Květen 2015

Květnové vydání měsíčníku Ostravská radnice

titulka

 

 

 

 

Ostravskou radnici si můžete stáhnout také ve formátu pdf.


Strana 1

Uvnitř listu

  2 Ostrava a Su-čou jsou partnery

  3 Začala rekonstrukce Nádražní

  4 Impuls pro školní jídelny

  5 Vy se ptáte, radnice odpovídá

10 Před 40. Janáčkovým májem

12 Kniha o tankistovi a letci

14 Jaro v ostravské zoo

15 Na Tretře Špotáková i Bolt!

Ostrava nezapomněla


Dík našim osvoboditelům

Památník Rudé armády v Komenského sadech, který je národní kulturní památkou, se stal 30. dubna místem slavnostního shromáždění u příležitosti 70. výročí osvobození Ostravy a konce druhé světové války.

Význam ostravsko-opavské operace pro osvobození Československa a konečnou porážku hitlerovského Německa podtrhli svou účastí předseda vlády Bohuslav Sobotka, místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Vojtěch Filip a řada dalších čestných hostů od nás i ze zahraničí. Po nástupu a přehlídce čestné jednotky armád ČR a SR shromáždění pozdravili nízkým přeletem čeští letci ve třech stíhačkách Jas 39-Gripen.

Projevy premiéra Sobotky, poslance Filipa, ale také krajského hejtmana Miroslava Nováka, primátora Tomáše Macury a velvyslance Ruska v ČR Sergeje Kiseleva se nesly ve znamení upřímného poděkování osvoboditelům, vojákům Rudé armády, čs. jednotek, partyzánům, odbojářům, všem, kteří položili životy za naši svobodu, i válečným veteránům, kteří se ve vysokém věku dožili dneška. Slova úcty patřila tankistům Končickému, Opočenskému, Šerákovi, letci Vranskému a dalším mužům a ženám na čestných místech kryté tribuny.

Odkaz příštím generacím

„Právě osobní setkání s tankisty a dalšími veterány, kteří před 70 lety přinesli do Ostravy svobodu, patřila pro mě osobně k nejsilnějším zážitkům letošních oslav. Přímých pamětníků logicky ubývá. Proto je důležité, abychom na jejich odkaz nezapomínali a uchovali ho i pro příští generace,“ zdůraznil Tomáš Macura.

Přímí účastníci válečných bojů v letech 1939-45 v další části programu převzali jubilejní medaili Ruské federace k 70. výročí vítězství ve Velké vlastenecké válce a vojenské vyznamenání ministra obrany ČR Čestný pamětní odznak k 70. výročí konce 2. světové války.

Květy na počest padlých

V pietní části programu položili k památníku kytice a věnce představitelé českého státu, diplomatických zastoupení Polska a Ruska, armády, organizací a spolků veteránů a bojovníků za svobodu, policie, hasičského sboru, kraje, města, jeho obvodů, politických stran, společenských organizací, zástupci partnerských měst, zahraniční hosté aj.

Na závěr účastníci shromáždění uctili minutou ticha památku obětí ostravsko-opavské operace, vyslechli hymny Ruské federace, Slovenské republiky a České republiky. Symbolicky pak zvedli hlavy k nebi při přeletu tří vrtulníků Mi 24/35 Armády ČR. (vi) 

Předseda vlády České republiky Bohuslav Sobotka zvýraznil svou osobní účastí na slavnostním shromáždění a pietním aktu u příležitosti 70. výročí osvobození Ostravy v Komenského sadech význam ostravsko-opavské operace pro vítězství ve druhé světové válce a porážku hitlerovského Německa. Na snímku blahopřeje jednomu z válečných veteránů k udělení čestného pamětního odznaku ministra obrany ČR.

Smlouvy jsou na internetu


Rada města na své schůzi 24. března rozhodla, a to nad rámec povinností stanovených platnými právními předpisy, zpřístupnit veřejnosti na internetovém profilu zadavatele v sekci Úřad webu www.ostrava.cz všechny smlouvy soukromoprávní a veřejnoprávní povahy, včetně objednávek vystavených statutárním městem Ostrava se závazkem k finančnímu plnění města ve výši nad 100 000 Kč, počínaje dnem 1. 4. 2015. Jedná se o doplnění smluv samostatně zveřejňovaných v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Cílem opatření je prohloubení otevřenosti, průhlednosti a efektivnosti hospodaření města Ostravy. (pk)

Na letiště po železnici


Letiště Leoše Janáčka Ostrava je od 13. dubna prvním mezinárodním letištěm v ČR s přímým vlakovým spojením. S letištní odbavovací halou stanici spojuje tunelová chodba. „Železnice na letiště odlehčí silniční dopravě. Pro mnoho lidí bude pohodlnější cestovat vlakem, než jet na letiště autem a řešit otázku parkování,“ řekl při zahájení provozu na nové 2,9 km dlouhé trati ze Studénky a otevření stanice Mošnov, Ostrava Airport náměstek primátora Ivo Hařovský. Spoj ČD na letiště je součástí linky S2 z Mostů u Jablunkova. Vybírat lze z deseti odjezdů, první z Ostravy, hl. n. vyjíždí ve 3.57, poslední ve 21.30.  Cestující přilétající do Ostravy si mohou jízdenky koupit v pobočce OIS v letištní hale. Do stanice Svinov stojí 44 Kč, na hlavní nádraží 51 Kč. Náklady na stavbu dosáhly 581 mil. korun, financoval je Morav­skoslezský kraj a EU. (bk)


Strana 2

My a svět

Dohoda s 10milionovým čínským městem, centrem podnikání, podepsána

Ostrava a Su-čou jsou partnery


V listopadu 2014 navštívila Ostravu delegace města Su-čou (Suzhou) z Čínské lidové republiky. Primátor Tomáš Macura a náměstek primátora Zhang Yuelin se tehdy zmínili o zájmu uzavřít partnerskou smlouvu mezi oběma velkoměsty.

Díky vzájemné vstřícnosti a otevřenosti, po projednání v orgánech měst, se podařilo partnerskou smlouvu připravit a uzavřít v průběhu návštěvy představitelů města Ostravy v Číně ve dnech 21.–26. dubna. Tomáš Macura a viceprimátor Xu Meijian stvrdili svými podpisy dohodu s pětiletou platností za účelem dalšího rozvoje přátelských vztahů mezi národy ČLR a ČR, pro zintenzivnění spolupráce a výměny mezi oběma městy v oblastech ekonomiky, obchodu, vědy a techniky, kultury, vzdělávání, sportu, zdravotnictví a pro další rozvoj na regionální úrovni.

Su-čou, druhé nejvýznamnější měs­to provincie Ťiang-su (Jiangsu), má přes 10 mil. obyvatel. Je kolébkou kultury Wu a jedním z nejstarších sídel v údolí řeky Jang-c´. Pro kamenné mosty, vodní kanály, pagody a zahrady se mu přezdívá Benátky východu. Město úspěšně rozvíjí obří průmyslovou zónu Suzhou Industrial Park, v níž od loňska působí Czechtech China Center, platforma pro české i čínské projekty.

Primátor Tomáš Macura, náměstkyně primátora Kateřina Šebestová a vedoucí odboru strategického rozvoje magistrátu Václav Palička cestovali do Číny na České dny v Šanghaji jako součást delegace vedené předsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Janem Hamáčkem.(vi)

Zaplaťte poplatky za odpad do 30. 6.


Termín pro zaplacení poplatku za komunální odpad ve výši 498 Kč za osobu je 30. 6. 2015. Kromě způsobu platby bankovním převodem, složenkou typu A nebo v pokladně magistrátu doporučujeme občanům platbu pomocí SIPO. Stejně jako vloni nebudou do domácností rozesílány složenky. Pokud ještě nemáte platbu do systému navedenu, sdělte spojovací číslo SIPO na  adresu komunalniodpad@ostrava.cz nebo ho přineste na magistrát, odbor financí a rozpočtu, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava. Váš požadavek na navedení platby za odpad za rok 2015 pomocí SIPO nám musí být doručen do 15. 5. 2015. (vi)

Je třeba sjednotit emisní limity


Ovzduší bez hranic. Název prvního ročníku mezinárodní konference, kterou uspořádalo Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje 14. a 15. dubna v Clarion Congress Hotelu Ostrava, charakterizuje její zaměření. V úvodu pozdravila účastníky jednání náměstkyně primátora pro životní prostředí Kateřina Šebestová, město Ostrava bylo partnerem akce.

Cílem konference bylo řešení otázek spojených s kvalitou ovzduší příhraniční oblasti v rámci Evropského seskupení územní spolupráce TRITIA, v rámci Polska, Česka a Slovenska, tj. Opolského vojvodství a Slezského vojvodství, Moravskoslezského kraje a Žilinského samosprávného kraje. Představitelé těchto zemí se chtějí vzájemně inspirovat v ochraně životního prostředí a najít společné řešení pro zlepšení kvality ovzduší ve slezském regionu. Moravskoslezský region například úspěšně snížil průmyslové emise, polští sousedé zase nalezli účinný nástroj pro kontrolu domácího vytápění.

„Mezi hlavní úkoly, které vyplynuly z jednání mezinárodní konference, patří sladění emisních limitů, které nejsou ošetřeny legislativou Evropské unie ve všech zemích na stejnou úroveň,“ řekla náměstkyně primátora Kateřina Šebestová.

Například u nás musí průmysloví výrobci plnit emisní limity nejpozději od března 2016, zatímco polští výrobci železa a oceli nejdříve od roku 2018, a to díky výjimce sjednané před vstupem do unie. (ph)

Ze zastupitelstva města Ostravy


Minutou ticha za všechny padlé při osvobozování města v době 2. světové války začalo ve středu 29. dubna 5. zasedání Zastupitelstva města Ostravy.

V úvodu jednání se zastupitelé seznámili s bezpečnostní situací ve městě za rok 2014. Zprávy k tomuto tématu přednesli ředitel Městského ředitelství Policie ČR v Ostravě René Dočekal a ředitel Městské policie Ostrava Zdeněk Harazim. Celkem Policie ČR zjistila loni na území města 288 660 trestných činů, z nichž bylo objasněno 126 239, to znamená téměř 44 procent. Důsledná práce Policie ČR i Městské policie Ostrava nese výsledky, i když některé problémy zůstávají. „Určitě lze tvrdit, že se bezpečnostní situace v okrese Ostrava v roce 2014 ve srovnání s minulými léty zlepšila. To je pro obyvatele tohoto regionu pozitivní zpráva. Stále však přetrvává a prohlubuje se stav, kdy pro mnoho lidí je naprosto normální páchat trestné činy,“ shrnul výsledky analýzy bezpečnostní situace v Ostravě René Dočekal s tím, že podíl recidivy na celkové kriminalitě za rok 2014 dosáhl téměř 65 procent. Oproti roku 2013 jde pouze o nepatrný pokles o 0,3 procenta.

Podrobnosti z 5. zasedání ZMO lze najít na www.ostrava.cz v sekci Úřad – Město a jeho orgány – Zastupitelstvo města. (bk)

Aktuálně

Divadlu se daří


Národní divadlo moravskoslezské (NDM), příspěvková organizace města, vyniká nejenom v rovině umělecké, ale také ekonomické. Podařilo se zvýšit jeho soběstačnost, která vloni přesáhla 20 procent. Hospodaření skončilo v plusu 14,16 mil. korun, zatímco v roce 2013 to bylo „jen“ 2,8 milionu. Je ale třeba konstatovat, že do výsledku se promítl příspěvek města, který meziročně vzrostl o téměř 10 milionů Kč. Jak zdůraznil ředitel NDM Jiří Nekvasil z hlediska hospodaření a průměrné návštěvnosti, která dosáhla 81 procent kapacity hlediště, zaznamenalo divadlo loni nejlepší výsledky od roku 1989. Divákům nabídlo 476 představení, za které utržilo 31,8 mil. korun. (bk)

Uznání od velvyslance


Velvyslance Spolkové republiky Německo Arndta Freiherr Freytag von Loringhovena přijal 23. dubna v radnici první náměstek primátora Lumír Palyza. Diplomat, který byl uveden do funkce v září loňského roku, se mimo jiné zajímal o situaci v oblasti výuky německého jazyka u nás, možnosti jejího rozšíření a zkvalitnění. Ocenil podporu města nedávnému festivalu Ostrau Der Kulturpunkt v rámci pátých Česko-německých kulturních dnů. Během setkání se hovořilo také o možnostech rozvoje vztahů v různých oblastech mezi městy a regiony ČR a SRN. (bk)

Vyšel Metropolitan


Vyšlo letošní první číslo Ostrava Metropolitan Magazine, který dvakrát ročně vydává statutární město Ostrava. V editorialu se první náměstek primátora Lumír Palyza věnuje významným jarním událostem ve městě, mistrovství světa v ledním hokeji a 40. Janáčkovu máji. O svátku vážné hudby hovoří ředitel festivalu Jaromír Javůrek, součástí pozvánky na hokejový šampionát je vzpomínka Františka Černíka na MS 1978 v Praze. V rozhovoru se představuje nový primátor města Tomáš Macura, do Světa techniky v Dolních Vítkovicích zve jeho ředitel Jakub Švrček. Metropolitan přináší také čtyřstranu k 70. výročí osvobození města, pozvánku na festival Colours of Ostrava a další zajímavosti. Metropolitan jaro-léto 2015 je zdarma k dostání v pobočkách Ostravského informačního servisu, na vrátnicích a informacích Nové radnice, ve stojanu Ke čtení!!! u infostánku v OC Futurum na Novinářské ulici a elektronicky na www.ostrava.cz. (vi)


Strana 3

Doprava ve městě

Začala rekonstrukce Nádražní ulice, klíčové dopravní tepny centra Ostravy

Tramvají po jedné koleji, autem jen na Přívoz


Do života Ostravy, obyvatel i návštěvníků města zasáhla rekonstrukce ulice Nádražní, jedné z nejdůležitějších dopravních tepen města. Potrvá do poloviny příštího roku.

