v objemu 5 779 mil. Kč a kapitálovými výdaji ve výši 1 563 mil. Kč. Struktura obou druhů výdajů je obsažena v tabulkové části níže. Je z ní patrné, že v běžných výdajích nejvyšší objem zaznamená všeobecná veřejná správa a služby (provozní výdaje magistrátu), následují průmyslová a ostatní odvětí hospodářství (zde spadají např. silnice a ostatní komunikace, provoz veřejné silniční dopravy, pitná voda, odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly) a služby pro obyvatelstvo (školy, kulturní zařízení jako např. divadla, knihovny, muzeum, kulturní domy, sportovní zařízení v majetku obce, nemocnice a dětský domov, bytové hospodářství, veřejné osvětlení, komunální služby a územní rozvoj, komunální odpady, péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň apod.). V kapitálových výdajích s objemem 630 mil. Kč vedou průmyslová a ostatní odvětví hospodářství, jsou následována službami, všeobecnou veřejnou správou, výdaji na bezpečnost (hasičský záchranný sbor a městská policie) a na sociální oblast. Rozložení výdajů do investic je rovněž zachyceno níže, a to včetně vyjmenování největších investic města, do kterých směřuje mimo jiné zůstatek úvěru z evropské investiční banky a příjmů ze směnečného programu. Do nového roku tedy přejme městu, ať vykročí pravou nohou, ale naplní také plánované příjmy a výdaje schváleného rozpočtu. (lj)

Struktura zdrojů                   v tis.Kč

Daňové příjmy                                                                                 5 576 761

Nedaňové příjmy                                                                               508 126

Kapitálové příjmy                                                                              294 564

Přijaté dotace, převody                                                                     166 586

Příjmy celkem po konsolidaci *                                             6 520 778

Financování celkem                                                                    820 795

(Financování snižuje zdroje rozpočtu města o závazky města Ostravy představující splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů a o tvorbu umořovacího fondu na úhradu emitovaných komunálních obligací, naopak navyšuje rozpočet o zapojení nedočerpaných prostředků roku 2012 a zejména úvěru EIB)

Celkem                                                                                           7 341 573

* konsolidace ve výši 25 259 tis.Kč

Struktura výdajů      v tis.Kč

Běžné výdaje                                                                                   5 779 020

Kapitálové výdaje                                                                           1 562 553

Celkem                                                                                           7 341 573

Struktura běžných výdajů podle skupin                        (v tis. Kč)

Zemědělství a lesní hospodářství                                                19 341


útulek pro psy, ostatní veterinární péče, pomoc zvířatům               10 979


zabezpečení plnění rekreačních funkcí v příměstských lesích          4 484

Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství                       1 390 016


opravy a údržba komunikací, mostů a lávek, účelové opravy       172 004


monitorování lokalit, centrální registr komunikací,
aktualizace pasportu, studie                                                               29 018


provoz městské hromadné dopravy                                               1 078 609


opravy kanalizací a vodovodů vč. čištění a kamer. prohlídek         35 100


prezentace, propagace města, studie, informace,
analýzy, projekty, soutěže                                                                     46 013


dotace společnosti Ostravské výstavy, a. s.                                         11 648


dotace společnosti Ostravský informační servis, s. r. o                      11 919

Služby pro obyvatelstvo                                                            1 642 889


oblast školství, výchovy a vzdělávání včetně grantů a příspěvků střediskům volného času, dětí a mládeže, stipendia   38 782


kulturní činnost vč. grantů, kulturní domy, přísp. organizace      451 828


tělovýchova a volnočasové aktivity mládeže v obl. sportu,
granty včetně rozdělení výtěžku z loterií a výherních hracích
přístrojů a Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší              365 165


zdravotnictví včetně Dětského centra Domeček                             109 388


bytové hospodářství                                                                               13 934


opravy, údržba veř. osvětlení a kolektorů vč. spotřeby el. energie 111 600


komunální služby, územní rozvoj a plánování, demolice               134 218


výdaje za svoz a zneškodňování komunál. odpadů                         201 673


zachování a obnova kulturních památek                                            19 930


ochrana životního prostředí, monitoring, výchova, osvěta                 7 659


neinvestiční příspěvek Zoo Ostrava                                                    32 510


realizace vybraných prvků územního systému ekologické
stability, zelená osa Vítkovic, regenerace brownfields,
rozšíření výukového areálu Bělský les                                               141 167

Sociální věci a politika zaměstnanosti                                   359 831


oblast sociálních služeb a sociální péče (poradenství, výkon,
pěstounské péče, komunitní plánování, osobní asistence,
pečovatelská služba, kontaktní centra, terapeutické dílny,
projekt "Sociálně vyloučení – Inkluze Ostrava")                               54 783


účelové dotace nestátním neziskovým organizacím v obl. soc. péče
a handicapu vč. víceletých grantů a prevence kriminality              89 012


domovy pro seniory, centrum pro zdravotně postižené,
centrum sociálních služeb                                                                   196 511


projekt Komunitní centrum Ostrava                                                   19 363

Bezpečnost státu a právní ochrana                                          415 578


Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, JSDH              29 725


Městská policie Ostrava                                                                      367 492


zákonná rezerva na krizové stavy                                                         5 000


poskytování služeb pro integrovaný záchranný systém                    10 900

Všeobecná veřejná správa a služby                                      1 976 624


činnost místní správy                                                                           612 935


zastupitelstva obcí                                                                                 25 985


výdaje z finančních operací a pojištění (splátky úroků z úvěrů a
směnek, úhrada kupónů za komunální dluhopisy, správa portfolia) 251 080


archivní činnost                                                                                      11 587


účelové a neúčelové dotace městským obvodům                           809 928


úhrada DPH                                                                                          50 000


rozpočtová rezerva                                                                                95 000


rezerva pro městské obvody (rozdělení prostředků
z loterií a výherních přístrojů)                                                             92 400

Celkem (po vyloučení převodů mezi fondy ve výši 25 259 tis. Kč)           5 779 020

Struktura kapitálových výdajů podle skupin                 (v tis. Kč)

Zemědělství a lesní hospodářství                                                         0

Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství                           629 737


rekonstrukce místních komunikací a křižovatek (např.
propojení ul. Pavlovova, Plzeňská, Prodloužená Ruská)                117 813


cyklostezky a parkoviště (např. stezka Odra-Morava-Dunaj v MSK, cyklostezka Pavlovova-Plzeňská, organizace parkování u zoo,
cyklistická trasa I, podél silnice Na Lukách)                                     97 559


přestupní uzel Hulváky                                                                        18 973


pitná voda (např. rekonstrukce vodovodu
ul. Antošovická, Hlučínská)                                                                  69 396


odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
(např. plošná kanalizace Michálkovice, 1. a 2. et., kanalizace Bartovice, Krásné Pole II. et., Petřkovice - II + III. et., odkanalizování Přívozu na ÚČOV - 2.et., 2. část, kanalizace Hrabová - 4.– 6.stavba, kanalizace Nová Bělá, záchytný drén Hůrka, kanalizace Husarova)    284 646

