Leden 2007

Lednové vydání měsíčníku Ostravská radnice, ročník 2007

 c-documents-and-settings-krzyzankovavl-plocha-plone-foto-ostravska-radnice-or_predni_strana_web.jpg

 

 

 

 

 

 

 

Ostravskou radnici si můžete stáhnout také ve formátu PDF.

Strana 1

» Uvnitř najdete

 

O Juditu je mimořádný zájem

Více než pět tisíc lidí si prohlédlo v Domě umění dílo vídeňského malíře Gustava Klimta - obraz Judita. Jeho cena je nevyčíslitelná. Odborníci, kteří označují ostravskou Juditu za perlu secesního umění, ji odhadují až na několik desítek milionů dolarů. Obraz je proto vystaven za pancéřovým sklem.

"Portrét, jehož inspirační múzou byla Adéla Bloch-Bauer, patří k nejvýznamnějším a nejvzácnějším dílům ve sbírkách ostravské Galerie výtvarného umění. Má prvořadý význam nejen v tvorbě Gustava Klimta, ale i v evropském umění kolem roku 1900. Ostravský obraz je verzí námětu, který se v díle představitele vídeňské secese objevuje hned několikrát. Nejbližší srovnání se nabízí se slavnější a mnohokrát reprodukovanou Juditou I z vídeňské Österreichische Galerie," řekl galerista Jiří Jůza. Mimořádné dílo je vystaveno od 21. prosince loňského roku. Galerie ho dokonce až do Silvestra zpřístupnila lidem zdarma a prodloužila otevírací doby do dvaceti hodin tak, aby si neobyčejný poklad mohli prohlédnout i ti, kteří chodí do zaměstnání a návštěvy galerií nestíhají.

V lednu byly připraveny doprovodné programy, například večer poezie umělců Národního divadla moravskoslezského, přednášky o díle G. Klimta a komorní koncerty v podání Kubínova kvarteta i sólistky ostravské opery Eriky Šporerové. Záštitu nad výstavou převzali hejtman Moravskoslezského kraje Evžen Tošenovský a primátor města Ostravy Petr Kajnar. Slavný portrét bude vystavený do 21. ledna.(t)

Projekty města byly úspěšné

Statutární město Ostrava a jím založené či zřízené organizace zpracovalo a podalo od roku 2002 do 2006 celkem 53 projektů s žádostí o finanční příspěvek z Evropské unie, Finančních mechanismů EHP a Norska ve výši 2 526 263 tis. Kč. Většina z předložených žádostí už uspěla, 31 projektů získalo dotaci ve výši 904 815 tis. Kč. U řady z nich nebylo hodnocení dosud ukončeno. Z původně požadované částky získalo město zatím 773 219 tis. Kč. Tyto prostředky byly z velké části použity na rozšíření kanalizačního systému (556 503 tis. Kč). "Problém kanalizační sítě je také předmětem skupiny projektů žádajících dotaci z Fondu soudržnosti. Jde o největší částku v seznamu investičních projektů, která by měla do značné míry pokrýt náklady na odkanalizování lokalit stávající zástavby na území města Ostravy a následnou likvidaci znečištění na Ústřední čistírně odpadních vod v Ostravě-Přívoze. Hodnocení těchto projektů zatím není ukončeno," sdělil primátor města Petr Kajnar.

V rámci Společného regionálního operačního programu podpořila Evropská unie například informační systém pro komunikaci občana s úřadem, který by měl přispět ke zefektivnění služeb veřejné správy. V první fázi projekt získal 23 459 tis. Kč, ve druhé 24 307 tis. Kč.(s)

 


Strana 2

» editorial

Milí čtenáři,

velmi ráda a často říkám, že šaty dělají člověka a grafika noviny. Po několikaměsíčních přípravách vám dnes představujeme Ostravskou radnici v nové podobě. Nejedná se o změnu dramatickou, ale o logické pokračování vývoje letos už desetiletého šestnáctistránkového zpravodaje moravskoslezské metropole.

Novou grafickou úpravu navrhl designér Dušan Zapalač Gionardi, jehož služby a kreativní nápady využíváme také při přípravě image publikace Ostrava Metropolitan Magazine. Náš malý redakční tým dobře ví, že výsledek, který si právě teď prohlížíte, není vpádem do cíle s rukama nad hlavou. Spíše nás přivedl na trať, a zřejmě hodně dlouhou, s novými možnostmi. Čtenářsky oblíbené rubriky, jako rozhovor, portrét, střípky nebo archiv samozřejmě ponecháváme. Nově se objeví hned na první stránce upoutávka na nejzajímavější články měsíce a na poslední pak výhradně obrazová rubrika "fototéma". V každém ohledu chceme, aby celkový vzhled zbavil jednotlivé stránky nejednotnosti a určité strakatosti, zůstaly přehledné a s velkou nabídkou informací a témat. Chceme, aby naše noviny byly modernější, přinášely komplexní a skutečný obraz reality, informace v nich byly opatřeny kontextem, kvalitní strukturou a pro vás čtenáře byly vždy srozumitelné i "přátelské".

Doufám, že se budete i nadále každý měsíc v roce těšit na Ostravskou radnici. Příjemné čtení!

Marie Václavková
šéfredaktorka

První občánek nového roku

Primátor Petr Kajnar přivítal 2. ledna v porodnici Městské nemocnice prvního občánka Ostravy. Třicetiosmileté Ivetě Freislerové předal pro novorozeného syna Dominika pamětní list a zlatou minci - český dukát i oblíbenou hračku plyšového krtečka. Maminka dostala od primátora nádhernou kytici.

"Doufám, že se Dominikovi v Ostravě bude velmi dobře žít. Jsem přesvědčen, že až vyroste, nebude mít problém najít v krajské metropoli práci v oboru, který si vybere. Nyní jemu i jeho rodičům přeji hlavně hodně zdraví," řekl P. Kajnar. Dominik se narodil 1. ledna 2007 dvě minuty po půlnoci. Vážil 2,70 kg a měřil 47 centimetrů. Stal se tak i prvním občánkem Moravskoslezského kraje. (t)

Řidičské průkazy lze vyměnit celý rok

Do konce tohoto roku si musí všichni držitelé řidičských průkazů vydaných v době od 1. července 1964 do 31. prosince 1993 zažádat o jejich výměnu za nové. Vyplývá to ze zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.

"Podle evidence řidičů, kterou vedeme u Odboru dopravně správních činností Magistrátu města Ostravy bylo od začátku letošního roku vyřízeno 1 580 žádostí o výměnu. Do 31. prosince 2007 je potřeba vyměnit 54 861 řidičských průkazů. Proto vyzýváme řidiče, aby využili možnosti provést tuto výměnu během celého kalendářního roku a nenechávali vše až na poslední chvíli. Pokud budou řidičské průkazy vystavovány žadatelům rovnoměrně v průběhu celého roku, půjde přibližně o výměnu asi 4 770 řidičských průkazů měsíčně," řekl Dalibor Bednařík z odboru dopravně správních činností. K zajištění bezproblémové výměny dokladů přijímá magistrát řadu opatření - došlo k navýšení počtu pracovníků u přepážek, byl zřízen elektronický vyvolávací systém. Do budoucna se počítá i s možností objednat se přes informační systém eSMO.

Odbor dopravně správních činností Magistrátu města Ostravy má sídlo v budově bývalé UNION banky v ul. 30. dubna 35/635 v Moravské Ostravě.

Úřední hodiny:
Pondělí: 8.00 - 11.45 a 12.45 - 17.00 hod.
Úterý: 7.30 - 11.15 a 12.15 - 15.30 hod.
Středa: 8.00 - 11.45 a 12.45 - 17.00 hod.
Čtvrtek: 7.30 - 11.15 a 12.15 - 15.30 hod.
Pátek: 7.30 - 11.00 hod.

Informace podá Dalibor Bednařík, telefonní číslo: 599 444 681, e-mail: dbednarik@ostrava.cz nebo Ladislav Trčka, telefonní č.: 599 444 848, e-mail: ltrcka@ostrava.cz (r)

» vy se ptáte, my odpovídáme

Poplatek za psy

Nová vyhláška, kterou vydalo město Ostrava koncem loňského roku, reaguje na stále častější žádosti důchodců o snížení sazby poplatku ze psů. Co konkrétního vyhláška stanovuje a koho se změny týkají, jsme se zeptali vedoucí oddělení daní a cen odboru financí a rozpočtu magistrátu Radky Brožové.

"V souladu se zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a podle dříve platné vyhlášky č. 6/2003 se na "důchodce", tedy přesněji poživatele invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jejich jediným zdrojem příjmů, vztahovala takzvaná snížená sazba poplatku ze psů, a to v maximální výši 200 Kč za prvního a 300 Kč za druhého a dalšího psa. Musela být ale splněna podmínka důchodu jako jediného zdroje příjmu a podle výkladu Ministerstva financí ČR i jediného druhu důchodu. Byl-li tedy důchodce poživatelem souběhu důchodů (např. starobního a vdovského), nebylo možné uplatnit sníženou sazbu poplatku, ale používala se sazba základní.

Další druh důchodu vyplácený k důchodu starobnímu či invalidnímu však bývá nízký a většina poplatníků ho za další příjem ani nepovažuje. Naproti tomu v některých případech může být rozdíl mezi základní a sníženou sazbou pro důchodce až ve stovkách korun. Na příklad: Důchodce s trvalým pobytem v městském obvodu Poruba, pobírající starobní důchod a bydlící v bytovém domě, platil poplatek za jednoho psa 200 Kč. V případě, že stejný důchodce navíc pobíral i další druh důchodu (vdovský, vdovecký), platil poplatek 1 500 Kč. Vdovský či vdovecký důchod je určen k překonání tíživé finanční situace po smrti partnera, za stávajících podmínek však paradoxně sloužil k úhradě rozdílu mezi sníženou a základní sazbou poplatku za psa. Rozdíl ve vyměřeném poplatku tak činil 1 300 Kč.

Od 1. ledna 2007 je proto sazba pro ostravské důchodce, kteří nemají jiný zdroj příjmu než důchod, i když jde o souběh důchodů, sjednocena. Změna navíc přinese i snížení administrativního zatížení, protože důchodci žádali velmi často úřad o úlevu či částečné prominutí poplatku. To musel správce poplatku, tedy úřad městského obvodu, řešit písemným rozhodnutím." (r)

Důležitá telefonní čísla
Centra tísňového volání

 • 150 - hasiči
 • 155 - záchranná služba
 • 156 - městská policie
 • 158 - Policie ČR

 

Vychází zdarma jedenáctkrát ročně ¤ Vydavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí č. 8, 729 30 Ostrava, www.ostrava.cz ¤ IČO 00845451 ¤ Registrační číslo: MK ČR E 12811 ¤ Redakce: M. Václavková, K. Konečná, T. Arťušenková, S. Zelinová, tel.: 599 44 2291, 2284, 3008, 2050, http://noviny.ostrava.cz, e-mail: redakce@ostrava.cz ¤ Fotografie: J. Urban, J. Zerzoń (pokud není uvedeno jinak) ¤ Design: D. Zapalač GIONARDI ¤ Grafická úprava: M. Kuča ¤ tisk: Ringier Print s.r.o. ¤ Distribuce: Česká distribuční a.s. ¤ Vydáno: 19. ledna 2007

Strana 3.

 

Rok 2007 bude rokem pokračujících změn

» anketa

Primátor města a jeho náměstci byli zvoleni na začátku listopadu minulého roku. Znamená to, že se novinářské pravidlo takzvaného stodenního hájení blíží k závěru. A my jsme tento nepsaný zákon bezprostředně po našem společném vykročení do roku 2007, který mnozí avizují jako rok pokračujících změn, docela rádi ctili. Zalíbil se nám totiž nápad vyměnit tentokrát otázky tradičního rozhovoru za malou anketu:

 1. Jaká událost loňského roku vás nejvíce ovlivnila? Jaký jste měl rok 2006?
 2. Který úkol, cíl či rozhodnutí ve vašem profesním životě považujete za nejdůležitější?
 3. Jaký budete mít rok 2007? A jaký byste si přál, aby byl?

Petr Kajnar - primátor

 1. Ten loňský rok byl hodně pracovní a určitě jeden z nejvytíženějších v mém životě. A co mě ovlivnilo? Zcela jistě to něco bylo, ale zřejmě nic tak silného, protože bych to teď věděl. (smích)
 2. Jednoznačně hospodářský rozvoj Ostravy, především v oborech s vysokou přidanou hodnotou. Dovedu si dost dobře představit Ostravu na špici v oblasti moderního průmyslu a technologií. Svým potenciálem máme k tomu veškeré předpoklady, o tom jsem přesvědčen.
 3. Chtěl bych ho mít snadný, ale pravda je, že bude vyčerpávající.

