Leden 2008

Lednové vydání měsíčníku Ostravská radnice, ročník 2008

c-documents-and-settings-krzyzankovavl-plocha-plone-foto-ostravska-radnice-or_predni_strana_web.jpg

 

 

 

 

 

 

Ostravskou radnici si můžete stáhnout také ve formátu PDF (2957kB).

Strana 1

Ministr Martin Říman v Ostravě

Znovu o lagunách

Moravskoslezský kraj měl v programu ministr průmyslu a obchodu Martina Římana v roce 2007 velkou prioritu. Řekl to ministr při své další návštěvě v Ostravě 7. ledna. Za klíčové oblasti své agendy na Ostravsku považuje především likvidaci ostravských ropných lagun a podporu místních firem při čerpání prostředků z Operačního programu Průmysl a podnikání.

„Na postup sanace lagun OSTRAMO se dívám s mnohem větším optimismem než před rokem. Je vidět, že soustředěný tlak dokáže věci rozhýbat. Projekt se ale ještě nepřehoupl přes svou legislativní fázi, doposud se nezačalo s praktickou likvidací. O úspěchu budou moci realizátoři mluvit, až když z lagun začnou mizet ropné kaly,“ říká ministr Martin Říman.

O lagunách vláda jedná znovu už teď v lednu. Mimo jiné má projednat návrh MPO na vypořádání škod z nedořešených závazků při převodu majetku úpadce společnosti OSTRAMO, Vlček a spol., s. r. o., do vlastnictví státu, které vznikly v rámci prohlášeného konkurzu.

„Zájem o čerpání peněz z evropských fondů ve zdejším kraji chci podporovat,“ řekl na adresu podnikatelů ministr. V prosinci byl schválen nový operační program na léta 2007-2013, který nabízí celou škálu příležitostí pro moravskoslezské podnikatele. Jako silně průmyslový region může Moravskoslezský kraj využít například program Nemovitosti, který přispívá na využití starých průmyslových areálů, tzv. brownfields.   (z, k)

 
 

Dobří lidé ještě žijí

Příruční tašku s doklady, penězi a platebními kartami našel v blízkosti úřadu v Ostravě-Radvanicích pan Josef Kraina z Havířova, pracovník OKD Bastro. Bez váhání předal celou tašku na blízký úřad. Starosta obvodu Břetislav Blažek přijal pana Krainu 15. ledna a jako výraz ocenění za mimořádnou poctivost mu předal věcný dar. Neuvěřitelné, ale dobří lidé ještě žijí.
 
 

První letošní občánci Ostravy

Nový rok začal pro Ostravu slibně. Jak jinak lze hodnotit štědrý přírůstek do počtu obyvatel, když se prvními občánky stala hned dvojčata! Miminka Richard a Viktor Novákovi přišla na svět 1. ledna po čtvrté hodině ráno a přibyla do rodiny ke třem dětem. Primátor Ostravy Petr Kajnar navštívil šťastnou maminku 2. ledna v porodnici Fakultní nemocnice Ostrava. Předal jí pamětní minci a listy, kytici a pro děti koníčky Klapáčky. Primátor považuje dárky za malou náplast na to, že maminka v novém roce dostane mnohem menší příspěvek, než kdyby rodila kdykoli před poslední minutou starého roku. Paní Novákové to však nevadí. Ráda si s primátorem vyměnila zkušenosti, jak je náročná starost o děti, protože Petr Kajnar je otcem čtyř dětí, z nichž nejmladšímu Matyášovi jsou dva měsíce, dalšímu dva roky, což je vrstevník dvouapůlletého chlapečka paní Novákové. Přejeme všem dětem hodně zdraví.

 

Na stránkách najdete

 
 

Se starým řidičákem raději nejezděte

Od začátku ledna 2008 pozbývají platnost řidičské průkazy vydané od 1. 7. 1964 do 31. 12. 1993 podle Zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Do 31. prosince 2007 měli řidiči možnost zažádat o jeho výměnu. Přes masivní informační kampaň ve sdělovacích prostředích, na vozech MHD a opakované výzvy se opět najdou stovky těch, kteří na všechno „mají čas“.

Počáteční stav nevyměněných řidičských průkazů spadajících do působnosti dopravně správního odboru MMO na počátku loňského roku činil 56 451.

I přes počáteční zájem řidičů o výměnu řidičských průkazů v prvých měsících loňského roku postupně zájem opadával až do posledních měsíců roku 2007. Docházelo ke stavům, kdy přepážky zely hlavně v odpoledních hodinách prázdnotou a nenasvědčovaly, že by se ještě měly vyřídit stovky, ne-li tisíce řidičáků. Masivně se však zvedl zájem řidičů, kteří se v souvislosti s výměnou řidičského průkazu rozhodli, že pro svůj věk či zdravotní stav již vozidlo nebudou řídit a řidičský průkaz vrátili a vzdali se tak oprávnění řídit vozidlo. Postupně od září docházelo k vrácení 50-60 řidičských průkazů denně. V posledních dvou dekádách prosince však zájem občanů vzrůstal, zejména těch, kteří si v průběhu roku zažádali o výměnu řidičského průkazu a v závěrečných dnech si jej přišli teprve vyzvednout.

Odbor dopravně správních činností Magistrátu města Ostravy pro tuto náročnou akci rozšířil počet přepážek a vymístil činnosti, které se zákonnou výměnou řidičského průkazu bezprostředně nesouvisely. V neposlední řadě zajistil odbor v závěru roku i mimořádné pracovní soboty ve snaze uspokojit zájem občanů. Přes všechna tato opatření zůstává dosud nevyměněno zhruba 23 tisíc průkazů.

Řidiči se tak vystavují nebezpečí pokuty v případě, kdy budou po 1. lednu 2008 řídit s neplatným řidičským průkazem. Dostaví-li se k provedení výměny, budou muset za ni uhradit správní poplatek ve výši 50,- Kč.

Další etapa povinné výměny řidičských průkazů vydaných od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000 končí 31. ledna 2010. Už dnes jsou řidiči nabádáni, aby si výměnu zajistili včas.              (dm)

 


Strana 2  
 

 Davis Cup v Ostravě popáté

Vyznavači bílého sportu se v únoru 2008 chystají na další tenisový svátek. Ostrava se už popáté stane dějištěm tohoto světově proslulého turnaje. Nikoli náhodou. Dobré sportovní zázemí tvoří nejen kvalitní víceúčelová hala ČEZ Aréna, ale též dlouhodobá tenisová tradice města. Do 80. let byla Ostrava pravidelně hostícím městem pro mezinárodní mistrovství republiky, vychovala Ivana Lendla, Jana Kukala, Alenu Palmeovou, Václava Roubíčka a další hráče. Hostila rovněž tenisty zvučných jmen – Jana Kodeše, Vladimíra Zedníka, Arthura Ashe… V 90. letech pořádala Ostrava mezinárodní tenisové turnaje, v jednom z nich zvítězil André Agasi. České daviscupové týmy se v Ostravě střetly už v roce 2000 (s Velkou Británií), v roce 2002 (s Brazilií), v roce 2003 (s Ruskem) a naposledy v únoru 2007 (s USA). Únor 2008 přinese fanouškům tenisu v Ostravě další šťavnaté sousto – ČR versus Belgie.
Utkání I. kola světové skupiny Davisova poháru Česká republika – Belgie se uskuteční od 8. do 10. února 2008 v hale ČEZ Aréna. Losování kdo s kým se odehraje rovněž v Ostravě 7. února. Vstupenky jsou v předprodeji už od prosince, mimo jiné též v pobočkách Ostravského informačního servisu.                                            (ok)
 
 
 

Novou občanku nemají všichni

Občanské průkazy bez strojově čitelných údajů vydané do konce roku 1998 přestaly platit dne 31. prosince 2007. K 7. lednu 2008 zbývalo ještě vyměnit necelých 4 500 těchto občanek ve správním obvodu statutárního města Ostrava. Ti, kteří si dosud nevyměnili občanku, jsou od 1. ledna 2008 držiteli neplatného průkazu, kdy si nebudou moci vyřídit osobní záležitosti, při kterých jsou povinni předložit platný doklad totožnosti (převzetí doporučené zásilky na poště, při jednání na úřadech, v bankovních domech apod.). Dále se dopouštějí přestupku, za který lze uložit pokutu do 10 000 Kč. Na občany narozené před 1. lednem 1936, kteří nemají dobu platnosti občanského průkazu vyznačenou konkrétním datem, se povinnost vyměnit si občanský průkaz ve stanovené lhůtě nevztahuje.

Bližší informace jsou uvedeny na portálu www.esmo.cz, kde lze formulář žádosti o vydání občanského průkazu předvyplnit. Je však nezbytné uzavřít Dohodu o poskytnutí a využívání služeb elektronického statutárního města Ostravy, která občanům umožní zabezpečený přístup do systému.                (mk)

 
 

Zastupitelstvo občanům

Zastupitelé města Ostravy upravili jednací řád. Většina materiálů je nyní k nahlédnutí veřejnosti připravena ve středisku informačních služeb v budově magistrátu na Prokešově náměstí už týden před konáním schůze zastupitelstva. Zájemci si mohou pořídit výpis, opis i kopii materiálů. Každé jednání zastupitelstva je ze zákona veřejnosti přístupné, termíny jsou na webových stránkách města v rubrice občan > město a jeho orgány > zastupitelstvo > termíny.                (k)

 

Cena infostředisku

Ostravský informační servis, s. r. o., je mezi informačními centry ČR už léta na špičce. Za zcela poslední úspěch v jedenáctileté historii existence lze považovat 2. místo v 6. ročníku soutěže COT media▪publishing house, a to v kategorii nejlepší cizojazyčný propagační materiál města,  kterou 3. prosince převzala ředitelka servisu Dagmar Kremzerová v Praze.      (ok) 

 

Výzva

Na odboru sociálních věcí a zdravotnictví magistrátu města Ostravy došlo 10. ledna ke zjištění ztráty úředního razítka s malým státním znakem o průměru 25mm s textem MAGISTRÁT MĚSTA OSTRAVY a evidenčním číslem 193. Prosíme případného nálezce, aby razítko vrátil na odbor vnitřních věcí magistrátu.

 

Jsme solárním městem

Ostrava je nejúspěšnější ve využívání sluneční energie v kategorii měst nad 50 tisíc obyvatel, zvítězila v soutěži Solární ligy ČR. Cenu na veletrhu Infotherma převzal v pondělí 14. ledna náměstek primátora Lukáš Ženatý.

„Jsem potěšen, že se vyhlašování koná v Ostravě, v rámci veletrhu Infotherma, který se sem přesunul z Frýdlantu. Tušili jsme, čím vším Ostrava je, ale že je i solárním městem republiky, to je novinka,“ řekl L. Ženatý.                (av)

 

Upozornění čtenářům

Rozsáhlým průzkumem bylo na podzim minulého roku zjištěno, že plná čtvrtina domácností na území města Ostravy nedostává do schránek náš měsíčník Ostravská radnice. Proto vydavatel listu statutární město Ostrava na základě výběrového řízení pověřil distribucí jinou firmu, která roznáší měsíčník nyní od ledna. Distribuce novin začíná vždy v den, kdy jsou vytištěny, může však trvat 2-3 dny vzhledem k obrovskému množství adres. Data vydání jsou 18. ledna, 15. února, 14. března atd. Prosíme čtenáře, aby se ozvali redakci v případě, kdy opět noviny nedostanou. Kontakty jsou uvedeny v tiráži listu.       (r)

 

Pro zamilované  

Opravdu netradiční nabídka čeká zamilované všech věkových kategorií 14. února v den sv. Valentýna. Vyhlídková věž ostravské Nové radnice bude přístupná mimořádně do 19. hodiny, aby večerní pohled na Ostravu pro všechny zamilované, které tu čeká i překvapení, byl co nejúchvatnější. Pokud to ovšem budou vnímat.    (k)

 

O lidech s lidmi

Cenu v soutěži „O lidech s lidmi – za podporu místní demokracie a spolupráci s NNO“ převezme 29. ledna náměstek primátora Lubomír Pospíšil s pracovníky odboru sociálních věcí a zdravotnictví ostravského magistrátu.

Ostrava se do soutěže zapojila projektem „Komunitní plánování sociálních služeb na území statutárního města Ostravy jako nástroj sociálního začleňování a předcházení sociálnímu vyloučení znevýhodněných skupin obyvatel“, který byl realizován v době od 1. června 2006 do 15. dubna 2007 za finanční spoluúčasti Evropské unie, Moravskoslezského kraje a města. Pořadatel soutěže Centrum pro komunitní práci střední Morava hodnotí projekt velmi pozitivně.        (s)

   
  

Výherci jezdí zdarma

Dopravní podnik Ostrava uspořádal na svých internetových stránkách už druhou vědomostní soutěž o ceny ve formě dlouhodobých nepřenosných časových jízdenek ODIS. Ve čtvrtek 3. ledna převzali výherci své ceny. Hlavním vítězem a majitelem roční jízdenky pro město Ostrava se stal pan Jiří Šula z Ostravy.