Služby pro obyvatelstvo                                                              570 539


rekonstrukce a modernizace DK POKLAD                                        55 000


rekonstrukce Městského stadionu Vítkovice
(včetně dotace pro VÍTKOVICE ARÉNA)                                            110 335


sportovní a zábavní cíl na soutoku Ostravice a Lučiny
– loděnice Campanula                                                                         15 000


atletická hala Vítkovice                                                                       30 000


regenerace bytových domů Štramberská 29, 29A,
Sirotčí 41A a 43A                                                                                     29 512


veřejné osvětlení                                                                                   36 060


technická dopravní infrastruktura oblast
Lužná-Závadova, Hrabová                                                                   10 000


VTP multifunkční budova II. , IV                                                        70 000


výkupy pozemků dle potřeb SMO                                                      40 000


zoo - pavilon evoluce, SAFARI                                                              25 562

návštěvnické centrum – středisko ekologické výchovy
s restaurací v areálu zoo – návratná finanční výpomoc                    42 126


stavební úpravy Dělnického domu (Polanka nad Odrou)                 19 615

Sociální věci a politika zaměstnanosti                                      23 170


Domov pro seniory Kamenec - balkony, fasáda                                   7 173

Bezpečnost státu a právní ochrana                                           93 756


Rekonstrukce budovy Městské policie Ostrava,
stavební objekt SO 05                                                                            13 691


IVC Slezská Ostrava - přístavba                                                             9 449


služebna Městské policie Ostrava na ul. Slovenská                        52 000


JSDH - cisternová automobilová stříkačka 30 T 815-7 4x4                4 500

Všeobecná veřejná správa a služby                                         245 351


investiční transfery městským obvodům                                           88 374


rozšíření portálu SMO, informační systém                                        20 000

● rezerva na inv. potřeby městským obvodům, nespecifikovaná 92 913


příprava a projekty staveb, rezerva investičního odboru                 32 114

Celkem                                                                                          1 562 553


 

Strany 8-9

Ostravané se mohou těšit na neobyčejný odpočinkový a sportovní areál, který propojí a přiblíží několik městských obvodů

Kde jsou ty časy, kdy každý správný Ostravák trávil léto na hulváckém koupališti! To dávno neexistuje, ale zanedbaná, leč zajímavá lokalita hulváckého lesa a přilehlých rybníků známých pod názvem Benátky stále nabízí, že by tu znovu mohla vzniknout odpočinková zóna. S dalšími přilehlými parcelami, které společně tvoří rozsáhlé území o 203 ha, se oblast stala předmětem rozsáhlé studie, kterou město Ostrava zadalo zpracovat studiu MS architektura a design v čele s ing. arch. Michalem Šourkem a ing. arch. Milanem Ševčíkem. Projekt, který by svou novou funkcí pomohl propojit obvody Mariánské Hory a Hulváky, Nová Ves a Vítkovice, by plynně navázal také na Porubu a Ostravu-Jih.

Celkem 57 aktivit a atrakcí tak může zaplnit životem jedno z tzv. ,území nikoho'. Na projekt lze čerpat prostředky z fondů EU v letech 2014–2020. Cena studie vyšla na 601 370 Kč s DPH. Při naplnění všech plánovaných investic a aktivit během řady let by se konečná cena mohla vyšplhat až na necelé 2 miliardy korun, cena je však orientační. Smělý projekt nicméně navrhuje více než pozoruhodnou náplň pěti lokalit; Ostrava by se tak v budoucnu mohla chlubit zajímavou lokalitou, občanům areál nabídne nevšední sportovní a relaxační aktivity, přineslo by to také nová pracovní místa.

Benátky

Rybníky a okolí pod hulváckým kopcem čeká celková obnova rekreačního areálu. Rozšíří se o nová jezera s možností rybaření, cyklistiky a běhu. Doplní se také existující sportovní zařízení a nejrůznější sportovní aktivity pro malé i velké.

Novoveské mokřady Málokdo ví, že ve směru na Novou Ves existují mokřady. Ty čeká úprava zeleně a terénu, měla by tu vzniknout naučná stezka a cyklostezky, obora pro vysokou zvěř, vše by mělo sloužit individuální rekreaci i vzdělání. Uvolněné plochy po starých garážích pak umožní novou rodinnou výstavbu.

Hulváky a vodárna

Potenciál Hulváckého kopce jako rekreačního lesoparku je zdůrazněn volnou herní loukou na místě bývalého koupaliště, kde by své místo nalezla i rozhledna a malé lesní lázně. Přemostění a lávky mezi stromy napojují citlivě území do pěší komunikační sítě. Vytvoří se migrační cesty a odstraní bariéry pro místní faunu, nejvýraznějším prvkem bude ekodukt přes ulici Plzeňskou. Zlepšení dopravní obslužnosti a bezpečnosti provozu je cílem rekonstrukce významného dopravního uzlu se zastávkami MHD u vodárny. Projekt uvažuje o rekonstrukci staré střelnice, případně její přeměně na paintballové hřiště. Veřejnosti se otevře i historická část vodárny, aniž by byla narušena bezpečnost výrobní části. Objekt vodárny je památkově chráněný, může tu vzniknout muzeum vody, školicí centrum, ale i kavárničky. Najde-li se soukromý investor a bude-li zájem, mohou v místě bývalého koupaliště vyrůst menší termální lázně se soustavou bazénů.

Do území spadá i kontaminovaná lokalita bývalé Dezy, kde by po úpravách mohlo vzniknout Centrum ekologických služeb Ostravy, technicko-administrativní a sportovní zázemí propojené se sousedním parkem U Cementárny. Pokračovat tu bude páteřní cyklostezka.

Park vůní

Ten vznikne mezi Novou Vsí a Zábřehem jako nový tréninkový areál a s podporou zahradnické školy bude lákat i soubor ukázkových zahrad – tzv. Park vůní, který dává představu o možnostech zahradnictví dneška.

Bedřiška

Dnes nepřístupná lokalita je připojena k městu a její obyvatelé získávají potřebnou vybavenost. Posílí se rezidenční funkce, blízkost zeleně a rekreace tak vytvoří plnohodnotný ,most' k areálu bývalé DEZY k výše zmíněným cílům.

A co více?

Doplňkové projekty zajistí provázanost a funkčnost celého rozsáhlého areálu. Jedná se o nové cyklostezky, navázaní a splavnění Odry, informační systém a v neposlední řadě pěstební péči o celý areál či pronajímatelné kiosky s občerstvením nebo sportovní půjčovny.

Význam je velký

O připravené studii hovoří náměstek primátora pro investice Jiří Hrabina: „Jedná se o ojedinělý projekt, svým rozsahem i náplní může značně přispět k atraktivitě Ostravy. Hlavním cílem je zvelebit dosud zanedbávané městské části pomocí projektů zaměřených na trávení volného času a rekreaci, aby se zvýšila kvalita života obyvatel města, zejména pak obyvatel všech čtyř městských částí, které s touto lokalitou sousedí nebo je přímo na jejich území." (ok)

▲ Podle této vizualizace by na území Nové Vsi měl vzniknout okrasný parčík s ukázkami moderního zahradničení

▲ Vizualizace území, jak by mělo vypadat po realizaci projektu. V popřední rybníky známé pod názvem Benátky

▲Takto by mohl vypadat jeden z dětských herních koutků v parku

▲ V místě bývalého koupaliště má vyrůst i tato rozhledna

▲ Zajímavé zakončení mostu, jehož oba konce navazují na parkové plochy


 

Strany 10-11

co, kdy, kde ve městě

PŘEDPLATNÉ V AKORDU. Kulturní dům Akord v Zábřehu nabízí představení hostujících souborů. Pro milovníky divadelních lahůdek připravil zvýhodněné půlroční předplatné na jaro-léto 2014, které zahrnuje pět skvělých inscenací divadel z Prahy a Brna se známými herci. Více o repertoáru na www.dk-akord.cz.