Vzhledem ke svedení tramvajové dopravy v úseku mezi zastávkami Elektra a Důl Jindřich na jednu kolej musí počítat s možnou nepravidelností spojů i cestující MHD. Zastávka Stodolní je v obou směrech dočasně přemístěna na zastávku Elektra. Autem se dá projet jen směrem na Přívoz, od Komerční banky k ul. 30. dubna. Opačná strana Nádražní je pro auta uzavřena.

Další dopravní komplikace nastanou od 8. do 10. května, na kdy je naplánováno uzavření ulice Českobratrské v úseku od Poděbradovy po Nádražní. Třídenní výluka v Nádražní pro převedení provozu tramvají z levé na pravou kolej ve směru na zastávku Elektra je připravována od 12. do 14. června. Za tramvaje bude zavedena náhradní autobusová doprava.

Podrobnější informace o rekonstrukci Nádražní ulice lze najít na https://nadrazni.ostrava.cz, informace k provozu městské hromadné dopravy na stránkách Dopravního podniku Ostrava www.dpo.cz. (bk)

Nejbližší termíny v Nádražní ulici


Během druhé fáze I. etapy rekonstrukce (do 12. 6., 6.00 h) je uzavřena pravá strana Nádražní ulice ve směru od Přívozu, od ul. 30. dubna po ul. Stodolní, mimo průjezd ul. Českobratrskou. Objízdné trasy pro motoristy vedou po ulicích 30. dubna, Poděbradově, Hollarově, Valchařské. Po opačné straně vozovky ve směru na Přívoz, od křižovatky ul. Čs. legií po 30. dubna, lze autem projet. Mezi 11.–12. 6. dojde ke změně v provozu aut. Otevře se úsek od 30. dubna po Stodolní, uzavře opačný, nyní průjezdný. Ve dnech 12.–16. 6. pak dojde k přeložení jednokolejného provozu tramvají na pravou stranu ve směru k Elektře. V těchto dnech budou tramvaje nahrazeny autobusy. O dalších termínech budeme informovat v červnové Ostravské radnici. (r)

Urbanisté píší o Ostravě


Jak jsme upozorňovali v dubnové Ostravské radnici, město Ostrava vydává odbornou publikaci autorů, urbanistů profesora Vítězslava Kuty a Stanislava Endela, s názvem Ostrava jako regionální metropole. Obsáhlá kniha se zabývá historií i současností urbanistické podoby Ostravy a od páté kapitoly poměrně precizně stanoví diagnózu problémů starého městského centra a jejich příčin, nastiňuje také možná řešení. Publikace bude k dostání na pultech Ostravského informačního servisu od poloviny května. (k)

Do centra!!!

Blýská se snad konečně na lepší časy?


Další díl debaty Do centra!!! uspořádalo město 14. dubna v divadle loutek. Hovořilo se o projektu přeměny chátrajících objektů hotelu Palace na studentský campus, řešení bývalého obchodního domu Ostravica a problému městských jatek. Všechny komplexy jsou památkově chráněné.

Na dotazy občanů ze zaplněného hlediště odpovídali primátor Tomáš Macura, starostka Moravské Ostravy a Přívozu Petra Bernfeldová, ředitel Národního památkového ústavu v Ostravě Michal Zezula, urbanista Vítězslav Kuta a Daniel Zeman, zástupce majitele objektu Ostravica.

Podle Zemana došlo mezi městem, majitelem Ostravice i veřejností ke shodě. Do roku 2020 by Ostravica měla být otevřena, o způsobu jejího využití bude veřejnost informována, může se však o něm dále diskutovat. Ostravica se má znovu stát vyhledávaným místem, pamětníci si sem údajně budou moci opět zajít „na kávičku a chlebíček,“ jak nostalgicky zaznělo. Starostka Bernfeldová potvrdila, že v objektu se pracuje, také primátor ocenil probíhající sanační práce.

Společnosti Sedm stromů, která chce komplex budov po hotelu Palace přebudovat na univerzitní campus, se nepodařilo získat evropské dotace, přesto od projektu neustoupila. I zde mají být podrobnosti známy nejpozději do konce května. Pravděpodobně se na studentskou kolej přemění zatím jen část objektu ze strany Smetanova náměstí (dům s bývalou cukrárnou Monika a roh objektu, kde bývaly vyhlášená kavárna a pak jídelna Opera nebo Zimní zahrada).

Do bývalých jatek současný vlastník společnost Bauhaus nedovolil vstup kontrole ze strany města a památkářů. Primátor Macura chce učinit vše pro navázání kontaktu s majitelem, rád by v této historické budově viděl kulturní instituci, například galerii.

Podle profesora Kuty je řešení městského centra komplexní problém a je nejvyšší čas s tím něco dělat. (g)

Životní prostředí

Ministr Richard Brabec chce podpořit regiony se znečištěným ovzduším a zpřísnit kontroly kotlů v domácnostech

Topit neekologicky se už nemá vyplácet


Setkání se zástupci pracovní skupiny pro ovzduší Moravskoslezského kraje absolvoval mimo jiné ministr životního prostředí Richard Brabec během dvoudenní návštěvy (16.–17. 4.) Ostravy a regionu. V Nové radnici ho přivítal primátor Tomáš Macura a jeho náměstkyně Kateřina Šebestová.

Představil návrh novely zákona o ovzduší, která zavede možnost kontroly kotlů v domácnostech. Novelu předloží MŽP vládě v létě letošního roku. Připomněl, že od roku 2022 nebude možné provozovat v domácnostech kotle 1. a 2. emisní třídy. Na výměnu 80 tisíc neekologických kotlů po celé ČR je připraveno 9 miliard korun z OP Životní prostředí 2014–2020. Podle Brabce se bude dotace na nový kotel pohybovat od 60 do 85 %. „Nejvyšší podporu získají obyvatelé v regionech s nejhorší kvalitou ovzduší a zvláště zvýhodněné budou i obnovitelné zdroje energie,“ řekl ministr životního prostředí.

„Pro co nejúčinnější motivaci Ostravanů k zapojení se do programu výměny kotlů zvažujeme, že by město financovalo část z nákladů na nový kotel, které nepokryje samotná dotace z MŽP. Tím bychom usnadnili vstup do programu i občanům s nižšími příjmy,“ doplnil ministra primátor Tomáš Macura, který členy pracovní skupiny pro ovzduší seznámil s dalšími aktivitami Ostravy na tomto poli.

Zmínil se o projektu výsadby zeleně, 450 tis. nových stromů a keřů pro zlepšení ovzduší ve městě, krocích při ekologizaci MHD, obměně autobusů s naftovými motory na pohon CNG, výměně vozového parku v městských organizacích, výstavbě dopravních terminálů, cyklostezek, častějším čištění silnic a komunikací. Ministr životního prostředí Brabec a primátor Macura v Ostravě be­se­dovali se studenty Ostravské univer­zity a prohlédli si také nový pavilon Evoluce v zoo.(vi)


Strana 4

Střípky

SNÍDANĚ V CLARIONU. První ze třetího ročníku seriálu krajských konferencí pod názvem Dopravní snídaně s BESIP se druhého dubna uskutečnila v hotelu Clarion. Záštitu nad akcí převzal náměstek primátora Ivo Hařovský (na snímku při vystoupení), omluvený ministr dopravy Dan Ťok pozdravil účastníky jednání pomocí telemostu. Odborníci na dopravní infrastrukturu, inženýrství, bezpečnost, představitelé policejních složek a další zde mimo jiné řešili vybrané problematické lokality regionu s analýzou konkrétních příčin vzniku dopravních nehod a návrhy na opatření.(vi)

BARTOŠEK U PRIMÁTORA. Primátor Tomáš Macura přijal 9. dubna místopředsedu Poslanecké sněmov­­ny Parlamentu České republiky Jana Bartoška (na snímku vlevo). Hovořili spolu o chystaných legislativních změnách ve vztahu k veřejné správě a municipalitám, podpoře investic, bydlení, přípravě novely loterijního zákona. Právě o ní se jednalo na semináři Hazardování s hazardem pořádaném ve stejný den v Ostravě Svazem měst a obcí ČR a kterého se Bartošek zúčastnil. Setkání byl přítomen náměstek primátora Zbyněk Pražák. (vi)

POBOČKA VĚŽ JAKO NOVÁ. Pobočka Ostravského informačního servisu ve vyhlídkové věži Nové radnice je od 27. dubna znovu v provozu. Po bleskové, jedenáct dnů trvající rekonstrukci interiéru, ji slavnostně otevřeli první náměstek primátora Lumír Palyza, jednatel OIS Radim Chytka (foto L. Vidlička), představitelé dozorčí rady a zastupitelé Lukáš Král, Richard Vereš aj. Prostory filiálky mají nový nábytek, osvětlení, podlahu i výzdobu, které vévodí u vstupu zdařilá panoramatická fotografie města. „Jsou to často věci, kterých si běžný zákazník možná ani nepovšimne, jenom se bude cítit o něco lépe,“ konstatoval Chytka. (bk)

Projekt města

Školní jídelny zdravě a chutněji


Město Ostrava, odbor sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti magistrátu, připravilo projekt Školní jídelny zdravě a chutně, který chce zvýšit kvalitu stravování v mateřských a základních školách.

Cílem projektu, který potrvá do června 2016, je představit alternativy k dosud používaným recepturám a technologickým postupům ve školních jídelnách. Proběhnou školení, semináře, workshopy pro zaměstnance jídelen, pedagogy, rodiče, soutěže za účasti dětí, odborného personálu i veřejnosti. Na závěr budou nejúspěšnějším školám a nejaktivnějším kuchařkám uděleny tituly Školní jídelna na 1!!! a Kuchařka na 1!!! Osobnostmi projektu jsou dětský lékař MUDr. Jan Boženský a irský patron vaření Jason Fitzgerald.

„Nejde nám o to zásadně měnit používané receptury. Spíše chceme přispět k osvojení nových technologických postupů, k prosazení přednostního používání čerstvých surovin na úkor polotovarů, dochucovadel a podobně,“ naznačil náměstek primátora Zbyněk Pražák, podle kterého v úrovni školního stravování stále existují velké rozdíly.

Projekt Školní jídelny zdravě a chutně apeluje na rodiče s argumentem, že podcenění kvality stravování dětí může vést k jejich závažným zdravotním poruchám. Od příštího školního roku mají vzniknout také certifikované dietní jídelny, které budou pod dohledem dietního terapeuta vařit například pro děti s alergiemi. V rámci doprovodných programů se bude odborný personál škol např. zabývat otázkami likvidace odpadů ze školních jídelen za použití kontejnerů na bioodpad nebo problematikou odpovědného hospodaření s vodou. Na území města je nyní 121 školních jídelen. Z 35 tisíc dětí, které navštěvují ostravské mateřské a základní školy, využívá školní stravování zhruba 27 tisíc dětí. (av)

V Ostravě proběhla potřebná informační kampaň

Předávali zkušenosti s autismem


Konference k Mezinárodnímu dni autismu s názvem „Autismus – od dětství do dospělosti“, za účasti náměstka primátora Zbyňka Pražáka a s podporou města Ostravy, se uskutečnila 8. dubna na Ostravské univerzitě.

Konference provedla účastníky životem člověka s autismem – od okamžiku, kdy rodič zjistí, že s jeho dítětem není něco v pořádku, přes diagnostiku a práci neurologa a psychologa, význam rané a školské péče, terapeutické aktivity až po možnosti mezioborové spolupráce a terapeutické aktivity s dospělými osobami. Autismus je neurovývojová porucha, jíž trpí čím dál více dětí i dospělých.

V rozmezí od 2. do 11. dubna proběhla k Mezinárodnímu dni autismu v Ostravě řada hodnotných akcí, jejichž cílem bylo zvýšit informovanost lidí o této problematice. Organizace MIKASA ve spolupráci se společnostmi AlFi, ABC a dalšími neziskovými organizacemi uspořádaly informační kampaň o autismu i koncerty.