Do soutěže se přihlásilo celkem 946 soutěžících, do losování bylo zařazeno 622 správných odpovědí. Soutěžilo se celkem o 36 hodnotných cen ve formě nepřenosných časových jízdenek. Dvacetkrát byla vylosována čtvrtá cena (30denní jízdenka), desetkrát třetí cena (90denní jízdenka), pětkrát druhá (180denní jízdenka). Hlavní výhrou v soutěži byla 365denní jízdenka. Soutěž na webových stránkách připravil útvar marketingu Dopravního podniku Ostrava. Podobné soutěže se budou opakovat.                                     (ma)   

Foto: Ceny jedenácti přítomným výhercům předával vedoucí odboru dopravy Magistrátu města Ostravy Jiří Tichý společně s ředitelem Dopravního podniku Ostrava Františkem Vaštíkem.

  

Vychází zdarma jedenáctkrát ročněVydavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, www.ostrava.cz IČO 00845451Registrační číslo: MK ČR E 12811Redakce: tel.: 599 443 008, http://noviny.ostrava.cz, e-mail: redakce@ostrava.czFotografie: J. Urban, J. Zerzoń (pokud není uvedeno jinak)Design: D. Zapalač GIONARDISazba: M. Kučat isk: Ringier Print CZ a.s. Distribuce: Česká distribuční a.s.Vydáno: 14. 1. 2008
 
 
zpět na začátek stránky  
Strana 3  
 

Ptáme se primátora a náměstků města Ostravy, na co se mohou občané těšit

Jaké má město priority v letošním roce? 

Vedení statutárního města Ostravy jsme položili dvě otázky:
1. Co považujete ve svém rezortu za prioritu, která v nastávajícím roce pomůže městu?
2. Máte také osobní přání městu do nového roku? 

 

Primátor města Petr Kajnar:

 1.  „Během dvou let došlo k snížení nezaměstnanosti z osmnácti na devět procent. Jednoznačný úkol, který před námi stál – vytvoření pracovních příležitostí - byl naplněn. To, co potřebujeme dneska nejvíc, je orientace ne na vytvoření množství pracovních příležitostí, nýbrž na jejich kvalitu a rozmanitost. A i když střední a univerzitní školství nespadají přímo do kompetence města, jejich rozvoj je pro blahobyt Ostravy a regionu rozhodující. Město se musí mimo jiné podílet politicky i ekonomicky na rozvoji Ostravské univerzity – podpořit vznik fakulty medicínských studií, a rozvoji Technické univerzity, Vysoké školy báňské – výzkumných a vývojových center, a nové budovy Fakulty elektrotechniky a informatiky, ale také na rozvoji 1. International School – střední školy s českými osnovami a anglickým vyučovacím jazykem. To jsou věci, které investoři nezařídí a které se bez veřejné péče neobejdou, v budoucnosti však rozhodnou o kvalitě života v Ostravě.“    
 2.  „Aby si lidé uvědomili, že jsou to oni, kdo dávají tvář městu a že žádná politická reprezentace není schopna posunout město dopředu, když to sami neudělají.“

   

Náměstek primátora pro finance a majetek Lukáš Ženatý:

 1. „Při hospodaření s penězi města jsou dvěma nejdůležitějšími úkoly spolufinancování úspěšných projektů s pomocí prostředků Evropské unie a snižování nákladů na provoz města. Obě tyto věci zvětší možnosti města investovat do jeho rozvoje tak, aby se stalo zajímavým a přitažlivým pro občany i návštěvníky.

  Z hlediska hospodaření s majetkem města je letos nejdůležitější příprava prodejů pozemků v atraktivních lokalitách vhodných pro nové stavby přicházejících investorů.

  Nejviditelnějším krokem nového rozvoje bude bezesporu po více než patnácti letech příprav zahájení výstavby Nové Karoliny.“    
 2. „Našemu městu upřímně přeji pokračující prosperitu, vzdělané lidi a spokojené obyvatele.“ 

Náměstek primátora pro investice a ekonomický rozvoj Zdeněk Trejbal:  

 1.  „Za nejvýznamnější pro město v letoším roce považuji zahájení prací na území Karolina, kde má vyrůst nové městské centrum. To je budoucnost Ostravy, protože se jedná o ojedinělý, rozsáhlý projekt, který dá městu novou moderní tvář a impuls. Bezpochyby k tomu přispěje také zahájení výstavby nového městského stadionu v Ostravě. Věřím, že započne výstavba komunitního centra na Hulváckém kopci. Později bude doplněno novým domovem důchodců. Jako prioritu však také vidím získávání financí z Evropské unie, zejména na realizaci vypracovaného Integrovaného plánu rozvoje města.“                 
                            
                                                                                                                                                                    
 2. „Osobně si moc přeji, aby nedošlo ke snížení nastartovaného dynamického rozvoje města, to by mě mrzelo. Jako patriot Ostravy přeji městu a jeho obyvatelům hodně nových příležitostí k realizaci a ke spokojenému životu.“

 

 

Náměstek primátora pro dopravu, komunální a bytový rezort Vojtěch Mynář:

 1.  „V oblasti dopravy budeme pokračovat v realizaci Stra­te­gic­kého plánu rozvoje statutárního města Ostravy na léta 2007 – 2013. Dále bude pokračovat stavba dálnice, resp. bude zahájena výstavba jejích přivaděčů, prodloužené Rudné, Severního spoje a prodloužené Místecké I. a II.. V dubnu pak otevřeme další úsek dálnice až do Bravantic. V červnu otevřeme rekonstruovanou ulici Českobratrskou. Začne výstavba dopravních cest na Karolině a rekonstrukce důležité Porážkové ulice. Vše za plného provozu, který klade zvýšené nároky na motoristy a občany. Zlepší se průjezdnost, zkvalitní systém řízení a bezpečnosti provozu. Mimo jiné připravujeme generální řešení systému parkování a odstavování vozidel.

  Ostrava se stala členem Evropské charty bezpečnosti v silniční dopravě. Nás to zavazuje zkvalitnit dopravní výchovu u všech věkových skupin, tedy i dospělých, v nově budovaném CENTRU BEZPEČNÉ JÍZDY. Kavalíři v silniční dopravě musejí převládat.   
 2. „Splnění všech těchto úkolů je moje osobní přání, kterému s pomocí dalších spolupracovníků podřídím všechny síly. Věřím, že se nám to podaří.“ 

 

 

Náměstek primátora pro školství, kulturu, sport a sociální věci Lubomír Pospíšil:                                          

 1. „Rozšířit chceme především péči o seniory. Stávajících devět domovů důchodců je pro Ostravu málo, žádostí o umístění v těchto zařízeních je více než 6 tisíc. Za pomoci městských dotací proto plánujeme v této oblasti zainteresovat soukromé firmy, které by mohly zřídit například rezidenční domy s pečovatelskými službami pro seniory, to je jeden z prioritních cílů. Prostřednictvím Ostravské univerzity nabídneme studium na fakultě medicínských studií, abychom udrželi úroveň odbornosti specialistů pro nemocnice a zdravotnické instituce a úroveň zdravotnických služeb. Samotná Městská nemocnice Ostrava je dobrou vizitkou města, ale chce to další investice. V polovině roku bude zpracovaná koncepce dalšího rozvoje kultury ve městě. Ostrava má obrovský kulturní potenciál, ale musíme vědět, jak dál. V oblasti sportu považuji za špičkové události letošního roku připravovaná mistrovství světa v baseballu a floorballu, ale i projekt nového městského stadionu, který úroveň sportovních tradic města ještě zvýší.“    
             
                                                                                                                                              
 2. „Osobní přání městu? Jen ať se to všechno pozitivně naplní, moc to Ostravě přeji.“
 

Náměstek primátora pro životní prostředí Dalibor Madej:

 1. „Povedlo se najít společnou řeč s velkými firmami na území města v otázce přístupu k životnímu prostředí v Ostravě a jsem přesvědčen, že některé důležité investice v tomto směru začnou být realizovány v roce 2008. Chceme také, aby město zůstalo plné stromů a zeleně. Snahou bude citlivě nahrazovat staré a nemocné stromy novými a všude tam, kde to má logiku, sázet další.“    
 2. „Přál bych si, abychom byli na sebe ohleduplní a neotravovali se navzájem kouřem z našich komínů, které ne vždy vypouštějí to, co by měly. Vím, že to není jednoduché při dnešních cenách energií a paliv. V této souvislosti si také přeji, aby co nejméně aut stálo na přeplněných křižovatkách a vypouštělo tolik výfukových plynů. Naše město by mělo být zdravé po všech stránkách. Je to na každém z nás. Stačí se podívat kolem sebe a něčím, třeba i maličkostí, k tomu přispět.“ (o)
 
 
zpět na začátek stránky 

Strana 4
 
 

»střípky

TŘI KRÁLOVÉ I NA RADNICI.

Historická tradice koledy 6. ledna se v současné době těší většímu zájmu díky péči a publicitě, kterou jí věnují charitativní organizace. V pátek 4. ledna neopomenuli tři králové oslovovat lidi a koledovat i v ostravské Nové radnici. Mimo jiné navštívili primátora Ostravy Petra Kajnara a jeho náměstky, aby vybrali dary v rámci Tříkrálové sbírky. Baltazar dorazil až z daleké Srí Lanky, Kašpar popřál slovy ,,Přeji zdraví, ať se vše spraví“, nechyběl ani král Melichar. Z radnice si odnesli slušné peněžní dary. Za štědrý finanční příspěvek darovali primátorovi Petru Kajnarovi cukr a kalendář.                 (av)      

JANÁČKŮV MÁJ KNIŽNĚ.

Třicet let (1976-2006) bohatého festivalového dění mapuje krásná publikace s názvem „Janáčkův máj – moravský hudební klenot“. Na základě grantu města Ostravy ji pro nejvýznamnější hudební festival Ostravy a Moravskoslezského kraje vydalo Image studio s. r. o. Kolektiv autorů (J. Mazurek, I. Měrka, K. Steinmetz, J. Koňaříková, M. Juřica, K. Vůjtek, L. Slíva) pod vedením Jaromíra Javůrka, ředitele Janáčkova máje, s grafickou úpravou M. Poláška připravil skvostné dílo, které potěší nejen milovníky hudby, ale i mnohé Ostravany, protože festival už léta hostí právě Ostrava. Za přítomnosti autorů, vydavatele, členů správních orgánů festivalu, rady města a veřejnosti knihu pokřtil primátor Ostravy Petr Kajnar 19. prosince.                        (jj)    

NEVYŠLO TO, ALE NEZOUFEJTE.

První den nového roku už tradičně odstartoval Loprais Tatra Team na jubilejní ročník Dakaru. Hodně štěstí popřál Karlu Lopraisovi také náměstek ostravského primátora Vojtěch Mynář. „Nový, ostrý závodní vůz nese v zadní části i znak našeho statutárního města, je to symbolické, protože Karel Loprais je rodákem z Ostravy. Držíme mu palce,“ řekl náměstek Mynář. Bohužel, nevyšlo to. Jak, už víme, z bezpečnostních důvodů byl závod k velké lítosti všech zrušen. Fanoušci rallye a obdivovatelé otce i syna Lopraise se však v blízké budoucnosti s těmito řidiči zřejmě setkají v připravované autogramiádě.                    (k)

 

 Jak se vyhnout pokutám

 V Ostravě je několik tisíc podnikatelských subjektů, které provozují živnosti na základě živnostenských listů vydaných pracovníky živnostenského úřadu Magistrátu města Ostravy (MMO ŽÚ). Mnoho z nich si však neuvědomí, že vydáním těchto oprávnění jim vznikají i povinnosti, které jsou uvedeny v zákoně č. 455/1991 Sb., nazývanému živnostenský zákon.

V roce 2007 bylo pracovníky kontrolního oddělení MMO ŽÚ provedeno 1093 kontrol, během nichž byly zjištěny stovky porušení zákona a uloženy pokuty v blokovém i správním řízení. Ve snaze snížit počet pokut podnikatelům seznamujeme je s nejčastějšími porušeními živnostenského zákona (dále jen ŽZ).

Pracovníci kontrolního oddělení nejčastěji zjišťují špatné označení provozoven a porušení povinnosti podnikatele oznámit zahájení či ukončení provozování živnosti nejméně 3 dny předem. Problematika provozoven je v ŽZ řešena v § 17. Často provozovna není při kontrole trvale a zvenčí viditelně označena obchodní firmou nebo jménem a příjmením podnikatele a jeho identifikačním číslem. I to je součástí § 17 odst. 7 živnostenského zákona. Často chybí rovněž jméno a příjmení osoby odpovědné za činnost provozovny a dále provozní nebo prodejní doba (§ 17, odst. 8 písm. a) b) téhož zákona).

Podnikatel je rovněž povinen oznámit živnostenskému úřadu všechny změny a doplnění, které se týkají údajů a dokladů stanovených pro ohlášení živnosti a údajů vymezujících živnosti, a předložit doklady o nich do 15 dnů ode dne jejich vzniku (§ 49, odst. 1 ŽZ a pro koncese § 56, odst. 1 téhož zákona). 

Další povinnosti podnikatele jsou uvedeny v § 31 ŽZ. V odst. 12 a 13 je uvedeno, že podnikatel je povinen předem písemně oznámit živnostenskému úřadu přerušení provozování živnosti na dobu delší než 6 měsíců. Kontrolní praxe však prokazuje, že mnoho podnikatelů neoznamuje přerušení živnosti. Změny lze zasílat poštou, elektronickou formou i osobně na živnostenském úřadu. Úřední doba v pondělí a středu od 8:00 hodin do 11:30 hodin a od 12:30 hod. do 17:00 hodin, ve čtvrtek od 8:00 hodin do 11:30 hod. a od 12:30 hod. do 16:00 hod. Elektronická podání mohou podnikatelé zasílat na adresu zu@ostrava.cz, podání podepsaná el. podpisem na posta@ostrava.cz a písemnou formou na adresu Magistrát města Ostravy, živnostenský úřad, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava.