NATÁČEL RIDLEY SCOTT. Začátkem prosince v Ostravě a okolí natáčela část štábu slavného amerického režiséra Ridleyho Scotta. Město se v hledáčku hollywoodských filmařů ocitlo začátkem roku, kdy členové štábu hledali lokace pro film Child 44. Předlohou se stal bestseller Toma R. Smithe o sovětském tajném agentovi, který na začátku 50. let riskuje svoji kariéru, aby dopadl masového vraha dětí. Dvojici hlavních postav, agenta Lva a jeho ženu Raisu, ztvární Tom Hardy a Naomi Rapaceová.

KOVY Z MISTROVSTVÍ SVĚTA. Ostravský taneční klub Pierro Forte si z listopadového mistrovství světa v Liberci přivezl několik cenných kovů. Soutěžilo se v různých disciplínách a formacích. Jako sólistka v juniorské kategorii získala K. Gizová 2 stříbrné, 1 bronzovou medaili a 1 čtvrté místo.  Klub však získal také 1. místo v synchro dance, 4. místo v latino dream, 1. místo v latino show. Duo S. Řádková a G. Salamonová obhájily 1. místo v tanci cha cha a 2. místo v tanci jive. V kategorii mini kids patřilo 4. místo čtyřleté Kristýnce Laštůvkové.

MĚSTO NA YOUTUBE. Město Ostrava připravilo společně se známým ostravským fotografem Borisem Rennerem nový prezentační klip na téma Ostrava a čtvero ročních období. Série čtyř klipů vznikala během dvanácti měsíců, souhrnný čtyřminutový snímek slouží městu k prezentaci například na YouTube. Ostrava před kamerou působí neuvěřitelně atraktivně.

PREMIÉRY U BEZRUČŮ. Zklamání nad promarněným životem a nenaplněná láska, aneb veselá tragédie s příchutí vody – to je motto Čechovova sarkastického dramatu Strýček Váňa, které uvedlo 13. prosince jako svou poslední loňskou premiéru Divadlo Petra Bezruče v režii současného uměleckého šéfa Štěpána Pácla. Letos soubor připraví do prázdnin tři další premiéry – Havlíčkovy Petrolejové lampy (28. 2.), Kolečkovu hru Taky fajny synek (4. 4.) a Molierova Skapinova šibalství (16. 5.).

PRVNÍ HVĚZDY COLOURS. Zpěvák Robert Plant, nezaměnitelný hlas Led Zeppelin a zároveň objevitel nových hudebních světů, je první potvrzenou hvězdou festivalu Colours of Ostrava, který se uskuteční od 17. do 20. července v Dolní oblasti Vítkovic. Robert Plant, který se do Ostravy a do ČR vrátí po osmi letech, přijede se svojí současnou kapelou Sensational Space Shifters. Účast už potvrdili také kapela MGMT a sedmnáctičlenná formace bubeníků na plechové sudy  Les tambours du Bronx.

ZÁJEM O MĚSTSKOU GALERII. První výstavu v Galerii města Ostravy navštívily v průběhu prvních tří týdnů více než 2 tisícovky zájemců o umění. Monumentální videoinstalace Davida Michalka Slow dancing ve dvoraně Gongu nadchly stejně jako performance Figure studies českého performera Miloše Šejna. Autorem koncepce výstavy byl respektovaný historik umění a kurátor Ladislav Kesner, jehož dlouhodobý zájem o vztah neurověd, vizuální komunikace a umění vyústil v jednu z nejoceňovanějších výstav posledních let Obrazy mysli/ Mysl v obrazech uspořádanou Deutsches Hygiene-Museum v Drážďanech a Moravskou galerií v Brně.

ROK ČESKÉ HUDBY 2014 ZAHÁJEN. Operní soubor Národního divadla moravskoslezského uvedl v prosinci premiéru operní komedie Mirandolina Bohuslava Martinů. Opera sklízí po premiéře úspěchy a zamířila také do Prahy. V rámci Roku české hudby 2014 se Celorepublikové scénické zahájení uskutečnilo právě představením ostravské Mirandoliny 7. ledna na scéně Stavovského divadla. Tato komická opera je jedinou operou Martinů komponovanou na italské libreto rozverné komedie Carla Goldoniho La locandiera (Hostinská).

Z VÝSTAVNÍCH SÍNÍ. V Ostravském muzeu pokračuje do 27. 2. výstava grafických listů Albrechta Dürera a současníků. Ve výstavní síni Sokolská 26 potrvá do 14. 2. přehlídka obrazů Kataríny Szanyi. Performance Michala Cimaly „Make war not love!" si můžete do 9. 2. prohlédnout v galerii Magna na Bieblově ulici.  Výstava Mařák a Mařákovci ze soukromých sbírek začala ve Výtvarném centru Chagall na Repinově ulici. Navštívit ji můžete až do 5. března.

CO NABÍZÍ FIDUCIA? Z bohatého lednového programu galerie Fiducia vybíráme například vernisáž fotografií Nikoly Tláskalové 17. ledna, která nabídne rozměrné podobenky z první poloviny 20. století, o tři dny později se v galerii pokřtí kniha Vojtěcha Vlčka Ostrava za ostnatými dráty. Do 24. ledna pokračuje ve Fiducii výstava obrazových sérií brněnského malíře Václava Kočího.

Přednáška o zdraví. Kulturní centrum Poruba pořádá v úterý 21. ledna od 17.30 hodin přednášku léčitele Miroslava Hrabici, autora knih o zdraví a lidském hledání. Akce se koná Centru volného času na Vietnamské ulici v Ostravě-Porubě. Vstupné je 70 korun.

jubileum divadla loutek

Za šedesát let divadlo dětem nabídlo tisíce představení

Loutkáři vydali almanach

V prosinci to bylo 60 let, co vzniklo Divadlo loutek Ostrava. V rámci jubilea vydalo divadlo almanach o historii, nabídlo také zajímavou výstavu. První premiérou 12. prosince 1953 byla pohádka Děda Mráz v divadle na Masarykově náměstí.

Tehdy ještě neslo název Krajské divadlo loutek, později bylo přejmenováno a dnes je příspěvkovou organizací města. Těší se velké popularitě ale také ohlasu na mezinárodní scéně, protože pořádá mezinárodní loutkářské festivaly a profesionální soubor ostravských loutkářů bývá pravidelně také zván do jiných zemí. V nové budově na výstavišti Černá louka začal soubor pracovat od roku 1999, objekt byl tehdy oceněn titulem Dům roku 1999. Předloni se divadlo rozrostlo o vedlejší, propojenou alternativní scénu, v současnosti odehraje až 600 představení za rok.