Vojtěch Mynář - náměstek dopravy, komunálních a bytových záležitostí a živnostenského podnikání

 1. Minulý rok byl velmi náročný a zároveň úspěšný. Byl ovlivněn volbami. Osobně jsem rád, že pokračuje rozvoj města. Vytvořené nové politické podmínky by měly být toho zárukou.
 2. Zvládnutí všech úkolů, které ovlivňují bezproblémový chod města a spokojenost občanů.
 3. Chtěl bych, aby tento rok přinesl Ostravanům radost ve smyslu menších starostí, například s organizací parkování u ČEZ ARÉNY při velkých sportovních a kulturních akcích, spokojenost s městskou hromadnou dopravou i službami podniku OZO.

Dalibor Madej - náměstek životního prostředí, vodního hospodářství a zemědělství

 1. Na první část otázky odpovím: komunální volby, na druhou část: celkově úspěšný.
 2. Obstát v nové funkci a zachovat si zdravý rozum!
 3. Do křesla náměstka primátora jsem usedal v listopadu loňského roku s vědomím a rozhodnutím, že budu tuto práci dělat pro lidi. Totéž chci a vyžaduji po svých podřízených na úřadě, nic víc a nic míň. A ten letošní rok chci mít takový, abych si mohl na jeho konci říci, že se podařilo v Ostravě za 12 měsíců něco dobrého udělat.

Lubomír Pospíšil - náměstek kultury, školství, mládeže a sportu, sociálních věcí a zdravotnictví

 1. Osobně mne nejvíce potěšil mladší syn Dan, který ukončil studia práv. Ale úspěšný byl loňský rok i v oblasti veřejného života - mám na mysli výsledky voleb, poznal jsem několik skutečně vzácných lidí.
 2. Každé rozhodnutí, které prospěje něčemu pozitivnímu, je důležité. V tuto chvíli mne napadá například zájem zdárně dotáhnout do konce veškeré náležitosti související s novým zákonem o sociálních službách.
 3. Rok 2007 bude pro nás všechny na radnici i mimo ní velmi pracovní. Takže bych chtěl, aby se nám všem dařilo a aby to byl rok prožitý ve zdraví.

Zdeněk Trejbal - náměstek pro investice, stavebně správní činnosti, územní plán a ekonomický rozvoj

 1. Minulý rok byl určitě jako každý jiný, s mnoha starostmi, ale i příjemnými chvílemi, úspěchy a radostmi. Musím však přiznat, že podzimní komunální volby mne zcela jistě ovlivnily a ta změna mých kompetencí i odpovědnosti byla značná.
 2. Na investice máme letos o polovinu méně než v loňském roce a prioritou města je tedy pokračovat v dostavbě už zahájených a rozestavěných akcí.
 3. Samozřejmě úspěšný a spokojený. Ale jaký bude? Na to se mě zeptejte za rok.

Lukáš Ženatý - náměstek pro finance a rozpočet a majetkoprávní vztahy

 1. V minulém roce můj život nejvíce ovlivnila příprava, průběh a výsledky podzimních voleb. V rodinném životě pak odjezd dcery Venduly na roční studijní pobyt do Kanady. Rok 2006 byl pro mě nejplnější a nejrychlejší ze všech dosud prožitých.
 2. Mým nejdůležitějším úkolem v letošním roce je bezpochyby změna profese z ochránce životního prostředí na správce městských peněz a majetku.
 3. Uvítal bych, pokud by letošní rok byl stabilnější a vyrovnanější než ten předešlý.

 


Strana 4.

» střípky

Sněžilo zatím jen o vánocích.

Zimní počasí na sebe dává dlouho čekat. Přestože se první vločky objevily už na začátku listopadu, větší sněhovou nadílku zaznamenali silničáři až mezi vánočními svátky a Novým rokem. V noci z 28. na 29. prosince napadlo podle odhadu 4 až 5 cm sněhu. Ostravské komunikace (OK) nasadily na jeho odklízení celou noční směnu. Během ní vyjelo 8 traktorů a 13 sypačů a bylo spotřebováno zhruba 222 tun soli, 66 m3 solanky a 1 tuna inertního materiálu. V současné době se pracovníci OK soustřeďují především na provádění preventivních opatření proti namrzání vozovek a mostů.

Křest vlaku.

Primátor Petr Kajnar pokřtil 8. prosince příměstský vlak řady 471 CityElefant jménem Ostrava. Od 10. prosince jezdí na trati z Opavy-východ přes Ostravu-Svinov a Havířov do Českého Těšína. Nasazení dvoupodlažních elektrických jednotek zvýšilo cestovní komfort zejména pro osoby se zdravotním postižením, seniory, maminky s kočárky nebo vozíčkáře. Vlak je klimatizován, nabízí místa pro cestující s jízdními koly. Skutečnou novinkou je oddíl 1. třídy. "Životní úroveň se neustále zvyšuje a lidé tak určitě přivítají větší pohodlí i v železniční dopravě. Jsem rád, že České dráhy ho mohou nabídnout," řekl primátor P. Kajnar.

Rekonstrukce služebny.

Po třítýdenní rekonstrukci byla 19. prosince slavnostně otevřena služebna Policie ČR Ostrava-Vítkovice v Ruské ulici. Občanům slouží nový přijímací pult s recepcí, kde jsou příchozím poskytnuty základní informace, klimatizovaná čekárna a dětský koutek. Renovací prošla také místnost dozorčího útvaru. "S policisty teď budou lidé jednat v důstojném prostředí bez mříží, ve světlých a prostorných místnostech. Věřím, že takovou změnu přivítají všichni naši klienti," řekl ředitel městského ředitelství ostravské policie Rostislav Pavliska. Modernizace se uskutečnila v rámci projektu Community Policing, který má přiblížit služby policie potřebám občanů.

Objednat se můžete i telefonicky

V rámci projektu eSMO, který od loňského roku zjednodušuje komunikaci Ostravanů s úřadem, bylo při Magistrátu města Ostravy zřízeno telefonické Kontaktní centrum. Na čísle 844 12 13 14 lze získat informace o občanských průkazech, cestovních dokladech, státním občanství, ověřování podpisů a listin, komunálním odpadu, řidičských průkazech, evidenci silničních vozidel a živnostenském úřadu. Lidé, kteří potřebují zjistit úřední hodiny jednotlivých odborů magistrátu a úřadů městských obvodů nebo doklady nutné pro vyřízení svých záležitostí, se mohou na centrum obracet ve všední dny od 7 do 17 hodin.

"Prostřednictvím Kontaktního centra se zároveň občané mohou objednat k návštěvě úřadu, a to na konkrétní den a přesnou hodinu. Zatím tato služba funguje pro agendu občanských průkazů, cestovních dokladů a komunálního odpadu, ve zkušebním provozu je oblast řidičských průkazů a evidence silničních vozidel," řekla Helena Tichavská z odboru MIS magistrátu. S operátory centra je také možné sjednat termín sepsání dohody o užívání Informačního systému pro komunikaci s úřadem. Tu lze uzavřít u všech ostravských úřadů městských obvodů s matrikou a na vybraných pracovištích magistrátu. "Dohoda zájemcům umožní využívat internetové stránky eSMO, například pro předvyplňování formulářů žádostí, vyřízení změn v platbách za komunální odpad nebo ke sledování postupu svých úředních záležitostí," uvedla H. Tichavská s tím, že autorizovaní uživatelé (tedy ti, kteří dohodu už podepsali) mohou být o vyřízení svých požadavků navíc informováni e-mailovou nebo sms zprávou. Tato služba je nyní určena pouze občanům a fyzickým osobám, její zpřístupnění se připravuje také pro právnické osoby.

Bližší informace jsou na webových stránkách: www.esmo.cz (r)

» úřad práce

Počet volných míst stále roste

Počet registrovaných nezaměstnaných k 31. prosinci ve výši 22 750 osob byl nejnižší za loňský rok. Zároveň šlo o nejnižší počet registrovaných lidí v tomto měsíci za posledních osm let. Přestože zájemců o práci v Ostravě ubylo, stoupla v prosinci nepatrně míra nezaměstnanosti, a to z listopadových 13,2 % na 13,3 %. K této paradoxní situaci došlo nárůstem počtu uchazečů, kteří mohou v krátké době skutečně nastoupit do zaměstnání. Jejich počet se používá při výpočtu míry nezaměstnanosti a v prosinci se pravidelně zvyšuje např. z důvodu ukončení rekvalifikačních kurzů, krátkodobého zaměstnání nebo pracovní neschopnosti.

V absolutním meziročním srovnání ubylo loni 3 151 uchazečů o zaměstnání a u řady základních sledovaných ukazatelů zaznamenal Úřad práce v Ostravě, stejně jako v roce 2005, jedny z nejlepších výsledků za celou dobu své existence. Svědčí o tom mimo jiné nově hlášená volná pracovní místa, kterých v meziročním absolutním srovnání přibylo 2 479. V průběhu roku evidoval úřad dokonce 3 807 volných pracovních míst. Tento výsledek ovlivnilo také zavedení postihu od ledna 2006 za neplnění oznamovací povinnosti zaměstnavatele při vzniku nebo uvolnění pracovního místa. O jedno volné pracovní místo se tak v prosinci v průměru ucházelo 6,5 zájemce o práci, což je třetí nejlepší výsledek od října 1997.

Po každoročním lednovém pravidelně se opakujícím výrazném zvýšení nezaměstnanosti (leden 2006: + 665 osob) se už v únoru začala situace zlepšovat a počet evidovaných uchazečů se v dalším období stále snižoval. V červenci 2006 byl klesající trend nezaměstnanosti přerušen mírným meziměsíčním zvýšením (+ 110 osob), přitom ale šlo o třetí nejnižší meziměsíční červencový nárůst od roku 1991. Na zvýšení se téměř z 65 % podíleli absolventi škol a učilišť, kteří teprve během prázdnin začínali hledat vhodné zaměstnání. Nezaměstnanost pak znovu, zejména díky teplému počasí a možnosti pokračovat v sezonních pracích, klesala.

Loňský rok byl třetím po sobě, kdy došlo po letech vytrvalého růstu nezaměstnanosti v Ostravě k zásadnímu obratu k lepšímu. Evidenční stav uchazečů o zaměstnání klesal meziměsíčně v desíti měsících roku 2006 (v roce 2005 to bylo ve dvou třetinách roku a v roce 2004 v sedmi měsících). V meziročním srovnání byl počet nezaměstnaných Ostravanů nižší ve všech měsících roku 2006.

Letos lze rovněž očekávat na trhu práce v Ostravě velice příznivý vývoj z důvodu prognózovaného pokračujícího hospodářského růstu, ale také vlivem rozvoje zaměstnanosti u začínajících investorů v průmyslových zónách. Negativně by se neměl projevit ani převod uchazečů o zaměstnání z 12 obcí z okresů Frýdek-Místek, Nový Jičín a Opava, které se od 1. ledna 2007 připojily k ostravskému okresu. (RT)

 


Strana 5

Zaměstnanost v průmyslové zóně Hrabová se zvyšuje

Průmyslová zóna Ostrava-Hrabová získala v soutěži o zónu roku 2004, kterou pořádalo ministerstvo průmyslu a obchodu, 1. cenu v kategorii Zóna s největším společenským přínosem. V roce 2005 byl tento úspěch potvrzen 2. místem.

Jako první vstoupila do území Hrabové v roce 2004 tchajwanská společnost ASUS zabývající se montážemi i opravami výpočetní techniky, která má v Hrabové v současné době 1000 zaměstnanců a zhruba 400 lidí pro ni pracuje prostřednictvím personálních agentur. Předpokládá se, že do konce roku 2007 zaměstná ještě 200 osob. Další společností byla holandská developerská firma CTP Invest. Na základě smlouvy se statutárním městem Ostrava se zavázala připravit na ploše 23 ha průmyslový park. Výstavba začala v roce 2005, kdy bylo v rámci první části objektu Axis Office vybudováno Centrum zákaznických služeb GE Money Multiservis. V něm by mělo do roku 2008 najít práci až 500 středoškoláků a vysokoškoláků. Zároveň se stavbou pro GE Money Multiservis byla dokončena i druhá část objektu Axis Office s dalšími 5 000 m2 kancelářských budov, v nichž si mimo jiné pronajala prostor i firma Hyundai Motors.