Více na www.mikasa-detem.cz.(d)

Roste terminál na Dubině


Optimalizace autobusových linek MHD na trase Ostrava-Dubina – ÚAN a omezení souběhu s tramvajovými linkami, takové jsou hlavní důvody výstavby nového autobusového terminálu Dubina poblíž nákupního centra Albert. Stavbu provede firma Colas CZ, staveniště bylo předáno ke konci března. Jedná se o výstavbu zpevněné plochy pro odstavení autobusů a nástupní a výstupní zastávky MHD. Stavba je rozdělena na tři samostatné stavební objekty: zpevněné plochy terminálu, odvodnění ploch a veřejné osvětlení. Dle smlouvy by stavební práce měly být ukončeny v červenci. Náklady na stavbu včetně DPH činí 7,34 mil. korun. Město Ostrava předložilo žádost o dotaci z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko, žádost je v procesu hodnocení. (OSR)

Zateplení pro knihovnu


Zateplení obvodových stěn a střechy a výměny oken a dveří se dočká objekt knihovny v ulici Podroužkově v Ostravě-Porubě. Cílem revitalizace je zlepšení tepelně technických vlastností budovy, snížení spotřeby energií na vytápění a tím i snížení emisí kysličníku uhličitého do ovzduší. Projekt realizovaný městem bude spolufinancován z Operačního programu Životní prostředí. Celkové náklady na stavbu včetně DPH by měly dosáhnout 11 milionů korun, dotace činí 90 procent způsobilých výdajů, to znamená asi 5,6 milionu korun. Zhotovitelem díla je společnost Stavos Stavba, hotovo by mělo být v červnu. (OSR)

O čem se mluví

Městská nemocnice Ostrava zřejmě porušila zákon o veřejných zakázkách

Kontrola odhalila na Fifejdách nedostatky


Kontrola zaměřená na oblast veřejných zakázek provedená příslušným odborem magistrátu města prověřila desítky smluv uzavřených Městskou nemocnicí Ostrava. Jednalo se zejména o nákupy specializovaného zdravotnického materiálu a techniky a také některé zakázky související s provozem nemocnice.

Zjistila, že v nemocnici bylo v kontrolovaných letech 2012, 2013 a 2014 bez jakékoli soutěže vynaloženo více než 150 milionů korun, nemusí se jednat o částku konečnou. V návaznosti na netransparentní výběr dodavatelů byly odhaleny také další předražené nákupy. Kontrola dále prokázala nehospodárné a neefektivní vynakládání veřejných prostředků, kdy byli zjevně zvýhodňováni určití dodavatelé bez uzavřených písemných smluv. Podklady k výběrovým řízením byly často vyhotovovány bez konzultace s odborným personálem.

Zcela neúčelně byly vynaloženy finanční prostředky na několik analýz a studií, jejichž výstupy byly nepřiměřené jejich ceně. Jednalo se např. o analýzu hospodaření nemocnice, která uváděla obdobné informace jako rozbory hospodaření zpracované nemocnicí, analýzu ochrany osobních údajů, která obsahovala běžně dostupné údaje, nebo o tři obsahově podobné studie skladového hospodářství. Celkem za ně nemocnice utratila téměř 1 700 000 Kč.

„V návaznosti na výsledky kontroly, která prokázala flagrantní a systematické porušování zákona o veřejných zakázkách, jsem se rozhodl předat výsledky Policii ČR, konkrétně Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality. O zjištěních budeme dále informovat Ministerstvo financí,“ hodnotí výsledky kontroly primátor Tomáš Macura. Ministerstvo bude informováno v souladu se zákonem o finanční kontrole o tom, že byly zjištěny skutečnosti nasvědčující spáchání trestného činu a neoprávněné použití či poškození veřejných prostředků v hodnotě přesahující částku 300 tisíc korun.

„Pro nové vedení nemocnice jsou závěry auditu závazným pokynem, jak nemocnici zejména v oblasti hospodaření vrátit co nejdříve do standardních parametrů,“ řekl náměstek primátora Zbyněk Pražák. (av)

Jízda načerno se nevyplácí


Dvakrát s odstupem týdne se v ostravské MHD uskutečnila noční preventivně-bezpečnostní akce. Zaměřila se na dodržování přepravních podmínek, chování cestujících a bezpečnost v nočních tramvajových spojích. Ze 3. na 4. dubna zkontrolovali revizoři na pět stovek cestujících. Bez jízdního dokladu bylo přistiženo 12 % z nich. Stejná akce proběhla v noci z 10. na 11. dubna. Preventivní kontroly mají za cíl zvýšení bezpečnosti a kultury cestování v rizikových nočních spojích MHD. Jen připomínáme, že cestující, který se neprokáže platným jízdním dokladem, zaplatí jízdné a přirážku 1500 Kč. Pokud zaplatí ve voze nebo do 7 kalendářních dnů, snižuje se pokuta na 700 Kč. (ph)

Veřejnou dopravu propaguje na Ostravsku ODISbus


Ostrava ve spolupráci s Opavou a Moravskoslezským krajem představila propagační autobus – ODISbus. Zařadili jsme se do projektu PIMMS CAPITAL, jehož cílem je propagovat veřejnou dopravu.

Propagace veřejné dopravy a ODISbus, jehož vzorem je systém dopravní výchovy v anglickém Birminghamu, má pomoci změnit postoj veřejnosti a zejména školní mládeže k veřejné dopravě. Kampaň se až do června povede ve středních školách a druhém stupni základních škol v Ostravě a kraji. Autobus bude využíván při happeningových akcích ve městech, v rámci společenských a kulturních událostí (např. Colours of Ostrava, Evropský týden mobility, Czech Raildays, Hornické slavnosti, Havířov v květech, Den železnice, Dny otevřených dveří u dopravců apod.). V případě zájmu lze zorganizovat prezentace pro neziskové organizace. (ph)

Otevřená radnice

Vy se ptáte, radnice odpovídá


Odpovídáme na vaše dotazy k problémům, které se týkají města Ostravy. Omlouváme se všem tazatelům, na které se v tomto vydání nedostalo. Jejich podněty zodpovíme v příštích vydáních novin, zareagujeme na ně e-maily či písemně. V otázkách vás žádáme o maximální věcnost a stručnost. Naše adresa je Ostravská radnice, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, nebo elektronicky: redakce@ostrava.cz.

Jak přejít Opavskou?

● M. Bureš často prochází z dosud zaslepené ulice Slavíkovy do Studentské směrem ke kolejím VŠB a zpět. Přechodu přes ulici Opavskou zde brání také silniční svodidlo. Proto se ptá: „Kdy dojde ke zprůchodnění ulic Slavíkovy a Studentské pro pěší?“

BŘETISLAV GLUMBÍK, vedoucí odboru dopravy magistrátu: „Možnost úpravy křižovatky Opavská–Studentská s cílem zajištění samostatných pruhů pro levá odbočení byla v roce 2014 prověřena studií. Řešení obsahuje i návrh na vybudování přechodu přes ulici Opavskou a jeho napojení na pěší trasy u ulice Slavíkovy. V roce 2015 bude vypracována přípravná dokumentace (investiční záměr). Realizace stavby není dosud stanovena, bude závislá na dohodě o jejím financování s vlastníkem silnice I/11 ul. Opavská, kterým je t. č. stát, v majetkové správě ŘSD. Možnou variantou a urychlením úpravy křižovatky by bylo převedení tohoto úseku silnice I/11 na jiného vlastníka (zřejmě Moravskoslezský kraj) v závislosti na dokončení a zprovoznění Prodloužené Rudné.“

Poplatek za psa a místní daň

● Zdeněk Chadziandoniu se ptá, proč se platí poplatek za psa a kam peníze jdou?

JIŘINA SZABÓOVÁ, vedoucí oddělení daní a cen odboru financí a rozpočtu magistrátu: „Místní poplatky lze na rozdíl od jiných poplatků charakterizovat jako místní daně. Jsou příjmem rozpočtu obce a slouží k realizaci obecních a veřejných potřeb. Není za ně poskytována žádná přímá protihodnota. Mají funkci hlavně fiskální (získávání prostředků) a některé, jako poplatek za psa, i funkci regulační. To znamená, že výší poplatku (hranice je určená zákonem) může obec regulovat např. chov psů v určitých lokalitách (sídliště). V Ostravě jsou poplatky příjmem městských obvodů a ony samy rozhodují o jejich využití. Na základě vyžádaných odpovědí městských obvodů se dá všeobecně říci, že prostředky jsou využívány primárně na úklid a údržbu zeleně a veřejného prostranství, nákup košů pro exkrementy, nákup známek, poplatníci dostávají sáčky na psí exkrementy, jsou organizována očkování proti vzteklině, přispívá se i na čipování psů.“

Terminál a hluk z dopravy

● Jan Cypris se dočetl, že na budovaném terminálu na Dubině mají končit autobusy ze směru od Frýdku a Nového Jičína. „Bydlím na ulici A. Poledníka a už teď je zde velký provoz, hlavně tramvají. Uvažují zde magistrát a DPO o vybudování protihlukových stěn? S přestupem cestujících z autobusů na tramvaje vzroste jejich provoz.“

MARTIN FOJTÍK, vedoucí oddělení silniční a drážní dopravy odboru dopravy MMO: „Dokončení terminálu Dubina je plánováno na počátek září 2015. Jeho zprovozněním nedojde k ukončení všech spojů a autobusů z oblasti Brušperska. V pracovní dny bude v terminálu ukončeno 25 % spojů nyní pokračujících do centra, v nepracovní dny to bude 80 % spojů. Ukončení autobusových linek na terminálu Dubina má přinést využití potenciálu nové smyčky a tramvajové dopravy. S ohledem na již stávající intenzivní tramvajový provoz na území města se nepočítá s jejím posilováním z nového terminálu Dubina. Nedojde tak ke zvyšování hluku v Horní ulici. Provozovatel drážní dopravy Dopravní podnik Ostrava neustále pracuje na obměně vozového parku, ať obnovou nebo modernizací vozidel. Jedním  z cílů u tramvajové dopravy je právě snižování hlučnosti. S ohledem na výše uvedené se ve vámi uvedené lokalitě proto nepočítá s výstavbou protihlukových stěn.“ (vi)


Strana 5

Medaile Za věrnost a další ocenění


Koncem března se v obřadní síni slezskoostravské radnice uskutečnilo slavnostní udělování medailí policejního prezidenta policistům Městského ředitelství policie ČR Ostrava za věrnost prvního, druhého a třetího stupně.

Ředitel ostravské policie ČR René Dočekal poděkoval všem přítomným policistům za skvělou práci, přidala se také starostka Slezské Ostravy Barbora Jelonková.

Medaili „Za věrnost“ prvního stupně převzali podpraporčík Jan Kučera a praporčík Ervín Kralovinský, kteří přes třicet let ve službě plní svědomitě své povinnosti. Medaili „Za věrnost“ druhého stupně obdrželo dvaadvacet policistů dlouhodobě dosahujících velmi dobrých pracovních výsledků za více než 20 let, ocenění „Za věrnost“ třetího stupně se dostalo třem policistům. Podporučíkovi Jiřímu Hubertovi byla předána medaile služby pořádkové policie za dlouholetou precizní práci. Medailí ředitele Městského ředitelství policie byli oceněni dva kriminalisté specializující se na boj s extremismem za dlouhodobé plnění úkolů nad rámec služebních a pracovních povinností. (vk)

Pozor, kontroly semaforů


Ostravské komunikace upozorňují, že všechny semafory řídící křižovatky na území Ostravy projdou po skončení MS v hokeji pravidelnou půlroční revizí. Na území města je 58 křižovatek se světelnou signalizací, k tomu 27 přechodů pro chodce se semafory a dalších 15 signalizačních zařízení, která se během revizí musejí na čas vypnout. Prosíme proto řidiče o zvýšenou opatrnost, dodržování dopravního značení a pokynů řídících policistů. (k)

Hledáme nové strážníky


Městská policie Ostrava otevírá své řady novým zájemcům o povolání strážníka. Je určeno všem, kteří splňují zákonem stanovené podmínky – bezúhonnost, spolehlivost, české občanství, minimální věk 21 let, zdravotní způsobilost a střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou. Rozšířit řady strážníků mohou lidé především fyzicky a psychicky zdatní.

Zájemci projdou výběrovým řízením a tříměsíčním rekvalifikačním kurzem zakončeným závěrečnou zkouškou odborné způsobilosti před komisí Ministerstva vnitra ČR. V rámci kurzu jsou tzv. strážníci-čekatelé cvičeni také k používání služební zbraně a donucovacích prostředků. Po zapracování mají strážníci možnost prodloužit pracovní smlouvy na dobu neurčitou a získávají mnoho dalších benefitů, především sociální jistoty a možnost profesního růstu.

Rozsah výcviku a všechna kritéria pro přijetí uchazeče o povolání strážníka jsou uvedena na stránkách ostravské městské policie www.mpostrava.cz. Pro více informací se lze obrátit na tel. 599 414 426. (mp)

Označte si kolo


Městská policie Ostrava nabízí zájemcům možnost bezplatné evidence jízdního kola pomocí označení syntetickou DNA, v případě ztráty je kolo více dohledatelné. K registraci je potřeba mít s sebou kolo, občanský průkaz, vhodný je i doklad o nabytí kola. Jak jsme již zmiňovali minule, označení nelze provést na mokrém kole, za deštivého počasí nebo i tehdy, jede-li pak kolo v mokrém terénu, ale ani při teplotách pod 10 °C.

Kola se budou označovat 16. května u restaurace Dakota v Bělském lese (13–17 h), 19. května na cyklo­stezce Hrabová, křižovatka Frýdecké a Mostní (14–17), 24. května na cyklostezce Třebovice, lávka přes Opavici (13–17), 26. května v Hrabůvce, ul. A. Kučery – centrum MPO (9–12, 13–17) a 29. května tamtéž a ve stejný čas.

Strážníci označí syntetickou DNA rovněž kompenzační pomůcky, a to po telefonické domluvě předem na čísle 720 735 126, kde zodpoví i řadu dalších otázek. (p)

Nepřehlédněte

Máte v pořádku převod auta? 1. 7. se blíží!


Znovu připomínáme, že s účinností od 1. ledna 2015 vstoupila v platnost novela zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Zahrnuje řadu změn zejména v administrativě spojené s převodem vozidla u úřadu obcí s rozšířenou působností až po zánik vozidla.