Během slavnostního večera 13. prosince byl almanach pokřtěn. Autorkou je dramaturgyně divadla Hermína Motýlová. Interaktivní výstava o historii divadla pod názvem Pimprlárium v nedalekém Ostravském muzeu až do konce února nabízí mnoho z provozu divadla i typy loutek. Děti tu mohou uplatnit svou kreativitu – například podle svých nápadů dokončit loutky nebo je rozhýbat. Ve výtvarné dílně si malí návštěvníci mohou také sami loutku vytvořit. (k)

„Městské zásahy" představí i radnice

Prosincová vernisáž návrhů na změny veřejného prostoru ve městě ve středisku Cooltour na Černé louce přitáhla řadu návštěvníků. Nápady, jak zkrášlit Ostravu, přidali do neziskového projektu Městské zásahy Ostrava odborníci i laici, sešlo se kolem padesáti návrhů, ne všechny ovšem použitelné.

Autoři dali své projekty k dispozici bez nároku na honorář. Nejčastěji se navrhované změny dotýkají Masarykova náměstí a území Nové Karoliny, je tedy patrné, že Ostravany neutěšený či nedořešený stav některých městských lokalit zajímá a rádi by zkrášlení města přispěli. Vernisáže se za město Ostravu zúčastnili také náměstkyně primátora pro kulturu Simona Piperková a hlavní architekt města Cyril Vltavský, nápady odborníků i laiků se jím líbí. V únoru se výstava přesune do foyer Nové radnice. Podrobnosti na www.mestskezasahyostrava.cz. (k)

Některé návrhy „Městských zásahů" pracují s velkou nadsázkou, návštěvníci výstavy se dobře baví

nenechte si ujít

Čínský národní cirkus vystoupí na porubském zimním stadionu

Mistři svého řemesla

Nejlepší světová akrobatická show – Čínský národní cirkus – se opět vrací do České republiky s novým programem Shanghai Nights, kterou tato mezinárodně divácky oblíbená produkce oslaví 25. výročí svého vzniku. A oslavy to budou velkolepé – Čínský národní cirkus slibuje svou nejvýpravnější a nejpropracovanější show s dech beroucími výkony a akrobatickým uměním starým údajně 2000 let.

Tradice a inovace vznikaly v mnoha čajovnách, velkých divadlech i v nechvalně známých varieté a na základě osvědčeného a tradičního umění tak vznikala nová forma projevu, která vedle nahlédnutí do cizí bohaté kultury byla i odrazem nové kulturní touhy člověka po volnosti. Ostravanům se naskytne příležitost vidět čínské akrobaty 19. března v 19 hodin v hale Zimní stadion v Porubě.

Mladý soubor výjimečných artistů prezentuje tuto přeměnu také v aktuální show prostřednictvím svých osvědčených a jedinečných akrobatických sestav. V programu uvidí diváci nejlepší akrobaty z Číny. Nabízejí poutavý příběh vyprávěný v češtině, úchvatná hudba a strhující akrobatická čísla – to vše je typické pro všechna vystoupení Čínského národního cirkusu.

Vystoupení v evropských metropolích vidělo již více než 8,5 milionu návštěvníků, soubor vždy sklízí bouřlivé neutuchající ovace po každém akrobatickém čísle. Čínský národní cirkus údajně nemá ve světě žádnou konkurenci a nastavuje opravdu vysokou laťku, ke které se zatím nikomu nepodařilo ani přiblížit. Z hlediska počtu vystoupení a prodaných vstupenek je Čínský národní cirkus historicky nejúspěšnější celovečerní akrobatickou show. (d)

Mít hlavu vzadu na svém pasu – i to je kumšt. Čínští akrobaté nemají konkurenci. Foto: archiv

kulturní událost

Galerie výtvarného umění v novém

Od července byl ostravský Dům umění pro veřejnost uzavřen kvůli kompletní rekonstrukci suterénu a sanaci vlhkosti objektu. V prosinci už však byla galerie zpřístupněna veřejnosti. Opravené depozitáře umožní uchovávat více než tisícovku obrazů v optimálních podmínkách při standardním zabezpečení, kvalita prostředí je automatizovaná. Kraj do úprav investoval 20 milionů korun.

V současnosti nabízí galerie výstavu „JOSIP PLEČNIK SKICI: Plečnikova Lublaň na architektonických skicách ze soukromé sbírky Damjana Prelovšeka", ale také výstavu „Začátek století". Je reprezentativním obrazem českého vizuálního umění prvního desetiletí 21. století a odkrývá jeho nejpodstatnější prvky, na něž dnes kontinuálně navazuje nejmladší generace českých umělců a umělkyň. Její koncept je založen na prozkoumávání nedávné minulosti. Souborně představuje především díla, která vyprovokovala dobovou diskusi či významně posunula diskurz současného výtvarného umění. Stejně jako na aktuální výtvarné scéně se i zde objevují všechna média: malované obrazy, fotografie, videa, sochy, objekty, instalace, ale i projekty a aktivity, které je těžké k jednotlivým médiím přiřadit. Výstavu doplňuje reprezentativní česko-anglická publikace, kterou vydala Západočeská galerie a nakladatelství Arbor vitae. Výstava potrvá do 23. února. (g)


 

Strana 12

životní prostředí

Nová studie o příčinách zhoršeného ovzduší v Ostravě a regionu zpřesňuje dosud známá fakta

Slezské ovzduší mapují výzkumy a měření

Ovzduší v Ostravě je ovlivňováno řadou faktorů. Sama Ostrava si je schopna vyrobit přes 200 μg jemného prachu PM10 na metr krychlový za 48 hodin. Moravská brána a vysoká koncentrace různých zdrojů pak napomáhají tvorbě vleklých smogových situací. Předkládaná studie s animacemi popisuje vývoj kvality ovzduší ve Slezsku po hodinách a čerpá z více než čtyřiceti stanic, z toho třinácti na území Polska.

Lokální topeniště

Česká i polská část Slezska jsou si hodně podobné. Na obou stranách hranice je typická takzvaná slezská zástavba, která je tradičně závislá na vytápění tuhými palivy. Navíc je stále ještě častým zlozvykem spalovat v kamnech vše, co hoří. Rodinných domků s kotli je na české straně v Moravskoslezském kraji kolem 55 tisíc a za hranicí v Polsku až třikrát více. Lokální topeniště tvoří významný sezonní zdroj, který dokáže naprosto převýšit ostatní zdroje znečišťování ovzduší.

Průmyslové komplexy

Dalším významným zdrojem znečištění ovzduší jsou průmyslové komplexy na Ostravsku a zejména na Katovicku. Emisní vydatnost těch polských je až 8krát vyšší. Jsou sice 70 kilometrů od hranice, ale rovněž významně znečišťují ovzduší. Ačkoliv se u všech zdrojů dodržují platné emisní limity, jejich množství způsobí, že zákonné postupy nezajistí vzduch s koncentracemi PM10 v limitech.

Rozhoduje směr větru

Do významné skupiny zdrojů patří i doprava, která je vázaná na těžký průmysl a dále se potýká s nedořešenou infrastrukturou silnic. Díky tomu doprava ovlivňuje ovzduší v celé oblasti významně, zejména v letních měsících.

V zimě, kdy je zdrojů znečišťování ovzduší nejvíce, se navíc často otáčí vítr a namísto ze severozápadního směru fouká z jihovýchodu. Kvůli tomuto chování větru, souhře teploty a tlaku často vznikají smogové situace, které se nezlepší, dokud nezafouká a masa vzduchu se nerozředí. Znečištěný vzduch se může pohybovat Moravskou branou nahoru a dolů. Příznivou situaci ukazuje například přiložený obrázek 1: zelená barva znamená koncentraci PM10 nižší než 50 μg/m3, tedy podlimitní. Pokud dojde ke špatné souhře okolností, nastává situace znázorněná na následujícím obrázku 2. Pak je vidět znečištěné ovzduší na obou stranách hranice a situaci v Ostravě významně ovlivňuje Polsko. Z ročního hodnocení dat se dá usoudit, že pokud je v topné sezoně naměřena vysoká koncentrace PM10 v Ostravě, je za hranicí v Polsku téměř vždy vyšší.