 
 
 

»úřad práce

Novela zákona o zaměstnanosti

V souvislosti s reformou veřejných financí bylo v roce 2007 novelizováno více právních norem, mezi nimi i zákon o zaměstnanosti. Změny platné od 1. ledna přitvrzují vůči lidem, kteří si za vyhazov ze zaměstnání mohou v podstatě sami. Pamětníci si možná připomenou, že ještě před několika lety nebylo možné, aby ten, kdo byl propuštěn ze zaměstnání pro hrubé porušení pracovní kázně (tehdy známá „třiapadesátka“ zákoníku práce), pobíral podporu v nezaměstnanosti. A obdobně tomu je od letošního roku. Novelizovaný zákon o zaměstnanosti v upraveném § 39 stanoví, že „nárok na podporu v nezaměstnanosti nemá uchazeč o zaměstnání, se kterým byl v době posledních šesti měsíců před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání zaměstnavatelem skončen pracovněprávní vztah z důvodu porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jim vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem; to platí i v případě skončení jiného pracovního vztahu z obdobného důvodu“.

Pokud bylo příslušným orgánem rozhodnuto, že skončení pracovněprávního nebo jiného pracovního vztahu je neplatné a občan splňuje ostatní zákonné podmínky pro přiznání podpory v nezaměstnanosti, bude mu podpora vyplacena dodatečně.

Výše zmíněná změna zákona o zaměstnanosti také znamená, že od 1. ledna 2008 musejí zaměstnavatelé do potvrzení o zaměstnání (zápočtového listu) uvádět to, zda byl pracovněprávní vztah zaměstnavatelem skončen z důvodu porušení právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem.

A další neméně závažnou změnou, která se rovněž týká uchazečů o zaměstnání, ale je obsažena v zákoně o pomoci v hmotné nouzi, je ta, že od 1. ledna 2008 bude uchazečům o zaměstnání po roce evidence na úřadu práce vyplácena pouze dávka ve výši existenčního minima, tedy 2020 Kč. Toto opatření se nedotkne osoby, která dosáhla nejméně 55 let, je osobou se zdravotním postižením uvedenou v zákoně o zaměstnanosti (§ 67) nebo je rodičem a osobně pečuje o dítě ve věku do 12 let. Tady ale platí, že takto lze bez ohledu na počet dětí mladších 12 let v okruhu společně posuzovaných osob postupovat pouze u jednoho z rodičů. Kterého, to se musí dohodnout sami rodiče a pokud se nedohodnou, určí tohoto rodiče orgán pomoci v hmotné nouzi.  (SB)

 

zpět na začátek stránky   

 

Strana 5    

 

 

 Nabídka profesí: laborant, fyzioterapeut, zdravotnický záchranář, porodní asistentka a další obory

Máte zájem vystudovat zdravotnickou fakultu?

Zdravotně sociální fakulta Ostravské univerzity byla založena v roce 1993, v září 2007 tak přivítala nové studenty na počátku patnáctého akademického roku své existence. Z kdysi sedmdesáti sedmi začínajících studentů jich má v současnosti více než jedenáct set, studují v devíti bakalářských, dvou navazujících magisterských, jednom pětiletém magisterském a jednom doktorském studijním oboru. Z celkového počtu studentů je v letošním akademickém roce 460 v prvním ročníku studia, v budoucnu tedy bude počet studentů fakulty ještě dále narůstat. Z celkového počtu podaných přihlášek zájemců o studium fakulta uspokojí přibližně každého třetího zájemce.

Studijní obory postihují celou šíři tzv. nelékařských zdravotnických profesí, od oborů spíše humanitně a sociálně zaměřených, až po obory, které mají blízko k technice – přístrojové a laboratorní.

Nejdelší tradici mají na ZSF obory zdravotní laborant, fyzioterapie a sociální práce se zdravotnickým profilem (pětiletý magisterský obor). V průběhu let se nabídka studijních oborů měnila, po roce 2004, kdy vstoupil v platnost zákon o vzdělávání v nelékařských zdravotnických profesích, se fakulta cíleně zaměřila na vzdělávání v této oblasti.

Pro příští akademický rok fakulta nabízí vzdělání v bakalářských studijních oborech pro profese všeobecná sestra, porodní asistentka, zdravotní laborant, fyzioterapeut, ergoterapeut, zdravotnický záchranář, radiologický asistent, ortotik-protetik a asistent ochrany veřejného zdraví. Na obor asistent ochrany veřejného zdraví navazuje magisterský dvouletý obor pro vzdělávání odborných pracovníků v ochraně veřejného zdraví. Magisterský obor sociální práce se zdravotnickým profilem ještě zůstává zachován v pětileté podobě, v průběhu studia se musí studenti seznámit se sociální i zdravotnickou problematikou. Novým oborem, který bude nabízen pro příští akademický rok poprvé, je obor Společenská patologie a logistika terénních rizikových situací v kombinované formě studia. Fakulta již také připravila k akreditaci navazující magisterské studium ošetřovatelství, specializace pediatrické nebo geriatrické ošetřovatelství.

Studenti mají možnost zapojit se do grantových aktivit, ale také do mezinárodních projektů. Fakulta má bohaté kontakty s institucemi v sedmnácti zemích. Nabízí prohloubení vědomostí i zdravotnickým pracovníků už s delší praxí, veřejnosti pak speciální kurzy. Podrobnosti najdete na webové adrese http://zsf.osu.cz/.
RNDr. Hana Sochorová, Ph.D.
proděkanka pro studium
 

Foto: Promoce po ukončení studia patří k nejradostnějším a nezapomenutelným zážitkům 

 

Ještěrka už slouží veřejnosti

Ozdravné centrum Ještěrka s rozsáhlým sportovním zázemím, největší investice historie městského obvodu Radvanice a Bartovice, bylo slavnostně otevřeno 12. ledna na místě bývalého letního koupaliště u křižovatky ulic Těšínská a Za Ještěrkou. Komplex provozuje Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s. r. o. (SAREZA), která provozuje i jiná podobná zařízení v Ostravě.

Ještěrka má sloužit k relaxaci a sportování občanům Radvanic a Bartovic a samozřejmě i okolním blízkým obcím s rozšířenou působností města jakými jsou Václavovice, Vratimov apod. Uskuteční se tu i plavecká výuka pro školy.

Zvláštností areálu je rehabilitační centrum, které smluvně zajišťuje rehabilitace pro klienty pojišťoven.
Součástí komplexu je rovněž tělocvična s moderním povrchem a možností hrát všechny míčové hry, venkovní sportoviště, především pro děti a mládež malá horolezecká stěna, in-line dráha, hřiště s umělým povrchem pro volejbal a hřiště pro beach volejbal. Restaurace s venkovní terasou slouží návštěvníkům areálu i široké veřejnosti. Zázemí kuchyně nabízí nejnovější technologie přípravy jídel a jejich servírování. Skvostem areálu je bazén 25 x 12,5 m s pěti plaveckými dráhami, s protiproudem a bublinkovým vířením, část plochy bazénové haly je možné vyčlenit pro brouzdaliště. Parkoviště je bezbariérovým chodníkem propojeno s hlavním vstupem do objektu.                              (rn)
 
 

Školy, máte šanci!

Regionální rada Moravskoslezsko vyhlásila výzvu pro předkládání žádostí o dotace z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko, ve které nabízí 150 milionů korun na rekonstrukce školských nebo volnočasových zařízení. Žádat o dotace mohou obce a města s počtem obyvatel od 500 do 5 000, neziskové organizace nebo soukromé školy a další subjekty nacházející se v těchto obcích.

„Peněz, které jsou v první výzvě nabízeny, není mnoho. Přesto ale očekávám, že většina základních škol zareaguje a bude usilovat o získání prostředků na zkvalitnění výuky,“ uvedla náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje Jaroslava Wenigerová. „Neméně důležitá je také možnost získat finance na kulturní zařízení v obcích, nebo na areály nabízející vyžití pro děti. Takových zařízení je stále málo,“ dodává náměstkyně.

Projekty mohou být zaměřeny například na modernizaci vybavení škol, které odpovídá současnému vývoji, a moderním výukovým metodám, zavádění informačních a komunikačních technologií do výuky. Další finanční možnosti se obcím otevírají pro rozšiřování kulturních a volnočasových zařízení a aktivit.

Projekty v minimální výši 1 milion a maximální výši 50 milionů korun je možné předkládat do 31. března 2008. Žádosti se předkládají v sídle Úřadu Regionální rady na Hrabákově ulici v centru Ostravy.              (mv)

 
 

Kurzy pro předškoláky

Jeden takový pořádá bezplatně i ZŠ Mjr. Nováka v Ostravě-Hrabůvce. „Poprvé jsme kurz pro malé předškoláky zahájili loni a zájem nás překvapil. Nejen u dětí, ale i u jejich rodičů. Rozhodli jsme se tedy pokračovat,“ vysvětluje Petr Opletal, ředitel školy. Kurz pro předškoláky probíhá od listopadu 2007 do února 2008 každou středu od 15.15 hod. do 16.00 hod. v  učebnách této základní školy - jazykové, multimediální, v tělocvičně, keramické dílně a dalších. Přihlásit se mohou, i v průběhu kurzu, všechny děti, které se chystají k zápisu do školy. Stačí jen kontaktovat školu.

„Děti se zde hravou formou připravují na vstup do 1. třídy. Seznámí se s prostředím i učiteli a upevní vědomosti, znalosti a dovednosti z mateřské školy,“ pokračuje ředitel Opletal. „Cíleně se zde věnujeme také rozvoji jemné i hrubé motoriky, kterou děti při nástupu do školy velmi potřebují, snažíme se předškolákům vhodnou formou představit i nové metody práce.“          (lg)

 
 
 
zpět na začátek stránky 

Strana 6
 
 

 Míst, která hyzdí město, jsou desítky, ale řešení určitě mají

Svinov: kauza garáže 

»k tématu 

Poněkud smutný dopis jsme dostali od našeho čtenáře pana Ivana Zajíčka z Ostravy-Poruby.

„Ještě v osmdesátých letech stály na břehu řeky Odry v katastru obce Svinov-Dubí řadové garáže, které byly postaveny na pozemcích majitele OKD – Dolu Jan Šverma. Majitelé z okolních sídlišť byli k OKD vázáni dohodou o přenechání části parcel v katastru Ostrava-Poruba, jih, a pronajímatel pozemku garáží stanovil výši finanční úhrady v patřičné výši, což všichni garážníci bez problémů dodržovali. Totální zvrat nastal poté, co byla ukončena cesta ze svinovských mostů a jezdit do oblasti se mohlo pouze ze silnice Rudná přes Dubí, a poté, co povodně v roce 1997 zatopily plochu, avšak v nikterak havarijním rozsahu. Od té doby tu přestaly pravidelné policejní kontroly a garáže se začaly vykrádat ve velkém a později zcela rozebírat a demolovat. To však byl jen počátek zkázy. Neutěšeného stavu garáží využily různé firmy k tomu, aby prostor mezi garážemi i plochu bývalých garáží zavezly nejrůznějším odpadem. Tím se však z bývalých garáží stala černá skládka. ÚMOb Svinov, odbor výstavby, dopravy, investic a životního prostředí, v červnu 2005 svolal garážníky na jednání, aby se neutěšený stav garáží změnil. Majitelé garáží měli odstranit veškerý odpad (nepřivezli jej) a zbytky vlastních garáží na vlastní náklady. Byl to šok pro všechny majitele. Celý pozemek koupil o rok později právní nástupce RPG RE Land, s. r. o, a nadále vybíral poplatek za užívání pozemku ve výši 122 Kč ročně. V březnu loňského roku dostali majitelé garáží dopis vyzývající k odstranění stavby na vlastní náklady, předání pozemku v terénu do užívání p. Vlčkovi a provedení výmazu stavby garáže z katastru nemovitostí.

Někteří majitelé s touto likvidací začali, někteří vyčkávají a další to považují za vyloženou nespravedlnost. Obětavě se objevily firmy, které za 10 000 Kč odstraní zbytky rozebraných a rozkradených garáží a provedou i výmaz stavby z katastru. Co však staří lidé, a těch je mezi majiteli většina, kteří peníze nemají?“

Pan Zajíček a řada dalších lidí je rozhořčena, že lidé mají platit a likvidovat něco, co sami nezavinili. Sám vlastní garáž nechal firmou demolovat, ale zajímalo by jej stanovisko Úřadu městského obvodu Svinov. Na ten jsme se obrátili.

„První kroky byly učiněny už v roce 2003.,“ sdělila nám paní Yvona Heroutová, vedoucí odboru výstavby, dopravy, investic a ŽP při ÚMOb Svinov.

„Městská policie je písemně vyzývána ke zvýšení frekvence pochůzek v této lokalitě, vlastníci pozemků byli vyzváni k likvidaci odpadu kolem garáží (průběžně byl odpad několikrát odvezen svinovským Technickým dvorem). Vlastníci pozemků odmítají odpad vyklidit, protože se neustále obnovuje. S vyklizením odpadu souhlasí, ovšem až po uspořádání stavebních poměrů u garážníků. Vítkovice, a. s., po naší výzvě svůj pozemek 3x uklidily, OKD, a. s., to učinily až po uložení pokuty 30.000 Kč.