"V květnu 2006 byla dokončena výstavba haly pro americkou společnost CTS Corporation zabývající se výrobou elektroniky pro automobilový průmysl. V ní by mělo do 3 let vzniknout až 300 pracovních míst. Ve stejné době byla dokončena hala Flexi Space o 10 000 m2 výrobních ploch. Jejími prvními nájemci jsou firmy UPS a Goodyear. Na podzim minulého roku byla oficiálně předána výrobní hala americké společnosti GDX Automotive a dokončuje se výrobní hala pro Ringier Print ČR Ostrava. Výstavba CTParku stále pokračuje a developerská společnost si už sama od soukromých vlastníků vykoupila v předešlém roce dalších 40 ha jižně od stávající zóny. Do konce roku 2007 se v průmyslovém parku předpokládá vznik asi 2000 pracovních míst," komentovala vývoj v CTParku vedoucí odboru ekonomického rozvoje magistrátu Marcela Tomášková.

Na podzim minulého roku zahájila v další části průmyslové zóny zkušební provoz společnost SungWoo Hitech, u níž je předpoklad, že v zóně zaměstná 1500 lidí. Posledním příchozím je zatím americká společnost Briggs&Stratton, která hodlá ve všech svých rozvojových fázích vytvořit až 300 pracovních míst. Výhledově vznikne v Hrabové do konce letošního roku asi 4200 pracovních míst, celkový počet by se však měl vyšplhat až na 7300.(sz)

Vytvořená a očekávaná pracovní místa
 k 31. 12. 2005k 31. 12. 2006plán k 31. 12. 2007celkový výhled
CTP Invest 0 450 2000 I. fáze 4000
ASUS Czech 500 1000 1200 1500
SungWoo Hitech 0 450 900 1500
Briggs&Stratton 0 30 100 300
Celkem500193042007300

Videoklip zaujal na Regiontour

Na veletrhu turistických možností Regiontour se Ostrava představila jako město v pohybu. Akce se konala už pošestnácté, tentokrát od 11. do 14. ledna v Brně.

Prezentovány byly především významné kulturní podniky, jako je mezinárodní loutkářský festival Spectaculo Interesse, mezinárodní festival Folklor bez hranic nebo tradiční mezinárodní hudební festival Janáčkův máj. Pozornost upoutal také atletický mítink Zlatá tretra nebo jedna z nejprestižnějších událostí tohoto roku, světová mužská tenisová soutěž Davis Cup 2007.

V rámci stánku Moravskoslezského kraje představilo město na ploše 15 m2 i největší turistická lákadla. Návštěvníkům veletrhu byla k dispozici řada prezentačních materiálů o kulturních a sportovních akcích, dopravě a ubytování ve formě tematických přehledů, informačních katalogů a průvodců. Pro novináře byla připravena tisková konference, kde kraje Moravskoslezský, Olomoucký, Jihomoravský a Zlínský společně prezentovaly turistické produkty Moravy. Úplnou novinkou byl videoklip o Ostravě promítaný v rámci doprovodného programu.

Zahraniční návštěvníci veletrhu ocenili zejména dvoudenní workshop Meeting Point, který se konal už popáté. Jeho cílem bylo navázat přímé obchodní kontakty s poskytovateli služeb v našich regionech. Zástupci Moravskoslezského kraje a města Ostravy jednali s touroperátory z Německa, Slovenska, Nizozemí a Polska.(sz)

Ostrava se představila v Drážďanech

Mezinárodní veletrh cestovního ruchu Reisemarkt se od 26. do 28. ledna uskuteční v Drážďanech. V letošním roce se na ploše 14 000 m2 představí 530 vystavovatelů ze 30 zemí světa. Město Ostrava je partnerským městem Drážďan a veletrhu se zúčastňuje pravidelně od roku 2001 vždy ve společném stánku České republiky. Návštěvníkům představí tradiční cíle turistických výprav, mezi nimi například vyhlídkovou věž Nové radnice, Hornické muzeum, Miniuni nebo zoo, ale také kulturní a sportovní akce mezinárodního významu. K největším lákadlům patří mistrovství světa atletů do 17 let a hudební festival Colours of Ostrava.(s)

Bydlení je tématem konference

Konference Regenerace bytových domů - Dynamika proměn bydlení bude letos součástí odborného programu stavebního veletrhu Střechy, Pláště, Izolace 2007, který se uskuteční od 14. do 17. února v areálu Černé louky, už podeváté. Záštitu nad konferencí převzal primátor Petr Kajnar. Mezi přednesenými tématy bude především nový stavební zákon a související vyhlášky, regenerace panelových domů nebo seniorské bydlení.

Pro návštěvníky veletrhu je připraven například odborný seminář, bezplatná poradna a prezentace firem.(s)

Zákon zjednodušuje stavební řízení

Nový stavební zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, který vstoupil v platnost 1. ledna 2007, přináší pro stavebníky řadu změn. Mezi nimi také zjednodušení některých dříve náročných postupů. Podstatné je nahrazení několika stanovisek a rozhodnutí jednotlivých specializovaných pracovišť magistrátu jediným koordinovaným stanoviskem. To v sobě zahrnuje vyjádření všech odborů, které jsou dotčenými orgány v řízeních vedených stavebními úřady, a to v oblasti životního prostředí, ochrany půdy, dopravy, územního plánování a památkové péče. "Změna dosavadní praxe spočívá v tom, že stavebníci už nemusí žádat o stanovisko ke svým stavbám každý z odborů magistrátu zvlášť, ale požádají magistrát jedinou písemnou žádostí o vydání takzvaného koordinovaného stanoviska," řekl Miroslav Křídlo z útvaru hlavního architekta magistrátu.

Doporučený formulář žádosti o koordinované stanovisko najdou stavebníci na webových stránkách města (www.ostrava.cz), u útvaru hlavního architekta magistrátu a na stavebních úřadech. Vyplněný jej mohou zasílat na adresu: Magistrát města Ostravy, Útvar hlavního architekta, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava. Útvar hlavního architekta zajistí, aby koordinované stanovisko zohlednilo požadavky na ochranu všech dotčených veřejných zájmů, které magistrát hájí. Bližší informace poskytne Miroslav Křídlo, tel.: 599 442 234, e-mail: mkridlo@ostrava.cz (r)

 


strana 6.

Městská policie řeší desítky případů znečišťování ulic nábytkem nebo stavební sutí

Ostravané vyprodukují každým rokem více odpadků

Počet sběrných dvorů a množství odpadu z nich svezeného (v tunách):
 200420052006
Počet 14+2* 15+2* 17+2*
Objemný odpad 1694 2076 2553
Elektroodpad 292 323 411

* pojízdné sběrny (Ostrava-Jih a Poruba)

Sběrný dvůr v Proskovicích (Foto)

Rozmístění sběrných dvorů

 • Bartovice, U Statku 218
 • Hošťálkovice, Výhledy
 • Krásné Pole, Krásnopolská
 • Kunčice, Frýdecká 680/444
  (areál společnosti OZO Ostrava s.r.o.)
 • Mariánské Hory, Rybářská
  (areál firmy ORC group s.r.o.)
 • Martinov (březen - listopad), K Turkovu
  (vedle garáží na Provozní ulici)
 • Michálkovice, Briketářská
  (za sběrnou druhotných surovin)
 • Petřkovice, K Lidicím
  (areál firmy ORC group s.r.o.)
 • Poruba, Nad Porubkou
  (u točny autobusu č. 58)
 • Proskovice, Na Pastvinách
 • Přívoz, Slovenská 1
  (areál společnosti OZO Ostrava s.r.o.)
 • Radvanice, Poláškova
 • Slezská Ostrava, Čs. armády 20
  (areál Technických služeb, a. s. Slezská Ostrava)
 • Stará Bělá, Blanická
  (areál Agro Stará Bělá spol. s r.o.)
 • Svinov, Nad Porubkou 838
  (Technický dvůr Svinov)
 • Vítkovice, Nerudova 49
 • Zábřeh, U Výtopny
  (areál firmy Sekos Morava a.s.)

Provozní doby na: www.ozoostrava.cz nebo na infolince: 800 100 699

Technický dvůr ve Svinově (Foto)

Obyvatelé Ostravy ročně vyprodukují přes 70 tis. tun odpadu, který buď odloží do kontejnerů nebo - v horším případě - vyhodí na ulici. To se týká především objemného odpadu (nepotřebný nábytek, koberce, vyřazená sanitární technika), elektrospotřebičů i stavební suti.

Objemný odpad patří do sběrných dvorů

Přestože možností, jak se objemného odpadu legálně a v souladu s vyhláškou města zbavit, je dost, podle vedoucího odboru komunálního a bytového magistrátu Allana Pavlici volí lidé stále častěji jeho odkládání k popelnicím a kontejnerům. "S takovým jednáním se setkáváme především na velkých sídlištích. Křesla, kuchyňské linky a ledničky hyzdí okolí a zvyšují riziko úrazů zejména dětí, které se v jejich blízkosti pohybují. A přitom existuje možnost odvézt odpad do sběrného dvora, kde jej bezplatně převezmou k recyklaci či zneškodnění," říká A. Pavlica.

V Ostravě je takových míst sedmnáct, dvě sběrny jsou pojízdné. Odpad je potřeba přivézt v provozní době a odložit podle pokynů obsluhy. Sběrné dvory společnosti OZO Ostrava přijmou od jednoho člověka takové množství, které se vejde do přívěsného vozíku za osobní automobil. Ve dvoře je možné se zbavit také trávy a listí ze zahrad a starého papíru. Jediné, co nemohou jeho pracovníci přijmout, je stavební suť. "Odpady ze staveb likvidují buď firmy, které rekonstrukce bytů a domů provádějí, nebo si občané musí takové zneškodnění zajistit sami," uvádí A. Pavlica.

Lidem, kteří nemají možnost dopravit objemný odpad do sběrných dvorů autem, nabízí OZO Ostrava odvoz za poplatek. "Účtujeme pouze dopravu, uložení odpadu je zdarma. Zájemci se mohou objednávat na bezplatném telefonním čísle 800 100 699 v pracovní dny od 6 do 14 hodin," vysvětluje ředitel společnosti Karel Belda s tím, že firma navíc ve městě rozmísťuje každoročně tři tisíce velkoobjemových kontejnerů. Informace o termínech a místech jejich přistavení podávají jednotlivé úřady městských obvodů.

Úklid hradíme ze společné kapsy

Finance, které je potřeba vynaložit na likvidaci odpadu vyhozeného na ulici, jsou každým rokem vyšší. V roce 2005 odvezlo OZO Ostrava z malých i velkých černých skládek 387 tun odpadu, loni to bylo o 139 tun více. Jejich likvidace byla zhruba čtyřikrát dražší než odvoz a zpracování odpadů řádně uložených. "K 31. prosinci loňského roku jsme za odstranění objemného odpadu zaplatili 1,5 milionu korun. Za to mohlo být rozmístěno 520 dalších velkoobjemových kontejnerů nebo vybudovány tři sběrné dvory," říká A. Pavlica. Nejčastěji byl tento odpad odvážen z oblasti Poruby, Martinova, Třebovic, Svinova, Polanky, Krásného Pole, Plesné a Nové Vsi - za rok 165krát, 113krát zasahovali pracovníci OZO Ostrava v lokalitě Dubina, Bělský les, Hrabůvka, Hrabová, Nová Bělá. Na pomyslné třetí příčce se umístilo území Zábřehu, Výškovic, Vítkovic, Proskovic a Staré Bělé (111 odvozů).

Za čistotu ve městě zodpovídají jednotlivé obvodní úřady. Právě na ně se mohou obracet občané v případě, že se v jejich okolí vyskytuje černá skládka. "Obvody disponují technickými dvory a pracovními četami, využívají veřejně prospěšné práce. Peníze, které do zachování čistoty ročně vkládají, by mohly proinvestovat jinak. Navíc není výjimečné, že uklizené místo dlouho čisté nezůstane," konstatuje A. Pavlica.

Bližší informace o odvozu objemného odpadu a službách OZO Ostrava získají zájemci na bezplatné telefonní lince: 800 129 238 nebo webových stránkách: www.ozoostrava.cz

Výše poplatku se nemění

Každý občan s trvalým pobytem v Ostravě má povinnost platit poplatek za shromažďování, sběr, přepravování, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Výše poplatku zůstává stejná jako v předchozích dvou letech, to znamená 498 korun za osobu na rok. Částka je splatná ve dvou termínech: 30. dubna a 30. září, nebo jednorázově do 30. dubna daného roku. Správcem poplatku je odbor financí a rozpočtu magistrátu.

Znečišťování veřejných prostranství je přestupek

Lidé, kteří odloží odpad mimo určená místa, se podle přestupkového zákona dopouští nezákonného jednání. Přestupek spáchá každý, kdo například neoprávněně založí skládku, odloží odpadky mimo vyhrazená místa, znečistí veřejné prostranství nebo veřejně přístupný objekt. "Strážníci tyto záležitosti sledují a řeší už více než dva roky. V odůvodněných případech mohou uložit pokutu od jednoho tisíce do padesáti tisíc korun," říká tisková mluvčí Městské policie Ostrava Vladimíra Kejdová. Raději než sankcím dávají přednost domluvě a vyhledání toho, komu objemný odpad patří. Jak uvádí V. Kejdová, finanční postihy jsou zatím ojedinělé.