Předvídat neumíme

Ačkoliv tyto extrémní situace nastávají nepravidelně a nelze je předvídat ani řídit, kvůli chování počasí a charakteru regionu jistě nastávat budou. Roční koncentrace se sice při opatřeních v Moravskoslezském kraji sníží, ale obyvatelé jsou smogem obtěžováni dále.

Jiří Bílek, Envirta CZ

(Studii autor představil na konferenci Ovzduší 2013, kterou město Ostrava pořádalo 21. 10. 2013)

Jiří Bílek vystudoval přírodovědeckou fakultu UP v Olomouci, obor anorganická chemie a IPVZ s atestací vyšetřovacích metod v hygieně. Od roku 1991 pracoval v hygienické službě, posledních 19 let v oblasti ovzduší. Je řešitelem lokálních i národních monitoringových aktivit, podílel se zejména na projektech celostátního monitoringu ovzduší Air Silesia a Informačního systému kvality ovzduší v MSK. Jako odborný pracovník Zdravotního ústavu absolvoval zkoušky autorizované osoby pro imise a pro pachové látky.  V současné době se věnuje zejména hodnocení dopadů kvality ovzduší na zdraví obyvatel. Byl členem pracovní skupiny k zajištění monitoringu ovzduší na území ČR, jmenován náměstkem ministra životního prostředí.


 

Strana 13

z archivu města

Před devadesáti lety vznikla Velká Ostrava

Před 90 lety, k 1. lednu 1924, došlo ke sloučení Moravské Ostravy, Přívozu, Vítkovic, Mariánských Hor, Zábřehu, Hrabůvky a Nové Vsi, čímž vzniklo stotisícové velkoměsto nazývané v tisku Velká Ostrava (oficiální název byl však stále Moravská Ostrava, a to až do roku 1946).

Navzdory německé elitě

V prvních poválečných letech po vzniku Československé republiky to nebyla událost výjimečná. Obdobou bylo např. vytvoření „Velké" Prahy, Brna, Plzně nebo Olomouce. Kromě zdůrazňovaných důvodů ekonomických či urbanistických (plánování, společná komunální infrastruktura) vedly ke slučování obcí také příčiny povahy politické; k historickým jádrům velkých městských sídel, kde mnohdy dosud dominovaly německé elity, byly připojovány okolní obce s převahou českého obyvatelstva, čímž měl být odstraněn dosavadní „německý nátěr". Nejinak tomu bylo i v našem případě. Zatímco v Moravské Ostravě, Přívoze a Vítkovicích držely do roku 1918 vládu ve svých rukou ekonomicky silné německé menšiny, Mariánské Hory, Zábřeh, Hrabůvka a Nová Ves si podržely český charakter a jejich připojením byla také zaručena převaha Čechů v novém městském zastupitelstvu.

Ekonomický aspekt

Byla by ovšem ještě výraznější, kdyby došlo ke sloučení v původně projektovaném rozsahu (15 obcí včetně slezských Heřmanic, Hrušova, Kunčic, Kunčiček, Michálkovic, Radvanic a Svinova). Tento záměr však ztroskotal v roce 1923 na odporu historických zemí Moravy a Slezska, z nichž žádná nechtěla přijít o ekonomicky silné a daňové výnosné subjekty. Svou roli sehrál samozřejmě i aspekt národnostní; např. při připojení Slezské Ostravy k Moravě by převážně německé Slezsko přišlo o největší českou obec. Určitou alternativou a protiváhou Moravské Ostravě na pravém břehu Ostravice se mohlo stát vytvoření „Velké Slezské Ostravy", tento původně slibně vyhlížející projekt však v červnu 1924 padl z důvodů nepřekonatelných sporů mezi politickými stranami ve správních komisích zainteresovaných obcí.

Co na to občané?

Nutno říci, že vznik Velké Ostravy byl zpočátku doprovázen jen slabým aplausem ze strany dotčeného občanstva. Krok, ve své podstatě bezpochyby správný, byl nařízen shora, aniž by se k němu mohli obyvatelé jednotlivých obcí nějak podstatněji vyjádřit. Ve slučovaných obcích byla dosavadní řádně zvolená zastupitelstva nahrazena jmenovanými správními komisemi, jejichž stanoviska, i kdyby byla snad negativní, nemusela být pro vládu závazná. Hlavně však nebylo vyslyšeno volání po zachování určité míry místní samosprávy „po vzoru Velké Prahy nebo Brna". Moravská Ostrava si z úsporných důvodů zvolila za svůj vzor Olomouc, kde bylo celé město řízeno z jednoho centra. Občané z okrajových částí to najednou měli na úřad do centra opravdu daleko; navíc se mnohdy cítili být se svými zájmy nedostatečně zastoupeni. Např. Nová Ves, odkud to nyní bylo na radnici 6 km (tedy více než hodinu ostré chůze), neměla po sloučení svého řádného zastupitele vůbec, a tak není divu, že pocity trpkosti tu vyústily až v určitou formu rezistence.

Zasahuje policie

Když se do novopečené městské čtvrti dostavili v květnu 1924 úředníci z Moravské Ostravy, aby převzali a odvezli dokumenty z obecního archivu, byli přivítáni nevraživým davem vyzbrojeným motykami, a úkol mohl být splněn až s pomocí policejní asistence. Naštěstí se v tomto kontextu jednalo o událost výjimečnou. Velká Ostrava, v jejímž čele stanul jako první starosta sociální demokrat Jan Prokeš, dokázala postupně přesvědčit své občany o tom, že být „velkoměšťanem" sebou nenese jen problémy.

Srůstání spojených obcí se realizovalo v první řadě výstavbou potřebné komunální infrastruktury – nových komunikací, vodovodu, kanalizace, veřejného osvětlení, obecně prospěšných městských podniků aj. (např. Nová Ves, kde se dosud svítilo petrolejkami, byla elektrifikována do roku 1928). Pouze obnovení tolik postrádané samosprávy na místní úrovni na sebe dalo čekat déle; občané připojených obcí se ho dočkali v okleštěné formě až po druhé světové válce a ve skutečné podobě až v roce 1990. Jozef Šerka

Jedním ze stěžejních úkolů nového velkoměsta bylo budování moderní kanalizační sítě. Na snímku je sběrač v Sokolské ulici dokončený v roce 1929.

Než byla v roce 1930 dokončena Nová radnice, muselo 60členné zastupitelstvo Velké Ostravy využívat k zasedáním sál hasičské zbrojnice na Smetanově náměstí, neboť stará radnice na dnešním Masarykově náměstí již kapacitně nedostačovala.