Dohledaným vlastníkům garáží bylo průběžně nařizováno zabezpečení garáží a provedení udržovacích prací. Jedná se o velmi složitou proceduru vzhledem k tomu, že mnohé vlastníky lze těžko nalézt z důvodů neregistrovaného prodeje garáží, úmrtí vlastníků, přestěhování, atp.

V červnu 2005 byla svolána schůze vlastníků garáží, na které byly předneseny možnosti způsobu řešení problémů – opravit a udržovat ty garáže, které jsou ještě v relativně dobrém stavu, ostatní odstranit na základě povolení stavebního úřadu. Investor, který se k tomu nabízel, nepochodil. Přesto bylo zhruba 70 garáží z celkového počtu asi 200 již odstraněno.

Nám samotným je líto, že na území Svinova se nachází některá hyzdící místa. Na vyřešení tohoto problému spolupracujeme s městskou policií.

Přestože se jedná o velice citlivou problematiku dotýkající se především vlastnických vztahů, můžeme veřejnost ubezpečit, že se snažíme uvést celou věc alespoň do přijatelného stavu. Jedná se o řešení dlouhodobějšího charakteru a žádný z pozemků navíc není ve vlastnictví Města Ostravy, čímž jsou pravomoce samosprávy omezeny a věc je tedy řešena především z hlediska státní správy, tzn. stavebním úřadem.“

Podobných míst, zejména chátrajících starých garáží, je v městských obvodech řada. Řešení je dlouhodobé a většinou vázne na nedostatcích peněz. Zdá se, že záleží na domluvě majitelů, obvodního úřadu a majitele pozemků.          (k)
 

Foto: Skutečně neutěšený je pohled na ruiny garáží zavezené navíc odpadem

 
 

Ještě jednou k soše T. G. Masaryka

Opět se na stránkách našeho měsíčníku vracíme k názorům čtenářů k umístění sochy, případně busty T. G. M. v Ostravě. Jak dokumentují historické prameny, uvažovalo se o tom již v roce 1924, kdy byl založen „Fond pro výstavbu pomníku“. Poté se o tom diskutovalo několikrát, až po revoluci v roce 1989 se problémem znovu začala zabývat samospráva města a její útvar hlavního architekta.

O veřejné diskuzi na stránkách Ostravské radnice rozhodla Rada města Ostravy. Názory čtenářů zveřejňujeme, vyvolávají polemiku a další názory.

Vyjádření jsme dostali také od pana Josefa Pavlorka z územní organizace Vojenského sdružení rehabilitovaných vojáků v Ostravě:

„Rekonstrukce hlavního ostravského náměstí nebyla pojata jako obnova náměstí TGM. V projektu tak zakladateli čs. státu nebylo vymezeno významné místo. Torzo s bustou doslova na chodníku před Ostravským muzeem je výrazem ne­úcty zastupitelů města a tím i nás ostravských občanů k této osobnosti. V dubnu předloňského roku podaly významné společenské organizace města „Petici za postavení pomníku TGM“ ke stému výročí jeho narození. Zastupitelé ji zamítli a navrhli tuto diskuzi bez časového omezení a bez označení, kdo bude arbitrem. Postavení pomníku bylo už dvakrát zmařeno. Poprvé nacistickou okupací, podruhé po válce totalitním režimem po únoru 1948. Je s podivem, že dnes ve svobodné a demokratické republice, která se hlásí k odkazu 28. října 1918, není dostatek politické vůle tento pomník postavit.“

„K otázce postavení pomníku T. G. Masarykovi v Ostravě se v Archivu společnosti VÍTKOVICE dochovalo několik dokumentů z let 1928, 1935 a 1938,“ píše nám paní Jana Machotková z Vítkovického archivu.

„V říjnu 1928 poslala Rada města Moravské Ostravy dopis generálnímu řediteli Vítkovického horního a hutního těžířstva, Sonnenscheinovi, se sdělením, že se usnesla na postavení důstojného pomníku prezidentu T. G. Masarykovi. Zřízení pomníku mělo být uskutečněno za finanční podpory obce a soukromých korporací, podniků a ústavů, které k tomu budou ochotny. Požádala současně o zastoupení ve Výboru pro postavení pomníku, jemuž by předsedal starosta Moravské Ostravy. Se zastoupením Vítkovického těžířstva souhlasil Sonnenschein osobně.

Další záznam je z ledna 1935, kdy jednal tehdejší generální ředitel těžířstva Federer se starostou Prokešem o převzetí funkce zástupce předsedy výboru po odchodu ředitele Sonnenscheina. Federer tehdy přislíbil věnovat jako dar těžířstva na stavbu pomníku obnos 40.000 Kč a přijmout funkci ve výboru za podmínky, že zadání pomníku bude předcházet řádné oznámení a návrhy budou posouzeny komisí.

Nejzajímavější jsou dokumenty z roku 1938. V dubnu toho roku totiž zorganizoval Dělnický závodní výbor Vítkovického horního a hutního těžířstva sbírku na stavbu pomníku, na kterou přispěl každý dělník částkou 2 koruny, a to srážkou ze mzdy. Celkem tak bylo sebráno a poukázáno 35.204 Kč. Pro názornost uvádíme, že průměrná hodinová mzda dělníka ve Vítkovických železárnách činila v roce 1938 dnes neuvěřitelných 5,10 Kč a oběd v závodní jídelně stál od 0,70 do 2,50 Kč, nájemné v dělnických závodních bytech se pohybovalo od 100 do 130 Kč.

Je vhodné připomenout ještě filmový dokument, který je uložen v Archivu společnosti VÍTKOVICE a který zachycuje masovou účast Vítkováků při návštěvě prezidenta Masaryka v Ostravě 25. června 1924. Prezidenta pozdravili rovněž zástupci dělníků. Předseda dělnického závodního výboru vyjádřil věrnost dělníků prezidentovi a důvěru, že se Masaryk svým vlivem zasadí za sociální spravedlnost ve státě a za uznání sociálních požadavků dělníků a jejich rodin.“

 
Strana 7 
 

 Soukromé investice začínají pomáhat městu v péči o seniory a postižené

BONACASA představuje dobré bydlení

„Bonacasa“ je švýcarský model, podle kterého byl v Ostravě-Zábřehu vystavěn a 10. ledna slavnostně otevřen první komplex s rezidenčními byty pro seniory. V překladu doslova dobré, pohodové bydlení. Do pětipodlažního domu se čtyřiceti malometrážními byty s předzahrádkami, lodžiemi či terasami investovala soukromá firma Senior Residence.

Město Ostrava nabídlo k prodeji pozemek v areálu bývalé krajské nemocnice, kde už delší dobu slouží dům důchodců Sluníčko, ale také zdravotně sociální fakulta Ostravské univerzity. Areál však nabízí řadu dalších budov, které najdou využití pro školství či sociální oblast v nejbližší době.

Nové residenční byty jsou bezbariérové, mají elektrospotřebiče s automatickým vypínáním a protipožárními čidly. Dvoupokojové byty mají i kuchyňský kout. Součástí je kontaktní telefon na zdravotníky či ochranku, videotelefon pro vstup návštěv a další nabízené služby – pravidelná údržba domácností, výběr ze tří jídel, úklid, nákup a jiné drobné služby. Kamerový systém nepřetržitě nahrává dění kolem a vstupy do rezidence. Služby včetně energií si majitelé bytů platí. Řadu z nich, především dodávání jídel, nabízí právě blízký dům pro seniory Sluníčko. Ten také nabídne seniorům z rezidenčních bytů programy s možností výletů, kulturních představení apod.

Jedno a dvoupokojové byty v novém domě stojí od milionu a půl do dvou milionů a půl korun. Majitel může byt odprodat zpět investorovi nebo i dalšímu zájemci. Část bytů už je prodaná, další zájemci se hlásí. První majitelé se mají nastěhovat do konce února.

Podle náměstka primátora Lubomíra Pospíšila a náměstka Lukáše Ženatého má město zájem nabídnout další pozemky pro podobné soukromé sociální investice. Tento systém je v mnoha západních zemích běžný. Česká republika není zatím v péči o seniory vybavená tak dobře, jako například Francie, Švýcarsko nebo Itálie.              (ok)
 

Foto: Část prostorné koupelny má bezbariérový sprchovací kout, kde za závěsem může člověk při sprchování usednout na sklápěcí židli

Foto: Nový rezidenční dům pro seniory stojí na místě bývalého heliportu bývalé krajské nemocnice, uprostřed klidného lesoparku v Ostravě-Zábřehu

Foto: Při slavnostním otevření přestřihli pásku náměstci primátora Lukáš Ženatý (zprava) a Lubomír Pospíšil, reprezentant švýcarské společnosti Bracher und Partner Emil Kowalski a představitel společnosti Senior Residence Jozef Dejčík.

 
 

O péči v Domě sociálních služeb je velký zájem

V dubnu loňského roku zahájilo svoji činnost nové zařízení Městské nemocnice Ostrava – Dům sociálních služeb. Toto pracoviště je umístěno v areálu Léčebny dlouhodobě nemocných v Ostravě-Radvanicích. Jedná se o pobytovou sociální službu poskytovanou ve zdravotnickém zařízení ústavní péče podle § 52, zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách. Kapacitu zařízení představuje 66 lůžek rozdělných do tří stanic.

Dům sociálních služeb zabezpečuje podporu a péči dospělým osobám s trvalým pobytem v Moravskoslezském kraji, které jsou propuštěny ze zdravotnického zařízení a tedy již nevyžadují ústavní zdravotní péči a mohou žít v domácím prostředí za předpokladu pomoci jiné osoby. To znamená, že je u nich snížena soběstačnost, dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, nepříznivá sociální situace. Sociální služby jsou poskytovány na dobu přechodnou, maximální délka pobytu je 6 měsíců. Po té by se měl uživatel těchto služeb vrátit do domácího prostředí, případně využívat jiný druh služeb, jako je osobní asistence, pečovatelská služba, domov pro seniory a podobně.

K poskytovaným službám patří ubytování a stravování, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, sociální poradenství, zajištění odborné ošetřovatelské péče všeobecnými sestrami, zajištění lékařské péče - návštěva praktického lékaře 2 x týdně v dopoledních hodinách a zajištění kadeřníka, pedikúry, praní drobného prádla. Doba návštěv je neomezená.

Podle vedoucí Domu sociálních služeb Taťány Pernicové je o služby zařízení velký zájem a tento typ služby má ve zdravotnictví velký význam. Jaký je rozdíl mezi zdravotnickým zařízením a zařízením sociální péče? „Sociální práce je společenskovědní disciplína i oblast praktické činnosti, jejichž cílem je odhalování, vysvětlování, zmírňování a řešení sociálních problémů neboli podpora sociálního fungování klienta v situaci, kde je taková potřeba buď skupinově nebo individuálně vnímána a vyjádřena. Sociální pracovníci pomáhají jednotlivcům, rodinám, skupinám i komunitám dosáhnout nebo navrátit způsobilost k sociálnímu uplatnění. Sociální fungování představuje schopnost lidí provádět úkoly denního života a angažovat se ve vztazích k jiným lidem způsobem, který je uspokojivý jak pro ně samé, tak pro druhé a odpovídá potřebám organizované komunity,“ pokračuje Taťána Pernicová. „Ošetřovatelství je samostatná vědecká disciplína, zaměřená na aktivní vyhledávání a uspokojování potřeb nemocného a zdravého člověka v péči o jeho zdraví. Ošetřovatelství je zaměřeno zejména na udržení a podporu zdraví, navrácení zdraví a rozvoj soběstačnosti, zmírňování utrpení nevyléčitelně nemocného člověka a zajištění klidného umírání a smrti. Chceme-li se pokusit o porovnání pomocí podobných pojmů, pak můžeme říci, že ošetřovatelství se na rozdíl od sociální práce snaží o podporu zdravotního fungování jednotlivce, rodin, skupin nebo komunit.“              (Dla)

 
 
zpět na začátek stránky 
Strana 8
 
 

Od ledna vstoupil v platnost zákon o úpadku a způsobech jeho řešení

Pozor na úvěrové podvody i vlastní nedbalost

Není žádným tajemstvím, že české domácnosti jsou značně zadlužené. Některé nešťastně řeší svou finanční situaci žádostí o další úvěry, aby splatily předchozí půjčky (úvěry), což není efektivní. Dostanete-li se splácením do potíží, je vhodné kontaktovat věřitele a domluvit se na dalším postupu (splácení). Novinkou je od ledna 2008 zákon č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), který umožní domácnostem zbavit se dluhů, pokud své závazky nejsou schopny nadále splácet. Podstatou je, že fyzická osoba může podat u soudu návrh na prohlášení insolvence a zároveň požádat, aby její úpadek byl řešen formou oddlužení. Soud má na výběr ze dvou možností: jednorázové zpeněžení majetkové podstaty nebo plnění podle pětiletého splátkového kalendáře.