Znečišťování veřejného prostranství mohou občané nahlásit služebnám městské policie. V Moravské Ostravě na tel.: 596 121 400, v Přívoze na tel.: 599 414 222, ve Svinově na tel.: 599 414 232 nebo 235, v Hrabůvce na tel.: 596 712 293 nebo Integrovanému výjezdovému centru na telefonních číslech: 950 735 011 a 254.(K)

Případy šetřené Městskou policií Ostrava
 20052006
 JihMor.
a Sl.
Ostr.
PorubaMar.
Hory
Celk.JihMor.
a Sl.
Ostr.
PorubaMar.
Hory
Celk.
Počet znečištění 29 5 22 1 57 67 20 36 1 124
Zjištěných přestupců 14 1 13 0 28 27 4 6 0 37
Vyřešených příp. v % 48 20 59 0 49 40 20 17 0 30

 


Strana 7.

 

Nový zákon o sociálních službách přináší významné změny

V systému sociálních služeb došlo přijetím nového zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, od 1. ledna 2007 k řadě významných změn. Hlavním cílem je ochrana práv a oprávněných zájmů lidí, kteří mohou být v jejich prosazování v nevýhodě z důvodu zdravotního postižení, věku nebo nepříznivé životní situace.

K tomu zákon nabízí:
 • Každému člověku garantuje bezplatné sociální poradenství.
 • Lidem, kteří jsou závislí na pomoci jiného člověka ve zvládání péče o sebe a v soběstačnosti, bude poskytována státem sociální dávka "příspěvek na péči".
 • Lidem, kteří nezvládají svou situaci samostatně nebo s pomocí rodiny a jiných blízkých, nabízí pestrou nabídku sociálních služeb, ze které si mohou vybírat podle svého uvážení a finančních možností.
 • Zákon garantuje, že poskytované služby budou pro klienta bezpečné a profesionální.

Jaké jsou druhy sociálních služeb?

Nový zákon vymezuje tři základní oblasti služeb:
 • Sociální poradenství jako nedílnou součást všech sociálních služeb.
 • Služby sociální péče jako služby, jejichž cílem je lidem zabezpečovat základní životní potřeby, které nemohou být zajištěny bez péče jiného člověka.
 • Služby sociální prevence, které slouží k předcházení a zabraňování sociálnímu vyloučení lidí ohrožených sociálně negativními jevy.
Sociální služby jsou rozlišovány také podle místa jejich poskytování:
 • Terénní služby jsou poskytovány v prostředí, kde člověk žije, tj. v domácnosti, v místě, kde pracuje nebo se vzdělává - jde např. o pečovatelskou službu nebo osobní asistenci.
 • Za ambulantními službami člověk dochází do specializovaných zařízení, jako jsou například poradny, denní stacionáře nebo kontaktní centra.
 • Pobytové služby jsou poskytovány v zařízeních, kde člověk celodenně nebo celoročně žije - např. domovy pro seniory nebo pro lidi se zdravotním postižením.

Co je příspěvek na péči?

Jde o nově zavedenou státní sociální dávku, která posiluje finanční soběstačnost uživatele sociálních služeb. Příspěvek náleží lidem, kteří jsou z důvodu nepříznivého zdravotního stavu závislí na pomoci jiného člověka, a to v oblasti běžné denní péče o vlastní osobu a v soběstačnosti. Příspěvek náleží člověku, o kterého je pečováno, nikoliv tomu, kdo péči zajišťuje.

V minulosti bylo vypláceno lidem, kteří potřebovali pomoc jiného člověka, tzv. zvýšení důchodu pro bezmocnost, a lidem, kteří o ně pečovali, byl vyplácen příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu (dále PPOB). Příspěvek na péči nahrazuje zvýšení důchodu pro bezmocnost a jeho výše se stanoví podle stupně přiznané bezmocnosti a dalších skutečností.

 • Občanu, který pobíral zvýšení důchodu pro bezmocnost (dále jen bezmocnost), náleží příspěvek na péči ve výši, která odpovídala dosavadnímu stupni bezmocnosti, tj. při částečné bezmocnosti příspěvek ve výši I. stupně, při převážné bezmocnosti příspěvek ve výši II. stupně a při úplné bezmocnosti příspěvek ve výši III. stupně závislosti.
 • Občanu, který byl částečně bezmocný a který byl starší 80 let a pečoval o něj někdo, kdo pobíral PPOB, náleží příspěvek ve výši II. stupně závislosti.
 • Občanu, který byl převážně bezmocný, o kterého pečovala osoba, která pobírala PPOB, náleží příspěvek ve výši III. stupně závislosti.
 • Dětem, které byly uznány jako dlouhodobě těžce zdravotně postižené, vyžadující mimořádnou péči, náleží příspěvek ve výši III. stupně závislosti.

V těchto případech je příspěvek přiznán automaticky bez toho, aniž by o něj člověk musel žádat a obdrží jej už za leden 2007.

Výše příspěvku za kalendářní měsíc:

Schopnost zvládat péči o vlastní osobu a být soběstačný je u každého člověka různá. Proto zákon rozeznává 4 stupně závislosti dětí a občanů, kterým odpovídá výše příspěvku.

 do 18 let věkunad 18 let věku
Stupeň I. (lehká závislost) 3 000 Kč 2 000 Kč
Stupeň II. (střední závislost) 5 000 Kč 4 000 Kč
Stupeň III. (těžká závislost) 9 000 Kč 8 000 Kč
Stupeň IV. (úplná závislost) 11 000 Kč 11 000 Kč

O příspěvek lze žádat od 1. ledna 2007 na obecním úřadu obce s rozšířenou působností, kde má žadatel trvalý nebo hlášený pobyt. Žádost může podat sám nebo jeho zákonný zástupce (rodič, opatrovník) nebo jiná zplnomocněná osoba. Posouzení stupně závislosti na pomoci jiného člověka bude provádět sociální pracovník formou sociálního šetření v prostředí, kde žadatel žije. Poté se žádostí zabývá posudkový lékař úřadu práce, který hodnotí dopady zdravotního stavu a vychází z výsledku sociálního šetření. Žadatel může být vyzván, aby se podrobil speciálnímu lékařskému vyšetření. O přiznání příspěvku nakonec rozhoduje obecní úřad obce s rozšířenou působností. Pokud je rozhodnutí kladné, je žadatel povinen do 15 dnů písemně ohlásit, jakým způsobem mu bude péče zajištěna.

Nárok na výplatu příspěvku vzniká podáním žádosti. Příspěvek může být přiznán a vyplácen nejdříve od počátku kalendářního měsíce, ve kterém bylo řízení o žádosti zahájeno. Bude obvyklé, že doba řízení se bude pohybovat v rozmezí 2-3 měsíců, výplata pak bude zahrnovat příspěvky za všechny měsíce od podání žádosti.

Příspěvek lze použít jako úhradu za péči, kterou zajišťuje poskytovatel sociální služby, a také na výdaje, které vzniknou pečující osobě, tj. rodinnému příslušníkovi nebo jiné osobě, která není poskytovatelem sociální služby. Tyto způsoby lze kombinovat. Pomoc může poskytovat současně více osob blízkých nebo jiných, avšak pouze jedné z nich (a to té, která bude pečovat v největším rozsahu) může z titulu péče o závislou osobu ve II.- IV. stupni být započtena tato doba péče jako náhradní doba pro účely důchodového zabezpečení. Potvrzení prokazující dobu takové péče pro účely zdravotního a důchodového pojištění vydá úřad, který příspěvek na péči poskytuje.

Stát je plátcem zdravotního pojistného za osoby, které jsou závislé na péči jiné osoby ve stupni II.-IV. a za osoby pečující o tyto osoby. Z toho vyplývá, že osoby, které pečují o osobu v I. stupni závislosti, nebudou účastny důchodového ani zdravotního pojištění.

Příslušný úřad následně kontroluje, zda byl příspěvek využit k zajištění pomoci a zda je osobě poskytována pomoc odpovídající stanovenému stupni závislosti. Jestliže příjemce příspěvku na péči neplní povinnosti, které z této dávky vyplývají, nebo není příspěvek využíván účelně, může být výplata příspěvku zastavena, příspěvek může být odňat nebo nemusí být přiznán. Následně může úřad rozhodnout o povinnosti příspěvek vrátit.

Pro občany města Ostravy a obcí širšího správního obvodu je příslušným úřadem Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města Ostravy. Je zřízeno nové pracoviště pro zpracovávání agendy příspěvku na péči, a to v Husově ul. 7, kde jsou k dispozici formuláře. V lednu zaměstnanci přednostně zpracovávají výplatu příspěvku na péči občanům s už přiznanou bezmocností a PPOB, což se týká přibližně 7 200 občanů.

Kdo sociální služby poskytuje?

Poskytování sociálních služeb je nově založeno na smluvním principu. Klient sám rozhodne o druhu a rozsahu poskytovaných služeb podle svých potřeb a finančních možností, uzavírá písemnou smlouvu s poskytovatelem služby. Služby mohou poskytovat při splnění podmínek daných novým zákonem obce, kraje, právnické a fyzické osoby, organizační složky státu nebo územních samosprávných celků, obecně prospěšné společnosti, církevní organizace apod. Informace o poskytovatelích služeb v Moravskoslezském kraji lze získat na internetových stránkách jednotlivých poskytovatelů, dále na internetové adrese: www.kr-moravskoslezsky.cz, odkaz sociální věci, v Ostravě u odboru sociálních věcí a zdravotnictví magistrátu a úřadů městských obvodů nebo na webové adrese: www.ostrava.cz

Jaké jsou úhrady za sociální služby?

Sociální služby se mohou osobám poskytovat bez úhrady nákladů, za částečnou úhradu nebo plnou úhradu nákladů. Částka je sjednána ve smlouvě, kterou osoba uzavírá s poskytovatelem.

Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, stanoví rozsah úkonů poskytovaných u jednotlivých druhů sociálních služeb a maximální výše úhrad za poskytování některých služeb. Bezplatně se poskytuje např. sociální poradenství, telefonická krizová pomoc, tlumočnické služby, raná péče, služby následné péče, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, pro seniory a osoby se zdravotním postižením, terénní programy a další.

Služby poskytované za úhradu jsou např.:
 • Pečovatelská služba - max. částka 85 Kč/hod. (podávání jídla, pití, pomoc při oblékání, osobní hygieně, úklid a údržba domácnosti).
 • Poskytnutí celodenní stravy v rozsahu minimálně 3 jídel - max. částka 140 Kč.
 • Dovoz nebo donáška jídla - max. 20 Kč, velký nákup, např. týdenní - max. 100 Kč.
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a osobních záležitostí - max. 85 Kč/hod.
 • Průvodcovské a předčitatelské služby - max. 85 Kč/hod.
 • Ubytování v domově pro seniory a osoby se zdravotním postižením - max. 160 Kč/den.
 • Celodenní strava v těchto zařízeních - max. 140 Kč/den.
 • Ubytování při poskytování sociálních služeb ve zdravotnických zařízeních ústavní péče - max. 160 Kč/den a 140 Kč/den za celodenní stravu.
 • Ubytování v azylových domech (nejdéle 1 rok) - max. cena 90 Kč/den.(r)

 


Strana 8 - 9.

 

Nová tvář centra města

O tom, že se Ostrava mění, svědčí nejen projekt Karolina, jehož výsledkem bude rozšířené centrum Ostravy nebo rekonstrukce Masarykova náměstí, ale i dvě nové urbanistické studie pořízené útvarem hlavního architekta, které reagují na aktuální problémy v centru města. První se týká území Černé louky, úkolem druhé je prověřit možnosti stavebního využití proluky po někdejším Německém domě v jižní části náměstí Dr. E. Beneše v Moravské Ostravě. Obě studie byly dokončeny koncem roku 2006 a jejich společným jmenovatelem je snaha nově nastavit vztah mezi zástavbou a zelení v centru města. Vzhledem k tomu, že jde o zajímavé, Ostravanům dobře známé lokality, budou oba návrhy podrobeny veřejné diskuzi. K jejímu závěru pak bude rada města i zastupitelstvo přihlížet při rozhodování o dalším osudu obou míst.