 

Strana 14

co je dobré vědět

Ročně občané města vyprodukují přes 100 tisíc tun odpadů, stále větší část je vytříděná

Poplatky za svoz se letos opět nezvýší

Ostravané vyprodukovali za rok 2012 celkem 100 896 tun odpadů. Z tohoto objemu získala společnost OZO z papíru, plastů, skla, kovů a zeleně 24 393 tun separovaného odpadu, tj. 24,2 %. Vytříděním odpadu z kontejnerů, sběrných dvorů, objemného odpadu a suti vhodných pro zpracovatelský průmysl OZO získalo 33 070 tun, tj. 32,8 % z celkového množství odpadu za rok 2012.

Systém svozu a zpracování odpadu stál v roce 2012 město Ostravu 174 milionů korun. V této částce není započítán příspěvek na separaci, tedy částka, kterou město dostane za občany vyseparovaný odpad. Se započtením tohoto příspěvku to jsou 202 miliony korun. Při cca 300 tisících obyvatelích je město Ostrava schopno vybrat za svoz odpadů od občanů necelých 150 milionů, zbytek doplácí z rozpočtu, tedy zhruba 25 milionů při ideálním výběru poplatků.

Pro výpočet nákladů za svoz a ukládání odpadů na 1 osobu je v Ostravě brán v úvahu stav k 31. 12. 2012, kdy ve městě žilo 301 406 obyvatel. Z nákladů na celé odpadové hospodářství města Ostravy ve výši 202 245 576 Kč jsou vypočteny celkové náklady na jednu osobu – 671 Kč. Zahrnují svoz směsného odpadu (zelené kontejnery), svoz separovaných složek (papír, plast, sklo apod.), svoz zeleně od občanů (hnědé kontejnery), provoz sběrných dvorů (zde i kovy, dřevo, textil, elektro, nebezpečné odpady apod.), přistavení a svoz kontejnerů na objemný odpad, svoz objemných odpadů nepovoleně odložených u kontejnerů, likvidace nepovolených skládek apod.

Náklady zahrnují také obdržený příspěvek na zajištění separace a zpětných odběrů elektrozařízení od občanů. Tento příspěvek je často mylně označován jako odměna obcím, tyto peníze se však mohou použít pouze na zajištění separace, bez příspěvku by se musela částka uhradit z rozpočtu.

Rozpočet města Ostravy byl schválen na jednání zastupitelstva 11. 12. 2013, zvýšení stávajícího poplatku za odpad však neobsahuje. Město Ostrava tak drží dlouhodobě poplatek na částce 498 Kč na osobu a rok. (vi)

nepřehlédněte

Jízda na 15minutovou jízdenku se nemusí vyplatit

V souvislosti s úpravami tarifu v městské hromadné dopravě v Ostravě skončila posledním dnem roku 2013 platnost 15minutových krátkodobých jízdenek, ale také 24hodinových jízdenek s platností pouze pro území statutárního města města Ostravy. Tyto celodenní jízdenky (80 Kč, zlevněné 40 Kč) nyní platí na celém rozšířeném tarifním území OSTRAVA XXL.

Neplatné 15minutové jízdenky (16 Kč, zlevněné 8 Kč) stejně jako 24hodinové jízdenky (75 Kč, zlevněné 37 Kč) si můžete vyměnit za nové jízdenky s doplatkem ve všech prodejnách jízdních dokladů Dopravního podniku Ostrava nejpozději do 28. února 2014. Upozorňujeme cestující, že při jízdě na jízdenky, jejichž platnost posledním dnem roku 2013 skončila, riskují při kontrole v prostředcích městské hromadné dopravy pokutu.

Od 1. ledna 2014 byly nově zavedeny 10minutové (14 Kč, zlevněná 7 Kč) a 30minutové jízdenky (20 Kč, zlevněná 10 Kč). S půlhodinovou jízdenkou můžete v sobotu, neděli a státních svátcích cestovat až 45 minut. Stejná „sváteční" výhoda platí u 60minutových jízdenek, jejichž platnost je ve dnech volna prodloužena až na devadesát minut od označení.

Připomínáme také, že o víkendech a svátcích lze využít výhody 24hodinové skupinové jízdenky až pro 5 cestujících (z toho max. 2 osoby starší 15 let). Během letních prázdnin lze takto cestovat i v pracovních dnech. (liv)

PODĚKOVÁNÍ. Psí útulek v Ostravě-Třebovicích děkuje za všechny dárky, které dobří lidé přinesli pejskům v závěru roku. Je to velká pomoc a pejsci, z nichž mnozí prošli útrapami, si to opravdu zaslouží. Pracovníci útulku přejí Ostravanům pevné zdraví do nového roku.

Útulek v Ostravě-Třebovicích nabízí do dobrých rukou

HORÁC – 3 roky starý pejsek, kříženec, do útulku přišel v loňském červenci. Je to pes středního růstu, dobrý hlídač k rodinnému domku, dobře by si vedl také ve psích sportech, prostě kamarád pro aktivního páníčka. Není vhodný do bytu, spíše na zahradu, č. psa 17381.

BOJÍNEK – čtyřletý pes, kříženec, do útulku rovněž přišel v loňském červenci. Je to malý pejsek, který se pravděpodobně setkal se špatným zacházením. Trochu nedůvěřivý, potřebuje trpělivého a laskavého pána a základní výchovu. Vhodný do bytu, č. psa 17397.

SULKUS – 4,5 roku starý pejsek, kříženec, nalezen vyčerpaný ve Slezské Ostravě. Velmi temperamentní pes středního vzrůstu, vyžaduje aktivní pohyb a aktivního společníka. Nevhodný k rodině s dětmi, potřeboval by spíše na zahradu k rodinnému domku. Č. psa 17423.

AURA – milá fenečka asi rok stará, malého vzrůstu, nalezena ve vedrech několik hodin uvázána u obchodu. Je to aktivní odrostlé štěně, které vše napodobuje, takový malý klaun. Potřebuje základní výchovu, takže je vhodná spíše na zahradu než do bytu.


 

Strana 15

Ostrava vykročila do Nového roku jako Evropské město sportu 2014

Tři, dva, jedna...Startujeme!

Úderem silvestrovské půlnoci se Ostrava stala oficiálně Evropským městem sportu (EMS) 2014. V kategorii Cities, sídel nad 100 tisíc obyvatel, spolu s Ascoli, Brindisi, Cordobou, Santanderem, Constanzou, Plovdivem, celkem osmnácti velkoměsty starého kontinentu.

Náměstek primátora pro sport a volný čas Martin Štěpánek je přesvědčen, že titul Ostravě pomůže šířit její jméno daleko za hranicemi naší země. Kromě tradiční červnové atletické Zlaté tretry budeme už na přelomu ledna a února hostit úvodní kolo Davisova poháru, v němž se v ČEZ Aréně představí obhájci trofeje z let 2011 a 2012 tenisté Česka proti Nizozemsku. Letošní ostravský sportovní kalendář je zaplněn dalšími mezinárodními i domácími turnaji a zápasy. V neposlední řadě jde o investice do stávajících i nových sportovišť. Rekonstrukci městského stadionu, výstavbu areálu pro in-line bruslení, výstavbu atletické haly aj.

Přihláška Ostravy do evropské soutěže primárně nesledovala podporu vrcholového sportu. Jejím cílem bylo spíše přilákat k aktivnímu pohybu co nejvíce dětí, mládeže, ale také dospělých, zviditelnit „malé" sporty.

„Každý může podle možností přispět ke zlepšení své fyzické kondice a duševního zdraví. Právě proto jsme do kampaně zapojili především menší kluby a zájmové organizace. Z více než dvou set žádostí o granty ve výši 9 milionů korun uspělo osm desítek nejkvalitnějších projektů," říká Martin Štěpánek.