Nepravdivé údaje

Trestného činu úvěrového podvodu se lze dopustit jednoduše – jednáním, jak je výše uvedeno. Postačí úmyslně při sjednání úvěrové smlouvy či v žádosti o poskytnutí subvence nebo dotace uvést nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje anebo zamlčet podstatné údaje. Nejčastěji se jedná o zfalšování či úpravu „potvrzení o výši příjmu“, uvedení nepravdivé adresy žadatele nebo fiktivního zaměstnavatele apod. Nutno zmínit, že trestnímu postihu se vystavuje i ten, kdo mylně uvede údaje v úvěrové smlouvě, i když úvěr byl řádně přidělen, vyplacen a je splácen. Úvěrového podvodu se také dopouští ten, kdo bez souhlasu věřitele nebo jiné oprávněné osoby použije úvěr, subvenci nebo dotaci na jiný než určený účel.

Trestný čin úvěrový podvod byl do trestního zákona zařazen jeho novelou v roce 1997. V zásadě se u tohoto trestného činu nevyžaduje způsobit škodu. Postačí, jak je výše uvedeno, pouze uvést nepravdivé údaje nebo zamlčet podstatné údaje pro úvěrovou smlouvu nebo použít úvěr na jiný než sjednaný účel. Policejní statistika každoročně uvádí více těchto trestných činů. Zatímco v roce 2000 bylo na území města Ostravy zaznamenáno pouze 24 případů, v roce 2004 to bylo již 385 případů a v loňském roce  již 790 případů. Do konce listopadu loňského roku ostravští policisté vyšetřovali již 640 případů úvěrových podvodů v celkové hodnotě 143 527 000,- Kč. Dosud z nich bylo objasněno a předáno k dalšímu řízení 456 případů, mnohé další budou následovat.

Doporučení

Před sepisováním smlouvy doporučujeme promyslet a realisticky zvážit možnosti splátek a hlavně zvážit možnosti splácet do budoucna, aby jste se nedostali do existenčních problémů. Řádně a pravdivě vyplňte žádost či smlouvu. Nezapomeňte si řádně přečíst podmínky úvěru (úroky, výše měsíčních splátek atd.). Zvažte, jestliže to úvěrová společnost nabízí, pojištění proti nesplácení (nutno také řádně přečíst všeobecné podmínky). Následně po přidělení (vyplacení) úvěru dodejte společnosti doklady, jak jste úvěr užili. Sjednáním úvěru se rychle dostanete k finančním prostředkům, ale také k nepřiměřené zadluženosti, popř. následným problémům se splácením.

Některé úvěrové společnosti, banky disponují registrem např. SOLUS. Zde jsou evidovány osoby, které své úvěry nesplácejí, a do budoucna jim to může ztížit přístup k dalším úvěrům. Jednoduchá rada na závěr - nesjednávat si další úvěry, pokud nemáte splacené předcházející.         (kš)

 
 

Foto: Není lepší se takto zahřát než létat po stromech?

Jak se policisté mění v lovce

Roční bilancování hasičských záchranných sborů a policie přináší pozoruhodnou rekapitulaci, co všechno odvážní muži zákona musejí podstoupit. A tak se ve výčtu minulého roku objevují neuvěřitelná dobrodružství. Na Ostravsku i v celém kraji zachránili hasiči loni desítky živočichů. Nejčastěji zvířata nechtě uvíznou v oploceních nebo hlubokých stržích a milovníci přírody volají policii i hasiče. ,Služeb´ zachránců vyžily několikrát například srnky, ale také vzácná sova, leguán na výletě, vlaštovka, rorýs, divoké kachny či havran zamotaný do silonových nití na stromě. Z vyprošťování koně ze studny se stala čtyřhodinová dřina, stála nervy zachránce i koníka. Zaběhlým kočkám, kterých je hodně, tolik pozornosti hasiči nevěnují, i když přece jen pomohli sundat mazlíčka kocoura z výšky 18 metrů statného modřínu, kde kocourek strávil ze strachu ze psa devět dní a nocí. Zachráněn!

Strach z hadů nutí lidi, aby opět volali hasiče, když se nevítaný host vyhřívá na zahrádce nebo se dokonce sluní na koupališti. O jedovatého hada zabijáka se však nikdy nejednalo. Časté je vyhánění netopýrů z bytů, moc se jim tam líbí. Náročné a nepříjemné je chytat přepravované vepříky, kteří vystresovaní utečou z havarovaného kamionu. Stává se to poměrně často.

Za spíše úsměvný lze považovat nedávný odchyt papouška amazoňana (na snímku), který si ze svých zachránců dělal spíše legraci. Jako správný mlsoun se dal nakonec nalákat na piškot, který jedna paní servírovala pro něj na okně. A už to bylo! Papoušci této velikosti dokážou jedním cvaknutím uštípnout prst. Proč by to dělal odvážné policistce, když mu na jistě teplé hrudi bylo evidentně dobře?      (o)

 
 

Bezpečnost – záležitost nás všech

Projekt Bezpečnější Ostrava, který vznikl pod záštitou primátora SMO Petra Kajnara, je ojedinělým pilotním projektem v České republice. Reaguje na stále se zvyšující počet kapesních krádeží nejen v našem městě, ale i v celé ČR. Projekt byl vyhlášen v prosinci 2006.

Jak jsme již mnohokrát psali, zapojena byla větší obchodní ostravská centra jako např. Tesco, Kaufland, Futurum, Avion, Makro atd., která navázala spolupráci zapojením svých bezpečnostních agentur.

Minulý měsíc bylo roční trvání projektu vyhodnoceno. Z hlasování občanů na internetových stránkách Ostravy a z posuzování supermarketů z hlediska vstřícnosti ve spolupráci s policejním týmem Kapsa byl vyhodnocen Shopping Park Avion v Ostravě-Zábřehu jako supermarket nejlépe dbající na bezpečnost svých zákazníků.
Náměstek primátora Lubomír Pospíšil předal 13. prosince dřevořezbu „Ostrava tančící“ zástupkyni vítězného hypermarketu paní Kateřině Ježkové ze Shopping Parku (na snímku), ředitel hypermarketu Makro Petr Soukup si odnesl ocenění jak druhý market v hodnocení bezpečnosti zákazníků při nákupu. Projekt bude pokračovat také v příštím roce.         (ok)
 
Foto: Náměstek primátora Lubomír Pospíšil blahopřál manažerce Kateřině Ježkové z Avion Shopping Parku jako představitelce nejúspěšnějšího supermarketu.
 
 
 
Strana 9
 
 

 Příčinou domácích katastrof bývají nejčastěji nepozornost a nedbalost

Ani Ostravě se loni požáry nevyhýbaly 

Foto: Na vyhořelý byt je opravdu tragický pohled, toho se nechce dočkat nikdo  

Foto: Kontakt vozidla s elektrickými dráty při rekonstrukci silnice stál jeden lidský život

Zhruba k 800 požárům vyjížděli v loňském roce profesionální a dobrovolní hasiči na území města Ostravy, o rok předtím zasahovaly hasičské jednotky u méně než 700 požárů. Celková škoda, způsobená požáry, činila loni do poloviny prosince 36 milionů korun, za celý rok 2006 přesáhla 39 milionů korun.

Nejsmutnější jsou vždy hasičské statistiky úmrtí – loni do poloviny prosince zemřely u požárů v Ostravě tři osoby, v roce 2006 celkem 5 osob, loni byly zraněny stejně jako předloni více než dvě desítky osob.

V Ostravě s velkým počtem mnohapatrových obytných domů hrozí nebezpečí požárů bytů, kdy se oheň může rychle přenést na sousední bytové jednotky a ohrozit jeho obyvatele. Hasiči proto stále upozorňují uživatele bytů, aby byli opatrní, protože ke vzniku požáru stačí malá jiskřička u nedostatečně kvalitní elektroinstalace, nesprávně odložený nedopalek cigarety či zapálená svíčka v průvanu nebo blízkosti hořlavých materiálů, kterých se dá nalézt v bytech nepočítaně.

Zvláštní kategorie požárů vzniká každoročně při vaření. Kuchařky například zapomínají na to, že si vaří kávu či ohřívají polévku a důsledkem je hustý kouř stoupající z oken a nasazení hned několika hasičských jednotek, protože nebezpečí rozšíření na celý byt a sousední byty je velké. Podobné nebezpečí hrozí ve skupině méně opatrných seniorů. Poděkování patří těm, kteří na stoupající kouř z bytů neprodleně upozorní na tísňové linky. Když už začne hořet, lepší než zmatené pokusy o uhašení vlastními silami je vždy ihned zavolat hasiče, kteří na území Ostravy dojíždějí k požárům během několika minut a mají potřebné vybavení.

Hasiči samozřejmě zasahují i ve výrobních objektech a stále častěji musejí vyjíždět k požárům osobních a nákladních automobilů.

Vzpomeňme jen některé nešťastné případy loňského roku. Například na začátku dubna 2007 musela vyjet čtyři vozidla ze stanice Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje Ostrava-Fifejdy k požáru v kuchyni bytu v Ostravě-Přívoze ve Špálově ulici. Hasiči z bytu ve třetím patře zachránili sedmdesátiletou paní, která se nadýchala zplodin hoření. Požár naštěstí uhasili rychle, nedošlo k jeho rozšíření na další místnosti ani okolní byty. Požár ohlásila na Centrum tísňového volání paní z protilehlého bytu, když zahlédla přes dvůr kouř a plameny.

Škodu zhruba dva miliony korun si vyžádal v květnu požár v hale na povrchovou úpravu kovů v Ostravě-Vítkovicích. Poškozeny byly především technologie a elektroinstalace. Požár se obešel bez zranění. Během necelých dvou hodin jej uhasily tři hasičské jednotky.

Neopatrnost řidiče kamionu způsobila jeho smrt na začátku června na staveništi upravované Rudné ulice mezi ostravskými částmi Zábřeh a Svinov. Dlouhá korba kamionu zavadila při vysypávání hlíny o dráty pod vysokým napětím. V kabině začalo hořet a muž z ní vyskočil. Zemřel po zásahu elektrickým proudem. Požár v motorové části i kola likvidovali hasiči.

Příčina tkví většinou v neopatrnosti lidí. Přáním hasičů je vždycky jediné – buďte opatrnější, materiální škody po požárech bývají kruté, ale nahraditelné. Poškození zdraví nebo dokonce zbytečná smrt jsou nevratné.                (pk)
 
 

Hasičské muzeum láká na lezeckou expozici

Více než jedenáct tisíc lidí navštívilo v uplynulém roce Hasičské muzeum v Ostravě-Přívoze, které zahajuje čtvrtý rok své činnosti. Muzeum bylo otevřeno v květnu 2005 a je v Moravskoslezském kraji dosud jediné svého druhu. S podporou města Ostravy jej provozuje Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje.

Desítky návštěvníků se přišly podívat v závěru roku na nový klenot muzea – historický hasičský vůz Tatra NW typ K z roku 1910, který do Ostravy zapůjčilo Technické muzeum Tatra Kopřivnice a který stojí na konci prohlídky vedle dvou koňských stříkaček. Návštěvníky může nalákat také nová lezecká expozice s několika věrnými figurínami, která je téměř před dokončením – přibližuje záchranu osob hasiči-lezci ze studny, ze stromu a travers hasiče záchranáře se zachraňovaným dítětem. Muzeum má dvě expozice – hasičské modely a historie hasičství. Lze však také shlédnout multimediální prezentaci a v oddělení chemicko-technické vybavení dýchací přístroje a další techniku.

Mezi návštěvníky bylo loni i dost zahraničních turistů. Objevili se tu například účastníci zářijového Mistrovství Evropy v požárním sportu, které se konalo v Ostravě, a výpravy dobrovolných hasičů především z Německa, které přijely na severovýchod ČR navštívit své partnerské obce.

Muzeum je trochu skryto v méně známé Zákrejsově ulici na okraji Ostravy-Přívozu za katolickým kostelem na Náměstí Svatopluka Čecha v Přívoze v sousedství Archivu města Ostravy. Bližší informace lze nalézt na domácí stránce krajského hasičského sboru www.hzsmsk.cz (odkaz je vpravo nahoře), nebo přímo na http://muzeum.hzsmsk.cz.        (pk)

 
Foto: Pozornost přitahuje stará technika, v tomto případě hasičské auto
 
 
 
Strana 10
    

»co, kdy, kde ve městě

Streichl se svými hosty

Písničkář Pepa Streichl bude mít v první polovině letošního roku v ostravském klubu Parník pravidelné pořady (jednou měsíčně), ve kterých představí své hudební hosty. Pořad dostal název „Pepa Streichl na palubě s …“ První z těchto pořadů se uskuteční 22. ledna ve 20 hodin a představí kamaráda, písničkáře a výtečného kytaristu z Velké Británie Justina Lavashe. Zazní jazz, blues, folk, šanson, ale i soul nebo gospel. Od roku 2004 žije Justin v Praze.

Přijďte do Parníku

Koncert Jarka Nohavici 24. ledna je beznadějně vyprodán. Klub Parník však nabízí LR Cosmetic Big Band Edy Šurmana 28. ledna, o den později jazz skupiny Joe After Trio, 30. ledna pak koncert ostravské kapely Nadace „za dobré vysvědčení“ a posledního ledna jazz skupiny Boris Band Combination.

Atlantik je pestrý

Tento klub nabízí každému něco. Cestopisnou přednášku Ivo Petra o Patagonii lze vyslechnout 24. ledna. O čtyři dny později vystoupí Divadelní studio při klubu Atlantik na téma Život v kavárně. Přednáška o dispoziční diagnostice na téma Budoucnost může znát každý se ukuteční 31. ledna. Každou středu v tomto klubu se od 18 hodin setkávají vyznavatelky břišního tance.