Výstaviště Černá louka - pohled od Masarykova náměstí (obrázek)

 • Navrhovaná dostavba - městská investice (legenda k obrázku)
 • Navrhovaná dostavba - cizí investor (legenda k obrázku)
 • Navrhovaná dostavba - mimo prostor Černé louky (legenda k obrázku)

Výstaviště Černá louka - pohled od Hotelu Palace (obrázek)

Dvě koncepce pro Černou louku

O novém urbanistickém uspořádání Černé louky poté, co přestala být uzavřeným výstavním areálem a otevřela se městu, se začalo jednat v roce 2001. Zastupitelstvo tehdy schválilo urbanistický koncept, podle něhož měla území někdejšího výstaviště rozdělit prodloužená Sokolská ulice na část určenou k zástavbě a část určenou pro funkci parku orientovaného souběžně s nábřežím řeky Ostravice.

"Nákupní výstavy pořádané před rokem 1990 ztratily s rozvojem supermarketů a hypermarketů význam a nad funkcí Černé louky v organismu městského centra visel a částečně stále visí otazník," uvedl hlavní architekt města Ostravy Jaroslav Sedlecký.

Vznikne klidová část

Dosud se uskutečnila rekonstrukce Slezskoostravského hradu a jeho zpřístupnění ve směru z centra Lávkou Unie. Na Černé louce tak vznikly aktuální potřeby pro pohyb chodců i vozidel. Ty řeší nová urbanistická studie území. Podstata spočívá v tom, že prodloužená ulice Sokolská je vedena nově vytyčenou trasou podél nábřeží, takže vzniká komunikační okruh po obvodu bývalého areálu výstaviště.

Zelená odpočinková a klidová část Černé louky vytvoří příjemnou pěší spojnici od Masarykova náměstí k Lávce Unie. Park, který k Černé louce patřil přibližně od poloviny minulého století a byl původně orientován podél řeky, je v navrhovaném řešení otočen o devadesát stupňů, aby umožnil vznik pěšího spojení z náměstí k hradu. Podél zelené části území vznikly investiční příležitosti, o které už podnikatelé projevili zájem. Investice by se měly pohybovat v řádu stovek milionů, ne-li dokonce miliard Kč.

"Urbanistická studie ostravských architektů Ladislava Němce a Petra Lichnovského se snaží dát Černé louce opět smysl a hodnotně ji využít, aby měla šanci žít opět naplno," sdělil J. Sedlecký.

Počítá se s návazností na Karolinu

Podle primátora Petra Kajnara má Ostrava ambice nebýt už déle zvenčí vnímána jen jako černá, nezajímavá a málo přitažlivá průmyslová provincie. S tím souvisí i úsilí zlepšit stav centra města. "Nové řešení je šetrnější pro Černou louku. Pokud jde o přípravu stavby prodloužené ulice Sokolské, přijetí nové urbanistické koncepce Černé louky by zbrzdilo zahájení této stavby asi o dva roky. Původní koncepce předpokládala její začátek v tomto roce, trasa by však musela znovu projít všemi procesy - od projektu přes územní rozhodnutí až po stavební povolení. Pro dopravní napojení Karoliny, se kterým tato stavba souvisí, to ale nepředstavuje žádný negativní dopad, protože i ona se bude zastavovat postupně během několika příštích let. Dopravní propojení s prodlouženou Sokolskou ulicí je součástí až 3. etapy výstavby Karoliny v letech 2011 až 2014," řekl primátor.

Ostravští zastupitelé čekají na reakci občanů. Ti mají možnost svými připomínkami i námitkami jejich rozhodování ovlivnit. V dubnu zastupitelstvo rozhodne, jestli bude v areálu výstaviště dále sledována starší koncepce z roku 2001, nebo se zde bude naopak vycházet z koncepce nové.

Náměstí Dr. E. Beneše by mohlo získat svůj původní ráz

Náměstí mezi Českou spořitelnou a obchodním domem Textilia by se dalo v dnešním stavu charakterizovat jako nesourodý prostor bez jasně vymezené funkce. Několik původních stromů bylo ve 2. polovině minulého století bez zřetelného kompozičního záměru doplněno opakovaně výsadbou dalších dřevin, naposledy při výstavbě parkoviště hotelu Imperial. Výsledkem je neuspořádaný parčík obklopený odhalenými dvorními fasádami i štíty kolem stojících objektů.

Rada města zadala zhotovení studie, která by navrhla, jak zlepšit stav prostředí v této části města a jak současně vytvořit nové investiční příležitosti a prostřednictvím nich nabídku nových služeb pro obyvatele i návštěvníky centra města. Úkolu se ujal architekt Josef Havlíček z Architektonické kanceláře ARKOS s.r.o. Jeho studie existuje ve dvou variantách. U obou se předpokládá, že průčelí nových objektů, orientovaná do Nádražní třídy a k pěší zóně na ulici 28. října, budou mít podloubí pro pěší. V obou případech se počítá s rekonstrukcí a doplněním stávající zeleně. V první variantě se vzrostlá zeleň v celém rozsahu nahrazuje novou výsadbou. Průčelí objektů, orientovaná do ulice Zámecké a k hotelu Imperial, jsou proto v této variantě navržena tak, aby zde bylo možno v ulici založit nový komplex stromů ve formě dvojitých "nových alejí". Druhá varianta je ke stávající zeleni shovívavější, zachovává část hodnotných stromů a doplňuje je novou výsadbou.

"Cílem není nahradit zeleň domy, ale správným umístěním v území vytvořit podmínky pro co nejlepší fungování jednoho i druhého. V podstatě jde o přeorganizování území, nikoliv o vítězství zástavby nad zelení nebo opačně," vysvětlil J. Sedlecký.

Nová koncepce uspořádání a využití významné plochy v centru města určitě vyvolá diskuzi mezi Ostravany. Její výstupy by měly být jedním z podkladů pro rozhodnutí zastupitelů o prostorovém omezení budoucího zastavění této lokality. Do čtyř až pěti let by se náměstí Dr. E. Beneše mohlo vrátit do své historické podoby, jakou mělo v době, kdy zde vedle obchodního domu Textilia stával tzv. Německý dům.

Připravila: S. Zelinová

Statutární město Ostrava zve občany

na VEŘEJNOU DISKUZI se zástupci města

Tématem jsou návrhy budoucí podoby Černé louky a náměstí Dr. E. Beneše

25. ledna 2007 od 16 do 18 hodin o Komorní scéna Aréna

 


strana 10.

» portrét

Nejlepší Pečovatel roku 2006

K práci v pečovatelské službě se Jan Kubiš dostal, jak říká, ze zoufalství z tehdejšího zaměstnání. "Pracoval jsem jako stavební dělník často od nevidím do nevidím za velmi nízké ohodnocení. A stále více jsem si uvědomoval, že život není jen o práci, jídle a spánku. V té době se mi dostalo do rukou číslo telefonu pečovatelské služby, která hledala zaměstnance. Zavolal jsem a zcela změnil život. To bylo před šesti lety a vůbec nelituji. I když práce je někdy mnohem těžší než na stavbě a ohodnocení také není moc vysoké. Ale pro mne má tato činnost smysl," říká sedmadvacetiletý pečovatel ze střediska pečovatelské služby Slezské diakonie Elim v Ostravě. První dny v novém zaměstnání pro něj byly jako z jiného světa. "Měl jsem sice výborného učitele, který mne hodně naučil, ale mnoho jsem musel zvládnout sám. Třeba jen pár dnů po nástupu jsem měl umýt v jedné rodině čtyři okna a balkon. Nastoupil jsem plný elánu v devět ráno a skončil v osm večer, zcela vyčerpán. Ale okna byla čistá… Dnes úklid zvládám za mnohem kratší dobu," poznamenává sympatický mladý muž.

Pečovatelé Elimu pracují ve dvousměnném provozu. Starají se především o seniory a těžce zdravotně postižené dospělé v jejich domácím prostředí. Služby poskytují i o víkendech. Janu Kubišovi připadají většinou ty nejtěžší případy - péče o ležící nemocné, o pacienty postižené Alzheimerovou chorobou, osamělé s různými závislostmi. Jde o lidi, kteří už většinou nejsou schopni nést odpovědnost za svoje chování, takže při péči o ně je třeba mít hodně trpělivosti, ale i rozhodnosti, například v momentech, kdy se nemocný začne chovat agresivně, nechce se nechat umýt, obléct, nakrmit…

"Kdykoliv přijdu do rodiny, o niž se Honza stará, vidím upraveného čistého klienta, který, pokud nemůže jinak, vítá svého pečovatele aspoň očima. Je v něm dar lásky, klidu, trpělivosti. Jsme moc rádi, že ho mezi sebou máme," chválí jediného muže v ženském kolektivu koordinátorka pečovatelské a asistenční služby Elim Miluše Czekajová.

Přesto všechno si Jan Kubiš nachází čas pro svou manželku Radku, která nedávno dokončila studium na vysoké škole, ale také na skládání hudby i psaní textů písní. "Máme křesťanskou kapelu, a tak hrajeme na různých akcích. Není jich moc, zkoušet však stejně musíme," dodává.

Jan Kubiš za svůj profesionální, velmi citlivý a kvalifikovaný přístup k lidem převzal na sklonku prosince v Praze, společně s dalšími deseti pracovníky sociálních služeb, ocenění Pečovatel roku 2006.(ta)

Firmy měly o kalendář zájem

Slavnostní křest obrázkového kalendáře na rok 2007, jehož autory jsou klienti rehabilitačního oddělení a kreativního ateliéru Ústavu sociální péče pro mentálně postižené v Ostravě (ÚSP), se uskuteční 23. ledna. Výtvarné práce jsou od Renáty Slezákové, Hany Kopečné, Kamily Hradské nebo Roberta Slobody. O zakoupení kalendáře, který vyšel v nákladu přes dva tisíce výtisků, projevily zájem dvě desítky firem, ústavů, občanských sdružení a dalších subjektů. Ve prospěch klientů se podařilo získat 91 535 korun. Peníze budou využity k dalšímu zkvalitnění životních podmínek lidí s handicapem žijících v ústavu. Obdivovat tvorbu klientů mohli do 14. ledna návštěvníci Ostravského muzea, kde byla většina obrázků zařazených do kalendáře vystavena.

Ústav sociální péče pro mentálně postižené nese od 1. ledna 2007 název Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace. "Přejmenování souvisí s přijetím nového zákona o sociálních službách, který přináší řadu významných změn v systému poskytování těchto služeb," uvedla pracovnice pro vztahy s veřejností ÚSP Bohdana Rywiková. (r)

Dávky sociální potřebnosti nahradil systém dávek pomoci v hmotné nouzi

S účinností od 1. ledna 2007 nahradily dosavadní dávky sociální potřebnosti dávky pomoci v hmotné nouzi podle zákona č. 111/2006 Sb. Tyto dávky pomáhají osobám nejen k doplnění nedostatečných příjmů, ale řeší i některé jiné nepříznivé životní situace. Nárok na ně mají např. i osoby postižené živelní pohromou a osoby, jimž hrozí sociální vyloučení.

Zákon o pomoci v hmotné nouzi zakotvuje zcela nový systém dávek, jde o příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádnou okamžitou pomoc. Rozhodování o přiznání těchto dávek, jejich výši a výplatě je v rámci města Ostravy v působnosti jednotlivých úřadů městských obvodů příslušných podle místa trvalého bydliště občanů. V případě mimořádné okamžité pomoci u osob ohrožených sociálním vyloučením je řízení v kompetenci Magistrátu města Ostravy.

Pokud občan pobíral dávku sociální potřebnosti, zákon o pomoci v hmotné nouzi umožňuje přechod na dávky pomoci v hmotné nouzi, a to postupně do 30. dubna 2007. Do doby, než bude rozhodnuto o nové dávce pomoci v hmotné nouzi, bude poskytována dosavadní dávka. Příslušný úřad zahájí řízení o odejmutí dávky sociální potřebnosti, což občanům písemně oznámí. Zároveň je vyzve, aby se dostavili na úřad a vyzvedli si žádosti o příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení. Žádosti je nutné podat na předepsaném tiskopise, který občan obdrží na úřadě, kde současně získá další potřebné informace.

O odejmutí dosavadní dávky a přiznání příspěvku na živobytí obdrží občané písemné rozhodnutí:

 • Jestliže se při výpočtu výše příspěvku na živobytí zjistí, že příspěvek náleží ve vyšší částce než dosud vyplácené dávky, přízná se příspěvek na živobytí zpětně od l. ledna 2007 a rozdíl mezi už vyplacenou dávkou po 1. lednu 2007 a příspěvkem na živobytí se doplatí.
 • Jestliže se zjistí, že příspěvek náleží v nižší částce než dosud vyplácená dávka, bude příspěvek na živobytí vyplácen od data přiznání v této nižší částce. Dosavadní vyplácená dávka se nevrací.
 • Pokud se zjistí, že příspěvek na živobytí nenáleží, dosavadní dávka se odejme.