Novela se řídí pravidlem – třikrát jedna – jeden registr vozidel, jedna žádost a tím pádem jeden úkon. Záleží na dohodě mezi prodávajícím a kupujícím – mohou jít na úřad společně nebo jeden může zmocnit druhého. K převodu vozidla v registru musí dojít do 10 pracovních dnů od převodu vlastnického práva, již nebudou existovat vozidla v tzv. polopřevodu. Řádně nepřihlášená vozidla ztratí v ČR od letošního 1. července nenávratně svou technickou způsobilost.

Ministerstvo dopravy má na svém webu www.dokonceteregistraci.cz novou aplikaci, kde se po vložení čísla malého technického průkazu objeví informace, že automobil je v této databázi evidován v nedokončené registraci. Takový vlastník musí co nejdříve vyhledat příslušný registrační úřad a přinést s sebou potvrzení o technické kontrole. V centrálním registru je nyní kolem 700 tisíc aut, která nemají jasné vlastníky. Vyjede-li řidič po 1. 7. do provozu s autem bez řádné registrace, hrozí mu na místě bloková pokuta 5000 korun a ve správním řízení postih až 50 tisíc Kč. (r)

Stalo se

MAZEL JEDEN... Hlídka městské policie byla přivolána do ubytovny v Ostravě-Zábřehu. Jeden z ubytovaných se chystal ke spánku, spolubydlící (56 let) ho začal hladit po zádech. Prvnímu muži to bylo nepříjemné, a tak se ozval, vznikla hádka, na jejímž základě obtěžovaný zavolal strážníky. Za pár minut se však hlídka musela na ubytovnu vrátit, došlo k dalšímu fyzickému napadení mezi těmito muži. Oznamovatele však už zdobila boule nad levým okem, po prvním odchodu strážníků jej spolubydlící vyfackoval za to, že strážníky přivolal. Napadený měl i bolesti hlavy a závratě, do nemocnice ho odvezla záchranka. Případ vyšetřují policisté.

DOSTIHLI HO. U stánku s občerstvením v Ostravě-Porubě napadl agresivní muž jiné dva muže, podle oznamovatele pak nastoupil do tramvaje. Strážníci si na tramvaj počkali na zastávce po trase jízdy, podle popisu ho ihned poznali. Dotyčného předali policii ČR k dalšímu šetření.

ZA DOBROTU NA ŽEBROTU... Strážníci městské policie jeli do bytu mladého muže, kterého fyzicky napadl kamarád, jehož pozval na noc domů, neměl kde bydlet. V bytě došlo k roztržce, kamarád v nouzi majitele bytu udeřil do obličeje a rozbil mu přitom dioptrické brýle. 42letý ,vetřelec‘ v bytě přiznal hádku i facku, ale při dechové zkoušce nadýchal 2,15 promile. Strážníci ho vyzvali, aby byt opustil. Opilý se rozzuřil a začal strážníkům vulgárně nadávat a vyhrožovat, že je boxer, že si to s nimi vyřídí a až odejdou, vyřídí si účty i s majitelem bytu. Strážníci byli nuceni a­gresivního muže zpacifikovat, skončil na protialkoholní záchytné stanici.(vz)

Přijďte do kurzu!


Městská policie Ostrava zve na další z řady bezplatných kurzů pro veřejnost, které pořádá v rámci projektu Bezpečnější Ostrava. Konat se bude v prostorách budovy městské policie v ul. Hlubinské 6 v Moravské Ostravě ve středu 27. května od 16 hodin. Tentokrát má setkání název „Váš pes – starost, nebo radost? Pes – pomocník v IZS“. Hovořit se bude o psech chovaných ve městě, o povinnostech chovatelů psů, o pravidlech pro pohyb psů v ulicích města, o odpovědnosti chovatelů za škody způsobené psem, ale i psech – záchranářích. Nebude chybět oblíbená sebeobrana, připraven bude dětský koutek pro děti účastníků. Vhodné je sportovní oblečení (pro výuku sebeobrany), popř. volnější obuv na přezutí a hygienické potřeby (možnost sprchy). Bližší informace na tel. 599 414 165, 950 739 407 nebo prostřednictvím elektronické pošty na adrese info@mpostrava.cz. Není potřeba se předem na kurz přihlašovat. (p)


Strana 7

Sociální péče

Minoritu bude zastupovat Romská rada v čele s Vladimírem Leškem

Partner k jednání s městem


Strategie romské integrace do roku 2020 na místní úrovni – tak znělo téma prvního Kulatého stolu vlády ČR, města a romského etnika, který se uskutečnil 14. dubna v Radnici města Ostravy. Zúčastnili se náměstkyně ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Kateřina Valachová, primátor Tomáš Macura, resortní náměstek primátora Zbyněk Pražák a členové Romské rady města Ostravy v čele s předsedou Vladimírem Leškem. „Cílem bylo domluvit se na mechanismu, jakým bude Romská rada komunikovat s městem,“ vysvětlila Kateřina Valachová. Pětičlenná Romská rada vnikla v Ostravě z iniciativy ministerstva letos v únoru jako první v republice. „Pokládáme ji za klíčovou platformu, prostřednictvím které se Romové mohou spolupodílet na řešení problémů, které zde dlouhodobě jsou a které vnímají všechny zúčastněné strany,“ řekla náměstkyně Valachová.

Priority, které bude při spolupráci s Romskou radou prosazovat město, upřesnil náměstek primátora Zbyněk Pražák. „Tyto priority jsme pojmenovali a řekli jsme si, že to bude především otázka vzdělávání, bydlení a otázka zaměstnanosti,“ konstatoval. „A řekli jsme si také, že nejde jen o práva, ale také o povinnosti,“ dodal. (bk)

Pro pečující osoby


Národní rada osob se zdravotním postižením ČR ve spolupráci s Krajským úřadem MS kraje zve na konferenci Podpora pečujících osob, která se uskuteční 3. června od 11 hodin v sále zastupitelstva Krajského úřadu MS kraje. Cílem konference je upozornit na problémy pečujících osob a navrhnout strategie řešení. Vstup zdarma. Kontakt: ostrava@nrzp.cz, tel. 736 234 871. (b)

Respekt k porodu Ostrava


Takový je název již pátého ročníku informativního festivalu pro veřejnost i odborníky podporující rodičovství. Na sobotu 23. května v Monty škole ve Čkalovově ulici v Porubě je i tentokrát připraven pestrý program přednášek a workshopů, který se ponese opět ve znamení podpory přirozeného přístupu k těhotenství a prenatálnímu vývoji, zrození rodin a následné péči o matku, dítě a celou rodinu.

Přednášejícími jsou klinická psycholožka a členka pracovní skupiny k porodnictví při Úřadu vlády ČR Michaela Mrowetz a další odborníci. Přednášky se zabývají podporou zdraví matek a prenatálního vývoje dětí, výhodou podpory rané vazby, podporou rodin v šestinedělí, otázkami nošení dětí a výhodami nošení pro psychomotorický vývoj dětí. Bohatý je i doprovodný program, nechybí bezplatná poradna. (k)

Den plný radosti pro všechny


Setkání ostravských handicapovaných dětí a mládeže u příležitosti Dne dětí pořádá už posedmé spolek Modrý motýlek. Akce s názvem Den plný radosti pro všechny, tentokrát Čím budu, se uskuteční 28. května od 9 do 12.30 hodin v pavilonu A a jeho okolí na Černé louce. V programu jsou ukázky volnočasových aktivit dětí, ocenění nejlepších výtvarných prací na téma Čím budu, zábavné soutěže, výtvarné a pracovní dílny. Vystoupí klaun Hopsalín a Heidi Janků, ukázky své činnosti předvedou Městská policie Ostrava, Celní správa ČR, Turistické sdružení Stopař. (bk)

Pomáhám, zn. Rád


V ulicích Ostravy budou 2. a 3. června k vidění dobrovolníci v modrých tričkách s logem ADRA a s kasičkami na krku. Veřejnost osloví s žádostí o finanční příspěvek na podporu dobrovolnického centra ADRA, které již řadu let vysílá dobrovolníky k opuštěným a nemocným seniorům a dětem v Ostravě. Za drobný finanční příspěvek obdrží dárce upomínkový předmět. Výtěžek z tradiční sbírky s názvem „Pomáhám, zn. Rád“ umožní zkvalitnit a zlepšit cílenou pomoc potřebným. Každá koruna pomáhá. (d)

Co je dobré vědět

Sociální práce a poradenství poskytované na území statutárního města Ostravy (5)

Péče kurátorů pro mládež o ohrožené děti


Na tomto místě jsme se již ve dvou předešlých článcích věnovali sociálně-právní ochraně dětí (dále jen SPOD), a to práci terénních sociálních pracovníků a náhradní rodinné péči. Zazněly také odpovědi na nejčastější otázky, které jsou zaměřeny právě na SPOD.

Nedílnou součástí SPOD je také sociální kuratela, kterou vykonávají kurátoři pro mládež. Činnost kurátorů pro děti a mládež spočívá zejména v poskytování pomoci dětem a jejich rodinám při překonávání nepříznivých sociálních podmínek a výchovných vlivů s cílem umožnit jim začlenění do společnosti, včetně začlenění pracovního.

Kurátoři pomáhají a dohlížejí zejména na děti, které:

● vedou zahálčivý nebo nemravný život spočívající zejména v tom, že zanedbávají školní docházku, nepracují i když nemají dostatečný zdroj obživy, požívají alkohol nebo návykové látky, živí se prostitucí;

● spáchaly trestný čin, nebo jde-li o děti mladší než patnáct let, spáchaly čin, který by jinak byl trestným činem, opakovaně nebo soustavně páchají přestupky nebo jinak ohrožují občanské soužití;

● se opakovaně dopouštějí útěků od rodičů nebo jiných fyzických nebo právnických osob odpovědných za jejich výchovu.

Práce kurátorů pro mládež je zaměřena na péči o celý rodinný systém. Dítě vyrůstá a je o něj pečováno v dané rodině, samo si vytváří postoje a životní normy dle vzorů a postojů svých rodičů. Chování dítěte, jeho projevy, přístup k povinnostem apod. je ve vysoké míře odrazem výchovy a péče o dítě v rodině. Také děti dospívající či dokonce dospělé vyžadují pozornost svých nejbližších, potřebují jejich podporu a přítomnost.

Tuto skutečnost musí kurátoři pro mládež často zdůrazňovat rodičům dětí, které mají výchovné či jiné problémy v dospívání.

Kurátoři pro mládež provádějí ná­vštěvy v rodinách a ve školách, jsou přítomni při výslechu dětí na Policii ČR a při soudních jednáních. Děti v pravidelných intervalech docházejí ke kurátorům a předkládají žákovské či studentské knížky, hovoří o svých problémech. Kurátoři společně s dětmi hledají cesty, jak vyřešit problémy, ve kterých se dospívající děti nacházejí. Volí prostředky působení na děti tak, aby účinně působily podle druhu a povahy chování dítěte a jeho sociálního postavení.

Specifickými činnostmi v práci kurátorů pro mládež jsou:

● návštěvy dětí s nařízenou ústavní výchovou z důvodu závažných problémů, dětí s uloženou ochranou výchovou, dětí vzatých do vazby a ve výkonu odnětí svobody a také návštěvy rodičů těchto dětí;

● spolupráce s příslušným střediskem Probační a mediační služby ČR, a to zejména při zjišťování poměrů mladistvých pro účely trestního řízení, u dětí mladších 15 let pro účely řízení o činech jinak trestných a při výkonu opatření uložených dítěti či mladi­stvému podle zvláštního právního předpisu;

● pomoc dětem po propuštění z ochran­­né nebo ústavní výchovy se začleněním do společnosti a zajištění návazné péče i po dosažení zletilosti, zejména ve spolupráci s kurátory pro dospělé.

Práce kurátorů pro mládež se již neobejde bez spolupracujících institucí a organizací. Odborníci zabývající se problematikou péče o rizikové a ohrožené děti, kteří působí na území statutárního města Ostravy, pracují v Týmu pro mládež. Tým pro mládež vznikl v únoru 2006 a jeho členy jsou např. zástupci Policie České republiky, Městské policie Ostrava, Okresního státního zastupitelství v Ostravě, Okresního soudu v Ostravě, Probační a mediační služby, Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava.

Tým pro mládež v Ostravě aktuálně reaguje na vzniklé problémy oblasti péče o rizikové a ohrožené děti. Navrhuje opatření k odstranění zjištěných problémů a snaží se minimalizovat rizika, která působí na ohrožené děti. Tým přispívá ke koordinaci práce všech subjektů systému péče o ohrožené děti na území města a přenáší relevantní informace mezi jednotlivými členy. Odbor sociálních věcí magistrátu


Strana 8

Vysoké pocty města Ostravy tankistům Bedřichu Opočenskému a Karlu Šerákovi

Čestné občanství pro dva veterány


Součástí Koncertu svobody v Divadle Antonína Dvořáka u příležitosti 70. výročí osvobození Ostravy a konce druhé světové války bylo 29. dubna udělení čestných občanství města Ostravy.

Primátor Tomáš Macura předal na návrh krajského vojenského velitelství, výboru pro udělování čestného občanství a cen města při městském zastupitelstvu (ZMO), se souhlasem rady města a ZMO, čestné občanství Bedřichu Opočenskému a Karlu Šerákovi, rodákům z Čechy obývaného Boratína ve Volyni v tehdejším Polsku, válečným veteránům z řad 1. čs. armádního sboru, účastníkům ostravsko-opavské operace na jaře 1945.