Alžběta Dirnerová: NOVÝ ROK

Výstavní galerie VŠB–Technické univerzity Ostrava jako první výstavu letošního roku uvádí tvorbu Alžběty Dirnerové. Ta patří mezi současné mladé umělce, kteří malují tělem i duší.
Některé obrazy jsou velmi hluboké, temné srdeční záležitosti, jiné jsou jako vzpomínky a znovuožití prožitého životního okamžiku. Výstava je otevřena široké veřejnosti zdarma každý všední den od 8 do 17 hodin do konce ledna v prostorách VŠB-TUO v Ostravě-Porubě, budova A – rektorát, 1. patro.                (šv)

Přijede O. Havelka i P. Novák

Populární Ondřej Havelka a jeho Melody Makers vystoupí 24. ledna v Domě kultury Akord v Ostravě-Porubě. Hosty jsou jazzová zpěvačka Věra Gondolánová a trupetista Juraj Bartoš. O čtyři dny později tu na koncertě vystoupí v doprovodu kapely Pavel Novák, jehož mládí bylo úzce spjato s Ostravou.

Představí se studenti i křídlo

Janáčkova konzervatoř a gymnázium v Ostravě nabízí 24. a 25. ledna představení svého tanečního oddělení, 29. ledna se na klavírním koncertu představí zbrusu nové koncertní křídlo Steinway (80 procent ruční práce), mistrovský nástroj všech velkých hudebních těles a institucí. Konzervatoř jej získala díky vstřícnosti zřizovatele, kterým je Moravskoslezský kraj. Klavírní oddělení konzervatoře má koncert 30. ledna.

Smutná zpráva

Ve věku 85 let zemřel před vánocemi emeritní sólista operetního souboru Národního divadla moravskoslezského pan Oldřich Pika. Od šedesátých do osmdesátých let patřil k hvězdným členům ostravské operety spolu s umělci, jakými byli Astrová, Kobr, Viktorin a další.

Dobrých koncertů není nikdy dost

Janáčkova filharmonie Ostrava pokračuje v předplatitelském cyklu koncertů. Orchestr pod taktovkou T. Kuchara bude účinkovat také na IX. reprezentačním plese 2. února v sále Domu kultury města Ostravy. Předplatitelské koncerty budou 7., 8. a 25. února pokračovat díly B. Smetany, A. Schnittkeho, L. van Beethovena, A. Rejchy, E. Griega a J. Suka. Z repertoáru H. Berlioze, P. Hindemitha a P. I. Čapkovského je sestaven koncert 28. a 29. února.

Women in condition

Až do 21. února potrvá výstava fotografií Silvie Saparové pod názvem „Women in condition“ (ženy v kondici, ženy schopné) v galerii Fiducia. Saparová postavila svou tvorbu na autorské intervenci do okolního světa. Příznačná pro její práci je inscenovaná fotografie, realizace sochařských artefaktů a jejich následná instalace v reálném prostředí.

Z výstavní síně Sokolská

Obrazy P. Rudolfa a T. Hlaviny jsou první z letošních výstav, potrvá do 15. února. Z dalších osobností, které se v této síni letos představí, jmenujme například J. Bolfa, V. Skrepla, Z. Sedleckého, B. Klímovou, J. Pištěka či M. Kotrbu. Od 22. ledna do 15. února potrvá výstava výtvarných prací studentů z Gymnázia Hladnov pod názvem Discipuli, kopisté z Hladnova.

Hudebním fanouškům

Co může více potěšit novináře či vydavatele než ohlas na stránky periodika, které vytvořili? Stává se tak i s našim měsíčníkem Ostravská radnice. Čtenáři píší, telefonují, mailují… Ne vždy jsou ohlasy pozitivní, ale to je jen dobře. Vzrušení v minulém prosincovém vydání vyvolalo zveřejnění zprávy, že australská skupina Pink Floyd vystoupí v březnu v ostravské ČEZ Aréně. Hudební znalci a fanoušci znechuceně omdlévali, ti méně znalí rychle sháněli vstupenky. Jeden z laskavých a evidentně pozorných čtenářů nám dokonce napsal a poslal webovou adresu skupiny Pink Floyd, ať se na vlastní oči přesvědčíme, že přece ,pinkfloydi´ jsou známou anglickou skupinou z Cambridge. Opravdu jsou. Jenže ti australští jsou prý téměř k nerozeznání – hrají repertoár těch anglických a dokonce prý mají jejich kostýmy a jsou úžasní. Problém je jenom v tom, že následovníci jsou australští, a to třeba zkušení ,fajnšmekři´ neuznávají. 
Problém – jak pro koho. Pro nás určitě ne, my jsme v novinách nelhali. Znalcům této hudby a fandům skutečných anglických Pink Floyd se omlouváme, že jsme neuvedli „revival band – THE AUSTRALIAN PINK FLOYD“, tedy celý název hostující skupiny. Ale – jsou-li to opravdoví znalci, jak to, že nevědí o existenci australského plagiátora ve světě tak populárního? 
Asi nevědí. Jenom je nám líto, že jsme zhatili vánoční dárek jedné z kolegyň jejímu manželovi, který údajně ,staré Pink Floyd´ přímo zbožňuje. Tvrdila, že po zjištění, že se nejedná o originál, by ji manžel zabil. Škoda mladého života…                       (ok)
 
 
 

Další divadelní představení ve spolupráci se zahraničními hosty

Operní premiéra: Ariadna na Naxu

Kdo by neznal „Ariadninu nit“? Toto úsloví se váže k antické báji o dceři krále Mínóa, která svému milenci Théseovi pomohla zvítězit nad Mínótaurem. Théseus nejenže v labyrintu Mínótaura zabil, ale díky Ariadninu klubku nití se dokázal vrátit z labyrintu zpět a se svou milou vyplout do Athén.

Tato báje se jako ,Ariadnina nit´ táhne jednoaktovou operou Richarda Strausse s prologem Ariadne auf Naxos. Německý hudební skladatel (1864-1949) éry novoromantismu je autorem mnoha děl, především symfonických a operních. Nejznámější a nejslavnější z jeho patnácti oper vznikly ze spolupráce s libretistou a básníkem Hugo von Hofmannsthalem; mezi ně patří i Ariadna na Naxu. Co říkají na tuto hudbu dirigenti ostravské inscenace?

Jan Šrubař: „Nejlepším argumentem je vlastní poslech Straussovy hudby. Přes nesporné novátorství v užití harmonické i melodické skladebné struktury dílo úzce navazuje na evropský romantismus. Například okouzlení valčíkem dokumentuje tento mistr instrumentace v Ariadně nesčíslněkrát.“

Oliver Dohnányi: „Richard Strauss je považován za skladatele oper ´těžších kalibrů´ – Ariadna na Naxu je však naprosto odlišná a patří do rodiny rozmarných komických oper typu Lazebníka sevillského či Figarovy svatby, které si určitě každý posluchač na první poslech oblíbí. Kromě nádherné melodiky a skvělé instrumentace k tomu přispívá také perfektní libreto, které umožňuje zpěvákům se kromě vynikajících pěveckých úkolů předvést i v hereckých kreacích...“

Režisérem inscenace je hostující Achim Thorwald, premiéra je 26. ledna v 19 hodin v Divadle Antonína Dvořáka. Představení je připravováno v koprodukci s Badisches Staatstheater Karlsruhe.                        (pb)
 
 

Do nového roku s hudbou

Noblesní společenskou událostí se stal tradiční novoroční koncert Janáčkovy filharmonie Ostrava, který 4. ledna zahájil primátor Petr Kajnar v Domě kultury města Ostravy. Mezi hosty přivítal mimo jiné také hejtmana Moravskoslezského kraje Evžena Tošenovského.Pod taktovkou šéfdirigenta Theodora Kuchara předvedla filharmonie z díla L. van Beethovena předehru op. 43 Prométheus, Koncert pro klavír, housle a violoncello a orchestr C dur op. 56 a Symfonie č. 7 A dur op. 92 „Apotheosa tance“. Jako sólista vystoupil klavírista Martin Kasík, rodák z Frenštátu pod Radhoštěm, kterého doprovodili dva další sólisté, ostravští rodáci, houslista Pavel Doležal a violoncellista Jiří Hanousek.

„Doufám, že pro vás bude letošní rok alespoň tak příjemný jako tóny Beethovenovy hudby. Jsem rád, že žijeme ve městě, které je natolik bohaté, že může mít svou vlastní filharmonii,“ řekl primátor P. Kajnar.                (av)

 
 

V Aréně začali rok zajímavou premiérou

Ostravská Komorní scéna Aréna připravila na sobotu 5. ledna premiéru hry George Taboriho Goldbergovské variace v režii uměleckého šéfa KSA Ivana Krejčího. Tabori své divadlo chápe jako terapii reflektující hrůzy Osvětimi a používá groteskní, často velmi černý humor a mrazivou ironii. V Goldbergovských variacích použil biblického kontextu pro sarkastický dialog mezi starozákonným Stvořitelem a svědky holocaustu. Hlavní postava režisér Mr. Jay (žvanil a mluvka Jan Fišar j. h.) inscenuje Písmo svaté a jeho věčný asistent Goldberg (René Šmotek) je tak přinucen v podtextu Slova božího znovu prožívat přetrpěné hrůzy. Noční můra se stále vrací, ale opakováním ztrácí na intenzitě, klidný spánek je však nadále pouze zbožným přáním.V dalších rolích můžeme vidět Danu Fialkovou, Terezu Dočkalovou, Alenu Sasínovou-Polarczyk, Josefa Kalužu, Michala Moučku a Marka Cisovského.

Ostravská činoherní divadla vypsala pro tuto sezónu společné předplatné s názvem ABeND . Ve středu 9.  ledna v rámci tohoto předplatitelského cyklu měla Aréna na programu Čechova Racka (režie Ivan Krejčí). Toto představení, jedno z nejúspěšnějších minulé sezóny, předvede v posledním lednovém týdnu divákům ve Valašském Meziříčí.            (rh)

 
 
 
 Strana 11 

  Návštěvníci Ostravského muzea se mají stále

na co těšit

Foto: Známá věž na Ještědu je také dílem vítkovických konstruktérů.
 

Na jaře tomu budou tři roky od doby, kdy bylo Ostravské muzeum na Masarykově náměstí znovuotevřeno po několikaleté náročné rekonstrukci. Historická budova, kdysi sídlo radnice, vyrostla do krásy a dnes patří k nejcennějším objektům města. Vysoko ceněna je i jeho náplň - stálé expozice i krátkodobé výstavy k nejrůznějším tématům. Rozsáhlé prostory přímo vybízejí, aby tu návštěvníci našli mnoho pozoruhodného z historie i současnosti Ostravy.

„Otevřeli jsme výstavu Fenomén Vítkovice. Často ani Ostravané netuší, co tento podnik obnáší, kolik pozoruhodných technik a technologií představoval i představuje. Je to podnik s velkou minulostí i perspektivou. Podívejte se jen na to, do kolika zemí Vítkovice exportovaly své výrobky, kolik obrovských konstrukcí – třeba lodí, mostů, televizních vysílačů apod. nese jejich značku. Navíc Vítkovice byly a i budou jedním z největších zaměstnavatelů. Máme k dispozici velké množství fotek, zajímavých modelů i dokumentace, které dohromady tvoří nevšední a naučnou výstavu,“ říká ředitelka muzea Jiřina Kábrtová.

V současnosti láká návštěvníky výstava „100 let Divadla Antonína Dvořáka“. Je o ni velký zájem, proto bude přeinstalována do nových prostor a prodloužena až do konce února 2008.

Od začátku února bude k vidění také nová výstava s názvem „Nejen chlebem…“ na téma pro většinu lidí nanejvýš přitažlivé – gastronomie. Ostravské muzeum udržuje čilé zahraniční kontakty s městy v rámci Visegrádské čtyřky – Trenčínem, Košicemi, Miskolcem a Sosnovcem. Společně pořádali už tři výstavy a konference, vyměňují si zkušenosti, náměty a řeší společné problémy, a tak vzniklo téma jídlo. Výstava nabídne poutavý pohled do tradičního kuchyňského prostředí, kde nebude chybět ani stará kredenc, kuchařské knihy ze všech čtyř států a samozřejmě originální tradiční recepty. Poláci představí starou, rozebíratelnou pec, Slováci kromě tématu jídlo i obří fujaru. Typické ostravské recepty budou z hornické kuchyně. Soutěživým jednotlivcům přinese muzeum lahůdku. Vystaví jednu starou, kdysi hojně používanou pomůcku, u které mohou návštěvníci tipovat, na co se používala. Na závěr prvního pololetí je pak připravena výstava ve spolupráci s rakouskými partnery a tématem bude tentokrát architektura.

Rekonstrukce muzejních objektů nabídla více prostoru pro tradiční stálé expozice. Postupně budou v průběhu roku 2008 otevírány jednotlivé části. Čelné místo bude zaujímat Historie Ostravy - od roku 1267, kdy se objevila první písemná zmínka o Ostravě, je historie města až do současnosti doslova nabitá událostmi a tradicemi s velkým historickým potenciálem. Určitě lákavá bude pro návštěvníky filmová procházka všemi 23 městskými obvody. Vždyť ani mnozí Ostravané nevědí, jaké zajímavosti je možno v obvodech vidět.