Organizačnímu týmu pro EMS 2014 se v závěru roku podařilo z rozpočtu města získat dalších cca 13 mil. Kč. Díky tomu vyhlásil druhé kolo grantového řízení, do něhož se mohou přihlásit další organizace i jednotlivci. (Informujeme na straně 15 Ostravské radnice).

Od prvních dnů nového roku začaly sportovní kluby, školy a další subjekty s organizací turnajů, utkání, kurzů. Na Varenské se hrál mezinárodní mládežnický turnaj ve volejbalu kadetek a juniorek, v porubském squashovém centru probíhají (11. a 19. 1.) turnaje závodních i amatérských hráčů, turnaj ve stolním tenisu pro veřejnost se hraje na Varenské (19. 1.), v porubské kryté padesátce se rozbíhají kurzy plavání, nábor dětí zahajují karatisté apod. Podrobnosti o dalších aktivitách spojených s EMS 2014 najdete na stránkách www.ostravamestosportu.cz.(vi)

Máte doma poháry a medaile?

Město Ostrava připravuje spolu s Ostravským muzeem v rámci projektu Evropské město sportu 2014 od března do června retrospektivní výstavu mapující ostravskou sportovní historii až po současnost.

V této souvislosti vyzýváme majitele sportovních artefaktů jako jsou medaile, trofeje, dresy, náčiní, kroniky, diplomy, fotografie, plakáty apod., aby je zapůjčili Ostravskému muzeu. Předměty i s jejich seznamem můžete přinést do Ostravského muzea (Pavla Vlková, tel. č. 597 578 469) nejpozději do 20. 2. 2014. Případné dotazy zodpoví ředitelka muzea Jiřina Kábrtová (tel. 602 713 020) nebo manažerka projektu EMS Šárka Mokrá (tel. 724 883 024). (vi)

Šance i pro vaše projekty

Zastupitelstvo města Ostravy na svém zasedání 11. 12. 2013 schválilo podmínky pro 2. kolo výběrového řízení

pro poskytování účelových neinvestičních dotací v rámci projektu

Ostrava – Evropské město sportu 2014 v okruzích:

A.       Sportovní aktivity pro širokou veřejnost rekreačního charakteru.

B.       Sportovní turnaje a soutěže pro širokou veřejnost rekreačního charakteru.

C.       Doprovodné aktivity k projektu Ostrava

– Evropské město sportu 2014.

Druhé kolo je určeno subjektům a projektům, které jsou zaměřeny na popularizaci sportů směrem k veřejnosti a motivací ke sportování co nejširších vrstev obyvatel města Ostravy. Hlásit se mohou se stejnými, ale i novými projekty ti, kteří v prvním kole podali přihlášku a neuspěli, ale i zcela noví žadatelé. Podstatné je zaměření na nevýkonnostní rekreační sportování a realizace v roce 2014.

Zásady pro poskytování účelových neinvestičních dotací v rámci projektu Ostrava – Evropské město sportu 2014 a přihláška do výběrového řízení jsou k dispozici na webových stránkách

www.ostravamestosportu.cz. Termín uzavření výběrového řízení

je 31. ledna 2014.

Dotazy směřujte na manažerku projektu Šárku Mokrou,

smokra@ostrava.cz, tel. čísla 724 883 024, 773 004 098.

O salátovou mísu

Od 31. 1. do 2. 2. se tenisté ČR utkají v 1. kole Davisova poháru s Nizozemskem. Jako hostitelé si vybrali už podeváté Ostravu a její ČEZ Arénu. V nominaci obhájců trofeje z let 2012-13 by neměli chybět Tomáš Berdych a Radek Štěpánek. Na post jedničky hosté počítají s Robinem Hassem. Permanentky stojí 590 a 790 Kč, jednodenní 250-350 Kč. Prodávají se v síti Ticketportal a také v OIS v 6. patře Nové radnice. Fanoušci si budou moci v hale prohlédnout Davisův pohár, slavnou „mísu na salát". (vi)

Laťka s Bábou

V pondělí 27. ledna se koná 10. ročník Ostravské laťky. Vzhledem ke kolizi s Davis Cupem se do výšky bude skákat v hale Sportovního gymnázia manželů Zátopkových na Plzeňské ulici v Zábřehu (za hotelem Vista). V 10 hodin začnou závodit žáci a žákyně, dorostenci a junioři (14) a dorostenky, juniorky a ženy (16). Hlavní závod mužů, účast potvrdil čtyřnásobný vítěz mítinku Jaroslav Bába, má začátek v 18 hod. Vstup je volný. (liv)

kam za sportem?

FINIŠ PŘED SOČI. Extraliga hokeje bude mít před zimní olympiádou (12.-23. 2.) napilno. V ČEZ Aréně budou HC Vítkovice Steel hostit: Liberec (pá 10. 1.), Třinec (pá 17. 1.), Plzeň (ne 19. 1), Kladno (út 21. 1.), Slavia (pá 31. 1.), Zlín (čt 6. 2.), Brno (so 8. 2.). Začátky v 17 hod.

PŘÍPRAVA BANÍKU. Tipsport liga: so 11. 1. (11) Baník-Třinec (Vítkovice, umělá tráva), so 18. 1. (11) Baník-Karviná (Vítkovice), út 21. 1. (13) Baník-Frýdek-Místek (Vítkovice), so 25. 1. o umístění v Tipsport lize (neurčené místo a čas). Přátelsky: st 29. 1. (15) Orlová-Baník (v Orlové). Od 31. 1. do 9. 2. čeká svěřence nového trenéra Františka Komňackého soustředění v Turecku, kde se mj. utkají s Oděsou a Košicemi.

POD VYSOKOU SÍTÍ. Program volejbalových mistrů VK Ostrava v extralize v hale Sareza na Hrušovské: Staré Město (so 11. 1.), Příbram (so 25. 1.), České Budějovice (so 8. 2.). Zápasy volejbalistek TJ Ostrava v extralize v hale na Varenské: Šternberk (so 11. 1.), Přerov (čt 23. 1.). Začátky vždy v 17 hod.

INTERLIGA HÁZENÉ. Házenkářky DHC Sokol Poruba hostí v čs. interlize v hale na Hrušovské tyto soupeřky: Senec (so 11. 1.), Partizánske (so 18. 1.), Most (so 25. 1.), Veselí (so 8. 2.). Začátky v 18 hod.

MATTONI NBL. V nejvyšší soutěži basketbalistů čekají tým NH Ostrava v hale Tatran: Opava (so 11. 1.), Svitavy (so 18. 1.) a Ústí n. L. (st 29. 1.). Začátky v 17.30 hod.

FLORBALOVÉ MENU. Zápasy extraligy mužů: FBC-Kladno (ne 12. 1., 11), FBC-Pardubice (so 18. 1., 16), Vítkovice-Bohemians (ne 26. 1., 17.15), FBC-Střešovice (ne 9. 2., 17). Zápasy extraligy žen: FBC-Chodov (ne 12. 1., 14.30), Vítkovice-Jihlava (ne 19. 1., 16.15), FBC-Elite Praha (ne 26. 1., 14), FBC-Herbadent Praha (pá 7. 2., 18), Vítkovice-Židenice (ne 9. 2., 16). FBC hraje své zápasy vesměs v nové hale ČPP Aréna v Muglinově, Vítkovice v SC na Dubině. (vi)

Vánoční kluziště i v lednu!