Plukovník ve výslužbě Bedřich Opočenský (*24. 5. 1924) byl velitelem tanku T-34, se kterým bojoval na Dukle, u Jasla a v ostravsko-opavské operaci. S osádkou tanku obsadil a držel přístup ke strategickému Říšskému mostu (dnes Miloše Sýkory). Kryl postup tanku č. 051 přes most, následně i ústup jeho posádky ze Slezské Ostravy po zásahu německou pancéřovou pěstí. Po odchodu z armády pracoval v Sedlci u Litoměřic na svém statku se zámečnickou dílnou, po znárodnění v JZD a v textilce jako mistr. Bedřich Opočenský bydlí v Litoměřicích.

Plukovník ve výslužbě Karel Šerák (*20. 7. 1923) se jako velitel tanku T-34 zúčastnil bojů u Dukly a Jasla. V průběhu ostravsko-opavské operace byl jeho tank zasažen u Albertovce. S novým se podílel se na vyčištění Ostravy od německých okupantů a dorazil až do Prahy. V roce 1946 byl Karel Šerák demobilizován, přestěhoval se na Litoměřicko, kde soukromě hospodařil. Po kolektivizaci zemědělství pracoval jako zootechnik, dnes žije v Chotiněvsi.

Gratulace partnerů potěšily


Představitelé vedení sedmi partnerských měst přijali pozvání primátora Tomáše Macury a přijeli do Ostravy u příležitosti oslav osvobození a konce války. Tomáš Macura, kterého doprovázeli náměstci primátora Zbyněk Pražák a Ivo Hařovský, vyzdvihl 30. dubna během setkání v radnici dlouholeté kontakty s partnerskými městy, které otevírají možnosti spolupráce v řadě oblastí.

Delegaci Volgogradu vedl primátor Andrej Kosolapov, Katovic primátor Marcin Krupa, Košic starosta obvodu Západ Ján Jakubov, Drážďan náměstek primátora Ralf Lunau, Miskolce náměstek primátora Péter Pfliegler.

Na závěr setkání náměstek primátora města Split Goran Kovačevič a náměstek primátora Ivo Hařovský svými podpisy stvrdili text Splitsko-ostravské výzvy ke spolupráci v oblasti bezpečné dopravy.

Osvobození  na dvou výstavách


Oslavy 70. výročí osvobození Ostravy a konce 2. světové války uvedly dvě výstavy, jejichž společná vernisáž se konala 15. dubna ve vestibulu Radnice města Ostravy. Zúčastnili se primátor Tomáš Macura, hejtman Miroslav Novák, zástupci krajského vojenského velitelství, Českého svazu bojovníků za svobodu, Československé obce legionářské a další. Mezi čestnými hosty nechyběl generální konzul Ruské federace v Brně Andrej Šaraškin.

Výstavy uspořádaly za podpory města Archiv města Ostravy a Ostravské muzeum. První expozice Dobojováno!!! je ke zhlédnutí v prostorách radnice a jejím cílem je pomocí obrazových, textových a mapových dokumentů přiblížit význam Ostravy jako strategického centra německé Třetí říše a průběh ostravsko-opavské operace se zvláštním zřetelem na boje o Ostravu a obce ležící na jejím dnešním území.

Druhá výstava s názvem I pro muzeum válka skončila je instalována v Ostravském muzeu a jejími hlavními lákadly jsou věcné exponáty. Obě výstavy mají společný katalog a potrvají do konce května.

Ovace ve stoje pro armádní orchestr a sólisty


Slova k zamyšlení i vynikající umělecký zážitek. Koncert svobody, uspořádaný 29. dubna v Národním divadle moravskoslezském, se stal důstojným gala představením k oslavám 70. výročí osvobození Ostravy a konce 2. světové války. Zúčastnili se ho představitelé politického, společenského a kulturního života kraje a města, ministerstva obrany, Armády ČR, zahraniční diplomaté, váleční veteráni, občané.

Slavnostní projevy pronesli ředitel krajského vojenského velitelství Jaroslav Hrabec a primátor Tomáš Macura. „Sedmdesát let je relativně málo v životě a historii města, ale velmi mnoho v životě lidském. Je to doba, která přesto umožňuje setkat se s přímými účastníky bojů o Ostravu. Jsem velmi rád, že dvěma z nich mám možnost udělit čestné občanství města,“ řekl Tomáš Macura, když předával ocenění válečným veteránům, legendárním velitelům tanků Bedřichu Opočenskému a Karlu Šerákovi. Jubilejní medaile Ruské federace k 70. výročí vítězství ve Velké vlastenecké válce předal čtveřici českých válečných veteránů velvyslanec Sergej Kiselev.

Potom už se ujali taktovky šéfdirigent Ústřední hudby Armády České republiky Jaroslav Šíp a jeho kolega Patrik Spinek. Těleso, které patří k nejlepším dechovým orchestrům na světě, předneslo ve strhujícím tempu melodie, které provázely vojáky spojeneckých armád během válečných tažení. Nemohlo vynechat populární skladby našich i světových autorů. Večer obohatili svými vystoupeními vokalisté Matěj Kirov, Jurij Kruglov, Martin Chodúr, Patricie Janečková, Dasha a Bára Basiková. Zahráli houslistka Veronika Panochová, xylofonista Ladislav Hrdlička, flétnista Jan Novotný a Václav Rout, hráč na skotské dudy. Nadšené publikum odměnilo ve stoje umělce srdečným a dlouhotrvajícím potleskem.


Strana 9

Diváci zaplnili nábřeží Ostravice při rekonstrukcí bitvy o Sýkorův most

Po letech stejní vítězové a poražení 


Lidmi obsypané Havlíčkovo nábřeží, Sýkorův most i slezský břeh Ostravice, podle odhadu pořadatelů přes deset tisíc diváků, se přišlo přesně na den po 70 letech podívat na poslední díl „bitvy o Ostravu“, který připravily Armáda ČR, kraj, město a kluby vojenské historie.

Početné publikum se stalo svědkem útoku vojáků Rudé armády a Čechoslováků, kteří postupovali z moravské strany Ostravy na jednotku německého wehrmachtu opevněnou na slezském břehu. Zatímco osvoboditele podporovaly tři tanky T-34 a střemhlav útočící stíhačka Il-2 „Šturmovik“, okupanti spoléhali na obrněné transportéry, stíhače tanků, děla, kulomety a soustředěnou palbu pěšáků. Po více než půlhodinovém boji plném rachotu motorů, výstřelů a detonací se rudoarmejci na pramicích a po lávce probili na slezský břeh města. Stejně jako na jaře 1945 nezbývalo Němcům, než boj o Ostravu vzdát.

Pro nás, generace, které nezažily válku, šlo nesporně o mimořádně působivou a vydařenou atrakci. Z čestných míst ji pozorně sledovali také váleční veteráni. Jen oni sami vědí, jaký děj jim běžel před očima. „Před sedmdesáti lety to bylo samozřejmě trochu jinak,“ podotkl generálmajor Končický, velitel tanku v ostravsko-opavské operaci. „Vojáci na obou stranách ale za dnešní ukázku zaslouží dík. Je dobré si válečné hrůzy připomínat. Už se nikdy nesmí opakovat!“

Škola života


Soutěž základních škol o nejatraktivnější a nejzajímavější projektové dny zaměřené na 70. výročí osvobození Ostravy, kterou vyhlásilo město Ostrava, zná své vítěze. Třetí místo v tomto klání získala třída 7. A ze ZŠ Provaznická v Hrabůvce, druhé třída 6. B ze ZŠ Klegova, rovněž z Hrabůvky, první místo a netradiční odměnu ve formě prohlídky historické vojenské techniky u Slezskoostravského hradu pak 9. třída ZŠ Bohumínská ve Slezské Ostravě. Ceny jim předal 30. dubna při zahájení programu na Masarykově náměstí primátor Tomáš Macura. Do soutěže se přihlásilo jednadvacet ostravských škol.

Soutěžily jednotlivé třídy a kritériem hodnocení byla atraktivita a různorodost realizovaných aktivit a jejich fotodokumentace. Hlavní hodnota soutěže spočívala v programu, který děti absolvovaly. Například žáci z vítězného třídního kolektivu besedovali s členy Československé obce legionářské, navštívili Areál čs. opevnění Hlučín-Darkovičky a Památník 2. světové války v Hrabyni. Školou života pro ně pak byla exkurze do koncentračního tábora v Osvětimi.

Strom svobody


Oslavy 70. výročí osvobození bude připomínat Strom svobody. Jinan dvoulaločný vysadili 28. dubna v Komenského sadech primátor Tomáš Macura, jeho náměstci Zbyněk Pražák a Ivo Hařovský a starostka obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Petra Bernfeldová. 

Sokolskou ulicí pochodovali osvoboditelé


Lemovaná tisíci Ostravanů se Sokolská ulice přenesla 30. dubna sedmdesát let zpět. Po ní defilovali „vojáci“ v dobových uniformách s historickými zbraněmi a vozidly. Staré motocykly, terénní dodge, jeepy či čapajevy, historická tatrovka, nákladní vozidla, děla a kanóny či nepřehlédnutelná koňská průzkumná hlídka – to vše budilo nadšení a ovace diváků, nad jejichž hlavami přelétávala trojice historických letounů. Podívanou si nenechali ujít premiér Bohuslav Sobotka, místopředseda Poslanecké sněmovny Vojtěch Filip, primátor Tomáš Macura a další hosté.

Současnost armády byla k vidění v centru


Oslavami 70. výročí osvobození Ostravy a konce 2. světové války žilo také centrum města. Už od rána se zájemci mohli na Masarykově náměstí a v jeho okolí seznámit s moderní vojenskou technikou, kterou Armáda ČR používá při plnění bojových a speciálních úkolů. K vidění byly například kolové obrněné bojové vozidlo pěchoty Pandur II 8x8, které tvoří základ sil AČR, nebo kolový obrněný transportér Dingo 2 GE A2. Přímo na ploše náměstí byla vystavena třeba terénní vozidla Land Rovery Defender Station Wagon pro převoz osob a materiálu na komunikacích, polních a lesních cestách či „civilně“ laděná vozidla a motocykly vojenské policie.

Hodinu po poledni začal na Masarykově náměstí rovněž kulturní program. Na scéně se objevily Big Band Felixe Slováčka, Vojenská hudba Olomouc, Vojenský umělecký soubor Ondráš. Krátce před šestnáctou hodinou odstartoval z náměstí symbolický maratonský běh na slovenskou Duklu.


Strana 10-11

Co, kdy, kde ve městě

VÝSTAVY. Výstavní síň Sokolská 26 zve na výstavu Ivo Klimeš – Architektura a divadlo, která se koná v rámci 7. ročníku mezinárodního festivalu architektury, designu a umění Archikultura 2015. Potrvá do 22. května. Ve stejný den skončí výstava v Industrial Gallery v Zahradní ulici, kde pod názvem Hid­den Place vystavují Janja Prokic a Michaela Cejková. Slezskoostravská galerie zve na výstavu Gabriely Novákové a Vratislava Varmuži. Otec a dcera tu představují keramické plastiky hlav a sérii grafik, které jsou převážně vlastními autoportréty. Výstava potrvá do 31. května.

HRADNÍ SLAVNOSTI. Slezskoostravský hrad ve dnech 16.–17. května zve na už 11. ročník slavností od doby, kdy byl po rekonstrukci zpřístupněn veřejnosti. Představí se různorodé umělecké a kulturní žánry, děti se mohou těšit na soutěže nebo na představení s koňmi, ale i na ceremonie na počest mistra Jana, postavu rytíře a vojevůdce Jana Čapka ze Sán.

JANÁČKOVA FILHARMONIE. Filmové skladby si ctitelé hudby mohou užít na koncertu Janáčkovy filharmonie Ostrava 26. května v městském kulturním domě, 14. a 15. května zazní tamtéž závěrečný koncert sezony – Mahlerova symfonie č. 2 c moll, řídí šéfdirigent Heiko Mathias Förster.

ZVEME DO AKORDU. Koncert slovenské vokální skupiny Fragile se uskuteční 19. května v 19 hod. v Kulturním domě Akord. Skupina doprovází již třetím rokem zpěváka Richarda Müllera v projektu Hlasy.

ŽENSKÉ VĚZNICE. Pod názvem Byly jsme tam taky vyšla před lety v Kanadě kniha Dagmar Šimkové o československých komunistických ženských věznicích, po revoluci vyšla i u nás. Herečka Nela Boudová na jejím základě připravila pozoruhodný projekt – scénické čtení pod názvem Desatero podle Dagmar. Premiéra se uskuteční 12. května v 18 hodin v hudebním oddělení Knihovny města Ostravy.

ČTENÍ MICHALA VIEWEGHA. Ostravské Knih­centrum (bývalý Librex) má každý měsíc program více než bohatý. Besedu o dobrovolnictví v charitních organizacích pořádá např. 12. května, o den později pak besedu a autogramiádu spisovatelky a publicistky Zuzany Maléřové ke knize Dopis Cyranovi. Michal Viewegh nabídne autorské čtení Zpátky ve hře 20. května. Více na www.knihcen­trum-ostrava.cz.