Připravovaná stálá expozice ve druhém patře bude patřit přírodě a krajině Ostravska. Zajímavou formou představí přírodní krásy Ostravska jak z pohledu živé (botanika, zoologie, entomologie), tak neživé přírody (geologie, paleontologie, mineralogie).

Novinkou bude „laboratoř“ vybavená počítači, kde se návštěvníci budou moci dozvědět podrobnosti a zajímavosti, které se do stálých expozic nevešly.                (ok)
 
 
 

Salesiáni vzpomínají kardinála Trochtu

K ojedinělým patří výstava otevřená ve foyer Radnice města Ostravy 16. ledna. Společnost svatého Františka Saleského (Salesiáni Dona Bosca) připravila nevšední vzpomínkovou prezentaci Štěpána kardinála Trochty. Salesiáni provozují řadu vzdělávacích a výchovných středisek mládeže a pracují ve většině zemí světa. Projekt finančně podpořila Evropská unie z programu MLÁDEŽ.

Štěpán Trochta se narodil v roce 1905 a vyrostl ve Francově Lhotě na Valašsku. V roce 1923 odjel do Itálie, kde se připravovali budoucí čeští salesiáni. V roce 1927 se vrací do vlasti, kde rozvinul mohutnou propagační činnost. Zpět v Itálii se stal na turínské královské univerzitě doktorem teologie a byl vysvěcen na kněze. Po návratu byl poslán, aby řídil stavbu domu a kostela v Ostravě. Během druhé světové války už působil v Praze. Za heydrichiády byl zatčen. Přesto se z vězení vrátil a od roku 1947 byl jmenován sedmnáctým litoměřickým biskupem. V roce 1951 byl internován ze své rezidence a k složení slibu věrnosti socialistické republice násilně donucen. Za to jej režim „ocenil“ 25 lety vězení až do roku 1960.

Návratu do své diecéze se dočkal až v roce 1968. Jeho jmenování kardinálem v roce 1969 nebylo zveřejněno. Po mnoha dalších utrpeních zemřel v roce 1974.
Trochta byl mužem víry, modlitby a oběti. Tomu je věnována i výstava, která potrvá do 31. ledna.                (sdb)
 
 
 
 
Strana 12
 
 

 Změny v oblasti dávek sociální péče a pomoci v hmotné nouzi podle nového zákona

V rámci tzv. první etapy reforem veřejných financí byl koncem roku 2007 přijat zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů. S účinností od 1. ledna 2008 proto dochází k několika významným změnám mimo jiné i v oblasti dávek sociální péče a pomoci v hmotné nouzi.

Změnou, kterou zřejmě pocítí největší počet občanů, je v tomto směru bezesporu zrušení příspěvku na zvýšené náklady spojené s používáním zvláštní pomůcky. Od 1. ledna dochází ke zrušení příspěvku bez náhrady. Občanům, kterým byl příspěvek přiznán a vyplácen, bude odebrán. Poslední výplata příspěvku se uskutečnila v prosinci 2007.

Další změny se týkají některých dávek pomoci v hmotné nouzi – příspěvku na živobytí a doplatku na bydlení. První změna vede ke zpřísnění podmínek pro osoby, které pobírají dávky pomoci v hmotné nouzi, jsou dlouhodobě nezaměstnané a jejich aktivita k získání příjmu vlastní prací je nízká nebo žádná. U takových osob, které nepracují po dobu 12 měsíců a déle (s určitými zákonnými výjimkami), dojde ke snížení dávek pomoci v hmotné nouzi, neboť se bude vycházet pouze z částky existenčního minima (2 020 Kč) bez možnosti jakéhokoliv navýšení. Tato změna se však v praxi poprvé projeví teprve po uplynutí oněch 12 měsíců, tedy nejdříve v lednu 2009.

Jiná zásadní změna může zasáhnout osamělé rodiče, kteří společně užívají byt se svými rodiči. Od ledna 2008 budou pro účely příspěvku na živobytí posuzováni všichni společně, a to i v případě, že jsou tito rodiče starobními důchodci. Při dostatečném příjmu rodičů osamělé matky či otce může dojít ke snížení či odejmutí příspěvku na živobytí.

K odejmutí dávek pomoci v hmotné nouzi dojde rovněž u osob, které jsou léčeny v psychiatrické léčebně nebo v léčebně pro dlouhodobě nemocné po dobu delší než 3 měsíce.
 
 
 

Konkrétní změny v oblasti příspěvku na péči

 • Pozastavení výplaty příspěvku na péči (dále PnP)
  Příspěvek na péči se nevyplácí, pokud oprávněná osoba (ta, které náleží PnP) bude po celý kalendářní měsíc:
  • v ústavní péči zdravotnického zařízení, např. nemocnice, protialkoholní či protidrogové léčebně, léčebně dlouhodobě nemocných, v rehabilitačním ústavu nebo lázeňské léčebně, (s výjimkou zařízení, v němž jsou poskytovány sociální služby),
  • ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, s výjimkou dětského domova,
  • ve výkonu vazby nebo trestu odnětí svobody. 
 • Výplata PnP se obnoví od prvního dne kalendářního měsíce, ve kterém některý z výše uvedených pobytů netrval celý kalendářní měsíc. 
 • Povinnost příjemce příspěvku (oprávněné osoby) ohlásit do 8 dnů poskytovatele pomoci (osobu nebo zařízení, které se o příjemce příspěvku stará) na formuláři „Oznámení o poskytovateli pomoci“ včetně souhlasu s poskytováním péče od pečující osoby nebo poskytovatele sociální služby.

  Mezi povinnosti příjemce příspěvku na péči patří nahlášení osoby poskytující pomoc na předepsaném tiskopise do 8 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o PnP a současně musí doložit písemný souhlas fyzické nebo právnické osoby poskytující pomoc.
 • Povinnosti se ukládají rovněž osobě blízké nebo jiné fyzické osobě, která poskytuje pomoc, stejně tak i zařízení sociálních služeb ohlásit písemně do 8 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost:
  • přijetí oprávněné osoby do ústavní péče zdravotnického zařízení, např. nemocnice, protialkoholní či protidrogové léčebny, léčebny dlouhodobě nemocných, rehabilitačního ústavu nebo lázeňské léčebny (s výjimkou zařízení, v němž jsou poskytovány sociální služby),
  • do školského zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, s výjimkou dětského domova,
  • vzetí do vazby,
  • nástup trestu odnětí svobody. 
 • Rozšíření okruhu osob, na něž přechází nárok na nevyplacené částky příspěvku na péči do úmrtí oprávněné osoby, o tyto osoby:
  • partner (dle zákona 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů),
  • osoby blízké, které sice v době smrti nežily s příjemcem dávky v domácnosti, ale poskytovaly oprávněné osobě pomoc. 
 • Osoba (obvykle jeden z rodičů), která pečuje o dítě, které trpí závažnými metabolickými poruchami, jako např. fenylketonurie, celiakie či diabetes, pokud je posouzeno v I. stupni (lehká závislost), může o toto dítě pečovat až do 10 let věku. Stát bude za tuto osobu hradit zdravotní pojištění a doba péče je považována za náhradní dobu pro účely důchodového pojištění. 
 • Kontrola využívání příspěvku na péči. Příjemce příspěvku musí příspěvek využívat pouze na zajištění potřebné pomoci a to od poskytovatelů sociálních služeb nebo od osob blízkých či jiných. Pokud tuto povinnost řádně neplní, výplata příspěvku po předchozím písemném upozornění může být zastavena nebo může být příspěvek odejmut.
 
Počátkem roku 2008 dostávají příjemci příspěvku na péči dopis s informacemi o výše uvedených změnách se žádostí o vyplnění přiloženého formuláře „Oznámení o poskytovateli pomoci“. Vyplněné formuláře lze osobně předat na odboru sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města Ostravy, Husova ul. 7, Moravská Ostrava, kde lze získat také podrobnější informace, nebo formulář možno zaslat poštou na adresu:
Magistrát města Ostravy, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, 30. dubna 3130/2D, 730 81 Ostrava.
 
 
 
 
Strana 13
    

 Osudové osmičky v dějinách města Ostravy 

»Archiv města Ostravy 

Letopočty končící číslem 8 – 1848, 1918, 1938, 1948, 1968 – většinou v nás evokují připomínky podstatných dějinných zvratů. Co vše se však může skrývat za takto končícími letopočty v souvislosti s dějinami našeho města? Na to se pokusíme odpovědět v tomto lednovém příspěvku. Protože však rok 2008 je velkou příležitostí k připomenutí 90. výročí vzniku samostatného československého státu, rozhodli jsme na stránkách dalších vydání našeho měsíčníku zmapovat pro vás čtenáře nejen samotný 28. říjen 1918, ale i zachytit zevrubněji dějinné události, které říjnu 1918 předcházely, a přiblížit život ve městě v průběhu válečného konfliktu, který je v historii označován jako první světová válka.  

V úvodu jen stručně v časové posloupnosti připomínáme nejen „velké“ ale i „menší“ časové mezníky v životě města z pohledu politického, správního i hospodářského.

1288

V manské přísaze olomouckému biskupovi je poprvé v písemné podobě uveden název pro ves Zábřeh – tehdy označené Heynrichsdorf.

1408

V souvislosti s přijetím biskupského léna Hanušem z Bělé je doložena první písemná zpráva o vsi Výškovice.

1438

V tomto roce na určitou dobu získal hukvaldské panství a tím i město (dnešní Moravskou Ostravu) do zástavy husitský hejtman Jan Čapek ze Sán.

1828

Olomoucký arcibiskup arcivévoda Rudolf Jan se rozhodl ve vsi Vítkovice, která v té době měla necelých dvě stě obyvatel, zřídit nejmodernější huť v monarchii.

1848

Zrušením poddanství a patrimoniálního systému se obce vymanily z poddanské závislosti, např. Moravská Ostrava přestala být součástí hukvaldského panství a podléhat této vrchnosti, ale na druhé straně město samotné ztratilo rovněž pravomoc nad svými poddanskými vesnicemi Mariánskými Horami, Přívozem a Novou Vsí.

1908

Obec Vítkovice, jejíž nebývalý rozmach byl úzce provázán s expandující průmyslovou výrobou, představovanou v té době především Vítkovickým horním a hutním těžířstvem, byla povýšena na město. Statut městyse získala obec Hrušov.

1918

Vyhlášení samostatného československého státu znamenající rozpad habsburské monarchie se ale neprojevilo okamžitou národnostní proměnou ve správě Moravské Ostravy a okolních obcí. Např. v Moravské Ostravě se teprve po třech dnech podařilo prosadit vyvěšení československé vlajky a teprve 17. prosince složil své mandáty obecní výbor složený ze zástupců německé národnostní menšiny.

1938

Mnichovská dohoda a následující zábor československého pohraničí znamenaly výraznou proměnu „státní příslušnosti“ obcí, které dnes tvoří Ostravu. Odtrženy byly obce na Hlučínsku – Antošovice, Hošťálkovice, Koblov, Lhotka, Petřkovice - a dále obce, které se staly součástí tzv. Sudetské župy, to znamená Krásné Pole, Martinov, Plesná, Polanka, Poruba, Pustkovec, Svinov, Třebovice. Pro mladší generaci, dnes v době začlenění do Schengenského prostoru, je již jen těžko představitelné, že při cestě z Moravské Ostravy bylo na mostě přes Odru ve Svinově nutné předložit odpovídající cestovní doklady. České obyvatelstvo bylo nuceno opustit své domovy a prvním útočištěm se jim v řadě případů stala Moravská Ostrava.

1948

25. únor negativně zasáhl do dalšího správního i politického vývoje, ustavené akční výbory Národní fronty podstatně ovlivnily dění ve společnosti a prováděly řečeno tehdejším slovníkem politickou očistu veřejného života. Např. dne 9. března byli na „návrh okresního akčního výboru Národní fronty v Ostravě odvoláni všichni členové a náhradníci, zastupující stranu národně socialistickou a stranu lidovou ze všech funkcí Ústředního národního výboru města Ostravy a všech jeho složek“. Politický pluralismus byl vystřídán monopolem jedné politické strany – KSČ.

1968

Vstup vojsk Varšavské smlouvy 21. srpna znamenal ukončení nadějí na „polidštění“ reálného socialismu. Ostrava byla obsazena sovětskou tzv. Železnou divizí, jíž velel generálmajor G. P. Jaškin, ten den ráno kolem druhé hodiny. Tanky ve městě, především na strategických bodech jakým byla např. Nová radnice, a proti nim stálo obyvatelstvo dávající jasně najevo svůj nesouhlas, deklarovaný např. i plakáty s textem „Chceme svobodu, ne sovětské tanky!“ 
            Blažena Przybylová
 
 
Foto: Vítkovice začátku minulého století, kdy byly povýšeny na město
Foto: Tanky před Novou radnicí v Ostravě v roce 1968
 
 
 
Strana 14    

Holanďany Ostrava zajímá

Ostrava se od 8. do 13. ledna prezentovala na významném veletrhu cestovního ruchu Vacantiebeurs 2008 v holandském Utrechtu. Subexpozice Ostravy byla součástí velkého stánku agentury Czechtourism, ve kterém se prezentovaly také vybrané kraje a turistické oblasti z celé České republiky včetně Moravskoslezského kraje.