Při posuzování hmotné nouze plní důležitou úlohu životní a existenční minimum, které je stanoveno v zákoně č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu. Narozdíl od dosavadní právní úpravy životní a existenční minimum už nezahrnuje nezbytné náklady na bydlení. Tyto náklady jsou řešeny v rámci státní sociální podpory poskytováním příspěvku na bydlení a pomoci v hmotné nouzi, poskytováním doplatku na bydlení.(r)

Částky životního minima od 1. ledna 2007
Pro jednotlivce 3126 Kč
Pro první osobu v domácnosti 2880 Kč
Pro druhou a další osobu v domácnosti 2600 Kč
Pro nezaopatřené dítě do 6 let 1600 Kč
Pro nezaopatřené dítě od 6 do 15 let 1960 Kč
Pro nezaopatřené dítě od 15 do 26 let 2250 Kč
Částka existenčního minima od 1. ledna 2007 2020 Kč

 


Strana 11.

Dostupnost služeb se zlepšuje

Lidem závislým na pomoci jiné osoby bude na základě zákona o sociálních službách vyplácen příspěvek na péči a budou si moci sami zvolit poskytovatele i rozsah služby. Obce tak musí reagovat na potřeby občanů a postupně vybudovat síť dostupných a kvalitních sociálních služeb.

V Ostravě je v posledních letech kladen důraz na rozšíření komunitně orientovaných služeb s cílem podpořit samostatnost a nezávislost uživatelů v jejich přirozeném sociálním prostředí. "Při hledání nejlepších řešení spolupracují všichni účastníci systému v rámci procesu komunitního plánování od roku 2003. Na základě 1. komunitního plánu rozvoje sociálních služeb vznikla půjčovna kompenzačních pomůcek pro osoby se sluchovým postižením, krizové centrum pro občany s duševním onemocněním, služba rodinného průvodce pro rodiny s těžce zdravotně postiženým dítětem, mediační centrum pro rodinné a občanskoprávní spory a došlo k rozšíření služeb osobní asistence pro seniory i osoby se zdravotním postižením," řekla vedoucí oddělení koncepce a rozvoje sociálních služeb magistrátu Ingrid Štegmannová.

S finanční podporou Evropské unie a Moravskoslezského kraje je připravován nový dokument na období let 2007 až 2010. Podklady jsou vytvářeny v osmi pracovních skupinách a podílí se na nich téměř dvě stě osob z řad poskytovatelů služeb, zástupců města, uživatelů a pečovatelů. K návrhu nového dokumentu se budou moci vyjádřit odborníci i občané. Informace o projektu jsou na stránkách: www.kpostrava.cz (r)

Řešení sporů nebývá snadné

Mediační centrum pro rodinné a občanskoprávní spory v Ostravě funguje už přes rok. Klienti zde přicházejí, aby zlepšili komunikaci s někým, s kým mají konflikt. Na jeho pracovníky se mohou obrátit rodiče, kteří zvažují rozchod a potřebují upravit vztahy k nezletilým dětem, jejich svěření do péče některého z rodičů, styk s nimi, nebo řešit výživné. Poradí i lidem, kteří potřebují dohodnout různé sporné záležitosti v rámci rodiny nebo občanům, kteří mají zájem vyřešit konflikt na pracovišti nebo se sousedy. Vyškolený profesionál pomáhá zúčastněným stranám najít společnou řeč. Výsledkem může být dohoda o tom, jak se bude konfliktní situace řešit. K návštěvě není potřeba žádné doporučení. Na pracovníky centra, které sídlí v budově Centra sociálních služeb v ul. Jahnova 12 v Ostravě-Mariánských Horách, se může obrátit kdokoliv. K jednání je třeba se předem telefonicky objednat na čísle: 603 727 498, a to každé úterý a čtvrtek mezi 8. až 16. hodinou. (r)

Centrum využila tisícovka klientů

Přes tisíc klientů využilo loni služeb krizového centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje v Ostravě-Přívoze. Ze 70 procent to byli lidé s psychickými potížemi, s psychiatrickou diagnózou, s problematikou závislostí, v sociální krizi nebo oběti násilí, zneužívání a znásilnění. "Počty klientů se měnily s ročním obdobím. Nejvyhledávanější bylo zařízení v jarních a podzimních měsících. Souvisí to s depresemi v tomto období i bilančním zvažováním při přelomu roku. Nejméně klientů navštívilo centrum v době letních prázdnin," řekla vedoucí Krizového centra Ostrava Petra Ďásková. Zařízení, které je volně přístupné bez doporučení a bez objednací lhůty, je otevřeno 24 hodin denně včetně víkendů a svátků. Součástí je pět krizových lůžek pro klienty, jejichž stav nedovoluje setrvání v domácím prostředí. (r)

Město opět ocení nejlepší učitele

Statutární město Ostrava opět odmění u příležitosti Dne učitelů nejlepší pedagogy. Obrací se proto s žádostí na zřizovatele, ředitele, pedagogické kolektivy, rady škol a školské rady, aby podali návrhy na ocenění pedagogů mateřských, základních a základních uměleckých škol zřizovaných městskými obvody, ale i soukromých a církevních na území města Ostravy.

Vyhlášeny jsou dvě kategorie:

 1. Výrazná pedagogická osobnost roku
 2. Za dlouholetou tvůrčí pedagogickou činnost

Ocenění nelze udělit k uctění památky "in memoriam". Navrhovaný pedagogický pracovník musí mít v době podání návrhu se školou uzavřen pracovní poměr.

Bližší informace je možné získat na webových stránkách města: www.ostrava.cz

Návrhy je třeba doručit poštou nebo prostřednictvím podatelny Magistrátu města Ostravy nejpozději do 12. února 2007 na adresu: Odbor kultury, školství, mládeže a sportu, Magistrát města Ostravy, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava.

Učitelé převezmou ocenění na slavnostním setkání 29. března v Divadle A. Dvořáka. (r)

» střípky

Stojednaletá jubilantka.

Květiny a dárky dostala 16. ledna ke svým 101. narozeninám paní Františka Střížová v nově zřízeném S centru Domeček v Domově důchodců v Porubě, který slouží pro denní pobyt seniorů. Jubilantka se narodila 15. ledna 1906. "Maminku mají všichni rádi pro její veselou povahu a lásku k lidem. Celý život hodně pracovala a pomáhala rodině," říká dcera Alena Rossi, která o ni pečuje. A dodává, že oblíbeným jídlem oslavenkyně je maso, hranolky s tatarskou omáčkou a sladkosti. Nepohrdne partičkou karet nebo hrou Člověče, nezlob se.

Novoroční koncert.

Primátor Petr Kajnar zahájil 4. ledna v Domě kultury města Ostravy tradiční Novoroční koncert Janáčkovy filharmonie. Program byl věnován melodiím z tvorby významných světových skladatelů dvacátého století. Filharmonie zahrála pod taktovkou šéfdirigenta Theodora Kuchara 4. část suity z baletu Rodeo amerického skladatele Aarona Coplanda. Mistrovská barevnost hudby Igora Fjodoroviče Stravinského výrazně ovlivněná francouzským impresionismem vynikla v provedení suity z baletu Pták Ohnivák. Španělské rytmy naopak zazněly v tancích z Třírohého klobouku Manuela de Falla.

Krajka pro město.

Vamberecká krajka o rozměrech 145x145 centimetrů zdobí reprezentativní prostory Nové radnice. Městu ji darovala společnost Krajka Vamberk s. r. o. Autorkou díla je zaměstnankyně společnosti Lenka Kroulíková. Vytvoření závěsové krajky trvalo sedm měsíců. Celková hodnota díla je 400 tisíc korun. Primátor Petr Kajnar převzal dar 21. prosince. Akci doprovázela módní přehlídka společenských šatů s aplikací vamberecké krajky a dalších výrobků této společnosti.

 


Strana 12.

Činohra nabízí nesmrtelného Racka a hru o střetu kultur

Národní divadlo moravskoslezské nabízí v lednu dvě nové inscenace. Obě vznikají v činoherním souboru. Zatímco Racek Antona Pavloviče Čechova je titul známý, Nepohodlného indiána Zdenka Plachého a Jiřího Šimáčka mohli zatím vidět jen návštěvníci Klicperova divadla v Hradci Králové.

"Náš příběh je o střetu dvou zcela různorodých kultur - evropské civilizace a indiánské tradice. Nepohodlný indián je velmi aktuální a živou metaforou, uvědomíme-li si, jak palčivým problémem se v současnosti stává vzájemná intolerance různých kultur," říká jeden z autorů hry a režisér ostravské inscenace Zdenek Plachý. Autoři napsali westernový příběh o hledání ztracené identity indiánského národa a přitom rozvinuli takřka detektivní zápletku. "Inspirováni filmy světové kinematografie, s humorem, šokující drsností a poetikou sobě vlastní, stvořili fascinující gangsterský svět. Neopomenuli ani romantické gesto v osudové love-story mladého Čejena. Střet dvou odlišných kultur, a to v prostředí Divokého západu, které přepočítává lidské hodnoty na hrudky zlata, je inspirativní půdou pro znepokojivé otázky," dodává dramaturgyně Klára Špičková.

Scénu vytvořil Marek Pražák, kostýmy Linda Dostálková, choreografii baletu Igor Vejsada, na další pohybové spolupráci se výrazně podílela Lenka Dřímalová. V hlavních rolích mimo jiné hrají Petr Sýkora, Gabriela Mikulková, Vladimír Čapka, David Viktora a Jiří Sedláček. Premiéra se uskuteční 20. ledna v Divadle J. Myrona.

"Uvádět Čechova, to je pro každé divadlo svátek, ale také velká výzva. Ne vždy totiž disponuje souborem, který je schopen jeho geniální hry skutečně naplnit. Domníváme se, že takový soubor máme, také proto hry tohoto ruského klasika uvádíme pravidelně. K režii Racka se nám podařilo získat režiséra činohry Slovenského národního divadla v Bratislavě Ľubomíra Vajdičku, který je právem považován za čechovovského experta," říká dramaturg Marek Pivovar o druhé lednové premiéře ostravského činoherního souboru, která se bude konat 27. ledna v Divadle A. Dvořáka.

Čechovovo dílo podle dramaturga nestárne. Každá generace má pocit, že bylo psáno jejím současníkem, že promlouvá o jejich životech, jejich touhách, naplněných i nenaplněných ambicích a citech. Hra Racek navíc odráží mnohé z toho, co skutečně Čechov zažil. Jejími hrdiny jsou spisovatelé a herečky. K inscenaci ostravského Racka přizval režisér scénografa Jozefa Cillera, kostýmního výtvarníka Milana Čorbu a autora hudby Petra Mankoveckého. Do postav tragikomických hrdinů obsadil Annu Cónovou, Kateřinu Vainarovou, Ladu Bělaškovou, Pavlínu Kafkovou, Vladimíra Poláka, Františka Strnada, Jana Fišara, Tomáše Jirmana, Františka Večeřu a další. (ta)

Po hře A. P. Čechova Racek sáhla v letošní sezoně také Komorní scéna Aréna. Její premiéru uvedli loni 9. prosince. Do role Iriny obsadil režisér Ivan Krejčí Alenu Sasínovou-Polarczyk, jejího bratra Petra Sorina hraje Pavel Cisovský (na snímku).

Archiv vydává Ostravské kalendárium

Ohlédnutí za uplynulým rokem už pojedenácté přináší sborník Ostravské kalendárium. Publikace Archivu města Ostravy shrnuje informace o politických, společenských, kulturních a sportovních událostech za rok 2006.

"Mezi nejvýznamnější určitě patří návštěva prezidenta Václava Klause, změna vedení města po komunálních volbách, rozhodnutí o vítězi developerské soutěže na zástavbu Karoliny, dokončení dostavby a rekonstrukce nádraží Ostrava-Svinov, uvedení Kolektoru Centrum do provozu nebo rekonstrukce jedné z nejznámějších ulic v republice - Stodolní," řekla ředitelka archivu Blažena Przybylová. Publikace zaznamenává několik výročí: 10 let ostravsko-opavské diecéze, 15 let Ostravské univerzity a 80. výročí otevření Domu umění. Z kulturních akcí lze připomenout dva zcela vyprodané koncerty J. Nohavici ve dvojhalí na Karolině, výstavu jedinečného obrazu G. Klimta - Judita v Domě umění, festival Colours of Ostrava a pozoruhodné baletní představení Národního divadla moravskoslezského Purim. Křest tradiční útlé knížky se uskuteční 26. ledna. Ostravské kalendárium 2006 bude k dostání v Archivu města Ostravy. (t)

Setkání muzeí Horního Slezska

Setkání muzeí Horního Slezska a veletrh hornoslezských muzeí se uskuteční 1. až 3. února na výstavišti Černá louka. "Akce se zúčastní osmnáct polských a osm moravskoslezských muzeí. Ta představí sbírky, výstavy a další aktivity ve stáncích ve výstavním pavilonu. Lidé se dovědí, co všechno mohou v jednotlivých zařízeních vidět. Projekt vznikl na základě našich kontaktů a spolupráce s muzeem v Ratiboři," řekla ředitelka Ostravského muzea Jiřina Kábrtová.