Díky statutárnímu městu Ostravě a obvodu Moravská Ostrava a Přívoz pokračuje provoz na Vánočním kluzišti na Masarykově náměstí až do pátku 31. ledna. Původně se mělo v centru krajské metropole bruslit pouze do prvního dne nového roku. Bruslí se v dvouhodinových blocích, které začínají v 10 hodin, poslední trvá od 18.30 do 20 hodin. Vstup na ledovou plochu je volný, brusle si lze vypůjčit za 70 korun na jeden blok. Vratná záloha činí 500 korun. Stále trvá možnost objednat si bruslení pro třídy základních škol. (liv)


 

Strana 16

novoroční ohlédnutí

Události ve městě, o nichž v roce 2013 informovala na svých stránkách Ostravská radnice

Tři Thálie, rekordní Colours, vlajka z Bruselu i hezčí Komenského sady

LEDEN Tadeáš, první ostravské miminko roku 2013, se narodilo osm hodin po silvestrovské půlnoci ve Vítkovické nemocnici – Do roku 2013 vstoupilo město Ostrava s rozpočtem s vyrovnanými příjmy a výdaji ve výši 7,031 miliardy Kč – Položen základní kámen budovy pro superpočítač projektu IT4Innovations – zvolili občané prezidentem republiky Miloše Zemana, v Ostravě přišlo ve druhém kole k urnám 53,1 % voličů.

ÚNOR Začala stavební úprava prostoru před ostravským hlavním nádražím – Imisní vůz města Ostravy měřící znečištění ovzduší mapuje situaci v obvodech – V obvodu Lhotka otevřeli novou sportovní halu za 26 mil. Kč – V prvním kole Fed Cupu zdolaly tenistky ČR v čele s Petrou Kvitovou v ČEZ Aréně Austrálii 4:0.

BŘEZEN Změny ve vedení třetiny tramvajových a pětiny trolejbusových linek DPO – Ostrava nechyběla na MIPIM, veletrhu investičních příležitostí v Cannes – Národní divadlo moravskoslezské dominovalo Cenám Thálie. Získali je operní pěvci Jana Šrejma Kačírková, Aleš Briscein a baletka Lucie Skálová – Ostravskými sportovci roku 2012 se staly plavkyně Barbora Závadová a házenkářky DHC Sokol Poruba.

DUBEN Duhový dům pro osoby s těžkým tělesným a kombinovaným postižením byl otevřen na hulváckém kopci – Začal platit nový tržní řád zakazující ve městě podomní a pochůzkový prodej – V aule Gong byla otevřena Europe Direct, nová pobočka infocentra OIS – Florbalisté 1. SC WOOW Vítkovice a volejbalisté VK Ostrava se stali mistry republiky!

KVĚTEN Město koupilo za více než 114 mil. Kč nemovitosti na Bazalech, fotbalový Baník se vyhnul insolvenci – Při Muzejní noci se otevřely brány Nové radnice – Na VŠB-TU pokřtili superpočítač jménem Anselm, prvního hlubinného dolu v Ostravě – Hvězdou zahajovacího koncertu 38. Janáčkova máje se stal německý klavírista Lars Vogt – Ve věku 95 let zemřel v Ostravě válečný veterán generál Zdeněk Škarvada.

ČERVEN Společnost Ryanair zahájila pravidelné lety mezi Ostravou a Londýnem – Při atletickém mítinku Zlatá tretra byla Ostrava vyhlášena Evropským městem sportu 2014, nová krytá tribuna se zaplnila 5 tisíci diváky – Dvě visuté galerie zkrášlily moravský břeh Ostravice na Havlíčkově nábřeží – Titul ostravský Dům roku 2012 získala proměna plynojemu na multifunkční aulu Gong – Stužku Za záchranu života převzali strážníci MPO Jaroslav Polášek a Roman Konečný.

ČERVENEC-SRPEN Ostrava si udržela velmi dobré ratingové hodnocení A2 a A+/A-1 se stabilním výhledem – 12. Colours of Ostrava vidělo rekordních 33 tisíc lidí! – Soubory z ČR, SR, ale také z Turecka, Mexika nebo Číny ozdobily 16. Folklor bez hranic – Šesté Letní shakespearovské slavnosti hostil Slezskoostravský hrad –Hvězdou Ostravských dnů nové a experimentální hudby se stal americký skladatel Philip Glass – Mezinárodní setkání jízdních policií pořádané ostravskými strážníky proběhlo v Komenského sadech – Téměř 600 metrů dlouhým úsekem Nové Porážkové ulice vede nová trolejbusová linka – Výtržnosti pravicových extremistů ve městě si vyžádaly zásah policie.

ZÁŘÍ Do šesti desítek ZŠ na území Ostravy nastoupilo přes 3 tisíce prvňáčků – Po rozsáhlé rekonstrukci se otevřely prostory DK Akord v Zábřehu – Transportní letoun AN-124 Ruslan byl lákadlem pro 145 tisíc návštěvníků 13. Dnů NATO v Ostravě – Ve věku 90 let zemřel hudební skladatel Ilja Hurník, porubský rodák a čestný občan města – Slavnostním koncertem v kostele v Mariánských Horách začal 10. Svatováclavský hudební festival.

ŘIJEN Prezident republiky Miloš Zeman absolvoval mítink s občany, setkal se v radnici s vedením města a zastupiteli – Město pořádalo 7. konferenci Ovzduší 2013 věnovanou životnímu prostředí – Začala platit novela živnostenského zákona o koncesi na prodej alkoholu  – Ostrava se představila na investičním veletrhu Expo Real v Mnichově – Den otevřených dveří v Nové radnici s expozicí originálu Landecké venuše –Parlamentních voleb se v Ostravě zúčastnilo 54 % voličů – Ve věku 73 let zemřel Jiří Smejkal, primátor Ostravy v letech 1990-93.

LISTOPAD Delegace města Ostravy převzala v sídle EU v Bruselu vlajku Evropského města sportu 2014 – Vernisáž výstavy výtvarníků Davida Michalka a Miloše Šejna v Gongu otevřela nově založenou Galerii města Ostravy – Skončila revitalizace Komenského sadů – Ostravskou Seniorkou roku 2013 se stala operní pěvkyně Věra Heroldová.

PROSINEC Masarykovo náměstí patří vánočním trhům a kluzišti – Po rekonstrukci otevřeli náměstí Jiřího z Poděbrad ve Vítkovicích – V radnici proběhlo vyhlášení ankety Dobrovolník roku 2013 – Výstava v Ostravském muzeu připomněla 60. výročí Divadla loutek Ostrava – V ČEZ Aréně vyvrcholilo 9. MS ve florbalu žen – Zastupitelé schválili vyrovnaný rozpočet města na rok 2014 ve výši 7,340 miliardy korun. (vi)

Komenského sady založené v roce 1919 se díky revitalizaci staly ještě příjemnějším místem pro trávení volného času občanů i návštěvníků Ostravy.Foto: Jiří Urban

Delegace města Ostravy, Evropského města sportu 2014, v Bruselu. Foto: Dušan Těšínský

Anselm! Superpočítač v rámci projektu IT4Innovations má hornické jméno.Foto: Jiří Zerzoň