Ostrava opět nabídla největší lákadla a zajímavosti města, ať už v podobě unikátního průmyslového dědictví či další turistické cíle jako Slezskoostravský hrad, Miniuni, zoo, četná muzea, galerie a další. Informovala také o připravovaných významných sportovních a kulturních akcích, např. konání Davisova poháru, festivalu Janáčkův Máj, tradičním festivalu Colours of Ostrava či nejkvalitnějším lehkoatletickém mítinku v České republice Zlatá tretra – Super Grand Prix. O zajímavý zážitek se postaralo vystoupení tanečních skupin i Černé divadlo Wow. Na osmi plazmových obrazovkách shlédli diváci propagační filmy jednotlivých českých vystavovatelů, Ostrava byla zastoupena svým desetiminutovým filmem.

Turistický region Severní Moravy a Slezska s metropolí Ostravou je pro holandskou klientelu atraktivní pro svou vzdálenost a také existenci dvou rozmanitých a malebných pohoří, láká rovněž ideální výchozí pozice do Polska a Slovenské republiky. Dalším důvodem k návštěvě našeho kraje je i letošní chystané otevření nové letecké linky mezi Ostravou a hlavním městem Nizozemí Amsterdamem.       (av)

 
 
 

Byli jsme na Regiontouru

Již 18. ročníku prezentace turistických možností v regionech na mezinárodním veletrhu Regiontour 2008 v Brně se tradičně zúčastnila také Ostrava. Od 10. do 13. ledna se v rámci stánku Moravskoslezského kraje prezentovalo město na ploše 15 m2 vyčleněných pro zajímavé turistické atraktivity, nabídku ubytovacích zařízení, zázemí pro pořádání konferencí a kongresů včetně dalších doprovodných služeb. Novinkou byly „Programové balíčky města Ostravy“, připravené na počátku září loňského roku s cílem zatraktivnit město a ukázat domácím a zahraničním návštěvníkům i vlastním obyvatelům, jak je možné netradičním a přitom příjemným způsobem trávit čas v Ostravě. 

Svou nabídku v rámci tohoto prostoru představil společně s městem i Ostravský informační servis, s. r. o. Pro návštěvníky expozice byly připraveny ochutnávky piva Ostravar či lázeňských oplatků a likéru z Klimkovic, atmosféru zpříjemnilo i vystoupení folklorního souboru Heleny Salichové. 

Zástupci města se tu setkali se zahraničními touroperátory, novináři a dalšími odborníky z oblasti cestovního ruchu v rámci dvoudenního odborného workshopu Meeting Point, který se uskutečnil letos ji pošesté. (ho)

Foto: O dění v ostravské zoologické zahradě informuje pravidelně. Prvními mláďaty roku 2008 se v Zoo Ostrava stal sameček kozy kamerunské a sameček ovce kamerunské (na snímku).
 

Jaké je poslání zoologických zahrad?

Takový byl cíl konference s názvem „Podíl zoologických zahrad při environmentální výchově, vzdělávání a osvětě“, která se uskutečnila na ostravském magistrátu v prosinci. Zorganizovala ji Zoo Ostrava za podpory Ministerstva životního prostředí ČR a statutárního města Ostrava. Hosty byli mimo jiné náměstkyně hejtmana Jaroslava Wenigerová, primátor města Petr Kajnar a náměstek primátora Dalibor Madej. Konference se zúčastnilo 60 učitelů z celého Moravskoslezského kraje.

Vyslechli si příspěvky zástupců ministerstva, krajského úřadu, České inspekce životního prostředí, Zoo Praha, Záchranné stanice v Bartošovicích a dalších institucí. Provozování zoologických zahrad přispívá mimo jiné k zachování biologické rozmanitosti, rozšiřuje vzdělávání a osvětluje problematiku ochrany životního prostředí.

Ostravskou zoo v loňském roce navštívilo celkem 329 702 návštěvníků, což je o zhruba 20 tis. více než v roce 2006. K zvýšení návštěvnosti přispělo lepší počasí v první půli roku, zvýšená propagace zejména v polském příhraničí a také řada expozičních a chovatelských novinek.           (sd)
 
 
 

Útulek v Ostravě-Třebovicích nabízí do dobrých rukou

Adresa: Provozní 4, 722 00 Ostrava-Třebovice 596 967 288, www.mpostrava.cz

 

1. Fanouš – devítiletý pes, plemene hladkosrstý jezevčík, rezavé  barvy. Byl přivezen do ostravského útulku z Havířova, kde byl předán nálezcem. Je to  pohodový, klidný pejsek, moc teskní po svém pánovi. Bude z něj ideální společník pro starší hodné lidi.

2. Míša – pět let starý pes, kříženec střední velikosti. Bílé barvy s rezavými znaky.V útulku je od konce října loňského roku. Byl odchycen spolu s dalšími psy v Ostravě-Bartovicích. Míša je bezproblémový a kamarádský pes. Hodí se spíše na zahradu, ne k malým dětem.

3. Lady – devítiletá fenka menší velikosti, černé barvy. Do útulku se dostala spolu s Míšou z Bartovic. Ladynka je milá a nekonfliktní psí dáma. Hodí se do bytu nebo na zahradu, k rodině s většími dětmi nebo ke starším lidem. Nevadí jí ani přítomnost druhého psa.

4. Oliver – je rok starý pes, kříženec větší velikosti, černé barvy. Byl uvázán i s očkovacím průkazem u ordinace veteriny v Ostravě-Porubě v listopadu 2007. Oliver je veselý a kamarádský pes, vhodný na zahradu k domu. Pokud bude mít dostatek pohybu, může žít i v bytě. Dobře mu bude u mladých aktivních lidí.

 
 
 
 
Strana 15   
 

Bazaly budou zase bezpečné

Nešťastné události, které provázely prosincový ligový zápas mezi ostravským Baníkem a Spartou Praha, kdy na Bazalech řádili chuligáni, přiměly nejvýznamnější fotbalový subjekt města, aby zvýšil bezpečnostní opatření na svém stadionu.

„Utvořili jsme pracovní skupinu, která dostala název Za bezpečnější Bazaly. Jejím cílem je, aby ve spolupráci s městem, policií a pořadatelskou službou zabránila možnému opakování podobných incidentů na našem stadionu. Stále se snažíme přilákat do ochozů celé rodiny a věřím, že nová opatření povedou k tomu, že se na Bazalech už nikdo nebude bát,“ uvedl předseda představenstva FC Baník Jakub Kahoun.

V lednu prezentoval klub svá zamýšlená opatření radě města Ostravy, zástupcům Policie České republiky, městské policie a představitelům Českomoravského fotbalového svazu. Na setkání u kulatého stolu byl i primátor města Petr Kajnar.

Do začátku jarní části nejvyšší soutěže Baník přislíbil provést zásadní opatření. „Bude zesílen plot a lépe zabezpečena brána u sektoru L3. Do této části stadionu tak už nebudeme prodávat vstupenky, čímž sice klesne celková kapacita Bazalů, ale my tak docílíme vzniku druhé nárazníkové zóny před sektorem vlajkonošů hostů. Ty budou od domácích fanoušků dělit dva prázdné sektory, navíc je zpřístupníme únikovým východem, který by v případě potřeby mohli využít hasiči, zdravotníci anebo policisté,“ uvedl provozní manažer FC Baník Ostrava Petr Konderla s tím, že dvě nárazníkové zóny v hledišti nemá žádný jiný klub v lize.                (ib)

Kromě toho bude na krizové úseky stadionu dohlížet kamerový systém. „Na jeho komplexní bázi pracuje Českomoravský fotbalový svaz a od roku 2010 by měl být součástí každoročního bezpečnostního auditu všech stadionů. My však chceme jednat rychleji, proto budou speciální kamery s  vysokým rozlišením monitorovat vstupy do sektorů vlajkonošů domácích a hostů, stejně jako další pohyb fanoušků v těchto částech stadionu. Tím bude mít policie usnadněnu identifikaci osob, které by se nechovaly, jak mají,“ dodal Konderla.
Zástupci města navíc od jarní části ligy budou pravidelně před zápasy navštěvovat Bazaly a sledovat, zda všechna opatření jsou skutečně provedena.                     (ib)
 
 
 

Ostravská laťka v hale ČAS

Už 4. ročník Ostravské laťky se uskuteční 24. ledna 2008 v ostravské hale ČAS (bývalá hala Tatran). Závodů se tradičně zúčastní celá česká špička, tzn.u žen Romana Dubnova, Iva Straková a Barbora Laláková ale i další závodnice z ČR a Slovenska. Diváci se mohou těšit na Jaroslava Bábu a jeho skvělý návrat do skokanské špičky, jedná se rovněž o účasti Tomáše Janků a Svatoslava Tona. Závody žen začínají v 16.30 hodin a závody mužů pak v 18.00 hodin. Od 13 hodin budou v hale probíhat závody žactva. Nenechte si ujít skvělý sportovní zážitek.   (d)
 
 
 

O bytech v Porubě se teprve rozhodne

V minulém vydání našich novin jsme psali o možnosti a projektu nového bytového komplexu a dalších objektech služeb, které by mohly vzniknout na prostranství za porubským Kauflandem. „Větrník“, jak je projekt neoficiálně nazýván, vzbuzuje však značné protesty části obyvatel.

Za přípravný a zakládající výbor občanského sdružení „Stop mrakodrapům“ se nám ozval pan Jiří Vonšík a paní Eva Poštová, zastupitelé MOb Svinov. Sdružení protestuje proti této možné výstavbě. „Jsme přesvědčeni, že mezi stávající dvacetimetrové vysoké domy je naprosto nevhodné umístit dům o výšce 60 m, a to navíc s odstupem od panelových domů na Rošického ulici 30 metrů! I když se jedná o území, které je svým charakterem i územním plánem určeno k městské zástavbě, jsme jednoznačně přesvědčeni, že stávající hustota obytných domů i občanské vybavenosti je již na takové úrovni, že každé její necitlivé zvýšení bude přinášet komplikace a zhoršování podmínek života stávajícím obyvatelům mikroregionu Jižní Svahy,“ citujeme z dopisu. Členové sdružení ve své petici považují lokalitu za dostatečně vytíženou a domáhají se stanoviska porubských a svinovských radních, které by vyjádřilo, jak to s dotčenou lokalitou bude.

Jak jsme zjistili, stavba tzv. Větrníku je soukromou investicí na soukromých pozemcích. V současné době je ve fázi vypracovávání projektu. (č)
 
 

 


 
Strana 16

 

Pozvánka 

Koordinační centrum organizací seniorů a zdravotně postižených zve na 

SETKÁNÍ SENIORŮ A ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH S PRIMÁTOREM MĚSTA OSTRAVY PETREM KAJNAREM 

na téma Jak se žije seniorům v Ostravě v roce 2008.

 
Setkání se uskuteční ve středu 23. ledna v 15 hodin v klubu Atlantik na ul. Čs. legií v Ostravě. Obsahem setkání bude mimo jiné současná situace a perspektivní rozvoj města, programy města, podmínky života seniorů na úseku komunitního plánování, zdravotnictví, bydlení a městské dopravy.
 
 
 

Výzva 

Statutární město Ostrava 

vyzývá zřizovatele škol, ředitele, pedagogické kolektivy, rady škol a školské rady k podání návrhů na udělení ocenění pedagogů mateřských škol, základních a základních uměleckých škol zřizovaných městskými obvody a soukromých i církevních mateřských a základních škol na území města Ostravy k podání návrhů na ocenění pedagogů u příležitosti Dne učitelů v roce 2008.

 
Oceňované kategorie:
1. kategorie – Výrazná pedagogická osobnost roku,
2. kategorie – Ocenění za dlouholetou tvůrčí pedagogickou činnost
 
Návrhy na ocenění podávejte na příslušných formulářích (na webové adrese www.Ostrava.cz v rubrice odboru školství). Kritéria pro výběr a návrh jsou rovněž na příslušných webových stránkách.

Ocenění budou předána na slavnostním setkání
ke Dni učitelů, které se uskuteční v březnu 2008.

 

 
 
 

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA

vyhlašuje 14. ročník soutěže

„Dům roku 2007“

Soutěž se vyhlašuje pro investory novostaveb nebo rekonstrukcí budov nacházejících se na správním území města Ostravy a dokončených v letech 2006 a 2007. Titul „Dům roku“obdrží nejvýše hodnocené dílo. S udělením titulu je spojeno finanční ohodnocení ve výši 300 000 Kč a udělení bronzové plakety. V pořadí druhé vyhodnocené dílo obdrží odměnu ve výši 150 000 Kč. Mimo titul „Dům roku“ a odměny za umístění na druhém místě má Rada města Ostravy právo na doporučení soutěžní komise udělit dalším budovám čestná uznání bez určení pořadí. Tato čestná uznání nejsou spojena s finančním ohodnocením.
 
Budovy zkolaudované v období od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2007 může přihlásit do soutěže pouze jejich investor, a to odevzdáním přihlášky na sekretariátu Útvaru hlavního architekta Magistrátu města Ostravy, kancelář č. 423 ve 4. poschodí ostravské Nové radnice, nejpozději do 12.00 hodin dne 29. 2. 2008. Přihlášku je také možné poslat poštou tak, aby byla doručena nejpozději do 29. 2. 2008.
 
Přihlášku do soutěže je možné si vyzvednout u sekretáře soutěže nebo je možné ji stáhnout z internetových stránek Magistrátu města Ostravy na adrese: www.ostrava.cz. Bližší informace o soutěži lze získat u sekretáře soutěže ing. arch. Kamila Mojžíška,
e-mail: kmojzisek@ostrava.cz, tel.: 599 442 482.