Společně s veletrhem se uskuteční konference, na které se účastníci budou zabývat historií muzejnictví v Horním Slezsku. V sekcích se bude jednat o navázání konkrétní spolupráce, o publikační činnosti i vzájemné propagaci. Vzniknout by měla společná brožurka s adresami muzeí i kontakty na ně. Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Fondu mikroprojektů Iniciativy Společenství Interreg IIIA Česká republika-Polsko. (t)

První Zimní Colours of Ostrava

První ročník Zimní Colours of Ostrava se uskuteční 26. a 27. ledna v Domě kultury města Ostravy. Hlavními lákadly bude král balkánské dechovky Boban Marković se svým Orkestarem, česká kapela Traband či bosenská etno-dubová formace Dubioza Kolektiv, která sklidila velký úspěch na letním ročníku festivalu.

Posluchači se mohou těšit na francouzskou balkánsko-cirkusovou kapelu Sergent Pépére nebo amerického hip hopera Afu-Ra, který byl loni jednou z hvězd Hip Hop Kempu. Harmonikář Václav Koubek v Ostravě poprvé představí irské The Hogs a vše doplní české kapely Terne Čhave, Al Yaman, Evolution Dejavu, Tomáš Kočko & Orchestr.

Cena dvoudenní vstupenky je 490 Kč, jednodenní pak 330 Kč. Vstupenky jsou k dostání v pokladnách Domu kultury města Ostravy v pondělí až pátek od 9 do 20 hodin nebo v pobočkách Ostravského informačního servisu. (t)

 


Strana 13.

Masarykovo náměstí - po stopách historie města

» archiv

Masarykovo náměstí prochází rozsáhlou rekonstrukcí a stavební práce by měly být podle předpokladu dokončeny letos na jaře. Ze stávající podoby náměstí bude zachován pouze Mariánský sloup. Nové bude veřejné osvětlení a mobiliář, z Nové radnice zde bude převezena busta Masaryka, uprostřed se objeví vodotrysk a v žulové dlažbě budou umístěny mosazné desky - milníky historie Ostravy. Ke každému významnému datu najdete v následujících vydáních Ostravské radnice podrobnosti a zajímavosti. Dnes se ale s naším průvodcem Jozefem Šerkou z městského archivu vydáme po stopách historie samotného náměstí.

"Náměstí, zvané dnes Masarykovo, spadá dobou svého zrodu zhruba do poloviny 13. století. Bylo založeno poměrně velkoryse na obdélníkovém půdorysu o rozměrech 75x125 metrů a svou rozlohou přesahující 9300 m2 je tak srovnatelné například i se Staroměstským náměstím v Praze. Že nevzniklo tak docela na zeleném drnu, dokládají nejčerstvější objevy ze záchranných archeologických vykopávek. Nejstarší zlomky nalezené keramiky jsou datovány už 9. až 10. stoletím a svědčí o tom, že toto místo bylo obýváno dlouho před založením středověkého města," říká J. Šerka.

Náměstí obklopovalo původně 43 domů, vybudovaných na úzkých a protáhlých parcelách. Jejich majiteli byli ostravští velkoměšťané, tedy ti nejváženější a nejbohatší příslušníci zdejší společnosti. Nehledě na tuto skutečnost, zůstávaly jejich příbytky po dlouhá staletí poměrně skromné. Poslední dřevěný dům na náměstí byl zbourán údajně až v roce 1874, jednopatrové obytné objekty jsou prokazatelně doloženy ve druhé polovině 18. století a vícepatrové teprve v 19. století. Také toto náměstí bylo lemováno podloubím, které známe z jiných historických městských center. Dřevěné nebo kamenné podsíně sloužily především obchodu a majitelé domů je nechávali podle svých potřeb zazdívat, většinou aby získali více místa pro své krámy v přízemí. Někdy je ale i obnovovali, což je doloženo například v 90. letech 19. století. Ale už o deset let později nezbylo po podloubích na náměstí ani památky. Výjimkou zůstal malý kousek - součást staré moravskoostravské radnice.

Jak připomíná J. Šerka, samotná radnice je nejstarší dochovaná světská kamenná stavba v Moravské Ostravě. První zmínka o ní spadá do roku 1539. Rozlehlou plochu náměstí oživoval od roku 1702 Mariánský sloup. V roce 1763 přibyla socha sv. Floriána jako poděkování tomuto patronovi za záchranu města při ničivém požáru. Ozdobným prvkem náměstí byla také kašna, do níž ústil první městský vodovod (části jeho původního dřevěného potrubí byly rovněž nalezeny při vykopávkách na konci minulého roku). "Kamenná kašna byla v 80. letech 19. století nahrazena kašnou litinovou se sochou ženy, jakési vodní víly či snad Hygie, dcery mýtického léčitele Asklépia. Ale prostor náměstí byl v první řadě místem střetávání lidí - střediskem obchodu a dalších kulturních a společenských aktivit. Konaly se tu výroční trhy. Až do 19. století zde měly své místo masné krámy, kde řezníci nejen prodávali maso, ale dobytek také poráželi. Připočtěme k tomu nejrůznější církevní procesí, v pozdějších staletích například hornické prokopské slavnosti a shromáždění u příležitosti návštěv korunovaných hlav. Všechny tyto akce přitahovaly stovky až tisíce lidí z blízkého i vzdáleného okolí. Není tedy divu, že rozblácené náměstí často připomínalo močál, do něhož přitékaly i splašky z okolních domů, dlouho do novověku neopatřených kanalizací," dodává archivář Šerka. Archeologickým průzkumem je doloženo, že povrch náměstí byl už od raného středověku opakovaně zpevňován. Ve 14. století dřevěnou hatí z větví listnatých stromů, později říčním štěrkem a valouny. Řádně a důkladně vydlážděn byl však zřejmě až v 19. století. Tehdy se náměstí dočkalo veřejného osvětlení, od roku 1870 plynového a teprve v roce 1900 zde byly instalovány elektrické obloukové lampy.

Od 18. století procházela tímto prostorem tzv. císařská silnice, důležitá spojnice Opavy a Těšína. Hlavními příjezdovými cestami na náměstí byly nejdříve ulice Velká a Kostelní. Čilý provoz si ale v letech 1841-1842 vyžádal proražení nové široké komunikace (dnešní třídy 28. října) směrem k mostu. V roce 1899 sem dorazila i tramvajová trať, která byla v provozu až do roku 1960, kdy byla nahrazena trolejbusy.

Dvacáté století radikálně proměnilo tvář celého prostoru. Hned na jeho počátku byla zcela přestavěna severozápadní a jihovýchodní (radniční) fronta domů. Staré jednopatrové objekty byly sneseny až do základů a na jejich místě vyrostly vysoké budovy, které měly dodat náměstí velkoměstský vzhled. "Období 1. republiky s sebou přineslo stavbu funkcionalistických obchodních paláců Baťa a Pešat. Svou daň si vybrala 2. světová válka. Zničen byl mimo jiné dům na nároží náměstí a Solné ulice, v němž se nalézala nejstarší městská lékárna U zlaté koruny (dnes přesunuta o dva domy dál)," říká archivář s tím, že mnohem horší škody byly napáchány v 50. a 60. letech minulého století. Velká část domů na jihozápadní straně náměstí, které tak pozbylo svůj obdélníkový tvar, byla zbourána. Plánovaná výstavba "supersamu", jakési socialistické obdoby hypermarketu, se naštěstí neuskutečnila, ale proluka tu zůstala dodnes. V roce 1960 byl navíc odstraněn Mariánský sloup, litinová kašna i socha sv. Floriána. Tyto historické památky nahradila socha milicionáře.

"Jedním z mála pozitiv bylo patrně prohlášení náměstí a přilehlých ulic za pěší zónu, k němuž došlo v roce 1967. V 70. letech se v bourání pokračovalo a další zbytek původní zástavby musel ustoupit obrovskému bloku nevzhledného obchodního domu Prior. Pokusem o zlepšení vzhledu zanedbaného prostranství byla rekonstrukce provedená v letech 1984-1985, kdy byla instalována nová kašna. V rámci tehdejších možností došlo k opravě a natření fasád, částečnému předláždění náměstí, osázení proluk zelení nebo (v případě zbořeného domu vedle bývalého divadla loutek) jejich zakrytí provizorním falešným průčelím. Po roce 1989 byla snesena socha milicionáře a na své místo se vrátil Mariánský sloup jako symbol pozvolného návratu do lepších časů," připomíná J. Šerka.

Dějinné zvraty se nepřímo odrážejí i v pojmenování Masarykova náměstí - do roku 1918 to byl Ringplatz či Hauptplatz (tedy Hlavní náměstí, zřídka narazíme také na označení Velké náměstí), od roku 1919 do 1939 neslo název Masarykovo náměstí, za nacistické okupace Hlavní náměstí, od 1945 do 1953 opět Masarykovo náměstí, poté Náměstí lidových milicí a od prosince 1989 zase Masarykovo náměstí. (M&J)

Východní strana náměstí směrem ke kostelu svatého Václava v 80. letech 19. století
Socha sv. Floriána - měla by se na náměstí opět vrátit.
Náměstí po roce 1900, zcela vpravo fronta domů demolovaných v roce 1968
(Foto)

 


Strana 14.

Bezpečnější Ostrava

Pilotní, v České republice ojedinělý projekt zaměřený na potírání kapesních krádeží vznikl v Ostravě na konci loňského roku. Jeho cílem je zapojit do řešení trestné činnosti všechny skupiny, kterých se týká - tedy nejen policisty a strážníky, ale také veřejnou správu, dopravní podnik a hypermarkety. "Policie má v objasňovanosti kapesních krádeží omezené možnosti. Lidé totiž ztrátu nebo odcizení osobních věcí často zjistí až doma, daleko od místa činu. Proto je velmi důležité seznámit s okolnostmi páchání této trestné činnosti veřejnost," řekl ředitel Městského ředitelství Policie ČR Ostrava (MŘ PČR) Rostislav Pavliska.

Jak uvádějí policejní statistiky, počty kapesních krádeží v našem městě i celé republice stále rostou. Za kalendářní rok o své věci v moravskoslezské metropoli přijde zhruba 20 tisíc lidí. Třetina kapesních krádeží je páchána v nákupních centrech, čtvrtina ve vozidlech a na zastávkách městské hromadné dopravy a pětina v zábavních podnicích. Mnoho z nich by se přitom vůbec nemuselo stát, kdyby byli lidé více opatrní a předvídaví. V rámci strategie Community Policing vznikla pod záštitou primátora města Petra Kajnara pracovní skupina, která připravuje informační a propagační kampaně zaměřené na kapesní krádeže. Součástí projektu je například komunikace s Ostravany prostřednictvím internetových stránek statutárního města Ostravy nebo aktivity v prostředcích hromadné dopravy. V polovině prosince byli osloveni také manažeři velkých obchodních domů a hypermarketů. "Chceme je do projektu zapojit. S některými už spolupracuje speciální policejní tým Kapsa zaměřený na potírání krádeží, další se přidávají," sdělil vedoucí skupiny podpory kvality MŘ PČR Aleš Viktorin s tím, že výsledky už se promítají ve statistikách. "Poprvé za poslední tři roky se předvánoční nákupní shon v Ostravě obešel bez zvýšeného počtu kapesních krádeží, jak jsme byli dříve zvyklí," uvedl A. Viktorin.