ANDĚLÉ BEZ BUDOUCNOSTI. Tak zní název letošní poslední výstavy ve foyer Komorní scény Aréna. Nabízí soubor necelé dvacítky černobílých fotografií čtvercového formátu, jejichž autorem je pražský rodák, letošní čtyřicátník Karel Tůma. Fotograf se v Ostravě představí teprve podruhé, zaměřuje se na dlouhodobé dokumentární projekty se sociálním podtextem. Výstava potrvá do konce června.

IMPRESIONISTÉ NA PLÁTNĚ. Dům kultury města Ostravy i v květnu nabízí celou řadu hostujících divadelních představení, kromě toho 15. května také komentovanou výstavu na plátně kina, tentokrát představí nejznámější impresionisty Cézanna, Moneta aj.

HONĚNÍ KRÁLE VE LHOTCE. Počtyřiačtyřicáté se v Ostravě-Lhotce, na louce za sportovní halou, uskuteční lidová veselice Honění krále. V sobotu 23. května ji pořádá městský obvod Lhotka s jízdním oddílem MPO. Program začne ve 14.30 krojovaným průvodem, večer ho ukončí lidová veselice. Vystoupí mažoretky Krokodýl, šermíři Keltik, žáci ZŠ, hudební skupina Legendy se vrací.

VÁLEČNÝ MRAK. Galerie výtvarného umění v Ostravě připomíná letošní výročí osvobození Ostravska a konec 2. světové války výstavou mapující reflexi atmosféry válečných let pod názvem Válečný mrak. Až do 7. června jsou k vidění zásadní umělecká díla z bohaté autorské kolekce přes Čapka, Fillu, Hudečka, Tichého, Wünscheho a další. Volný vstup do galerie je v neděli.

20 LET NA SCÉNĚ NDM. V dubnu uvedlo Národní divadlo moravskoslezské premiéru baletu S. Prokofjeva Popelka. V titulní roli se střídají Chiara Lo Pipara a Michaela Vápeníková, v roli macechy (nebo dobré víly) tančí Olga Borisová-Pračiková, která spolu se svým partnerem Rodionem Zelenkovem už 20 let patří k oporám a výrazným sólistům baletního souboru NDM.

PLATO – GONG. Galerie PLATO připravuje na 28. května vernisáž výstavy 5.D. slovenského výtvarníka Stana Filka vztahující se k tzv. páté dimenzi, což je vše, co je nadčasové, nadosobní, absolutní. Galerie však pořádá i doprovodný program Paralelní mise, který navštěvují hojně studenti, mladí lidé, rodiny s dětmi. Program je skvělou skutečností, dobrou motivací pro návštěvu galerie. Mnozí teprve až uvnitř Galerie nebo Dvorany, mezi uměleckými díly, pocítí hodnotu výstav a říkají – to je krásné. Podrobný program na www.plato-ostrava.cz.

ROCK-FEST NA HRADĚ. Na Slezskoostravském hradě proběhne 4. července Rock-Fest. Od 12 hodin zahrají na dvou scénách kapely Inekafe, Blue Effect, Progres 2, Abraxas, Vilém Čok & Bypass, Imodium a další. Vstupenky jsou k dostání v síti Ticketportal.

ZA DUŠANEM ŠKUBALEM. Ve věku 49 let odešel do hereckého nebe dlouholetý člen Komorní scény Aréna, herec Dušan Škubal. Hrát začal v roce 1986 v Těšínském divadle, po šesti letech přešel na dva roky do NDM, poté se stal členem souboru KSA. Za dobu dvaceti let ztvárnil na sedmdesát rolí, do povědomí diváků se zapsal například jako August Strindberg v Noci Tribádek, spisovatel Trigorin v Rackovi či Bill v Brýlích Eltona Johna.

OTEVŘE SE POZDĚJI. Ostravská katedrála Božského spasitele prochází od loňského léta kompletní rekonstrukcí, od svého vysvěcení v roce 1897 něčím podobným neprošla. Měla být znovuotevřena od letošního září, termín se však kvůli vícepracím posunuje na listopad. Náklady představují 60 milionů korun, z evropských peněz se hradí zhruba 31 milionů. Koncertům zářijového Svatováclavského festivalu ještě letos neposlouží.

Přípravy na Janáčkův máj vrcholí


Termín zahájení 40. ročníku Janáčkova máje se blíží. Na konci března už byla vyprodána třetina koncertů. Zájem je i o další večery, na některé z nich během několika dnů zřejmě už nebude možné sehnat lístky. Jubilejní, 40. ročník tohoto renomovaného mezinárodního festivalu, se koná od 24. května do 8. června 2015.

I když se koncerty konají i v několika obcích kolem Ostravy, konkrétně v moravskoslezské metropoli lze ještě koupit vstupenky například na Komorní koncert pro 48 strun a dvě hlasivky v podání Brněnských violoncellistů a Marie Fajtové (25. 5., konzervatoř), na koncert legendárního jaz­zového kontrabasisty Františka Uhlíře v Landek Parku (30. 5.), varhanní koncert v kostele sv. Václava (31. 5.), večer melodramů s nositelkou Ceny Thálie a Carmen světových scén, legendární Soňou Červenou (5. 6., konzervatoř) a sborový koncert Pražského filharmonického sboru a dalšími umělci (7. 6., DKMO). Další doprovodný program a podrobnosti na www.janackuvmaj.cz. (k)

Národní divadlo moravskoslezské

Jaké budou bonbonky nové sezony?


Prázdniny za dveřmi a zase nová sezona, takový je koloběh všech divadelních institucí. Národní divadlo moravskoslezské se chystá na 97. sezonu, která začne v září. Nabídne dlouho očekávaný muzikál Jesus Christ Superstar, speciální projekt k 400. výročí úmrtí nejslavnějšího dramatika pod názvem Shakespeare Ostrava 2016 a také uvedení Lazebníka sevillského a hosta Jaromíra Nohavicu u příležitosti 200. výročí uvedení této Rossiniho opery.

Sezonu zahájí inscenace opery Bohuslava Martinů Tři přání v rámci koncepce „Operní hity 20. století“. Trilogii o anglických královnách doplní v prosinci opera Roberto Devereux, představí se i francouzská romantická opera Hamlet Ambroise Thomase. V závěru sezony zazní Smetanovi Braniboři v Čechách. Hudební žánr nabídne také dva mimořádné koncerty Mozart gala a Lazebník má narozeniny!!! Činohra připravuje hru norského dramatika Jespera Halleho Lesík v režii norské režisérky Victorie Meirik. Do repertoáru přibudou také komedie Španělská muška a Veselé paničky windsorské, Král Ubu, Mučedník a česká premiéra Deníku mého otce.

Šéfka ostravského baletu Lenka Dřímalová zařadila na novou sezonu premiéry baletů Chaplin, Sen noci svatojánské i tradiční taneční Mezinárodní gala a oslav Mezinárodního dne tance. Milovníky operety potěší inscenace Plesu v opeře, proslulá rocková opera Jesus Christ Superstar a také projekt L2, neobvyklé hudební divadlo na pokraji žánrů a zvyklostí. Všechna ostravská divadla, Janáčkova filharmonie, Janáčkův máj, Svatováclavský hudební festival ale i další kulturní instituce participují na přípravě bohatého projektu Shakespeare Ostrava 2016, který nabídne řadu kulturních zážitků k výročí úmrtí dramatika. (g)

Dream Factory posedmé


Divadelní festival Dream Factory Ostrava od 2. do 6. června nabídne hned v úvodu komedii DNA s Bolkem Polívkou a Annou Polívkovou v Domě kultury města Ostravy. V dané dny se představí 30 inscenací 14 českých souborů. V inscenacích Hodní chlapci a Regulace intimity pražského souboru 11:55 vystoupí také Bolkův syn Vladimír Polívka.

Ostravský festival každoročně představuje to nejlepší z repertoáru divadel celé ČR, a tak třeba pražské Divadlo Na zábradlí, čerstvý držitel titulu Divadlo roku 2014, nabídne komedii Báby i klasickou hru Doktor Živago nebo inscenaci Požitkáři. V Ostravě zazáří čerstvá držitelka Thálie Vilma Cibulková a další. Podrobné info na www.dfov.cz. (k)

Knihy potěšily, děkujeme


Druhá šance dětské knihy, tak se jmenuje projekt, který připravilo Kulturní centrum Poruba. V březnu uspořádalo sbírku dětských knih, sešlo se jich přes 1300. Knížky našly své čtenáře v zařízeních, kde se setkávají nebo ve kterých žijí děti s minimální možností kontaktu s literaturou.

Knihy putovaly za svými novými čtenáři do Azylového domu Debora pro ženy a matky s dětmi, Charitativního domu sv. Zdislavy, Domova pro matky s dětmi do 4 let, Azylového domu pro rodiny s dětmi, Domova pro matky s dětmi, Centra sociálních služeb pro ženy a matky s dětmi, Domu sv. Eufrasie pro matky s dětmi a občanskému sdružení Vzájemné soužití. Poděkování patří všem, kdo knížkou přispěli.Radana Zapletalová

Vstupenky na Letní shakespearovské slavnosti jsou už v prodeji

Romeo a Julie v novém nastudování


Už poosmé se Slezskoostravský hrad stane dějištěm letních Shakespearovských slavností. Od 22. července do 11. srpna nabídne ostravskému publiku několik lahůdek slavného dramatika. Osvědčená režijní dvojice ,SKUTR‘ – Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský – připravuje právě Romea a Julii s Terezou Voříškovou a Janem Sklenářem v titulních rolích.

Kromě této premiéry bude v programu loňská novinka ostravské produkce Jak se vám líbí s Markem Holým, Stanislavem Šárským, Michalem Čapkou a dalšími herci. Úspěšná komedie Jiřího Menzla Mnoho povyku pro nic zůstává v repertoáru stejně jako poněkud bláznivé nastudování komedie Sen noci svatojánské již zmíněné dvojice ,SKUTR‘. Naposled se odehrají představení hry Zkrocení zlé ženy s Tatianou Vilhelmovou, Vojtěchem Dykem a dalšími populárními hvězdami. Z Bratislavy do Ostravy zavítá inscenace Večer Tříkrálový aneb Co jen chcete maďarské režisérky Enikö Eszényi.

Festival každoročně významně podporuje město Ostrava. Více informací o programu a cenách vstupenek aj. jsou na www.shakespeareova.cz nebo www.ticketportal.cz. (g)

Aki Isoda – Gdaňsk, York, Ostrava


Jen tato tři města v titulku jsou v současnosti cílem významné japonské herečky Aki Isody. V rámci 400. výročí úmrtí Williama Shakespeara zavítá do Ostravy na základě pozvání společnosti PaS de Theatre, která pořádá letní Shakespearovské slavnosti. V kulturním středisku Cooltour na Černé louce vystoupí Aki Isoda už 13. května v představení Lady Macbeth a Ofélie. Do Ostravy také přijede a její představení uvede šéf sekce vzdělávání proslulého londýnského divadla Globe pan Patrick Spottiswoode.

Obě představení jsou připravena v japonské dramatické tradici a s japonskými uměleckými prvky. Aki je v shakespearovském světě známou osobností, vystupovala na scénách mnoha metropolí.

Obě představení proběhnou za sebou od 19 hodin v japonském jazyce s českými titulky. Více informací na www.shakespeareova.cz. (g)

Umění nevidomých


Mezinárodní festival Dny umění nevidomých na Moravě 2015 probíhá v Ostravě od 4. do 29. května. V našem městě poosmé, v celé ČR už pojedenadvacáté. Prezentuje umělecké aktivity a úspěch zrakově postižených umělců i kolektivů, přišli i účastníci ze zahraničí. Pořadatelem je Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, spolupořadateli pak městské úřady a kulturní instituce. V Ostravě se vždy zapojuje Knihovna města Ostravy, v jejích prostorách se festival každoročně odehrává, a letos také Galerie výtvarného umění. Více k programu na www.kmo.cz.(g)

Máte rádi dechovku?


Už XVII. mezinárodní soutěž velkých dechových orchestrů Ostrava 2015 pořádají 5.–6. června z pověření Ministerstva kultury NIPOS-ARTAMA Praha a Dům kultury města Ostravy. Soutěž má v Ostravě tradici i skvělou úroveň. Zúčastní se jí např. Dechový orchestr mladých ZUŠ Příbor, Májovák Karviná, Dechový orchestr Tatrovák, Harmonie Šternberk, orchestr z Jistebníku či dechovka při VŠB–TUO aj. Ze zahraničí přijedou Francouzi a hudebníci ze Slovinska. Vstupenky budou v prodeji pár dnů před soutěží. (d)

Na Colours i divadelní představení


Součástí letošního festivalu Colours of Ostrava (16. až 19. 7.) jsou také divadelní představení. Ucpanej sy­stém je název hry Dejvického divadla, která získala cenu Alfréda Radoka za nejlepší inscenaci roku 2012, Ivan Trojan pak tutéž cenu jako herec. Jde o nej­sprost­ší inscenaci v historii Dejvického divadla s velkým počtem vulgárních slov, která jsou součástí dialogů, představení proto není vhodné pro diváky mladší 15 let a diváky citlivé na podobné vyjadřování. Hrají Trojan, Krobot, Myšička, Plesl, Melíšková, Krobotová a další. Kombinaci akrobacie, tance i živého beatboxu předvede v představení Loser(s) dvojice DaeMen spolu s dalšími akrobaty. Herečky A. Polívková a M. Issová přivezou představení Krasavice Interkontinentální – Arte et Marte pražského spolku La Fabrice. Představí se i legendární divadlo VOSTO5. Divadelní nabídku doplní hra pro děti Otesánek Divadla Kvelb. (k)


Strana 12

O lidech s lidmi

Životní příběhy M. Končického a P. Vranského, mužů spjatých s Ostravou, se neprotínají jen zdánlivě

Tankista a letec ve vichru války

 

Generálmajor Mikuláš Končický

Narodil se 1. 1. 1925 v Trostjanci u Dubna na území Polska (dnes Ukrajiny). Vyrůstal v oblasti obývané menšinou Volyňských Čechů. Jako 19letý vstoupil do 1. čs. tankové brigády v SSSR. Zúčastnil se bojů na Dukle, u Jasla, velel tanku v ostravsko-opavské operaci. Po válce působil ve velitelských funkcích na vojenské akademii v Hranicích, Vyškově a Brně. Pro nesouhlas se srpnovou okupací v roce 1968 byl z armády propuštěn, pracoval v Pozemních stavbách Ostrava. Je předsedou MěV Českého svazu bojovníků za svobodu a Čs. obce legionářské Ostrava 1, nositelem Řádu Bílého lva a dalších vyznamenání. V roce 2008 mu bylo uděleno čestné občanství města Ostravy.

Ostrava konečně svobodná!

Vzpomíná Mikuláš Končický: „Památného 30. dubna 1945 jsme stáli na okraji Klimkovic. Přišel rozkaz podplukovníka Janka k přejezdu po ose Klimkovice, Hýlov, Vřesina, Poruba, Svinov. Z rozkazu generála Jeremenka, velitele 4. ukrajinského frontu, měli do Ostravy vstoupit jako první českoslovenští vojáci, i když se silné sovětské formace mezitím probíjely přes Hlučínsko ve směru na Petřkovice.

Do akce jsme vyrazili s tanky obsypanými pěchotou, ale také s informacemi od poručíka Gramiše. Dětství prožil u řeky Odry a věděl, kde ji můžeme nepozorovaně překročit. U korýtka dnes řeka vypadá úplně jinak. Tehdy byl stav vody v některých místech asi půl metru nad předpisovou normu, ale díky rychlému průjezdu to všechny stroje s hlavněmi otočenými dozadu zvládly.

Nehájenou dnešní Polaneckou spojkou jsme projeli do Zábřehu, k točně tramvajové dráhy v místě Horní ulice. Koleje nás vedly přes ulice Zengrovu, Ruskou, Výstavní, Pohraniční, přes náměstí Republiky a most jsme vjeli do centra. Začali se objevovat první odvážlivci. Před dnešním finančním úřadem nám vběhla před tank dáma ve středních letech. Musel jsem se vysoukat z věže, ona otevřela kabelku a vytáhla sklenku s likérem a malé štamprličky.

Od divadla jsem se vydal pěšky na obhlídku náměstí a k mostu přes Ostravici. Žádné svědectví k Miloši Sýkorovi ale doložit nemohu. Mnozí se mně na to stále ptají, ale já ten jeho údajný čin neregistroval. Vím jen, že velitel praporu major Šrámek přikázal veliteli tanku T-34/85 s číslem 051 Ivasjukovi překročit most na Slezskou Ostravu. Když tank projel, zasáhly jej tři rány. Zabilo to rotného Ahepjuka, načež zbytek osádky krytý palbou tanku Opočenského ustoupil do Moravské Ostravy. Dlouho po válce jsem se po výšlapu na Lysou horu setkal s postarším pánem, který mi vypravoval o službě v německém volksturmu, jmenoval se snad Jaschke. Měl to být právě on, kdo asistoval střelci z panzerfaustu na opačném konci mostu.“

Plukovník Pavel Vranský

Narodil se 29. 4. 1921 v Lipníku nad Bečvou, na reálném gymnáziu studoval v Moravské Ostravě. V květnu 1939 se stal v Krakově členem polských legionů, v září téhož roku byl zajat Rudou armádou a poslán do internačního tábora. V květnu 1941 se prezentoval u 11. pěšího praporu východního a byl nasazen v Africe. V roce 1944 se přihlásil do britského válečného letectva RAF, kde nalétal více než 935 hodin. Po návratu létal u Čs. aerolinií, pracoval jako překladatel a redaktor, vyzkoušel si povolání horníka v Dole Petr Cingr, s příchodem normalizace po roce 1968 skončil jako uklízeč v rekreačních střediscích. Je no­sitelem domácích i zahraničních vyznamenání.

Leigh Light a dobrodružný let

Vzpomíná Pavel Vranský: „Koncem roku 1944 a v prvních měsících roku 1945 byla naše letadla postupně vybavována novým zařízením, tzv. Leigh Light. Byl to velký, silný světlomet, který se instaloval pod pravé křídlo a měl kryt, který vypadal jako dodatečný menší motor. Toto zařízení se mělo použít při útoku na ponorku nebo loď v noci, a to tak, že v určité vzdálenosti od cíle se zapnulo a mělo obsluhu především protiletadlových zbraní o­slepit a tak umožnit přesné dokončení útoku...

Tehdy 22. dubna 1945, při letu letadlem Liberator L-EV883 úžinami Skagerraku a Kattegatu, se několikrát objevily na obrazovce radaru blipy (odrazy), ale podle jejich velikosti a intenzity se dalo soudit, že jde o malé rybářské lodě... Právě pro mě uplynula půlhodina u radaru a já jsem se odebral na stanoviště radisty. Podle posledního pohledu na obrazovku radaru jsem zjistil, že se blížíme k dánskému ostrovu Anholt.

Když jsem nasadil sluchátka, zaslechl jsem hlášení nové obsluhy radaru, že se mu objevil blízko ostrova Anholt silný blip. Kapitán Protiva nařídil další útok. Vše probíhalo předpisově až do okamžiku zapnutí světlometu. Navigátor se zmýlil v seřízení a svítili jsme pánu bohu do oken. Tím jsme se stali dobře viditelným terčem a ještě než navigátor mohl chybu napravit, viděli, slyšeli a cítili jsme střelbu ze zbraní všech možných kalibrů. Protože nálet se musí provést přímočaře a střemhlav ve stanoveném sklonu, nepřestala palba, ani když měl navigátor již celý cíl osvětlený. K našemu zděšení jsme zjistili, že jde o velký flagship (loď pro protileta­dlovou obranu), prošpikovaný protiletadlovými děly a kulomety. Poctivý kapitán Protiva dokončil nálet a bombardování, které podle zadního střelce vyvolalo na palubě oheň. Naše letadlo však bylo zasaženo do obou motorů na pravé straně, kde byl nesprávně seřízený světlomet, na který se mohla obsluha protiletadlových zbraní snadno zaměřit.“

Bez nároku na slávu

Kniha vzpomínek genmjr. Mikuláše Končického a plk. Pavla Vranského, ze které jsme otiskli úryvky, vyšla v roce 2015 u příležitosti 70. výročí osvobození Ostravy a konce 2. světové války v nakladatelství Montanex ve spolupráci s Českým svazem bojovníků za svobodu Ostrava. Vydání publikace finančně podpořily Morav­skoslezský kraj, město Ostrava a Hyundai Motor Manufacturing Czech s. r. o.


Strana 13

Z archivu města

Zrození hokejového města


Ostrava si zaslouží v několika ohledech vlastní místo na pomyslné hokejové mapě světa. Město se letos potřetí stalo dějištěm světového šampionátu, na vrcholných turnajích se v reprezentačním dresu často prosazovali také ostrav­ští hokejisté. Cesta, jež vedla k tomu, že je dnes Ostrava centrem ledního hokeje, však nebyla jednoduchá ani automatická, a to zvláště v počátcích.

Němečtí hráči průkopníky

Kořeny ostravského hokeje sahají až do prosince roku 1909, kdy si němečtí bruslaři založili svůj Mährisch-Ostrauer Eishockey-Club. Vzorem se jim stal klub jejich opavských kolegů, který vznikl o rok dříve. Lední hokej se v té době hrál na evropském kontinentě mnohdy ještě v anglické formě s míčkem (tzv. bandy hokej). Moravská Ostrava se přiřadila k několika málo městům v českých zemích, kde se již před první světovou válkou nadšení průkopníci pokoušeli o tuto moderní kolektivní hru. Bohužel jejich úsilí nebylo v počátcích příliš úspěšné ani trvalé. Důvodem byl jednak nízký počet stabilních zájemců o nový sport, vyžadující si vedle jiného i vyšší finanční náklady, a jednak ne vždy příznivé lokální klimatické podmínky nezbytné pro přírodní ledové plochy.

Srp, Moravec a ti druzí

Stejné překážky byly charakteristické i pro období po vzniku samostatného Československa v roce 1918, kdy zájem o lední hokej začal narůstat mezi ostravskými Čechy. Důležitá byla aktivita technického úředníka Jaroslava Srpa, jenž si nechal po svém příchodu do Moravské Ostravy v roce 1923 zaslat z Prahy vzorové plány pro stavbu a vybavení hokejového hřiště i oficiálně schválená pravidla hry. O rozvoj ostravského hokeje se usilovnou propagační prací podstatně zasloužil žurnalista Boleslav Moravec. Přestože se dařilo přitáhnout stále více lidí k hokeji, hranému již po kanadském způsobu s pukem, a také uspořádat první veřejná utkání, o organizovaném hokejovém sportu na Ostravsku lze hovořit teprve od roku 1928.

Mrazivá zima svědčí hokeji

Mimořádně mrazivá zima na přelomu let 1928/1929 vedla k založení hned tří hokejových oddílů při klubech SK Moravská Ostrava, SK Slovan a SK Makabi a ve městě se odehrála první skutečná hokejová sezona. To nastartovalo zakládání dalších oddílů sdružujících se od roku 1930 v Slezské župě hokejové a organizačně začleněných do Čs. svazu kanadského hokeje. O velké popularitě sportu na pomezí Moravy a Slezska svědčí fakt, že se župa, sídlící v Moravské Ostravě, záhy stala druhou nejpočetnější v Československu.

Bez předsudků

Lední hokej přispíval na Ostravsku také k překonávání etnických bariér a otupoval hrany nacionalismu. První čeští hráči se učili technickým a taktickým základům hry od německých hokejistů ze sousedních měst. Jelikož německé soutěžní mužstvo existovalo v Moravské Ostravě až od roku 1935 a nedosahovalo příliš vysoké úrovně, pročítali si ostravští Němci ve svých novinách výsledky českých celků, jejichž stadiony zvláště při exhibičních utkáních navštěvovali. Za české týmy běžně hrávali hokejisté německé či polské národnosti, jakými byli např. v nejúspěšnějším ostravském klubu SSK Vítkovice Walter Ulrich z Opavy či bratři Tadeusz a Mieczysław Ka­sprzyčtí. Posledně jmenovaný se po návratu do vlasti svých předků stal přední osobností hokejového sportu v Polsku.

Vorel v týmu šampionů

Díky vítkovickému klubu patří Ostrava mezi místa spojená se založením čs. hokejové ligové soutěže v letech 1936–1937. Z Vítkovic se stal nejlepší ostravský celek, který si v poválečné době vydobyl respektovanou pozici v celorepublikovém měřítku. Nejstarším derby soupeřem Vítkovic býval SK Slovan Moravská Ostrava, jehož branku hájil Karel Vorel, přezdívaný kamarády „Čudl“. Ten se stal prvním ostravským hokejistou nominovaným do reprezentačního výběru Československa. Na mistrovství světa 1933 v Praze nakonec jako náhradní brankař do turnajových bojů nezasáhl, nicméně byl důležitou součástí týmu bronzových medailistů a zároveň mistrů Evropy. Radoslav Daněk


Strana 14

Hrušováci, vítejte mezi svými!


V sobotu 30. května se uskuteční jubilejní 10. setkání rodáků a přátel Hrušova, pomalu zanikající měst­ské části Slezské Ostravy, obce s dlouhou a slavnou historií sahající do 13. století.

Tak jako minule a vzhledem k o­sudu Hrušova symbolicky se akce uskuteční od 10 hodin opět v Kulturním domě v Ostravě-Petřkovicích. Tedy u šťastnějších sousedů, přes řeku Odru. Přípravný výbor v čele s manželi Zdeňkem a Zdeňkou Dudkovými počítá s účastí více než tří stovek hostů. Bohužel bez slavných rodáků herce Vladimíra Brodského, hokejisty Ladislava Staňka a dalších, kteří už nejsou mezi námi. Přesto pořadatelé věří, že Hrušováci a přátelé z Ostravy, okolí i za zahraničí prožijí znovu nezapomenutelný den! (vi)

Adoptujte „truhlíka“


Kulturní centrum Cooltour opět láká na projekt Ostravští Truhlíci. Obyvatelé města tak mohou přispět ke zkrášlení ulic a náměstí. Lidé si adoptují už osázené žardiniéry rozmístěné v centru Ostravy především v pěší zóně a po dobu letní sezony (do 30. října) o ně pečují, udržují je v čistotě a starají se o rostliny. Mohou je také přikrášlit podle svého vkusu. Zájemci najdou podrobnosti na www.facebook.com/ostravstitruhlici nebo na webových stránkách Cooltouru, kde je i mapa umístění žardiniér. (d)

Návštěvníci se dočkali nového vstupu, Pavilon evoluce v centru zájmu

Ostravská zoo jarně vyšňořená


Nového vstupního areálu v ostravské zoo už mohou návštěvníci využívat. I přes určité zpoždění způsobené dodatečnými pracemi je novostavba další výraznou změnou tváře zoo, ve které přibude každý rok něco.