S projektem se budou čtenáři Ostravské radnice setkávat celý rok. Bližší informace včetně statistik, případů a poradny: www.ostrava.cz

Kancelář primátora vyhlašuje v rámci projektu Bezpečnější Ostrava - záležitost nás všech anketu o obchod, ve kterém se Ostravané cítí nejbezpečněji. Hlasovat lze na webových stránkách www.ostrava.cz (pod bannerem Bezpečnější Ostrava), nebo zasláním názvu a adresy marketu na adresu: Redakce Ostravské radnice, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, e-mail: kkonecna@ostrava.cz Anketa potrvá do konce listopadu. Vyhlášení vítězných obchodních domů se uskuteční v prosinci 2007.(k)

Hasiči mají novou techniku

Profesionální hasiči Moravskoslezského kraje rozšířili technický park o dvě speciální vozidla a jeden protipovodňový kontejner. Požární technika za 8,5 milionu korun bude zasahovat při povodních na česko-polské hranici v rámci projektu financovaného z fondu Evropské unie a částečně i Moravskoslezského kraje. "Kontejnerový systém používáme přibližně 10 let. Jeho výhodou je možnost vypravit záchranné prostředky téměř okamžitě po oznámení mimořádné události. Navíc snižují počet použitých vozidel, protože na podvozky lze kontejnery nasadit podle potřeby, tedy s protipovodňovým vybavením, nornými stěnami, nafukovacími vaky, chemickou laboratoří, čluny, výsuvnými žebříky a podobně," uvedl tiskový mluvčí Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje Petr Kůdela. V případě záplav mohou hasiči nově využít také vyprošťovací automobil Tatra 815 uzpůsobený k odstraňování havarovaných aut nebo spadlých stromů. Vozidlo se dokáže brodit až v hloubce 140 centimetrů. K přepravě kontejnerů bude sloužit Mercedes Benz Actros. Počet kontejnerů moravskoslezských hasičů tak vzrostl na necelou dvacítku, což je v rámci České republiky unikátní.(k)

Útulek v Ostravě-Třebovicích nabízí do dobrých rukou

Adresa: Provozní 4, 722 00 Ostrava-Třebovice S 596 967 288, www.mpostrava.cz

 

BERTA

kříženou pětiletou fenku našli strážníci na sídlišti Bělský les, kde v srpnu vytrvale hledala svého pána. Klidná, kastrovaná Berta se dobře snáší s jinými psy a lidskou přízeň vyloženě vyhledává. Je vhodná ke starším lidem, do bytu i na zahrádku. Lásku oplatí psí věrností a oddaností.

ORCA

pětiletou fenku dalmatina někdo před třemi měsíci uvázal k plotu útulku. Přesto na lidi nezanevřela. Orca je mazlivá, hodná, poslušná a čistotná. Nejlépe jí bude v bytě u rodiny s dětmi. V kotci nebo boudě by mohla být smutná a přítomnost lidí by jí velmi chyběla.

SÁRA

přibližně sedmiletá stafordšírská teriérka je v útulku od dubna loňského roku. Ačkoli na první pohled budí respekt, je Sára přítulná a milá. Jediný problém má s jinými zvířaty, která ve své blízkosti nestrpí. Může žít v bytě nebo na zahradě u domku, který dobře ohlídá.

SINDY

čtyřletá fenka středního pudla byla nalezena loni v listopadu v Havířově. Protože byla zřejmě velmi fixovaná na svého majitele, je v útulku smutná a teskní. Klidná a pohodová Sindy se už nemůže dočkat, až si ji odvede nový majitel. Bude ráda žít v bytě, i s více dětmi, protože společnost velmi miluje.

 


Strana 15.

Davis Cup míří do Ostravy

Po letech se Ostrava opět stane hostitelským městem nejstarší a nejprestižnější tenisové soutěže družstev. První kolo světové skupiny Davis Cup odehrají týmy Spojených států amerických a České republiky v ČEZ ARÉNĚ, která patří mezi nejlépe vybavené haly v republice.

Od 9. do 11. února se na antuce představí hráči z čela světového žebříčku. Přestože definitivní sestavy zveřejní kapitáni až těsně před losováním, lze předpokládat, že americkou vlajku budou hájit A. Roddick, J. Blake a nejlepší deblový pár světa bratři B. a M. Bryanovi, za domácí bude jedničkou v čtyřčlenném týmu T. Berdych.

"Půjde bez přehánění o utkání desetiletí a jistě i jednu z největších sportovních akcí tohoto roku v České republice," řekl Jiří Mazánek, marketingový ředitel pořádající organizace Česká sportovní. Organizátoři si podle něj Ostravu vybrali jako město prověřené mnoha světovými mítinky i kvalitním sportovním a ubytovacím zázemím. "Moravskoslezská metropole má vděčné publikum, které sportu rozumí. Navíc nám maximálně vycházejí vstříc představitelé města," dodal J. Mazánek.

Předprodej vstupenek na první díl souboje o prestižní pohár začal v polovině prosince. Třídenní permanentky za 490 nebo 690 korun lze zakoupit v pobočkách Ostravského informačního servisu na nádraží ve Svinově, Hlavním nádraží a na vyhlídkové věži Radnice města Ostravy, nebo elektronicky na webových stránkách: www.ticketstream.cz.

"O lístky je velký zájem, takže doporučuji s jejich koupí neváhat. Věřím, že ČEZ ARÉNA bude do posledního místa vyprodaná a publikum naše tenisty patřičně podpoří. Vždyť skvělou atmosféru, kterou klukům v hale připravilo v roce 2002, korunovalo nádherné vítězství nad Brazílií," pozval diváky na skvělý tenis J. Mazánek.

Dvouhry diváci zhlédnou 9. února od 15 hodin, čtyřhru 10. února od 14.30 hodin, nedělní závěrečné dvouhry začnou ve 14 hodin. Město Ostrava podpořilo první kolo světové skupiny Davis Cupu částkou 4 miliony korun.(k)

Florbal hrají také vozíčkáři

Nové členy z řad vozíčkářů, kteří se chtějí seznámit s moderním a dynamickým sportem, hledá FBC ABAK Ostrava. Florbalisté trénují v tělocvičně Střední odborné školy a učiliště pro handicapovanou mládež v Porubě každé úterý od 14.30 do 16 hodin. "Sport není určen jen naprosto zdravým lidem. Pro ty, kteří jsou ve ztížené životní situaci, je mnohem důležitější. Pomáhá jim nejen fyzicky procvičovat potřebné svalové partie, ale hlavně psychicky. Kolektivní hra, společné úspěchy a zážitky dokáží překonat nejeden problém," řekl Radek Kučera z FBC ABAK Ostrava.

Zájemci se mohou obrátit na R. Kučeru, tel.: 602 175 216, e-mail: radek.kucera@fbcostrava.cz, nebo P. Koutného, tel.: 603 362 127, e-mail: petr.koutny@fbcostrava.cz(r)

Štěpánský běh Porubou

Tradiční, už 29. ročník Štěpánského běhu Porubou uspořádala dva dny po Vánocích TJ Liga 100 Ostrava. Do ulic druhého největšího městského obvodu vyrazilo 26. prosince 87 závodníků, z toho 6 žen. Příjemné slunečné počasí přilákalo běžce z Karviné, Petřvaldu, Nového Jičína i Pardubic, nechyběli ani sportovci z Polska. Patnáctikilometrový okruh se startem na stadionu SAP nejrychleji zdolal Roman Hurtík (AK ASICS Kroměříž), který do cíle doběhl za 45:04 min. Loňského vítěze Aleše Mika ze stejného klubu tak porazil o pouhých 33 vteřin. Nejrychlejší žena - Lucie Weissová (Jamnice) proběhla páskou za 58:04 min. Podrobné výsledky a propozice dalších závodů jsou k dispozici na internetových stránkách: www.tjliga100.wz.cz (r)

Vítkovičtí zápasníci mistry

Zlatou příčku vybojovali 9. prosince v Teplicích v I. lize zápasu ve volném stylu členové TJ Sokol Vítkovice a získali tak titul přeborníka ČR. O obrovský úspěch ostravských sportovců se během roku, kdy se soutěž konala, zasloužila především generace 18letých zápasníků, kteří se letos prosadili do seniorského družstva. Společně s třicátníky vytvořili tým, který v příštím ročníku může pomýšlet na obhajobu titulu. "Titul jsme získali po pěti letech. Jsem přesvědčen, že důvody úspěchu jsou ve vybudování tréninkového střediska ve Výškovicích, které patří k nejlepším v republice," řekl jeden ze zápasníků Roman Piskoř. (r)

Bílý kůň na Rallye Dakar

Náměstek primátora Vojtěch Mynář věnoval několikanásobnému vítězi dakarské rallye Karlu Lopraisovi heraldický znak Ostravy. Na žlutou karoserii Tatry 815 jej společně nalepili těsně před odjezdem týmu na africký kontinent. "Bílý kůň na modrém pozadí mi bude celou dobu připomínat rodné město. Doufám, že nám pomůže překonat nástrahy, které nás na Dakaru čekají," řekl Karel Loprais. Ten se 29. ročníku Rallye Dakar poprvé po devatenácti letech účastní jako doprovod. Za volant závodní tatrovky letos usedl jeho synovec Aleš Loprais a Petr Gilar. "Kvůli zdravotním komplikacím se povezu v novinářském autě. Přesto jsem rád, že se Dakaru zúčastním a budu moci kluky v náročném závodě alespoň psychicky podpořit," uvedl K. Loprais.(k)

» krátce

Televize bez kamer

Kulturní centrum Poruba připravilo nový pořad nazvaný Televize bez kamer aneb Dva na jednoho, ve kterém se budou pravidelně setkávat významné osobnosti veřejného, kulturního, společenského, vědeckého a sportovního světa moravského regionu. Setkání s první hlasatelkou České televize Ostrava Evou Mudrovou a moderátorem, dramaturgem, spisovatelem Milanem Švihálkem a jejich hostem, hlasatelkou zpravodajství a nositelkou divácké ceny Tý-Tý Evou Jurinovou se uskuteční 25. ledna v pořadu nazvaném Hvězdná tajemství televize snů. Začátek je v 18 hodin.

Zápis do prvních tříd

Zápis do 1. tříd v Základní a mateřské škole Kosmonautů 15 v Ostravě-Zábřehu se koná 23. ledna od 12 do 18 hodin a 24. ledna od 12 do 17 hodin v prostorech školy. Pro budoucí prvňáčky je připraven bohatý program a dárečky. Škola nabízí řadu aktivit pro využití volného času, jako jsou keramický, taneční nebo fotbalový kroužek, pěvecký sbor i výuka angličtiny pro 1. a 2. ročník.

Jarní příměstský tábor

O jarních prázdninách se mohou děti od 7 do 15 let zúčastnit tematického příměstského tábora, který od 5. do 9. února pořádá Kulturní centrum Poruba. Odpolední programy budou věnovány zábavným hrám a zkouškám krátkých divadelních scének, v nichž si děti vyzkouší, co všechno se musí udělat, než vznikne jedno divadelní představení. Na závěr navštíví představení v Divadle loutek Ostrava. Na příměstský tábor se zájemci mohou přihlásit do 29. ledna. Podrobné informace lze získat na telefonních číslech: 596 940 852, 596 940 853, 596 940 858 nebo internetových stránkách: www.kcporuba.cz

Cesta na Měsíc

Ještě třikrát mohou v lednu zájemci o astronomii cestovat na Měsíc. Netradiční výlet připravila Hvězdárna a planetárium Johanna Palisy na 24., 27. a 30. ledna. K pozorování moří, kráterů a brázd nejbližšího vesmírného souseda Země přidají zaměstnanci hvězdárny výklad o srážkách těles, jejich rizicích pro lidstvo nebo o americkém kosmickém programu Apollo. Sledování hvězdné oblohy dalekohledem začíná v 18 hodin.

Projekt přiblíží menšiny

Knihovna města Ostravy připravila letos pro děti projekt s názvem Všichni jsme tady doma. "Jde o celoroční akce zaměřené na lepší poznání pěti národnostních menšin, které žijí v krajském městě - vietnamské, romské, řecké, polské a slovenské. Každé menšině budou věnovány tematické výtvarné dílny, výstavy, divadelní představení, literární večery, veřejná čtení, koncerty, besedy, vystoupení folklorních souborů, kvízy a výtvarné soutěže," řekla koordinátorka projektu Irena Václavíková.

 


Strana 16.

 

Američtí filmaři v Ostravě natáčí sci-fi

» fototéma

Ostrava se v lednu stala dějištěm natáčení americko-francouzského filmu Babylon A.D. Z Hlavní třídy v Porubě, kde filmaři obsadili na 3 dny kruhový objezd, se štáb přesunul do Dolní oblasti Vítkovic. Zmíněné lokality ožily filmovými efekty a dekoracemi, které přilákaly řadu Ostravanů. Od města si filmaři pronajali rozestavěnou budovu na ulici 28. října, kterou přemění tak, aby záběry vypadaly jako z newyorské čtvrti Bronx. Režisérem snímku je Mathieu Kassovitz, jeho hlavní hvězdou slavný hollywoodský herec Vin Diesel známý z filmu Zachraňte vojína Ryana nebo Rychle a zběsile. (s)

Hvězda filmu Vin Diesel byl středem pozornosti štábu i diváků.
Kostýmy mají připomínat realitu Ruska, v němž se snímek odehrává.
Kulisy havarované helikoptéry i rozbitých a ohořelých aut byly nainstalovány do kruhového objezdu.
Francouzský režisér Mathieu Kassovitz.
(Foto)