Zatím zde fungují pokladny, během následujících týdnů bude zprovozněn zooshop a přednáškový sál pro výukovou činnost. Stavba byla vybudována za zhruba 40 milionů korun. Pohodu v jarní náladě kalí jen přestavba parkoviště přímo u vstupu do zahrady, v okolí je však parkovacích ploch dostatek.

V dubnu byla také zahájena stavba Snížení spotřeby energie v Zoo Ostrava. Předmětem projektu je zateplení obvodových konstrukcí, výměna výplní otvorů (oken, dveří) a zateplení střešních konstrukcí u šesti objektů. Jde o Pavilon velkých šelem, Pavilon safari, objekt karantény, dílny, sklad a tzv. domeček. Projekt bude spolufinancován z Operačního programu Životní prostředí. Celkové náklady činí 18,3 mil. korun vč. DPH, dotace činí 60 % přímých realizačních nákladů.

A co je dál v zoo nového? Velký chovatelský úspěch ostravské zoo, sloní samička Rashmi, 12. dubna oslavila své čtvrté narozeniny za mimořádné pozornosti ošetřovatelů i návštěvníků. Začátkem dubna otevřený nový Pavilon evoluce se stal jednou z největších atrakcí, svými parametry patří k nejmodernějším v Evropě. Domov tu našli šimpanzi, ale například i kočkodani Dianini, jejichž rodinka se úspěšně rozrůstá. Mláďata se v prvních týdnech života zdržují hlavně přitisknutá na těle matek, držíce se pevně jejich srsti.

Také stádo jelena milu se rozrostlo. První letošní mládě (sameček) se narodilo 25. března zkušené samici, která úspěšně odchovala již několik mláďat.

Nejen chovatelské úspěchy a řada nových pavilonů zdobí ostravskou zoo. V těchto týdnech zoo září stovkami rozkvetlých stromů a keřů. (g)

O čem se mluví

V třebovickém útulku nebylo vše v pořádku

Posudek odhalil nedostatky


Útulek pro psy v Třebovicích provozuje od 1. března magistrát města prostřednictvím svého odboru ochrany životního prostředí. Dřívějším provozovatelem byla Městská policie Ostrava.

V zimě se v útulku vyskytla nejrozsáhlejší infekce parvovirózy v celé jeho historii, kvůli které byl zhruba dva měsíce uzavřen, uhynulo bezmála 40 psů. Kvůli rozsahu infekce a následkům byl primátorem města zadán znalecký posudek z oboru veterinární péče zaměřený na posouzení provozního řádu útulku, jeho dodržování a na způsob zvládnutí onemocnění.

Znalec dospěl k závěru, že provozní řád obsahoval vážné nedostatky a navíc nebyl v praxi dodržován. Co do výkonu veterinární péče při zvládání infekce konstatoval neodborně a chaoticky vedenou zdravotní dokumentaci a rozpor mezi jejím vedením v papírové a elektronické podobě. Odhalil nedostatečně poskytovanou zdravotní péči, která mohla mít za následek, že hromadné onemocnění parvovirózou mělo takový rozsah a důsledky. Posudek obsahuje informaci o nákupech neadekvátního množství zdravotnického materiálu i zbytečně drahého přístrojového vybavení.

„Zjištění považuji za natolik zásadní, že jsem se rozhodl podat trestní oznámení na neznámého pachatele. Připravený je také podnět k prošetření postupů smluvní veterinární lékařky na Komoru veterinárních lékařů ČR,“ řekl primátor Tomáš Macura.

V souvislosti s tím se rada města rozhodla vypovědět smluvní vztah se stávající veterinární lékařkou. Vypíše výběrové řízení na nového poskytovatele veterinární péče. Zadá také interní audit útulku. Upraven bude provozní řád zařízení a proškolen personál. (av)

Útulek pro psy má otevřeno


Ročně končí stovky psů přivázaných u stromů, vyhozených z aut nebo zmateně pobíhajících po ulicích nakonec v lepším případě v útulku. Tímto způsobem jim někteří majitelé oplácejí jejich věrnost. Naštěstí se ale najdou lidé, kteří chtějí opuštěným zvířatům pomoci najít nový domov. Pokud i vy patříte mezi ně, přijďte do útulku v Provozní 4 do Ostravy-Třebovic. Jeho provozovatelem je nově Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí. Kromě pondělí je otevřeno denně od 10 do 17 h. Aktuální nabídku pejsků k osvojení najdete na http://utulekostrava.cz nebo na facebookovém profilu. (r)

Na soutoku Ostravice a Lučiny


Vodáci se mají na co těšit! Výstavba loděnice na soutoku Ostravice a Lučiny by měla být dokončena do konce května a zkolaudována nejpozději v červenci. Se stavbou započal před lety vodácký spolek Campanula.

Kvůli problémům s financováním skončil rozestavěný objekt v rukou města, které ho odkoupilo a nechalo dostavět. Rozpočet projektu je 27,6 milionu korun. Město už předložilo žádost o spolufinancování akce z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko. V případě schválení může dotace představovat až 12,7 milionu korun.

Současně se hledá provozovatel či podle nové zákonné terminologie pachtýř loděnice. Ten by měl zajistit, aby objekt sloužil jako víceúčelové zařízení zaměřené na vodní sporty, a zároveň jako centrum pro související tematické vzdělávání. Pachtýř musí v kvalitním podnikatelském záměru deklarovat, že tam bude v určitém objemu provádět volnočasovou i osvětovou činnost, besedy aj. (bk)


Strana 15

Zlatá tretra otevře 26. května na Městském stadionu ve Vítkovicích novou etapu své bohaté historie

Těšíme se na souboj maminek a na Bolta


V úterý 26. května napíše atletický mítink Zlatá tretra Ostrava nové stránky své historie. Jeho 54. ročník slavnostně otevře zrekonstruovaný městský stadion ve Vítkovicích, víceúčelový sportovní a společenský areál, který posunul objekt postavený v roce 1939 na špičkovou evropskou úroveň.

Diváci v kompletně zastřešeném 15tisícovém hledišti se mohou jako každý rok těšit na hvězdy světové atletiky. K nejvíce očekávaným soutěžím bude letos patřit oštěp žen, který může směle nést pracovní název Souboj maminek. Svého náčiní se totiž v Ostravě chopí kromě domácí olympijské vítězky a mistryně světa Barbory Špotákové (2letý syn Janek) také světové šampionky Ruska Maria Abakumovová (roční dvojčata Kira a Milan) a Němka Christine Obergföllová (roční syn Marlon). Parádní českou disciplínou je mužský oštěp, v němž se představí mistr světa Vítězslav Veselý, vítěz Diamantové ligy 2014 Němec Rohler nebo africký rekrod­man Abdelrahman.

Silné obsazení budou mít na Tretře tradičně běhy. Po dvouleté pauze se do Ostravy vrátí legendární Usain Bolt, který poběží dvoustovku. Na méně obvyklé trati 1000 metrů se na start postaví s olympijskými vítězi a mistry světa Asbelem Kipropem a Davidem Rudishou také halový mistr Evropy Jakub Holuša. Chybět nebude halový mistr světa a Evropy čtvrtkař Pavel Maslák. Ve skoku do výšky uvidíme Bohdana Bondarenka (Ukrajina), kladivářské šampiony Krisztiána Parsze (Maďarsko), Pawla Fajdeka, Anitu Wlodarczykowou (oba Polsko) a další hvězdy. V síti Ticket-Art lze ještě koupit místa k sezení na tribuny A, C sever a D jih.(vi)

Ostravská mapová aplikace je pro fanoušky

S námi nezabloudíte


Během právě probíhajícího 79. mistrovství světa v ledním hokeji k nám přijely tisíce fanoušků ze Slovenska, Ruska, Finska, Dánska a dalších zemí hrajících v ostravské skupině B, ale také příznivci nejrychlejší kolektivní hry od nás i z dalších zejména evropských zemí.

„Pro lepší informovanost vyšlo město Ostrava návštěvníkům mistrovství světa vstříc s informačními letáky a webovou mapovou aplikací,“ upozorňuje náměstkyně primátora Kateřina Šebestová. „Jedná se o velkou mapu Ostravy a leták malého formátu, kde jsou zvýrazněny důležité informace – místo konání šampionátu, záchytná parkoviště, fan zóna a ubytovací zařízení.“

Mapy obsahují i polohu hlavních turistických zajímavostí města, na které se mohou návštěvníci vydat například během přestávek mezi hokejovými zápasy. Pro fanoušky byla oddělením geografického informačního systému magistrátu vytvořena i nová mapová a­pli­kace umožňující rychlou orientaci ve městě během mistrovství. Také v této interaktivní aplikaci jsou k dispozici informace o možnostech parkování, ubytování a turistických zajímavostech včetně fotografií a odkazů na oficiální webové stránky uvedených objektů. Zadejte: mapy.ostrava.cz/hockey2015 do vašeho prohlížeče a orientujte se také v mobilu! (JG)

Český běh žen

Děvčata, nedejte se zahanbit!


Třetí ročník Českého běhu žen bude mít v sobotu 6. června start i cíl na náměstí biskupa Bruna u Fora Nová Karolina. Unikátního, jedině čistě ženského závodu u nás, který pořádá atletický oddíl SSK Vítkovice s podporou města Ostravy, se vloni zúčastnilo 1200 žen, dívek a paní. Letos se organizátoři připravují na metu dva tisíce!

Poběží se na tratích 2500 metrů, 5 a 10 kilometrů, v programu je také chůze s nordickými holemi na 2500 metrů. Startuje se od 10, 11, 12 a 13 hod. Součástí programu jsou od 9 hodin závody dětí. Vyhlášení výsledků na after party bude v 15 hodin. Na start se kromě aktivních závodnic mohou postavit ženy každého věku i výkonnosti. Registrovat se lze on-line na webu www.ceskybehzen.cz (startovné 200 Kč). Závodnice, které se zregistrují do 25. května, budou mít na startovním čísle i své jméno. K účasti stačí vlastní tenisky a trenýrky, značkové tričko dostane zdarma každá žena od pořadatele v uvítacím balíčku. Najde v něm také speciální isotonický nápoj. Součástí startovního čísla bude jednorázový měřicí čip.

Pro větší komfort běžkyň začne prezentace už v pátek 5. 6. (15–20 h) v Trojhalí. V den závodu bude možné se přihlásit od 8 do 11.30 hodin. Trojhalí poskytne další výhodu. A to šatny se sprchami. „U podobných běžeckých závodů to nebývá zvykem, ale vzhledem k tomu, že zde následuje vyhlášení vítězů s after party, tombolou a překvapením, sprchu a možnost se upravit ocení každá žena,“ komentuje novinku Soňa Hubáčková, pravidelná účastnice běhu a babička dvou vnoučat. (vi)

Talenty z Akordu


Dům kultury Akord v Zábřehu má pod svými křídly oddíl aerobiku. Děvčatům poskytuje technické, ale především lidské zázemí. Tým Aerobik Akord Ostrava pod vedením lektorky Jiřiny Kračmarové nedávno na závodech v Praze vybojoval tři první místa. (lb)

Nábor do házené


Sokol Hrabůvka přijímá každé úterý a čtvrtek během tréninků (15–16.30 h) do svých řad dívky do házenkářské přípravky i dalších družstev. Na Plavec­kou ulici v Hrabůvce (vedle pizzerie Ježek) mohou přijít ve sportovním oblečení děvčata ročníků narození 2004 a mladší (přípravka), ale také 2000 a mladší. Více na www.hazenahrabuvka.cz. (liv)

Loučení s Bazaly


Po 56 letech se fotbalisté Baníku Ostrava rozloučí se stadionem na Bazalech v ligových zápasech proti Českým Budějovicím (ne 17. 5.) a Dukle Praha (so 30. 5.) vždy od 17 hod. Od nové sezony budou své domácí zápasy hrát na městském stadionu ve Vítkovicích. (ič)


Strana 16

Fototéma

Kdo neskáče, není Čecho(Slovák)!


Už po nasazení zemí do skupin 79. mistrovství světa v hokeji v České republice bylo jasné, že Ostravu čeká invaze slovenských diváků. Skutečnost předčila očekávání. Tisíce natěšených fanoušků v bílých nebo modrých dresech s dvojramenným cyrilometodějským křížem na prsou v těchto dnech zaplňují město. Vzhledem k historické a jazykové vzájemnosti se u nás cítí jako doma.

Slováci dominují i v oficiální fan zóně MS u ČEZ Arény. Zpívají, tančí, skandují a vášnivě prožívají každý zápas svěřenců ostravského trenéra Vladimíra Vůjtka.  Rychle si od  Čechů osvojili sborové celonárodní „Kdo neskáče, není.....“ Finové, Dánové, Rusové, Američané  a návštěvníci z dalších zemí skupiny B zatím vystupují v roli komparsistů. Turnaj je ale sotva v polovině a tak, kdo ví, kdo bude „hopsat“ nakonec?

I Ostravané, které nechává hokej chladnými, musí ocenit, jak slušně a vstřícně se hokejoví fanoušci v odlišných dresech k sobě chovají. Na rozdíl od fotbalových výtržníků, se kterými máme v Ostravě své špatné zkušenosti. Sport má přece lidi a národy spojovat, ne dělit. (vi)